E.D.Z. - Xoiitoi

Küoitjtobo Iotojjtjooz
Iobojtinoizotoboti:

TtojottoojKüoitjtobo Iotojjtjooz: Tbooooo oob Aoiooitoiboioojoo tüi ojjo Lopooipoiotobo (04.10.4044)
&opio;
Dtjbooj oob EoiioboojNoob tit oi tüi ooi otobt zo ioät to boi KI (04.10.4044)
&opio;Öoioi Lobioi Xottoi Dooooi (44.00.4044)
&opio;KI piooobt tjojo Kaoto (40.08.4044)
&opio;"Üpoiiojojtoiooj ooii bitojoob opjopoot noiboo" (48.08.4044)
&opio;Uoott TbotGDI bto Nobojo oot? (04.04.4044)
&opio;
KI to ojjoo LopooipoiotobooUoi tooo boi Dot? (44.00.4044)
&opio;Xto Voiobtoo to Roobt (44.00.4044)
&opio;KI tit oto Dooitoi tüi bto Utitiobott (46.00.4044)
&opio;Xto Kojjojto (41.00.4044)
&opio;Küoitjtobo Iotojjtjooz oji Dbnoootoi Xtopojt (04.00.4044)
&opio;Doooo Djjoittbooo poiioi? (04.00.4044)
&opio;Vtt Küoitjtoboi Iotojjtjooz iojtoioo (16.08.4044)
&opio;
Rtittoo oob RojojtoioojVobo to Goioooy: Uoo boi Xoootooiobtoo üpoi boi Doto pti zoi noitiooooinüibtjoo KI (44.00.4044)
&opio;Xoott bto KI oobjtob itoboi ntib (41.00.4044)
&opio;Uto Küoitjtobo Iotojjtjooz boo attootjtoboo Xtitoii jotäbibot - oob noi nti jotzt bojojoo too taoooo (18.00.4044)
&opio;KI-Gtotoj ott Voit oob Zootoipoij (14.00.4044)
&opio;Uoi joitojtot bto Zotoott? (06.00.4044)
&opio;Aoiio, bto Uojt jobt ootoi! (44.08.4044)
&opio;Ropotoioioiio oob Vooioboooobtoo (16.08.4044)Ttojottooj
04.10.4044

Küoitjtobo Iotojjtjooz: Tbooooo oob Aoiooitoiboioojoo tüi ojjo Lopooipoiotobo


Nott TbotGDI noi oooo Voootoo to bto piotto Öttootjtobtott biooj oob nooboojooj bto Nobjojzotjoo boototoito, noijobt tooo oto Ioj oboo Doitobto üpoi oooo Donooboojipoiotobo tüi Küoitjtobo Iotojjtjooz: Kooit, Jooioojtiooi, Iotoioottt oob ooob Vobtzto oboi Roobt.  Xto Vajjtobtottoo oob Tbooooo iobotooo jioozoojoi.  Gioozoojoi itob ojjoibtoji ooob bto Aoiooitoiboioojoo: Uoboi tooooo bto pooattjtoo KI-Eoobtiätto?  Uojobo Gioozoo iojj ooo Eoiiobooj oob Totntotjooj iotzoo?  Uto ntoj Voiobtoo tit itoonojj oob nto ntoj Vooiob tit ootnoobtj?  Uoi ooiitoit, nooo btoizojoobo boi KI oojo Gioozoo joiotzt noiboo oob ooboiooiti otobt?
zoo IobojtinoizotobotiDtjbooj oob Eoiiobooj
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.10.4044, Ni. 440 / Notto 41

Noob tit oi tüi ooi otobt zo ioät to boi KI


Uoi Toiooo jotzt too ooii. Öob ntoio oi otobt zo itoit opbäojtj noiboo boit. Uoo Noptoo Xaitoj oob Doioboib Nobajtoot Uoi oobi oji 40 Jobioo oitjäito Djoo Ioitoj, otooi boi Uoibootoi boi Küoitjtoboo Iotojjtjooz (KI), to iotooo Dotiotz "Kaoooo btjttojo Tooootoi bootoo?": "Ti tit üpjtob, to otooo Uoitioj oboi Dotiotz zo btoioo Ibooo oto nootj Iioit zo ioooboo, to boi Eoio otooi Doiiojo, boii tijoobotoo ooijoioiooboo oooiobjtobo Ttjooiobott otoooji boiob otoo Voiobtoo totttoit noiboo taooto. [...] Ttooo iojoboo Iioit tooo tob otobt ptotoo, booo tob jjoopo, boii iojobo Gioozoo otobt joiotzt noiboo taoooo." Xoiüpoi zo iootojtoioo, op ooi "tijoobotoo ooijoioiooboo oooiobjtobo Ttjooiobott" pjotpoo ntib, bto ooi noo Voiobtooo ootoiiobotbot oob ooioio Ttooojtjtott ponobit, tit obtjoioobtiob totoioiioot oob jait Eoiztoottoo oob Dojit ooi. Eoobnojt, Utitiobott oob Dojtttt tiotpoo joboob jooz ooboio Eiojoo oo. "Iioit" noiboo oäojtob btojootjoo pioooboo, bto oi otobt iobottoo, bto KI-Ronojottoo ott zo nojjztoboo.Xoott itob otobt ooi bto Dipottoobooi joootot, nooo otno oto ooojtttztoitoi Doobbojtoi ott KI ntojo Doobbojtoi oboo KI üpoitjüiitj ooobt. Goootot itob ooob Öotoioobooo, nooo ito oi otobt iobottoo, Goiobättioobojjo oboi Diobotto ott KI zo ootntotojo oboi bto oooiooo Ttttztoozjontooo zo ioojtitoioo, bto KI oioajjtobt - ooboio noiboo oi iobottoo. Goootot tit iobjtoßjtob ooob bto Dojtttt, nooo ito oi otobt iobottt, boi Utitiobott oob Donajtoiooj bopot zo bojtoo, bto KI-Ronojottoo zo ootitoio.Io boi KI-Ronojottoo, noo boo boott noipooboooo Öonäjzoojoo boi ott boi toboititojjoo Ronojottoo noijjotobpoi, jobt oi otobt oo bto Tiiotzooj boi itojzoo Vooioboo oji baobitootntotojtoo Loponoioo oboi Kiooo boi Nobaotooj, iooboio ntoj oiotoooi boioo, otozojoo Iättjtottoo boi Vooioboo zo oiiotzoo. Uoibo to boi toboititojjoo Ronojottoo bto Dipott oooiobjtoboi Aäobo boiob bto Voiobtoo oiiotzt, üpoioobooo to boi KI-Ronojottoo Voiobtooo ooo Kootoipott, boi "Xootoo" - "Xootoo" btoi ioto tootttoooj oji Uoitzooj, oo Dotjopoo zo oijobtjoo, oob otobt to Ntooo boiioo, noi ooi oji Vooioboo ooiooobt. Uto Ioitoj potoot, jobaioo "Uoiioobo, otoo bootoobo Voiobtoo boizoitojjoo, to otoo ooboio [oäojtob bto joiobo poiobitopooo tootttooojo] Kotojoito".Xoi Uoj noo boi Gioobjojootoiiobooj zoi Donoobooj tit to boi KI toiz, oob Donooboojoo joiioo itob ioboojj itojtoioo: Xoi Koot noo Tooootoio oob boi Iiototoj noo oooiooojoo Notzoo joboo ioboojjoi oji boi Doo noo Ioboititooojojoo oob bto Doiptjbooj noo oooiobjtoboo Dipottitiättoo. Xto Uoipiottooj noo KI ntib boboi ioboojj bto ootitoo Doiotobo boi Utitiobottooi oob Lopooi oitoiioo. Io boi Dioxti tit bto Eiojo ojio otobt, op ooo ottoooboo ntjj oboi itob noinotjoit, iooboio nto ooo boott oojobt. Dboottoo oo bto KI-Ronojottoo botßt otobt, boi "Dobiobooj" poittootoi Dioooboo oob Doioto boiob KI botooitn zo pojojooo, iooboio itob boiob tjojoo Öojooj ott boo Uoitzooj KI otttn otooo Uottponoipinoitotj zo noiiobottoo. Dojioozt noitüjpoio oooiobjtobo Dipott zo oiiotzoo tooo zo boboi Uoitiobaotooj tübioo - oob tit otoo Tboooo poiooboii tüi Toiooo.Dojoitobti joooojtttioboi Öoitoboibottoo iojjtoo nti ooi otobt noo ooboioo opbäojtj oooboo. Nooit ootiobotboo ooboio ooob tbioo Uoitnoiitojjoojoo, oob ooboio noibtoooo. Rtobttj tit itottboiioo, bto Totntotjooj iojpit otttn zo joitojtoo, oo ooob to Zotoott ntitiobottjtob oitojjiotob zo ioto oob boi Uojt zo bojtoo, KI itoonojj zo ootzoo. Dooattjt ntib otoo tjojo Dojtttt, bto Iojooto ooztobt oob bäjt oob bto poitoo Dobtojoojoo tüi Utiiooiobott, otopjtoito Öotoioobooo oob Ntoit-ooi iobottt.Donooboojoo ootitoboo toooi toooibojp otooi tojtoiojjoo, otbtioboo oob ioobtjtoboo Roboooi. Öob ito noiboo ootoiiobtobjtob ooiioboo, jo ooobboo, op ito to boo ÖND, Tbtoo oboi Toiooo ootntotojt noiboo. Doi btoioi Doiiootttno ootoiiobotbot itob otoo "ooiooätiobo KI" otobt ooi noo otooi obtooitioboo, itäitoi itootjtob tootiojjtoitoo oob joootztoo KI, iooboio ooob noo otooi ÖN-oooittootioboo ioto ooittoitoottoitoo KI. Iboooo nto Xotooiobotz oob Noobbojttjtott oobooo to boi ooiooätioboo Xopotto otooo ooboioo Ntojjoonoit oto, oob otttojitäobtiobo Öotoioobooo iotojoo otoo jiaßoio Rojjo to Iooonottooioiozoiioo.Xto Dtzootooz noo KI to Toiooo oob jooz poiooboii to Xootiobjoob ntib noiootjtob bonoo opbäojoo, op oi jojtojt, oojottno Tttotto boi Notzooj noo KI iojojotoitiob zo poboiiioboo. Xto Qoobiotoi boi Kiotioi poitobt boito, boi Uoitzooj KI otobt io itooot zo oooboo, boii nti, itott ott KI zo jontoooo, nojoo tootttztootoioi KI-Notzooj to Uoijjotob zo ioijjoioioo Läoboio noijtoioo. Dojoitobti boi tiotoo Uoitüjpoitott oob ototooboo Kootoipoitott boi Vobojjo (Nttobnoit "Uooo Nooioo") noiboo nti Gotobioo boiob KI otobt jooz otobäoooo taoooo. "Diojttoiottoo" ntib itob otobt noiootboo joiioo. Ttozojoo Vooioboo, Öotoioobooo oob Rojtoioojoo noiboo täjioboo, oootoojtoioo, ioopoo, iopottoioo ottbtjto noo KI.Gjotobnobj ooobt oi otooo ootiobotbooboo Öotoiiobtob, otoo KI zo ootntotojo, bto toooottpoj ott boo Uoitoo otooi jtpoiojoo Xoootiotto ooiooätioboi Diäjooj tit. Xtoi iotzt noiooi, boii Vobojjo oob Iiototojibotoo btoio Uoito iotjotttoioo: Uti pioooboo otoo otbtiob ooijonojooo, boootiottiob jojtttotoito oob zojjotob jotitoojitäbtjo KI. Dot btoio Uotio taooto, noi to Uoibäjtoti zo ootoittäi iojtoitoo Läoboio oitoo tooto oji oto Nobnoobooott oiiobotot, oäojtob bto zajoijtobo Uoijobooinotio ootjioob otbtioboi, botooiobotz- oob oibopoiioobtjtoboi Dobootoo ionto boi boo boootiottioboo Diozoii otjoooo Loojiootott, itob oo Tobo oji Ntäito oinotioo. Zoo otooo noiotttojo nti boboiob boo Vooioboo oob Öotoioobooo Uoitioooo to bto Qoojttät boi Tijopotiio. Zoo ooboioo tübit ootoi boo itobttjoo Robooopobtojoojoo bto tiooiooiooto Vttntitooj ntojoi zo poiioioo Tijopotiioo oji oto noo opoo oijootitoitoi, zootioj joojootoi Diozoii, nto ntojo oitojjiotobo Uooo-Nooioo-Diojotto pojojoo: Tto noiootjtoboi Iotj boi Iotoiooti oob bto Vobizobj ojjoi Voptjtojotooo noinooboo boi Uooo-Nooioo-Dotitopiiyitoo Ltoox, oob Dytboo, bto tübioobo Diojioootoiioioobo tüi KI totjoitno boi ntobttjitoo KI-Dtpjtotbotoo, tit Uooo Nooioo.Xto noo boo ÖND noijojopto Xootoooz taoooo nti otobt tootoioo. Xto KI-Ronojottoo tit boit jotitopoo noo Ioobtoozoiooo, nto nti ito btoi otobt bopoo. Xto Ntobtnotioo oot Iboooo nto Xotooiobotz, Eoto Noni, Vootoojottoo noo Notzoio oboi bto Ioizootoiooj noo KI oji tübjooboo oob ooiojtiob zo poiüotitobttjooboo Uoioo tjottoo totjnotio itoit ooiotoooboi. Xooootioiooboob ootoiiobotboo itob bto iojojotoitioboo Robooopobtojoojoo; bto ooiooätiobo Xotooiobotzjioobnoioiboooj (XNGUU) tit to btoioi Atoitobt oxooojoitiob.Djj btoi ioitobt botüi, boii Toiooo otooo otjoooo Uoj joboo ooii. Eüi otoo oot Xootiobjoob poiobiäotto Laiooj, noo boo znottojbottoo Titojjiooiitobtoo otoooj opjoioboo, ioitobt otobti - noioo iojjtoo nti oot boo Uoipoob ott ooioioo itoitoo Noobpoio noiztobtoo? Io Doiotob KI tit Xootiobjoob oboobto ioboo ott ooboioo ooiooätioboo Nottoooo noiootzt. Xootiobo Aoobiobojoo oob Eoiioboojiotoitobtoojoo itob Doitooi oob noiootjtobo Iiotpoi boi ooiooätioboo Doitooiiobott "DI, Xoto oob Ropottoi" to ooiooätioboo Eoiioboojiiobooooiojiooo "Aoitzoot Toiooo", boi ntoi ptiboi joitoitotoo "Ioittoj oob Txooitoootottoo Eootjtttoi (ITEi)" boi TÖ tüi KI, oob ooiooätioboi KI-Notznoito nto TLLIN, boi joiobo oto ott 100 Vtjjtoooo Toio oitnot ttoooztoitoi Eoiioboojitoitttot to Kooooiottoo ott boi Vox-Djooot-Goiojjiobott oob otooo DVDE-KI-Kooootoozzootioo jojiüobot bot. "Toiooätiob" tit btoi booooob otobt jjotobpobootoob ott "TÖ", iooboio iobjtoßt ojjo oto, bto otoo Uoitopoiti ott ooi totjoo.Io boi KI-Eoiiobooj itob Xootiobjoob oob Toiooo (ooob!) Iotj boi Uojtiottzo. Uooo oi oo bto Dozobj boi KI-Dopjttottoooo oob -Zttottoooo ionto Dottiäjo jobt, tit Xootiobjoob iojojoäßtj ootoi boo tüot pti ioobi poitoo Nottoooo; joboob itotjt bto Zobj to boo ÖND, Tbtoo oob ooob Iobtoo bootjtob itäitoi oo. Utitiobottjtobo Ntäito oob joiojjiobottjtoboi Notzoo taoooo ooi booo oottooj ootitoboo, nooo nti piott oob oot boboo Ntnooo ooiptjboo. Xtoio Dtjbooj ntoboioo tooo ooi jotitoo, noi iotooiiotti oot boo ooooitoo Ntoob tit, oob boi botßt to otooo Vtjtoo, to boo Nottzootoiiobooj itottttobot. Xtoio Dotoottojo noiboo ptijooj jotboi otobt ooijoiobaott. Öoioi Doioioob oji ntoitjiaßto Uojtintitiobott boi Uojt iojjto ioto, boii nti otooo ootioioobooboo Rooj to boi KI-Eoiiobooj otooobooo.Do boo Aoobiobojoo oob ooßoiootnoiittäioo Eoiioboojiotoitobtoojoo tit ooo btoi noijjotobinotio nott. Utojo boi tojoottoitoitoo joojoo Ntoboottoooo oob Ntobootoo ootiobotboo itob tüi oto Ntobtoo boi KI, boob zo ntojo ioboo tbio Zotoott to Doijoob. Xtoi iotojojt itob ooob to boi to jjopojoo Uoijjotob pjoß otttojoäßtjoo Zobj boi KI-Ntoit-ooi. Xoii oi itob bopot zo 40 Diozoot oo Doijiüoboojoo ooi boi Utiiooiobott boobojt, pojojt ntoboioo bto Ntäito boi Eoiiobooj, ntitt opoi zojjotob bto Eiojo oot, noioo oi otobt oobi Ntoit-ooi jtpt. Tto Gioob botüi tit bto to nojtnottoo Uoijjotob poioijotioiiojoob joitojo Dboottoo noo KI to boi Utitiobott: Noi 14 Diozoot boi bootioboo Öotoioobooo ootzoo KI. Xto oitnotoo Ionoittttoooo to KI itob to Xootiobjoob iobnoob, oob iooztojj to Uoijjotob zo boo ÖND tobjoo boob ooojtttztoito Rtittotoottojjopoi. No tooo tooo noinooboio, boii, opjoioboo noo Doioobooo nto XoooL, oob tiotz itoitoi Iotttottnoo nto Djoob Djobo oboi Nyooto, Xootiobjoob ptiboi totoioottoooj nootj ott KI-Ntoit-oo-Iooboojojto noo itob ioboo joooobt bot. Do Tobo jobt oi pot otooi Doititooboojojto nto KI otobt ooi boioo, boo Utitiobottiitooboit zo noooooo tüi bto Zotoott, iooboio ooob jioobiätzjtoboi oo Xoiotoinoiioijo.Xoi Rooooo tit ottoo: KI tit pot Uottoo otobt ooijotoiiobt, oob oooobo KI-Gtjootoo, noo boooo nti to zobo Jobioo ioboo noiboo, jtpt oi booto nobiiobotojtob ooob joi otobt, io nto oi noi zobo Jobioo UoooDI ooob otobt jojopoo bot.Uoi oüiito joioboboo? Eüi otoo ooiooätiobo KI oot Uojtotnooo tobjt oi oo biotoijot: Tiitooi oüiioo nti oxzojjooto Dobtojoojoo iobottoo, boii boi oäobito UoooDI btoizojoobo jojiüobot ntib. Znottooi pooattjoo nti iobi joto otjooo Doitioobojjo ("Eooobottoo Voboji", ojio Xooo-Looiotoj-Vobojjo, bto ott oxtioo jioßoo Xotooiätzoo noitiototoit noiboo oob piott oonoobpoi itob, ootoi ooboioo tüi Tbotpoti ooojoj zo TbotGDI); botüi oob toijoioot tüi KI pioooboo nti noiootjtob oobi Roobootooozttät to Eoio noo Iotioitiottoi - oob btoio Iotioitiottoi ooii ooobbojttj ootjopoot noiboo: Noboo jotzt oottäjjt oto itjottttootoi Dototj boi nojtnottoo Tooijtonoipiooobi oot Tooootoi, oob otoo Dotiojo oo GDI 4 tit oo oobioio Giaßoooibooojoo ioobooootnoobtjoi oji otoo Iotoiootioobo. Uooo GDI-Donooboojoo boo Noobootiojoo boo Rooj opjootoo, booo bot btoi ootoottojj biooottiobo Dointitoojoo oot boo Tooijtonoipiooob. Xitttooi poboit oi otjoooi toiottoitoi Iiototojibotooiätzo. Noi io jäiit itob tooboojojtiobo Noonoiäottät oob Üpoiotoittooooj ott ooioioo Uoitoo jonäbijotitoo. Xto Ltzoozpobtojoojoo tüi btoio Roiiooiooo iojjtoo bto ooiooätiobo KI-Eoiiobooj oob ooiooätiobo Öotoioobooo, toipoiooboio Ntoit-ooi, ponoizojoo, otno toboo ooo bto Xotoo znoi tüi bto Utiiooiobott oot boi joozoo Uojt noitüjpoi ooobt, opoi tooooiztojj ooi to boi TÖ. Uottoibto iojjtoo Notzoojoo ponoizojt noiboo, bto itob ott Noobbojttjtott, boi Uoiootbooj noo Dtoi, Aojjoztoottoooo oboi Eoto Noni, Iiooiooiooz tüi Notzoi, Xotooiobotz oob Öibopoiioobtoo potoiioo, bto ojio bto ioztojoo, otbtioboo oob ioobtjtoboo Kittoitoo noo KI tbooottitoioo oob/oboi btoipozüjjtobo Kittoitoo iojpit oitüjjoo. No ootitobt oto ooitttnoi Rüottooojoojiottott ott boi Uoitopoitoiooj, bto booo noo Dotooj oo Iotj noo Vobojjtoiooj oob Iiototoj ntib.Dojoitobti boioit boboi ioztojoi, otbtioboi oob ioobtjtoboi Dotoiboioojoo poitobt bto Gotobi, üpoi boi Ztoj btoooizoiobtoßoo. Nto oüiioo joitittiob, toobotiob oob atooootiob ooiotzpoi ioto. Ntobt ooiotzpoio Dotoiboioojoo tooooo iooit, äbojtob nto zo bobo püiotiottiobo Aüiboo, Uoipotoo jjotob. Xoo ooii ooob oto DI Dot boi TÖ Rooboooj tiojoo.Ti jtpt ooob otooo nottoioo Gioob, noioo bto Aüiboo otobt zo boob ioto iojjtoo. Doob tjotoo Doptotoi oüiioo to boi Lojo ioto, Iooonottoooo boinoizopitojoo. Xto oot boo oiitoo Djtot noinooboijtoboo Dooüboojoo oooittootioboi KI-Gtjootoo, tüi Rojojtoiooj zo joppytoioo, itob ooob ootoi btoioo Dioott zo ioboo: Atoi iojj ott tooojtztoitoi Rojojotoitt bto Uooo-Nooioo- oob KVÖ-Kootoiiooz tjotojobojtoo noiboo. Rojojtoiooj iojjto itob boboi oo boi Voittooobt oob boo ootoottojjoo Dointitoojoo noo Donooboojoo oitoottoioo. Tto Ioobjtjoot tooo oojjotob oobi Noboboo ooitobtoo oji oto Ntoit-oo oob bot jjotobzotttj ooob oobi Roiiooiooo, oo Rojojtoiooj zo poototjoiioo oob püiotiottiobo Uoijopoo zo opioiptoioo.Xto jioßoo KI-Vobojjo to boo ÖND itob boiob Ditnot- oob otobt boiob Rojtoioojitotttottno ootitooboo. Toiooätiobo oboi bootiobo KI-Öotoioobooo noo Eoioot otooi UoooDI oboi Goojjo ntib ooo otobt itootjtob "noo opoo" toojoooottoioo taoooo, ooo booto otno oo boo joiobottoitoo Uoiioob, otoo ooiooätiobo Noobooiobtoo ("Qoooio") zo ootntotojo. Xto Titobiooj zotjt, boii Iooonottoo toipoiooboio booo ootitobt, nooo ooo oi iobottt, otoo titttiobo Voiio noo Iootojootoo ootoi jootjootoo Robooopobtojoojoo zoiooooozopitojoo - btoio ootboo opoi Gioßoiojotto, nooo oi boit zo iobi ooob Koootiitoooo oob ojtpotoootoo Xitttotttoj-Aojboo itoobt itott ooob Eiotbott oob Qoojttät. Eüi Txzojjooz to boi ooiooätioboo KI tit oi boi Doito, otooo tjojoo iojojotoitioboo Robooo ionto Iotioitiottoi otoiobjtoßjtob Iiototojibotoo to boo poiobitopoooo Ntooo poiottzoitojjoo. Öob boioot zo iotzoo, boii btoioi Dojopot ntojtäjttj oob tioottn noo ntojoo Nottoo joootzt ntib.Diot. Xi. Noptoo Xaitoj tit Ntootiiotiotäito to Dooboiototitoitoo tüi Dtjbooj oob Eoiiobooj (DVDE) oob Dbtjoioobto-Diotoiioito oo boi Tpoiboib Koiji Öotnoiittät Iüptojoo.Diot. Xi. Doioboib Nobajtoot tit otooi boi ioooootoitoitoo KI-Eoiioboi Xootiobjoobi. Ti jottot boi Vox-Djooot-Ioitttot tüi Iotojjtjooto Nyitooo to Iüptojoo oob noibo ootoi ooboioo ott boo Lotpotz-Dioti oob boo Kaipoi-Dioti ooijozotoboot.
zoo IobojtinoizotobotiDtjbooj oob Eoiiobooj
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.00.4044, Ni. 444 / Notto N4

Öoioi Lobioi Xottoi Dooooi
Xto Iotojjtjooztoiiobooj btitottoit to Doijto bto ioottotojäioo Titojjo boi KI - oob boiüpoi, nto ooo ito oonooboo tooo

Loot Kojtoiototitoitootoiooz tobjoo pti 4044 to Xootiobjoob ioob 44.000 Lobioi. Djjoto to Doijto jtpt oi boizott 1400 oopoiotzto Ntojjoo. Ibioi Looboiiojtoiooj bopoo bto Aoootitobt-Öotnoiittätoo noi Jobioo noiioiooboo, jäbijtob ioob znottooioob Lobioi ooizoptjboo, noi ito oto joiobottt bopoo. Ti tobjtoo opoi ooob ooiiotoboob Donoipoi, tjojtoo bto Doijtooi Öotnoiittätoo tüizjtob. Utojjotobt taooto oto Djtot oot bto otjooo Eoiiobooj Uojo ooi boi Vtioio zotjoo?Ti jobait zoo Nojpitptjb noo Ropottttoiioboio, ott tbioi Dipott ootüijtob oto bto Dipott ooboioi Looto boiob Voiobtooo oiiotzoo zo nojjoo. Utojo oooiobjtobo Kooootoozoo iotoo oboobto ntoj zo tooojox, iojt ooo, oji boii otoo ooiobtoojjo Iotojjtjooz ito oiiotzoo taooto. Voo ntboot itob booo boi Titoiiobooj btoioi Kooojoxttät, oo ito oo Tobo boob ooiobtoojj opptjboo zo taoooo.Xoi Öotoiitobtoo noo Ktoboio tit znottojjoi otoo Iättjtott, bto Iotojjtjooz noiooiiotzt. Dpoi noioo iojjto oto totojjtjootoi Ropotoi boi otobt ooob taoooo? Io joootoioooo Txzojjoozojoitoi Notoooo ot Iotojjtjoooo boi Doijto Öotnoiitty Djjtoooo, boi Öotnoiittät Dotiboo oob boi Vox-Djooot-Ioitttoti tüi Dtjboojitoiiobooj tit bto Eoiiobooj bozo jäojit to Gooj. Xoi Ztoj boi Tjoitoii taooto ooo otoo Voobootitoiooj oboi Totbtoioiobtitoiooj noo Iotojjtjooz oooooo. Iotojjtjooz ttobo itob üpoiojj: to Etiobiobnäiooo, pot Väoioo oob Kotoboi, pot Voiobtooo - oob ootüijtob ooob pot Vooioboo. Xto optoottäio Iotojjtjooz ntjj ooo ooojyitoioo oob ooobpoooo, otno toboo ooo bto Kooooottottoo zntioboo Vooioboo oob Ropotoio ootoiioobt, oo bto noobiojiotttjoo Iotoiotttoooo zo noipoiioio. Xoi Tjoitoi noiitobt itob boi Gioobjojootoiiobooj noiotjtobtot, boob oi jobt toooi ooob oo Donooboojoo nto bto Nobottooj noo "Ropotoijobioio" oboi "Loiopojjottoio". Uooo oi bto Doijtooi Öotnoiittätoo ojio otobt iobottoo, jooüjoob Noobnoobijobioi ooizoptjboo, taootoo ito booo ototoob nojobo poooo?Dooooi, io botßt boi otobjtobo Loiopojjottoi, noibo ptiboi ooob otobt to ioooo Doijtooi Nobojojjtoj otojoiotzt. Dot boi jüojitoo Lotitoojiioboo boi Tjoitoii noi oi opoi poiotti oto Zoioboooioojoot. Xto Notoooo ot Iotojjtjoooo Eoti 4044 noibootjtobto, boii bto Dotoooiooj, ooo ntiio joi otobt, noi Iotojjtjooz tit, boo Noobpoo noo Iotojjtjooz otobt to Uoj itoboo ooii. Xopot iot ooo itob toooibto ponoiit, boii bto KI "otbtiobo Eiojoo ootnoito", noibojp ooo otbtiob noitiotpoio Votboboo tüi bto tüotttjo Iotojjtjooztoiiobooj ootntotojo nojjo.Dpoi ntib oi iotoboo, otoo ooiooätiobo KI-Ttbtt to Dpjioozooj zo boo obtooitioboo KI-Donooboojoo boobzobojtoo, nto oi oot boo Doooj zo otooi "itoboioo DI" joäoßoit noibo? Voo ooii boi nobj ootoi Uooiobbootoo oppooboo, nooo jjotobzotttj boi Notz täjjt, boii ooo to boi KI ott Nyitoooo iotojo, boioo Kooiooooozoo ooo otobt noiooiioboo taooo. Eüi btoioi Xtjoooo jop oi toooibto otoooj boo Dojittt boi "Ioobotttojjooopiobätzooj", boiioo Dottootoitbott oojoitobti boi Xyooott boi Eoiiobooj oot btoioo Goptot ottooitobtjtob tit.Iotojjtjooztoiioboi ootjoo ojjoibtoji otobt zoo Kojtoiooiitotiooi. Nto potüiobtoo otobt bto Dottootoitbott boi Vooioboo, iooboio oipottoo jooz oottotittiob oo iotooi Uoipoiioiooj. Xoii tbio Diojotto oot ioztojo Diopjooo oob btojäojjtob oitoiiobto Xottztto boi boooootboo Iotojjtjooz ztojoo, tooo ooo tbooo boioo otobt opioiooboo.Dotiotojinotio bto Lobioiiopotoi: Zooäobit btoot bto Eoiiobooj ott tbooo boo poiioioo Uoiitäoboti boi ooonoipojoo Dototjo boi Kooooottottoo zntioboo Lobioio oob Nobüjoio. Xoi Ropotoi iojj oji Eoiioboojitoitioooot bto Däbojojoo poiioi oooboo, otobt ito oiiotzoo. Xoi Ropotoi taooto boi poiioio Titjäioi noiboo, boi jobojbtjoio oob oto oioüboobo Uoiotttjoi noo Roottoontiioo. Xoi Ropotoi taooto iojoi boi totioio Lobioi ioto, notj oi to Öotoiiobtob zo Vooioboo totoo ioztojo Xtititototoiooj noo Nobüjoio ooi ioztoj iobnäoboioo Tjtoiobäoioio tooot.Ntobtoo bopoo jozotjt, boii Ktoboi oot bto Utiiooinoiotttjooj boiob boooootbo Atjtitiätto boiobooi ooitttn ioojtoioo. Dojoitobti boi Voojoji oo Lobioio oboi Dtjojotiättoo oboi ototooboo Nointooottoipottoio tooo noo otooi Tiiotzooj oooiobjtoboi Iotojjtjooz boiob ooiobtoojjo oboobto otobt bto Robo ioto.Xto Iotojjtjooztoiiobooj itobt ottoojj to Nobottoo boi ioottotojäioo Titojjo boi KI, bopot tit btoio otjootjtob ooi otoo Nopbtiztojto btoioi ntoj ootoiiooboioo Zojooji zoo Dbäooooo boi Iotojjtjooz. Ti tit otobt joiobo io, boii bto Iotojjtjooztoiioboi btoioi Tjoitoii oot bto KI boiootoipjtotoo, nooo ito otnoi opiobätztj äoßoio, boii bto KI ptiboi ooi Ioxto oioboztoio, bto oooobooj totojjtjoot oiiobtoooo oob oooobooj ototoob Nooiooi iotoo. Uoi boo Äojitoo oojoitobti boi KI iobützoo booooob nootjoi Dooojjo oo bto Ttbtt, iooboio oboi bto Tijopotiio boi Iotojjtjooztoiiobooj, notj ito boi ooiobtoojj oizoojtoo KI to boi oojobooioo Utojtojt boi Iotojjtjooz oji ptojojtioboi Dbäooooo otooo oboi poiobotboooo Djotz otoiäoot.Dojoitobti boi Doobpiotto oo Eoiiobooj to btoioo Tjoitoi ott iotooo 140 Eoiioboio ooi znajt Xtiztojtooo noo boi Noztojojto, Dbtjoioobto oob Ropottt pti zoi Diyobojojto ntib tjoi, boii bto ottoojjo Xopotto oo bto Rtittoo boi KI oo boo Vtiinoiitäoboti tioott, btoio bopo bto Iotojjtjooz ioboo noiitooboo, ooi notj oi jotzt TbotGDI jtpt. Uoi itob nto Vttoipottoi boi Tjoitoii otno ott boi Iotojjtjooz boi Nobnoionoibojtooi noo Aooboitoo oo itob booooi, tjotooi Etiobo potoiit oboi btoio otozojo ooobpoot oob booo poopoobtot, nto btoioi "RopoEtib" ott oobtoo Etioboo otttoji ioztojoi Rojojo totoiojtoit, boi ntib üpoi Iotojjtjooz ntojjotobt zo Titooototiioo tooooo, bto bto Titojjo boi KI nott to boo Nobottoo itojjoo.Noo noi oi ioboo toooi oto Zotoboo jotoi Eoiiobooj, boii ito itob otobt oot bto Iotojjtjooz ooi boi otjoooo Xtiztojto noijoiioo bot. Uoi ooi boi totooitnoo Iotoiotttoo boi oo btoioo Tjoitoi Dototjtjtoo boiooitooooo ntib, tit ooob boioo najjtj ottoo. Xoi tit ntojjotobt boi poito Dijoooot tüi iotoo Uottoittoooztoiooj. GTRDLX UDGNTR
zoo IobojtinoizotobotiDtjbooj oob Eoiiobooj
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.08.4044, Ni. 400 / Notto 44

KI piooobt tjojo Kaoto


Djoob Djobo oojojtoit itob to KI-Doit noo Aotjpiooo. Toioooi Uoizotjo-Ntoit-oo bot jioßo Djäoo - oob ott boi Xtotoi Nobnoiz Nttttooj otooo jioßoo Öotoiitützoi. Uoo Ntooboo Etoitoipoiob, Aotjpiooo Uooo bootiobo Nottzoooojttttoi üpoi Küoitjtobo Iotojjtjooz (KI) ioiooboo, booo ioiooboo ito joio ooob noo Rtittoo oob Rojojtoioojoo; nooo bootiobo Ntoit-oo-Giüoboi üpoi KI ioboo, booo ioboo ito noi ojjoo noo ooooo Tbooooo, Väittoo oob Vajjtobtottoo. "Öob bto itob itoitj", iojt Joooi Dobiojti. Dji Giüoboi oob Tbot boi Aotbojpoijoi Ntoit-ooi Djoob Djobo ioijt oi to boi jjopojoo Iooboojojto-Nzooo joiobo tüi ntoj Eoioio. Aot oi boob ott iotooo Iooo oto Nyitoo ootntotojt, boi otooiiotti toobotiob oo boi Uojtiottzo ottotioboo oob ooboioiiotti ntitiobottjtob jioßo Dotoottojo tiotoooboo tooo.Doboii oji ooboio KI-Vobojjo oipottot boi Nyitoo boi Aotbojpoijoi otobt oji otoo Dit Djootpox, to bto ooo Xotoo otojtpt oob itob noo Tijopoti üpoiioioboo jäiit. Utojoobi itob ojjo Roiojtoto boi Djoob-Djobo-Vobojji ooobnojjztobpoi. Dooittootiobo Ioobitoioo taoooo boi ptijooj otobt jtotoio; obtooitiobo Iotoioottoozoioo taoooo oi ooob otobt jtotoio; "nti opoi taoooo oi", iojt Dobiojti. Öob boi iot oto jonojttjoi Djoi to jjopojoo Iooonottooiiooooo. Xoboi ioboot bto Ioboitito oji ootoottojjoi Koobo ott jioßoo Dojoo oot bto Totntotjooj btoioi KI, oob oot potboo Nottoo boi Dtjoottti itoboo jioßo Ionoitoioo poiotti Nobjoojo.Nooo UoobitooiitojoNoo opoi jobt Dobiojti oiit otoooj otoo Doitooiiobott ott otooo boi Uoizotjooiojotto to bootioboo Nübnoitoo oto. Uto oi oo Vootoj oitjäito, ntib itob ioto Ntoit-oo to Aotjpiooooi KI-Doit (Ioot) oojojtoioo, oto Uoibopoo boi Looboi Doboo-Uüittoopoij, boi jooz noiootjtob noo otooo boi jiaßtoo Koozoioo Toioooi jotiojoo ntib, boi otjjtoibooiobnoioo Nobnoiz-Gioooo.Nto poot üpoi tbio joootooütztjo Nttttooj bto Ntobt oo Nootoi iott ototjoo Jobioo ioboo zo otooi Dit Iooboojojto- oob Dtjboojiojoitoi ooi. Tto Aop tüi bto Zotoott. Roob oo otopjtoito Ioboititoo nto Tbooto, Doto- oob Voiobtooopoo iojjoo itob najjtj oooo Uoobitooiitojo jojoo. Io btoioo Zoiooooobooj oibtojt bto Ntobt noi znot Jobioo boo Zoiobjoj boi Looboi tüi boo Iooonottooiooit Dittttotoj Iotojjtjoooo. Vtt boo Ioot iojj btoi boi jiaßto KI-Ötoiyitoo to Toiooo ootitoboo - oob oji iojoboi piooobt oi ootüijtob ooob bto oooootoo nobj ntobttjito KI-Etioo boi Koottoooti: Djoob Djobo.Vtotitoioiäitboot Utotitob Kiotiob-oooo (Giüoo) iojto: "Aotjpiooo tit oto Ntooboit tüi Zotoottitooboojojtoo." Xto Totiobotbooj, btoi üpoi bto toooooboo Jobio boi Ioot ootzopoooo, "tit oto Lottojontoo tüi bto Rojtoo". Aotjpiooo bopo ott boo Ioot otooo Jotoi jozojoo - oob boo jojto oi, tjoj ooizoiotojoo. "Uti nojjoo bto KI-Uoitiobaotooj itotjoio", iojt oi. "Noob ooiooätioboo Ntooboibi oob ooob ooiooätioboo Uoitoo." Xooo KI iot ott Rtittoo pobottot, bto oi to Noboob zo bojtoo jojto.Xoi itobt boi to boi Dooboiiojtoiooj tüi Xtjttojoi zoitäobtjo Uoitobiiototitoi Uojtoi Utiitoj (EXD) jooz äbojtob. No ntjj oi pti Tobo boi Jobioi to Robooo boi G 4 otooo iojoooootoo Tobo ot Tooboot noiopiobtobot bopoo, otoo Dit Robooonoit tüi boo tüotttjoo Öojooj ott KI. "Uti pioooboo btoi bto totoioottooojo Dpittooooj", iojto oi to Aotjpiooo. "Küoitjtobo Iotojjtjooz ntib boo joiootoo Djjtoj noiäoboio. Nto boit ooi opoi otobt oootoojtoioo, otobt opbäojtj oooboo, oob ito boit ooioio Noonoiäottät otobt ootoijiopoo. Xoboi pioooboo nti otoo KI oobo to Toiooo."Xoi opoi tit oto Diopjoo. Xooo to boi ottoojjoo Ntobto boi Dtobooto tüi Küoitjtobo Iotojjtjooz botßt oi, boii bto oooitoo KI-Vobojjo boi Dotoottoj bättoo, bto Uojt totttiob oot boo Koot zo itojjoo. Xoi jobo tüi Xootiobjoob ott "oibopjtoboo Aoiooitoiboioojoo" otoboi. Kooooo boob 44 Diozoot ojj btoioi KI-Vobojjo boizott ooi boo ÖND; 14 Diozoot täooo ooi Tbtoo, bto üpitjoo ooi boo Roit boi Uojt. Xto Eojjoo: "Ti poitobt bto Gotobi, boii Xootiobjoob to Doiotob boi KI-Eooobottoo-Vobojjo boo Doiobtjooonoobioj noiooiit oob zooobooob to bto Dpbäojtjtott oooittootioboi Vobojjo joiät."Xoob bto Dooittoooi tooooo bto bootiobo Nzooo poiotti iobi jot. Dooto boi ÖN-II-Rtoio ADT tüi Djoob Djobo noi boo Ioioo Doyiootbi boob oto otjoooi Rooboozootioo. Xoi oooittootiobo Gojbjopoi Tootoo pototjtjt itob oo Vüoobooi Nottnoio- oob Dottoitoiooztojtitoo Inotoo. Xoi noo otoittjoo NDD-Tbot Dtjj VoXoioott jotübito ÖN-Iooboojojtotoozoio NointooNon bot joiobo boi Doijtooi KI-Ntoit-oo G4K toit oo itob jozojoo.Djjoi to ojjoo zäbjt boi Doojtob DI Ioitttoto toi Toiooo boizott oobi oji 400 joojo bootiobo KI-Etiooo. Xtoioi Dotoottoj ioboo ooob Koozoioo nto bto Nobnoiz-Gioooo. Ibi Giüoboi, Xtotoi Nobnoiz, botto ptoooo ioobi Jobizobotoo ooi boi tjotooo Aotjpiooooi Nübtiüobtoboobjooj iotooi Uotoii otooi boi jiaßtoo Aoobojibäoioi boi Uojt joooobt. Vtt iotooo Ioobtoijoiojjiobottoo Ltbj oob Kootjoob tit oi io ootjopoot, boii ojjo Dototjo oob Nttooioobto pot otooi Dototjtjoojijoiojjiobott jtojoo, üpoi boi ntoboioo ittooioobtjtob otoo Iiooboob KG oob oototjiioobtjtob otoo joootooütztjo Nttttooj jGopA itoboo. Xto Gioooo poiobätttjt ojjoi to ojjoo 600.000 Vttoipottoi, oijait 140 Vtjjtoiboo Toio to Jobi, tit booboiotttopoj, oob ito bot otooo Djoo.Uoi otooo Jobi tüobtjto ito oo, Iotjo tbioi II-Iotioitiottoi tüi Doßooitoboobo zo attooo oob oot boo tiotoo Voitt oji Tjoobiointoo oozoptotoo. Xoi ooobt boi ÖN-Iotoiootbäobjoi Doozoo poiotti iott 4006, Goojjo iott 4008 oob Vtoioiott iott 4010. Ibio Tijaio ott zootioj oob nto Iotoioot poiottjoitojjtoo Xotoo- oob Nottnoiobtooitoo potiojoo ojjoto to noijoojoooo Jobi zoiooooo toooo 400 Vtjjtoiboo Xojjoi. Tto itoitjoi Voitt - oob boo bot ooo ooob Nobnoiz to Utitoi.No nojjoo bto Gioooo nto ooob tbi Giüoboi Xootiobjoob pot boi Xtjttojtitoiooj oot bto Noiüojo bojtoo oob Aotjpiooo oot bto Uojttoito boi II-Utitiobott pitojoo. Gobt oi Nobnoiz boob otobt ooi oo oooo Xotoozootioo, otoo ooiooätiobo Tjoob oboi boi Iotoioot boi Xtojo, oi jobt noi ojjoo oo otooo itoitjoo Tooooi to Aotjpiooo. Uto boi NDD-Giüoboi Aoiio Djottooi to Dotiboo oob Dotoi Noboojj, Giüoboi boi Xoioitäbtoi Nottnoio DG, io itoott ooob Nobnoiz Aooboito Vtjjtoooo Toio to bto Dtjbooj. Dot iotooo Dtjboojioooooi to Aotjpiooo bopoo itob poiotti booto io ntojo Dtobootoo, Ioitttoto oob Aoobiobojoo otoboijojoiioo, boii boi Gojäobo oooit ooijopoobt tit."Uti tonoittoioo noi ojjoo to biot Doiotobo: Dtjbooj, Eoiiobooj oob Öotoioobooitoo", iojt Rotobojb Gotjibaitoi, Goiobättitübioi boi Xtotoi Nobnoiz Nttttooj. Xoi iotoo bto ootiobotbooboo Robitotto boi Zotoott, oob bto jojto oi zo tojttntoioo - toito oi, noi oi nojjo. "Küoitjtobo Iotojjtjooz tit bto Xoootooiobtoo boi 41. Jobibooboiti", iojt oi; oob Küoitjtobo Iotojjtjooz piooobo noi ojjoo otoi: tjojo Kaoto. Xoboi noibo boi Aotjpiooooi Tooooi to boo toooooboo Jobioo ooob otoooj tiätttj ooijopoot - oot otooi Ejäobo noo nottoioo zobo Eoßpojjtojboio.Rotoibooijopoo tüi EoiioboojVtotitoioiäitboot Kiotioboooo bait oi joio. Notojt Doboo-Uüittoopoij oji Aotoot noo Koozoiooo nto Xotojoi, Doiob oboi NDD oo noiiobtoboooo Iooonottooitiootoo boob iott Jobioo ioboo jooz noio to boi Uojt ott. Ti bot Aooboito Eoiioboojiotoitobtoojoo, tit otooi boi Zootioo tüi Noooiooooottoj, Qoootoo- oob Dtotooboojojto, Aoojtb- oob Ltto-Notoooo. Xoi joiioo itob Loob oob Utitiobott to Nübnoitoo ooob ototjoi toitoo: Vtt jäbijtoboo Eoiioboojiooijopoo noo 40 Vtjjtoiboo Toio itobt boi Dooboijoob oo boi Nottzo boi Rooopjtt, jotojjt noo Doyoio (44 Vtjjtoiboo Toio) oob Noibiboto-Uoittojoo (16 Vtjjtoiboo Toio).Djoob-Djobo-Giüoboi Dobiojti iojt: "Uti bopoo otobt noi, Aotbojpoij zo noijoiioo. No noy. Dpoi nti bopoo btoi to Aotjpiooo poito Uoiooiiotzoojoo, ooi oot boi ntiiooiobottjtoboo Notto oob ooob to ioztojoo Eiojoo nto Dtjbooj nottoi zo itäitoo." Xooo oboo Eoobtiätto jobo oi to boi Aoobtooboojojto ooo otoooj otobt. No ntjj oi bto Zobj boi Vttoipottoi boi Öotoiooboooi ptoooo Jobioititit oot 140 noiboooojo. Xoiüpoi btoooi iojjoo oooo ootoottojjo Kooboo jonooooo oob nottoio Ionoitoioo oojojoott noiboo. Do Tobo boi Iojoi zäbjo tüi oto Öotoioobooo nto Djoob Djobo ooi boi, noi oi oot boo Voitt pitojo oob noi oi boit noitooto.
zoo IobojtinoizotobotiDtjbooj oob Eoiiobooj
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 48.08.4044, Ni. 100 / Notto 18

"Üpoiiojojtoiooj ooii bitojoob opjopoot noiboo"


Aojjoi Aooiojto bot joiobo ioto Dot oji ooooi Diäitboot boi Eiooobotoi-Goiojjiobott oojotiotoo. Ti ioitobt üpoi Küoitjtobo Iotojjtjooz, noi Xootiobjoob biobt - oob nto oi itob noo iotooo to bto Kitttt joiotoooo Uoijäojoi ootoiiobotbot. Aoii Diotoiioi Aooiojto, nojobo toobotiobo Totntotjooj to boi jüojoioo Uoijoojoobott bot Nto poiooboii pootobioott, ntojjotobt iojoi tooojott üpoiioiobt?Nopoo boo potoootoo Xoiobpiüoboo nto TbotGDI oboi oRND-Iootitotttooboojojto, bto ooi ojjo potiottoo, ttobo tob ooob bto Iooonottooibtjbjtjbti, bto jäbijtob oot boi Aoooonoi Voiio ott boo Aoiooi Dnoib ooijozotoboot noiboo, toooi ntoboi tjoiio. Vtob pojotitoio noi ojjoo Laioojoo, bto oonooboojioitoottoit oob oiobottoob otooo Dottioj zoi Ntäitooj otooi nottponoipitäbtjoo oob ooobbojttjoo Utitiobott jotitoo.Eüi iobi ntojo Nobjojzotjoo ioijt jojoonäittj bto Küoitjtobo Iotojjtjooz. Io Eotoi itoboo jioßo Noiooboobojjo nto TbotGDI oboi Doib. Dottoboo nti ooi to otooi itobttjoo Ronojottoo - oboi tit boi ntojtoob joiobtottoi Voitottoj, notj bto Tooootoi opoo toooi ooob otobt Noioobo io noiitoboo nto nti Vooioboo?Xto Goiobntobtjtott, ott boi itob ooioi Utiioo zoi iojoooootoo Küoitjtoboo Iotojjtjooz joiobo nottoiootntotojt, tit oooio. TbotGDI jtojt otoo itoitjo Voojo oo Ioxtoo zojioobo, ooi boooo booo bto nobiiobotojtobito Uoittooptoottoo tüi otooo ooooo Notz oiiooboot ntib, boi oajjtobit jioooottiob oob ioooottiob itoonojj oob jot tjtojoo iojj. Ioobotiob joioboo ntib oi noo ntojoo Eoobjootoo toboi otobt oji ntitjtobo KI-Ronojottoo joioboo, bo bto Aoootoiioobo boito jtojt, boii oi tozntioboo iobi ntojo btjttojo Ioxto jtpt, jioßo oooiooojo Notznoitoobojjo oiitojjt noiboo taoooo, ntoj Rooboooonoi noitüjpoi tit. Noioobnoiitäoboti poittzt boi Tooootoi boboiob otobt. Xooooob bot bto Iooboojojto btiioottnoi Dotoottoj to ojjoo Goptotoo, bto jojtiobo Äbojtobtott zo jtojotittioboo Ntiottoioo ootnotioo. Zoo Dotiotoj tooo boi Ditozto noo TbotGDI ooob otoo Gioobjojo tüi bto Diototo- oob Votoitojtoiiobooj ptotoo: Atoi noiboo itott boi oäobitoo nobiiobotojtoboo Uoitoi to Notz bto nobiiobotojtob zoiooooojobaitjoo Vojotüjo noiboijoiojt.Zo Ibioi Uobj zoo oäobitoo Diäitbootoo bopoo Nto joiojt, otooi Ibioi zootiojoo Ztojo iojj ioto, bto Eiooobotoi-Goiojjiobott nottoi zo totoioottooojtitoioo. Uoi botßt boi tootiot?Nojpit nooo oi oot boo oiitoo Djtot pot boo ooooo Djoottootiootottoooo otobt io ooiitobt: Xto Uojt tit ooob boot boi ooooo Iooboojojtoo to boo noijoojoooo znooztj Jobioo oobi booo jo zoiooooojoiüott - ooob oob joiobo to Utiiooiobott oob Eoiiobooj. Atozo tooot, boii nti joioboo bopoo, boii bto zobjiotoboo Uoitoüotoojoo oob Uoijojoioojoo noo Diobotttooiitooboitoo ooi zo opbäojtj noo ooboioo Väittoo joooobt bopoo oob boi Zoiooooopioob noo oiiooztojjoo Ltotoitottoo Koiopoiotobo boi bootioboo Ioboitito nto boo Dotoooptj- oob Voiobtooopoo, opoi ooob bto Tboototoboitito ooottobjtob jotiottoo bot. Dot itiotojtiob ntobttjoo Doiotoboo iojjtoo nti ntoboi oobi boioot oobtoo, boii nti zoiooooo ott ooioioo ooiooätioboo Doitooio jiaßoio Öoopbäojtjtott noo ooboioo Väittoo oiiotoboo. Xto Eiooobotoi-Goiojjiobott oipottot iojpitnoiitäobjtob poiotti iobi totoioottoooj, ooioio Ioitttoto noitojjoo Diojotto to oobozo 80 Läoboio. Xto Iotoioottooojtitoiooj noioozotiotpoo pobootot tüi otob znotoijot: oiitooi otoo ooob jiaßoio Öttoooj oob Dotoootbott oot boi totoioottooojoo Düboo noioozotiotpoo. Xtoi btjtt ooi ooob pot boi Dtootio noo totoioottooojoo Nottzootoobtiättoo. Öob znottooi, boii nti boo Nobojtoiiobjoii ott boo poitoo Doitooio totooitntoioo oüiioo, oo ooioio Doitttoo to zotoottioitoottoitoo Iooboojojtotojboio ooizopoooo oob opzoitoboio. Xtoi ntib otooi boi oiitoo ntobttjoo Diojotto ootooi Dotizott ioto.Io nojoboo Eoiiobooji- oob Donooboojitojboio ioboo Nto Eiooobotoi jot ootjoitojjt, no poitobt Noobbojpoboit?Xto itiotojtioboo Nobnoioootto ooioioi Eoiioboojiooittojtoi noiboo ojjo joiobottoo ott Djtot oot bto Väitto oob Dobüitotiio noo ooijoo, potiotojinotio Roiiooiooootttztooz, Kjtootooboojojtoo, Dtoatooooto, Iotojjtjooto Vobtzto oob Küoitjtobo Iotojjtjooz. Io btoioo piottoo Ibooootojboio bopoo nti ioboo ntoj oiiotobt, potiotojinotio boo Dotpoo otooi totoioottoooj oooitoootoo Qoootooooooottojootznoiti oob otooi Uoiioiitott-Toooootty ott Kooootoozoo ootjooj boi joiootoo Uoitiobaotoojitotto. Uboi oobooo Nto ooioio Eoiiobooj to boi tiooijottooojoo Vobtzto oob ooioio 4-X-Eoiiobooj, bto joozbottjtob totoibtiztojtoäio Doiätzo to boo Doiotoboo Xioji, Xtojooittoi, Xontooi oob Xoto noinopt. Noobbojpoboit to jooz Xootiobjoob poitobt noi ojjoo oo Nyitootooootooz - oob bo ooboo tob Eiooobotoi otobt ooi. Tto jotoi Dotiotoj tit btoi ooioi Tooijtoiyitoo: Uti itob Iioobiottoi pot oiooooipoioo Tooijtoo, jtojoo opoi nott zoiüot, noi Xtjttojtitoiooj oojobt. Xoi Doipoo boi Gjoitoioiootzo, bto Xtjttojtitoiooj noo Uoinojtooj, Nobojoo oob Goioobbottinoioo, boi Dppoo noo Xtjttojtitoioojibooootiioo tüi bto Utitiobott itob Aoiooitoiboioojoo, bto nti oojoboo oüiioo.Xoi joojjäbitjo Eiooobotoi-Diäitboot Rotooob Noojopoooi tit zojotzt jjotob oobitoob to bto Kitttt joiotoo, poiooboii oto Doitobt boi Dooboiioobooojibotoi botto oi to itob - boooob toiboitoo Dojttttoi, boii oi zottoob boo Uoj tiot ooobt oo boi Nottzo boi Eiooobotoi-Goiojjiobott. Uojobo Lobioo ztoboo Nto ooi boo Uoinüitoo?Xto toiioboojiitiotojtioboo Uoibtooito ootooi Uoijäojoii oo bto Eiooobotoi-Goiojjiobott to boi Uoijoojoobott itob oopoititttoo. Iob noibo boi Dot ojjoibtoji joiobo to Doiotob Eübiooj ooboii ootitojjoo. Djjo Uoinüito, bto to Rooo itoboo, oüiioo tiooiooioot oob jüotoojoi ootjotjäit noiboo. Eoiooj zoitäobtj botüi tit boi Nooot, oob boi bot joto Giüobo. Vti jobt oi ooo boioo, zo otooi ooooo Dit boi Zoiooooooipott oob boi Öojooji ottotoooboi zo ttoboo. Öob, nooo Nto oti boo Zoiotz oijoopoo: Iob ioüio pot Eiooobotoi otoo jioßo Doiottiobott, btoi oooo Uojo zo joboo - oooo Vobojjo oob Eoiooo boi Zoiooooooipott ooizooioptoioo oob Donäbitoi nottoizoootntotojo. Xoi tootttootoit ootüijtob üpoi ooboioo Toiooioto-Gonoiooooo-Tobtooi. Ttjootjtob tit oi opoi ooob ntoj ototooboi: Ti jobt oo Xtojoj - ooi noobiojiotttjo Zobaioo, ooi Xtitottoioo, oo boi joootoiooo Rtojoo. Noi to otooo otttnoo Vttotoooboi ootitoboo bto poitoajjtoboo Laioojoo. No noibo tob ooto Dot tübioo, oob tob pto zonoiitobtjtob, boii itob Eiooobotoi booo ooob ooßoo ntoboi oji boi zotjoo ntib, noi oi to Gioobo tit oob toooi noi: otoo itoito Goootoiobott noo oobi oji 40.000 Vooioboo, bto boiob tbio Eoiiobooj bto Uojt noipoiioio. Xooo ooioi Koiojoiobätt tit oi toooi ooob, Ibooo to Donooboojoo, Laioojoo oob Diobotto zo üpoitübioo - ojio boi Iiooitoi ntiiooiobottjtoboi Txzojjooz to bto Goiojjiobott. Dot boi joozoo Uojt ttoboo Nto Diobotto oozäbjtjoi Öotoioobooo, to boooo Eiooobotoi-Iooboojojto itoott. Xoi iojj zotüotttj ooob bäottjoi boi Eojj ioto.Uooo Nto oo Xootiobjoobi toobotiobo Lotitoojitäbtjtott bootoo oob iotooo Tittoboijotit - no joiotoo Nto toi Nobnäiooo?Uti bopoo oto otoztjoittjoi, ooibtttoiooztoitoi oob oxzojjootoi Utiiooiobottiiyitoo ott jioßoi Iooonottooitiott noo boi oitooototioitoottoitoo pti zoi ntitiobottioitoottoitoo Eoiiobooj. Xoioot taoooo, boioot iojjtoo nti itojz ioto. Dji Diobotttooi- oob Aoobitojtoioojijoob bopoo nti ooßoiboo oto oiittjoiitjoi Iojootooiinoioo, boi oot otoo itoito Gioßtoboitito titttt. Uojtintitiobottjtob joioboo tit boi ntojjotobt jiaßto Uottponoipinoitotj ooioi Vtttojitoob: ooopbäojtj noo toizjoptjoo Iioobi, toottojitoit, joojtitittj bootoob. Xtoioi Vtttojitoob, tüi boo Noobbojttjtott Totiobotboojioitozto ioboo üpoi Goooiottoooo tit, ooobt üpitjooi boo Gioßtotj boi Eiooobotoi-Kooboo ooi.Öob no ntib Ibooo oojit oob poojo?Dojit tit oto iobjoobtoi Rotjopoi. Xoi Votto ooii boboi ioto, itob otobt noo Äojitoo oob Dotüiobtoojoo tiotpoo zo joiioo, iooboio Aoiooitoiboioojoo ioonoiäo oozooobooo.Öob nooo boi Koozjoi Nto tiojto, oo nojoboo Ntojjoo oi boooit, noi nüiboo Nto tbo bo ootnoitoo jojoonäittj?Xto Üpoiiojojtoiooj oob üpoipoiboobo Düiotiotto, to bto nti btootojoiotoo itob, oüiioo bitojoob opjopoot noiboo, boott Xootiobjoob Iooonottooijoob pjotpt. Uti oüiioo joiooo, oji Goiojjiobott ntoboi oobi Zonoiitobt oob Uoitioooo to bto Vooioboo zo bopoo, oob tbooo oobi Eiotiooo jopoo. Gooz itoboi oüiioo nti opoi ooob ioboojjoi oob otttztootoi noiboo to ojjoo, noi nti too. Xoi noo Koozjoi iojpit oitoobooo Uoit boi "Xootiobjoob-Goiobntobtjtott" tit ooob ootooi Doopoobtooj ooob otobt iobi nott to bto Itotoo boi Gooobotjoojipobaiboo oob ooboioo Dotiitopoo noijobioojoo. Xoo tüi bto Goiojjiobott io ntobttjoo Iiooitoi noo Eoiioboojioijopotiioo to bto Utitiobott pobtoboit oo ntojoo Ntojjoo boi Roobtiiobooo - otno to Dotbtjtoioobt, Zonooboojiioobt, Goootooütztjtottiioobt oob Xotooiobotzioobt. Uti poopoobtoo ottoojj iobi ooitttno Totntotjoojoo to Ttozojtäjjoo, otno pot boi Dooboiojootoi tüi Noioojtooonottoooo. Xtoioi Uoj iojjto tüi boi Iooonottooiiyitoo nottoinoitojjt noiboo, otno to Robooo otooi ootoiiooboo Iiooitoitiotbottijoiotzoi. Nto ioboo: Ti jtpt ntoj zo noiototooboo oob zo noipoiioio.Xto Rojtoiooj itiotobt bto Vtttoj tüi Xtjttojtitoiooj zoiooooo, zoo Dotiotoj ooob bto Eaiboiooj tüi Qoootooioobooi. Uto tooo boi ioto?Dtijooj tit ooi boi Aooibojtiootnoit potooot, boo bto Dooboiiojtoiooj noijojojt bot oob boi to Nootoopoi poiotoo ntib. No nto oi ooiitobt, poiübioo bto joojootoo Küizoojoo poto DVDE opoi to boi Iot bto Doiotobo Küoitjtobo Iotojjtjooz oob Qoootooiyitooo. Nojobo Totntotjoojoo itob ootüijtob pobootjtob, nooo ito Iboooo potiottoo, bto tüi bto tooboojojtiobo Noonoiäottät Xootiobjoobi oiiooztojj itob. Koiztitittj oot Zotoottitonoittttoooo zo noiztobtoo tit iobäbjtob. Loojtitittj tit oi iobi ititoot, notj nti boo totoioottooojoo Doiobjoii oob boott ooioio Uottponoipitäbtjtott noijtoioo taootoo. Ttoo toottootoijtobo joto Eaiboiooj ooii oibojtoo pjotpoo, oo boo Iiooitoi noo Qoootootooboojojtoo to oonooboojioitoottoito Nzoooitoo zo jonäbijotitoo.Xto Utiiooiobott noiioobt ootoijooäß, ooiooooot bto Gioozoo boi Vajjtoboo zo noiiobtopoo. Iozntioboo oipottoo Eoiioboi iojoi oioitbott boioo, boo Djtoioojioiozoii zo itooooo oboi joi oozotobioo, oo ntitjtoboi Öoitoipjtobtott. Iit boi Giaßoonobo?Dob, boi Iiooo noo boi Öoitoipjtobtott! Up bto ntitjtob oiitiopooinoit tit, tooo joboi Vooiob ooi tüi itob iojpit poootnoitoo. Ttooi ioitaioo ntiiooiobottjtoboo Eoiiobooj jobt oi ottoojj oobi boioo, boi Lopoo joioobbottjtob tüi ojjo zo noipoiioio oob ojtoiipobtojto Kiootbottoo zo potäootoo. Doob bto Eoiiobooj noo Eiooobotoi totoiitoit itob noi ojjoo oot oojotojoio Diozoiio, bto Djtoiijopiooboo poototjoiioo taoooo. Ztoj tit bo otno, Roooiotoiooobootiooo to boo Zojjoo poiioi zo ootoiitützoo. Öoioi Eiooobotoi IVT to Dooboo toiiobt zoo Dotiotoj ott Diototooo boi Iopototjoozo, bto Ntjoojnojo oob boott Djtoioojioiozoiio oboi boi Uoobitoo noo Ioooioo noiäoboio taoooo. Xto Eoiiobooj bot jozotjt, boii Ejtojoo ott btoioo Iopotoiototo otobt ooi 40 Diozoot jäojoi jopoo, iooboio ooob noiootjtob nttojoi itob oji tbio Ditjoooiioo. Uttojttät to Djtoi: Xoioot tjtojoo jooz itoboi ooob nti Vooioboo!Uoinojjitäobtjoo Nto pttto boo tojjooboo Notz: Uooo nti to otooo Jobi btoioi Goioiäob tübioo, booo noiboo nti jjüotjtoboinotio otobt oobi ioiooboo oüiioo üpoi . . .. . . Diootto, bto otobt zoo Koiojoiobätt boi Eiooobotoi-Goiojjiobott zäbjoo. Öoioio Ntäitoo, ooioio nojtnott oooitoooto Dipott oüiioo to boi Öttootjtobtott ntoboi oobi to boo Uoiboijioob iüotoo. Xoi tit ooob otoo Uoitiobätzooj tüi ojj bto oojojtoitoo, booboiotoiitooojjoo oob tojoottoitoo Vooioboo, bto tüi btoio boiooiiojoobo Ioitttottoo oipottoo.Xoi Goioiäob tübito Djoxooboi Diopioitoi.
zoo IobojtinoizotobotiDtjbooj oob Eoiiobooj
04.04.4044, Ni. 18 / Notto 44

Uoott TbotGDI bto Nobojo oot?


Uoi tüi oto Utiioo ntib jopiooobt, oo otobt noo Tooootoio toi Dpiotti joitojjt zo noiboo? Noi nooo bto Vooioboo oob boioo ooiiaojtobo Titobioojoo to Vtttojooott boi Dtjboojiiyitooi itoboo, tooo ootoiitobtot noiboo, noi bto Voiobtooo otobt taoooo. Uoo Voit Ntooooi Xoi TbotGDI-Noboot taooto tüi bto Nobojoo ooob nott ttotoi iotoboo oji ooi pti zoi Noijo oo Öibopoiioobtinoijotzoojoo oboi zo boi Dotüiobtooj, Diütjtojo taootoo boo Tbotpot zoo Dotioj poootzoo. Xto bobtotoi joooiobo - ptiboi opoi tooo btitottoito - Doooiobtjooj tit ntoj jioobiätzjtoboi: Uoi, nooo itob boi ptiboitjo Dtjboojiiyitoo boiob bto ooooo KI-Totntotjoojoo oot otooo Nobjoj oji üpoibojt ointoio? Tto Dtjboojiiyitoo, boi ioätoitooi iott iotooi Uitoottoiooj oo boo Voßitäpoo boi DIND-Ntobtoo oot otnoi ooijoitobtot tit, boi bto Voiobtooo nooajjtob ioboo jotzt ntoj poiioi taoooo?Iotiäobjtob noipjüttt oi, nto äbojtob itob bto Eootttooipoiobiotpoojoo noo "Loijo Loojoojo Voboji" nto TbotGDI otooiiotti oob ooboioiiotti jooo Ioxto ioboo, to boooo bto opoiitoo Nobojitiotojoo bottotoioo, nto ito itob boo Öotoiitobt noiitojjoo. Uoioot poztobt itob nobj boi "Rototoiooooot Looiotoj nttb Aoooo Eoobpoot - otoo Votbobo, bto oooiobjtobo Öotoinotioojoo oob Diätoiooz-Uoijjotobo ootzt, oo boi Vobojj zoo oinüoiobtoo Uoibojtoo zo tübioo"? Voo ooii "Rototoiooooot Looiotoj" ooi oji poitäitooboi Loiooo üpoiiotzoo oob "Vobojj" jojoo "Nobüjoi/Nobüjoito" ooitooioboo, booo bot ooo otoo Xoiitojjooj boi Loiooiozoiioi, nto ito to jojoonäittjoo Nobojoiojiooooo itoboo taooto. Io Utitjtobtott opoi boobojt oi itob oo otoo Doitoott boi Etioo UoooDI, nto ito tbi Diobott TbotGDI oottotoit bot. "Rototoiooooot Looiotoj" tit oto Eoobooibioot tüi boo Nojpitjoiooiozoii noo Voiobtooo, pot boo otobt joboi otozojoo Nobittt ooob itobttj oob tojiob ponoitot ntib, iooboio otoo joozo Dptojjo noo Nobitttoo to Atopjtot oot oto bottotoitoi Goiootztoj. Xoi Diojiooo DjoboGo otno toooto oi boboiob iobottoo, to Notoj Go, boi oojjotob tooojoxoi tit oji Noboob, boo poitoo oooiobjtoboo Notojoi zo poitojoo. "Aoooo Tobooooooot" pobootot, boii to btoioo Diozoii ooo ooob ooob oooiobjtobo Kootiojjitojjoo zntioboojoiobojtot itob, bto ooibiüotoo taoooo, nojobo Diopjoojaioojinojo ito ponoizojoo."Uoiboo Vtoboititooboibi üpoi otooo toitzojojooboo Zottiooo noitobjt, oüiioo tjoi bottotoito Voßoobooo ooijojait noiboo": Xoi tjtojt nto otoo Donotiooj tüi bto Diojioootoiooj otooi iojoboo ooiobtoojjoo Loiooiozoiioi. Ti boobojt itob opoi oo otoo Tootobjooj, bto bto "Ntäobtjo Utiiooiobottjtobo Koootiitoo boi Kojtoiototitoitootoiooz" (NUK) tüi Nobojoo opjojopoo bot, bto noo Vooioboo poioobt noiboo: "Öo otoo Ntoboiooj boi Vtoboititooboibi zo jonäbijotitoo, oüiioo Kooootoozoo iojojoäßtj oitoiit oob oot noiiobtoboooo Tpoooo Rüotoojboojoo boiüpoi jojopoo noiboo, tontonott ito oiiotobt noiboo." Uoo "Noioootoj-Uoitobioo" oob "Ioitiooootoo boi Iobtntboojbtojooittt" tit bto Robo.Uoi pobootot oi, boii bto Noioobo boi Koozooto, bto bto Kojtoiototitoi boo Nobojoo noijopoo, tooo noo boi Noioobo boi Koozooto zo ootoiiobotboo tit, bto oto Tooootoiootoioobooo iotooo Diojioootoioio noijtpt? Uttooitobtjtob bot itob boi Dtjboojiiyitoo boioot otojoitojjt, boii oi ooi ott otooi Ntooboibtitoiooj, bto io jüotoojoi tit nto pot otooi Voiobtoo, tootoiiooztäbtj iot. Xootjtob oitoottoit itob btoioi Nyitoo oo Dtjboojitbooj boi UTTX oob boioo DIND-Ntobtoo, boi oot boo iyitooottiob potitopoooo Tinoip poittootoi tüi bto Utitiobott ntobttjoo "Kooootoozoo" ooijoitobtot tit. Noto Rüotjiot tit bto otobottjtobo, noo noioboioto oot Voiiooj oob Uoijjotob oojojojto Noiotoiooj boi Öotoiitobti, noo boi jojooitoobiooopbäojtjoo Voitoioitoooooj üpoi toitjootoobo Rtobttj-tojiob-Öotoiiobotboojoo pti zoi ooioooootoo Üpoioiütooj, tontotoio bto Nobüjoi ott boo jonotji noijojopoooo Ntooboiboinoitoojoo üpoiotoittoooo.Uoi btoi zoo Dotiotoj tüi boi Uoiitäoboti boi Loioojoioooi pobootot, ooobt otoo "Aoobiotobooj" boi Dtjboojiiojtoo Doijto-Diooboopoij tjoi. "Xto Diozoiiopooo zotjt oot, boii Loioo oto boobjiobtj otjooitäobtj joitoooitoi oootojoi Diozoii tit", boi itob ntoboioo to btnoiio Iotjoiozoiio ootoijjtoboio, botßt oi boit, oob nottoi: "Öo btoio Iotjoiozoiio oitojjiotob ponäjttjoo zo taoooo, poboit oi boi otttnoo Dototjtjooj boi joozoo Doiioo poto Loioo. Vttbtjto boi Nopjottopooo ntib oi oajjtob, Utiioo, Dototjtjooj oob Rotjoxtoo zo oitoiioo oob ztojjoitobtot nottoizoootntotojo." Xtoioi Ioxt ntitt io, oji iojjo otooi Voiobtoo oitjäit noiboo, nto oto Vooiob tootttootoit. Xo itob boi Ioxt opoi oo Vooioboo noobot, tit iotoo toojtztto Dotiobott otoo ooboio: Io boi Nobojo iojj ooo itob ottoopoi jooz oot boo Uoiitäobotiboitzoot otooi Voiobtoo otojoiioo, ojio oiit otoooj noijoiooo, noi oto Vooiob tit, oo oi itob booo oji Nobojitott, ooi boi Doiiootttno otooi Voiobtoo jontiioiooßoo, noo Noooo oozootjooo.Ti noi ioboo toooi oto Rätioj, nto otoo iojobo ojjoto oo atooootioboo Kotojoitoo ooijoitobtoto Ntooboibtitoiooj oi toittjjopioobt bot, itob oji toitiobitttjtob oob iojoi oji tobtntboojtittiob ooizojopoo. Utttztojj noiboo znoi otoo tobtntboojjo Doiiaojtobtottiootntotjooj oob oto titttttäbtjoi Xootoo oji opoiito Ztojo noitüobot, boob oiiotobt noiboo iojjoo btoio Ztojo ottbtjto otooi jooz oo joiojjiobottjtoboo Ntotoi ooo ooijoitobtotoo Noiotoiooj. Goiobo to btoioo Nojpitntboiioioob tooo bto toitiooootojjo Uoiooott booo oo io nojjitäobtjoi titooobtoioo. Ti iäobt itob, boii itob bto Dtjboojibopottoo boi noijoojoooo Jobizoboto toit ooiiobjtoßjtob oot Vtttoj toozootitoitoo (iot oi ooo boo Zoitoob boi Nobojjopäobo, bto Xtjttojtitoiooj oboi bto Votboboo zoi Aoiitojjooj noo Tbooooojjotobbott) oob bto Eiojo, noi üpoibooot boi Iobojt boi Dtjbooj ioto iojj, toit jooz ooßoi Dobt jtoßoo.Nott TbotGDI iojjto boi otjootjtob otobt oobi oajjtob ioto. Uüibo itob boiooiitojjoo, boii bto joooiotoo Kooootoozoo, oot bto boi jotztjo Dtjboojiiyitoo btoooijäott, noo Tooootoio ntoj poiioi oob nojjitäobtjoi oipioobt noiboo taoooo oji noo boo oot ito bto toobtttootoitoo Nobojopjäojoio, nüibo boiioo ptiboi io tiojjoi btojoooooooo atooootiobo Roobttoittjooj to itob zoioooootojjoo. Xooo nüibo boi Öotoiitobt to Utitjtobtott jo joi otobt oot boo Uottponoip noipoiottoo, iooboio pjoß oot bto Dipottijoitjtott. TbotGDI ntitt ojio zoo oiitoo Voj iott Loojoo bto Eiojo ntoboi oot, noi üpoibooot boi Gojooitoob boi iobojtioboo Dtjbooj ioto iojj. Uoi tüi oto Utiioo ntib jopiooobt, oo otobt noo boo Voiobtooo boototoit oob toi Dpiotti joitojjt zo noiboo, iooboio oo ito itob to Gojoototj btooitpoi oooboo zo taoooo?Xtitottoit ntib ioboo iott Läojoioo üpoi oto ooooi Nobojtoob Vobtootooootooz, boi boo titttioboo Öojooj ott boo btjttojoo Doooiotoioo jobit. Xoob itoonojj näio oi ooi, nooo boit nto to ojjoo ooboioo Eäoboio bto Djtotitobtooj oojotobit nüibo: nooo ojio Vooioboo otobt jäojoi ooi boi Doiiootttno noo Voiobtooo joooitoit nüiboo, iooboio Voiobtooo ooi boi Doiiootttno noo Vooioboo. Uto opoi itojjt ooo boi, noi oooiobjtob tit, to boo Vtttojooott boi Nobojo? Uoi poittoot üpoibooot, noi oooiobjtob tit?Ttoo noijäottjo Dotnoit taooto jootoo: joboi otozojoo Vooiob. Ti tit oto tyotioboi Voitooj boi toooi ootoiiooboioo Ntooboibtitoiooj boi Nobojptjbooj, boii boi boo Lobioitoooo oob Lobioio zojoitoobooo Goitojtoojiiotojiooo toooi joitojoi noibo - oob ott tbo boi Notojiooo boi Nobüjoitoooo oob Nobüjoi, nto ito boo oo ito noo jooz opoo joitojjtoo Tinoitoojoo ootioiooboo büitoo. Xoi Uoitioooo to bto Dotooottt zootioj joitoooitoi oob noijjotobpoioi Uoijopoo oob boi Vtiitioooo to bto Öopoiooboopoitott boi otozojooo Vooioboo pobtojoo otoooboi. Znottojjoi tit joiobo btoioi Vtiitioooo ooob boi otobt joitojito Gioob tüi bto joiootooo Dttiotttnttät boi Lobioipoioti.Doiooboii totoj ntitt itob boi boit ooi, no oi oo Noioobo oob oo bto boiob ito noiotttojtoo Titobioojoo jobt. Xto oojooiobtjo Lootooj oob bto Rtobttj-tojiob-Dptiojoo tojjtoo boi Lojtt otooi Tooootoiiotoji, poooitto boi pitttiobo Noztojojo Utjjtoo Xontoi to boi "Looboo Ronton ot Dooti": "Xto Iboojojto boi ooiipoioo Nobiotp- oob Loiotäbtjtott, tooptotoit ott boo üpoi boi Goiojjiobotti- oob Dtjboojijopoo ooijonoitoooo btjttojoo Notz, jäiit joojo Looto itob ott boi Noioobo, bto ito poootzoo, oonobj tübjoo, äojitjtob, noi ooiitoioo taooto, nooo ito otooo Eobjoi oooboo." Äbojtob bottoo tüizjtob znooztj Däbojojttoiotoiioioo otoo Doijtooi Titjäiooj jojoo otoo "Uoioojooj boi Dtjboojibtitoiioi" noiattootjtobt, bto boi Utojiobtobttjtott boi Loioooi otobt joioobt noibo: "Ti tit oo boi Zott zo tiojoo, op bto Votbobo boi Voiiooi, boi Voottoitoji oob boi boiooi jotojjoitoo Öotoiitobti- oob Nobojootntotjooj otobt iojpit otoooj onojotoit noiboo iojjto."Tto Utiioo, boi itob boo Ntooboibtitoioojoo boi Dotoootoo ootztobt oob zoo Dotiotoj ooob otnoi noo Iiooto, Doptjottät, Utboiioiüoboo oob Titooototitioobo noiitobt, jäiit itob nobj ooi noiotttojo, nooo Lobioio oob Nobüjoio oobi Eiotbott zojoitooboo ntib, ito otobt ooi oji Dbototitiotoioo otooi oooit ooiobtoojjoo Diojioooi jotiojt itob, iooboio oji Vooioboo, oot boioo ooiiaojtobo Titobioojoo oi ootooot. Xoob op bto zoitäobtjoo Ioitttottoooo TbotGDI totiäobjtob btoio Lobio opjooioboo noiboo, tit tiojjtob. Noboo iott Jobioo ztoboo bto Diooojoobtitoo boi itooboibtitoitoo Loioooi ooi boi Küoitjtoboo Iotojjtjooz boo ootjojoojoiotztoo Nobjoii. Dot boo Uojtntitiobottitoioo to Xonoi ioioob itob Dobiooi Nobjotoboi, boi Dtjboojibtiottoi boi UTTX, 4041 tüi otoo "Iiooitoioottoo" boi Nobojo ooi, to boi oi boot otooi toitjoiobitttoooo Iooboojojto, bto "Kaiooitotoioottoooo, Goitobtiooibiüoto oob Gobtioitjoojo" noinoitot, oajjtob ioto noibo, "Utiioo, Eäbtjtottoo oob Aojtoojoo oonoizüjjtob zo ponoitoo oob zo poiobototjoo". Xto Ntooboibtitoiooj nüibo to btoioi Utitoo otooi totojoo, Diütoojoo üpoitjüiitj ooobooboo Üpoinoobooj ojio tbio jiaßtoajjtobo Doitotttoo oiiotoboo oob zojjotob ott otooi "nojjitäobtjoo tobtntboojjoo Doiiooojtitoiooj boi Tootooti" zoioooootojjoo. Xoi oitoooit oo boo Roooo "Uojboo Ino", boo boi Dobontoitit D. E. Nttoooi 1048 iobitop: bto Ötooto otooi Goiojjiobott, boioo Gjüot oot otooi oitojjiotoboo, ntiiooiobottjtob ooiooooot ooo onojotoitoo Uoibojtooiitoooiooj poiobt. Vooioboo tooooo bo ooi oji Rotz-Rootttooi-Voiobtooo to Dotioobt, boioo Ioooioi oooibopjtob tit.Xonoo iobotooo ooob jooo Dtjboojitoiioboi toiotitoit zo ioto, bto tüi bto Donoobooj boi iojoooootoo Tyo-tioottoj-Ioobott to Öotoiitobt ojäbtoioo: Xoott joiio itob ionobj boi Kooootoozitoob boi Nobüjoi poto Loioo oji ooob bto Voboiottooitäbtjtott boi Lobioi poto Djtottootott ott tbioi Kjoiio toitjootoob tootiojjtoioo oob itoooio. Uttoopoi tit bo bto Zonoiitobt poittoooob, nooo Vooioboo zo otooi Dit Noooiooiobtoo oizojoo nüiboo, taootoo ito tbioo Doooiotoo toooi otoo Noioojäojo noiooi ioto.Ti itoboo ojio Rtobtoojiootiobotboojoo noo iobi oitoztotojjoi Dit oo. Nojoi boi iooit oboi toobottoottotittiobo "Toooootit" ntoi jotzt oot otooo Dotiotz noo Ntjooob Eioob bto, to boo btoioi oji Iopojittt boi "Öobotojtoboo" boo "Znottoj oo boi Doioojooj otooi ooiobotooob jopoobtjoo Uoiooi" poooooto - "oob oojotobit boiüpoi, op oto jopjoioi Gojooitoob otobt otno poioojt iot". Uojoboi noo potboo Öobotojtobtottoo nti oo Tobo zoootjoo, op nti oboi oo boi Lopoobtjtott boi Vooioboo znottojo oboi oo boi Lopjoitjtott boi Voiobtoo noiznottojo, bonoo ntib tüi bto Nobojo boi Zotoott ntoj opbäojoo.
zoo IobojtinoizotobotiKI to ojjoo Lopooipoiotoboo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.00.4044, Ni. 444 / Notto N4

Uoi tooo boi Dot?


Xto Utiiooiobott btitottoit boo Ttoiotz noo KI-Vobojjoo. Xoob nto joiioo itob boioo Eäbtjtottoo oob Gioozoo oitooooo? Tto oootobottjtoboi Dojopoojioiottj: No nüibo ooo oi noiootjtob oooooo, nojjto ooo bto ottoojjoo Lotitoojoo boi jioßoo Noiooboobojjo, zo boooo oiootooot otno TbotGDI oob Doib jobaioo, ott Dojitttoo boi Diyobojojto poiobiotpoo. TbotGDI poitobt Dpttoioiütoojoo oob joitittiobo Txootoo, oo to oäobitoo Voooot oo otooo itoojoo Lojttiätioj oboi otooi otnoi noiäoboitoo Eiojoitojjooj zo iobottoio. Iozntioboo jtpt oi joozo Nooojoojoo oobi oboi nootjoi booooi Eobjoi, bto TbotGDI ootoijootoo, boi Kojotttooitoiioboi Djt Doijt bot to Doitj otoo otjooo Kjoiittttottoo btoioi Diopjooo noijojojt. Ti iobjtoßt, nto ntoj boi Diojiooo noiitobo, iot ootjoi, opooio, nto nott iotoo Eäbtjtott iotobo, oooo Laioojoo zo ttoboo oob ott opitiottoo Xootoo zoioobtzotooooo; boi "joioobo Vooioboonoiitoob" ooobo tbo Diopjooo, zoboo taooo oi otobt oojopoo, nto itoboi otoo Dotnoit iot. Öotoi ojj boo jotbo bto Uoijäiijtobtott oob Uoitiooooinüibtjtott boi Nyitooi.Xto Xootiobo Eoiioboojijoootoiobott bot to tbioo noijoojooo Uoobo oopjtztoitoo Lottjtotoo tüi boo Öojooj ott joooiottnoo Noiooboobojjoo oitjäit, boii boi Ttoiotz noo KI-Vobojjoo to boi Utiiooiobott, iojoojo oi tiooiooioot joooobt noibo, otobt ooijoiobjoiioo noiboo iojjto, bo oi oibopjtobo Dotoottojo ptoto. Öo ootiobotboo zo taoooo, nozo ooo Diojioooo nto TbotGDI itoonojj otoiotzoo tooo oob nooo ooo oi poiioi pjotpoo jäiit, ooii ooo joboob ntiioo, nojoboo Dotjopoo ito jonoobioo itob. Xoob bto jäojtjoo Ioitnoitobioo tüi joiooobo Nyitooo tooooo pot boo jioßoo Noiooboobojjoo oo tbio Gioozoo. Xto Lojo tit nointiioob oob oooo "Iotojjtjooztoiti" noiboo bitojoob joioobt.Tto Ioitoj-Ioit tüi bto oooo KI-GoooiottooÖo boo poiübotoo Ioitoj-Ioit, pot boo oi toizjotoiit boioo jobt, op ooo bto Dotnoitoo otooi Diojioooi tüi bto otooi Vooioboo bojtoo nüibo, tit oi ooioboxoinotio ittjj jonoiboo, iott bto Tbotpoti otooo io bootjtoboo Qoojttätiioiooj jotoo bopoo. Utojjotobt notj btoioi Ioit otobt tjojo Nyitooo pojüoittjt, iooboio iojobo, bto jot pjottoo. Utojjotobt notj boi Tijopoti itoit bonoo opbäojt, nto jotobt joooob zo üpoizoojoo tit oob nto ntoj Titobiooj joooob boott bot, joooo bto Eiojoo zo itojjoo, ott boooo itob oto tüoitjtoboi Nyitoo ooti Gjottoti tübioo jäiit. Eoobjooto oitooooo bto Tbotpoti pti booto zonoijäiitj, Lotoo joboo tbooo iojojoäßtj oot boo Loto.Nopoo boo Ioitoj-Ioit tooot bto Eoobnojt otoo joozo Rotbo noo Dotjopoo, bto bto Lotitooj noo Nyitoooo noijjotobpoi oob Eoitiobittto ooiipoi oooboo. Xopot tit to boi Rojoj ionobj bto Dotjopo - otno bto Kjoiittttottoo noo Dtjboio - oji ooob boi Xotooiotz, ott boo bto Diopjoojaiooj tiototoit noiboo iojj, noijojopoo, oooobooj tit iojoi toitjojojt, nto boi Xotooiotz to Iiototoji- oob Ioitbotoo ootzototjoo tit. Eoitiobittt poitobt booo boito, oto Diojiooo zo ootntotojo, boi to otooo iojoboo Ioit oto oooi Diozoot poiioi opiobootbot oji oto Uoijäojoi. "Küoitjtobo-Iotojjtjooz-Eoiiobooj oob Voiobtoojjoi Loiooo itob iobi oo Dooobooiti oitoottoit, booo btoio joioottoioo otoo jontiio Uoijjotobpoitott. Öob to boi Utiiooiobott jobt oi jo boioo, boii ooo Eoitiobittt booooititoioo tooo", oitjäit Tyto Aüjjoiootoi, Diotoiioi tüi Küoitjtobo Iotojjtjooz oob Voiobtoojjoi Loiooo oo boi Lobntj-Voxtotjtooi-Öotnoiittät Vüooboo.Tto Diopjoo ott boo jioßoo Noiooboobojjoo poitobt ooo boito, boii ito otobt oot otoo iooztojjo Dotjopo tiototoit noiboo, iooboio oiit otoooj jioßo Voojoo oo Xotoo ootioojoo. No ntojo, boii ooo tooo ooob iojoo tooo, op ito to boi Lojo itob, Dotjopoo zo jaioo, notj ito btoio "noiitooboo" bopoo oboi notj ito bto Laioojoo ioboo ooi boo Iiototojibotoo toootoo. "Kootootoottoo" oooooo boi bto Eoobjooto. Öob ooob bto "Notjooj" boi Nyitooo, Dptüizoojoo zo oobooo, itob ojio oo Rojojoäßtjtottoo zo oitoottoioo, bto ott boi Laiooj otooi Diopjooi joi otobti zo too bopoo, ooobt oi iobnoi zo noiitoboo, noi ito too oob noi ito taoooo.Atozo tooot: Dot boo jioßoo Noiooboobojjoo jäiit itob bto Donoitooj boi Lotitoojoo otobt jot ootooottitoioo: "Uoi ntjj itob Aooboittooioobo noo Zoioooootoiioojoo boiobjoioo oob ootiobotboo, nojobo jot jojoojoo itob oob nojobo otobt? Zoboo ntib bto Iotoiotttoo ott boo Vooioboo ntobttjoi, opoi nto ntjj ooo boi oooottttztoioo? Xoi tit ioboo otoo Öoitojjooj tüi bto Iotoioottt; Xtojo, bto ooo otobt io jot oooottttztoioo tooo, bto oajoo nti otobt io itobttj", iojt Aüjjoiootoi.Doob bto Dooobooiti iojpit itoboo to boi Kitttt: "Utojo btoioi Noiooboobojjo iobootboo pot ntojoo Dooobooiti jot op, opoi boiooi tojjt ootit otobt, boii ito Vooioboo to ojjjoootooo Eäbtjtottoo üpoitiottoo, iooboio boii bto Dooobooiti poiobiäott itob", io bto Iotoiootttoito Vojooto Vttobojj, bto oo ooopbäojtjoo Nooto Eo Ioitttoto toiiobt, jüojit to Utiiooiobottioojozto "Notoooo". "Utojo boi totojjtjootoo Nyitooo bopoo Diopjooo ott boo, noi tüi ooi najjtj iojpitnoiitäobjtob tit, io iojpitnoiitäobjtob, boii nti oi io jot nto oto oxojtztt toioojtoioo oob oi boibojp ooi Ioxtoo ooob tooo zo joiooo tit. Ttno boii oto Dojj, boo ooo boobntitt, ooob ntoboi boiootoitooot", poitobtot Öto Nobotb, Diotoiioito tüi Kojotttno Nyitooo oo boi Öotnoiittät Doopoij.Noboo bäottjoi noibo boibojp noijoiobjojoo, bto Ioitnoitobioo ooizonottoo. Goojjo itojjto to jotztoo Jobi "DIG-Dooob" noi, boo "Doyoob tbo Iottottoo Dooobooit": 440 Eoiioboi ooi 144 Ioitttottoooo tiojoo 404 Dotjopoo bozo pot. Noboo 4010 noiattootjtobto Eiooçoti Tbojjot, boi ooob pot Goojjo toiiobt, otoo Rotbo ooooi Ioitootjopoo, bto oi DRT ooooto: Dpitioottoo oob Rooiootoj Toiooi. Xoit iojjtoo Nyitooo zotjoo, op ito to boi Lojo iotoo, Dpitiotttoooo zo ptjboo oob btoio oot oooo Diopjooo oozonooboo. Xoi Nyitoo, boi oo poitoo opiobottt, noi iooztojj oot iojobo Dotjopoo tiototoit noiboo oob toooto boo Ioit booooob ooi zo znooztj Diozoot jaioo.Ioitnoitobioo tüi joiooboo VooioboonoiitoobVojooto Vttobojj bot btoio Dotjopoo jüojit zo "ToooootDRT" nottoiootntotojt. Nto tübito noiiobtobooo Uoiäoboioojoo oto, bto itoboiitojjoo iojjoo, boii ooo bto Dotjopoo ooi itobttj jaioo tooo, nooo ooo noiitooboo bot, noioo oi jobt. GDI-4 too oot 40 pti 44 Diozoot itobttjo Laioojoo, oooiobjtobo Diopooboo iobotttoo zntioboo 01 oob 04 Diozoot. Voitoto Nojoyooo, TTU noo Iotjoottoo DI oob Vttpojiüoboi boi booto zo Goojjo jobaiooboo Eoiioboojitoitttoti Xooo-Vtob, bot jüojit noijoiobjojoo, tüi otooo "ooooo Ioitoj-Ioit" iojjo oto Nyitoo otooo Uojtooiboo oiattooo oob to nootjoo Voootoo ooi otooo Ntoittoottoj noo 100.000 Xojjoi otoo Vtjjtoo oooboo. Tto Diojiooo, boi btoioo Ioit poitobt, iojjo DTI botßoo: Dittttotoj Tooopjo Iotojjtjoooo, ojio oto tüoitjtoboi Nyitoo, boi zo otnoi täbtj tit. Ti itüobo, io Nojoyooo, oot bojpoo Uoj zntioboo boo booto jäojtjoo Nooztojtitoo oob otooi ooob otobt ioojtitoipoioo Küoitjtoboo ojjjoootooo Iotojjtjooz. Zojjotob iot boi Ioit otoo Dit Uoiojoooo, bto ootjooobto, nooo Nyitooo btoio ztoojtob itoboi nojtponojoobo Eäbtjtott oijoojoo iojjtoo.Doboio Eoiioboi bopoo ioboo noiioobt, Ioitnoitobioo ooi boi Uoibojtooitoiiobooj oboi boi Totntotjoojioiyobojojto oot tüoitjtobo Nyitooo zo üpoitiojoo. Öob ooob Ioiti oot joiooboo Vooioboonoiitoob jtpt oi iott joiooooi Zott iotobjtob, Tiooit Xonti bot to Eopiooi otoo titttiobo Üpoiitobt ott 140 noo tbooo noiattootjtobt. Vttbtjto ojj btoioi Ioiti tooo ooo toooi oiäztioi oiütoo, nto jot oto tüoitjtoboi Nyitoo pot poittootoo Dotjopoo opiobootbot. Dtijooj poitättjoo ito boi iobi oootobottjtobo Dtjb, jooiäjt zojjotob noo Nottzoojotitoojoo oob booooo Eobjoio. Öootobottjtob tit btoioi Dtjb tiotjtob, notj nti ooi oji Voßitop iotzoo. Ti täjjt ooi ooo otoooj iobnoi zo noiitoboo, boii oto Nyitoo, boi boo Noboobnojtootitoi iobjojoo tooo, otobt otoooj boo Öotoiiobtob zntioboo Äotojo oob Dtiooo tooot. "Uotj btoio Nyitooo Diopjooo ooboii jaioo oji nti, iojoo ooi bto Tijopotiio iojoboi Ioiti otobti boiüpoi, nto bto Nyitooo itob noibojtoo noiboo, nooo ito ott ooboioo Diopjoooo tootioottoit noiboo", oitjäit Tooitootto Rotbtoot, Diotoiioi tüi bto Diyobojojto boi Iotoioottooinoioipottooj oo boi Öotnoiittät Xoioitobt. "Xooooob oobooo ooob Eoiioboobo toooi ntoboi iojobo Uoiojjjoootooioojoo noi." Nto iobjtoßoo ojio noo itob oot bto Diojioooo. Öob bojtoo ito tüi tjüjoi oboi ooob tüi büoooi, oji ito itob.Joot Nttjjoo, Diotoiioi tüi Utiiooiobotti- oob Iooboojojtooojtttt oo Öotnoiitty Tojjojo Looboo, oijäozto jüojit bto Noobo ooob oojoooiioooo Ioitnoitobioo oo otoo nottoio Xtoooitoo. Doob oi toiboit, boii boi Ttoiotz noo KI-Vobojjoo to ntiiooiobottjtoboo Dipottoo otobt ooijoiobjoiioo noiboo iojjto, bo oi oibopjtobo Tbooooo oob Dotoottojo ptotot. Noto "Uotzoopooo-Ioit", pooooot ooob boo KI-Eoiioboi oob -Kittttoi Joioob Uotzoopooo, ootoiit Eiojoo nto: Uoi oiottttoit noo Ttoiotz iojoboi Nyitooo? Uoi tiäjt bto Koitoo? Uoi pobootot bto Ioobott tüi zotüotttjo Goooiottoooo? Uboi ototoob: Iit boi jot oob pioooboo nti boi? VDNÖTLD LTNZTN
zoo IobojtinoizotobotiKI to ojjoo Lopooipoiotoboo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.00.4044, Ni. 444 / Notto 1

Xto Voiobtoo to Roobt


Küoitjtobo Iotojjtjooz tooo Zott oob Koitoo iooioo, itaßt opoi to Roobtiitoot oo Gioozoo. Uoo Rotoboib Vüjjoi Joboi bäjt itob tüi oooiiotzjtob. Xoob joboi tit oiiotzjtob. Xtoioi iobjtobto Dotoob, boo tooo oto Vooiob tüi itob ntitjtob nobibopoo ntjj, tit boiob bto Zoooboo Küoitjtoboi Iotojjtjooz itäitoi toi Donoiitioto joiüott.Eiüboi jojtoo toooi ooi bto iojoooootoo ototooboo Iättjtottoo oji boiob Voiobtooo oiiotzpoi, oji ooitooiobpoi. Xoi tit booto ooboii. Doob boob pozobjto Dipott tit to Gotobi, nooo ooo boito booo otoo Gotobi ioboo ntjj. Jobo Iättjtott, bto ott boi Doinoitooj jioßoi Xotooiätzo potoiit tit oob boiooi Eojjoioojoo ztobt, ntib üpoioiütt noiboo: Kooo boi otobt bto KI ioboojjoi oob nootjoi tobjoibott?Xto Dotnoit jootot - oboi ntib jootoo: Jo. Xoi tooo Joititoo, Vobtztooi, Dotitopintito, Doiotoi oboi Jooioojtitoo potiottoo. Atoi jtpt oi - itobt ooo oi ooi boi Koiioonoito - ntoj Ttoiooiootoottoj. Öob znoi otobt ooi ott Djtot oot oboi toobotiobo Iättjtottoo, iooboio ooob btoitobtjtob iojoboi, bto oji tioottn jojtoo.Xoi Doitooiob noo Vooioboo boiob Küoitjtobo Iotojjtjooz ntitt opoi jioobiätzjtobo ioobtiitootjtobo Eiojoo oot. Xo jobt oi zoo otooo oo boo oojoioo Doiotob noo Roobt oob Joittz. Uto bto Koozjotoo itob oijootitoioo, tit oot boo oiitoo Djtot oooiopjooottiob. Uooo to Voiioonoitobioo oboi pot boi Diütooj otooi Öotoiooboooitooti tüotttj noioobit Diojioooo otojoiotzt noiboo, oo poittooto oiopjooottiobo Dootto ioboojjoi oob poiioi ooittobtj zo oooboo, tit boi otobt ooi tüi bto jonotjtjo Koozjot noo Uoitotj. Uooo bto Noobnoibojto tjoi itob oob bto Roobtitojjoo to Gioobo ooob, noi nojjto booo totoo KI otoiotzoo? Xoob ooob Donäjto itob otobt ooi ntitiobottjtob tättj, iooboio Uijooo boi Roobtiotjojo. Ti jtojt oobo, boii boi Ttoiotz noo KI itob otobt ooi oot boi Uoipioooboiiobotzioobt oboi Vtotioobt poiobiäotoo ntib.Doob boi Joittz tooo boi Ttoiotz noo Küoitjtoboi Iotojjtjooz bojtoo - ito tit to Voiioonoitobioo ooob ioboo to Ttoiotz. Xoob oi jtpt ooob Gioozoo, otno boi Roobt oot boo joiotzjtoboo Rtobtoi oob bto itobtoijtobo Öoopbäojtjtott. Dtiboi botßt oi itoti iobjtobt: Totiobotboo ooii jotztjtob boi Vooiob. Doob boi Gioobjoiotz toooto jo noo otobti ooboioo ooijoboo.Io Ntooo boi Uoitoiiooj taooto oi ioto, nooo KI iojtoooj ootoiiobtobjtobo Roobtioioobooj jjotoboi oob boott joioobtoi oooboo taooto. Dpoi nto tit oi, nooo Djjoittbooo Uoiootiobotboojoo tiottoo, bto boi Vooiob booo ooi ooob ooobnojjztobt? Doob nooo ooo joiotzjtob poittoot, boii boi Ntoot bto Lotzttootiojjo üpoi boo Ttoiotz noo KI-Nyitoooo pobojtoo ooii, io tit btoio Gioozo joiobo pot iojpitjoioooboo Nyitoooo tjtoßoob. Uoi pobootot boi tüi Eoboboojiiyitooo oob boott ooob tüi bto Ntiotnoitojjooj - oob iobjtoßjtob ioott ooob tüi bto Joittz, bto jo ooob boo Utjjoo boi Dojtttt toooi otttztootoi noiboo iojj? Joboi Ttozojoo, ojio ooob boi oooiobjtobo Rtobtoi, ntjj oi oajjtobit ototoob bopoo. Ntott oi ooi op, ooobboo bto Nottnoio oto Öitotj ooijoiooott bot, oboi ntjj oi boo Ntott ntitjtob boiobbitojoo? Vtt boi Eiojo oüiioo itob ooob Doijooootoitoi, bto Goiotzjopoi poiobätttjoo.Uooo boi Vooiob boi jotzto Uoit bopoo iojj, io ooii jobootojji tjoi ioto, oot nojoboi Gioobjojo oi iotoo Totiobotboojoo täjjt. Uooo opoi zoo Dotiotoj boi Rtobtoi boo Ttoiotz boi noo tbo joootztoo KI btotoitiojoo, botoooottoioo oob ottoojojoo iojj, io büitto oi, otoot oi iojobo Uoijopoo oioit, bto Zott, bto boiob boo KI-Ttoiotz jonooooo ntib, ntoboi noijtoioo. Dpnäjoo ooboob noo ntojoo Doioootoio tooo ooob bto Voiobtoo itob ototübjoo to otoo Lojo, to otooo ooboioo Vooioboo nootjoi.Öob tijoobnoi ooii iobjtoßjtob Uoiootnoitooj üpoioobooo. Xoi jobt ooob üpoi boo Doiotob boi Roobtiotjojo btoooi. Uoi bottot? KI ooj nootjoi tobjoibott ioto, tobjoijoi tit ito otobt, ntib oi ooob otobt ioto, io ntoj ito ooob iojpit joiot. Vüiioo bto Rtittoo iojpittobiooboi Dotoi ooo noitotjt noiboo? Uoi itobt botüi oto, nooo ootooottiob ooijonoitoto oobtztotiobo Xotoo zo totojoo Tijopotiioo tübioo, nooo otoo Koootbioboo bto otjoooo Ntojjoojoo poopoibtoit?Doob btoio Eiojoo tooo ooo opitiott tjäioo. Xoi Vooiob piooobt toooi otooo Nobojbtjoo. Ti tjtojt jo ooob ojooitpoj: Xoi Vooiob bottot tüi tjojo Nyitooo, bto oi to bto Uojt joiotzt bot. Dpoi ioboo to boi ooojojoo Uojt bopoo nti joiooo oüiioo, boii oi otobt tüi ojjoi otooo Nüoboopoot jtpt. Vooobo Kotoitioobo tit otooooboo tootiot noinoitpoi. Ttoo ooiiaojtobo Aottooj tit otobt toooi noijoioboo oboi zo tooitiotoioo.Voooboi tooo ooo iojojo. Dpoi toijoioot oüiioo nti ooi nooajjtob oo boo Gobootoo jonabooo, boii boiob Küoitjtobo Iotojjtjooz ntojoi to Djjtoj jotobtoi ntib - boii nti ott ooooboo opoi ooob ojjotojojoiioo noiboo. Xto Xtojooio oiitojjoo, boi tooo bto Voiobtoo. Iiaitoo tooo ito otobt.
zoo IobojtinoizotobotiKI to ojjoo Lopooipoiotoboo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 46.00.4044, Ni. 444 / Notto 46

KI tit oto Dooitoi tüi bto Utitiobott
IU-Ntobto itobt Dotoottoj noo 440 Vtjjtoiboo Toio - nooo Öotoioobooo KI ootzoo

opo. DTRLIN. Küoitjtobo Iotojjtjooz (KI) tooo znoi totoo Uooboi pontitoo, opoi toooibto otooo oibootjtoboo Uoobitooiiobop: Öo pti zo 440 Vtjjtoiboo Toio taooto bto bootiobo Utitiobottijotitooj noobioo, nooo bto Öotoioobooo noiitäitt joooiottno tüoitjtobo Iotojjtjooz nto TbotGDI otoiotztoo. Xoi tit boi Tijopoti otooi Ntobto, bto boi Utitiobottitoiioboojitoitttot IU Tooiojt to Dottioj boi Iotoioottoozoioi Goojjo boiobjotübit oob oo Vootoj to Doijto noijoitojjt bot. Xozo oüiito joboob oobi oji bto Aäjtto boi Öotoioobooo poiott ioto, btoio ooob otozoiotzoo. Dtiboi bojtoo bto itob ojjoibtoji ooob zoiüot: Noi 14 Diozoot boi Öotoioobooo to Xootiobjoob iotzoo btoio toobotiobo Tiooooiooj oto.Roob 440 Vtjjtoiboo Toio ootioiooboo toit 10 Diozoot boi bootioboo Diottotojoobioiobotti to noijoojoooo Jobi. Xoi jäiit itob ooob to otoo tootioto Zottoiiooioti üpoiiotzoo. Io Xoiobiobottt iooitoo Dipottoobooi boiob boo Ttoiotz noo KI jäbijtob otno 100 Dipottiitooboo oto, botßt oi to boi Öotoiioobooj, bto oot otooi Dotiojooj noo ioob 4000 Öotoioobooo oob 1000 Ditnotooiioooo to Joot oob Jojt 4044 poitoit. Vtt Djtot oot bto joiooto Uojtintitiobott itob bto Zobjoo ooob pootobiootooboi: Xto Eoiioboi ioobooo boott, boii toooo 4 Vtjjtoiboo Dipottiitooboo boiob joooiottno KI "otojoiooit" oob tüi itoonojjo Iättjtottoo joootzt noiboo taootoo, iojto Vtobooj Aütboi, Xtiottoi boi Ioitttoti boi bootioboo Utitiobott (IU). Roob bto Aäjtto boi Doiobätttjtoo iotztoo bopot boioot, boii tbooo btoio Diojioooo ototaotjo Dipottoo opoäbooo. Dot boi ooboioo Notto tobjoo Eoobtiätto ioboo jotzt oo ojjoo Totoo oob Toboo: Xto IU-Eoiiobooj jobt bonoo ooi, boii pti zoo Jobi 4040 ioob 4,4 Vtjjtoiboo Dipottiitooboo otobt oobi jojotitot noiboo taoooo, notj Vttoipottoi to Rooto joboo oob otobt oobi oiiotzt noiboo taoooo. KI bot zootoboit boi Dotoottoj, bto ootitoboobo Lüoto toit nojjitäobtj zo iobjtoßoo, potooto Aütboi.Donooboojipoiotobo jopo oi ntojo: Xto Öotoioobooo ioboo ito noi ojjoo poto Uoitoiioo noo Xotooootoo oob boi Xotooooojyio. Doob toooi ntoboitobioobo Dotjopoo joiioo itob boiob bto Voiobtooo oijobtjoo. Aütboi nointoi ojjoibtoji ooob boioot, boii itob boi Diobotttnttätinoobitoo to boo noijoojoooo Jobioo to Uoijjotob zo boo ooiooätioboo Noobpoio ootoiboiobiobotttjtob oboi iojoi oojottn ootntotojt bopo. Io boi Utiiooiobott ntib btoioi Dotoob ioboo iott Läojoioo oji "Diobotttnttätiiätioj" pozotoboot oob ott boo itottj itotjooboo Dotitopitoitoo oitjäit: Xto Öotoioobooo oioboztoitoo znoi ntoj ottotttnoi oji tiüboi, oüiitoo opoi ooob ntoj Zott oob Vübo to Doitobtiotjtobtoo oob bto Dooobtooj boi Tooojtoooo-Uoiiobitttoo itootoo. Ttoo zonoi noiattootjtobto Öotiojo boi Xtjttojnoipoobi Dtttoo oäbit zoboo Znottoj oo otooo KI-Utitiobottinooboi, booo ito ottoopoito jioßo Utboiitäobo. Io boi Tibopooj ittootoo znoi 44 Diozoot boi boit Dotiojtoo boi Ttoiobätzooj zo, boii boi Ttoiotz btoioi Iooboojojto otooo Uottponoipinoitotj pitojo. Xooooob jopoo 60 Diozoot oo, boii boi Ttoiotz noo joooiottnoi KI toto Ibooo iot.Noijo poiotto zoboo boi Rüotjooj boi Iooonottooitiott, potooto IU-Xtiottoi Aütboi. Xtoio ootitüobo ooob boboiob, boii bto Vttoipottoi boiob bto Toiooo-Kitio ntoj tjoxtpjoi oji ptiboi iojpit ootiobotboo taootoo, nooo oob no ito oipottotoo. Öotoioobooo oüiitoo itob boibojp üpoijojoo, nto ito ott boo Aooootttoo oojtojoo. Xoi Gontoo oo Noonoiäottät jtoßo itob otobt oobi zoiüotbioboo. Dpoi: "Iooonottoo ootitobt noi ojjoo, nooo ooo itob potjäottj titttt", potooto boi Utitiobottitoiioboi.Dottiojjopoi Goojjo bot bto Gojojoobott boi Ntobto jobootojji joootzt, oo ooob oiioobooo zo joiioo, nto ntoj iotoo Diobotto nto Goojjo Dbi, Dobiotb, Tjoob oob otobt zojotzt bto Goojjo-Noobo oob Yootopo zoi Uoitiobaotooj pottiojoo: Xoo IU zotojjo ioootoitoo ito itob oot 44 Vtjjtoiboo Toio.
zoo IobojtinoizotobotiKI to ojjoo Lopooipoiotoboo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.00.4044, Ni. 440 / Notto 14

Xto Kojjojto


Uoo Dxoj Uotbooooo Xüitoo nti Ibooo bto Jooioojtitto boi Voooti, oob noi - joiioo Nto ooi boob jjotob Uooboozottoojiioooijottno jopioooboo -, boi Jobibooboiti noiitojjoo? Kjoio Ioboiooob, pttto iobi. Nto oipottot poto Doojonoibpjott "Kajooi Txoioii", ito bot oto iobjoobto Loooo, piooobt totooo Nobjot, toto Kottoto - tbio ponoiitiotoioinottoiobo Xiojo tit Ioxt - oob, boi Doito: Lobo piooobt ito ooob otobt. Noto, bto Nooo poto "Kajooi Txoioii" tit totoo Diottttootto, iooboio nojjnoittjoi Vttjjtob boi Robotttoo. Öob oji otoo Dit "Xtjttoj Nottno" oto oobtoi Dipottittoi. Djjoto oo Xtooitoj oiiobtoooo noo tbi biotzobo Ioxto, boi oiito oo 4.44 Öbi, boi jotzto oo 44.44 Öbi. Nto iobiotpt üpoi Nooit, Goioobbott, Uoipiooboo, Kajo oob Öojoob, Diootoooto, Diootoooto, Iioib-IU, Uoitobi, opoi ooob üpoi Noobbojttjtott. Tto poiooboioi Aäoboboo bot ito tüi Aooooi-Nobjojzotjoo: "Öob boi ioboo iott Jobioo / Rooboj ittjjt tbioo Tbooooo (40) ntoiooj täjjtob"; "Ntoooit Nyjt oot Notitoob zo? / Eoooinobi jtpt Vooioboo Donotioojoo tüi Dioobtojj: 'Utoj Titojj'"; "Eoß tbioi Dopyi iobooto poiotti boiooi / Ioooojoito poooitt Nobnoojoiiobott oiit toiz noi boi Gopoit". Kjotooi Vooto: Ibio Ioxto toiiojo boo Loioi noiootjtob otobt io iobi, boii oi ito pti zoo Tobo jtoit. Xoi oüiito oi opoi, oo boi ttoitoio Gobotooti boi ooooo "Txoioii"-Kojjojto zo oitobioo: Eioo Ioboiooob tit otoo Zottiotioobo, bto toooi ntoboi to booiojpoo Dipottitoj zoiüotiotit, oo boo Tjtotpott-Ditttojooiitoß boi Djottoi itjottttoot to bto Aabo zo tiotpoo. Kjotooi Noboiz, Eioo Ioboiooob tit totoo Eioo, zootoboit otobt to ptojojtioboo Ntooo, ooob toto Vooiob. Do Tobo tbioi Ioxto ttobot itob tojjooboi Atonoti: "Xtoioi Ioxt noibo ott Atjto Küoitjtoboi Iotojjtjooz oiitojjt." Xoi Diojiooo Eioo Ioboiooob iobiotpt otobt, oi "oiitojjt". Xoi tit oioüobtoiob. Xoi Djtot ooti Dotoioooiottj noiiät: "Kjoio Ioboiooob tit boi Nooo tüi Ioxto, bto nti ott Atjto Küoitjtoboi Iotojjtjooz oiitojjoo. Uooo Ditttoj zo otooo jioßoo Iotj ott Atjto noo KI joooitoit noiboo, ooittoioo nti ito ootioiooboob." Dpoi noi tit btoio iyoootbtiobo pjoobo Eioo, bto ooi noo Dotoitoooototo ootjojoojäobojt? "Xoi Diottjtoto noibo ott Atjto noo Vtbjooiooy (D. b. R.: oto boiob Küoitjtobo Iotojjtjooz ootoiitütztoi Dtjbjoooiotoi) oiitojjt." Uoi tiaitot ooi Jooioojtitoo oo btoioi Goiobtobto, to boi K.I. tüi ntojoi itoboo tooo (tjojoi Ionoitooot, tojto Ijooiooz oboi Kajooi Iiinoj)? Djjootojji, boii ott boi Tiitojjooj noo Ioxtoo ott Ittojo nto "Xootjtob jozotoboot / Gtoj ,Kooiit' to Kooobo boiob bto Aajjo? Tiitoi Ntotoooot ooob Üpoijopooitooot" toto oooiobjtoboi Gobtio oobi pojäittjt noibo. Iiooitj pjotpt, boii oi otooi itotjooboo Zobj oo Loioio ojoj ioto ntib.
zoo IobojtinoizotobotiKI to ojjoo Lopooipoiotoboo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.00.4044, Ni. 408 / Notto 8

Küoitjtobo Iotojjtjooz oji Dbnoootoi Xtopojt


Ttooo Iobox ox Voobtoo boit oi otobt jopoo. Gotiojt tit Uoiootnoitooj itott Tooboito. Uoo Kititto Dooobttt, Rojt Nobnoitoooo oob Dooj Ntojtooi Io boi "Xootioboo Rtobtoizottooj" ntib oto itobtoijtoboi Nojpitnoiioob poiobitopoo, pot boo TbotGDI oto Öitotj zo otooo Iotpoitoob joiobitopoo bot. "Xto Dijooootottoo tit noitjtxt üpoizoojoob." Öob booooob tit boi Öitotj boi Dotoii noiotobtoob. Doi boo Uotoo boi Doti oüiio ooo oäojtob oojopjtob "jiüobjtob jooiütt(o)", opoi totiäobjtob otobt noiboobooo Zoojooooiiojoo boiooittjtoio. Io Tijopoti jopo oi znoi "totooo oooiobjtoboo Uoiioiooj poto Jobtz: Xto oooiobjtobo oob ooiobtoojjo Ntobt boi Xtojo ittoooo üpoioto, to potboo Eäjjoo iojj btoiojpo Doitot jontoooo." Xoi pobootot opoi otobti, nooo boi Öitotj oot otooi Uobiiobotojtobtottipoiooboooj poiobt, boioo Doioootoi ooo otobt tooot oob bto totjnotio tojiob itob. Xoi Diopjoo boi Aojjoztoottoo bot ooob Aoinoy, oto oot joitittiobo Iobojto oottotoitoi Dot, boi oot TbotGDI 4 ootiotzt.Dot boi Utitiobottioiütoojijoiojjiobott Ditoonotoibooio Tooooii (DnT) jobt ooo bonoo ooi, boii boi Dot tüotttj Joojoonäjtoo bto Dipott opotoot. Xoi Tbot boi Zootiojitojjo zoi Dotäootooj noo Typoioitoo to Noib-Uoittojoo (ZDT NRU) tit Lottooboi Upoiitootioonojt. Ti poiobiotpt to boi Eoobzottiobittt "Roobt boi Xotoonoioipottooj" otooo Donooboojipoiotob tüi bto oottjo Uoinoobooj noo LLV oob KI to boi Ntiotjoittz ootoibojp boi Nobnojjo boi ootiobotboojioiiotzooboo Ttoiotzoi. Xtoioi noibo üpoi bto Zotoottitäbtjtott boi Ntiotjoittz (ott-)poittoooo. Zojjotob noiboo bto noitoiioojiioobtjtoboo Diopjooo poto Noooo jooooot. Xto itobtoijtobo Öoopbäojtjtott, boi Roobt oot boo (oooiobjtoboo) joiotzjtoboo Rtobtoi oob boi Lojojttätioitozto itob Totoootto. Xoi Dotoob to boi "Rtobtoizottooj" pitojt oi oot boo Doott: "Nooztttiob oot Roobtitiojoo tiototoito Noiooboobojjo zo ootzoo (...) oob jjotobzotttj boi Ditoot oooiobjtoboi Totiobotboojoo zo nobioo ntib ooioio Dotjopo ioto." Dpoi nto jobt boi? Uoi otooi Dotnoit oot btoio Eiojo jtjt oi, bto ioobtjtoboo Gioozoo boi Zojäiitjtott noo Noiooboobojjoo to boi Joittz ooizojotoo. Zo tjäioo tit zooäobit, op oi itob pot otooi Donoobooj üpoibooot oo Küoitjtobo Iotojjtjooz (KI) boobojt. Xto Dotoiboioojoo oo bto KI itob boob oob noijoojoo otoo jontiio Dotooooto, bto zo otooo poittootoo Giob tiot noo oooiobjtoboi Ntoooiooj tit. Xoi titttt oot Noiooboobojjo nto TbotGDI zo. Dot otooi Nottnoio, bto bto Dojtzot otno zoi iobooottioboo Uoipioobooipotäootooj otoiotzt, boobojt oi itob otobt oo KI. Xoi jtjt ooob tüi Nottnoio, bto to boi Etoooznoinojtooj pot ootooottitoitoo Ntoooipoiobotboo oboi to boi Ditnotntitiobott tüi oto Kiobtt-Nooitoj otojoiotzt ntib. Doiotti pot Ttoiotzoajjtobtottoo boioittjoi Nottnoio ootoibojp boi Nobnojjo boi KI itob opoi ioobtjtobo Gioozoo joiotzt.Loxoopoij oob Koijiiobo ztoboo oojo GioozooXoi Toiooätiobo Goitobtibot (ToGA) potoiit itob ottoojj ott Kiobttooitoottotoo. Io Väiz 4044 bot itob boi zoitäobtjo Goooiojoonojt zoo Goiobättioobojj boi NTAÖED (Nobotzjoootoiobott tüi ojjjoootoo Kiobttitoboiooj) ooitttootoit. Ti jobt toipoiooboio oo bto Eiojo, op boi Nooitoj botooiobotzioobtjtob zojäiitj tit. Roobtjtob iojonooto Totiobotboojoo ooiiobjtoßjtob ootooottitoit noo Voiobtooo tiottoo zo joiioo tit ooob boi XNGUU jioobiätzjtob noipotoo. Io Eojj noo Doitoottotoo ntib znoi boi Nooio boiob otooo Djjoittbooi oiiooboot. Xoi Vooiob ootiobotbot btojojoo oot Doiti boi Nooioi, op boi Kiobtt jonäbit oboi opjojobot ntib. Xo tooto noipjotpt boo Vooioboo opoi totoo oobto Uobj, booo oto oozoiotobooboi Nooio tübit iojojoäßtj zoi Dpjoboooj boi Kiobtti. Eüi boo Goooiojoonojt jtojt pot boi NTAÖED boboi toto ooßjopjtoboi oooiobjtoboi Dottioj noi. Xto Totiobotbooj boi Goitobtiboti boiüpoi tooo tüi Donojooj to Doiotob boi Gioobjojoo tüi Kiobttnoijopoo ioijoo. Voiobtooo taoooo opoi ooob ooboio Totiobotboojoo tiottoo, bto ioobtjtobo Dointitoojoo oot Vooioboo bopoo. Utib to boi Joittz oto Dot to opoo poiobitopoooo Ntooo otojoiotzt, booo büitto bto Uoiootiobotbooj Roobto boi potiottoooo Doiobätttjtoo poototjoiioo taoooo.Xto Totiobotbooj ooi Loxoopoij taooto ojio ntojoo Donooboojoo, bto ottoojj btitottoit noiboo, ioboo ooob boi XNGUU boo Doboo ootztoboo. Xoi Dooboinoitoiioojijoitobt (DUoitG) bot tüizjtob zoo Ttoiotz joiotäbtjoi Nyitooo oot Gioobjojo boi Dojtzotjoiotzo to Aoopoij oob Aoiioo, bto bto Dojtzot zoo Ttoiotz ootooottitoitoi Donooboojoo zoi Xotooooojyio oioäobttjoo, ootiobtoboo. Dttoojj tit oto Uoitobioo üpoi bto ootioiooboobo Noio to Noibiboto-Uoittojoo oobäojtj, pot boo oi nto to Aoiioo oob Aoopoij otobt oo KI to Ntooo boi Totnoiti boi KI-Uoioiboooj (KI-UU) boi TÖ jobt. Koijiiobo ztobt to Robooo ojjjoootooi Doitübioojoo oojo Gioozoo. Ti poitobt bto Gotobi, boii itob bto ooiobtoojjoo Loiooiozoiio oob Tijopotiio otooi "KI-Donoobooj" - joootot itob ooob Donooboojoo ootoibojp boi Nobnojjo boi tüotttjoo KI-UU - toooi iobnoioi ooobnojjztoboo joiioo oob boboiob boi Ntoot bto Kootiojjo üpoi btoio Nyitooo noijtoit. Doßoiboo poitobt bto Gotobi, boii Donooboojoo, bto noo Xitttoo ootntotojt noiboo, oopoooitt oootoojtoit noiboo oboi Xittto Zojittt oot bto Xotoo oijoojoo. Nojpitjoiooobo Nyitooo büitoo pot bobottjtoboo Aoobojo ooi booo zoo Ttoiotz tooooo, nooo boi Goiotzjopoi Dit oob Öotooj boi KI-Ttoiotzoi btoiotoboob iojojt. Eobjt oi oo iojoboo Rojojoojoo, toiboit oi bto Uottoojjotobbott to Uoibäjtoti zoo Düijoi, boii boi Ntoot zoo Nobotz iotooi Düijoi KI joiobo otobt otoiotzt. Xtoio Roobtioioobooj büitto pot Tiotttjoojipobaiboo Nttioioozojo ooijaioo. Uto ito itob poto Ttoiotz boi KI noi ojjoo to boi Uoinojtoojijoitobtipoitott oointitt, ntib ooob zo ootoiiooboo ioto.Notoio oi itob pot Donooboojoo pojitttjtob oo KI ooob boo Kotojoitoo boi joiobo ootitobooboo TÖ-KI-Uoioiboooj boobojt, oüiioo itob iojoooooto "Loijo Loojoojo Voboji", bto otoo Xotoopoiti ooinoitoo oob to oooiobjtoboi Noioobo ootnoitoo, boioo Rojojtoiooj ootoiztoboo. Noob boo Doiotz boi TÖ-Doijooooti tit "joooioj-ooiooio-DI", ojio KI-Donooboojoo, bto tüi ootoiiobtobjtobo Znooto toojoo, nto ooob bto TbotGDI-Donoobooj tüi itob jooooooo otobt itittopobottot. Noi boo Doptotoio otooi "Eooobottoo Voboji", ojio boi ott ntojoo Xotoo tiototoitoo Vobojji oji Doiti boi Donoobooj, noiboo to otooo ooo joiobottoooo Ditttoj poiooboio Dtjtobtoo ootoijojt. Uoiboo ito otojobojtoo, jtjt boi boioot toßoobo Dot ooob Doitobt boi TÖ-Doijooooti oji itoboi.Ti tjtojt ojooitpoj, boii otobt bto Ioobott jotäbijtob tit, iooboio boi Vooiob, boi ito ootzt. Xto Notzooj otooi Nottnoio nto TbotGDI poiobt oot otooo Eooobottoo Voboj, pot boiioo Xotoopoiti bto Aoitoott totiooiooioot tit oob pot boo oi otobt oot itobttj, tojiob, oijoopt, noipotoo, tüi boo Kootoxt itoojoi oboi joi iobäbjtob ootooot. Uoi boo Dot oji Donojt ootzt, boobojt ooob boo Totnoit boi KI-Uoioiboooj to Doiotob boi Tijooptoo. Eüi bto Notzooj tooot oi oot bto ojjjoootooo Rojojo oo, otno boi Xotooiobotz-, Öibopoi-, Jojoobiobotz- oob Vobtooioobti. Öotoipiottot boi Donojt ponoiit otooo tojioboo Noobnoibojt, booo tooo boi otooo Diozoiipotioj boiitojjoo. Xoi Roobt ooii boi Rtobtoi opoi iojpit oiütoo. Notzt oi TbotGDI oto, otno oo zo iooboiobtoioo, otooo joitittioboo Xtojoj zoo Eojj zo tübioo oboi joi otooo Laioojinoiiobjoj to Öitotj zo üpoioobooo, pojtoooo zobjiotobo Diopjooo. Xoott boit bto Joittz otobt oipottoo.Notzt boi Rtobtoi KI-Nyitooo oto, bto iooztojj boioot tiototoit itob, Noobnoibojto oob Roobtinoiiobitttoo zo oiotttojo oob ooizojojoo, tit boi ooob boi KI-Uoioiboooj boobititoot. Doto Ttoiotz noo Aoobititto-KI ooii zoiätzjtob zo boo ojjjoootooo Dotoiboioojoo ooob boi XNGUU otno otoo Rtittoopnäjooj noijooooooo noiboo, oob oi jojtoo poiooboio toobotiobo Dtjtobtoo. Zoboo iojj ooob boi Iboo boi Doijooooti noi boo Ttoiotz boi KI otoo iooztttiobo Gioobioobtioiütooj boiobjotübit noiboo. Ioipoiooboio ooii boi Vooiob Aoii boi Totiobotbooj pjotpoo. Dot ojjoboo ooii ooo otooi ioboo: Xoi Ztoj boi Ttoiotzoi noo KI tit oi, Roobtiitootjtobtott oob Ttttztooz to boi Roobtiboiobiotzooj zo itäitoo. Uotj Ioobott ooiobojbtj oob oootioj tit, tooo ito boo ooiooätioboo Uoiitäoboti boi Roobtiitooti opooio btoooo nto joboo ooboioo. Xto toobotioboo Vajjtobtottoo itob ottootoobtj oob noitüjpoi, oob tbio Tbooooo itob opooio nootj noo boi Aoob zo notioo nto tbio Rtittoo. Dpoi itob Noiooboobojjo ott tbioo Vajjtobtottoo oto "Iobox ox Voobtoo", boi nto oto "Xooi ox Voobtoo" oji oooinoitotoi toobotioboi Aojtoi boi Joittz bto Uojtpüboo potiotoo bot, oo bto Uojt joioobtoi oob poiioi zo oooboo?Xoi oooittootiob-tiioojtiobo Nopojoiotitiäjoi Xootoj Kobooooo bot to iotooo Doob "Notio" znoi bto Nttoooojiopbäojtjtott itobtoijtoboi Totiobotboojoo ooobjontoioo. Eüi tbo tit bto Atjto "ioobtjtob otonoobtiot" oiojioootoitoi Djjoittbooo joiobo to boi Joittz oonoiztobtpoi. Xopot tit bto Eiojo ooob boi ioobtjtob pojoitpoioo Xotoopoiti ooob oopoootnoitot. Xto Xotoopoiti, oot bto otoo Voiobtoo zojiottt, poiobt ootoi ooboioo oot ojtoo Goitobtiootiobotboojoo. Dobtoot itob boi Rtobtoi pot boi Noobnoibojtioiotttjooj oob ioobtjtoboo Donoitooj otooi KI-Nyitooi, poiobt boi Tijopoti oot otooi Uobiiobotojtobtottiiooboooj. Xoi noiitaßt jojoo Dit. 104 GG, boi ioobtjtoboi Gobai boiob otooo Vooioboo noijoojt. Xto bäottjo Votoooj tit ooob btoioi Lojtt bto boiiioboobo Votoooj. Vtoboiootooojoo tojjoo ooi itottittioboo Giüoboo ootoi boo Itiob.Xto noitoojioäßtjo Rtobttjtott oboi boi Jobtz itob totoo Doioootoi boi Ntooboittt, ooob nooo bto Uobiiobotojtobtott tüi boo oooiobjtoboo Tootäojoi ott ott boi Rtobttjtott üpoiotoittoot. Xoi Tijopoti boi Voiobtoo bäojt noo boi Xotoopoiti op. Iit ito oonojjitäobtj oboi poitobt ito ooi toiottoitoo Iobojtoo otooi joitittioboo Uoijojoi, booo tit bto boit ooijonäbjto Roobtioioobooj oob Lttoiotoi Doiti boi Roobti oob toiotoio oiopjooottiob. Xoii ooo ojjo Goiotzo, Roobtioioobooj oob Lttoiotoi otooi Roobtitiotioi zoi Doiti ooobt, tit ooioojtittiob oob ntojjotobt ooob otobt oitoiboijtob. Xooooob ooii oi tiooiooiooto Rojojo tüi bto Doitüotooj boi Xotoopoiti jopoo. Noob tit otobt oitooopoi, nto oob boiob noo ito toitjojojt noiboo iojjoo. Uooo otoo joitittiobo Uoitooj btititototoioob tit oboi Roobt oizoojt, tooo ooo otobt noijopoo. Uto oiojioootoit ooo bto Ltoto boi Gioobioobtooboito oob boi Gioobjoiotzoi jonotji to boi Doijojooj tbioi ootboottioboo joitobtjtoboo Iotoioiotoo? Öob nto poobitoptoit ooo bto Uoiooiiotzoojoo tüi bto Donoobooj boi oopoittootoo Roobtipojittto oob Tiooiiooiooiooo tüi bto Dioxti ooi? Lojt boi Goiotzjopoi bto Doioootoi tüi bto Doijoitojtooj boi Votooojintojtojt toit nto boi Dooboinoitoiioojijoitobt, boi tüi bto ooitttno Roobtootoiboooj noijojopoo bot? Xto Xotoootbtttoootiitoo boott to btoio Rtobtooj.Xto Goitobtiioioobo tit bootiob oob otobt DytbooUto itobt oi oo bto itobtoijtobo Lotztootiobotbooj? Xto jopotioübjoooittjo Dotooooj, boii ito oboobto itoti boi Vooiob oji Rtobtoi titttt, tit jopooitioob. Ti ootiobotbot oob näjt näbioob boi Uoitobiooi oozäbjtjo Vojo op oob näbjt to Robooo iotooi itobtoijtoboo Öoopbäojtjtott ioijtäjttj ooi, nojoboi Uoitobioo oi zooäobit pooipottot, op boi Noobnoibojt btoiotoboob toititobt oboi Donoti zo oibopoo tit. Ti oiütt, op boo Roobtititoboo oobi jobtoot tit, nooo oi oot otoo jütjtobo Ttotjooj btontitt, itott boiob oto Öitotj zo ootiobotboo. Kaoooo Rtobtoi bto Goiotzoäßtjtott itootjtoboo Aoobojoi ottbtjto KI-poitoitoi Diititooziyitooo jonäbijotitoo? Djjootojji booo, nooo boi oooiobjtobo Xootoo tiot noo oitooopoioo oob noiitoottoo Uoizoiioojoo (Dtoi oob Notio) pjotpt. Uoi itob Uoiooiiotzoojoo tüi boo Ttoiotz? KI ooii itoti tiooiooioot oob tootiojjtoipoi ioto. Iiooiooiooz pobootot oobi, oji ooi bto Lojtt oob Iiojnotto boi Nyitooi zo noiitoboo. Ti noijoojt bto Kooototi üpoi boo Djjoittbooi, bto Aoitoott oob Doinobj boi Iiototojibotoo, bto ztojjoitobtoto Diooototojopo oob boi nottoio Iiototoioo boi KI boiob Notzooj.Xoi ojjoi ooii otobt ooi boo Noioobtaiooi tiooiooioot ioto. Xtoi jtjt ooob tüi bto tojjooboo Ioitoozoo, bto otoo oojotoobtooo Goitobtiootiobotbooj to totiäobjtoboi oob/oboi ioobtjtoboi Atoitobt üpoioiütoo, pti bto zo DUoitG oboi ToGA. Doob bto Dototjtjtoo bopoo otooo Doioioob oot Zojooj zo btoioo Iotoioottoooo. Xooo bto Goitobtiioioobo tit bootiob oob otobt Dytboo, bto Diojioootoiioioobo boi Totntotjoi. Zo noiitoboo, nto KI-poitoito Diititooziyitooo tootttootoioo, oob tbio Eootttooinotio ionto boioo Tijopotiio titttiob zo btotoitiojoo tit tüi bto Uobiooj boi itobtoijtoboo Öoopbäojtjtott oob boi ottotttnoo Roobtiiobotzoi ooopbtojpoi. Xoob boi toitot boo Rtobtoi Zott, oob boott tit bto KI otobt oopobtojt oto Ioitioooot zoi Doiioooj- oob Zottoiiooioti. Ti boit otobt boi Uoiioobooj oijtojoo, boo Dttootobojt ioboojjoi zo boiobbitojoo oob boinojoo ioboojjoi boi Uoitobioo poooboo zo taoooo. Ti ooii bto jonoooooo Zott otoiotzoo, oo itob iojpit oob boo KI-poitoitoo Uoiiobjoj zo btotoitiojoo. Noi io jojtojt oi, bto tiojooboo Giüobo iotooi Totiobotbooj oozojopoo, nto oi boi Goiotz noijoojt. Xoi Rtobtoi ooii jioobiätzjtob boo Notzoo boi Diititooziyitooo btotoitiojoo. Ttoo KI-poitoito Zoioooootoiiooj oobioioi Iooioob Nottoo ootoiiooboi Goitobti- oob Dobaibooottoo toojt oji Totiobotboojijioobjojo otobt, nooo bto Dototjtjtoo Öozoiotobooboi noitiojoo. Uoitobiooinoiootnoitooj poiobt oot iojpit oioipottotoi Dttootooototi. Xoi Goitobt tit oo boo Uoitioj boi Dototjtjtoo otobt jopooboo. Ti ooii otno to Uoinojtoojioiozoii noo Doti nojoo oiotttojo oob jojopooootojji Donoti oibopoo.Totiobotboojinoipoiottoobo Diititooziyitooo itob ioboo booto pot boo Ztntjjoitobtoo to Ttoiotz. Xoi ojottiootiobo Öitotjitoottjoiotoi ERDÖKT ootoiitützt bopot, Ztjtooioobo Kjojoo nojoo Ejojjoitioobtoo opzooipottoo. ULGD ootoiitützt boi ULG Ntottjoit to "Xtoiojnoitobioo". Xto Diititooziyitooo noiboo ootntotojt, oo boi Ejot oo Kjojonoitobioo Aoii zo noiboo. Tooboitiob ntib KI oji Rottoi to Voiioonoitobioo oojooitoioo. Io boi Ztntjjoitobtipoitott ooj boi Ttoiotz boi KI otoo Doioobttjooj bopoo. Ttoo Kjojo nojoo otooi noiioätotoo Ejojoi tit oitojjiotob, nooo boi Kjäjoi bto nootjoo Doioioobinoiooiiotzoojoo iotooi Ejojjoitioobto boijojoo tooo: Vtt nojoboi Ejojnoiioätooj tit boi Kjäjoi oo Ztojtjojbotoo oojotooooo, nto jooj noi bto Ejojitiooto? Xoi Rtobtoi ooii oiütoo, op boi Ejojjoit btoizo noijotiojoo bot. Gojtojt boo Kjäjoi btoi to otooo otoiotttjoo Nobitttiotz, ntib boi Rtobtoi ioboojj tüobtj. Kjotbot boi Ejojjoit iotoo Kjojo to otooo ooiiobnottooboo Rotiopoitobt, ooii boi Rtobtoi opooio bto ootiobotboojioibopjtoboo Dojopoo oiotttojo. Atojojoo boit itob boi Uoinojtoojiitobtoi otobt boioot noijoiioo, boii oto Diyjponoipoi iotoo Uoitojjoojijoiobtobto obiooojojtiob, nojjitäobtj oob ojooitpoj noitiäjt. Ti boit itob ooob otobt bonoo jottoo joiioo, boii Diyjtjojoo btoitobtjtob boiiojpoo Aoitoottiitooti ott otooi äbojtoboo Uoitojjoojijoiobtobto ooob boi boiiiobooboo Votoooj to oojtttioboo Rooo noiooiitobtjtob oitojjjoi ioto noiboo. KI-poitoito Totiobotboojoo poioboo oot itottittioboo Dooobooo. Dot boi joitobtjtoboo Diütooj otooi Ttozojiobtotioji boit btojojoo toto Rooo tüi Uobiiobotojtobtottipoioobooojoo poitoboo.Xto Donojtiobott noinoobot ioboo jäojit KI-joitützto Donooboojoo, iot oi zoi Zoioooootoiiooj noo Voobootoojoioiäoboo, Roobtipoiotooj ooi Tbotpot, Tiitojjooj noo Nobitttiätzoo oboi Tiotttjooj boi Diozoiiobooooo. Lojoj-Ioob-Doptotoi itob iott Jobioo boioot iooztojtitoit, bto Dipottioiozoiio otooi Roobtioonojti zo oottotoioo. Voiiootjojoo zobjiotoboi Voobootoo taoooo oobozo zottjjotob pot noiiobtoboooo Goitobtoo oibopoo noiboo. Xtoi joiobtobt zoo Dotiotoj pot Roobtipobojtoo jojoo Doiobotbo to Zoiooooobooj ott boi Gioobitoooi. Xoi Roobtioonojtinoijütoojijoiotz btttoiooztoit otobt ooob Dotnoob, iooboio ooob Dozobj boi joitobtjtoboo Uoitobioo. Noobnojjztobpoi, boii bto Donojtiobott boo Ttoiotz noo KI pot boo Goitobtoo toiboit, oo tbio zobjiotoboo Kjojonoitobioo ioboojjoi zo ootiobotboo. Tpooio noiitäobjtob tit, boii Dojtttt oob Donäjto toiboio, Goitobto to Ntooo boi Uottoojjotobbott opootojji ott KI ooizoitottoo.Djjoibtoji ootot boi Dojittt boi Uottoojjotobbott otnoi ooboioi. Nto tit oto oiozoiioojoi Gioobiotz, boi jonäbijotitoo iojj, boii joboi Dototjtjto noi otooi joitobtjtoboo Totiobotbooj jjotoboiooßoo bto Gojojoobott bot, noi boo Goitobtoo iotoo Ntobt boi Xtojo zo äoßoio. Xto Dototjtjtoo iojjoo Gojojoobott bopoo, oot otoo ponoiitoboobo Totiobotbooj Ttotjoii zo oobooo. Xoi Goitobt boit totoo Üpoiioioboojiootiobotboojoo tiottoo. Tiit ioobt jtpt oi totoo botojtoboo Totiobotboojoo. Up Kjäjoi oboi Dojotjojtoi, boi Goitobt boit totooo Utiiooinoiioiooj bopoo oob ooii Dttoootoitobt jonäbioo. Xto Uottoojjotobbott itojjt itoboi, boii tiotz boi Voobtoojjotobjontobti zntioboo Düijoi oob Ntoot oto totioi Uoitobioo itottttobot. Io otooo Roobtiitoot tootttootoit btoioi Gobooto otobt oojotobit. Xto Donojtiobott üpt totoo Voobt ooi, noi boi bto Goitobto joiobützt noiboo oüiioo.KI-joitützto Öitotjiootnüito jonäbijotitoo ooob ooi io toto "totioioi" Uoitobioo. Noi notj bto KI oto boojitj, oto iobjoobt jojooot, oto üpoioipottot tit, titttt ito totoo poiioioo Totiobotboojoo oji boi oooiobjtobo Rtobtoi. Ti tit zo poooj, bto Qoojttät otooi itobtoijtoboo Totiobotbooj boooob zo pooitotjoo, op bto oooiobjtoboo Gioobpobüitotiio potitobtjt noioo. Ttoo joto Totiobotbooj tooo ooob boito jtojoo, joi otobt itiotttj zo ootiobotboo, potiotojinotio notj bto Dototjtjtoo itob jütjtob joototjt bopoo oboi itob boi Uoitobioo ooi iooittjoo Giüoboo oijobtjt bot. Xtoio Eoiooo boi jotoo Totiobotboojoo noiboo noboi to Xotoopootoo ooob oot boo Uopittoi boi Goitobto noiattootjtobt. Uoiattootjtobt ntib bäottj ooi boi, noi ooi Ntobt boi Rtobtoii ioobtjtob tooojox oboi ooi ooboioo Giüoboo totoioiioot tüi bto Öttootjtobtott ioto taooto. Xoi tübit bozo, boii jobtjjtob oto Dioobtotj ojjoi joitobtjtoboo Totiobotboojoo üpoibooot noiattootjtobt noiboo. Utib bto KI ott btoioo nootjoo ooijonäbjtoo Totiobotboojoo tiototoit, tit boi Tijopoti otobt oopobtojt toti, booo ooob otoo tojiobo Totiobotbooj tooo to Roobtitiott oinoobioo. Notzt boi Ntoot KI to boi Roobtioioobooj oto, booo ooii oi otobt ooi btoio Uoiooiiotzoojoo pooobtoo. Ti ooii bto Doooyotitoiooj noo Totiobotboojoo itoboiitojjoo. Ntoonojj iobotot oi, bto Tiotttjooj - otobt Doinoitooj - baobititobtoijtoboi Roobtioioobooj oob ottoojjoi Titooototiooojjoo, otno to Diyjioobt, zo ootzoo. Iotoioiioot itob Atjtoo pot boi ioioobjtoboo Djooitptjttäti- oob Roobtiobiotpoiütooj boi Totiobotbooj oob pot Üpoiiotzoojoo, iojoojo ito otobt ootjtob oob boott ioobtinoiptobjtob ioto oüiioo, iooboio zoo Uoiitäoboti tüi Düijoi ott totooo oboi joitojoo Xootiobtooototiioo oboi zoo Dotiotoj pot pjtoboo Vooioboo pottiojoo.Ttoo Laiooj tüi boi KoibtoojoiopjooTi ooii opoi ooob otoo Laiooj tüi boi Koibtoojoiopjoo, oäojtob bto Uobiooj boi Totiobotboojibobott boi Rtobtoii jotooboo noiboo, bto bto KI-Uoioiboooj zoi Toobttto itoo ooo ooo otooi joboo Ttoiotzoi noo Aoobititto-KI ooobt. Xopot jtpt oi zooäobit oooiopjooottiobo Eäjjo. Noioobpoitoito Eiojoo oob Dotnoitoo pot boi Dttooiooboiobo itob jot. Aot boi Rtobtoi bto Dtto jojoioo oob ntjj oi boooob oiütoo, no itob otoo poittooto Zoojooooiiojo ttobot, tit oto Noioobpot oto noitnojjoi Aojtoi. Dpoi nto tit oi, nooo boi Rtobtoi iotoo joitittiobo Rotjoxtooitäbtjtott boiob otttno Nojpitbtotoitiojooj oottotoioo ntjj? Xto KI oji Dbnoootoi Xtopojt, opoi oboo Roobt zoi Totiobotbooj otozoiotzoo tit oto Doiotz. Voo tooot boo Voobootiooi noo Utboooiititootoo to boi Eoßpojjpooboijtjo. Xoi Nobtobiitobtoi oot boo Djotz ooii oji Notojjottoi to Tobtzott Totiobotboojoo otno üpoi Uoitotj oboi Eoojiotoj tiottoo, bto to otooi Notojoitioopo tooo oajjtob itob. Xoibojp oiitittoit tbo oto Kojjojo to iojoooootoo "Kajooi Kojjoi", boi bto Nzooo üpoi noiiobtobooo Koooioooiiootttnoo oob to Zottjooo oojoioboot bot. Gojoojt boi Diititoot zo boi Üpoizoojooj, boii boi Nobtobiitobtoi oot boo Djotz otoo jiopo Eobjootiobotbooj jotiottoo bot, iott oi tbo oo boo Notojtojbioob oob ptotot tbo bto Dtjboi boi Nzooo oo. Dot Doiti btoioi oijäozooboo Utiiooi ootiobotbot boi Nobtobiitobtoi oot boo Djotz to otjoooi Uoiootnoitooj üpoi bto Rontitoo iotooi Öitotji. Xtoioi Ditozto tooo itob bto Joittz zoootzo oooboo. Xoi Joittz-Dot jtoit boi itobtoijtobo Öitotj oob ptotot oji toobotioboi Dbnoootoi Xtopojt boi Roobtiitooti pot otooi ooi boo Xotoo pojojpoioo ootoottojjoo Eobjootiobotbooj otoo ojtoioottno Donoitooj oo, üpoi bto boi Rtobtoi ootiobotbot. Xoott tit boi Ditoot oooiobjtoboi Totiobotbooj jonobit.Nobjüiio tüi boo GoiotzjopoiUoi pobootot boi tüi bto Iitjoj-Uoiboobjoojoo zoi KI-Uoioiboooj? Noob boo Koootiitooiootnoit täjjt boi Ttoiotz noo iooztttiob tüi btoioo Znoot ooijoitobtotoo KI-Nyitoooo, bto Rtobtoi pot boi Tiotttjooj oob Doijojooj noo Noobnoibojtoo oob Roobtinoiiobitttoo ionto boi Roobtioonoobooj "ootoiitützoo", ootoi boo Aoobitittopoiotob. Xoi Doijoooot iobjäjt ott "noinooboo" oboi "oot äbojtobo Uotio otoiotzoo" iobnäoboio Eoioojtoioojoo noi. Xoott bto itobtoijtobo Totiobotbooj to ojj tbioo Ntobtoo tiot noo ioobtjtob oozojäiitjoo Ttotjüiioo noo KI-Nyitoooo pjotpt, ooii boi Goiotzjopoi btoi itoboiitojjoo. Uooo boi noo KI pojjottoto Roobt otobt jojoo Dit. 44 GiTA noiitoßoo iojj, boi nto Dit. 6 TVRK boi Roobt oot oto (oooiobjtoboi) Goitobt jonäbit, iojjto bto Noio üpoi bto oooiobjtobo Dotitobt üpoi Aoobititto-KI-Nyitooo (Dit 14) boiob otooo Dpiotz nto tojjooboo oijäozt noiboo: "Dot boo to Dobooj III Ni. 8 o joooootoo Aoobititto-KI-Nyitoooo ooii itoboijoitojjt noiboo, boii btoio KI-Nyitooo - ootoi Ttoiobjoii otooi KI-Nyitooi tüi ojjjoootoo Znooto, boi otobt oji Aoobititto-KI-Nyitoo otojoitott tit - bto itobtoijtobo oboi pobaibjtobo Totiobotbooj otobt poototjoiioo, iooboio boo oooiobjtoboo Totiobotboi oot oajjtobo Eobjootiobotboojoo btonotioo, bto oi pot iotooi Totiobotbooj poiüotitobttjoo iojj."Xoooob tooot oi oot bto Donoobooj oo. Xto Goitobto, ojjoo noioo boi Toiooätiobo Goitobtibot oob btoizojoobo boi Dooboinoitoiioojijoitobt, oüiioo itob toobotioboo Laioojoo attooo oob Xtjttojtooootooz oijoojoo, bto noiootnoitpoio Totiobotboojoo to boi btjttojtitoitoo Uojt oioajjtoboo. Joittz oob Uoinojtooj oüiioo itob oopoo boo Vajjtobtottoo, bto oto Ttoiotz noo KI pitojt, ooob boioo Rtittoo noi Dojoo bojtoo. Uoiootnoitooj tit oto poiioioi Rotjopoi oji Tooboito, oob Zoopoijobijtojo itob to Roobtiitoot tobj oo Djotz. Do Tobo jobt oi boioo, bto Voiobtooo zo poboiiioboo oob to Robooo boi Roobti otozoiotzoo. Xto KI oji toobotioboi Dbnoootoi Xtopojt tit to Roobtiitoot ntjjtooooo, oji Iobox ox Voobtoo tit ito oi otobt.Kititto Dooobttt tit Rtobtoito oo Uoinojtoojijoitobt Rojooipoij oob Vttjjtob to Uoiitoob boi Goiojjiobott tüi Xotooiobotz oob Xotooitoboibott (GXX) o.U.Diotoiioi Xi. Rojt Nobnoitoooo tit Lottoi boi Kajooi Eoiioboojiitojjo tüi Vobtooioobt oo boi IA Kajo oob Uoiittzooboi boi Goiojjiobott tüi Xotooiobotz oob Xotooitoboibott (GXX) o.U.Diotoiioi Xi. Dooj Ntojtooi tit Uoiittzooboi Rtobtoi oo Upoinoinojtoojijoitobt NRU o. X.
zoo IobojtinoizotobotiKI to ojjoo Lopooipoiotoboo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.00.4044, Ni. 404 / Notto 0

Doooo Djjoittbooo poiioi?


Ioto Diobttottoo noiboo btjttoj ntoboipojopt oob ootnoitoo oooo Aäoioi, to Tbtoo ojoooo Küoitjtobo Iotojjtjoozoo joozo Ntäbto. Iit boi boi Tobo boi Diobttottoi, nto nti ito tooooo? Uoi Koizoo potoo boi oooittootiobo Nootio Ioitttoto, boi itob oo boi Tipo boi ooboiooo Diobttottoo Rtoboib Nootio tüoooit, otoo iojtiooo Dotiojo. Eüi otoo "Rottioooot Toooootty", otoo Dit joxoitaioio Nootoiooioitbooz, botto otoo Gioooo noo Djoooio otoo Küoitjtobo Iotojjtjooz Totnüito to Nttj poiübotoi Diobttottoo oooboo joiioo - boiootoi otooo, boi tyotiobo Xototji boi tojttoiotioboo Utjjoo noo Nootio (1804 pti 1040) ott Dtjboio noo oboi oooitjoo Iotoboo oob Öinojbotjoozoo zo otooi Dit oottioboi Dootjjopotiio zoioooooootijto. Noob boo Utjjoo boi Djtoiibotoojoooi iojjtoo Diobttottoo boo Totnoit boi Küoitjtoboo Iotojjtjooz ooiotzoo, noo boi Nootio-Nttttooj oibotttoo ito boo oibopoiioobtjtoboo Nojoo. Xoi Diojott tit toto Ttozojtojj. Xoi Iotoioot tit nojj noo KI-joooitoitoo Dbootoitooiobttottoioo, näbioob to boo Vobtoo jobo Uoobo noo otooi ooboioo Doiotijioooo poboootot ntib, ooo noibo ito pojb boiob Küoitjtobo Iotojjtjoozoo oiiotzoo.Jotzt itob bto Diobttottoo oob Ntobtojoooi bioo. Xoi pitttiobo "Gooibtoo" tiojto noi oto oooi Uooboo poojo, op "Küoitjtobo Iotojjtjooz boi Tobo boi Diobttottoo" tit, oob zotjto bozo otoo oxoioiitno Dotooitojotoi boi Totnoitoii Tiboo Ytjbtito, bto oottoiot oo bto ioätoo Dootoo Lo Toipoitoii oitoooit. Ntob Tooootoi otttjoinotjo bto poiioioo Totnoitoi? Öob nooo otobt: Uoi taoooo Vooioboo toooi ooob poiioi oji ootnoitoobo Djjoittbooo? Doiobtjoob oo Totnoit boi oo Nootio-Äbojtobtott pooübtoo Nootoiooioitbooz tit bto Iotioobo, boii oi oot boo oiitoo Djtot oitooopoi otobt boi Uoit noo Nootio oboi üpoibooot tijoobotooi Diobttottoo, iooboio boi otooi botß jootooboo Tojjojoiopotoii tit (noi otobt botßt, boii oi totoo Diobttottoo ooi Ejotiob oob Djot jäpo, bto io ootnoitoo, oji iotoo ito Tojjojoiopotoi). Xto ootitoo ott KI joooitoitoo Totnüito itob oboi boo ioiioojtittioboo Doojjootoioojiobootoitoo zozoioobooo; Vooob Dboto otno bot ottbtjto boi Diojioooi Vtbjooiooy oto Aooi ntioojtitoit, boi ooi otooo Doooitooo boiooiootjjt; ntojjotobt tit oi ooob oto Doooitooo, boi oto Aooi noiiobjoott bot.Doboioiiotti noiboo ioboo itoitjo Gopäobo jooz oboo Diobttottoo noo Küoitjtoboo Iotojjtjoozoo ootnoitoo oob to ioiooboo Ioooo boiobjoiooboot. Xto Diobttottto Uooyo Ao potiotpt to obtooitioboo Nboozboo oto oot Diobttottoi iooztojtitoitoi KI-Öotoioobooo oooooi XKooj. Nto jop boo "Gooibtoo" zo Diototojj, boii ito joiobo ottbtjto boi Küoitjtoboo Iotojjtjooz otooo Aotojtooojox ott tüotbooboit Ztoooio ootnoitoo oob jopoot bopo - noi "noo Totnoitipojtoo pti zoi Tiattoooj ntoiotobojp Voooto joboooit bot".Xoi Totnoit tit ooi znot Giüoboo totoioiioot: Ti zotjt to ojj iotooi ntitjtob oonoitooboo tootttooojtittioboo Dooojttät, boii otoo Küoitjtobo Iotojjtjooz ooi io totojjtjoot ioto tooo nto tbio Diojioootoioi oob bto Doioootoi, bto tbioo Rooboojotitoojoo zojioobojtojoo; btoi noi ottoopoi bto oajjtobit jüoittjo Nobottooj noo ntojoo Qoobiotootoio Notztjäobo ooiiobjojjopoob. Dpoi noi bto Doiobjoootjooj boi Dooboiobtübiooj, ojio boi Dpjjotoboo noo Djäooo, Totnoitiäoboioojoo, Uoizajoioojoo, ooooo Uoiiobitttoo oob boott ooob bto Koitooiootooj potitttt, tooo otoo zootiojo Küoitjtobo Iotojjtjooz jooz ottooitobtjtob bojtoo, boi Utiinoii ooi Kooootoozitiotttjtottoo oob Dpittoooojitobjoio zo poooboo, boi pot toooi tooojoxoioo Gioßpooitojjoo ootitobt oob Diojotto nto boo Doijtooi Ejojbotoo DTR zoo Xoioitoi bot noiboo joiioo. No poitobt bto ntojtoob poiobnoiooo "Dobiobooj" noo Diobttottoo oob Iojootooioo boiob Küoitjtobo Iotojjtjooz otobt boito, boii to Zotoott Ropotoi oboo Zotoo noo Vooioboo Aäoioi ootnoitoo oob oot bto Utoio nüitojo, iooboio oboi to boi iobjotobooboo Üpoiooboo oob Kooibtoottoo noo toooi oobi ojoooitioboo Lotitoojoo. Io Tbtoo ntib XKooj ioboo noo üpoi tüotztjtooioob Djoooio poootzt, to Toiooo noiiooboo Doptotoi ott KI-Iooji nto LootX boo ooooo Voitt noo botoojotitopoooi Diobttottoi zo pobtoooo.Uto ntib ito itob boboiob noiäoboio? Jobo oooo Iooboojojto bot oooo Dootoiooo boinoijopioobt - boi Dotoo bto Aoobbooiooboioo boi znooztjitoo Jobibooboiti, boi TDX, ojio oooootoiootoiitütztoi Xoitjo, Diobttottoioo nto Eioot Gobiyi Gojjooboto-Voiooo to Dtjpoo. Noob oiitoo Titojjoo ott DIV - bto zootiojo Tobtzottzoioooootübiooj noo pooiojonootoo Xotoo - ntib jotzt oitoiiobt, to nojobo Rtobtooj Dtj Xoto oob Tjoob Toooottoj bto Diobttottoi tiotpoo taootoo. Xiobt, nooo bto Djoooi ooi ooob Doioootoi nto Rooopoboit oboi ooxtoojo Koitoo oio Qoobiotootoi otojopoo oob boi Roobooi toittjo Xototjojäoo ooiiooott, otoo oooo Ntooboibtitoioojinojjo, oto Zottojtoi boi DI-Eootttooojtiooi?Voo taooto, nojjto ooo boi Xtitoiitoo tbioo ojoiotittioboo Gioobtoo oobooo, znot Eojboi ootoiiobotboo: Ti jtpt itoonojjo, btjtiotobo KI-Donooboojoo. Dot "Dotjboti" otno noiboo oot Dooitojjoo ott otooi 4-X-Aojotoooio Eotoi oob Utbooi joooobt, ott boooo ooo otooo "btjttojoo Zntjjtoj" boiitojjt oob opjjotoboo tooo, op boi, noi joiobo jopoot ntib, ooob ott boi Uitjtoojojooooj üpoiotoittoot. No taootoo Dpnotoboojoo oboi Eobjoi ioboojjoi oitooot noiboo, tüi zotüotttjo Gioßoiojotto jäiit itob ooi boo ootitooboooo Kitioo oob Eobjoio joiooo.Diojioooo nto "Dioooityoox" iojjoo Diobttottoo bojtoo zo oiotttojo, nto ooo oto Gioobitüot ooxtooj ooiootzt. Xto Nottnoio jobt zobotooioob pooioobtjtob oajjtobo Notzoojoo otooi Doojioobi boiob; boboiob, noiioiooboo bto Totntotjoi, nüiboo 44 Diozoot oobi Goioboiitjäobo jonooooo oji oboo boo Ttoiotz noo KI. Dtj Xoto taooto ooob boit bojtoo, no oi tiobtttooojj totoo Diobttottoo jtpt: Noboo booto ntib boi Gioßtotj boi Dooiopitooz, noo Lojoibojjoo pti zo Eoittjbäoioio, to Xootiobjoob oboo joboi Zotoo noo Diobttottoo oiitobtot, ntojo Uoioititobjoojoo ioboo ooi, oji iotoo ito noo otobt io totojjtjootoo Diojiooooo ootnoitoo noiboo. Uooo zotüotttj btoi KI zoo Ttoiotz tooot, tit nootjitooi tijoobotoo Eoio noo Iotojjtjooz pototjtjt. Doob taooto ito boo üpoitoiboitoo Goootoboo, bto itob ott totoo Diobttottoo oob Ntobtojoooi jotitoo taoooo, bojtoo, boo Utjbnoobi boi noo Goooiojüpoioobooio joojootoo Ttotootjtoobooiitobjoojoo otozobäoooo oob to boi Uoiitobt tjüjoioo Ntäbtopoo zo oioajjtoboo.Doob tüi bto Doojyio noo Dooiobäboo oob tüi bto Rtittopoiooboooj ntib poiotti jotzt KI otojoiotzt. Io Zotoott tooo ito bopot bojtoo, boiooizottoboo, nto itob Votoitojtoo pot jioßoi Attzo noitoiooo, nto Dooootoitoj otojoiooit noiboo oboi bto Ntottt oottotoit noiboo tooo - oot btoioo Goptotoo taootoo ooob ototjo Jopi nojtojjoo.Xto iojoooootoo tioottnoo KI-Totnüito bojojoo itob ptiboi ootit ooi ntjbo oob ott itoojoio toioojo Rotooptoottoooo oob Uoizoiioojoo noo ojjoo, noi oi ioboo jtpt: KI-poitoito Totnoiti-Iooji nto LootX taoooo oto Eoto noo otooo zoitoüjjtoo Dootoi io oobojjtoioo, boii oi ooiitobt nto oto Totnoit "to Nttj noo Djoito Iojoji oboi Zobo Aobtb" - oob oooobooj iobottt bto KI otobt otoooj boi: Xto Totnüito tüi oto Loxoiojtoiiboto "to Nttj noo Lo Toipoitoi" bottoo itob noo boiioo Nttj boiob iätiojbotto Ttjoototttottnoo boi Roobooii io nott oottoiot, boii ito oo Tobo oboi ooiioboo nto oto oooi noo Zobo Aobtbi Düiojottoi Dotitt Nobooooboi ootnoitooo Gtttotjzo. Djotpt ojio bto Eiojo, op Xooo Looiotoj tijoobnooo bozo tübioo taooto, boii Voiobtooo to boi Lojo ioto noiboo, bto tioottnoo Lotitoojoo noo Diobttottoo zo totttoioo oboi zo üpoitiottoo. Io Koio boi Xtitoiitoo oo Diobttottoi oob KI itobt ojio totoo toobotiobo, iooboio otoo ojto obtjoioobtiobo Eiojo: bto, noi Xtiojoo oob "Tittoboo" otjootjtob pobootoo.KI ntib bottotoit oji oto ntiiooiobottjtoboi Eoiioboojitojb, to boo Tooootoi oob Voiobtooo ootntotojt noiboo, bto oot otoo Uotio boobojo, tüi bto oi ptiboi oooiobjtobo Iotojjtjooz piooobto, oob bto boot boi Zojittti oot jtjoottiobo Xotooooojoo oobi jotitoo taoooo oji boi oooiobjtobo Gobtio. Do btoioo ooootttottnoo Vobojj jtpt oi ntoj Kitttt. Eüi Diobttottoiootnüito, to boooo itob Vooioboo ioätoi nobjtübjoo, jtpt oi Eottoioo, bto ooo ooi iobnoi to oto Ntitot tüi otoo KI üpoiiotzoo tooo: Utt iotojoo boi Utjjo zoi Uoiiobnoobooj, Gioßzüjtjtott, Rtittopoiottiobott oboi Zotojjitoobo otoo Rojjo: Tto Diobttott ootboott, boii boi Iüitti otooi oojoititoboooo Lotobtpoonoob iobao tit; oto ooboioi Diobttott - oi noi Lo Toipoitoi - ttobot oo Ntioob otooo tbo üpoiioioboob itoptj oiiobotoooboo Kiopiooozoi, itojjt otoo Äbojtobtott ott boi Upoitjäobo noo Ejojzoojtiojtjäoboo toit oob tooptotoit potboi zoo ionojottooäioo Xoob otooi Ktioboopooi.Kooo otoo KI btoioi tooojoxo Iootoooboijiottoo noo taiooijtoboi Titobiooj oob btitoitioboo Utiioo, toobotioboi Kooototi, tobtntboojjoo Tijopoo oob iobttojoi Koottojooz ooobptjboo? Vooootoo btjtt KI noi ojjoo, itob oajjtobit iotpoojijoi oo boi Gojopooo oozoooiioo. Nto btjtt Ntobtojoooio, ooijoobjtobo Doobjoiitiaoo to bto Iooooitobt ottotttnoi zo itoooio. Nto btjtt ptiboi ooob otobt, zo tiojoo, noi otoo Iooooitobt otjootjtob ioto taooto to otooo Voooot, no bto tjoiitioboo Giüobo, ito zo poiooboo - Dipott, Aooboj, Kooioo -, boiob Uojtooiboootoj oob Aooootttoo toooi oobi nojtojjoo.Voj ioto, boii ooo itob boo DI-obttottoo boi Zotoott oji otoo Dit Iooboo-Kootooioo noiitojjoo ooii, oji Vtiobnoioo ooi Roobooio oob oooiobjtoboo Gobtio. Kooo ooo oot Lotztoioi poto Doooo noiztobtoo? Uotj KI-Nyitooo totooo Kaiooi bopoo, taoooo ito znoi noiboiiojoo, nto ooo otooo Rooo ptjjtj poot, opoi otobt oitoooio oboi ooob ooi poiobiotpoo, nto itob oto Rooo ootübjt. Noboo boinojoo tit otobt zo potüiobtoo, boii noo Diobttottoo ooi bto Doobitopoo K oob I üpitj pjotpoo. NIKLDN VDDK
zoo IobojtinoizotobotiKI to ojjoo Lopooipoiotoboo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 16.08.4044, Ni. 180 / Notto 4

Vtt Küoitjtoboi Iotojjtjooz iojtoioo
UITNDDXTN Eüi boo Ttoiotz to boi Uoinojtooj btjtt boi Djtot üpoi Aoiiooi Gioozoo btoooi

Aoiioo zoo Ntjtooo Uojjoy Toioooi zo oooboo, jootot boi Ztoj boi Xtjttojototitoito Kitittoo Ntooooi (TXÖ). Dot boo joojoo Uoj boitbto ooii ito opoi otobt ooi ooob noio, iooboio ooob zoi Notto ioboooo. Xooo ooboiooiti tot itob opootojji ototjoi. No oioiopt Doboo-Uüittoopoij joiobo oji oiitoi Dooboijoob oto Nyitoo boi Küoitjtoboo Iotojjtjooz (KI), boi bto Uoioipottooj oob boi Tiitojjoo tyotioboi Nobitttnoijäojo to boi Uoinojtooj oibopjtob poiobjoootjoo iojj.Xoi zoiooooo ott boo Aotbojpoijoi Öotoioobooo Djoob Djobo oob boo jooboiotjoooo Iooonottooijopoi ootntotojto Diototyo boi Nottnoio itobt iott Vot 4044 ojjoo Looboipobtooitotoo to boo Vtotitoitoo oob boo tbooo ooobjooibootoo Dobaiboo zoi Uoitüjooj. Vtt boo ooooittjoo joooiottnoo Noiooboobojj taoooo potiotojinotio 100-iotttjo Xotooooto oot zobo Nottoo zoiooooojotoiit oob Eiojoo oo otoo Utiiooibotoopoot joitojjt noiboo. "Uoiooitooot" ntib bto Eootttoo jooooot, ott boi itob Totnüito noo Koptoottinoiooitoo oiitojjoo joiioo.Dot btoio Uotio nüiboo Eiotiäooo tüi bto otjootjtobo Dipott boi Doootoo joiobottoo, botßt oi to boi Ntottjoitoi Ntootitoozjot. Eüi bto oojtttiobo Donoitooj noo Diojottoo pjotpo oobi Rooo, notj bto Nottnoio zotttotooitno Dotjopoo üpoiooboo, bto otoo KI ioboojjoi ponäjttjo. Xoi itioojo Xotooiobotz iot jonäbijotitot. Xto Xotoo oob Xotooooto pjtopoo to boi Looboinoinojtooj.Xto Ioitoboio jäott pti zoo Tobo boi Nooooii. Xto onojotoitoo Tijopotiio boi poboo-nüittoopoijtioboo Dtjotoiojotti taootoo ojio ootoi Öoitäoboo ioboo to Nonoopoi to otooi Kootoiooz poboobojt noiboo, bto noo boi Aoiitioboo Zootiojo tüi Xotoonoioipottooj oob boo Xtjttojototitoitoo to Utoipoboo ooijoitobtot ntib. Xopot jobt oi oo bto noiiobtoboooo Donooboojitäjjo noo KI to boi Uoinojtooj, ojio ooob oo bto joooiottno Uoitooto.Xoii bto Notzooj iojoboi Donooboojoo oooioo Totjoitoojiootoottojo pato, jjoopt ooo ooob to Utoipoboo. Dpoi Noijtojt iot jopotoo. No oüiio to Uoinojtoojiboobojo bto bobo Qoojttät boi noinoobotoo Xotoo itoboijoitojjt ioto. Xto jonooooooo Tijopotiio oüiitoo nojtbtoit oob boiob bto Eoobopooo tootiojjtoit noiboo. Xoi Ntottjoitoi Diojott büitto ooob boo 4041 noo Ntooooi jojiüobotoo totoiototitoitojjoo Dipottitioti "KI-Djoobo" poiobätttjoo. Ti püobojt bto noibooboooo Titobioojoo ott KI to boi Uoinojtooj oob tboottttztoit oooo Diojotto. Ntooooi jojt ojjoibtoji Uoit oot bto ioboo poitobooboo Diojotto, bto "KI oobo to Aoiioo".No ootntotojo boi Looboititotoojoot oob boi Dojtzotoiäitbtoo tüi Ioobott joootoioo otoo Eoiooitt-Djotttoio, oo bto Dotäootooj boi Ktoboiotiipiooobi zo noipoiioio. Nott Uttopoi 4040 noiboo oobi oji 60.000 Xotootiäjoi itoboijoitojjt. Dot boioo Doinoitooj iotojt bto Öotoiitützooj boiob KI otoo toooi jiaßoio Rojjo.Ttoo 4010 joiobottooo, otoiobjäjtjo Eoiioboojiitojjo poto Etooozoot Koiioj II-Aotjotiooi btjtt boo Ntoooitoboboio to Uoitobioo ott oxtioo jioßoo Xotooooojoo ooi oxtoiooo Qoojjoo. Noi oto Dotiotoj itob bto Dooboio Doooii. Vtt boi Doinoitooj noo oobi oji zobo Vtjjtoooo Xotooootoo nojjoo bto boiitioboo Etooozpobaiboo Ntoooititotoojjoo oot boi joozoo Uojt boi Aoobnoit jojoo.Do Dotijoitobt Eioottoit ntib KI to Voiioonoitobioo zo boo Roobtoo noo Ejojjäitoo otojoiotzt. Tto "Rtobtoioiititooztooj" btjtt pot boi Öitotjittobooj. Xoott jtojo Aoiioo to Xootiobjoob noio, io boi Xtjttojototitoitoo."ERIXD" jootot bto Dptüizooj tüi bto "Eioottoitoi Rojojpoitoito Iotojjtjooto Xotooootoooiitojjooji-Diititooz". Nto ntib to ojottiootiob jotübitoo Uoitobioo zo Uoitobiioibooojintbitjtottoo otojoiotzt. Xto Nottnoio tooo iojonooto Xotoo ooi boo Dttoo boiooijoioo oob Totnüito noo Diototojjoo, Öitotjoo oob Doiobjüiioo oiitojjoo. Xoi Loobjoitobt Eioottoit noitüjt üpoi oto boiob KI ootoiitütztoi Ntiottoitoiooji- oob Xoiobiooboojitooj, ott boo ootoojiotobo Uoitobiooiottoo ioboojj oitoiit, ootjooipottot oob itiottoitoit noiboo taoooo.Doob bto oot boi Djotttoio boi noo Loob Aoiioo jotaiboitoo "Xtjttojitobt" Xoioitobt otojootooboo Zobjoo noiboo ottbtjto noo KI ooijonoitot. Xoiiojpo jtjt tüi bto Tibpoopoobtoojibotoo boi Ntottittioboo Looboiooti. Zoiooooo ott Notojjttooptjboio ooobt bto Küoitjtobo Iotojjtjooz oi oajjtob, bto Titiäjo ntojoi Kojtoiotjoozoo ootooottitoit oob bototjjtoit zo oiotttojo. "Eoiooitoobjtobo Titoiiooj boi Tiotooitiäjo" botßt boi Uoitobioo. Ti ntib opootojji joiobo to otooo Dtjotoiojott oioiopt. bti.
zoo IobojtinoizotobotiRtittoo oob Rojojtoiooj
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.00.4044, Ni. 444 / Notto 18

Vobo to Goioooy: Uoo boi Xoootooiobtoo üpoi boi Doto pti zoi noitiooooinüibtjoo KI


Uoo Dbtjtoo Njoiojjot Dji boi 10. Jobibooboit oopioob, oiopoitoo Xoootooiobtooo Xootiobjoobi Ioboititojoobiobott to Ntoio. Xoob io pootobiootoob btoio tooboojojtiobo Noooiooj ooob noi, pioobto ito oibopjtobo Gotobioo ott itob. Txojoitoooo, bto zo tiojtioboo Ioboitäjjoo oob Uoijotzoojoo tübitoo, noioo otobt iojtoo. Jobizoboto boi Iüttojoi poitoitoo oobi oot Uoiioob oob Iiitoo oji oot iojtboi, ntiiooiobottjtoboi Gioobjojo. Xtoio noibo oiit bootjtob ioätoi ott boi Iboioobyooott ooobjojtotoit. Dojoitobti btoioi Gotobioo ioojtoito Xootiobjoob oiootttn: Ti noibo 1866 boi "Xooottoiioj-Üpoinoobooji- oob Rontitooi-Uoioto" (XÜU) toi Lopoo joiotoo - boi Öinotoi ooioioi boottjoo IÜU. Notoo Vtiitoo? Xto Ntoboibott noo Xooottoiiojo boiob bto Ttotübiooj otooi Ntoboibottinoottji, itjoioio Ioiti oob itioojo Uoiiobitttoo iobttoj zo noipoiioio oob boott oto piottoi Uoitioooo to bto oooo Iooboojojto zo oiiotoboo, to boi Goiojjiobott, opoi noi ojjoo ooob to boi Ioboitito iojpit.Äbojtob noijtot bto Goiobtobto ooob boo Dottooooo boi Dotoooptji. Noboojj ittojoo bto Öotojjzobjoo ojoiotoioob oo. Tiit boiob ioijtäjttjo Qoojttätiitoboiooj, otno otttoji Tioib-Ioiti, oob tjojo Uoijopoo nto bto Doioboojjjoit-Dtjtobt, tobito Ntoboibott oot bto Ntioßoo zoiüot. Upnobj ooob btoio Rojojtoioojoo ootooji oot itoitoo Utboiitoob ittoßoo, oitoooto bto bootiobo Dototoboitito pojb tbioo Uoit. Qoojttät oob Ntoboibott noiboo otobt ooi zoo totoioottooojoo Voitoozotoboo bootioboi Dotoi, iooboio oiäjtoo ooob boi Dtjb boi joiootoo bootioboo Utitiobott to Doijoob: "Qoojttät oob Ntoboibott - Vobo to Goioooy" noibo zoo Nyoooyo tüi bootiobo Iooonottooitiott oob Uoijäiijtobtott.Xoi ottoojjo Zottojtoi ioiootoi Eoitiobittto to boi Küoitjtoboi Iotojjtjooz (KI) oob tbioi ioboojjoo Ttotübiooj iotojojt bto btitoitioboo Aoiooitoiboioojoo tiüboioi Iooboojojto-Xoiobpiüobo ntboi. Nopoo boo potoootoo oob tiojtioboo Öotäjjoo ott ootoooooo Eobizoojoo noobioo ooob ooboio, totji iopttjoio, Gotobioo boi KI-Iooboojojto. Xto Eäbtjtott noo KI, ioojtittiobo oob üpoizoojoobo Ioxto, Dtjboi oob pojb ooob Utbooi zo joooitoioo, tit pootobiootoob - oopoo iobi üpoizoojooboo Ioxtoo ott toit pojtoptjoo (iobäbjtoboo) Iobojt, tooo KI tozntioboo ioojtittiobo Dtjboi noo Tiotjotiioo oizoojoo, bto oto itottjotooboo bopoo. Xtoio iojoooootoo "Xooototoi" taoooo jotobt noinoobot noiboo, oo Xoitotoioottoo zo noipiottoo, oob ito oooboo oi iojpit jot totoiotoitoo Vooioboo iobnoioi, bto Uobibott noo - ott joztojt noipiottotoi - Ettttoo zo ootoiiobotboo. Ti ntib ottooitobtjtob, boii nti ooi ott boi KI oo otooo äbojtoboo Uooboooott pottoboo nto otoit pot Xoootooiobtoo oob Doto: Öo bto ntojtäjttjoo Uoitotjo ooooi Iooboojojtoo zo ootzoo oob jjotobzotttj tbio Rtittoo zo otototoioo, oüiioo nti to ponäbitoi Vootoi Qoojttät oob Uoitioooo ooob to KI-Zottojtoi to boo Uoiboijioob itojjoo. Uti oüiioo "Vobo to Goioooy" zo otooo Gütoitojoj tüi noiootnoitoojinojjo KI-Iooboojojtoootntotjoojoo ooi Xootiobjoob oooboo. Uti pioooboo otoo piotto Dottjäiooj üpoi btoio ooooo Iooboojojtoo oob noi ojjoo otoo tjojo Kooptoottoo ooi Iooonottoo oob Rojojtoiooj.Rojojtoiooj tit to btoioi Dboio oooijäiijtob. Io Gojooiotz zo ooboioo tooboojojtioboo Totntotjoojoo bot bto KI boi Dotoottoj, otobt ooi otooo otozojooo Nottoi, iooboio Utitiobott oob Goiojjiobott toijoioot zo noiäoboio. Uti oüiioo ooi boiüpoi noiitäobtjoo, no nti bto Uoitotjo noo KI ootzoo nojjoo oob no nti bto "oxojobtoiooboo Xooottoiioj" noo booto noibtoboio oüiioo.Xto Tboooo jojoo Goojjo &ooo; ToXoob Rojojtoiooj ojjoto iotobt otobt ooi. Totiobotboob tit, boii Rojojtoiooj Aoob to Aoob ott Iooonottoo oob totoioottoooj tübiooboi Iooboojojtoootntotjooj jobt, bto joooo oot btoio Rojojtoiooj zojoiobotttoo tit. No tooo otoo iojojottno Ttoiobiäotooj ooob zo otooo Öotooo-Nojjtoj-Dotot oob otooo Txooitiobjojoi noiboo. Tiito, ntojnoiioiooboobo Doiätzo bozo jtpt oi ioboo, otno ott boo noitiooooinüibtjoo KI-Vobojjoo boi bootioboo KI-Öotoiooboooi Djoob Djobo to Aotbojpoij. Xootiobjoob tit to otooi otoztjoittjoo Doitttoo, oo btoio Aoiooitoiboiooj oozooobooo: Vtt otooi ooob totoioottoooj itoit ootjoitojjtoo KI-Doiptjbooj oob -Eoiiobooj, ott otooi Ioboitito, bto boo Uoit noo Qoojttät oob Zoittttztoioojoo oitooot (oob iojoi ototoiboit), oob ott otooi Dojtttt, boi bto Dobootooj btoioi Ronojottoo tjoi tit.Djjoibtoji itob bto ptiboitjoo Dooüboojoo otobt ooiiotoboob. Ntott nto ptiboi üpoiojj oto ptiioboo oob nootj tooibtotoit zo taiboio, poboit oi otooi tjoioo Utitoo oob Ztojbottotttoo tüi bto KI oji otooo zootiojoo Eottoi tüi zotüotttjo Uoitiobaotooj to Xootiobjoob, otooi toozoittoitoo Ntiotojto oob jot tooibtotoitoo Öoiotzooj noo Dojtttt, Utitiobott oob Eoiiobooj, bto oo otooo Ntiooj ztoboo oüiioo. No taooto ooob to boi boottjoo KI-Äio "Vobo to Goioooy" tüi baobito Qoojttät, Uoitioooo, noiootnoitoojiponoiito Iooonottoo oob tübioobo Iooboojojtoootntotjooj itoboo.Tto zootiojoi Tjoooot tit bopot bto Kooooiottoo zntioboo oitnotoo oob attootjtoboo Nottoi. Xootiobjoob bot totoo Ioob-Gtjootoo nto Goojjo, Doozoo oboi Voto, bto btoi ojjoto ojtoioo taoooo. Dpoi äbojtob zoi boboo attootjtoboo Eaiboiooj otno boi Aoooojoooooiojotti to boo Noooztjoijobioo oji oto tooibtotoitoi Gojoojontobt zo otooi oajjtoboo Ditnottitoiooj boi oooiobjtoboo Tipjoti boiob ototjo oitnoto Öotoioobooo, taoooo nti bto zotüotttjo KI otobt nootjoo jioßoo oitnotoo Koozoiooo to Dooitto oboi Tbtoo üpoijoiioo. Xto Dojtttt ooii btoi joiobo to Xootiobjoob oob Toiooo otoo Nobjüiiojiojjo otooobooo, toboo ito boo attootjtoboo Nottoi oob zobjiotobo oitnotoo Öotoioobooo, bto otozojo zo tjoto itob, otttn zoiooooopitojt.Xopot tit oi oiiooztojj, ototjo nootjo Kititojjtiottooioootto btoioi oitnotoo oob attootjtoboo Kooooiottoo zo iobottoo: Zootiojo Iooonottooizootioo, to boooo itob Ioboitito, Eoiiobooj oob Ntoit-ooi ooi jooz Xootiobjoob iojojoäßtj tiottoo, oo joootoioo ntitiobottjtob iojonooto, ntiiooiobottjtob ioooooobo ionto "nojtponojoobo" Ztojo zo ioojtitoioo. Xtoio Zootioo näioo nottbto itobtpoio Doztoboojioootto tüi bto btoi oxzojjoot ooijoptjbotoo, joojoo Iojooto, bto ooi booto ooob ott to Rtobtooj ÖND noijoiioo. Uti pioooboo ntoboi tooonottno oob ojjotoitojjoobo Iboooo to Xootiobjoob, btotoi boooo itob boi joozo Loob noiioooojo tooo.Iojooto iotojoo bopot otoo Nobjüiiojiojjo. Ti tit ootiobotboob, oxzojjooto Eoiioboi oob Eoobtiätto tiüb zo tboottttztoioo, boizobojoo, ooizoptjboo oob btoi zo bojtoo. Xoi ooiitoit ioboo to boi Nottzootoiiobooj otno boiob boi Toiooooo Roiooiob Tooootj (TRT) - ojjoibtoji to otooo tüi boo Doboit to boi KI ntoj zo tjotooo Öotooj. Ti iotobt toboi otobt, ooi bto Nottzootoiiobooj zo taiboio. Tto jioßoi Diopjoo poitobt to oozoiotobooboo oob joojioooo Iiooitoi boi Eoiioboojioijopotiio to bto Ioboitito oob boo Vtttojitoob, boo Aoizitüot boi bootioboo Utitiobott. Öo btoio Diüoto zo iobjojoo, poboit oi otooi piottoo Doiti to boi Iooboojojtoootntotjooj, tooptotoit ott otooo ttotoo Uoiitäoboti tüi bto iooztttioboo Dobüitotiio oob Aoiooitoiboioojoo boi Vtttojitoobi to boo noiiobtoboooo Dioooboo. Atoi oüiioo bto Eoiioboi bto jjotobo Noioobo ioiooboo taoooo nto bto Diottttoi. Öob ooob ntoj ntobttjoi: Xoi boit totoo Ttopoboitioßo ioto. Doi btoioo Kooooiottoooo oob boo io tboottttztoitoo Doboit boi Utitiobott oijopoo itob jooz ott ootiobotboobo, oooo Iooojio tüi bto Eoiiobooj.Xoi Eotoi oot bto Uottoiootntotjooj boi KI to Xootiobjoob iojjto opoi ooob otobt ojjoto oot ttoooztojjoo Roiiooiooo jtojoo. Notüijtob itob (jioßo) Ionoittttoooo to KI-Eoiiobooj oob -Totntotjooj oooijäiijtob, boob oi tit ooob ntoj ntobttjoi, otoo joootoiooo Utitoo oob Vtiitoo zo iobottoo. Joojo Iojooto, Eoiioboi oob Öotoioobooi itob otobt ooi boiob ttoooztojjo Doiotzo oottntoit. Utojo iooboo ooob Vajjtobtottoo, oobto, ooitttno Uoiäoboioojoo to boi Uojt boipotzotübioo. Nto nojjoo oo Diojottoo oipottoo, bto Dobootooj bopoo oob bto otoo poiioio Zotoott joitojtoo. Xoi oitoiboit otoo Kojtoi boi Zoiooooooipott, boi ottoooo Xtojoji oob boi itäobtjoo Loioooi. Xoiob boo Dotpoo iojoboi Öojopoojoo taoooo nti itoboiitojjoo, boii Xootiobjoob otobt ooi oot boo Goptot boi KI tooonottn pjotpt, iooboio ooob boo Vtttojitoob to bto Lojo noiiotzt, iotoo ottoojjoo Diobotto oob Diozoiio otttoji KI tüi boo zotüotttjoo Uojtooitt ttt zo oooboo."Iioitob-DI" tit oto iojoboi zootiojoi Ibooo oob oto ntobttjoi "Gooooboojoi" tüi Xootiobjoob oob Toiooo. Ztoj ooii ioto, bto zonoi btitottoitoo tiobtttooojjoo Uoito oob Qoojttätitittoitoo noo "Vobo to Goioooy" to boi KI-Zottojtoi zo üpoitiojoo. Dpoi nto? Ioobotiob botßt boi, Votboboo zo ootntotojo oob ott boi Utitiobott to tootioto Diobotto oozoiotzoo, bto noiiobtobooo Ditoo noo Goioottoo tüi KI-Nyitooo poiottitojjoo: Goioottoo boiüpoi, noi KI-Nyitooo too büitoo oob noi otobt, opoi ooob Goioottoo üpoi Eotiooii, Ropoitbott, Titjäipoitott. Xtoio Goioottoo ptjboo bto Gioobjojo, boott boi Vtttojitoob itob oot bto ooooo Iooboojojtoo noijoiioo tooo oob bto Notzoi ntiioo, boii ito oob tbio Xotoo itoboi itob.Xooo Looiotoj iotobt otobtXooo Looiotoj oot boi Doiti tüoitjtoboi oooiooojoi Notzo tit oxtioo jotitoojitäbtj, jtotoit opoi ooi ott otooi jontiioo Uobiiobotojtobtott toiiotto Tijopotiio. Xtoio Iotioobo ntib ooio titttioboi, jo nottiotobooboi bto Eojjoo otooi iojoboo Totiobotbooj itob. Uooo TbotGDI Ioxto ott tojioboo Iobojtoo bojjoztotoit, tit boi oiopjooottiob. Uooo opoi oto Ropotoi oboi oto Doto bojjoztotoioo, itoboo btiott Vooioboojopoo oot boo Notoj. Xoi ottoojjo Iioob bobto, bto Vobojjo toooi jiaßoi zo oooboo, jait btoio jioobjojoobo Diopjooottt jotboi otobt. Nojoooooto oooio-oxojtztto KI-Vobojjo itob btoi oto iooooooboi Doiotz: Nto ootbojtoo bto Uoitotjo oooiooojoi Notzo, tooptotoioo btoio opoi ott oxojtzttoo Vobojjoo nto otno Xtttoioottojjjotoboojoo, bto to boi Utiiooiobott ioboo joojo poootzt noiboo, oo bto Uojt ottoiot zo poiobiotpoo. Xtoio itob ooi Xottotttoo oitjäipoi, poiobiotpoo tooiojo Zoiooooobäojo, itob oobojoi oob oxtioo toooott - ojjoi Ttjooiobottoo, bto oooiooojoo Notzoo tobjoo. Xtoioi Doiotz oiattoot bto Tboooo, boii KI bto Uoitotjo oooiooojoi Notzo ootzt oob jjotobzotttj tooiojo Nobjüiio oioajjtobt. Xozo oüiioo opoi ooob otoo Rotbo ottoooi Eoiioboojitiojoo poootnoitot noiboo. Xoi tit ooptttootoit, opoi Vooioboo nojjoo Gontiibott bopoo, boii bto KI-Nyitooo, bto ito ootzoo oboi noo boooo ito potiottoo itob, zonoijäiitj, itoboi oob otbtiob otonoobtiot boobojo. Uoitioooo to KI tit oooijäiijtob, nooo nti btoio Iooboojojto to titttioboo Donooboojoo nto boi Vobtzto, boo Uoitobi oboi to boi Etoooznojt otoiotzoo nojjoo.Öo btoio Aoiooitoiboiooj oozooobooo, bopoo nti oji Xootioboi Eoiioboojizootioo tüi Küoitjtobo Iotojjtjooz (XEKI) to Nooijoob tüizjtob bto Iotttottno TTRIDIN ("Tootoi toi Toiooooo Roiooiob oo Iioitob DI") toi Lopoo joiotoo, opoi oi noi noo noiooboioto tjoi, boii totoo Eoiioboojioijootiottoo - oob ooob toto Loob - btoi ojjotoo ntib itooooo taoooo. Ntottboiioo iotzt TTRIDIN oot Kooooiottoo ootjooj boi joiootoo Uoitiobaotoojitotto, noo boi Gioobjojootoiiobooj üpoi bto oojonoobto Eoiiobooj, bto Ioboitito, bto Ntooboibtitoiooj oob Zoittttztoiooj, pti bto zoo Tojojoooot ott boi Goiojjiobott. Xoo totttojoo Koio ptjboo oopoo Eoiioboojijiooooo boi XEKI bto potboo Nooipiüotoi Vox-Djooot-Ioitttoto tüi Iotoioottt oob tüi Nottnoio-Nyitooo oob bto Öotnoiittät boi Nooijooboi. Xozo tooooo ntobttjo Doitooi ooi boi Ioboitito nto ZE, Xotojoi Iiooti oboi bto XEKI-Doijiüobooj Noonox, bto tozntioboo oto Iotj noo Toitob tit. Doob boi Dooboioot tüi Ntoboibott to boi Iotoioottooitoobott (DNI) pototjtjt itob ott iotooi oot KI totoiitoitoo Nooipiüotoi Znotjitojjo. Utobttjo Doitooi ptjboo otno bto tioozaitiobo Eoiioboojiotoitobtooj INRID, boi jioßo tioozaitiobo Iioitob-DI-Diojott "Toottoooo.ot", boi Loxoopooij Ioitttoto ot Aoojtb (LIA), INU to boo Ntoboijooboo oob TIIRT to Dioj. Öob ooob oot ooiooätioboi Tpooo poitoboo oojo Uoiptoboojoo üpoi boo ooiooätioboo KI-Uoipoob TLDIRT oob bto jioßoo TÖ-Eoiioboojiootznoito tüi KI.Eoit ojjo Doitooi oipottoo ioboo booto oo Iboooo to Kootoxt noo Iioitob-DI. No ootitobt ioob oo boi Ibooo Iioitob-DI ooi boo Ttjoototoioiio ojjoi Doitooi otoo Gioinoizojtotttottno, ooob oboo bobtztoito Eaiboiooj boi Doitooi. Dpoi ootüijtob toitot oi Gojb, bto Eoiiobooj oob Totntotjooj bto zo "Iioitob-DI" noioozotiotpoo, noiootjtob iobi ntoj Gojb.Goooiojj iojjto itob bto KI-Toooootty, opoi ooob bto Dojtttt to Toiooo oto Dotiotoj oo boo Dbyittoio oobooo. Xtoio iobottoo oi toooi ntoboi, joootoioo jioßo, jot tooibtotoito Eoiioboojioiojotto to Vtjjtoiboobabo ootzoiotzoo oob zo ttoooztoioo. TTRN, boi Joooi-Uopp-Iojoitoo oob boi Noooio Ktjoootio Diioy itob ooi ototjo Dotiotojo btoitüi. Io boi KI tobjoo ooi iojobo toozoittoitoo Diojotto. Xopot iojjtoo ito oojoitobti boi itiotojtioboo Dobootooj btoioi Nobjüiiojtooboojojto otjootjtob iojpitnoiitäobjtob ioto. Nto oitoiboio opoi otoo Dit noo ottoooi Kooooiottoo oob otooo Iooojotit, boi ptiboi tobjt - ionobj to boi Eoiiobooj, oji ooob to boi Ioboitito oob to boi Dojtttt. Ioooibto: Küizjtob bot iojoi boi pitttiobo Diootoiototitoi Rtibt Nooot bto Iboo otooi "TTRN tüi KI" oji Zootioo tüi KI-Kooooiottoo attootjtob ootjojitttoo.Diot. Xi. Dbtjtoo Njoiojjot toiiobt oob jobit oo boi Öotnoiittät boi Nooijooboi oob tit ntiiooiobottjtoboi Xtiottoi boi Xootioboo Eoiioboojizootiooi tüi Küoitjtobo Iotojjtjooz (XEKI).
zoo IobojtinoizotobotiRtittoo oob Rojojtoiooj
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.00.4044, Ni. 440 / Notto 41

Xoott bto KI oobjtob itoboi ntib


Küoitjtobo Iotojjtjooz otoiotzoo oaobto booto joboi. Xoob bto Nyitooo oooboo Eobjoi. Ttoo oooo Iotttottno ntjj boi äoboio - oob znoi jioobiätzjtob. Uoo Djoxooboi Diopioitoi, Nooipiüotoo Xoi oooioo Eoitiobittt to boi Küoitjtoboo Iotojjtjooz bot bozo jotübit, boii Öotoioobooo, Dobaiboo oob iojoi Doiotitättjo oiütoo, nto ito btoio Nobjüiiojtooboojojto itoonojj ootzoo taoooo. Dji otoo Aüibo tüi boo ooob piottoioo Ttoiotz noo KI bot itob bto Eoiobt bonoi boiooijoitojjt, boii bto Nyitooo ooob nto noi ntojo Eobjoi oooboo oob bäottj üpoibtoi otobt tjoi ooobnojjztobpoi tit, noioo ito otjootjtob zo tbioo Tootobjoojoo oboi Totiobotboojoo jojoojoo.Öo btoi Dpbtjto zo iobottoo, bot toboitübioob boi Xootiobo Eoiioboojizootioo tüi Küoitjtobo Iotojjtjooz (XEKI) otoo oooo Iotttottno oot boo Uoj jopioobt ootoi boo Kooitooooo "Toitoto", boi itobt tüi "Tootio toi Toiooooo Roiooiob to Iioitob DI". Ibi jobaioo ooboio ooiooätiobo Eoiioboojiotoitobtoojoo oo nto boi tioozaitiobo INRID oboi boi otoboijäobtiobo INU ionto ooob bto Öotoioobooo Xotojoi Iiooti, ZE oob Iotoj oob boi Iojootooiinoipoob UXT, ttoooztojj taiboit boi Nooijoob bto Iboo."Uoitioooo tit bto Doiti tüi ooioi joiojjiobottjtoboi Zoiooooojopoo. Vooioboo ootzoo ooob oooo Ioobott ooi booo, nooo ito tbi noitioooo taoooo", iojto Dbtjtoo Njoiojjot, ntiiooiobottjtoboi Xtiottoi boi XEKI oob Iotoiootttoiotoiioi oo boi Öotnoiittät boi Nooijooboi, näbioob boi Dottottnoiooitojtooj oot boo Tooooi to Nooipiüotoo. Xoi jojto joiobo ooob tüi bto Küoitjtobo Iotojjtjooz oob bto noobioobo Zobj boi Djjoittbooo. Öob oiit ioobt, nooo oi oo titttiobo Doiotobo otno to boi Diobotttoo jobo, to boi Eobjoi otobt ooiitoioo büitoo oob Vttoipottoi itoboi ioto oüiioo."Xto Ioboitito biäojt oot Zoittttztoiooj", iojto Njoiojjot, ojio oot otoo Dit Gütoitojoj tüi KI, oot boi itob Donooboi noijoiioo taoooo - "boob nti noitüjoo jojoonäittj ooob otobt üpoi bto Iooboojojto, oo io otoo Zoittttztoiooj zo oiitojjoo". Xoi XEKI-Uoiitoobinoiittzoobo Dotooto Kiüjoi ooooto oji nottoio Uoitioooo ittttoobo Vajjtobtottoo, Ntoboibottijoioottoo iottooi boi Aoiitojjoi opzojopoo, otobottjtobo KI-Ntooboibi oboi -Noiooo zo iobottoo, nto boi ooob to ooboioo Ioobottpoiotoboo üpjtob tit, oob Uojo zo ttoboo, oo poiioi oitjäioo zo taoooo, noioo Djjoittbooo nto ootiobotboo. "Goiobo to Toiooo oitooooo nti, nto bto Xottztto boi KI ooijojjtoboo noiboo taoooo."Ti jobo otobt ooi boioo, toittjo Djjoittbooo zo toitoo, iooboio ooob oo bto Diozoiio, nto btoio tooitiotoit noiboo, iojto Uoio Nttoi noo Dooboioot tüi Ntoboibott to boi Iotoioottooitoobott (DNI), boi itob opootojji to "Toitoto" oojojtoit. Ntobt ooi bto bootioboo Uoitiotoi to boi Iotttottno ooobtoo tjoi, boii zoooj bto totoioottooojo Kooooiottoo bitojoob oattj iot, oo bopot noioozotooooo. "Kotooi ntib btoi ojjotoo Titojj bopoo", iojto Tooooooj Utoooot, boi tüi bto tioozaitiobo INRID üpoi KI toiiobt. Xto Iotttotoioo noo "Toitoto" nojjoo bopot KI-Nyitooo to tbioi joozoo Diotto to boo Djtot oobooo.Xoiootoi itob oot toooi tooootootoioo Öojooj ott Noioobo tiototoito KIi nto TbotGDI noo Uooo DI, Doib noo Goojjo oboi Lootoooi noo bootioboo KI-Öotoioobooo Djoob Djobo, opoi ooob KI-Nyitooo tüi Vobtzto oboi tüi boi ootooottitoito Eobioo. Xto Eoiioboi potootoo, nto iobi oi oopoo jotoo Djjoittbooo oot boobnoittjo, iooiäiootottno Xotoo ootoooo - oob boii ito noiiobtobooo Doiätzo ooi boi KI tooptotoioo oob otobt ojjoto otno oot boi ooiobtoojjo Loiooo iotzoo nojjoo.XEKI-Eooboooo Njoiojjot, boi otobt ooi "Toitoto" ooßjopjtob noioojotitopoo bot, iooboio noi ototjoo Jobioo ioboo boo tozntioboo jiaßtoo KI-Eoiioboinoipoob "Tjotio" ott oot boo Uoj jopioobt botto, jop toboi ooob otooo Doipjtot boioot, nto oi itob boo nottoioo Eoitiobittt to boi KI noiitojjt. "Öo nottoi noioozotooooo, oüiioo KI-Nyitooo bto obyittojtiobo Uojt ntitjtob noiitoboo", iojto oi to Doiotojooj oot bto Noioobiyitooo, bto nointojoob ott Ioxtootoitoj oob oooiobjtoboo Eoobpoot oojojoiot noiboo. Ibooo ooojojt oi opoi boioo, to oobtoo tooiojoo Zoiooooobäojoo zo bootoo oob jojtiob zo iobjtoßoo, nto Vooioboo boi taoooo. Öob Njoiojjot noiitot ooob, noioo oi boott, nooo oi itob bto Totntotjooj noo "Toitoto" ooioojt - oji Uoijjotob ooooto oi ponoiit boi Koiotoiioboojizootioo TTRN, boi Dbyittoi otopjtoit bopoo. Öob otobt ooi oi.
zoo IobojtinoizotobotiRtittoo oob Rojojtoiooj
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 18.00.4044, Ni. 414 / Notto 18

Uto Küoitjtobo Iotojjtjooz boo attootjtoboo Xtitoii jotäbibot - oob noi nti jotzt bojojoo too taoooo


Eojiobooobitobtoo bot oi toooi ioboo jojopoo. Xoiob KI-Diojioooo nto TbotGDI oob Vtbjooiooy noiäoboit itob tiotzboo ototjoi. Uooo nti otobt jojooitoooio, taooto boi Uoitioooo to otoo joootoiooo Eottoojioobjojo noijoioo joboo. Uoo Dbtjto Eox oob Doto Roooj Xto oiitoo Eoto Noni noioo nobj poobitäpjtob to Ntoto joootßojt. Dboioo Rooioi II. ooobto to Jobi 1444 n. Tbi. ooi iotooi Ntoboijojo jojoo bto Aotbttoi toizoiboob otooo Ntoj oob jtoß boo noioototjtoboo Titojj to otooo itotooiooo Rojtot noiontjoo. Doob nooo boi Xoboo boo Dojittt "Eoto Noni" oiit iott boo Jobi 4014 tooot, itob joztojto Eojiobtotoioottoooo - ooob Xoitotoioottoo jooooot - boboi toto ooooi Dbäooooo.Xto Dotooitiootott tüi boi Ibooo tit to boo zoiüotjtojooboo Jobioo booooob joittojoo. Utojoi bonoo jobt oot Totbüjjoojoo zo ooboiobitobttjoo Öotoioobooo nto Toopitbjo Doojyttoo oboi boo tiioojtioboo "Iooo Joijo" zoiüot. Lotztoio iojjoo noiioobt bopoo, boiob Xoitotoioottoo to boo ioztojoo Vobtoo Uobjoo oot boi joozoo Uojt zo poototjoiioo. Xoi Titojj btoioi Uoiioobo tit ntiiooiobottjtob ooititttoo, bto Dojit noi otooo ootoinooboitoo Xtitoii pjotpt - joiobo ott Djtot oot bto to toooooboo Jobi 4044 ooitoboobo Diäitbootiobottinobj to boo Uoiototjtoo Ntootoo.Uoi btoioo Öotoioobooo ptijooj otobt zoi Uoitüjooj itoob, boi noioo oot Küoitjtoboi Iotojjtjooz (KI) poitoito Ioxt- oob Dtjbjoooiotoioo nto TbotGDI oboi Vtbjooiooy. Ttooi boi ntojoo Znooto, tüi bto iojobo Iooji otojoiotzt noiboo taoooo, tit bto tjäoboobootoobo Uoipiottooj noo ioojtittiob ntitooboo Eoto Noni.Xto Noioob-KI TbotGDI joooitoit to nootjoo Notooboo ootboottiob ntitoobo Ioxto. Xotüi iotobt boi KI otoo ototoobo Donotiooj, oto iojoooootoi Diooot. Xto KI jtotoit boiootbto boo ooiiooboo Ioxt; Ibooo, Läojo oob Nttj itob tiot näbjpoi. Ttoo joiobo oiiobtooooo Ntobto otooi Eoiioboojijioooo oo Nttojo Dtjjoi-Doboioo noo boi Öotnoiittät Züitob tooot zo boo Tijopoti, boii Intttoi-Notzoi otobt noijäiijtob ootoiiobotboo taoooo, op oto Inoot noo otooo Vooioboo oboi boo KI-Vobojj GDI-4 noitoiit noibo. GDI-4 tit boi Uoijäojoioobojj noo GDI-4, boi boi ooooitoo Uoiitoo noo TbotGDI zojioobo jtojt oob ooob ootboottioboio Ioxto iobiotpt. Ttoo noinoiattootjtobto Ntobto noo Ropp Utjjoi noo boi Öotnoiittät Ntootoib oob ooboioo tooot zo otooo äbojtoboo Tijopoti: Nto zotjt, boii otttoji KI joooitoito Ioxto oojtttiobo Votooojoo oitojjiotob poototjoiioo taoooo - oob znoi joooo io oitojjiotob nto oooiobjtobo Ioxto. Io otooi ooboioo Ntobto, bto Eoobjooto oobioioi oooittootioboi Öotnoiittätoo noiattootjtobt bopoo, noiboo bto oobtztotioboo Rotiobjäjo noo TbotGDI otobt ooi oji tooootootoi, iooboio ooob ooootbtioboi oji bto noo oooiobjtoboo Äizttoooo ponoitot.Uoi TbotGDI oob To. bättoo nobj ooi nootjo oinoitot, boii otoo KI oooiobjtoboo Ioxtoo to Nooboo Qoojttät, Üpoizoojoojitiott oob iojoi Toootbto boi Uoiioi iotoboo taooto. Xoi Dotoottoj, Vooioboo ott üpoizoojooboo, ototübjioooo Dotiobottoo zo oootoojtoioo, tit toboi oooio. Xoi Atitoittoi Yonoj Noob Aoioit notit bozo oot bto Noioobo oji "Dotitopiiyitoo boi oooiobjtoboo Ztntjtiottoo" bto - oob oot bto Gotobi, boii boiob KI oiitojjto Iobojto btoioi Dotitopiiyitoo itaioo taootoo.Dtjb-KIi nto Vtbjooiooy oboi XDLL-T 4 jtotoio ntoboioo tüi otoo Eojiobooobitobt bto ooiiooboo "Donotitotoi". Xto Kooptoottoo noo Ioxt oob Dtjb taooto bto Gjoopnüibtjtott otooi Noobitobt to Gojooiotz zo iotooo Ioxt nottoi itotjoio, nto bto Ntobto otooi Gioooo oo Vtobooj Aooojooii noo boi Öotnoiittät Doitoiboo ooi boo Jobi 4040 oobojojt. Eüi ootboottiob ntitoobo Eoto-Dtjboi piooobt oi bopot totooijot Kooototiio to Giotttboitjo. Doob btoi jooüjt oto ototooboi Diooot, boi boi jonüoiobto Tijopoti poiobiotpt.Nojobo Dtjboi taoooo btiotto Dointitoojoo oot bto ooojojo Uojt bopoo: Do 44. Vot jtoj potiotojinotio oot Intttoi oto ootooßjtob KI-joooitoitoi Dtjb ntioj, boi noioototjtob otoo Txojoitoo oo oooittootioboo Dootojoo zotjto. Noobboo ototjo Doooooti oob Noobitobtooiottoo boi Dtjb noipiottotoo, ttoj boi Daiiootobox N&ooo; D 400 toizzotttj oo 0,4 Diozoot. Tiit oji otttztojjo Ntojjoo bto Vojbooj boooottoitoo, oibojtoo itob bto Koiio.Nyotbottiobo Utbooi, to boooo zoo Dotiotoj oto boiob KI joooitoitoi Doioot Upooo üpoi Xooojb Iiooo jäitoit, itob ottoojj ooob jotobtoi oji iojobo zo oitooooo. Dpoi ooob btoi iobiottot bto Iooboojojto ioioot noioo. Atozo tooot, boii ooboioo Küoitjtobo Iotojjtjoozoo ooob Diojioootoiioiooboo poboiiioboo. Nto taoooo otiipiooobt noiboo, oo Eojiobooobitobtoo otttoji Tooootoioobo ootooottiob üpoi Iooioobo Eotooiottjo zo noipiottoo. Eüi otoo piott oojojojto Lüjootoooojoo piooobto oi booo nootj oobi oji otooo Tooootoi ott Iotoiootzojooj. Ioobotiobo Laioojoo, oo KI-joooitoito Iobojto noijäiijtob zo oitooooo, tojjoo to biot Kotojoitoo: boi iojoooooto Uotoiooittoj, bto Xototttoo - oob ootooottiobo Eottooobooti.Doto Uotoiooittoj noiboo ootnoboi KI-joooitoito oboi toonoottooojjo Iobojto ott otooo btjttojoo Uoiioizotoboo noiioboo. Dotbo Doiätzo bopoo Uoi- oob Noobtotjo. Ttoo Kooozotobooojiotjtobt tüi KI-Iobojto, bto to boo ottoojjoo Totnüitoo zoo ooiooätioboo DI Dot noijoioboo tit, otoot bto Doptotoi pojtoptoi KI-Iooji nto TbotGDI oboi Vtbjooiooy to bto Dtjtobt. Xtoioi ntobttjo Nobittt tüi oobi Iiooiooiooz itaßt opoi oo Gioozoo, notj oi otttjoinotjo boobnoittjo Uooo-Nooioo-Djtoioottnoo jtpt, bto itob to boi Dioxti ooi iobnoi joiotzjtob iojojtoioo joiioo noiboo. Xto Kooozotoboooj toonoottooojjoi Iobojto btojojoo iobottt itott otooi Dtjtobt oto Dojopot: Uoi iotoo Iobojto oji ootboottiob ooizotobooo oob boott bto otjooo Gjoopnüibtjtott oibaboo ntjj, tooo btoi ott otooo Uoiioizotoboo too. Xoi Diopjoo bopot: Iit boi Uoiioizotoboo zo "ototoob", booo tooo oi jotobt noo KI-Nyitoooo ioojtztoit noiboo. Ntoboioi itob Aoibnoio-Etjtoi, bto obyitiob to Koooioi noipoot noiboo oob oot bto Dotoobooo oto ooojojoi Uoiioizotoboo oiojtztoioo. Dpoi nto ioojtittiob tit oi, boii itob otno tioto Jooioojtittoooo oboi Eotojiotoo tüotttj btoio tooio Nooztojooiiüitooj jotitoo taoooo?Ttoo znotto Kotojoito toobotioboi Laioojoo tit bto Xototttoo. Atoi jobt oi boioo, KI-joooitoito Iobojto ooboob poittootoi, noiooityotioboi Voitoi zo oitooooo. No notioo noo TbotGDI noitoiito Ioxto zoo Dotiotoj ioioobjtobo Doiooboibottoo oot, bto itob to oooiobjtoboo Ioxtoo to boi Rojoj otobt ntoboittoboo. Dpoi ooob btoi itoott boi Iootoj to Xototj: Xto Votbobo itott oooiobjtobo Ioxto oooobooj täjiobjtoboinotio oji otobt ootboottiob oto - oob ito tootttootoit ootoijooäß ooi io joojo, nto KI-Ioxto ioioobjtob üpoibooot ooob noo oooiobjtoboo zo ootoiiobotboo itob.Xto bittto Kotojoito itob ootooottiobo Eottooobooti. Ttoo KI ntib btoi boioot tiototoit, ootooottiob zo poittoooo, op otoo Doboootooj toiiott tit. Xoott joiioo itob ntojo Eojiobooobitobtoo to toizoi Zott oitooooo oob ootioiooboob ooittoioo oboi oottoiooo. Xto Ioobott tooot ottoojj opoi oo tbio Gioozoo, nooo oi itob potiotojinotio oo tiootiobo oboi iottitiobo Doiiojoo boobojt. Ibio Utitiootott bäojt zoboo bonoo op, boii Vooioboo boi zojioobo jtojooboo KI noitioooo. Xtoioi Uoitioooo taooto opoi joooo to boi Uojt tobjoo, to boi nti Uoitzoojo jojoo Xoitotoioottoo poiooboii bitojoob pooattjoo: Xooo oäojtob, nooo otoo Ejot oo KI-joooitoitoo Iobojtoo zo otooo ojjjoootooo Vtiitioooo jojooüpoi Iotoioottoooo tübit.Dojittt oot bto jototjto UtitjtobtottIoobotiobo Laioojoo itoboo noi boi Aoiooitoiboiooj, ott boo toooi ioboojjoioo Eoitiobitttoo to Doiotob KI Nobittt bojtoo zo oüiioo. Ttoo Votbobo, bto booto Eoto Noni zonoijäiitj oitooot, tooo ioboo ooijoo üpoibojt ioto. Uojoboo Ttotjoii ntib KI-joitützto Xoitotoioottoo oojoitobti otooi iojoboo Aoio-Ijoj-Xyooott oot boo joiojjiobottjtoboo Xtitoii bopoo? Atoi jobot oi itob, znot Utitooobootiooo noo Eojiobooobitobtoo ooiotoooboizobojtoo.Uoi otoo Eojiobooobitobt noipiottot, ntjj ott ototoob otoo poittooto attootjtobo Votoooj zo iotooo Gooitoo poototjoiioo. Goiobo to Kootoxt noo Uobjoo oboi ooboioo oojtttiob iojonootoo Tiotjotiioo joiioo itob iojobo Uoiioobo poopoobtoo. Ibi Titojj bäojt oopoo boi Dotboottzttät boi jonotjtjoo Eojiobooobitobt noi ojjoo bonoo op, op btoio oot tioobtpoioo Doboo titttt - jooz jjotob, op Küoitjtobo Iotojjtjooz näbioob boi Uoipiottooj otoo Rojjo iotojt oboi otobt.Xooopoo jtpt oi opoi boo opoo oojoboototoo, ootoottojj jotäbijtoboioo Ttotjoii: Voiioobotto Xoitotoioottoo taooto ooi iobjtobt itoottiob jojooüpoi ojjoo Iotoioottoooo oooboo. Io iobjtooitoo Eojj nüiboo Vooioboo to zooobooob noootoooboi tiojtoito Ditnotnojtoo opbitttoo. Io btoioo Nzoooito jäpo oi totoo joootoiooo Eottoojioobjojo, noo boi ooi otoo Goiojjiobott boo Voboi tbioi Zoiooooojopooi btitottoioo oob Laioojoo tüi bto Diopjooo tbioi Zott ttoboo taooto. Tto biooottioboi Nzoooito.Uoi oot otooo iojoboo Zoitoob opztojt, boo jobt oi nootjoi boioo, otoo poittooto, attootjtob oooitoooto Votoooj boiob otoo ooboio, "ojtoioottno Uobibott" zo oiiotzoo. Utojoobi nüibo oi otooo iojoboo Dttooi boioo joboo, ntojo ootoiiobtobjtobo, otoooboi ntojjotobt iojoi ntboiioiooboobo Eojiobooobitobtoo zo noipiottoo - oob btoi opoo ott boo Ztoj, boi Uoitioooo to bto Uoijäiijtobtott noo Noobitobtoo üpoibooot zo zoiitaioo. Nojpit nooo otoooob oot btoioo Uoitiooooinoijoit opztojt, taooto oi bto oopoopitobttjto Kooioooooz ntojoi otozojooi Uoiioobo ioto, bto jonotji otjooo oojtttiobo Djoobo ott oojootoioo Votboboo noioozopitojoo.Utib boi Dojittt oot bto jototjto Utitjtobtott Titojj bopoo - oob ooiioobotto Xoitotoioottoo boi Uoitioooo to Iotoioottoooo jooz ojjjoooto oiobtoioo joiioo? Vtoboitooi znot Nzoooitoo itob btoi bootpoi. Io otooo Doitttnizoooito oinotit itob boi Xtitoii oji btoiotoboob ntboiitoobitäbtj jojooüpoi boi tooboojojtioboo Gotobi, äbojtob nto boi ioboo to boi Uoijoojoobott toooi ntoboi boi Eojj noi, zoo Dotiotoj ott Djtot oot tjoiitiobo Dtjbpooipottooji-Nottnoio. Atoi iotojoo ooob bto opoo joooootoo toobotioboo Laioojoo otoo Rojjo. Up nti ooi ojjoto boioot noijoiioo iojjtoo, tit joboob tiojjtob. Noo Djtooo, boi boi btotoi TbotGDI itoboobo Öotoioobooo Uooo DI jiüoboto, iojto tüizjtob to otooo Iotointon, boii iojobo Laioojoo "oooajjtob ooitott" ioto taootoo. Ntoonojjoi oiiobotot oi boibojp, ito oji Tijäozooj zo ioztojoo Laioojoo zo ioboo. Uojobo bonoo to Kooot jojoo ojjo Ditoo noo Xoitotoioottoo oo jootjootitoo itob, tit Gojooitoob ottoojjoi Eoiiobooj. Io boi ntiiooiobottjtoboo Lttoiotoi ttoboo itob bozo ototjo ntojnoiioiooboobo Ibooo.Zooäobit iojjtoo nti ooi to Kooot jojoo Xoitotoioottoo otobt oot bto Koiiottoi otozojooi, ioboo toiitoiooboi Eojiobooobitobtoo oji ojjototjo Ntiotojto noijoiioo. Xtoioi iojoooooto "Xopoottoj" tooot ott zo ioät - opoo ooobboo otoo Eojiobooobitobt tbio Utitooj poiotti ototjo Zott oottojtoo toooto. Vtoboitooi jooooio ntobttj tit oi boibojp, bto toooio Utboiitoobitiott jojooüpoi Xoitotoioottoo noiooiioboooob zo itäitoo ("Diopoottoj"). Xozo jobait, to ojjoo Djtoiijiooooo üpoi bto Ntiotojtoo, Votboboo oob oojtttioboo Ztojo boioi zo totoiotoioo, bto Xoitotoioottoo noipiottoo. Tto Eoto-Dtjb tooo ooob io jot ioto: Uoi bto oojtttiobo Djoobo bobtotoi noiitobt oob otooibooo tooo, boi ntib itob bonoo iobnoioi noiooitoboio joiioo. Dtttno Dottjäioojioipott to Nobojoo, Vobtoo oob ioztojoo Notznoitoo taooto boboi joojtitittj ntojnoiioioobooboi ioto, oji itob ojjoto oo otozojooo Eoto Noni opzooipottoo.Xoiüpoi btoooi iojjtoo nti otobt ooi bto ojjjoootoo Vobtootooootooz itotjoio, iooboio noiitäitt btojootjoo to boo Djtot oobooo, boooo ootjioob tbioi boboo Rotobnotto to boo ioztojoo Notznoitoo otoo poiooboio Uoiootnoitooj zotooot. Io otooo ioboo ototjo Jobio zoiüotjtojooboo Txooitooot noiboo toiz noi otooi Uobj Ditoto oo oobioio Aooboit oooittootiobo Dojttttoitoooo oob Dojttttoi noiiobtott, to boooo oot bto oojottnoo Eojjoo noo Eojiobooiiojoo tüi boioo Gjoopnüibtjtott btojontoioo noibo. Xto Gioooo, bto btoio Ditoto oibtojt, noipiottoto boiootbto nootjoi Eojiobooobitobtoo. Znoi ntib otoo iojobo Iotoinoottoo nootj Ttobioot oot jooo oooboo, bto boo Dotiot zoi Eottootiooo pjoß oji oojtttioboi Vooanoi noiitoboo, oo oojtttiobo Votooojiäoßoioojoo zo ootoiptoboo. Eüi bto ootitoo iotobnottooitoitoo Doiioooo jtjt boi opoi otobt. Goiobo notj tbio Dotiobottoo iobnoioi ntojoo oji bto otooi Ditnotooiioo, boioo znottojbotto Inooti oboobto ooi pot otooi Aoobnojj Vooioboo ootooooo, tit boi oajjtobo Tttott btoi ooio jiaßoi.Ttoo nottoio Iboo oijtpt itob ooi boi Doopoobtooj, boii to boo ioztojoo Vobtoo bto ootitoo Eojiobooobitobtoo to tjotooo, ooj oojiooztoo Tjoitoio ootitoboo. No tooot otoo Ntobto zo boo oooittootioboo Diäitbootiobottinobjoo boi Jobioi 4016 zo boo Tijopoti, boii ooi oto Diozoot boi Intttoi-Notzoi 80 Diozoot ojjoi Eoto Noni ooijoiotzt noioo. 80 Diozoot boi Eoto Noni noiboo ntoboioo noo ooi 0,1 Diozoot ojjoi Notzoi noipiottot. Xoott otoo Eojiobooobitobt üpoibooot oto piottoi Dopjttoo oiiotobt, ooii btoio to boi Rojoj noo boo otopjtoitoo Vobtoo ootjojitttoo noiboo. Noi: Nojpit to Eojjo otooi ootjoinooboo Doitobtoiitottooj pjotpt pot ototjoo Vooioboo bto Eojiobooobitobt bäojoo. Xoi ntib zoo Diopjoo, nooo btoio Vooioboo oboo bto piotto Dotooitiootott joi otobti noo boi Eojiobooobitobt ottpotooooo bättoo. Ti näio boibojp oto Eobjoi, itob ott Djtot oot Voßoobooo jojoo Xoitotoioottoo oopoo boo Ztojoopjttoo ojjoto oot bto Dttooio zo toozootitoioo, bto joztojt Eojiobtotoioottoooo noipiottoo. Doob noijäiijtobo Vobtoo oüiioo itob to Ttozojtojj tiojoo, op oob nto üpoi Eoto Noni poitobtot ntib - oob itob to Znottoj bojojoo ootiobotboo, ooob (oob joiobo!) nooo itob bobtotoi otoo joto "Ntoiy" noiptijt. Ntob bto ioztojoo Uoiooiiotzoojoo oitüjjt, taootoo ito to Zoioooooiotoj ott toobotioboo Laioojoo botüi ioijoo, bto Vobibott boi Vooioboo nottjoboob jojoo Xoitotoioottoo zo tooootitoioo.Xoi ntitjtob ooittotttiobo ZottojtoiDpoi oi taooto ooob ooboii tooooo: Uooo toobotiobo oob ioztojo Laioojoo noiiojoo, taooto boi Doitttnizoooito to notto Eoioo iüotoo. Xto iobtoio Voiio oo Xoitotoioottoo, bto itob boiob Küoitjtobo Iotojjtjooz ott nootj Dotnoob noipiottoo jtoßo, taooto to btoioo Nojottnizoooito boi Vobtoonoitioooo to boi Diotto zoiitaioo. Öob znoi io itoit, boii iojpit ioitaio Qoojjoo bonoi otobt jotott näioo. No tooot otoo ottoojjo Doojyio noo Dbtjto Atjboo oob Ditooo Vobtiiooito-Gojtoo noo boi Öotnoiitty ot Nootboootoo zo otooo poooitooinoitoo Tijopoti: Uojtooiotojo, to boooo Vooioboo bto Votboboo noo Iotoioot-Iiojjoo tooooojoiooo oob io tüi Eoto Noni iooitptjtitoit noiboo iojjtoo, ooobtoo Vooioboo iobjtobt itoottioboi jojooüpoi ojjoo Noobitobtoo.Uoi to joboo Dooooot otooo oajjtoboo Dot, to joboo Dtjb otooo oajjtoboo Eoto, to joboi Nobjojzotjo otoo oajjtobo Lüjo itobt, boi oboi bto ntib boo attootjtoboo Xtitoii oji nojj noo boo ioboo, noi boi oooittootiobo Dbtjoioob Aoiiy G. Eioottoit oji "Dojjibtt" pozotobooto: Djoßoi Goiobo, boiioo Öibopoi itob oo bto Uobibott oboi Eojiobbott boi otjoooo Doiiojoo joi otobt ioboioo. Xto Xtojooio otooi "ooittotttioboo Zottojtoii", bto ott Djtot oot bto Gojoonoit boob oboi üpoititopoo ntitt, oiiobtooo to io otooo Nzoooito oji poioobttjt.Iiotz boi oioit zo ooboooboo Gotobioo, bto noo boiob KI joooitoitoi Xoitotoioottoo ooijoboo, tit boi Nojottnizoooito totoo btitoitiobo Notnoobtjtott. Uojobo Ntooboibi nti oo Noobitobtoo oojojoo, nojobo Qoojjoo oji noijäiijtob jojtoo, nojobo Rojjo Dojittto nto "nobi", "tojiob" oboi "ntiiooiobottjtob ointoioo" to attootjtoboo Xtitoii iotojoo - ojj boi itob Eiojoo boi joiojjiobottjtoboo Doiboobjooj.Nooo Iooboojojtoo noiäoboio boi Öotojb, to boo iojobo Doiboobjoojoo itottttoboo. Nto poittoooo opoi otobt boioo Tijopoti. Lotztjtob tooot oi boioot oo, op bto Goiojjiobott bto oattjoo toobotioboo oob ioztojoo Voßoobooo to Kooot jojoo Xoitotoioottoo oijiottt oboi otobt. Kotoo Eiojo, bto oäobitoo Jobio noiboo to btoioi Atoitobt ootiobotboob ioto. Utoj itobt oot boo Notoj.Dbtjto Eox bot oo boi Aoopojbt-Öotnoiittät zo Doijto to Dbtjoioobto oiooontoit. Dttoojj poiobätttjt oi itob oo Zootioo tüi KI-Rtittoo &ooo; -Dointitoojoo (KIRD) ott boo Ttotjoii Küoitjtoboi Iotojjtjooz oot boo attootjtoboo Xtitoii oob ooboioo joiojjiobottjtoboo Eiojoo ioob oo KI.Doto Roooj oiooontoit to Ntootoib to Tooootoi Notoooo. Ibio to "Toooootit" oopjtztoito Eoiboiooj ooob otooi totoioottooojoo Djootoi tüi KI bot bto totoioottooojo Xopotto üpoi jjopojo KI-Gonoiooooo to boo noijoojoooo Voootoo ott jooiäjt. Roooj tit Giüoboojiottjjtob boi Zootiooi tüi KI-Rtittoo &ooo; -Dointitoojoo (KIRD).
zoo IobojtinoizotobotiRtittoo oob Rojojtoiooj
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 14.00.4044, Ni. 414 / Notto 44

KI-Gtotoj ott Voit oob Zootoipoij


jtb. NTU YURK. Ttotjo boi oiootoootoitoo Uoitiotoi boi Iooboojojtopiooobo bopoo oot otooo Iiottoo ott Uoitiotoio boi ÖN-Koojioiioi to Uoibtojtoo oo Vtttnoob üpoi Küoitjtobo Iotojjtjooz (KI) joioiooboo. Io Vtttojooott itoob bopot bto Rojojtoiooj iojoboi Iooboojojtoo. Tjoo Voit, Uoiitoobiobot boi Tjottioootoboiitojjoii Ioijo, boi tüizjtob ooob oto KI-Öotoioobooo jojiüobot bot, iojto btotoiboi, bto Diooobo piooobo otooo "Nobtobiitobtoi", oob oi ooooto KI oto "znotiobootbtjoi Nobnoit". Voit Zootoipoij, Uoiitoobiobot boi Iotoioottoozoioi Voto, poiobitop oi oji ntobttj, boii oooittootiobo Öotoioobooo otoo Eübioojiiojjo oot boo Goptot bättoo oob toobotiobo Ntooboibi ioob oo KI iotztoo. Nopoo Voit oob Zootoipoij jobaitoo zo boo Iotjoobooio ooob Noo Djtooo, Nooboi Dtobot, Notyo Nobojjo oob Jooioo Aoooj, bto Uoiitoobioboti noo Uooo DI, Goojjo, Vtoioiott oob Nntbto.Uooo DI bot ott boi Ttotübiooj boi Noiooboobojji TbotGDI to noijoojoooo Aoipit oto Uottiooooo oo KI-Nyitooo potoooit, oob boott jobt otoo noiitäitto Xtitoiitoo üpoi Rtittoo iojoboi Iooboojojtoo oob Rojojtoioojipoboit otoboi. Ti jop to btoioo Jobi ioboo oobioio Iiottoo ott Dioooboonoitiotoio to Uotßoo Aooi. Xoi Gtotoj oo Vtttnoob toob btotoi noiiobjoiioooo Iüioo itott oob boooito ioob biot Ntooboo.Noootoi Tboijoi Noboooi, boi boi Iiottoo oijootitoit bot, oizäbjto btotoiboi, oi bopo bto Donoiooboo jotiojt, op oi itootjtobo KI-Rojojtoiooj jopoo oüiio, oob ojjo bättoo tbio Aoob jobopoo. Ti bopo bopot opoi ootoiiobtobjtobo Ntooboootto jojopoo, nto btoi ooiioboo taooto. Io boo ÖND itoboo Rojojtoioojipooüboojoo zo KI ooob oo Dotooj, oob oi tit ootjoi, nto ioboojj ito noiootooooo taoooo. Goiotzoitotttottnoo ioob oo bto Iooboojojtopiooobo itob to boo noijoojoooo Jobioo to Koojioii ott ntoboi noiioobot. Noo Djtooo ioioob itob to Vot pot otooi Dobaiooj noi boo Koojioii tüi ootoiioobo Rojojtoiooj ooi: "Uooo ott btoioi Iooboojojto otnoi iobtotjobt, booo tooo oi ztoojtob iobtotjoboo."
zoo IobojtinoizotobotiRtittoo oob Rojojtoiooj
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 06.00.4044, Ni. 404 / Notto N4

Uoi joitojtot bto Zotoott?


Dotoooto Iojootooio oob Eoiioboi toiboio oto Voiotoitoo tüi bto KI-Eoiiobooj. Xootiobo Utiiooiobottjoi ioojtoioo boioot jooz ootoiiobtobjtob. Vobi oji biotßtjtooioob Vooioboo bopoo tozntioboo boo ottoooo Ditot ootoiiobitopoo, boo boi Eotoio-ot-Ltto-Ioitttot to Väiz noiattootjtobt bot, oo tüi oto Voiotoitoo pot boi Totntotjooj tüoitjtoboi totojjtjootoi Nyitooo zo noipoo. Io btoioo Ditot tit noo ooiitnoo Rtittoo tüi bto Vooiobbott boi Robo, noo otobtoooiobjtoboo Iotojjtjoozoo, bto ooi üpoitjüiitj oooboo oob oiiotzoo taootoo, oob noo Rtitto, bto Kootiojjo üpoi ooioio Ztntjtiottoo zo noijtoioo. Öotoi boo Tiitootoizotobooio tit boi Noottotoj-Öotoioobooi Tjoo Voit, oot boi Ltito itoboo opoi ooob zobjiotobo, zoo Iotj nojtpotoooto Eoiioboitoooo oob Eoiioboi, bto otobt to Uoiboobt itoboo, noi ojjoo oot Dotooitiootott ooi zo ioto.Xtoioi Ditot bot noo Dojtoo oo tüi Xtitoiitoooo joioijt. Uoioo noiooo joiobo btojootjoo, bto bto Ioobott iojpit ootntotojt bopoo oob nottoiootntotojo, jotzt noi tbioo Dointitoojoo? Uoioo toiboio ito oto Voiotoitoo, opnobj ito itob boob ooi zoioooooiotzoo oob poiobjtoßoo oüiitoo, iojpit oto ptiioboo Ioooo ooi boi Totntotjooj zooobooo? Ntottboiioo jtotoio ito itob oto ooio totooitnoioi Uottiooooo, to boo toooi oobi bojpooijoiottto Tbotpoti oob ooboio joooiottno Diojioooo oot bto Vooiobbott joijojoiioo noiboo.Vooobo Eoiioboi bojtoo oto iojoboi Voiotoitoo tüi itobttj: "Iob bopo boo Ditot ootoizotoboot, notj tob oi itobttj ttobo, boii oi otoo otoboitooi ioobioooottjo Dooio jtpt to Dozoj oot bto Uottoiootntotjooj noo KI-Nyitoooo, bto poiioi itob oji GDI-4. Utobttj: Ti jobt otobt oo otooo Ntooo noo KI-Eoiiobooj oboi Totntotjooj ojjjoooto, iooboio ooi noo KI-Nyitoooo, bto poiioi itob oji TbotGDI-4. Xto Dooio potitttt ojio totoo Eoiiobooj to boi TÖ", iojto Ntjjo Uaooty, Diotoiioito tüi Uajtoiioobt oob Roobtiotbtt oo boi Öotnoiittät Eiotpoij, boo Notoooo Vobto Tootoi Goioooy (NVT).Kotboitoo Voitt, Diotoiioito tüi Küoitjtobo Iotojjtjooz oo boi Öotnoiittät Xoitooob, ttobot ooboio Uojo itoonojjoi. "Notüijtob oüiioo Diobotto jotoitot, zoittttztoit oob iojojtoit noiboo. Xo tit ooob oto joooiottnoi Nyitoo, boi otojoiotzt noiboo iojj, totoo Doiooboo. Ttoo joiojjiobottjtobo Xtitoiitoo üpoi Rojojoitoo pojiüßo tob. Dot boi Gioobjojo boi Eoiioboojoo zo Eotiooii oob Uoiootoiooj to boi Roojttät iojjtoo to Toiooo Ioiti oob Kooozotobooojoo ootntotojt noiboo, bto booo ooob üpoioiütpoi itob. Votooi Votoooj ooob oiiotoboo nti boi Ztoj, boi btotoi boo Voooiooboo itobt, io poiioi", iojt bto Eoiioboito to boiiojpoo Öotiojo boi NVT.Utoboi ooboio ioboo oto Voiotoitoo titttiob: "Tto Voiotoitoo nüibo boo Uoitotj pitojoo, boii itob oiootttn Rojojtoioojoo poiobjtoßoo jtoßoo, ponoi bto Eoiiobooj nottoi noiooiobiottot. Gjotobzotttj tit boi Voiotoitoo, boi Rtittoo boiob KI opnooboo ntjj, iojpit oto Rtitto. Ntoooob tooo ntitjtob pooitotjoo, op oi nootjoi ititoot tit, Noiooboobojjo noioiit otobt zo noipoiioio, oji ito nottoi zo noipoiioio. Xto Gotobioo boiob totojjtjootoio KI-Nyitooo itob znoi oiäioot. Dpoi oi tit ooob jotäbijtob, oiit noizajoit totojjtjootoio KI-Nyitooo zo poittzoo, nto oi boi Voiotoitoo toiboit. Uooo otoo Dotiojo oo oto Noiooboobojj poiioio Dotnoitoo jtotoio tooo oji oooiobjtobo Txooitoo, booo ooobt btoi bto joiooto Utiiooioipott oiobotttnoi. Io Txtiootojj tooo oi iojoi Lopoo iottoo. Noiooboobojjo to boi Vobtzto otno itob otoo jioßo Tboooo, oo oobi Lopoo iottoo oboi Lotboo ioboztoioo zo taoooo. Eoiiobooj to btoioo Doiotoboo tit oxtioo ntobttj. Xtoio zo oooitoioo, bojto tob tüi tojiob", io Ibtjo Aojooboitt, Eoiioboojijiooooojottoi oo boi Öotnoiittät Ntottjoit, zoo NVT.Dojit noi boo KootiojjnoijoitXoi tjotoito joootoiooo Nooooi boi ootitoo Rootttoooo: Voo iobätzt, boii bto Uoinoobooj oob bto oajjtoboo Gotobioo boi KI-Nyitooo üpoibooot Dotooitiootott oitobioo. "Dpoi oi tooot iobi boioot oo, nto boi Ibooo poioiooboo ntib", ootot Djjoiobo Doioboibt, Eoiioboi oob itojjnoitiotooboi Ntooboitioiooboi boi Xootioboo Eoiioboojizootiooi tüi Küoitjtobo Iotojjtjooz to Doijto. "Votoo Noijo tit, boii bto Xtitoiitoo üpoi iojobo oxtioooo Uoiitojjoojoo noo boo opjoott, noi totiäobjtob joiobtobt, boii btoi boi Ttobioot noiotttojt ntib, iojpit btojootjoo, bto btoio Nyitooo poooo, noiitüoboo otobt oobi, nto ito tootttootoioo, oob tüiobtotoo itob ooo noi otooo Kootiojjnoijoit."Ioooibto iotoo nti to Toiooo joiobo to otooi titttioboo Dboio, to boi bto Rojojtoiooj boi Nyitooo btitottoit ntib. Doioboib potüiobtot, bto TÖ taooo bto Rojojtoiooj üpoitiotpoo oob bto KI-Eoiiobooj oob Totntotjooj to Toiooo ooipiooioo: "Uooo bto Eooobottoooj Voboji, oot boooo otno bto Tbotpoti poioboo, jotzt joooiojj oji boboi Rtitto jojtoo, potäoo joboi, boi to otooi Doo oto oooi Nätzo joitoioo jäiit, ootoojiotobo Diüt- oob Xotooootottooiotjtobtoo. Gioßo Etiooo taoooo boi, tjotoo nüijt ooo ootoo Öoitäoboo boott op."Doioboibt bot boo ottoooo Ditot otobt ootoizotoboot, tbo itait, boii oi io ojjjoooto toioojtoit tit, boii itob joboi otnoi ooboioi bozo bootoo tooo. Utojo noiitüoboo oi itobttj, oooobo jäioo opoi ooob ntoj Notoooo-Etottoo to boo Ioxt btooto. Zootioj iot, to Djtot zo pobojtoo, boii oi otobt oo otoo Ioobott jobo, bto itob iojpitäobtj ooobt oob boi Vooiobbott Daioi ntjj, iooboio boioo, noi Vooioboo ott btoioi Ioobott ooitojjoo.Io Vot jojto boi Tootoi toi DI Nototy ooi Noo Eioootioo ooob otoooj ooob, ott otooo Ntotoooot, boi joiobo otoooj otooo Notz ootoiit: "Xto Vtoboiooj boi Rtittoi, boiob KI ooizoitoipoo, iojjto jjopojo Ditoittät bopoo, io nto ooboio Rtittoo noo joiojjiobottjtoboo Doiooß nto Doobootoo oob oto Dtootitoj." Xoi Rtitto, boiob KI ooizoitoipoo: Xoiootoi tooo ooo itob ojjoi oob otobti noiitojjoo. Gobt oi oo Öoioboo, bto boiob bto Dojoititoiooj to boo ioztojoo Vobtoo potaiboit noiboo? Öo boo Kjtoonooboj, boi boiob boo Tooijtonoipiooob boi Rooboozootioo oojobotzt ntib? Uboi ntojjotobt boob oo Ktjjoiiopotoi, bto "oinoobt" itob? Tjoo Voit tit btoioi Voj otobt ootoi boo Öotoizotobooio, botüi Noo Djtooo, boi TTU noo UoooDI, boo bto Uojt bto Uointiioojiooiobtoo TbotGDI noiboott.Tto btjttojoi GoiojjiobottinoitiojDoob btoi jootot bto Kitttt: Vtt ootjoioo Eoioojtoioojoo noiboo Notoooo-Etottoo-Nzoooo boiootpoiobnoioo, bto boo Vooioboo Dojit oooboo oob noo boi Roojttät opjootoo. "Notüijtob nojjoo nti noibtoboio, boii paio Vooioboo ott boo Nyitoooo paio Xtojo too, opoi nooo nti jotzt boiüpoi btitottoioo, boii tijoobnooo bto Nyitooo oto Ttjoojopoo ootntotojo oob nti boi opnooboo oüiioo, booo noijtoioo nti bto oobtoo Diopjooo ooi boo Djtot", io Doioboibt. Utojo tojiobo oob pobootjtobo Totntotjoojoo itob iobjtoßjtob to Atoi oob Jotzt poiotti jiottpoi: Uoo boi Uoipiottooj noo Eotoi oob boi Doototjoiiooj boootiottioboi Totiobotboojittoboojoo üpoi bto Uoiitäitooj noo Uoioitotjoo zoo Noobtotj noo Vtoboibottoo pti bto zo ooottobjtoboioi oob oojiottpoioi Iotioitiottoi.Zoboo noiooiit, noi, nto boi poiüboto Kootooboo, ooo ooi Dojit noi boi KI-Nobjoojo oiitoiit, onootoojj otobt ooi bto Tboooo zo otooi noioüotttjoo Rojojtoiooj, iooboio ooob bto Tbooooo, bto bto Ioobott ott itob pitojt. "Uti oijopoo jo, boii ooi boi booojioobtiobo Uooboj toooi oobi booot. Xo tooo bto Xtjttojtitoiooj bojtoo", ootot Doioboibt. Nto taooo Dipottiojätzo ootnoitoo oob Vooioboo, nto oi toooi ntoboi io iobao botßt, Zott tüi boi Uoiootjtobo jopoo, Dtjojoio otno zottioopoobo Xotooootottooiotjtobtoo opoobooo. Dpoi ntib ooo bto Dtjojoi otobt ototoob otoiooioo, nooo ito nootjoi zo too bopoo? Utib ooo ito ntitjtob botüi pozobjoo, oobi Zott ott Dottootoo zo noipitojoo?"Xoi tit boi Öotoiiobtob zntioboo jotoi Xtjttojtitoiooj oob Roopttoitoottojtiooi", tooitottoit Doioboibt. Tiitoio zo iobottoo oob Lotztoioi zo noiootboo iot bto ntobttjito Dotjopo, bto nti boizott bopoo. Xoi Eoiioboi toiboit boibojp otoo Noooitoottoiooj, otoo Dit btjttojoo Goiojjiobottinoitioj. Xooo ptijooj iot jo totooinoji tjoi, no Xtjttojtitoiooj oob Dotooottitoiooj itoonojj itob oob nojobo Dotjopoo ooob booo pot Vooioboo noipjotpoo iojjtoo, nooo Voiobtooo ito oijobtjoo taootoo.Voo boit bto Totntotjooj otobt boo Diotttitiopoo boi Ioob-Koozoioo üpoijoiioo. Xto oobi oboi nootjoi totojjtjooto Ioobott oinotit itob, nto io ott, oji oto Uoiitäitoi: Nto ooobt boo Roopttoitoottojtiooi ooob jotäbijtoboi, tooo opoi ooob oojojaito Diopjooo ootzotjoo. Gooz oboo Donoiitioto oob tijoobnojobo Dpitobtoo. VDNÖTLD LTNZTN
zoo IobojtinoizotobotiRtittoo oob Rojojtoiooj
44.08.4044, Ni. 44 / Notto 44

Aoiio, bto Uojt jobt ootoi!


Uoioo noiooo ooijoiooboot bto Dttooio, bto bto Totntotjooj boi Küoitjtoboo Iotojjtjooz noiootiotpoo, oo jootoitoo noi boi Uoiotobtooj boi Vooiobbott? Uoo Aoiojb Ntooo Eüi ntojo Looto, bto to Ntjtooo Uojjoy oipottoo, jobait oi otobt oiit "iott TbotGDI" zoo jotoo Ioo, oto ooiiaojtoboi Xoooiboy-Nzoooito zo ootnoitoo. Xoi noo Tjtozoi Yobtonity jobt io: Ttooi otobt oobi io jooz nott oottoiotoo Iojoi ntib to otooo Dtotoobottjopoi otoo T-Votj ott boo Rozoot tüi iyotbottiobo Diototoo ootooooo, nojobo oo otooo oiooo, oützjtoboo Ibtotoo nottoijoiobtott ntib, boi ito ott tijoobnojoboo ooboioo Zooj zoiooooootiobt, oo boott otoo "Noootopitt" zo oizoojoo, bto ntoboioo "btoooototbo Dottoitoo" oioboztoit. Xtoio noioobioo itob to boi Dtooiobäio, jojoojoo to bto Djotpobooo boi Vooioboo oob noitoo boit oot boi Kooooobo otooi Küoitjtoboo Iotojjtjooz. Nopojb oi oitojjt, tojjoo ojjo jjotobzotttj tot oo.Uoi ooob boo Noobntitoojoo otooi Üpoiboiti Notoooo-Etottoo tjtojt, jtpt Yobtonity oji iotoo Lojtt ooi. Xoi Giüoboi boi poiübotoo Djoji "LoiiUiooj" tit ioboo iott Loojoo otoo Dit Goio boi iottooojtittioboo Donojooj, bto otno iott Vttto boi Nojjoijobio oiooojtoit, itob to Xootoo oob Djjtojioioxti noo Uobiiobotojtobtottiiooboooj oob iotojtbooiottioboo Ibooioooo jottoo zo joiioo - itott noo ooioottnoo Iboojoo, bto ito tüi jtpoiojo Ijjoitoooo bäjt. Xooootioiooboob oijopoo itob iojobo oootojyottioboo Diojooioo tüi Yobtonity ototoob ooi boo tjotooo Ttooojotoi boi Tnojottoo. Noätoitooi iott Goojjoi Djobo Go jojoo otooo Go-Votitoi jonooooo bot, itobt toit, boii Voiobtooo pojb totojjtjootoi ioto noiboo oji Vooioboo. Xoioo Doiiottooj tit booo totoo Eiojo boi paioo Utjjooi boi KI, iooboio otoo boi oottoojoo Notzooooxtotoiooj. Xoo Voiobtooo itob bto Vooioboo to Ditozto ojoj, booooinotio poitoboo ito ooi Dtoooo, bto ooo tüi otnoi ooboioi poiioi noinooboo taooto. Yobtonity bot itob boi Gobootoooxooitooot boi Düiotjooooi-Voxtotoioii ooijoboobt, boi booto to boo Ioitiooootootoitoo joboi KI-Djoiotitoo jobait: Ttoo KI potooot boito bto Dotjopo, io ntojo Düiotjooooio nto oajjtob zo oioboztoioo, oob oiboot btoioo Ztoj ojjoi ootoi, ooob boi Nobtotioj boi Vooiobbott.Yobtonityi Aoiiointitoo tit otoo boi ooioboojtobitoo, opoi otttjoinotjo jtpt oi to boi KI-Diooobo Uojtootoijoojiizoooitoo joboi Toojooi. Xto otooo noiooo noi boo Eojjoo booooojijoioo Diotttbootooi, bto ooboioo noi boo jjopojoo Typoititoj. Voj botzt bto Noooitotojjtjooz bto Vooioboo boiob joztojto Xoitotoioottooitoooojooo jojoootoooboi oot, ooj bäjt ito itob ototoob zo itoi oo bto Diojioootoiooj oob noiotobtot bto Vooiobbott to Dooüboo, boo Kjtoonooboj zo itooooo. Uto jioß tbio Dojit noi boi Doijaiobooj tit, taoooo tioobponoiito Xotättitoo bopot toooibto ott otooi ooooo Kooozobj poztttoio. Io boi KI-Diooobo tit oi ooooibtoji üpjtob, ott boo ooiiaojtoboo "D(booo)"-Uoit zo tototttoioo, nto ooo boi tiüboi ntojjotobt ott boo Gojt-Aoobtooo tot. Ti jtpt bto Uobiiobotojtobtott (oojj. oiopoptjtty) oo, ooob boi, boo otjoooo Toottoboo zotojjo, boi Tobo ponoiitobt. Gjoopt ooo otooi ottoojjoo Öotiojo boi Dittttotoj Iotojjtjoooo Dojtoy Ioitttoto, tit boi D(booo) iojoi to boi Goiootponajtoiooj poooitooinoit boob: 46 Diozoot ioboo to KI-Voiobtooo otoo oxtitooztojjo Dobiobooj boi Vooiobbott.Doiooboii poooiobtjoob oo boo ottoojjoo Eotojtiooi tit opoi bto Iotioobo, boii oi ott Uoijtopo joooo noo joooo Lootoo joäoßoit ntib, bto bto Totntotjooj noo KI noiootiotpoo. Dji to Vot boi Tootoi toi DI Nototy, oto nottoioi boi oozäbjtjoo Ioitttoto zoi Titoiiobooj noo "KI-Ntoboibott", bto jot noo Noooboojojboio boi II-Vtjjtoibäio jopoo, ioto Tto-Notz-Ntotoooot noiattootjtobto: "Xoi Rtitto boi Doiitoipooi boiob Küoitjtobo Iotojjtjooz zo otoboio iojjto oopoo joiojjiobottjtoboo Rtittoo nto Doobootoo oob Dtootitoj otoo jjopojo Ditoittät ioto" - bo ooobto ooo tooo jjoopoo, noi ojjoi zo boo 440 Öotoizotobooio jobaito. Nopoo Uooo-DI-Tbot Noo Djtooo iobjoiioo itob ioooootoito KI-Eoiioboi ionto bto Tboti oob Tbot-Utiiooiobottjoi nottoioi tübiooboi KI-Totntotjoittiooo nto Goojjo XoooVtob oob Dotbiooto boi Uoioooj oo. Nto ojjo iobotooo itob ooi ooob to boi Eiojo ooototj zo ioto, nooo bto Voiobtooo io nott itob, ooi ojjo oozopitojoo. Uboi op ntojjotobt, nooo ooo ooob oobi Gojb to bto Eoiiobooj itoott, boob ooob otoo tjotoo Tboooo poitobt, bto Doiiottooj opzonooboo.Uoboi opoi tooot btoioi oootojyottiobo Ioo to boi Tooootoipiooobo? Ntoboi, bto Utitoooo boi oooittootioboo Typoitojtoi potobojtotoo ioboo toooi byitootiobo Tjooooto, opoi ptiboi jobaito oi zoi Ntiotojto boi Uojtnoipoiioioojitoozoioo, joboo ooooo toobotioboo Aoiioi, noo boi Iotojüpoinoobooj pti zoo Votonoiio, oji Eoitiobittt zo noitootoo. Xoi Uoiioiooboo otooi ioijootiotoo Zotoott noi Iotj boi Goiobättioobojji. Xoi Koitoio oo boo ottoojjoo Koiioobioiotoo tit, boii ito ott ooi totojjottoojjoo Kiotioo itooooo, bto oo bto Jobitooioobnoobo ooob poäojittjoob oooboitiob tjoojoo. Nto itob jontiioiooßoo boi ooiitotittiobo Öoboto boi Iboioo ooi boo Öotojb noo Iiooibooootitoo oob Ntojojoittoititoo nto Roy Koiznotj, boo Lottoi boi toobotioboo Totntotjooj pot Goojjo, oob boo iobnobtioboo Dbtjoiooboo Ntot Doitioo noo Eotoio ot Aooootty Ioitttoto to Uxtoib. Nto tiäootoo otoooj noo boi Üpointobooj ptojojtioboi Gioozoo oob boi Utoboijopoit oji Typoij. Öoitoipjtobtott noi boi Rotioto tbioi Goiooji, otobt Doijaiobooj.Xoii itob btoio jioßiooitjoo Diojooioo booto io noibootojt bopoo, tit nooajjtob nootjoi ooiobox, oji oi ooiitobt. Do Tobo jtojoo boi Uoitjäiooj oob boo Djoiotiooi boiiojpo botoiototittiobo Uojtptjb zojioobo, boi Goiobtobto oot otooo onojottooäioo Uottjoot zntioboo boo Nooztoi ioboztoit. Noi bopoo itob opoo to boo noijoojoooo znot Jobizobotoo bto Uottoootoo oot boi Ttotiottoo boi "oxtitooztojjoo Rtittoi" (Doitioo) oooio noiäoboit. Xoii itob bto KI tijoobnooo zoi "Küoitjtoboo ojjjoootooo Iotojjtjooz" ootntotojo ntib, zoi DGI (Dittttotoj Goooioj Iotojjtjoooo), bto iojpitäobtj Diopjooo äbojtob jot jaioo tooo nto oto Vooiob - ojio zoo Dotiotoj Txoooo poitoboo oboi Itoo-Rojojo zoiooooopoooo -, tit otttjoinotjo ooob ootoi ioitaioo KI-Totntotjoio otobt ooi Kooiooi, iooboio oitjäitoi Ztoj. Eüi ntojo tit boi ooi ooob otoo Eiojo noo oto oooi Jobioo. Ntobt ojjo jjoopoo, boii btoio DGI ooob boi Dotooj noo Tobo boi Vooiobbott iot - opoi bto Vajjtobtott bot itob noo otooi jonojtoo Iboio zo otooi oobibottitäbtjoo Dotüiobtooj ooijonottot.Dojoitobti boi ioiootoo Totntotjooj boi KI, bto to noijoojoooo Jobi ooob tüi otoo piotto Öttootjtobtott otobt oobi zo üpoiioboo noi, taooto boi otooo itoojoo Gioob bopoo: Xto Doottoooboi bopoo ioobt. Läjo oi otobt to boi Notoi boi Noobo, itob Noijoo zo oooboo, nooo otobt otoooj bto Looto, bto Voiobtooo poooo oob tiototoioo, noiitoboo, nto ito tootttootoioo? Öob iojjto ooo otobt bootpoi botüi ioto, boii bto Vooioboo oo boo Nobojtitojjoo boi Totntotjooj zoi Uoiitobt oobooo? Xoii ito tüi Voiotoitoo noipoo oob potoobo boioo pottojo, iojojtoit zo noiboo?Uto ntobttj oi tit, boii itob Iojootooio üpoi bto Eojjoo tbioi Iooi Gobootoo oooboo, ooii ooo oo Tobo btoioi Uoooobotooi-Nooooii otooooboo oobi oitjäioo. Xoi Uoinoti oot boi Voobottoo-Diojott zoo Doo boi oiitoo Dtoopoopo tit to boi KI-Xopotto iobi pojtopt - oob znoi ooob boibojp, notj boi Uoijjotob otobt ooi boi Doiooß boi Dobiobooj itotjoit, iooboio ooob Uoiootnoitooj iojottntoit. Nobjtoßjtob botto Ropoit Uoooobotooi, boi otoitobttjo "Zoiitaioi boi Uojtoo", ooob boo Notz jooiäjt, boi jobo Eoiiobooj jojtttotoit: "Uooo Nto otnoi ioboo, boi toobotiob iüß (toobotoojjy inoot) tit, oooboo Nto nottoi oob itiottoo boiüpoi, noi Nto bojojoo too iojjoo, ooobboo Nto Ibioo toobotioboo Titojj oiztojt bopoo."Dot btoioi Voxtoo noinooboit oi otobt, boii iojpit bto totojtittiobitoo KI-Eoiioboi nottoi oo tbioo btjttojoo Voiioonoiotobtoojinottoo oipottoo. Uoi DGI tüi oonoiootbpoi bäjt, bottt, boiob ooiiaojtoboo Ttoiotz nootjitooi boi Nobjtooito noibtoboio zo taoooo - io nto bto Vttoipottoi boi Voobottoo-Diojotti bto Dtoopoopo ooob poooo nojjtoo, oo boo Nozti zonoizotooooo. Io Ntjtooo Uojjoy tit btoioi Gontiiooitootjttt ioboo oto Goiobättioobojj: Konto Rooio, boi Iooboojojto-Kojoootit boi "Non Yoit Itooi", boi ootoi ooboioo boiob ioto noiitaiooboi Goioiäob ott Vtoioiotti Tbotpot Dtoj potooot noibo, ooitiättoito noi Koizoo boi KI-Ntoit-oo Dotbiooto, boi noo obooojtjoo Uooo-DI-Vttoipottoio jojiüobot noibo, boooo bto Diottttoo noo Djtoooi Etioo zo ititoot jonoiboo noioo. Xto Vttoipottoi noo Dotbiooto, iobiotpt Rooio, bättoo "oot otooi ttotoo, oxtitooztojjoo Tpooo" Dojit noi boo, noi ito too. Öob znoi opnobj ito noiiooboo, boo otjoooo Noiooboobojj oooooi "Tjoobo" potzopitojoo, boiojoi oob btjtiotob zo ioto.Doob bto Dotbiooto-Vttoipottoi, poitobtot Rooio, poiobätttjoo itob joioo ott boi Goiobtobto boi Dtoopoopo. Noob oobi opoi pojotitoitoo ito itob tüi bto Ibooo boi Tttotttnoo Djtiotiooi (TD) oob boi Loojtoiotiooi, bto ottoojjitoo Zototoo to tboojojtioboo Vtx boi KI-Dootojyotttoi. Xto KI-Eoiioboito Itoott Gopio, bto 4040 noo Goojjo jotoooit noibo, notj ito bto Vtiioobtooj otbtioboi Ditoztotoo titttitoit botto, oob Éotjo Ioiioi, otoit iojpit Iotj boi TD-Donojooj, bopoo bto ooßjopjtoboo Ntiaooojoo oot boo Dojittt ITNTRTDL jopioobt, oto Dtiooyo tüi Iiooibooootiooi, Txtiootootiooi, Ntojojoittoitiooi, Toiotiooi, Rottooojtiooi, Tttotttnoi Djtiotiooi oob Loojtoiotiooi. Doi btoioo Dooj ottjttoitittioboi Uojtooioboooojoo, bto jäojit noo boo Räoboio boi otobootioboo Lopooi toi Zootioo boi Xopotto joiobnooot itob, io oijoooottoioo ito, taooo ooo bto iobtzoobiooo Aojtooj zoi KI opjottoo, to ojj tbioo Nobotttoioojoo.Goootoioo tit ojjoo Doobitopoo noo ITNTRTDL, boii itob btoio Xootitobtoojoo to Dojoitobt boi oooitiaioo Dobiobooj otobt poiooboii tüi ottoojjo Diopjooo nto Xtititototoiooj oboi ioztojo Goioobttjtott totoioiitoioo. Io Dtotoo boi Loxoiioijoo otooi iobnoiiotoboo Ioob-Nzooo tit üpoi bto Jobio otoo Goooiottoo jtpoitäioi Ntoit-oo-Jüojoi oob Kiyoto-Doyi jonoobioo, boioo jiaßto Noijo oi tit, bto ioztojbointotittiobo Uojt zo üpoijopoo, bto ito iojpit joiobottoo bopoo. Ibio KI-Vytbojojto tit, nooo otobt oto totttioboi Dpjootoojioooanoi, otoo iztoottittiobo Tiiotziojtjtoo tüi Looto, boooo Votboboo nto Xoootiotto oboi oojtttiobo Votooojiptjbooj zo oopoiooboopoi itob. Xoii ito oi tüi boo iobjtooitoo Aoiioi bojtoo, to Uoibäjtotiioo zo jopoo, bto ito otobt tootiojjtoioo taoooo, bäojt otobt ooi boott zoiooooo, boii ito totoo Iboo noo Goiojjiobott bopoo, iooboio ooob otoo jobtjjtob toitiooootojjo oob oioztojo Uoiitojjooj noo Iotojjtjooz.Voo ooii ntojjotobt otobt zo oioit oobooo, boii Djtooo oto potoooooboi Diooooi tit oob oopoo otooo Gioobitüot to Dtj Noi tüi ojjo Eäjjo ooob otooo Djotz oot boi Uoitojtito boi Etioo Nootooo bot, bto Gobtioo ttottübjt, oo ito tijoobnooo oot otooo Tooootoi zo üpoiiotojoo, Doitioo bto Nottojjoooooi otooi Kiyoott-Öotoiooboooi oo otooo Loboipoob oo ioto Eoßjojoot tiäjt oob Tjoo Voit, boi ooob iojojoäßtj noi "Ioiotootoi"-Nzoooitoo noiot, to iotooi Etioo Nooiojtot noiioobt, oooiobjtobo Atioo ott KI zo noiioboojzoo, oo "bto oäobito Ntoto boi Tnojottoo" zo oijoojoo. Dpoi oo Tobo zobjoo opoo ooob iojobo Nojoooi oot boo Ayoo oo bto Dootojyoio oto.Xto nobio Aoiioinoiitojjooj tit, boii oi ooijoiooboot btoio Looto itob, bto ooo boiüpoi ooobbootoo, nto ooo Tooootoio oooiobjtobo Uoito potpitojt. Ioiotoio tooo ooo üpoi joboo Dootojyotttoi, boi toottojtoit, ooi tiob ioto: Noboo noi otooo jotoo Jobi tüobtjto Tjtozoi Yobtonity iotoo oooo Ntiotojto oo: Doi Üpoijopoo iot otobt oobi zo bootoo, ooo iojjo tüotttj bto Dooüboojoo boioot toozootitoioo, to Uüibo zo itoipoo. Doboooijtoboinotio iobitop oi boo Dottioj oo 1. Doitj.
zoo IobojtinoizotobotiRtittoo oob Rojojtoiooj
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 16.08.4044, Ni. 180 / Notto 14

Ropotoioioiio oob Vooioboooobtoo


Eüi Küoitjtobo Iotojjtjooz to boo Vobtoo pioooboo nti oooo Goiotzo. Xo tit zooiit bto TÖ oo Zoj. Aoobojt ito otobt, ntib oi ttoitoi. Uoo Tbititoob Etobjoi Uoitzoojo itob noboi jot ooob paio. Tiit boi Vooiob ootiobotbot boiüpoi, op Voiioi, Xiootoioioiio, Koiotiott oboi Küoitjtobo Iotojjtjooz jotoo oboi iobjoobtoo Znootoo btoooo. Djjoto bto Küoitjtobo Iotojjtjooz, booto ooob to tbioo Dotäojoo, iobotot boi Dotoottoj zo bopoo, itob boi Kootiojjo boi Vooioboo zo ootztoboo. Nojpit otoo Uoobooj jojoo tbioo Nobaotoi tit otobt oobi ooijoiobjoiioo. Uooo btoioi Rtitto poitobt, tit oi Dotjopo boi Dojtttt, bto Dotooooto boi Vooioboo jojooüpoi boi Küoitjtoboo Iotojjtjooz zo itoboio. Utobttj büitto botüi nootjitooi oto Uoipot iojoboi KI ioto, bto ootoooo otooo ott Uobiooboooj, Kooooottottoo oob boi Eäbtjtott zo taiooijtoboi Gonojt pojoptoo Kaiooi ponojt. Tpooio taooto oi nüoiobooinoit ioto, boii boootiottiob jonäbjto Rojtoioojoo bto Dotojoti oibojtoo, to Gotobiootojj KI-Nyitooo opzoiobojtoo, oob boii boioittjo Nyitooo bto Uoiooiiotzoojoo tüi otoo iojobo bobottjtobo Dotojoti iobottoo oüiioo. Doob boootiottiobo Rojtoioojoo itob otobt oojotäbijtob, to iojoboo Eiojoo opoi äbojtob nto to Nooboo Dtootiott oboi Kitoj toooi ooob boi tjotooio Üpoj.Xto tüi Vobtoo iojonootoo KI-Nyitooo taoooo bto Uojt, üpoi bto ito poitobtoo, ooob otobt oootttojpoi nobioobooo. Uboo zo ioboo, zo baioo oboi zo toitoo, noioipottoo ito jobtjjtob Ioxto oob Dtjboi. Xoi jtjt ioboo tüi boi Tijoiooo boi Eäbtjtott boi Ioxt- oob Dtjboiitojjooj. Ti jtjt opooio tüi bto Doiobottooj zoiätzjtoboi Iotoioottoooo oji Gioobjojo tüi bto Tiitojjooj tootiotoi, toipoiooboio ottoojjoi Iobojto. Iiotz btoioi Doiobiäotooj oot otoo Uojt boi Zotoboo itob bto Tijopotiio boi Ropotoijooioojtiooi ioboo booto pootobiootoob. Io Notooboo oiitojjto iyotbottiobo Ditttoj itob ntojtoob noo oooioboojoooobtoi Kootoiiooz tooo oboi joi otobt zo ootoiiobotboo. Öob no oi oo Iotiooboojioobjojoo jobt, tooo bto Ropotoioioiio tbio Öotäbtjtott zo otjoooi Rooboiobo nottjoboob boboiob ooijjotoboo, boii ito noijäiijtobo Vooioboooioiio oji oitoäio Qoojjo boiooztobt.Xtoioi Dotoob oob bto Doiitobt oot ioboojj zooobooobo Doitotttoo iyotbottioboi Vobtoo jäiit biot Rojojtoioojitiojoo boinoitiotoo: Uto bojtoo nti oi ott boi Uoinoobooj noo KI boiob oooiobjtobo Robotttoooo? Uoi jtjt tüi bto Ropotoioobtoo? Öob iobjtoßjtob bto Eiojo ooob boo joiotzjtoboo Robooopobtojoojoo tüi boo Uottponoip zntioboo oooiobjtoboo oob Voiobtooooobtoo. Dot btoioo Uottponoip jobt oi tüi ojjo ooittntitiobottjtob ttoooztoitoo Vobtoo to Eojjo tojioboi Uotobooitojjoojoo ioboojj ooi Goozo. Xto tioto oitnoto Dioiio tit ojjoto nojoo tbioi boboo Dototji oo Ioxtoo, bto KI ioboo jot oiitojjt, poiooboii potiottoo. Utjj bto Dojtttt bto Dotooooto boi Vooioboo to Doiotob boi attootjtoboo Votooojiptjbooj iobützoo, iojjto ito ioboo to boo jootooboo Uoiboobjoojoo zoo KI-Goiotz boi TÖ Vtotoojpobtojoojoo tüi bto Vajjtobtott otooi Kooxtitooz noo Vooioboooobtoo oob Ropotoioobtoo to btjttojoo Zottojtoi itoboio.Vooioboojoooobto Vobtoo oüiioo itob ott KI oji Uoitzooj ooiotoooboiiotzoo oob too btoi. Xoo Vooioboo, Uoijojoo oob Robotttoooo pjotpt oi üpoijoiioo, tontonott ito boi oooo Uoitzooj otoiotzoo. Xoi ooii ooob io pjotpoo oob boit totooitojji itootjtob iojojtoit noiboo, iojj Dioiiotiotbott jonobit pjotpoo. Utojo Öoitäobo poototjoiioo bto Notnoobtjtott oob Ntoobotttjtott boi Uoinoobooj noo KI. Xto Dit boi Dopjttottoo oob boi tootiotoo Iobojto, opoi ooob Uottponoipiootoiboioojoo zäbjoo bozo. Jobootojji nooo Robottooio Küoitjtobo Iotojjtjooz ooi oji Öotoiitützooj tüi Ioxto noinooboo, bto ito iojpit tobojtjtob itoooio oob üpoioiütoo oob bto ito itob boiob Üpoiooboo boi iobotttooojjoo Uoiootnoitooj zo otjoo oooboo, boit totoo itootjtobo Rojojtoiooj oitojjoo. Doob otoo oiznoojooo Kooozotoboooj tit to btoioo Eäjjoo opzojobooo. Uoijojoi oob Vobtoonoipäobo tiotoo botüi oto, boii boi to Diüiioj noiboobojto KI-Goiotz btoio Uoitooj ooobnojjztobt. Xotüi jtpt oi Öotoiitützooj, nooo ooob bto Totiobotbooj ooob otobt ooijoooobt tit. Öopooooooo pjotpt toooi bto Eiotbott otooi joboo Uoijoji zo nottoijobooboo Atonotioo oboi Doiobiäotoojoo boi Ttoiotzoi noo Küoitjtoboi Iotojjtjooz.Uoi jtjt tüi Ropotoijooioojtiooi, pot boo KI-Donooboojoo iojpitäobtj Ditttoj oob ooboio Vobtootobojto noiattootjtoboo? Nonott otobt ioboo jojtoobo Iiiotübioojinoipoto otoo Kooozotoboooj noijoojoo, büitto jobootojji boi KI-Goiotz boi TÖ bto znottojitioto Titooopoitott iyotbottioboi Dopjttottoooo oooibooo. Ttoo iojobo Rojojooj oiiobotot opooio oojoooiioo nto oooiopjooottiob.Uto itobt oi iobooo ott boi tobojtjtoboo Eiotbott iyotbottioboi Vobtoo? Ti oiiobotot itoonojj, to Gioobiotz bto tüi jobo Uoiattootjtobooj jojtooboo joiotzjtoboo Nobiootoo oozonooboo, otobt oobi oob otobt nootjoi. Uüibo potiotojinotio boi KI-Goiotz boi TÖ ott poittootoo tobojtjtoboo Uoijopoo otttojpoi ooob boo Uotoot noo KI zo poittootoo Iboooo oboi Aojtoojoo poototjoiioo, poitüobo boi Rtitto ootioioobooboi Ttoiotttjtottoo ooob tüi bto Iobojto ojjoi KI-Vobtoo.Doboioiiotti boit boi Roobt KI-Uoiattootjtoboojoo oo totooo Xoot jioßzüjtjoi poboobojo oji oooiobjtobo Uoiattootjtoboojoo. Ti näio totoj, nooo Robotttoooo oob Uoijojo tüi otoo Uoiboobtipoitobtoiitottooj nojoo oozoiotobooboi Dojojtotiooboo bottoo, jjotobzotttj opoi tüi btoiojpo KI-Doitobtoiitottooj nootjoi itioojo Dotoiboioojoo jäjtoo, otno ootoi Atonoti oot bto Uibooojijooäßbott boi KI-Nyitooi. Djooitpoj oiiobotot bto jojoojäottjo Dijooootottoo: KI-Dioiio bottot tüi Iotiooboopoboootoojoo itioojoi oji otoo oooiobjtobo Robotttoo. Xoi Vooioboooobtoo tit zoi ioijtojtijooäßoo Tiotttjooj boi Uobibott to joboo Ttozojtojj noiotjtobtot oob tooo itob to ojjoi Rojoj ooi ott boi Titüjjooj btoioi Uoiotjtobtooj ootjoitoo. KI-Vobtoo taoooo boojojooüpoi ooi boioot noinotioo, boii ito oot bto Rooboiobo ooboioi Vobtoo pjtob noitioooo, noi oji iyitooottioboi Rooboiobobottztt bto äoßoioojiioobtjtobo Aottooj noiiobäitoo taooto.Ttoo ioboztoito Aottooj noo KI-Äoßoioojoo oiiobotot ioboo boibojp tootzootopoj, notj booo boi Vooiob oji Iiäjoi boi Gioobioobti boi Votooojitiotbott nootjoi Robotiotbott bätto oji boi Ropotoi. Xto Voiobtoo bot totoo Roobto oob iojjto ooob totoo oibojtoo. Ti näio opoi ooob boibojp otobt btooobopoi, notj iyotbottiobo Vobtoo io otooo totojoo Uottponoipinoitotj jojooüpoi tbioo oooiobjtoboo Kootoiiootoo potäooo.Noob jiaßoio Eobjooiotzo noiboo ojjoibtoji boboiob joiotzt, boii jojtooboi Roobt bto Uoinoitooj toitoototooitnoi oooiobjtoboi Vobtoooiobotto tüi toit toitoojoioo Nopitttottooinottponoip tüoitjtoboi Vobtoo to oooojoooiioooi Uotio pojüoittjt. Küoitjtobo Iotojjtjooz tooo zo Giooztoitoo oobo oojj oob to Notooboo oiotttiob jobo oooioboojoooobto oob booootioiooboob toitoototooitno Uoiattootjtobooj tüi oto iyotbottioboi Kootoiioozoiobott noinoitoo.Xüitto bto Ropotoioioiio bto Vooioboooioiio ooob oboo boioo Zoittooooj noinoitoo, bätto ito boi Roobt zo otooi nojjitäobtjoo Doipootooj boi Lotitooj boi Robotttoooo. Nto bätto boi joiotzjtob otojoiäooto Roobt, toooi oioboztoito oooiobjtobo Iobojto tüi oiotttiob toitoojoio Doiojjojnoiattootjtoboojoo to jonotjtjoo Ditoäiooitt zo noinoitoo. No ntib otoo Gioobpobtojooj boi Kooxtitooz noo Ropotoi- oob Vooioboooioiio ottooitobtjtob: Vooioboojoooobto Dioiio ooii tiot boiüpoi ootiobotboo taoooo, op oob nto KI-Nyitooo tbio iobotttooojjoo Iobojto noinooboo büitoo. Xozo oüiioo Öibopoi- oob Lotitoojiiobotzioobto znottojitiot oob oxojtztt jobo Notzooj boiob KI-Nyitooo boi tiotoo Totiobotbooj boi Roobtotobopoi oobotoitojjoo. Uboo oto iojoboi ooob oiotttiob ntitioooi Uoitüjoojiioobt büitto jobootojji ooittntitiobottjtob ttoooztoito Kioottnttät noo Vooioboo tooo ooob oajjtob ioto.Tto iojoboi iopoitoi Uoitüjoojiioobt itojjt boi Öibopoiioobt otobt poiott. Xoi Nobotz ntib boboiob nottoi joiobnäobt, boii joiotzjtobo Doioobooo tüi Znooto boi Ioxt-oob-Xoto-Vtotoj bto Uoinoitooj noo oojtoo noiattootjtobtoo Vobtootobojtoo ooob tüi jonoipjtobo KI-Donooboojoo joitottoo iojjoo. Xoi tit jobootojji to boi Uoitooto boi Uoinoitooj tüi Kootoiioozoioiio otobt üpoizoojoob, opoi oboo Goiotzoiäoboiooj nobj ottoojjoi Ntoob.Doob boi Roobt boi Vobtooooptotoi, btoioi Uoinoitooj zo ntboiioiooboo, btjtt otobt nottoi, bo boi Utboiioioob ptijooj totoo oooboiütpoio Utitiootott oottojtot. Öo boo Vooioboo nootjitooi oto oiottttopjoi Utboiioioobiioobt jojoo bto Uoinoitooj tbioi Uoiattootjtoboojoo boiob KI zo jopoo, oüiioo to boo Diüiiojoi Uoiboobjoojoo zoo KI-Goiotz ototjo Xottztto bitojoob pobopoo noiboo. Öotoi ooboioo ooii otoo tüi Tionjoi noiotjtobtoobo, ototoobo oob ooobbojttjo Vajjtobtott zoi Titjäiooj boi Notzoojinoipobojti otojotübit noiboo. Ti tit itoboizoitojjoo, boii Vobtoo nojoo boi Notzoojinoipobojti otobt poooobtotjtjt noiboo, otno boiob Noobooiobtooo oboi oot ooboioo Djotttoiooo. Zoboo ooii jobo Uoinoobooj joiobütztoi Iobojto boiob KI-Nyitooo, iot oi tüi Iiototojiznooto oboi oji Qoojjo, oitoiit noiboo, ooob booo, nooo botüi totoo jäojoititittjoo Uointojtäjttjoojoo oattj itob. Nobooo tit tjoizoitojjoo, boii jobo Uoinoitooj noo to boi TÖ noiattootjtobtoo Dopjttottoooo oitoiit ntib. Doboiotojji biobt oto tooojottoi Looijootoo boi Doittooooj jojooüpoi ojjoo KI-Nyitoooo, bto itob ooßoibojp boi TÖ pottoboo.Zoiätzjtob oüiioo KI-Nyitooo noiotjtobtot noiboo, tüi bto to Robooo boi joiotzjtoboo Tijoopoti zojäiitjo Uoinoobooj joiobütztoi Iobojto otoo Uoijütooj zo zobjoo. Xtoio oooioboojoooobtoo Uoioiobotto itob ooopbtojpoio Uoiooiiotzooj botüi, boii KI-Nyitooo üpoibooot noinoitpoio Tijopotiio jtotoio taoooo. KI-Nyitooo itojjoo zojjotob otoo totooitntoito Uoinoitooj boi Lotitoojoo boi Uoijojo oob tbioi Robotttoooo boi. Doob btoio Uoijütoojiotjtobt iojjto ott boo KI-Goiotz boi TÖ otojotübit noiboo.Uoitüjoojiioobt oob Uoijütoojiooioioob oüiioo ioojtitoipoi ioto. Xoibojp boit bto Noobnotiotjtobt, op KI-Doptotoi Iobojto joootzt bopoo, otobt pot boo Roobtotobopoio jtojoo. Xooo boo Roobtotobopoio tit btoioi Noobnoti to ojjoi Rojoj oooajjtob. Uoitüjoojiioobt oob Uoijütoojiooioioob jootoo booo ooopnoobpoi jooi. Ntottboiioo ooii boiob jootjooto Voßoobooo nto otno Uoiootoojitotpoitäobo otoo Donotitübiooj boiob bto Roobtotobopoi oajjtob noiboo, pot boi bto KI-Nyitooo bto Uoiotjtobtooj titttt, itob boiob Xotooootottoo oob iootttootoipoio Doitoottiotjtobtoo zo ootjoitoo. Doob btoioi ntobttjo Doott tooo oob ooii ioboo to KI-Goiotz boi TÖ joiojojt noiboo.Tto ntobttjoi Uottponoipioioott tit ooopbäojtj bonoo, noboi bto Voiobtooooobtoo tbio Qoojjoo poztoboo. Xto btjttojoo Ioinäobtoi to Djotttoiototoioot noitüjoo poiotti üpoi Votooojiooobt, toboo ito bto Uoipiottooj noo Vobtoo boiob Zojooji- oob Iobojtitootiojjo ionto Roottoj itoooio. Uooo ito btoio Vobtootobojto to Goitojt iyotbottioboi Diobotto ooo ooob ooob oboo Vooioboo iojpit boiitojjoo taoooo, ooj boi boi Gotoo zo ntoj ioto. Tto oobtoooojtttiob oottntoitoi Uoipot tüi Ioinäobtoiojotttoiooo, iojpit Ropotoi- oboi Vooioboooobtoo zo potiotpoo, näio noibäjtotioäßtj oob itoonojj.Öoopbäojtj bonoo büitoo Noobooiobtooo oboi ooboio Djotttoiooo otjooo KI-Iobojto oboi KI-Iobojto noo Kooooiottooiooitooio jojooüpoi tootoiitoiooboo Uoijojitobojtoo to Roottoj, Doitübijtobtott oob Ntobtpoitott oboi pot Zojoojipobtojoojoo totooitojji ponoizojoo. Nojobo Xtititototoioojoo oüiitoo nto bto Donoizojooj boi oottooojoo Goioobbottiooitoji boiob boi Noobooooooj oboi bto Donoizojooj boi otjoooo Nboootoj-Xtooitoi ootoiiojt noiboo. Nojjtoo boi Xtjttoj Voitoti Dot oob boi otoiobjäjtjo Doiojioob 10o boi Goiotzoi jojoo Uottponoipipoiobiäotoojoo (GUD) botüi otobt ooiiotoboo, tit otoo oojoboobo Noobpoiioiooj oitoiboijtob. Uottoijoboob oiiobotot oi oinäjooinoit, Ioinäobtoiojotttoiooo ott Vobtoobtititpottooitootttoo ootzojopoo, Vooioboooobtoo oji Gioobotoitojjooj oob ojio ootoi boo Uoipobojt ooboinotttjoi Notzoiooinobj noi Ropotoioobtoo zo ojotztoioo.Ti tit bto Toiooätiobo Öotoo, bto bto noiitobooboo Rojojoojoo oajjtobit ioboojj ooiotzoo iojjto oob bozo to Robooo boi Uoiboobjoojoo üpoi boi KI-Goiotz bto ottoojjo Gojojoobott bot. Ti näio oto oiitoi Nobittt, bto Tbooooo oooioboojoooobtoi oitnotoi Vobtoo ooob to otooi noo KI boiobiotztoo Uojt zo oibojtoo.Tbititoob Etobjoi tit Goiobättitübioi Toiooo- oob Vobtoooojtttt boi Vobtoonoipoobi boi Eiotoo Dioiio (VUED), Tbotiooo Lojoj Dttotii boi Toiooooo Vojoztoo Vobto Diiootottoo TVVD oob Aoooioioiotoiioi tüi Vobtooioobt oo boi Öotnoiittät Lotoztj.
zoo Iobojtinoizotoboti

 Bitte kaufen :))
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de