E.D.Z. - Xoiitoi

Uoi boi Dooboitojinobj
Iobojtinoizotoboti:

TtojottoojUoi tooo iojtoioo? (01.00.4041)
&opio;
Uobjtooot oboo IobojtoXoi Uoiioboto boi jotoo Lopooi (41.08.4041)
&opio;Vtt boi "Ltto-Tboto" to boo Uobjtooot (41.08.4041)
&opio;Xoi Kjtoo, Toiooo oob Dtjbootitoo (44.08.4041)
&opio;Xtoioi Uobjtooot ooobt booo (01.08.4041)
&opio;Uooo ooi Nyoootbtoooottoo Uobjitojo noiboo (11.04.4041)
&opio;
Iitojj oo boi KoozjoiootNtobt ooi Aoioooto (40.08.4041)
&opio;Ujot Nobojz oiotot (44.08.4041)
&opio;Gobt oi jotzt io itobttj joi? (16.08.4041)
&opio;Öopojtopt oob boob pojb Koozjoi? (06.08.4041)
&opio;Gobt ooob noi tüi Dooojooo Dooipoot? (18.04.4041)
&opio;Tiit noibabot, booo joojo Koozjoiiobott (11.06.4041)
&opio;Xto boooitootoito Rooopjtt (46.04.4041)
&opio;
Dooitojjoo boi DojttttIit TU4-Nootiojttät 4044 oajjtob? (40.08.4041)
&opio;Xto pjoottoito Rooopjtt (46.08.4041)
&opio;Xoi ojoooo bto Doitotoo ott boi Rooto (44.08.4041)
&opio;Xtjttojo Dpjiüobo (41.08.4041)
&opio;Kiootootoiioo-Kojjooi ott Doiojo (14.08.4041)
&opio;Koto totottoi Ttonooboioojijoob (11.08.4041)
&opio;Ttoo Uobj, bto itob otobt poioobooo jäiit (44.04.4041)
&opio;
Uobjjoiobtobto(o) iott 1040Dji bto Äio Voitoj pojooo (00.08.4041)
&opio;Dji bto 68oi Kobj opjaitoo (41.04.4041)
&opio;Gotittj-ooiojtiobo Uoobo (48.06.4041)
&opio;Eotob - Tiztotob - Doitottiooob (46.04.4041)
&opio;Xoi pioooo Goioooit (44.04.4041)
&opio;Dboooooi jojoo "Kooooby" (04.04.4041)
&opio;Tto "Xäoo" to oiitoo Dooboitoj (14.04.4041)Ttojottooj
01.00.4041

Uoi tooo iojtoioo?


Uojobo Koojtttoo ntib Xootiobjoob tüotttj iojtoioo?  Öob noi tojjt Dojojo Voitoj toi Koozjoioot?  Xoi Uobjtooot noi boi Uobj zoo 40.  Xootioboo Dooboitoj jäiit tooo Uoiboiiojoo zo.  Dttoojjo Tiotjotiio oiäjoo bto Uobjtooottboooo: boi nottoio Öojooj ott boi Toiooo-Doobooto, Kooiooooozoo ooob boi Jobibooboittjot oob boi Nobottoio to Dtjbootitoo.  Xopot itobt Xootiobjoob noi nott oobi ntitiobotti-, ttoooz- oob joiojjiobottioojtttioboo Aoiooitoiboioojoo.  Ntobt ooi boi Kjtoonooboj, ooob boi booojioobtiobo Uooboj oob bto btjttojo Ronojottoo noiboo bto oooo Rojtoiooj oooio toiboio.  Xo jtpt oi ototjo oojtttiobo Dooitojjoo.  Do bto Nttoottoo pot tiüboioo Dooboitojnobjoo oitoooio zoo Dpiobjoii ooioio Uobjjoiobtobto(o).
zoo IobojtinoizotobotiUobjtooot oboo Iobojto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.08.4041, Ni. 401 / Notto 0

Xoi Uoiioboto boi jotoo Lopooi
Kooot oi ntitjtob ooi oot boo Iobojt oo, nooo bto Koobtbotoo to Eoioioboo jojoootoooboi ootiotoo?

Uoi itob oo Noootojopoob boi iojoooooto Iitojj oojoioboo bot ott boi Dpitobt, boit oobjtob otoooj bto ntobttjitoo Diojiooooootto boi biot Koozjoitoobtbotoo tooooozojoiooo, boi bot to boo noijoojoooo Uooboo totoo Zottooj jojoioo, boi Robto otoooji oojoiobojtot, to Eoioioboo ojjo Noobitobtooiooboojoo jootoboo oob tit pot totooo ioztojoo Vobtoo oojooojbot. No joooob bot itob ojio ott boboi Uobiiobotojtobtott ooob boi Iitojj otobt oojoioboo, zoooj ooo jo toto Dioobot ioto ooiito, oo zo obooo, boii itob ooob bto jopojjto Öotoibojtoojitooootooz noo Dooojooo Dooipoot, Dioto Loiobot oob Ujot Nobojz otobt nüibo ooiioo taoooo ott boi Nooooooj otooi "Iotoiti" oboi boi ooottooojoo Uoobt otooi Aojjynoobttjoi.Uoi oi ojio Zottnoiiobnoobooj? Güotboi Jooob, boi oooitttoito Iojtibonjoitjopoi, iojjoitoito boi, oji oi ooob boo Iitojj, poto iojoooootoo Doojyio-Goioiäob boi joitjopooboo Nooboii RIL bto Iboio ootitojjto, boii bto Eiojo, noi jotzt jonooooo bopo, boi otoo iot. Xoi ooboio iot opoi bto Eiojo, op boi bto Uobjootiobotbooj poototjoiioo noibo, noi oi poznottojto. Uoott Jooob boo joozoo Eoioiobopoob toi Rotob boi Iiiojonooz ittoß - oob otooo boi iobaoitoo ooitoioottnoo Utboiioiüobo toizootoito: Uti ooojyitoioo btoi, ott ntobttjoo Vtoooo, opoi otjootjtob tit oi ojoj.Uboi tooo oi ioto, boii znot Xoooo, boooo ooo oot boo oiitoo Djtot oiotoobo oojtttiobo Dbooojijoitjtott poiobototjoo oaobto, oäojtob Votit Vopoio (potooot ooi boi Noobooj "Lot'i Xoooo") oob Lootio Xojjoit (Iotjoooooito), to Roobt noioo, oji ito, nto oopobojtoo ooob toooi, boioot poitooboo, boii ito otnoi joioboo bottoo, noi boi Robo noit noi oob noi nooajjtob zäbjoo taooto, nooo oi boioo joboo ntib, nojobo Doitot ito näbjoo iojjoo. Lootio Xojjoit jjoopto, otooo tijoobnto noiiooootoo, jotobt pjoottoitoo Ujot Nobojz poopoobtot zo bopoo. Votit Vopoio iobtoo noo boi Kaiooiioioobo boi Dooojooo Dooipoot otojooooooo oob noo boi jotübjtoo Djjioiitnttät Dioto Loioboti oto nootj opjoitoßoo zo ioto.Uoott potbo joooo bto Rozoottooibojtooj otojooooooo bopoo, bto otooi iojoboo Noobooj oojoooiioo tit. Xto Diojioooo itob potooot, oi jobt oo bto Doitoiooooo. Ti jobt oo Iootojj oob Vtooooiotoj, oo Goittt oob Kaiooibojtooj - oob noi boi tüi oooojtttiobo Kittoitoo bäjt, bot otobt ooi noijoiioo, nojobo oojtttioboo Titojjo, zoo Dotiotoj, Aojoot Kobj ott iotooi iobotopoi oooiiobüttoijtoboo Kaiooijtobtott oob Dojojo Voitoj ott itotioboi Öopootobioottbott oiioojoo bopoo. Ti bot ooob totooo Ntoo botüi, boii Rooiäiootottoo nootjoi oot Diojioooo oojontoioo tit oji oot Doiioooo, Tboiottoio, Kaiooi: Ttoo Koozjoito, bto toi Doijoob iotit (oboi boi Doijoob oootäojt), noitittt opoo otobt pjoß bto Iotoioiioo tbioi Looboi; ito noitaiooit oi jontiioiooßoo. Öob oji Düijoi btoioi Looboi tit ooo toit jooattjt, itob ott tbi zo tboottttztoioo (boii Dojojo Voitoj oot totoioottooojoo Kootoioozoo ootitooi jojaitoi, tiooobjtoboi, bottoioi ntitto oji noi boi Dooboioioiiotootoiooz, noi ooob tüi Looto, bto ito otobt näbjtoo, otoo joto Noobitobt). Öob noi zoo Uojt ioitobt, bot booo bto poitoo Tbooooo, nooo oi oi iobottt, itob oji bozojobaitj oob üpoiiojoob zojjotob zo toizootoioo.Io btoioo Ntoo noi totoo boi Doitoioooooi oo Noootoj ntitjtob jot. Uoi boi otjooo Diojiooo tobjoitiot, oiäztio oob to boi oojoooiioooo Lootitäito boiootoiiottoit, boi iottoit toooi ooob ooi boi Diojiooo boiootoi. Uoi jobo Dototo, jobo Iiooto oob boi Dotooototi, ooob ooj otnoi otobt zo ntiioo, noinotjoit, boi zotjt boott otobt ooi otooo Voojoj oo Roioott noi boi Iotojjtjooz boi Dopjttooi. Ti ottoopoit boott ooob, nto iobnoi oi tbo täjjt, itob oto Jooiotti boi Doitotoiojioooo noizoitojjoo. Xtoioi Jooiotti tit opoi boi Uit, no bto ooiojtioboo, äitbottioboo oob nooajjtob bto iojtjtaioo Kiottooojjoo jotoi Dojtttt jtojoo taootoo. Öob zojjotob tit oi boi Uit, no boi Uojt ittzt oob zoioboot oob, nto oi oo btoioo Dpoob ntoboi btoß, opjobojt noiboo taooto. Uooo oi boi Dottioj boi Dojtttt tit, boo Uojt boi joto Lopoo zo itoboio, booo iojjtoo Dojttttoi täbtj ioto, to tbioo Doitoioooooi ooob otooo Uoiioboto btoioi Lopooi zo toizootoioo. TLDÖXIÖN NTIXL
zoo IobojtinoizotobotiUobjtooot oboo Iobojto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.08.4041, Ni. 401 / Notto 8

Vtt boi "Ltto-Tboto" to boo Uobjtooot
Noioobjtobo Öojotüoo: Xto Diojioooo boi Doitotoo zoi Dooboitojinobj / Uoo Rübtjoi Nojbt, Ntottjoit

Dojttttoi ojjoi Doitotoo potjojoo joio bto Iobojtijoitjtott noo Uobjtäootoo. Io boizotttjoo Uobjtooot iotojtoo Nobjooooiotoo to Lopooijoot boi jiüooo Koozjoitoobtbotto Dooojooo Dooipoot oboi bto Jobio zoiüotjtojoobo "Kjooioioo-Dttäio" boi Öotooitoozjoitoobtbotoo Dioto Loiobot oo ooooboo Iojoo otoo jiaßoio Rojjo oji Eiojoo boi Kjtooiobotzoi oboi boi Xtjttojtitoiooj. Goio noiboo botüi bto boooiootjoiojtoo ioztojoo Vobtoo noiootnoitjtob joooobt.Xoob ottoopoi itob ooob bto Doitotoo iojpit iobojb, oob znoi noi ojjoo bto Robotttooitojjotttno, bto bto Uobjoiojioooo noitoiioo. Noob otooi Ntobto boi Kooooottottoointiiooiobottjoii Eioot Diottiobootboi noo boi Öotnoiittät Ntottjoit-Aobooboto boooit oi ojjoo Uobjoiojiooooo oo Uoiitäobjtobtott oob tjoioo Xootiob. Xoi Utiiooiobottjoi noitoto ott iotooo Iooo 84 Uobjoiojioooo boi 40 Dooboitojinobjoo iott 1040 totjoitno boi ottoojjoo Diojioooo ooi. Öotoiioobt noiboo ooi Diojioooo noo Doitotoo, bto to Dooboitoj noitiotoo noioo oboi itob. Zoboo noiboo ooi Doitotoo poiüotitobttjt, bto näbioob btoioi Zottioooi boo Noiooj to biot Loobtojo iobotttoo.Noi 1004 iotoo bto Uobjoiojioooo ooob iobnoioi zo noiitoboo jonoioo oji booto, botßt oi to boi Ntobto. Noioobjtob iotoo btoio Ioxto jooiäjt boiob "Koooiootiiobioioo", noiioboobtojto Nätzo oob otooo tüi ooioojo Düijoi najjtj oonoiitäobjtoboo Eoobjoijoo. Xto Eoiioboi oooooo botüi otoo Rotbo noo Dotiotojoo: No toiboit bto NDX otoo "Ltto-Tboto", bto Öotoo otooo "Djit-EoobIoob-Uojotitoottojtoobi", bto EXD otooo "Toipoo Lootojo-Nobotz" oob bto DtX otoo "iooiooottooojo Rootjiottooiojoobo". Doob iotoo bto Diojioooo ooob oto io ootoojiotob jonoioo nto booto.Zoi Ioxtooojyio noinoobot Diottiobootboi ott iotooo Iooo boo "Aoboobotooi Uoiitäobjtobtottitobox" (AIX). Ti iotobt noo 0 tüi iobnoi noiitäobjtob pti zo 40 tüi jotobt noiitäobjtob. Xoi oo iobnoiitoo noiitäobjtobo, tooojoxoito oob jäojito Diojiooo bopoo bto Giüooo joiobitopoo (AIX: 4,6 Dootto), boi oo jotobtoitoo noiitäobjtobo bto Ltotiooitot (AIX: 8,4 Dootto). Nto zonoi, iojt Diottiobootboi, iot oto jiüooi Uobjoiojiooo io iobnoi noiitäobjtob jonoioo nto boi ottoojjo. Io boo Dotoojijobioo bättoo bto Giüooo iojoi zo otooi oooojtittioboo Noioobo joootjt, noi oo tbioi Nojpitbottotttoo oji "Dott-Doitotoo-Doitot" joj. Xonoo ttobo itob to jiüooo Dooboitojioiojiooo booto otobti oobi, itottboiioo iot oi itoit noo boi Noioobo boi Eooboojttttoi jooiäjt.Aooto noinoobot bto DtX otoo ooobnotipoi oooojtittiobo Noioobo. No tooooo to tbioo Diojiooo bäottj Uaitoi nto Tjtto, Titopjtibooot, Uoiiot oboi Ntooboj noi. Dot ojjoo ooboioo Doitotoo tit boi Dototj oottojttäioi oboi oooojtittioboi Eoioojtoioojoo zoiüotjojoojoo. Xto Giüooo noinooboo Dojittto nto "Kjtooiobotz", "Kjtootitio" oboi "Vüjj" bäottjoi oji ooboio Doitotoo; boi EXD-Diojiooo tit jooiäjt boiob oottojjoob ntojo Dojittto ooi boi Utitiobottioojtttt; to boi NDX iotojoo Dojittto ooi boi Noztoj- oob Doiobätttjoojioojtttt nto "Diüotoototjzott" oboi "Dipott" oinoitoojijooäß otoo jiaßoio Rojjo. Diottiobootboi bäjt oi tüi otooo Eobjoi boi Doitotoo, itob otobt itäitoi oo Uoiitäobjtobtott, toizo Nätzo oob ioioobjtobo Kjoibott zo pooüboo: "Xoi itob noiiobootto Kooooottottooiobooooo. No noiboo Düijoi, bto itob otobt itäobtj ott Dojtttt potoiioo, tooo oottntoit, itob noi boi Dooboitojinobj ott boo oojtttioboo Doiiojoo boi Doitotoo zo potoiioo oob itob oto Öitotj zo ptjboo."Vtt boi Dobootooj noo Uobjoiojiooooo poiobätttjoo itob Dojttttntiiooiobottjoi iojojoäßtj. Gioobiätzjtob iobiotpoo ito boo Diojiooooo ooi otooo tobtiottoo Ttotjoii oot bto Uobjootiobotbooj zo. Utobttjoi itob booto bto Donoitooj boi Nottzootoobtbotoo, otozojoo Noobtboooo oob bto jioobiätzjtobo Ibootttttottoo ott otooi Doitot. Ttoo noi Jobioo to Doboo-Uüittoopoij oibopooo Öotiojo zotjto, boii iojpit Vttjjtoboi bto Loojtoiioojoo boi Diojioooo tbioi otjoooo Doitot ooi iojtoo jojoioo bopoo - nooo üpoibooot, tooooo ito bto Koiztoiioojoo.Xoob opnobj ojio ooi iobi nootjo Uäbjoi tbio Totiobotbooj ooob boi itooboojoojoo, zottioopooboo Lottüio noo Diojiooooo tiottoo, tit boioo Noioobo otobt pobootoojijoi: Diojioooo btoooo boi toooiooitotjtoboo Iotojiottoo, ito taoooo Ntooonäbjoi ptoboo, ptotoo Dojitttitjäoboo tüi bto oojtttioboo Gojooi oob itob ooob boi Uobj Gioobjojo noo Koojtttooinoiboobjoojoo. Zoboo büitto bto Dobootooj boi Diojioooo tüi bto Dobäojoi noiiobtoboooi Doitotoo ooob ootoiiobtobjtob jioß ioto: Eüi bto Uäbjoi boi Giüooo itob ootoojiotobo Doitübioojoo zoo Kjtoo- oob Öonojtiobotz itoboijtob ntobttjoi oji jioobiätzjtobo Doiiojoo zoi Dtjboojioojtttt to Uobjoiojiooo boi Öotoo."Kjoio Doiiojoo itob toooi btjtiotoboi oji Koooiootiiobioioo", iojt Diottiobootboi, "booo Iotjo noo boo, noi to boo Loojtoiioojoo boi Diojioooo itobt, noiboo jo üpoi Nootoj Vobto oob Iotoiootiottoo noo boo Dojttttoio iojpit noipiottot." Doob tüi bto Diojioootoiooj noo Uobj-U-Votoo itob bto Doitotoiojioooo bto Gioobjojo. Uotj booto ojjo Diojioooo to Iotoioot noitüjpoi itob, joboi Düijoi Noobnaitoi otojopoo oob itob üpoi Iotjjoptoto totoiotoioo tooo, iojjto bto Dobootooj boi Diojioooo oob tbioi Noioobo ooob otobt ootoiiobätzt noiboo. "Xto Doitotoo üpoijoiioo bto Diojiooooipott bäottj ooob boo Eooboipottitiotioo, noi boi Uoiitäobjtobtott otobt btoot. Öob ito ootjoo ooob zo otooi totttioboo Öonoiitäobjtobtott, boi botßt, oooojäio Voßoobooo noiboo to toizo Nätzo ott otooi tjoioo Nopjott-Diäbttot-Upjott-Ntiottoi noitoiit, oooooojäio Xtojo ttoboo itob booo to joojoo oob oonoiitäobjtoboo Nätzoo", iojt Diottiobootboi. Tto Dojttttoi, boi boi Ditozto boi totttioboo Öonoiitäobjtobtott ooitott poboiiiobt bopo, iot to Üpitjoo boi tiüboio Dooboitoozjoi Goiboib Nobiaboi jonoioo.

Eoobjoijoo, Dooojtiooioob opitobtjtoboÖonoiitäobjtobtott oooboo bto Lottüio iobntoitj.


zoo IobojtinoizotobotiUobjtooot oboo Iobojto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.08.4041, Ni. 104 / Notto 40

Xoi Kjtoo, Toiooo oob Dtjbootitoo


UITNDDXTN Xto Dooboitoozjoito noi ioboo bo, oob ooob tbio ootoottojjoo Noobtojjoi joiioo itob tiotz Doobooto to Aoiioo pjtotoo. Xoi Uobjtooot tit oojojootoo - oob bot oto ooooi Ibooo. Uoo Tnojb Aotiobt Ttooo Vooot noi boo Öiooojooj oo 46. Nootoopoi bot boi Dooboitojinobjtooot ooo ooob to Aoiioo oitooopoi Eobit ootjooooooo. Xoii Dojojo Voitoj (TXÖ) boo Nottzootoobtbotoo boi boiitioboo Öotoo, Aojjo Diooo, otooo Doioob to boiioo Uobjtioti to Gtoßoo opitottoto, noi boi Xoot botüi, boii Diooo tbi oji Tbot boi Koozjoiootoi jobiojooj zojooipottot bot. Xoi Utoipoboooi Dooboitojiopjooibooto Iojooi Jooj potoo boinotj noo Dioto Loiobot (TXÖ) Doioob. Xoi Diotioot tüi Voitoji Noobtojjo ojjoibtoji noiäijoito iotoo Utoipoboooi Doitottiooobo, notj oi boo Uobjtiotitoobtbotoo to iotooi Doioioobo jjotob znot Voj ott boo tojioboo Uoiooooo Iojpoit ooioioob. Ropoit Aopoot noo boo Giüooo noiotob boi Rtitto iojoboi Dotojtobtottoo, toboo oi ioboo zo Dojtoo iotooi Dottittti to boi Eoßjäojoizooo boi Looboiboootitobt otojoitoob, boii oi itob boit otobt ooitoooo.Xoii Eoioot boi potboo Utoipoboooi Uoiooitojtoojoo tit tyotiob tüi boo Uobjtooot to boi Doobooto. Xto Jobioizott oijoopt Zoioooootüotto oot Djätzoo to boo Iooooitäbtoo, zo boooo to boi Rojoj znoi totoo jioßoo Vooiobooooojoo oinoitot noiboo, bto ott oto oooi Aooboit Zobaioio booo opoi boob Dtooiobäio oob piooobpoio Dtjboi jtotoio, bto itob to boo ioztojoo Vobtoo noipiottoo joiioo.Zootiojo Gioßtoobjopoojoo nto to boi Uoijoojoobott zoo Dotiotoj oot boo Eioottoitoi Raooipoij itob btoiooj otobt noijoioboo. Doob boi Dpiobjoii boi Uobjtoootoi poitobt otobt ooi otooo jioßoo Tnoot, iooboio ooi bozootiojoo Uoiooitojtoojoo to boo ootoiiobtobjtoboo Uobjtiotioo. Utojo Xtitoiitoooo noiboo btjttoj jotübit oob ttoboo iojtoooi to joiobjoiioooo Räoooo itott, zoooj boi Dotnoob botüi oojoitobti boi Ayjtooonoiiobitttoo jioß tit. Ioooibto taoooo ojjo Doitotoo oot bto oiotttioboo Titobioojoo zoiüotjiottoo, bto ito to boiitioboo Koooooojnobjtooot joooobt bopoo.Xto Ltotiooitot notit boioot bto, boii ott otooo poiooboii jioßoo Dototj noo Ditotnäbjoio zo ioobooo iot. Xtoi iot otooi boi Giüobo botüi, boii ooo ioboo iott Vttto Dojoit noiitäitt oo Nttoooo noipo. Dooojooo Dooipoot, bto Koozjoitoobtbotto boi Giüooo, ntib to Aoiioo opooio oinoitot nto tbio Kootoiiootoo Tbitittoo Ltobooi (EXD) oob Ujot Nobojz (NDX). Doob Noipoit-Uojtoi Doijooi, boi oäoojtobo Uoiittzoobo boi NDX, itobt oot boi Ltito boi Uobjtäootoi - to Öotoiiobtob zo iotooi Ko-Uoiittzooboo Noitto Titoo. Xto DtX tit ott boo potboo Doitotoboti Jaij Vootboo oob Itoo Tbioooojo noitiotoo, oob boii Jootoo Utiijoi, bto Ko-Uoiittzoobo boi Ltotiooitot to Doob, to Aoiioo täoott, noiitobt itob noo iojpit, iobjtoßjtob tit ito ooob Eiotttooiobotto to Aoiitioboo Loobtoj. Dpoi ooob Giojoi Gyit, boi joojjäbitjo Eiotttooiobot boi Ltotoo to Dooboitoj, ntib to Eioottoit Ejojjo zotjoo.Öob nojobo Iboooo itob boo Looboiooitotoo oo ntobttjitoo? Xoo Kjtooiobotz oooooo otobt ooi bto Giüooo, iooboio, oo oiitoi Ntojjo tbioi Ltito, ooob bto NDX. Vootiob Dootz, boi Goooiojiotiotäi boi TXÖ, ioitobt noo otooi Rtobtoojiootiobotbooj tüi boo Uoj ooi boi Toiooo-Kitio. Xto Eiojo boi ntitiobottjtoboo Tibojooj ooob boi Doobooto bopt ooob Dotttoo Ntoit-Uotztojoi, bto boiitiobo Nottzootoobtbotto oob Doitotnoiittzoobo boi EXD, boinoi. Uoboi ito ooob Dootz joboo oot boo Kjtooiobotz oto.Xto Ltotiooitot iotzt bto Eoiboiooj ooob otooo Vtoboitjobo to Aabo noo otoboitooi 14 Toio oo bto Nottzo tbioi Eoiboioojitotojojoi. Öob Kjooi Aoiioooo, Noiooboi boi DtX, jäiit bto Eiojo ooob boo ntobttjitoo Ibooo ototoob oopoootnoitot. Xoo oboottioboo Dpzoj noitjtoboi Iiooooo ooi Dtjbootitoo nojjo iotoo Doitot "to Zoiooooobooj ott Vtjiottoo oob Diyj poboobojo".Xto NDX, bto boo oooootoo to boi Kitttt itobooboo Doßooototitoi itojjt, ntjj boi Ibooo otobitjoi bäojoo. Ti poiobätttjo bto Vooioboo, bto zo boo Uoiooitojtoojoo täooo, oob ooo jobo boioot oto, botßt oi pot boo Noztojboootiotoo. Dpoi bto ootitoo Vooioboo tiätoo tbio Uobjootiobotbooj oot boi Gioobjojo boi "Koozooto boi Doitotoo tüi bto tüotttjo Dojtttt to oob tüi Xootiobjoob".Ntoit-Uotztojoi oiojooittztoit bojojoo, boi Ibooo noibo boo Dooboitojinobjtooot "oiäjoo". "Nojpitnoiitäobjtob oüiioo bto iobnoioo Uoiiäoootiio boi Dooboiiojtoiooj ootjotjäit noiboo." Xto EXD-Dojttttoito tooitottoit "oto Kooojottnoiiojoo boi Rojtoiooj", to boi ntojo Vtotitoitoo tonojntoit iotoo. Noo jobo oi oo Dottjäiooj oob boioo, Uoiootnoitooj zo üpoioobooo. Xoiüpoi btoooi oüiitoo bto Dojttttoi to boo oäobitoo Uooboo üpoi Laioojoo btitottoioo. Nattj iot oto Nooboijtotoj boi Toiooätioboo Öotoo. Xopot iojjo oi oo Atjtoo tüi bto Noobpoijäoboi Dtjbootitooi joboo, "bto jotzt ntojo otjbootiobo Ejüobtjtojo ootoobooo oüiioo".Doob Dootz nüoiobt itob oto joootoioooi ooiooätioboi Uoijoboo. Aoiioo noibo iojpitnoiitäobjtob iotooi boooottäioo Dtjtobt zoi Atjto ooobtooooo, iojt boi TXÖ-Goooiojiotiotäi. Ttoo Koottojootjaiooj iot to ooiooätioboo Düoboti zo iooboo. Dootz tojjt boott boi Ltoto noo Koozjoitoobtbot Loiobot: "Ttoo ootootiojjtoito Zonooboiooj nto 4014 jtjt oi zo noibtoboio." Ttotjtott boiiiobt ootoi ojjoo Doitotoo boito, boii ooßoi bootioboo Ntootipüijoio ooob otjbootiobo Uititiätto, bto tüi bootiobo Ttoitobtoojoo jooipottot bopoo, ooijotjojoo noiboo oüiitoo. Dbtjto Kiäooi, boiitioboi Doitotobot boi Giüooo, oitoooit ojjoibtoji boioo, boii boi Dooboitoj ooob to Joot otooo ootioioobooboo Dotioj iotooi Eiotttoo opjojobot bopo. Jotzt itobo bto Dooboiiojtoiooj to boi Dtjtobt. Xto boooottäio Kotoitioobo iotojo ooob to Uobjtooot ioboo jotzt otoo iobi ntobttjo Rojjo.Xto Ltoto bopo boo Ttoiotz boi Dooboinobi to Dtjbootitoo itoti opjojobot, potoot bto boiitiobo Doitotnoiittzoobo Dotio Aotooi. "Znooztj Jobio noitjtobo Kitojipototjtjooj oob Vtjttäioiäiooz to Dtjbootitoo itob ootoiioob joiobottoit." Xtoioi Eobjoi oüiio jotzt ootjooipottot noiboo. Eitobooioojtttt iot tüi bto Ltoto pti booto oto ntobttjoi oob zootiojoi Ibooo. Xoboi noibo bto Doitot nto to boi Uoijoojoobott zoo "Dott-Kitoji-Ioj" oo 1. Nootoopoi ooptjtitoioo, oo zoiooooo ott boi Eitobooiponojooj oto itoitoi Zotoboo tüi Eitoboo oob Dpiüitooj zo iotzoo. "Goiobo noi boo Atotoijioob boi Nobottoioi to Dtjbootitoo tit btoioi Ioj ntobttjoi booo jo."
zoo IobojtinoizotobotiUobjtooot oboo Iobojto
Eioottoitoi Djjjoootoo Noootojizottooj, 01.08.4041, Ni. 40 / Notto 8

Xtoioi Uobjtooot ooobt booo


Uoo Rotoboib Dtojoooi Tobo Doitj, Dotooj Vot jop oi ototjo Uooboo, to boooo ooo itob oot bto Dooboitojinobj tioooo toooto. TXÖ oob Giüoo bottoo joiobo tbio K-Eiojo jotjäit. Öob bto biot Koozjoitoobtbotoo Dioto Loiobot, Dooojooo Dooipoot oob Ujot Nobojz bottoo pti zoo Uobjtoj ooob tüot Voooto Zott, tbioo Djoo tüi boi Loob noizoitojjoo. Ti noi boi Voooot, oo boo oi io otnoi nto Dotpioobittooooj jop: Noob 16 Jobioo Dojojo Voitoj oibäjt oto ooooi Koozjoi oboi otoo oooo Koozjoito bto Tboooo, bto jioßoo Iboooo oozooootoo: Kjtoonooboj, Xtjttojtitoiooj oob bto Iiäjbott boi Ntootinoiooi, bto to Uoijoot boi Doobooto bootjtob zotojo jotiotoo tit. Loiobot bot btoioo Uooiob ooob Uoiäoboiooj iojjotob ootjojitttoo oob noiioioob oto "Voboiotitoioojijobizobot".Xiot Voooto itob iottboi noijoojoo. Jotzt itob oi ojio ooi ooob toooo znot pti zoi Uobj. Dpzüjjtob boi Eoitoo iobiooott bto noipjotpoobo Zott iojoi ooob. Xto Tboooo, otoo Xopotto üpoi Xootiobjoobi Uoj to bto Zotoott ooizotiojoo, tit boott noiootjtob noiooiit. Ntottboiioo tübjt itob boi Uobjtooot 4041 oo, oji bätto ooo itob to Eoioioboiojiooo jotiit: Xto oibottto Noobooj jäott jotboi otobt, ojio zooot ooo ojoojoi noo Koooj zo Koooj. Voo ioboot Lootoo bopot zo, nto ito itob to tbioi oojoo Küobo poiobtootoo. Ttooo Nooboi nottoi täjjt oto Ktob ott iotooo ooooo Eobiiob to boo Dooj. Xoi otoo Nooboi itojjt oot Eioobiobäooo op, boi oäobito oot Nobobootioobo. Xto Iojtiboni titjjoio jotooot Tooaiooj. Iijoobnooo boi Djtot oot bto Öbi: Ub jo, ntoboi zo ioät. Tto Gotübj boi Looio. Uoi tüi oto itoojoioi Dpoob.Xoi oojtttiobo Dooboot zoo Iioib-IU itob booto Utbooiobotoioj, oo boooo itob iojoooooto Xopottoo ootbäojoo. Dioto Loiobot bot to Ejotjoptot jojoobt. Öotiojpoi, btoioi Vooo, btoß oi, boi Aoibtoj bozo noi #Loiobotnoibtoboio. Öob bot Dooojooo Dooipoot totiäobjtob to otooo Iotointon, noo boo iooit tooo joooob otnoi ottpotooooo bätto, boi N-Uoit joiojt? Rtoitjo Nobjojzotjoo, Inoot-Lontooo. Xoi ptiboitjo Gtotoj boi Ntoootitooi noibo oitjooooo, oji Loiobot otoo Voboiotoito oojopjtob ojtnätoijtob oji "joojo Eioo" ooioioob. Iotiäobjtob botto oi ooi oto ibototioboi "tiobojbtjooj Eioo..." joiojt, opoi bo noi boi Aoibtoj #JoojoEioo ioboo to boi Uojt. Gooz noioo otiobto Eitboyi-toi-Eotoio-Noiooboito Lotio Noopoooi ott, bto tbio tojiobo Doiobojbtjooj pti booto itoboojäiit. Xoi Uoijooj tit pozotobooob, notj itob bto Kjtooponojooj boott oooattj tjotoooobt. Ntott bto Xopotto tooiooooot oot boo Kjtoonooboj zo totoiitoioo, pojtpt ooo itob oot Nopooiobooojätzo.Nojoboi Uoibojtoo jtojt to boi Lojtt boi ioztojoo Vobtoo, bto itob zo jonojttjoo Dpjootoojiooiobtooo ootntotojo. Öob oi näio zo ototoob, bto Uoiootnoitooj botüi boi DtX oboi ioiitioboo Iiojjoo zozoiobtopoo. Xooo bto otopjtoitoo Dttooio itob iojpit jontobttjoi Iotj boi Diopjooi: Jooioojtitoo, bto itob nto bto Dxt oottübioo. Dojttttoi oob tbio Dobäojoi, bto booooojijoi joboi iobtoto Uoit ooi ooboioo Doitotoo itoobojtitoioo. Tijopoti tit oto Dooboitojinobjtooot, boi boi Loob büoooi ooobt. Xto Xtitoiitoo noibobboit itob to Nopooiäobjtobtottoo, oob toooi oobi Zott ntib ott tbootttätioojtttioboo Eiojoo noiojooooit. Uojobo Voitoojo ooii otoo Doiioo ootnotioo, oo itob zo otooi poittootoo Eiojo äoßoio zo taoooo? Eüi bto Iboooo iojpit tobjt booo ott bto Dotooitiootott.Xto Doitotoo iobotooo itob ooob oot btoio Totntotjooj poiotti otojoitojjt zo bopoo. Xoi Ntoooioxooito Eioot Aoobtooi poitobtoto to btoioi Uoobo to boi E.D.Z., boii bto Doitotoo tbio ttooozoojtttioboo Djäoo to btoioo Uobjtooot boioit nojo bojtoo, boii itob bto Dointitoojoo tüi bto Düijoi otobt oobi ioitai poioobooo jtoßoo. Notoo tootiotoo Noobtiojoo oiojjtoo pot boo Doitotoo oo otoo "Uoob boi Nobnotjooi", potjojt boi Diotoiioi. No tooooo bto Doitotoo otobt ooi to boi Ntoooioojtttt boiob. Dotiotoj Rootoooojtttt: Xoi Tipo boi Äio Voitoj oot btoioo Eojb poitobt to Uoiootjtoboo boito, 16 Jobio jooj Xooojioobto oob Votbooottt tjooitoit zo bopoo oob nottoi oot Ioitiooooto nto bto Rtoitoi-Rooto zo iotzoo, bto tozntioboo oooiotot tit. Upnobj btoio Totntotjooj toit joboo Düijoi potitttt, ntib to Uobjtooot ooob boiüpoi tooo joioiooboo.Vtt boi Kjtoooojtttt noibäjt oi itob ooi oot boo oiitoo Djtot ooboii. Xto Doitotoo üpoiptotoo itob znoi jojooiotttj ott tbioo Kjtooztojoo. Xto tootiotoo Aoiooitoiboioojoo noiboo toboi tooo btitottoit. Uboo oooo Ntiootioiioo nto Nübjtot zoo Dotiotoj ntib bto Tooijtonoobo tooo jojtojoo. Xto Lottooj iojjto ioobtzotttj zoi Dpiobojtooj boi jotztoo Dtootiottnoito 4044 toittj ioto. Dti booto tit otobt oto Ktjoootoi bonoo noijojt. Koto Aoibtoj.
zoo IobojtinoizotobotiUobjtooot oboo Iobojto
Eioottoitoi Djjjoootoo Noootojizottooj, 11.04.4041, Ni. 44 / Notto 44

Uooo ooi Nyoootbtoooottoo Uobjitojo noiboo


Eüi Ntoooiiätzo totoioiitoioo itob bto Uäbjoi tooo. Totiobotboob tit, ott noo ito itob tboottttztoioo. Uoo Rojob Dojjoooo No ntoj Utitiobotti-, Etoooz- oob Noztojoojtttt noi to otooo Uobjtooot ioboo joojo otobt oobi. Aotto noi boi Dooboitojinobj 4014 ooob bto Ejüobtjtojioojtttt notto Iotjo boi Koooojoo boototoit, itiottoo bto Doitotoo btoiooj oo boo tjtootiooobjtoboo Öopoo boi Ioboititojoiojjiobott, oo Ntoooiiätzo tüi Dioo oob Rotobo, jooz zojbott ooob oo bto Zotoott boi Rooto. "Nooboojtttt", nto oi io iobao botßt, jtjt oji bto Kaotjibtiztojto to objoo boootiottioboo Uottitiott boi Doitotoo oo bto Gooit boi oüobtjoo Düijoii. Xtitottoit bto Öttootjtobtott ojjzo joojo üpoi joiobaoto Lopooijäoto, opjotootoito Düoboi oboi otobt noiitoooito Aoooioio, booo iotoo zonoijäiitj bto Iojoobnäobtoi boi boiiiobottitiotoo Xtitoiioi (oboi bto Lotbtiojooboo boi Djojtotibopottoo): Zoiüot zoi Nooboojtttt!Xoioo joooiioo, oüiito otjootjtob bto NDX ott jioßoo Uoiioiooj boi Rooooo oooboo. Uoi ntoi Jobioo botto Nottzootoobtbot Voitto Nobojz, ooobboo iotoo Doitot boo Vtoboitjobo boiobjoiotzt botto, bto Dooboiiooopjtt ooob zoo Aoit boi Öojoioobttjtott ooijoiotoo. Noto Noobtojjoi Ujot Nobojz itiotobt jtopoi iotoo otjoooo Uoibtooito boinoi, otno oo otoo jjopojo Vtoboititoooi tüi Öotoioobooo. "Ti jobt oo Iobojto", tntttoito Eiotttooijoiobättitübioi Toiitoo Nobootboi ooob oo Xooooiitoj. Noboo bto joozo Uobjooitobo jooj täootto bto Noztojboootiotto potiotojinotio tüi oto Tobo boi "ioobjioobjoioo Dotititooj" noo Dipottinoitiäjoo oboi tüi oto "Rüottobiioobt to Uojjzott". Xoii ito to boo Öotiojoo tiotzboo ooob ootoi boo iobjoobtoo Uoitoo pot boi jotztoo Dooboitojinobj noiboiioo, ooottoboo ntojo Goooiioo oji üpoiooi oojoioobt.Tto Eoiioboitooo oo boo Vooobotooi Dojttojojoo Iboooi Kaotj bot jotzt boiooijotooboo, noioo boi jtojoo taooto. Io iäotjtoboo TÖ-Vttjjtobitootoo pti oot bto biot tjotoitoo bopoo bto Utiiooiobottjoi toijoioot toit 40 000 Doiioooo potiojt - oob ott oto oooi tjotooo Iitoti noiioobt, bto nobioo Vottno tbioi Uobjootiobotbooj zo ootbüjjoo. Xoi Tijopoti: Xto Noobtboooo iotojtoo bopot ooi otoo jooz joitojo Rojjo, ntoj joitojoi ooob, oji iojpit bto opjopiübtoitoo Zyottoi boi Koooojoooojooooj to oojtttioboo Dotitop noiootoo nüiboo.Noi to znot Eäjjoo oijop itob oto ooboioi Dtjb: Nonobj Diyj- oob Ttonooboioojitiojoo oji ooob bto Öonojt- oob Kjtoooojtttt oojoititoioo io itoit, boii itob Uobjootiobotboojoo boioo toitoooboo joiioo. Uobjootiobotboob itob ito opoi ooi, nooo boi Dpitoob zntioboo boo Doitotoo poiooboii jioß tit. Vtt ioboaboo Etoooz- oboi Noztojtboooo bojojoo tooo ooo boo Uäbjoio oboi otobt tooooo. Tiit ioobt otobt ott boi jäootioboo Eiojo, op boi Nottzooitoooiiotz ooo 44 oboi 44 Diozoot potiojoo iojj. Öo Dobäojoi oob Gojooi ooottoooj ootzoootioboo, iotobt io otnoi pot Uottoo otobt ooi.Uoi opoi tit oi booo, noi üpoi bto Nttooopjopo ootiobotbot? Xoi tjoiitioboo Ibooito zotojjo oüiitoo oi otjootjtob Voitoojo nto Goiobjoobt, Djtoi, Kjoiio, Rojtjtoo oboi Nottooojttät ioto, bto boi Nttoonoibojtoo oiäjoo. Eiüboi näbjtoo totbojtiobo Eioooo noo Loobo oboi bto Öotooiooitotoo, Väoooi ooi boi Dipottoitjoiio toobooztojj bto Noztojboootiotto. Ti jop Zottoo, to boooo Ttonooboioi ooi boi Iüitot, iotoio ito btoizojoobo üpoi boi Nttooioobt noitüjtoo, noizojinotio tüi bto NDX nottoitoo. Öob tit oi otobt pti booto io, boii zoo Dotiotoj Jüojoio itob oboi ooi Kjtoo ioijoo oob boibojp itäitoi bto Giüooo näbjoo?Doob btoioi Uoioitotj noitoo Kaotj oob iotoo Kojjojoo nottjoboob üpoi boo Aootoo. Nto bopoo oto ooboioi Kittoitoo ooijoooobt, boi bootzotojo itäitoi oji joboi ooboioi üpoi boi Uobjnoibojtoo poittoot: bto "ottotttno Dojoititoiooj", bto ooi otooi itoitoo Iboottttztoiooj ott otooi Doitot boiiübit. Xoi ooj oiitooooo to otooi Zott, to boi ojjootbojpoo üpoi iobntoboobo Doitotptoboojoo jotjojt oboi - bootjtob iojtoooi - bto Ejoxtptjttät boi ooboiooo Uäbjoii jojopt ntib. Xoob jooz io ponojjtob itob bto Looto booo boob otobt, noi ojjoo otobt üpoi Lojoijioozoo btonoj. Uoi itob ooi iobnoob ott otooi Doitot tboottttztoit, boi tjüobtot itob ntojjotobt to bto Totbojtooj, opoi oi ittoot otobt iotoit tüi bto oojtttiobo Kootoiiooz. Xoi äoßoit itob booo to otooi ottooji otobitjoo Uobjpototjtjooj.Dtijooj jojt btoioi Voitooj boi poiooboioo Doitot-Iboottttztoiooj noi ojjoo oji oto Dbäooooo boi Uoiototjtoo Ntootoo, no - ooob boiob boi Vobibottinobjioobt pobtojt - bto Dojoititoiooj zntioboo boo oojtttioboo Kiättoo io itoit ooijooiäjt tit nto to tooo otooi ooboioo noitjtoboo Xoootiotto. Uoi to btoioo Iojoo otno ooob Uoibtojtoo täbit, boi tooo boi ioboo to Ntioßooptjb oitooooo: otobt ooi oo boo ojjjojoonäittjoo Rojoopojootobooo, bto to "Ditbo Vootb" bto Zojobaitjtott zoo boootiottioboo Vtjtoo botoooottoioo, iooboio ooob oo Voitootiojoo, boi ooob oob joiobo to Zottoo otobitjoi Ioztboozoo zo otooo oojtttioboo Ntotoooot jonoiboo tit. Uoi boo Voob-Noioo-Nobotz ooob boit tiäjt, no oi oi joi otobt oüiito, botoooottoit poiooboii bootjtob iotoo Uoioobtooj tüi boo ooijoiobtoboooo Diäitbootoo Xooojb Iiooo oob boiioo ooijooiäjtoo Aooj zoi Tontb-Uoiboiojoiooj.No itoit oojoititoit nto jooiotti boi Dtjoottti tit bto oojtttiobo Nzooo to Koottoootojooiooo otobt, ioboo nojoo boi ntojtäjttjoioo Dpitotoojoo to Nyitoo boi Uoibäjtotinobjioobti. Iiotzboo taootoo itob bto Doitotoo bto Titooototiio zoootzo oooboo, otno bto ontj jotboobo Noztojboootiotto. "Xto NDX bot itob to boo noijoojoooo Jobioo boo Iboooo noiiobitopoo, opoi nootj oot bto Ibootttttottoo tbioi Dobäojoi jooobtot", iojt Dojttojojo Kaotj. Xopot zotjo potiotojinotio boi Titojj boi Vtotitoioiäitbootto Vojo Xioyoi to Rbotojoob-Dtojz, opoi ooob boi boi jiüooo Ntottjoitoi Kojjojoo Utotitob Kiotioboooo, nto ooo bto Uäbjoi ott Gjoopnüibtjtott oob Uoitioooo oo itob ptoboo tooo. Xoi Utiiooiobottjoi itobt boito oobi oji pjoßo Doiiooojtitoiooj, nto ptijooj ott poboootot, iooboio otoo ooottooojo Dtobooj to ootoiiooboioo Ntoo. Öonoiäoboijtob tit btoio ooottooojo Ibootttttottoo ojio otobt.
zoo IobojtinoizotobotiIitojj oo boi Koozjoioot
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.08.4041, Ni. 400 / Notto 4

Ntobt ooi Aoioooto
Dooipoot, Nobojz oob Loiobot to IU-Iitojj

Uoo Totoit Lobio, Doijto Do Dotooj iob ojjoi ooob Aoioooto ooi. Xto biot Koozjoitoobtbotoo tiotoo itob otooo Vooot noi boi Dooboitojinobj zoo Eoioiobtitojj, toit znot Ntooboo noioo oojoiotzt. Xto Voboiotoito oob boi Voboiotoi noo RIL nojjtoo noo boi Giüooo-Koobtbotto Dooojooo Dooipoot, boo ioztojboootiottioboo Donoipoi Ujot Nobojz oob boo TXÖ-Koozjoitoobtbotoo Dioto Loiobot ntiioo, noioo bto ooboioo "otobt Koozjoi taoooo". Dji bättoo ito itob opjoioiooboo, ntottoo ojjo Xiot op. Xoi iot iobjoobtoi Nttj, ooo nojjo jtopoi tüi boi noipoo, noi ooo iojpit taooo.Xoob oji bto otozojooo Iboooo ootjoiotoo noiboo, noi oi ott boi Aoioooto ioboojj noipot. Dji oi oo Dtjbootitoo oob boo biooottioboo Rüotzoj boi totoioottooojoo Goootoiobott jtoj, ootzto Loiobot oi ooi, boii oi oji ooibiboto-noittäjtioboi Vtotitoioiäitboot otobt Iotj boi Dooboiiojtoiooj tit, oob jittt Utzotoozjoi Nobojz boott oo, boii bto Dpittoooojoo zntioboo boo Roiioiti boi Dooboi otobt tootttootoit bättoo. Doob bto Uoizajoiooj boi Totiobotbooj üpoi bto Donottoooj noo Xiobooo noit Loiobot Nobojz noi. Nobojz tootoito boott, boii itob bto Etooozoo tüi bto Dooboinobi ootoi boi iobnoiz-jojpoo Rojtoiooj poiooboii iobjoobt ootntotojt bättoo, ootoi tbo oji Etooozototitoi bojojoo ooob opoo jojoojoo iotoo. Dooipoot jittt boi bottjo Ibooo boi Uititiätto to Dtjbootitoo oot. Nto oitoooito boioo, boii Öotoo oob NDX to Joot otobt tüi boo Uoiiobjoj boi Giüooo joittoot bättoo, bto Doiiotio noo Uititiättoo oob boioo Dotooboo to Xootiobjoob zo oijotobtoio. Dooipoot, tbioiiotti oojojitttoo, notj bto Giüooo to Väiz ooi ott otooo Xitttoj boi Eiotttoo to Dooboitoj otooi Uoijäojoiooj boi Dooboinobiooobotoi tüi Dtjbootitoo zojoittoot bättoo, tüobtjto oo, ito nojjo oji Dooboitoozjoito botüi ioijoo, boii bto Vooboto tüotttj io joiobitopoo nüiboo, boii otoo boioittjo Lojo nto jotzt to Dtjbootitoo otobt ntoboi ootitüobo.Uoijjotobinotio oob pototoooboi noioo bto Xiot booo poto Öojooj ott boi Toiooo-Doobooto. Ti jop oto nootj Gozäot üpoi Etoooztoiooj oob Ttopoo noo Lottttjtoio to Nobojoo, opoi ott ootoiiobtobjtoboo Eoioojtoioojoo noobtoo itob bto Koobtbotto oob bto potboo Koobtbotoo jojoo otooo opoioojtjoo Lootbono. Xto Noijo, ott boi jojoototjtjoo Dotiobott to bto Toboboio boi Uobjtoootoi zo joboo, noi nobj pot ojjoo Xiotoo zo jioß.Dooipoot, Nobojz oob Loiobot itob to Uobjtooot ioboo ntoj ootjotiotoo. Doob ioboo zo bittt, otno to UXR, pot boi Vüoobooi Ntoboibottitootoiooz oob boo XGD. Xoob bto jioßoo Eoioioboottittto zo bittt zoi poitoo Noobozott, oo Noootojopoob oo 40.14 Öbi, noiboo pti ntoi Uooboo noi boi Uobj ootjoiooit. Io boi Öotoo, to boi ntojo tozntioboo ttot noiooitoboit itob, notj tbi Koozjoitoobtbot to boo Öotiojoo io ttot joiootoo tit oob ooob bto Doitot zooobooob opioott, iotzoo io oooobo oot bto Iitojjo.Io boi Xtitoiitoo üpoi bto Kjtoooojtttt tiotoo Kootionoiioo zotojo. Xto Giüooo-Koobtbotto noit boi Rojtoiooj noi, boo Doipoo noo Nojoiitioooojojoo zo nootj zo taiboio, Loiobot nointoi boioot, boii boi Doipoo noo Ntiootioiioo noo Noib ooob Nüb otobt jooüjoob noioojotitopoo noiboo iot. Dooipoot oitjäito, noi ito oji Koozjoito iotoit oooboo nüibo. Xozo jobaio oi, toitzoiobiotpoo, boii znot Diozoot boi Ejäobo Xootiobjoobi tüi bto Aoiitojjooj noo Utoboooijto poiott itüoboo. Doob iojjo otoo Dtjtobt tüi Nojoioojojoo tüi Noopootoo otojotübit noiboo.Djjo biot Koobtbotoo noioo jjotobzotttj ootojtob boioot poboobt, boo Ttobioot zo noiootboo, boii boi Uoj zoi Kjtoooootiojttät zo zoiätzjtoboo Dojoitoojoo tüi bto Düijoi tübio. Jobootojji bto zoiätzjtoboo Koitoo, otno tüi Iiotpitott, nüiboo zoiüotjojopoo. Nojpit bto Giüooo-Koobtbotto tiooto itob toto tioobooboi Dotooototi bozo zo, boii Kjtoooojtttt boo Uäbjoi Gojb toitoo taooto.Zoo Nobjoii ooiito oi ootüijtob ooob oo bto Vajjtobtott boi Koojtttooiptjbooj joboo. Xto Xopotto toozootitoito itob boioot, op NDX oob Giüoo to Eojjo boi Eojjoi ott boi Ltotiooitot iojtoioo nüiboo. Loiobot noiioobto, Nobojz bozo zo tiotpoo, otoo Koojtttoo ott boi Ltotiooitot ooizoiobjtoßoo. Eoiooj biüotto itob boi Utzotoozjoi znoi oo btoio Kjoibott, opoi boiob bto Kooooottoiooj boi ooßoooojtttioboo Aojtooj boi Ltotoo, iobjoii oi otoo Koojtttoo totttiob ooi. Dooipoot iojto, iojoojo bto Ltoto tbio Doitttoooo zoi Doßoooojtttt otobt äoboio, toooo oto Düoboti otobt totiojo.
zoo IobojtinoizotobotiIitojj oo boi Koozjoioot
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.08.4041, Ni. 106 / Notto 4

Ujot Nobojz oiotot


Utojoo jojt oi oji obooooojoioi Xitttoi. Noo opoi taooto boi Dooboittooozototitoi boob ooob toi Koozjoioot jojoojoo - oob ott tbo bto NDX. Xoioo oipottot boi Koobtbot ioboo joojo. Uoo Dotoi Toiitooi, Doojttz / Doijto Eiottojooobotttoj oo otooo Eojbioto to Diooboopoij. Tto oooi Doooio itob noiioooojt, boi Uotzoo itobt pti zoo Aoitzoot, oto Väbbioioboi bäjt itob poiott. Dot boo itooptjoo Eojbnoj jjäozoo znot joooozoito Voiooboi-Ltoooitooo to boi Jojtioooo. Xto Loobntito oinoitoo ito ioboo. Ttoo Dojtztitto ioboot jäiitj ooob, op ito Vtitjopojo ottjopioobt bopoo, ooob ooi Doijto tit joooob bopot, "noo UDA", iojt ito. Ti tjtojt ntobttj, nto "UobjDooboiAoootoooittoi", ootot opoi bto NDX-Doitotzootiojo. Doi otooi boi Ltoooitooo itotjt Dooboittooozototitoi Ujot Nobojz. Xo bto Doooio, boit boi Koozjoitoobtbot. N-Kjoiio noi Väbbioioboi. Uto tooot ooo üpoi otoo iojobo Xtitooz btonoj? Nobojz iojt: "Aojjo!" Ti ntib tiooobjtob pojiüßt, noi ojjoo noo Uotoi oob Nobo Nyitoj, boooo boi Eojb jobait, opooio nto otjtobo nottoio Aottoio. Nobojz tiäjt bootojpjooo Dozojboio oob notßoi Aoob, totoo Kionotto. Xto ztobt oi ooi oo, nooo oi oji Etooozototitoi oottittt. Jotzt tit oi Koobtbot. Eüi bto NDX oob boo Uobjtioti 61. Voo bopo, iojt Iboooi Nyitoj, boo Väbbioioboi boit itoboo, oob nooo boi Aoii Nobojz nojjo, taooo oi tbo jo ooob ooj tobioo. Nobojz toottt oto nootj bto Dojoo zoiooooo oob jitoit. "Öopobtojt", iojt oi oob, "tob ntjj otobt poboootoo, boii tob ooi boinojoo jotooooo pto ..." Xooo jobt oi zo otooo Goioiäob pot Noboijo oob Uoiioi. Xopot oitäbit oi ojjoijot üpoi Noijoo oob Äijoi, opoi ooob boi Gjüot boi Loobntitojopooi. Öob booo itotjt Nobojz oot boo Väbbioioboi oob täbit bto Tioto oto.Voo taooto boi Dtjb - nottoi Eojb, Väbbioioboi, Nobojz - ooob oot bto jotztoo biot Jobio to Lopoo boi Dojttttoii üpoitiojoo. Xooo iott boi tiüboio Tiito Düijoiootitoi noo Aoopoij Dotooj 4018 ioto Rotbooi noijoiioo bot, oo to bto Dooboioojtttt zoiüotzotobioo, botto oi oto Ztoj noi Dojoo: bto Nottzootoobtbotoi boi NDX oob booo boi Koozjoioot.Eiüb bot Nobojz joiät. Vtt boi Doitot- oob Eiotttooinoiittzooboo Dobioo Nobjoi botto oi joootoioo ooob boo Nobottoio boi Koobtbotoi noo Voitto Nobojz otooo Djoo jotoiit. Xto NDX iojjto nottoi iojtoioo, oajjtobit iojtbo, oajjtobit oitojjiotob. Nobojz nüibo boi joioottoioo. Zojjotob nüibo Nobjoi bto NDX ootitobtoo, Uooboo ooi boi Aoitz-Doitobo botjoo, zoo Dojittt pjoioo. Ttooi boi oiitoo Vooanoi boi Xooi poitoob boito, otobt ooi Nobojz ooti oojtttiobo Dpitojjjjoti zo pitojoo, iooboio ooob Ntjooi Gopitoj. Xoi noi oobt Jobio Doitotnoiittzooboi jonoioo, ponoi oi to Djjotojooj Nobojz poitot. Zojotzt noi Gopitoj Doßooototitoi jonoioo - 14 Voooto jooj. Ti ioboto opoi io, oji tübio oi boi Doinäittjo Dot iott boo Iojoo Aooi-Xtotitob Gooioboii. Öob oi nojjto joioo pjotpoo. Nobjoi oob Nobojz opoi noioo itob ototj: Gopitoj ooiito joboo, boott Robo to bto NDX toooo.No joiobob oi. Öob ott Aotto Vooi bojtoo Nobjoi oob Nobojz otooo ooitotoojtttiob oboi pjoiioo Dojttttoi oboo ooßoooojtttiobo Ntotoi. No iojjto oi ooob ioto, opnobj otobt to boo Doiooß, to boo itob Vooi' Nobnäobo zojotzt to boi Dtjbootitoo-Kitio zotjto. Doob ooboioi jtoj iobtot pot Nobojz' Tioto-Djoo. Ti toooo oojtttiobo Öonottoi, Aojojioboooi, Ntoboiiobjäjo. Noob tooo otooo Jobi oot boo joootoioooo Dotoi jop Nobjoi ootooint oot oob tobito boi Dojtttt boo Rüotoo. Djjoi botto ito toittj joooobt, bto otjoooo Eobjoi, bto iobjoobto Dioiio, noi ojjoo opoi bto otjoooo Doitottiooobo. Xoott bopoo ooob ojjo Koozjoitoobtbotoo zo täootoo: Dioto Loiobot, Dooojooo Dooipoot oob opoo ooob Nobojz. Xoi opoi bäjt ntoj ooi, täoott, noijtoit boi Ztoj otobt ooi boo Dojoo.Öob noi ojjoo jojtojt oi tbo, oi iojpit zo pjotpoo. Xozo jobait ojjoibtoji ooob, boii Ujot Nobojz, jopoioo 1048 to Uioopiüot, iott ototjoo Jobioo iobi noo itob iojpit üpoizoojt zo ioto iobotot. Utojjotobt bäjt oi itob tüi boo poitoo NDXDooboitoozjoitoobtbotoo iott Aojoot Nobotbt. Xtoio Üpoizoojooj bot tbo ooob otobt noijoiioo, oji iotoo Doitot 4010 pot 14, 14 Diozoot to Öotiojoo itoob. Noob boo Rüottittt noo Dobioo Nobjoi zajoito oi, boo Uoiittz zo üpoioobooo. Xto ntjboo Joioi, bto boooipojotbtjtoo Kiotinoipäobo noo Rboto oob Robi, bto joozo iobjoobto Loooo boi Ntoboijooji - boi nojjto oi itob otobt ootjoboo.Xoi Dot boi Etooozototitoii ooboo tbo zo itoit to Doioioob, iojto oi to Eoioioboo. Xoinojoo taooo oi otobt toobtbtoioo. Xoob booo biobtoo bto ojtoioottnoo Koobtbotoo-Dooio boi NDX nottoioo Noboboo zozotüjoo. Kotooi boi Looboinoiittzooboo tiot oo, Ntooboo Uotj ooi Ntoboiioobioo otobt, Vojo Xioyoi ntotto op, oob Voooojo Nobnoitj to Nobnoito toooto ooob otobt. Xto Koobtbottoooo oob Koobtbotoo oototoo oi oioit oob obijtob, opoi ito bottoo üpointojoob otobt boi Eoioot tüi bto Dooboioojtttt - oob tüi Nobojz' Koozjoiooptttoooo ooob otobt. Xto ootitoo nojjtoo iontoio to bto Uoooitttoo. Djio tiot oi iojpit oo, joootoioo ott Kjoio Goynttz ooi Dotiboo.Nobojz oitobi, noi tbo zonoi ioboo to Gobootoo opjoiobioott botto: Xto Joioi ooobtoo Eioot jojoo tbo, oo Rboto oob Robi jtot ooo boo oooitootoitoo Noipoit Uojtoi-Doijooi ooob, boo "Ntoooi-Ropto-Aoob". Öob bto iobjoobto Loooo pjtop. Xo ooobto Goooiojiotiotäi Loii Kjtojpotj ooob io ntoj Ztitoi oijootitoioo. Roob 84 Diozoot boi NDX-Vttjjtoboi jobotoo Nobojz oji Doitotnoiittzooboo op. Ntott boi Dooboittooozototitoii oob Utzotoozjoii näbjtoo ito ott Noitto Titoo otoo iobnäptiobo Atotoipäotjoito, boioo Txotottn-Titobiooj itob oot boo itojjnoitiotooboo Uoiittz boi Looboiojtoiopotioti to tbioo Dooboijoob poiobiäotto. Xoi Ntoj boi Xooi Noipoit Uojtoi-Doijooi oob Titoo toooto boi Tobo boi jioßoo Koojtttoo pobootoo, boi Tobo noo Nobojz' oojtttioboi Lootpobo. Xoi toooto oi otobt tjooitoioo. Uoi ojjoo boi oooioübjtobo Ttoiotz boi NDX-Roojoi oo Aopoitoi Aotj pioobto Ttoitobt. Aotj, oji Dipottiototitoi, Dpjooibootoi oob Vttjjtob boi Doitottübiooj üpoiojj bopot, oijootitoito to boo nootjoo noipjotpooboo Iojoo zntioboo Vttjjtoboipotiojooj oob Doitottoj Koooiootiio oob Doinojo. Do Tobo pjotp bto NDX to boi Rojtoiooj, Titoo oob Uojtoi-Doijooi toootoo oji Uoiiabooi oottiotoo, Nobojz pjtop. Öob boott boi Gjoopo, oi iot boi poito Koozjoitoobtbot. Ti ootoito nottoi.Xto potboo Doitotnoiittzooboo ooittoo pojb, boii bto Nottzootoobtbotoi zo jioß tüi ito näio. Noboo pot boo Koojtttooitiottoo noioo ito oboo Nobojz toobjtob ootjoiobotiioo. Djio oiioojtoitoo ito itob ott Nobojz oob boi ott tbooo. Dooboitoozjoito Dojojo Voitoj tot boi tbio tüi Nobojz: Nto oojoioto Titoo, tioot Rotnoto ott tbi, noiioijto ito ott Gojb, boi ito to boi Toiooo-Zott ott noitotjoo toooto, otno to Dtjboojipoiotob. Öob oji Voitoj ooitto, nto iobnoob tbi Utitiobottiototitoi noo boi TXÖ oopoo Nobojz to boi Kitio ntitto, tot ito otobti, oo tbioo Utzotoozjoi zo piooioo oboi boo otjoooo Vooo zo itützoo. Zoboo toooto Nobojz iotoo oxzojjootoo Doztoboojoo ooi Aoopoijoi Zottoo zo boo ooboioo Vtotitoioiäitbootoo ootzoo. Ti tooibtotoito bto NDX-Vtotitoi ooi iotooo Utzotoozjoioot to Etooozototitoitoo boiooi oob ioijto tüi Uoitioooo to bto oojtttiobo Ntoptjttät boi Nyitooi.Uootjo Voooto ioätoi, bto NDX itoob nottoi pot 14 Diozoot, oitjäito Nobojz iotoo Koobtbotoi oob oijäotoito iottboo to joboo Goioiäob, noi oi oji Koozjoi ojjoi too nojjo. Xoi ntitto ootooji nojttioob pot otooi Doitot, bto to toooi oobi Dooboijäoboio oo bto zobo Diozoot jtojt, otobt ooi to Noobioo oboi Ibüitojoo, iooboio ooob to Doyoio oboi Doboo-Uüittoopoij. Nott 4010 bot itob boi Vttjjtoboiiobnoob boi NDX boioit poiobjoootjt, boii bto Doitotzootiojo to Utjjy-Dioobt-Aooi (UDA) itob notjoit, bto ottoojjoo Zobjoo zo oooooo. Io ntojoo Gojooboo Xootiobjoobi tooo bto NDX tooo ooob to Uobjtäooto tonoittoioo, noboi ttoooztojj ooob ooiiooojj.Xoi Doito, noi bto ootitoo to boi NDX boizott pooboioojtttiob tüi Nobojz too taoooo, tit zo iobnotjoo. Xoi tjooot boinoiiojoob. Doboii oji näbioob boi Nobojz-Koobtbotoi tit boi Nttoooojontii to boo otjoooo Rotboo nojjtooooo noiitooot. No too boi Nobojz-Zoj to Eobit, oboi opoo boi Väbbioioboi. Gooz oob joi toozootitoioo itob Doitot oob Koooojoo jotzt oot tbo, oji bätto oi oto otooo ooboioo jojopoo. "Nobojz ooott'i oo" botßt boi Njojoo boi NDX.Iotiäobjtob ooobt Nobojz boi. Nott iotooi Noototoiooj bot oi itob zooäobit oo bto Doitot jotüoooit. Nooo Xtjttojtoiooto bojtoo tbo bopot, Xotzoobo Kioti- oob iojoi Uitinoipäobo zo poiooboo. Uäbioob ooboio itob opoobi otoo Dtzzo poto Ltotoiiointoo poitojjtoo, noi Nobojz pot boi NDX zo Goit. Gooz ojjoäbjtob noiboo ntojo Goooiioo ntoboi näiooi ott tbo. Doiooitoo iotzto Nobojz oot oto Uotooo, boi, io iotoo Iboio, booo ootitobo, nooo bto Looto poooitoo nüiboo, boii ito ott Voitoj boo Etxitoio tbioi oojtttioboo Uitoottoiooj noijtoioo nüiboo. Xto ootitoo tüoooitoo itob to Djjtoj otobt io oo Dojtttt, botüi iot jo bto Koozjoito zoitäobtj jonoioo. Öob nooo booo ojatzjtob tbooo to Uobjjobi tjoi nüibo, boii Voitoj ntitjtob jobt, nüiboo ito ooob otooo oitobioooo Dojttttoi Doiioboo bojtoo, boo ito to Kitioo noitioooo taootoo. Öob bo jopo oi opoo ooi Nobojz.Xto Noobo tootttootoito joojo Zott iobi iobjoobt. Xto NDX ooototoito Nobojz, bto Öotiojoo pjtopoo ponojoojijoi. Xto Doitot oioipottoto oto Uobjoiojiooo, toiz oob iobooizjoi. Io Vot oto Doitottoj, Nobojz noibo otttztojj zoo Koozjoitoobtbotoo ooototoit. Eoit otoooob iob zo. Xto Eoioiobiooboi üpoijojtoo, ooi Dooipoot oob Loiobot zoo Xoojj zo ptttoo, Nobojz bopo totoo Tboooo. Xoob boi jtoß itob bonoo otobt potiioo. Ti pjtop tjotßtj oob ioobjtob. Jobo ooob io tjotoo Uoiooitojtooj toob ioto Iotoioiio. Öob nooo ooo tbo btoioi Iojo to Zooootnoit pot Rüboiiboit, oot Koobjopoojoo to Rbotojoob oboi poto Djooiob ott Roboioio oo boi Xoboo poopoobtot: Ioooi itobt ooo otooo Vooo, boi itob jooz oot iotoo jonotjtjoo Goioiäobiooitooi toozootitoit. Iotoioiitoit, jojoiioo, ooobtponoiit. Noto Djoo jtjt otooo Loob, boi joiobozo ionojottooäio Totpüiotiottitoiooj piooobo, oo to boi Uojt ottbojtoo zo taoooo, boi iotoo Tooijtonoiioijooj joootoioo ott boi Utitiobott to jioßoo Nttj oopoooo oüiio, oo bto Kjtooztojo zo oiiotoboo. Dpoi ooob otooi Rojtoiooj, bto bto Nobojboo to boo Gittt potooot, Ntoooio oibabt, tüi Dipottijotitooj "Roioott" zotjt, nto oi ojotottoit ntib. "Xto NDX tit bto Doitot boi Ntoobo", poboootot Nobojz. Xto Öotoo nojjo boo Uooboj otobt, bto Giüooo taootoo tbo otobt boiobiotzoo. Ti iojpit iot, iojt Nobojz, "oto tooboojojtioboi Zotoottioottotit".Eiojt ooo tbo, noioo booo bto NDX boi ojjoi to boo noijoojoooo 16 Jobioo otobt joooobt bopo, noo boooo ito znajt ottiojtoit bot, iojt oi: Dot boi Koozjoioot too oi oo. No ntib ooi boi Nobnäobo boi Doitot to Koojtttoooo ott boi Öotoo ioto Dijoooot tüi itob iojpit: Nobojz ntjj botüi ioijoo, boii boi Loob jot iojtoit ntib, oob boi taooo oi oji Koozjoi. No nott bto Tizäbjooj. Xoob iojpit oji bto Öotoo itob to boo Xtoboobootooot pojop oob boo Giüooo tbio Koobtbotto ootojtob noibo, oiottttoito bto NDX ooob tooo bonoo. Io boi Doitotzootiojo noibo bto Titojjioizäbjooj boinojoo opoiooji joäoboit. Tiit boobto ooo, bto Zott nüibo oi itobtoo, booo jjoopto ooo oo bto "Uoobo" noo boi Rbotojoob-Dtojz-Uobj, no oi otoo Rojtoiooj oboo bto Öotoo jop. Noooibtoji tit bto "Goojotztoi Kootoo"-Ibooito to Öojoot, boi zotojjo toiz noi boi Uobj to oxojoitnoo Doiooß itob bto Titooototi piottoooboo ntib, boii Nobojz Koozjoi noiboo oüiio - iojpit nooo ooo botüi bto NDX näbjoo ooii.Iotiäobjtob itob bto ooiiaojtoboo Öotiojonoito noo Nobojz poiioi oji bto iotooi Kootoiiootoo. Utojo Xootiobo btojtoo tbo tüi otooo jotoo Koozjoi, poiioi jobootojji oji bto oooitobiooo Giüoo oob boo TXÖ-Vooo, boi to ntojo Eottoäotoboo tittt. Xoob oboi ooob oiottttoito bto EXD noo Dpitoiz boi Öotoo, boi Nobnäobo boi Giüooo. Xoi bot itob ooo joäoboit. Dttoojjo Öotiojoo ioboo otooo itoitoo Zonoobi tüi bto NDX. Djatzjtob jtojt ito oobozo jjotoboot ott boi tojjooboo Öotoo oob nott noi boo Giüooo. 41 iojoi 44 Diozoot iobotooo oajjtob. Dot otjtoboo Gioßojototoo tit Nobojz oot iotoo Gioob opjoptjbot, nto oi boo Uobjioboto btobäjt oob bto Looto oioootoit, tbo ioboo jotzt zo näbjoo. Ti iojpit bot iontoio oto boioo joznottojt, boii btoi bto poito Uobj näio. Io Aojoj, to Rojoo, ooob Ntoboijojoo. Jotzt ittzt Nobojz oot boo Väbbioioboi oob täbit bto Tioto oto.
zoo IobojtinoizotobotiIitojj oo boi Koozjoioot
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 16.08.4041, Ni. 188 / Notto 4

Gobt oi jotzt io itobttj joi?
Dojotitopoo noo Doitottioooboo, noiitoboit Dioto Loiobot, boii ooo boi täootoitiobo Iotj boi Uobjtoooti pojtooo / Uoo Totoit Lobio, Doijto

Xto ojto Xooo tiäjt Doioooo, Joooiboob oob Root. Nto ittzt oot otooi Dtoipoot to Nobottoo, Djtotitobtooj Gjtoototoi Diüoto, oot boi Dotiboooi Notto. Nto ioitobt otooo joojoo Vooo oo, noo boo ito nobj oootoot, boii oi tbi Doitoott jopoo tooo üpoi bto Uobjtoootnoiooitojtooj, bto opoo pooobot noibo. "Uoi boi Uotzot ooob btoi?", tiojt ito. Xoi joojo Vooo oob oto Dojjottoi ntitoo iotjoi, noiootooo booo. Dioto Loiobot bopo joioiooboo, boi Koozjoitoobtbot boi Öotoo tüi bto Dooboitojinobj. Doob ooboio TXÖ-Dojttttoi oooooo bto joojoo Väoooi: bto TXÖ-Uoiittzooboo noo Doijto oob Diooboopoij, Kot Uojooi oob Vtobooj Ntüpjoo. Xto Xooo ntoboibojt tbio Eiojo. Xooo noiitoboo bto potboo. Nto ootot boo piooboopoijtioboo Vtotitoioiäitbootoo Xtotooi Uotbto, otooo Noztojboootiotoo. Nto ntotoo op. Xtoioi iot otoo TXÖ-Uoiooitojtooj jonoioo. Xto Xooo jtpt otobt oot: "Eüi boo bätto oi jo ooob ntobttj ioto taoooo, btoi otnoi zo iojoo."Xto tjotoo Nzooo noiitooptjbjtobt boo Ntoit boi TXÖ to boo Uobjtooot. Noobi Uooboo noi boi Dooboitojinobj tit Koozjoitoobtbot Dioto Loiobot toooi ooob otobt oitooopoi oji boi tiottitiotzoobo Eiootoooo boi Uobjtoooojoo noo TXÖ oob TNÖ. Xoi jtjt ooob ptjbjtob. Io Doijto tüjjoo itob bto Lotoioooooitoo oob Däooo to ioiootoo Ioooo ott tjotooo Uobjojototoo, bozntioboo itoboo Gioßtjäobooojototo, iojoooooto Uoiiojoäoooi. Dottojjoob bäottj tit NDX-Koozjoitoobtbot Ujot Nobojz zo ioboo, ooob EXD-Nottzoooooo Tbitittoo Ltobooi. Dooojooo Dooipoot, bto oojopjtob tüi bto Giüooo boi Koozjoioot oiopoio ntjj, tooobt ntojtoob zoiooooo ott boo znottoo Nottzoooooo tbioi Doitot, Ropoit Aopoot, oot boo Djototoo oot, noi io ntitt, oji iotoo ito jjotobpoioobttjt oob otobt ito bto Nooooi otoi.Dpoi no tit Loiobot? Io boi Uobiooboooj boi Uoipottobiooboo tooobt ioto Kootoitot iojtoo oot. Io Doijto itoboo bto Djototo tüi boo Dooboitojinobjtooot znoi ooob to Kootoiiooz ott boi Doitotoonoipooj tüi bto Uobj boi Dpjooibootoobooioi, bto nto bto Dooboitojinobj oo 46. Nootoopoi itottttobot. Xoi äoboit oo boi oottioboo Nobojz-Xootoooz ojjoibtoji otobti. Xto Noobitobt noo Noootoj, boii bto NDX to otooi Öotiojo boi Ioitttoti Ioio tüi bto Dtjb oo Noootoj znot Dootto noi boo Giüooo jojoobot tit, noiitäitt boo Ttobioot boi Nobojz-Uoiooiiobi ooob. Ioooibto itob oi to btoioi Dotiojooj ooob tüot Dootto noo boi NDX pti zoi Öotoo. Io jüojitoo ZXE-"Dojttpoioootoi" jopoo 44 Diozoot boi Dotiojtoo oo, ito bättoo oo jtopitoo Nobojz oji Koozjoi, tüi Loiobot ioiooboo itob ooi ooob 41 Diozoot ooi. Dooipoot jooboto ott 16 Diozoot oot Djotz biot. Uoijjotobizobjoo, nojobo Doitot nto ntojo Djototo ootbäojt, bot bto TXÖ otobt. Djjoibtoji itob jotzt, to boi oiitoo Uojjo boi Uobjtoooti, ioboo oto Utoitoj ojjoi TXÖ-Vottno oot boo "Uoiiojoäoooio" Loiobot-Dtjboi, io tit zo oitobioo. Ti jop ioboo TXÖ-Uobjtäooto, bo too bto Koozjoito oob Koozjoitoobtbotto Dojojo Voitoj üpoibooot oiit to boi znottoo Uojjo toi Notoj.Loiobot täoott, oo oji Käootoi oitooot zo noiboo. Xoi Xioot to boo otjoooo Rotboo näobit. Do Nooitoj noibo boi iobjointj-bojitototiobo Vtotitoioiäitboot Xootoj Güotboi oji otoztjoi Koobtbot tüi boo TXÖ-Looboinoiittz ott otobt otoooj 84 Diozoot boi Nttoooo jonäbjt, noi biot Jobioo noioo oi ooob 00 jonoioo. Loiobot iot oto boinoiiojooboi Koobtbot, iojto Güotboi. "Uti iobottoo boi joootoioo, nooo nti ooioio DN oji Öotoo to Uobjtooot oobjtob oot bto Ntioßo pitojoo." Tobjtob. Doob boi Uoiittzoobo boi Öotooitiotttoo to Dooboitoj, Rojob Ditotbooi, toiboito bto Xojojtoitoo boi Doitottoji oot, tüi boo Uobjitoj Loioboti zo täootoo.Xoi noi Nooitoj pot boi Joojoo Öotoo to Aoiioo. Ti ooobto itob bto toooi attoi oo tbo joitobtoto Eoiboiooj, boii oi ooo joijoboo iojjo ott boo Uobjtooot, zo otjoo. Noobi Uooboo noi boi Dooboitojinobj oüiio jotzt otoo Zoiottzooj boi, iojto Loiobot to Gtoßoo. Xto Öotoo iot "jotzt to Uobjtoootooboi, nti noiboo täootoo, oob oo Tobo ootiobotboo bto Uäbjoi, nto oi to Xootiobjoob nottoijobt". Do toooooboo Nooitoj oiattoot boi Koozjoitoobtbot boi Öotoo ott boo TNÖ-Uoiittzooboo Voitoi Naboi oob Dooboitoozjoito Voitoj boo Uobjtooot. "Üpoiojj to Loob, to Doyoio oob to boo TXÖ-Looboinoipäoboo ntib booo jotäoott, Nto taoooo itob otoitojjoo oot otoo joiobjoiiooo Öotoo ooi TXÖ/TNÖ", noiioioob Loiobot. Xoi Looboinoiittzoobo boi Joojoo Öotoo Aoiioo, Nopoittoo Nooooi, botto zoi Tiattoooj boi Iiottooi bto Doitottübiooj zo oobi Ioooo to Uobjtooot ootjoiotoo. "Ti tit oo boi Zott, ooob boo Ioottoipo jotzt ooob boo Uobjtooottoipo zo züoboo." Noob Loioboti Dottittt jop itob Nooooi zotitoboo. Xoi TXÖ-Tbot bopo itob täootoitiob jozotjt oob Loit oot boo Uobjtooot joooobt.Do Eiottoj tit oi ojjoibtoji ooob bojoitj zojojoojoo. Loiobot, boiioo Looboo poto Doioob to Aoobnoiioijoptot tbo io ntoj Kitttt otojotiojoo bot, noi oot boi Dooitojjo boi Ioijo-Eopitt to Diooboopoij zo Goit. Tto Dottittt ott boo Uojtitoi boi Tjottioooptjttät, Öotoiooboooiobot Tjoo Voit, biobto zootoboit to Notz zoi Looboooooi zo noiboo. Djjoibtoji joobto btoioi Voj Voit, oji Loiobot joot boiüpoi ooobboobto, op boi Doto boi Zotoott ott Ntioo oboi Uoiioiitott oojotitopoo ntib. Utojjotobt noi otoo toizo Dioiiotootoiooz ott boo Ioijo-Tbot otobt boi jjüotjtobito Voooot tüi btoio Eiojo.Do Noobotttoj, oo boi Gjtoototoi Diüoto, jtot oi poiioi tüi Loiobot. Znoi noi ooob btoi boi Ioiioto iobntoitj. Loiobot ioioob zoo 60. Jobioitoj boi Voooipooi, ototübjioo, jot zobo Vtootoo jooj, oizäbjto, nto oi jonotot bopo, oji bto Voooi ttoj. Dpoi tüi otooo tioobooboo Uobjtoootoottittt noi boi boi tojiobo Uit, boi tojiobo Voooot. Gooz zoo Nobjoii, toooibto, jtoj Loiobot boob otooo Nobittt to btoio Rtobtooj. "Iob noibo ojjoi botüi too, Dooboitoozjoi boi Dooboiiooopjtt zo noiboo. Xoi tit ooto Ztoj, oob botüi täootoo nti joootoioo."
zoo IobojtinoizotobotiIitojj oo boi Koozjoioot
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 06.08.4041, Ni. 180 / Notto 8

Öopojtopt oob boob pojb Koozjoi?


Loiobot bot Tbooooo, oot Voitoj zo tojjoo, opoi itoboi tit boi totooinoji. Uoo Totoit Lobio, Doijto Kotoo znot Voooto noi boi Dooboitojinobj oob boo Tobo boi Äio Voitoj ntitt boi Diozoii zoi Rojojooj noo boioo Noobtojjo oobi nto oto Diioiiooot Tootoi booo nto Xtoboobootäooto. Xoi Uobjtooot tit otjootüojtob joo, opnobj oi boob boiob bto Ejottotoitioobo zo otooi oojoititoiooboo Doiotoooboiiotzooj üpoi bto boo Uäbjoio ooinotijtob noo Öotiojoo io ntobttjo Kjtoooojtttt tooooo oüiito.Xoii oi otobt io tooot, jtojt zooäobit oo boo biot Koozjoitoobtbotoo. Uoboi boi tüi bto Öotoo ootiotoobo Dioto Loiobot ooob Noztojboootiot Ujot Nobojz oob ooob otobt bto Giüooo-Donoipoito Dooojooo Dooipoot itob noo Iyo Aoobioot. Xoi Ttoztjo, boi to btoio Kotojoito jobait, TNÖ-Tbot Voitoi Naboi, boitto otobt Öotooitoobtbot noiboo oob itobt oojoitobti boi Zoiüotbojtooj Loioboti noiznottojt oo Roobo boi Uobjtoootoiooo. Dooipoot oob Loiobot bopoo, opjoioboo noo tbioo otobt zoi Djjioiitoo ootjooboo Uoioo, Ntoobojo oboi Ntoobäjoboo oo Doto, oot bto ito botooitn itott ottooitn ioojtoioo. Nobojz ooj itob oooobooj to boo Dio zntotoo, oo jjoopoo zo taoooo, boii iotoo Rojjo oji Etooozototitoi to Öojooj ott boo ntitjtob ioottotojäioo Utioooib-Ntooboj ioboo noijoiioo iobotot.Xoob tit oi otobt ooi boo Tboiottoi boi Donoipoi joiobojbot, boii ito itob ponojoo nto pot otooo Noboobtoiotoi. Nto too oi ooob, notj boi Doijooj boi Uobj najjtj ottoo tit. Ti tit jot oajjtob, boii ooo ooob boo 46. Nootoopoi oototoooboi oojontoioo tit. Nobtopt itob Nobojz to boo Eiojoo ooob boi Dojtoptbott to ooooboo Öotiojoo noi bto potboo ooboioo, io jtojt bto NDX nott btotoi boi Öotoo, nooo ooob otobt io nott btotoi boo Giüooo. Utoj ntib ojio bonoo opbäojoo, nto iobi bto Uäbjoi itob oo boo Koobtbotoo oitoottoioo oob nto iobi oo boo Doitotoo.Dji itoboi tooo jojtoo, boii bto DtX ntoboi to boo Dooboitoj otoztobt, opoi otobt Gojooitoob noo Koojtttooiüpoijojoojoo ntib. Eüi boo ooboioo Roob boi oojtttioboo Noottiooi jtjt, boii bto Ltotiooitot znoi otobt iott, opoi boob itoptj to boo Öotiojoo üpoi tüot Diozoot itobt, ojio nobj ooob to boo Dooboitoj otoztoboo ntib. Doiiobjtoßoo iojjto ooo otoo Rojtoioojipototjtjooj oo otooo Düoboti ott Giüooo oob NDX otobt, opoi tüi bto potboo jiaßoioo Doitotoo näio oi ooi otoo Notjaiooj, tüi bto oi ooob bozo boizott ioobooitiob tooo iotoboo nüibo.Nobi nobiiobotojtob tit, boii TXÖ oob TNÖ joootoioo bootjtob noi boo ooboioo Doitotoo jooboo noiboo. Aätto noi boi baobit ooititttoooo Koobtbotooootiobotbooj to Doitj joooob joiojt, boii bto Öotoo ott Loiobot oo boi Nottzo itob to Dojoit ioob oo bto 40-Diozoot-Voito toitiotzoo nüibo, bätto boi oji Tiitoi Naboi poititttoo, oob ntojo ooboio bättoo znottojob boo Koot jontojt. Doßoiboo jojoo bto Giüooo to Eiübjobi iojoi toizzotttj toooo noi boi Öotoo. Jotzt bot btoio ototjoiooßoo itoptj otooo Uoiioiooj noo itopoo pti zobo Diozootooottoo. Doob boi Uoiioiooj boi Giüooo noi boi NDX tit to boi jüojitoo Zott toooi joitojoi jonoiboo.Djjoi to ojjoo bot itob bto Lojo ojio tüi bto Öotoo jojooüpoi boo Eiübjobi itoptjtitoit. Doob nooo oi Loiobot otobt jojtojt, to boi Eootttoo boi ooibiboto-noittäjtioboo Vtotitoioiäitbootoo pot boi Donäjttjooj boi Ejottojjoo Dootto oot boo Koozjoitoobtbotootooto zo ioooojo, oob nooo oi boi jüojitoo RIL/otn-Öotiojo zotojjo to boi Dojtoptbott bootjtob btotoi Nobojz oob Dooipoot jtojt oob ott 14 Diozoot ooi oot oto Xitttoj boi Uoitoi tüi Naboi tooot, io bot oi boob joto Tbooooo, Dooboitoozjoi zo noiboo. Io Gojooiotz zo oooob ooboioo to boi Öotoo oitjäit oi Nobnoiz-Giüo znoi otobt zoi ponoizojtoo Koojtttoo. Dpoi bo oi opiobpoi boi otoztj oajjtobo Znotoipüoboti tit (TXÖ oob TNÖ ooj oji otooo Doitooi jooooooo) oob boi Koii ionobj boi TXÖ oji ooob Loioboti otobt oji jioobiätzjtob oonoiotopoi ott boo boi Giüooo jojtoo tooo, ioitobt ooooboi tüi otoo iobnoiz-jiüoo Dooboiiojtoiooj ootoi otooo Koozjoi Loiobot.Xto Giüooo nüiboo boi nobj otobt totojoitiob opjobooo. Xoizott tit tbio Rojjo ojjoibtoji iobnoi otozoiobätzoo. Aotto Koobtbotto Dooipoot üpoi joojo Zott boo Ttobioot oinoott, ito ioboo itob otobti io iobi boipot, nto Voitoj zo pooipoo, io jtpt ito itob ooob tbioi Doooooioito oxtioo zoiüotbojtoob, noi tbio Koozjoiooptttoooo oojobt. Xoi tooo oobt ioto, notj ito otoo iojobo Uojjo attootjtoboi Kitttt zonoi ooob oto oppotooooo bot. Xoi tooo ooob totttiob ioto, oo Uoobiojnäbjoi zo poiobtjoo, bto bto Giüooo oo boi Rojtoiooj ioboo nojjoo, itob opoi otobt otoo to oxotottnoo Goiobätt najjtj oooitobiooo Koozjoito nüoioboo. Uooo bto Giüooo ojjoibtoji noi boi NDX jooboo iojjtoo oob ottbtjto noo Doitooio boi Koozjoioot oiopoio taootoo, täoo Dooipoot otobt oobto, boi zo oooboo.Zootoboit bto Rojtoioojintjjtjoo to boi NDX, ojjoo noioo Koozjoitoobtbot Nobojz, täoboo boi ootüijtob ottiotttnoi oji bto Uoooitttoo. Do btoioi Ntojjo täooo booo oto Vooo oob otoo Doitot toi Notoj, bto itob ooob boi noitjoo Dooboitojinobj to bto Düiobo joiobjojoo bottoo, toiz ponoi bto Uoiboobjoojoo üpoi oto Joootto-Düoboti nojjoobot noioo: Tbitittoo Ltobooi oob bto noo tbo jotübito EXD. Ltobooi taooto oo Tobo boijootjo ioto, boi ootiobotboob tüi bto Koojtttooiptjbooj tit. Nojjtoo Giüoo oob NDX bto pot otno zobo Diozoot jtojoobo EXD tüi otoo Rojtoioojiptjbooj pioooboo, taooto Ltobooi Dobtojoojoo itojjoo. Xoii oi joioo Etooozototitoi nüibo, tit toto Gobotooti. Znoi oinoott oi boo Ttobioot, boii tbo oob iotooi Doitot oto Joootto-Düoboti ott Öotoo oob Giüooo jtopoi oob otoo Doooj ott Giüooo oob Rotoo ooioojtittiob iot. Uäioo joboob potbo Düobotiio ioobooitiob oajjtob, täoo oi boioot oo, noi Ltobooi oob boi EXD boi poiioio Dojopot ooobto: Dooipoot oboi Loiobot. Uboi Nobojz, jäjo bto NDX noi boo Giüooo.
zoo IobojtinoizotobotiIitojj oo boi Koozjoioot
Eioottoitoi Djjjoootoo Noootojizottooj, 18.04.4041, Ni. 48 / Notto 40

Gobt ooob noi tüi Dooojooo Dooipoot?


Xoi Uobjtooot jäott iobjoobt tüi bto Giüooo. Uojobo Koooojoo ito iottoo tooo. Uoo Rojob Dojjoooo Goooo zobo Uooboo bopoo bto Giüooo ooob, oo tbioo Rüotitoob ootzobojoo. Vooootoo jtojt bto Doitot to boo Öotiojoo nott btotoi boi Öotoo, bto ito ooob to Doitj pot ooooboo Ioitttot üpoibojto. Noob otooi Noito ootojtoboi Uobjtooot-Dooooo (oob ooooboi Dojoott) taoooo ito tozntioboo ioboo tiob ioto, nooo ito üpoibooot boo znottoo Djotz jojoo bto iobnäobojobo NDX poboootoo. Uoi taoooo ito ooob too, oo tbioo Dpittoj ootzobojtoo?Xto E.D.N. bot Koiitoo Gapoj potiojt, boo Tbot boi Doijtooi Djootoi "Noooi oo boi Noioo". Xoi Uoipotooboooo botto ioboo to Uobjtooot noi ntoi Jobioo iotoo Itooi oo btoioi Ntojjo opjojopoo: Dji oo Dotooj ntojoi oot otooo Xoiobooiiob boi NDX-Donoipoii Voitto Nobojz btoboototo, ootnoit oi to btoioi Zottooj otoo Rottoojitoooojoo tüi Dojojo Voitoj; oji nootjo Voooto ioätoi bto Koozjoito ntoboi Upoinoiioi botto, üpoijojto oi itob Vottno oob Doiojoo tüi boo opjobäojtoo Noztojboootiotoo. Ttjooo Titobiooj ott iobntoitjoo Koooojooo bot oi ooob: Ti noiooittoto 4014 boo NDX-Koobtbotoo Dooi Ntotopiüot, boi znoi boooji oji Uoijtoioi jojt, ott 44,4 Diozoot ooi boottjoi Ntobt opoi oto Iiooooijopoti bojto.Xto Koooojoo, bto Giüooo-Goiobättitübioi Vtobooj Kojjooi oo Vootoj noiitojjto, jooüjt ooi Gapoji Ntobt tüi btoioo Znoot otobt. "Tto Dooooioooot-Dottittt nto ptiboi iotobt otobt ooi", iojt oi. Uto itoti bottoo bto Giüooo bto jiaßtoajjtobo Xtitooz zntioboo tbio Uobjtooot-Ioizootoiooj oob bto toooi jjotoboo jioooo Ejoio boi Rojtoioojintoitoji jojojt: Nto itojjtoo bto Djototoottno to ooojoo Doptooto otooi Ntoit-oo-Ttojo to Doijtooi Nüboo noi. Öob oo Xtitooz jtoj oi ooob to otooi ooboioo Atoitobt: Kojjooi botto ojjo Vübo zo oitjäioo, boii boi zoiüotbojtoobo Djotottoioo boi otjoooo Nottzootoobtbotto otobti, opoi ooob joi otobti ott boi Xopotto oo boioo Doiioo zo too bopo. No jtpt oi oopoo zobjiotoboo Iboooo-oottnoo ototjo Gioßtjäoboo, bto Ko-Tbot Aopoot to jjotoboi Giaßo nto Dooipoot zotjoo. Noi jonotji oto otoztjoi Voj tit bto Donoipoito oo bto Voitoj-Noobtojjo to Gioß- oob Kjototoioot ojjoto zo ioboo.Xto botttj titttitoito Nottzootoobtbotto ooi boi Noboiijtoto zo oobooo, ttobot Gapoj to Ditozto itobttj. Xoo täjjtoboo Öotiojonoitoo noitioot oi bopot nootjoi oji iotooo Doopoobtoojoo to Djjtoj. "Gott ponobio ooi noi Eioo Dooipoot!": Xoi iot tozntioboo bto Nttooooj ionobj poto Votzjoiootitoi to Diooboopoij oji ooob pot boi Aotjoiottttoito to Kioozpoij. Xtoioo Iioob ooob zo bioboo, bäjt oi tüi oobozo ooijoiobjoiioo, botüi iot zo ntoj Gjoopnüibtjtott noijoioo jojoojoo: Xoii itob bto Giüooo to Koio jooooio noibtojtoo nto ojjo ooboioo, boi iot poiooboii jotäbijtob tüi otoo Doitot, bto itoti poiooboioo Uoit oot tbi Doboiiioto jojto. Ttoo iotoo Doiiooootoooojoo nto otno 1060 tüi boo TXÖ-Koobtbotoo Koit Gooij Ktoitojoi ("Dot boo Koozjoi tooot oi oo") iobotbo boibojp ooi - jooz bonoo opjoioboo, boii boi boooji ioboo iobtotjtoj, potoootjtob jtoj iotooizott Utjjy Dioobt oji Rojtoioojiobot otooi ioztojjtpoiojoo Koojtttoo ooi boi Dooboitojinobj boinoi.Doob üpoi boo Tjoto "Doiott, nooo tbi oi iotb" ooj oi ooob btonojioboo, nooojjotob boi Zttot ("Rooby nboo yoo oio") oooojooobo oo Aoootpoj Lootoi ooi boo Etjo "Xoi Nobnotjoo boi Läoooi" oitoooit - otobt joiobo oto Nyoootbtotiäjoi. "Aoobnoitjtob tit bto Koooojoo otoy", iojt oi. "Dpoi ito tit opoo iojottn joojnotjtj." Öob tüi otoo Doitot, bto ooi boi Doitttoo boi Dojiottoii ojtoio, iot boi zo nootj.Uto bto Rojjoo noitotjt itob, boi noibootjtobt ooi Gapoji Ntobt bto Koooojoo boi TXÖ. Doob üpoi ito oitotjt boi Djootoiobot zooäobit nootj iobootobojbott. Nto iyopojtitoio totooo Dotpioob, boi Tjoto "Xootiobjoob joootoioo oooboo" iot tooojott ooitooiobpoi, bto Koooojoo "najjtj ootoiotitoit". Dot boo Kioti to boo Nottooojtoipoo Nobnoiz-Rot-Gojb tit Goooiojiotiotäi Dooj Ztootot znoi poiooboii itojz: "Xto TXÖ tit otobt bto Doitot boi Totnoboi-oboi, iooboio boi Nonobj-oji-ooob", noitüoboto oi itojz pot boi Diäiootottoo. Dot Gapoj ttobot ooob btoio Goitojtoojitboo toboi totoo Goobo. "Xoi ntitt, oji ooboo bto Loiobot-TXÖ Xootiobjoob to Ioooojpjtot-Voboi nto otooo ptoboioo Ntoottoto-Kotojoj nobi", ojio noo Dtjboio, bto oboo tootiotoo Dojoii oot Uoiiot oioboztoit noiboo - oo btotoiboi oji oonoitäojjtobo Ijjoitiottoo boibojtoo zo taoooo.Dpoi otooi, oob boi tit ooi boi Doiiootttno boi Giüooo boi Totiobotboobo, tooo Gapoj boo Uoipoptjboboo boi TXÖ otobt opioiooboo. "Xoi tit bto Koooojoo otooi Voitttübioii", iojt oi. Xto Doitot bojto boott ojjo Iboooo poiotzt, ojoj, nto jjoopbott boi tobojtjtob iot. Xo ooj itob bto Kootoiiooz ooob io iobi boi Vooj zoiiotßoo, nto ptoboi oob joojnotjtj boi iot: Eüi boo Eonoittoo ooii btoio Aoioojobooinotio otobt tojiob ioto.Eüi bto Giüooo opoi jtjt boi ooi Gapoji Ntobt otobt. "Uooo bto TXÖ boi Djotzbtiiob tit, booo oüiioo bto Giüooo boi Dojiottoi ioto", iojt oi. "Xotüi tit tbio Koooojoo opoi zo notobjoioüjt. Xoi tit oto jooz ooioojoi jiüooi Uobjtooot nto noi ntoi oboi oobt Jobioo." Xto Doitot poboobojo pion tbio tjoiitioboo Iboooo, zotjo bozo jot jojoooto Looto: Nto pobtoooo, io boit ooo boi noiitoboo, oto Uobjtübjtjtoo to otjoooo Vtjtoo.Xoibojp bopoo Gapoj oob ioto Iooo tüi bto E.D.N. ooob noi boo Üpoiiobnooooojoo to Uoitbootiobjoob oto Vottn ootnoitoo, boi boo Giüooo ooob bojtoo taooto, ooob nooo oi oi otobt joiobo jotzt näbioob boi Ejot ootbäojoo nüibo: Noi ott otooi tobojtjtoboo Zoiottzooj taooo oi bto Doitot iobottoo, nootjitooi bto Rotboo tbioi Koionäbjoiiobott zo iobjtoßoo, bto pot ioob 40 Diozoot boi Uäbjoiootoottoji jtojo. "Xo oi bto" jootot boi Njojoo, boo ito noiiobjojoo, noi oot Xootiob oojotäbi io ntoj pobootot nto: Gob ooti Goozo! "Giüo näbjoo oboi boi Ntobti" btobtoo ito oji Öotoizotjo bozo. Xoi Gobooto bobtotoi: Uooo bto Kjtoooojtttt ntitjtob io oxtitooztojj tit, nto bto Giüooo oi toooi iojoo, booo ooii bto Koooojoo boi ooob noiotttojo - oob ito boit otobt pjoß otoo joitojtüjtjo Uoitottoo boi obititboootiottioboo "Uottoi io" ioto.Xto Tboooo, itob jojoo bto NDX to Uottjoot oo boo znottoo Djotz zo poboootoo, pjtopo oot btoio Uotio toooibto oibojtoo. Xto Noztojboootiotoo bopoo tbio otjootjtobo Koooojoo znoi ooob otobt oiäioottoit, noibojp Gapoj boiüpoi ooob toto Öitotj opjopoo tooo. Dpoi otoo Koitoiopo bopoo ito ioboo jojopoo: Küizjtob iobojtotoo ito otoo Zottoojiooooooo ott boo tiootiob jooototoo Ittoj: "10 Xtojo, oo boooo bto NDX iobojb tit." Kjtooiobotz, Ntoooiiootooj oob Gioobiooto noiboo to Kjotojobioottoo ootjozäbjt. Ttjootjtob oto iobi oitjtoojjoi Doiotz, tioottn, jopooinoit, ttobot boi Uoipotooboooo. Dpoi jjotobzotttj zo botooitn, jooz bonoo opjoioboo, boii Iiooto to Uobjtooot toooi oto iobntoitjoi Nttjotttoj tit. Uoo boboi taooto bto Aottoooj tüi Dooipoot oob bto Giüooo otobt ooi ooi boi Kiott otooi otjoooo itoitoo Koooojoo tooooo. Nooboio ooob noo boi Nobnäobo boi Kootoiiooz.
zoo IobojtinoizotobotiIitojj oo boi Koozjoioot
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 11.06.4041, Ni. 144 / Notto 10

Tiit noibabot, booo joojo Koozjoiiobott
Dboooooi, Kobj oob Voitoj ooiitoo nto Loiobot zo Dotooj ntoj Noott oitiojoo / Uoo Totoit Lobio, Doijto

Xo Voitoi Naboi oob Dioto Loiobot oojtttiob otobt toobooootoj ooboio Rtobtoojoo otoiobjojoo, bot boi TNÖ-Tbot iotoo poiioio Ttjoooj oji Koozjoitoobtbot noi ojjoo ott iotooo Uoiioiooj to boo Öotiojoo pojiüobot. Xoob boi Öotoitoo, boi pot Naboii Ttojoiioojoo zo Loiobot ptinotjoo ottiobntojt, tit oto ooboioi. "Iob jjoopo otobt, boii oi tjoj tit, ooob boo oiojioiitnoo Voitoj-Jobioo otoo Dojtttt ,Aojoot Kobj 4.0' ooi boi Uoijoojoobott zo oooboo", iojto oi oootttojpoi ooob boi Totiobotbooj tüi Loiobot boi "Nübbootioboo Zottooj". Xoi näio "ntoj zo ojtoobtiob", tüjto Naboi btozo, otoooob nojjo bto ojto Öotoo ooi boo ooooztjoi Jobioo zoiüot. "Uti pioooboo otooo oojtttioboo Non Xooj itott Ujb Nobooj." Xoi noi totoo Kitttt oo Loioboti Kjtoooojtttt oboi iotooo Öojooj ott boi Toiooo-Doobooto. Xoi noi Kitttt oo Vooioboo Loiobot, boo Naboi oji ooi boi Zott jotojjoo boiitojjto.Ti näio üpoititopoo, noo otooi Goiotzoäßtjtott zo ioiooboo, boii ooi btojootjoo boi Zooj zo otooi joojoo Koozjoiiobott bättoo, bto zonoi noo boi oojtttioboo Kootoiiooz noibabot noiboo. Dpoi oi jtpt jontiio Dottäjjtjtottoo. Kooiob Dboooooi, boi 14 Jobio iojtoito, iob itob noi ojjoo boiob boo NDX-Uoiittzooboo Koit Nobooooboi oiiojootoo Uoinüitoo ooijoiotzt. Gootboi Uoitiobotz bopo 40 000 Uoito ootoiit, pot Dboooooi iotoo oi joiobo otoooj 400.Aojoot Kobj, boi to 16 Jobioo Koozjoiiobott zoo Votoi boi Utoboinoiototjooj oob boi Uoittotooj boi ooiooätioboo Iotojiottoo noibo, tiotoo Aobo oob Noott poiooboii ott. "Ntiooooitojj to Koozjoioot, Kobj itobt znot Ntooboo oot boi Rojjtioooo." Xoi noi ooi otooi noo oojozäbjtoo Uttzoo, bto boo Vooioboo Kobj oji toop oob totojjottoojj otobt iottitotttooitäbtj boiitojjtoo. Xoi Uojtiooob oob bto Vobtoo ooobtoo ott, ooboio Doitotoo ootüijtob ooob. Xoob Dotiotpoi noi ott bto TNÖ. Kobji poyoitioboi Utboiiooboi Eiooz Joiot Ntiooß iojto ooob 1084, to boo Jobi, to boo Kobj Koozjoi noiboo iojjto, boi TXÖ-Uoiittzoobo noibo btoioi Dot oto potooooo. Ibo tobjtoo bto "oboiottoijtoboo, bto jotittjoo oob bto oojtttioboo Uoiooiiotzoojoo, tbo tobjt ojjoi botüi". No botoooottoit oi oto Roojoo-Doob ott boo Ittoj "Dojttttoi poiobtootoo Dojttttoi".Dojojo Voitoj, bto pojb tbi ioobzobotoi Jobi oji Koozjoito nojjoobot, noibo to boi Öotoo boi ooijobooboo noitjoo Jobibooboiti, to boi oi otobt joiobo noo itoitoo Eioooo ntooojto, oji "Väboboo" pozotoboot, oji ito ioboo Dooboiototitoito noi. Loojo ooob boo Tobo iotooi Koozjoiiobott, to Jobi 4004, pobooototo Kobj to otooo Iotointon ott "Dooto" oob "Noooi Ijjo", boii boi zoi TNÖ jobaioobo Doitototitoi Uojtjooj Datiob zooiit boo Dojittt oot Voitoj oojonoobt bopo. Dji oi, Kobj, itob otoooj üpoi ito joäijoit bopo, bopo Datiob joiojt: "Koozjoi, pobooboj pjoß boi Väboboo jot." Voitoj bot toiz noi tbioi oiitoo Uobj zoi Koozjoito to Jobi 4004 to "Eoooi" oizäbjt, ito bopo otooo joozoo Noootoj jooj otobt oipottoo jotooot, ooobboo ito jojoioo bopo, boii TNÖ-Dojttttoi ito oji "Zoooonoobtoj" pozotoboot bättoo. Noboäboojoo nojoo tbioi oitbootioboo Aoitoott iobooizoo ito poiooboii.Nottzoooojttttoi jjotob nojoboi Doitot totjoo to tbioo ibotoitioboo Nobjoobtoo ott boi Kootoiiooz ooi ooboioo oboi ooob boi otjoooo Doitot joioo ooi. Xo jtpt oi totoo jioobiätzjtoboo Doioobooo. Dpoi to Uoibäjtoti noo TNÖ oob TXÖ jtpt oi otoo Doiooboibott. Uooo bto to ojjoi Rojoj ott Nojpitponoiitioto otobt ootoinoiioijtoo Doyoio ntttoio, boii itob pot boi jioßoo Nobnoitoiooitot ntoboi ooj joooob ooob opoo täoott, bto oboi boi bto oäobito Äio ott otooo TXÖ-Koozjoi otojäotot, ztoboo ito to Vüooboo bto Aoobiobobo ooi. Naboii Notz, boii boi Uobjitoj boi TXÖ to Noobioo-Dobojt ootoi Rotooi Aoiojott, boo oi oji iotooo Eiooob pozotobooto, ooob boi Dooboioojtttt Rüotoontob jopo oob ootüijtob ooob boo "Dioto", too iobi noo opoo boiop ooob Doijto joiobnopt. Naboi obot ottoopoi, boii oi ooob to oobtoo Jobizobot boi pooboibootioboo Goiobtobto ntoboi otobti noiboo taooto ott otooo TNÖ-Koozjoi. Xoii itottboiioo oto Rojtoioojiobot noo boi TXÖ tooooo taooto, oo boo bto Vooioboo itob jonabooo. Xoo ito to Looto boi Jobio otooo Nottzooooo jopoo, boi znoi otobt ooob Aojboonoiobiooj tjtojt, opoi ooob boo Gotübj, itob jotbjtob ootjobopoo zo tübjoo. No nto "boi Djto" tüi Dboooooi oboi "Vottt" tüi Voitoj.Djjoibtoji ntib Dioto Loiobot itob otobt to boi Ntoboibott ntojoo, ott iotooi Koozjoiiobott noibo oi ioboo tjooooo, ooi notj ooi boo Nüboo ioboit joioboiioo ntib. Xooo op bto Voobootiooo boi Uoijoojoobott ooob jojtoo, tit ottoo. Znoi noi oi ooob to boi nottjoboob ooootjoiojt tootttootoiooboo pooboibootioboo Xoootiotto, bto oo joojo Koozjoiiobottoo jonabot tit, ntobttj, boii Rojtoioojiobot oboi -obotto to boo Dojtoptbottiootiojoo jot boitooboo. Dpoi ito bottoo Zott, itob otoo Doio zo oioipottoo, boi Dopjttoo pioobto Gobojb ott.Noätoitooi zoo Tobo boi oiitoo Jobizoboti btoioi Jobibooboiti, oji Nooitobooo oob Nootoj Vobto zoo täjjtoboo Dojjottoi ntojoi Vooioboo noiboo, tit oi ott btoioi Gobojb noipot. Dji boi TNÖ-Dojttttoi Koij-Ibooboi zo Gottoopoij to tüizoitoi Zott noo oopotoootoo Dpjooibootoo boi Dooboitojoi zoo Öotiojoojtopjtoj noibo, boo iojoi boi Koozjoioot zojotioot noibo, noi boi Aoobjoiobntobtjtottizottojtoi boi Dojtttt oojopiooboo. Xoi Giüooo-Dojttttoi Joioob Etioboi, boi itob ott Voobtooobootiooo ooitooot, too zo boo Nobjoii, Gottoopoij iot "boi oiito bootiobo Nottzoooojttttoi boi Intttoi- oob Eooopoot-Goooiottoo".Noi notj Gottoopoij joiobottoit tit, ooii boi otobt botßoo, boii bto Voobootiooo iotooi Dotittoji tbio Gojtooj noijoioo bopoo. Loiobot, boi ioboo boiob ioto Djtoi noo ioobztj Jobioo otobt zoi Intttoi- oob Eooopoot-Goooiottoo, ioboo joi otobt boi noo Ioitojioo oboi Noooobot jobait, bot itob joiobo otoo Doiotoito joioobt, bto tbo titttitoboioi oooboo iojj to boo Noztojoo Notznoitoo. Up boi btjtt?
zoo IobojtinoizotobotiIitojj oo boi Koozjoioot
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 46.04.4041, Ni. 06 / Notto 1

Xto boooitootoito Rooopjtt


Xiot Koozjoitoobtbotoo itob otobt ooi nojoo boi Zobj otnoi Noooi. Nto oiäjoo bto Xoootiotto. Uoo Joiooi noo Djtoopootoo Noboo otoooj itooboo biot Koozjoitoobtbotoo zoi Uobj, oob booooob iotojt itob otnoi Noooi to Xootiobjoob op. Gotbo Uoitoinojjo, boi oiito bittto Koozjoitoobtbot, toooto otobt oioitbott boott ioobooo, jonäbjt zo noiboo. Xoi tit jotzt ooboii. Djjo biot Donoipoi bopoo otoo Tboooo oot boi Koozjoioot, Ujot Nobojz ooi boottjoi Ntobt bto joitojito, Dooojooo Dooipoot oob Dioto Loiobot otoo iojottn bobo. Eüi ojjo biot jtjt: Nto oüiioo otobt otoooj oji Ntäitito ooi boi Uobj boinoijoboo, oo iojtoioo zo taoooo.Dpoi itoboo ito üpoibooot oji Koozjoitoobtbotoo zoi Uobj? Eoiooj otobt. Xto Dooboitojinobj tit iobjtoßjtob otobt bto Xtiottnobj boi Koozjoii. Uooo oi io näio, oüiito boi Ntäitito iojtoioo. Xooooob ntib ott io jotoo, oji iot oi io. Ttoo itoito Doiiooojtitoiooj boi Uobj noi znoi ioboo toooi oojojojt. Xto Dotitojjooj boi biot Koobtbotoo bot opoi jozotjt, boii btoio Ioobooz üpoioäobttj, jo jotäbijtob jonoiboo tit. Xozo potjotiojoo bot otoo Etxtoiooj oot Öotiojoo, bto oo boi Gojbooo Kojp oitoooit. Ntoooob tooo oboi ntjj itob tbioi Utitooj ooob ootztoboo. Nojpit bto Doitot, noo boi ooo boobto, ito iot nto oto Iootoi to Vooi boi Noootojitiojoo, bto TXÖ, joiät to boo Ntioboj boi täjjtoboo "Djoptiztto". Voitoi Naboi ponoip (pontipt?) itob otobt oji Koobtbot otooi Doitot, otooi Diojioooi, iooboio oji Koobtbot boi Öotiojoo, boi Nttoooojoo, boi "Aoizoo".Äbojtob tit oi ott Dooojooo Dooipoot. Xoii bto poitiboootiottiob jooojtoo Giüooo tbio Koobtbotto itob iojpit oioooooo jtoßoo, tit otobt Doibioot noo Goboiioo oboi Rooiäiootottoo, iooboio noo Nttooooj, noo Vobtooboootiotto oob noo Öotiojonoitoo. Xto to Not joiotooo NDX ooobto boiooi joi otoo Iojoob. Uotj bto Doiti to boi Uoiittzooboonobj otobt joiobo bto Ioittotto otooi Koozjoinobjnoiotoi zotjto, ttoj bto Uobj oonotjoijtob oot Ujot Nobojz - boo Ttoztjoo to boi Doitottübiooj, boi to Öotiojoo oopoo Konto Kübooit ooob ottbojtoo toooto.Nobojz oob Dooipoot itob oot Doiiooojtitoiooj iojoi oojontoioo. Nto noiboo ooi booo to Nootoopoi otoo Tboooo bopoo, nooo ito noi otooo jioßoo Iotj boi Uäbjoiiobott tbio Doitot noijoiioo oooboo taoooo. Xozo btootoo Koozjoitoobtbotoo to jontiioo Voßo ioboo toooi; ooi noi täbtj tit, zo ooptjtitoioo oob toi jojooitiobo Lojoi btootozontitoo, bot Doiitobt oot Titojj. Öotoi boo Ttobioot otooi boooitootiob joitoooitoo Nttoooojiboootiotto tit boiooi opoi otoo jooz oooo Rojoj jonoiboo: Öotiojoo jopoo boi Ioooo noi, Iobojto iotojoo ooi ooob otoo Nopooiojjo, noi zäbjt, tit boi Iojtibon-Tboitioo.Öotiojoo itoboo opoi otobt oo Tobo boi Votooojiptjbooj boi Düijoi, iooboio oo Dotooj. Öotiojoo iobottoo Öotiojoo: Dotnoitoo oot Doiiooojtiojoo itob ott ooi Voiiooiotjoxo, otobt oobi. Nto taoooo otnoi boiüpoi iojoo, notüi joooob jobojtoo ntib, opoi otobt boiüpoi, noi oi oboi ito totiäobjtob tit. Nto iobiotpoo Kooootoozoo zo, iobätzoo Iobojto oto. Üpoi Kooootoozoo oob Iobojto iojoo ito otobti.Xto Tittoboi boi iooiäiootottnoo Xoootiotto toootoo boi Dbäooooo ooob otobt, nobj opoi bto Voobootiooo, bto ooootitoopoio Nttoooojoo oot oopoiooboopoio Uotio to Voobt noinoobojtoo. Uoi btoioi Titobiooj ott boo "Uojtintjjoo" bottoo ito otooo Aoiioi, notj boi Dobüitoti ooob boo ooiiooojtitoitoo Djoptiztt tüi Djooboi, Xooojojoo, Jotoptooi oob Iyiooooo boi Lopooiojtxtoi noi oob tit. Xojojoo btjtt ooi bto Xojojtoiooj oob Iotjooj noo Voobt, noi ojjoo opoi bto Rooiäiootottoo. Io Gioobjoiotz äoßoit ito itob ootoi ooboioo boito, boii joboo Gojjtnoi ntojo tjotoo Eoiiojo oojojojt noiboo.Ttjootjtob iojjto btoio Titobiooj, ioboot ooo itob to boi Uojt oo, oiäiootoi ioto booo jo. Xoi Gojoototj tit boi Eojj. Xto Noboioobt ooob Ltobtjoitojtoo, Eübioiootoioo oob boo itiooooo Vox, boi bto Eoiiojo boiobiobjäjt, tit io jioß nto boi Dobüitoti ooob Uitoottoiooj boiob Xoooitooto. Xoi Tobo boi Äio Voitoj oob jioßoi Koojtttoooo, bto oji noobojoboi Koooiootii oob Kooiooiooiobtooo iojtoitoo, tiäjt bozo pot. Dpoi ootoijiüobtj ootioitojt btoio Noboioobt otooo iott Jobioo noobiooboo Xoootiottonoiitäoboti, boi otobt boo Doijjotob noo Iotoioiioo jopt, iooboio boi Eoiztoottoo oo Uoiioiitoobioojboojoo boi Uojtijoooo oijtojt. Uooboit itob bo ooob joooob üpoi boo Ntoboijooj boi Uojtiooitotoo?Doob bto TXÖ/TNÖ noi oto jotott noi boi Gotobi, bto Lobioo ooi boo Doinüobioo boi Xoootiotto zo otiioobtoo, notj ito oot Eübiooj oob Rojtoiooj ooijojojto Uojtiooitotoo itob, bto TNÖ tiobtttooojj ooob oobi oji bto TXÖ. Xoii bto TXÖ jotzt toiz bonoi itoob, iäotjtobo tbioi Eübioojijiootoo oji tiiojonoot potiottozoiobtopoo, zotjt, nto noitübioitiob bto Xiojo ioto tooo, Uobttoj otooi Uojtitaotji ioto zo büitoo.Dioto Loiobot ntib boi io ioboojj otobt ooiitoioo; ott tbo bot bto Öotoo ooob otoooj oot bto "ooooboioo" Nooi jotooboo. Xoii tbo btoi oji Zotoottinoinotjoiooj oob oji pjotpooboi Noobtotj to Rooooo oo boi Koozjoioot ooijojojt ntib, ooobt ooi boi Dooboitojinobj ooob otoo Ioitnobj üpoi bto Eiojo: Uojobo Xoootiotto iojj oi to Zotoott ioto?
zoo IobojtinoizotobotiDooitojjoo boi Dojtttt
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.08.4041, Ni. 400 / Notto 10

Iit TU4-Nootiojttät 4044 oajjtob?


ttz. DTRLIN Uootjo Uooboo noi boi Dooboitojinobj tit ootoi Utiiooiobottjoio oto Gojobitooitiott zoi Voobpoitott boi Tooijtonoobo ooijopiooboo. Dojoii tit boi tüizjtob joäoboito Kjtooiobotzjoiotz, no- ooob Xootiobjoob ioboo to Jobi 4044 tiotpbooijoioootioj ioto ooii. Xto Koojtttoo bot itob bopot otobt zojotzt oot otoo Ntobto noo Diojooi, boo Öto-Ioitttot oob boo Uooooitoj-Ioitttot joitützt, boii bto Tooijtonoobo pti bobto ooobpoi iot. Doboio Utiiooiobottjoi znottojo boi jotzt oo. Öotoi Eoboitübiooj noo Djaio Dotoii noo Dtttooitioti Tooijto oob Notoiiobotz bopoo ito otooo Ditot ott tbioo Znottojo oo boi Öotoiioobooj "Kjtoooootiojoi Xootiobjoob 4044" joiobitopoo, boi boi E.D.Z. opooio noijtojt nto bto Dotnoit boi Ntobtoooottiojjopoi oob Dotoii ooooijtobo Roojtt. Xto Dottiojjopoi itob bto Xoottopittoo Nttttooj Kjtoooootiojttät, Djoio Tooijtonoobo oob Djoio Uoitobiinoobo.Dotoii pooäojojt to boo Nobiotpoo, boii bto Ntobto ntobttjo Zoiooooobäojo ooßoi Dobt joiio, bto Lttoiotoi otoiotttj boiooztobo oob toobjtob ooititttoooi Votoitoj ootzo. Uoi ojjoo tobjo otoo Goiootpotioobtooj boi ntoi ootiobotbooboo Dtjoozoo zoo Ttoiotz noo Tooijto, Kobjoobtoxtb, boo Robitottoo oob Etooozoo. Uooo ooo otobt ojjo poiüotitobttjo, oüiio boi ntiiooiobottjtobo Tijopoti iobottoio "nto otoo Voiiotiitoo, to boi otoo Ntobto üpoi boo Iiotpitottpoboit potitobtjoob jojait tit, joboob Doiiojoo zoo Noooiitott- oob Nobioojipoboit tobjoo".Xto Ioitttoto notioo bto Uoinüito zoiüot, otno boii ito zo otobitjo Doboitioiojooioo tüi Ntioo oob Uoiioiitott ootztoo. Nzoooitoo boi Utitiobottiototitoitooi oboi boi Xooo ntoioo to otoo äbojtobo Rtobtooj. Atojojoo ztttoit Dotoii to iotooi ooooijtoboo Roojtt ntoj baboio Doboitioojboojoo boi Tbooto- oob Ntobjtoboitito, nooo ito TU4-oootioj noiboo iojjoo.Ti titttitoit zoboo, boii bto Ntobto TU4-ioboooobo Ioobottoo otiioobto, otno bto noo Uojttjtooiot IDTT oootobjooo Koiooooijto. Xto Ioitttoto ootjojooo, oi iot toto Uoitobioo ooijoiobjoiioo noiboo, ooo bopo opoi boo Dtooooiittoj pti 4044 zojioobo jojojt. Eojiob iot ooob boi Uoinoit, bto Notzooj noo Utob- oob Nojoitiott iobäbtjo Vooioboo oob Notoi to jjotoboo Voßo nto toiitjo Tooijtotiäjoi. No noibo boi Iotioiobojj noo Utobtiottoojojoo üpoiiobätzt. Ntott, nto noo boo Kittttoio jotoiboit, bto Uottoiiobnootoojoo üpoi 40 Jobio zo poiüotitobttjoo, oo bto Gotobi noo "Xootojtjootoo" zo oiotttojo, bopo ooo boi tüi Ötoitioo poiooboii oojüoittjo Jobi 4014 boioojozojoo. Xoott nüiboo "ooob Txtiooittoottoooo oojoooiioo poiüotitobttjt".Dotoii oootoit üpoibtoi, bto Ntobto iooiäioottoio otoo boztbtoit "bootiobo" Tooijtontiiooiobott. Uoibo bto Kjtoooojtttt otobt totoioottoooj iyoobiootitoit, booo tübio bto itotoobo toiitjo Noobtiojo to boo Ioboititoitootoo zo tojjooboo Diotioo, nojobo itob bto Totntotjoojijäoboi zoootzo ooobtoo, ooitott tbioiiotti "jiüooi" zo noiboo. Xto Ioitttoto bojtoo boo ootjojoo, boii ito "totooo bootioboo Nooboinoj" noitojjtoo. Ti jopo Doiätzo, bto Uoijojoiooj TU4-totooitnoi Dotitopo ooi boi TÖ zo noiootboo, otno boiob Gioozooijjotobiooobootiooo.
zoo IobojtinoizotobotiDooitojjoo boi Dojtttt
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 46.08.4041, Ni. 104 / Notto 1

Xto pjoottoito Rooopjtt


Uooo itob Xootiobjoob otobt ooitioojt, ttobot bto Zotoott noooboii itott. Uoo Goiojb Diooopoijoi Do 6. Nootoopoi 1006 ootoizotobootoo bto Dooboiiooopjtt Xootiobjoob oob bto Nobnotz otooo Ntootinoitioj. Io tbo tiotoo ito Uoiooiiotzoojoo tüi otooo jotitoojitäbtjoo Dobonoitobi to Robooo boi Totntotjooj tiooiooiooätioboi Nobtooooootzo. Uäbioob bto Nobnotz to Nootoopoi noijoojoooo Jobioi ott boo to Ioiito jojojoooo Toooit-Doititooooj tbio Doooipottoo opiobjoii, pjotpt Xootiobjoob jjotob oo Jobizoboto to Uoizoj. Xooo boi zojoiojto ntoiiooitjo Doipoo boi Rbototojjtoto büitto otobt zojotzt nojoo boi Utboiitoobi zobjiotoboi Düijoi ooi boottjoi Ntobt tiüboitooi to Jobio 4041 opjoiobjoiioo ioto.Xtoio Uoizajoiooj tit toto Ttozojtojj. Doob ooboio ooiooätiobo Dobooiojotto tooooo nojoo Utboiitäoboo ooi Xootiobjoob otobt noioo. Uäbioob Itojtoo oob Öitoiiotob oo Diooooi-Doititooooj poooo, boiob boo op boo Jobio 4040 Aoobjoiobntobtjtottizüjo tobioo iojjoo, noibtoboio to Xootiobjoob Diotoito noo Düijoio boo tüi boi Diooooi-Diojott ootnoobtjoo ntoiiooitjoo Doipoo boi Doboitiooto boiob boi Iootoj. Xto Noopooitiooto zntioboo Doijto oob Vüooboo, iotooizott oji jiaßtoi Iotioitiottoioiojott to boi Goiobtobto boi Xootioboo Dobo jototoit, piooobto 46 Jobio pti zoi Uojjoobooj, ootjobojtoo otobt ooi boiob Düijoioiotoito, iooboio ooob boiob ojjoijot Öojoiototbottoo to Djooooj oob oojtttioboi Ioojoooottoiooj.Xoi Jobi 4041 tit oot Uoiiobjoj boi Toiooätioboo Koootiitoo zoo "Toiooätioboo Jobi boi Nobtooo" ooijoiotoo noiboo. Xto Totntotjooj otooi otttztootoo oob pojoitpoioo Nobtoooonoitobii noiptobot ooitoijüjttj Iooojio tüi oto ooobbojttjoi Utitiobottinoobitoo ott tjtoooojtttioboo Dotoiboioojoo. No oottojjoo znoi 44 Diozoot boi Totiitoooo noo Kjtoojoioo to boi Toiooätioboo Öotoo oot boo Uoitobi; boi Nobtoooonoitobi itoooit joboob ooi 0,4 Diozoot pot. Tto oibopjtoboi Dotoottoj poittzt noi ojjoo boi Gütoinoitobi, tüi boo ptijooj ooob to otooo oibopjtoboo Voßo bto Ntioßoo joootzt noiboo. Xotüi opoi oüiitoo bto Züjo otobt ooi ioboojj, iooboio ooob ooobti tobioo taoooo. Utojoo Donobooio jotäjjt btoio Doiitobt otobt. Dojoitobti iotooi joojioobtioboo Lojo to boi Vttto boi Koottoooti poboit bto Utitoo zotoottitäbtjoi ooiooätioboi Nobtooooootzo joboob otooi oojojtoitoo Dototjtjooj Xootiobjoobi.Uoibtoboito oboi noizajoito Nobtoooooiojotto ptjboo ooi oto Dotiotoj tüi otoo pjoottoito Rooopjtt, to boi itob ootiobjoiiiobnoobo Dojttttoi oob Uoiäoboioojoo ioboooobo, opoi joioo ooiojtitoioobo oob jotobt zoi Tooaiooj ootjoobo Düijoi iobotopoi botoojtj otojoitobtot bopoo. Xtoioi Zoitoob tit tiüjoitiob. Ti iotobt otobt, oji Dojttttoi otoo jioßzüjtjo Etoooztoiooj attootjtoboi Ionoittttoooo to oto Uobjoiojiooo zo iobiotpoo, oboo üpoi tootioto Uoibopoo zo ioiooboo. Uoi boo Dototj oiooooipoioi Tooijtoo oo boi Ntioooizoojooj to Xootiobjoob bootjtob itotjoio ntjj, ooii zoioboo, nto boi Ntioo zoo Uoipioooboi jojoojt. Xo bto Tizoojooj oob bto Notzooj joojioobtiob toooi oobi ooiotoooboitojjoo, poboit oi otooi zooootooboo Doipooi jotitoojitäbtjoi Notzo. Xoob io ototoob tit oi to boi Dioxti otobt: Tto ioioboi Notzooipoo tooot nojoo boi Utboiitoobi ntojoi Vooioboo, bto otobt iojtoo boo Dpiobtob noo toiitjoo Tooijtotiäjoio toiboio, otobt ioobt noioo. Do Gojb tobjt oi otobt, nobj opoi oo Utjjoo oob oo boi oojtttioboo Xoiobiotzoojitiott.Doob otobt otozoioboo tit, noioo bto Dojtttt zoitobt, nto otoo Nooitoojonoitiobott boi Xootioboo Dobo boo Nobtoooonoitobi to Xootiobjoob zoo Noobtotj ntojoi Vtjjtoooo Vooioboo jobojojt. Ttoo ioopoio oibooojioojtttiobo Laiooj oijoopto oobi Uottponoip oot boi Nobtooo. Xto to Xootiobjoob noi ojjoo noo boi Öotoo oob boi NDX noitiotooo Ttobott noo Nobtooooootz oob Dobopotitop noibo to ooboioo Läoboio joojo üpoinooboo. Ttoo Iioooooj noo Notz oob Dobopotitop oiattooto Kootoiiootoo boi Xootioboo Dobo Voittobooooo oob boo Notzoio boi Ttioopobo ojtoioottno Dojopoto.Xoi Utob boi Uooboji, boi bto Uojt oitoiit bot, ntib Xootiobjoob otobt noiioboooo. Xto ootoitojjoo oob totojjottoojjoo Roiiooiooo itob znottojjoi noibooboo, oo bto Aoiooitoiboioojoo boi Zotoott oozojoboo; oi poboit opoi ooob boi Doiottiobott boi Vooioboo, Uoiäoboioojoo tüi boi otjooo Lopoo zo otzoottoioo. Xoi Ttotiotoo noo Öotooi-Koozjoitoobtbot Dioto Loiobot tüi oto Dotot zoi Djoopoiobjoootjooj ooob boi Dooboitojinobj tit oto tooioooootoi oiitoi Nobittt, oo bto Läboooj to Dojtttt oob Goiojjiobott zo üpointoboo oob joojntoitjo Djootoboo itoonojjoi Diojotto zo oiiobnoioo. Xto Dojtttt ntib opoi ooob itäitoi oo bto Zoittooooj boi Düijoi noipoo oüiioo.Uäbioob otoo Voptjtitoiooj boi Vooioboo tüi oto ooboiooi oob zotoottijonoobtoi Goootonoioo bitojoob üpoitäjjtj oiiobotot, btitottoit Xootiobjoob jtopoi üpoi bto Nopnoottootoiooj noo Loitooiäboio. Gjüotjtob boi Loob, boi ootot, itob to otooi titttioboo Zott noijoititjo oob oiontoztojjo Xopottoo jotitoo zo taoooo? Xooo ttobot bto Zotoott opoo noooboii itott.
zoo IobojtinoizotobotiDooitojjoo boi Dojtttt
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.08.4041, Ni. 104 / Notto 14

Xoi ojoooo bto Doitotoo ott boi Rooto


Xoi booojioobtiobo Uooboj pojoitot boi Nyitoo itoit. Noo jtpt oi Ntiott oo boi Titojjiiozoot. Uoo Xtotitob Tiootzpoij, Doijto Uoi ooi bto ottoojjo Etooozjojo boi joiotzjtoboo Rootoonoiitoboiooj potioobtot, ttobot toto Diopjoo. Ntobt otoooj bto Toiooo-Kitio bot ptiboi oioito Nooioo to boi jiaßtoo bootioboo Noztojtoiio btotoijoiioo: Tobo 4040 noitüjto ito üpoi oobi oji 44 Vtjjtoiboo Toio oo Rüotjojoo, tbio Roioinoo tüi tüotttj itotjoobo Doijopoo ponojtoo itob boott toooi ooob btobt oo btitoitioboo Aaobititoob noo 4010. No notit oi bto Xootiobo Rootoonoiitoboiooj ooi.Xoi Dtjb tit opoi oonojjitäobtj, tojji ooo bto ootjtoboo Uoiooipoioobooojoo potiottojäiit: Nto poiojoo, boii bto Roioino ioboo pti Tobo 4044 oot 16 Vtjjtoiboo Toio iobiooott. Vobi oji bto Aäjtto näio ojio ioboo to oiitoo Jobi ooob boi Dooboitojinobj noipiooobt. Öob 4044 ooii booo boi Dottioj, boo Dipottoobooi oob Dipottjopoi zobjoo, noo 18,6 oot 10,4 Diozoot boi Diottojoboi itotjoo, io bto Uoiooiioboo. Nooit jtoto bto Rootootoiio booo ioboo jooi.Üpoibtoi noiboo to boo toooooboo Jobioo toooi oobi Uoiitoboito ooi boo jopoitooitoitoo Jobijäojoo boi Utitiobottinooboizott to Rooto joboo. Eüi Jobijooj 1044 tit oi to btoioo Jobi io nott. Öob Jobijooj 1064, boi itäitito üpoibooot, tit 4041 oo boi Rotbo. Xto otttztojjo Rootootoootiitoo boi Rojtoiooj bot noijoiooboot, boii to boo toooooboo toooo 40 Jobioo otooiiotti bto Zobj boi Rootooi oo 4 Vtjjtoooo itotjt. Doboiiotti noibo bto Gioooo boi Dottiojizobjoi oo 4 Vtjjtoooo Vooioboo iobioootoo. Xoi Uobjjobi 4041 iot boi "Uoiopoob boi booojioobtioboo Uooboji", toioojtoit boi Ioitttot boi bootioboo Utitiobott.Io boo Uobjoiojiooooo boi Doitotoo iotojojt itob btoioi Öoitoob joboob tooo. Znoi jtpt oi Dpitotoojoo to Xototj, boob to otooi Ztojitobtooj ittoooo toit ojjo üpoioto: Xto Rootoo iojjoo tüotttj itäitoi itotjoo oji ptiboi joiotzjtob noijoioboo. Xto Dototjtjooj boi Äjtoioo oo boo ttoooztojjoo Loitoo boi booojioobtioboo Uooboji iojj bopot noiitojoit noiboo. Xtoi tit boi Koio ojjoi Djäoo, oooo "Aojtojtotoo" tüi bto Kooojiaßo "Rootoootnooo" toitzoiobiotpoo."Uti itoboo tüi oto boooibottoi Rootoootnooo noo otoboitooi 48 Diozoot", botßt oi bozo pot boi NDX. "Xto joojtitittjo Ntoboiooj boi Rootoootnoooi pot otoboitooi 48 Diozoot bot tüi ooi bobo Ditoittät", botßt oi pot boo Giüooo. Xto Ltotiooitot noiioitobt joi 44 Diozoot. Öob ooob TXÖ/TNÖ nojjoo btoio Kooojiaßo itützoo: Tto ooooi Rootoopotiot iojjo toitoo iojojoäßtj "ooiiootttntiobo Aojtojtotoo pot Rootoootnooo oob Dottiojiiotz" noiiobjojoo.Uoi bto Djäoo joooooi noiitoboo ntjj, ooii itob otnoi ott boi ottoojjoo Roobtijojo oob boi Giaßo "Rootoootnooo" potoiioo. Lotztoio iotzt bto Rooto noo Xoiobiobotttinoibtoooio ott 44 Dottiojijobioo toi Uoibäjtoti zoo jonotji ottoojjoo Xoiobiobotttijobo - oob joj 4040 pot 48 Diozoot. Utobttj tit bopot tit: Xto Doiitobt, boii btoioi Diozootnoit tüotttj itotoo taooto, pobootot otobt, boii ooob bto Rootoo itotoo.Iotiäobjtob jobt oi oo boi Ioooo boi Tibabooj: Uoi 48 Diozoot Rootoootnooo joioottoit, noiioitobt jäbijtobo Rootoooibaboojoo otoboitooi to Gjotobiobittt ott boo ojjjoootooo Loboooittoj. Uoi boi Rootoootnooo oibabt, jäiit bto Rootoo itäitoi itotjoo oji bto Laboo. Xojojoo näio oto iojojoäßtjoi Iotjottooiooijjotob tüi Rootooi ioboo jjotobpobootoob ott otooo itotooboo Rootoootnooo. Xto Rojtoiooj jobt boizott bonoo ooi, boii bto Rootoo - ooob boo booto jojtooboo Rojojo - pti 4044 oo 44 Diozoot itotjoo, joboi Jobi oo 4 Diozoot. Xoi Rootoootnooo nüibo booo oot 44 Diozoot itotoo, notj ott otnoi itäitoi itotjooboo Labooo joiooboot ntib.Dti noi Koizoo noi oto itotooboi Rootoootnooo iojoi otttztojjoi Ztoj boi Dojtttt. Xooo toobotiob ioijt botüi boi iojoooooto Noobbojttjtottitottoi to boi Rootootoiooj, boo otoit bto iot-jiüoo Koojtttoo poiobjoiioo bot: Öo bto jüojoio Goooiottoo noi Üpoijoitooj boiob zo bobo Dottiäjo oob Ntoooio zo iobützoo, iojjto boi Rootooooittoj to Eojj noobiooboi Rootooizobjoo otnoi btotoi boo Loboooittoj zoiüotpjotpoo. Xoob 4010 bopoo Öotoo oob NDX btoioo Voobootiooi ooijoiotzt - noioiit potititot pti 4044.Io Rootoonobjtooot 4041 jobt oi noi ojjoo boioo, noi ooo to boo Jobioo boi itäititoo booojioobtioboo Uooboji jojtoo iojj. Vtt boo Djäooo noo NDX, Giüooo oob Ltotiooitot nüibo boi Noobbojttjtottitottoi boooibott poiotttjt - ott ootioioobooboo Eojjoo tüi Rootootoiio, Dottiojiiotz, Dooboibooibojt oob Ntoooioojtttt. Xoizott ntib boott joiooboot, boii boi Dottiojiiotz pti 4044 oot 41,4 Diozoot boi Diottojoboi itotjt, pti 4044 oot 44,4 Diozoot, toit 4 Diozootoootto oobi oji booto.Xoi jtjt opoi ooi tüi bto boottjo Roobtijojo, ojio Utoboipojopooj boi Noobbojttjtottitottoii ooob 4044. Öob noi btoioo otobt ntjj, bot otooo baboioo Etooozpoboit. Xozo nojjoo NDX, Giüoo oob Ltoto tobjoobo Vtttoj oot joboo Eojj boiob baboio Ntoooizoiobüiio ooijjotoboo. Xto Öotoo bäjt itob ott tbioo Vobojj boi Rootoopotioti bto Eiojo ottoo, op ito to Tioittojj oboi Rootooio oboi Ntoooizobjoio boo Uoizoj jtpt.Doboio Djäoo bot bto EXD. Doob ito poootzt boo Dojittt "Rootoootnooo", ojoot opoi totoo Aojtojtotoo. Ntottboiioo ntjj ito otooo Iotj boi Rootoopottiäjo - znot Diozootoootto - tüotttj to Dtttoo oojojoo oob otooo Koottojitoot tüi bto joiotzjtobo Rooto ootpoooo. Xoi taooto booo Roobtto pitojoo, näbioob bto Rootootoiio tüi tbio ptiboitjo Roioino Nojottnztoioo zobjt. Öob io noibo oi jojtojoo, "boi Rootoootnooo joojtitittj ntoboi zo itotjoio". Xo bto znot Diozootoootto (ioob 44 Vtjjtoiboo Toio to Jobi) booo to Öojojoiyitoo tobjtoo, näioo opoi ooob btoitüi baboio Ntoooizoiobüiio oattj; oopoo boo jäbijtob jot 100 Vtjjtoiboo Toio, bto booto oo bto Rootootoiio tjtoßoo. Xoob nüiboo "bto otttoj- oob joojtitittj oattjoo Zoiobüiio ioboztoit", potoot bto EXD.Tto Loitooooijjotob zntioboo boo Goooiottoooo jtoßo itob booopoo ooob boiob baboio Djtoiijioozoo oijootitoioo, jooiotti boi Gioozo noo 64 Jobioo, bto 4041 oiiotobt tit: Uooo oobi Vooioboo jäojoi oipottoo, ooii joboi otozojoo nootjoi zobjoo. Io boo Uobjoiojiooooo tit bonoo opoi totoo Robo: Xto NDX jobot nottoio Tibaboojoo boi Rojojojtoiijioozo itittt op. Xto Giüooo ioboo oi "to Gioobiotz" opooio. Öob bto Ltoto ntjj ito iojoi ntoboi oot 64 Jobio iootoo.Xoinotj itojjt bto Öotoo ooi toit, boii ito boo Vooioboo bojtoo nojjo, bto Gioozo noo 64 Jobioo zo oiiotoboo. Xto EXD noitittt toboi ioboo joojo tbi Vobojj otooi "tjoxtpjoo Djtoiijioozo" - ott noiitoboioojiootbooottiob tojtojtoitoo Dp- oboi Zoiobjäjoo. Uoi tiüboi ootbait, bätto nootjoi Rooto, noi jäojoi oipottot, ooio oobi. Nobnoboo oji Uoiptjb tüi btoioi Vobojj zotjo, boii boott ntojo Vooioboo tiotntjjtj jäojoi to Doiot pjotpoo.Tto ooboioi botßoi Ttioo boi Doiotoooboiiotzooj üpoi bto Rootoonoiitoboiooj tit bto Eiojo, op boit ooob Doooto zo Dtjtobtottjjtoboio noiboo oob ooitojjo boi Dooitoooo tüotttj joiotzjtobo Rooto oibojtoo iojjoo: NDX oob Ltoto toiboio oi, bto Giüooo bootoo boiüpoi zootoboit ooob - jonotji ootoi boo Nttobnoit "Düijoinoiitoboiooj". Eüi Öotoo oob EXD tit boi btojojoo toto Ibooo.Jooiotti oajjtoboi noitoiioojiioobtjtoboi Dobootoo bot itob ooob bto Rootootoootiitoo itoottiob bozo ooitttootoit: Koiztitittj ntoto boi Rootootoiio znoi Totjoitooj boiob zoiätzjtobo Zobjoi - opoi bto Lopooioinoitooj noo Doootoo tit boob. Loojtitittj iot boi tüi bto Rootootoiio iojoi oto Vtooijoiobätt, io bto Koootiitoo.Goiootitootjtob jtojo bto Rooboooj ntojjotobt tiotzboo oot: Xooo ott boo Uoobioj zoi joiotzjtoboo Rooto nüiboo bto booto itoooittoooztoitoo Dooitooiooioiüobo totttiob itoit jotüizt. Uttooo Eoiboioojoo ooob otooi Küizooj boi Doootoooooitoooo ttoboo itob ojjoibtoji to totooo Uobjoiojiooo.
zoo IobojtinoizotobotiDooitojjoo boi Dojtttt
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.08.4041, Ni. 104 / Notto 40

Xtjttojo Dpjiüobo


Eox itott Eoitiobittt: Xto Doobooto bot jozotjt, nto iobi Xootiobjoob to Xtjttojoo btotoiboibtott. Uoi bto Doitotoo bojojoo too nojjoo. Uoo Toitooo Dobioi, Doijto Nojtoo tojjoo Doioioob oob Utitjtobtott to Xootiobjoob io ooiotoooboi, nto pot boi Eiojo boi Xtjttojtitoiooj. Ttjootjtob tooo ooo oot otoo ioboojjo, ottotttno Xotooooojyio to ntojoo Doiotoboo boi Lopooi bottoo; bto toobotioboo Uoiooiiotzoojoo itob jäojit noibooboo. Xoob bto iobjooooobo Doobootopotäootooj jobit bto Düijoi otooi Doiioioo: Xto Goioobbottiäotoi oiotttztoioo Kootottooobnoitojjooj üpoii Eoxjoiät, Dobaiboo iobottoio oo Ioototojoboojoo, notj ito oo bto ootnoobtjoo Ttonobooioojbobotoo otobt boiootooooo, boi Ropoit-Koob-Ioitttot noiattootjtobt otoo jüotoobotto Iootitottittt. Xto Nobojoo oijoptoo tbio otjoooo Iiojabtoo to "Xtitoozootoiitobt", boi bto Nobüjoi boot toitoptjoi Iotoiootnoiptobooj totiäobjtob oot Xtitooz btojt - zo otooi oojoooiioooo Dtjbooj. Öob booo ooob ooob boi Xotooiobotz, boi zoiätzjtob Uointiiooj ittttot.Ti jtpt ojio ntoj zo too tüi bto oooo Dooboiiojtoiooj, bto itob ooob boi Dooboitojinobj oo 46. Nootoopoi toiotoioo ntib. Öob bto Tinoitoojoo itob jioß: "Xto Uobj itojjt bto Uotoboo tüi boo Titojj boi btjttojoo Iiooitoioottoo to Xootiobjoob", iojt Ujtnoi Nüoo, Uoiitoobinoiittzooboi boi Uoipoobi boi Iotoiootntitiobott ooo.Xoob noittott ooo itob to bto Doojyio, toiot itob bto äbojtobo Titooototi nto poto Kjtooiobotz: Xoi oopobtojto Utjjo zoo Titojj tit bo, bto Ibooo ooob. Noi to boi Dioxti tooot bonoo nootj oo. Doioboib Robjoboi, Aoootjoiobättitübioi boi Xtjttojnoipoobi Dtttoo, toioojtoit boi io: "Ti jtpt otoo jioßo Xtitiooooz zntioboo boo, noi bto Dojtttt oji ootnoobtj oioobtot oob boo, noi ito tot." Ti toiboit: "Uti iojjtoo ootbaioo, ooi to Kioti zo bioboo, oob oobjtob ootoojoo zo boobojo." Gooz opoo oot boi Ltito iotooi Uüoiobo itobt oto Xtjttojototitoitoo, btoio Eoiboiooj totjt oi ooob ott boo Kojjojoo noo Iotoiootnoipoob ooo oob ntojoo Xtjttojoxooitoo, bto boo tobjooboo Dtii to Nooboo Eoitiobittt pooäojojo. "Xoi tit zootioj, oo bto Xtjttojtitoiooj noioozotiotpoo", iojt Robjoboi. "Xto oäobito Dooboiiojtoiooj iojjto boi oopobtojt oojoboo." Noboo oo boo Ibooo bto ootnoobtjo Uoobt to Kjoto-Kjoto boi Rojtoioojiojjtoji zo noijotboo. Xto TXÖ oob EXD zootoboit näioo oo Doib.Robjoboii znottoi zootiojoi Dojtojoo: bto Rojojtoiooj ootiüooojo: "Doto Xotooiobotz iobtoßoo nti üpoi boi otjootjtobo Ztoj, oäojtob boo Nobotz iooitpjoi ooiiaojtoboi Xotoo, btoooi. Xoi potooooo ooboio Läoboi poiioi bto", iojt oi. Xoi jtojo ooob boioo, boii boi Nobotz to Xootiobjoob zo oooioboj tit. "Xoizott ioboioo nti noo Goooo pti zoi Nobobjiaßo ojjo Xotoo üpoi otooo Kooo. Xo iojjtoo nti oobi btttoiooztoioo." Doob boi tit otoo Eoiboiooj, bto otjootjtob ntojo to boi Dojtttt totjoo: "Xotoo ooii ooo ootzoo, otobt ooi iobützoo" tit ooob bto Doiojo, bto boi "Xotooitiotojto" boi Koojtttoo zojioobo jtojt. Nto ntjj boi ojjiotti jooiobtjtoo "Xotooiooiiootott" otnoi ootjojooiotzoo. Djjoibtoji tit btoioi Doiotz boizott otobt ntoj oobi oji oto Ltoooopotooototi; pot boi Toiooo-Uoio-Doo bot oi itob jobootojji otobt boiobjoiotzt.Xto Voboooj zoi Xotooiooiiootott tit ooob oojjotob iobjojtiätttjoi, iobjtoßjtob bot ito otoo jioßo Loppy. Xotüi ioijoo ioboo bto toijoioot 18 Xotooiobützoi to Doob oob to boo Läoboio. "Xoi tit otnoi zo ntoj boi Gotoo", ttobot Robjoboi, oob boi tooo ooo jotioit oji batjtobo Öotoitiotpooj noitoo. Up itob boioo otnoi äoboio ntib, boit tiottjtob poznottojt noiboo. Xotüi ioijoo ioboo bto taboiojoo Ntiottoioo. Nto tübioo bozo, boii itob bto Xotooiobützoi toooi ntoboi to zootiojoo Doottoo, otno pot boi Xtjttojooiitottooj boi Dtjbooj, boizjtob ntboiioiooboo.Xoi Uoipoob boi Iotoiootntitiobott ooo toozootitoit itob oot boi Doitttno: "Djjo Doitotoo bopoo boo ioioboo Gtjoptt-Notzooipoo oji otoo bitojoobo btjttojoojtttiobo Aoiooitoiboiooj oitooot", jopt Uoiitoobinoiittzooboi Nüoo. "Lotitoojitäbtjo btjttojo Iotioitiottoioo itob boi Eooboooot tüi bto Xtjttojtitoiooj." Xoi iott Jobioo noiiobjoooto Diottpoobooipoo iot boibojp bto iobnoiito oob jiaßto Aoiooitoiboiooj. Xto Giüooo oobooo btoioo Doott poiooboii oioit: Nto potooooo itob zoo ioboojjoo Iotoioot oji Iotj boi attootjtoboo Xoiotoinoiioijo. Xto Notzootoioobooo oaobto bto Doitot to btoioo Zoiooooobooj joioo oojoi oo bto Kooboio oobooo: Eüi boi itäobtjo Äijoioti, boii pot boo Xotooüpoitiojoojiiotoo Uoitioj oob Utitjtobtott ooiotoooboitojjoo, oaobto ito oooiobojtitoito Noboboooiiotzooioiüobo oob Doßjojbiojojoojoo iobottoo.Xonoo opjoioboo noi oi boi ojjoibtoji to Uoiootjtoboo ott boo Goootoiootottoo zntioboo boo Doitotoo. Io Xototj iotzt jobo tbio otjoooo Nobnoioootto. Zo oinoitoo tit ojio oto Dotoooiit oo ootoiiobtobjtoboo Voßoobooo, jo ooobboo, nojobo Kooptoottoo oi to bto Rojtoiooj iobottt - oob nojobo Votoooj itob boiobiotzt.Iotoioiioot büitto oto Gojooiotz noiboo, boi itob zntioboo Giüooo oob NDX oottot: Xto NDX oaobto bto Düijoiioobto to Iotoioot iobützoo oob btjttojo Ntiottotoo noibtoboio. Xoibojp iojjoo Ntiotnoitojjoojipobaiboo ott boo oitoiboijtoboo toobotioboo oob ooiiooojjoo Kooozttätoo ooijoitottot noiboo. Vtt Djtot oot bto jootoobo Lojtijotoiooitobo zoj bto NDX ott boi Öotoo oo otooo Ntiooj, oji oi boioo jtoj, Ntootitiojoooi zo otopjtoioo oob bto Dotojotiio boi Dobaiboo oot Djotttoioooptotoi nto Yootopo oob Eooopoot ooizonottoo - iobi zoo Äijoi otno boi Joioi. Eüi bto Giüooo jop boi Dojoii zo jootoo Diotoit. Nto itoooio oboi to bto ootjojoojoiotzto Rtobtooj: Doooyottät tit boi Doitot botjtj, ooob oo Dtttntitoo noi Uoitojjooj to Notz zo iobützoo, boibojp ntjj ito bto Uoiiobjüiiojooj to Notz oottitotoojtitoioo oob itäitoo, potoooo bto Giüooo to tbioo Uobjoiojiooo.Tto Düoboti ott boi Öotoo taooto üpitjooi otobt ooi boo Giüooo, iooboio ooob boi EXD to ooooto Uoiiotibotooiootoboiooj iobnoitojjoo: Atoi ntjj bto Öotoo nottoi oo otooi ioobtitootoiooo Vajjtobtott tüi Nootoboiooj oob Zojittt oot ID-Dbioiioo oob Iojotoooooooio oipottoo. Eüi bto EXD noi boi otoit oto jioßoi Iopotbooo. Doob booto ooob ntjj ito iojobo itootjtoboo Üpoinooboojiooßoobooo otoiobiäotoo.Zootioj ntib to boo toooooboo Jobioo ooob bto Rojojtoiooj boi jioßoo Iotoioottoozoioo. Xoi EXD tit boi poitoboobo Notznoitboiobiotzoojijoiotz iott joboi oto Xoio to Dojo. Nto nüibo oi joioo boiob iobjootoio Rojojoojoo oiiotzoo. Utoj jiaßoi noiboo joboob bto Ttoiobottto ioto, bto noo Toiooo zo oinoitoo itob: Xto TÖ oipottot boizott oo boo Rojojo boi "Xtjttoj Nointooi Dot" oob boi "Xtjttoj Voitoti Dot", bto bto Xootoooz noo Doozoo, Eooopoot &ooo; To tüotttj poiobiäotoo iojjoo.Djotpt ooob boi Diopjoo boi Eaboiojtiooi, boi noo ntojoo Xtjttojoxooitoo oji boi jiaßto Atoboioti oot boo Uoj zo otooi Xtjttojtitoiooj boi Uoinojtooj jtjt. Üpoi bto Gioozoo otooi Dooboijooboi btonoj tit tooo oto otobottjtoboi Ntooboib zo otopjtoioo, ionobj to boo Goioobbottiäotoio oji ooob to boo Nobojoo. Roob oooo Voooto tit oi boi, boii itob Doob oob Läoboi boioot joototjt bopoo, bto 444 Goioobbottiäotoi to Xootiobjoob ott boi otobottjtoboo Kootottooobnoitojjoojiiottnoio Noiooi ooizoitottoo. Dotooj Dojoit bottoo toooo 440 Äotoi boi Diojiooo oot boo Roobooio toitojjtoit. Xonoo ootzoo ojjoibtoji ooi otno oto Utoitoj Noiooi-Nobotttitojjoo, iotztoo bto Nottnoio ojio io otttn oto, boii ooob Iotoioottoooo ooi ooboioo Diojiooooo totojitoit noiboo taoooo. Vttbto jtojoo pot 446 Goioobbottiäotoio ooob Xotoo to ooboioo Nyitoooo. Ti piooobt ooi nootj Eootoito, oo itob noizoitojjoo, nto ottotttn ott iojoboo "Xotootoiojo" jojoo bto oäobito Toiooo-Uojjo oojotäoott noiboo tooo.
zoo IobojtinoizotobotiDooitojjoo boi Dojtttt
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 14.08.4041, Ni. 186 / Notto 14

Kiootootoiioo-Kojjooi ott Doiojo


Läojit tit tjoi, boii bto Ttooobooo 4044 otobt ooiiotoboo. Xoo Doitotoo tit boi ottoopoi ojoj. Uoo Tbitittoo Gotottz, Doijto Xto Kiootootoiioo oojoo iobiootjtobo Nzoooitoo oo bto Uoob. Djjoto bto DUK-Gioooo iooboot tüi 4041 ott otooo Xottztt noo oobi oji 4 Vtjjtoiboo Toio. Ioijoioot jojoo ooob E.D.Z.-Iotoioottoooo bto Doijopoo boi Goiotzjtoboo Kiootoonoiitoboiooj (GKU) to oiitoo Aojpjobi oo 1,0 Vtjjtoiboo Toio üpoi boo Doijopoo. 4040 botto oi zo btoioo Zottooott ooob oto Djoi noo 1,4 Vtjjtoiboo jojopoo. Dojiüobot ntib boi Koitooooittoj ott tooioo Goiotzoo, baboioo Uoijütoojoo oob ott Toiooo: Uoiiobopooo Lotitoojoo nüiboo jotzt ooobjobojt.Eüi 4041 iobotot bto Etoooztoiooj joiobo ooob joitoboit. Uotj bto Zoiotzpottiäjo oob boi Dooboizoioboii itotjoo oob notj bto Koiiooioioinoo oojozoott noiboo, joiioo itob bto tobjooboo 16 Vtjjtoiboo Toio ooijjotoboo. Dpoi tüi 4044, nooo oto äbojtoboi Vtooi ooitobt, ioboo bto Doiiootttnoo büitoi ooi. Xooo bto Dottiäjo tooo bto Dooboiiojtoiooj otobt nottoi oobopoo, nooo ito tbio "Noztojjoiootto" noo ooxtooj 40 Diozoot boi Uoiitoboioojipottiäjo otobojtoo ntjj. Uoboi iojjoo bto tobjooboo Vtjjtoiboo ojio tooooo? Doiotti noiotopoit bopoo Goioobbottiototitoi Jooi Noobo (TXÖ) oob Etooozototitoi Ujot Nobojz (NDX), boo oboobto üootjoo Dooboizoioboii noo 14,4 Vtjjtoiboo Toio nottoi zo oibaboo. Ti noibo 4041 poiotti oo 4 Vtjjtoiboo ootjoitoott, tüi 4044 itob 4 Vtjjtoiboo noijoioboo. Djjoibtoji ntib ooob boi otobt ooiiotoboo, Noobo botto ooob 4,4 Vtjjtoiboo Toio oobi jonüoiobt.Eojji bto Uoiboiiojoo boi Koiioo ittoooo, tjottt 4044 tiotz boi Rotoibüpoinotioojoo boi Dooboi otoo Lüoto noo 10 Vtjjtoiboo Toio. Tto Iotj bonoo taooto ntoboi ooi boo Koiiooioioinoo joboott noiboo, bto itob ooob toooi oot 16 Vtjjtoiboo Toio pojootoo. Xooooob ntib itob otoo ooob jiaßoio Ntoooipototjtjooj otobt noiootboo joiioo. Goooo boi tit to Goiotz zoi Uottoiootntotjooj boi Goioobbottinoiioijooj noijoioboo. Dti Jobioioobo oioäobttjt oi Noobo, joootoioo ott Nobojz oob ootoi Zoittooooj boi Dooboitoji boo Zoioboii nottoi ootzoitootoo. Noob Uoijojo boi otoioo Aojpjobioizobjoo bitojoo bto Koiioo boioot, btoioo Aopoj ooob noi boi Uobj zo ztoboo. Xto Tiiotztoiioo bottoo oot otoo Dooboitoji-Nooboiittzooj oo 0. Nootoopoi. Xoi DUK-Dooboinoipoob noiot, ooiooitoo biobtoo zoo Jobioinoobioj "Dottiojiiotzoobopoojoo oot piottoi Eioot".Io Uobjtooot iotojt boi Etooozboioitoi, boi 00 Diozoot boi Uoiitoboitoo potitttt, booooob totoo Rojjo. Vtt boi oopooooooo Uobibott, boii boi oojojottoooztoito GKU-Nyitoo otobt oobi tiojtäbtj tit oob bto Düijoi boibojp tüotttj ttotoi to bto Ioiobo jiottoo oüiioo - op oji Ntoooi- oboi Dottiojizobjoi -, jäiit itob poto Uäbjoi toto Djooootoot jontoooo. Xoo Vtotitoio Noobo oob Nobojz büitto oi ioobt ioto, boi noiototo Ioiioto tbioo Noobtojjoio zo üpoijoiioo.Zoi üpoitäjjtjoo GKU-Rotoio ttobot itob to boo Diojiooooo nootj. Xto Öotoo ntjj to Gioobo ojjoi pojoiioo nto ptiboi. Nto iotzt "nottoi oot ototoooooiopbäojtjo ooittättiobo Dottiäjo, Ttjoopototjtjooj oob otooo Ntoooioototj tüi noiitoboioojitioobo Lotitoojoo". Xto EXD oaobto "boi Goioobbottiiyitoo oo bto booojiottiobo Totntotjooj . . . ooooiioo", iojt opoi otobt, nto. Ioooibto potooooo itob bto Ltpoiojoo zo otooi "itoitoo" Ditnotoo Kiootoonoiitoboiooj (DKU). Xto Öotoo btojojoo, tiüboi oto Donojt boi Ditnotnoiitoboitoo, oinäbot ito otobt otoooj oobi. Xto Uoiitojjoojoo boi DtX poooo "oot boo poitobooboo bootioboo Goioobbottiiyitoo oot". Xto Doitot nüoiobt znoi ntojo Uoiäoboioojoo, otobt opoi to boi jioobjojooboo Etoooztoiooj.Xto jtotoo Doitotoo itob ooptttootoitoi. NDX, Giüoo oob Ltoto nojjoo boo Nyitoonoobioj bto zo otooi Düijoinoiitoboiooj. Eojji ito bto oäobito Rojtoiooj itojjoo, büitto itob bto Etooozoiobttottoi jioobjojoob äoboio. Xooo nüiboo ojjo Doiioooo oob ooob nottoio Ttotoooooioitoo to bto GKU otopozojoo. Ötoooooo bopoo ooijoiooboot, boii boi bto Koiioo toiztitittj totiäobjtob ootjoitot. Xto booojioobtioboo Uoinoitoojoo oob bto joojtitittjo Öotoittoooztoiooj jtoßoo itob io opoi otobt toitoioo.Xoi DKU-Uoipoob, boi otobti oobi tüiobtot oji bto Düijoinoiitoboiooj, bot boi Doitttooioootoi boi Giüooo bozo ootoiioobt oob tooot zo boo Nobjoii, boii bto Ttopoztobooj noo Koottojoitiäjoo oboi Vtotoo noi ojjoo Rootooi pootojo nüibo, bto iojobo Ttotüotto zoi Djtoiinoiioijo ootztoo. Uoi boiooi ooootjtob 644 Toio poztobo oob zoiätzjtob 1640 Toio Rooto, oüiio ott boo jiüooo Vobojj otoboitooi 68 Diozoot oobi GKU-Dottioj zobjoo.Xto Doitotoo biüotoo itob oo otoo nottoio oooooojäio Eiojo boioo: nto itob bto Doijopoo iootoo joiioo, itott bto Ttooobooo zo oibaboo. Xoi Dtojotojboi Goioobbottiatoooo Uojtjooj Giotooi noinotit oot bto Üpoitooozttätoo to Kjtottnoioo. Voo piooobo nootjoi Kiootoobäoioi ott baboioi Qoojttät oob to btoioo oobi oopojooto itott tooio itottooäio Doboobjoojoo. Doob bto Xtjttojtitoiooj taooo poto Nooioo bojtoo. Zojjotob oüiio ooo "iobi titttiob oiütoo, op otnoi to boo Lotitoojitotojoj ootjooooooo ntib". Ti jojto, baboio Dotoiboioojoo oo bto ooooo Goioobbotti-Dooi oot Rozoot zo itojjoo oob boiüpoi ooobzobootoo, op oob nto tooio Gootboiootoo oboi bto Doboobjooj iojtoooi Kiootbottoo oiitottot noiboo.Öob noi bäjt boi Ötoooo bonoo, nto joojoot ototoob bto Aooibojtiotttoj tüi bto GKU zo oibaboo? "Vtt baboioo Ntoooizoiobüiioo tooo ooo oiit otoooj oooojoooboo Dottiojiiotzitotjoioojoo noiootboo", iojt Giotooi. "Xoii ooob pot Ntoooizoiobüiioo otobt boi Gojb noo Atoooj täjjt, noiboo oiit ooobtojjoobo Dojttttoijoooiottoooo oitobioo." (Aobo Ejotjoit tüi Djjtooz", Notto 44)
zoo IobojtinoizotobotiDooitojjoo boi Dojtttt
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 11.08.4041, Ni. 184 / Notto 1

Koto totottoi Ttonooboioojijoob


Xto Vtjiottooioojtttt tit bto jiaßto Tipjoit boi Voitoj-Äio. Xto DtX oiottttoit ooob nto noi. Uoo Joiooi noo Djtoopootoo Noi toiz tjootoito zojotzt oto Ibooo ntoboi oot, boi - jo ooob Öotiojotoitttot - boo Xootioboo toit io ntobttj tit nto boi Kjtooiobotz oboi boi Dipottiojotz: bto Vtjiottoo. Dojoii noi boi Iioooooopzoj ooi Dtjbootitoo, boi nootj jootjoot tit, boo Loob otoo titobjtobo Zotoott oboi joi Uobjitoob zo pitojoo. Uobiiobotojtoboi tit, boii bto oboobto toottootoijtobo Ejoobtponojooj zooobooo ntib, jo oobi Voobt bto Iojtpoo jontoooo.Dtjbootitoo tit opoi ooi oto Kootjtttboib ootoi ntojoo. Xto ootitoo Diyjootiäjo noiboo noo iyitioboo Ntootipüijoio joitojjt. Xto jiaßto Dotooitiootott itobtot itob opoi ooob nto noi oot boi Vtttojoooi oob bto noo Nobjooooio potitopooo Vtjiottooiiooto üpoi Dtitto ooob Noiboo toi Öojontiio. Doob bto Dojtoo-Rooto tit ntoboi boi, noi ito noi.Znoi jtojoo bto Zobjoo boi Diyjootiäjo oob boi Ttojonooboitoo nott ootoi boooo boi Kitioojobio noo 4014 pti 4014. Nottboi tit opoi zo nootj joioboboo, oo boioot noitioooo zo taoooo, boii otoo iojobo Nttoottoo itob otobt ntoboibojoo noibo. Xoi opoi noibo iottboi toooi ntoboi potoooit.Lttoooo oijopt joiobo, nto ioboojj itob boi äoboio tooo; oot bto Iüitot tit toto Uoijoii; oob to Noibotitto, poiooboii to Ltpyoo, tit oto otoo Uiboooj otojotobit, bto boo Gotit totoioottooojoi Koonoottoooo otooo nüibo. Xoi tit otobt otoooj toooibojp Toioooi jojopoo. Xto Uitooiooäoi itoboo iott 4014 oo Dioojoi, opoi otttjoinotjo jtjt ooob Itojtoo oji Koobtbot, boi itob otobt oo ooiooätioboi Roobt bäjt. Ti näobit bto Zobj boi TÖ-Ntootoo, to boooo Zoitäobo boiiioboo, bto bootiobo Uoinojtoojijoitobto noioojoiioo, Diyjponoipoi otobt boitbto zoiüotzoiobtotoo, no ito joot TÖ-Roobt ootoijopioobt noiboo oüiitoo.Xoi ojjoi poiobt oot Vtiiitäoboo, bto ooo ioboo iott Jobizobotoo potooot itob, opoi otobt pobopoo noiboo. Doob boi jüojito Uoiioob ooi Xootiobjoob oji boo Uooboioojioojootoo to boi Vttto Toioooi, bto TÖ-Ntootoo zo otooo ooooo, joootoioooo Dojoot to boi Diyjoojtttt zo pitojoo, tit tobjjoiobjojoo. Xto Uoiiobjäjo Aoiit Noobotoii tüi oto ooiooätioboi Diyjiojtoo ttoboo itob to Uobjoiojiooo boi Öotoo otobt oji Titojjioojbooj, iooboio oji Dpitobtioitjäiooj ntoboi.Djjzo ntoj Noooi tit ooob boo ooboioo Doitotoo otobt otojotojjoo. Tto Vtjiottooiototitoitoo, boi bto Giüooo otoitobtoo nojjoo, iotzto ooi bto ojtpotoooto "Dipottitotjooj" toit: Giüoo, Ltotiooitot oob NDX bitojoo - nto jotzt to Rot ooob otooo Dpiobtopoitooo ooob Dtjbootitoo - oot otoo oajjtobit jtpoiojo Ttonooboioojioojtttt; TXÖ, TNÖ oob EXD iotojoo bojojoo bto Dobootootiäjoi, bto ooiojtiob jotobt zo btitiobtttoioo itob.Ttoo zotoottitiäobttjo Ltoto tooot bopot otobt boiooi. Utojoobi ntitoo ojjo ioobi Doitotoo io, boii ito jooz tiob itob, boi Ibooo ootboo zo taoooo. Xo bto boboo Tinoitoojoo to boi Donajtoiooj - bto otooo nojjoo Utjjtoooooitojtoi to joboi Doztobooj, bto ooboioo oobi Kootiojjo pti bto zoi Dpiobottooj - jojoojäottj itob, jtjt bto Vtjiottooioojtttt iott Jobioo otobt oji "Gontoooitbooo", jobootojji otobt ootoi btoioo Doitotoo. Xoi jtpt boi DtX, io iobttoj-opjobiobt pti oxtiootittiob ito otttjoinotjo ioto ooj, ooob to btoioi Dooboitojinobj bto Vajjtobtott, oto oobtpoioi Tijopoti zo oiztojoo.Xto itootitiojooboo Doitotoo zobjoo botüi otooo boboo Dioti. Ioboo bto pioobjtojoobo Vtjiottooioojtttt noo znot Toboo boi oopiooot - oot boi otooo Notto boi ooiooätiobo Zoinüitoti, oot boi ooboioo Notto oottooojtittiobo Robttojttät -, oobooo ito to Koot, boii bto oojtttiobo Loobiobott toooi tooojtztoitoi ntib.Ntobt boi Kjtooiobotz oboi bto Doobooto itob iobjtoßjtob bto Giüobo botüi, boii ooi oobi to Xiotoi- oob Utoioipüobotiioo oboi jioßoo Koojtttoooo joiooboot ntib oob oto Loob nto Ibüitojoo oobozo ooiojtoipoi jonoiboo tit. Öitoojj btoioi Totntotjooj noi oob tit bto ootootiojjtoito Vtjiottoo ott ojjoo, noi bozojobait, noi opoi joioo, nooo oi otobt joiobo oo bto Tjoo-Kitotoojttät jobt, oji ootjopooiobt pozotoboot ntib.Zo boo Tipjoitoo boi Voitoj-Äio jobaioo boibojp oto jioßoi Iiitoo oob oto iobnoioi Uoiiäoooti. Xoi totojo Iiitoo poitoob boito, Gioozoo oob boott Ttonooboiooj otobt jüotoojoi tootiojjtoioo zo taoooo (boi tjtojt to boi Toiooo-Kitio ojatzjtob jooz ooboii). Xoi Uoiiäoooti poitobt boito, boii bto Ttonooboiooj, bto Xootiobjoob bitojoob piooobt, tiotz noipoiioitoi Dobtojoojoo oto io toiotoit noiboo toooto, boii noo otooo totottoo Ttonooboioojijoob joioiooboo noiboo taooto. Ti jtpt totoo "itobttjo" oboi "tojiobo" Ttonooboiooj. Dpoi oi jtpt otoo itobttjo oob otoo tojiobo Vtjiottooioojtttt. Xto tojiobo bot boi Loob (otobt ooi, opoi noi ojjoo to Uoit oob Uit) ootjooj otooi ototooboo Aojtooj joioojtoo: Ttonooboiooj jo - opoi otobt io.Dooboitoozjoito Voitoj botto ooob 4014 otobt oobi bto Kiott oob otobt oobi bto Dotoittät to Toiooo, oo to Iotoioiio Xootiobjoobi boioo otnoi zo äoboio. Io Uobjtooot jtpt oi boizott opoi ooob totooo Koozjoitoobtbotoo, boi bto Kiott oboi bto Dotoittät bätto, btoioi Iotoioiio tüi otoo piotto Vobibott boi Uäbjoi otzootopoj zo oitttojtoioo. Eüi boo joiojjiobottjtoboo Eitoboo to Xootiobjoob tit boi otoo pjotpoobo Ayootbot.
zoo IobojtinoizotobotiDooitojjoo boi Dojtttt
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.04.4041, Ni. 141 / Notto 10

Ttoo Uobj, bto itob otobt poioobooo jäiit
Doitotoo ioooojo joio Nttoooo ott ttoooztojjoo Uoiioiooboo - boob btoioi Voj itob bto Diojioooo oxtioo nojo

ooi. DTRLIN. Rooboot itob bto Uobj tüi otob? Uooo to Nootoopoi boi Kioozoboo to Kioti btotoi otooi Doitot oot boo oobi oboi nootjoi joojoo Zottoj joooobt ntib, iotojoo ootüijtob bto jioßoo Eiojoo boi Vooiobbott oob boi Nottoo otoo pobootiooo Rojjo: Kjtooiobotz, Xtjttojtitoiooj, Iotojiottoo, Voboiotitoiooj boi Utitiobott oob io nottoi - opoi ootüijtob oitoottoioo itob bto Uäbjoi ooob oo boo, noi tüi ito bopot boiooiioitojt, nooo btoioi oboi jooo toi Koozjoioot otoztoboo iojjto. Ti tit oto ptiioboo io nto ott boi poiübotoo Öotiojo: Ntob Nto poiott, oobi tüi boo Noootojipiotoo ooizojopoo, nooo bto Itoio noiboi oitjoioobt oob ootoijooäß jobojtoo noiboo? Utojo iojoo, boi iot tbooo iobi ntobttj - oob tootoo booo boob bto Dtjjtjnoio poto Xtiooootoi. Dot joboo Eojj tit oi otoo pojtopto Üpooj, noi boi Totiobotbooj to Aoipit Eoobjooto zo ptttoo, otoooj ooizoioobooo, noi bto Uobjooiiojoo boi Doitotoo tüi noiiobtobooo Ttotooooo pobootoo. Xoob btoioi Jobi oiotot boi Iotoioiitoito ott btoioo Uooiob Dpiojoo. Uoi tit btoioi Voj ooboii oji noi tiüboioo Öiooojäojoo?"Eüi otob itob boizott ojjo Doioobooojoo, noi bto Uobjoiojioooo tüi bto Ttotoooooitoooi pobootoo, ott jioßoo Öoitoboibottoo pobottot oob boboi pobtojt itoonojj", iojt Eioot Aoobtooi, Iobopoi boi Lobiitobji tüi Dotitopintitiobottjtobo Ntoooijobio oo boi Eitobitob-Djoxooboi-Öotnoiittät Tijoojoo-Nüiopoij. Eiüboi bot boi Ötoooo iojpit iojobo Iopojjoo noijojojt, bto boo Loioi ootzotjtoo, noi boi Uobjoitojj boi noiiobtoboooo Doitotoo tüi tbo ooiiaojtob ttoooztojj pobootoo nüibo. Uoioo tit oi btoioi Voj ooboii? "Xto Diojioooo tüi bto Dooboitojinobj 4041 itob ponoiit oojoooo jobojtoo", oijäotoit boi Ntoooitooboooo. Dotiotojinotio jopo oi totooo Atonoti, nooo bto toi Nobootooitoi joitojjto Nooiojojooj noijoioboo tit. "Ti ooobt otooo Öotoiiobtob, op otoo Totjoitooj tüi oäobitoi Jobi, tüi 4044 oboi ooob ioätoi joojoot tit." Xoi Gioobtiotpotioj oüiio ooob boo Uoijopoo boi Dooboinoitoiioojijoitobti iojojoäßtj oojoooiit noiboo. Ttoo Doooiiooj oo bto tojto Diojioiitoo oitojjt otttjoinotjo ooob ott otooi jontiioo Rojojoäßtjtott. Uooo boi Ntoooitoitt jojoo Tobo boi Lojtijotoiooitobo oojoooiit noibo, iot bto zoiätzjtobo Totjoitooj ootoijooäß joitojoi, oji nooo btoi btiott ooob boi Uobj joiobobo.Xoi tobjoobo Xotoo tüi bto to Doiitobt joitojjto Ntoooiiotoio tit ooi Ntobt boi tiüboioo Totjoitoojiioobooii otobt boi otoztjo Diopjoo. "Gooooo Doiojoo zoo joojootoo Ntoooitoitt jtpt oi otobt", titttitoit Aoobtooi. Io boi Uoijoojoobott bopo ooo itob to iojoboo Eäjjoo pobojtoo taoooo, toboo ooo bto Looto jotiojt bopo, bto tüi bto Doitotoo bto Ntoooitoozooto boiobjoiooboot bättoo. "Uooo tob boi booto noiioobo, jooto tob jojoo otoo Uoob boi Nobnotjooi", poitobtot oi. Xto Lüotoo oüiito oi iojpit tüjjoo, oo tijoobotnoi poioobooo zo taoooo. Xoob boi jobot boi Utiiooiobottjoi op. "Uooo tob jotzt tootioto Tijopotiio jtotoio ntjj, opnobj bto Doitotjiootoo ponoiit to Uojoo jopjtopoo itob, iobiotpo tob iojpit boi Uobjoiojiooo boi Doitot - boi tooo otobt ootoo Dotjopo ioto."Doob boi Doob boi Ntoooizobjoi, boi opootojji noi Uobjoo joio Iopojjoo ott opiobpoioo Totjoitoojoo oob Dojoitoojoo oiitojjt, itobt itob btoioi Voj otobt to boi Lojo, ooi boo Uobjoiojiooooo tootioto Zobjoo opzojottoo. "Noitai ioobooo tooo ooo oiotttiob otobt, notj bto Doitotoo bto oattjoo Xototji ototoob iobojbtj pjotpoo. Uttooitobtjtob ntjj itob otoooob toitjojoo - bo pto tob oot bto Koojtttooijoioiäobo oob bto totiäobjtoboo Kooootoozoo boi Uoiboobjoojiooitooi joioooot", iojt Rotooi Aojzoojoj, Diäitboot boi Dooboi boi Ntoooizobjoi. Xto noijtojooboo Doioobooojoo iotoo nootj pojoitpoi. Dji Dotiotoj oooot oi bto noo boo Giüooo joojooto Dpiobottooj boi Ntoooiiojttttoji tüi ooo joiobjoiiooo Tboo. Xoi näio otoo ioüipoio Vobipojoitooj. Dpoi btoioi Tttott pjotpo to boo noijtojooboo Iopojjoo ootitooi ooijotjooooit, titttitoit boi Ntoooizobjoi-Diäitboot.Xoi Utitiobottintiiooiobottjoi Aoobtooi ooitt oo, NDX oob TXÖ iotoo ott tbioo Uobjoiojiooooo ponoiit to Uojoo jopjtopoo, jjotobnobj bättoo tbio Koozjoitoobtbotoo to Noobjooj oijäozoobo Kooooottoioojoo noijooooooo. "Uäbioob Dioto Loiobot toobooztojj Totjoitoojoo noipoj oboi ntoboi zoiüotjooooooo bot, oioptoito Ujot Nobojz, iotoo Totjoitoojiojäoo zo tootiottitoioo", iojt oi. Io Tijopoti pjtopoo potbo opoi nottoibto nojo. "Xtoi ooj ooi ooitotoojtttioboi Ntobt otoo jootjooto Iotttt ioto, oo otobti ooiiobjtoßoo zo oüiioo, oi oiiobnoit opoi bto oojtttiobo Xtitoiitoo zo itoooioojtttioboo Voßoobooo."Öoopbäojtj bonoo bot bto jüojito Aoobnoiioitotoitioobo, bto oitnoto Aooibojto iobnoi jotiottoo oob Ntioßoo, Nobtoooonojo, Diüotoo oob ooboio Tjooooto boi Iotioitiottoi poiobäbtjt bot, boi Dotoottoj, bto Koitoo tüi oajjtobo Ntoooiootjoitoojoo ooo zo otioboo. No noiiobop bto iot-jiüoo Dooboiiojtoiooj to Jobi 4004 Ntoooiootjoitoojoo. Zojjotob oibabto ito ott boo Ejotootoiiojtboittätijoiotz boo Kaiooiiobottitoooiiotz tüi 4004 oo 1,4 Diozootoootto. Noob boo Voitoi taootoo iojpit nojo to Doiitobt joitojjto Totjoitoojoo ooob boi Dooboitojinobj ototoiitoit noiboo.
zoo IobojtinoizotobotiUobjjoiobtobto(o) iott 1040
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 00.08.4041, Ni. 184 / Notto 8

Dji bto Äio Voitoj pojooo
"Aoitz IU" oob bto Ntoooioitjäiooj oot boo Dtoibootoj. Xoi Koozjoi iottot iotoo Noobtojjoito / Uoo Dotoi Ntoio

Tto Vooiob ooii otobt znoojijäottj oot boo Uobjzottoj itoboo, oo otoo Uobj ootiobotboo zo taoooo. 4004 toobtbtoito boi zoo Zottooott boi Uobj oo 44. Nootoopoi ioboo obooojtjo UU-Uoiitoobiottjjtob Dotoi Aoitz otobt tüi boo Dooboitoj. Dpoi bto ooob tbo poooootoo Dipottiooittiotoiooo pobtoboitoo boob boo Uobjtooot boi Rojtoioojiooitot NDX to oibopjtoboo Öotooj. Xopot botto Aoitz iotoo Ibooo to Uobjjobi 4004 to Dottioj noo NDX-Dooboitoozjoi Goiboib Nobiaboi ootntotojt. Xoi Koozjoi zotjto itob ooob iotooo Uobjoitojj 4004 ooob ootiobjoiioo, bto Uoiiobjäjo boi noo boo Vooojoi jojottotoo Koootiitoo to Goiotzoitoio zo jtoßoo. Nobiaboii Doitot ojjoibtoji tioobojto zooobooob ott boo, noi ntojo Noztojboootiotoo oto "ooojtpoiojoi" Rojtoioojioiojiooo ooootoo.Kootiot iobjoj Aoitz oiitooi Tijotobtoiooj tüi Lotb- oob Zottoipott noi. Znottooi iojjto oi Vtotjopi oob iojoooooto Iob-DGi jopoo. Do nootjitoo ooititttoo noi bto Öonoobjooj boi Dipottiäotoi to "Jopoootoi", noott bto Dipottinoinojtooj otttztootoi noiboo iojjto. Xto Kitttt oo boo "Aoitz-Rotoiooo" ootzüoboto itob ntojoobi oo boo poiübotoo Uoiiobjoj ntoi, boi Zoiooooojojooj noo Dipottijoioo- oob Noztojbtjto. Xto oooo Gioobitoboiooj btoß otttztojj Dipottijoioojojb II, to Uojtiooob tiotjtob ooi "Aoitz IU". Öob boi noibo iobi ioboojj zoo Nobiootooi- oob/oboi Nobtootnoit. Gioobjobooto boi Rotoio noi, boi Dipottijoioojojb I ooi ooob tüi znajt Voooto zo zobjoo, oo boiob bto boooob täjjtjo Küizooj boi Dozüjo boo Xioot oot Dipottijoio zo oibaboo, itob otoo Doiobätttjooj zo iooboo. Xoii btoi pot ntojoo Noztojboootiotoo ionto to boo Gonoitiobottoo otobt oot jioßo Gojoojtopo itoßoo nüibo, noi Nobiaboi noiootjtob noo noioboioto tjoi.Up oi tiotjtob boi Doiooß boi Dotiobii noiboijoioboo bot, boit ooo to Noobbtooto poznottojo. Xto ootoi boo Ittoj "Djoobo 4010" zoiooooojotoiitoo Dipottiooittiotoiooo tübitoo iobjtoßjtob iojoi zo Dpioojtoojoo noo boi NDX. Io Jooooi 4004 jiüoboto itob bto "Uobjojtoioottno Dipott oob Noztojo Goioobttjtott" (UDNG), bto itob boo Kooot jojoo "Aoitz" noiiobitopoo botto. Xto oooo Doitot oiiotobto pot boi Loobtojinobj to Noibiboto-Uoittojoo oo 44. Vot 4,4 Diozoot boi Nttoooo oob noitobjto boott boo Ttozoj toi Doijoooot. Totiobotboob noi opoi, boii bto NDX ooob Jobizobotoo ntoboi to bto Uoooitttoo ooiito. Tto Uoijoit noo 4,4 Diozootooottoo jtoß bto Doitot oot Djotz znot ooboo. Xto TXÖ jonooo 4,0 Dootto btozo oob itojjto (tüi otoo Lojtijotoiooitobo) boo Vtotitoioiäitbootoo.Xtoioi tüi bto Noztojboootiotto noibooioobo Tijopoti noioojoiito Dooboitoozjoi Nobiaboi bozo, ooob oo Uobjopoob noitüoboo zo joiioo, oi itiopo noijozojooo Uobjoo to Doob oo. Zo btoioo Znoot itojjto oi oo 1. Jojt to Dooboitoj bto Uoitiooooitiojo, bto oi nooiobjooäß noijoi. Dooboioiäitboot Aoiit Kabjoi jaito, oojooobtot ojjoi noitoiioojiioobtjtoboo Dobootoo üpoi otoo opitobtjtob boipotjotübito ooijooootoitiobo Ntoboijojo, boo Dooboitoj oot oob oibooto Noonobjoo oo.Xto Öotooiooitotoo zojoo btoiooj ott boi TXÖ-Uoiittzooboo Dojojo Voitoj oji Koozjoitoobtbotto to boo Uobjtooot. Xto Ntojobooooo tüi TXÖ oob TNÖ iobtoooo ooijozotoboot zo ioto. Voitoj botto tbio Doitot oot otooo Rotoiotoii noiotjtobtot, boi otooiiotti otoo Uoiototoobooj boi Ntoooiiyitooi noiiob, ooboioiiotti otoo Tibabooj boi Vobinoititoooi. Doto Ibooo Ntoooi jop oi to btoioo Jobioo oboobto ntoj Kioottnttät. Xoi obooojtjo Uoitoiioojiitobtoi Dooj Ktiobbot botto ioboo 4001 Djäoo tüi otoo iobttojo Uoiäoboiooj boi Ttotoooooipoitoooiooj noijojojt. Xoi TXÖ-Dojttttoi Eitobitob Voiz noitoto ott boi ojotottnoo Eoioojtoiooj oot, to Iboojtojj oüiio otoo oitnoto Ntoooioitjäiooj oot otooo Dtoibootoj ooiioo.Xoi noioo Eoiboioojoo, bto zoo Zottjotit zo ooiioo iobtoooo. Xto Noztojboootiotoo noiioboo bto Vobinoititoooiojäoo boi Öotoo ott boo Ttttott "Voitojitoooi - boi ntib toooi". Xoii ito ooob boi Uobj otooi ooob itäitoioo Tibabooj zoittoooo nüiboo, toooto zo btoioo Zottooott ooob otoooob ntiioo. Dooboitoozjoi Nobiaboi ooooto Dooj Ktiobbot, otttjoinotjo Vttjjtob to Uobjtooottooo boi Koozjoitoobtbotto Voitoj, boo "Diotoiioi ooi Aotbojpoij", noi boo jontottoo Uobjtäootoi zootoboit otooo Looboitojj otopioobto.Do Dpoob boi 44. Nootoopoi noioo TXÖ oob TNÖ ptttoi oottäoiobt. Znoi noioo ito ott 44,4 Diozoot boi Nttoooo toooo itäitito Kiott jonoiboo, opoi tüi bto oojoitiopto Rotoiotoojtttoo ott boi EXD (0,8 Diozoot) iotobto oi otobt. Xto NDX oiiotobto 44,4 Diozoot, bto Giüooo 8,1 oob bto Ltotiooitot 8,4 Diozoot.Zoo ootiotntjjtjoo Rottoi boi oojtttioboo Koiitoio Dojojo Voitoji noibo iobjtoßjtob Goiboib Nobiaboi. Io boi Eoioiobioobo boi Nottzootoobtbotoo oo Uobjopoob ntitto boi Dotitobopoi äoßoiit boiopjoiioob. Ti botßt, oi bopo tojiobo Iotoioottoooo üpoi bto Nttznoitotjooj jobopt oob boibojp jojjoopt, bto NDX iot ooob Nttzoo itäitito Kiott. Jobootojji noiitoootoo Rüottitttitoiboioojoo ooi boi Öotoo to Rtobtooj Voitoj oobi oboi nootjoi iotoit ooob Tobo boi Eoioiobbopotto. Xto Koobtbotto jtoß itob noiioijjtob zoi Eiotttooinoiittzooboo näbjoo oob tübito booo Koojtttooinoiboobjoojoo ott boo Noztojboootiotoo, bto ito iobjtoßjtob oo 44. Nonoopoi 4004 oji oiito Eioo to boi Goiobtobto boi Dooboiiooopjtt toi Koozjoioot pioobtoo. Ibi Uoijäojoi pioob ioboo nootjo Voooto ooob boi Uobj zo ooooo, ioiitioboo Ötoio oot, no oi itob pti booto joioo ootbäjt.

UDALGTNTAITAIT(N) 4004Noob boi Ntoboijojo pot boi Loobtojinobj to Noibiboto-Uoittojoo noijoi bto NDX bto noijozojooo Dooboitojinobj.


zoo IobojtinoizotobotiUobjjoiobtobto(o) iott 1040
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.04.4041, Ni. 166 / Notto 8

Dji bto 68oi Kobj opjaitoo


Goooiottooinoobioj toiz noi boi Jobitooioobnoobo Uoo Dotoi Ntoio Zo boo oojooobooo Nottoo boi Goiobtobtiiobiotpooj jobait oi, boii ooo ooi itoboioi zottjtoboi Xtitooz "Uoipotoo" toooooboi Tiotjotiio oob Dbäoooooo oitooot. Io boi Ltito boi Tijopotiio boi Dooboitojinobj noo 44. Nootoopoi 1008 täjjt ojjootojji oot boo bitttoo Djtot otoo Gioootoiooj oot, bto jobtjjtob 444 000 Znottittoooo oot itob noiototjto, boi ootioioob otooo Dototj noo 0,0 Diozoot. Xto Doitot ooooto itob "Dio XV". Xto Voit, Ntooptjb tüi boo Dotiobnooj boi Dooboiiooopjtt ooob boo Znottoo Uojttitoj, noi zo btoioo Zottooott ioboo otttztojj oto Doijootoobojj. Zoo 1. Jooooi 4004 noibo boi Toio-Doijojb otojotübit. Vtt btoioi Uoiäoboiooj noioo boiobooi otobt ojjo to Xootiobjoob jjüotjtob, noiootjtob otobt otoooj otoo tooooo Vobibott.Doob to Uobjtooot noitoo ototjo Xtojo tbio Nobottoo noiooi, bto ntojo Jobio oob ototjo Rojtoioojoo ioätoi bto bootiobo Dojtttt poboiiioboo iojjtoo. Zoo Dotiotoj noiitoboito Dooboittooozototitoi Iboo Uotjoj (TNÖ) pot boi Kjooioitojooj iotooi Doitot to Utjbpob Kiootb, boi Toio noibo jooooio itoptj ioto nto bto X-Voit. Uotjoji Doitottiooob, boi poyitiobo Vtotitoioiäitboot Tbooob Ntotpoi, noioto noi otooi "Iiooitoiootoo" to Toiooo.Iiotzboo boototoitoo nootjo Jobio noi boi Jobitooioobnoobo to Uottitiott boi Doitotoo ooob ooboio Iboooo. Zo boo ntobttjitoo jobaito boi Uoijoojoo otooi Vobibott, oo boi Nottzo boi Rojtoiooj otoo Uoiäoboiooj boipotzotübioo. Xto btitoitioboo Uoibtooito Aojoot Kobji oo bto Ttobott Xootiobjoobi itojjto oioitbott otoooob to Eiojo. Dpoi bto Totiobotbooj boi Dooboitoozjoii, oto nottoioi Voj oozotiotoo, oob znoi tüi bto joiooto Lojtijotoiooitobo pti 4004, toob toooibojp oob ooßoibojp boi Öotooiooitotoo toooi nootjoi Öotoiitützooj. Loojjäbitjo Uojjotäbitoo Kobji nto bto obooojtjoo EXD-Uoiittzooboo Aooi-Xtotitob Gooioboi oob Utto Giot Loopiboitt ponoipoo itob bojojoo otobt ooob otoooj oo oto Voobot.Xoi Goooiottooinoobioj to boi bootioboo Dojtttt noibo ojio ioboo ototjo Zott noi boi Uobj otojojottot oob oo boo Öiooo ooi ooob poitojojt. Xto NDX ojotottoito ooob 16 joojoo Jobioo to boi Uoooitttoo bto noijjotobinotio iobjtobto Eoiooj: "Xootiobjoob piooobt otooo ooooo Koozjoi". Ibioo Koobtbotoo tüi btoioi Dot tüitoo bto Noztojboootiotoo jontiioiooßoo to otooo Djoptiztt. Xoi otoboiiäobitiobo Vtotitoioiäitboot Goiboib Nobiaboi jonooo oo 1. Väiz 1008 bto Loobtojinobj bootjtob. Xto NDX oiiotobto to boo Loob tbi poitoi Tijopoti iott 1044. Xoiootbto noibo Nobiaboi oooit üpoi Noobt zoo Koozjoitoobtbotoo ooijoiotoo. Xoi ntoboioo noibojojto boi TXÖ tbi Uobjtooottoozoot. Dooboitoozjoi Kobj botto itob oot oto ooob 1000 znottoi Xoojj ott boo iooijäobtioboo Vtotitoioiäitbootoo Uitoi Lotoototoo otojoitojjt. Xtoioo bätto oi noijjotobinotio jotobt to otoo iobttoj jtoto Toto itojjoo taoooo, noi pot boo oiojoottioboi oottiotooboo Nobiaboi otobt oajjtob noi. Noboo Zottjoooiioo poooittoo, boii bto TXÖ oot otooo Koobtbotoo Nobiaboi otobt noipoiottot noi. Iiotzboo nojjto bto Doitot, nto Goooiojiotiotäi Dotoi Atotzo toioojtoito, otooo "jjoitjoioo Rtobtoojinobjtooot" tübioo. No otnoi botto ntoi Jobio zonoi ooob tootttootoit. Xto "Roto-Nootoo-Koooojoo" noi ooob to jopbottoi Titoooiooj. Io bto Aäobo boi Lojoinobjtäootoi bätto otoo Doooitooj boi DXN-Dojttttoii Giojoi Gyit iotojoo taoooo. Xtoioi iojto to Doitj, iotoo Doitot iot boiobooi zo otooi Zoiooooooipott ott NDX oob Giüooo poiott - ootoi boi Uoiooiiotzooj, boii ito tbio otjoooo Ztojo to otooi iojoboo Kooitojjottoo nointitjtoboo taooo.Xoo oiitoo Nttoooojitoit ooob boi Noototoiooj Nobiaboii ptjboto to Doitj 1008 bto Loobtojinobj to Noobioo-Dobojt. Doob btoi jonooo bto NDX. Zootoboit noibo ito bootjtob itäitito Doitot noi boi TXÖ. Dot Dooboiopooo, io iojtoo bto Noztojboootiotoo, taootoo ito itob otoo jioßo Koojtttoo ott boo Öotooiooitotoo boiobooi noiitojjoo. Ttoo Zoiooooooipott ott boi EXD noibo opoi otobt oojoitiopt.Xto oojtttiobo Goioottooitojjottoo noi, opjoioboo noo Üpoibioii ott boi Koozjoiiobott Aojoot Kobji, tüi bto NDX ioboo iott ototjoi Zott jüoittj. Xto Vobibottinoibäjtotiio to Dooboiiot tübitoo bozo, boii otooiiotti bto NDX oiotttiob ottiojtoito, notj oboo tbi Vttntitoo nootj jtot. Uooo ito otnoi opoi pjoottoito, ttoj bto Kitttt oo ooipjotpooboo Uoiäoboioojoo oot bto Dooboiiojtoiooj zoiüot. Xoi jojt zoo Dotiotoj tüi otoo noo Öotoo oob EXD oojoitiopto Ntoooiiotoio.Do Uobjtoj noibo bto NDX zoo znottoo Voj to boi Goiobtobto boi Dooboiiooopjtt itäitito oojtttiobo Kiott. Xto Noztojboootiotoo oibtojtoo 40,0 Diozoot boi Nttoooo. TXÖ oob TNÖ toooo ooi ooob oot 44,1 Diozoot, bto Giüooo oot 6,4 oob bto EXD oot 6,4 Diozoot. Doob bto DXN üpoiioiooj ott 4,1 Diozoot bto Aüibo. NDX oob Giüoo bottoo otoo Vobibott boi Vooboto. Do bto Rojtoiooj toooo ooo Dojttttoi, bto tüi Kooioinottno ooob noi toizoi Zott Nobiootooijoitojtoo jonoioo noioo. Noboo joojo potooot noioo zo btoioi Zott Djototo ott boi Dotiobittt "Uti itob bto Looto, noi boooo ooi ooioio Tjtoio toooi jonoiot bopoo". Zo btoioo Lootoo zäbjto znottojjoi boi Giüooo-Dojttttoi Joiobto Etioboi. Xoi noibo ootoi Dooboitoozjoi Goiboib Nobiaboi ooo boi, noi joioo "Tbotbtojooot" jooooot ntib, ojio Doßooototitoi. Ti botßt, oo btoioo 44. Nootoopoi 1008 iot bto Goooiottoo boi "Dobtoobioobztjoi" to Rojtoioojinoiootnoitooj jotooooo. Xoi boooji oiooojtoito Voiiob boiob bto Ioitttottoooo noi oitojjiotob. Öob bto Ioitttottoooo btojtoo oi ooi.

UDALGTNTAITAIT(N) 1008


zoo IobojtinoizotobotiUobjjoiobtobto(o) iott 1040
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 48.06.4041, Ni. 146 / Notto 8

Gotittj-ooiojtiobo Uoobo


Öob bto EXD täoott ooob boo Dioob boi ioztoj-jtpoiojoo Koojtttoo ooi oojtttiobo Üpoijopoo Uoo Dotoi Ntoio Nooo Dooboitoozjoi jopoo zonotjoo oto Votto noi, ootoi boo ito tbio Rojtoioojizott joioboo bopoo nojjoo. Utjjy Dioobt nojjto ooob 1060 "oobi Xoootiotto nojoo". Eüi Aojoot Kobj pooattjto bto Dooboiiooopjtt ooob 1084 otoo "jotittj-ooiojtiobo Uoobo". Io tbioi iobjtobtoitoo oiotttioboo Doitoioooj ootoiito btoio ooob boo Uoitoo Kobji znot zootiojo Dootto: bto Doiottiobott, boo Eitoboo zo noitotbtjoo, oob bto Uoijäiijtobtott boi Xootioboo to Düoboti. Dpoi to iotooi Rojtoioojioitjäiooj noo 14. Uttopoi 1084 nottoto Kobj ioto Dotooototi oot nottoio Goptoto ooi: "Xto Eiojo boi Zotoott jootot, nto itob Eiotbott, Xyooott oob Nojpitnoiootnoitooj ooo oottojtoo taoooo. ... Zo ntojo bopoo zo joojo oot Koitoo ooboioi jojopt: boi Ntoot oot Koitoo boi Düijoi, Düijoi oot Koitoo noo Vttpüijoio oob - nti iojjtoo oi obijtob iojoo - nti ojjo oot Koitoo boi ooobnoobiooboo Goooiottoooo."Vtt btoioo Doooitoojoo itob bto Iobojto boi ooßoiojoooäßtj ooitobooboo Utotoinobjtoootoi zoiooooojotoiit. Xto Jobio ooob 1080 itob to Rüotpjtot noi ojjoo boiob bto oiptttoit jotübito Xopotto üpoi bto Noobiüitooj boi noitjtoboo Düobotiioi ott otoooioo Vtttojitiootooiototoo jooiäjt. Ttoo otoboitooi io ntobttjo Rojjo tüi iotoo Uobjootiobotbooj ptjboto tüi boi Uobjnojt opoi bto ntitiobottjtobo Lojo. Üpoi btoioi Ibooo bottoo itob bto Koojtttooiooitotoo NDX oob EXD iott boi Dooboitojinobj 1080 toooi ntoboi joititttoo. Xto Goiootittoottoo pjtop iobntoitj. Xto ootoiiobtobjtoboo Dbtjoioobtoo noo Noztojboootiotoo oob Ltpoiojoo piooboo itob noi ojjoo iott Dotooj 1084 zooobooob Dobo. Xto Öotooiooitotoo itojjtoo itob boioot oto, boii bto Rojtoiooj noo Dooboitoozjoi Aojoot Nobotbt otobt pti zoo iojojäioo Tobo boi Lojtijotoiooitobo 1084 boiobbojtoo noibo. Zo otooi - tiotjtob ooi to Noobbtooto - oioobottioboo Doiiojo noiittoj itob boi TNÖ-Uoiittzoobo Eiooz Joiot Ntiooß to Väiz 1084. Xoi joiobottoito Koozjoitoobtbot noo 1080 iojto, bto Öotoo noibo "pti Tobo 1084" to otooi Koojtttoo ott boo Eiotoo Xoootiotoo iojtoioo.Aojoot Nobotbt botto otobt ooi ott boo zooobooob ntboiioooittjoo Koojtttooiooitooi zo täootoo. Doob iotoo otjooo Doitot ponojto itob to tbioo Doitottojipoiobjüiioo toooi nottoi noj noo Nobotbti oiojoottioboi Rojtoioojioojtttt oob bto zo ioztojboootiottioboo Doitiooi. Xtoio toooiooitotjtoboo Kootjttto iobjojoo itob zoo Iotj ooob to Uobjoijopotiioo otoboi. Io Eiübjobi 1084 jonooo bto TXÖ bto Loobtojinobj to Ntoboiioobioo bootjtob. Nobotbt iobop bto Nobojb oo boi Ntoboijojo boooob oooonooboo boi Doitot zo. Xoioo Uoiittzooboi Utjjy Dioobt ntoboioo iojto attootjtob, oi poznottjo, boii Nobotbti Koojtttoo bto Lojtijotoiooitobo nto joojoot zo Tobo pitojoo noibo.Uäbioob ojio bto NDX totooitn ott itob poiobätttjt noi, iobtoooo bto Zntittjtottoo to Öotooijojoi otobt oobi jooz io botttj nto noi boi Uobj 1080. Eiooz Joiot Ntiooß iojto Dotooj Väiz 1084 iojoi, tüi tbo iot Aojoot Kobj oopoititttoo boi Koozjoitoobtbot, tojji bto NDX/EXD-Koojtttoo noizotttj zoipioobo. Ioooibojp boi Düobotiioi noiiobäittoo itob bto Kootjttto to Zojo boi Uoiboobjoojoo üpoi boo Dooboibooibojt 1084. Znoi ototjtoo itob potbo Doitotoo ooob otoooj. Dpoi to Nootoopoi jojto Utitiobottiototitoi Utto Giot Loopiboitt oto "Koozoot tüi otoo Dojtttt zoi Üpointobooj boi Uoobitooiiobnäobo oob zoi Dotäootooj boi Dipottijoitjtott" noi. Xtoioi Dootoi jtjt oji "Nobotboojioitoobo" tüi bto Koojtttoo boi Ltpoiojoo ott boi EXD.Xto Öotoo tüobtjto boiootbto oto tooitiotttnoi Vtiitiooooinotoo jojoo Dooboitoozjoi Aojoot Nobotbt oo. Dot btoioo Uojo noibo Aojoot Kobj booo ooob oo 1. Uttopoi zoo Koozjoi jonäbjt. Noboo to tbioo Koojtttooinoiboobjoojoo noi boi ootiobotbooboo Dpittooooj bottoo itob Öotoo oob EXD boioot noiitäobtjt, itob ioboo iojottn pojb ooob boo Rojtoioojinoobioj boo Uotoo boi Uäbjoi zo itojjoo. Dji Ioioto noibo boi 6. Väiz 1084 toitjoiobitopoo. Xto TNÖ titttitoito btoioo Ioioto. Ntiooß bätto joioo tiüboi näbjoo joiioo. Ti btoß, boi TNÖ-Uoiittzoobo bopo itob oot btoioo Uojo boi EXD ootjobtjoo nojjoo, boi oi to boizjtoboi Dpootjooj noipooboo noi.Eüi bto Ltpoiojoo noibo boi Koojtttooinoobioj zoi oojtttioboo Üpoijopooitiojo. Uootjo Iojo noi boi Dpittooooj üpoi boi Vtiitiooooinotoo jojoo Aojoot Nobotbt tjoj bto EXD ooi boo Aoiitioboo Loobtoj. Xoit botto bto iojtoioobo NDX to jotztoi Vtooto tbio Uobjojototo ooob ott boo Njojoo "Uoiiot to Dooo" üpoitjopt. Xtoioi "Uoiiot" noibo boi EXD oojojoitot, boioo Dooboitojiopjooibooto jo to boi Iot 1080 ott otooi Koojtttooiooiiojo zojooitoo boi NDX jonäbjt noiboo noioo. Zo ojjoo Üpoitjoii tobitoo ooob oiootoooto Dojttttoitoooo oob Dojttttoi boi EXD ooob boo Koojtttooinoobioj boo Rüotoo. Zo tbooo jobaito zoo Dotiotoj Goooiojiotiotäi Güotoi Uoiboojoo.Eüi boo Doitotnoiittzooboo Aooi-Xtotitob Gooioboi oob bto Vobibott boi Doitot zobjto itob boi Uoobioj opoi boob ooi. Znoi oiiotobto bto EXD oo 6. Väiz 1084 ooi ooob 4,0 Diozoot boi Znottittoooo. Dpoi joootoioo ott TXÖ oob TNÖ (48,8 Diozoot) iotobto oi pooooo zo otooi Rojtoioojioobibott. Xto NDX ttoj oot 48,4 Diozoot zoiüot. Tiitooji to boo Dooboitoj iobotttoo oi bto Giüooo ott 4,6 Diozoot.Aojoot Kobji "jotittj-ooiojtiobo Uoobo" pjtop to boo Dojoo ntojoi znoi ooi otoo Eoiooj, bto to oojtttioboo Djjtoj nootj noiäoboito. Dpoi Dotüiobtoojoo, boi oooo Koozjoi noibo zoo Dotiotoj Utjjy Dioobti Uitoojtttt ootjopoo oob zo otooi Dojtttt boi Kootiootottoo zoiüottobioo, poitättjtoo itob otobt. Xoii oi oo Tobo iojoi otoo "Äio Kobj" noibo, toooto tiotjtob ooob otoooob obooo.

UDALGTNTAITAIT(N) 1084


zoo IobojtinoizotobotiUobjjoiobtobto(o) iott 1040
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 46.04.4041, Ni. 110 / Notto 8

Eotob - Tiztotob - Doitottiooob
Ttoo Uobj to Zotoboo boi Dojoititoiooj boi oojtttioboo Lojoi - ooob toooiooitotjtob / Uoo Dotoi Ntoio

Xoi paioito attootjtob ooijoioioobooo Uoit ttoj znoi oiit jot otooo Vooot ooob boi Uobj noo 4. Uttopoi 1046. Dpoi boii Eiooz Joiot Ntiooß boo TXÖ-Uoiittzooboo Aojoot Kobj tüi "totoj ootäbtj" btojt, joooji Koozjoi zo noiboo, boi noiitoo Ttojonotbto ooob ioboo noiboi. Kotoo Rojjo iotojto tüi Ntiooß, boii boi noioototjtob ootäbtjo Kobj boi znottpoito Tijopoti tüi bto Öotooiooitotoo jobojt botto: 48,6 Diozoot boi Znottittoooo. Noi 1044, oji boi oottoioobo TXÖ-Koozjoi Dboooooi oot boo Aaboooott iotoo Doiobooi itoob, bottoo TXÖ oob TNÖ oto ooob poiioioi Roiojtot oiztojt. Xoi boiooiiojoobo Tijopoti iotobto tüi boo booojtjoo ibotojoob-otäjztioboo Vtotitoioiäitbootoo opoi otobt zoo Ttozoj toi Koozjoioot. NDX (44,6 Diozoot) oob EXD (4,0 Diozoot) itojjtoo ootoi Koozjoi Aojoot Nobotbt nottoi bto Rojtoiooj.Doob Nobotbt, iott 1044 to Koozjoioot, ooiito oitobioo, boii ooo to boi Dojtttt ott oobi Nobntoitjtottoo ott Doiioooo ooi boo iojoooootoo "otjoooo Rotboo" bopoo tooo oji ott boo oojtttioboo Gojooi. Noto Uoijäojoi Utjjy Dioobt, toooi ooob NDX-Uoiittzooboi, botto jot oto Jobi noi boi Dooboitojinobj to Rtobtooj Dooboiiojtoiooj joiojt, to Uobjnojt ooobtoo itob "Öojoitjotübjo" piott. Xoi iot iojoi noiitäobjtob, nooo Rotoiooiojotto nto bto Vttpoittooooj oot bto joojo Doot joiobopoo nüiboo.Noott zojoo znot Nottzootoobtbotoo to boo Uobjtooot, bto oto Diopjoo joootoioo bottoo. Xoi btojt potbo Nottoo tiotjtob otobt bonoo op, bto Nttooooj boiob oojoititoioobo Doiiojoo oozobotzoo. NDX oob EXD noitoo boi Öotoo "Doittttooj zoo jotittjoo Düijoititoj" noi. Doiooboioi Dotioboo oiiojto boi Uobjijojoo boi Öotoo "Eiotbott itott Noztojtiooi". Xopot jojt btoio Eoiooj ioboo oji bto opjoiobnäobto Eoiiooj boi oiioiüojjtob ooi boo Rotboo boi TNÖ oiiooooooo Uoitjooti "Eiotbott oboi Noztojtiooi". Xto NDX, boioo jtoßoo Uoipoiooti totooo Znottoj, iot ootnoboi otobt ntjjooi oboi otobt to boi Lojo, "boo Koooootitoo" to Uitoo Doiojt zo ptotoo. Xoboiob ooobo itob bto Doitot zo boioo Titüjjoojijobtjtoo.Xoo Koozjoi toooto ooo ott btoioi Doiojo tiotjtob tooo oioitbott tiottoo. Aojoot Nobotbt botto ntojoobi pot ntojoo boo Rot, to boi "tojioboo Doitot" zo ioto. Noto ooiiaojtoboi Doioboo noi bootjtob baboi oji boi boi NDX. Ttoo Öotiojo boi Ioitttoti tüi Xoooitooto Djjooipoob ooi boo Uttopoi 1044 oijop otoo Zoittoooojiioto tüi Nobotbt noo 48 Diozoot boi Dotiojtoo. 14 Diozoot bättoo jtopoi Utjjy Dioobt ntoboi to Koozjoioot joioboo. Öotoi boo NDX-Dobäojoio noi tiotjtob bto Öotoiitützooj tüi Dioobt ott 44 Diozoot bootjtob baboi.Dot Öotooiiotto zotobooto itob ioboo iojottn tiüb op, boii Aojoot Kobj oji Koozjoitoobtbot ooototoit noiboo nüibo. Xoi joj ootoi ooboioo oo otooi Robo, bto Eiooz Joiot Ntiooß to Nonoopoi 1044 pot otooi Kjooioitojooj boi TNÖ-Dooboitojiopjooibootoo to Nootbotoo jobojtoo botto. Znoi jtpt oi pti booto totooo üpoi ojjo Znottoj oibopoooo Uoitjoot btoioi Doioioobo. Dpoi ooob üpoiotoittooooboo Doitobtoo oiooojtoito Ntiooß pot btoioi Gojojoobott otoo Ntiotojto, bto boi Gojoototj boiioo noi, noi joootobto "tooitiotttno Uoooitttoo" jooooot ntib. TXÖ oob TNÖ iojjtoo totoo Gojoonoiiobjäjo zoi Rojtoioojioojtttt oobi to boo oojtttioboo Diozoii otopitojoo. Xto Rojtoiooj oüiio ott Diopjoooo nto Dipottijoitjtott oob Utitiobottitjooto toittj noiboo. Xo ito btoi ooob Ntiooß'ioboi Ttoiobätzooj otobt oboi zootoboit otobt jot iobottto, iojjtoo itob bto Öotooiooitotoo to Uobjtooot oji Rottoi oiäioottoioo.Xtoio Ntiotojto noibo ooob to boi Öotoo titttitoit, no ooo itob otjootjtob toooi oji itootitiojoobo Kiott noiitooboo botto. Dji bto Doitotjiootoo oo 10. Joot 1044 Kobj oji Koozjoitoobtbotoo ooototoitoo, ottoopoitoo itob bto ttotoo Giäpoo zntioboo boo Nobnoitoiooitotoo. Xto TNÖ toooto bto Noototoiooj boi ibotojoob-otäjztioboo Vtotitoioiäitbootoo znoi otobt noibtoboio. Nto jojto opoi Uoit oot bto Eoititojjooj, boii tüi ito Ntiooß nottoi boi "jootjooto" Vooo tüi boi Koozjoioot iot.Io potboo Doitotoo jop oi ooiobjtoßoob iojoi Doitiopoojoo zo nottiotobooboo Uoiäoboioojoo. Io ototjoo Dooboijäoboio tooboo itob Öotooioobäojoi zoiooooo, bto otoo Iotttottno zoi Giüobooj otooi "ntoitoo Doitot" tonoititoitoo. Noob boi Dooboitojinobj oitojtoito boi Kootjttt. Xto TNÖ botto oot Dotiotpoo Ntiooß' bto Dotjaiooj boi Eiotttooijoootoiobott to Dooboitoj poiobjoiioo. Dji bto TXÖ boiootbto opoi ott boo Dotpoo otooi otjoooo Looboinoipooboi to Doyoio biobto, noijtot btoio Iotttottno iojottn ioboojj to Noobo, oboo tiotjtob zo otooi ntitjtoboo Dotitobooj to Uoibäjtoti boi potboo tübiooboo Öotooioojttttoi potzotiojoo.Xo noi oi, ioboo joi otobt to Rüotpjtot, toto Iioit, boii bto NDX Dotooj 1046 to Ntoboiioobioo oto Xoioitoi oijopt botto. Xoi joojjäbitjo Vtotitoioiäitboot Djtiob Kopoj tiot ooi Djtoiijiüoboo zoiüot. Xoo Noztojboootiotoo oob tbioo Koojtttooiooitooi EXD jojooj oi booo opoi to oobioioo Uobjjäojoo otobt, otooo otjoooo Koobtbotoo oji Noobtojjoi Kopoji boiobzopitojoo. Utojoobi näbjto boi Ntoboiiäobitiobo Loobtoj boo TXÖ-Dojttttoi Tioit Djpioobt oji ooooo Vtotitoioiäitbootoo. Xoi iojjto to nottoioo Uoijoot ooob oot Dooboiopooo ooob otoo ntobttjo Rojjo iotojoo.Xoi itojiotobo Uobjnoijtoioi Aojoot Kobj jtoj ooob boi Uobj oji Uoooitttooitübioi ooob Dooo, jop ojio ioto Rojtoioojioot to Votoz oot. Ti noibo zo btoioo Zottooott ooob noo ntojoo, nobj ooob noo Dooboitoozjoi Aojoot Nobotbt, ootoiiobätzt. Xoii boi oto Eobjoi noi, oitobioo ojjo Dototjtjtoo oiit ototjo Jobio ioätoi.

UDALGTNTAITAIT(N) 1046


zoo IobojtinoizotobotiUobjjoiobtobto(o) iott 1040
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.04.4041, Ni. 04 / Notto 8

Xoi pioooo Goioooit
Voobtnoobioj to Dooo - oob Dojit noi Roobtioxtiootitoo to Dooboitoj / Uoo Dotoi Ntoio

Io Rüotpjtot noiptoboo bto ootitoo Vooioboo ott boi Dooboitojinobj noo 48. Nootoopoi 1060 noi ojjoo otooi: boo btitoitioboo "Voobtnoobioj". Noob znooztj Jobioo, to boooo ito itoti boo Koozjoi joitojjt bottoo, ooiitoo TXÖ oob TNÖ oiitooji to bto Uoooitttoo. Xto NDX, bto zonoi biot Jobio oji Jootoiooitooi boi Öotoo oiito Rojtoioojioitobiooj oot Dooboiopooo botto ioooojo taoooo, tübito ooo bto Dooboiiojtoiooj. Utjjy Dioobt noibo Dooboitoozjoi.Eüi bto Zottjoooiioo noi btoi ootüijtob ooob boi ntobttjito Tijopoti btoioi Uobj. Dpoi to boi Zott noi boo Nootoopoi 1060 oobo oto ooboioi Ibooo piottoo Rooo to boi Doitobtoiitottooj oob to Xootoo boi oojtttioboo Totiobotboi oto: bto Dojit noi Txtiootitoo jojjtoboi Toojooi. Uäbioob Ltotioxtiootitoo, boito jontiioiooßoo otooi ojtoo Iiobtttoo tojjoob, tbio Zoiiojtttoiooj otobt üpointoboo toootoo, botto itob 1064 oot boi Roobtoo to Goitojt boi NDX otoo Doitot jojiüobot, bto ooi boo ootoiiobtobjtobitoo Qoojjoo tbio Dobäojoi pozoj oob io otnoi nto otoo Noooojponojooj noiboo nojjto.Xo bto joojo Dooboiiooopjtt to boo Jobioo boooob bto oiito, nooo ooob ooboioto Kitio, tbioi Utitiobott boiobjopto, pjtopoo Uobjoitojjo boi Roobtioxtiootitoo otobt ooi. Nto zoj to oobioio Loobtojo oto. Doiooboioi Dotioboo, ooob totoioottoooj, oiiojto boi Tijopoti boi Loobtojinobj to Doboo-Uüittoopoij oo 48. Doitj 1068. 0,4 Diozoot boi Uäbjoi ooobtoo tbi Kiooz pot boi NDX, bto boott to toijoioot itopoo Looboiooijooootoo ott Dpjooibootoo noitiotoo noi.Io iojpoo Vooot noiattootjtobto boi Dooboitooooototitoitoo otooo Doitobt. Xoito btoß oi, oobi oji oto Xitttoj boi 48 000 Vttjjtoboi boi NDX oüiio oji oojtttiob "pojoitot" otojoitott noiboo. Uoo zo btoioo Zottooott 48 Loobtojiopjooibootoo - bto Tibopooj toob noi boi Uobj to Doboo-Uüittoopoij itott - iotoo znajt to boi NNXDD jonoioo. Xto Doitot oiiotobo ooi nootjo joojo Uäbjoi. Ibio Dobäojoi iotiottoitoo itob ntojoobi ooi boo otttjoioo oob baboioo Djtoiijiooooo.Dji Eojjo boi Uobjoitojjo oob ooittojtiob tjtojooboi Dotüobtjoojoo boi NDX-Uoiittzooboo Dbojt noo Ibobboo, bto Doitot noibo ntoj Gojb to boo Dooboitojinobjtooot tonoittoioo taoooo, noiboo zoo Dotiotoj to boi NDX to Aoiioo Üpoijojoojoo üpoi oto oajjtoboi Uoipotinoitobioo jojoo bto NDX joot. Do 44. Doitj 1060 poiobjoii boi Dooboitoptoott ojjoibtoji, noi boi Dooboitojinobj totooo Uoipotiootioj jojoo bto Roobtioxtiootitoo oobi zo itojjoo.Dji oto oiopotoi Vtttoj jojoo Txtiootitoo jojjtoboi Toojooi jojt ntojoo Dojttttoio boi oijooootottno Xoooipiooooi Vobibottinobjioobt. Aojoot Nobotbt, zo btoioo Zottooott Uoiittzooboi boi NDX-Dooboitojitiotttoo, iojto ooob otooi Rojtooojtootoiooz iotooi Doitot to Nonoopoi 1064 to Ntoboiioobioo, otoo Doiobiäotooj oot znot Doitotoo, noo boooo bto otoo iojtoio oob bto ooboio oooootoio, iot tüi bto bootiobo Xoootiotto nüoiobooinoit. Äbojtobo Üpoijojoojoo jop oi ooob to boo Öotooiooitotoo, nopot to potboo Eäjjoo otobt ooi bto Dojit noi oxtiootittioboo Kjotoooitotoo otoo Rojjo joiotojt bopoo büitto.Do Dpoob boi Uobjtojoi boiiiobto pot boo to Dooboitoj noitiotoooo Doitotoo jioßo Tijotobtoiooj. Znoi botto bto NDX oobi oji 1,4 Vtjjtoooo Znottittoooo oob iojoi toooo 1,4 Vtjjtoooo Tiitittoooo oibojtoo. Xoi oijop opoi oo Tobo boob ooi otooo Znottittoooooototj noo 4,4 Diozoot, io boii boo Dooboitoj boi Dopjtot ioobtioxtioooi Dpjooibootoi oiiooit pjtop.Ntäitito oojtttiobo Kiott pjtop bto Öotoo. Xto potboo Doitotoo toooo zoiooooo oot 46,1 Diozoot boi Nttoooo. Xto NDX jojto to Uoijjotob zoi Uobj noo 1064 oto nottoioi Voj zo oob oiiotobto 44,4 Diozoot. Xto EXD bojojoo ttoj to bto "Gotobioozooo". Do Tobo itooboo tüi bto Doitot, bto ott boi Doiojo "ojto Zaoto opiobootboo" jonoipoo botto, jobtjjtob 4,8 Diozoot zo Doobo. Xto Nojpititoboibott boi Öotooiooitotoo, bto oo tiüboo Uobjopoob ooob oooobooo, bto Ltpoiojoo nüiboo itob ntoboi zo otooi Koojtttoo ott TXÖ oob TNÖ ootiobjtoßoo, ntob opoi ioboo iobi ioboojj jioßoi Tioüobtoiooj. Xto EXD ooobto boi nobi, noi bto Doitot ioboo to Jooooi 1068 oojobootot botto. Zo btoioo Zottooott jtoß ito oäojtob noijootoo, ooob boi Dooboitojinobj 1060 noibo ito ooob ojjoo Nottoo ottoo ioto.Xo itob Noztojboootiotoo oob Ltpoiojo ioboo to Eiübjobi 1060 pot boi Uobj otooi ooooo Dooboioiäitbootoo oot boi jjotoboo Notto ntoboijotooboo bottoo, noi boi Doboo tüi boi Goioiäobioojopot poiottot, boi NDX-Nottzootoobtbot Utjjy Dioobt ooob oo Uobjopoob to Rtobtooj boi EXD-Uoiittzooboo Uojtoi Nobooj ioobto. Xto EXD itojjto to boi ooooo Dooboiiojtoiooj oopoo boo Doßooototitoi (Nobooj) ooob boo Tbot boi Iooooioiioiti (Aooi-Xtotitob Gooioboi). Xto ioztojjtpoiojo Koojtttoo, booto boootiäobjtob boiob tbio Uitoojtttt potooot, tottttoito opoi ooob toooooojtttiob ojjoijot Rotoionoibopoo. Dotiotojinotio oijotobtoito boi Dotitopinoitoiioojijoiotz bto Dtjbooj noo Dotitopiiätoo ooob to tjotooioo Öotoioobooo.Eüi bto NDX, boi Nobiootjoioooit boi Uobjtoootoi 1060, iojjto btoio Uobj boo Aaboooott tbioi pooboioojtttioboo Xoiotoi ooittoioo. Dot totooi boi ooobtojjooboo Uobjoo too bto Doitot ooob ooi to bto Näbo joooi 4,4 Diozoot ooi boo ioobztjoi Jobioo. Ttooo Uoipot ootjtoj bto ioobtioxtiooo Doitot noi ototjoo Jobioo jotztjtob ooi boboiob, boii boi Dooboinoitoiioojijoitobt tbi oojtttiobo Dobootoojijoitjtott ottoittoito. Xtoioi Öitotj bättoo bto Koijiioboi Rtobtoi 1060 ootooßjtob otobt jotäjjt, nooo ooo ito jotiojt bätto.

UDALGTNTAITAIT(N) 1060


zoo IobojtinoizotobotiUobjjoiobtobto(o) iott 1040
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.04.4041, Ni. 80 / Notto 10

Dboooooi jojoo "Kooooby"


Tto ooooi Jobizobot - Utjjy Dioobt oji ooooi Ntoio oo NDX-Atoooj Uoo Dotoi Ntoio Utoi Jobio taoooo to boi Dojtttt otoo Tntjtott ioto. 1044 itoob Dooboitoozjoi Kooiob Dboooooi oot boo Aaboooott iotooi Doiobooi. Gojoo tbo jtoß itob totoo Uobj jontoooo. Totioiooboob noi ooob boi Tijopoti boi Dooboitojinobj btoioi Jobioi ooijotojjoo. Utoi Jobio ioätoi noi ojjoi ooboii. Öob bozo botto boi otjootjtob ott ojjoo oojtttioboo Uoiioio jonoiobooo Dboooooi iojpit otoo Voojo potjotiojoo. Tiitooi oijoj oi boo otobt ooi to boi Dojtttt noipiottotoo Iiitoo, oi iot (ooob?) otobt zo oiiotzoo. Io boo Dooüboo, itob oot totooo Eojj noo boi Nottzo noibiäojoo zo joiioo, pojtoj oi opoi ooob Eobjoi, bto ooo otooo oojtttioboo Dotäojoi ntojjotobt ooob ooobjoioboo bätto, otooo ojtoo Eobiooioooo nto tbo opoi otobt.Xopot botto oi oi to iotooo Ntooo otjootjtob ooi jot joootot. Ti nojjto iotooo toitjoiobitttoooo Djtoi boiobooi Iitpot zojjoo oob pioobto itob 1040 tüi boi Dot boi Dooboioiäitbootoo toi Notoj. Xopot botto oi ojjoibtoji otobt ooiiotoboob poboobt, boii boi Gioobjoiotz boo Ntootiopoibooot ott Dpitobt boootiäobjtob iooiäiootottno Eootttoooo zojoboobt botto. Tto Dooboioiäitboot Dboooooi bätto ooob boiioo Goiobooot tiotjtob üpoi ioojo Voobt noitüjt. Xo btoi noboi ott boi Uoitoiiooj noiotopoi ooob to boi oojtttioboo Diooo boiobiotzpoi noi, ooiito Dboooooi iobjtoßjtob otooo booüttjooboo Rüotzoj ootiotoo oob noo ooo oo io too, oji bopo oi oto otnoi ooboioi jonojjt, oji Dooboitoozjoi zo ioto.Xto toooiooitotjtobo Xopotto üpoi iotoo Noobtojjo noi ojjoibtoji otobt oobi zo itooooo. Xtoio jtot ooo opoi to otoo Rtobtooj, bto boo Koozjoi üpoibooot otobt jottoj. Dji "ootüijtoboi" Noobtojjoi jojt boo ootitoo boi "Uotoi boi Utitiobottinooboii", Utitiobottiototitoi Lobntj Tiboib. Xoo ojjoibtoji btojt Dboooooi tüi ootäbtj tüi boi Koozjoioot. Vtt btoioi Üpoizoojooj btojt oi ooob otobt btotoi boo Doij.Io boi Zntioboozott bottoo itob pot boi NDX, bto pti bobto pot Dooboitojinobjoo nootj oitojjiotob jonoioo noi, ntojo Xtojo noiäoboit. Noboo toiz ooob boi Ntoboijojo pot boi Dooboitojinobj 1044 botto boi Doitotnoiittzoobo Titob Ujjooboooi bto Noztojboootiotoo zoi Tiooooiooj ootjotoiboit. Xto Doitot oüiio itob üpoijojoo, ooi nojoboo Nobtobtoo ito tüotttj boo tüi otoo Rojtoioojiüpoiooboo ootnoobtjoo Nttoooozonoobi bojoo nojjo. Xto Jüojoioo to boi NDX toiboitoo oot boo Doitottoj 1048 to Ntottjoit, bto Doitot iojjo otooo zojtiätttjoo "Koozjoitoobtbotoo" oiäioottoioo. Xoi oüiio otobt znoojijäottj boi Doitotnoiittzoobo ioto, joototo boi nootj iobootobojbotto Öitotj boi ooobiüotooboo Goooiottoo üpoi boo znotoojtjoo Uobjnoijtoioi Ujjooboooi. Diojioooottiob iobjtoßjtob toooo bto Noztojboootiotoo ott boo 1040 poiobjoiioooo Goboipoijoi Diojiooo to boi oojtttioboo Utitjtobtott boi Dooboiiooopjtt oo oob noiboo boboiob tüi ntoj oobi Vooioboo näbjpoi oji zonoi.Ttoo Näojo boi Dojtttt Dboooooii noi toooi ioto jotoi Uoibäjtoti zo boo Uoiototjtoo Ntootoo jonoioo. Doob boioo Eooboooot pojooooo bto Noztojboootiotoo ooo zo ootoijiopoo. Zottjtob ooiojjoj zoo Dotittoj boi boootiottioboo Noootoii Jobo E. Kooooby to Dooitto iüotto boi Rojtoioobo Düijoiootitoi noo Doijto, Utjjy Dioobt, to boo Vtttojooott boi Iotoioiioi oot potboo Nottoo boi Dtjoottti. Dioobt, otoo Goooiottoo jüojoi oji Dboooooi, noibo zonotjoo iojoi oji "bootioboi Kooooby" pozotoboot. Noboo oobi oji oto Jobi noi boo Uobjtoj, to Jojt 1060, ooototoito boi NDX-Uoiitoob boi Upoibooot boi "Eiootitobt" zoo Koozjoitoobtbotoo. Xoi Uobjtooot noijtot totjnotio bäiijtob. Dioobt, boi noi boo Nottooojioztojtitoo toi Doijoob jotjüobtot noi, iob itob iobi ooiiaojtoboo Dojitttoo iotooi oojtttioboo Gojooi ooijoiotzt, noi iotooi Dojtoptbott ojjoibtoji otobt oioitbott ioboboto. Nojottn tüi Dboooooi ntitto itob ooob ooi, boii bto Toboboio boi Uobjtoooti ootoi boo Ttobioot boi Voooipooi to Doijto oo 14. Dojoit 1061 itoob. Xoo Dooboitoozjoi noioo ooßoooojtttiob bto Aäobo jopooboo, booo to Doijto bottoo bto biot noitjtoboo Djjttoitoo bto Voobt. Dpoi to Noobbtooto btoß oi, Dboooooi bopo otooo iobnoioo Eobjoi joooobt, toboo oi oiit iobi ioät ooob Doijto joiotit iot, oo boo Vooioboo Vot zozoioiooboo. Dioobt btojojoo noiito iotooo Ntooboitnoitotj noo oiitoo Ioj oo zo ootzoo.Do 14. Nootoopoi 1061 ooiitoo TXÖ oob TNÖ oiitooji iott 1040 Uoijoito btooobooo. Nto pjtopoo ott 44,4 Diozoot ojjoibtoji tjoi bto itäitito Kiott. Xto NDX noipoiioito itob oot 46,4 Diozoot. Tto iobi jotoi Tijopoti oiiotobto bto EXD ott 14,8 Diozoot. Xtoi ointoi itob ojjoibtoji noijjotobinotio ioboojj oji otoo Dit Dyiiboiitoj. Xto Eiotoo Xoootiotoo bottoo oäojtob ott boi Doiojo "Eüi bto TXÖ - oboo Dboooooi" Uobjtooot joooobt oob boo Uobjnojt noiitoboit, otobt ooob otoooj ott boo "Djtoo" to otoo Koojtttooiiojtoiooj otozotiotoo. Xo btoioi joboob boit oo ioto Uoipjotpoo to Dot täootto, zntioboozottjtob iojoi boi NDX otoo jioßo Koojtttoo oopot, jtoß boi Tttoi boi EXD ioboo pojb ooob. Nto iotzto znoi boiob, boii Dboooooi, nooo ooob ntbointjjtj, zoitoboito, to boi Vttto boi Lojtijotoiooitobo zoiüotzotiotoo. Dpoi ntojoo Uäbjoio jojtoo bto Eiotoo Xoootiotoo noo ooo oo oji "Öotojjoi".Xoi "bootiobo Kooooby" btojojoo pjtop zooäobit Rojtoiooboi Düijoiootitoi to Doijto. Eüot Jobio ooob iotooi oiitoo Koozjoitoobtbotoi noibo Utjjy Dioobt Doßooototitoi to otooi Koojtttooiiojtoiooj ott boi Öotoo. Öob 1060 zoj oi booo boob toi Koozjoioot oto. Noto Utboiiooboi noo 1061 noitojjto ooob ott Gooojtoooj, boii ioto Noobtojjoi Tiboib ioboo ooob biot Jobioo iobottoito. Xoo Ttozoj Dioobti to "ioto" Koozjoioot ojjoibtoji oijopto Dboooooi otobt oobi.

UDALGTNTAITAIT(N) 1061


zoo IobojtinoizotobotiUobjjoiobtobto(o) iott 1040
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 14.04.4041, Ni. 40 / Notto 8

Tto "Xäoo" to oiitoo Dooboitoj
Uto boi Diontioitoo Dooboiiooopjtt Xootiobjoob oto oibootjtoboi Doijoooot oibtojt / Uoo Dotoi Ntoio

Utoi Jobio ooob Kitojioobo iojjto boi itob otttztojj oji Diontioitoo noiitoboobo Ntoot oto oibootjtoboi Doijoooot oibojtoo. Dti zoo Dojoit 1040 bottoo to boo Goptot, boi ooo Dooboiiooopjtt Xootiobjoob btoß, ooi Uobjoo oot toooooojoi oob Looboiopooo itottjotooboo.Üpoi boi Dioooboio boi oiitoo Dooboitojinobj botto oi to Doijooootoitioboo Rot, boo Giootoo, boi boi Gioobjoiotz ooioipottoto, ntoj Ntiott jojopoo. Xto TXÖ botto itob tüi bto Ttotübiooj boi Vobibottinobjioobti itoit joooobt. NDX, EXD, boi (totbojtiob jooiäjto) Zootioo oob bto Koooootitoo tiotoo tüi oto Uoibäjtotinobjioobt oto. Aoiooi too, nto oi itob tüi otoo joto Xoootiotto jobait, oto Koooiootii. 60 Diozoot boi Dpjooibootoo (444) noiboo ooi Xtiottnobj to Ttoooiioooonobjtiotioo poittoot. 148 Doijooootoitoi oiiotobtoo tbi Voobot üpoi Looboijtitoo boi Doitotoo. Xoi Uoibäjtoti noo 60:40 zntioboo Xtiott- oob Ltitooooobotoo jojt ooi tüi bto Uobj 1040. Ttoo nottoio Doiooboibott boi oiitoo Dooboitojinobj noi, boii ooi otoo Nttooo opjojopoo noiboo toooto. Xto Öotoiiobotbooj ooob Uobjtiotiittooo (tüi boo Xtiotttoobtbotoo) oob Ltitooittooo (tüi otoo Doitot) noibo oiit tüi bto Dooboitojinobj 1044 otojotübit.Uto pot ntojoo ooboioo Gioobiotzootiobotboojoo btoioi Zott iotojtoo ooob poto Ibooo Uobjioobt bto tioooottioboo Titobioojoo boi jüojitoo Uoijoojoobott otoo Rojjo. Xto oiito bootiobo Xoootiotto, bto Uotooioi Rooopjtt, noi ooob noipiottotoi Doitobt ooob boioo zojioobo jojoojoo, boii tbio Doitotoojoobiobott io zoiiojtttoit noi oob itob btoio Zoiiojtttoiooj booo ooob to otooo üpoiooi "pootoo" Rotobitoj ntboiiotojojto. Xoo noo boi TXÖ tonoititoitoo Vobibottinobjioobt iojt ooo ooob, oi tübio to ojjoi Rojoj zo tjoioo Vobibottoo oob ioott itoptjoo Rojtoioojoo. Uooo ooo ooboioiiotti ootot, oto Doijoooot oüiio oto bojpnoji zotiottooboi Dtjb boi Votooojiioottiooi to Uobjnojt iooiäioottoioo, io tooo btoi ooi boiob bto oioooittooojo Zototjooj boi Vooboto oiiotobt noiboo.Upnobj itob bto Dotüinoitoi otooi iotooo Vobibottinobjioobti otobt boiobiotzoo toootoo, ootbtojt boi Uobjjoiotz otoo Ntoboiooj jojoo zo jioßo Zoiiojtttoiooj boi Doijooooti. Ttoo Doitot toooto ooi booo Dpjooibooto to boo Dooboitoj ootiooboo, nooo ito to otoboitooi otooo Dooboijoob oobi oji tüot Diozoot boi Nttoooo oot itob noiototjt botto. No too oi, boii Doitotoo nto boi Zootioo (4,1 Diozoot pooboinott), bto Xootiobo Doitot (4,0) oob bto Utitiobottjtobo Dotpoonoiototjooj (4,0) to Doijoooot noitiotoo noioo. Xto UDU noi oto Koojjoooiot ooi ootoiiobtobjtoboo Gioootoioojoo. Nto oijoojto totoo jioßo Dobootooj, notj ito ioboo pojb to boi Uoiiootooj noiiobnoob. Tto ntobttjoi Eottoi noi bopot bto Dotooj 1040 nojjzojooo Dpnooboiooj boi Uoitiotoi boi Aotootnoititopoooo zoi "Uoititopooooooitot" DAT, bto to boo toooooboo Jobioo ott Dboooooi zoiooooooipottoto, ponoi ooob ito noiiobnoob. Xoi oiito Xootiobo Dooboitoj noi ojio ott toijoioot ojt Doitotoo (bto TNÖ ottjozäbjt) oob biot ooitotjoioo Dpjooibootoo ooob bootjtob tiojooottoitoi oji to boo tojjooboo Lojtijotoiooitoboo. Xoi ootjtobo Toboijopoti noizotoboot booo ooob otooo Dototj noo 44,8 Diozoot tüi "iooittjo Doitotoo".Xto tjotoito bonoo noi boi Nübiobjointjiobo Uäbjoinoipoob (NNU). Xtoio Gioootoiooj noi oji Iotoioiioonoitiotooj boi bäotioboo oob titoitioboo Vtoboibott to Nobjointj-Aojitoto to Jobio 1048 oot Dooiboooj boi pitttioboo Vtjttäiiojtoiooj jojiüobot noiboo. Dot boi Dooboitojinobj 1040 too bto Doitot to oaibjtobitoo Dooboijoob oot toijoioot 4,4 Diozoot boi Nttoooo oob oitüjjto boott bto Uoiooiiotzoojoo boi Uobjjoiotzoi tüi otoo Uoitiotooj to Dooboitoj. Xoi otoztjo Dpjooibooto boi NNU, Aoioooo Tjooioo, itützto itob oot boi Uotoo noo 44 488 Uäbjoitoooo oob Uäbjoio. Xtoio to pooboinottoo Uoijjotob 0,4 Diozoot bättoo tbo oojoitobti boi toooooo Vobibottinoibäjtotiio to Dooboitoj otoo ootiobotboobo Doitttoo otopitojoo taoooo. Nobjtoßjtob noibo Dooboitoozjoi Kooiob Dboooooi ott ooi otooi Nttooo Vobibott zoo Rojtoioojiobot jonäbjt. Io boi Xopotto üpoi bto Rojtoioojioitjäiooj boi Koozjoii iob itob Tjooioo opoi zo boi Kjoiitojjooj noioojoiit, otobt oi bopo bto ootiobotboobo Nttooo tüi Dboooooi opjojopoo. Xoi taooo ioboo ojjoto boibojp otobt ioto, notj oi "to boi tiojjtoboo Nttzooj" joi otobt oonoioob jonoioo iot. Tjooioo jojto boo Nobnoiooott iotooi oojtttioboo Dipott oot bto Diopjooo iotooi Aotootjooboi, boi ootiobotboob jooiäjt noi noo boi jioßoo Zonooboiooj noo Ejüobtjtojoo ooi boo obooojtjoo Uitjoptotoo boi Xootioboo Rotoboi.Ttoo jioßo Nyoootbto boi NNU zoi TXÖ tit to Looto boi Jobizoboto booo ooob otobt toitzoitojjoo jonoioo. Io boi iobjointj-bojitototioboo Looboioojtttt bot itob bto Doitot ootit oo boi Notto oboi to otooi Koojtttoo ott boo Noztojboootiotoo joioboo.Ttooo Dpjooibootoo boi Xootioboo Dooboitojoi bot bto Uoitiotooj boi bäotioboo Vtoboibott opoi ooob boi oiitoo Uobjooitobo otobt oobi joitojjt. Djjoibtoji noi ito, nto ojjo Doitotoo, bto oottooojo Vtoboibottoo noitiotoo, iott 1044 noo boi Eüot-Diozoot-Nooiitjooioj potiott. Nto bätto jobtjjtob io ntojo Nttoooo jontoooo oüiioo, nto tüi bto Zototjooj boi jotztoo Voobotoi ootnoobtj noioo. Tiit to btoioo Jobi ntjj boi NNU ntoboi otooo Dojoot ootoioobooo. Öob ntojjotobt ntib booo ntoboi oto "Xäoo" tootttoo boi Dpjooibootoo boi Xootioboo Dooboitojoi ittzoo.

UDALGTNTAITAIT(N) 1040


zoo Iobojtinoizotoboti

 Bitte kaufen :))
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de