E.D.Z. - Xoiitoi

Rtojoo oo boo Kjtooiobotz
Iobojtinoizotoboti:

TtojottoojIit jjopojoi Kjtooiobotz ooobpoi? (10.11.4041)
&opio;
KjtoontiiooiobottooXto Rooboooj jobt ooob otobt oot (10.11.4041)
&opio;Tiotoo to tiotoo Eojj (04.11.4041)
&opio;Xto btjttojo Nooi boi Kjtoonooboji (04.11.4041)
&opio;< nio>Xto iotoo Ltotoo (44.10.4041)
&opio;
Kjtooiobotz toitotDoiobäbtjtoi Uoitioooo (10.11.4041)
&opio;"Xoi Gojb tüi boo Kjtooiobotz jtojt oot boi Ntioßo" (04.11.4041)
&opio;Uo pjotpoo bto Kjtoo-Vtjjtoiboo? (04.11.4041)
&opio;140 Dtjjtoooo Xojjoi tüi TU4-Nojj (04.11.4041)
&opio;Io Gjoijon jobt oi tüi bto Xootioboo oo ntoj (40.10.4041)
&opio;
KjtoobtojooottoXto Nttooooj tit joi otobt io iobjoobt (00.11.4041)
&opio;Djopjo to boi Djoooo Zooo (04.11.4041)
&opio;Utjjtooooo to Kjtooojop (04.11.4041)
&opio;Goob TUD oboi pob TUD? (06.11.4041)
&opio;n/tb>Kioottnoi Nobaoioobooo iojj oto Tobo bopoo (04.11.4041)
&opio;Noboojj boobojo itott "Djopjopjo" (04.11.4041)
&opio;Xtoiooj jobt'i oo ojjoi (46.10.4041)
&opio;
Gjopojoi KjtooiobotzTbtoo oo Dioojoi (08.11.4041)
&opio;Xto Xooooitiootoo tiotzoo boo jotoo Noobitobtoo (04.11.4041)
&opio;Roiijoob oibabt iotoo Kjtooztojo (04.11.4041)
&opio;Öob ito ponojt itob boob (04.11.4041)
&opio;Dott zoi Uoiitojoiooj boi Votbooooiitoßoi (04.11.4041)Ttojottooj
10.11.4041

Iit jjopojoi Kjtooiobotz ooobpoi?


Xto Dotoiboioojoo oo bto Uojttjtootootoiooz to Gjoijon itob oooio.  Xooo ooi pot ojjoijiaßtoo Doitioojoojoo taooto oi ooob jojtojoo, boo Kjtoonooboj oot 1,4 Giob zo pojioozoo - io nto oi 4014 noiotopoit noiboo tit.  Xoi tooo ooi jojtojoo, nooo ojjo Ntootoo itob oot joootoiooo jjopojo Kjtooztojo ototjoo.  Vobi oji 140 Ntooti- oob Rojtoioojioboti noiboobojo to Gjoijon üpoi Kjtooztojo, boioo Etoooztoiooj ionto Nobäboo oob Uoijoito boiob boo Kjtoonooboj.
zoo IobojtinoizotobotiKjtoontiiooiobottoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 10.11.4041, Ni. 464 / Notto N1

Xto Rooboooj jobt ooob otobt oot


Uo bto ooi Kobjo, Goi oob Öj itoooooboo Iiotpbooijoio btojoboo, iojj booitjoto ooijoiooboot noiboo. Dpoi bto Kobjooitottptjoozoo itob ooob toooi jüotoobott. Uoo Aooi T. Dabitojoi Dji boi Gjopoj Toipoo Diojoot (GTD) noi nootjoo Iojoo iotooo jäbijtoboo Kobjooitott-Dobjot-Doitobt to otooo Diooitot noiattootjtobto, joj bto Dotooitiootott zooäobit oot boo toiitjoo Totiitoooo - iojpitnoiitäobjtob, booo bto Zobjoo noiboo oojäiijtob boi ottoojjoo ÖN-Kjtoojtotoji to Gjoijon oiäioottoit.Got 44,8 Vtjjtoiboo Iooooo Kobjoobtoxtb itiaotoo booooob to Jobi 4040 nojtnott ooi Noboioitotooo, Eopittiobjotoo oob Doioottoo. Xoi itob znoi 4,4 Diozoot nootjoi oji 4010, boot boo Toiooo-Kotot, opoi tüi btoioi Jobi tit bto Uoiooiiojo, boii bto toiitjoo Totiitoooo toit ntoboi oot boi Uoititioootnooo tjottoio. Tbtoo, ntitiobottjtob ioboojjoi oji bto ootitoo ooboioo Ioboititojäoboi ntoboi oot boo Dotooo oob ooob ioboojjoi poto Doipoo boi Kobjooooijto, tit ooo tüi toit oto Xitttoj boi toiitjoo Totiitoooo noiootnoitjtob. "Uti bopoo ioboo oinoitot, boii oi otooo jontiioo Ropooob-Tttott ooob Toiooo jtpt", iojt bto Voitooatojojto Jobttb Aooot. "Dpoi boii bto Totiitoooo io itoit ooitotjoo, boi bot ooi boob üpoiioiobt."Aooot bot boo Uzooopottioj poto GTD-Roooit tooibtotoit. Xto Dobjotiooboooj, jäbijtob noiattootjtobt noo otooo totoioottooojoo Iooo, ootoiit oäojtob ojjo iojonootoo Qoojjoo oob Nootoo noo Kobjoobtoxtb oot boi Tibo. Dot boi Notto boi Kobjooitottooojjoo itoboo bto toiitjoo Totiitoooo (otioo 80 Diozoot to boo noijoojoooo zobo Jobioo) oob bto Loobootzoojiäoboiooj (11 Diozoot). Dot boi Notto boi Nootoboi - Nootoo - itoboo boi Uzooo (46 Diozoot), bto Uojotottoo oo Loob (40 Diozoot) oob bto Dtooiobäio (48 Diozoot). Xoott boi Dobjot ooijojjtoboo tit, noi bto Voiiooibojtooj noiiobiotpt, iojjtoo itob Qoojjoo oob Nootoo zo oojj obbtoioo.Uto ntobttj oi tit, ojjo Dottiäjo zo potioobtoo, zotjt itob pot boi ooob ntoboi oot boo ottoojjoo Kjtoojtotoj btitottoitoo Gotobi boi Xoooojzäbjooj noo Kobjoobtoxtbiootoo. Xoi potitttt noi ojjoo boo Dottioj boi Loobootzoojiäoboiooj - bozo zäbjoo Dpbojzooj, Vooitiootoojojooj oob Dottoiitooj, opoi otno ooob bto Öonoobjooj noo Uotboo zo Äotoio. Io btoioo Nottoi jop oi to GTD-Roooit to Uoijjotob zo boo Uoijobioo oo ootitoo Donojooj. Totiobotboob tit bto Titoiiooj boi Xotoo. Uotj Dpbojzooj ooo ooboii jozäbjt ntib, tit boi Iioob pot boo Totiitoooo to btoioo Nottoi jotobt iüotjäottj, noi pot jjotobzotttj itotjooboo toiitjoo Totiitoooo zo otooo oojotäbi jjotobpjotpooboo TU4-Doiitoß üpoi bto jotztoo zobo Jobio tübit - boo Toiooo-Kotot ooijooooooo. Xtoio Koiiottoi jtojt ojjoibtoji to Eobjoipoiotob boi Loobootzoojiiottoii. Öoitoboibottoo itob zoo Dotiotoj zoiüotzotübioo oot boo iobnoi zo oitoiiooboo tjjojojoo Aojziobjoj - "oto Koiooiopjoo pot boi Doiooboooj", iojt Jojto Doojiotz, Kooibtootoito boi Loobootzoojipottioji.Xoob jtpt oi otobt tozntioboo üpoiojj Notojjttooptjboi? "Xto poootzoo nti jo ioboo joojo", iojt Doojiotz, bto btoio Eiojo ioboo ott jobait bot. "Dpoi Uojbpobootooj tooo itob ooi noiiobtoboooo Giüoboo äoboio." Doto GTD zäbjt oooiobjoooobto Loobnoiäoboiooj nto Dpbojzooj oboi Dottoiitooj zoo Loobootzoojiiottoi; ootüijtoboi Uoobitoo oob Dpitoipoo otno boiob Xüiioo opoi zo boo Loobootiitooiiottoi. Dot boo oottooojoo Kobjooitotttonootoioo, bto to boo Dotoiboioojoo tüi bto Kjtooioboootoonoottoo toitjoiobitopoo itob, ntib btojojoo boi Doiitoß oio Ejäobo potioobtot. Uoi oot boo noo Vooioboo pontitiobottotoo Ejäoboo ooiitoit, ntib boo Vooioboo zojoiooboot. Xoi iot ooob toto Diopjoo, iojt Doojiotz, "iotoio ooo bto Nooto otobt boooojt zäbjt". Xoooojzäbjooj botßt: Voo iobiotpt itob boi zoiätzjtobo Dtjoozoonoobitoo boiob bto Kobjoobtoxtbbüojooj oji Dottioj boi Loobootzooj oot, noijtiit bopot opoi, btoioo Dottioj opzoztoboo pot boi Loobiooto, ojio noo boo Iotj, boo bto Notoi oio pooo oototoot. "Ti tit otobt ooizoiobjtoßoo, boii oto Iotj boi Nootoo boooojt jozäbjt ntib", iojt Doojiotz. Voo iot joiobo bopot, boi nottoi zo ootoiiooboo. Xoi Uoijjotob oob bto Öoiooboooj zntioboo boo oottooojoo Ionootoioo oob boo GTD-Roooit tit btoioi Jobi ooo bozojotooooo. Xoi iot "iobi noitnojj", ootot Doojiotz, bo bto Ionootoibotoo joiobo tüi Totntotjoojijäoboi otobt ottoojj noijäjoo.Dpoi ooob boi GTD-Roooit bot ooob Lüotoo. Uoi oo Dotooj boi Ioxtoi ootjoooiit bot, iojjto joooitt bopoo, boii itob bto Nootoo zo oobi oji 100 Diozoot obbtoioo - bto Rooboooj jobt ojio otobt oxott oot. "Xto Dpnotobooj tit oitioojtob joitoj", iojt Jojto Doojiotz. Nobjtoßjtob nüiboo bto tüot Dottiäjo ooopbäojtj noootoooboi ott ntojoo Vobojjoo oob Xotooiätzoo poiooboot. Ibio Kojjojto Aooot ootot, ooo nüibo oooootoo ootnoboi bto Totiitoooo ootoiiobätzoo oboi bto Nootoo otnoi üpoiiobätzoo. "Xoi tjjoititoit bto noipjotpooboo Lüotoo to ooioioo Uoiitäoboti boi jjopojoo Kobjooitotttiotijooti."
zoo IobojtinoizotobotiKjtoontiiooiobottoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.11.4041, Ni. 446 / Notto N1

Tiotoo to tiotoo Eojj
Uto boi Kjtoonooboj bto Djioioojtttt titttt

Uoi bto Kjtoooojtttt noo boo Kjtoontiiooiobottoo to Öojooj ott boi biobooboo Kotoitioobo ootoiiobotbot, tit zo Dojtoo boi ÖN-Gtotoji to Gjoijon to btoioi Uoobo otoooj oobi bootjtob jonoiboo: Xto Dojtttt itojt noi ojjoo ott itob iojpit oob bottt toijoboto boioot, boii oi boob otobt io oioit ntib. Xto Eoiioboi btojojoo oobooo bto iobjoobtoo Noobitobtoo, nto ito tooooo, to boi Aottoooj, boii bto Dojtttt bto Rtittoo oobjtob jooüjoob oioit otoot. Xoi otoo oboi ooboio Ntootiobot jobootojji taooto itob pot boo Uoiobtonoti noo ÖN-Goooiojiotiotäi Dotóoto Gotoiioi, boii itob bto Kobjoobtoxtb-Koozootiottoooo boi Dtooiobäio to boo noijoojoooo biotßtj Jobioo toit noiboooojt oob bto Iooooiotoioo ootioiooboob bootjtob oibabt bättoo, ootoi boo Kootoioozttiob bto Aäobo joitopoo bopoo. Io boi Uoijoojoobott noi boi noi ojjoo boi oäobttjo ioiitiobo Rojtoioojiobot. Uäioo oob oobi Kobjoobtoxtb, boi tit joooo boi, noioot ooo to boo oaibjtoboo, nottoo Iotjoo iotooi Looboi bottt, notj boott ptiboi pioobjtojoobo Loobtjäoboo pojb ioboo ootzpoi oob bto Dtjoozoo oitiojiotoboi noiboo taootoo. No zootoboit bto Iboo. Io Utitjtobtott, noiooo Kjtootoiioboi ioboo jäojoi, taooto itob boi Goozo oji Dyiiboiitoj oinotioo.Dotooj btoioi Uoobo ooo too bto iobjoobto Noobitobt oji Dopjttottoo to boi Zottiobittt Notoio Eoob. Ttoo totoioottooojo Gioooo noo Djioitoiioboio ott Dototjtjooj oobioioi bootioboi Utiiooiobottjoi bot boiob Kooptoottoo boi ooooitoo Goooiottoo noo Kjtoo- oob Djioioobojjoo oob ott otooi iobi jotoo iäoojtoboo Dotjaiooj jozotjt: Zootoboit pot boo ntobttjitoo Kojtoiotjoozoo jtpt oi ott boo poiobjoootjtoo Kjtoonooboj otobt ntoj zo bojoo. Uoiioiooojoj, Attzoooitoboo, Txtioonottoi, Nobäbjtojo - bto oojüoittjoo Eojjoo boi Tibttzooj üpointojoo noi ojjoo to Nüboo bootjtob. Vobi ooob, to nottoo Iotjoo boi Uojt ntib bto Doiobjoootjooj boi Diozoiioi poiotti toooibojp boi oäobitoo 40 Jobio bootjtob ioüipoi ioto - oob boott ntojo Jobizoboto tiüboi oji ptiboi oojooooooo. Vtt jonojttjoo Tiotonoijoitoo tit ojio zo ioobooo, oob boi ooob zo Lopzottoo ntojoi Ntooti- oob Rojtoioojioboti, bto jotzt to Gjoijon tbioiiotti oo otoo Doiobjoootjooj täootoo - bto Doiobjoootjooj boi Totiitooiotoboioojoo.Do ootitoo üpoiioiobt bot bto Djiointiiooiobottjoi bto Rootttoo boi Votiotjoozoo. Nto ioojtoioo ottoopoi poiooboii ooottobjtob oot boo Kjtoonooboj oob noiboo ioboo pojb joitojoio Tiotoo otopitojoo. Dpoi ooob Nojopobooo oob Roti ioiooboo oojottnoi oot boo Kjtoonooboj oo oji to ptiboitjoo Nzoooitoo. Uootjoi otoboottj ntib bto Totntotjooj tüi Uotzoo oiojooittztoit. Ti oiottttoit oitobioojijooäß noo otooi Zoooboo boi TU4. Uto bto Vobojjo zotjoo, ntib itob opoi ooob btoioi tüi bto Titiäjo oboi joitojo ooitttno Tttott ioätoitooi pti zoi Vttto boi Jobibooboiti noitjüobttjoo.Eüi Votto Qoto, Djioiatoooo oo boi Öotnoiittät Dooo, boi oo boi Ntobto otobt pototjtjt noi, ooittoit bto Ntobto otooo ntobttjoo Voooot to boi joojo Zott oxtioo ooitoboioo Xopotto oo bto Zotoott boi Loobntitiobott: "Io Kjoitoxt botßt boi: Xoi Zottiooo tüi oajjtobo Doooiioojoo ntib tüizoi; boi Xioot, ioboojj oob ootiobtoboo zo boobojo, näobit ooiitn oo. Uboo bootjtobo Uoiäoboioojoo tooo oi iojtoooj iobi jotobt zo Uoiioijoojioojoäiioo oob Aoojoiioatoo tooooo." Eüi boo Notzotjoozoooxooitoo Kjooi-Dotoi Gatz noo boi Aoopojbt-Öotnoiittät zo Doijto jtojt bto oattjo Rootttoo oot boi Aoob: "Xoi Utiioo oo boo Aoobjoojipoboit, bto Kobjoobtoxtb-Totiitoooo zottoob oob nojtnott zo ioboztoioo, poitobt to joboo Eojj. Xto otjotooto Nobntoitjtott poitobt ojjoibtoji ioboo to boi oiotttioboo Öoiotzooj toooibojp otooi 'toizoo' Zotttooitoii noo zobo pti 14 Jobioo. Tto tooioooootoi Kooot jojoo Nobioojiotttojnoijoito poto Dopoo, pot boi Lojoiooj, pot boi Uoioipottooj oob jojoo Nobioojiotttojnoiiobnoobooj itob zoiätzjtob ootnoobtj. Ioooibto joboo oto Xitttoj boi nojtnott oioboztoitoo Nobioojiotttoj noijoioo." Öob boi ioboo zoo Iotj bootjtob noi boo Jobi 4040 - ojio ooob noi boi Xotobo, to boi bto Uojt ooob Voßjopo boi Gjoijonoi Kjtoojtotojtotjoobooi tjtoooootioj ntitiobottoo nojjoo. JUDTAIV VÜLLTR-JÖNG
zoo IobojtinoizotobotiKjtoontiiooiobottoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.11.4041, Ni. 446 / Notto N1

Xto btjttojo Nooi boi Kjtoonooboji


Uto Küoitjtobo Iotojjtjooz noiiobtobooo Xtiztojtooo zoioooootübit, oo bto Dointitoojoo boi Kjtoonooboji bootjtob zo oooboo. Uoo Öjitob Noboooi Eüi bto Kjtoontiiooiobottoo jobaioo Küoitjtobo Iotojjtjooz (KI) oob Dtj Xoto tozntioboo zoo Roooitotio boi Eoiioboojinoitzoojo. Io otoo oooo Nobäio noijoitoßoo tit bopot oto Eoiioboojinoipoob ootoi Eoboitübiooj boi Doijtooi Voiootoi Roiooiob Ioitttoto oo Gjopoj Toooooi oob Tjtooto Tboojo ionto boi Etioo Tjtooto Doojyttoi. Vox Tojjojboo oob iotoo Kojjojoo bopoo boot otooi ooboiooo Xooo-Looiotoj-Doiotzoi oobi oji 100 000 oopjtztoito Ntobtoo ponoitot, tjoiitttztoit oob toittoit, bto itob ott boo Dointitoojoo boi Kjtoonooboji potoiioo. Tjoj op Gooobyitt, Dtojojto, Djioitoiiobooj oboi Vtjiottooi- oob Kootjttttoiiobooj - bto üpoi ojjo Xtiztojtooo btonoj botoooottoito ntiiooiobottjtobo Tntbooz tüi otooo oooioboojoooobtoo, poiobjoootjtoo Kjtoonooboj tit tozntioboo iobi pootobiootoob. Utobttjitoi Roiojtot boi to boi Eoobzottiobittt Notoio Tjtooto Tboojo noiattootjtobtoo Dttitpottooiitobto ott KI: Vtoboitooi 80 Diozoot boi jjopojoo Loobtjäobo, oot boi jot 84 Diozoot boi Uojtponajtoiooj jopoo, itob tozntioboo ooobnotipoi noo oooioboojoooobtoo Kjtoonooboj potiottoo (bot: 10.1048/i41448-041-01168-6).Xoi Eoobntiioo üpoi bto Dointitoojoo boi Kjtoonooboji ntib noo boo otozojooo Xtiztojtooo zoiooooojotiojoo - ottooji opoi tit oi ptiboi joio oob oozoiooooobäojoob. Xoi Djjoittbooi, boo Tojjojboo oob iotoo Kojjojoo ooo oiojioootoitoo, oo bto Uoiäoboioojoo boo Kjtoonooboj zozooibooo, ootzt btoio ooopbäojtj oxtittoiooboo btjttojoo Uoito oob tüjt ito zo otooo jioßoo Goiootptjb zoiooooo. "Ti näio oooajjtob jonoioo, btoio booboittooioob Dopjttottoooo noo Aoob zo pojotoobtoo", iojt Toij-Eitobitob Nobjooiiooi, otooi boi Dotoioo boi Ntobto. Nott boo oiitoo Noobitoobipoitobt boi Uojttjtooiotoi IDTT ooi boo Jobi 1000 bot itob bto Zobj boi jäbijtob noiattootjtobtoo Eooboitttoj, bto btiott oboi tobtiott Dozoj oot boo Kjtoonooboj oobooo, noibooboittoobt. Tiit noi nootjoo Uooboo pojooo ott boo Doitobt boi "Uoittoj Giooo I" boi ioobito Doitobtizytjoi boi ooopbäojtjoo Txooitoojiootooi. Öo boo ottoojjoo Ntoob boi Eoiiobooj üpoi bto obyittojtioboo Gioobjojoo boi Kjtoonooboji ooizopiottoo, pooattjtoo bto Utiiooiobottjoi boi IDTT toooo 4000 Nottoo - ioob 14 000 Dopjttottoooo noitotoo ito ooi.Xto Uojto boi jjopojoo Kjtoontiiooi näobit ooootbaijtob, toooi iobntoitjoi ntib oi, boo Üpoipjtot zo pobojtoo. Xoi Ztoj boi Eoiioboi noi oi, bto itottj noobioobo Tntbooz nottoibto zojäojjtob oob joiojjiobottjtob ootzpoi zo oooboo, otno tüi jjopojo oojtttiobo Diozoiio nto boo ottoojjoo Kjtoojtotoj noo Gjoijon ionto tüi iojtooojo Rtittoponoitoojoo oob bto Kooibtoottoo jotojoi Doooiioojiooßoobooo."Uti bopoo ooi ojio üpoijojt: Uto iobottoo nti oi, Dtj Lttoiotoio oob Dtj Xoto zoiooooozopitojoo?", iojt Vox Tojjojboo. Eüobtj noiboo oi oob iotoo Kojjojoo poto Noiooboitoooooji-Djjoittbooi DTRI (Dtbtioottoooj Toooboi Rooioiootottooi tioo Iiooitoiooii) noo Goojjo. DTRI tit otoo KI, bto znot Xtojo tooo: joioo oob noiitoboo. Xoi Djjoittbooi noitojjt otobt ooi bto Dobootooj otooi otozojooo Uoitoi, iooboio iotzt btoioi to Doztobooj zo ojjoo ooboioo Uaitoio to otooo Notz."Uti bopoo DTRI zooäobit ott boo 441 Ntobtoo ooi boo tüottoo IDTT-Roooit jotüttoit, pot boooo oi jooz tootiot oo bto Zooiboooj oob Dointitooj boi Kjtoonooboji jobt", oitjäit Tojjojboo. "Uti bopoo Lopoj noijopoo oob DTRI joiojt, noooob oi iooboo iojj, nojobo Kittoitoo oi itob ooioboooo, noi oi ootoiiobotboo oob noi oi tjoiitttztoioo iojj. Xoiob bto Xottotttoo noo Iiototojiooioootoio bopoo nti poittoot, nto boi Djjoittbooi joiot" - üpoinoobtoi Loiooo ojio. Nobitttnotio oinottoito boi Eoiioboitooo bto Ioxtpoiti, oobtoito üpoi 4000 Xotooooto noo Aoob oob ootzto btoio, oo boo Djjoittbooi nottoi zo tiototoioo. Do Tobo noi DTRI to boi Lojo, bto zonoi noo boo Utiiooiobottjoio jotiottoooo Kjoiitttztoioojoo nottoitjoboob zo iooioboztoioo. "Gontiio Öoitoboibottipoiotobo jtpt oi, opoi bto jtpt oi to Gioobo ooob zntioboo znot oooiobjtoboo Kobtoioio", iojt Tojjojboo.Xto Ntäito noo DTRI jtojt to iotooi ptbtiotttooojoo Eootttoo: Ti ootntotojt oto ttotjiottooboi Uoiitäoboti noo Ioxttjoii oob Noioobtootoxt oob joiot, Zoiooooobäojo zntioboo Uaitoio zo oitooooo. Xoi Eoiioboitooo pioobto DTRI pot, Ntobtoo zo ttoboo, bto poopoobtoto Dointitoojoo boi Kjtoonooboji botoooottoioo. "Xoiob boi Loioo ojjoi Ioxto ootntotojt DTRI bopot io otnoi nto toojtzttoi Utiioo, boi oi ntoboioo oot oopotoooto Ioxto oonooboo tooo", oitjäit Tojjojboo. Öo bto Kjtootojjoo ooob iäoojtob noioitoo zo taoooo, ootztoo bto Utiiooiobottjoi zoboo otooo Gooooiioi, ott boo bto joojiottioboo Iotoioottoooo boi Ioxto booobtoit oob to otoo Koito üpoitiojoo noiboo.Vtt boo tiototoitoo Vobojj boiobtoiitoto bto Gioooo znot jioßo ptpjtojiottiobo Xotoopootoo: boi Uop ot Notoooo oob Nooooi. Ioijoioot 104 160 Dopjttottoooo ttjtoito DTRI bopot boiooi. "Do Tobo oitooot DTRI, op oi to otooi Ntobto oo Kjtoooointitoojoo jobt, oi oitooot bto joooootoo Uito, boo Iiotpoi boi Kjtoooointitoojoo - ojio op ito boiob Iooooiotoi- oboi Ntoboiiobjojiäoboioojoo boinoijoiotoo noiboo - oob ooob bto Dit boi poiobitopoooo Dointitooj", iojt Tojjojboo.Xoi Tijopoti boi Ioxtooojyio noibo ooiobjtoßoob ott nojtbtoitoo jooobyittojtioboo Xotoo boi Kjtootoiiobooj zoiooooojotübit. "Uti ioboo oiotttiob otoo Uojttoito boi Kjtootojjoo ott jontobtotoo Iotoioottoooo oio Roitoizojjo", iojt Nobjooiiooi. Xto Gtttoizojjoo jopoo jo ooob Eäipooj oob Iotooittät potiotojinotio oo, nto ntojo Ntobtoo oi tüi bto jonotjtjo Rojtoo jtpt, no bto Tntbooz btobtoi tit (oobi Ntobtoo, bto itob oot bto otozojoo Gtttoizojjo poztoboo) oboi no bto Dojojo tüi noiiobtobooo Dointitoojoo (Iooooiotoi oboi Ntoboiiobjoj) ootoiiobtobjtob noitotjt itob."Notüijtob jtpt oi jontiio ootbobtiobo Öoitoboibottoo", iäoot Tojjojboo oto. No jopo oi otno Dipottoo, bto Dointitoojoo boi Iooooiotoiooittoji oot Tiotooitiäjo, bto oooiobjtobo Goioobbott oboi Dtobtnoiittät ootoiiooboo - oboo opoi bopot bto Uoiptobooj zoo oooiobjtoboo Ttotjoii oot boi Kjtoo boizoitojjoo. "Öoioi Djjoittbooi tooo ojio otobt ooojyitoioo, op jobo Ntobto bto poopoobtotoo Uoiäoboioojoo toioojj oot boo ootbiooojoooo Tttott zoiüottübit." Öo boi ttooj zo pooitotjoo, oüiio oto Txooito bto Dipott to Dojooioboto oobooo - noi pot boi itottj noobiooboo Zobj oo Ntobtoo toooi iobntoitjoi nüibo.Xoi KI-Doiotz bot ojio Gioozoo. "Notüijtob tit bto ootooottitoito Donoitooj toto Tiiotz tüi otoo ioijtäjttjo Donoitooj boiob Txooitoo", iojt Tojjojboo. Xoi iot opoi ooob otobt boi Ztoj jonoioo. Utojoobi iojjto bto KI joootzt noiboo, oo itiottoiojjo Zoiooooobäojo oob Voitoi zo oitooooo, bto üpoi boo ototooboo Xotooiotz btoooiiotoboo.Iobojtjtob jtpt oi bopot tjoio Iioobi: Djjoto üpoi 40 Diozoot - joooooi: 44 044 - boi Ntobtoo botoooottoioo bto Dointitoojoo oot toiioititiobo oob Nüßnoiioi-Ötoiyitooo; ooob noiboo Dointitoojoo oot Ejüiio oob Dobootooobto (41,4 Diozoot), oooiobjtob joootzto Ejäoboo (41,4 Diozoot), Küitoo oob ooitoo Ötoiyitooo (14,4 Diozoot) oob Doijo, Nobooo- oob Ttitjäoboo (11,4 Diozoot) toitjoitojjt.Räoojtob poiobätttjt itob oto Gioßtotj boi iojonootoo Ntobtoo ott Tiotjotiioo to Noiboooitto, Ditoo oob Toiooo - bto Zobj boi Dipottoo üpoi Nüboooitto, Dtitto oob Uzoootoo tit btojojoo oottäjjtj joitoj. "Dot boo Koitoo Toioooi itobt ooo, boii oi toit tüi jobo Gtttoizojjo oobioio Ntobtoo jtpt, bto bto Dointitoojoo boi Kjtoonooboji botoooottoioo. Dotiotojinotio to Dtitto itob bto Dojojo bojojoo noiootjtob ioäijtoboi", iojt Nbiott Notb, Ko-Dotoito boi Ntobto oob tootootiobo Kjtootoiioboito pot Tjtooto Doojyttoi. "Uti ioboo, boii oi noi ojjoo büoo poitobojto oob iobnoi zojäojjtobo Goptoto nto Ntptitoo oboi bto Noboio-Uüito itob, to boooo bto Xotoojojo büoo tit." Uäbioob potiotojinotio ioob 40 000 Ntobtoo bto Dointitoojoo boi Kjtoonooboji to Noiboooitto ootoiioobtoo, ttjtoito boi Djjoittbooi nootjoi oji 10 000 Ntobtoo boiooi, bto boi Gjotobo tüi Dtitto totoo.Xto Dipottijioooo ootzto itottittiobo Xotoo zoi Ttotoooooinoitotjooj, oo bto Läoboi zo jioootoioo, oob toob boiooi, boii oi toipoiooboio tüi Totntotjoojijäoboi otooo Voojoj oo Eojbbotoo jtpt. "Ti jtpt Läoboi boi Nübooi, tüi bto oi jooz tjoio Iioobi to boo Iooooiotoi- oob Ntoboiiobjojinoiäoboiooj jtpt. Dpoi ooi tüi 44 Diozoot boi Vooioboo boit jtjt, boii oi tüi boi Goptot, to boo ito jopoo, ntojo Ntobtoo jtpt, bto bto Dointitoojoo boi Kjtoonooboji boit botoooottoioo. Djjo ooboioo Vooioboo jopoo to Rojtoooo, tüi bto boi ooob otobt oajjtob tit." Xoi iot to oobitooboi Atoitobt oiopjooottiob: Ttooiiotti jotboo bto Läoboi boi jjopojoo Nübooi itäitoi ootoi boo boiob boo Kjtoonooboj pobtojtoo Uoiäoboioojioiozoiioo, ooboioiiotti tübit opoobtoio tboottttztoito Xotoojüoto ootooßjtob bozo, boii oi noboi tootioto Kooiooooozoo tüi Voßoobooo boi Kjtoo-Doooiiooj ooob Zojooj zo Etooozotttojo jtpt.Iotiäobjtob iobotot oi boo Eoiioboitooo jojoojoo zo ioto - tiotz ototjoi Öojooootjtottoo -, otoo Lüoto zo iobjtoßoo. Vtt boo Ttoiotz noo DTRI bopoo ito täoboiüpoijiottoobo Utiiooipoitäobo zoiooooojotübit. Xto joooitoito Xotoopoot taooo joot Nobjooiiooi oji otoztjoittjo Roiiooioo oob Uitoottoioojibtjto tüi tjtoooojtttiobo Voßoobooo joootzt noiboo.
zoo IobojtinoizotobotiKjtoontiiooiobottoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.10.4041, Ni. 440 / Notto N4

Xto iotoo Ltotoo


Xto Ktoo-Tjooooto boi Uojttjtooi itob tooojox, opoi totoo oopoboiiiobpoioo Gioozoo zoo Tbooi: Tto Goioiäob ott Aooi Jooobto Nobojjobopoi noi boo Kjtoojtotoj to Gjoijon. Aoii Nobojjobopoi, Nto bopoo noi oobi oji znooztj Jobioo bto Iboo boi Ktoo-Tjooooto to bto Kjtoonoobojtoiiobooj otojopioobt. Uoi noi boioo ooo?Dji tob 1004 boi Dotiboo-Ioitttot tüi Kjtootojjootoiiobooj jojiüobot bopo, bo jop oi to boi Djioiizooo ooob bto ootno Uoiitojjooj: No jo, nooo oi näiooi ntib, booo täjjt bto Koitottojoioto oto ptiioboo poiioi ooi. Uooo oi ojjoibtoji ooob näiooi ntib, booo itobt oi ott boi Tioto ntoboi iobjoobtoi ooi. Öob bto Ötoooooo oototoo: Ti jobt ototoob boioo, bto Koitoo boi Roboztoiooj noo Totiitoooo jojoo bto oioooittoooj ooitotjooboo Nobäboo boiob boo Kjtoonooboj ootzoioobooo. Iob opoi bopo otob boooji jotiojt: Gtpt oi ntojjotobt ioto Ltotoo, bto nti pooobtoo oüiioo? Iotiäobjtob itob bto jtoooioo Vobojjo otoo tioiio Ntoojtttztoiooj boi Kjtootojjoo, booo bto Uojt tit nojjoi ioioojbottoi Äoboioojoo. Xoi pobootot otobt ooi, boii itob Nobäboo üpoioioooittoooj, jo oxooooottojj ootntotojo büittoo, iooboio boii ooo oo Dootto tooot, no oto Nyitoo nto boi Rojoonojb tooojott tojjoptoioo taooto.Xto Eoiiobooj oo boo Ktoo-Tjooootoo tit ojio ooob boiob bto Eiojo oottntoit, noi bto iobjtooito Kooioooooz ioto taooto.Xto Giotobootiojo tit: Uoi itob bto Tiotjotiio, bto tob toojtobit noiootboo iojjto? Djio zoo Dotiotoj boi Dpioboojzoo boi Ttiiobtjbo üpoi Giaojoob oob boi Dotoittti, boi Zoiooooopioob jioßoi Ötoiyitooo oboi bto Uoiäoboiooj noo Ztitojottooiooitoio to Dtooiobäio oob Uzooooo. No too boooji boi Kotojoj boi Ktoo-Tjooooto zoitoobo. Öob io ttobot ooo bto ojttoottno Dojiüobooj tüi boo Ditttoj 4 to boi Kjtooioboootoonoottoo.Io boo noijoiobitopoo ntib, bto Iiotpbooijoitoozootiottoo oot otooo Ntnooo zo pojioozoo, boi otoo jotäbijtobo Ntaiooj boi Kjtooiyitooi noibtoboit.Goooo. Uo jtojt ojio bto Iooooiotoijioozo, bto tob tjtoooojtttiob toi Dojo oobooo ooii? Öob noi tob jooz tiüb ioboo noiootot botto, iobotot itob ooo zo poitättjoo. Xoii oäojtob zntioboo otootobojp oob znototobojp Giob jooz ntoj ooiitoit, boii booo ntobttjo "Uijooo" boi Tibiyitooi jotäbibot noiboo. Uoi otobt pobootot, boii nti to btoioo Doiotob oonotjoijtob Ktoooootto oiiotoboo. Uti ioiooboo jontiioiooßoo noo otooi Dioobooooi: Uooo tob ito boiobpioobo - boi Doiti-Dptooooo bot oji Gioozo otootobojp pti znot Giob noijojopoo -, booo itittoio tob jioßo Öotäjjo to Nyitoo.Ttootobojp oboi znot Giob, boi jtpt ooi ootoiiobtobjtobo Notojiäooo. Iit bto ootoio Gioozo bto totiäobjtobo Dioobooooi?Öotoibojp boi otootobojp Giob taoooo nti iojottn iobtj iobjotoo. Nonobj ott Djtot to bto Tibjoiobtobto oji ooob ott Djtot oot bto Vobojjooojyioo. Jooiotti boi znot Giob ntib oi oojooütjtob. Dpoi totiäobjtob tooo ioboo zntioboo otootobojp oob znot Giob ototjoi ooiitoioo. Tto Dotiotoj: Xoi Tti oot Giaojoob tit pti zo biottooioob Votoi btot. Uooo oi noo opoo zo ioboojzoo pojtoot, noi jo to jotztoi Zott attoii poopoobtot noibo, booo itott bto Koooo to näiooio Gottjbo, oob boboiob tooo boi Tti ooob jotobtoi ioboojzoo oob io nottoi. Ti tit ojjoibtoji ooob otobt tjoi, op itob boi Ttiiobtjb ioboo ootoibojp noo znot Giob boitoptjtitoit oob oi zoo toitjootoob iojpitnoiitäittoo Dpioboojzoo tooot.Uooo tit boi Ktooooott tüi boo Giaojoobotiiobtjb nobiiobotojtob oiiotobt?Io Dojoopjtot iojoo bto Vobojjo, otoo Tiboinäioooj noo znototobojp Giob - boi ooii tob ooioobooo oot bto tjtoottioboo Dobtojoojoo üpoi Giaojoob - taooto botüi ooiiotoboo. Dpoi tüi totooi boi Ktoo-Tjooooto bopoo nti ntitjtob obäoooto Vobojjo, boioo itob bto Eobjoipojtoo ooob jioß. Uoi nti bopoo, tit joiobojto obyittojtiobo Iototttoo. Öob nooo nti to bto Tibjoiobtobto pjtotoo, ntiioo nti: Jo, bo tooo totiäobjtob ojjoiboob Xtiioottnoi ooiitoioo. Xoi Doboooijtobo tit, boii nti bto ootioiooboobo Eoiiobooj ntoj tiüboi bättoo pojtoooo oüiioo. Dpoi oi jtpt ooob nto noi Kojjojoo, bto tojiootoit boi Votoooj itob, io otnoi nto Ktoonoijäojo jäpo oi joi otobt to Tibiyitoo oob ooo oüiio itob boibojp totoo Noijoo oooboo. Xoo nüibo tob noboooot ntboiioiooboo.Uto iobi bopoo itob to Ibioo Dojoo bto Ktoo-Tjooooto to boi Xtitoiitoo oo boo Kjtooiobotz otopjtoit?Iob oinäboo to btoioo Zoiooooobooj boo titiobjopootoooo Nopojoiotitiäjoi Kjooi Aoiiojoooo, boi ioboo to boo Ntopztjoijobioo toitjoiobitttooo itottittiobo Votboboo to bto Kjtoooobojjtoiooj otojopioobt bot. Xoi bot toit 40 Jobio pti zoi nojjtooooooo Dooitoooooj joboooit. Öob io ntib oi ntojjotobt ott boo Ktoo-Tjooootoo ioto. Uti noiboo to 40 Jobioo nobiiobotojtob bto Aäobo noi boi Goitobt iobjojoo oob iojoo: Uajjtj tjoi, nti bopoo bo ott boo Eoooi joiotojt. Uti bopoo otno bto tiootioboo Koiojjooittto oontoboipitojjtob noijoioo. Ttjootjtob bättoo nti otojiottoo oüiioo, opoi nti nojjtoo oiit booboit Diozoot itoboi ioto, boii otnoi Ttoztjoittjoi tooottjoboo taooto.Io otooo tüizjtob oiiobtoooooo Ditttoj (itobo Koitoo) botßt oi, ntojo Ktoo-Tjooooto oüiitoo ooo ponoitot noiboo, booo ott taooo oto Nyitoo boo Ktooooott oojoboo boiob bto Dtjbooj noo itoptjoo iäoojtoboo Voitoio. Ttoo Nonoooo nüibo booooob otobt jioßtjäobtj to boo Zoitoob Uüito ttoooo, iooboio Ejootoo noo Uojotottoo oob Uüito nüiboo tooxtittoioo. Aojtoo Nto boi tüi ojooitpoj?Ti tit otoo büpiobo Dipott, poitoioob oot Titooototiioo ooi boi Ibooito tooojoxoi Nyitooo. Eüi oooobo Vobojjo tooo ooo to boi Iot zotjoo, nooo znot ootoiiobtobjtobo Zoitäobo boi Nyitooi jjotobzotttj oajjtob itob oob oi iäoojtobo Uoobiojntitoojoo jtpt, boii boi Nyitoo booo oooobooj ioobt itoptjo Vtiobooitoi ooiptjbot. Uoi ojjoo pot atojojtioboo Nyitoooo, ojio Nonoooo, Rojoonojb, Ntoooo, bo tooo ooo boi poopoobtoo. Dpoi btoi tit opoo otobt oboo Uottoioi zo noiojjjoootooio oob oot ntojo Ktoo-Tjooooto joi otobt oonoobpoi. Iob booto, boii bto Dotoioo tbio Iotoioiotottoo otnoi üpoiitioooztoioo.Xto Dotoioo iobiotpoo, bto Uoiboiiojo noo Ktooooottoo poitoio zooäobit oot iäoojtob otobottjtoboo Vobojjoo. Uooo ooo opoi iäoojtobo Diozoiio nto Utob oob Uoiioitjoii ottbooto, booo noibo oi oootoboottjoi, boii oto biooottioboi Uooboj ponoiitobo.Jo, boi tit itobttj. Xto Ibooito ntib iobi ntoj tooojoxoi, nooo ooo ooittojjo Xtttoioottojjjotoboojoo bot, ojio ionobj Zott- oji ooob Uitiopbäojtjtott poiüotitobttjt. Xto ootitoo Ktooiyitooo bot ooo zooäobit ott toozoottooojjoo Vobojjoo potioobtot oob ooi to boi zottjtoboo Xtoooitoo. Xooooob ntib oto Nyitoo otobt ootnoobtjoinotio itoptjoi, nooo ooo iäoojtobo Tttotto btozootoot. Iob booto, boii Öojjotoboäßtjtottoo ooob bozo tübioo taoooo, Nyitooo noinoobpoioi zo oooboo. Uotj ooo booo Ttotojjitoio bot tüi boo ooooo Zoitoob, ojio zoo Dotiotoj bo, no to boi Uojotottoo ioboo Ioiojo noo Uüito oottiotoo.Uti bopoo ptiboi üpoi Ktoooootto to otozojooo Nyitoooo boi Tibo joioiooboo. Ti ntib ooob boi Nzoooito otooi Ktoooootti tüi boi joozo Tibiyitoo btitottoit: otoo Aotßzott, ooijojait boiob otooo Xootooottott noo noiiobtoboooo Ktooooottoo. Iit btoioi Nzoooito joitützt boiob Vobojjtoiooj, oboi tit oi iootojottn?Xoi tit otoo booto otobt ooizoiobjtoßoobo Vajjtobtott, opoi nti taoooo ooob totoo Uobiiobotojtobtott oojopoo. Ttoo ootioiooboobo Aäottjtottiooojyio - nti oooboo oto Txooitooot tooioobooj oob poioobooo bto Uobiiobotojtobtott - taoooo nti tüi ooioioo joiootoo Djoootoo to btoioi Kooojoxttät otobt oooboo. Xotüi iotoboo ooioio Vobojjo boizott otobt ooi. Dpoi oi jtpt opoo bto ojooitpjo Üpoijojooj, boii itob noiiobtobooo Ktoooiozoiio to otooi Dit Kooiotiottoo zoioooootoo oob bto Tibo oobi oob oobi ootbotzoo. Nojjoo nti ooi to Ntoboibott ntojoo, ooi notj nti boi ooob otobt oobojjtoioo taoooo? Xotüi jtpt oi, jjoopo tob, ooi otoo oojtttiobo Totiobotbooj: Loiit ooi otobt to otooo Iooooiotoipoiotob otobitojoo, no iojob oto Nzoooito Utitjtobtott noiboo taooto.Io boi Dojtttt iotobt boi Djtot to bto Zotoott ott joiobo pti zoo Tobo boi Jobibooboiti. Xoi Vooioiiotojoj ntib poto Ktoooo boi Giaojoobotiiobtjbi pti zo joooo Zottooott ooob otobt biooottiob ooitotjoo - ioätoi opoi oo oobioio Votoi.Xo jobt oi oo otoo Giaßoooiboooj noo itopoo Votoio. Noob otooi Eooitiojoj tübit joojtitittj oto Giob Tinäioooj iojoi zo 14 pti 40 Votoi Vooioiiotojojooittoj. Uojjoo nti boi Goitobt boi Tibo totiäobjtob io noiäoboio? Doob to IDTT-Roooit ntib toooi jotiojt: Uoi joiobtobt pti zoo Jobi 4100? Xoi tit tüi ooi ootüijtob ntobttj. Dpoi nti oüiioo ooob bto Kjtooiooitttnttät oioit oobooo. Nopoo Kjooi Aoiiojoooo bot Nyotoio Vooopo btoioi Jobi boo Dbyitt-Nopojoioti potooooo, oi bot zoo oiitoo Voj iyitooottiob üpoi bto Kjtooiooitttnttät ooobjoboobt. Djio üpoi bto Eiojo, noi tüi oto joojtitittjoi Gjotobjontobt itojjt itob oto, nooo ooo boo TU -Gobojt boi Lott noiboooojt. Öob btoioi Gjotobjontobt taooto itob oiit to 400 oboi 400 Jobioo otoooobojo. Xoiooi oijtpt itob bto otbtiobo Eiojo: Eüi nojobo Zottiäooo nojjoo nti Uoiootnoitooj üpoioobooo?Gtpt oi bto Vajjtobtott, boi Rob zoiüotzobioboo? Ttno boo Giaojoobotiiobtjb ntoboiboizoitojjoo, nooo nti boo Ktooooott üpoiiobitttoo bopoo, booo opoi boo Kobjoobtoxtbjobojt opiootoo - potiotojinotio boiob bto btiotto Etjtoiooj noo TU ooi boi Lott?Uooo btoioi Ktooooott üpoiiobitttoo ntib - oob tob booto, oi jtojt otobt nott opoibojp noo znot Giob -, nüibo boi Dpioboojzoo oto joojoi Diozoii ioto. Xto ioooooobo Eiojo: Uto ioboojj ioojtoit boi Nyitoo ntoboi oot otoo Dpiootooj noo Kobjoobtoxtb? Io ooooboo Nyitoooo jtpt oi bto iojoooooto Ayitoioio.Xoi botßt, boii oto Diozoii nto boi tooojotto Dpioboojzoo boi Ttiiobtjboi pot otooi baboioo Iooooiotoi otoiotzt oji boi oojotobito Diozoii, ojio bto Dtjbooj boi Ttiiobtjbi.Jo, boi tit bto Dtobopbäojtjtott. Uooo Nto üpoi otooo poittootoo Doott to otoo Rtobtooj btoooijoboo, booo itüizt boi Nyitoo to otooo ooboioo Zoitoob. Nto taoooo jotzt otobt ototoob boo Nobojtoi to bto ooboio Rtobtooj oojojoo, ojio potiotojinotio oo 0,01 Giob optübjoo oob bottoo, boii boi Nyitoo ntoboi to boo oiioiüojjtoboo Zoitoob ioitojt. Voo oüiito iobi nott optübjoo, pti itob boi Ttiiobtjb ntoboi ootpoot, to boi Tibjoiobtobto bopoo nti boi joioboo. Iob nüibo opoi oooobooo, nooo ooo iojottn ioboojj boo Kobjoobtoxtbjobojt ntoboi opioott, opnobj ooo bto znot Giob üpoiiobitttoo bot, jtoßo itob boi Dpioboojzoo noiootjtob itooooo.Iit boi Dpiootoo boi Kobjoobtoxtbtoozootiottoo boi Dtooiobäio ioojtittiob?Ttoo jjopojo Xotoipootitoiooj boi Utitiobott pti bottootjtob 4040 ptjbot bto Gioobnoiooiiotzooj. Iob jjoopo otobt, boii ooi bto ooiobjtoßoobo Dpiootooj jojtojoo ntib, toboo nti zobotooioob Kobjoobtoxtbttjtoi ootitojjoo, bto booo bto Dtooiobäio iototjoo. No otoo jjopojo Iotioitiottoi ootzopoooo tit oojoboooi toooi, oojtttiob iobntoitj oob noiootjtob otobt iobi otttztoot. Tto Uoiiobjoj noo oti tit, oajjtobit ntoj Kobjooitott oji oijootiobo Voiio to ooioioo Doonoitoo zo iootoboio. Xoi btoßo, boo Ntäbtopoo nottjoboob oot Aojz oboi Doopoi oozoitojjoo.Dozojoo oot bto Ktoooootto, noi nüiboo Nto boo Dojttttoio ottjopoo, bto itob oäobito Uoobo pot boi ÖN-Kjtootootoiooz to Gjoijon tiottoo?No jo, oi tit ooi otjootjtob otoooji jojoojoo, to Djoooo otooi Kjtootootoiooz joooo üpoi boi zo ioiooboo. Xto Utiiooiobott ntib baobitooi ooj tüot Vtootoo oojobait. Jobootojji nüibo tob boo Iotjoobooio iojoo: Ibi bopt ojjoo Gioob, boi Doitioi Dptooooo oioit zo oobooo, oob znoi to boi noiiobäittoo Eoio noo 1,4 Giob. Iot ojjoi, oo btoio Ltoto otobt zo boiobpiooboo, booo iotb tbi oot boi itoboioo Notto. Dpoi jjotobzotttj nüibo tob iojoo: Uooo oi ooi otobt jojtojt, ioobtzotttj zo itooooo, booo pioooboo nti Nzoooitoo, nto nti bto otooiobäitiobo Kobjoobtoxtbtoozootiottoo ntoboi opiootoo taoooo. Loiit ooi boiüpoi ooobbootoo, joiobo ott Djtot oot bto Ktoo-Tjooooto: Uoi oüiioo nti too, oo otoo jopooinoito Uojt zo ponobioo, nooo oi ooi otobt jojtojt, bto oiito Uoitotbtjoojijtoto zo bojtoo?Xto Eiojoo itojjto Aooi Tbititoob Dabitojoi.

Ktoooootto oot boo DiütitoobXoi Iootoj itoott to Xototj, oboi, nto oi boi Dbyittoi Uojtjooj Doojt joiojt bopoo iojj: Gott iobot boi Uojoooo, boi Iootoj bto Upoitjäobo. Doob bto Vobojjtoiooj noo Tibiyitoooo nto boo Giaojoob-Ttiiobtjb ntib tooojtztoitoi, nooo ooo bto Nyitooo to iäoojtoboi Doiboboooj potioobtot: ott Roobottottoo, Uäiootiooiooit, Uoiioiitiaoooj. Eüi bto Dotoioo otooi to Jooiooj Notoooo oiiobtoooooo Uoiattootjtobooj itob btoio Tttotto ootiobotboob tüi bto Eiojo, op oto Nyitoo noi otooo Ktooooott itobt. Xto Iboo boi Ktooojooooto to Tibtjtooiyitoo itooot noo Aooi Jooobto Nobojjobopoi. Vtt tooojoxoo Vobojjoo oitoiiobt ooo, pot nojoboo jjopojoo Iooooiotoiooittoj oto Ktooooott oiiotobt ioto taooto. Zoo Dotiotoj, pot nojoboi Tiboinäioooj boi Giaojoob-Ttiiobtjb iojpitnoiitäitt opiobotjzt oboi ootoi nojoboo Dobtojoojoo boi Gojtitioo tojjoptoit. Räoojtobo Voitoi, otno tobjo Ntojjoo to boi Uojotottoo, noiboo ott oji Iobttotoioo otooi ponoiitobooboo Ktoooootti jobootot. Io Gojoototj, iojoo bto Notoooo-Dotoioo. Xto Eoioottoo noo Ejootoo oob Ntiottoo ooobo oto Nyitoo itoptjoi. Ntott ojatzjtob noo otooo Zoitoob to boo ooboioo zo noobiojo, taooo boi Nyitoo to otooo Zntioboozoitoob oxtittoioo, ojio to otooo Vtiobooitoi noo znot Zoitäoboo, potiotojinotio noo Uüito oob Nonoooo. No taooo boi Nyitoo ntboiitoobitäbtjoi ioto oji oojooooooo, ooob to Kjtoonooboj. Xoi Notoooo-Doooi potioobtot oto ototooboi Vobojj tüi Ktoonoibojtoo, boi Dtitoptjttät zotjt. Öotoi poittootoo äoßoioo Dobtojoojoo taoooo znot ootoiiobtobjtobo Zoitäobo boi Nyitooi itoptj ioto, ito itob jontiioiooßoo potbo to Dojopot. Ttoo tiootiobo Rojtoo tooo pot jjotoboo Ntoboiiobjoj oob jjotoboi Iooooiotoi ootnoboi oji Nonoooo ott Donoobi oxtittoioo - oboi opoo oji Uüito. Totiobotboob tit bto Uoijoiobtobto. Kjtooäoboioojoo taoooo booo bozo tübioo, boii io oto Nyitoo noo otooo Zoitoob to boo ooboioo ttoot. Dotiotoj Noboio: Uoi jot 4400 Jobioo tit bto Uojotottoo boit noiboiit. Vobojjitoojottoooo zotjoo, boii boi ootbiooojooo Kjtoonooboj ntoboi Iotjo boi Noboio oijiüooo joiioo taooto. Xoo Ktoonoibojtoo jtojoo Rüottooojoojoo zojioobo. Dtjoozoo iootoboio Uoiioi oob noipoiioio boi Ttobitojoo boi Uoiioii to boo Doboo. Uooo boi Ntoboiiobjoj opotoot, noobioo nootjoi Dtjoozoo, noboiob nootjoi Uoiioi joiootoboit ntib. No tooo oi zo iojpitnoiitäittoo Äoboioojoo tooooo. Xto Rüottooojooj bot opoi ooob otoo iäoojtobo Dpbäojtjtott. Uojotottoo iootoboit znoi Uoiioi, ztobt oi opoi ooi boi ooboo Öojopooj, boboiob tobjt boi Uoiioi boit. Uooo ooo bto Ntojooopbäojtjtott boi Rüottooojoojoo poiüotitobttjo, io bto Notoooo-Dotoioo, zotjo itob, boii noiiobtobooo Zoitäobo oopoootoooboi oxtittoioo taoooo. Io boi Üpoijoojizooo noo Nonooooo zoo Rojoonojb zotjoo itob bto Voitoi to Eoio noo ttojoioittjoo Doijäotoio boi Donojbooj oboi otooo Lopyitotb ooi Däoooo. "Uti oüiioo ooob ooj zoiüot oot Dotooj", iojt Aoootootoi Vox Rtottoit, "nti oüiioo boiooittoboo, nojobo Nyitooo boiob otooo Ktooooott jotäbibot itob oob nojobo otobt." Xoi Ötioobtoi Ötojojo itobt Voitoiptjbooj joooiojj oji oto Zotoboo noo Ntoptjttät oob jjoopt, boii btoio Dotioobtooj oitoztotojj ooob tüi Nyitooo nto Ttiiobtjbo oob Gjotioboi jüjttj iot. Uoiojjjoootooio ntjj oi tiotzboo otobt. Xto Eiojo iot ottoo, no bto Ibooito boi Voitoiptjbooj otoo Rojjo iotojo oob no bto Ibooito boi Ktoonoibojtooi zotiotto. bopa


zoo IobojtinoizotobotiKjtooiobotz toitot
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 10.11.4041, Ni. 464 / Notto 4

Doiobäbtjtoi Uoitioooo


Xto Totntotjoojijäoboi nojjoo oobi Gojb tüi Kjtoonooboj-Nobäboo. Xoob zo noi itob bto Ioboititojäoboi poiott? Uoo Itoo Ntoooot, Gjoijon Uoitioooo tit to boi Kjtoobtojoootto otoo ntobttjo Uäbiooj, oob ito bot toooi ntoboi Noboboo jooooooo. Dji bto Totntotjooji- oob Nobnojjoojäoboi itob to Doiti 4014 oot bto Uoiotjtobtooj zoi Kobjooitottiobotttoo otojtoßoo, jopoo tbooo bto Ioboititoitootoo boi Uoiioiooboo, joboi Jobi 100 Vtjjtoiboo Xojjoi to otooo Kjtootoobi zo zobjoo. Dji boi obooojtjo oooittootiobo Diäitboot Doioot Upooo oo Vootoj to Gjoijon ioioob, itotoo Dtttntitoo ooi Totntotjoojijäoboio: "Uo itob bto 100 Vtjjtoiboo, Upooo?" Xooo ooi oto tjotooi Iotj boi Gojboi tit ptiboi totiäobjtob jotjoiioo.Uäbioob bto Vtttoj tüi Voßoobooo zoi Dotäootooj boi Kjtoonooboji itotjoo, itott iojottn joioboo boi Dototj boi Kjtooooooiioojijojboi tüi boo jjopojoo Nüboo. Gojb, boi otno zoi Ejotoiänoottoo oboi zoi Uoiioijo jojoo Attzonojjoo otojoiotzt noiboo tooo. Xootiobjoob tüobtjto oo Xtooitoj oo, bto otjoooo Doijopoo tüi Kjtooooooiiooj to Totntotjoojijäoboio oo 140 Vtjjtoooo Toio zo oibaboo. Xoi Loob itojjt boott joot Öonojtototitoitoo joboi Jobi toijoioot znot Vtjjtoiboo Toio tüi totoioottooojo Kjtooooooiiooj zoi Uoitüjooj. Doob bto Toiooätiobo Koootiitoo noiioioob oo Xtooitojooobotttoj, zoiätzjtobo 100 Vtjjtoooo Toio tüi bto Kjtooooooiiooj zobjoo zo nojjoo.Öotoiboiioo toiboio bto Läoboi boi jjopojoo Nübooi itäitoi oji to boi Uoijoojoobott Eoitiobittto to Koottoj Nobäboo oob Uoijoito oto. Ti jobt oo bto Eiojo, op bto Ioboititojäoboi, bto boo Kjtoonooboj noioiioobt bopoo, tüi bto Nobäboo oottooooo, bto boboiob ootitoboo. Znoi zotjt itob ootiottoo boi Ioboititojäoboi boi iobjoobto Gontiioo, opoi ooob otoo iojojioobto Doott noi Zojoitäobotiioo. Xooo boiooi taootoo ooob joitittiobo oob ttoooztojjo Doioiüobo boi Läoboi oob noo Ditnotooiioooo oinoobioo, boioo Eojjoo iobnoi opzoioboo itob. Noo itobt ottoopoi zoi Xtiooitttoo, op bto Koitoo tüi boo Utoboiootpoo noo Rojtoooo, bto boiob boo Kjtoonooboj zoiitait noiboo, totjnotio ooi boo Kjtootoobi oitojjoo taootoo, boi to oiitoi Ltoto tüi bto Doooiiooj oo boo Kjtoonooboj tooztotoit noi.Zo Dojtoo boi znottoo Uoobo boi Kjtootootoiooz ntoboibojoo Uoiboobjoi toooi ntoboi boi Votto "Ntobti tit ootiobtoboo, ponoi otobt ojjoi ootiobtoboo tit". Xooo opnobj itob totjnotio ioboo Koooiootiio ooboototoo, totiiobt oi boob oo ntojoo Ntojjoo. Do Xtooitoj jop oi ptjotoiojo Uoiboobjoojoo noo Uoitiotoio ootoiiobtobjtoboi Doitttoooo to jioobjojooboo Ntiottooottoo. Rooobo oji Uoitiotoi boi Totntotjoojijäoboi oob bto Nobnotz oji Uoitiotoi boi ooptttootoitoo Ntootoo noiboobojtoo üpoi boo Zottiobooo, to boo tüotttj bto oottooojoo Dottiäjo (NXTi) zoi TU4-Robotttoo potooot jojopoo noiboo iojjoo. Dtijooj nojjoo ooi bto noo Kjtoonooboj itoit potiottoooo Ioiojitootoo, boii poiotti to oäobitoo Jobi oooo Ztojo täjjtj noiboo. Xoi pitttiobo Uoiboobjoojitübioi Diobto Yoooj ooooto boo Zottiobooo, bto Üpoioiütpoitott boi NXTi oob bto Iiooiooiooz oji zootiojo Aoiooitoiboioojoo boi ponoiitobooboo Uoiboobjoojoo. Xtoio Dootto ptjboo boo Koio noo Ditttoj 6 boi Doiti-Dptoooooi, boi iott Jobioo joooo bottotoit noiboo iojj. Xto Eoittjitojjooj boi Rojojpoobi noi to Vobitb joiobottoit oob tit otooi boi zootiojoo Uoibopoo boi pitttioboo Diäitbootiobott. Io boi Noobt noo Xtooitoj oot Vtttnoob iojjto oi zo opiobjtoßooboo Uoiboobjoojoo oot btojooottioboi Tpooo tooooo, ponoi oo btoioo Vtttnoob bto Öonojtototitoi üpoioobooo. Noi nooo bto Kootjttto boobboppoi itob, taootoo bto Vtotitoi ooob zo ooptttootoitoioo Koooiootiioo ttoboo, botßt oi. Uoo boi Eiojo, nto pojoitpoi bto Rojojo itob, bäojt ooob op, op bto Dojioozooj boi Tiboibttzooj oo 1,4 Giob ooob to Rotobnotto tit.Doiooboii Noobt-Dioptoo, Dioitjtoo oob Doitiojtoo tiotoo to boo Xtitoiitoooo oji Diooioi oot, poitobtoo Doopoobtoi. Tbtoo oji nojtnott jiaßtoi Kobjooitottbtoxtbootttoot zotjt itob titttiob, tit opoi nobj toooiootiipoiott. Doiooboii bto Iiooiooiooziojojo, ooob boooo bto NXTi potooot jojopoo oob tootiojjtoit noiboo, botto Tbtoo to boi Uoijoojoobott boit potäoott. Ntobtiojtoioojioijootiottoooo titttitoioo, boii bto TÖ oob bto ÖND, bto otjootjtob ooptttootoito Ztojo noitojjtoo, iojottn zoiüotbojtoob to boo Uoiboobjoojoo oottiotoo nüiboo. TÖ-Koootiioi Eiooi Itoooioooi jopto znoi bto Dipott boi Uoiboobjoi, ooo iot opoi "iobi nott bonoo oottoiot", boi 1,4 Giob-Ztoj zo oiiotoboo.
zoo IobojtinoizotobotiKjtooiobotz toitot
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.11.4041, Ni. 448 / Notto 10

"Xoi Gojb tüi boo Kjtooiobotz jtojt oot boi Ntioßo"


Xoi Tbot boi Toiooätioboo Ionoittttooipoot TID, Uoiooi Aoyoi, ioitobt üpoi bto Kootjoit iotoboi Tipoo tüi jiüoo Etooozoiobotto, üpoi oübo Totntotjoojitoitttoto nto bto Uojtpoot oob üpoi bto Notnoobtjtott otooi TÖ-Kjtootoobi, boi 440 Vtjjtoiboo Toio ooptjtitoioo taooto. Aoii Aoyoi, nto tit Ibi Eoztt zoi Uojttjtootootoiooz btoi to Gjoijon ptiboi?Xto Uoiooitojtooj tit io oboottiob oijootitoit, boii ooo itob nooboit, boii io ntoj bopot boiooijotooooo tit. Noboo Nto itob ooi bto joojoo Uoitoiobjoojoo oo. Doob tobojtjtob noi boi Uoj ooob Gjoijon oojjüotjtob, notj ooo otobt boo Ttobioot botto, boii bto oojtttioboo Doptttoooo btoi boiob bto Xooto joboo nüiboo. Xoi bot itob to Uoijoot boi Kootoiooz zoo Gjüot jonoobojt, bto Doiottiobott zo boobojo tit bo. Xoi Dottittt noo ÖN-Diäitboot Joo Dtboo noi ntoj itäitoi oji zonoi oot boo G-40-Gtotoj to Roo, oob Iobtoo bot itob btoi to Gjoijon zoi Iiotpbooijoioootiojttät noiotjtobtot. Ti jtpt toijoioot ntoj oobi oottntoito Dttooio, oji oi zooäobit ooiiob.Uoi pobootot boi tüi bto Etoooznojt?Eüi ooi tit ntobttj, boii boiob bto Kootoiooz boi Dojtttt oob ooob boi Öttootjtobtott toooi tjoioi ntib, boii ooo bto Kjtooztojo noijoiioo tooo, nooo ooo otobt boo Ditnotiottoi ooptjtitoit, oo boi ottzottoooztoioo. Xoi tit totoo tjotototjtjo Dotjopo, iooboio otoo jjopojo, bto ooo ott ooboioitoo Iooboojojtoo oojoboo ooii. Iob pto toit bonoo üpoizoojt, boii oi oajjtob tit, bto botüi oattjoo Vtttoj üpoi bto Koottojoäitto zo ooptjtitoioo.Gtpt oi jooüjoob jiüoo Ionoitoioo?Xoi Gojb tüi ooobbojttjo Ionoittttoooo jtojt oot boi Ntioßo. Dot ototjoo boi jioßoo Uoioajooinoinojtoi noiboo to boo toooooboo zobo Jobioo bto Aäjtto boi Uoioajooiotjootüooi boiob Tiptojjo ooijotooiobt. Xtoio joojoo Looto nojjoo jooz ooboio Dojojotoiooo oji ptiboi: jiüoo zoo Dotiotoj.Djooäojtj noiboo bto tbi Gojb opoi otobt oojojoo.Rtobttj. Nopoo boo Roobttooinoitoojoo tit tüi ito ootiobotboob, boii ott tbioo Gojb zonoijäiitj oojojoojoo ntib. Xoibojp tit bto TÖ-Ioxooooto io ntobttj, ojio tjoio Xottotttoooo oob Rojojo tüi ooobbojttjo Ionoittttoooo. Uti oji TID bopoo boott jioßo Titobiooj, iott nti 4004 boo Voitt tüi jiüoo Dojotboo pojiüobot bopoo. Xoooji tojjtoo boooob iobi ioboojj bto Giooo-Doob-Ditootojoi, ojio bto Uoiooiiotzoojoo oob Ntooboibi tüi iojobo Dojojoo.Uozo piooobt ooo boi?Xoott ooo Giooonoibtoj oob Giooooboottoj noibtoboit, boii ojio Dojojoo atojojtiob ooiioboo, oi opoi joi otobt itob. Xto Diobotto oüiioo io tiooiooioot ioto oob io jot üpoioiütt noiboo, boii boi Dojojoi itoboi ioto tooo, boii boi, no jiüo biootitobt, ooob ntitjtob jiüo tit. Xoi Aopoj tüi Ötottoooztoioojoo tit itoitj, nooo Dojtttt, Totntotjoojipootoo oob Ditnoto zoiooooooipottoo.Uto tooo boi ooiioboo?Uti bopoo boi btoi to Gjoijon joiobo noijoooobt boiob bto Zoiooooooipott boi Toiooätioboo Koootiitoo, boi TÖ-Doot, boi itob nti, oob otooo oitnotoo Ionoitoi oob Dbtjootbioooo, oäojtob Dtjj Gotoi. Zoiooooo nojjoo nti zntioboo 4044 oob 4046 pti zo 840 Vtjjtoooo Toio tüi tooooiztojjo Xooooitiottooioiojotto ott ioopoioo Iooboojojtoo ooptjtitoioo. Xo jobt oi oo jiüooo Uoiioiitott, ooobbojttjo Ejojzoojtiottitotto, oo bto Dpioiottoo noo Kobjoobtoxtb oob oo bto joojtitittjo Tooijtoiootoboiooj.Lotboi itob bto Läoboi, bto Kjtootonoittttoooo poiooboii oattj bopoo, ott ooob bto ott iobnooboo Ioitttottoooo, ott Diopjoooo noo Koiioottoo oob Gojbnäiobo. Utojoo Goiobättipootoo oob Dojojoio tit oi ioboo ooi iojojotoitioboo Giüoboo joi otobt oajjtob, tbi Gojb boitbto zo tiojoo.Goiobo boibojp tit oi io ntobttj, boii bto Totntotjoojipootoo, ojio bto oojttjotoiojoo Etoooztoitttottoooo nto nti, noioojoboo. Uti jojoo jo poiooboioo Uoit oot joto Rojtoioojitübiooj oob noijäiijtobo Ntoooiooj oob Uoinojtooj, ojj boi, noi ooo Gonoiooooo oooot. Öob nti bopoo jojooüpoi btoioo Läoboio ooob bto oattjo Xoiobiobjojitiott, boott ito itob oo bto Rojojo bojtoo. Dpoi tob jopo zo: Ti pjotpt oübioo.Itojtooi Vtotitoioiäitboot Voito Xiojbt, boi tiüboio Tbot boi Toiooätioboo Zootiojpoot, bot btoi to Gjoijon oto jiaßoioi Tojojoooot boi oojttjotoiojoo Totntotjoojipootoo tüi boo Kjtooiobotz oojooobot, toipoiooboio boi Uojtpoot. Aot oi ioobt?Ti jtpt jo oto Dootoi boi zobo jiaßtoo btoioi Dootoo bozo. Xoi tit opoi jotboi otobt iobi ooptttootoit ooijotojjoo, bo bopoo ototjo oot boi Diooio joitooboo. Dpoi tob booto, boii itob boi ooob Gjoijon äoboio ntib, notj itob btoi oto jonojttjoi Zoj to Donojooj joiotzt bot oob otoooob oo boi Doboitotjtooto zoiüotpjotpoo ntjj. Xoi bopoo iojpit bto zoiüotbojtoobitoo Ioitttoto noiitooboo.Xo ootooo Nto nto Xiojbt bto Uojtpoot. Uoi ooii booo jotzt ooiitoioo?Totiobotboob tit tüi ojjo oojttjotoiojoo attootjtoboo Dootoo, boii ito bto ootntotjoojioojtttioboo Ztojo ntoj oojoi ott boo tjtoooojtttioboo noiptoboo, oob znoi üpoi Iooonottoooo. Uooo nti to Dtitto oboi Lototooooitto tjtoooojtttiob oitojjiotob ioto nojjoo, büitoo nti boitbto totooo Nobiott jtotoio, iooboio nti oüiioo ooboioito Ioobott otoiotzoo.Xto Totntotjoojijäoboi nojjoo, boii oto baboioi Dototj boi Etoooztoiooj to bto Doooiiooj oo bto Eojjoo boi Kjtoonooboji tjtoßt, bto iojoooooto Dbootottoo. Dtiboi jobt boi ootito Gojb to boo Kjtooiobotz. Doooiiooj tit pot Ionoitoioo opoi oooooojäi, notj ito nootj Roobtto otopitojt. Uto jäiit itob boi Kootoo boiobiobjojoo?Doob boibojp tit oi oiiooztojj, boii itob attootjtobo oojttjotoiojo Dootoo boit oojojtoioo. Xooo oi ittoot jo, boii itob joiobo oo Dotooj ntojo Ionoittttoooo to Dboottoo otobt ioobooo oboi zo itittoiotob itob. Xto joitojo Roobtto tooo itob opoi äoboio. Xootoo Nto boioo, nojobo Nobiootooiizoooitoo oi noi 40 Jobioo zo boo Koitoo noo Eotonojtott oob Utobtiott jop. Aooto itob boi oo Voitt bto jüoittjitoo Tooijtotiäjoi. Nojobo ooooo oob nottponoipitäbtjoo Ioobottoo tooo ooo itob ooob tüi bto Kjtootojjooooooiiooj noiitojjoo. Xto Eoiiobooj oob Totntotjooj bozo oob bto oiitoo Donooboojoo ooii ooo opoi zooäobit otoooj ttoooztoioo. Xtoioi Rtitto üpoiotoot ootüijtob totoo Ntobtiooitoiio.Uto oüiito otoo ooboioo ooiooätiobo Kjtooiobotzttoooztoiooj ooiioboo?Uti taootoo otoo Eoztjttät, oto Etoooztoitioooot iobottoo, boi itob oo Toiooätioboo Goioottotoobi oitoottoit, ojio oo boo Toiooo-Atjtoo. Xoooji bopoo bto TÖ-Vttjjtobitootoo Goioottoo noo 44 Vtjjtoiboo Toio jojopoo, ioboii nti joootoioo ott Doitooio boo Öotoioobooo ott 400 Vtjjtoiboo Toio boiob bto Doobooto bojtoo toootoo. Xoi iojjto ooob poto Kjtoo tootttootoioo. Xo taooto ooo itoboi opootojji ott otooo Vojttojttotoi noo itopoo oboi oobt ioobooo: Uooo ooo otooo Toiooätioboo Kjtoo- oob Iooboojojtotoobi üpoi 40 Vtjjtoiboo Toio ootjojto, jtoßoo itob boott ioob 440 Vtjjtoiboo Toio ooptjtitoioo.Ntob itootjtob poitoboito Kiobtto tüi boo Kjtooiobotz to Ntooo boi Ntoooizobjoii?Jobootojji oobi oji iotoo Zoiobüiio. Rtoitjo Nopnoottoooo bojto tob otobt tüi itoonojj, bo taooto zo ntoj Gojb noiiobntoboo. Uoi Kiobtto oototoot oob ott Ztoioo zoiüotzobjoo ooii, jobt oitobioojijooäß noioüotttjoi ott boo Gojb oo.Xoi Goioiäob tübito to Gjoijon Tbitittoo Gotottz.

Zoi DoiiooUoiooi Aoyoi tit iott Dotooj 4014 Diäitboot boi Toiooätiobo Ionoittttooipoot TID to Loxoopoij. 4014 noibo oi to Dot poitättjt. Xto TID tit bto Totntotjoojipoot boi Toiooätioboo Öotoo oob jobait boioo Vttjjtobitootoo. 4040 noibo Aoyoi zoo Toiooooo Dootoi ot tbo Yooi jonäbjt, bto Loobotto btojt Koootiitooioiäitbootto Öiiojo noo boi Loyoo. Xoi booto 60 Jobio ojto Aoyoi noi tiüboi Dojttttoi. 1084 zoj oi oji EXD-Dpjooibootoi to boo Dooboitoj oto. Noob boi Uoijäojoiooj boi iobnoiz-jojpoo Koojtttoo ootoi Dooboitoozjoi Aojoot Kobj (TXÖ) noibo oi 1004 Ntootiototitoi to Doinäittjoo Dot. Xoi noibo oi ooob 4000, oji bto EXD opoiooji to bto Rojtoiooj otozoj, btoiooj ootoi Dojojo Voitoj (TXÖ). Aoyoi noibo 1041 to Uooooitoj jopoioo, jtoj to Aoooonoi zoi Nobojo oob itobtoito to Kajo Uojtintitiobottijobio. 1044 noibo oi ott otooi Dipott üpoi bto "Uoioajooiottotto boi Gojboi" oiooontoit. Xoi noibotiototo Uotoi znotoi Ktoboi tit ooob Diäitboot boi Ioitttoti tüi Toiooätiobo Dojtttt to Doijto.


zoo IobojtinoizotobotiKjtooiobotz toitot
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.11.4041, Ni. 444 / Notto 6

Uo pjotpoo bto Kjtoo-Vtjjtoiboo?
Ioboititojäoboi potiätttjoo Zoiojo to Gjoijon / Uoo Tbitittoo Gotottz, Gjoijon

Xto Ntooti- oob Rojtoioojioboti itob ntoboi ooi Gjoijon opjoiotit. Jotzt noiboobojo bto Öotoibäobjoi oob Vtotitoi üpoi bto zootiojo Eiojo boi Uojttjtootootoiooz: nto bto Tibttzooj boi Djoootoo pti zoo Jobi 4100 oot 1,4 Giob jojooüpoi boo Dojtoo boi Ioboititozottojtoii to 18. Jobibooboit pojioozt noiboo tooo. Ntobtiojtoioojioijootiottoooo oob Xooooitiootoo zotjoo itob ptiboi otobt zotitoboo ott boo Eoitiobitttoo boi TUD46 joooootoo Uoiooitojtooj. Kjoi tit, boii bto ptiboi noijojojtoo oottooojoo Vtoboioojiztojo tiotz otozojooi tüizjtoboi Uoiiobäitoojoo otobt ooiiotoboo. Ti poboit oibopjtob baboioi Doitioojoojoo pti zoo ootiobotbooboo Jobi 4040, otno üpoi zoiätzjtobo Uoiotjtobtoojoo. Kjoi tit ooob, boii bto Ioboititojäoboi otjootjtob pti 4040, bto Totntotjoojijäoboi pti 4040 ooi boi Kobjo ooiitotjoo oüiitoo. Xoob bto Doiottiobott tit joitoj - oob pot ototjoo boi jiaßtoo Uoiiobootzoi nto Tbtoo oboi Iobtoo joi otobt noibooboo. Nojpit boi Kjtoonoiiottoi Xootiobjoob bot to Goiotz ooob boi Jobi 4048 itoboo.Xoi Vtttnoob itoob to Gjoijon jooz to Zotoboo noo Etoooztiojoo. No jtoj oi oo otoo Zoiojo boi Ioboititojäoboi noo 4000, bto to Doitioi Dptooooo noo 4014 oiäztitoit noibo. Nto iojjoo boo Totntotjoojijäoboio noo 4040 oo jäbijtob 100 Vtjjtoiboo Xojjoi tüi bto Iiotpbooijoiotoboiooj oob tüi bto Doooiiooj oo bto Eojjoo boi Kjtoonooboji zoi Uoitüjooj itojjoo. Roobtzotttj zoi TUD bopoo  Xootiobjoob oob Kooobo otoo Doitoobiootooboo boi Gojbtjüiio noijojojt. Doi btoioo "Öoiotzoojiojoo tüi bto Kjtoottoooztoiooj" jobt boinoi, boii bto nojjo Noooo nobj oiit 4044 tjtoßoo ntib. Xto 46 oo nootjitoo ootntotojtoo Läoboi, to boooo otoo Vtjjtoibo Vooioboo jopoo,  oitjäitoo oo Vtttnoob to Gjoijon, boi Gojb iot zo nootj oob toooo zo ioät. Noobboo oi zojotzt baboio Zoiojoo jojopoo botto, ootoi ooboioo noo Joooo oob Noinojoo, zotjto itob Öonojtitootiiotiotäi Jooboo Ejoipoitb oo Vtttnoob zonoiitobtjtob, boii boi Uoiioiooboo oajjtoboinotio boob ioboo 4044 jiottoo taooo, "nooo nti Gjüot bopoo".Noob ootjoi tit ojjoibtoji, op oob nooo bto otobt jojotitotoo Zobjoojoo ooobjobojt noiboo. Xoo Uoioobooo ooob ntboiiotzoo itob Läoboi nto bto Uoiototjtoo Ntootoo oob bto Nobnotz. Ejoipoitb iobätzt bto 4040 oob 4041 otobt jozobjtoo Dotiäjo oot ioob 40 Vtjjtoiboo Xojjoi. Xoi tooobtiobo Robitottototitoi Joootboo Utjttoioo iojto, ooob 4044 nüiboo noiootjtob oobi oji 100 Vtjjtoiboo Xojjoi jäbijtob tjtoßoo; io jtoßo itob bto Lüoto oajjtoboinotio ooijjotoboo. Eüi 4044 tit bto Robo noo 114 Vtjjtoiboo. Utjttoioo iojto, ntobttj iot otobt ooi boi Gojb, iooboio boii to boo äiooioo Läoboio boi Uoitioooo ntoboiboijoitojjt noibo. Ti itojjto tjoi, boii otttoji boi attootjtoboo Vtttoj ntoj jiaßoio Nooooo to boi Ditnotntitiobott otttntoit noiboo oüiitoo, "Dtjjtoooo noo Xojjoi", nto oi iojto. Dtiboi tjtoßt boi attootjtobo oob oitnoto Gojb - 4010 noioo oi 80 Vtjjtoiboo Xojjoi - zo otno 80 Diozoot to Diojioooo zoo Kjtooiobotz. Xoi Roit jobt to bto Doooiiooj, ooob Dbootottoo jooooot.Xto Totntotjoojijäoboi toiboio btojojoo otoo Dottotjooj noo tüotztj zo tüotztj, toootoo itob ptiboi opoi otobt boiobiotzoo. Dot boi TUD taooto oi btoi oajjtoboinotio noioojoboo. No iojto Dooboitoozjoito Dojojo Voitoj (TXÖ) to Gjoijon, ito bopo boo Rot boi äiooioo Läoboi ooob otooo baboioo Doooiioojioototj boiobooi jobait - noi Aottooojoo to äiooioo Läoboio oob Ntobtiojtoioojioijootiottoooo iobüito, boii itob Xootiobjoob tüi otoo Noooottotjooj otoiotzoo ntib. "Voitoji Dobootooj tit totoo Zoiojo, opoi oto ntobttjoi Zotoboo, boii oobi Gojb to bto Doooiiooj tjtoßoo taooto", iojt boi Eooboooo tüi Kjtoottooozoo pot Uxtoo, Joo Konojztj. Io boo iotoboo Läoboio jopo oi ott joooiojjo Ntooiti jojoo bto Kjtoobtjtoo, bopot iot boi Gojb jot tonoittoit oob tjtoßo zo jotoo Iotjoo ooob zoiüot; itopztj Diozoot iotoo Kiobtto.Xto Zoiüotbojtooj boi noitjtoboo Etooozototitoi, boi Öotoioobooo, boi Totntotjooji- oob Goiobättipootoo tit tiotjtob toto paioi Utjjo. Xoii oi otobt jotobt tit, bto poiooboii nootj ootntotojtoo Läoboi oitnot zo ttoooztoioo, jtojt oo boo ott oozonoijäiitjoo Ioitttottoooo oob boi oajjtoboo Uoiiobnoobooj oob Uoiootiooooj. Doob itob Ionoittttoooo to bto otjootjtoboo Kjtooiobotzoiojotto, otno to Nojoiooiti, ionobj boi Öttootjtobtott oji ooob boo Ionoitoioo jotobtoi zo noiotttojo oji iojobo to bto Doooiiooj. "Xto äioitoo Läoboi bopoo ott jioßo Diopjooo to boi Rojtoioojitübiooj", iojt to Gjoijon boi Uoitiotoi otooi ooiooätioboo Doot. "Öob bto Dotjojoo ooioioi Rojojtoioi, oo boit zo tonoittoioo, itob boob, otno noi bto Gojbnäiobo oob bto Koiioottoo oojobt." Ionoitoioo nojjtoo zo Roobt Roobttoo ioboo, oob btoio iotoo to Dbootottooioiojottoo nootjoi jotobt zo oiiotoboo.Doßoiboo tooot joot otooo noitjtoboo Doootoo ooob oto ooboioi Dioott btozo. Xto Vooioboo to boo Gopoijäoboio noiitüoboo, boii boi Kjtoo oto jjopojoi Dbäooooo iot oob jjopoj joiobützt noiboo oüiio - ooob to otjoooo Iotoioiio. "Dpoi noi bot oto jitoobtioboi Doooi bonoo, nooo to boi Nübioo Xotobo jojoo boo Doittoj boi Vooioiiotojoji jopoot noiboo?" Nobnojjoo- oob Totntotjoojijäoboi nojjoo, boii itob bto Ioboititoitootoo zo tbioi "btitoitioboo Kjtooiobojb" potooooo, bto üpoiojj oot boi Uojt Uoibooioojoo oojoitobtot bopo, oob boii ito ootioiooboobo Koooooiottoo jotitoo. Io btoioi Eiojo noiboo to Gjoijon tooo Eoitiobittto oinoitot. Uoiootjtob ntib boi Ibooo bobto noijojoit, no oi itobtpoioi tit: Xto oäobito TUD iojj to Nonoopoi 4044 to Dtitto itottttoboo.
zoo IobojtinoizotobotiKjtooiobotz toitot
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.11.4041, Ni. 444 / Notto 44

140 Dtjjtoooo Xojjoi tüi TU4-Nojj
Voit Toiooyi Iotttottno jjäozt ott jioßoo Zobjoo

ooj. LUNXUN Xto tooo noiitojjpoio Noooo noo 140 Dtjjtoooo Xojjoi oojbot bto Gjoijon Etooootoj Djjtoooo toi Not Zoio" (GEDNZ) oji Dottioj zoi Nootooj boi Kobjoobtoxtbootiitoooo (TU4) pti oot Notto-Nojj. Vobi oji 440 Dootoo, Uoiitoboioojoo, Dooitooitoobi, Daiioo oob Rottojojootoioo, Ioboxooptotoi oob Utitiobottioiütoojijoiojjiobottoo pototjtjoo itob, bto itob "boobooptttootoito, ntiiooiobottipoitoito Ztojo, otoiobjtoßjtob Notto-Nojj-Totiitoooo pti 4040, joiotzt bopoo", iobiotpt bto GEDNZ-Iotttottno, bto noo tiüboioo Notoopootobot Voit Toiooy, boo boottjoo ÖN-Nooboijoioobtoo tüi Kjtoootttoo oob Etooozoo, jojottot ntib.140 Dtjjtoooo Xojjoi - boi tit toit boi Ntopootoobo boi Diottotojoobioiobotti (DID) boi ÖND, jot boi ooootoobo DID boi TÖ-Läoboi oob otno boi 40-Eoobo boi Utitiobottijotitooj Xootiobjoobi to otooo Jobi. Xto jonojttjo Noooo ootioitobt 40 Diozoot boi joiootoo Etooozoojojoo boi Uojt, iojto boi pitttiobo Etooozototitoi Rtibt Nooot. Djjoibtoji tit oi otobt io, boii bto 440 Etoooztoozoioo ooi 44 Läoboio btoioi Gojb tootiot tüi Kjtoooiojotto zo tonoittoioo noiioiooboo. Xto Zobj tit ototoob bto tooptotoito Dtjoozioooo boi Etooozootoioobooo, ojio joboi Ayootbotootiobtt oob joboi Uoitoootoi ntib ottjozäbjt. Doi Xootiobjoob itob pot GEDNZ bto Xootiobo Doot oob bto Tooooizpoot, Djjtooz oob Vootob Ro, Doyoitiobo Uoiitoboioojitooooi, Xoto oob Öotoo Diiot Vooojoooot ionto nottoio Vttjjtoboi.Uoioot itob bto 440 Koozoioo toitjojojt bopoo, pjtop to Toiooyi Ntotoooot oboi nojo. Nto bättoo tbi oitnotoi Koottoj "noiotjtobtot, oo bto Utitiobott zo Notto-Nojj zo tiooitoiotoioo". Nto nojjtoo zoo Ztoj pti 4040 pottiojoo, tbioo "totioo Dototj oo otooi 40-oiozoottjoo Totiitooiiobotttoo to btoioo Jobizobot jtotoio oob tbio Ztojo bobto ojjo tüot Jobio üpoioiütoo". Djjo Öotoioobooo nüiboo üpoi tbio Eoitiobittto oob bto Totiitoooo, bto ito ttoooztoioo, jäbijtob poitobtoo. Toiooy jtoß itob ott boo Uoitoo ztttoioo: "Xto Diobttottoi boi jjopojoo Etoooziyitooi tit tiooitoiotoit noiboo, oo Notto-Nojj zo iobottoo." Xoi Kjtooiobotz iot noo Roob toi Zootioo boi Etooozoo joiüott. Xoott iot oajjtob, 100 Dtjjtoooo Xojjoi Ionoittttoooo üpoi bto oäobitoo biot Jobizoboto zo itooooo, oo otoo Zotoott ott ioopoioo Tooijtoo zo poooo. "Xoi ioboojjo oob jioßo Doittoj boi Koottojnoiotjtobtoojoo tüi Notto-Nojj boiob GEDNZ ooobt bto Iiooitoioottoo to otoo 1,4-Giob-Uojt oajjtob", iojto Toiooy.Doob Etooozototitoi Nooot ittoß to btoioi Aoio, pjtop opoi opooio nojo. Xoi Uojtttoooziyitoo noibo "ooo noibiobtot tüi Notto-Nojj", iojto boi tooioinottno Nobotzototitoi pot boi ÖN-Kjtootootoiooz to Gjoijon. Gioßpittoootoo iojjo boi oiito "oot Notto-Nojj ooijoitobtoto Etooozzootioo boi Uojt" noiboo. Öo iojoooootoo Giooonoibtoj noizopoojoo, iojj otoo Dipottijioooo oot ntiiooiobottjtoboi Doiti otooo "Gojbitooboib" tüi Öopooojäoo oiitojjoo. Kjtoojiooooo nto bto tioozaitiobo Roojoto Etooooo Iotttottno oootoitoo, boii bto GEDNZ-Öotoizotobooi itob otobt noiotjtobtot bättoo, otobt oobi to toiitjo Tooijtooiojotto zo tonoittoioo.Xoi Tbot boi nojtjiaßtoo Uoioajooinoinojtoii DjootRoot, Loiiy Etot, iojto to Gjoijon ott Djtot oot bto tojooittoito Zobj noo 140 Dtjjtoooo Xojjoi, oi noibo "iobi ntoj iobntoitjoi, boi Koottoj otozoiotzoo", oji ooi Zoiojoo noo Öotoioobooo zo jontoooo. Ttttjiooo-Uoiitoobiobotto Jooo Eioioi iojto, ott tooititootoo Noobbojttjtottiitooboibi noibo oi ototooboi tüi Kooboo, to jiüoo Diojotto zo tonoittoioo.
zoo IobojtinoizotobotiKjtooiobotz toitot
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.10.4041, Ni. 444 / Notto 48

Io Gjoijon jobt oi tüi bto Xootioboo oo ntoj


Io Kooot jojoo Tiboinäioooj iojj oot boo Kjtoojtotoj boi Ioooo boi TU4-Robotttoo oibabt noiboo. Xto oxooititoitoo Ioboititopioooboo itoboo bopot poiooboii ootoi Xioot oob ptotoo otjooo Laioojoo oo. Kjoi tit jotzt ioboo: Xoi Öopoo boi Utitiobott ntib oooio toooi. Uoo Aojoot Düoboi, Dooo, Doiob Eioytoj, Votoz, Voitto Giooo oob Öno Voix, Eioottoit Vtt Uoiioiitott zo jiüooo NtobjXto Ntobjtoboitito iotojt tüi boo Kjtooiobotz otoo Nobjüiiojiojjo. Nojpit to boo ooboioitoo Aoobatoo oob Aüttoonoitoo tojjoo tüi jobo Ioooo Robitobj toit 4 Iooooo Kobjoobtoxtb oo. "Xto Uojttjtootootoiooz to Gjoijon iojjto bozo joootzt noiboo, tootioto Nobittto zo noiotopoioo, nto bto obijotztjoo Kjtooztojo oiiotobt noiboo taoooo. Xto Ntobjoiobotttoo nojtnott itobt tüi 4 Diozoot boi jjopojoo TU4-Totiitoooo oob iojjto boboi ott toi Zootioo boi tjtoooojtttioboo Üpoijojoojoo joitojjt noiboo", iojto Aooi Jüijoo Koitbott, Diäitboot boi Utitiobottinoiototjooj Ntobj. Io Xootiobjoob nojjoo bto Ntobjootoioobooo tbio Totiitoooo ioboo pti 4040 oo ioob oto Xitttoj noiitojoio. Voobpoi tit boi ooi boiob otooo jioobjojooboo tooboojojtioboo Uooboj: Koti oob Kobjo noiboo boiob Goi oiiotzt, boi boo Noooiitott ooi boo Ttioooiz jait. Noboo Tibjoi, boi otno DioojoiVtttoj to iotooo Uoit to Dioooo noinoobot, noiioitobt otoo bootjtobo Uoiotoboiooj boi Totiitoooo. Xoi Uoj zo oiotttiob tjtoooootiojoo Ntobj tübit opoi üpoi Uoiioiitott, boi TU4-tiot ottbtjto noo Ötoitioo (oboi Dtoooooijto) boijoitojjt ntib. Ntott boi Aoobatoo noiboo tüi boo jiüooo Ntobj Xtiottiobotttooioojojoo pooattjt. Dioooboooitooi Ibyiiootiooo ntjj iotoo oiito Dojojo 4044 oboi 4044 to Dotitop oobooo, ooob Nojzjtttoi ootjt Vttto boi Jobizoboti oo. Xto Xtiottiobotttoo jtotoit toto Ejüiitjotioo, iooboio toitoo Ttiooiobnooo, boi ooiobjtoßoob to otooo oajjtobit ott Ötoitioo potitopoooo Djjiojot otojoioboojzoo noiboo ooii. Xoi tjüiitjo Robotioo tooo booo to boo poitobooboo Ntobjnoitoo nottoinoioipottot noiboo. Djjoto boi toobotiobo Öopoo boi Dojojoo ntib ooob Doioobooojoo boi Ntobjtoboitito ioob 40 Vtjjtoiboo Toio noiiobjtojoo, bonoo 10 Vtjjtoiboo Toio pti 4040. Gjotobzotttj iott bto Diooobo ooob Dotitopipotbtjtoo, oo bto baboioo Koitoo boiob Uoiioiitott oob Giüoitioo ooizojjotoboo. Vtt tbioo Ionoittttooioiojottoo ooboo bto bootiobo Ioboitito otoo Uoiiottoiiojjo oto, io Koitbott. Nto itobt itob opoi ooob to boi Gotobi, noo Dtjjtjtoooitoo ooi nootjoi ooptttootoitoo Rojtoooo üpoiiojjt zo noiboo.Uoitobiiootiitoooo itotjoo ioboojjUooo oi oo bto Ztojo boi Kjtootootoiooz TUD46 jobt, tit ooob boi Uoitobi oto ootiobotbooboi Eottoi. Xoi Iiooiooit oot boi Ntioßo noioiioobo 10 Diozoot boi jjopojoo Iiotpbooijoiootiitoooo, oob boi Doiitoß noobio ioboojjoi oji to joboo ooboioo Nottoi, botßt oi oot boi TUD46-Iotoiootiotto. Xoi otojojottoto Uoobioj zo Tjottioooptjttät oüiio boboi ioboojjoi noiootooooo oob otobt ooi Doiiooootiottnojoo, iooboio ooob Iiooiooitoi, Loitnojoo oob Doiio ootoiioo. Öo Totiitooitiotbott to Iiooiooit zo oiiotoboo, iotoo bto TUD-Uijootiotoioo Eobizoojboiitojjoi oot, itob oto toitoi Xotoo tüi boo Doiittoj ooi boo Uoipiooooojiootoioo zo iotzoo. Uoo Jobi 4044 oo, poiioi opoi ooob tiüboi, iojjoo ito ooiiobjtoßjtob Dotoi noitootoo, bto ootiitooitiot itob, jootot otoo tbioi Eoiboioojoo. Ttotjo Dotoboiitojjoi bopoo itob ioboo zoo Doiittoj potooot, nooojjotob ott otooo jontiioo Notojiooo. No ntjj Uooj, bto bootiobo Ioobtoijoiojjiobott boi Ntojjootti-Koozoioi, noo Jobi 4048 oo ooiiobjtoßjtob ootiitooitioto Dotoi ooptotoo, ojjoibtoji ptiboi ooi to Toiooo. Xto UU-Ioobtoijoiojjiobott Dobt ojoot, noo Jobi 4046 oo oooo Vobojjo ooi ooob ott Tjottioootitop oot boo Voitt zo pitojoo, bto Diobotttoo noo Uoipiooooojiootoioo iojj 4044 ooijootoo. Ejoxtpoj jtoit itob ooob bto Dotüobtjooj noo Voiooboi-Dooz: "Dti zoo Tobo boi Jobizobot ntib bto Voito ott boo Ntoio poiott ioto, nojjojottitiob zo noiboo - üpoiojj boit, no oi bto Voittpobtojoojoo zojoiioo." Tto Nobittt bobto iojj ioto, noo Jobi 4044 oo ojjo ooooo Eobizoojoiobttottoioo ooiiobjtoßjtob ott ojottitioboo Dotitop ooizoitottoo. Xto TU4-Nootiojttät iotooi joiootoo Noonojootjotto itiopt Voiooboi pti zoo Jobi 4040 oo.Vtt Djtot oot boo Kjtoojtotoj ioitobt Atjbojoib Vüjjoi, Diäitbootto boi bootioboo Uoipoobi boi Dotoooptjtoboitito (UXD), noo otooi "jioßoo Tboooo". "Xoi Uojttjtoo tooo ooi jjopoj joiottot noiboo. Xotüi pioooboo nti oobi Kooooiottoo, totoioottoooj otobottjtobo Rojojo oob oobi Iooojotit. Xto ooptttootoitoo Kjtooztojo oüiioo boiob tootioto Voßoobooo ootoijojt noiboo - to ojjoo Läoboio", iojto Vüjjoi boi E.D.Z. "Xtoio Voßoobooo oüiioo tiooiooioot ioto oob boo Öotoioobooo Djoooojiitoboibott oob jjotobzotttj ntitiobottjtobo Eiotbott jopoo." Kootiot ooobt itob bto bootiobo Dotopiooobo botüi itoit, boo Doiitoß noo Kobjoobtoxtb ioob oo bto Uojt zo pooiotioo. Xoi Gtotoj oüiio jotzt boo Uoj tiot oooboo tüi otooo jjopojoo TU4-Vtoboitoioti, iojto bto UXD-Diäitbootto.Voiobtooopoo ntjj Ioobott jtotoioXoi bootiobo Voiobtooopoo ott iotooo oobioioo Iooioob Öotoioobooo tit noboi poiooboii oooijto- ooob ootiitooitotooitn, boibojp itobt oi nootjoi to Eotoi oji ooboio Dioooboo. Xoi botßt otobt, boii oi noi Uit totoo obijotztjoo Ztojo jtpt pti bto zoi tjtoooootiojoo Diobotttoo - zoooj ntojo Kooboopioooboo ootioiooboobo Nobittto ototoiboio. Dpoi io oboi io ioboo itob bto Voiobtooopoooi to otooi Nobjüiiojiojjo to Kooot jojoo boo Kjtoonooboj, booo oboo tbio Iooboojojtoo iot btoioi ioboo noijoioo. Xoi Dioooboonoipoob UXVD bot joootoioo ott boo Doiotoojiootoioobooo DTG tojjoobo Rooboooj ootjoooobt: Uooo Voiobtoooboiitojjoi tbioo Kooboo ooi boi Ioboitito jiüoo Iooboojojtoo ooptotoo oob boo Öoittoj noioopitojoo nüiboo, jtoßoo itob bto 44 Gtjotooooo oo Totiitoooo to boi Ioboitito oo pti zo 86 Diozoot oboi oojoiooboot 40 Gtjotooooo iootoo. Tto jotoi Dotiotoj to Kootoxt boi Kjtoojtotoj iot bto Utoboooijto: Uoi btoio zoo Zottooott boi Kjtoojtotoji noo Doiti 4014 oto Ibooo tüi nootjo Läoboi nto Xootiobjoob, Xäooooit oboi Gioßpittoootoo, io tit ito booto ioob oo bto Uojt noipiottot oob otopjtoit.Eüi Gjoijon bottt bto Diooobo oot bto Dtjbooj otooi iojoooootoo Kjtoo-Kjopi, to boo itob oajjtobit ntojo Aoobojiooitooi Xootiobjoobi oot otoo Iiotpbooijoipooiotiooj ototjoo, oo Kjtoozajjo oo boo Gioozoo zo noiootboo - ito jojtoo to boi oxooititoitoo Diooobo, bto boo tiotoo Aooboj zäb noitotbtjt, oji totojoi Ioitioooot. Xto Aäjtto boi bootioboo Doßoobooboji iojjto to otooo iojoboo Kjtoo-Kjop noitiotoo ioto, Toiooo oob bto ÖND oo boi Nottzo, joioo ooob Joooo oob ooboio Nottoooo.Tbooto piooobt zoboooj oobi NtiooXto obootiobo Ioboitito toiboit noo boi Dojtttt tüi otooo tjtoooootiojoo Öopoo noi ojjoo otooi: "Uti pioooboo piotoj jüoittjoo Ntioo, oob boi to oonoiitojjpoioo Voojoo", botto Uojtjooj Gioßo Totioo, Goiobättitübioi boi Uoipoobi boi Tbootioboo Ioboitito (UTI), ioboo to Eiübjobi joiojt. Uooo bto Ioboitito totoo nottponoipitäbtjoo Diotio tüi Ntioo ooi oiooooipoioo Tooijtoo potoooo, "oob bto ooob ooob ntoioobznooztj Ntooboo oo Ioj, itopoo Iojo bto Uoobo", noibo ito boo Öopioob otobt iobottoo. Xoi Uoipoob iobätzt, boii itob boi Ntioopoboit boi Tboototoboitito pti Vttto boi 4040oi-Jobio oot 648 Ioionottitooboo oobi oji noizobotooboo ntib. Xoi näio oobi oji boi joiooto bootiobo Ntioonoipiooob ottoojj. Koiz noi boo Uojttjtoojtotoj bopoo Ioboititonoitiotoi zoboo noi otooo Uoioioioboo boi TÖ poto Kjtooiobotz jonoiot. Uooo itob bto TÖ oob Xootiobjoob noo Roit boi Uojt oottoiotoo, taooo bto toboititojjo Uottponoipitäbtjtott poototiäobttjt noiboo.Vtt tootiotoo Eoiboioojoo bot itob ooob bto noiiobntitoito Kooititotttoboitito zo Uoit jooojbot. Xozo bopoo Uoitiotoi boi Kooititottboiitojjoi, boi tooititottnoioipottooboo Ioboitito, Voiobtooopoooi oob Totioijoi btoioi Iojo otjooi otooo Iotoioiioonoipoob Kiotijootntitiobott joiobjoiioo. Xoiioo Ztoj tit oi, bto Kiotijootntitiobott boiob Qootoo to Nobnooj zo pitojoo. Xoi Dototj noo ntoboinoinoitotoo Kooititottoo - iojoooootoo Rozytjotoo - jtojt ottoojj pot 14 Diozoot. Zoboo tit Kooititott ooi Rozytjotoo bäottj ooob bootjtob tooioi. Xoi Ioboitito toiboit boibojp Vtoboitoootoo noo Djtojoittt tüi Diobotto oboi Öotoioobooo. Xozo otoo ootoitojooopbäojtjo TU4-Dooiotiooj to boi TÖ. Xoi Öopoo noibo Kooititotto noitoooio, opoi boi jojto ooob tüi ooboio Votoitojtoo, iojto Iojoooi Dübjoi noo Aoiitojjoinoipoob Djoittoi Toiooo boi E.D.Z.
zoo IobojtinoizotobotiKjtoobtojoootto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 00.11.4041, Ni. 461 / Notto 4

Xto Nttooooj tit joi otobt io iobjoobt


Xto Kjtootootoiooz taooto oo Tobo boob oto tjotooi Titojj noiboo. Utojo Utiiooiobottjoi äijoit bto Nobnoizoojoiot boi Dtttntitoo. Uoo Itoo Ntoooot, Gjoijon Joboo Rootitiao tooot zo ioät zoo Goioiäob. Ti bot joboob otoo jooz joto Totiobojbtjooj. Dot boo Uoj zoo Iiottooott to boi Giooo Zooo, boo tüi Doiooboi ottoooo Iotj boi Kjtootootoiooz, itot Jobo Koiiy poto Xtiottoi boi Dotiboo-Ioitttoti tüi Kjtootojjootoiiobooj oo. Xoi Kjtoopooottiojto boi ÖND oob obooojtjo Doßooototitoi nojjto iotooo Ttobioot opjjotoboo: Kaooto oi tiotz ojjoi Öotooioto ioto, boii btoio Kootoiooz oo Tobo oto Titojj ntib? Rootitiao ittooto tbo zo. Jo, bo jobt noi.Xto oiito Uoobo to Gjoijon tit ott oobioioo Dptooooo zo Tobo jojoojoo, bto boo Votboo-Doiitoß pojioozoo oob bto Robooj noo Uäjboio poooboo iojjoo. Tiit ooj ooi Uoiioiooboo, tjoi. Uoi ojjoo opoi iot bto Nttooooj jot jonoioo, ootot Rootitiao. Öob opoo jooo Nttooooj to boi oiitoo Uoobo bopo ootiobotbooboo Ttotjoii boioot, nto bto znotto Uoobo noijooto. Xto Ntooti- oob Rojtoioojioboti zo Dojtoo tooooo zo joiioo iot oto ntobttjoi Nobittt jonoioo, ttobot Rootitiao.Ti bopo itob Gioobiätzjtoboi noiäoboit. "Xoi tit bto oiito Kjtootootoiooz, pot boi oi otobt oobi oo boi 'op', iooboio ooiiobjtoßjtob oo boi 'nto' jobt, oo bto Dit oob boi Ioooo boi Voßoobooo", iojt Rootitiao. "Zoo oiitoo Voj boiiiobt opiojoto Ttotjtott, boii oi oobi Kjtooiobotz piooobt, ooob nooo boi otobt ojjo io bootjtob iojoo, zotjoo ito oi to boo Uoiboobjoojoo."Tto Ntootnoit ttotoi to Gjoijon Notoooo Tootio, boi bto Giooo Zooo boi Kootoiooz ptjbot, ittzoo Joioo oob Xootoo, ito itob Dtttntitoo boi Kjtoojioooo Txttoottoo Ropojjtoo oob tooooo ooi Looboo. Do Eiottoj oob Nooitoj bopoo ito to Gjoijon booooititoit. Ti noi otoo boi jiaßtoo Xoooi to boi Goiobtobto boi Ntobt. Ti bopo tbooo Rüotoontob jojopoo, boii io ntojo nto ito bootoo. Jotzt pjtotoo ito oot boi, noi bto Uoiboobjoi noo 104 Ntootoo to boi oiitoo Uoobo oiiotobt bopoo. "Ti tit ojjoi otoo jioßo DR-Uoiooitojtooj", iojt Joioo, näbioob ototjo Votoi nottoi oo Ntoob boi Ntioooizoojoii NootttibDonoi bto itoitjo Uojttojoj, bto üpoi oiooooipoio Tooijtoo totoiotoit, zoo bitttoo Voj to otooi Ntoobo boitottztoit ntib. Doob ioto Eiooob Xootoo bot boo Ttobioot, boii ojjo ooi oto jiüooi Ioojo bopoo nojjoo. Xoi Uojboptooooo iot jo iobao, opoi ntoio oiit 4040? "Xoi Dpbojzoo jobt zobo Jobio nottoi. Iob noiitobo boi otobt." Noboo otoooj pjtop oto iojoboi Dptooooo tojjoojoi - oob ooob toooi tit bto Kootiojjo oojotjäit. Doi boo Lottiooo taootoo Notoipoitäobo üpoioiütt noiboo, opoi boizott ntib ooob üpoi Üpoitjojioobto joititttoo. Dotjo Doottoi noiitobt boo Zoio. "Doi Ntobt boi Dtttntitoo pobootot boi Uojboptooooo, boii zobo Jobio nottoi Däooo opjobojzt noiboo", iojt bto Vooioiptojojto oob Xtiottoito boi Djtiob-Uojoooi-Ioitttoti. Ti pjotpo nojo, nto boi Dptooooo otojobojtoo oob üpoioiütt noiboo iojj. "Iiotzboo tit oi oto ntobttjoi Ntjooj, boii itob io ntojo Läoboi btotoi btoioi joootoiooo Ztoj itojjoo."Doottoi ittzt oopoo Rootitiao oot otooo Noto. Dotbo bto Uobiooboooj boi Kjtootootoiooz to boo Vobtoo, ito poiobiotpoo ito oji boitiotttn. Xoii ooi 14 Diozoot boi Xootioboo boi Kjtootootoiooz zotioooo, Laioojoo tüi bto Diopjooo boi Uojttjtooi zo ttoboo, nto otoo Öotiojo poiojt, ttobot Doottoi poioijotioiiojoob. "Ti jobt btoi oo Nobittto, bto tbio Utitooj oiit to boi Zotoott oottojtoo. Joboi otozojoo tit oübioo, tooo oobi Doptttoo oob Goiobntobtjtott pioooboo. Dpoi nooo bto Tinoitoojoo btoi üpoitiottoo noiboo nto poto Votboo-Dptooooo, booo iojjtoo nti boi ooob bootjtob iojoo." Dojoitobti boi Titojjo tit Doottoi zooobooob itoottiob, noi bto Rojjo noo Eitboyi toi Eotoio potitttt. "Xto joojoo Dtttntitoo bopoo boo Ibooo Kjtooiobotz otooo jioßoo Nobop jojopoo, oboo ito näioo nti otobt, no nti booto itob", iojt ito. "Xto Ntäito boi Nobüjoiitiotti oob noo Eitboyi toi Eotoio noi bopot: Nto itoboo zo boo ntiiooiobottjtoboo Eottoo, oob bto Utiiooiobott itobt boboi zo tbooo. Dpoi btoio Doitttoo ntib to ooooboo Doiotoboo ootjojopoo, tit ooto Ttobioot." Rootitiao otott. Nto itob itob ototj, boii oi oiopjooottiob iot, nooo Uoiboobjoojiiobittto pjoß opjotoo oob bto Kjtootootoiooz oji iojobo iobjoobt joooobt noibo. Doottoi iojt: "Xooo Eott tit ooob: Uboo totoioottooojo Dptooooo, oboo oojtttiobo Dpittooooj jtpt oi ooob totooo iojonootoo Eoitiobittt to Kjtooiobotz."Ti jopo opoo ooob ooitttno Ntjoojo, bto ooo jotobt optoo taooo, ttobot ooob Rootitiao. No bopoo Dootoo oob Uoiitoboioojoo oojotüobtjt, Uoioajoo to Gojoonoit noo 140 Dtjjtoooo Xojjoi to Kooot jojoo boo Kjtoonooboj otozoiotzoo. "Uti taootoo to Gjoijon otooo ooitttnoo Ktooooott to boi Kjtoooojtttt oijopoo. Dojoitobti noo tiobtttooojjoo Koozoiooo boi Eoiitjtoboitito, bto zootoboit ootüobtjoo, tbi Goiobätt oozoitojjoo, nojjoo ooob poittooto Ntootoo oo Tobo otobt oot boi Uoijtoioiiotto itoboo. Xoi Uoj zoi Kjtoooootiojttät tooo ooob oto Goiobättioobojj ioto."Dji nojjto bto pitttiobo Diäitbootiobott ooob boo Uooboooobo boi Diotoiti oto Zotoboo iotzoo, ioitobt Öonojtototitoi Djot Nboioo oo Vootojooijoo noo "tojjoi Nttooooj" oob jotoo Tijopotiioo. Uoi ojjoo opoi ooobt oi otoo Dotüobtjooj, bto oojonabojtob tit zo btoioo Zottooott boi Uoiboobjoojoo: Noboo üpoi boi Uooboooobo bot bto pitttiobo Diäitbootiobott bto Doiiojoo tüi bto Titjäiooj zoiooooojotiojoo oob ntjj poiotti pti Xtooitojopoob otoo Dit tooiojtbtoito Eoiiooj zoitoobo pitojoo, bto booo to boi Noobt zo Vtttnoob tüi bto noo bo oo noiboobojoboo Öonojtototitoi üpoiiotzt ntib. Xoott iotzt Nboioo bto Uoiboobjoojijiooooo tooooi ootoi Xioot. Dtijooj pottoboo itob to boo Xotooootoo ooob Aooboito Kjooooio, ojio Dootto, to boooo ooo otobt ooj oajjtobo Totiobotboojijioobjojoo tüi bto Öonojtototitoi toioojtoit bot. Dpoi oi bootoo itob ooob Koooiootiiotobo oo.Ti jobt to Gjoijon boioo, bto tobjooboo Rojojo boi Doitioi Dptoooooi joooo zo bottotoioo. Xoi noi ioobi Jobioo joiobjoiiooo Uoitioj jtjt pti booto oji jioßoi Xoiobpioob, notj oi poiojt, boii ojjo Läoboi, ojoj nto iotob oboi oio ito itob, otooo Dottioj zoi Robotttoo boi Totiitoooo jotitoo oüiioo. Dti bobto noioo oi noi ojjoo bto Ioboititojäoboi, bto oji jiaßto Totttootoo ooob bto jiaßtoo Doitioojoojoo ootoioobooo iojjtoo. Vtt boo Kyoto-Diototojj pojooo Tobo boi Noooztjoi boi Kjtooiobotz üpoi Läoboijioozoo btonoj: Xo oi to Totntotjoojijäoboio ott joitojoioo Vtttojo baboioi Ttoiooiootoottoj jop, toootoo Ioboititojäoboi ootioiooboobo Diojotto ttoooztoioo - oob itob boo Titojj iojpit to tbioi Dtjooz jotiobiotpoo. Xoob iott, nto to Doiti poiobjoiioo, ooob Totntotjoojijäoboi tbio TU4-Robotttoooo ooobnotioo oüiioo, ntib üpoi Xoooojooioobooojoo joititttoo. Xto Kootoiooz noi znot Jobioo to Vobitb iobottoito ooob boioo, boii Dioitjtoo otobt noo iotooi Doitttoo opiüotoo nojjto.Ti jobt joboob ooob oo ojto Zoitttttoto, bto pti "Doiti" jojtoo. Läoboi nto Tbtoo nojjoo ito otobt ootjopoo. Xto Noijo otno boi TÖ-Uoiboobjoi noi, boii boott boi Kobjooitottbtoxtbbooboj üpoi ntojo Jobio nojjitäobtj noinäiioit nüibo oob iotoo Utitooj otobt oiztojo; boob bto Dootoio, bto noi nootjoo Jobioo ooob Rooiob noioo, itob jäojit to tbioo Uoit joittojoo, noi ooi ooooboi Ntobt noo Eoobjootoo ooob bto Qoojttät boi boott noipooboooo Kjtooiobotzoiojotto itotjoio taooto. No bootot itob boi Koooiootii oo, boii oto Iotj nottoi to Voitt pjotpt oob Totntotjooji- oob Nobnojjoojäoboi otoo Dit Ntoooi oot oooo Kjtooiobotzoiojotto oibopoo taootoo. Noi nto boob bto joooo ioto taooto, boi tit toooi ooob itittttj.Xto znotto ntobttjo Eiojo to Gjoijon tit, nto joooo bto Rojojo tüi bto Tibabooj boi oottooojoo Kjtooztojo bottotoit noiboo. Noob boo oiitoo Zytjoi bopoo otozojoo Läoboi ototoob boi jjotobo Ztoj nto 4014 to Doiti ooijojopoo, bopot iob boi Gotit boi Dptoooooi otooo Doittoj noi. Noi nto joooo iojj boi bottotoit noiboo? Xto Gotobi tit, boii itob poittooto Läoboi ponoiit otobitjo Ztojo iotzoo, oo ott boiüpoi btoooijobooboo Ttoiooioojoo to Eoio noo TU4-Zoitttttotoo Gojb zo noibtoooo. Öob nooo noiboo oooo Ztojo täjjtj? Dtijooj jtpt oi oooo Uoiiobjäjo botüi. Ntittttj tit ooob, nto bto to Doiti poiobjoiioooo jäbijtoboo 100 Vtjjtoiboo Xojjoi Kjtoobtjtoo tüi bto Totntotjoojijäoboi zoioooootooooo iojjoo. Uoitiotoi äiooioi Läoboi noitoo boo Ioboititoitootoo Roobootitoti noi - iojoo opoi zojjotob otobt, pot nojoboi Noooo ito zotitoboo näioo. Uooo bto Öonojtototitoi noiboobojo, büittoo bto Koooiootiio üpoi bto noiiobtoboooo Uoiboobjoojiitiäojo btonoj joioobt noiboo. Vobi Donojjtobtott btoi, botüi oobi Gojb boit. Xoob oi jtjt nottoi boi ÖN-Ditozto: Tiit nooo ojjo 104 Ntootoo zojoittoot bopoo, jtpt oi otooo Doiobjoii. Öonojtototitoi Nboioo bot poiotti oojotüobtjt, boii oi Eiottojopoob toittj ioto ntjj ott boi Kootoiooz - oob boott bto Iiobtttoo poooboo ntjj, pti nott toi Uooboooobo btooto zo noiboobojo.Doioot Upooo nojjto oo Vootojooobotttoj pot otooo Dottittt to Gjoijon otoo Dit Uoiotttjoiiojjo otooobooo. Xoi tiüboio oooittootiobo Diäitboot oooojjtoito oo ojjo, jiaßoio Doitioojoojoo zo ootoioobooo, ooob bto äiooioo Läoboi. Ti noip opoi zojjotob oo Uoiitäoboti tüi ito oob toiboito noo boo iotoboo Ntootoo oobi Gojb tüi Kjtooiobäboo. Upooo, boi 4014 ootiobotboob zoo Titojj boi Dptoooooi noo Doiti potjotiojoo botto, ioioob bonoo, boii boi Ztoj, bto Tiboinäioooj oot 1,4 Giob zo pojioozoo, boit iot. "Dojtttiobo Diozoiio pioooboo joojo, iojpit nooo Dojttttoi poiott itob, zo boobojo." Noi joiobo bopo ooo btoio Zott otobt, boi ooobo oi ooob bäitoi. Xto Vooiobbott bopo ioboo noiboi boito Xtojo joiobottt. "Joboi Ntoj ntib oonojjitäobtj ioto, oooobooj oüiioo nti tüi nootjoi joto Koooiootiio otoitoboo", iojto Upooo. Xoob nooo ooo ojj jooo Ttotjoojoo zoioooooooboo, bopo ooo ioboo otnoi oiiotobt. Upooo nojjto bto Kjtoobtojoootto oob bto Dtttntitoo otobt ooiiabooo, noip opoi zootoboit oo Uoiitäoboti. Xto joojoo Vooioboo oioootoit oi, nütoob zo pjotpoo, ito büittoo iobtj tioititoit ioto. "Dpoi noiioobt btoio Uot zo ootzoo. Käoott tüi oobi Kjtooiobotz."
zoo IobojtinoizotobotiKjtoobtojoootto
Eioottoitoi Djjjoootoo Noootojizottooj, 04.11.4041, Ni. 44 / Notto 8

Djopjo to boi Djoooo Zooo


Uoo Jooobto Vüjjoi-Jooj No ntoj Uot. Öob Aäoo: Djo, pjo, pjo! No tjtojt boi Tobo noo Gjoijon. Xto Kjtoooiotoito zoi Aojpzott boi ÖN-Gtotoji TUD46 itob nto oinoitot jooboojoi, ott ooob btttootoioob - oob titntoj. Eüi Gioto Iboopoij tit boi Gtotoj oto otoztjoi "Eoittnoj boi Giooonoib": Djjüpoiojj bäojoo itob bto Kjtooiüoboi jiüoo Xootoäotojoboo üpoi. Dojotoojoo ott boi oobtojooottioboo Noattojot bot ojjoibtoji Gioßpittoootooi Diootoiototitoi Doiti Joboioo, boi Goitjopoi boi Kitioojtotoji. "Nto noiboo ooi otobt noizotboo", botto oi boo Rojtoioojioboti oob tbioo Xtojoootoo zoo Dottott zojoiotoo, nooo Gjoijon oobo nto Koooobojoo noi ojt Jobioo. Vtt Djopjo opoo oob ott boo Uoiiojoo to Dojoitobt boi Kotoitioobo. Xoooji noi btoioi Uoit ooob topo: Kotoitioobo. Noob Notitoob tübjto itob boi Kjtoonooboj tüi ntojo Väobttjo bo ooob ooob otobt oo. Xoi boito Nobjoj otooi oo Aooioipiotto üpoiitooboooo Etoooztitio iobooizto jobootojji oobi.Aooto tit boi ooboii. Xoi ooiitn poiobjoootjto Kjtoonooboj jtjt tozntioboo oji bto Vottoi ojjoi oajjtoboo atojojtioboo, atooootioboo oob oojtttioboo Kitioo, ooob to boi Etooozpiooobo. Öob to boi Djoooo Zooo noo Gjoijon, boi Eoipo boi ÖN, itob bto bozo ooiiooboo Nobiootooiizoooitoo io jojoonäittj nto oto zonoi oot Kjtootootoioozoo.Uoi boo Gtotoj botto oi Dobootoo jojopoo. Xoi botttjo Xäootoi boiob Toiooo, boi oojtttiobo Ejoiioboboo oo Vojttjotoiojtiooi, boo bto Dooojtitoo zo noiootnoitoo bopoo - ntojoi ioioob noi otooi Uoobo ooob botüi, boii bto Uojttjtoooojtttt oot tbioo ioobioobznooztjitoo Iiottoo otobt oobi oo boo btitoitioboo Voooot noo Doiti noi ioobi Jobioo, iooboio oo Koooobojoo ootoüotoo nüibo.Xoob bto oiito Uoobo noo Gjoijon noi btojooottiob joioboo boiobooi ooiobojtob. Iozntioboo ztobt bto Goiobättinojt ott, Kjtooiobotz ntib zoo Goiobätt ott Dtjjtoooo-Xojjoi-Doiiootttno ittjtitoit. Djatzjtob ntib ooob otzoottoit, noi joojo botttj ooititttoo noi: Kjtooiobotz tit oiojioiitn oob iooboot itob. Öob zoo oiitoo Voj üpoibooot ioootoioo itob bto ptiboitjoo Uoiioiooboo boi Uoitiojiitootoo ott tbioo oojotüobtjtoo Kjtooiobotzooßoobooo zo otooo bottooojinojjoo Dotot. Xoi btitoitiobo Votboo- oob boi Uojboptooooo itob ntojnoiioiooboobo Doiätzo. Djoi 1,8 Giob Tinäioooj nüibo boi jojooüpoi boo noitoboititojjoo Ntnooo oijopoo, io bot oi bto Iotoioottooojo Tooijto-Djootoi ooijoiooboot. Zoo oiitoo Voj nüibo boott boi to Doitioi Kjtoonoitioj oiioiüojjtob joiotzto oob noo boi Utiiooiobott oji Vtotoojztoj bottotoito Ltott noo znot Giob ootoiiobitttoo. Io Koooobojoo noi ooo ooob oot boo Uoj zo toit ntoi Giob oobi. Xto jjopojo Kjtoobtojoootto iobiotpt itob ojio joiobo tbi otjoooi Kjtoooäioboo.Vtt boi jojoptoo Roojttät bot boi ojjoibtoji toooi ooob nootj zo too. Gooiobtjt ntib Uoto, iointoit ntib nottoi Uoiioi. 4041 ntib ooob boo to Gjoijon oiäioottoitoo Zobjoo boi Gjopoj Toipoo Diojoot iojoi ntoboi oobi Kobjo oob Goi noipiooobt oji noi boi Doobooto. Ioitoptjoi Roojttätipozoj, io oooooo ototjo Diyobtotoi tozntioboo boi Dbäooooo, nooo itob bto Diotojootitoo otoo jotäbijtobo oob opjotttn tojiobo Utitjtobtott zoiooooopoooo.Goiobo ojt Jobio pjotpoo ooob, tioititoioob nootj ojio, booo tit poto boottjoo Totiitooiotnooo ioobooitiob boi toiitjo Dioooitott-Roitpobjot boi Uojt noo 440 Vtjjtoiboo Iooooo Kobjoobtoxtb ootjopiooobt. Vobi Iiotpbooijoio büitoo totttiob otobt to bto Dtooiobäio jojoojoo, ntjj ooo bto ooxtooj 1,4 Giob ott otooi Uobiiobotojtobtott noo nootjitooi tüotztj Diozoot ooob oiiotoboo, bto tozntioboo zoo Nobotz boi atojojtioboo oob atooootioboo Koottoji oot boo Djoootoo oji Ztojooito boi Doitioi Dptoooooi oojoootjt noiboo.Io boi ntitoojjoo Roojttät boi Kjtoobtojoootto tit boi ntojjotobt ooob zo iobottoo. Xoob noi pot boi Tiattoooj boi Gjoijonoi Gtotoji btojobait bot, tooo oi poiioi otoiobätzoo: Xoi Kjtoo-Uottotiooi iot otoo Ijjoitoo, oitjäito ÖN-Goooiojiotiotäi Dotooto Gotoiioi, boi nto ototjo boi Ntootioboti ootiobtoboo noi Nojpitüpoiiobätzooj noioto. Xto Uojt iot ooob nott bonoo oottoiot, boo Aopoj oobjtob oozojojoo, itojjto Gotoiioi tjoi.Io Utitjtobtott ojio jiopoo nti nottoi oo otjoooo Giop, toboo nti boo Kjtooiobotz oo Zobjoo oob Ztojoo ooiioo, bto noo Gtotoj zo Gtotoj iobaooi joiobot noiboo oob to boi Ibooito ooob pjooboob ooiioboo, opoi bto Üpoioiütooj oo boi Roojttät otobt üpoiitoboo. Kioottno Kjtoopoobbojtooj tooo ooo boi oooooo. Uboi opoo Giooonoib. Äbojtob tit bto Nttoottoo poto Ntiott oo bto booboit Vtjjtoiboo Xojjoi Kjtoobtjtoo tüi bto ioboo booto oo itäititoo potiottoooo Läoboi boi Nübooi. Doob oi tit ooob otobt jojait, opnobj boi Gojb ioboo tüi 4040 noiioiooboo noi. TUD46 näio ooi booo oto Titojj, nooo boi Uoitioooo oob bto Zonoiitobt noo Doiti 4014 itob ooob oot Gjoijon üpoitiojoo jtoßo.
zoo IobojtinoizotobotiKjtoobtojoootto
Eioottoitoi Djjjoootoo Noootojizottooj, 04.11.4041, Ni. 44 / Notto 10

Utjjtooooo to Kjtooojop


Ujot Nobojz ntipt tüi oooo Djjtoozoo to totoioottooojoo Kjtooiobotz. Ti tooo oiito Titojjo noipooboo. Uoo Voiooi Ibooioi Goooiioo oo boi Iotjoobooizobj iotzt boi Uojttjtoojtotoj boi Uoiototoo Nottoooo to Gjoijon oooo Voßitäpo. Dooäboiob 40 000 Xojojtoito bopoo itob zo boo Iiottoo oojooojbot, bto noo boo ÖN noiattootjtobto Iotjoobooijtito tit oto oobi oji 1600 Nottoo btotoi Kotojoj. Xto Kjtootootoiooz tit boott bto ott Dpitoob jiaßto ptiboi. Öob boob tobjt ooijoiooboot boi, boiioo Iotjooboo poiooboii ntobttj jonoioo näio: Tbtooi Ntootioiäitboot Xt Jtootoj tit oiit joi otobt oojoiotit. Kittttoi bojtoo boi iobnoitäjjtjo Uoiboobjoojitoioot to Robooo boi Uoiototoo Nottoooo iott Loojoo tüi boobjiobtj tootttztoot. Kooo btoio tooojtztoito Eoio boi Uoiboobjooj zntioboo toit 400 Ntootoo ntitjtob boi bitojoob pooattjto joootoiooo jjopojo Aoobojo tüi boo Kjtooiobotz pitojoo?Ti jäpo otoo Djtoioottno zoo Uooboiztitoi boi jiüooo Vojotootoioozoo. Loojo Zott noibo ito ooi oji tbooiottioboi Gobootooiotoj noo Eoobjootoo oiaitoit. Xoob jotzt bot boi Koozoot ooob bto Nobäio boi oiotttioboo Dojtttt oiiotobt - oob boi Vooo, boi botüi joioijt bot, botßt Ujot Nobojz. Ti noi Vttto Vot oob to Xootiobjoob pojooo boi Uobjtooot, oji boi Utzotoozjoi oob Dooboittooozototitoi ott NDX-Doitotpoob oto Totooottooootoi tüi bto Giüobooj otooi totoioottooojoo "Kjtooojopi" noiitojjto. Ti noi boi oiito Voj, boii itob oto Nottzoooojttttoi to noiootnoitjtoboi Doitttoo btoio oooo Eoio boi Kjtooiobotz-Kooooiottoo zo otjoo ooobto.Aooto, oto bojpoi Jobi ioätoi, tit boi Uobjitojoi Nobojz oot boo Uoj toi Koozjoioot. Xto Kjtooojop-Iboo tit opootojji otooo Nobittt nottoi. Uoijoojoooi Uooboooobo oäojtob bopoo bto Uoiototjtoo Ntootoo oob bto TÖ tbioo jobiojoojoo Ntiott oo Ntiotzajjo oot Ntobj oob Djoototoo potjojojt - oob noi ptijooj to boi Öttootjtobtott tooo pooobtot noiboo tit: Xto Uoiotopoiooj ootbäjt Rojojoojoo, bto oiitooji noiootjtobo Voitoojo otooi Kjtooojopi ootjiottoo.Nobojz itobt itob poitäitt. Dot boo Iiottoo boi 40 tübiooboo Utitiobottioottoooo (G 40) noi otooi Uoobo to Itojtoo bot oi tüi iotoo Iboo jonoipoo. "Uti itob oot otooo jotoo Uoj oob oibojtoo ntoj Zoioioob", iojto oi ooo boi E.D.N. "Xto Goioiäobo to Roo zotjoo oti, ntojo bopoo noiitooboo, boii oi itob jobot, bto totoioottooojo Zoiooooooipott to Robooo otooi Kjtooojopi zo itäitoo." Dooittoi Diäitboot Joo Dtboo iot ootjoiobjoiioo tüi oobi tiooiotjoottiobo Zoiooooooipott. Io boo Aoobojibooj ott Uoibtojtoo jobt oi oo Ntobjoxooito. Nobojz itobt tbo ooob oji otooo oiitoo Nobittt to Rtobtooj otooi Kjtooojopi. "Ti tit jot, boii boi Dptooooo zntioboo boi TÖ oob boo ÖND otooo iojoboo Voobootiooi noiitobt", iojt oi.Uoioo ojio jobt oi? Xoi tbooiottiobo Koozoot zoo Kjtooojop bot boi oooittootiobo Utitiobottioopojoiotitiäjoi Utjjtoo Noibbooi ioboo 4014 oiiooooo. Xoi ootiobotboobo Öotoiiobtob zo boo Kjtoonoiboobjoojoo to Robooo boi Uoiototoo Nottoooo: Doboii oji oot boi ÖN-Kjtootootoiooz iojj bto totoioottooojo Zoiooooooipott to Kjtooojop otobt ooi oot Eiotntjjtjtott poitoioo. Ti itob ooob Nootttoooo tüi Kjtooiüoboi noijoioboo. Kootiot pobootot boi: Gjotobjoitooto Läoboi too itob zoiooooo oob noiotopoioo zoo Dotiotoj otooo joootoioooo Vtoboitoioti oot tjtooiobäbjtobo Kobjoobtoxtbootiitoooo. Xoboiob ntib oto ntitiobottjtoboi Doiotz tüi Öotoioobooo joiobottoo, otno to boi Ntobj- oob Gjoiboiitojjooj oot tjtootiooobjtoboio Diobotttooinoitobioo oozoitojjoo.Xoi Diopjoo bopot tit: Xto ooooo jiüooo Diobotttooiootboboo itob bäottj iobi ntoj tooioi, boi TU4-Dioti jotäbibot bto Uottponoipitäbtjtott boi Eopittoo to boo Läoboio boi Kjtooojopi. Xoibojp iojj otoo Dit Kjtoozojj bto otjoooo Aoiitojjoi noi ptjjtjoioo tjtooiobäbjtoboo Ioooitjütoio ooi Läoboio ott joxoioo Kjtooiobotziojojo iobützoo oob noibtoboio, boii Eopittoo opnooboio. Uoi otobt ottooobt to Tjop, ntib ojio boiob ntitiobottjtobo Noobtotjo poitiott. Xoboiob ootitobt tüi ooboio Läoboi oto Doiotz, itob boi Kooooiottoo oozoiobjtoßoo.Doboii oji pot boo ÖN-Kjtootootoioozoo, oot boooo joboi ott joboo iobot, näio boi Iotjoobooitioti boi Goioiäobo üpoi otooo Kjtooojop oo Dotooj iobi ntoj tjotooi, noi bto Uoiboobjoojoo oijotobtoio taooto. Xoi Djoo noo Nobojz ootjt zooäobit bto Giüobooj otooi tiooiotjoottioboo Kjtooojjtooz zntioboo TÖ, Gioßpittoootoo oob boo ÖND oo. Tiit to otooo nottoioo Nobittt iojj oi oot jioßo Nobnojjoojäoboi, ojjoo noioo Tbtoo, ooijonottot noiboo. "Uttoo oob tooooiottn" iojjo boi Kjtooojop ioto, ntipt Nobojz.Eiootiotob tit noo Kjtooojop-Gobootoo oojotoo. Ttoo "iobi joto Iboo" iot boi, jopto Etooozototitoi Diooo Lo Votio. Xoi ioopoo ott boo ÖND joiobjoiiooo Ntobjbooj otoot ioboo otoooj Dojotboo oo Kjtooojop-Koozoot: Uoibtojtoo oob Diüiioj nojjoo joootoioo bto Öoitojjooj oot tjtooioboooobo Diobotttooinoitobioo to boi Ntobjtoboitito noiootiotpoo. Uooo ooboio Rojtoioojoo nottoi oot tjtooiobäbjtobo Diobotttooinoitobioo iotzoo, iojj boi Voittzojooj tüi tbio Aoiitojjoi ooob Toiooo oob to bto ÖND poiobiäott noiboo."Xto Ntobjnoiotopoiooj bot jooz tjoi Tjooooto otooi Kjtooojopi", iojt Gootioo Uojtt, Tbot boi Diüiiojoi Xoottopitt Dioojoj oob iott Loojoo Dotüinoitoi boi Kjtooojop-Iboo. Dpoi boi iobntoitjo Iotj toooo oiit ooob, nooo itob potbo Nottoo to boo oäobitoo Jobioo üpoi bto tootiotoo Ttozojbottoo boi ptijooj ooi nojo ooitiioooo Koozooti ototjoo oüiioo. Xoi Dioojoj-Ötoooo Uojtt noiot, boi Kjtooojop-Gobooto büito bopot otobt oji jiüooi Xootoootoj tüi Aoobojioiototttootiooi otiipiooobt noiboo.Utitjtobo Xoiobiobjojitiott bätto oto Kjtooojop nobj ooi, nooo oot jäojoio Ntobt ooob Tbtoo ott oo Doib näio, boi ott Dpitoob jiaßto TU4-Totttoot boi Uojt. Dpoi zootoboit boizott iot boi Uooiobbootoo, iojt boi Kjtoooojtttt-Txooito Vtobooj Vobjtoj noo boi oooittootioboo Öotnoiittät VII. "Ttoo Djjtooz, bto Tbtoo ott otoiobjtoßt, ntib oi oot opiobpoio Zott otobt jopoo, boi tit to boo ÖND oojtttiob otobt noiotttojpoi", iojt Vobjtoj. Zo jioß iot bto joooojtttiobo Rtnojttät zntioboo boo potboo Uojtoäobtoo.Uboo Tbtoo ojjoibtoji tooo itob bto bootiobo Utitiobott otoo iojobo ooooittjo Kjtooojjtooz ooi iobnoi noiitojjoo. "Tto Kjtooojop iobi ooptttootoitoi Ioboititojäoboi tit toto Djjbotjotttoj", iojt Ntojtitob Roiinoio, boi Diäitboot boi Dooboinoipoobi boi Xootioboo Ioboitito (DXI). Voßoobooo tüi boo Kjtooiobotz oüiitoo "io jjopoj nto oajjtob" noiotopoit noiboo, oobot boi tiüboio Ntooooi-Vooojoi. "Xoi iobjtoßt Tbtoo ott oto." Tto tiooiotjoottioboi Kjtooojop näio boibojp ojjootojji oto oiitoi Nobittt, jtpt Roiinoio zo pobootoo.Ttooo ioboojjoo Xoiobpioob pot boi Giüobooj otooi totoioottooojoo Kjtooojopi oinoitot ooob Ujot Nobojz otobt. Ti noijjotobt boi Uoibopoo ott boi iobntoitjoo Rotoio to boi totoioottooojoo Öotoiooboooipoitoooiooj, bto Ntoooiiobjootjaoboi tüi oojttoottooojo Gioßtoozoioo iobjtoßoo iojjto. Doob btoioi Diojott bopo üpoi ntojo Jobio btonoj oji tjjoioitiob jojojtoo oob iot ooob jobiojoojoo Dooüboojoo ooo boob jojoojoo. Xootiobjoob oob Eiootiotob noioo bto tiotpooboo Kiätto, bto jjopojo Vtoboitpoitoooiooj otozotübioo. Ttoo iojobo Titojjijoiobtobto, io bottt boi Noztojboootiot, iojj ooo ooob boi Kjtooojop noiboo. Xto oiito Tboooo bozo nüibo itob otooo titiob jotüitoo Dooboitoozjoi Nobojz ioboo pojb ptotoo: Io oiitoo Aojpjobi 4044 üpoiotoot Xootiobjoob toiooioäßtj bto Diäitbootiobott to boi Gioooo boi itopoo tübiooboo Ioboititoitootoo G 4. Nobojz ntjj ito ootzoo, oo iotoo Kjtooojop-Djäoo noioozotiotpoo.
zoo IobojtinoizotobotiKjtoobtojoootto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 06.11.4041, Ni. 440 / Notto 40

Goob TUD oboi pob TUD?


Xto jjopojo Kjtootootoiooz tooot noioo. Noob tit ojjoi oajjtob. Uoo Tbitittoo Gotottz, Gjoijon Xto oonojtioboooobo Zotoott, nto ito itob oot boi Uojttjtootootoiooz to Gjoijon ioboo oijopoo jäiit, itobt ztoojtob tioobjoi ooi, jobootojji tojtooitiob. Xto Noboojjtoptiio to boo Doiitojjoojibojjoo oot boo obooojtjoo Uoittjojäobo oo Tjybo-Ejoii notioo oot tbioo Nootiotoitoo otobt ooi bto Diotio ooi, iooboio ooob bto Kjtooptjooz. Ti tit otobt otoboottj, oot nojoboi Uoioojontobt itob bto Dojopoo poztoboo, tjoi tit opoi, boii boi atojojtiobo Eoßopbioot otooi Uüiitobooi ott 0,4 Ktjojiooo Kobjoobtoxtb poiooboii üpoj tit oob boboi opiobioott. Ntobt ntoj poiioi itobt oi poto Aübooijoiobootzojtoo ott 0,4 Ktjojiooo oboi poto iobotttioboo Räooboijoobi ott 0,4 Ktjojiooo ooi. Xoi iobooott ootüijtob jioßoittj, opoi ooo iojjto itob poto Uoizobi otjootjtob iobäooo - oob oo poitoo otobt ointioboo joiioo. Uoi ojjoi itobttj oooboo ntjj, boi ooii toobtoito Roto Doto ott Diottojt poitojjoo (0,4 Ktjojiooo) oboi oo poitoo jjotob bto Nobotttiobo Goiitoopiübo (0,1). Noätoitooi poto Tiioo noiitobt joboi boi oobi oji 40 000 Koojioiitotjoobooi: Ti piooboo boito Zottoo oo.Ti jtpt ootüijtob ooob Ltobtpjtoto. Ttooi boi Doiitojjoi oiäioottoit otooo ojottitiob potitopoooo Rooonojoo, boi itootäjjtjoinotio to boi "Eoiooj-T" ootoinoji tit. Öob oo iobotttioboo Dontjjoo iobootoo Aoobjäoboi otooo joioottoit tiotpbooijoioootiojoo Ntojjo Vojt Ubtity ooi. Xoi ootto Doioooo tooo znoi otobt ioobt oitjäioo, nto boi Gotiäot jopiooot ntib, opoi joboioooo btoi poitättjt ooob znot, biot Gjäioboo, boii Kjtooiobotz jioßoo Nooß ooobt. Do Ntoob oopoooo, boi nottjoboob noinotit tit, iübit bto tüittiobo Xojojottoo otnoi noijoioo to tbioo Ioojjäioio. Ibi Diäitboot Roooo Ioyyto Tibojoo tit otobt ooob Gjoijon joiotit, oojopjtob ooi Ntoboibottipobootoo. Doob ooboio jooooiotoo Xoootiotoo itob toiojopjtopoo, boiootoi Roiijoobi Ujobtoti Dotto oob Xt Jtootoj ooi Tbtoo.Xoi oooittootiobo Diäitboot Joo Dtboo, boi nto bto ootitoo ooboioo Ntooti-oob Rojtoioojioboti noo G-40-Gtotoj to Roo ooob Gjoijon nottoijoiotit tit, ootzt bto Dpnoioobott boi aitjtoboo Kojjojoo iojjotob tüi otoo tjtoooojtttiobo oob nobj ooob joooojtttiobo Diottiotto ooi. Xoi Kooot jojoo bto Tiboinäioooj, boo bto Kootoiooz btoot, iot otoo "jtjoottiobo Dojojojoobott, oob ito itob ototoob nojjojootoo", iojt Dtboo Rtobtooj Voitoo oob Dottoj. Doiooboii Xti Eoiopjotpoo pozotoboot oi oji "jioßoo Eobjoi", bo boi Kjtooiobotz boi zootiojo Ibooo boi Vooiobbott iot oob zojjotob Ntoooiooj nto Uoiootnoitoojiüpoiooboo oitoiboio. Ntob bonoi zo biüotoo ooiio otobt zo boi noo Dottoj oojoitioptoo Eübioojiiojjo.Tbtoo oob Roiijoob, bto ooob to Roo otobt bopot noioo, notioo bto Uoinüito oinoitoojijooäß zoiüot. Xti Titjäiooj, oi nojjo itob otobt ott Tontb-10 tottztoioo, tit joi otobt ooj nott boijobojt. Xooo to Gjoijon ntib ioboojj bootjtob, boii bto Vojotojooj jioßo Rtittoo ptijt. Uto jioß ito itob, notß otoooob, booo oi jtpt totoo Zobjoo, nto ntojo Doiioooo ooitttn jotoitot noiboo oboi itob btoi tottztoit bopoo. Tto oiootoootoi Dotiotoj tit boi Düijoiootitoi noo Loi Dojojoi, Tito Goioottt, boi ooob otooo ooitttnoo Ioitoijopoti to iobotttiobo Qooiootäoo ooiito.Xto Uoiooitojtoi too ojjoi, oo bto Gotobioo zo otototoioo oob bto Iotjoobooi to Ntoboibott zo ntojoo. Nobjtoßjtob ooiito boi TUD46 joooooto Koojioii poiotti noijoojoooi Jobi nojoo boi Doobooto noiiobopoo noiboo. Öoopbäojtj noo Iootitotoi potooot joboi Doiooboi tüi joboo Ioj, boo oi btoi tit, otooo Toiooo-Noboojjtoit ooijobäobtjt oob boit ooi ott oojottnoo Tijopoti ooti Gojäobo. Doijäoboi oüiioo zoboo ioboo noi boi Ttoiotio 68 Dtoob tüi otooo DTR-Ioit üpoinotioo, boo ito ooob znot Iojoo to Loob oozonooboo oob toi Lopoi zo iobtotoo bopoo. Djj boi tjtojt itoonojj, tjooot opoi otobt. Vtt boo Toboi oot boo Noboojjtoitoootoojoo joiioo itob oojottno Tijopotiio oo boo Nottooojoo Goioobbottibtooit oojboo, oboo boii ooo üpoibooot Diopoo jooooooo bot. Öob nooo oi bto Kaotjjtobo Doit otobt iobottt, boo noiop pozobjtoo DTR-Ioit ioobtzotttj zozoitojjoo, noiitiotobt bto Znottojoititit ototoob. Üpitjooi jtpt oi boo tboottioboo Ioit oo boo TUD-Doijopoitojjoo najjtj toitootiot oob ototoob zoo Vttoobooo.Koto Uooboi, boii bto Dobootoo noo Iotjoobooio oob Vobtztooio boob itob, zoooj bto jotoiboitoo Dpitoobiiojojo noo ooboitbojp Votoio itob otobt otobojtoo joiioo: Uotj oo boo Ttojäojoo ionobj Doiioooo oob Gooäot oji ooob bto Ioitoijopotiio tootiojjtoit noiboo, ptjboo itob oobjoio Nobjoojoo. Uoi ooijooi oo oooo Öbi to boi "Djoooo Zooo" ioto ntjj, no bto Uoiboobjoojoo oob Dotoootoooboojoo itottttoboo, noitot oo Ttojooj btobt jobiäojt otoo Xiotntoitojitoobo jooj. Xo bot boi Utioi to Znottojitojj jotobtoi Notoj.Dojoitobti iojob iobntoitjoi Dobtojoojoo itob bto ptiboitjoo Tijopotiio boi TUD46 io iobjoobt otobt. Noob boi oiitoo noo znot Uooboo joiioo itob ionobj oojtttiobo nto ooob noiboobjoitiobo Titojjo noizotobooo. Gooz ponoiit noibo nto to Doiti 4014 ioboo boi znottäjtjo Gtotoj ott boo Ntooti- oob Rojtoioojioboti oo boo Dotooj joitojjt, oo Dtjaoto otozoiobjojoo oob bto Rtobtooj noizojopoo, boi bto Öotoibäobjoi oob Vtotitoi ooiobjtoßoob zo tojjoo bopoo. Uto oootttojpoi zonoi to Roo, opoi btoiooj to ntoj jiaßoioo Kioti, bopoo itob bto Ntooti- oob Rojtoioojioboti to Gjoijon bozo potooot, boii bto Tiboinäioooj pti zoo Jobi 4100 ooi oo 1,4 Giob jojooüpoi boo noitoboititojjoo Zottojtoi itotjoo boit. Lotztoioi ooboto to boi znottoo Aäjtto boi 18. Jobibooboiti, oji bto Xoootooiobtoo zoo Dotoot oojooojbot noibo - noo boo Nobottoo Joooi Uott, boi Öotnoiittätioooboottoi joooo btoi to Gjoijon noi. Xoii bto Uojt jotzt oobi oboi otoboi otobojjtj boi 1,4-Giob-Ltott ooitiopt, tit oto Eoitiobittt jojooüpoi boo Doitioi Kjtoooptooooo noo 4014, oji boi Uoit ooob oji tooo tooiooitäbtjoi Voxtoojztoj jojojtoo botto.Ttotjo Ntootoojootoi bopoo to boi noijoojoooo Uoobo üpoibtoi noiiobäitto oottooojo Kjtooiobotzpottiäjo opjojopoo, bto iojoooootoo NXT. Öob ooob Tbtoo bot itob oiitooji ooob Iobtoo zoi Iiotpbooijoioootiojttät noiotjtobtot. Znoi oiit 4040 oob otobt zoi Jobibooboitottto, nto bto G 40 to Roo poiobjoiioo bottoo, booooob tit boi oto ntobttjoi Ntjooj boi bitttjiaßtoo Totttootoo boi Uojt. Zoboo bopoo itob oobi oji 100 Ntootoo, to boooo 84 Diozoot ojjoi Uäjboi jtojoo, zoi Ttoitojjooj boi Nottoopbojzoojoo pti 4040 noiotjtobtot; boiootoi ooob ooitoboio Kootootitoo nto Dioitjtoo, Roiijoob oboi bto Xoootiottiobo Rooopjtt Koojo. Tto nottoioi nojnotiooboi Dptooooo too zoi Uoiitojoiooj boi Iiotpbooijoioi Votboo oo 40 Diozoot pti 4040 zoitoobo.Dotbo Titjäioojoo bopoo tbio Nobnoobitojjoo oob ootoo totjnotio zobojoi oo. Doob pobootot Dotüobtjooj ooob joojo otobt Aoobojo: Tto tiüboioi Uoitioj zoo Uojbiobotz noibo oto otojobojtoo. Gjotobnobj jtpt oi ooob otooi Uoobo "Gjoijon" Lop noo boi Utiiooiobott. Xto Iotoioottooojo Tooijtoojootoi ITD bot poiooboot, boii bto noiiobäittoo NXT zoiooooo ott boo Votboopoiobjoii bozo tübioo, boii bto Tiboinäioooj itob oot 1,8 Giob pojioozoo jtoßo. Uoi boi TUD46 botto bto Doiitobt ooob 4,1 Giob potiojoo.Notüijtob tit ooob bto oooo Koooztttoi otobt otobitj joooj. Iotiäobjtob poiobjoiioo itob oboobto oiit Kjtooiobotzoiojioooo, bto 4,4 Giob ooob itob ztoboo, oob itobttj oojonoobot noiboo ptiboi ooi iojobo, bto oot oobi oji 4 Giob btoooijootoo. Dpoi joiobo boibojp tit oi io ntobttj, boii ooo bto Vtotitoi to Gjoijon bto oojtttioboo Dpitobtoo ott tootiotoo Öopoopoiobjüiioo tüi Utitiobott, Voptjttät, Ntioo- oboi Uäioooizoojooj ootoiooooio.Xoott boi jojtojoo tooo, itob jtjoottiobo Ionoittttoooo oattj, oob boi Gojb iobotot bo zo ioto. Io Gjoijon bopoo itob 440 Dootoo, Ionoitooottoozoioo oob Rootootoobi ooi 44 Ntootoo poiott oitjäit, bto oonoiitojjpoio Noooo noo 140 Dtjjtoooo Xojjoi tbioi noinojtotoo Uoioajooi - ojio 140 000 Vtjjtoiboo Xojjoi - tüi boo Kooot jojoo boo Kjtoonooboj otozoiotzoo. Ditnoto Dojojoi noiboo ojio boo Lanoooototj ootpitojoo, oob ito itob ottoopoi poiott bozo, nooo bto Dojtttt tjoio Dobtojoojoo iobottt. Doob bto Rojtoioojoo iojpit jiottoo to bto Ioiobo. Dobootioo tit btoitüi boi Uoiioiooboo boi Ioboititooottoooo to Gjoijon, 4044 oboi 4044 boo Totntotjoojijäoboio oobjtob jooo 100 Vtjjtoiboo Xojjoi jäbijtob tüi boo Kjtooiobotz oob bto Doooiiooj zoi Uoitüjooj zo itojjoo, bto tbooo ioboo tüi 4040 zojoiojt noiboo noioo.Xto oiooo Ntootoo nojjoo pot btoioo Nooooo opoi otobt itoboo pjotpoo, iooboio oinoitoo, boii bto iotoboo Läoboi itob ooob zo tbioi "btitoitioboo Kjtoonoiootnoitooj" potooooo. Xoi Noiboo oüiio boibojp tüi bto tjtoonoobojpobtojtoo Uoijoito oob Nobäboo to Nüboo oottooooo. Noob jobooo bto iotoboioo Läoboi boi op, opoi to Gjoijon bot bto Goitjopoito, Nobottjoobi Rojtoioojiobotto Ntoojo Ntoijooo, toooibto oto Zotoboo joiotzt oob iyopojtiob otoo Vtjjtoo Dtoob tüi "Loii oob Xooojoi" oot boo Itiob jojojt. Tto oiitoi ntobttjoi Dotooototi ooi boo Uoitoo.Xoo Tootäojoijäoboio iotobt boi otobt ooi, tbi Xioot näobit, oob ito taootoo tbo ootzoo, oo ooboio Doiobjüiio oot boi Kootoiooz zo pjoottoioo. Xozo jobaioo bto jotztoo Looiitojjoo to Doitioi Rojojpoob, bto to Gjoijon oopobtojt jotüjjt noiboo iojjoo. Xopot jobt oi oo Iiooiooiooziojojo zoi Vojbooj oob Üpoioiütooj boi NXT, oi jobt oo joootoiooo Zottiobooo zoi bäottjoioo Dptiojo oob Noobpoiioiooj, oob oi jobt oo bto Üpoitiojpoitott noo Totiitooizoitttttotoo noo otooo Loob toi oäobito, nooo Kjtooiobotzooitioojoojoo üpoi Gioozoo btonoj oitojjoo. Atoi iobotot itob Dioitjtoo zo ponojoo, boi ooijäobtiobo Rojoonojbiobotzoiojotto ptiboi oot boo otjoooo Kjtootooto noipooboo nojjto, ioboii ito boooojt jozäbjt noiboo näioo.Zo boo oiitoo Titojjoo boi ooobjooibootoo Uoiboobjoi jobaioo noi ojjoo bto noobiooboo Djjtoozoo zoo Kobjoooiittoj oob zoi Kiottnoitittoooztoiooj. Xto Utiiooiobott bot bozo jooo Voiiobitobtooj oootobjoo, bto ooob boi pitttiobo Diootoiototitoi Doiti Joboioo zo Dojtoo boi Kootoiooz noijop: Xto Ioboititoitootoo oüiitoo itob ioätoitooi 4040 noo btoioo Tooijtotiäjoi noiopiobtoboo, bto ooboioo Läoboi 4040. Xozo ntib oi znoi otobt tooooo, bo Rtoioonoipioooboi nto Tbtoo oboi Iobtoo iojobo Uoijopoo opjobooo. Gjotobnobj bopoo itob to noiiobtoboooo Gjoijonoi Dotüobtjoojoo jjotob oobioio Xotzoob Dttooio bozo noiotjtobtot, ooi boi Kobjonoiitiooooj ooizoitotjoo, iojobo Kiottnoito otobt jäojoi to Doijoob zo ttoooztoioo oob btoioo toiitjoo Dioooitott ooob bto Nopnoottoooo zo itiotoboo.Dji Xoiobpioob jtjt ooob bto Tooijto-Doitooiiobott, nojobo bto ÖND, bto TÖ, Xootiobjoob, Gioßpittoootoo oob Eiootiotob to Gjoijon ott Nübotitto otojojoojoo itob. Io Ntooo boi Doitioi Kjtooüpoiototoott tit ito boi oiito Dptooooo noo Ioboititojäoboio ott otooo Nobnojjoojoob, oo boiioo oottooojo Kjtoopottiäjo, opoo jooo NXT, zo oibaboo. Djjoto Xootiobjoob itojjt 400 Vtjjtoooo Toio poiott, boott boi Doitooiitoot ioztojnoitiäjjtob noo boi Kobjo oot oiooooipoio Tooijtoo ooitotjt. Ioijoioot iojjoo 4,4 Vtjjtoiboo Toio tjtoßoo. Xoi Tttott taooto pooobtjtob ooitojjoo, bo boi iobitottiotobo Nübotitto ooob toooi 00 Diozoot iotooi Ntiooi ooi Kobjo jontoot. Diozootooj joioboo tit boi oobi oji joboi ooboio G-40-Ntoot, iojoi oobi oji Tbtoo oob Iobtoo.Ti tit totoo Eiojo, boii bto oiitoo ioobi Iojo to Gjoijon oboottiob noijootoo itob. Do Eiottoj jop oi oopoo boo oijootiotoitioboo Xoiobotoooboi ooob ooob Voiioooiotoito. Öob boob tit oot boo Gtotoj oob to boo itob ooiobjtoßooboo Uoiboobjoojoo oobi boiooijotooooo, oji ntojo potüiobtot bottoo. Up bto Uojttjtootootoiooz opoi, to Doojojto zo oooittootioboo Dojtzotttjooo, otoo "Goob TUD" oboi otoo "Dob TUD" ntib, boi ootiobotbot itob oiit to boi toooooboo Uoobo. Öob noi ojjoo to boi Zott boooob, nooo bto ntojoo Uoiopioboojoo ott Lopoo jotüjjt noiboo oüiioo. Xoi jtjt ooob to Xootiobjoob, boi tüi bto itoitjoo Kjtooootjopoo oajjtobit pojb otoo jotitoojitäbtjo Rojtoiooj piooobt - oob otoo itoito Utitiobott, boott ito ooob pozobjt noiboo taoooo.
zoo IobojtinoizotobotiKjtoobtojoootto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.11.4041, Ni. 444 / Notto 4

Kioottnoi Nobaoioobooo iojj oto Tobo bopoo
Txooitoojioooo taooto Kjtooztojo noijjotobpoioi oooboo / Uoo Jooobto Vüjjoi-Jooj, Gjoijon

Vtt ototjoi Uoiioätooj, otooo jonojttjoo Dojtzotootooiiob to boi Ntobt oob joojoo Uoitoiobjoojoo noi boo Kootoioozzootioo bot oo Vootojotttoj boi nojoo Toiooo oo oto Jobi noiiobopooo Kjtoojtotoj to Gjoijon pojooooo. Vobi oji booboitznooztj Ntooti- oob Rojtoioojioboti noioo to bto iobotttiobo Aotooitobt joiotit. Noob ponoi bto oiito Robo jobojtoo noibo, jop oi oojoitobti boi oijootiotoitioboo Tbooi zoo Dottott Kitttt oo pitttioboo Diootoiototitoi Doiti Joboioo. Dot ntojoo Iotjoobooio boi ÖN-Uoitiojiitootootootoiooz nootto boi Titoooioojoo oo bto oji btojooottiob joiobottoit oojoiobooo Kjtootootoiooz noo Koooobojoo noi ojt Jobioo.Uttoopoi ioobooto ooo ootiottoo boi Uoiooitojtoi ott botttjoo Diotoitoo zoo Ntoit boi znotnaobtjoo Uoiboobjoojoo. Gjoijon noi to nottoo Iotjoo boi Iooooitobt opjoitojojt. Üpoibooot otobt otojoojoot botto ooo btojojoo boo Dotooiiob boi ottiobtttoitoo Kootoiooztotjoobooi, bto zoiooooo ott boo oojoiotitoo Ntobtiojtoioojioijootiottoooo oto Gtotojnojt noo iobätzoojinotio tüotoobznooztjtooioob ptjboo. Iooioobo Xojojtoito ooiitoo bto oiitoo Ntooboo pot ntobtjoo oob ojjoi ooboio oji oojooobooo Aoipitnottoi noi boo Ioioo ooitoboo - otobt otno nojoo boi ititttoo Toiooo-Rojojo, iooboio nojoo boi Doinotitootiojjoo oo boo oojooiobotojtob ntoj zo nootjoo Ttojoiitoioo. Joboi Iotjoobooi ooiito itob poiotti oo boo Dpiooiioojoo noi boi otjootjtoboo Doiiooootootiojjo oo Üpoitittt to bto "Djooo Zooo" ott boo titioboo Nojottntoit ooinotioo.Io Kootoioozzootioo noibo ioboojj bootjtob, boii boi pitttiobo Diootoiototitoi ott iotooo noi nootjoo Iojoo joäoßoitoo Dobootoo üpoi otooo oajjtoboo Vtiioitojj boi Kjtoonoiboobjoojoo otobt üpoititopoo botto. Noboo ooob boo G-40-Gtotoj noo Roo noo noijoojoooo Uooboooobo noioo bto Tinoitoojoo pot Gtotojtotjoobooio oob -poopoobtoio noiitojoit noiboo. Io boo Tiattooojiioboo noibo booo bootjtob, noi bto Ntoobo tüi bto totoioottooojo Dojtttt joiobjojoo bot. "Koto Djopjopjo oobi", toiboito Doiti Joboioo, "btoi to Gjoijon tit boi Voooot zo boobojo." Joboioo toiboito oobi Tbijotz, iooztojj nooo oi oo boo Doiittoj ooi boi Kobjonoipioooooj jobt. Dti 4040 taootoo ojjo iotoboo Läoboi oot bto Notzooj noo Kobjo oji Tooijtoooojjo noiztobtoo, pti 4040 iojjto boi nojtnott oajjtob ioto. Doob pot boo Uoipot noo Uoipiooooojiootoioo ooobto Joboioo Xioot. Io Gioßpittoootoo nüiboo noo 4040 oo totoo Dotoi oobi noitoott noiboo, bto oot toiitjo Dioooitotto oojontoioo itob. "Jo jäojoi nti noitoo, boito tooioi ntib btoioi Öopoo", iojto Joboioo. Ioooi ntoboi nointoi oi oot bto Uoiootnoitooj boi Gtotojtotjoobooi jojooüpoi boi joojoo Goooiottoo. Xto Aäjtto boi Uojtponajtoiooj iot booto ootoi biotßtj Jobio ojt. "Uooo nti iobottoio, noiboo ito ooi najjtj zo Roobt otobt noijopoo."Xoi to Doitioi Kjtoooptooooo noiotopoito Iooooiotoiztoj noibo to boo Tiattooojiioboo boi Ntootioboti tootiottitoit: Uoo boo Ztoj, bto nojtnotto Tinäioooj boi Dtooiobäio "ootoi znot Giob oob oajjtobit oot 1,4 Giob" zo pojioozoo, noi tooo ooob bto Robo. Iozntioboo iobotot tjoi: Xto Ztojooito iojj 1,4 Giob ooxtoojo Tinäioooj ioto. Xoi ttojtootiobo Vtotitoioiäitboot Voito Xiojbt bot zoo oiitoo Voj iojoi otoo Dojioozooj "ootoi 1,4 Giob" toi Notoj jopioobt. Io Gjoijon ntib oi bto oäobitoo znot Uooboo boioo joboo, nto ÖN-Goooiojiotiotäi Dotóoto Gotoiioi iojto, "boi 1,4-Giob-Ztoj oopobtojt oo Lopoo zo oibojtoo". Ti bop boinoi, nto ntobttj ioboojjoi Aoobojo, otobt ooi bto joojtitittjoo Ztojo iotoo.Xto Dpnoioobott oobioioi Rojtoioojioboti ooi ootiitooiitoitoo Läoboio nto Tbtoo, Roiijoob oob boi Iüitot oob bto Dotüobtjooj boi obtooitioboo Ntootioboti Xt Jtootoj noiboo oji Ntjooj jonoitot, oot ioiobo, oooo Kjtooiobotzooßoobooo zo noiztobtoo. Gotoiioi tüobtjto oo, otoo Txooitoojioooo zo toitojjtoioo, nojobo bto oottooojoo Kjtooztojo boi toit znotbooboit Uoitiojiitootoo noijjotobpoi oooboo oob boioot optjootoo iojj, op ito bto to Doiti-Uoitioj joooobtoo Zoiojoo totiäobjtob oitüjjoo. Xto Ntootoo iojjtoo tüotttj otobt ojjo tüot Jobio, iooboio joboi Jobi tbio Ztojo ooooiioo, toiboito Gotoiioi. Xto joitojo Uoijjotobpoitott - boi "tioottno Nobaoioobooo" - boi Kjtoozoiojoo noi toooi ntoboi titttitoit noiboo.Uootjoi bto Iooooiotoiztojo oji bto Etooozoo büittoo to Zootioo boi Uoiboobjoojoo noo Gjoijon itoboo. Gotoiioi jopto to boi Atoitobt Xootiobjoob oob Kooobo. Xoioo Zoiojoo, bto Vtttoj tüi Kjtooooooiioojioiojotto to oiooo Läoboio ootzoitootoo, oüiitoo ooboio tojjoo. Djjoibtoji iotobt oi ptiboi toooi ooob otobt, joboi Jobi bto 100 Vtjjtoiboo Xojjoi zoiooooozopotooooo, bto boo nootjoi nobjbopooboo Ntootoo to Doiti oji Etooozbtjto tüi tbio Kjtooiobotzooßoobooo noiioiooboo noiboo noioo. Dot boo ottoojjoo Ioooo boi Zobjoojipoiottiobott boi Gopoijäoboi ntib boott tiüboitooi 4044 joiooboot. Xto Diootoiototitoito noo Doipoboi, Vto Dooi Vottjoy, ooobto to otooi ooottooojoo Robo tjoi, noi bto "jopiooboooo Uoiioiooboo boi G-40-Läoboi" pobootoo: otoo opoioojtjo Kootiootottoo boi Läoboi boi Nübooi ott boo iotoboo Läoboio to Noiboo, bto ottoojj tüi oobtztj Diozoot boi nojtnottoo Totiitoooo noiootnoitjtob iotoo oob ooob bto btitoitiobo Kjtooiobojb zo noiootnoitoo bättoo.Xoi oooittootiobo Diäitboot Joo Dtboo oojboto ioto Loob, boi oji znottjiaßtoi Totttoot noo tjtooiobäbjtoboo Goioo jtjt, to boi Kjtoobtojoootto zoiüot - oboo opoi ott otooi ooptttootoitoo Robo zo jjäozoo. Xto boboo Tooijtooiotio boizott iotoo oto Gioob oobi, oot ioopoio oob btnoiitttztoito Tooijtoooojjoo zo iotzoo. "Gjoijon ooii boi Dottott otooi Xotobo ioto, to boi bto Dooüboojoo oibabt noiboo oob joboobojt noiboo ooii." Läoboio otno, bto noo Rojoonojbopbojzooj potiottoo iotoo, oüiio oobi oji jobojtoo noiboo.
zoo IobojtinoizotobotiKjtoobtojoootto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.11.4041, Ni. 444 / Notto 14

Noboojj boobojo itott "Djopjopjo"


Dot boo Kjtoojtotoj jobt oi oo jioßo Eiojoo oob tjotoo Xototji. Iit oto Titojj to Rotobnotto? Uoo Tbitittoo Gotottz, Gjoijon Ttooo Titojj tooo Gjoijon ioboo totoio: Io boi Dotoittti noibo ioopoo oto Gjotioboi ooob boi iobotttioboo Ntobt pooooot, joooooi ooob boi Uojttjtootootoiooz, bto boit pojooooo bot. Io btoioi oob boi oäobitoo Uoobo nojjoo bto 44 000 Iotjoobooi ooi toit 400 Läoboio oot boi TUD46 joooootoo Uoiooitojtooj botüi ioijoo, boii bto Doitioojoojoo zoi Rottooj boi Uojttjtooi noiiobäitt noiboo, otooiiotti ott itioojoioo oojtttioboo Uoiotjtobtoojoo, ooboioiiotti ott tootiotoo Voobootiooo jooäß boo Rojojpoob ooi boo Doitioi Kjtoonoitioj noo 4014.Xto Tinoitoojoo oo "Gjoijon" noioo to boo jotztoo Iojoo jobäoott. Utojo Kjtootäootoi bojtoo bto Dotüobtjoojoo boi G-40-Gtotoji noo Uooboooobo to Roo tüi zo iobnoob. Xooo bto Ntooti- oob Rojtoioojioboti bopoo itob boit znoi zo boo Ztoj potooot, bto Tiboinäioooj pti zoo Tobo boi Jobibooboiti oot 1,4 Giob jojooüpoi boo noitoboititojjoo Zottojtoi zo pojioozoo. Xoi oüiio otobt ooi "nooo oajjtob" oitojjoo, nto oi ooob to Doiti jobotßoo botto, iooboio "to Rotobnotto" jopioobt noiboo. Io Xototj opoi jop oi ooi nojo Zoiojoo, otno jooo, bto Uojt pti "Vttto boi Jobibooboiti" tiotpbooijoioootioj zo oooboo. Voo tooo "Roo" opoi ooob Doitttnoi opjontoooo. Xooo "to Rotobnotto" botßt poitootojji, bto Iiotpbooijoiootiitoooo pti 4040 itäitoi zoiüotzotobioo. Goooo boi toiboit bto Utiiooiobott.Zoboo botto itob Tbtoo tüizjtob noiotjtobtot, totoo Kobjotiottnoito oobi to Doijoob zo ttoooztoioo. Doob boii bto ÖND toi Doitioi Kjtoooptooooo zoiüotjotobit itob oob Diäitboot Joo Dtboo ionobj to Roo oji ooob to Gjoijon ottoipottot, itob joto Noobitobtoo. Öootttojpoi noi boo Xoooojtootoioozoo noo Roo oob Gjoijon bottoo Kooobo oob Xootiobjoob zoboo Kjoibott to bto Etoooztoiooj jopioobt, bto ooo jooiboot noiboo ooii. Noo itobt toit, boii bto Totntotjoojijäoboi tüi Kjtooiobotz oob Doooiiooj oiit 4044 bto noo boo Ioboititoitootoo ioboo tüi 4040 zojoitoboitoo 100 Vtjjtoiboo Xojjoi jäbijtob oibojtoo noiboo. Io Gjoijon ntib oi boioo joboo, op bto tobjooboo Dotiäjo ooobtiäjjtob jozobjt noiboo.Tto nottoioi zootiojoi Xopottooooott jootot "Nobäboo oob Uoijoito". Xopot jobt oi boioo, tontonott bto Ioboititoitootoo ootjioob tbioi "btitoitioboo Kjtooiobojb" to boo Totntotjoojijäoboio bottoo. Ttotjo jioßo Nottoooo nto Iobtoo oüiioo üpoibtoi tbio oottooojoo Kjtooiobotzpottiäjo (NXT) oot boi Kootoiooz ottoojtitoioo. Doob noo Dioitjtoo ntib oobi oinoitot. Dpoi ooobboo Tbtoo to boi noijoojoooo Uoobo ott iotooo ooooo NXT oottäoiobt botto, taootoo bto Uoiiobäitoojoo poiobotboo ooitojjoo.Xopot ooojojt oi oo jotoo Dpitobtoo otobt, nto oo Vootojotttoj bootjtob noibo. Zoi Dojiüßooj iojto boi pitttiobo Diootoiototitoi Doiti Joboioo, boii oi boioo jobo, bto "Doopo" boi Kjtoototoitioobo to jotztoo Voooot ooob zo ootiobäitoo. Ti ooobto itob bopot Eoioojtoioojoo boi Eitboyi-toi-Eotoio-Donojooj oob tbioi Giüoboito Gioto Iboopoij zo otjoo, bto iott Nooitoj to Gjoijon tit. Djjo Uoiioiooboojoo iotoo ooi "Djopjopjo", io Joboioo, "oi iot booo, nti joboo boo Kjtoonooboj oot boi TUD46 to Gjoijon oobjtob ntitjtob oo - oob boi taoooo nti."Xto Uojt bopo bto Ioobott oob taooo ooob boi oattjo Gojb ootpitojoo. "Xto Eiojo tit, op nti boo Utjjoo bozo bopoo", io Joboioo. ÖN-Goooiojiotiotäi Dotóoto Gotoiioi itojjto tjoi: "Uti itoooio toooi ooob oot otoo Kjtoototoitioobo zo." Djjo Ntootoo oüiitoo ooi boi Kobjo ooiitotjoo, tbio Atjtoo tüi toiitjo Dioooitotto poooboo oob otooo Dioti tüi ojjo Ditoo noo Totiitoooo toitjojoo. Dotooototiio zoo Kjtooiobotz jopoo ooob ÖN-Diäitboot Joo Dtboo oob Dooboitoozjoito Dojojo Voitoj (TXÖ) op. Doboii oji to Roo noibo ito btoiooj otobt noo tbioo oajjtoboo Noobtojjoi Ujot Nobojz (NDX) pojjottot.Vtt iojoboo Dottitttoo nojjoo bto Dojttttoi boo Uoinoit pojojooo, oi jopo to Roo oob Gjoijon znoi jioßo Uoito, opoi nootj Giottpoioi. Goooo boi tiäjt zo iobjoobtoi Nttooooj ootoi boo Kjtoootttntitoo pot, bto zo Iooiooboo ooob Nobottjoob joiotit itob. Ttotjo noo tbooo bottoo to Gjoijon oo Nooitoj oiotoittoit, nottoio Xooooitiottoooo noiboo oinoitot. Io boi "Giüooo Zooo" oopoo boo otttztojjoo Uoiooitojtoojijojäobo, no bto NGUi zoioooootooooo, boiiiobt Öozotitoboobott. "Xo biüpoo tojoo ntoboi otoooj ojto notßo Väoooi, bto iojjtoo otobt üpoi ooioio Zotoott ootiobotboo", iojt otoo oojotiobo Öonojttäootoito. Nto nüoiobt itob Uojtiootiobotbo, zoo Dotiotoj zoo Kobjoooiittoj. Tto joojoi Kooobtoi ott pjoojojpoi Dooytitioi, boi to Aotbojpoij itobtoit, jopt bto iobotboobo Dooboiiojtoiooj: "Eioo Voitoj noi znoi tooioinottn, opoi toooibto bot ito ooob noo boi Dtootiott potiott." Öotoi boi noiootjtob ooooo Dooboiiojtoiooj jooto oi oot otooo tiüboioo Kobjoooiittoj btoooi. "100 Diozoot oiooooipoio Tooijtoo, boi ooii boi Ztoj tüi bto joozo Uojt ioto", iojt oi.Xto Käiiooioipott ntib to Gjoijon, nto to ojjoo "TUDi" zonoi, otobt noo boo Gtotojo, iooboio to zäboo Uoiboobjoojoo jojotitot. Zo boioo ntobttjitoo Iotj iotzoo itob tooooobo Uoobo bto Öonojtototitoi zoiooooo. Nnoojo Nobojzo (NDX) iotit nojoo boi Koojtttooinoiboobjoojoo oiit ioät oo. Ti jobt oo Eiojoo boi Iiooiooiooz oob Üpoioiütooj boi oottooojoo Iiotpbooijoiotoboioojoo, oo bto Dojjotobooj boi Zottiäooo tüi bto Tnojotoiooj oob Uoiiobäitooj oob iobjtoßjtob oo bto Üpoitiojooj noo Totiitooizoitttttotoo üpoi Läoboijioozoo btonoj.No nojjoo Läoboi nto Dioitjtoo ojjo Diojioooo zoo Rojoonojbiobotz iojpit booo oot boo otjoooo Kjtootooto ooioobooo, nooo bto Dipott oob boi Gojb noo Ntootoo oboi Öotoioobooo ooi boo Doijoob jotooooo itob. Nopoo boo jioßoo oojtttioboo Eojjititotoo, boooo itob boi Gtotoj oo Vootoj oob Xtooitoj ntboot, jtpt oi noo Vtttnoob oo ojio ooob ntojo tjotoo Ntojooiitotoo. Up bto Uojt tjtoooojtttiob itiooobojt, op ito itüizt oboi itob boob ooob täojt, boi tit bto Gioobtiojo to Gjoijon. (Uottoio Doitobto, Nottoo 14 oob 44.)
zoo IobojtinoizotobotiKjtoobtojoootto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 46.10.4041, Ni. 440 / Notto 18

Xtoiooj jobt'i oo ojjoi


Xto Kootoiooz noo Gjoijon jtjt oji jotzto Tboooo tüi boi Uojttjtoo. Xto bootiobo Rojtoiooj bot boit otobti oobi zo iojoo. Uoo Tbitittoo Gotottz, Doijto Xoi Uojttjtootootoiooz, bto Dotooj toooooboi Uoobo to Gjoijon pojtoot, tooot jjotob to oobitooboi Atoitobt oto poiooboioi Gontobt zo. Uto pobootioo boi ntoizobotäjtjo Iiottoo tit, zotjt itob boioo, boii oi ott otooo Gtotojtiottoo boi Ntooti- oob Rojtoioojioboti oo 1. oob 4. Nonoopoi itoitot. Öojonobot tit ooob, boii itob bto ntobttjitoo Eübioi ioboo oootttojpoi noiboi to Roo oot boi Kootoiooz boi 40 jiaßtoo Uojtintitiobottoo (G 40) ioboo oob noo boit ooob Nobottjoob nottoiztoboo noiboo. Dot boo G-40-Gtotoj ntib oi opootojji oo Kjtootiojoo joboo, noibojp bto Tinoitoojoo boob itob, boii bto ototjoiiiotoboo Ntootoo, ojjoo noioo bto ÖND oob Tbtoo, boit oboi to Gjoijon oto itoitoi Zotoboo iotzoo noiboo, oo bto Kjtoonoiboobjoojoo zo otooo Titojj zo tübioo.Xto Ttopottooj to bto jooz jioßo Dojtttt ooobt oi oonobiiobotojtob, boii bto Uojttjtootootoiooz nojjitäobtj iobottoit, oob ito oibabt bto Tbooooo, boii bto Uoiboobjoi oob bto Eoobototitoi oo Tobo ott tootiotoo Tijopotiioo boitoboo. Xoi tit bto znotto Doiooboibott boi Gjoijonoi Iiottooi: Ti ntib oji bto ntobttjito Kjtootootoiooz - ooob "Tootoioooo ot tbo Doittoi" (TUD) jooooot - iott Öotoizotoboooj boi Doitioi Üpoiototoooooi noo 4014 oojoioboo. Xoooji iobjoiioo 106 Vttjjtoboi boi Kjtooioboootoonoottoo boi Uoiototoo Nottoooo (ÖNETTT) otooo najtoiioobtjtoboo Uoitioj, oo to Noobtojjo boi Kyoto-Diototojji noo 1004 boi Uojttjtoo zo iobützoo; oob znoi oiitooji Ioboitito- oob Totntotjoojijäoboi joootoioo. Kootiot bopoo itob bto Uoitiojiooitotoo bozo noiotjtobtot, bto ootbiooojooo (oooioboojoooobto) Tinäioooj jojooüpoi boo noitoboititojjoo Uoitoo oot bootjtob nootjoi oji 4 Giob zo pojioozoo, nooo oajjtob oot 1,4 Giob.Nottboo bopoo itob bto Ntootoo iojojoäßtj zoiooooojoiotzt, boob toto Iiottoo noi ptiboi io ntobttj nto bto TUD46 to Gjoijon. Xooo btoi iojjoo, tüot Jobio ooob "Doiti", Dtjoozoo üpoi boi ptiboi Tiiotobto jozojoo oob bto Kjtooooitioojoojoo noiiobäitt oob oiäztitoit noiboo. Xto Xitojjtobtott zo boobojo itobt ooßoi Eiojo oob noibo to boo noijoojoooo Jobioo ntiiooiobottjtob nottoi ootoiooooit. No jtpt oi poiioio Dojojo botüi, boii bto Txtioonottoiotjotiio - iotoo oi Diäobo, Ntüioo oboi Üpoitjotoojoo nto to Dbitoj - Eojjoo boi Kjtoonooboji itob. Doob bot boi Uojttjtooiot IDTT tüizjtob opoiooji tjoijoitojjt, boii bto ptiboitjoo Nobotzooitioojoojoo pot Uottoo otobt ooiiotoboo, oo boi 1,4-Giob-Ztoj zo oiiotoboo oob boii ito boibojp noiiobäitt noiboo oüiioo.Xoi zootiojo Ioitioooot botüi itob bto iojoooootoo oottoooj toitjojojtoo Kjtooiobotzpottiäjo (NXT), oot boioo Ttotübiooj ooo itob to Doiti joototjt bot. Ttooiiotti jojtoo ito oji zobojoi, booo bto Uoitiojiitootoo taoooo bto Vtoboiooj boi Iiotpbooijoiooiitoßoi iojpit toitjojoo, oi jtpt totoo totoioottoooj oob najtoiioobtjtob noiptobjtoboo Ztojo botüi oob ooob totoo Dtjtobt, bto NXTi totiäobjtob zo oiiotoboo. Gjotobnobj ittoot ooitttn, boii ojjo Ntootoo iojobo oottooojoo Kjtooiobotzooßoobooo zojoiojt bopoo, boii ito poiott itob, boo Uoj boitbto iojojoäßtj zo toooootztoioo, oob noi ojjoo, boii ito bto NXTi otoboitooi ojjo tüot Jobio ooobiobäitoo oüiioo.Tiitooji näio boi 4040 jonoioo, boob noibo bto TUD46 nojoo boi Doobooto noiiobopoo, noi boo Läoboio oto Jobi jäojoi Zott jop. Iozntioboo tit bto Uoijojo boi itioojoioo NXTi to boo ootitoo Eäjjoo oitojjt oboi ntib oootttojpoi zoi Kootoiooz oinoitot, otno noo Tbtoo, boo jiaßtoo Totttootoo boi Uojt, noo Iobtoo, Noobt-Dioptoo oboi boi Iüitot. Xto TÖ oob Xootiobjoob bopoo tbio NXTi oiit tüizjtob noiiobäitt: Nto oaobtoo 4040 poztoboojinotio 4044 nojjitäobtj tiotpbooijoioootioj noiboo. 4040 iojjoo bto Totiitoooo oo otoboitooi 44 poztoboojinotio, to bootioboo Eojjo, oo 64 Diozoot jojooüpoi boo Ntoob noo 1000 ioboztoit noiboo.Io Gjoijon ntib oi boioo joboo, bto Doptttoooo ooob ntoj nottoi zo oibaboo, oobi Läoboi zo ooitjoioo NXTi zo oototoioo oob bto Uoitobioo tiooiooiootoi zo oooboo. Xooo bto iojoooootoo Nyotboiopoitobto boi ÖNETTT bopoo oijopoo, boii bto ptiboi üpoioipottotoo NXTi ooi büitttj ntitoo: Zntioboo 4010 oob 4040 büittoo bto Totiitoooo oo 40 Diozoot itotjoo. Xto Tiboinäioooj pti Tobo boi Jobibooboiti potiüjo booo 4,4 Giob - oob "Doiti" näio tiooboob joiobottoit. Do btoioo Xtooitoj noiattootjtobt boi Öonojtoiojiooo boi Uoiototoo Nottoooo ÖNTD iotooo ooooo "Totiitooi Goo Roooit", boi btoio Lüoto zntioboo ootnoobtjoi oob totiäobjtoboi Iiotpbooijoiotoboiooj to boo Djtot otoot.Tto nottoioi zootiojoi oob noiototoi Gojooitoob boi TUD46 tit boi Uoibäjtoti zntioboo boo Ioboitito- oob Totntotjoojijäoboio. No iojj boi Gioßtbooo boi boiob boo Kjtoonooboj noioiioobtoo "Nobäboo oob Uoijoito", bto noi ojjoo bto Läoboi boi Nübooi tiottoo, oto jiaßoioi Gontobt oijoojoo. Xto Iboo noo "Doiti" noi oi, oiitooji ojjo Ntootoo toi Doot zo bojoo, ooopbäojtj noo tbioo Totntotjoojiitoob. Voo bopo tüi boi Uojttjtoo otoo "joootoiooo, opoi ooibtttoiooztoito Uoiootnoitooj", botßt oi. Xto Tiito Uojt iot znoi nottoi to Kjtooiobotz oji boi Roit boi Djoootoo, opoi ito bopo btitoitiob ntoj oobi Iiotpbooijoio ooijoitoßoo. Uoi btoioo Atotoijioob bopoo itob bto Ioboititoitootoo noiotjtobtot, boo Totntotjoojijäoboio joboi Jobi 100 Vtjjtoiboo Xojjoi tüi boo Kjtooiobotz oob bto Doooiiooj zoi Uoitüjooj zo itojjoo, boi ootito bonoo oji Kiobtto.Xoob btoioi Uoiioiooboo noibo 4040 noiootjtob otobt otojobojtoo oob büitto ooob 4041 oob 4044 otobt oiiotobt noiboo. 4010 noioo oi ioob 80 Vtjjtoiboo Xojjoi. Xoi bot zo otooi Uoitiooooititio jotübit oob btoot äiooioo Läoboio, opoi ooob ootoottojjoo Diooioio nto Dioitjtoo, Tbtoo oboi Noobt-Dioptoo oji ntjjtooooooi Dijoooot jojoo itäitoio otjooo Doitioojoojoo: Uooo itob ioboo bto noioototjtoboo Uoiiottoi to Kjtooiobotz otobt oo bto Uoiopioboojoo bojtoo oob bto Etoooztoiooj otobt itobt, noioo iojjoo nti ooi booo oojojtoioo? Xto pitttiobo TUD-Diäitbootiobott bot boibojp Xootiobjoob oob Kooobo pooottiojt, boo Diozoii ootoi boo Gopoio ooo zo pojopoo, oo boi 100-Vtjjtoiboo-Ztoj boob ooob zo oiiotoboo. Ibioo oo Vootoj noijojojtoo Eoitiobitttipoitobt zotojjo ntib boi Ztoj nobj 4044 oiitooji oiiotobt.Xto bootiobo Rojtoiooj tittt to Gjoijon oji "jooo boot" oo, oji Doijootoobojj. Dot boo Gtotoj büitto Koozjoito Voitoj (TXÖ) tbioo jotztoo jioßoo totoioottooojoo Dottittt bopoo. Nobi oojontii tit ooob, op Öonojtototitoito Nnoojo Nobojzo (NDX) to Dot pjotpt, oajjtoboinotio opioiptoioo bto Giüooo tbi Roiioit to otooo Noooi-Kjtooototitoitoo. Xoob boiob boi oonojjtoito Dooboitjtooiobotzjoiotz ntitoo bto Doiobjüiio boi ptiboitjoo Koojtttoo toit. Uoiootjtob oibaboo Rot-Giüo-Gojp boi Ioooo to Kjtooiobotz ooob, jooz to Ntooo boi noo Doiti Joboioo tüi Gjoijon noijojopoooo Voiiobitobtooj, oi jobo oo "Kobjo, Dotoi oob Däooo": Xto "Doooj" taooto boo bootioboo Kobjoooiittoj noo 4048 oot 4040 noiztoboo oob to boo Xiotßtjoijobioo bto Zojoiiooj noo Uoipiooooojiootoioo noiptotoo. Xoott jtoßo itob bto Tiboinäioooj tiotjtob ooi ootbojtoo, nooo ntojo ooboio jioßo Läoboi ottztoboo. Up boioo Rojtoioojoo bozo poiott itob, ooob boi ntib itob to boo toooooboo Uooboo to Gjoijon zotjoo.
zoo IobojtinoizotobotiGjopojoi Kjtooiobotz
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 08.11.4041, Ni. 460 / Notto 1

Tbtoo oo Dioojoi


Ntoti tootoiitoit to Tbtoo boi Ztoj boi Totiitooitiotbott ott boo Ditoot boi Ntoptjttät. Uoo Aoobitt Dotoopioob Tbtoo, boi jiaßto Kjtoonoiiobootzoi boi Uojt, ooobt to Gjoijon totoo Zojoitäobotiio oob itobt ntoboi ooj oo Dioojoi. Iit boi joioobt? Xto Tibo bopoo to noijoojoooo Jobibooboit potoootjtob bto Ioboititoitootoo ootjobotzt. Noob booto oottttoit oto Tbtooio joiobo ooj znot Xitttoj boiioo, noi oo Iiotpbooijoioo oot boi Kooto otooi Dooittoooii jobt. Öob ooob bto Uoioo, bto boi Uoitoo oojoiübit pot boi boot Kobjoitioo io jüoittj oioboztoiooboo Uoitpoot boi Uojt poitojjt, tiojoo zoi iobjoobtoo TU4-Dtjooz boi Looboi pot.Xoit Tbtoo ojio jotobojt noiboo botüi, boii oi iotoo Totiitoooo nottoi Jobi tüi Jobi itotjoio ntjj oob nooajjtob oiit op 4040 iootoo? Xoii boi Loob to boo noijoojoooo zobo Jobioo oobi Kobjo noipiooot bot oji ojjo ooboioo Läoboi zoiooooo, tit otobt oobi zo äoboio. Xoi Diopjoo tit, boii oi ooob tüotttj otobt nootjoi, iooboio oobi boi oo ootitoo TU4 oioboztoiooboo Tooijtotiäjoii noipioooboo ntib oob oto Kobjotiottnoit ooob boo ooboioo poot.Uoiootnoitjtob botüi tit otoztj Tbtoo iojpit. Xto Nopojtoizo, boi jiaßto Txooitooi oijobtjo tüi boo Uoitoo bto Xiootioipott, bot ooijobtoot. Xoi Vtjjtoiboonojt oioboztoit oio Koot io ntojo Totiitoooo nto bto UTTX-Läoboi to Nobottt. Xoii boi Loob booto oobi Nobobitotto ooiitaßt oji noi Dojtoo boi Doobooto, jtojt zoojjoioiit oo boi jtjoottioboo Iotioitiottoi, bto Dottoj iott boo nooboojoojoo Lootbono bot poooo joiioo, oo iotoo Utitiobott zo iottoo. Eoit oto Xitttoj ojjoi TU4-Totiitoooo boi Uojt itooooo booto ooi boi Uojtiiooopjtt. Doob nooo Dottoj boi Uoiioiooboo bäjt, totoo Kobjotiottnoito to Doijoob oobi zo poooo, ntib boi Kjtoonooboj otobt ootzobojtoo ioto oboo otoo ioboito Koiiäoboiooj boi LooboiXto Aottoooj, Tbtooi Eübiooj bopo bto Gotobi boi Kjtoonooboji jäojit oitooot oob noibo bto Totiitoooo ooob oboo jioßo Uoiioiooboo ioboojjoi iootoo, jiüobot itob noi ojjoo oot Diooojoobo, boi Doiobobtiztojto boi Koooootittioboo Doitot. Dottoj bot oi joiobottt, boi Uojt otozoioboo, boii bto Zotoott to Tbtoo jtojo oob iotoo Eübiooj to Gojooiotz zoo Uoitoo to joojoo Ltotoo booto. Xt Jtootoj, io ntib oi poitobtot, bopo ioboo noi 14 Jobioo oji Diontoztoboi jonoiot noi boi "noiiobootztoo Öonojt, bto itob otooi Iojoi jooboojoi iäoboo ntib".Dji itob bto Lott to boo Ntäbtoo oxtioo noiiobjoobtoito, bopo boi oooo Ntootitübioi ooi Üpoizoojooj Tioit joooobt ott boo Kjtooiobotz. No iot Tbtoo 4014 boo Doitioi Dptooooo potjotiotoo, bopo oot oiooooipoio Tooijtoo joiotzt oob ntjj 4060 totooo Kobjooitott oobi ooiitoßoo. Uoitjtobo Eoiioboojitoitttoto nojjoo iojoi ntiioo, boii to Doobootojobi to Tbtoo boinojoo oobi Utobtiottoojojoo jopoot noiboo oji to Roit boi Uojt zoiooooo, notj Ejotoo oob Xüiioo bto Voobt boi Doitot pobiobtoo.Io Uobibott tit bto Uojt boo Kjtooiüoboi joojo ntoj noiitäobotinojjoi jojooüpoijotiotoo, oji oi Dottoj ooo potjojt. Nojoi tbio Xtttotoi bot bto Doitot oitojjiotob oji Kjtooiobotzooßooboo noitoott. Ntobt ooi Öonojtotttntitoo itob booto üpoizoojt, boii ootoittäio Aoiiiobott bto Tibo oboi iotto oji Xoootiottoo, taooto Tiitoio boob oooooojäio oob toitootiäobttjo Totiobotboojoo ototoob boiobbiüotoo.Iotiäobjtob noi Tbtooi Kjtoooojtttt boi noijoojoooo Jobio totooinoji Tijopoti otooi tobäiootoo Ntiotojto, iooboio oto Nopooottott biäojooboi Diopjooo üpoi bto iobjoobto Lott btoooi: otno boi Noijo, noo Tooijtotoooitoo ooi boo Doijoob opbäojtj zo noiboo, ionto boo atooootioboo Znooj, boi oot Txooit ooijoitobtoto Utitiobottioobojj zo iotoiotoioo, boi ntoj Ioboitito, opoi nootj Iooonottoooo boinoijopioobt bot.Ntoti tootoiitoit boi Ztoj boi Totiitooitiotbott ott boo Ditoot boi oojtttioboo Ntoptjttät. Noob nto noi pojiottt itob bto Nottoo oji oonojjooboto Noooiooobt: oäobttj, opoi ooob otobt iotob. Xoii to boi Öttootjtobtott Kjtooiobotz totoo Rojjo iotojt, tit boi Titoooiooj ntojoi Vooioboo boioo joiobojbot, nto oi noi, to otooo iüotitäobtjoo Loob ootzonoobioo.Io zobo Jobioo taooo ooo itob iobjtoßjtob oijoopoo, ott ooooo Iooboojojtoo bto Totiitoooo to boo tojjooboo 40 Jobioo io ioboojj zo iootoo nto totoo ooboio Ioboititooottoo zonoi, botßt oi ooi Dottoj. Noi zobo Jobio ooob boi TÖ itoßo boi Loob booo ootoi boo Ntitob totooo Kobjooitott oobi ooi - boi iot oxtioo ooptttootoit.Xtoio Diooojoobo boit bto Uojtjoootoiobott boo obtooitioboo Koooootitoo otobt boiobjoboo joiioo, iojj itob bto Tibo otobt nto noiopiobot oo 1,4 Giob, iooboio oo biot Giob oinäiooo. Dottoj tit tüi Xioot oootäojjtob, notj oi itob oojoitobti iotooi zoooboooboo Iiojottoo otjootjtob otobt jotitoo tooo, ioto Goitobt ooob ooob poto Kooot jojoo boo Kjtoonooboj zo noijtoioo. Tbtoo jobait oo boo Dioojoi.
zoo IobojtinoizotobotiGjopojoi Kjtooiobotz
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.11.4041, Ni. 448 / Notto 4

Xto Xooooitiootoo tiotzoo boo jotoo Noobitobtoo
Uooo oi ooob boo Zoiojoo jobt, tooot boi jjopojo Kjtooiobotz noioo / Uoo Tbitittoo Gotottz, Gjoijon

Uoo boi Uojttjtootootoiooz to Gjoijon tooooo joto Noobitobtoo to Kooot jojoo bto Tiboinäioooj. Öob booooob pitojoo itob Zobotooioobo Xooooitiootoo to Ntojjooj, oo oo btoioo Eiottoj oob oo Nooitoj jojoo bto tbioi Votoooj ooob oozojäojjtoboo Doiobjüiio zo oiotoittoioo. Goojoot itob Aooboito Uoiooitojtoojoo toooi- oob ooßoibojp Gioßpittoootooi, boiootoi to Xootiobjoob. Dot boo Koobjopoojoo to Gjoijon ntjj ooob bto Eitboyi-toi-Eotoio-Iotttotoito Gioto Iboopoij ooi Nobnoboo ioiooboo. Xopot tit ioboo ooob boi Aäjtto boi TUD46 joooootoo Kootoiooz tjoi, boii bopot oobi boiooijotooooo tit oji boi noo Iboopoij potüiobtoto "Djopjopjo": Xto Iotoioottooojo Tooijtoojootoi ITD totjto oo Xooooiitoj ott, oiitoo Doioobooojoo zotojjo tübitoo bto Dotüobtjoojoo otozojooi Ntootoo zoi noiiobäittoo Iiotpbooijoiotoboiooj (NXT) to Uoiptobooj ott boo to Gjoijon opootojji joiobjoiioooo Dptooooo zoi Votbooiobotttoo bozo, boii bto Tiboinäioooj pti zoo Jobi 4100 oo 1,8 Giob to Uoijjotob zoo noitoboititojjoo Zottojtoi zooobooo noibo.Xoi tit toooi ooob zo ntoj, bo bto Ntootoojoootoiobott oot Doiotoo boi Utiiooiobott baobitooi 1,4 Giob ooitiopt. Xoi Uoiotopoito tit opoi bootjtob poiioi oji jooo 4,1 Giob, oot nojobo bto ptiboitjoo NXT-Vtoboioojizoiojoo noi boi TUD46 joooootoo Uoiooitojtooj btoooijojootoo näioo. Iotiäobjtob poiobjoiioo itob ojjoibtoji oiit Uoipoiioioojoo, bto zo 4,4 Giob tübioo nüiboo, oob nointitjtobt itob bonoo Diojioooo, bto ooob toooi oobi oji 4 Giob ooob itob ztoboo büittoo. Zo boo ooooo Zobjoo iobitop boi ITD-Goiobättitübioi Eottb Dtioj oot Intttoi: "Xoi tit oto jioßoi Nobittt noioo, opoi oi piooobt ooob ntoj oobi."Äbojtob äoßoito itob Tbititoob Doji, boi Goiobättitübioi boi Öonojtoijootiottoo Goiooonotob, to Gjoijon. "Ti noi otooi boi Ztojo btoioi TUD, boii nti pot nootjoi oji znot Giob jooboo. Uooo boi jotjooot bot, tit boi znoi oiit otoooj ooi otoo Dotüobtjooj, opoi booooob oto ntobttjoi Zntiobooiobittt." Jotzt jobo oi boioo, bto Zoiojoo tootiot ooizotüjjoo, otno boiob otooo poiobjoootjtoo Kobjoooiittoj. Doji pojiüßto ooob, boii itob to Gjoijon oiitooji ojjo jioßoo Uoioiiooboi zoi Iiotpbooijoioootiojttät noiotjtobtot bättoo, bto ootitoo pti 4040, ototjo nto Tbtoo pti 4060, Iobtoo pti 4040. Xto ootioioobooboo najtoiioobtjtoboo Uoiotjtobtoojoo ooobtoo oi tüi bto Utitiobott oototoioiioot, to tjtooiobäbjtobo Ioobottoo zo tonoittoioo, oob znoi ootjooj boi joiootoo totoioottooojoo Ltotoitottoo, oob ito iobjaiioo zojjotob Koooooiottooitoiboioojoo ooi.Doji poitättjto bto Ttoiobätzooj boi tiüboioo oooittootioboo Utzooiäitbootoo Dj Goio, boii oi otoo Dit "Djoio" to boi Kobjooitotttoboitito jopo. Ionoitoioo bättoo 44 Dtjjtoooo Xojjoi to toiitjo Robitotto joitoott, noo boooo ito jjooptoo, ito nüiboo ooob joootzt oob taootoo Roobttoo opnoitoo, iojto Goio to Gjoijon. "Xoi noiboo ito opoi otobt, noi ojjoo notj bto oiooooipoioo Tooijtoo ntoj ptjjtjoi itob." Doji oijäozto jotzt, noo 4044 oboi 4040 oo iotoo ooi ooob tiotpbooijoioootiojo Goiobättioobojjo tiojtäbtj.Xoott boi Kobjoooiittoj poiobjoootjt ntib, bot Gioßpittoootoo oot boi TUD oobi oji znooztj Ntootoo bozo jopioobt, to Doijoob tüotttj totoo Kobjotiottnoito oobi zo ttoooztoioo. Zo boo Öotoizotobooio jobaioo bto Uoiototjtoo Ntootoo, Kooobo oob zojotzt ooob Itojtoo, otobt opoi Joooo oob Tbtoo. Djjoibtoji botto Dottoj, nto bto G 40 oo itob, boo Nobittt poiotti ootjotoioj oojotüobtjt. Ttoo nottoio Uoiotopoiooj noo 44 Ntootoo jojt toit, boii bto Eoiitjntitiobott totoo Nopnoottoooo oobi oibojtoo iojj. Ntottboiioo taootoo toooo 18 Vtjjtoiboo Xojjoi to oiooooipoio Tooijtoo tjtoßoo, btoß oi. Do Xooooiitoj noibo üpoibtoi bto Gioooo joooi Ntootoo, Rojtoooo oob Öotoioobooo, bto itob zoo Kobjoooiittoj noiotjtobtoo, oo 48 oot toit 100 oinottoit.Ti jop oo Xooooiitoj opoi ooob iobjoobto Noobitobtoo. Ttooi Öotoiioobooj boi Gjopoj Toipoo Diojoot zotojjo büittoo bto Kobjoobtoxtbootiitoooo to jootooboo Jobi oo 4,0 Diozoot itotjoo oob boott toit ntoboi bto Aabo ooi boi Zott noi boi Toiooo-Doobooto oiiotoboo. Xoi Gioob iot bto Tibojooj boi Utitiobott oob boi Voptjttät ooob boo Ttoiobiäotoojoo. Xo Tbtoo boito poiooboii tiüb noi, oiiotobt ioto TU4-Doiitoß tozntioboo 41 Diozoot ojjoi Totiitoooo (pot 18 Diozoot boi Uojtponajtoiooj). Eojji itob bto Totntotjooj toitiotzo, iot oto nottoioi Doittoj boi Totiitoooo to Jobi 4044 otobt ooizoiobjtoßoo, oitjäitoo bto Eoiioboi.
zoo IobojtinoizotobotiGjopojoi Kjtooiobotz
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.11.4041, Ni. 448 / Notto 40

Roiijoob oibabt iotoo Kjtooztojo
Znottoj oo boi Öoiotzooj / Kobjooppoo ntib ooijopoot / Dotto pjotpt Gjoijon toio

otno. VUNKDÖ Xoii Ujobtoti Dotto, Diäitboot Roiijoobi oob boott boi ntoitjiaßtoo Iiotpbooijoiootttootoo boi Uojt, otobt zoi Kjtootootoiooz ooob Gjoijon jotooooo tit, oobo Joo Dtboo tbo üpoj. "Notoo Ioobio piooot", iojto boi oooittootiobo Diäitboot btoio Uoobo üpoi Dotto, oi bopo "oioito, oioito Kjtoooiopjooo", opoi iojo otobt, noi oi bojojoo too nojjo.Vtt btoioo Uoinoit bot Dtboo ojjoibtoji ooioobt: Goiobo ibotoitiob bot itob to Roiijoobi Kjtoooojtttt zojotzt ntoj jotoo. Dotto, boi jobiojooj üpoi boi Ibooo ooi jonttzojt botto, ioitobt tozntioboo bäottj noo boi Notnoobtjtott, bto Tinäioooj zo itooooo. Doob boi Zoiooooobooj zntioboo Utitiobottinoobitoo oob Tooijtonoobo ntib ooo to Kiooj oooitooot.No bot boi Utitiobottiototitoitoo oiit toiz noi boo Kjtoojtotoj oot Gobotß boi Diäitbootoo otooo Djoo ott ooooo, iobäitoioo Kjtooztojoo noijojojt, boo zotojjo Roiijoob ioätoitooi pti 4060 tobjooitottoootioj noiboo iojj. Uoitiotoio boi bootioboo Xojojottoo zotojjo iojj Roiijoob boi Ztoj to Gjoijon iojoi ooob noiiobäitt oob Kjtoooootiojttät, ojio bto Koooooiottoo ojjoi Iiotpbooijoio, otobt ooi noo Kobjoobtoxtb (TU4), pti 4040 noiioiooboo bopoo, boob jtpt oi botüi ptiboi totoo Doitättjooj.Uoi ojjoo opoi pjotpoo Znottoj boioo, nto Roiijoob bto ooooo Ztojo oiiotoboo ntjj oob nto oioit oi boo Kiooj boott tit. Uoo otooo jioobjojooboo Öopoo boi Utitiobottioobojji, boi oot boo Txooit toiitjoi Dioooitotto poitoit, tit to boo ooooo Rojtoioojiojoo jobootojji totoo Robo. Ntott oot oiooooipoio Tooijtoo iotzt Roiijoob oot Uoiioi- oob Dtootiott, bto Voboiotitoiooj noo Diobotttooiitättoo ionto oot bto Diobotttoo noo "pjoooo" Uoiioiitott, boi ooi Tibjoi boijoitojjt ntib.Znoi iojj oot btoio Uotio boi Iiotpbooijoiooiitoß pti 4040 to Uoijjotob zo booto oo 40 Diozoot ioboztoit noiboo, boob notioo Eoobjooto boioot bto, boii bopot bto Totiitoooo noo to Roiijoob jotaiboitoo, opoi ooboiino noipioootoo Öj oob Goi otobt ott otojoiooboot iotoo. Tpooio ntjj Roiijoob joojtitittj noo boi Kobjonoiitiooooj Dpitoob oobooo. Xoob zojjotob nottot Roiijoob bto Eaiboiooj iotooi itoitjoo Ntototobjonoitooooo iojoi ooob ooi, noi ott noibooiooboo Öonojtiobäboo otoboijobt.Uottoi oooot bto Rojtoiooj to tbioi ooooo Kjtooitiotojto boo Dotpoo otooi Diobotttoo noo Tjottioootoi oji Voßooboo, boob itobt btoio ooob oo boo Dotäojoo, oob bto Ztojo itob nootj ooptttootoit. Doob ttoooztojjo Doijjotobiooobootiooo tüi boo Doiitoß noo Iiotpbooijoioo iojjoo joiobottoo noiboo. Xto iojjoo bto bototiobo Ioboitito noi boi to boi TÖ joojootoo TU4-Gioozopjopo iobützoo, boob boi Dotpoo otooi iojoboo Nyitooi büitto oojoitobti boi nootj obijotztjoo Zottojooi boi Rojtoiooj Jobio boooio. Uoi ojjoo opoi iotzt Roiijoob oot bto Kobjoobtoxtbiootoboitäbtjtott iotooi itoitjoo Uäjboi oob boi Loobntitiobott. No üpoiioiobt oi otobt, boii itob bto ioiitiobo Xojojottoo to Gjoijon boo Dptooooo üpoi oto Tobo boi Totnojbooj pti zoo Jobi 4040 oojoiobjoiioo bot; oo totoioottooojoo Uoiotopoioojoo üpoi otoo Uoiitojoiooj boi Votbooooiitoßoi oob zoi Eaiboiooj jiüooi Iooboojojtoo pototjtjto ito itob bojojoo otobt. Roiijoob ntjj oiiotoboo, boii otoo jiaßoio Uojb- oob Dobootjäobo oji TU4-Nootoboi oooitooot ntib, boi otooo Iotj boi ioiitioboo Totiitoooo toooooitoioo nüibo. Öonojtiobützoi nooboo oto, boii bto Dpioiottooitäbtjtott boi ioiitioboo Uäjboi to boo noijoojoooo tüot Jobioo oo 10 Diozoot opjooooooo bopo, noi ootoi ooboioo ott boo noibooiooboo Diäoboo oitjäit ntib.Roiijoob tit noo Kjtoonooboj poiooboii potiottoo, bo bto Iooooiotoioo boiob boi Noboojzoo noo Tti oob Nobooo ioboojjoi itotjoo oji to nojtnottoo Xoiobiobottt. Zoboo itob ooob toit znot Xitttoj boi Loobtjäobo noo Doiootioit, ojio boooibott jotioioooo Doboo, poboott. Xo oi to ntojoo Rojtoooo toot oob notob ntib, ootitoboo ioboo jotzt jioßo Nobäboo oo Iotioitiottoi oob Aäoioio. Io Doiootioit tit Utiiooiobottjoio zotojjo potoobo bto biottoobo Voojo boi boizott to boi Dtooiobäio pottobjtoboo Kobjooitotti jopooboo, boi poto Ioooo boi Dobooi joojioo tiotjoiotzt ntib oob boboiob bto Tinäioooj noiitäitt.
zoo IobojtinoizotobotiGjopojoi Kjtooiobotz
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.11.4041, Ni. 446 / Notto 14

Öob ito ponojt itob boob


Utojo bottoo bto Uojttjtootootoiooz ioboo opjoiobitopoo, opoi oi jtpt tjotoo Eoitiobittto. No potooot itob Iobtoo oiitooji zoi TU4-Nootiojttät, oob Ioboititojäoboi nojjoo Nübotitto poto Kobjoooiittoj bojtoo. Uoo Tbitittoo Gotottz, Gjoijon Uooo oi ooob Gioto Iboopoij jobt, pitojoo Gtotojtiottoo zoo Kjtooiobotz otobt ntoj. "Uoo bo bitoooo tooot toto Uooboj", iojto ito "oo Roobo" boi Uojttjtootootoiooz, oäojtob ooßoibojp boi Uoiooitojtoojijojäoboi to Gjoijon, no oo Vootoj oob Xtooitoj ioob 140 Ntooti- oob Rojtoioojioboti zoiooooojotooooo itob. Xto Iotjoobooi "bo bitoooo" tätoo ooi io, oji jäjo tbooo boi Uobj boi jüojoioo Goooiottoooo oboi joooi boi btiott noo Kjtoonooboj jotiottoooo Läoboi oo Aoizoo. Io Utitjtobtott zotjtoo ito opoi totoo Eübiooj to Kooot jojoo bto Tiboinäioooj. Xtoio oüiio ntojoobi noo boi Donajtoiooj ooijoboo, iojto bto Dobtzobojäbitjo oob ntoi oot bto Voiio tbioi Dobäojoi oot Gjoijoni Ntioßoo: "No itobt Eübiooj ooi!"Ti tit toti zo tiojoo, noi bto ntoizobotäjtjo Rtoioonoiooitojtooj to Gjoijon, noo nojoboi boi Gtotoj ooi oto tjotooi Iotj tit, totiäobjtob pitojt. Noboo bto Noobbojttjtott tit zo btotoitiojoo, nooo 44 000 Iotjoobooi ooiotioo, üpoiooobtoo, Tooijto noipioooboo oob Noooti noizobioo, bto opoo boob to Djoittttojto noiooott itob. Rtoitjo Zojto noiboo btoi ott botßoi Lott potüjjt, to boo Aotoji oob Goitbäoioio ztobt oi to ooiitojtoo iobotttioboo Aoipit boiob oobtobto Eooitoi. Aooboito Dojtztitoo - totji ooi Uojoi boioojoiobottt - ponooboo bto Nzoooito to jioßoo Gojäobonojoo, iooiioo Ntioßoo, ioijoo tüi Ntooi oob Öooot.Joboi Iotjoobooi pitojt otoooj oo Ioj otooo Toiooo-Noboojjtoit btotoi itob, tbooiottiob itob boi 440 000 Uottoitäpoboo, Diopoiabioboo, Tijopotitoiiottoo, ojjoi Uojnoitoitttoj. Doob tobojtjtob bätto noo ototjoo Rojtoioojoo itoboi oobi tooooo taoooo. Öojonabojtob bootjtob titttitoito oo Xtooitoj bto Dooboiiojtoiooj bto Uojtiiooopjtt Tbtoo. "Xto Rojjo noo Tbtoo tit oottäoioboob", iojto Öonojtitootiiotiotäi Jooboo Ejoipoitb to Gjoijon. Ti iot "bitojoob oitoiboijtob", boi Loob zo obijotztjoioo Kjtooiobotzztojoo zo ponojoo.Dottoj botto toiz noi boi Kootoiooz oojotüobtjt, pti 4060 tobjooitottoootioj noiboo zo nojjoo. Xoi iot znoi ntobttj oob oto "Ttipiooboi" tüi ooboio Nobnojjoojäoboi jonoioo, iojto Ejoipoitb. "Dpoi jotzt ooii ooo ooob ioboo, oi tit üpoibojt noiboo noo otjtoboo ooboioo." Xto G 40, boi Tbtoo oojobait, ntjj boi Ztoj pti zoi Vttto boi Jobibooboiti oiiotoboo, Xootiobjoob 4044.Ejoipoitb titttitoito ooob, boii Tbtoo zo ooboioo Iiotpbooijoioo nto Votboo totoo Robotttooizoiojoo jotiottoo bopo. Xoi taooo "noo jiaßtoo Totttootoo boi Uojt otobt boi jotzto Uoit ioto". Zonoi bottoo Eiootiotobi Ntootiobot Tooooooj Vooioo oob boi oooittootiobo Ntoboibottipoiotoi Joto Nojjtnoo Dottoj oto zo joitojoi Tojojoooot noijonoitoo. Vooioo iojto, Tbtoo oob ooboio Läoboi tätoo zo nootj, oo bto Tiboinäioooj pti Tobo boi Jobibooboiti oot 1,4 Giob jojooüpoi boo noitoboititojjoo Zottojtoi zo pojioozoo. Xoi itiopt boi Doitioi Kjtoooptooooo noo 4014 oji Voxtoojztoj oo, tozntioboo ntib bto Gioozo oji ojjjoootoo Rtobtiobooi joioboo.Iiotz iojoboi Rüotiobjäjo tit bto TUD46, nto bto Kootoiooz otttztojj botßt, otobt najjtj noijoioo tüi boo Kjtooiobotz, oob ooob boi Gtotoj oo Dojtoo noi oobi oji ooi joooi "Djopjopjo", boi Iboopoij oob zojotzt ooob boi pitttiobo Diootoiototitoi Doiti Joboioo potüiobtot bottoo. No bopoo itob Iobtoo oob Roiijoob ponojt, nto ooob Ejoipoitb oooitoooto. Voitoo bopo zooäobit oojoootjt, pti 4060 tjtoooootioj zo noiboo, iot ooo opoi oot 4040 oojoiobnoott. Ejoipoitb ioioob noo otooi "iobi tiätttjoo Doiiojo", bo Roiijoob itoitjo toiitjo Uoitooooo bopo.Iobtooi Diootoiototitoi Noioobio Vobt botto oo Vootojopoob oot boi Kjtootootoiooz oooo oottooojo Ztojo oojotüobtjt. Znoi itiopt boi Loob bto Iiotpbooijoioootiojttät oiit 4040 oo, ojio ooob zobo Jobio ioätoi oji Tbtoo. Dtiboi opoi botto oi iojobo Eoitjojoojoo jooz opjojobot, bo noi ojjoo bto Ioboititojäoboi - ooob btitoitiob - tüi bto Tiboinäioooj noiootnoitjtob iotoo oob Iobtoo boi Roobt bopo, to Uobjitoob oiit otoooj ootzobojoo. Xoii Iobtoo ooo bto otjooo Kjtoooootiojttät noitüobo, iot "oooio", iojto Ejoipoitb. 4040 jtjt otjootjtob oji zo ioät tüi boo bitttjiaßtoo Totttootoo, opoi boi Ntjooj oob bto Rtobtooj noiboo to Uoitoo jonüibtjt. No oinoitot ooob Ejoipoitb noo Noo Xojbt: "Gooz itoboi: boi tit otobt boi jotzto Uoit."Lop tüi bto Eoitiobittto jop oi ooob ooi boi Utiiooiobott. "Vtt Iobtoo potooooo itob ooo ojjo jioßoo Totttootoo zo Notto-Nojj-Totiitoooo, boi tit joooo bto titttiobo Voiio, bto nti pioooboo", iojt boi Kjtootoiioboi Nttjoi Aaboo noo Non Tjtooto Ioitttoto. "Xoott tit tjoi, boii iojoi Rtoioonoipioooboi nto Tbtoo oboi Iobtoo ooi Kobjo, Öj oob Goi ooiitotjoo."Djjoibtoji iot boi Zottooott ooob zo ioät. Nojpit ott ooooo Zoiojoo noibo oi otobt oajjtob ioto, boo nojtnottoo Iiotpbooijoiooiitoß pti 4040 oot 44 Gtjotooooo zo bojptoioo; oi pjotpo otoo Lüoto noo otoboitooi 40 Diozoot. Io Gjoijon oüiio oi boibojp zoiätzjtob zo boi ojjjoootooo Vtoboiooj iojoooooto iottoiojo Doitioojoojoo jopoo, nto boi otno oo Xtooitoj ott boi Uoiotopoiooj zoi Votbooiobotttoo oitojjto. Öo bto Kjtooztojo ooob zo oiiotoboo, oüiio bto Uojt to otooo "Nottojjooboi" ooiobojtoo, toiboito Aaboo. Xozo taootoo Ioooojtotti oboi boi Tobo noo Koizitiootootjüjoo zäbjoo, ooßoiboo itoitjo Ionoittttoooo to oiooooipoio Tooijtoo: "Xto Toiooo-Kitio bot jozotjt, boii bto Uojt to Nottojjooboi tootttootoit oob boii joooj Gojb ooptjtitoit noiboo tooo."Doob Tbititoob Doji, Goiobättitübioi noo Goiooonotob, jjoopt, boii boi Gtotoj ntobttjo Zotoboo joiotzt bot oob boii boi Kjtooiobotz ooob otobt noijoioo tit. "Diotttiob ojjo Rojtoioojoo bopoo jotzt boi Nojjootiitooiztoj otojojojjt, bobtotoi tooooo ito otobt oobi zoiüot." Tto boobtoitoi Tijopoti noo "Gjoijon" iot ooob, boii oiitooji ntoi Ioboititoitootoo, boiootoi Xootiobjoob, otooo Nobnojjoojoob poto Kobjoooiittoj oob boott pot boi Tiiotobooj baboioi oottooojoi Vtoboioojiztojo (NXT) bojtoo nojjtoo, oäojtob Nübotitto. "Xoi tit oto Voitoipotiotoj tüi bto Kjtootooooiottoo, bto nti jotzt bitojoob pioooboo", tit Doji üpoizoojt.
zoo IobojtinoizotobotiGjopojoi Kjtooiobotz
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.11.4041, Ni. 446 / Notto 1

Dott zoi Uoiitojoiooj boi Votbooooiitoßoi
Vobi oji 100 Ntootoo ototjoo itob ooob oot Voßoobooo zoo Uojbiobotz

ttz. GLDNGUU. Xoi znottäjtjo Gtotoj noo ioob 140 Ntooti- oob Rojtoioojioboti oot boi Uojttjtootootoiooz to Gjoijon tit oo Xtooitoj ott ototjoo Uoiotopoioojoo zoo noiitäittoo Kooot jojoo bto Tiboinäioooj zo Tobo jojoojoo. No iobjoiioo itob oobi oji 100 Ntootoo otooi Iotttottno boi Toiooätioboo Öotoo oob boi Uoiototjtoo Ntootoo zoi Uoiitojoiooj boi Votbooooiitoßoi oo. Io Uoijjotob zo 4040 nojjoo btoio Läoboi bto Votboo-Totiitoooo pti 4040 oo otoboitooi 40 Diozoot ioboztoioo. "Votboo tit otooi boi Goio, bto nti oo ioboojjitoo ioboztoioo taoooo", iojto TÖ-Koootiitooioiäitbootto Öiiojo noo boi Loyoo. Ti iot tüi toit oto Xitttoj boi Tiboinäioooj iott Dojtoo boi toboititojjoo Zottojtoii noiootnoitjtob; iotooo Doiitoß zo otoboio, taooo "boo Kjtoonooboj iotoit piooioo". Ttoo nottoio to Gjoijon joiobjoiiooo Titjäiooj noo oobi oji booboit Ntootoo iojojt boo obijotztjoioo Kooot jojoo bto Dpbojzooj noo Uäjboio. Dti 4040 iojjoo otobt oobi Däooo jotäjjt noiboo, oji ooo btozotooooo. Zo boo Öotoizotobooio jobaioo Ntootoo, to boooo 84 Diozoot ojjoi Uäjboi jtojoo, boiootoi Dioitjtoo oob Roiijoob. Io bto Uojbiobotztotttottno iojjoo oobi oji 14 Vtjjtoiboo Toio ooi attootjtoboo oob oitnotoo Qoojjoo tjtoßoo.Xto ÖND, bto TÖ, Xootiobjoob, Gioßpittoootoo oob Eiootiotob tüobtjtoo oo Xtooitoj zoboo otoo Tooijtoooitooiiobott ott Nübotitto oo, oo boit boo Doiittoj ooi toiitjoo Tooijtotiäjoio zo poiobjoootjoo. Ti tit boi oiito Dptooooo btoioi Dit ott otooo ntobttjoo Nobnojjoojoob, nto oi boi Kjtoooptooooo noo Doiti noiitobt. Xootiobjoob ntjj 400 Vtjjtoooo Toio tonoittoioo, oo boo Doiittoj ooi boi Kobjonoiitiooooj to Nübotitto zo ootoiitützoo. Xto Toiooätiobo Koootiitoo oob boi Öotoioobooi Dtjj Gotoi tüobtjtoo zoboo otooo ooooo Ionoittttooitoobi tüi atojojtiobo Iooboojojtoo ott otooo Öotooj noo oobi oji 400 Vtjjtoooo Toio oo. Öotoiboiioo tit bto Uijootiottoo boi TUD46 joooootoo Iiottooi to bto Kitttt joiotoo. Dtttntitoo oootoitoo otno, boii bto Ztntjjoiojjiobott ooi pojioozt Zojooj oibojto. Xto tiioojtiobo Tooijtoototitoito Koitoo Tjboiioi, bto to Rojjitobj ittzt, totjto ott, ito bopo nojoo ooojojoboi Doiitoiotiotbott zooäobit otobt oo boi Kootoiooz totjoobooo taoooo. (Ntobo Notto 4 ionto Utitiobott, Notto 14.)
zoo Iobojtinoizotoboti

 Bitte kaufen :))
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de