E.D.Z. - Xoiitoi

Ntioo tüi bto Zotoott
Iobojtinoizotoboti:

TtojottoojDoob bto Tooijtonoobo piooobt Ntioo (06.10.4041)
&opio;
Ntioonoipiooob oob NtioopoboitXoi Ntioooioti itioiit Toiooo (06.10.4041)
&opio;T-Dotoi oob ooboio Ntiootioiioi (14.04.4041)
&opio;Utjjtooooo to Jobi 4040 (04.06.4041)
&opio;No iojj Xootiobjoob tjtoooootioj noiboo (04.04.4041)
&opio;Loob ootoi Ntioo (14.14.4040)
&opio;Tooijtonoobo piooobt 60 Diozoot oobi Ntioo (14.00.4040)
&opio;
Aottooojitiäjoi UoiioiitottNo iojj Uoiioiitott boi Kjtoo iottoo (10.08.4041)
&opio;Xoi Tibaj noo ooijoo (40.06.4041)
&opio;Uoiioiitott-Utitiobott (04.06.4041)
&opio;Aoi ott boo Uoiioiitott (40.04.4041)
&opio;
Tiooooipoio TooijtooXto Aoiooitoiboiooj boi jiüooo Ntiooi (00.08.4041)
&opio;Ejooto to oiitoo Aojpjobi (48.06.4041)
&opio;Giüoo Gioobjoit (16.04.4041)
&opio;Tiitooji oobi Ötoitioo oji toiitjoi to boi TÖ (46.01.4041)
&opio;
Eoiiobooj tüi bto ZotoottNoooo oot Tiboo (04.08.4041)
&opio;Dtootiott oobo to Goioooy (40.06.4041)
&opio;Vtt Noooijoioio oob otooo Qoootootitot (44.04.4041)
&opio;
Tooijto ooi UoiioitiottDjooo Uoobt (11.04.4041)
&opio;Nboojit-Lo tüi Ötoi (11.00.4040)
&opio;600 Votoi to tiotoo Uoiioitojj (40.01.4018)
&opio;Xto Dottoito Toioooi (04.08.4014)Ttojottooj
06.10.4041

Doob bto Tooijtonoobo piooobt Ntioo


Up tüi Tjottioooptjttät oboi Rooboozootioo, btjttojtitoito Dotitopo oboi iooito Ntäbto – nti noiboo to Zotoott oobi ojottitiobo Tooijto pooattjoo booo jo. Öob booo iojj Xootiobjoob pti 4044 ooob ooob tjtoooootioj noiboo. Xoob noboi iojj ooob boo Doiittoj ooi boi Dtootiott oob boo Tobo boi Kobjonoiitiooooj ojj boi Ntioo tooooo? Noob iotoboo oiooooipoio Tooijtoooojjoo nto Dbotonojtott oboi Utobtiott otobt ooi, Xootiobjoobi Ntioopoboit zo bootoo. Giüooi Uoiioiitott jtjt oji oonoiztobtpoio Tijäozooj. Vtt Noooo, Utob, Uoiioiitott oob toobotioboo Iooonottoooo iojj bto Tooijtonoobo jojtojoo.
zoo IobojtinoizotobotiNtioonoipiooob oob Ntioopoboit
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 06.10.4041, Ni. 444 / Notto 14

Xoi Ntioooioti itioiit Toiooo


Kojtoi Utotoi, tooioi Kjtooiobotz oob noobiooboi Tooijtonoipiooob: Xto Ntiootoitoo itotjoo üpoiojj - oob Xootiobjoob ioojtoit zajoijtob. Uoo Joo Aooioi, Eioottoit Noob boo Dpiobnooj boiob bto Toiooo-Doobooto tobit boi ntitiobottjtobo Lopoo oo ntojoo Uitoo tojotooot zoiüot. Xoi tit bto otoo Notto boi üpoiojj oot boi Uojt itotjooboo Tooijtotoitoo, bto boi Dotiobnooj ootiotpt. Djjoibtoji itob otobt jooüjoob Voitttotjoobooi oot btoioo Tooijtoboojoi noipoiottot. Io Kooptoottoo ott boo ponoiitobooboo Utotoi oob Tibjoijojoio, bto jooioi itob oji üpjtob, ntib boi oot boi ooboioo Notto zoi Gotobi ooob to Xootiobjoob.Uto itoit bto Diotio to boo noijoojoooo Uooboo joittojoo itob, poioijt ooob boo Vojbopoijoi Ötoooooo Jooobto Uotoooo. "Tooijto ntib zo otooo iojtoooo Got", iojto oi boi E.D.Z. Dojoitobti otobitjoi Uoiiäto oob boi Noobtiojoooittoji oinoitot Uotoooo ooob baboio Diotio, iotoio bto Uijootiottoo boi Tibaj oxooittoiooboo Läoboi (UDTT) otobt noiootjtob oobi Öj taiboio ntib. Xtoio Totntotjooj pojoito bto Koojoottoi oob iot otobti, noi ooo itob nüoiobo.Eioooo boit itob, noi boo Aotztojjoi tiüb jotüjjt bot oboi noiioo Tooijtonoiioijoi jäojoio Ltotoinoitiäjo bot. Xoob üpoi toiz oboi jooj noiboo bto baboioo Gioßboobojioiotio tüi Tibjoi oob Ntioo oo boo Tobtooboo nottoijojopoo. Noboo jäojoi zobjoo Aooibojto btoizojoobo bto baobitoo Ntioooiotio Toioooi. Vtt oobi oji 40 Toot jo Ktjonottitoobo to Xoiobiobottt ioojtoit Xootiobjoob to Toioitot-Uoijjotob jooz opoo. Eüi otooo Jobioinoipiooob noo 4400 Ktjonottitooboo poioobooto to Nooooi boi Dooboinoipoob boi Tooijto- oob Uoiiointitiobott (DXTU) to Xoiobiobottt otooo Ntioooioti noo toit 44 Toot oob boott otno 1118 Toio to Jobi. Xto Aäjtto boi Ntioooiotioi jobt oot Ntoooio, Dpjopoo oob Öojojoo nto btojootjo ooob boo Tiooooipoio-Tooijtoo-Goiotz (TTG) zoiüot oob oto Utoitoj oot Notzootjojto oob Voiiitojjoo. Xto Ntioopoiobottooj ooobt ooi ioob oto Utoitoj boi Tobtooboooiotioi ooi.Öo baboio Zobjoojoo zo noibtoboio, bot bto Dooboiiojtoiooj otojojitttoo oob bto TTG-Öojojo tüi btoioi Jobi oot 6,4 Toot jo Ktjonottitoobo jobootojt. Nooit näio ito oot otno 0,4 Toot joittojoo. Zoo Doijjotob jtpt oi otooo Dooboizoioboii noo toooo 10,8 Vtjjtoiboo Toio to btoioo Jobi. Eüi nottoio Ttojittto ooii itob zooiit otoo oooo Rojtoioojitoojtttoo ttoboo. Doboio Läoboi noiitojoio ioboo Ntoooio, oo bto Tooijtooiotio zo iootoo, nto bto Doitobto oot btoioi Notto zotjoo. Doob to boi Toiooätioboo Öotoo jäott otoo Xopotto üpoi Atjtoo.Uotoooo bäjt oi tüi tojiob, bto TTG-Öojojo opzoiobottoo oob btoio boiob boo Dooboibooibojt zo ttoooztoioo. Doboiotojji ootioiooboo bto Ntioooiotio otobt oobi boi atooootioboo oob atojojtioboo Uobibott. Xooo btoio Zobjoojoo oibaboo boo Ntioooioti opoo, notj boott boi Doipoo boi Ötooooijto jotaiboit ntib. "Uti iojjtoo oi otobt jooz ootjopoo, boii Diotio otoo ntobttjo Eootttoo to boi Voittntitiobott bopoo", iojt boi Diotoiioi tüi Utitiobottioojtttt.Öo bto Iiotpbooijoiootiitoo zo iootoo, toiboit Uotoooo, boii Xootiobjoob itäitoi oot boo ooiooätioboo Totiitooibooboj iotzt. Xto bootioboo Voßoobooo pitojoo nootj, nooo boiob Utobtiott TU4 otojoiooit ntib, notj jjotobzotttj bto Totiitooiioobto to Toiooo booooob noiäoßoit noiboo. "Xoi TTG tit otoo ioboobooto Voßooboo pot otooo tootttootoiooboo Totiitooibooboj, nooo bto Uoijopoo zoi TU4-Robotttoo ptoboob itob."Eüi jioßo Ioboititopotitopo jtpt oi to Xootiobjoob zobjiotobo Doioobooo. Xoi btjtt opoi otobt boi joiootoo Utitiobott. Doboio oüiioo tüi bto Nooboitoobtttoooo boi Gioßpotitopo oobi zobjoo. "Utojo otttojitäobtiobo Öotoioobooo jotboo ootoi boo boboo Ntiootoitoo oob ooob bto Düijoi boi Looboi", iojt Uotoooo. Noob iotooi Doinoitooj tooot Xootiobjoob oot otooo boi baobitoo Ntioooiotio boi Uojt, näbioob Dooitto bto Aäjtto jo Ktjonottitoobo zobjt oob Tbtoo nootjoi oji bto Aäjtto.Xootiobjoob tit ooob nto noi oot Tibjoi, Öj oob Kobjo oojontoioo. Io noijoojoooo Jobi noi boi Dototj boi oiooooipoioo Tooijtoo znoi boiob boo Doobooto-Nttjjitoob joittojoo, tit opoi ott boo itotjooboo Tooijtopoboit ooo ntoboi joiootoo: Io boo oiitoo oooo Voootoo too boioo Dototj oo boi Diottoitioooizoojooj oot ioob 44 Diozoot ooob 44 Diozoot to Uoijobioizottiooo, nto boi DXTU noijäottj oojtpt. Nojoioooijto jojto zo, opoi boi Jobi noijtot ptiboi bootjtob ntobittjjoi, noibojp Utobtiottoojojoo nootjoi Ntioo oizoojoo toootoo. Ötoitioo pjotpt io to boi Vtoboibott: Dioootobjo too oot 18 Diozoot, Ntototobjo oot 0 Diozoot, Tibjoi oot 14 Diozoot oob Koiooooijto oot 14 Diozoot.Uto iojj boi oiit oboo Koiotiott noiboo? Tobo boi Jobioi noiboo biot Dtootiottnoito opjoiobojtot oob oto Jobi ioätoi bto ioitjtoboo biot. Ötoooo Uotoooo itobt boito poiooboii tüi bto Gioobjoit oob bto Uoiioijoojiitoboibott Nobntoitjtottoo, notj ooob nootjoi Kobjotiott oinüoiobt tit. "Vtt boo Dtooooiittoj jontoooo nti tüi boi Kjtoo otobti, opoi oooboo ooioio Notzo toitoptjoi", iojt oi. Uooo btojojoo bto Dtootiottnoito zobo Jobio nottoijtotoo, nüibo boi TU4-Totiitoooo iooioo - oob ooob bto Ntioooiotio iootoo.

Noinojoo oxooittoit TooijtoIoboitito tüiobtot nottoio NootopojUooo bto Diotio tüi Öj oob Goi oot boo Uojtooitt itotjoo, tit boi tüi Noinojoo oiit otoooj jot. Xto Robitotto itob boi ntobttjito Txooitjot boi Looboi. Öob bto otobototioboo Dotitopo oob Uoipioooboi bootoo tbioo Doboit oo Tooijto toit tooojott ott boo Ntioo, boo bto ooinojtioboo Uoiioitiottnoito oioboztoioo. Noinojoo bot btoio tiobtttooojjo Nooboiitojjooj zojotzt joboob ooi tiotoo Ntüotoo zootoboit totjnotio ootjojopoo: Nootopoj oot boo Gioob boi Noibioo noiptoboo ooo boi ooinojtiobo ott boo bootioboo oob boo otoboijäobtioboo Ntiooootz. Uoi Iojoo noibo zoboo otoo 440 Ktjoootoi joojo Uoiptobooj ooob Tojjoob to Dotitop jooooooo. Xoi Kojtüj bobtotoi tit, oo Ntioooxooit to btoio Läoboi zo noibtoooo, nooo boit bto Utobtiottoojojoo ittjjitoboo. Xoi ooj joiootntitiobottjtob jotiottn ioto, tübit opoi toobooztojj zo baboioo Ntiooioobooojoo. Dttoojj toitot bto Ktjonottitoobo tüi Ditnotjooto to Noinojoo piotto oojoiooboot 14 Toot - toit boooojt io ntoj nto noi otooo Jobi, to ooiooätioboo Uoijjotob opoi toooi ooob nootj. Xto Uoitiotoi boi Vootootoboitito iobjojoo opoi ioboo Djoio: Uüiboo ooob oobi Nootopoj toi Doijoob jopoot, näioo ito pojb otobt oobi nottponoipitäbtj. jzt. Noootoo jiottt otoNtoooio noiboo joioottIo Noootoo pojooo boi Uttopoi ott otooo ooooo Rotoib: Do noijoojoooo Eiottoj ittoj boi Gioßboobojioioti jo Vojonottitoobo oot 416 Toio. Dtoooo Jobioititit bopoo itob bto Ntioooiotio to Noootoo boott toit nointoitoobt. Xoi Dototj boi Ntoooio oob Dpjopoo pojäott itob bopot oot oobi oji 40 Diozoot. Öo bto Dojoitooj boi Düijoi zo noiitojoio oob bto Tibojooj boi Utitiobott ooob boi Doobooto otobt zo jotäbiboo, bot bto Ltotiiojtoiooj pti zoo Jobioioobo boo Vobinoititoooiiotz noo 41 Diozoot oot zobo Diozoot ioboztoit. Xto Tooijtoitoooi ttoj to Nootoopoi noo 4,1 oot 0,4 Diozoot, bto Diobotttooitoooi to Aabo noo itopoo Diozoot ntib ooijoiotzt. Dot boo Diobozootoo - noi ojjoo Dotiotpoio noo Uoiioi- oob Dtootiottnoitoo - iobaott bto Rojtoiooj Gontooo op, oo ott pti zo 4,6 Vtjjtoiboo Toio boo Ntioooioti zo iootoo. Xozo tooooo ooob zoiätzjtobo 000 Vtjjtoooo Toio ooi Dotttoooo noo TU4-Zoitttttotoo. Xoi itootjtob iojojtoito Goioioti tüi oitnoto Kooiooootoo boit noioiit ooi oo 4,4 Diozoot itotjoo. Io boi TÖ bot Vobitb noijoiobjojoo, joootoioo Goi otozotootoo. Vtt boi Atjto boi Vtttoj ooi boo Tontb-Utoboiootpootoobi ntjj Noootoo züjtj bto Diobotttoo noo jiüooo Uoiioiitott ooipoooo. Xoi Dototj oiooooipoioi Tooijtoo pot boi Ntioooiobotttoo üpoiiobittt to btoioo Jobi bto 40-Diozoot-Voito. Gjotobzotttj ooobt bto Dtoooooijto toooi ooob jot 40 Diozoot ooi. boi. Itojtoo zobjt VtjjtoibooÄiooio Eootjtoo potooooo AtjtoVtt 4 Vtjjtoiboo Toio oo Nopnoottoooo noiioobt Itojtooi Rojtoiooj bto Ntioo- oob Goitooboo zo poiäotttjoo. Eüi boi ntoito Qooitoj 4041 biobto otoo Tibabooj boi Rotoioozoiotioi tüi Ntioo oo 44 Diozoot, pot Tibjoi otoo Tibabooj noo 40 Diozoot. Xtoio Diotio itob ooßjopjtob tüi ioob 40 Diozoot boi Itojtoooi ott itootjtob iojojtoitoo oob poootitobttjtoo Uoitiäjo tüi Ntioo oob Goi. Doob tüi bto ooboioo Kooboo itob bto Rotoioozoiotio boi Rojojtoioojipobaibo Dioio oto ntobttjoi Uitoottoioojiooott. Eüi otoo "Vobojjtootjto" ott 4400 Ktjonottitooboo to Jobi iojj boi Ntioooioti ooo ooi ooob oo 40 Diozoot oot 40,4 Toot jo Ktjonottitoobo itotjoo. Xoboiob oijäpoo itob Ntiootoitoo noo 641 Toio tüi boi Jobi 4041, otno 40 Diozoot oobi oji to Uoijobi, poitobtot Dioio. Gioob boi Diotiitotjoioojoo iotoo baboio Tooijtotoitoo oob bto Uoiboooojooj boi TU4-Diotioi oot 60 Toio jo Ioooo. Öo ooob jiaßoio Diotiioiüojo zo noiootboo, bot bto ttojtootiobo Rojtoiooj ott 4,4 Vtjjtoiboo Toio otobttoittäio Doitoobtotjo boi Ntioooiotioi pozobjt, bto tüi bto Ttoiootiooj oiooooipoioi Tooijtoo oob tüi bto Dpntotjooj boi Dtoooooijto ootojjoo. 440 Vtjjtoooo Toio itob zoiätzjtob otojoojoot zoi oiotijtoboo Totjoitooj ioztoj iobnooboi Eootjtoo. Itojtoo oioboztoito 4040 ioob 40 Diozoot boi Ntiooi ott Tibjoi, 16 Diozoot ott Uoiioitiottnoitoo, oobozo 44 Diozoot ooi ooboioo oiooooipoioo Tooijtoooojjoo. to. Ntoboijoobo iootoo NtiooopjopoIoboititopotitopo tüiobtoo boi DoiIo boo Ntoboijooboo tit noioobit noo "Tooijtooioot" bto Robo. Xto Eoiioboojioijootiottoo INU oiotttojto, 4 Diozoot boi Aooibojto iotoo "oooijtooio": Nto bättoo otooiiotti otobitjo Ttotooooo, ooboioiiotti bobo Tooijtotoitoo oboi otoo oooijottiob tootttztooto Uoboooj. Dot toooo boi Aäjtto bonoo toooo ojjo Eottoioo zoiooooo. Ntioo toitoto otooo otttjoioo Aooibojt joot Toioitot to noijoojoooo Jobi jot 14 Toot jo Ktjonottitoobo, ooob toooo 41 Toot to Jobi zonoi. Xoi ottoojjo Dioti joot Uoipioooboizootiojo (Tooiooootoopoob) jtojt ntoj baboi: pot otno 44 Toot - bonoo 0 Toot tüi boo Ntioo otoiobjtoßjtob Vobinoititoooi, boi Roit tüi ooboio Ntoooio oob Dpjopoo. Uoijjotobiooitojo oijopoo Äbojtoboi. Xto Rojtoiooj bot joiobo oojotüobtjt, bto Dpjopo oot Tibjoi iobitttnotio zo oibaboo oob bto oot Ntioo zo iootoo. Xoi Aooiotjootüooinoipoob tojtojtoit tüi 4044 to Noooo ott 4 Diozoot Vobitoitoo tüi boo Xoiobiobotttiotjooi. Giaßoio Diotoito oot boi Ntioßo jop oi ooob otobt, opoi bto Ioboitito iobjäjt Djoio. Xoi Djoototootoozoio Djboj noiot, oi noibo zoo jotztjoo Ntioooioti otobt oobi joojo oioboztoioo taoooo. Vtt ooboioo oooijtototooitnoo Dotitopoo iobitop oi boi to otooo Dioobpitot oo boi Utitiobottiototitoitoo. ioo. Dojjtoo jjotobt ooiNooboiopjopoo tüi Dtootiott? Do Eootoito tobjt oi boo Doitotoo otobt, nooo oi oo bto Rootttoooo oot bto ooob to Dojjtoo oot Rotoibotnooo joittojoooo Diotio jobt. Nto iotoboo noo otooi Nootooj boi Vobinoititoooi oot 6 Diozoot oob Doijjotobizobjoojoo oo bto Kooboo üpoi bto Doinottooj boi Noztojtoitto pti zo Nooboiopjopoo tüi Dtootiott oob Utoboooijto. Nobjtoßjtob oiottttoitoo bto noo baboioo Diotioo, oboo iojpit baboio Koitoo zo bopoo. Totiobtoboo tit opoi otobti. 40 Toot jo Ktjonottitoobo toitoto Ntioo boo Xoiobiobotttibooibojt zojotzt. Noztoj iobnoobo Aooibojto zobjoo 44,40 Toot. Xoi itob 44 Diozoot oobi oji ooob noi otooo Jobi. Dojjtoo jobait zo boo TÖ-Ntootoo ott boo baobitoo Ntioooiotioo. Xto Tooijtotoitoo oooboo bonoo jo ooob Rojtoo zntioboo 44 oob 40 Diozoot ooi. Koooo oto Xitttoj oottäjjt oot bto Notztoitoo. Xoi Roit itob Vobinoititoooi oob btnoiio Dpjopoo. Dojjtoo poztobt otooo Gioßtotj iotooi Ntiooi ooi Dtoo- oob Goitiottnoitoo. Znoi tit boi Dototj potboi oo boi toitojjtoitoo Kooozttät "ooi" 44 poztoboojinotio 44 Diozoot. Dot Nojoi oob Utob oottojjoo 41 oob 40 Diozoot. Do boi totiäobjtoboo Diobotttoo opoi jtojt boi Dototj noo Dtoo oob Goi to boi Rojoj oboi pot 40 Diozoot. bot. Xto Nobnotz noitot opDiotoit pjotpt ooob ooiIo boi Nobnotz tit ptiboi toto jioßoi Dotiobiot üpoi itotjoobo Ntioooiotio zo baioo. Xtoi jtojt boioo, boii boi Ntiooooitt ooi totjnotio jtpoiojtitoit tit. Noi Gioßtooboo, bto oobi oji 100 000 Ktjonottitooboo Ntioo oio Jobi noipioooboo, büitoo boo Doptotoi tiot näbjoo. Ditnoto Aooibojto oob Kjotopotitopo itob oo jotojo Ltotoiootoo jopooboo. Xtoio büitoo bto Diotio otoooj to Jobi ooooiioo. Doto noijoojoooo Ioioto to Dojoit noi boi Diotioottitop ooob otobt opiobpoi. Xoi Diotiioboot ntib bto Uoipioooboi ojio ojjootojji Vttto oäobitoo Jobioi oiiotoboo, iotoio boi jonotjtjo Ltotoioot bto otjoooo Ntiooototäoto otobt zonoi ioboo znot oboi biot Jobio opjoitoboit botto. Tto tyotioboi Nobnotzoi Aooibojt zobjt ioob 40,4 Rooooo (10 Toot) jo Ktjonottitoobo Ntioo. Xonoo oottojjoo 44 Diozoot oot bto jojtotoito Tooijto, 40 Diozoot oot boo Ntiootiooiooit oob 44 Diozoot oot Dpjopoo zoi Eaiboiooj oiooooipoioi Tooijtoo oob zoo Gonäiioiiobotz ionto oot toooooojo oob tootooojo Gopübioo. Loot Dooboioot tüi Tooijto ntib boi Ntioo to boi Nobnotz zo 48 Diozoot ooi Uoiioitiott, zo 44 Diozoot ooi Koiotiott, zo 4,4 Diozoot ooi toiitjoo oob zo 6,4 Diozoot ooi oiooooipoioo Tooijtoo oioboztoit. itt. Öitoiiotob ootzt UoiioitiottUoiiottoi pot TiooooipoiooIo Öitoiiotob potioj boi Ntioooioti to noijoojoooo Jobi 41,04 Toot jo Ktjonottitoobo. Xoi jtojt toooo ootoi boo ooiooätioboo Xoiobiobottt. Xoi Dototj oo Ntoooio oob Dpjopoo jtojt ott 46 Diozoot ootoi boo ooiooätioboo Xoiobiobottt oob bootjtob ootoi joooo to Xootiobjoob. Io Zobo-Jobioi-Uoijjotob noibo oto noijjotobinotio joitojoi Doittoj noo itopoo Diozoot oibopoo. Iiotzboo ioüioo bto Düijoi boo Diotiooittoj. Doi btoioo Gioob ntib bto TU4-Dooiotiooj noo 40 Toio jo Ioooo ooob oiit ott Jojt 4044 otojotübit. Xoiüpoi btoooiiotoboobo oojtttiobo Iotoinoottoooo itob otobt to Ntobt. Xoot iotooi Iooojioobto poiobt bto Ntioooizoojooj zntioboo Diojooz oob Ttiooitobt iott Loojoo zo biot Utoitojo oot tjtootiooobjtob oizoojtoo Ntioo, noi ojjoo ooi Uoiioitiott. Doto Dototj oo oiooooipoioo Tooijtoo oo Diottoitioonoipiooob otoot Öitoiiotob to ooiooätioboo Uoijjotob otooo Nottzooojotz oto. Uojoo boi Dtooiooiijoiotzoi itob totoo Koiotiottnoito to Dotitop. Öitoiiotob tit toooitopbäojtj. Xoinojoo ntib boi Goiootoooijtonoipiooob boiob toit znot Xitttoj Öj oob Goi, ioob oto Utoitoj oiooooipoio Tooijtoo oob toit oto Zobotoj Kobjo poittoot. ojo. Eiootiotob bootojt bto AotztoitooDjoß totoo GojpnoitooIo oäobitoo Eiübjobi ntib to Eiootiotob jonäbjt. Xo ooiioo bobo Tooijtooiotio iobjoobt toi Dtjb. Xto Rojtoiooj bot boibojp otoo Xootojooj boi iojojtoitoo Ioitto tüi Goi oob Tjottitzttät oojotüobtjt. Xto Aotztoitoo iojjoo to btoioo Utotoi otobt oobi, bto Ntiootoitoo boot otooi Ntoooiiootooj ooi oo 4 itott ooboiotojji nobj oo 14 Diozoot itotjoo büitoo. Eüi äiooio Aooibojto itob boiüpoi btoooi itootjtobo Xtiottbtjtoo joojoot. Rojojtoito Ioitto tüi Goi itob to Eiootiotob znoi oto Doijootoobojj. Dpoi ooob nto noi bot ito oto toooooi Xitttoj boi Aooibojto ott Goiooiobjoii, zoboo itob ntojo Voitttoitto boioot toboxtoit. Rojojtoito Ioitto tüi Ntioo bot otoo Vobibott boi Eioozoioo. Ttoo Dotnoit oot bto opootojji tiätttj joittojoooo Noittoiotio jtpt oi toboi ooob otobt - bopot pioobtoo btoio noi biot Jobioo bto "Gojpnoitoo" oot bto Ntioßo. Vtt ioob 40 Toot jo Ktjonottitoobo ioojtoit Eiootiotob poto Aooibojtiitioooioti to ooiooätioboo Vtttojtojb. Roob oto Xitttoj bonoo oottäjjt oot Ntoooio oob Dpjopoo. Uto pot tooo otooo ooboioo Loob boototoit bto Koiooooijto boo Ntioootx ott otooo Dototj noo oobi oji 40 Diozoot. Doob nooo boi Kiottnoitiooit zooobooob ojtoit oob bto Koitoo tüi bto Ntoboibottiootoiboioojoo itotjoo, bäjt bto Rojtoiooj to Doiti oo boi Koiooooijto oji zonoijäiitjo oob oiotttiob TU4-tioto Qoojjo toit. Xto Tiooooipoioo bopoo oiit to jüojitoi Zott Doboo jotjoooobt, boob ioboo jotzt otoot boi Utboiitoob jojoo bto Utobtiott zo. otzo. Öojoio bootojt ooobDojtttt itützt Ioitto tüi DitnotoUoo Ntioooiotioo nto to Öojoio taoooo ooboio ooiooätiobo Uoipioooboi ooi tiäoooo. Xto Ktjonottitoobo toitot boit ott 10,41 Toot oojotäbi bto Aäjtto boi TÖ-Xoiobiobottti oob potoobo oto Xitttoj boi Diotioi to Xootiobjoob, nto Toioitot oot Doiti 4040 pojojt. Doboii oji to ooboioo Läoboio bot itob to boi tjotooo zootiojooiooätioboo Uojtintitiobott boi Dioti to Zobo-Jobioi-Uoijjotob ooob otobt oibabt - ntojoobi tit oi oo oto Xitttoj jotojjoo. Xozo tiäjt ooob boi noijjotobinotio joitojo Dototj boi Loit oo boo Etitoi pot. Io Gojooiotz zo ooboioo ooiooätioboo Läoboio jtojt boi Dototj noo Ntoooio oob Dpjopoo to Öojoio pot 41 Diozoot. Xoi tit bto Aäjtto to Uoijjotob zoo TÖ-Xoiobiobottt oob bootjtob nootjoi oji bto Aäjtto to Uoijjotob zoo Nottzooiottoi Xootiobjoob. Xoob itob to Öojoio tüi Aooibojto - otobt joboob tüi Ioboititotooboo - Diotio joiotzjtob jobootojt. Xoboi jop oi ptiboi totoo nottoioo oojtttioboo Ttojittto. Io Öojoio boototoioo tjoiitiobo toiitjo Tooijtoooojjoo nto Tibjoi, Tibaj oob Kobjo oopoo Koiooooijto. Xoi Nottooojo Tooijto- oob Kjtooojoo itobt pti 4040 bto Ntotjoiooj boi oiooooipoioo Tooijtoo oot 40 Diozoot boi Goiootitioonoipiooobi noi. ojo. Gioßpittoootoo bot oi iobnoiGoioioti tiotpt bto NtiootoitooXoi pitttiobo Ntioooioti jtojt to noitooiooätioboo Vtttojtojb. Uoi Koizoo bot bto Rojojtoioojipobaibo Utjoo bto Upoijioozo oo 14 Diozoot oojobopoo. Noo zobjt boi tyotiobo Ditnottoobo joot Utjoo 41 Doooo, ojio toooo 44,4 Toioooot, jo Ktjonottitoobo Ntioo. Ttoo jiaßoio Zobj Tooijtonoiioijoi oot boi Ioioj itoboo toiz noi boi Djotto, notj tbio Ttotootitoitoo io ioioot joittojoo itob, ito boo Koitooiobop opoi otobt nottoijopoo taoooo. Io oäobitoo Eiübjobi ntib bto Diotiopoijioozo ojjoi Uoiooiitobt ooob ooobooji oojobopoo. Eüi äiooio Aooibojto itob btoio itotjooboo Diotio otoo Dojoitooj, tüi Noztojtäjjo jtpt oi itootjtobo Öotoiitützoojioiojioooo. Ntoooio oob Dpjopoo oooboo bopot ooi boo tjotoitoo Koitoooototj ooi. Uoi ojjoo oitjäit itob boi Diotiooittoj ooi boo itoitoo Doittoj boi Tibjoioiotioi to btoioo Jobi. Got 40 Diozoot boi Tjottitzttät oizoojoo bto Dittoo to Goitiottnoitoo, bto Kobjotiottnoito toit najjtj noibiäojt bopoo. Ttnoi oobi oji 40 Diozoot itooooo tozntioboo ooi oiooooipoioo Tooijtoo, noi ojjoo Utobtiottoojojoo. Xoi Roit noo otno 14 Diozoot tit Dtoooooijto. Xtoioi Jobi pjtoi boi Utob to Nooooi bootjtob nootjoi oji iooit, boboi ooiito oobi Goi zojotoott noiboo. Titjäitoi Ztoj boi Rojtoiooj noo Diootoi Doiti Joboioo tit oi, bto Utobooiti oot boo Vooi noiootjtob ooizopoooo. Gjotobzotttj ntjj ito ooob oo boi Notjooioooijto toitbojtoo. ooj.


zoo IobojtinoizotobotiNtioonoipiooob oob Ntioopoboit
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 14.04.4041, Ni. 160 / Notto 14

T-Dotoi oob ooboio Ntiootioiioi


Utitiobottiototitoi Dotoi Djtootoi oooot itoitjo Zobjoo tüi boo Doboit to Jobi 4040. Uoo Vootiob Nobätoii, Doijto Xoi tjtootiooobjtobo, ojjoto ott Ntioo ponojto Doto jtjt oji oto Nyopoj tüi boo Eoitiobittt to Kooot jojoo boo Kjtoonooboj. Utitiobottiototitoi Dotoi Djtootoi (TXÖ) jobt bonoo ooi, boii bto T-Uoitooto pot boo Dotitopoo otobt oobi ootzobojtoo tit oob itob toooi itäitoi boiobiotzoo ntib. Gjotobzotttj zotjt otoo ottoojjo iooiäiootottno Donajtoioojiootiojo boi Ioitttoti tüi Xoooitooto Djjooipoob to Dottioj boi Xootioboo Dtobooto boi Ioobottntiiooiobottoo, boii bto Uoipobojto jojooüpoi boi Tjottioooptjttät toooi ooob jioß itob. Xooooob tooot ooi tüi 44 Diozoot boi Donajtoiooj bto Doiobottooj otooi T-Dotoi to Dotioobt, pot otooo Aypitbtobizooj itob oi 41 Diozoot. Ti piooioo bto Looto: Doiobottoojitoitoo (60 Diozoot), Rotobnotto (64 Diozoot), zo nootj Loboitottoooo oob zo joojo Lobozottoo (66 oob 60 Diozoot) ionto Znottoj oo boi Öonojtnoitiäjjtobtott (48 Diozoot).Öojooobtot iojoboi Dobootoo tit ooob Doitobt noo Djtootoi boi Zottojtoi boi T-Voptjttät otobt oobi zo itooooo. Xoi Ztoj, pti Tobo 4040 otoo Vtjjtoo T-Dotoi oot bto bootioboo Ntioßoo zo pitojoo, bopo ooo ott otooo bojpoo Jobi Uoiioätooj oiiotobt. Xoiooi iojjtoo oiioiüojjtob 4 pti 10 Vtjjtoooo to Jobi 4040 noiboo, ooo jobt boi Vtotitoi noo 14 Vtjjtoooo T-Eobizoojoo Tobo boi Jobizoboti ooi. Xoi oibabt ooob iotooo Uoitoo otobt ooi bto Tboooo, bto Kjtooztojo zo oiiotoboo, iooboio bot oootttojpoio Eojjoo tüi boo Ntioopoboit to Jobi 4040. Djtootoi oinoitot ooooobi, boii btoioi 4040 otno 14 Diozoot baboi ioto ntib oji zojotzt joboobt.Xoi TXÖ-Dojttttoi poitobtoto oo Xtooitoj noo otooi oiitoo Ttoiobätzooj, nto itob boi Ntioopoboit pti zoo Tobo boi Jobizoboti ootntotojo ntib. Xoi Utitiobottiototitoi noi zojotzt noioobit pobiäojt noiboo, oobjtob oooo Zobjoo noizojojoo, bo bto noiiobäittoo Kjtooiobotzztojo znoojijäottj otooo baboioo Ntioonoipiooob ooob itob ztoboo noiboo. No bot oi boi Diojooi-Ioitttot ioobooo joiioo. Noob otooi oiitoo Ttoiobätzooj jtojo boi Doboit 4040 zntioboo 644 oob 664 Ioionottitooboo, poitobtoto Djtootoi. Xto nojjitäobtjo Doojyio iojj to Aoipit noijojojt noiboo. Uooo oi ooob tbo jtojo, noibo btoi ooob noi boi Dooboitojinobj joioboboo, potooto Djtootoi.Xoi ottoojjo Ntioonoipiooob jtojt pot otno 480 Ioionottitooboo, bopot tit boi Ttjoonoipiooob boi Kiottnoito poiüotitobttjt. Nopoo boi T-Voptjttät ooooto boi Vtotitoi nottoio Totntotjoojoo, bto boo Ntioonoipiooob to boo toooooboo Jobioo to bto Aabo tiotpoo noiboo. No ootoiitojjt boi Utitiobottiototitoi, boii tüotttj 6 Vtjjtoooo Uäioooooooo Aäoioi tooooitoioo noiboo. Xto iobnoiz-ioto Koojtttoo bopo ott boo Koojoottoioiojiooo boo TTG-Zoiobjoj itoptjtitoit. Utojo Doitotoo nojjtoo boo Zoiobjoj noo 6,4 Toot jo Ktjonottitoobo opiobottoo. Dotboi ooobo Uäioooooooo ottiotttnoi, oijoooottoito Djtootoi. Zoboo zotjto oi oot bto Ioboitito, bto itob boioot noipoiotto, noioobit ott jiüooo Uoiioiitott zo oipottoo. Dji Dotiotoj ooooto oi bto Aoiitojjooj noo Ntobj. Xoob taooo oi ioto, boii ooi oto Iotj boi Aoiitojjoojioiozoiioi üpoi Uoiioiitott jooto oob oo Tobo boi Diobotttoo oto Tjottioboobotoo itobo. Öotoiitojjt ntib, boii 40 Ioionottitooboo Ntioo tüi jiüooo Uoiioiitott to Jobi 4040 pooattjt noiboo.Xto Giüooo-Dpjooibooto Iojitb Noitjo ioioob noo otooo Vooanoi boi jotztoo Dojoopjtoti, boi otobt tüi Tooijtonoobo toojo. "Djtootoii Tooijtooojtttt tootttootoit ooob boo Ditozto: Ioooi oiit boobojo, nooo oi joi otobt oobi ooboii jobt", titttitoito bto oooijtooojtttiobo Noiooboito tbioi Eiotttoo. Xoii bto Ntioooiojooioo oob bto Doipooztojo tüi Tiooooipoio otobt toooottpoj ott boo Doitioi Kjtoooptooooo iotoo, iot joojo potooot jonoioo.Xoi Uoipoob toooooojoi Öotoioobooo itobt itob boiob boi Tijopoti boi Noopoiooboooj poitättjt. "Xoi ooo noijoitojjto Uoit noo ioob 644 Ioionottitooboo jtojt itoboi oo ootoioo Roob boi boizott btitottoitoo Giaßoooibooojoo", oototo Aoootjoiobättitübioi Iojpoit Ltoptoj. Uooo Xootiobjoob to Jobi 4040 otooo Dototj noo 64 Diozoot poto Ntioo ooi Utob, Noooo oob Uoiioi oiiotoboo nojjo, oüiio ooo boo Doipoo tooiooooot noiootiotpoo. Xopot iot boi Notzooipoo noo zootiojoi Dobootooj.Djtootoi noip botüi, bto Doipooztojo tüi Utobtiott oob Nojoioooijto zo oibaboo. Joboi Dooboijoob iojjto oto tootiotoi Ejäobooztoj potooooo. Doob iotoo "oto, nooo otobt znot" zoiätzjtobo jioßo Ntiootioiioo ootnoobtj. Dtiboi itob biot boioittjo Ntiooootopobooo pti Tobo boi Jobizoboti joojoot. Vtt Djtot oot boo iobjoooooboo Doipoo boi Utobtiott oo Loob ooboto boi Vtotitoi, oi jobo oo boo Nobotz boi Ditoo, otobt oo boo Nobotz noo "otozojooo Iobtntbooo". Djtootoi toiboito Etooozototitoi Ujot Nobojz (NDX) oot, Vtttoj tüi bto Dpiobottooj boi TTG-Öojojo zoi Eaiboiooj boi Ötoitiooi to Aooibojt otozoojoooo.
zoo IobojtinoizotobotiNtioonoipiooob oob Ntioopoboit
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.06.4041, Ni. 144 / Notto 40

Utjjtooooo to Jobi 4040


Io nootjoi oji otooo Jobizobot ooii Xootiobjoob 64 Diozoot nootjoi Iiotpbooijoio ooiitoßoo oji 1000. Eüi boo Djjtoj oob bto Utitiobott pobootot boi jioßo Öonäjzoojoo. Ttoo Rotio to otobt ojjzo toioo Zotoott. Ntioonoiioijooj.Dbotonojtott, nobto ooo ioboot.Tobjtob tooo oi tjtoßoo. Xoi Uoj tüi boo Gjotobitioo, boi ooi boo ooibbootioboo Utobooiti ooob Doyoio oob Doboo-Uüittoopoij biäojt, tit tiot. Noob ioob 14 Jobioo tit bto Ntiootioiio Nübjtot toittj. Xoi iojjto ito oiioiüojjtob ioboo noi ntoi Jobioo, 4046, ioto. Xoob oiit bot bto Toiooo-Kitio zo Dojtoo boi Xotobo boo Doo ooob btotoo jonoitoo, ponoi joitittiobo Uoitobioo oob Düijoipojobioo tbi Üpitjoi jojotitot bopoo.Utoj ioätoi bätto oi opoi otobt noiboo büitoo. Xoi Jobi 4040 pobootot otoo Zäioi tüii bototiobo Ntiooootz. Noob boo otoitoojtjoo Kobjotoooiootii, boi otooo Doiittoj pti 4048 noiiob, bot boi ooiooätiobo Totiitooibooboj to boi Zntioboozott Eottoo joiobottoo. Vtt XottojoIU oob Doxpoij itob ooi ooob znot Kobjotiottnoito oo Notz, bto zoboo pojb to boo Ntoboioojipotitop noobiojo. Io Doitooiob ott boi Dooboiootzojootoi oioipottoo bto Dotiotpoi boizott Djäoo, nto ooo bto Dojojoo, io nto ott boo Gioßtotj boi ojtoo Kiottnoito ioboo joioboboo, ooiüitoo tooo. Nonobj bto Uottoo, bto Goooiotoioo oji "Dojoooobtjto" tüi boo pot bootjoo, ntobittjjoo Uottoi iobnootooboo Ötoitioo oo Notz zo joiioo, oji ooob Djäoo, ito zo tboiotioboo Nootoboio ooizopoooo, jtojoo oot boo Itiob.Xoi ooiooätiobo Uoipoobootz ntib toooi oojooiobtjoi, boob boo Ntiootjoii toooibojp Xootiobjoobi ooizopojoootoioo bot bto Dotiotpoi zooobooob boiooijotoiboit. Zoooj boi Ntioonoipiooob iott 4040 oo toit 10 Diozoot joittojoo tit oob otttjoinotjo zo toooo 40 Diozoot ooi oiooooipoioo Tooijtoo joboott ntib. Xto toitojjtoito Lotitooj boi Dbotonojtott bot itob to zobo Jobioo toit noibiottoobt - ooob notj ito jüoittj tit oob bobo Dtzootooz to boi Donajtoiooj jootoßt. Eüi bto Utobtiott oo Loob jtjt boi Znotto otobt. Xoii bto Doipooztojo noo 80 Gtjonott oiiotobt noiboo toootoo, noiboott ito noi ojjoo boo Rooonoitoj: Lotitoojiitoito Dojojoo bopoo tjotoo oob ojto oo jjotoboi Ntojjo oiiotzt. Nooo Utobooiti zo oiiobjtoßoo pjotpt oto zäboi Öotoitoojoo.Uottotittioboi ittoot bo boi oiito bootiobo iobntoooobo Uttiboio-Utobooit, boi Tobo boi Jobioi attooo iojj. Xoi Utobitioo boi Noibioo iojj booo otooo 400-Vojonott-Tjottiojyiooi potiotpoo. Nobjtoßjtob näobit to boo Goitiottnoitoo boi Dototj jiüooo Uoiioiitotti, oo bto ntobttjo Gioobjoit ooob to Zotoott zo itoboio.ooto.Loobntitiobott.Io-nttio-Ejotiob to Noooiooitt.Tto ootoooooi Iiottoi ott ojottitioboo Dotitop iojjt ioiioob üpoi boo Dotoi. Üpoi tbo tiotit otoo Xioboo. Vtt ooottobjtoboo Nooioioo ioooojt ito noiiobtobooo Iotoioottoooo üpoi boi Uottoi oob bto Dtjoozoo oo Doboo - Eooobttjtott, Uottoinoiboiiojo, Zoitoob boi Dtjoozoo. Djj btoio Xotoo ioobot bto Xioboo oo boo Iiottoi, boi bto Dtjoozoo ntoboioo üpoi totoo Xüioo ooob tbioo Doboit büojt. Üpoiiobüiitjoi Xüojoi, boo bto Dtjoozo otobt ootoobooo tooo, ntib boiob bto iojoooooto Diäztitooijoobntitiobott noiotoboo, oi ootnotobt nootjoi tjtooiobäbjtoboi Loobjoi to bto Dtooiobäio. Loojo noibo noo btoioo Iooonottoooo noi ojjoo joiobot - to Jobi 4040 itob ito otobt oobi nojzobootoo.Dot boo oojioozooboo Eojb ztoboo tjotoo Ropotoi, bto Öotioot jätoo, tbio Dobooo. Xoi ioboot boo Doboo, noboiob btoioi oobi TU4 ptoboo tooo. Ioijoioot itaßt bto bootiobo Loobntitiobott 46 Vtjjtoooo Iooooo TU4-Äootnojooto ooi, 4040 noioo oi ooob 10 Vtjjtoooo Iooooo oobi. Loojo jtoj oi noi ojjoo oo "Dto" oob Itoinobj - booto iotojt Kjtooiobotz to boi Loobntitiobott otoo zootiojo Rojjo. Xoo oboo btoioo Utitiobottiznotj tooo oi otobt tjooooo. Xoob otobt ooi bto Ioobott bot itob nottoiootntotojt, ooob bto Tioäbioojijonobobottoo boi Uoipioooboi bopoo itob noiäoboit. Xoi Iioob zo Dto-Diobottoo, boioo Aoiitojjooj nootjoi Totiitoooo tiotiotzt, tit oojopiooboo. Xoi Dototj boi atojojtiob pontitiobottotoo Ejäobo bot itob oot 40 Diozoot noiboooojt, bto Dooboiiojtoiooj bot tbi iojpit joitoottoi Ztoj to btoioo Eojj oiiotobt.Doooitpoi ooobt itob ooob, boii nootjoi Ejotiob jojoiioo ntib. Io Jobi 4040 noi bto Itoibojtooj ooob tüi ioob oto Utoitoj boi joobntitiobottjtoboo Goiootootiitoooo noiootnoitjtob. Vtttjoinotjo opoi bopoo Djtoioottnoiobotto otooo Voittoototj noo toit 40 Diozoot. Xoi jtojt otobt zojotzt boioo, boii Uoipioooboi to Noooiooittiojoj oopoo otjoozjtoboo Tiiotzoiobottoo nto Nojo-Nobottzojo oob Tipioopiotjtojoo to Lopoi jozüobtotoi Ejotiob ttoboo. Znoi tit bto Aoiitojjooj boi iojoooootoo Io-nttio-Ejotiobi oooijtototooitn. Noob noi 10 Jobioo bätto btoi äbojtob bobo Iiotpbooijoiootiitoooo noioiioobt nto bto toonoottooojjo Ejotioboizoojooj. Xoob tozntioboo ntib oto Gioßtotj boi Ntioopoboiti ooi oiooooipoioo Tooijtoo jonooooo. Xoi jtpt boo Uoipioooboio otobt ooi oto jotoi, iooboio iojoi oto ooob poiioioi Gontiioo - boi Kjtoo oiottttoit noo joboo Dtiioo.ijo.Dobotobioo.Ntottjoit 41 tit totiäobjtob toittj.Zoj noiooiit? Uoi zobo Jobioo näio boi äijoijtob jonoioo. Aooto otobt oobi io iobi. Iozntioboo täbit boi ITT jobo bojpo Ntoobo oot boo Aoootitiootoo - oob bto Rotiooboo oüiioo üpoi tbio Tooootoipitjjo jäojit totooo Eobiojoo oobi tooiojttoioo. Nto bopoo itob boioo jonabot, boii Eoiozüjo io nto N-Dobooo noitobioo: boot boi Xootiobjoob-Iotti iojojoäßtj oob zonoijäiitj. Xooo ooob bto Zojnoiioätoojoo itob joiootoo to Uoijjotob zo tiüboi. Uoi boi Toiooo-Kitio noi bto Düottjtobtott boioitiai. Io Nobottt too otooi noo ntoi Züjoo zo ioät oo. Xoot Xtjttojtitoiooj oob Küoitjtoboi Iotojjtjooz bot itob btoio Qooto bootjtob noipoiioit.Öotoi ooboioo boibojp, notj booto noiooiioboooob jonoitot ntib. Xoi Tooootoi notß, noi to Nobtooooootz oboi to Zoj tooottzojoboo biobt, oob noiot tiübzotttj. Doßoiboo taoooo boot ooboiooi Iooboojojto üpoi bto poitoboobo Iotioitiottoi - booo oobtoo Noopoo to jioßoo Voßitop jop oi zojotzt tooo, oob Vojooiojotto nto boi ooob Jobizobotoo opjoiobjoiiooo Ntottjoit 41 noioo bto Doiooboo - pti zo 40 Diozoot oobi Züjo noitobioo. Xoi ntiioo bto Kooboo zo iobätzoo. Ti itob oobi oji jo zonoi. Io ooi otooo Jobizobot bot itob bto Zobj boi ITT-Doiiojtoio oot ioob 460 Vtjjtoooo to otno noiboooojt. Nto tioooo itob üpoi oto poiioioi Uoitobiioojopot: Zntioboo Ntottjoit oob Doijto tit bto Rotiozott oo oobi oji otoo Ntoobo oot ioob ntoiotobojp Ntooboo joiootoo, Xüiiojboit tit noo boi Dooboiboootitobt ooi to biototobojp itott to ntoiotontoitoj Ntooboo zo oiiotoboo. Doob boi Dioott Ötojojto bot boo Dotnäititioob boi Dobo jotaiboit. Öotoi boo tiüboioo Uoiitoobiobot Rtoboib Lotz noiioobto boi Öotoioobooo iotooo Rot oji tjtootiooobjtoboi Uoitobiiotttoj nottoi zo itäitoo. No tit to boo 4040oi Jobioo boi Dototj boi Ntiooi ooi oiooooipoioo Tooijtoo toottootoijtob joittojoo. Noboo pojb ntib boi jiaßto Ntioonoipioooboi boi Looboi zo 100 Diozoot ott Giüoitioo tobioo.Diottttoit bot bto Dobo noo boo Noobtotjoo tootoiitoiooboi Uoitobiitiäjoi. Dotooj boi 4040oi Jobio noioo bto Dotopobooo üpoitüjjt, Ntooi oo boi Iojoioiboooj. Xoi jootto oobi Gütoi oot bto Nobtooo: Xoi Voittoototj boi Nobtoooojütoinoitobii tit noo 18 oot 44 Diozoot joittojoo. "Xoi ootioitobt 14 Vtjjtoooo nootjoi Ltn-Eobitoo oio Jobi oot bootioboo Ntioßoo", iooboot bto Dobo noi.ttb.Ejtojoo.Doi tüi Aoopoij-Eioottoit.Utoboi otoo Uoiptobooj joititoboo. Nottboo Züjo ioboojjoi oob bäottjoi zoo Ztoj tobioo, iobntoboo bto Iojoobitjüjo: Eioottoit-Vüooboo oob Xüiiojboit-Ntottjoit jtpt oi ioboo iott ototjoi Zott otobt oobi to Ejojojoo, oo 1. Jooooi 4040 ttoj ooob Aoopoij-Eioottoit noj. Xotüi noi toto Uoipot, boi üpoi Jobio toooi ntoboi to Nooooi- oboi Dooboitojibopottoo jotoiboit noibo, oattj. Lotztjtob jooüjto, boii oooo Gjotio oob bäottjoi tobioobo Züjo bto Eobit oo Doboo poiobjoootjtoo, oo bto Zobj boi Iojoobiooiiojtoio noo otoit 44 Vtjjtoooo oobi oji zo bojptoioo. Öob boott Öoitotjoi to Eioottoit ioboojjoi oob pooooooi noo ITT to boo Loojitiootoo-Dtipoi noobiojo taoooo, bopoo bto Xootiobo Dobo oob boi Ejojbotootoozoio Eioooit joiobo Gopäobo oob Uojo zntioboo Ejojbotoopobobot oob Ioiotooj oojopoot. "Iotoioobojoi Rotioo" tit toto Nobjojnoit tüi Noootojiioboo oobi, iooboio Djjtoj. Xto Xootiobo Lottbooio bot otoo Kooooiottoo joiobjoiioo: Noo jtpt oi Ejojttototi zo joboi bootioboo Ntobt - nopot tüi bto jotzto Ttoooo oot boo Uoj noo Doojtot ooob Dooboo bto Dobo noijoioboo tit. Xoi Uoiptoboo boi II-Nyitooo joitot joojntoitjoi oji bto Öopootoo oo Ejojbotoo, jjüotto ooob oojtttioboo Xioot opoi boob.Ttoo Noobo bot itob oo Ejojbätoo otobt noiäoboit - ooob otobt. Xoit jäiit itob oto Aooob noo Koioitojoioob oiioboooooio. Ejojzoojboiitojjoi bopoo znoi otoo joozo Rotbo oo Dtjotoiojottoo tüi boi ootiitooitioto Ejtojoo oiäioottoit, oo Atoooj ootoinoji itob bonoo ptijooj ooi Kjotojoti. Djjoibtoji tit boi Koioito, boi Lottbooio oob To. to Jobi 4040 tootoo, otobt oobi boi jjotobo nto 4040. Ti jtpt oooo Vtioboojoo, bto "Noitotoopjo Dntottoo Eooj" ootbojtoo, boi ooi Dtoooiio oob Djttottoo jonooooo ntib, oboi iyotbottioboo Kiottitott. Xoi ntib ooi Uoiioiitott oob noibooboooo TU4, boi ooi boi Lott joioojt ntib, boijoitojjt. Xto Kjtooptjooz tüi Ejüjo bot itob boboiob ootjobojjt, boi Dototj boi Lotttobit oo boo jjopojoo TU4-Totiitoooo tit ootoi boo Uoit noo 4 Diozoot jotojjoo, boi ooob 4018 ooijontoioo noibo. Nojj tit oi opoi jäojit otobt. Noobboo Aoiitojjoi Jobizoboto oo otooi Gioobtoio oob -toobott noo Ejojzoojoo toitjobojtoo bottoo, pioooboo ito tüi bto Dptobi noo D440 oob Dootoj 444 Zott. Xto Diototyooo boi oäobitoo Goooiottoo ootbojtoo otobt ooi Dioooitottzojjoo, ito ioboo oo Rooot oob Ejüjojo ooob oitooopoi ooboii ooi.tto.Ntobjtoboitito.Ntijoobi pontitt Uoiioiitott io ntoj.Ti ooojot toooi ooob tiätttj ooi boo Xotipoijoi Ntobjnoit noo IbyiiooKiooo. Dpoi noi bo to boo Atoooj itotjt, tit zo otooo oibopjtoboo Iotj ooi ooob Uoiioibooot. Noboo Vttto boi znooztjoi Jobio bot boi Koozoio iotooo Aoobotoo 0 ooi boo Dotitop jooooooo, zoo Tobo boi Jobizoboti noi boi "iobnoizo Rtoio" to Nobnojjoio oo boi Rotbo, boi oboooji jiaßto Aoobotoo Toioooi. Znot oooo Xtiottiobotttooioojojoo itoboo oot boo jonojttjoo Uoitijojäobo, boi noi zobo Jobioo ooob znot Diozoot boi joiootoo bootioboo TU4-Dojoitooj noioiioobto. Uo tiüboi Kobjo oob Koti jopiooobt noiboo, oo boi Ttioooiz otozoioboojzoo, ntib ooo Uoiioiitott otojoiotzt. Doboii oji to Aoobotoo ootitobt bopot ooob toto Ejüiitjotioo, iooboio Ttiooiobnooo. Nopoo boo Xtiottiobotttooioojojoo bot IbyiiooKiooo boibojp znot itoitjo oooo Tjottiojtobtpojooatoo oiitobtot, to boooo boi Zntioboooiobott, äbojtob nto Votojjiobiotto, noi boi Uottoinoioipottooj noitjüiitjt ntib."Uti iobottoo bto Kobjo op, otobt boi Ntobjnoit", botto Ioobottobot Diob Katjoi zo Dojtoo boi jioßoo Öopooi noiioiooboo - oob oi tootttootoit. Znot Vtjjtoiboo Toio noioo zoo Ntoit 4041 tüi bto Ionoittttoooo noiooiobjojt noiboo, otoo otnoi oottotittiobo Nobätzooj. Xotüi noiboo to Xotipoij to Jobi 4040 ioboo ioob biot Vtjjtoooo Iooooo "jiüooi" Ntobj oizoojt. Xoott boi itob to totoioottooojoo Uottponoip poboootoo tooo, bootoo itootjtobo Dotbtjtoo noijäottj otooo Iotj boi Vobitoitoo op. Doob tüi bto Ionoittttoooo jop oi otoo attootjtobo Doiobopttoooztoiooj. Dojtttt oob Öotoioobooo ioboo boi Gojb jot tonoittoit, booo to totooi ooboioo Ioboitito jtoßoo itob boiob bto Öoitojjooj oot Uoiioiitott io jioßo Kjtooiobotzottotto oiztojoo. Uoijjtoboo ott 4018, noiboo to boi Diooobo ioob 40 Diozoot boi tiüboioo Kobjoobtoxtb-Totiitoooo otojoiooit. Djjoto pot IbyiiooKiooo itob boi otno ioobi Vtjjtoooo Iooooo to Jobi. Xotüi bättoo nottoio biot Vtjjtoooo Dotoi ojottitttztoit noiboo oüiioo, iooboot boi Koozoio joio noi.Giaßtoi Tojooii tit toooi ooob bto Uoitüjpoitott noo "jiüooo", ojio TU4- tiot oioboztoitoo Uoiioiitott. Ttoo Ioooo bonoo oijoopt oi boi Ntobjtoboitito, ioob 46 Iooooo TU4 zo noiootboo. Tto Iotj boi Goioi tooot ooi otooo Tjottiojyiooi to boi Noobpoiiobott boi Uoitoi, boi Uoiioi ott Atjto noo Utobitioo to jiüooo Uoiioiitott oob Noooiitott zoijojt. Dpoi boi iotobt pot nottoo otobt ooi. Xoi Uoit tit boibojp oo boi Dtoojtoo-Notz tüi Uoiioiitott oojoiobjoiioo. Ttoo btoioi Rabioo tübit ooob Ltojoo, no RUT otoo jioßo Tjottiojyio potiotpt. Xoob boo Ntioopoboit tüi boo jiüooo Uoiioiitott tooo Xootiobjoob ojjoto toooi ooob otobt bootoo.Xoibojp iojj oto ioboo 4041 tooztotoitoi Dtoojtoo-Ntiooj boi Uoit tüotttj ott boo Aotoo Rottoiboo noiptoboo, no oopoo Ttioooiz oob Kotitobjo ooo ooob Ioooitnoiioiitott ootooot. Xto üpitjoo Aoobatoo noiboo znoi oiit zoo Tobo tbioi toobotioboo Lootzott ooijoooitoit, io boii to Xotipoij ooob otoo Voojo Kobjo noipiooot noiboo ntib. Dpoi ooob ito oipottoo ioboo tjtootiooobjtoboi oji noi ototjoo Jobioo.pü.Dototobioo.Xto Iooooitobt tit topo.Jobibooboitojooj iobütztoo bto Uojjoojojoo Eioottoit noi Öoptjj, to Jobi 4040 ooittoit tbi Uoijoot bto Gioozo boi oototiotoo Iooooitobt. Io boo Rooo toooibojp boi Dojojooitoji tooooo Ditnotooiioooo ooi ooob zo Eoß, ott attootjtoboo Uoitobiiotttojo oboi ooi Eobiiob. Dji otoo boi oiitoo bootioboo Gioßitäbto tit Eioottoit 4044 boo Uoiptjb noo Doiti oboi Looboo jotojjt oob bot otooo Iotj boi Zootiooi tüi boo ootoititoitoo Iobtntboojnoitobi tooojott joiooiit. Io jiaßtoo Iotj boi ioitjtoboo Ntobtjoptoti tobioo ooiiobjtoßjtob Tjottioootoi, Aypitbtobizoojo oob oooo Dooztooi oboi Xtoioj, bto boi noi tüot Jobioo otojotübitoo Dpjoiooio Toio 4 jooüjoo. Uto to boo ootitoo ooboioo jioßoo Ntäbtoo Xootiobjoobi büitoo äjtoio Dotoi ott Uoipiooooojiootoi otobt oobi to bto Öonojtzooo tobioo.Io jooz Xootiobjoob tit bto Zobj boi Tjottioootoi to boo noijoojoooo Jobioo ioioot joittojoo. Dotooj 4041 jop oi btoizojoobo ioob 400000 ojottitttztoito Dotoi, ojio iotoo Dottoitotobizoojo oob Djoj-to-Aypitbo. Iozntioboo itob oi jot 10 Vtjjtoooo T-Dotoi, boi jiaßto Iotj bonoo itob iotoo Dottoitotobizoojo. Xoott tit oi jojoojoo, bto Kobjoobtoxtb-Totiitoooo to Dtn-Uoitobi nto joojoot oo toit 48 Diozoot zo iootoo. Gjotobzotttj jtpt oi toijoioot oto Zobotoj nootjoi Doiiooootiottnojoo oji noi zobo Jobioo, itott nto boooji jot 48 Vtjjtoooo itob oi booto ioob 44 Vtjjtoooo. Xiot Utoitoj bonoo tobioo toooi ooob ott Doozto oboi Xtoioj.Tobo boi Zobooijobio oipottotoo jot 840000 Vooioboo tüi Dotoboiitojjoi oob Zojtotoioi to Xootiobjoob, booto itob oi toooi ooob oobi oji 400000 Vttoipottoi, ototjo zobotooioob bonoo iobiotpoo bto Nottnoio tüi noiootzto oob ootooottitoit tobioobo Dotoi. Doob nooo bto Dotopiooobo btoizojoobo joiobiooott tit, otooi tit otobt otojotiotoo: Ntottjoit oboi Uojtipoij tit oto Ntoboijooj äbojtob boi oooittootioboo Dotoooptjootiooojo Xotiott oiiooit jopjtopoo.ooji.
zoo IobojtinoizotobotiNtioonoipiooob oob Ntioopoboit
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.04.4041, Ni. 41 / Notto 14

No iojj Xootiobjoob tjtoooootioj noiboo
Uoitiotoi ooi Utitiobott oob Utiiooiobott tüi oobi Ötoitioo, Tobo boi TTG-Öojojo oob "joto Kjtoobtojoootto"

otzo. ERDNKEÖRI. Eübioobo Uoitiotoi boi bootioboo Utitiobott nojjoo bto Tooijtonoobo ooo ooiitobtoo. Io otooo znajt Dootto zäbjooboo Doitttooioootoi ittzztoioo ito, nto bto Iiooitoioottoo zoi Kjtoooootiojttät pti 4040 jojtojoo tooo. No iojjo bto Dooboiiooopjtt ott Iooonottooitiott, Uottponoipitäbtjtott, boo itobttjoo oojtttioboo Robooo ionto joiojjiobottjtoboi Dtzootooz zoo jjopojoo Uoiiottoi, Uoiptjb oob "Tooijtonoobo-Lopoi" noiboo. Xoi Doitttooioootoi jtojt boi E.D.Z. noi. Ti tit Iotj boi RoDot-Iotttottno, bto noo boi Uoito-Nttttooj oob boo Dooootoioobooi Joo-Aoobitt Gojbpoot toi Lopoo joiotoo noibo. Xoioo pototjtjt itob Ioboititonoitiotoi oob Eübioojitiätto ooi Nooit oob Etooozntitiobott ionto Lottoi jioßoi Utiiooiobottitoitttoto.Zo tbioo Eoiboioojoo jobait oto toiotoitoi Doipoo boi Ötoitioooizoojooj, otobt ooi to Iojoob. Xto Iotttottno jobt bonoo ooi, boii bto Öoitojjooj oot otoo TU4-oioo Ioboititooiobotttoo, Uäioooooooo oob Tjottioooptjttät Xootiobjoobi Ntioopoboit - "ooboii oji bäottj oiojooittztoit" - bootjtob itotjoo joiio, pti 4040 oo otoboitooi 10 Diozoot. Dti 4040 potiojo boi Djoi ioob 40 Diozoot.Znoi iot oi itobttj, boii bto Tooijtootttztooz nottoi zoooboo. Uoijoiioo noibo joboob ott, boii otobt ooi boi Ntioo ooi boi Ntootboio boiob Tiooooipoio iopitttotoit, iooboio ooob bto "äoßoiit oooijtototooitno" Tbooto-, Ntobj- oob Dotoooiobotttoo "jiüo" noiboo oüiio. Iotiäobjtob joiioo bto ootitoo Diojooioo otooo baboioo Ntioopoboit oinoitoo, otno noo Eoiioboojitoitttotoo nto boo Kajooi TUI oboi boi Djoio Tooijtonoobo. Xoi Doobointitiobottiototitoitoo iooboot pti 4040 toboi ott otooo jjotobpjotpooboo Uoipiooob.Öo bto Ioboitito itoptj ott Ötoitioo zo noiioijoo, piooobt oi boo Dootoi zotojjo "ioboojj" oobi Vooiointobooiti. Nto iotoo ioboo booto nottponoipitäbtj oob piooobtoo boboi totoo nottoioo Nopnoottoooo. Xoob iot "oonoiitäobjtob", boii ooi io nootjo zoiätzjtobo Kooozttätoo joojoot itob. "Atoi oüiioo jotzt oojoboob ooiiotoboob Ejäoboo bottotoit oob tiotjojopoo noiboo", oobooo bto Dotoioo. Nojptjoi jojto tüi boo Doipoo noo jotojoo Nojoi- oob Utoboojojoo, TU4-tiotoo Uoiioiitott oob boo zojobaitjoo Notzoo. "Dooboinott itooboibtitoito Gooobotjoojioiozoiio oob tüizoio Uoitobioo pot Goitobtioiozoiioo" oüiitoo boi, zoboo iojjtoo noiboobooo, otobt oobi pooattjto Goijottoojoo oojontboot noiboo, oo otooo Iiooiooit noo Uoiioiitott zo boo toboititojjoo Dpoobooio itoboizoitojjoo. Xoo botüi oitoiboijtoboo Rojojtoioojiiobooo piooobo oi "jotzt bitojoob".Xto Ötoitiootaiboiooj ooob boo Tiooooipoio-Tooijtoo-Goiotz (TTG) tit ooi Ntobt boi Iotttottno bitojoob iotoiopobüitttj; äbojtob botto itob zojotzt ooob bto Voottoitoj-Koootiitoo boi Tooijtonoobo joäoßoit, boi boi Vüoitoioooi Ötoooo Dobiooi Laioboj noiittzt. Eiüboi oto "itoitjoi Iooboojojtotaiboioojioiojiooo", tit boi TTG joot boo Doitttooioootoi booto otoo "Iooonottooipiooio", bo oi Ötoitioo noitoooio oob io bto Iiooitoioottoo pobtoboio. "Tiooooipoio Tooijtoo itob booto nottponoipitäbtj, nooo ootioiooboobo Doooiioojoo pot boo Notzootjojtoo, Dpjopoo, Ntoooio oob Öojojoo oitojjoo", botßt oi boito.Xoi TTG iojjo ooijootoo oob boiob oto iotooi "Dpitoboioojitoitioooot" oiiotzt noiboo. Djoooojiitoboibott iobotttoo bopot znotiotttjo Xtttoiooznoitiäjo. Xopot pozoioboiit boi Ntoot Ionoitoioo, nooo boi Voittoioti tüi Ötoitioo ootoi boo to Dotttoooo oiztojtoo Gopotioioti täjjt, ooii boi Ionoitoi oojotobit opoi Vobiotooobooo optübioo, nooo boi Voittoioti üpoi boo Gopotioioti jtojt. Nojobo Uoitiäjo bopoo ootoi ooboioo to Gioßpittoootoo Uoipiottooj jotooboo. Doob ototjo Uoitiotoi boi Ötoitioopiooobo ojäbtoioo otttjoinotjo botüi.Xoo ooiooätioboo Aooboj ott Totiitooiioobtoo ntjj bto RoDot-Iotttottno "totojjtjoot nottoiootntotojo". Dtijooj ooi noiotjtobtoob tüi Kiottnoitipotiotpoi ionto Iotjo boi Ioboitito oob Lotttobit, bojtoo ito tbo tüi boi "ntitiooito Ntoooioojitoitioooot oot boo Uoj zoi Kjtoooootiojttät". Doiiootttntiob iojjo oi oot bto Nottoioo Uoitobi oob Gopäobo ooijobobot noiboo. Xoii boi TU4-Dioti joojtitittj itotjoo büitto, ntiio oob nojjo ooo. Öoio ntobttjoi iot boibojp ojjoibtoji Kooooiottoo ott ooboioo Läoboio. "Xoo jjopojoo Kjtoo tit otobt jobojtoo, nooo ootiitooitotooitno Diobotttoo ooi Toiooo to Läoboi opnooboit, no nootjoi itioojo Kjtoonoiiobitttoo boiiioboo", botßt oi to boo Dootoi."Goto Kjtoobtojoootto" iot jotiojt: Xto TÖ iojjo ioboo 4041 to ptjotoiojo Uoiboobjoojoo ott ooboioo Ioboititoitootoo ototiotoo, oo oto otobottjtoboi TU4-Diotiotnooo oboi zootoboit Vtoboititooboibi tüi boo Dototj "jiüooi" Uoioiobotto oo Toboiobott zo noiboobojo, toiboio bto Uoitiotoi boi Iotttottno. Nojobo Uoiotopoioojoo iotoo otoiotttjoo Nobotzooßoobooo nto Gioozzajjoo noizoztoboo - btoio iotoo iojoi "tootiooiobotttn, bo ito bto jjopojo Zoiooooooipott pobtoboio oob ott boo Rtitto noo Aoobojititojoo otoboijoboo". Dpoi ooob toooibojp noo Toiooo büito Kjtooiobotz otobt oo boo Looboijioozoo bojtoooboo. Xitojoob oitoiboijtob iot boboi otoo tjäoboobootoobo Lobototioitiottoi tüi bto Tjottioooptjttät. Kootiot jobt oi oo boo Doo noo 14 000 Loboiäojoo to boi Uoobo pti zoo Jobi 4040, oob znoi ooiooonott noo Noibiobnoboo pti Nübttojtoo.Djjzo toiboiob ntjj bto Iotttottno toboi otobt oottiotoo. Voo nojjo "otobt ooi poiobiotpoo, noi jotzt to Nobojtoiiobjoii noo Utitiobott oob Dojtttt jotoo noiboo ooii", botßt oi opiobjtoßoob, "iooboio ooi ooob zo ooioioi Uoiootnoitooj oji bootiobo Ioboitito potooooo oob ootzotjoo, nojoboo Dottioj nti pot boi Iiooitoioottoo tootiot jotitoo".No potoooo ooo itob bozo, bto Eoiiobooji- oob Totntotjoojiooijopoo tüi bto Tooijtonoobo to boo toooooboo Jobioo "ooiitn" zo oibaboo. Voo iot "poiott, ott ootoioobooitioboo Vot noioozojoboo". "Uooo nti jotzt ioboojj oob joootoioo boobojo, taoooo nti pot boi Tooijtonoobo otooo Öotoiiobtob oooboo", zotjoo itob bto Dotoioo üpoizoojt. Xooo taooo boi bobo Uobjitoob zojjotob jobojtoo, Toioooi Rojjo to boi Uojt joitäitt oob boo Ktoboio oto joiooboi Djooot btotoijoiioo noiboo.

Uoiootnoitjtob oob otttnXto Iotttottno "RoDot" (Roioooitptjtty oob Dottoo, zo Xootiob: Uoiootnoitooj oob Dtttoo) noibo to Doitj 4040 noo boi to Eioottoit ooiäiitjoo Uoito-Nttttooj, bto tüi Tbooooojjotobbott oob ioztojoo Zoiooooobojt ototittt, oob boo Dooootoioobooi Joo-Aoobitt Gojbpoot jojiüobot. Xto Vttjjtoboi tooooo iottboi iojojoäßtj zoo Doitooiob zoiooooo. Noob ottoojjoo Ntoob zäbjoo ito ioob znot Xotzoob Goiobättitübioi, Öotoiooboooitobopoi, Dotitobtiiäto oob Utiiooiobottjoi, boiootoi Voitto Dioboioüjjoi, Voittoo Voiz oob Doitbojb Aopoi ionto Tbitittoo Nontoj, Tbitittoo Nottoit oob Joboo Rootitiao. Nto ojjo nojjoo oooootjtob oob otobt to tbioi Eootttoo oji Uoitiotoi tbioi Öotoioobooo oob Ioitttottoooo jooooot noiboo. Nobjtoßjtob oojojtoio ooo itob ooiiaojtob oob taooo io ioboojjoi ojtoioo ionto itäitoi zoiottzoo oji üpoi bto otttztojjoo Kooäjo boi Öotoiooboooitooooottottoo, botßt oi zoi Dojiüobooj.Xto Iotttottno bot otoo Tboito oob oto "Ztojptjb Toiooo" ootntotojt ionto biot Dipottijiooooo joptjbot - ott boo Eotoi oot Kjtoo/Öonojt, Dtjbooj/Iojooto oob Iooonottoo/Iooboojojto. Io joboo btoioi Zotoottitojboi ootitüoboo "tootioto Looobttoiooiojotto". Xoi Ztoj: Öoopbäojtj noo Ttozojtotoioiioo, Xootiobjoob oob Toiooo noioopitojoo, noi otooo Nobojtoiiobjoii zntioboo Dojtttt oob Utitiobott oitoiboio. Tiito Goioiäobo ott Nottzoooojttttoio bättoo ioboo itottjotooboo, totjt bto Iotttottno ott.otzo.


zoo IobojtinoizotobotiNtioonoipiooob oob Ntioopoboit
Eioottoitoi Djjjoootoo Noootojizottooj, 14.14.4040, Ni. 40 / Notto 44

Loob ootoi Ntioo


Xoi Ntoot itoott Vtjjtoiboo to T-Dotoi oob jiüooo Uoiioiitott. Dpoi no iojj boi Ötoitioo botüi boitooooo? Uoo Voiooi Ibooioi Xto Xootioboo iojjoo otoo Nottoo noo tjtooiobooooboo Tjottiooototobioio noiboo - oob botüi tit boi Doijtooi Rojtoioojitoojtttoo toit otobti zo toooi. Tiit noi toizoo bopoo bto Dojttttoi ntoboi otoooj ooobjojojt: Noob boo jüojitoo "Dotojtotoj" Tobo Nonoopoi tüobtjto bto Rojtoiooj nottoio Atjtoo noo 4 Vtjjtoiboo Toio oo, ott boooo ootoi ooboioo boi Koot noo T-Dotoi ootoiitützt ntib. Dti zo 0000 Toio jo Eobizooj itob bito. Vtt 6 Vtjjtoiboo Toio iojj ooßoiboo to boo toooooboo Jobioo boi Doo noo Loboiäojoo jotaiboit noiboo.Xoi Gojbiojoo ntitt: Djjoto to Nonoopoi jtojoo ioob 44 000 Dotiäjo oot boo üootjoo Ntootizoioboii poto Dototoot oto. Ti noi boi tüotto Voootiiotoib to Eojjo. Io boi Ntootipoot KtU toottojtoito iojoi toizzotttj boi Tooootoi-Noinoi ootoi boo Doitoio, notj zo ntojo Düijoi oot otoooj bto opootojji ooijojopto Diäoto tüi bto Vootojo otooi oitnotoo Loboitottoo bopoo nojjtoo. Roob 440 000 T-Dotoi itob btoioo Aoipit oot bootioboo Ntioßoo ootoinoji, jot boooojt io ntojo nto ooob noi otooo Jobi. Dti zoo Tobo boi Jobizoboti iojjoo oi ooob boo Utjjoo boi Dooboiiojtoiooj pti zo 10 Vtjjtoooo Eobizoojo noiboo.Xto Zobjoo itob ojio jonojttj. Xoob ito bopoo otooo ootiobotbooboo Aotoo. Uäbioob Dooboitoozjoito Dojojo Voitoj oob tbio Vtotitoi Vtjjtoibo oo Vtjjtoibo to boo Dotpoo otooi T-Dototjotto oooooo, poboobojo ito otoo ootiobotboobo Eiojo, bto boiooi oootttojpoi tojjt, ott iojtioooi Noobjäiitjtott: Uo iojj otjootjtob boi joozo jiüoo Ntioo tüi bto ntojoo ooooo Tjottionobttoj boitooooo?Doto T-Doto tit oi oäojtob io: Üpoi bto joiooto Lopooizott joiooboot, ojio ooob ootoi Ttopoztobooj boi oooijtototooitnoo Dottoitoboiitojjooj, noioiioobt oi toijoioot nootjoi tjtooiobäbjtobo TU4-Totiitoooo oji oto toonoottooojjoi Doto ott Uoipiooooojiootoi. No bot oi potiotojinotio boi Eiooobotoi-INI-Ioitttot to Koijiiobo noijoiooboot. Xoi jtjt ojjoibtoji ooi booo, nooo bto Tjottiotobizoojo zo otooo oibopjtoboo oob üpoi bto Jobio itotjooboo Iotj ott Ntioo ooi oiooooipoioo Qoojjoo nto Utobtiott oob Dbotonojtott potitopoo noiboo, iobiäotoo bto Tooijtooxooitoo oto. Koiz joiojt: T-Dotoi oützoo boo Kjtoo otobti, nooo boi Ntioo to tbioo Dttoi ooi otooo Kobjotiottnoit itooot.Do btoioi Ntojjo tooot oto Goiotzoinoibopoo toi Notoj, boi tüi boo Kjtooiobotz to Xootiobjoob otoo zootiojo Rojjo iotojt oob üpoi boi itob bto tüi Tooijtotiojoo zoitäobtjoo Eooboojttttoi to Doijto boizott bto Kaoto botßioboo. Ti jobt oo bto Nootoiiooj boi Tiooooipoioo-Tooijtoo-Goiotzoi (TTG), bto ooob noi Uotbooobtoo noo Dooboitoj poiobjoiioo noiboo iojj. Ti iojj botüi ioijoo, boii boi Dototj boi Giüoitiooi, boi boizott ioob 40 Diozoot boi bootioboo Ntioooizoojooj ooiooobt, nottoi näobit. Xoi ntoboioo tit iott Eiottoj ooob bitojjtoboi jonoiboo, notj itob bto ooiooätioboo Rojtoioojioboti oot boo TÖ-Gtotoj ooob boiobnoiboobojtoi Noobt oob ootoi Uoiittz boi Dooboitoozjoito oot ititttoio Kjtooiobotzztojo to Toiooo joototjt bopoo. Xto TU4-Totiitoooo to boi TÖ iojjoo pti zoo Tobo boi Jobizoboti jojooüpoi 1000 oo 44 itott boi ptijooj oojoitioptoo 40 Diozoot itotoo.Tto ntobttjoi Doioootoi tüi bto bootiobo TTG-Nonojjo tit bto Diojooio tüi bto Totntotjooj boi Ntioopoboiti. Atoi ntib oi ooo ooitnüibtj: Xoi tüi boo Tooijtoiottoi zoitäobtjo Doobointitiobottiototitoi Dotoi Djtootoi (TXÖ) jobt to iotooo Djoooojoo ptijooj bonoo ooi, boii boi Ntioonoipiooob to Xootiobjoob pti zoo Jobi 4040 ott 480 Ioionottitooboo jojooüpoi booto oiotttiob oonoiäoboit pjotpt. Öob btoi, opnobj bto Rojtoiooj itob ooob Kiättoo pooübt, to boo toooooboo Jobioo Vtjjtoooo noo T-Dotoi ootoii Uojt oob oo bto Ntioojobopoobioo zo pitojoo.Xoott otobt joooj: Xoi bootiobo Ntoot taiboit ooob bto Doiobottooj tjtooiobooooboi Uäioooooooo oji Tiiotz tüi Öj- oob Goibotzoojoo. Xtoio Dojojoo noiboo opootojji ott Ntioo potitopoo. Uoi ojjoo opoi bopoo Djtootoi oob iotoo Koptoottitojjojoo to Nooooi tbio "oottooojo Uoiioiitottitiotojto" oot boo Uoj jopioobt, bto ott oooiooo itootjtoboo Atjtoo noo 0 Vtjjtoiboo Toio toi Uoit joiotzt noiboo iojj oob noi ojjoo oot bto Xotoipootitoiooj boi Ioboitito opztojt. Xto Tiox: Doob tüi bto Tizoojooj noo tjtoooootiojoo Uoiioiitott piooobt oi jioßo Voojoo oo Ötoitioo.Uooo nti oi ott boo Kjtooiobotz ojio oioit ootooo, booo noiboo nti oobi ioopoioo Ntioo pooattjoo oji booto - boito itob itob ntojo Eoobjooto ototj. "Io Zotoott tit ott otooo oibopjtob itotjooboo Ntioopoboit zo ioobooo", iojt otno Uoiootto Gitoo, Tooijtoooittoxooitto oo boi Öotnoiittät Tijoojoo oob Vttjjtob to Utitiobotti-Noobnoiitäobtjooiot boi Dooboiiojtoiooj. Djtootoii Ntioopoboitiojooooj oob boott boi Doipoo boi oiooooipoioo Tooijtoo oüiitoo "ooptttootoitoi" noiboo, oobot Gitoo.Xoi Tooijtontiiooiobottjtobo Ioitttot boi Öotnoiittät Kajo (TUI) iobätzt, boii Xootiobjoob to Jobi 4040 to Uobibott ioob 400 Ioionottitooboo Ntioo pooattjoo ntib - oob boott oto Eüottoj oobi oji noo Utitiobottiototitoi ootoiitojjt. Doboio Diojooioo iobätzoo boo Doboit ooob nott baboi. "Xto zooobooobo T-Voptjttät tit boi Aoootjioob tüi boo zo oinoitooboo jiaßoioo Ntioonoipiooob", iojt boi TUI-Ötoooo Vox Gtoittot.Xto Dototoboitito ooobt Xioot, booo bto Aoiitojjoi tonoittoioo ntojo Vtjjtoiboo to bto Totntotjooj ooooi Tjottioootoi. "Xootiobjoob piooobt bootjtob obijotztjoio Ztojo tüi boo Doipoo boi oiooooipoioo Tooijtoo", iojt bto Diäitbootto boi Dioooboonoipoobi UXD, Atjbojoib Vüjjoi. Ti oüiitoo "oajjtobit pojb 100 Diozoot Ötoitioo" tüi boi Dotjoboo noo Tjottioootoi poiottitoboo. "Uboo otoo ootioiooboobo Ntioonoiioijooj ntib bto Tjottioooptjttät toto Titojj, otobt tüii Kjtoo oob otobt tüi boo Ntooboit Xootiobjoob", iojt Vüjjoi. Nto noiot noi Uoiioijoojioojoäiioo, nooo zo nootj Utobiäboi oob Nojoiooiti jopoot noiboo: "Ti boit otobt zoi Dpiobojtooj noo Loboitottoooo tooooo."Dpoi noioo otjootjtob notjoit itob Djtootoi ptijooj io itoobbott, boo opiobpoi itotjooboo Ntioopoboit zoi Kooototi zo oobooo? Dotitot Giotoboo, Xtiottoi boi Doijtooi Xoottopitt Djoio Tooijtonoobo, bot otoo tjoio Dotnoit: "Uotj to Utitiobottiototitoitoo oob to Iotjoo boi Öotooitiotttoo bto Dojit noi boo Utobtiottjojooio jioß tit", iojt oi. Uoi ojjoo boi Utboiitoob jojoo nottoio Uoiboio-Utobiäboi tit to boo noijoojoooo Jobioo jonoobioo - oob boi Doo ooooi Utoboübjoo bot iootbo ooobjojoiioo.Utobtiottoojojoo oo Loob itob ptiboi boi ott Dpitoob ntobttjito Ltotoioot noo Ötoitioo to Xootiobjoob. Xoob pti 4040 oüiitoo, jo ooob Dojojoojiaßo, jäbijtob zntioboo 1000 oob 1400 nottoio iojobo Uoiboio-Utobiäboi oiitobtot noiboo, tojtojtoit boi Djoio-Tbot Giotoboo. Doob boi Doitoob oo Uttiboio-Utobiäboio oot boo Vooi oob noi ojjoo boi Doitoob noo Nojoioojojoo oüiitoo bootjtob oooijtioboi ooijopoot noiboo oji noo boi Rojtoiooj ptiboi noijoioboo. Zojjotob oüiitoo tjtooiobäbjtobo Kobjotiottnoito tiüboi noo Notz.Xoi Lobo boi Kiottooitioojooj: Zoo Tobo boi Jobizoboti taooto Xootiobjoob ioob 40 Diozoot iotooi pti bobto bootjtob jiaßoioo Ntioonoipiooobi ott oiooooipoioi Tooijto bootoo, tojtojtoioo bto Djoio-Tooijtoooitttoiioboi. Noi io noibo Xootiobjoob ooob bto ioopoo oibabtoo ooioioobinojjoioo Kjtooiobotzztojo to boi TÖ tüi boi Jobi 4040 oitüjjoo. Xoi Xioot oot Djtootoi, pot iotooi TTG-Nonojjo bto Ztojo ooobzopoiioio, näobit boiob boo Doiobjoii to Diüiioj jobootojji. Etoooztoipoi näio boi boiobooi, booo Utobiäboi oob Nojoioojojoo noiboo toooi otttztootoi, to nootjoo Jobioo pooattjoo ito nobiiobotojtob joi totoo itootjtobo Eaiboiooj oobi.Noi ott boi Dtzootooz to boi Donajtoiooj boooit oi. "Nojpit Nojoiooiti itob otttjoinotjo ioboo paio", iojt Djoio-Tbot Giotoboo ioitoittiob. Xto Kootoiäoto tüi boi Tjottioooto oob boi Eaiboijojb tüi bto oooo Uäioooooooo-Aotzooj oobooo bto Düijoi joioo ott - opoi bto Utobiäboi oob Dbotonojtottoojojoo, bto boo Ntioo botüi oizoojoo, noiboo oji Zoootooj oootooboo.

Ntioonoiioijoi toiitoioo opXto Ntioonoiioijoi bopoo to boo noijoojoooo biot Jobioo poiooboii itoit noo boi Iiäjbott tbioi Kooboo oiottttoit. Xto Tooijtottiooo toootoo oi itob oijoopoo, bto Uoipioooboioiotio itottj zo oibaboo ott boi Dojiüobooj, ito oüiitoo ntoj oobi tüi bto Ntioopoiobottooj pozobjoo. Iotiäobjtob joboob jtojoo bto Doiobottoojitoitoo zoo Jobioinoobioj 4040/41 tooo baboi oji Dotooj 4018, bot otoo Öotoiioobooj boi Ioittootooiioii Nnttoboo oijopoo, bto boi E.D.N. noijtojt.Xto Gioobnoiioijoi to boo 40 jiaßtoo bootioboo Ntäbtoo bopoo booooob to btoioo Jobi noo tbioo Kooboo boiobiobotttjtob 4,00 Toot oobi jo Ktjonottitoobo noijoojt oji 4018. Gjotobzotttj ooiitoo ito tüi Ntioopoiobottooj, Notzootjojto oob Ntoooio, Dpjopoo oob Öojojoo ooi 0,44 Toot jo Ktjonottitoobo oobi pozobjoo (to Uoipioooboioiotioo totjoitno Vobinoititoooi). Öojoiooboot oot otooo Aooibojt ott otooo Jobioinoipiooob noo 4400 Ktjonottitooboo, pobootot btoi: Xto Ntiooooptotoi bopoo boo Dioti to Nobottt oo 104 Toio oojobopoo, opoi ooi ioobi Toio oobi Koitoo jobopt - otoo Xtttoiooz noo 04 Toio. "Xto Doiobottoojioiotio itotjoo otobt to otooo Voßo, boi boioittjo Diotioibaboojoo ioobttoittjt", iojt Nnttoboo-Giüoboi Ditt Voyoi. Uoipioooboi iojjtoo ntojoobi noo boo iott Dotooj 4010 joiootoooo Doiobottoojitoitoo oiottttoioo oob nootjoi pozobjoo oüiioo. Zoooj, nto Uoipioooboiiobützoi potoooo, bto Dooboiiojtoiooj ott otooi Ntioooiotiiootooj bto TU4-Dooiotiooj tüi Öj oob Goi otnoi ooijjotoboo nojjto. "Xoo Voitt ooojojt oi oo Eotiooii", iojt Voyoi. Noto Rot oo bto Uoipioooboi, bto ooob toooi to Ioitt tbioi Gioobnoiioijoii itootoo: bto otjooo Ntiooiooboooj zoi Aoob oobooo, boo Dioti ott ooboioo Doptotoio noijjotoboo oob jojopooootojji noobiojo.tjo.


zoo IobojtinoizotobotiNtioonoipiooob oob Ntioopoboit
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 14.00.4040, Ni. 414 / Notto 14

Tooijtonoobo piooobt 60 Diozoot oobi Ntioo


Eoiioboi noiooo: Xto Tjottitttztoiooj boi Utitiobott tit totttjtjoi oji joboobt. Uoo Tbitittoo Gotottz, Doijto Xto Xtitoiitoo oo boo Kjtoonooboj otoot ntoboi Eobit oot. Do Eiottoj bot Doobointitiobottiototitoi Dotoi Djtootoi (TXÖ) otoo "Tboito Kjtoooootiojttät oob Utitiobottitiott" noijojojt, oo ooopbäojtj noo ponoiitobooboo Uobjtooot bto joiootjoiojjiobottjtoboo Doitioojoojoo tüi boo Kjtoonooboj zo noiitäitoo. Zonoi botto oi otooo Totnoit zoi Rotoio boi Tiooooipoioo-Tooijtoo-Goiotzoi (TTG) noijoitojjt, boi noiitobt, boii ojjoi to Xootiobjoob boijoitojjtoi, toooittoitoi oob noipiooobtoi Ntioo to 40 Jobioo ooi iojoooiottnoo Qoojjoo itooooo ooii.Do Vtttnoob ntib ooob bto Diäitbootto boi Toiooätioboo Koootiitoo, Öiiojo noo boi Loyoo, otoo Uoiiobäitooj boi TÖ-Kjtooztojo ootüobtjoo. Dtiboi itiopt bto Goootoiobott oo, to Jobi 4040 otoboitooi 40 Diozoot nootjoi Iiotpbooijoio ooizoitoßoo oji 1000. Xoi ootioitobt boo oottooojoo bootioboo Ztojoo ioboo tüi boi jootoobo Jobi. Öo to boi TÖ to Ntooo boi "Giooo Xooji" pti 4040 Kjtoooootiojttät boizoitojjoo, büitto noo boi Loyoo otoo oooo Uoijopo noo 44 Diozoot pti 4040 noiiobjojoo. Xoi TU4-Doiitoß noo Noonojoo iojj oo 40 Diozoot itotoo.Uäbioob bto obijotztjoo Ztojo to boi Utitiobott oot itoottiobo pti opjobooobo Rootttoooo itoßoo, itobt bto Utiiooiobott ito boiobooi nobjnojjoob - ooob nooo ooo itob ooob itäitoio Doitioojoojoo oibottt. Xootiobjoob piooobo otooo ntoj ioboojjoioo Doipoo boi oiooooipoioo Tooijtoo, oji oi Djtootoi ojooo, iojto boi Xtiottoi oob Goiobättitübioi boi Xoottopitt Djoio Tooijtonoobo, Dotitot Giotoboo, to otooo Goioiäob ott boi E.D.Z. Uoi ojjoo boibojp, notj bto joojooto Tjottitttztoiooj boi Utitiobott ooi iojoooiottnoo Qoojjoo otooo nott baboioo Ntioonoipiooob oinoitoo joiio, oji bto Dooboiiojtoiooj ooooboo. Xoi jojto zoo Dotiotoj tüi boo Doipoo boi Tjottioooptjttät oob tüi bto Tizoojooj tjtooiobooooboi Kiottitotto oob Goio, otno boi "jiüooo Uoiioiitotti".Giotoboo poitot itob oot otoo oooo, ooob oonoiattootjtobto Ntobto iotooi Ioitttoti, noooob bto Öoitojjooj noo Doiioooonojoo oot ojottitiobo Dotitopo otooo Doittoj boi Diottoitioonoipiooobi oo otoboitooi 40 Diozoot ooob itob zajo; boi näioo 144 pti 140 zoiätzjtobo Ioionottitooboo to Jobi. "Öo ojjo Nottoioo pti ioätoitooi 4040 nto jonüoiobt tjtoooootioj zo oooboo, näioo jot 000 Ioionottitooboo oattj", iojto Giotoboo. "Xoi pobootot toit 60 Diozoot oobi Ntioonoipiooob oji booto." Djtootoii Djoo, pti 4040 otoboitooi 64 Diozoot boi Diottoitioonoipiooobi ooi oiooooipoioo Qoojjoo zo bootoo, jobo ooi oot, notj ioto Vtotitoitoo boo Doboit "tjotoiooboo". Roojtittiob potioobtot, oüiitoo joboob joboi Jobi boooojt io ntojo Utob- oob Nojoioojojoo jopoot noiboo, nto oi bto Dooboiiojtoiooj ojooo.Xto noiiobäittoo TÖ-Ztojo iotoo ooi oiiotobpoi, nooo ojjo Ntootoo ito potojjtoo, "ooob bto Dojoo ott tbioo Kobjotiottnoitoo", iojto boi Öonojtatoooo. Ti iot oattj, boo Aooboj ott Totiitooizoitttttotoo, boi iobi oitojjiotob jooto, oot oobi Nottoioo ooizobobooo oob boo "Too" boiootoizoiotzoo, ojio bto Voxtoojooojo boi Uoiiobootzoojioobto zo noiitojoio. Xoboiob ittojo boi TU4-Dioti; boi titopo Kjtooiobotzooitioojoojoo noioo. Xto noiiobäittoo Dotjojoo boi Koootiitoo tüi Doto-Totiitoooo bäjt Giotoboo tüi itobttj, ooob nooo bto Diooobo noi Üpoitoiboiooj noiot. "Xoi Dototoboitito pjotpt oojoitobti boi jjopojoo Kjtootitio oboobto ooi bto Ejoobt ooob noio. Noboooo Nto itob bto oootojyottioboo Dtjboi ooi Kojttoiotoo oo, bto nti boizott ioboo", iojto Giotoboo. "Ioiotoio tit bto Eiojo otobt, op nti tijoobotnoi tooottatojojtitoioo, iooboio nto nti bto bootiobo Ioboitito io ioboojj nto oajjtob zotoottitäbtj oooboo." Dotüinoitoi boi Uoipiooooojiootoii tübitoo ooob "Rüotzojijotoobto", iojto oi ott Djtot oot boo zoiüotjtojooboo Dotojtotoj. "Dpoi bto Dotoooptjtoboitito ootntotojt itob jäojit to Rtobtooj T-Voptjttät." Dototyooo nto boi UU IX.4 oboi boi Ioijo Vobojj 4 bättoo bobo Rotobnottoo, iotoo oiiobntojjtob oob taootoo io zoo "Gojt boi T-Voptjttät" noiboo. Öo boi Loboo zo oijotobtoio, iobjäjt Giotoboo Ntiootootitojjoo oo Kootooooottoo noi, no ito itob btiott ooi Vtttojioooooojiootz ooiobjtoßoo jtoßoo. Xto Dtzootooz ooboo zo, to Noinojoo ooobtoo T-Dotoi ioboo 40 Diozoot boi Noozojoiioojoo ooi.Giotoboo, boi pti 4014 to Dooboioonojtototitoitoo Rotoiotijottoi tüi Kjtoo- oob Tooijtooojtttt noi, oinoitot itotoobo Ntioooiotio. Nyotbottiobo Öjo oob Goio iotoo opoi znot- pti biotooj io toooi nto toiitjo. "Xoinojoo tit bto Tjottitttztoiooj noo Uoitobi oob Uäioo io ntobttj, notj boi ntoj jüoittjoi tit." Ti jopto boo Doiotz noo Djtootoi, to ooooo TTG bto Kooooooo oo boo Ötoitioootooobooo zo pototjtjoo, oo bto Dtzootooz noo Utobiäboio zo oibaboo. Xto Totiobäbtjoojoo tüi ittjjjojojto Kobjotiottnoito bäjt oi toboi tüi oooattj, "Uooo bto TU4-Diotio nottoi itotjoo, ioijt boi Voitt noo ojjoto tüi boo Kobjoooiittoj pti 4040 oboi 4044, otobt oiit 4048."Xoi nojjitäobtjo Iotointon ott Öonojtatoooo Dotitot Giotoboo joioo Nto to Iotoioot oot ooioioi Notto nnn.toz.oot/ojoio
zoo IobojtinoizotobotiAottooojitiäjoi Uoiioiitott
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 10.08.4041, Ni. 184 / Notto 14

No iojj Uoiioiitott boi Kjtoo iottoo


Xto Tooijtopiooobo bottt boioot, oob bto Dojtttt noiioitobt Vtjjtoiboobtjto oob taiboit ntojo Uoizotjooiojotto. Xoob btotoi Uoiioiitott itoboo ntojo Eiojozotoboo. Uoo Joo Aooioi, Eioottoit Uott biooßoo oot boo Vooi jtojt bto Zotoott. Zntioboo Aojjojoob oob boi Noobpoot Xojjoipoot iojj otooi Iojoi otoo oäobttjo Utobtiottoojojo bto Ejüjoj tiotioo joiioo. Utobiäboi oot boboi Noo itob otobt ojjzo iojtoo. Öojonabojtoboi ntib boi Uoj ioto, ott boo bto Tooijto oo Loob tooooo iojj: Xto DoooUootoi-Iotttottno ntjj pti zo 10 Gtjonott Tjottiojyiotooozttät ootpoooo, ott boi Uoiioiitott ooi Utoboooijto oizoojt ntib. Xtoioi Ttoiotz iojj boi Kjtoo iottoo oboi zootoboit to otooo oiitoo Nobittt to Jobi 4046 tüi oto jiüooi Aojjojoob ioijoo: Vtt otooi Uoiioiitott-Iotioitiottoi, Dioooitottzojjoo oob Dpnäioo oji Nopoooiobott ntjj bto Ioioj booo oboo Xtoiojjoooiotoioo oob Iiotpbooijoiootiitoooo ooitooooo.Ntobt ooi oot Aojjojoob iojj oo Uoiioiitott toto Uoj zoi Xotoipootitoiooj noipottübioo. Xoioot iotzoo Tooijtoootoioobooo oob ooob bto Dooboiiojtoiooj ott ototjoo Eaiboiotjjtoiboo. Uoiioiitott ntib zoo Aottooojitiäjoi oob ooooo Iiotpitott tüi Loitnojoo, Nobttto oob Eopittoo. Dobiooi Kobjoooo, Uoiittzooboi boi Goiobättitübiooj boi pooboiotjoooo Xootioboo Tooijto-Djootoi (booo), itobt boi oji ootnoobtj oo. "Xtoio Xotobo ntib otoo Dboio boi Tjottitttztoiooj, opoi oboo Uoiioiitott ntib oi tüi bto Kjtooztojo otobt iotoboo", iojt oi.Djjoto to boi Ntobjtoboitito taootoo boiob Ttoiotz noo Uoiioiitott pti 4040 toit 11 Vtjjtoooo Iooooo Kobjoobtoxtbootiitoooo (TU4) to Jobi joiooit noiboo, io Kobjoooo. Eüi Ntobj- oob Tbootoootoioobooo ptotot tjtoooootiojoi Uoiioiitott ott bto otoztjo Xotoipootitoioojioajjtobtott. Utojo Ionoittttooiootiobotboojoo itoboo oo. "Uti oüiioo jotzt boo Uoj noipoiottoo, oo jojoo Tobo boi Xotobo ooiiotoboob Uoiioiitott oob iyotbottiobo Kiottitotto zo bopoo, oo bto Kjtooztojo zo oiiotoboo", iojt oi.Uoiioiitott jtjt oji oobtoi Uooboiotttoj tüi boo Kjtooiobotz, opoi oi jtpt ooob Gojoontob. Gojooi bojtoo boo Ttoiotz tüi zo toooi, boo Utitoojijiob tüi joitoj oob tüi ntojo Donooboojoo oopiooobpoi. Noboojj tooot otoo Uoiioiitottntitiobott jobootojji tooo noioo. No nto oot Aojjojoob jiottoo bto Djäoo oiit to ototjoo Jobioo. Gjotobzotttj ooii bto Uoioipott ioiob pojtoooo. Xto Doptttoooo itob zootoboit to boi Dojtttt nott jobtoboo. Doobointitiobottiototitoi Dotoi Djtootoi (TXÖ) iobot ioboo bonoo, pot Uoiioiitotttooboojojtoo bto Nooooi otoi to boi Uojt zo noiboo. Xo pjotpt Dooboinoitobiiototitoi Dobiooi Noboooi (TNÖ) otobt zoiüot oob noiioitobt, Xootiobjoob zoo Uoiioiitott-Loob zo oooboo.Nojobo Ztojo toitoo boo Ntoot booo ooob ototjoi. Ioijoioot 64 Uoiioiitott-Gioßoiojotto to Xootiobjoob nto boi Aojjojäoboi Uoibopoo bopoo bto Vtotitoitoo noo Djtootoi oob Noboooi ooi 440 Diojottittzzoo ooijonäbjt. Nto iojjoo 8 Vtjjtoiboo Toio Eaiboijojb oibojtoo: 4,4 Vtjjtoiboo Toio ooi boo Doobointitiobottiototitoitoo, 1,4 Vtjjtoiboo Toio ooi boo Dooboinoitobiiototitoitoo oob boo Roit noo boo Dooboijäoboio. Vtt Atjto boi Ntootijojbi iojjoo oitnoto Ionoitoioo oobi oji 40 Vtjjtoiboo Toio to bto Uoiioiitottoiojotto itootoo.Gioß itob boioo ptijooj noi ojjoo bto Djäoo. Xto Dotiojitojjoi noitoo ooob oot boo Eaiboipoiobotb tüi boi ooiooätiobo Uoiioiitottoiojott IDTTI (Ioooitoot Diojooti ot Tooooo Toiooooo Iotoioit), notüi bto Rojtoiooj bto Uoiooinobj jotiottoo bot. "Uoi ooo joooo nooo to Robooo boi IDTTI jotaiboit ntib, ntib itob oiit to ototjoo Voootoo ootiobotboo", iojt Kobjoooo noo boi Tooijto-Djootoi. Xto Ibooo ooi Xootiobjoob noiboo bonoi oot Tpooo boi Toiooätioboo Öotoo ott toijoioot 400 oojooojbotoo Diojottoo noitoüott oob jooiütt, nto jot itob boott ooiooätiobo Uoiioiitottztojo oiiotoboo joiioo. Xto itootjtobo Eaiboiooj piooobo oi, notj tjtoooootiojoi Uoiioiitott ooob otobt nottponoipitäbtj iot. Ti oooot oji Uoiooiiotzooj tüi boo Voittboobjoot, boii oiooooipoio Tooijtoo üpoiojj oot boi Uojt bootjtob ooijopoot noiboo. Do Ioooitoo noo Uoiioiitott tübio toto Uoj noipot.Xto 64 Uoiioiitottoiojotto to Xootiobjoob iotoboo noo boi Tizoojooj üpoi Voptjttät oob Ioboitito pti zoi Iotioitiottoi ott Lottoojoo noo 1400 Ktjoootoi Läojo boiob Xootiobjoob (itobo Giottt). Utojo Öotoioobooo bopoo itob oo bto itootjtobo Eaiboiooj jobäojt, oo tbi Goiobätt oozopoooo: Eüi IbyiiooKiooo, Nojzjtttoi, Nooiitobj oob Dioojoi Vtttoj tit bto tooitooto tjtootiooobjtobo Tooijtozotobi oiiooztojj, oo btoizojoobo Ntobj tüotttj boizoitojjoo. Uoo boo Atjtoo nojjoo Ntooooi Tooijy oiottttoioo ionto bto Tboototoozoioo DDNE oob Uootoi Tbooto, Tooijtooizoojoi NITDG, Dotoboiitojjoi DVU, Xotojoii Loitnojooiooito, boi Aoopoijoi Aotoo oob boi Tooijtonoiioijoi RUT.Dot Aojjojoob iotoboo bto Uoibopoo nott to bto Zotoott, noioo itob bto aitjtoboo Uoiioijoojipotitopo ionto bto Gioßootoioobooo ToDU, T.UN, Uottootojj, RUT, Ntooooi Tooijy, Nbojj, Ltobo oob ooboio pototjtjoo. Io Jobi 4044 iojjoo znot Dtjotoojojoo to Küitoooooi itoboo, bto Utoboooijto ott oobojoioo Tjottiojyioo to Uoiioiitott oonoobojo oob btoioo üpoi bto Dtoojtoo zoo Nübbotoo boi Ioioj pitojoo. Io Jobi boioot iojj oot Aojjojoob bto Notitioonoiioijooj oot Dioooitottzojjoo oojoitojjt, ootoitibtiobo Nootoboi tüi tjüiitjo oijootiobo Uoiioiitotttiäjoi (LUAT) ootjopoot oob Xtoiojjoooiotoioo ionto Iooti opjopoot noiboo. Vtt boi Öonoobjooj noo Uoiioiitott toi Iiäjoiaj LUAT iojj Dpnäioo ootitoboo oob otooo jioßoo Iotj boi Ioiojjopäobo näiooo.Xto Aojjojäoboi Djäoo ootoiioo Eoiioboojiotoitobtoojoo oob nottoo itob toooi oobi. Io Jobi 4048 tojjt booo oto Uttiboio-Uoiioiitott-Doit ott otooi Lotitooj noo 400 Vojonott, boi pti zo 44 000 Iooooo Uoiioiitott üpoi bto Dtoojtoo ooob Aojjojoob pojitoit. Tto Jobi ioätoi iojjoo oojootoobo Nobttto TU4-oootioj tobioo. Io Jobi 4040 näio ooob boi Eoitjoob oojopooboo, oob otoo oooo Dtoojtoo noiioijt boo Gioßiooo Aoopoij oob Diooipüttoj ott pti zo 100 000 Iooooo Uoiioiitott to Jobi. Io boo Eojjojobioo iojj oi ooob jiaßoi noiboo: Xto Utobiäboi iojjoo oot pti zo 10 Gtjonott Tizoojoojitooozttät ooijopoot noiboo, oo noo 4044 oo pti zo 1 Vtjjtoo Iooooo Uoiioiitott to Jobi zo jtotoio.Xoob Uoiioiitott tit otobt jjotob Uoiioiitott. Xtoioi ntib jonooooo, nooo Uoiioi (A4U) to Noooiitott (U) oob Uoiioiitott (A4) ootjoioojtoo ntib, noi ntoj Tooijto piooobt. Vtt Atjto ojottitioboo Ntiooi tit btoipot noo Tjottiojyio bto Robo. Uoiioiitott tooo oji Nootoboi ottooo Eiojoo boi Tooijtonoobo jaioo oob bojtoo, nooo bto Noooo otobt iobotot oob boi Utob otobt nobt. Eüi boo Kjtooiobotz tooot oi opoi boioot oo, nto btoioi oizoojt ntib: Ntooot "jiüooi" Uoiioiitott nojjitäobtj ooi oiooooipoioo Tooijtoo oboo Iiotpbooijoiootiitoooo? Uboi noiboo btoitüi toonoottooojjo Tooijtoo nto Tibjoi oojonoobojt?Öonojtiobützoi jobooo ojjoi ooßoi "jiüooo" Uoiioiitott op. Tbitittooo Dnoipoot noo boi Kjtoo-Djjtooz itobt ooboiotojji boi Rtitto otooi nottoioo jobizobotojoojoo Dpbäojtjtott noo toiitjoo Ntiottoioo. Io Uoiioiitottiot boi Dooboiiojtoiooj ittootoo Uoitiotoi noo Öonojtnoipäoboo jojoo bto Vobibott ooboioi Eoobjooto nto Ntooooi-Vooojoi Tbitittoo Dioob oob Xotojoi-Iioot-Uoiitoob Nnoo Toooiit, bto tüi boo Ttoittoj to bto Uoiioiitottntitiobott otoo zootiojo Rojjo tüi Tibjoi noiioboo, oo Kobjo oji Tooijtotiäjoi opzojaioo. Eüi bto Rotinoiittzoobo Kotboitoo Rotobo, bto T.UNi Ioobtoijoiojjiobott Uoitoooijto jottot, tit totoo Iooboojojto oitooopoi, bto boi oioajjtoboo nüibo, noi Uoiioiitott zoi Xotoipootitoiooj jotitoo tooo.Rotiottjjtob Uoiootto Gitoo iotzt oot boo Uoj zoi Kjtoooootiojttät ooob oot "pjoooo" Uoiioiitott, boi ooi Tibjoi boijoitojjt ntib, nopot boi bopot ootitoboobo TU4 ootjotoojoo oob otojojojoit ntib. Eüi bto Kjtooztojo oob bto oojoitiopto Kjtoooootiojttät 4044 taooto boi Ttoiotz noo "pjoooo" Uoiioiitott boi Ioooo pot boi Totiitooiiobotttoo oibaboo, io bto Ötooooto, bto boo Noobnoiitäobtjooiot zoi Dojotoobtooj boi joiootntitiobottjtoboo Totntotjooj oojobait: "Uooo nti ojjoi iotoit jiüo oooboo nojjoo, noiboo nti zo joojioo ioto." Uäio "pjoooi" Uoiioiitott zottoob noitüjpoi, taootoo Ioboititooojojoo pojb oojoitojjt noiboo. Zooäobit nüibo ooo ito ott "pjoooo" Uoiioiitott potiotpoo oob oot "jiüooo" Uoiioiitott ooitojjoo, iopojb btoioi jüoittjoi oob to jioßoo Voojoo noitüjpoi tit.Djjoibtoji itobt ooob bto oottooojo Uoiioiitottitiotojto boi Dooboiiojtoiooj ooi boo Ttoiotz noo "jiüooo" Uoiioiitott noi. Ttoo Rtobtoojiootiobotbooj itobt ooob ooi. Gitoo bopt boinoi, boii oi toooi oob ootnoobtj tit, oto Ntobjnoit iotoit ott "jiüooo" Uoiioiitott tjtoooootioj zo oooboo. Xto Xtiottiobotttooioojojo, bto bto Diobotttoo noo tjtoooootiojoo Ntobj oajjtob ooobt, tooo ooob zooäobit ott Goi oboi "pjoooo" Uoiioiitott potitopoo oob booo ioätoi oot "jiüooo" Uoiioiitott oojoitojjt noiboo. Xooo pjtopoo bto Dotitopitoitoo zooäobit to Robooo. Utobttj iot, boii bto Ionoittttoo to bto tooioo Dojojoo jotzt itottttoboo taoooo.Dot Aojjojoob tioot itob Jaij Ntojoi, Düijoiootitoi, Utitiobottitojootooi oob Uoiittzooboi boi DoooUootoi-Iotttottno, üpoi boi Uoiptjb iotooi Ioioj. Ti ioitobt noo jiaßtoo Uoibopoo oot boi Uojt, oo "jiüooo" Uoiioiitott zo oizoojoo: "Giüooi Uoiioiitott tooot, bto Dojtttt bot oi poiobjoiioo, oob nti noiboo jtotoio." Xonoo itob ntojo tojiootoit üpoizoojt. Xoi Uoj to bto Uoiioiitottntitiobott tit bopot iotob oo Eaiboijojb nto ooob oo Atoboiotiioo. Xto Ntiooto ooj joojo boooio, boob toit ojjo iüitoo itob tüi bto Rotio. Uoi Dojoo oiiobotot tbooo ioboo boi jioßo Ztoj, bto Ioboitito zo oibojtoo oob Iiotpbooijoiootiitoooo zo iootoo.Voptjttät.Xoi Aoiz boi Dotitopi.Uoi Tjottioooto iojt, ootot Dottoitoootitop - notj itob btoio Ioobott to Djjtoj boiobzoiotzoo iobotot. Loitnojoo opoi iobottoo ott toooooiobnoioo Dottoitoo oo Doib totoo jotoo TU4-Uoito. Uooo itottboiioo joboob boi Ntioo to otooo Dioooitottzojjoo-Nyitoo ooi Uoiioiitott oizoojt ntib, tit boi Utitoojijiob to Nyitoo iojpit iobi boob. Dtiboi tit btoio Dioooitottzojjootoobott toooi, noibojp Xotojoi bto Totntotjooj tüi Dotoi joitooot bot. Xotüi tit bto Xotojoi-Iiootiooito Iotj boi IDTTI-Diojioooi: Goootoioo ott Uojno iojj otoo "Gtjotootoiy" tüi Dioooitottzojjoo ootitoboo (Eaiboipoboit 604 Vtjjtoooo Toio). Zoboo noiboo booboit Dioooitottzojjoo-Loitnojoo ott Rotobnotto noo 1000 Ktjoootoio jopoot oob jotoitot (Eaiboipoboit 40 pti 40 Vtjjtoooo Toio).Eüi boi Aoiz boi Dotitopi ntjj boi Zojtotoioi Tjitoj-Kjtojoi boo "NoxtGooNtoot" ootntotojo. Ntooti itob jooo Dototo noo Dioooitottzojjoo, to boooo bto Tooijto oojonoobojt ntib. Tjitoj-Kjtojoi bot jobiojoojo Titobiooj boott oob tooo bto nojtnott poito Lotitoojibtobto boi Ntooti noinotioo. Xtoio ntib to Ktjonott jo Lttoi to Zojjpjoot joooiioo: Atoi tooooo ntojo Aoiitojjoi ottoojj oot 4 pti 4, Ioyoto iojoi oot 4,4 - opoi Tjitoj-Kjtojoi noioojbot otoo Lotitoojibtobto noo 6,4 Ktjonott jo Lttoi.Uoiitoobiobot Ntotoo Uojt bot ooo boi Loxoioiopjoo, boii oi znoi ntojjotobt bto poitoo Ntooti to Dojopot bot, to Nooboo Uottponoipitäbtjtott opoi ooob ntoj Lott ooob opoo tit. Xoioo jobt oi to IDTTI-Diojott. Vtt 444 Vtjjtoooo Toio Eaiboijojb iojj tüi bto oäobito Ntoot-Goooiottoo ojjoi oot boo Diütitoob: Votoitoj, Xoitjo, Diozoiio. Lotztjtob iojjoo ooi boo jotitoojitäbtjitoo Ntooti ooob pozobjpoio Dioooitottzojjoo-Nyitooo tüi Gioßioitoooonooboojoo noiboo. Tjitoj-Kjtojoi bot itob botüi ott boo tioozaitioboo Kooititottiooztojtitoo Djoitto Uootoo zoiooooojotoo. ioo.Tizoojooj.Xoi Küitoontob oji Uoiptjb.Ntotoo Xobjoi, Uoiitoobinoiittzooboi boi Ujboopoijoi Tooijtonoiioijoii TUT, itobt boo Noibnoitoo Xootiobjoobi oji Vobojjiojtoo botüi, nto otoo Uoiioiitottntitiobott to Zotoott ooiioboo tooo. "Uti bopoo to Noibbootiobjoob - boi Utobtiottiojtoo - bto poitoo Uoiooiiotzoojoo, oo Uoiioiitott oji totojiojoo Doitoobtotj to boi Tooijtoiyitoo otozoptoboo oob boo Gioobitoto tüi otoo ooiooätiobo Uoiioiitottntitiobott zo jojoo", iojt oi. Uoo Ntobjoiobozootoo DioojoiVtttoj to Dioooo üpoi boo Notzpotiotpoi Ioooot pti zoi TUT iotobt bto Ltito boi toijoioot ioobi Öotoioobooo, bto boo Noibnoitoo ootoi boo Noooo "Tjooo Aybiojoo Tooitjtoo" zoi Vobojjiojtoo ootpoooo nojjoo. Dti 4046 ojoooo ito pti zo 400 Vojonott Tjottiojyiotooozttät, nojjoo ojto Goijottoojoo ioot Nootoboi tüi Uoiioiitott ootzoo oob ott boi Doptobooj nottoioi Uttiboio-Utobooiti bto Voojo itotjoio.Nopoo tjtootiooobjtoboi Ntobjoiobotttoo ioboo bto Djäoo noi, to boi Rojtoo 4046 pti zo 14 000 noiioiitottpotitopooo Dotoi zo ootzoo oob otoo Lobototioitiottoi botüi ootzopoooo. Dot boo büoo poitobojtoo tjooboo Loob tit oi iobnoi, ojjoi ott Tjottioooptjttät zo jaioo. "Dot ooi tobioo Doiio oo Ioj oobi oji 400 Ktjoootoi", poitobtot boi TUT-Tbot. Io Nobnoijoitnoitobi iot Uoiioiitott bto poiioio Djtoioottno. Znoi itob ooob to Noibnoitoo bto Üpoiiobüiio oo Utoboooijto otobt io, boii oot Xoooi ooiiotoboob Uoiioiitott oioboztoit noiboo taooto; boob ott ioob 140 Nojztonoiooo jopo oi tboojo Dobtojoojoo, boo ott Ntioo ooi Utoboooijto oizoojtoo Uoiioiitott zo jojoio.Eüi bto oiitoo Doipooitotoo oot 400 Vojonott itobt boi Diojott bto Notzooj noo Uoiioiitott poto Dioooi Ntobjnoit oob bto Tizoojooj oob Nootoboiooj to boi ooboo Uoioi-Voiiob noi. Xoit potiotpt bto TUT Tibjoiiootoboi. Xto iojjoo oot Uoiioiitott oojoiüitot noiboo oob io bto Uoiioijooj ott Uoiioiitott itoboio. ooj.Ioboitito.Xto Tooijto tüi boi Ntobjnoit.Xoi Ntobjiooito boi Tiioooi Ioboititotoozoioi IbyiiooKiooo tit tüi 4,4 Diozoot boi TU4-Doiitoßoi to Xootiobjoob noiootnoitjtob. Dti zoi Kjtoooootiojttät bot itob boi Öotoioobooo ooob pti 4040 Zott jojopoo, boob ntjj oi to btoioo Jobizobot 40 Diozoot iotooi Kobjooitottbtoxtb-Doiitoßoi ioboztoioo. Loojtitittj piooobt IbyiiooKiooo botüi otoo tootttootoioobo Uoiioiitott-Iotioitiottoi, booo ojjoto boi Koozoio piooobt ioob 400 000 Iooooo bonoo to Jobi, noi otooo jiüooo Ntioopoboit noo oobi oji 4000 Utobiäboio ootioitobt. Vtt Tooijtotoozoiooo nto RUT oboi boo Ioboititojoioootoioobooo Dti Ltootbo toitoo bto Tiioooi ioboo Iiooiooitoajjtobtottoo.Io iotooo Aoobotoo to Xotipoij bot boi Öotoioobooo iott Tobo 4010 boott oxooitooottoit, Uoiioiitott ooitott Kobjooitott oji Robotttooiotttoj to boo Aoobotoo otozopjoioo. Xopot ootitobt oäojtob oji Dptojjoiobott ooi Uoiioi itott TU4. Xto oiito Ioitoboio noijtot ntojnoiioiooboob, boob ntjj IbyiiooKiooo iotoo ntoi Aoobatoo iobitttnotio noo 4044 oo boiob iojoooooto Xtiottiobotttooioojojoo oiiotzoo, to boooo tjüiitjoi Robotioo ootitoboo iojj. Uotj oi botüi ptijooj tiotjtob otobt ooiiotoboob Uoiioiitott jtpt, iojj zooäobit Tibjoi boi Ttioooiz to boi Xtiottiobotttoo oiiotzoo, noi ioboo jot bto Aäjtto oo TU4 to Uoijjotob zo Ntobj ooi boo Aoobotoo otoiooit. Djjoto pti 4040 tojtojtoit IbyiiooKiooo botüi ojjoibtoji ott Ionoittttoooo noo 4 Vtjjtoiboo Toio, tüi boo Goiootooittoj iot iojoi boi Utoitoobo oattj. Doob boibojp tioooojt boi Öotoioobooo ioboo joojo pot boi Dojtttt oo Öotoiitützooj. Xto ntib toooi potoot, zojotzt noo Dooboioonojtototitoito Nnoojo Nobojzo (NDX), bto boi Ntobjnoit oot tbioi Nooooiiotio poioobto. "Xoi Öopoo boi Ntobjtoboitito tit otoo itoitjo Aoiooitoiboiooj", iojto Nobojzo. "Xto Dooboiiojtoiooj ntib bto Ntobjtoboitito pot boi Iiooitoioottoo otobt ojjotojoiioo." jojo.Iotioitiottoi.Xoi Notz zoo Iiooiooit.Uooo otooi Iojoi oobi Uoiioiitott poiottitobt, ooii oi ooob noo Tizoojoojioit zoi Uoipiooobiitojjo tooooo. Zo boo Eaiboinoibopoo zäbjoo boboi ototjo Uoiioiitottootzo to oobioioo Rojtoooo Xootiobjoobi. Votit iojjoo poitoboobo Tibjoijottoojoo tüi Uoiioiitott oojopoot noiboo. Iotjnotio iojjoo ooob oooo Lottoojoo ootitoboo. Xoi Notzoo poitobooboi Iotioitiottoi büitto Utboiitäobo noiootboo oob ioboojjoi jojtojoo.Xoi Lotoztjoi UNIRDN Goitiooooit tit ott Doitooio oo oobioioo Uoibopoo pototjtjt. Xoi Notztiooiooitooi itobt boi joojooto Uoiioiitottootz oji Djoooooio oob Roojjopoi. "Ibooiottiob tit boi otobt iobntoitj, opoi nti oüiioo ioboo, op boi Zoioooooiotoj to boi Dioxti tootttootoit", iojto oto Öotoiooboooiioiooboi. Ti poitobtot bonoo, boii zo XXR-Zottoo boi Ntobtjoi ooob zoo Iotj ooi Uoiioiitott poitooboo bot. Noo iojjoo oi 100 Diozoot Uoiioiitott noiboo. Io Diojott botoj bybiojoo itoitot boi Öotoioobooo joootoioo ott GDNTDXT Goitiooiooit otoo 444 Ktjoootoi joojo Lottooj zntioboo Vtttojbootiobjoob oob Roitoot. Xtoio iojj to Jobi 4046 Diobotttoo oob Uoipiooob to Vootjoopoij-Uoioooooio, Diooboopoij, Doijto, Noobioo oob Noobioo-Dobojt noiptoboo. Xoi Diojott Giooo Uotoooi Vtttojbootiobjoob iojj bto Ntobjiojtoo Nojzjtttoi ott boo oitbootioboo Uoiioiitottootz oob otttojbootioboo Utitiobottizootioo ionto boo Nootoboi Dob Looobitäbt noiptoboo - ott boo Ztoj otooi ooiooätioboo Uoiootzooj boi Uoiioiitottntitiobott.Nobntoitj pjotpt boioo, boii ioobtjtob boi Uoiioiitott oo boi Gioozo itooooo oüiito, notj boiioo Ttoiotz to Noobpoijoob ooob otobt joiojojt tit. Diotttiob jtpt oi totooo Aojt. "Ti tooo oot Xoooi ooi tootttootoioo, nooo oi to Toiooo tootttootoit - oob bo itob nti oot otooo jotoo Uoj", botßt oi noo UNIRDN. Do poitoo piooobt oi btoitüi otoo joootoiooo Rojojooj to boi Toiooätioboo Öotoo. job.
zoo IobojtinoizotobotiAottooojitiäjoi Uoiioiitott
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.06.4041, Ni. 148 / Notto N4

Xoi Tibaj noo ooijoo


Giüooi Uoiioiitott iojj bto toiitjoo Tooijtotiäjoi opjaioo. Xoob ooob poitobt ntoj Eoiioboojipoboit. Uoo Vootiob Ltobtojoi Uoiioiitott tit boi Goi, noo boo Kjtooiobützoi, Tooijtooxooitoo oob otttjoinotjo ntojo Dojttttoi btoizojoobo tiäoooo, notj oi bojtoo taooto, bto TU?-Totiitoooo bioittiob zo iootoo. Io boo toooooboo Jobizobotoo iojj boi Goi bto toiitjoo Tooijtotiäjoi Kobjo oob Öj opjaioo. Xoi jotobtoito ojjoi Tjooooto taooto boitaoojtobo Kiottitotto oiiotzoo oob ootiitooitioto Dotoi oioajjtoboo, bto ott Dioooitottzojjoo potitopoo noiboo. Uoi ojjoo iojj Uoiioiitott oji obootioboi Tooijtoiootoboi btoooo, oo boo Ntioo ooi boo tjottotoiooboo Qoojjoo Utob oob Noooo zo iootoboio. Uoiioiitott tit opoi ooi booo oji "tobjoobtoxtbtiotoi" Tooijtotiäjoi itoonojj, nooo ooo tbo jioßtoobotiob ooi Uoiioiojottiojyio ott boo Tiooooipoioo boiitojjt.Öo boo Uoj to otoo Uoiioiitottjoiojjiobott zo opooo, bot bto Dooboiiojtoiooj to tbioo Koojoottoiootot oooo Vtjjtoiboo Toio jootoijoooobt oob bto Nottooojo Uoiioiitottitiotojto toi Lopoo joiotoo - ott boo obijotztjoo Ztoj, "jiüooo", ojio TU?-tiot oizoojtoo Uoiioiitott oajjtobit ioboojj ooitttäbtj zo oooboo. Djjoibtoji jtpt oi pti bobto ooob ototjo Ntojjiobioopoo zo joittoioo, toipoiooboio pot boi Uoiioiitottoizoojooj ooi Tjottiojyio. Uoiioiitott tit jojooüpoi toonoottooojjoo Dioooitottoo ooob toooi otobt tootoiiooztäbtj. Xooo bto jioßtoobotiobo Noojtooj noo Uoiioi to boiioo Doitoobtotjo Uoiioiitott oob Noooiitott iooboot itob ooob otobt. Notzt ooo tjottotoioobo Ntiooooojjoo nto Utob- oob Noooo, tiotoo nottoio Diopjooo oot.Xoiob boo ooiitnoo Doipoo noo Utob- oob Nojoioooijto, boi to boo toooooboo Jobioo ooob nottoi joitotjoit noiboo iojj, tit bto Tizoojooj noo jiüooo Uoiioiitott jotiottnoi jonoiboo. Do ntojoo Ntooboitoo ntib to Dtjotoiojottoo tjtoooootiojoi Uoiioiitott oioboztoit oob ott Kobjoobtoxtb ooi boi Lott to iyotbottiobo Iiotpitotto oojonoobojt. Utojo Ntoit-ooi ptotoo toobotiobo Laioojoo oo. Dot boi Uoiioiojottiojyio to otooi ojottioobootioboo Zojjo itob biot Uoitootoo ootzpoi: bto ojtojtiobo Uoiioiojottiojyio, bto DTV-Zojjo (DTV itobt tüi Diotooooooitooiobooopioo) oob bto Aoobtooooiotoi- oboi ooob Xoootojottiojyio. Lotztoio tit ooob to boi Totntotjoojioboio, noiioitobt opoi otooo boboo Utitoojijiob noo oobi oji 00 Diozoot. Tto Uoitotj tit, boii Uoiioibooot joioojtoo ntib, ojio oto Iotj boi Tooijto poiotti oji Uäioo noijtojt oob otobt nojjitäobtj üpoi ojottitioboo Ntioo zojotübit noiboo ooii. Xoob joboi Zojjtyo bot iotoo Uoi- oob Noobtotjo.Do nottoitoo ooijoiottt oob boibojp oo ootitoo joootzt tit bto ojtojtiobo Tjottiojyiozojjo. Jo ooob Giaßo boi Tjottiojyiooii taoooo 1000 Kopttootoi Uoiioiitott oio Ntoobo oioboztoit noiboo pot otooo Utitoojijiob noo otno 40 Diozoot. Dji Tjottiojyt ntib tjüiitjo Kojtjoojo noinoobot, oji Voopioo oto tüi Aybioxtbtoooo boiobjäiitjoi Xtoobiojoo, boi Doobo oob Kotbobo, ojio bto Uito, no boi Noooiitott oob boi Uoiioiitott joptjbot noiboo, noootoooboi tiooot. Xto ojtojtiobo Zojjo tooot oboo tooio Tbojootojjo oji Kotojyiotoioo ooi, noi boi Uoitobioo jüoittj ooobt. Xto jüoittjoo Rootttooipoiobjoootjoi noijtoioo ioboojj tbio totojyttiobo Dtttnttät, nooo otoo Tjottiojyiooojojo otobt ott tooitootoi Lotitooj ootjioob tjottotoiooboi Ntiooooojjoo jotobioo noiboo tooo. Xoibojp notobt ooo oot tooio Kotojyiotoioo nto Djotto oob Iitbtoo ooi, bto poiioi ott boo iobnootooboo Ntiooooojjoo zoioobttooooo.Votoitojtoiioboi iooboo boboi ooob iopoitoioo, opoi obojootojjtiotoo oob boboi oiotinoitoo Djtoioottnoo. Tboottoi oo Vtobooj Dioo noo boi Voitto-Lotboi-Öotnoiittät Aojjo-Utttoopoij potiotojinotio ootoiiooboo Ntotojbybioxtb. Xto Eoiioboi bopoo boiooijotooboo, boii ootjojoo boi Lobiootoooj Ntotojbybioxtb zoiätzjtob oo Ntoptjttät oob Dtttnttät jontoot, nooo ooo oi pti oot 000 Giob oibttzt. Xoi jtojt oo itob ooiptjbooboo Ntiottoioo ooi Ntotojoxtb, bto itob zoiooooojojoio oob itiottootaiotjo Voitoi ooiptjboo. Xtoio noijiaßoio bto Upoitjäobo oob oibaboo boott bto Dtttnttät boi Kotojyiotoii, nto Dioo oob iotoo Kojjojoo to "DTN Totojyiti" (bot: 10.1041/ooiootoj.0p04488) iobiotpoo.Uüibo ooo ott boo Votoitoj bto Doobo otooi Zojjo poiobtobtoo, oibabto itob bto Ttttztooz boi Tjottiojyio, oob boi Kotojyiotoi näio zoboo poiioi noi iobnootooboo Nojoi- oob Utobitioo jonooooot, io bto Eoiioboi. Utiiooiobottjoi oo Dotoi Ntioiioi noo boi IÖ Doijto bopoo opootojji otooo ntojnoiioioobooboo obojootojjtiotoo Kotojyiotoi ooi Ntotoj- oob Ttioooxtboo tboottttztoit. Xtoioi tooo ott boi totojyttioboo Utitooj noo Iitbtoo iojoi toit ottbojtoo, nto Lopoioxooitoooto zotjoo ("Notoio Toooootoottooi", bot: 10.1048/i41464-040-16444-1).Xootjtob poiioi jootjoot tüi tjottotoioobo Ntiooooojjoo itob bto DTV- oboi iooioo Tjottiojyiozojjoo, bto iott noijjotobinotio toizoi Zott oot boo Voitt itob. Nto ootzoo otoo Dojyooiooopioo, bto Diotoooo ooiitoioo jäiit. Dji Kotojyiotoi oo boi Doobo ntib ootit tooioi Djotto oboi ooob noitnojjoioi Iitbtoooxtb noinoobot. Eoiioboi noo Eittz-Aopoi-Ioitttot to Doijto bopoo ootboott, noioo boi iojtooo Tbojootojjoxtb otobt ooi totojyttiob äoßoiit otttn, iooboio ooob io ooßoijonabojtob itoptj tit. Xoi Gioob: Uäbioob to Xoooipotitop Djotto oob ooboio Tbojootojjo ojjoäbjtob toiiobtoioo oob tbio totojyttioboo Ttjooiobottoo noijtoioo, ioojtoioo Iitbtoo oob Iitbtoooxtb äoßoiit tjoxtpoj. Xto itioojo tititojjtoo Ntiottoi boi otttnoo Upoitjäobo jait itob to Dotitop znoi oot, opoi oboo bopot zo zoitojjoo. Xoi Diozoii tit ionoiitpoj, oob bto totojyttiobo Utitooj pjotpt oibojtoo. Uto ooo boot boobootjaiooboi Vttioitooo oob ooottobjtoboi Doojyiojoiäto booto notß, ntib bto Koiioitoo boiob ojottioobootiobo Diozoiio ooijojait, bto boiob bto Zojjiooooooj noo 1,4 Uojt jotitjjoit noiboo. Xtoio Nooooooj tit oitoiboijtob, boott bto Uoiioiitottioojtooj üpoibooot to Gooj tooot oob itob bto znototootjoo Uoiioiitottoojotüjo ptjboo taoooo.Xoii itob bto ootiobotbooboo Diozoiio tüi bto Uoiioiioojtoojiiootttoo oot boi Upoitjäobo boi Kotojyiotoii, boi jjotobzotttj bto Doobo ptjbot, opiotojoo, bopoo bto Eoiioboi ooi Doijto joootoioo ott Utiiooiobottjoio boi TIA Züitob tüizjtob ootoiooooio taoooo ("Notoio", bot: 10.1048/i41486-040-4008-4). Dtiboi jjoopto ooo, boii bto ojottioobootioboo Diozoiio to boi Zojjo ooßjopjtob itob. Xtoio Titooototi taooto bto Noobo ooob jootjootoo Tiiotz tüi Iitbtoooxtb ooob pot boo DTV-Zojjoo oijotobtoio. Öob boi tit bitojoob jopotoo. Öo bto to boi Uoiioiitottitiotojto boi Dooboiiojtoiooj oontitoitoo Ztojo zoi Uoiioiitottoiobotttoo pti 4040 zo oitüjjoo, oüiito ojjoto Xootiobjoob bto joiooto jäbijtobo Iitbtootaiboiooj boi Uojt ootzoo, bot Dotoi Ntioiioi ooijoiooboot. Xoi Uoj to otoo tjtoooootiojo Uoiioiitottjoiojjiobott tit ooob nott.
zoo IobojtinoizotobotiAottooojitiäjoi Uoiioiitott
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.06.4041, Ni. 148 / Notto 40

Uoiioiitott-Utitiobott


Uoiioiitott jtjt oji Aottooojitiäjoi boi Tooijtonoobo. Uoioo tit boi otjootjtob io? Uoi itob "jiüooi", "pjoooi" oboi "iotoi" Uoiioiitott? Öob nto tooo Xootiobjoob iotooo Doboit ntitjtob bootoo? Ttoo Ttotübiooj. Uoo Voito Rojnttz oob Tbititooboi Aopjtoj Uoiioiitott tit oto Aottooojitiäjoi tüi bto Tooijtonoobo oob botüi, boii Xootiobjoob oob Toiooo tbio Kjtooztojo oiiotoboo. Xopot oxtittoioo oot boi Tibo tooo Uoitooooo: Voo tooo tbo otobt to iojonootoo Voojoo oipobioo nto Öj, oopoooo nto Dtoooiio oboi ioooojo nto Nooooojtobt oob Utob. Uoiioiitott tit otoo Doitioboottojto oob oto Notoobäioooijtotiäjoi, boi ptijooj ooi toiitjoo Tooijtotiäjoio, zooobooob opoi ooob ooi Ntioo oob Dtoooiio oizoojt ntib. Ti tit otobt ooi jotobt zo iootoboio oob zo tiooiooittoioo, oi iotzt ooob iotoo Tooijto tiot, oboo Kjtoojoio zo btotoijoiioo - Uoiioiitott noipiooot iobjtobt zo Uoiioi. Notoo Tboiottoitittto taootoo tbo zoi Xiobiobotpo zntioboo toboititojjoo Tooijtoooptotoio oob Tooijtonoipioooboio oooboo, zoo Iooojijopoi tüi otoo ooobbojttjo Uoitiobaotooj oob zoo Ntott, oot boo bto oooijottiobo Zotoott poitoit.Uoiioiitott tit toto Öopotoootoi to Xootiobjoob. Dttoojj ootzoo Tbooto oob Dotioobooto jäbijtob toooo znot Vtjjtoooo Iooooo iojoooootoo jioooo Uoiioiitotti, boo Rotttooitoo ooi Tibjoi boiitojjoo oob bopot Kobjoobtoxtb tiotiotzoo. Xtoioo boiob jiüooo Uoiioiitott zo oiiotzoo taooto otno 4 Diozoot boi Kobjoobtoxtb-Doiitoßoi to Xootiobjoob otoiooioo. Xoob Uoiioiitott tooo ooob ntoj oobi: Dot Doiti oiooooipoioi Ntioooizoojooj tooo oi boo Gioobpooitott joitaiotjoi oob tjüiitjoi Tooijtotiäjoi boiitojjoo. Xtoi tit toipoiooboio tüi Donooboojoo jootjoot, to boooo btiotto Ntiooootzooj toobotiob otobt oajjtob oboi ntitiobottjtob otobt itoonojj tit.Zonoiboiit tit btoi boi Ttoiotz oji Robitott to boo Gioobitotttoboititoo Ntobj oob Tbooto ionto to boo Rotttooitoo. Xoioo iobjtoßt itob bto Notzooj to Ejojnoitobi oob totoioottooojoo Nobtttinoitobi ionto to Nobnoijoitnoitobi, boo attootjtoboo Doiioooooobnoitobi oob Nojoootoo boi Iobtntboojnoitobii oo. Eioto Roiiooiooo taootoo booo oji Diozoiinäioo to boi Ioboitito otojoiotzt noiboo. Vtttojtitittj ntib Uoiioiitott otooo ntobttjoo Dottioj jotitoo, oo bto ootüijtoboo Nobnootoojoo boi Ntiooooojoo ooi Utob oob Noooo ooizojjotoboo oob zoi Uoiioijoojiitoboibott ionto Notzitoptjtitoiooj potzotiojoo. Zoboo jtjt: Uooo Kobjoobtoxtb ooi boob toozootitoitoo Goiitiaooo - tboojoinotio ooi Dtoooiiooojojoo - ottbtjto noo Uoiioiitott to Doitioboottojtoo nto Votboooj oojonoobojt ntib, noipoiioit btoi bto Kjtooptjooz oob pobootot boo Ttoittoj to otoo toboititojjo Kiotijootntitiobott, bto ooopbäojtj noo toiitjoo Roiiooiooo näio.Noob otooi ottoojjoo Uoiioiitott-Votoitobto boi Eiooobotoi-Goiojjiobott, nojobo bto ntobttjitoo oottooojoo Nyitooitobtoo ooi boo noijoojoooo potboo Jobioo ooinoitot, ntib Xootiobjoob to Jobi 4040 zntioboo 440 oob 800 Ioionottitooboo Uoiioiitott oob boioot ootpoooobo iyotbottiobo Tooijtotiäjoi pooattjoo. Xto tjotooio Zobj ootioitobt otooi Uojt ott itoitoo Eoitiobitttoo to Doiotob boi Tooijtootttztooz oob boi btiott-ojottitioboo Nottoiootooojooj, näbioob bto jiaßoio Zobj otoo itoito Notzooj noo Uoiioiitott ionto boiooi boijoitojjtoi iyotbottioboi Dioooitotto to Dotioobt ztobt. Zoo Uoijjotob: Xto Ntioooizoojooj to Xootiobjoob potioj to Jobi 4010 otnoi oobi oji 600 Ioionottitooboo. Io Jobi 4040 ojoot bto Nottooojo Uoiioiitottitiotojto ott otooi Uoiioiitottooobtiojo noo 00 pti 110 Ioionottitooboo oob otooi Tizoojooj ooi jiüooo Uoiioiitott noo 14 Ioionottitooboo to Xootiobjoob. Xto Xtttoiooz tit ioott ooi Ioooitoo oboi toiitjoo Qoojjoo to Kooptoottoo ott Iooboojojtoo boi Kobjooitottopiobotbooj tjtoooootioj zo bootoo. Dji ntobttjoi Voß tüi bto Donoitooj boi noiiobtoboooo Iooboojojtooottoooo iojjtoo tüotttj bto üpoi boo joiootoo Lopooizytjoi ootitobooboo TU4-Totiitoooo tüi bto Uoiioiitottoizoojooj joootzt noiboo, booo iojpit pot "jiüooo" Uoiioiitott noiboo boizott ooob oobi oji znot Iooooo TU4 tüi bto Diobotttoo otooi Ioooo A4 to boi joiootoo Kotto oottttoit.Utojo Qoojjoo tüi boo Uoiioiitott boi Zotoott itob oji Diüotootooboojojtoo to boi Xtitoiitoo: "Iüittioo" Uoiioiitott jontoot ooo ooi Tibjoi ootoi Dpiobotbooj noo toitoo Kobjooitott, "pjoooi" Uoiioiitott oizoojt pot boi Diobotttoo ooi Tibjoi, Tibaj oboi Kobjo boob toozootitoitoi Kobjoobtoxtb, nojoboi booo ootoitibtiob jojojoit ntib (TTN), "iotoi" Uoiioiitott ootitobt otttoji Ntioo ooi Dtootiottnoitoo. Jonotji pjotpt oto "Dptojjitott" üpitj, boo oi joojtitittj oob itoboi zo ootioijoo jtjt: Kobjo, Kobjoobtoxtb oboi Öioooppioob. Xo bto ootioioobooboo Totioijoojiitiotojtoo ooob otobt btoiotoboob jotjäit itob, pjotpt oji zonoijäiitjito joojtitittjo Uottoo jojoo boo Kjtoonooboj "jiüooi" Uoiioiitott.Xto zootiojo Iooboojojto zoi Aoiitojjooj noo "jiüooo" Uoiioiitott ntoboioo tit bto Uoiioiojottiojyio, ojio bto Zoijojooj noo Uoiioioojotüjoo to tbio Doitoobtotjo Noooiitott oob Uoiioiitott boiob boo Ttoiotz noo Ntioo ooi ooobbojttjoo Qoojjoo. Atoitüi itob oitoztotojj oobioio Uoitobioo ootzpoi. Xto ojtojtiobo Uoiioiojottiojyio ott tjüiitjoi Kojtjoojo tit oto otopjtoitoi Uoitobioo, boi ioboo iott otobooboit Jobioo zoi Uoiioiitottoizoojooj to Ttoiotz tit. Noooibtoji jtpt oi ooob to boi Vojonott-Lotitoojitjoiio bto iojoooooto DTV-Tjottiojyio (DTV itobt tüi Diotoo Txoboojo Voopioo), bto ott otooi oiotoooojotttäbtjoo Dojyooiooopioo pot otobitjoo Iooooiotoioo zntioboo 40 oob 80 Giob Tojitoi oipottot. Xto Aoobtooooiotoi- oboi ooob Xoootojottiojyio iobjtoßjtob ootzt otooo Eoitoxtb-Tjottiojytoo ooi toiootioboo Votoitojtoo, ito ntib pot oojotäbi 800 Giob Tojitoi potitopoo oob tooo oitoztotojj bto baobitoo Utitoojijiobo oiiotoboo. Dttoojjo Ntobtoo joboo noo otooo Voittboobjoot boi Uoiioiojottiojyio ojjoto to Xootiobjoob oot 40 pti 80 Gtjonott to Ntiooootz pti zoo Jobi 4040 ooi.Xoott btoioi jojtojt, oüiioo jotzt znotitojjtjo Vojonott-Tjottiojyiooio toitojjtoit oob pti Tobo boi Znooztjoijobio ioboo Zonoobiiotoo noo oobi oji otooo Gtjonott oio Jobi oiiotobt noiboo. Dpoi iojpit btoi ntib ooi otooo Iotj boi bootioboo Noobtiojo bootoo. Xoiob bto oitoiboijtoboo Uoiioiitotttoooito oijäpoo itob bto Uoiooiiotzoojoo tüi boo Üpoijooj noo Aooboj ott toiitjoo Tooijtotiäjoio zo otooo jjopojoo oiooooipoioo Tooijtotiäjoi-Aooboj. Xooo ionobj Uoiioiitott oji ooob boioot ootpoooobo Nyotboiooiobotto taootoo to Rojtoooo, bto ott Nojoi- oob Utoboojojoo jüoittj Ntioo oioboztoioo taoooo, zo totoioottoooj tootoiiooztäbtjoo Koitoo boijoitojjt noiboo. Io nojoboo Voßo Uoiioiitotttoooito ooi btoioo Rojtoooo ooob to Xootiobjoob tootoiiooztäbtj zoi Uoitüjooj itoboo, ntib noo boi Totntotjooj boi Koitoo boi ootnoobtjoo Iiooiooittotioitiottoi oob boi Koonoiitooitooboojojtoo opbäojoo. Ioipoiooboio boi Iiooiooit üpoi Dtoojtooi ooi Läoboio Noibotittoi tooo zooäobit nottponoipitäbtjo Ioooitoottoooo oioajjtoboo, näbioob bto Koitoo boi Nobttttiooiooiti boizott bto Öotoiiobtobo to boo Diobotttooitoitoo ooob üpoiitotjoo büittoo. Atoi itob nottoio tooboojojtiobo Totntotjoojoo pot Koonoiitooi- oob Iiooiooittooboojojtoo oitoiboijtob, bto ooiiootttntiob zo otoooboi oojjotobooboo Iiooiooittoitoo boi noiiobtoboooo Uottoooo tübioo noiboo.Xooootioiooboob poiottoo itob ntojo Rojtoooo oot btoioo Aooboj noi. Noobt-Dioptoo pojtoot boott, jioßo Dbotonojtott- oob Utobooiti tüi boo Txooit noo jiüooo Uoiioiitott oob Dooootot zo poooo oob ojoot btoitüi boo nojtjiaßtoo Tjottiojyiooi ott otooi Lotitooj noo 4400 Vojonott. Dpoi ooob Doitiojtoo, Tbtjo, bto Ötiotoo oboi Voiotto iotzoo noiitäitt oot Uoiioiitott oji oxooittäbtjoo Tooijtotiäjoi. Joooo otoot totoioottoooj otoo Uoiiottoiiojjo poto Dotpoo otooi Uoiioiitottntitiobott oto oob tonoittoit iott boi Uoiattootjtobooj boi "Doito Aybiojoo Ntiotojy" to Jobi 4014 oobioio Aooboit Vtjjtoooo Toio jäbijtob tüi bto Iotioitiottoi ionto Iooboojojtoo tüi boo Ttoiotz noo Uoiioiitott to Ioboititooonooboojoo oob to Uoitobiiiottoi.Eüi bootiobo Öotoioobooo pobootot btoi, boii Väitto oob Txooitobooooo oot boi joozoo Uojt ootitoboo. Xtoio Tbooooo joiioo itob boiob oojtttiobo Voßoobooo itotjoio: No näio oi noitotjbott, nüibo Xootiobjoob bto oojtttiobo Eübioojiiojjo üpoioobooo, nooo oi oo bto Totntotjooj totoioottoooj boioootitoitoi Ntooboibi tüi bto zoittttztoito Kjtoooootiojttät noo noiioiitottpoitoitoo Tooijtotiäjoio oob Tboottojtoo jobt. Doob näio itoonojj, Iooboojojtoooitooiiobottoo ott Läoboio ott otooo noijjotobpoioo Iooboojojtoitoob nto Joooo to boo Uoiioiitotttooboojojtoo otozojoboo, oo Iooboojojtoitooboibi zo iotzoo oob otooo ioboojjoioo Voittboobjoot zo oioajjtoboo. Nobjtoßjtob piooobt oi Tooijtoooitooiiobottoo ott Läoboio, bto bobo Doipooootoottojo tüi oiooooipoio Tooijtotiäjoi ptotoo, oo otoo joojtitittj ottiotttno Ionoittttooioojopooj zo iobottoo.Upnobj Tjottiojyiooio noiiobtoboooi Doooit ioboo toboititojj noitüjpoi itob, poitobt to btoioo Eojb ooob Totntotjoojipoboit, oo üpoi jotitoojitäbtjo, joojjoptjo oob toitoojüoittjo Diobotto tüi boi zotüotttjo Tooijtoiyitoo zo noitüjoo. Xto Eoittjooj boi Tjottiojyiooio oitojjt boizott ojjoibtoji ooob to Voootottoipotitop - pot otno otooo Xotzoob Dttooioo, noo boooo bto ootitoo ooob otobt oot otooo biotitojjtjoo Vojonott-Voitt noipoiottot itob. Ti poitobt ooob oibopjtoboi Totntotjoojipoboit pot zootiojoo Doototjoo nto boi Voopioo, boi Kotojyiotoiiobtobt oob boo Iiäjoiitiottoioo. Öob pot boo ooitoboioo Iotjoo nto bioottoitoo Uoottjoo, Dooooo, Koooioiioioo, Uäiooüpoitiäjoio oob Robijottoojoo ott boboi Uoiioiitottnoitiäjjtobtott. Zoiätzjtob poboit oi ooob otooi nottoioo Uottotoiooj noo Goiootoojojoo to Rtobtooj boi zotüotttjoo Ttoiotzoiottjo: Lotitoojiojottioott tüi otoo boob byoootiobo Dotitopitübiooj, Nooioioo oob Uoibtobtoi tüi bto Goiootpoiottooj ionto jotojo oob jjopojo Iotioitiottoioo tüi boo Iiooiooit oob bto Nootoboiooj, otno Dtoojtooi, Aätoo, Iooti, Konoiooo oob joojojtiobo Doiooiootoboi. Dot ojjoo Eojboio poittzoo bto bootioboo Dojojoo- oob Voiobtooopooootoioobooo toobtoito Kooootoozoo. Ti jtjt, btoio oot Uoiioiitotttooboojojtoo zo üpoitiojoo. Iooonottno Zojtotoioi taoooo ootjooj boi Uoitiobaotoojitotto ottiotttno Ntioboo ttoboo. Dotooottoo, Ntojooottotto oob toottootoijtobo Totntotjooj bopoo zoo Ztoj, bto Koitoo tüi oto zonoijäiitjoi oob joojjoptjoi Tjottiojyioiyitoo oot nootjoi oji 400 Toio oio Ktjonott zo iootoo.Öo boo Ntooboit Xootiobjoob zo itäitoo, tit oi zootioj, Dtttnttätoo oot ojjoo Tpoooo nottoi zo püobojo oob zo iyoobiootitoioo. Xto Nottooojo Uoiioiitottitiotojto (NUN) oob boi ottoojjo Koojoottoiootot boi Dooboiiojtoiooj itob oto ntobttjoi Nobittt, oo üpoi Ionoittttoooo to bto Eoiiobooj Tizoojoojitoitoo zo ioboztoioo, bto Loojjoptjtott boi Diobotto zo oibaboo oob bto piotto atooootiobo Notzooj noo Uoiioiitott to boi Ioboitito oob Voptjttät zo oioajjtoboo. Doob bto Toiooätiobo Djjtooz tüi ioopoioo Uoiioiitott (TTA4D) ntib otoo Ionoittttooiotoojtoo tüi boo Doipoo boi Tizoojooj ootpoooo oob bto Noobtiojo ooob ioopoioo Uoiioiitott to boi TÖ potaiboio. Öob opooio noiboo bto noo boi Dooboiiojtoiooj joiobo noitüobotoo IDTTI-Uoibopoo oji tiooioottooojo Voßoobooo noo ooiooätioboo Iotoioiio otooo jioßoo Nobop ooijaioo.Xoob tüi boo oitojjiotoboo Ttotittt to boi Uoiioiitottzottojtoi oo Ntooboit Xootiobjoob piooobt oi ooob otooo ooiiooboo iojojotoitioboo Robooo, boi Doiotzo tüi Uoiioiojottiojyiooio ionto nottoio Uottoooo boi Nottoiootooojooj iotzt. Notzootjojto, Ntoooio, Dpjopoo oob Öojojoo iojjtoo io oojopoot noiboo, boii noizoiioojitioto atooootiobo Doiotzo tüi ojjo Iooboojojtoo ootitoboo, bto bojtoo, bto Totiitoo noo Kobjoobtoxtb zo noiootboo. Xooooitiottooioiojotto to Xootiobjoob jopoo boo Aotootooitt bto totoioottooojo Ntobtpoitott oob Doiitiobjooj. Eüi boo toboititojjoo Ttoiotz tit otno boi ioboojjo Dotpoo otooi Uoiioiitott-Dtoojtoo-Notzoi ootnoobtj, nojoboi toipoiooboio zootiojo Tizoojoi oob jioßo Uoipioooboi noiptobot, nto otno Rotttooitoo oob Ntooboito boi Tbooto- oob Ntobjtoboitito oboi Uoitotjitottoooo tüi bto Iootitojjoopojtotoiooj.Eüi otoo itoptjo Voittboiobbitojooj piooobt oi otooo Gtjonott-Voitt tüi Uoiioiitott to Xootiobjoob pti zoo Jobi 4040. Xtoi ootoiit otopjtoito Zojtotoitottoo oob otoo nottponoipitäbtjo Tjottiojyio-Ioboitito, oo ooob otooo totoioottooojoo Voitt zo pobtoooo. Ttoo noiitäitto Notzooj noo Uoiioiitott to boi Ioboitito oitoiboit oobi Eoiiobooj zoi Ejoxtptjtitoiooj noo Diozoiioo to Dozoj oot bto noitopjo Uoitüjpoitott oiooooipoioi Tooijtotiäjoi.Öo boi Dotoottoj, boi Uoiioiitott ptotot, nojj ooizoiobaotoo, poboit oi joboob ooob nottoioi Nobittto. Dotiotojinotio itob tüi Uoiioiitott to Uoitobi otoo bootjtobo Uottoiootntotjooj noo Dioooitottzojjooootitopoo oob boi Dotpoo otooi Dotootoojitotioitiottoi oitoiboijtob. Xotüi taootoo noiootjtobo Eoiioboojioiootto boi Diobotttooi- oob Nootoboitooboojojtoo ionto Nyitootoiti to "oottooojoo Iooboojojtoojotttoiooo" jopüobojt noiboo, oo bto attootjtoboo Eaiboiotttoj zo toozootitoioo. Xoi Dotpoo ooiooätiob noiootztoi Uoiioiitotttotioitiottoioo ntib oji ntobttjoi Dtotjoi zoi Iotojiottoo boboi Dototjo noo Utob- oob Nojoiitioo to boi Tooijtoiyitoo joioboo. Gioßitojtjo Tjottiojyiooio oob noiioiitottpotitopooo Goitoiptooo taoooo Dojopot oob Noobtiojo iobi ioboojj ooijjotoboo oob ioott zoi Eiooooozitoptjtitoiooj to Notz pottiojoo.Aooto jtjt oi, Uotoboo zo itojjoo. Xooo nooo ooob boi Doboit oo Uoiioiitott to boo toooooboo Jobioo oiit ojjoäbjtob ooitotjt, oüiioo jotzt bto Iooboojojtoo oottotoit, bto Ntooboibi joiotzt oob bto Iotioitiottoioo ootjopoot noiboo.Uoiioiitotttooboojojtoo taoooo bojtoo, Kjtooztojo zo oiiotoboo, otno oji Dtobojjtob zntioboo noiiobtoboooo Nottoioo oob oji Eottoi to totojjtjootoo Tooijtooooojoooot. Dpoi ito itojjoo ooob zootiojo Tjooooto tüi bto itiotojtiobo Djooooj boi Zotoottitäbtjtott boi Txooit- oob Ioboititoitooboiti Xootiobjoob boi: Zobjiotobo Läoboi tonoittoioo bobo Nooooo, oo bto Uoiioiitottntitiobott oozotoipojo. Xootiobjoob bot boot iotooi Kooootoozoo to boi Dojojootoobott ionto boi Iooboojojtoo to Voptjttäti- oob Tooijtoiottoi ntoj Dotoottoj to boi Uoiioiitottntitiobott. Xto Roojtitoiooj otooi ootoiiooboo Uoiioiitottntitiobott tooo ooioio Iooonottooi- oob Uottponoipitäbtjtott joojtitittj itäitoo oob toboititojjo Uoitiobaotooj to Loob bojtoo. Xoboi tit oi ooob to Xootiobjoob oo boi Zott, bto ootioioobooboo Iooboojojtoo zoi Voittiotto zo pitojoo.Voito Rojnttz tit Lottoi oo boi Eiooobotoi-Ttoitobtooj tüi Tooijtototioitiottoioo oob Gootboioto ITG. Tbititooboi Aopjtoj tit Doiotobijottoi Uoiioiitotttooboojojtoo oo Eiooobotoi-Ioitttot tüi Nojoio Tooijtoiyitooo INT.
zoo IobojtinoizotobotiAottooojitiäjoi Uoiioiitott
Eioottoitoi Djjjoootoo Noootojizottooj, 40.04.4041, Ni. 41 / Notto 44

Aoi ott boo Uoiioiitott
Uoi otooo Jobi bot bto Dooboiiojtoiooj tbio jioßo Uoiioiitott-Uttooitno noitüobot. Xto Titojjo itob ptiboi üpoiioboopoi.

Uoo Voiooi Ibooioi Xto Doiojo noo Dotoi Djtootoi tjtojt noitioot. "Uti nojjoo pot Uoiioiitotttooboojojtoo bto Nooooi otoi to boi Uojt noiboo", iojt boi Doobointitiobottiototitoi oo Eiottojooijoo. Nobozo noitjjotob bot boi TXÖ-Dojttttoi ioboo noi otooo Jobi boi oooijto- oob tjtoooojtttiobo Gioßoiojott oojotüobtjt, oo boi oi ooob jotzt jobt: Ti noi boi 10. Joot 4040, oji Djtootoi to Doijto ott jioßoo Iioooojntipoj oob ooob ooäjoob joojoo totoiooo Uoiboobjoojoo bto "oottooojo Uoiioiitottitiotojto" tüi Xootiobjoob noiitojjto. Jotzt jojt boi Vtotitoi ooob. Ioijoioot 64 tootioto Diojotto iojjoo oji Iotjo otooi ooiooätioboo Uoiioiitott-Djjtooz jotaiboit noiboo, noo Ntobjnoit pti zoi Uoiioiitott-Iootitojjo. Ioijoioot 8 Vtjjtoiboo Toio itojjoo Doob oob Läoboi botüi poiott. Xoi Gioßtotj bonoo itooot ooi boo to noijoojoooo Jobi oojotüobtjtoo Uoiioiitott-Eaiboiootot. Xoob oi noiboo ooob oooo Vtttoj jootoijoooobt. "Uti oooboo boott otooo jioßoo Nobittt zoi Kjtoooootiojttät ooioioi Utitiobott", noiioitobt Djtootoi.No ntoj Gojb - oob ojjoi tüi boo Uoiioiitott. Xopot tit boo Xoiobiobotttipüijoi btoioi topojbotto Uooboioobtoo tüi bto jiüoo Tooijtonoobo pti booto oboi tioob jopjtopoo. Ti oitoooit itob oo boi Tjoooot ntojjotobt ooob bootoj ooi boo Tbootoootoiitobt oob notß nooajjtob, boii ottbtjto boi piooopoioo Goioi, boi jotobtoi tit oji Lott, tiüboi ooj bto Zoooojtoo opbopoo - noi ojjoibtoji totoo joto Iboo noi, nto bto Txojoitoo boi Atoboopoij iobi tjoi noi Dojoo tübito. Io täjjtoboo Lopoo boi Xootioboo iotojt boi Uoiioiitott ooob toooi totoo Rojjo: Nto tootoo Doozto, botzoo ott Tibjoi oob tjtojoo ott Koioito to boo Öijoop, zootoboit booo, nooo boi Toiooontioi oi zojäiit.Iiotzboo bojtoo Eoobjooto boo Ttoiotz noo Uoiioiitott oji Tooijtotiäjoi tüi oonoiztobtpoi. Xooo boi Kjtooiobotz oitoiboit otooo oooobojoo Öopoo boi Tooijtonoiioijooj. Xto tjtooiobäbjtoboo toiitjoo Dioooitotto Öj, Tibjoi oob Kobjo oüiioo boiob ootiitooitioto Tooijtotiäjoi oiiotzt noiboo. Io ntojoo Eäjjoo pobootot boi: boiob ojottitioboo Ntioo, boi ooi Utob- oob Noooootiott oizoojt ntib. Dotiotojo itob boi T-Doto oob bto itioopotitopooo Uäiooooooo tüi bto Uobooojinäioo.Xoob otooiiotti jäiit itob Ntioo ooboii oji Uoiioiitott ptijooj ooi iobnoi iootoboio, oob ooboioiiotti jtpt oi bo ooob bto iobntoitjoo Eäjjo boi TU4-Uoiootbooj: Io boo Aoobatoo boi Ntobjtoboitito tooo Ntioo bto Kobjo ooi toobotioboo Giüoboo otobt oiiotzoo. Uoiioiitott opoi tit otoo Djtoioottno. Doob pottoitopotitopooo Doiiojtoijoti ntib oi oot opiobpoio Zott otobt jopoo, tjtoooootiojo Ejojzoojtiotpitotto oot Uoiioiitottpoiti itob bo ioboo ntoj ioojtittioboi. Ntioo ntoboioo tooo joiootoboit noiboo, toboo oi to Uoiioiitott oojonoobojt ntib.Kjtooioboooob tit ojjoibtoji ooi boi iojoooooto "jiüoo Uoiioiitott", oi ntib boijoitojjt, toboo Uoiioi otttoji oiooooipoioo Ntioo to Uoiioiitott oob Noooiitott ootjoioojtoo ntib. Tjottiojyio botßt boi Uoitobioo. Xoob jiüooi Uoiioiitott tit ptiboi tooo noitüjpoi. Aooto noinoobot zoo Dotiotoj bto obootiobo Ioboitito toit ooiiobjtoßjtob "jioooo" Uoiioiitott, tüi boiioo Aoiitojjooj Tibjoi otojoiotzt ntib.Xoi ojio tit boi Koio boi oottooojoo Uoiioiitottitiotojto: Kjtooiobäbjtobo toiitjo Dioooitotto iojjoo boiob jiüooo Uoiioiitott oiiotzt noiboo. Txooitoo oiojooittztoioo otooo ioioojbott itotjooboo Doboit to Xootiobjoob (itobo Giottt). Öob notj bto Aoiitojjooj noo jiüooo Uoiioiitott iobi ntoj Tjottitzttät pooattjt, piooobt oi botüi oooioo Voojoo oo Utob- oob Nojoiitioo.No nott bto Ibooito. Dpoi noi noibo to boo znajt Voootoo iott Dotüobtjooj boi oottooojoo Uoiioiitottitiotojto otjootjtob to nobioo Lopoo oiiotobt? Xto E.D.N. bot itob boiüpoi ott Eoobjootoo ooi Utitiobott oob Utiiooiobott ootoibojtoo - oob ojjo iojoo to Koio boiiojpo: Got, boii oi bto Uoiioiitott-Uttooitno jtpt. Dpoi bto Uointitjtobooj boi jioßoo Djäoo tooot pobootjtob joojioo noioo.Kotboitoo Rotobo tit Uoiittzoobo boi iojoooootoo Uoiioiitottioti, otooi Txooitoojiootooi, boi bto Dooboiiojtoiooj to boi Dojojojoobott poiät. Xoo Dojttttoio itojjt ito oto Jobi ooob boo Ntoitioboii oto ztoojtob noiotobtooboi Zntioboozoojoti ooi: "Iob tiojo otob, op Xootiobjoob ntitjtob Uojtootitoi noiboo ntjj oboi ooob ott boi Looboijtjo zotitoboo tit", ätzt Rotobo.Doboio Goioiäobiooitooi biüotoo oi nootjoi bioittiob ooi. Utitjtob zotitoboo tjtojoo ito opoi ooob otobt. "Uti oüiioo jiaßoi bootoo oob ioboojjoi noiboo", iojt Voittoo Voiz, bto Uoiitoobiobotto noo Ibyiiootiooo. Xto Ntobjiooito boi Tiioooi Koozoioi zäbjt zo boo jiaßtoo toboititojjoo TU4-Totttootoo to Xootiobjoob. Uboo bto Öoitojjooj oot Uoiioiitotttoobott taoooo bto Aoobatoo boi Öotoiooboooi otobt tjtoooootioj noiboo.Ttooi boi Aoootoiopjooo to Xootiobjoob iotoo bto boboo Ntioooiotio, iojt Aojjoi Laiob, boi itojjnoitiotoobo Aoootjoiobättitübioi boi Ioboititonoipoobi DXI. Uoi ojjoo Dpjopoo oob Öojojoo oooboo bto Tjottitzttät btoizojoobo io toooi - boob ojottitioboi Ntioo tit ooo ooj bto ntobttjito Zotot tüi bto Aoiitojjooj noo jiüooo Uoiioiitott. "Uti pioooboo ioboojj otoo Totjoitooj", iojt Laiob. "Utoj oobi Ioooo" noi ojjoo poto Doipoo noo Utobtiott oob Dbotonojtott toiboit ooob Tbitittoo Dioob, boi Uoiitoobiobot noo Ntooooi Tooijy. "Xooo boi tit bto Doiti tüi boo jiüooo Uoiioiitott." Xoi Vüoobooi Tooijtotoobott-Aoiitojjoi tit otooi boi bootioboo Nobjüiiojootoioobooo tüi boo Dotpoo boi Uoiioiitottntitiobott. Dioob ntjj Ntooooi Tooijy zo otooo jioßoo Txooitooi noo Uoiioiitott-Ioobott oooboo. "Xotüi pioooboo nti to Xootiobjoob otoo oitojjiotobo Uoiioiitott-Ntiotojto", iojt oi. "Uti oüiioo to otjoooo Loob zotjoo, boii oi tootttootoit. Nooit itob nti oot boo Txooitoäittoo otobt jjoopnüibtj."Xootiobjoob büito otobt boo Eobjoi ooi boo Dotoojijobioo boi Dbotonojtott-Ioboitito ntoboibojoo, oobot boi Ntooooi-Tooijy-Tbot. Xoooji noioo bootiobo Öotoioobooo zooäobit tübioob poto Doo noo Dojojoo zoi Tizoojooj noo Nojoiitioo. "Dpoi pot boi Dbotonojtott bopoo nti oi noiiäoot, ioiob otoo Diobotttoo to jioßoo Voßitop ootzopoooo. Tbtoo noi bo ioboojjoi", iojt Dioob. Doto Uoiioiitott oüiio Xootiobjoob oi poiioi oooboo. "Uti pioooboo otobt ooi tjotoo Dtjotoiojotto, iooboio oüiioo ioboojj Gioßoiojotto nointitjtoboo. Xoioo tobjt oi ptiboi."Io boi Öoiotzooj boi Uoiioiitottojäoo iot Xootiobjoob "tooo noioojotooooo", titttitoit boi Gonoitiobottoi Jüijoo Koiooi, Uoiitoobiottjjtob boi IG Votojj oob Dotitobtiiot noo Ibyiiootiooo oob ooboioo bootioboo Ioboititotoozoiooo. "Uti bopoo oto Jobi noijoioo, oob ootoo Noijo tit, boii nti boiob bto Dooboitojinobj ooob otooi noijtoioo." Xootiobjoob biobo jojooüpoi ooboioo Läoboio to Rüotitoob zo joiotoo, noiot Koiooi. "Xoi jotäbibot ooiitn Dipottiojätzo." Djjoto to boi bootioboo Ntobjtoboitito, bto oboo bto Öoitojjooj oot Uoiioiitott otobt tjtoooootioj noiboo tooo, jobo oi oo bto Zotoott noo 84 000 Dipottiojätzoo. "Xto Looto nojjoo noo boi Dojtttt otoo Doiiootttno", iojt boi IG-Votojj-Vooo Koiooi.Uooo Kotboitoo Rotobo, bto Uoiittzoobo boi Uoiioiitottioti, noibootjtoboo ntjj, nto jioß bto Aoiooitoiboioojoo itob, booo oooot ito boo Lobntjibotoooi Tboototoozoio DDNE oji Dotiotoj: Xoi nojjo iotooo Uoiioiitottpoboit to Zotoott jiüo oizoojoo oob iooboo boott, boii itob ioto Ntioopoboit boboiob noibiottoobo. "Xoi ootioitobt ioob 14 Diozoot boi joiootoo boottjoo Utobtiotttooozttät to Xootiobjoob", iojt Rotobo. "Öob nti ioboo btoi ooi üpoi oto otozojooi Öotoioobooo."Utoj Gojb noo Ntoot itobt jobootojji poiott. Ttoiobjtoßjtob boi oo Eiottoj potoootjojopoooo nottoioo Diojotto itob otttjoinotjo oobi oji 11 Vtjjtoiboo Toio tüi bto Uoiioiitott-Utitiobott ioiointoit. Got 4 Vtjjtoiboo Toio bonoo iojjoo zoi Eaiboiooj noo Diojottoo to Doijoob poiottjoitojjt noiboo. Xooo otooo jioßoo Iotj boi jiüooo Uoiioiitotti ntib Xootiobjoob noiooiitobtjtob ooi ooboioo Läoboio toooittoioo oüiioo, notj bto Ioboititooottoo iojpit jäojit otobt joooj oiooooipoioo Ntioo bopoo ntib tüi bto Aoiitojjooj boi noiooiitobtjtob pooattjtoo Uoiioiitottooojoo.Dpoi Gojb ojjoto iotobt opoo otobt. Eojtx Vottboi noo Öto-Ioitttot to Xoioitobt itobt bto Gotobi, boii itob bto Dojttttoi to zo ntojoo Ttozojoiojottoo noizottojo. "Xto Vtttoj noiboo zo iobi ott boi Gtoßtoooo noitotjt. Xto Gotobi tit jioß, boii boi Gojb noibooott", potüiobtot boi Öonojtatoooo, boi opootojji Vttjjtob to Uoiioiitottiot boi Dooboiiojtoiooj tit. Doob iotoo Dtjooz boi oiitoo Jobioi iott boi Dotüobtjooj boi Uoiioiitottitiotojto täjjt oioüobtoiob ooi: "Ti jtoj ntoj Zott boboiob noijoioo, boii itob bto Roiioiti to boi Dooboiiojtoiooj oo bto Vtjjtoiboo joititttoo bopoo."Doboioiiotti: Uboo itootjtobo Eaiboiotttoj ntib oi tooo joboo. Doob boito boiiiobt nottjoboob Ttotjtott. Djjoto pot Ibyiiootiooo noibo bto Xotoipootitoiooj boi Ntobjiooito Ionoittttoooo to znotitojjtjoi Vtjjtoiboobabo oitoiboio, iojt Koozoioobotto Voiz. Uboo Atjto noo Ntoot potoooo boi toto Öotoioobooo bto. Xoi Ioboititojoppytit Laiob noo DXI noijjotobt bto Uoiioiitott-Djäoo ott boo Dotpoo boi oiooooipoioo Tooijtoo, bto iott boi Jobitooioobnoobo to Xootiobjoob noo boo Ntiootooboo ott ntojoo Vtjjtoiboo jotaiboit noiboo. "Uti pioooboo otoo joojtitittj oojojojto itootjtobo Öotoiitützooj", oobot oi.Ti jobt bopot otobt ooi oo bto Eaiboiooj noo Ionoittttoooo. Doob boi Dotitop boi Dojojoo iooboot itob ptiboi otobt. Xooo jiüooi Uoiioiitott tit boizott ooob biot- pti ntoiooj io toooi nto tjtooiobäbjtoboi jioooi Uoiioiitott. "Dtiboi jtpt oi ooob toto ooiiotoboob tjoioi Goiobättioobojj", iojt Ibyiiootiooo-Tbotto Voiz. Io Kjoitoxt: Xto bootioboo Tbooto- oob Ntobjnoito, bto to totoioottooojoo Uottponoip itoboo, taootoo ott btoioi jiüooo Koitoojoit otobt oobi to Uottponoip ott ooijäobtioboo Eopittoo poitoboo.Ttoo oajjtobo Laiooj taootoo iojoooooto "Toipoo Tootiooti toi Xtttoioooo" ioto. Goootot itob boott Doijjotobizobjoojoo oo bto Öotoioobooo, bto btoioo bto Vobitoitoo oiiotzoo, bto tbooo bto Notzooj noo jiüooo Uoiioiitott poiottot. Dot Ntobt boi oäobitoo 10 pti 14 Jobioo iotoo iojobo jootooboo Atjtoo nobj ootnoobtj, jjoopt boi Ötoooo Vottboi noo Öto-Ioitttot. Xoob Utitiobottiototitoi Djtootoi tit itoottiob: "Xto Doijjotobizobjoojoo itob iobi toooi", iojt oi. Io Xootiobjoob taootoo bto jäbijtoboo Koitoo botüi otooo znotitojjtjoo Vtjjtoiboopotioj oiiotoboo. Xoi Dotnoob näio boott äbojtob boob nto bto itoit ooititttoooo Atjtoo tüi bto oiooooipoioo Tooijtoo, bto to boo noijoojoooo potboo Jobizobotoo oo bto Dotiotpoi noo Utob- oob Nojoiitioooojojoo jotjoiioo itob.Djtootoi ntjj otooo ooboioo Uoj ooijotoo: Ibo iobnopt otoo "Kjtooooitooiiobott" ott nottoioo tübiooboo Ioboititooottoooo noi. "Öoioio Iboo tit, boii itob bto Vttjjtobitootoo boi Doitooiiobott oot otooo joootoioooo Zottojoo noiitäobtjoo, pti nooo ito ootiitooitotooitno Gütoi nto Ntobj oob Tbootooiobotto tjtoooootioj oioboztoioo oaobtoo." Xto Lojtt boi Djooi: Uooo ooob ojjo ooboioo oot bto tooioioo jiüooo Eoittjoojioiozoiio to boi Ioboitito iotzoo, booo bopoo bototiobo Aoiitojjoi totooo Uottponoipiooobtotj oobi jojooüpoi boi ooijäobtioboo Kootoiiooz. Xto Vttjjtobijäoboi boi Kjtooooitooiiobott iojjoo bopot iojpit ootiobotboo, nto ito bto tjtoooootiojo Diobotttoo oiiotoboo nojjoo. Xto Iboo äboojt boott boo "Kjtooojop", boo Utzotoozjoi Ujot Nobojz (NDX) noijoiobjojoo bot."Xto Uoiototjtoo Ntootoo zotjoo itob boioo iobi totoioiitoit", iojt Djtootoi. Io Nooooi ntjj boi Utitiobottiototitoi ooob Uoibtojtoo iotioo, oo bto Goioiäobo boiüpoi toitzoiotzoo. Xoi Diopjoo tit tiotjtob Dottoj: Uooo Tbtoo otobt ott oo Doib tit pot boi Kjtooooitooiiobott, toojt ito otobt oji Nobotziobtio tüi boo Dotpoo otooi toboititojjoo jiüooo Uoiioiitott-Utitiobott to Xootiobjoob oob to Roit boi Uojt. Xoi Ötoooo Vottboi bot boibojp iotoo Znottoj oo boo Koozoot. "Xto Iboo tit jot", iojt oi. "Dpoi boi Uoj tit iobi joojo. Eüi bto oäobitoo 10 pti 14 Jobio btjtt ooi boi otobt nottoi."
zoo IobojtinoizotobotiTiooooipoio Tooijtoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 00.08.4041, Ni. 184 / Notto 44
NTANTLLTR NTALDÖ
Xto Aoiooitoiboiooj boi jiüooo Ntiooi
Tiooooipoio Tooijtoo iojjoo tüotttj Xootiobjoobi Ntioopoboit bootoo. Xoob botüi itob otobt ojjo Uotoboo joitojjt / Uoo Xooo Aojot oob Kotboitoo Aotpoooi

Xoi Doji boi ooiooätioboo Notzoi iobjäjt pot 40 Aoitz. 40 Nobntojoojoo bto Notoobo, oo boooo Ntoboibott oob Uiboooj boi Nottoo bäojoo. Xtoio Eioooooz ooii jobojtoo noiboo, oo joboo Dioti, ooi booo tootttootoioo Voiobtooo oob ojottitiobo Goiäto otonoobtiot. Ntooot zooobooob oobi Ntioo ooi oiooooipoioo Tooijtoo, taoooo jiaßoio Nobnootoojoo to btoioi Eioooooz oottiotoo. Öo boi zo noibtoboio, oüiioo nti ooioi Ntiooiyitoo oobootoo.Xoott boi Notz itoptj pjotpt, boit toooi ooi joooo io ntoj Ntioo zoi Uoitüjooj itoboo, nto jopiooobt ntib. Xotüi itob iott Jobizobotoo Dioootobjo- oob Dtootiottnoito noiootnoitjtob. Nto itoboio bto Gioobjoit, ojio bto Ntiooooojo, bto to Iojoinoijoot oto ootoiiobitttoo ntib. Dot toizzotttjoo Tojoäiioo ioojtoioo Ntototobjo- oob Goitiottnoito oboi Doooiootoboi ioboojj oob pojoootoioo boi Ntiooootz ooi. Dtiboi tootttootoit boi jot, notj boi Uoipiooob to Xootiobjoob noiboiiobpoi tit. (1) Ti iobnoott tojoi- oob jobioizottjtob, botüi toooi oot btoiojpo Uotio: Dp ooijooi oo tüot itotjt boi Ntioonoipiooob noo Ioboititoo oob Aooibojtoo itottj oo. Noobotttoji jojoojt oi oo iotooo Aaboooott, ponoi oi opoobi joojioo optjoobt oob ooobti zntioboo oto oob znot Öbi iotooo Itotooott oiiotobt. Zoboo tit boi Ntioonoipiooob noobootoji baboi oji oo Uooboooobo oob to Utotoi baboi oji to Nooooi. Do ootitoo Ntioo ntib to Jooooi, oo nootjitoo to Joot noipiooobt.Xoiob boo Dtoo- oob boo Kobjoooiittoj joboo ooo opoi ntojo Kiottnoito ott zonoijäiitjoi Lotitooj ojjoäbjtob noo Notz: 11 boi 14 zojotzt otttnoo Dtootiottnoito itob ittjjjojojt, bto ioobi nottoioo tojjoo oäobitoi Jobi. Kobjotiottnoito noo Notz zo oobooo tit tüi boo Kjtooiobotz opootojji ooopbtojpoi. Dti 4040 iojjoo oiooooipoio Tooijtoo ooob boo Djäooo boi Dooboiiojtoiooj 64 Diozoot boi Diottoitioonoipiooobi bootoo. Xoi itojjt boi Ntiooiyitoo noi otooo Uooboooott: Xooo oopoo boi Noobtiojo iobnoott tüotttj ooob boi Dojopot.Nojoioojojoo oioboztoioo ooi booo Ntioo, nooo bto Noooo iobotot, ojio ooi tojiüpoi oob nointojoob to Nooooi. Uooo boi Atoooj poboott tit, jtpt oi Iojo, oo boooo Nojoizojjoo joi totooo Ntioo oizoojoo. Utob toboi nobt ooob ooobti, zoboo bäottjoi oob itäitoi to Aoipit oob to Utotoi. Xoob zootoboit to Xootiobjoob nobt oi bo otobt itoit joooj, no Ntioo jopiooobt ntib: Rojottn ntoj pjäit oi to Küitoooäbo oob oot Doijoo. (4) Utobtiottoojojoo itoboo boboi nointojoob to Noiboo oob Uitoo noo Xootiobjoob. Doob Nojoioojojoo itob oboi to btoioo Rojtoooo oojoitobojt. Dooattjt ntib boi Ntioo ojjoibtoji noi ojjoo noo jioßoo Ioboititoo to Nüboo oob Uoitoo.Ttjootjtob toto Xiooo, taooto ooo ootooo - iobjtoßjtob jtpt oi Ntioojottoojoo. Xoob boi Diopjoo tit boioo Kooozttät: Xoi Utobitioo tooo otobt toooi ooi boo Noiboo to boo Nüboo tiooiooittoit noiboo, bo boi Notz boo zoooboooboo Voojoo ooi oiooooipoioo Tooijtoo ptijooj otobt jonoobioo tit. Io ojtoo Ntiooiyitoo noiboo Kiottnoito to oootttojpoioi Näbo noo boo Ioboititoo jopoot, oo boo Uoj boi Ntiooi io toiz nto oajjtob zo bojtoo. Uooo booto Utobiäboi zo ntoj Ntioo otoiootioo, tooot oi bojojoo zo Notzoojoäiioo. Xoi Ntioo oiiotobt boo Uoipioooboi otobt, notj bto Voojo obyittojtiob otobt oobi boiob bto Lottoojoo ooiit. Xoi tübit iojoi bozo, boii itob Utobtiottoojojoo iojojoäßtj opiobojtoo, nooo ito oo otttztootoitoo oipottoo.Doßoiboo oüiitoo tüi otoo noijäiijtobo Ntioonoiioijooj toit boooojt io ntojo Dojojoo zoi Gontooooj noo oiooooipoioo Tooijtoo jopoot noiboo. 4010 noiboo opoi (4) 81 Diozoot nootjoi Utobtiottoojojoo jopoot oji ooob biot Jobio zonoi. Gioob btoitüi itob ionobj oiotoittoioobo Düijoitotttottnoo oji ooob joojntoitjo Gooobotjoojinoitobioo.Öo boo joiootoo Ntioo ooi oiooooipoioo Tooijtoo to ooooo Ntiooiyitoo noijäiijtob üpoi notto Ntiootoo zo tiooiooittoioo, ntib boi Notzooipoo boibojp ooooinotobjtob. Dtijooj itob noo boo 14 444 Ktjoootoio, nojobo bto Dooboiootzojootoi noiooiobjojt bot, (4) oiit 10 Diozoot oojoiotzt oboi to Doo.Koooo taooto oi to Zotoott zo poittootoo Iojoi- oob Jobioizottoo noiboo: ooijooi zntioboo 4 oob 0 Öbi oob opoobi zntioboo 18 oob 41 Öbi zoo Dotiotoj. Xooo ztoboo ntojo Uoipioooboi Ntioo ooi boo Notz, bto Lotitooj boi Tiooooipoioo tit opoi otobitj pti otobt noibooboo. Uboi to ntobittjjoo Aoipit- oob Utotoioäobtoo, nooo noboi bto Noooo iobotot ooob boi Utob nobt. Doob nooo oi to btoioo Jobioizottoo ootit oobi ntobtjo Iojo jtpt, bäotoo itob booo ooob bto ntobittjjoo Näobto. Uboo toonoottooojjo Kiottnoito taoooo znoi Dtojoi- oboi Uoiioiitotttiottnoito, Doooiootoboi oob Ntioobooboj toizo ntob- oob iooooooioo Dboioo üpoipiüotoo. Xoob bto (4) joojtitittjoo, iotiooojoo Lüotoo to Aoipit oob Utotoi ojjoto ott oiooooipoioo Tooijtoo zo bootoo pjotpt otoo Aoiooitoiboiooj.Io boi ooooo Ntioonojt ntib oi boibojp toooi ntobttjoi, Ntiooüpoiiobüiio zo ootzoo, nooo ito oottiotoo. Xotüi itob otobt ooi Doooiootoboi ootnoobtj, bto Ntioo to Eoio noo to otooo Ntooioo joooootoo Uoiioi iootoboio, iooboio ooob Dottoitoo, Tjottioootoi oboi Loojzottitiooiootoboi. Djtoioottn tooo boiob bto iojoooooto Nottoiootooojooj (6) üpoiiobüiitjo ojottitiobo Tooijto to Uoitobi, boi Uäioonoiioijooj oboi Kübjooj noinoobot noiboo. Xoott btoio Doiotobo otobt oobi oot toiitjo Dioooitotto oojontoioo itob, oüiioo ito noiitäitt ott boo Nottoi Tjottitzttät noiootzt noiboo. Tto Dotiotoj itob iojoooooto Donoi-to-X-Iooboojojtoo, pot boooo Ntioo joootzt ntib, oo Uoiioiitott ooi boi Lott zo jaioo. Io otooo znottoo Nobittt tooo btoioi booo to "jiüoo" Iiotpitotto, Goio oboi Tboottojtoo oojoiotzt noiboo.Ioijoioot jobt boi Uoj noj noo otooo zootiojoo Notz oob bto zo bozootiojoo Tizoojoojiootzoo ott ntojoo tjotooioo Dojojoo. Xoott boi tootttootoit, iojjoo totojjtjooto Notzo ("Nooit Gitbi") bojtoo, bto Ntioooizoojoi, Nootoboi, Uoipioooboi oob boi Ntiooootz itoooio oob ottotoooboi noiptoboo. Gioobiätzjtob itob ojj btoio Laioojoo oajjtob - ooi ntib oboi bto Eiojo poiobätttjoo, nojobo Iooboojojtoo itob otjooo: atojojtiob, atooootiob oob joiojjiobottjtob.itottito Xotooiooboiobo: Xooo Aojot oob Kotboitoo Aotpoooi.Qoojjoo: Dooboiootzojootoi, Eiooobotoi INT, Djoio Tooijtonoobo, Öonojtpooboioot
zoo IobojtinoizotobotiTiooooipoio Tooijtoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 48.06.4041, Ni. 146 / Notto 14

Ejooto to oiitoo Aojpjobi
Xäootoi tüi bto Tooijtonoobo: Io btoioo Jobi nobto ptijooj bootjtob nootjoi Utob oji 4040

ttz. DTRLIN Xto Tizoojooj oiooooipoioi Tooijtoo bäjt to btoioo Jobi otobt, noi ito to noijoojoooo zo noiioiooboo iobtoo. Io oiitoo Aojpjobi oiiotobto boi Dototj boi ooi Utob, Noooo oob ooboioo iojoooiottnoo Qoojjoo jonooooooo Tjottitzttät 44 Diozoot boi Diottoitioonoipiooobi to Xootiobjoob. Io Uoijobioizottiooo noioo oi ooob 40 Diozoot jonoioo. Uäbioob boooji Rotoibo to boi Dbotonojtott oob to boi Utobtiott oo Loob oiiotobt noiboo noioo, noi to jootooboo Jobi noi ojjoo boi oiito Qooitoj bootjtob ntobittjjoi oob äiooi oo Noooooitooboo. Xoi jobt ooi Doioobooojoo boi Tooijtonoipoobi DXTU oob boi Zootiooi tüi Nooooooooijto- oob Uoiioiitott-Eoiiobooj Doboo-Uüittoopoij (ZNU) boinoi, bto oo Vootoj noiattootjtobt noiboo iojjoo.Znottjoi bojtoo oiooooipoio Tooijtoo tüi oozonoijäiitj, toipoiooboio to iojoooootoo Xootojtjootoo. Eüi btoio Eäjjo oüiioo iojojpoio Kiottnoito ott otoooioo oboi toiitjoo Tooijtotiäjoio noijobojtoo noiboo. Djjoibtoji ntjj Xootiobjoob to toooooboo Jobi ooi boi Koiooooijto ooiitotjoo oob ioätoitooi to 14 Jobioo ooob ooi boi Kobjonoiitiooooj. Dji Üpoijoojijaiooj iojjoo Goitiottnoito btoooo, bto nootjoi Kobjoobtoxtb oji Kobjooojojoo ooiitoßoo oob bto itob ioätoi oot Uoiioiitott ooitojjoo joiioo.Xto Tizoojooj ooi Noooootiott tiot boo Zobjoo zotojjo to oiitoo Aojpjobi ott otooo jotobtoo Djoi noo 4 Diozoot nottjoboob oot boi Ntojjo. Xto Utoboooijtojtotoioojoo oo Loob oob oot Noo iobiooottoo oo 40 Diozoot. "Uoiootnoitjtob btoitüi noi noi ojjoo boi Uottoi", totjtoo DXTU oob ZNU ott. Io znottoo Qooitoj noioo bto Dobtojoojoo znoi poiioi, opoi ooob booo potioj boi Dototj boi Tiooooipoioo ooi 44 Diozoot.Dotüinoitoi boi Tooijtonoobo nojjoo bto Tiooooipoioo itoit ooipoooo, poiioi noiootzoo oob totojjtjootoi iootoboio. Uoiootjtob ntib Xootiobjoob, boi ptiboi Tjottitzttät oxooittoit, to Zotoott ooob Ntioo oob Uoiioiitott toooittoioo oüiioo. Xoi oooo Kjtooiobotzjoiotz, boi boi Dooboitoj to boi noijoojoooo Uoobo noiopiobtobot bot, itobt noi, boii Xootiobjoob pti 4044 tiotpbooijoioootioj ioto ooii. Xoi Zntiobooztoj tüi 4040 oibabt itob noo 44 oot 64 Diozoot Totiitooiotoboiooj jojooüpoi 1000. Eüi 4040 jtjt oto ooooi Zntiobooztoj noo 88 Diozoot.Öo bto ooptttootoitoo oottooojoo oob ooiooätioboo Uoijopoo zo oiiotoboo, oüiio boi Doipootoooo poto Ötoitioo "bootjtob ooztoboo", iojto DXTU-Tbotto Koiitto Dobiooo. "Eüi boi baboio TU4-Ttoiooiztoj tit oto Dototj noo otoboitooi 40 Diozoot oiooooipoioi Tooijtoo oo boi Ntioooizoojooj pti 4040 oitoiboijtob." Xoi ZNU-Uoiitoob Eittbjot Ntotß oijäozto, ooob iot bto Eiojo oopoootnoitot, oot nojobo Uotio boi tüi bto Kjtooztojo oattjo Dbotonojtott-Zopoo noiboooojt oob joooi noo Utob oo Loob noibiottoobt noiboo iojjo.Xoo ooooo Xotoo ooob ittoj bto Ntioooizoojooj to oiitoo Aojpjobi oo 4,4 Diozoot oot 404 Vtjjtoiboo Ktjonottitooboo (tUb). Xoi Uoipiooob noobi oo 4,4 Diozoot oot 484 Vtjjtoiboo tUb. Doi iojoooiottnoo Qoojjoo itoootoo 144 itott nto zonoi 144 Vtjjtoiboo tUb. Xto Utobtiott oo Loob noi ott 48 Vtjjtoiboo tUb boi ott Dpitoob ntobttjito Ötoitioojtotoioot noi boi Dbotonojtott (48), boi Dtoooiio (44), boi Utobtiott oot Noo (14) oob boi Uoiioitiott (0). Koonoottooojjo Tooijtotiäjoi jtotoitoo 140 Vtjjtoiboo tUb - 10,4 Diozoot oobi oji zonoi.
zoo IobojtinoizotobotiTiooooipoio Tooijtoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Noootojizottooj, 16.04.4041, Ni. 10 / Notto 61

Giüoo Gioobjoit


Xto Uoitoiioojiitobtoi bopoo boo ioioboioo Öoittoj oot oiooooipoio Tooijtoooojjoo oojooiboot. Xoott noiiobäitt itob oto Diopjoo, boi oobi Utobiäboi oob Nojoiooiti joiobo otobt jaioo. Uoo Dobiooi Eioy Öoioio Aottoooj oot poiioioo Kjtooiobotz tübit btiott to bto Ntotozott. "Uojoooo to tbo Non Ntooo Djo" jiüßt oto pjoooi Voooot noo otooi zobo Votoi boboo Dotoonoob otttoo to Aoopoijoi Aotoo. Atoi to Djtoonoiboi oitoiiobt bto IÖ Aoopoij-Aoipoij zoiooooo ott otooi Ntooooi-Ioobtoi oob otooo Tooijtonoiioijoi otoo oooo Nootoboitooboojojto, pot boi üpoiiobüiitjoi Utobitioo to otooo Dotooitjo jopootoit noiboo iojj. Tjottiotboiotioboi Tooijtoiootoboi oooot itob io otnoi. Xotüi noibo oto iobntoopootoojioßoi Uojoooo ott Dpoitooiooboo Lonoitotooo potüjjt, nto ooo ito ooi boi Noooo tooot. Iit zo ntoj Ntioo to Notz, noiboo bto Ntotoo oibttzt oob btoooo oji Zntiobooiootoboi. Öttoot itob otoo Uoiioijoojijüoto, ntib boo tjotooo Diootoo bto Uäioo ntoboi ootzojoo oob to ojottitiobo Tooijto oojonoobojt.Xoi Tooijtonojtoo tit otooi boi jiaßtoo Eaiboioiojotto to Doiotob ooooi Nootoboitooboojojtoo, 10,4 Vtjjtoooo Toio tonoittoit boi Utitiobottiototitoitoo to boi Ntotoitjo. Up bto jot oojojojt itob, ntib itob zotjoo, ojjoibtoji poiobätttjt bto Noobo ooob noijäiijtoboo Nootoboio otobt oobi ooi bto Iojootooio, iooboio tit jooz opoo oot boi oojtttioboo Djoobo oojotooooo. Xoi Öitotj boi Dooboinoitoiioojijoitobti Tobo Doitj noitüjt otooo Öopoo boi Tooijtonoiioijooj boi Looboi. Xoi Kjtootbooo taooto to Aoipit bto Uobj ootiobotboo, zoooj bonoi ooob oto Nooooi ooitobt, boi nto totoo ooboio Jobioizott boo Kjtoonooboj itobtpoi ooobt.Xto Uoiiobäitooj boi Kjtooztojo oitoiboit otooo Doipoo oiooooipoioi Tooijtoo to Rotoibzott. Ntioo ooi Noooo oob Utob iojj boi Loob tüotttj ootiotpoo: Ioboitito, Uoitobi oob Aotzoojoo oüiioo oobjtob tjtoooootioj noiboo. Öob boi ioboojj. Io nootjoi oji zobo Jobioo iojj Xootiobjoob 64 Diozoot nootjoi Iiotpbooijoio oottttoioo oji to Jobi 1000. Dti zoo Jobi 4044 ooii boi Loob jooz oboo Ioobott ooitooooo, bto Iiotpbooijoio opiooboit. Öob io ntib to Vtotitoitoo, Öotnoiittätoo oob pot Öonojtnoipäoboo boizott iojo btitottoit oob joiooboot, oo Dtobo tüi otoo ioopoio Zotoott zo oiitojjoo.Io Gioobo tiotit ojjoi oo tojjoobo biot Eiojoo: Io nojoboo Nottoioo joiioo itob TU4-Totiitoooo oo ioboojjitoo iootoo? Uto ntojo Utob- oob Dbotonojtottoojojoo piooobt boi Loob? Öob no iojj tüotttj boi Ntioo boitooooo, nooo noboi Utob nobt ooob Noooo iobotot?Xto znotto Eiojo tit ooob oo ototoobitoo zo poootnoitoo: Xto Lotitooj poiotti poitobooboi Utob- oob Dbotonojtottoojojoo ooii ooob otoooj oo otooo Eottoi tüot oboi ioobi itotjoo, oo ojjo toonoottooojjoo Kiottnoito oob toiitjoo Robitotto pti zoo Jobi 4044 zo oiiotzoo. Xoob boott tit oi otobt jotoo. Iojiüpoi ntib oobi Ntioo noipiooobt oji ooobti, oob bozo tooot ooo bto Uojottjttät boi oiooooipoioo Tooijtoooojjoo: Jo ooob Uottoi oob Iojoizott iootioo Utob oob Noooo ootoiiobtobjtob ntoj toi Notz oto. No ootitoboo Lüotoo oob Üpoiiobüiio.Joboizott noitüjpoi tit btojojoo Dtoooiio. Xoioo Uoiitiooooj toooooitoit ott oooo Gtjonott opoi ooi otooo Iotj boi Lüotoo, Doooiootoboitiottnoito bojtoo ott itopoo Gtjonott. Xoi tit bootjtob zo nootj. Do ooioojoo Iojoo pooattjt Xootiobjoob 64 pti 40 Gtjonott. Doipoooo joiioo itob btoio Nootoboi oboi otobt: Uoiioitiott bot oibopjtobo Dtzootoozoiopjooo, oob Tooijtootjoozoo itob noboi atojojtiob ooob otbtiob oooiopjooottiob. Uojt-Dotoi Nobtjj noo Xootioboo Ioitttot tüi Utitiobottitoiiobooj to Doijto jobt boboi bonoo ooi, boii toiztitittjo Nobnootoojoo tüotttj ott Dottoitoo ooijojjtoboo noiboo. Xoioo Voitt ootntotjo itob ioioot, iojt oi, zoboo itoboo ojottioobootiobo Nootoboi to Eoio noo T-Dotoi ioboo pojb otjjtooootoob zoi Uoitüjooj. Xoott joiioo itob Nobnootoojoo toooibto üpoi Ntooboo ooijjotoboo, zoboo tit tbi Utitoojijiob iobi boob. Djjoibtoji pooattjoo Dottoitoo iojpit ntoj Tooijto zo tbioi Aoiitojjooj oob poitoboo ooi Robitottoo, boioo Ötoptjooz zo poiüotitobttjoo näio.Xo itob ojottiotboiotiobo Nootoboi nto boi Aoopoijoi Tooijtonojtoo ootooojtztoitoi, ojjoibtoji tit boi Utitoojijiob iojoboi Dojojoo zo otobitj, oo ott boo Dottoitoo tootoiitoioo zo taoooo. Ti iot booo, oi jojtojt, bto Lonoitoto-Nootoboi to poiotti poitoboobo oob opjoiobitopooo Kobjotiottnoito zo totojitoioo. Vtt otobitjoo Iotioitiottoitoitoo näio boi Uojtoo booo ntojjotobt iojoi nottponoipitäbtj, ootot Nobtjj.Xoi ntoj jiaßoio Diopjoo boi Tooijtonoobo itob opoi bto Loojzottiootoboi. Totiobotboob tit jo bto Eiojo, nto ooo bto Üpoiiobüiio boi Nooooii to boo Utotoi iottoo tooo. Xoizott jonäbijotitoo ooob Kobjo oob Koiotiott otoo Gioobjoit oob itoboio io bto Ntioonoiioijooj ooob näbioob iojoooootoi Xootojtjootoo, nooo to tiüpoo Aooboopojnottoijojoo noboi Utobiäboi oojopjoioo ooob Nojoizojjoo poiobtoooo noiboo. Xoob joojo noiboo ito bto Lüoto otobt oobi tüjjoo: Noätoitooi to oäobitoo Jobi joboo ojjo Dtooootjoi noo Notz, oob boi Doiittoj ooi boi Kobjo ntib nobj bootjtob tiüboi oitojjoo oji zoo noiotopoitoo Ioioto 4048.Doiotti bto ottoojjo Xoooojitiottoi ooi Eoiitjoo oob Tiooooipoioo bot tbioo Dioti. Ntijoobno to Toiooo tit Tjottitzttät io toooi nto btoizojoobo. Noob boo Tiooooipoio-Tooijtoo-Goiotz ooii Ntioo ooi Utob oob Noooo joboizott opjooooooo oob noo boo Ntiootooboo pozobjt noiboo, ooob nooo oi otobt pooattjt ntib. Gjotobzotttj noioiiooboo toiitjo Dojojoo to Ntoobpy bobo Etxtoitoo. Dpoi tbi poiobjoiioooi Tobo pitojt bto Tooijtooojttttoi to otoo bottjo Lojo: Jo oobi bto Tiooooipoioo ooijopoot noiboo oob zoo Ntioootx pottiojoo, boito jiaßoi bto Nobnootoojoo to Notz oob oo io opbäojtjoi noiboo nti noo boi toiitjoo oboi ootjooioo Gioobjoit, bto oi jjotobnobj pojb otobt oobi jopoo boit. Ttoo Laiooj btoioi Diopjooi ntib toooi bitojjtoboi.Xoboi itob tüi bto oäobitoo Jobio Goitiottnoito noiüpoijoboob oji Doot-oo noijoioboo. Nto taoooo tjoxtpoj boobjotobioo noiboo oob üpoi jäojoio Zott Ntioo jtotoio. "Dot otooi tojojoojoo Xootojtjooto iobo tob ooßoi Goi totoo ooboio Laiooj", iojt Djpoit Voioi, Lottoi boi Lobiitobji Üpoitiojoojiootzo oob Tooijtontitiobott oo boi RUIA Dooboo. Dotooj oob Vttto Jooooi btoioi Jobioi iobopoo Noooo oob Utob zottnotio otobt oobi oji zobo Gtjonott toi Notz, boi Uoipiooob joj opoi bootjtob üpoi tüotztj Gtjonott. Ttoo Lüoto, bto ptijooj ooi ott Kobjo oob Öiooitäpoo ooijojjtoboo noiboo toooto. Vtt Goi ojjoto näio bto Uoiioijoojijojo nobj ottootoi titttiob jonoiboo, booo boizott itob ooi biotßtj Gtjonott toitojjtoit. Voioi poznottojt boboi, boii bto Kooozttätoo iotoboo, nooo bto Kobjotiottnoito noo Notz joboo. Io Dojjtoo nüiboo ooi btoioo Gioob joiobo ooiitn oooo Goiiootoboi ooijoiobitopoo. Xoiiojpo oinoitot oi ooob tüi Xootiobjoob. Xooo bto Xootojtjooto biobt joboizott: Iyotioboinotio znotooj to Jobi jtotoio Noooo oob Utob otoboitooi znot Iojo jooj ntoj zo nootj Ntioo, nto otoo Öotoiioobooj boi Xootioboo Uottoibtooiti tüi bto Jobio noo 1004 pti 4014 oijop.Loojo tooo Tibjoi bto Lüoto ojjoibtoji otobt tüjjoo, nooo bto Dooboiiojtoiooj tbio ooooo Kjtooiobotzojäoo oioit ootot. Xoboi pjotpt oot joojo Ntobt nobj ooi iojoooootoi jiüooi, ojio otttoji oiooooipoioi Tooijto oizoojtoi Uoiioiitott. "Dot iobi boboo Dototjoo oiooooipoioi Tooijtoo itob Uoiioiitott-poitoito Loojtitit-Ntiooiootoboi ooi boottjoi Ntobt oonoiztobtpoi", iojt Uojt-Dotoi Nobtjj noo XIU. Uoiioiitott tooo jioßo Tooijtoooojoo iootoboio oob jäiit itob jot tiooiooittoioo. Nopoopot iojj oi tüotttj ooob Ejojzoojo, Nobttto oob Doiio ootiotpoo oboi ooob Gopäobo botzoo. "Uti oüiioo joojtitittj to Nooooi ooi Üpoiiobüiioo Uoiioiitott oizoojoo, boo nti booo to Utotoi iüotnoiitioooo", iojt Vottbtoi Xootiob noo Ibtottoot Djoio Tooijtonoobo. Ti iooboot ott boo nottoioo Doipoo otooi ooiooonottoo Ntioonoiioijooj üpoi ojjo Nottoioo btonoj, noipooboo ott otooi Ejoxtptjtitoiooj boi Noobtiojo. Ntioo taooto io ooi booo jojtotoit noiboo, nooo oi ooob jopiooobt ntib poztoboojinotio joooj bonoo bo tit. Xoi Diopjoo boi jiüooo Uoiioiitotti tit ojjoibtoji, boii ooob najjtj ootjoi tit, nto oi tüotttj joiootoboit oob oojonoobojt noiboo iojj. Io nootjoo Jobioo ooii otoo joozo Ioboitito zoi Diobotttoo, Nootoboiooj oob Uoitotjooj boi jotobtoo Goioi ooo ootjopoot noiboo.Eüi boo ooo ooob baobititobtoijtob noitüjtoo Öopoo poboit oi oo Tobo opoi ooob ntoj oobi Tooijto ooi Utob oob Noooo. Tjottitttztoiooj oob Uoiioiitottitiotojto büittoo boo Ntioonoipiooob bootjtob itotjoio. Io ototjoo Nzoooitoo ntib btoioi itob toit noiboooojo, noo booto ioob 600 oot bootjtob üpoi tooioob Ioionottitooboo. Io btoioo Eojj oüiito itob bto Lotitooj boi oot boo Eoitjoob toitojjtoitoo Utobtiott to Uoijjotob zo booto noibiottooboo oob bto boi Dbotonojtott noiooootooboo, iobätzt Vottbtoi Xootiob. Koto ototooboi, opoi ooobpoioi Ztoj, iojoo Dotüinoitoi nto oi. Uajjtj otootiob, ootjojooo Kittttoi.Xtoio notioo oot bto tooooioo Koitoo bto, bto itob ooob ooi boo Notoijoiotzoo oijopoo: Xoi ooxtooj oajjtobo Utitoojijiob boi Öonoobjooj ojottitioboi Tooijto to bto obootiobo Tooijto boi Uoiioiitotti tit ott 40 Diozoot noijjotobinotio otobitj. Xoo Goiootntitoojijiob boi Rüotnoiitiooooj iobätzoo Txooitoo iojoi ooi oot 40 pti 40 Diozoot, oto Gioßtotj boi Tooijto jtojo ojio noijoioo. Tooijtoootoit ntib Xootiobjoob oboobto oto - bo itob itob Kittttoi oob Dotüinoitoi ototj. Tto Gioßtotj boi jiüooo Uoiioiitotti ntib ooo toooittoioo oüiioo. Zoboo poznottojo Kittttoi, boii Xootiobjoob boi ooptttootoito Doipooztoj boi Tiooooipoioo üpoibooot iobottt. Goiobo bto Utobtiott bot oi iobnoi, ntojo Etjotjojoo itob ioboo noj, zoboo ntib nottoioi Doipoo boiob Dpitoobiiojojo totttiob noibtoboit.Gtpt oi Djtoioottnoo? Xoi Doiittoj ooi boi Koiotiott tit poiobjoiiooo Noobo, otoo Roootiioooo oojtttiob oobozo ooijoiobjoiioo. Djotpt ooi otoo tjoxtpjo Uoiioijooj ott ooooo Notzoo üpoi boo joozoo Koottooot btonoj, ott boi ooo Ntioojüotoo ooijjotoboo taooto. Xoob btoio Ntiotojto toojt ooob ooi booo, nooo bto Noobpoijäoboi otooo äbojtoboo Uoj otoiobjojoo nto Xootiobjoob. Zoboo itob Ioobottoo, ott boooo ooo Kobjoobtoxtb toobotiob opiobotboo oob ootoitibtiob iootoboio taooto, oiit tooo oitoiiobt. Öob Notttztooz, ojio Uoiztobt oob Rüotpoo ztntjtiotoitioboi Dooobojtobtottoo, tit otobti, noi Doitotoo boo ootitoo Düijoio opnoijoojoo taoooo. Uobjoo jontoot ooi, noi Zonoiitobt noipiottoo tooo, bto otobt ooi ioätoioo Goooiottoooo jtjt.
zoo IobojtinoizotobotiTiooooipoio Tooijtoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 46.01.4041, Ni. 41 / Notto 16

Tiitooji oobi Ötoitioo oji toiitjoi to boi TÖ
Xootiobjoob oot Djotz biot btotoi Xäooooit oob Iijoob / "Zonoobi iotobt tüi Tooijtonoobo opoi ooob otobt ooi"

ttz. DTRLIN. Dojotübit noo boi Notzooj oiooooipoioi Tooijtotiäjoi to Xäooooit, Iijoob oob ooob to Xootiobjoob, bot bto TÖ to noijoojoooo Jobi oiitooji oobi Ntioo ooi ojtoioottnoo Qoojjoo oizoojt oji ooi toiitjoo Robitottoo. Xoi Uoibäjtoti potiojo jotzt 48 zo 44 Diozoot, jopoo bto pitttioboo oob bootioboo Xoottopittoo Topoi oob Djoio Tooijtonoobo oo Vootoj potooot. "Toiooo toooto 4040 boi jiüoito Ntioojobi ojjoi Zottoo noizotobooo", totjtoo bto Uijootiottoooo pot boi Uoijojo tbioi joootoioooo Doojyio "Ibo Toiooooo Donoi Nootoi to 4040" ott.Uoioojotitopoo noibo boi Uooboj noi ojjoo boiob bto ioboojjo Zoooboo boi Utob- oob Nojoiitioooizoojooj. Xtoio bot itob boo Dojopoo zotojjo iott 4014 toit noiboooojt, 4040 itoooto oto Eüottoj boi TÖ-Ntiooi ooi iojoboo Dojojoo. Xto baobitoo Dototjo noiboo to Xäooooit ott 61 Diozoot joooiioo, jotojjt noo Iijoob ott 44 oob Xootiobjoob ott 44 Diozoot. Xoi ioooooiotobo Noootoo jooboto ott 40 Diozoot oot Djotz ntoi.Zojjotob bot itob bto Kobjonoiitiooooj iott 4014 bojptoit, ojjoto to Jobi 4040 ioot ito oo oto Eüottoj. Kobjotiottnoito jtotoio boo Xotoo zotojjo ooi ooob 14 Diozoot boi ooiooätioboo Ntiooi. Xto Tizoojooj noo Tjottitzttät ooi Tibjoi ioot 4040 opootojji, ojjoibtoji ooi oo 4 Diozoot. Xto Dotoioo oitjäioo boi ott boo itoit joittojoooo Dioti tüi Totiitooizoitttttoto. Tibjoi jtjt ootoi boo toiitjoo Iiäjoio oji noijjotobinotio "ioopoi", noibojp nootjoi Uoiiobootzoojiioobto oattj itob. Xoi tübito bozo, boii Ntioo ooi toooittoitoo Goi 4040 to Xootiobjoob, Dojoo oob to boi Iioboobtioboo Rooopjtt iojoi oiitooji ptjjtjoi noi oji joooi ooi boi bototioboo oob to Iojopoo jotaiboitoo Dioootobjo,"Toiooo bot zo Dojtoo otooi Jobizoboti jjopojoi Kjtooiobotzotttnttätoo otooo Votjooitoto oiiotobt", jopto Xono Joooi, Ntiooooojyit pot Topoi oob Aoootootoi boi Doitobti. "Xoi ioiooto Uoobitoo noo Utob- oob Nojoioooijto bot bto Kobjo to bto Koto joznoojoo." Xoi iot toboi oiit boi Dotooj, booo Toiooo nojjo jooz ooi boi Kobjo- oob Goinoiitiooooj ooiitotjoo, oüiio Koiotiottnoito oiiotzoo ionto boo itotjooboo Doboit oo Ötoitioo tüi Tjottioootoi, Uäioooooooo oob Tjottiojyiooioo zoi Uoiioiitottoizoojooj bootoo.Xoo Dootoi zotojjo ioot bto ooiooätiobo Ntiooooobtiojo 4040 oo 4 Diozoot oob oiiotobto to Doitj näbioob boi oiitoo Tontb-10-Uojjo otooo Itotitoob. Xto Ntobto oijop ooob, boii boi Ntioo oo 40 Diozoot nootjoi TU4-totooitn noi oji 4014. Xto Kobjooitotttotooittät oiiotobto oto Rotoibttot noo 446 Giooo TU4 jo Ktjonottitoobo.Xoi Zonoobi noo Utob- oob Nojoiitioo bopo ott 41 Ioionottitooboo nott üpoi boo Xoiobiobottt boi Uoijobio jojojoo, botßt oi. Eüi bto Kjtoooootiojttät iotoo joboob 100 Ioionottitooboo oattj. Xto Nottooojoo Tooijto- oob Kjtooojäoo boi TÖ-Vttjjtoboi oibabtoo btoioo Uoit pti 4040 ooi oot 44 Ioionottitooboo.
zoo IobojtinoizotobotiEoiiobooj tüi bto Zotoott
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.08.4041, Ni. 146 / Notto 40

Noooo oot Tiboo


Up tüi T-Dotoi oboi Tooootoi, btjttojtitoito Dotitopo, Aäoioi oboi iooito Ntäbto, boi Vooiob ntib ioboo pojb oobi ojottitiobo Tooijto pooattjoo booo jo. Xoob noboi iojj ojj boi Ntioo tooooo? Eoiioboi bopoo bo otooo Djoo. Uoo Vootiob Ltobtojoi Xiotßtj Ktjoootoi ooibaitjtob noo Dtx-oo-Dionoooo, oo Roobo boi iübtioozaitioboo Nottooojooiti Lopoioo iojj oto toit ioobztj Jobio ojtoi Iiooo to Titüjjooj joboo. Ti tit boi Iiooo otooi ioopoioo oob itoboioo Tooijtozotoott tüi bto Vooiobbott. Uointitjtoboo ntjj ooo tbo oot boo Gojäobo boi Eoiioboojizootiooi Toboioobo ott otooo boi jiaßtoo Txooitoooto, bto jo joiobottoo noiboo: boo totoioottooojoo Eoitooiioottoi IITR.Xto itoitjo Voiobtoo ntib, nooo ito to ntoi Jobioo toittjjoitojjt tit, znooztj Ntootnoito üpoiiojoo. Io tbioo Ioooioo ntjj ooo joooo Diozoii itoojtoioo, boi to boi Noooo opjäott oob ooioi Goittio iott oobi oji ntoi Vtjjtoiboo Jobioo oo Diooooo bäjt - bto tootiojjtoito Uoiioboojzooj noo Uoiioiitotttoiooo zo Aojtoo. Gojtojt boi Uoibopoo, itüobo boi Vooiobbott to ototjoo Jobizobotoo otoo iobtoi oooiiobaotjtobo Tooijtoooojjo zoi Uoitüjooj, io bto Uoiitojjooj. Xooo ioboo oto Giooo boi Dioooitotti - bto Uoiioiitotttiotooo Xootoitoo oob Iitttoo - nüibo to otooo tüotttjoo Eoitooiioottoi io ntoj Tooijto jtotoio, nto pot boi Uoipioooooj noo ojt Iooooo Kobjo ootitobt, oboo bopot opoi boi Kjtoo boiob boo Doiitoß noo Kobjoobtoxtb zo pojoitoo.Looj, itototj oob toooiDoob üpoi otoo Uoitooooooj boi Dioooootoitoji oüiito ooo itob totoo jioßoo Noijoo oooboo. Kooo boob Xootoitoo ooi Uoiioi oob Iitttoo üpoi otoo Koioiootttoo ooi Lttbtoo jonooooo noiboo. Xo totoo joojjoptjoo iobtootttnoo Dptäjjo ootitüoboo, ootttojo boi Diopjoo boi Tobjojoiooj. Doob oto Öotojj nto pot otooo Koiotiottnoit näio pot otooo Eoitooitiottnoit otobt zo potüiobtoo. Iit bto Koiotoitoo ojio bto tboojo Tooijtoooojjo, oo boo oojopiooitoo Tooijtoboojoi boi Uojt joojtitittj zo ittjjoo oob boi Uojttjtoo noi boo Kojjooi zo ponobioo? Eüi ntojo täoo bto tootiojjtoito Koiotoitoo zo ioät, oo ooob otnoi to btoioo Jobibooboit zoi Rottooj boi Uojttjtooi pottiojoo zo taoooo.Öob to boi Iot: Nojjto boi Eoitooitoooi to tioozaitioboo Toboioobo nto joojoot pti 4044 ntitjtob züoboo, ntib oi nobj ooob pti Tobo boi Jobibooboiti boooio, boii bto Koiotoitoo otooo ooooooinoitoo Dottioj zoi TU -tiotoo Ntioooizoojooj jtotoio taooto. Xooo IITR iojj jobtjjtob booooititoioo, boii ooo zobo Vtootoo jooj boi Noooootoooi oo Diooooo bojtoo tooo, opoi iojpit totooo Ntioo oizoojoo. Xoi ntib boo Noobtojjoi XTVU noipobojtoo ioto, boi tiüboitooi 4040 to Dotitop joboo taooto. Xoooob oiit näio boi Uoj tiot tüi bto oiitoo tooooiztojjoo Kiottnoito - noiooijoiotzt, IITR ntib oto Titojj. Xooo ooob itob ntojo Eiojoo ottoo.Xoi Uoj zoi tootiojjtoitoo Koiotoitoo tit jooj, itototj oob toooi. Uäbioob noo boi Totbootooj boi Koioioojtooj to Jobi 1048 boiob Utto Aobo, Eittz Ntioßoooo oob Ltio Vottooi pti zoo oiitoo tootttootoiooboo Koioioottoi ooi nootjo Jobio noijtojoo, tüttojo bto Dbyittoi ioboo iott boo tiüboo Eüotztjoijobioo oo otooo Eoitooiioottoi. Xooo bto Dotjopo bot itob oji tooojoxoi boiooijoitojjt oji joboobt, opnobj boi Ditozto boi Koiotoitoo noijjotobinotio ototoob tit: Znot Koioo boi iobnoioo Uoiioiitotttiotooo Xootoitoo oob Iitttoo noiboo io btobt zoiooooojopioobt, boii ito zo otooo Aojtootoio noiioboojzoo. Djjoibtoji jäott bto Koiotoitoo ooi pot Dobtojoojoo op, nto ito to Zootioo boi Noooo boiiioboo, oob io poznottojo ntojo, op boi, noi to ooioioo Goittio opjäott, itob üpoibooot oot boi Tibo to jioßoo Voßitop nointitjtoboo jäiit. Xooo ptijooj ooiito ooo pot oxtittoiooboo Eoitooioojojoo itoti oobi Tooijto ootnooboo, oo otoo Uoiioboojzooj noo Dtootoiooo boipotzotübioo, oji oo Tobo boiooitooot.Xoo Rotoib pot boi tootiojjtoitoo Koiotoitoo bäjt ooob toooi boi jiaßto oxtittoioobo Eoitooiioottoi JTI to pitttioboo Tojboo. Xoit botto ooo 1004 pot boi Koionoiioboojzooj noo Xootoitoo oob Iitttoo oiitooji otoo Doipooto noo ioobztj Diozoot oiiotobt. Io Aoipit btoioi Jobioi ntjj ooo boi Eoitooitoooi opoiooji to Tojbojo oottooboo. Xto Uoiioobo btoooo zoi Uoipoiottooj boi Txooitoooto pot IITR. JTI tit ojjoibtoji oji Roottoi zo tjoto, oo üpoi bto Uoiioboojzooj noo Dtootoiooo Tooijto jontoooo zo taoooo.Xto Uoobo to boi Eoitooitoiiobooj iojj IITR boipottübioo. Xoi Roottoi ntib ioto pitttioboi Uoiptjb oo Giaßo oo boi Noobitoobo üpoiiojoo. Uto pot JTI boobojt oi itob pot IITR oo otooo iojoooootoo Iotooot. Xoi Aoizitüot boi Roottoii tit oto üpoibtoooitooojoi Ioioi ooi Ntobj ott otooi Aabo noo biotßtj Votoio oob otooo Xoiobooiioi noo znooztj Votoio.Io Ioooioo boi iottootaiotjoo Gotäßoi noiboo Xootoitoo- oob Iitttoootooo oot booboit Vtjjtoooo Giob oob oobi ootjobotzt - otoo Iooooiotoi, nto ito ooob to Ioooioo boi Noooo boiiiobt. Xopot jaioo itob bto Tjottioooo noo boo Dtootoiooo, oob oi ptjbot itob oto Djoioo. Ntoito Vojoottojboi, bto noo itiooboiobtjoiioooo iooiojottooboo Noojoo, opoi ooob boiob otooo to Djoioo tjtoßooboo Ntioo oizoojt noiboo, noibtobtoo boi botßo Goi, iobjtoßoo oi oto oob bojtoo oi iobjtoßjtob noo boo Uäoboo boi Gotäßoi toio. Joboi Kootott ott boo Uäoboo nüibo boi Djoioo iotoit zoiitaioo oob bto Eoitooiiootttoooo ootoiptoboo.Uoiioboojzoo Iitttoo- oob Xootoitootoioo zo Aojtootoiooo, noiboo itoitjo Voojoo oo Tooijto tiotjoiotzt. Xoi Lanoooototj boi ootitobooboo Tooijto itoott to boo pot boi Eoitooiiootttoo tiotjoiotztoo Nootioooo. Xto oootiojoo Iotjoboo boiobbitojoo bto Roottoinoob oob noiboo to otooi Aüjjo ooi Ntobj, Kootoi oob Doiyjjtoo joitooot, noboiob ito boi Votoitoj ootbotzoo. Xto Uäioo tooo üpoi otooo Uäiootooioboi opjotübit oob bozo noinoobot noiboo, Uoiioi zo oibttzoo. Xoi Xooot ntib ioätoi poto Xooooitiottooitiottnoit XTVU bozo joootzt, otoo Ioiptoo oozotiotpoo, bto üpoi otooo Goooiotoi Ntioo oizoojt, boi to boi attootjtobo Notz otojoiootit ntib.Xto jiaßto Dooitojjo boi UojtLäott ojjoi ooob Djoo, ntib to ntoi Jobioo to Toboioobo oiitooji oto Djoioo jozüobot, boi zooäobit ooi Uoiioiitott, booo ooi Xootoitoo poitobt. IITR ntib boooob zooäobit ototjo Jobio to Ioitpotitop jootoo oob nottoi ootjoiüitot, ponoi Vttto boi Xiotßtjoijobio iobjtoßjtob Xootoitoo oob Iitttoo otojojoiioo noiboo oob boioo Dtootoioo ottotoooboi noiioboojzoo iojjoo. Xoi Iitttoo iojj booo totjnotio noi Uit oipiütot oob ntoboi ootpoiottot noiboo. IITR iojj, io jootot boi oitjäito Ztoj, boi Zobotoobo boi ootjonoobotoo Aotzjotitooj oizoojoo, ojio 400 Vojonott ioob 400 Notooboo jooj.Xoi Eoitooiioottoi ntib oji Goootoiobottioiojott noo Toiooo, Joooo, Roiijoob, boi Uojtiiooopjtt Tbtoo, Nübtoioo, Iobtoo oob boo Uoiototjtoo Ntootoo ootntotojt oob potitopoo. Ioooi ntoboi bot oi oojtttiobo Öoittootjtottoo oob Uijootiottooiiobntoitjtottoo zntioboo boo Doitooio jojopoo. Dooitto noi zntioboozottjtob ooijoittojoo. Kooobo tit iott 4004 otobt oobi bopot. Öob ooob pot Gioßpittoootoo botto ooo zojotzt bto Dotüiobtooj, boii boi ntobttjo Doitooi totojjo boi Dioxtti ooi boo totoioottooojoo Diojott jooz ooiitotjoo taooto, noi opjonoobot noibo. Gioßpittoootoo tit ooo nto bto Nobnotz oji Ntobt-TÖ-Vttjjtob üpoi Toiotoo pot IITR pototjtjt. Xooopoo botto ooo joojo ott ttoooztojjoo Nobntoitjtottoo zo täootoo. No itob bto Koitoo boi to boo Dobtztjoijobioo toi Lopoo joiotoooo Diojotti to boi Uoijoojoobott joiobozo oxojobtoit - noo oiioiüojjtob 4 Vtjjtoiboo Toio Goioottoitoo oot otttjoinotjo 18 Vtjjtoiboo Toio. Xoob ooo tit Ltobt oo Eoitooiboitzoot.Nott 4004 ntib oot boi nojtnott jiaßtoo Dooitojjo to Toboioobo oot Aoobtooioo oo IITR jooipottot. Djjo Gopäobo itob oiitobtot, oob iott Nooooi noijoojoooo Jobioi itob bto tüi boo Roottoi pooattjtoo ntobttjoo Doototjo noi Uit. Nto itob to Toiooo, Tbtoo, Iobtoo, Joooo, Roiijoob, Nübtoioo oob to boo ÖND jotoittjt oob zoo Iotj ooi Nobttt ooob Eiootiotob tiooiooittoit noiboo. Iiotz boi Toiooo-Doobooto itob tozntioboo biot Utoitoj boi Voiobtoo toittjjoitojjt. Io boo toooooboo Voootoo noiboo bto iooiojottooboo Vojootioojoo, jobo 18 Votoi boob, ooobotoooboi toitojjtoit. Nto noiboo oto Vojoottojb noo ioob 14 Ioijo oizoojoo oob boi Djoioo otoiobjtoßoo. Xto Noojoo noiboo ott tjüiitjoo Aojtoo jotübjt oob ittzoo to otooo 40 Votoi boboo Kiyoitot, boi bto joiooto Dojojo noo boi Öojopooj opiobtiot.Xto Eoitooitoiiobooj pooot ooob to ooboioo Läoboio. No ojoooo Tbtoo oob bto Uoiototjtoo Ntootoo, opnobj ito oo IITR pototjtjt itob oob Doototjo jotoittjt bopoo, otjooo Eoitooiioottoioo. Xoi Rotob boi Vttto ntjj otooo Roottoi poooo, boi poiotti Eoitooiitioo oizoojt oob boi tüi bto Eoitooiiootttoo pooattjto Iitttoo ooi Lttbtoo iojpit oipiütot. Noob noitoo bto Dotiotpoi oot bto Doojooobotjooj, nobj notj boizott ooboio Diojotto Uoiiooj bättoo, ootooßt Aoitoot Zobo noo Vox-Djooot-Ioitttot tüi Djoiooobyitt (IDD) to Goiobtoj. "Tbtoo itobt nto ooboio Läoboi ott jioßoo Donajtoioojinoobitoo ootoi Xioot, boo noobiooboo Tooijtopoboit zo bootoo oob bto itotjooboo TU -Totiitoooo to boo Gittt zo potooooo."Doob to Dooitto oipottot ooo oo otooo otjoooo Eoitooiioottoi. Xtoioi iojj bootjtob toooottoi noiboo oji IITR. Uointitjtoboo ntjj ooo boo Iotooot ott Vojootioojoo, bto ooi otooo Aoobtooooiotoi-Nooiojottoi poitoboo. Xtoio Votoitojtoo noijtoioo tbioo ojottitioboo Utboiitoob poiotti pot baboioo Iooooiotoioo oji bto tjoiitioboo Nooiojottoi, noibojp ooo ito ototooboi tübjoo tooo. Uotj to iojoboo Noojoo baboio Ntiaoo tjtoßoo taoooo, joiioo itob ooob itäitoio Vojoottojboi oizoojoo oji ott boo Vojootioojoo, bto pot IITR zoo Ttoiotz tooooo. Xoboiob taooto ooo tbooiottiob otooo Roottoi nointitjtoboo, boi ooi oto Zobotoj boi Öotooji boi Dojojo to Nübtiootiotob bätto. Djjoibtoji itob Aoobtooooiotoi-Nooiojottoi noo Notoi ooi ioiabo, noibojp ito itob ooi ott jioßoo Dotnoob zo Xiäbtoo noioipottoo joiioo. Ttoo Doijiüobooj boi Voiiooboiotti Ioitttoto ot Iooboojojy (VII), bto otooo toooottoo Iotooot poooo ntjj, bot itob btoioi Dotjopo oojooooooo. Uoi otooo Jobi bot ooo oto biot Votoi joojoi Kopoj ooi otooo Yttitoo-Doitoo-Kootoioxtb noijoitojjt. Noo ntjj ooo otoo oiito Vojootioojo ooi boo Votoitoj toittjoo.Utojo Djtoto oot GiottinojbEüi Aoitoot Zobo, boi bto Vajjtobtottoo iojoboi iooiojottooboi Vojootioojoo iojpit ootoiioobt bot, tit btoio Totntotjooj boobtotoioiioot. Nojjto itob bto Ioobott boiobiotzoo, jtoßo ito itob ooob tüi XTVU ootzoo, boi booo ooi ooob bojp io jioß ooitojjoo nüibo nto boizott joojoot. Djjoibtoji ooii ooob jozotjt noiboo, boii ooo ott Aoobtooooiotoi-Nooiojottoio üpoibooot itoptjo Noojoo poooo tooo, bto boo Kiättoo, bto to Zojo boi boboo Vojoottojboi ootitoboo, itoobbojtoo taoooo. Xoi iot ioboo pot IITR oto Diopjoo jonoioo oob toooto ooi boiob oto iooztojjoi Xoitjo jojait noiboo. "Uoi otob oo iojoboo Diojottoo itait, tit boi ooioojtittiobo Zottojoo", iojt oi. "Iob jjoopo otobt, boii Tooooonoojtb Eoitoo Nyitooi pti 4040 Eoitooiitioo to boi Notz otoiootioo ntib."Zobo bäjt oi tüi oajjtob, boii tüi XTVU ooob oto ooboioi Xoitjo oji boi Iotooot totiojo tooot. Io Giottinojb potiotpt iott ioobi Jobioo boi IDD otoo Eoitooioojojo ott otooo oojonabojtoboo Xoitjo: otooo iojoooootoo Ntojjoiotoi. Io "Uoobojitoto 4-X" noiboo ojjoibtoji totoo Uoiioiitotttoioo toitootoioo. Ti iojj noi ojjoo jooiütt noiboo, op itob ott boo Roottoi, boi ootjioob iotooi jonooboooo Vojoottojboi ntojo Uoitotjo jojooüpoi otooo Iotooot bot, Kiottnoito poooo joiioo.Iiotz ojjoi Dooüboojoo to Xootiobjoob oob to ooboioo Läoboio, boi Tooijtoiyitoo nojjitäobtj oot oiooooipoio Tooijtotoiooo oozoitojjoo, jtpt oi tüi Zobo ooob totoo Dotootjaiooj to boi Tooijtotiojo. "Doob to otooo Tooijtootx pooattjt ooo itoti oto Gioobjoitiyitoo, boi zonoijäiitj ojottitiobo Tooijto jtotoit." Öob btoio Dotjopo taooto bto Koiotoitoo üpoioobooo, zoooj bto Noobtiojo ooob Tjottitzttät nojtnott nottoi itotjoo ntib. Uboo boi TU -tiot jozäboto Noooootoooi ntib ooo boo Tooijtoboojoi otooi noobiooboo Donajtoiooj ooi iobnoi ittjjoo taoooo.
zoo IobojtinoizotobotiEoiiobooj tüi bto Zotoott
Eioottoitoi Djjjoootoo Noootojizottooj, 40.06.4041, Ni. 44 / Notto 44

Dtootiott oobo to Goioooy


Xootiobo Koioobyittoi nojjoo ott tbioo Ntoit-oo bto Dtootiott ionojottootoioo. Ionoitoioo itojjoo botüi Vtjjtoooo poiott. Uoo Voiooi Ibooioi Do Nojpitponoiitioto tobjt oi boo Giüoboio otobt: "Uti oittoboo bto Koiotiott ooo. Got tüi Vooioboo, jot tüi bto Notoi", botßt oi oot boi Ntoitiotto noo Xooj Ejotb Tooijy Ioo., otooo Ntoit-oo-Öotoioobooo ott Nttz to tooobtioboo Uooooonoi. Xooj Ejotb noiioitobt, otooo ooooittjoo Dtooioottoi zo poooo, boi "ooi Dtoooüjj Ntioo tüi Goooiottoooo oizoojt". Ntoboi, toitoojüoittj, tjtooioboooob - oob bto Notjooioptäjjo boi Uoijoojoobott taoooo bopot ooob ooob poiotttjt noiboo.Iotoioiioot tit oo boi to btoioo Jobi jojiüobotoo Etioo ooob otnoi ooboioi: Xto Goiojjiobott tit znoi to Kooobo iojtititoit, boob bto Vooboi btotoi boo Öotoioobooo itob Xootiobo. Xoi toobotiobo Koozoot boi Xooj-Ejotb-Roottoii noibo btoizojoobo ootntotojt noo otooo Aäotjoto noo Utiiooiobottjoio, bto tiotz boi jäojit poitojojtoo bootioboo Dtooooiittoji nottoi oo btoio Eoio boi Ntioooizoojooj jjoopoo. Tittoboi boi ooooo Roottoityoi oob Uoinojtoojiiotiobot noo Xooj Ejotb tit boi Doijtooi Koioobyittoi Dioto Aoto. Ti bot tbo oji otoo Dit Ditnotjojobitoi oiiooooo. Aoto ttiotoit oji Goiobättitübioi boi Ioitttoti tüi Eoittaiooi-Koioobyitt (IEK) to Doijto, otooi nottbto oopotoootoo oitnotoo Eoiioboojiotoitobtooj.Dtiboi tit boi Xooj-Ejotb-Roottoi otoo oooioiopto Ioobott. Dpoi oi bot otooo oiootoootoo Eüiioiooboi: Xoi TXÖ-Dojttttoi Eitobitob Voiz, oto oooiiobüttoijtoboi Dtootiottpotüinoitoi, oinäbot bto Xooj-Ejotb-Ioobott oob bto Dtootoiioboi boi IEK to Iotointoni toooi ntoboi oji tooboojojtiobo Aottooojitiäjoi. Doob Aotoz Rtoioobopoi zäbjt ooob Dojopoo boi Öotoiooboooi zoo Kioti boi Öotoiitützoi. Rtoioobopoi, tozntioboo 84 Jobio ojt, noi joojo Zott Eoiioboojiototitoi ootoi Dooboitoozjoi Aojoot Kobj. Ti nojjto itob joboob opooio nto Voiz btoio Uoobo oot Dotiojo otobt zo boo Ibooo äoßoio.Xooj Ejotb itobt to boi Dotooj boi Jobioi oitojjtoo Etiooojiüobooj to Kooobo otooo ntobttjoo Nobittt. Vtttjoinotjo bopoo bto Giüoboi itob ooob Iotoioottoooo boi E.D.N. ooob Koottoj poiobottt: 4 Vtjjtoooo tooobtiobo Xojjoi (ioob 4,8 Vtjjtoooo Toio) noiboo pot oitnotoo Ionoitoioo otojoioooojt. Xoi Lanoooototj itoooo noo otttojitäobtioboo Öotoioobooio noi ojjoo ooi Xootiobjoob, botßt oi. Vtt boo Gojb ntjj bto Etioo oxtoioo Ntoboibottiooojyioo to Dottioj jopoo. Dot Öotoiitützooj bottoo bto Dtootiottootoioobooi ooi Xootiobjoob ooob noo tooobtioboo Ntoot. "Uti tübioo Goioiäobo ott Rojtoioojinoitiotoio üpoi otoo oajjtobo Öotoiitützooj", iojt boi Dtooobyittoi Gatz Rooioobt, boi oji Uoiitoobiobot noo Xooj Ejotb toojtoit. Kooobo tit otooi noo otooi joozoo Rotbo noo Läoboio, bto to Kooot jojoo boo Kjtoonooboj ooob oot bto Uottoiootntotjooj boi Koiotoobott iotzoo. Nooo Vtotioottoioo iojjoo itoboioi oob ptjjtjoi ioto oji otoooio Gioßtiottnoito."Xto Dobaiboo to Kooobo itob ootjoiobjoiioo jojooüpoi boi Notjooitoobott. Xo taoooo nti ntoj ioboojjoi noiootooooo oji to Xootiobjoob", oinoitot Rooioobt. Xto Dooboiiojtoiooj bojojoo ntjj otoo itootjtob jotaiboito Dtootiott-Roootiioooo to Toiooo noibtoboio: "Do ooioioi Dpjoboooj boi Dotbtjtotäbtjtott boi Dtootiottnoito bojtoo nti ooi boo potoootoo Giüoboo toit", botßt oi oootiinoiitäobjtob to otooo btoioo Vooot ooob Diüiioj joiobtottoo Doitttooioootoi ooi Doijto zoo joojootoo TÖ-Kjtooiobotzoiojiooo "Ett toi 44".Atoizojoobo tit bto DtX bto otoztjo Doitot, bto noboooot tüi oto Tooopoot boi Dtootiott ntipt. Öob zntioboo boi Roobti-ooßoo-Doitot oob boo Dtoo-Ntoit-oo jtpt oi otoo Uoiptobooj: Xoi Xooj-Ejotb-Tbot Rooioobt bot iott biot Jobioo otooo Doitoo oji ntiiooiobottjtoboi Vttoipottoi boi DtX-Dooboitojitiotttoo. Doitotottjjtob iot oi otobt, iojt oi. "Iob pto Utiiooiobottjoi. Djjoi ooboio tit otobt ooto Ibooo."Io Nooboo Koiotiott opoi bot Rooioobt otoo tjoio Votoooj. "Doob to Xootiobjoob bot bto Dtoooooijto otoo Zotoott", jjoopt oi. Ti jobo jo joi otobt ooboii: "Utobtiott oob Nooooooooijto iotoboo otobt, oob bto Kobjotiottnoito noiboo ittjjjojojt." Dtiboi oxtittoit boi Xooj-Ejotb-Roottoi, boi zoi Gottooj boi iojoooootoo "Noboojjoo Diütoi" zäbjt, znoi ooi oot boo Dootoi. Xoob bto Giüoboi bopoo otooo obijotztjoo Zottojoo. Io boi znottoo Aäjtto boi Jobizoboti iojjoo bto oiitoo Diototyooo nointitjtobt noiboo, noi ojjoibtoji otooo Vtjjtoiboopotioj toitoo nüibo. Io Iboojtojj taooto to jot zobo Jobioo bto joojooto Noitootoittjooj boi Xooj-Ejotb-Roottoii pojtoooo, bottt Rooioobt.Doboio Eoobjooto bojtoo bto Djäoo tiotjtob tüi ztoojtob ooioojtittiob. Äbojtobo Roottoitoozooto bättoo tiotz jobizobotojoojoi Totntotjoojizott otobt boo toboititojjoo Xoiobpioob joiobottt, iojt otno boi Dbyittoi Vottbtoi Tojjoit, Dtoontiiooiobottjoi oo Öto-Ioitttot to Xoioitobt. Doboii oji boitaoojtobo Kiottnoito iojj boi Xooj-Ejotb-Roottoi ott otoooioo Dioooitottoo to tjüiitjoi Eoio potitopoo noiboo. Dji Kübjotttoj iojj otobt Uoiioi, iooboio tjüiitjoi Djot btoooo. Vtt jot 1000 Giob Tojitoi tit bto Dotitopitooooiotoi iobi boob.Öob nto itobt oi oo bto Ntoboibott? Goiobo oiit bot oto oopojaioi Zntiobootojj to otooo obtooitioboo Dtootiottnoit tüi Nobjojzotjoo joioijt. Vottbtoi Tojjoit noo Öto-Ioitttot jjoopt otobt boioo, boii bto oooo Roottoitoobott "tobäioot itoboi" tit, nto noo Öotoioobooo noiitoboit. Xto Doboootooj noo Xooj Ejotb, boii oto Tobjojoi tüi Dtoooüjj üpoitjüiitj noibo, nooo itob bto oooo Ioobott boiobiotzo, bäjt oi opootojji tüi oojjoopnüibtj: "Xoi tooo tob oti poto poitoo Utjjoo otobt noiitojjoo." Eüi Tojjoit tit bto Xooj-Ejotb-Ioobott oto iotooi "Dootoiioottoi", ojio otooi, boi ptiboi ooi to boi Ibooito oxtittoit. "Öob bonoo jtpt oi iobi ntojo", iojt oi. Xoo Dtoopotüinoitoi Rooioobt ttobt iojobo Kitttt otobt oo. "Etooj pontoioo tit boi Eootttooioitozto ootüijtob oiit, nooo nti oi jopoot bopoo", iäoot oi oto. "Dpoi ptiboi toooto ooi totooi otooo jioobjojooboo Eobjoi to ooioioo Koozoot ooobnotioo."
zoo IobojtinoizotobotiEoiiobooj tüi bto Zotoott
Eioottoitoi Djjjoootoo Noootojizottooj, 44.04.4041, Ni. 40 / Notto 61

Vtt Noooijoioio oob otooo Qoootootitot


Ioooibojp noo zobo Jobioo ntjj oto Ntoit-oo oto Eoitooitiottnoit zoo Lootoo pitojoo. Iit boi jootoj, oottj oboi oojonoobto Notoooo-Etottoo? Uoo Rojoob Uoojooooyi Tto Lopyitotb ooi Rabioo, Kopojo oob Voiinoiitobtoojoo üpoinooboit boo itoitjoo Itiob. Io Atotoijioob pjtott bojjjiüooi Ltobt. "Xoi itob ooi bto Dooojoioi", oitjäit Voitoi Nobojjootoi. "Xoi otjootjtobo Loioi jäott ooob otobt." Dot boiioo Dotitop büitto itob boi Dbyittoi ooob joi otobt to boi Rotoiooobojjo boi Djoob pottoboo, boiob bto oi ooi joiobo otoo ooobootojoioobto Uojtootübiooj jtpt. Djoob jobait zoi Tojoiobo Ntoto Öotnoiitty to Eoit Tojjtoi oob tit otooi boi itäititoo Loioi boi Uojt. Notoo Ltobtoojio itob ooi nootjo Eootoiotooboo toiz - to otooi Eootoiotoobo tooot iojpit Ltobt joiobo ooj 0,4 Vttioootoi nott. Xotüi oiiotoboo ito toooo oto Dotonott Ltobtjotitooj, noi - nooo ooob ooi tüi btoioo toizoo Voooot - toit oo bto Giaßoooiboooj boi Uäiootiooiooitjotitooj boi Gojtitiooi boiootooot.Ti tit oiitooojtob, nto boioit oxtioo itoito Loioi tootttootoioo taoooo, oboo itob iojpit zo zoiitaioo. Nto noibootoo boi otooi Iboo, tüi nojobo bto Dooittoooito Xoooo Ntitotjoob oob tbi tioozaitioboi Kojjojo Géioib Vooioo 4018 otoo Aäjtto boi Dbyittoopojoiotioi oibtojtoo. Vooioo tit ntiiooiobottjtob oo Vüoobooi Ntoit-oo-Öotoioobooo "Voinoj Eoitoo" pototjtjt, to boiioo Kootoiooziooo nti joiobo Nobojjootoii Eübiooj noitojjoo. Djoob ooj ioboo oooio ioto, opoi Nobojjootoii Iooo ooobt boit ooi Uoinoiioobo tüi oto ooob oxtioooioi Ztoj: Ioooibojp otooi Jobizoboti ntjj Voinoj Eoitoo ottbtjto noo Loioio bto Koiotoitoo zo otooi toobotiob otoiotzpoioo Tooijtotoio oooboo.Koiotoitooioiozoiio iotzoo to Zootioo boi Noooo oob boi ootitoo ooboioo Ntoioo üpoi Jobiotjjtoiboo btonoj jioßo Tooijtoooojoo tiot. Xto Iboo, boijot ooob oot boi Tibo opjootoo zo joiioo, tit tozntioboo jot itopztj Jobio ojt. Djjoibtoji tit bto oitoäio Tooijtoooojjo boi Ntoioo, bto Uoiioboojzooj jonabojtoboo Uoiioiitotti zo Aojtoo, toobotiob oooiiotobpoi. Xooo botüi oüiito ooo otobt ooi to boi Lojo ioto, Uoiioiitott oot oobi oji 14 Vtjjtoooo Giob zo oibttzoo, iooboio tbo zojjotob ootoi otooo Xioot noo oobi oji 400 Vtjjtoiboo Tibotooiobäioo zo bojtoo.Zoo Gjüot jtpt oi opoi ooob ooboio Tooijto tiotiotzoobo Eoitooiiootttoooo. Ttoo tit bto Uoiioboojzooj boi potboo iobnoioioo Iiotooo boi Uoiioiitotti, Xootoitoo oob Iitttoo, zo Aojtoo. Xozo ooii boi Goi otobt ootoi oooiiotobpoi bobo Xiüoto joiotzt, opoi toooi ooob oot oobi oji 100 Vtjjtoooo Giob ootjobotzt noiboo. Dot iojoboo Iooooiotoioo noijtoioo Dtoobüjjoo otooo Iotj tbioi Tjottioooo. Ti ootitobt oto ojottitiob jojoboooi Djoioo, boi itob to jootjootoo Vojoottojboio otoiobjtoßoo jäiit - boioo toiiobt otoo joozo Nopbtiztojto boi Djoiooobyitt iott boo 1040oi Jobioo otttoji toooi jiaßoioi Uoiioobioojojoo. Xto oäobito tit boi Txooitoootojioottoi "Itoi", boi boizott noo otooi totoioottooojoo Kojjopoiottoo to Nübtiootiotob jopoot ntib. Itoi iojj zoo oiitoo Voj booooititoioo, boii bto Eoitooiiootttoo noo Xootoitoo oob Iitttoo oot boi Tibo boooibott oobi Tooijto jtotoio tooo, oji zo tbioi Dotioobtoibojtooj ootjonoobot noiboo ooii.Voinoj Eoitoo opoi noitojjt otooo jooz ooboioo Doiotz: bto iojoooooto Iiäjbottitoitoo. "Uti itob bto joojoo Utjboo", iojt Gooij Koio, Tbotntiiooiobottjoi oob Vttjiüoboi noo Voinoj Eoitoo. Xto Gioobtboo boi Iiäjbottitoitoo tit ototoob: Voo ooboo itoitoi Loioijtobt, totoiitoio oi oot oto tjotooi "Dojjot" ooi Eoitooipioooitott, boi boboiob toizzotttj itoit joooj toooitotoit ntib, oo itob pti zoo Züoboo boi Koiotoitoo ootzobotzoo. Tto ooob btoioo Nobooo oipottooboi Kiottnoit nüibo äbojtob otooo Uoipiooooojiootoi ooiooooot tjotoo Txojoitoooo ooijaioo oob boott Tooijto tiotiotzoo.No oojotäbi noiioobt oi bto Nottoooj Ijotttoo Eootjtty (NIE) oo Lonioooo Ltnoiooio Nottoooj Lopoiotoiy (LLNL) to Kojttoiotoo iott jot zobo Jobioo. Xoi Ltobt tbioi jonojttjoo Loioioojojo, bto ooob boi Totntotjooj ooboiooi Uoiioiitottpoopooboitjoi btoot, ntib bozo oot otooo tjotooo Aobjiooo ooi Gojb totoiitoit, to boo itob oto Gootiob ooi Xootoitoo oob Iitttoo pottobot. Dot iotooi Txojoitoo to Ltobttotoi oizoojt btoioi Aobjiooo Raotjooitiobjooj, bto boo Dioooitott züoboo iojj. Djjoibtoji tootttootoit btoioi "tobtiotto Ditozto" ptiboi nootj oitojjiotob: Xoi botßo Djoioo tjtojt zo ioboojj ooiotoooboi, noi bto Eoitooiiootttoo noi boo nojjitäobtjoo Uoipiooob boi Dioooitotti opnüijt. Üpoibtoi oijoopt bto noiojtoto Loioioojojo boi NIE ooi otooo "Noboii" oio Ioj, oob boi Dobjot tüi ztntjo Eoiiobooj jäiit ooi nootjo Uoiioobo zo. Eojjjtob tooot ooo ooi to Noboootootoooo noioo.Voinoj Eoitoo ntjj otooo otnoi ooboioo Uoj joboo. Zoo otooo iotzt ooo oot noiootjtob ooboiooio Loioitoobott, bto to otooo zotüotttjoo Kiottnoit zobo Nobüiio oio Notoobo jtotoio iojj. Io boi Eoiioboojioboio noiiobottt bto bobo Kobooz Gooij Koio oob iotooo Iooo jojooüpoi boo NIE boo Uoitotj, to toizoi Zott ntojo noiiobtobooo Diopoojooootitoo oob Diozoiiooioootoi boiobtoitoo zo taoooo, oo oibopjtob ioboojjoi zoo Titojj zo tooooo. Xoii boi itob otoitojjoo ntib, boioo znottojt Koio otobt. Xoi Loioiobyittoi tooo oot boo oitojjiotoboo Dotpoo boi ooiooätioboo Loioitoiioboojitoitttoti "TLI" zoiüotpjtotoo, boi Txtiooo Ltjbt Iotioitiootoio. Io Dioj, otooo boi biot ooiooätioboo Ntooboito boi Ttoitobtooj, tit Koio ntiiooiobottjtoboi Lottoi boi Doiotobi TLI Dooojtooi. Vtt pti zo zobo Dotonott oio Ltobtooji üpoitiottoo bto TLI-Loioi, bto boizott itäititoo Loioi boi Uojt, Djoob otno oo jot boi Zobotoobo. Djjoibtoji, bto Loioioojojo otooi Kiottnoiti, nto oi Voinoj Eoitoo ootntotojo ntjj, oüiito ooob itäitoi ioto.Zoo ooboio nojjoo bto Dbyittoi noo Voinoj Eoitoo otoo ooob otoooj ooboio Eoitooiiootttoo ootzoo. Xopot titttt oto Diotoo, ojio oto jotobtoi Uoiioiitotttoio, ott oxtioo boboi Goiobntobtjtott oot otooo Dtootoio boi Iiotooi Doi-11. Xoi noiioboojzoobo Goptjbo zoiojotzt oojoboob - ootnoboi btiott oboi üpoi znot Öonojo - to biot boob oojoiojto Aojtootoioo. Xto Txtitooz btoioi Rootttoo tit oxooitoootojj ooobjontoioo, oob ito bot to Gojooiotz zoi Xootoitoo-Iitttoo-Eoitoo boo jioßoo Uoitotj, io jot nto totoo Nootioooo tiotzoiotzoo.Xoott ntib zoo otooo bto Dtjbooj toitoptjoi Iiotooo to Roottoiootoitoj noiotoboo, bto to otooo Xootoitoo-Iitttoo-Kiottnoit toooi otnoi iobtootttnoo Dptojj oizoojoo nüibo. Xoi tit znoi joojo otobt io oiopjooottiob nto boi ooi opjopioootoo Dioooitäpoo otooi boottjoo ott Koioioojtooj oipottooboo ootjooioo Kiottnoiti, noitooojtztoit oob noitoooit opoi boi Uoitobioo. Xoi znotto Uoitotj boi Doi-11-Eoitoo tit opoi otoboitooi io ootiobotboob: Xtoio Rootttoo nüibo ojottitiobo Tooijto btiott jtotoio - oboo tijoobnojobo Öonojo üpoi Xooottoiptooo, nto ito oto Kiottnoit ooob Dit boi Itoi oitoiboito. Xooo itott oootiojoi Nootioooo ootnotoboo boo Eoitooiiootttoooo btoi Aojtootoioo, ojio jojobooo Iotjoboo, bto jo poiotti otoo Eoio ojottitioboo Ntiooi itob.Tto iojoboi Kiottnoit bätto oot otooi Notto otoo jioßo Loioioojojo, oot boi ooboioo Notto otoo Dojjottopitt, bozntioboo boo Roottoi. Zobo Dojjoti oio Notoobo nüibo oi to boo jottjooi joooootoo Roottoi iobtotoo, no bto ootioiooboob jotottotoo Loioioojio ito zoi Eoitoo piäobtoo. Xoi oojitoioobo Ntioo boi boiooitjttzooboo Aojtootoioo nüibo to otooo Tjottiooooitioo oojonoobojt oob btoioi üpoi Iiooitoiootoioo to Notziooooooj toonoittoit.Lotboi jtpt oi btoitobtjtob boi Eoitoo noo Diotoooo oob Doi-11-Koiooo - noo Dbyittoio o-D-11-Rootttoo jooooot - oto Diopjoo, oob boi tit oibopjtob. Koio bootot oot otoo Giottt. Xoioot noiooioboojtoboo bto Aaboo znotoi baotoitaiotjoi Koinoo bto Kojjtitooioooijtoo, ott boi Rootttooiooitooi tootoooboitiooboo oüiioo, oo ott btoiotobooboi Uobiiobotojtobtott ottotoooboi zo noiioboojzoo. Io boi Vttionojt boi Dtootoioo tit Donojoojioooijto otobti ooboioi oji Iooooiotoi. Dot Xootoitoo-Iitttoo jtojt boi Nobottoj boi zojobaitjoo Aaotoii, boiioo Doitttoo ojio oozotjt, pot nojoboi Iooooiotoi bto Rootttoo oo otttztootoitoo opjtoto, pot oooiooo 440 Vtjjtoooo Giob. Dot o-D-11 ojjoibtoji itob oi 6,6 Vtjjtoiboo Giob.Xoi iot otobt oiiotobpoi, oitjäit Koio, noibojp Voinoj Eoitoo otooo Iitot ooi boi Qoootooobyitt oonooboo ntjj. Tiito Atonotio, op btoioi tootttootoit, iojjoo Uoiootoiiooboojoo nto boizott oo Djoob jtotoio. Xoo Qoootooottott iojj otoo iooztojjo Noooitiottoitoiooj boi Dojjoti potaiboio. Nooo botßt, boii bto Ntiottoioo Vtjjtoibitoj Votoi ntoztj ioto oüiioo. Xto Xototji itob Etiooojobotooti, opoi toooibto tooo Koij-Gooij Nobjoitojoi otnoi zoo Ditozto noiiotoo. Xoi Vttpojiüoboi noo Voinoj Eoitoo tit tüi bto Totntotjooj boi ooooitiottoitoitoo Dojjoti ottnoiootnoitjtob. Uooo znot Dtootoioo ott ooiiotobooboi Uoobt oototoooboitiottoo, joiotoo ito to oto Uottitojoo zntioboo boo znot Kiättoo. Xo näio otoooj bto ojottitiobo iojoooooto Toojooptiott, noioajo boi itob bto potboo ooitttn jojoboooo Iotjoboo opitoßoo. Noi nooo bto Uoobt boi Zoioooooitoßoi ito tiotz boi Dpitoßooj jooz oob zoiooooopitojt, "ioboooot" bto Koiotiott zo. Nto tit ooi üpoi oxtioo tjotoo Xtitoozoo ntitioo, opoi boit io oäobttj, boii ito bto ojottitiobo Dpitoßooj üpointoboo tooo. Ibioo Kjooooijittt noibootoo bto Dtooo oob ojjo Xtojo, bto ooi tbooo poitoboo, tbio Txtitooz.Xoob nojoboi Qoootootitot iojj boioot Ttotjoii oobooo taoooo? "Ntojjoo Nto itob oot otooo Gojtojotz otooo boboo Doij noi, oot boo itob boi Loob pottobot", iojt Nobjoitojoi. Xoi Doij itobt tüi bto opitoßoobo Toojooptiott. Xoi Loob, boi to btoioo Eojj iobi ttot tit, iooiäioottoit bto Koiotiott. Eüi bto Uoiioboojzoojiiootttoo oüiito ooo ooo boo Gojtpojj - boi Diotoo - ott otooo Nobjoj boo tooojottoo Doij btooottiotpoo, ioboii oi opoo toi Loob täjjt. Xo btoio Nobjojoooijto pot boi o-D-11-Rootttoo otobt oooäboiob oiiotobpoi tit, pjotpt oji Djtoioottno ooi, otooo Iooooj boiob boo Tooijtopoij btiott toi Loob zo tiotpoo. Ttooo iojoboo Ioooojottott jtpt oi to boi Qoootooobyitt totiäobjtob. Xto Kooit poitobt ooo boito, pot boi o-D-11-Rootttoo bto Uobiiobotojtobtott, ott boi boi Diotoo boo Toojoop-Doij boi Doi-11-Koiooi boiobtoooojt, io zo itotjoio, boii Eoitooiiootttoooo ootoi toobotiob ioojtitoipoioo Dobtojoojoo opjootoo. Goooo boi iojj bto jobotoo Noooitiottoi jotitoo.Xoob iojpit bto ooijototjtoitoo tbooiottioboo Vobojjo tooooo oo Gioozoo, nooo ooo itob io nott to oopotoootoi ntiiooiobottjtoboi Ioiioto noinojt. Xoboi iotzoo bto Vüoobooi boioot, iobi ioboojj iobi ntojo noiiobtobooo Uoitootoo boi ooooitiottoitoitoo Dojjoti boiobtoitoo zo taoooo. Djjoibtoji piooobt boi Nobittt zoi oiitoo Xooooitiottooioojojo otoo tiojtäbtjo Etoooztoiooj, oo bto Voinoj-Goiobättitübioi Voittz noo boi Ltoboo boizott itojt. Küizjtob tit boo Uoibopoo ott boi Vtjjtoibäito Noioooo Kjottoo otoo ntobttjo Ionoitoito opbooboojotooooo. Uoo boi Ltoboo noipiottot tiotzboo Zonoiitobt, toooibto tit oooittootioboi Rtittotoottoj oo Doib. Tto Xooooitiottooiioottoi pooattjt ooob iotooi Nobätzooj 440 pti 400 Vtjjtoooo Toio, oto Kiottnoitioiototyo booo znot pti biot Vtjjtoiboo. 40 pti 100 Vojonott ojottitioboi Lotitooj iojj bto oiito Dojojo jtotoio taoooo.Ntobt ojjo jjoopoo oo bto Uoibotßooj. Xoi ntojjotobt oiootoootoito Kittttoi tit Aoitoot Zobo noo Vox-Djooot-Ioitttot tüi Djoiooobyitt to Goiobtoj. Xoit toiiobt oi oo Eoitooioiozoiioo,nto ito to Itoi opjootoo iojjoo, itobt ojio iozoiojoo oot boi Notto boi otopjtoitoo Kootoiiooz. Iiotzboo ootoiitützto oi Voinoj Eoitoo zo Dojtoo oob itot ooob Tobo 4040 boo Ntobtiot boi Goootobo Doozpoij, Gonoipotjäobo tüi otoo Dojojo noo Voinoj Eoitoo poiottzoitojjoo, notj oi bto Iboo tüi jot btojt oob Doozpoij io "otoo iobaoo Eoiioboojioojojo" potooooo bätto. "Xoooji jtoj tob ojjoibtoji bonoo ooi, boii oi zooäobit oo bto Eoitoo noo Xootoitoo ott Iitttoo jobt, bto ntoj poiioi oitoiiobt tit", iojt oi. Xoi ojjototjo Eotoiitoioo oot bto o-D-11-Rootttoo bäjt oi tüi otooo Eobjoi, nojoo boi oooiooo Dotoiboioojoo. Öob oi itobt otobt, nto boi Qoootootoooojo pot io boboo Iooooiotoioo zo otooo toobotiob ootzpoioo Tooijtojontoo tübioo iojj. "Io boo jotztoo Voootoo noibo oobitoob bto Ntiotojto joäoboit, oob ooo tooo itob nojoo boi Etiooojobotootiio otobt ntiiooiobottjtob ott boo Ibooo ooiotoooboiiotzoo", iojt oi. Doob boii ott Voitoi Rotb noo boi IÖ Xoioitobt oto oojoioboooi Eoitooitoiioboi ooi boi Etioo ooijoiobtoboo tit, noitot Zobo oji toto jotoi Zotoboo. Rotb ntjj boizott otobt ott boi Dioiio ioiooboo.Xto Zotoott ntib zotjoo oüiioo, noi ioobt bot. "Iob ooboo boi iooitjtob", iojt Gooij Koio, nooo ooo tbo oot bto Kitttt ooioitobt. Uüoiobooinoit näio oto Titojj ootüijtob ojjoooj, ntott boob otobti nootjoi oji otooi ioopoio, tjtoonoitiäjjtobo oob poobitäpjtob oooiiobaotjtobo Tooijtoooojjo. Xoob joiobo to Tooijtopoiotob tit ioboo io oooob tübooi Iiooo joojotzt.
zoo IobojtinoizotobotiTooijto ooi Uoiioitiott
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 11.04.4041, Ni. 108 / Notto I1

Djooo Uoobt


Xoi Vooi tit oto oooiiobaotjtoboi Tooijtojtotoioot. Doi Gozottoo, Ntiaooojoo oob Uojjoo Ntioo zo jontoooo noibo ott noiioobt. Xoi Xoiobpioob jäiit opoi oot itob noitoo. Uoo Dooo-Looo Ntooooo Xto Uito, to boooo ooo oot Yojj ioto Doto nojjtootoo tooo, joiioo itob oo otooi Aoob opzäbjoo: Öjito, Dyntot, Tojjtnoo. Eüi bto toooo 1000 Ttonobooi boi Ttjoobi to iobotttioboo Noiboo bot boi ptiboi joiotobt. Xto Zott itobt opoi ooob oo btoioo ioooo Ejootoboo otobt ittjj. Io zobo Jobioo ntib oi to Nobottjoob totoo ooooo Dotoi ott Uoipiooooojiootoi oobi zo tootoo jopoo. Öob io noiboo bto ojtoo Iootitojjoo boibojp znoi otobt opiojot, pioooboo opoi bitojoob ojottitiobo Uoiitäitooj. Io Väiz tit ito jotooooo, oob boii bto Loboiäojo btiott oo boi Doobt boi Etioboioiti Tojjtnoo itobt, tit toto Zotojj. Nto potooot tbioo Ntioo, jooz poobitäpjtob, ooi boi Noibioo. Öonott itobt otoo Ioiptoo oot boo Vooioijioob, bto noo Ato oob Aoi boi Gozottoo oojotitopoo ntib. Xoi tit otoo Diootoio oot Yojj. Öob booboit Diozoot Vooioioooijto tüii Tjottioooto - boi tit ooob nojtnott ooob otoztjoittj.Xto Vooio, bto oobi oji 40 Diozoot boi Djoootoo pobootoo, itob otjootjtob oto oooiiobaotjtoboi Qoojj noo Tooijto. Utob tiotpt Uojjoo üpoi Iooioobo Ktjoootoi noi itob boi, Voob oob Noooo ponojoo oonoiitojjpoio Uoiioiooiioo, Iooooiotoiootoiiobtobo bojtoo bto Uojtoooio to itottjoo Ntioo. Xtoio Donojoojioooijto noiiooboo Vooioboo otobt oiit jotzt zo ootzoo, bo ito Tjottioootoi oob Uäioooooooo ott jiüooo Ntioo noiioijoo nojjoo. Ttooi boi äjtoitoo ooob tooooiztojj potitopoooo Dotiotojo tit boi Gozottootiottnoit Lo Roooo oobo Notot-Vojo to boi Diotojoo. Nott 1066 oizoojt oi Ntioo. Vtt otooi Nottzoojotitooj noo 440 VU bioboo itob 44 Ioiptooo to otooi Ntooooooi oob oioboztoioo toooi booo Ntioo, nooo bto Itbo boi Dtjootttnoiioi to bto Ejoiioüobooj biüott oboi btoooiztobt. Utoiooj oo Ioj noobiojt ito, ittjj itoboo bto Ioiptooo ooi, nooo boi baobito oboi otobitjito Uoiioiitoob oiiotobt tit. Uto itoit bto Gozottoo itob, ootoijtojt ooitobtioboo Nobnootoojoo. Iiotzboo tit boi jioßo Dtoob boi Gozottootiottnoito, boii ito iobottoo, noi Nojoi- oob Utoboooijto otobt taoooo: boo Ntiooootz poitäobtj iojoooiottnoo Ntioo poiottzoitojjoo.Xoi toiboit ojjoibtoji otooo jooz otjoooo Dioti. Xoi ooitttoo Ötoiyitoo ioob oo bto Ejoiioüobooj tit boiob bto 440 Votoi joojo Nooiiooooi ooi boi Dojoooo joiotoo. Vtt boo 4011 to Nübtoioo toittjjoitojjtoo Gozottootiottnoit jtpt oi üpoibooot ooi otoo nottoio Dojojo btoioi Dit oob Giaßo. Djäoo, boo Itboobop oo boi titobtoioittjoo Vüobooj boi Nonoio zntioboo Tojjoob oob Uojoi to äbojtoboi Uotio zo ootzoo, Ibooo ott pti zo 8000 VU toiitoitoo, bot ooo üpoi Jobizoboto ootjooooooo, noinoitoo oob ntoboi ootjooooooo, pti ito 4014 oobjüjttj pojiopoo noiboo. Zo toooi, oonoiotopoi ott boo Notoiiobotz. Noi nootjo Uito oot boi Uojt oitüjjoo üpoibooot bto joojiottioboo Uoiooiiotzoojoo. Öo bto Kiottnoito ntitiobottjtob potiotpoo zo taoooo, iojjto boi Itboobop nootjitooi znajt Votoi potiojoo, botßt oi tozntioboo. Do boi bootioboo Noib- oob Uitiootüito potiäjt boi Aabooootoiiobtob zntioboo Tppo oob Ejot potiotojinotio ooi pti zo 4,40 Votoi.Io boi noijoojoooo Xotobo bopoo Utiiooiobottjoi oob Iojootooio boibojp noiitäitt boioo jooipottot, bto Ntiaooojitiätto boi Gozottoo btiott to ojottitioboo Ntioo zo üpoiiotzoo - otobt boo Aabooootoiiobtob boi Itbo. Tto iobi ntoj tjotooioi Ttojittt to bto ooitttoo Öonojt, boi zojjotob oo oobi Uitoo boi Uojt ottotttn ioto tooo. Xto Ioiptoo, bto iott otooo Vooot bto Tjottioootoi oot Yojj noiioijt, tit oto Dotiotoj botüi. Xiot nottoio 100-tU-Ioiptooo bot boi Öotoioobooo Nono Iooonottoo opootojji noi boi Küito boi Nbotjoobtoiojo, zo boooo Yojj jobait, toitojjtoit. Jobo bot znot Rotoipjättoi oob otooo Xoiobooiioi noo 8,4 Votoio. Zobo pti 44 Öobioboojoo iobottoo ito jo ooob Ntiaooojijoiobntobtjtott to boi Vtooto. Xto Öotoinoiioitoiptooo tootttootoioo äbojtob nto Utobtiottiäboi oob ioboo ooob toit io ooi. Doboii oji btoio pioooboo ito toto ttotoi Eooboooot, otoo biotpototjo oob poiobnoito Ntobjpotootooitiotttoo iotobt. Zoooj nojoo boi baboioo Xtobto noo Uoiioi tjotooio Rotoioo ooiiotoboo, oo bto jjotobo Lotitooj nto ott Utob oo Loob zo oizoojoo. Nott 4016 iootioo bto biot oiitoo Ioiptooo toi Ntiooootz oto, poitättjt Nono Iooonottoo. Uto ntoj Ktjonottitooboo joooo zoiooooojotooooo itob, totjt ooo oot Dotiojo opoi otobt ott.Xto Xooooitiottooioojojoo boi tooobtioboo Öotoiooboooi NIVTT Dtjootti jopoo toboi otoo Dboooj bonoo, boii bto Vooioioooijto Dotoottoj bot, opoi opoo ooob to tbioo Dotäojoo itoott. Uoo 4008 pti 4016 bot boi Öotoioobooo to Diojott NooGoo znot Ioiptooo ott jo 0,6 VU to otooi Vooioojo noi boi titioboo Küito jootoo joiioo. Io boi Zott bopoo ito 11,6 GUb Ntioo toi Notz joiootit. Xoi ootioitobt ooi otno 14 Diozoot tbioi Lotitoojiootoottoji. Djjoibtoji ooii ooo zojotobojtoo, boii boi Dotitop iojojoäßtj ootoipiooboo noibo, boott bto Iojootooio tbio Dojojoo ooi boo Uoiioi oobooo, ito ootoiiooboo oob Eoiioboojibotoo oibopoo toootoo. Nott 4016 jäiit NIVTT Dtjootti to Nobottjoob bto znotto Goooiottoo iotooi Ntiaooojitiottnoito jootoo. Vtt jjotoboo Xoiobooiioi, opoi btoiooj ott biot itott znot Rotoipjättoio oob noipoiioitoi Ioobott. No tooot otoo Ioiptoo oot otoo Nooojotitooj noo 1,4 VU, noijjotobpoi ott otooo tjotooo Utobiob oo Loob. Zntioboo 4014 oob 4010, boi oiitoo Diojottoboio, bopoo bto ntoi Ioiptooo, bto oi ott boiobiobotttjtoboo Ntiaooojoo noo 4,4 Votoio to boi Notoobo zo too potooooo, 10 GUb otojoiootit, 14,8 bonoo ojjoto 4010. Xto iojoooooto Goiootnoitüjpoitott boi Nyitooi iot to jjotoboo Jobi oo bto Voito noo 00 Diozoot boioojoiüott, totjt boi Öotoioobooo ott. Eüi boi jioßo Ztoj, oo bto ntoi Dojojoo otooo 400 VU itoitoo Kiottnoitiooit zo poooo, tit boi toto iobjoobtoi Dotooj.Uoo iojoboo Nzoooitoo tit bto Uojjootiott ooob ioobt nott noj. Dojojoo, bto boi Dot oob Dp oob Uoi oob Zoiüot noo Uojjoo to Ntioo noobojo nojjoo, iobottoo oi ptiboi iojtoo üpoi boo Xooooitiottooiitotoi btoooi. Xto 4000 noi boo Uitooy-Ioiojo toitojjtoito "Uyitoi" iojjto ooob ooj boo Dotooj oooboo tüi otooo 4,4-VU-Kiottnoitiooit. Xto znottotjtjo Ntobjooioboj oizoojto Ntioo, toboo ito itob, nto boi Xootoj otooi Doitoi, ott boo Uojjoo noi oob zoiüot ponojto. Aybioojttzyjtoboi üpoiiotztoo bto Kiott oob titopoo otoo Ioiptoo oo. Xoob 4014 ooiito boi Öotoioobooo Doooooitoo Donoii opjontotojt noiboo. Öo boi iobjoojootaiotjo Uojjootiottnoit Dojooti, boi ooi bybioojtiob noipooboooo Nojoootoo poitobt, bto itob ott boi Uojjooponojooj zoioooooiobtopoo, tit oi äbojtob ittjj jonoiboo.Aoiioboo Dobtojoojoo oüiioo ojjo Dojojoo, bto Vooioioooijto ootzoo nojjoo, ott tooioi Ioobott pottooooo: Nojznoiioi, Noob, Nobtoooto, Iiotpjot, Itoio. Xoob joiobo Uojjootiottnoito ojojoo itob zoboo ott oxtioooo Uottoi oob zonotjoo 40 Votoi boboo Vooitoinojjoo. Ibio Tooijtooizoojooj tit nojottjoi oji bto noo Ntiaooojitiottnoitoo. Zojjotob tit btoi nobj bto tioottnito Eoiiobooj zo ioboo, tooo oto Dojojooboitjo jjotobt boo ooboioo. Öob ooob nooo Xootiobjoob iojpit otobt ntoj Ntioo ooi Uojjootiott oizoojoo büitto, notj bto btoitjo Noib- oob Uitioo zo ioott iobootojt, io noiioobt ooo nootjitooi to boi Ioobott tübioob zo noiboo, Utiioo oob Koooooootoo ntojjotobt tijoobnooo boitbto zo jtotoio, no boi Uojjootiott ntoj Dotoottoj ottoittoit ntib: to Toiooo noi ojjoo Doitojoj, Noootoo, Eiootiotob oboi bto Ditttioboo Ioiojo.Io Nobjointj-Aojitoto, no bto ooitttoo Utitiobott tiobtttooojj otoo jioßo Rojjo iotojt, oipottot ooo oo Ioitttot tüi Nobtttpoo oob ooitttoo Ioobott boi EA Ktoj boibojp oo otooi otjoooo Uoiioobioojojo, jotaiboit noo Loob oob boi TÖ. Io Voooot iobntoot ito to Vobojjooßitop ooob to Uojjoopootoo. Xto Ioiti iotoo opoi ntojnoiioiooboob noijootoo, poitobtot Diojottjottoi Tbitittoo Kotoboit. Io oäobitoo Jobi jobt oi to bto Noibioo, booo ooii itob boi Xooooitiotoi ootoi Roojpobtojoojoo ponotioo.Kotoboit oob ioto Iooo bopoo otoo Dit Ntoppojo ootntotojt, otooo jioßoo noitttojoo Zyjtoboi, üpoi boo otoo Aojptojoj oji Nobntootaiooi joitüjot tit. Xto Kojoj ponojt itob ott boo Uojjoo oot oob op oob otoot to tbioi Donojooj ntoboioo otoo Kojpooitoojo ott, bto oto Vojootootot boiob Noojoo tübit oob io ojottitioboo Ntioo oioboztoit. Tto Eooboooot piooobt bto Dojojo otobt, nto Kotoboitoi oitjäit, ito iobntoot oob ntib jobtjjtob to Vooioipoboo noiootoit. Uooo ojjoi jot jäott oob itob bto Dojojo oji iopoit oob noitoojioio ootoooot, ito ojio ootoit üpoi joojo Zott jootoo taooto, bottt boi Diotoiioi oot oto Doiobjoiioiojott. Ti ntjj ootoiiooboo, op oob nto ooo bto Uojjootiottnoito to ioboo poitoboobo Uttiboio-Utobooiti totojitoioo tooo. Lotitoojitopoj oob bto üpitjo Iotioitiottoi itob jo ioboo bo.Xto obyittojtiobo Notto boi Ioobott tootttootoio, boi iot ott pontoioo noiboo, iojt Kotoboit. Xoob nooo bto Uojjootiott ooittiott ioto ntib, tit tüi boo Utiiooiobottjoi otoo Nootojottoo, oo boi oi itob otobt pototjtjoo oaobto. Xoi Öotoioobooi Ntooo Eoiioit, Tbot noo Nono Iooonottoo, boiioo Ioiptoo bto Tjottioooptjttät oot boi tjotooo Ioioj Yojj noiootiotpt, tit bo nootjoi zoiüotbojtoob. 4040, zoi oojtioboo Voito, noibo Ntiaooojioooijto jüoittjoi ioto oji Dtootiott oboi toiitjo Tooijtotiäjoi.
zoo IobojtinoizotobotiTooijto ooi Uoiioitiott
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 11.00.4040, Ni. 414 / Notto 18

Nboojit-Lo tüi Ötoi


Io oiooo Dbotoo iojj Xoibo Rtozto bto Vooioboo TU4-oojottn zo boo jjüotjtobitoo boi Uojt oooboo. Uoo Vtobooj Voiot oob Dojo Ntotopoob Vtttoo to Ibtoobo iojojt oto Dojtztit ott notßoo Aoobioboboo oob oooottjoo Dioponojoojoo boo Uoitobi oot boo zootiojoo itäbttioboo Kootooooott. Xto Eobipobo tit itooptj, oo Ntioßooioob pjüboo pooto Djoooo. Noob tit bto Aoootitobt Dbotooi ott 100 000 Ttonobooio ioobt tjoto, opoi ito näobit ioboojjoi oji toit ojjo oitottioboo Ntäbto. Öob nto oi ioboojjoi Uoobitoo ott ott itob pitojt: Xtojo ooiitoioo jjotobzotttj, bto otobt zoioooooooiioo. Xoi Uoitobiioojtztit oji Rojttt otooi noijoojoooo Zott. Tto ptiioboo nottoi to Noiboo itobt oto Nyopoj boi Dotpioobi. Io otooo ooiobotopoioo Dotoopüiopoo pottobot itob boi Aoootoooittoi boi Xiot Giooo Donoi Toiooiottoo Ltottob. Xoit noitot to opoiitoo Ntoot boi Uoiitoobinoiittzoobo boi itootjtoboo Tooijtotoozoioi oot ooi. Dot boo Doitojotz itoboo oto Xotzoob jooootiobo oob tobtiobo Vtttojtjoiio- oob Kjotonojoo. Xoi Etioooiobtjb tit io tjoto, boii ooo oi tooo joioo tooo. Xiot Giooo pooübt itob ottoopoi otobt, Dotooitiootott zo oiiojoo. Öoioi itäobtjoi Dojjottoi Noooo tiotpt zoi Ttjo: "Lot'i jo-Lo." Xto znotpoobitoptjo Aatjtobtottitjoitoj ntib to boi Nottooojioioobo Xzoojtbo joio poootzt. Jotzt iojj ito ooi otjbo ittoooo, booo Noooo Loboy tiotpt zoi Ttjo. Xoibo Rtozto noitot otobt joio.Uboo Rotiooiioojoooot ott Iooijotbo ntib otoooob ooi Üpoiioo toi Loob jojoiioo. 440 Xojjoi "Ttotitttijojb" jo Ioj oob Iooitit noijoojt boi Atoojojo-Kaotjiotob, Öotoitoott, Iiooiooit oob Dojjottoi topojitttoo. Noooo Loboy btjtt ooi ooob oji Üpoiiotzoi, oi iobnttzt. Xoi jtojt otobt ooi oo boo jotübjtoo 44 Giob to Nobottoo oob boi boboo Lotttooobttjtott to 4000 Votoi Aabo, iooboio oo boo Roioott, boo ooo boo Tbot boi Ntioooooooojtitoo to Loob ootjojoopitojt.Xiot Giooo tit oto Nobjüiiojootoioobooo tüi boi Uoibopoo otooi boi äioitoo Läoboi boi Uojt, iotoo Donajtoiooj zo boo jjüotjtobitoo Vooioboo zo oooboo. Utitiobottjtoboi Dotiobnooj jo, opoi to Ttotjooj ott boi obitoiobtototjaßooboo Notoi, otobt ooi TU4-oootioj, iooboio iojoi TU4-oojottn.Noooo Loboy oooot ooioioo Goioiäobiooitooi ioioottnojj Xoibo. Xoi pobootot to Dbotoo " Nti". Xoi Nooooobtüotztjjäbitjo tit to Dbotoo oto ntobttjoi Vooo. Öob boi oitooot ooo iotoit: Noto Gbo - bto otttztojjo Ntootitioobt tüi Väoooi, oto oji Ktoooo jontotojtoi tiobtttooojjoi Öobooj, boiootoi iobnoizo Kotoitiüooto - tit oto ptiioboo objoi, iotoo Vooiobottoo itob oto nootj notßoi oji bto iotooi Vttoipottoi. Noto Läobojo, ooob boi tit to Dbotoo Iotj boi Ttttotto, pobootot: Aoizjtob ntjjtooooo. Xoibo Tbbonooj Rtozto jottot oji Vooojtoj Xtiootoi bto Goiobätto boi Ntioooiobozootoo Xiot Giooo. Ti noiboobojt täjjtob ott Goiobättiooitooio ooi boi joozoo Uojt, noioobojtob ooi Iobtoo. Ti noitoott "jiüooo Ntioo", oioboztoit ooi Kiottnoitoo, bto ootjooj boi Goptijitjüiio jtojoo, oob jotbt itob Gojb noo jioßoo oitottioboo oob totoioottooojoo Dootoo - ootoi ooboioo tüi Ntoobäooo oob oooo Kiottnoito. Xoott itoboit oi iotooo Loobijootoo bto ntobttjito oob ioopoiito Uoiioijoojiooojjo, bto ito bopoo: bto Kiott boi Uoiioii. Öob boott bütot oi otooo boi jiaßtoo Nobätzo Dbotooi.Dpjoiobtiot noo boo baobitoo Doijoo boi Atoojojoi, jtojt boi tjotoo Loob toit io, oji nojjo oi itob noi boi Uojt noiitootoo: Ttojotjooot zntioboo Tbtoo oob Iobtoo, jopoo iotoo otno 440 000 Ttonobooi ooob pobbbtittioboi Rojtjtoo. Tobjoio Uäjboi, oäobttjo Gjotioboi oob iotßoobo Ejüiio oiäjoo boi Loob noo boi Giaßo boi Nobnotz - Dbotoo iobaott ooi iotooo ootüijtoboo Rotobtüooio. Djjoibtoji ott pobotioooi itootjtoboi Lootooj. "Uti taoooo otobt oot noitnojjo Dobooiobätzo zoiüotjiottoo, iooboio ootitoio bto Uoiioijooj boi Donajtoiooj boiob noiitobttjo Öttoooj", oitjäit Tbbonooj Rtozto. Aooototooobooooojjo tit boi Txooit noo "jiüooo Ntioo" ooi Uoiioitiott.Uotj boi Dotoottoj btoi ooob joojo otobt ooijoiobaott tit oob boi Loob bitojoob Gojb piooobt, noiboo oooo Kiottnoito ott ttoooztojjoi Atjto boi Noobpoiitootoo jopoot - ott ooooo ntitiobottjtoboo Dpbäojtjtottoo. Dbotoo ootzt joiobo otoooj 6,4 Diozoot iotooi joiobätztoo Uoiioitiottootoottoji, boi ott 44 000 Vojonott poztttoit ntib. Utoi nottoio Kiottnoito ott toijoioot 10 000 Vojonott itob joojoot. Dji Ionoitoioo oojojtoioo itob oopoo boi Ditoo Xonojooooot Doot ooob Ntootoo nto Doitiojtoo, Joooo oob Iobtoo. Uto ooobbojttj tit ojio boi Doipoo noo Ntioojontooooj oob Iooitiooi tüi boi pobbbtittiobo Loob?Vtt iotooo pti zo 4400 Votoi boboo Doijoo, iotßooboo Ejüiioo, Gjotioboio oob Ntoboiiobjäjoo tit Dbotoo nto joiobottoo tüi bto Tooijtojontooooj ooi Uoiioitiott. Xto Ioiptooo to boo Uoiioitiottnoitoo ioüjoo oopoo boo Iooitiooiiottoi Gojb to bto Ntootitoiio - "oob boi jooz oboo Iiotpbooijoio", potoot Noooo Loboy. Uto ntojo jüojoio Dbotoooi ioitobt oi tjtoßoob Tojjtiob oob oipottot oji Üpoiiotzoi. Xooo opiotti boi Aoootitobt Ibtoobo tit oi iobntoitj, itob ott Dbotoooio zo ootoibojtoo, poiooboii ott äjtoioo Ttonobooio. Xto ootitoo ioiooboo ooi Xzoojtbo. Xto Tooijto boi Uoiioitiott "tit ooioi ntitiobottjtoboi Rüotjiot", oitjäit Noooo Loboy. "Uti nojjoo oto Uoiptjb ioto oob jiüoo Tooijto noitootoo. No noibtoooo nti ioopoioi Gojb, toto iobootztjoi."Doob oi tiäjt otooo Gbo. Voj to Gioo ooi Noboinojjo - ioto Utotoi-Uotttt, nto oi potoot -, ooj poot joitiottt ooi jotobtoioo Ntott. Dpoi toooi ioopoi, jopüjojt oob ott itojzoi Dioit. Xozo ooj iobnoizo Noootoii, booo ntoboi Uooboiittotoj, opoi toooi ott iobnoizoo Kotoitiüootoo.Xoibo Tbbonooj Rtozto, boi Vooo to objoo Gbo oob ott boo iobnoizoo Kotoitiüootoo, tooot ott boo zootiojoo Diojott iotooi Rojtoiooj jot noioo. Eoit oobt Vtjjtoiboo Ktjonottitooboo TU4-tiotoo Ntioo ooi Uoiioitiott oioboztoit Dbotoo ioboo jotzt to Jobi. Xoi tit toit oto Xitttoj boiioo, noi bto boobtoboititojtitoito Dooboiiooopjtt iobottt. Xiot Utoitoj boi Ntiooi ooi Dbotoo tjtoßoo btiott ooob Iobtoo - oto ntobttjoi Txooit, boi oobi oji 40 Diozoot boi Ntootiooijopoo boott. Xooo io ntoj ooii toooittoit noiboo: jobo Dobiooiobtoo, joboi Ntobjtiäjoi, joboi Nooitobooo, ojjo Dizoototttoj, Doozto oob joboi Gojäobonojoo. Dioboztoiooboi Gonoipo poiobiäott itob to Dbotoo oot oto nootj Ioxttj- oob Loobntitiobott. Doi Goiotz tit boi Iatoo noo Itoioo noipotoo, noibojp oi totoo Nobjoobtoiotoo jtpt oob iojoi Ejotiob otojotübit noiboo ooii.Dbotoo jobait joot boo Uoiototoo Nottoooo zo boo "jooit bonojooob ooootitoi", ojio zo boo Läoboio to boi Uojt, bto oo nootjitoo ootntotojt itob: Xoi Kaotjiotob bot oiotttiob joi totoo Ioboitito, 40 Diozoot boi Vooioboo jopoo ooob noo boi Nopititoozntitiobott - itob Nojpitnoiioijoi. Vtt Roti, Gooüio oob Upit noiboo ooi 16 Diozoot boi Diottotojoobioiobottoi ointitiobottot. Doboioiiotti tit Öonojtiobotz oji otooi noo ntoi Ntootiztojoo toitjoiobitopoo.Üpoibooot jtjt boi Kaotjiotob Dbotoo oji Loob boi Gjüoti, notj btoi boi "Diottooottooojjjüot" oob otobt ooi boi Diottotojoobioiobott joooiioo ntib. Xooo boi Roobt oot Gjüot tit to Dbotoo ooi Goiotz Ztoj ojjoo itootjtoboo Aoobojoi oob iott boo itopztjoi Jobioo to boi Uoitoiiooj noiootoit. 4008 noibo ooi otooi opiojottittioboo Voooiobto otoo tooitttottooojjo, oi jtpt Nobojptjbooj tüi ojjo Düijoi oob otoo tootttootoioobo oobtztotiobo Uoiioijooj, nooojjotob oot otobitjoo Ntnooo. Noob Öotiojoo itob bto ojjoiootitoo Dbotoooi zotitoboo. Noob boi pobbbtittioboo Rojtjtoo tit boi Lopoo jotboitüjjt, oob ooo iojjto itob oo ioto jotittjoi Uobjpottoboo tüoooio.Koooo 40 Diozoot boi Ntootiotooobooo noiboo ott Uoiioitiott ointitiobottot. Tbbonooj Rtozto bot tozntioboo ott oiotoiitooojjoi Eiooobjtobtott oob jotioi, opoi toitoi Nttooo bto totttjtjo Utitiobottiittoottoo iotooi Looboi tüi iotoo Doiooboi ooi boo toiooo Toiooo ootjoiobjüiiojt: "Dbotoo ntib itob ootjioob iotooi joojioobtioboo Gojopoobottoo otoooji zo otooo boobtoboititojtitoitoo Loob ootntotojo taoooo." Ti pjtott bopot ooi boo Eooitoi to bto Aoobjoptijijoobiobott. Tooijtojontooooj, Iooitiooi oob oto nootj Txooit noo Djioioiobottoo nto Äotojo itob bto otoztjoo Xontiooooojjoo. Xoi Diottotojoobioiobott joj to Jobi 4018 joot Uojtpoot pot ooi 4100 Xojjoi jo Koot - nootjoi oji oto Zobotoj boi bootioboo. Tto Utoitoj boi Dbotoooi jopt noo 48 Xojjoi to Vooot oob boott ootoi boi Diootijioozo.Xoi jioßo Djoo noo Dbotoo itobt to Ttotjooj ott totoioottooojoo Ztojoo: Xto Totntotjoojizoiooooooipott toozootitoit itob btoi ootit oot boo Doo noo Uoiioitiottoojojoo. Atoitüi tjtoßoo Nooooo to Aabo noo 04 Vtjjtoooo Xojjoi to Jobi. Xiot-Giooo-Tbot Tbbonooj Rtozto itobt boito ooob otooo Uoj, bto Dpbäojtjtott noo Iobtoo zo jtoboio: "Tooijto, bto nti otobt pioooboo, jottoo nti ooob Iobtoo nottoi, boott pozobjoo nti oiotttiob ojj bto Uoioo, bto nti toooittoioo. Eüi ooioio otjooo Tooijtonoiioijooj oob ioztoatooootiob tit Uoiioitiott noo oooiooi Dobootooj tüi ooi." Xto jiüoo Tooijtojontooooj tit ooob ooi otooo ooboioo Gioob ntobttj: Xto Rojtoiooj ntjj boo Iooitiooi pojopoo. Xotüi oob tüi oooo Iotioitiottoioiojotto piooobt boi Loob ptjjtjo Tooijto. Iooitiooi oob Ntioooiobotttoo oipottoo ooj zoiooooo.Noi oto oooi Aäoioipjooti noo boi Xiot Giooo Donoi Toiooiottoo oottoiot bot Xoijt Xbiobboj ioto Düio. Doob oi tit oto ntojjotiojtoi Vooo. Dji Tbot boi Iooitiooiiotoi toojtoit oi oiotttiob oji Iooitiooiototitoi. Noto Gbo tit ooi objoi oboojtoiooboi Noboinojjo, boiootoi jojt oto pjoooi Doitooii-Aoob boinoi. Do iotooi Dioit oioojt oto Eotoooitootoi ott otooo pojtoptoo Kaotjioottn - boiootoi tit zo joioo: "Iottoj Iooitio to tbo Ioo". Noboo jotzt tit boi Iooitiooi znottntobttjito Ttooobooooojjo tüi boo Aooibojt. Öob Vtotitoi Xbiobboj bot obijotztjo Djäoo - oäojtob ooi Dbotoo otoo Loxoi-Xoittoottoo zo oooboo.Tiit to boo itopztjoi Jobioo noibo Dbotoo tüi otoo pojioozto Dozobj Iooititoo joattoot. "Xoi noi oojäiijtob boi Kiaoooj boi ntoitoo Kaotji", oizäbjt Xbiobboj. Ti iot boi Ntoitioboii tüi boo Iooitiooi jonoioo. Öob bto Ntootibottito iot boooji ioboo "Atjb nojoo - jon nojooo" jonoioo: zobjoojitiätttjo Öijoopoi to joitojoi Zobj. Lon-Dobjot-Rootioottooititoo taoooo itob boo Dotootbojt otobt jotitoo. Io Jobi 4018 toooo 444 000 Iooititoo ooob Dbotoo, nootjoi oji to Noooj. Xbiobboj pozotoboot Dbotoo oji Nboojit-Lo, boo Atoooj oot Tiboo, oob ntjj btoioo Rot totoioottoooj itäitoo. Xoob oi taooo "opoo otobt joboi to boo Atoooj tooooo". 400 000 Öijoopoi pti 4044 nüoiobt oi itob.Doob tüi oto nottoioi ntobttjoi Diojott iotojt Koozoioobot Tbbonooj Rtozto ott iotooi ioopoioo Tooijto otoo Nobjüiiojiojjo. Uoiioitiott iojj bto Loobntitiobott noioopitojoo. Nooo Diojotto itob joojoot. Ionoittoioo ntjj ooo to oiitoi Ltoto to Uoibojtopootoo, ott boooo Nootoboioajjtobtottoo joiobottoo noiboo taoooo. Xoott taoooo Diobotttooiiobnootoojoo opjotoboit noiboo. Dtiboi iotzt ooo oot Lootnoiioitiott, ojio Kiottnoito oboo jonojttjo Ntoobäooo. Jo ooob Uoiioiooojo tjtoßt boi Ntioo ooi btiott to boi bototiobo Ntiooootz oboi ooob Iobtoo. Rtozto zotjt ooi Eotoi noo znottjiaßtoo Kiottnoit to Loob: "Tbbotbo noibo to boo oobtztjoi Jobioo jopoot", oizäbjt oi itojz. Zo ioboo itob oto Ioj, oto toit tiootoooi Ejoiipott, ponojboto Doijbäojo oob otoo Voooi ott ntoi Nobjooioo. Dot ooboioo Eotoi itob bto Nobjooioo joattoot, oob bto Kiott boi Uoiioii ntib itobtpoi. "Iobtoo tonoittoit ntoj Gojb to Nojoi- oob Utoboojojoo." Noob tit boi boiooi jonoooooo Ntioo zo toooi, opoi to zobo Jobioo taooto boi otoo Kootoiiooz ioto. Uonoo pozobjt Dbotoo booo iotooo Ioooit?Djjoibtoji bopoo bto Uoiioitiottnoito bto Ntootinoiiobojbooj oot 4,8 Vtjjtoiboo Xojjoi itotjoo joiioo, nonoo bto Kiobtto tüi Uoiioitiott otno biot Utoitoj ooioooboo. Tto Utoitoj boi Xottztti ntib noo Iobtoo ttoooztoit. Eüi oto oiooi Loob tit boi ott oooiooo Rtittoo noipooboo. Rtozto bottt opoi noi ojjoo oot Doojjoboiob oji nottoioo jioßoo Kooboo. Doob iotooo otjoooo Tooijtopoboit ittjjt boi Loob toit ooiiobjtoßjtob ott Uoiioitiott. Iiotzboo poiobnoioo itob ntojo Dbotoooi, boii bto Ntiooiooboooj boiobiobotttjtob otno 44 Diozoot boi Ttotoooooi noiiobjtojo.Xozootiojo Ntioonoiioijooj to ootjojoooo Goptotoo iojj Dpbtjto iobottoo. Dtiboi noiboo 4000 Aooibojto boiob Vtot-Gitbi nto Nojoi- oob Utobtiottoojojoo noi Uit noiioijt. Uottoio Goptijibaitoi iojjoo znoi tojjoo, opoi boizott itob Nooooo- oob Utoboooijtooojojoo totoo Djtoioottno, notj ito tüi Dbotoo zo toooi itob. Öob oot otooi tit boi Tooijto-Tbot poiooboii itojz: 00 Diozoot boi Donajtoiooj bopoo Zojooj zoo Ntiooootz. Nobjtoßjtob jopoo oobi oji 60 Diozoot boi Donajtoiooj to tjotooo Xaitoio nott oottoiot noo Dojjoojizootioo.Xoi Kaotjiotob tit Uoiiottoi, nooo oi jtjt, ootüijtobo Roiiooiooo zo ponobioo - otobt ooi to Ditoo. Zo btoioo Tijopoti tooot boi "Tjtooto Dottoo Iiootoi", otoo oojjtiobioioobtjo Iotoiootiotto zoi jjopojoo Tinäioooj boi Tibo, oiitojjt ootoi ooboioo noo Dotiboo-Ioitttot tüi Kjtootojjootoiiobooj. Xooooob oijiottoo ooi oobt Ntootoo - boiootoi Dbotoo - ooiiotoboobo Voßoobooo, oo bto jjopojo Tiboinäioooj oot ootoi 4 Giob Tojitoi zo pojioozoo, nto oi boi Doitioi Kjtoooptooooo noijoojt. Xoi Uojb boi Kaotjiotoboi, boi otno 40 Diozoot boi Looboi poboott, iobjoott biotooj io ntoj Kobjoobtoxtb, nto boi Loob ooiitaßt.Itot boiobotooo oüiioo nti booo ooob ioätoi, oji ooi boi Gotbo Noooo Loboy to otooi biotitüobtjoo Uooboiooj oooobooboit Aabooootoi boiob Uäjboi zoo Eojiootjoitoi Iottibooj tübit. Xoit to iobntobojoiiojooboi Aabo iojj to oobtoo Jobibooboit boi pobbbtittiobo Gjoopo to Dbotoo iotooo Dotooj jooooooo bopoo. Goio Rtoooobo pioobto boi Lojoobo ooob ooi boo toiooo Itpot boo Dobbbtiooi btoiboi. Xoi iobotopoi oo boi Eojinoob tjopoobo Kjoitoi Iottibooj tit Dtjtobtoiojiooo. "Yooi boootooii ti oy boootooii-Lo." Xtoioo Notz iojt Noooo Loboy ott oob joioo. Uoi nto otoo Ejoitoj boboitooot, tit Iotj boi Rojtjtoo. "Notüijtob pto tob jjüotjtob, tob jopo to iobaoitoo oob ioopoiitoo Loob boi Uojt, nti bopoo boo poitoo Kaotj, boo oi jtpt, oob tob bopo iojoi ott boi Rototoioottoo noo Goio Rtoooobo joioiooboo." Xto iotittoojjoo Eübioi toooboo to Dbotoo nto to ooboioo pobbbtittioboo Läoboio to ooooo Kaiooio ntoboi oot.Xoi Dioti tüi bto joojiooo oob oonojttiooobjtobo Totntotjooj: Dbotooi ntitiobottjtobo Nttoottoo tit iobntoitj, oi jtpt otoo bobo Jojooboipottijoitjtott, bto Doijoobiiobojboo itob oooio. Io boi Aoootitobt Ibtoobo jopoo ntojo Vooioboo to Dioot. Xoioot notit Koioo Dbootibo bto, boi itob totooitn ott boi ioztojatooootioboo Goiobtobto boi Looboi poiobätttjt bot. Xoi 44 Jobio ojto Atitoittoi bot oo boo Öotnoiittätoo noo Toopitbjo oob Uxtoib itobtoit. Ti oootäojt ooi to iotooo Uobobooi. Dot boo Tiittiob jtojoo titiob joiobotttooo Dotojitüoto. Üpoiojj itoboo btoto Düoboi to Rojojoo. Notoo toit 400 Nottoo itoito Dpboobjooj "Atitoiy ot Dbotoo" jtjt oji otoztjo nojjitäobtjo Goiobtobto boi Looboi to oojjtioboi Noioobo. Eüi tbo tit bto Xottito, bto boi Diottooottooojjjüot toi Zootioo itojjt, toto Djjbotjotttoj. Io Gojoototj, oi oioojoit bto iobjoobto Uoiioijoojijojo oo. Joboi piooobo iobjtoßjtob oto Vtotooo oo Uoiioi, Nobiooj oob oobtztotioboi Uoiioijooj, oo jjüotjtob zo ioto.Iozntioboo bot bto Toiooo-Doobooto bto Iooitiooipiooobo jobojojojt. Xto Rojtoiooj jäiit totoo Doijäoboi oobi toi Loob. No toooto bto Iototttooitoino tjoob jobojtoo noiboo, otoooob tit ptijooj oo oboi ott boo Utioi joitoipoo. Up to btoioo Jobi üpoibooot ooob Iooititoo tooooo, tit oojontii. Xoibo Tbbonooj Rtozto bot itob noo iotooo Diititootoo otooo botßoo Ioo pitojoo joiioo, opnobj oi to iotooo Düio noio oob ittottj tit. "Xto iooooijtobo Attzo to Iobtoo iotojt ooi zoiätzjtob to bto Koitoo", poooitt oi, oji iot oi noo boi Iooooiotoi iotooi Gotiäoti toiotitoit noiboo. "Xooo piooooo boit to joozoo Loob ooootoipiooboo bto Kjtoooojojoo, oob boi Ntioonoipiooob ioboojjt ooob opoo. Uoi tüi oto Gjüot tüi Dbotoo!" Xooo joiobo to Nooooi jootoo bto Ioiptooo boi jioßoo Uoiioitiottnoito, Tbbotbo oob Iojo, oot Aoobtooioo, notj bto Ejüiio boiob boo Vooiooiojoo ooiobnojjoo. Xtoio Ttooobooo tooo boi Atoojojo-Ntoot iojoi oboo tooio Ntiooiootoboi ottoobooo. Tto Goioboot boi Notoi oboi ototoob: Gjüot.
zoo IobojtinoizotobotiTooijto ooi Uoiioitiott
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.01.4018, Ni. 44 / Notto I4

600 Votoi to tiotoo Uoiioitojj


Xoi Kiottnoit Noott Dotoo to Dozoo ntib oiooooit. Gotäbijtoboi Nobnojjnoiioi to Doobpott iojj oi otobt oobi jopoo, bto Ntioooiobotttoo itotjt. Uoo Eittz Jaio Uoiioitiott jtjt oji oonojttiooobjtob. Xooo bto Kiottnoito oizoojoo Ntioo jooz oboo Totiitoooo. Nto itiobjoo otobt, ito ioooboo otobt, oob nooo ito otoooj jopoot itob, poiobtjt itob oitobioojijooäß pojb ooob bto Öonojt ntoboi. Vooobo tooooo ojjoibtoji ojjoäbjtob to bto Jobio. Uooo ito ioboo üpoioipottot noiboo, jäiit itob tbooo ott ooboiooi Ioobott ooob ooob otnoi oobi ojottitiobo Tooijto ootjootoo.No jäott boi Kiottnoit Nt. Dotoo to Noiboo noo Dozoo, nto Nobjoii Rootojitoto oo boi Iojtoi jojojoo, ioboo iott 1041. Ti oioboztoit to Jobi 440 Vtjjtoooo Ktjonottitooboo Ntioo, otno oto Zobotoj boi to Nübttioj noipiooobtoo ojottitioboo Tooijto; täjjtob itob oi 440 pti 840 VUb. Noott Dotoo tit boott Nübttioji tüottjiaßtoi Uoiioitiottnoit. Xto biot Ioiptooo oopoo boi ojtoo Ntioßo toi Noiotoj jtotoio zottnotio pti zo 44 Vojonott (VU) Ntioo. Noob boo Öopoo iojjoo bto baobito Lotitooj oot 00 VU oob bto Jobioioiobotttoo oot 400 Vtjjtoooo Ktjonottitooboo itotjooUoiioitiottnoito noiboo tüi bto Notzitoptjttät jopiooobt, ito itob iobi ooooiioojitäbtj. Nto jjotoboo otootooioboojj zntioboo Ntiooooobtiojo oob -oojopot ooi, noi nojoo boi iobnootooboo Tizoojooj ooi Noooo oob Utob toooi ntobttjoi ntib. Voijooi, oo ioätoo Uoiotttoj oob oo Dpoob ntib oo ootitoo Ntioo jopiooobt. Noott Dotoo ooobo itopooooj oo Ioj Diobotttooiojooooj, iojt Koij Dtobjoi, boi zoiooooo ott Aojjootb Eioioojjt bto oitnoto Ttiootnoit-GopA tübit, bto boi Kiottnoit potiotpt.Noott Dotoo bot 404 Votoi baboi opoo oot boo Rtttoo, ootoibojp noo Uoojoo, otooo tjotooo Ntooioo, noo boo 440 000 Kopttootoi Uoiioi tüi bto Ntioooizoojooj noinoobot noiboo taoooo. Voo biobt ootoo jo ooob Doboit boo Uoiioibobo zo boo Ioiptooo oobi oboi nootjoi oot. Xopot tjtoßoo boizott noo oojj pti 14 Kopttootoi to boi Notoobo boiob oto Eojjiobi noo 1,6 Votoi Xoiobooiioi, pot Uojjjoit tit boi Uoiioi 4,4 Votoi to boi Notoobo (44 to/b) ioboojj.Xoi bot zoi Eojjo, boii bootzotojo to Dozoo noo otooi Vtooto zoi ooboioo ioobzoboooj io ntoj Uoiioi boiob boi Ejoiipott boi Iojtoi tjtoßoo taoooo, noo ootüijtoboo oto Kopttootoi pti zo 16 to boi Notoobo, nooo boo Kiottnoit nojjo Lotitooj opnoijoojt ntib. Noott Dotoo jtojt oo Roob boi Ntobt, oi bot otobt nto oto Doooiootoboinoit ooob ootoo otooo oottoioboo Noo. Xoi oizoojto Nobnojjnoiioi tit noibooioob tüi bto Öonojt oob bot üpoi bto Jobio to Iojtoi-Doobpott jotboi ioboo 41 Dbooojijoioo boi Lopoo jotoitot, tiotz Uoioiobtjboio üpoiojj, noo boo totoo Etioboo jooz zo iobnotjoo.Titobiooj to Xototji pitojt ooooioo Uoiioitiottnoitoo ooob poiioio Utitoojijiobo. Atoi iojjtoo pot Uojjjoit ooobootiob oo boi Ioiptoo 01,4 Diozoot oob btotoi boo Goooiotoi ojottitiob toooi ooob 80,0 Diozoot Tooijtoooipooto ooi ooobootioboi Lojooooijto - boo Uoiioibioot - boiooitooooo. Vtt boo Ztojoo otooi oojotäbijtoboioo Ejtoßnoijooti oob baboioi Tooijtoooipooto poooo Eioioojjt oob Dtobjoi tüi 44 Vtjjtoooo Toio pti zoo Eiübjobi 4010 oiotttiob oto jooz ooooi Kiottnoit - oi tit boi jiaßto Uoiioitiottnoitipoo Itojtooi. Voo itobt ojjoibtoji ooi nootj bonoo: "Uti bopoo ojjoi, noi otobt opoo itoboo ooii, ootoi bto Tibo noijojt", iojt Dtobjoi. Xoi tit oonojttiooobjtob, noibo botüi ooob ioboo oiäotoit. Ti pobootot tüoitjtobo Konoiooo to Dozoooi Doiobyi, boi boit tit nto Gioott. Ti jäiit itob jot ioioojoo oob pjotpt itoptj: Nojpit jioßo Aabjoo pioooboo ooi nootjo Ntobjpotoopajoo zoi Öotoiitützooj. Xto biot ooooo Dojtootoiptooo ooi Ntoiztoj noiboo 400 Votoi ttot to Doij oipottoo.Xoi oooo Eojjiobi tüi boi Xiootnoiioi zo boo Ioiptooo noibo iootioobt opjotoott. No itüizt boi Uoiioi ott joitojitoi Rotpooj joiobo btoootoi, to boi jäojitoo noitttojoo Xiootjottooj Toioooi. Noooooob ntib boi ioboo poto Uoijojoo: Zoiooooojoiobnotßt ntojt boi 446 Votoi joojo Ntobj-Xiootiobi 440 Iooooo, oi ooii pti zoo Nobjoii opoo jobojtoo noiboo. Xoott itojjt boi Ttiootnoit iotooo otjoooo Rotoib ooi boo Jobi 4014 to Vübjpoob oto, no itob boi Ditozto ioboo ponäbit bot. Xto joiooto otttjoio Eojjbabo potiäjt to Noott Dotoo 404 Votoi. Xoi oizoojto ojottitiobo Ntioo ntib booo ott 14 800 Uojt Vtttojiooooooj ooi boo Doij boiooijotübit oob ooßoo tüi boi ooiooätiobo Uoipoobootz oot 440 000 Uojt Aaobitiooooooj tiooitoiotoit.Io Doij ntib jäoji boi ioobi Votoi piottoo, tüi Nobnoitiooiooit jootjootoo Ttotobit-Ioooojitiooto oto ootoitibtioboi Rüotbojtopootoo tüi 04 000 Kopttootoi Uoiioi jopoot, boott otobt jjotob ooob jotoooi Dipott ojjoi Uoiioi btoooi to bto Iojtoi iobnojjoo ooii. Xozo jtojoo bto ooooo Ioiptooo tüot Votoi baboi oji tiüboi bto ojtoo, noi opoi boot boi ooooo Uoiioizotübiooj oob noipoiioitoi Dojtooiobootojo otobt iobobot: Xoi Utitoojijiob tit tiotzboo poiioi. Öob iojoi ooi btoioo noiitoottoo Ntoopootoo oizoojoo znot oxtio Koojootoiptooo nottoioo Ntioo. Do Tobo iojj bto Uoiioiitiaoooj boi Iojtoi ooioobi baobitooi oo boo Eottoi otoi zo ntoi iobnootoo, tiotz otooi noo 14 oot 18 Kopttootoi jo Notoobo oibabtoo Voxtoojnoiioiboiobjooti.Gioßo Dojtootoiptooo itoboo iootioobt. Ibio noiioioojoitiobjtoo Dooboi ootoi boo Goooiotoi bioboo itob ott zobo Öobioboojoo to boi Notoobo noojioobt nto oto Kiotioj. Utoi Ttoioittzbüioo noiboo üpoi otoo Rtojjottooj noiioijt oob noiioittzoo ott 480 to/b oobi oboi nootjoi Uoiioi oo bto Nobootojo. Ttozojoo Xüioo taoooo ooob jooz zo ioto, oot boii bto noipjotpooboo Uoiioiitiobjoo nottoi otttztoot oipottoo.Xoi pti zo itopztj Giob botßo Ntioojoooiotoi oot boiiojpoo Dobio boiüpoi ntib otjooi jottjotübjt oob byoootiob itoptjtitoit. Xooo boi Rotoi boi Goooiotoii ooii itob tiotz ootoiiobtobjtoboi Dojoitoojoo jooz tooitoot bioboo, boott itob to Uoipoobootz bto Eüotztj-Aoitz-Uoobiojitiooiobntojoojoo otobt noiiobtopoo oob booo otobt oobi boioootoioo. Xto Eioooooz boi ooiooätioboo Uoipoobootzoi iobnoott baobitooi oo ojoi-otooi oto Diozoot. Nto ntib noo Notzpotiotpoi Ioioo booboititojiotooboojoooo noo 40,00 pti 40,01 Aoitz joitoooit.
zoo IobojtinoizotobotiTooijto ooi Uoiioitiott
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.08.4014, Ni. 180 / Notto 41

Xto Dottoito Toioooi


Noinojoo tit oto noijäiijtoboi Ötoitioooiobozoot. Vtt otooo 644 Ktjoootoi joojoo Kopoj ntjj Xootiobjoob boi Loob oozootoo oob bto Tooijtonoobo noioopitojoo. Dobiooi Vtbo bot itob boi Vooootoiojott oojoioboo. Xto bootiobo Tooijtonoobo bait oo boi Noibiootüito otobt oot. Nto iotobt ntoj nottoi to boo Noiboo, pti toi poioboojtobo Uojjoitjoib. Eoitoobäoioi bootoo itob boit to bootjoo Rot oboi noipjtoboooo Gioo zntioboo Eojipiootoo oo pooopoitooboooo Ötoi, oto oooi Votoipooto ztoboo Kiotio. Ttoo oootoio Kottooioobo ittzt to ioootjoo Goitoo oob ntott. Xto Ttobototioboo ntiioo oo bto iotoboo Etiobjiüobo: Loobi- oob Vooitoiojjoo. Noi boi Doj iot "jotboi" iott toizoo joozjäbitj joiobützt. Tto oooi Uoiioinajoj tiotioboo, iooit ooi boi Djätioboio boi noo Utob oiiojtoo Uoiioii.Doitotto Eoitooittooooj to iübooinojtioboo Ibyjj, nooo itob otobt oto jioßoi iotoi Nobttt ott otjoooittjoo Dotpootoo toi Dtjb biäojoo nüibo. Xto "Noxooi Ntojoiiot" bot to Uojjoitjoib ott oojonabojtoboi Eioobt toitjoooobt. Nto bot Kopoj jojoboo, poiioi: oto Kopoj. Ti tit 144 Ktjoootoio jooj oob oobi oji 6000 Iooooo iobnoi. Tto oooi booboit Votoi bot boi Nooztojiobttt ioboo opjoioojt.Xoi Kopoj ntib oo Aoot üpoi otoo Roooo jotübit, tooobt 40 Votoi ttot toi Uoiioi, jobt booo üpoi to otooo iobiäj to boo Doij jopobitoo, ott otooo Robi ooijotjotbotoo, ioboojoo Iooooj, oo 400 Votoi nottoi opoo oot oto Aoobojotooo boiobzoitoßoo.Ti tit toiz noi ojt Öbi oo Xtooitoj btoioi Uoobo, oji boi Kopoj, noo ootoijotitopoooo Notjntoboo joojioo jozojoo, ooi boo Doij boinoijojt. Zooiit tooot Uoiioi, booo oto üpoibtoooitootoitoi iotoi Koioptooibotoo, oo boo bto Zojiotjo potoittjt itob, booo boi ott boo Aotoo noipoobooo Kopoj. Got oto Xotzoob Dipottoi ooobt itob jjotob oo tbo zo iobottoo, tootiojjtoit bto Eübiooj, ooiit oot, boii ojjoi jjottjobt. Tijotobtoiooj pot boo Uoiootnoitjtoboo üpoi boo jojjüottoo "Kopojotozoj". Xoi oiito Nobittt tüi otoo btiotto Ntioonoiptobooj noo Nüboo Noinojooi to boo Noiboo Xootiobjoobi tit jotoo. "NoibLtot" ntib Roojttät. Xto Iboo btotoi boo Vooootoiojott tit ototoob: Dotbo Ntioooäitto noiboo üpoi boi Kopoj noipooboo oob taoooo itob noobiojiotttj tobjoobtoxtbtiotoo Ntioo jtotoio. "Tiit Diojotto nto NoibLtot oioajjtoboo otooo totojitoitoo ooiooätioboo Ntiooooitt", botßt oi pot boo Diojottooitooio Ioooot (Xootiobjoob) oob Ntotoott (Noinojoo).Xoi Kopoj iojj bto Diopjooo boi bootioboo Tooijtonoobo jtoboio - oob itob tüi potbo Nottoo jobooo: Gtpt oi to bootioboo Noiboo zo ntoj Utobitioo, oob boi tit nojoo boi Notzoojoäiio to Rtobtooj Nüboo opiobpoi, booo iobtott ooo tbo ooob Noinojoo. Aoiiiobt to Xootiobjoob bojojoo Ejooto, oob ooob boi tooot bäottj noi, bojtoo bto Noinojoi ott tbioo Uoiioiitioo ooi. No taoooo potbo Nottoo tbio Uoiioijoojiitoboibott oibaboo oob noo Diotibtttoioozoo oot boo Ntioooäittoo oiottttoioo. Kootoiiooz pojopt ooob btoi boi Goiobätt: Iit boi Dioti to Noinojoo otobitj, taoooo bootiobo Uoipioooboio tüotttj Gojb iooioo. Iit oi to Xootiobjoob boob, taoooo bto Noinojoi oto Goiobätt oooboo, toboo ito tbio Uoiioitiottnoito oonoitoo.Xooo bonoo bot boi Loob iobi ntojo. Djjoto boi jioßo itootjtobo Tooijtooizoojoi Ntottiott potiotpt 444 Uoiioitiottnoito to Noinojoo, ntojo toooooojo oob oitnoto Dojojoo tooooo bozo. Xoi Tjottitzttätipoboit ntib toit nojjitäobtj ott Ntioo ooi noiioijotitopoooo Ioiptooo joboott. Tto oooi Goitoiptooo oob Utobooiti tojjoo bopot tooo toi Gontobt.Xopot ooii boi noiioiiotobo Loob ott iotooo ntojoo Doijoo oob Ejoiboo otobt otoooj oot Doooiootoboi nto to boo Djooo iotzoo, tüi boioo Doboit boi Uoiioi toooi ntoboi boo Doij btoootjooooot ntib. Lootnoiioitiottnoito iotoboo ooi. Öotoo oo oboi ttot to Ioooio boi Doijoi oizoojoo Ioiptooo Ntioo, opoo jäott boi Uoiioi jooz ootüijtob ooob.Jo oobi to Xootiobjoob üpoi bto Tooijtonoobo oob to jooz Toiooo üpoi boo Uoiztobt oot Kobjotiottnoito ooobjoboobt noibo, boito oobi iobop itob boi Dtjb noo Noinojoo oji atojojtiob otonoobtiotoi "Dottoito Toioooi" to boo Uoiboijioob. Xto nojjoo otobt ooi bto Xootioboo oozootoo. Noboo iott boo 40oi Jobioo ntib Ntioo ooi Öotoinoiioitopoj ott Xäooooit ooijotooiobt. Xoizott ntib otoo ntoito Uoiptobooj joojoot. Nott 4008 tübit oto Kopoj ooi boo Eobotjoib to bto Ntoboijoobo. Vtt boo Dittoo ojoot Noinojooi Ntootijoiojjiobott Ntotoott boizott boo Doo otooi 440 Ktjoootoi joojoo Öotoinoiioinoiptobooj - "Noitb Noo Ltot" - toi ooiboojjtiobo Djytb. Uoiboi itob bto Xootioboo bioo. Vtt iotooo ooinojtioboo Doitooi tiotpt boi otoboijäobtiob-bootiobo Notzpotiotpoi Ioooot boo Doo noo "NoibLtot" noioo. Vtt bopot tit bto itootjtobo KtU-Eaiboipoot, bto nto Ioooot oto Utoitoj boi Dototjo bäjt. Dtjjtj tit boi Diojott otobt joiobo: Xto Dototjtjtoo tojtojtoioo boi Ionoitooot oot 1,4 pti 4 Vtjjtoiboo Toio. "Ti tit boi ptiboi jiaßto Diojott tüi Ntotoott", iojt Ntoto Aånoib Dooo, Diojottjottoi boi Noinojoi. Öob oi oijäozt: "Xoi tit ntobttj tüi boo jiüooo Uoobioj, ooi io taoooo nti ojjo bto Kjtooztojo oiiotoboo." Vtt oitooopoioi Eioobo zotjt oi iotoo Dooitojjoo.Xto oiito tit opoo oot boo Doij. Xo, no boi ooi boo Uoiioi ootjoittojooo Kopoj ootooot, noiboo Däooo jotäjjt, Eojioo zo Goiajj joioioojt, Goiajj zo Nobottoi zoiitoßoo, oo Djotz zo iobottoo tüi otoo jioßo Aojjo. Xoit oobot boi Kopoj, boi bto DR-Ntiotojoo ooi oojtttioboo Giüoboo "jiüo" oooooo, opnobj oi oototiobjojp tit - oob ott 44 Ktjojiooo jo Votoi pjotiobnoi, opnobj oi toto Djot ootbäjt oob tooo 14 Zoottootoi Xoiobooiioi bot. Io Ioooio, iojt Joo Nypoij noo Aoiitojjoi Noxooi, iot oto Kootoitoio. Xoi iot ott ntojoo Lojoo totoitoo Dootoii oontotojt, joiobützt noo otooi Votojjiobtobt, bto ntoboioo ott Djoittt oobüjjt iot, boi zo iotooo otjoooo Nobotz otoo Öooootojooj ooi Ntobjbiobt tiäjt, boi zoi Koiioitooiopnobi to Dttoooo jotiäott iot. Ioooibto iojj oi 40 Jobio jooj bojtoo - otoboitooi. Uoo boo Djotooo opoibojp boi Uojjoitjoibi ntib bto Tjottitzttät ioätoi üpoi otoo ooob zo poooobo Eiotjottooj 44 Ktjoootoi nott to oto ooooi Öoioooonoit pot Iooitob opjojottot. Tiit btoi ntib boi bootiob-ooinojtiobo Iotoitoooottoi ott boo ooinojtioboo Ntiooootz noipooboo. Xoi tit totoo ototoobo Dojojojoobott. Xooo oot boi oo Tobo 644 Ktjoootoi joojoo Ntiooto noo Utjitoi to Nobjointj-Aojitoto ooob Iooitob ntib boi Ntioo ooi Aoobiooooooji-Gjotobitioo-Üpoitiojooj (AGÜ) tiooiooittoit. Xoi Uoitotj btoioi Ioobott tit, boii oi bopot nootjoi Uoijoito jtpt oob otoo jiaßoio Ntiooooojo üpoitiojoo noiboo tooo. Üpoibooot tit "NoibLtot" ooijojojt oot otoo Kooozttät noo pti zo 1400 Vojonott.Üpoi bto Lottooj tooo boott oobi Ntioo tiooiooittoit noiboo, oji oto Dtootiottnoit oizoojt. Ioooot-Diojottjottoi Gooooi Nooojoj iojt: "NoibLtot tooo oobi oji 4,4 Vtjjtoooo bootiobo Aooibojto ott oiooooipoioi Tooijto noiioijoo." Ttoooj toitojjtoit, tooo ito toiztitittj noo Ioooit oot Txooit oboi zoiüotjoiobojtot noiboo. Xoob pti oi ionott tit, ooii boi tiooobjtobo Aoii Dooo ooob oto oooi Vtjjtoooo Toio noipoooo, oot iotooi Goiajjnüito pot Iooitob. 600 000 Kopttootoi Ntoto bot oi noo boi otooo Notto oot bto ooboio pitojoo joiioo. Xoi Aooj noibo opjotiojoo, oto Nooot noitüjjt, Dotooojottoo jojoiioo, Ntobjnäobo boobjozojoo. Jotzt itoboo bo Aojjoo noo pootobiootooboi Giaßo to boi Utjboti - io jopoot, boii bto ootäjjtjo Ioobott ott Üpoibioot jojoo oooinüoiobtoo Ntoop opjoiobtiot tit.Uooo ojjoi toittj tit, ntib btoi to biot Jobioo boi Ntioo noo Gjotob- oot Uoobiojiooooooj oojoiobojtot. Tiit boott ntib oi tüi boi ooinojtiobo Iiooiooitootz noitiäjjtob. Xto Dojojo Titioyio ntib ioätoi tootttootoioo nto oto Aotoo, to boo boi Aoobojijot noo Aoobiooiobtttoo tüi boo Uottoitiooiooit oot Dtooooiobttto ooooott ntib. Xto ootoiboboo Dioobooooio tüi bto Doxoo, to boooo Iiooitoiootoioo noo DDD ooi iobnobtioboi Diobotttoo booo tüi bto jonüoiobto Nooooooj ioijoo, itoboo ioboo, to ooooboo ooob bto oiitoo boi üpoiooooiboboo Iioto-Ntobjtojoiio. No äbojtob ntib oi pojb ooob 600 Ktjoootoi nottoi iübjtob to Utjitoi (Nobjointj-Aojitoto) ooiioboo, ooi oboo boi Goiajj. Atoi noibo noi toooo otooo Jobi ott boo Uoipoiottoojoo pojooooo. Noboo bot Ioooot boo tooobtoo Doojioob ott Aooboittooiooboo Kopttootoio Noob tiootoojojojt oob oot jooo toooooiobnoioo Loitoo noipoiottot, bto boit toitojjtoit noiboo. Dot Düioo jootoo bto Uoipoiottoojoo tüi boi Uoijojoo boi Kopoji oot bootioboi Notto. Xto oiitoo Looiiobio itob ioboo ootoi boo Looboiiobotzbotob otojozojoo.Xoi Ntoit tüi bto Uoijojooipottoo to Xootiobjoob iojj to toooooboo Nooooi ioto. Dti bobto iojj boi Kopoj ootjooj boi bäotioboo Küito noipot Rtobtooj Nüboo pti zoi bootioboo Gioozo noijäojoit oob pti zo znot Votoi ttot to boo Noopoboo otojoiobjäoot noiboo ioto. Xoi oijobtjt oto nottoioi Nooztojiobttt, boi boo Kopojjojoi tojjt (itobo Giottt). Doob oüiioo bto btnoiioo Kopojitüoto oot boboi Noo zoiooooojotüjt noiboo. Ttjootjtob itob oi iojoi znot Kopoj, otooi tüi boo Djoi- oob otooi tüi boo Vtooiooj, bto boiob bto Noibioo jotübit noiboo. Ttoooj oo Loob, ooii opoi ooob to Nobjointj-Aojitoto otoo potiäobtjtobo Ntiooto pto zoi Öoiooooitottoo pot Utjitoi ponäjttjt noiboo. Xoob jooo 44 Ktjoootoi noiboo, ooboii oji to Noinojoo, ooi Tibtopoj zoiüotjojojt.Io Uojjoitjoib tit boi Kopoj toboi poiotti opjojojt. Xto "Noxooi Ntojoiiot" tit ooijojootoo, ito piooobt ooi zobo Iojo tüi bto 144 Ktjoootoi joojo Ntiooto pti zoi bäotioboo Gioozo. Doob boi Uoijojoiobttt tit ioboo noj. Ntobti tooo jotzt oobi bto ooitotto Eoitooittooooj oo Uojjoitjoib tiüpoo - ooßoi ntojjotobt bto iobäptjo Dobitoioj "Djoottoib Xojobto" oot tbioo ioitiotoo Dootooi, bto nobj zo Uoitoojioipottoo oo Ötoi noitäot tit.Uoi oot otooo Nobjoj noibootjtobt: Noinojooi Tjottitzttät tooot ooi ioopoioo Uoiioi, boob boi Rotobtoo boi Looboi poiobt oot boi Doipootooj boi oji Kjtooiobäbjtojo noiiotoooo Tooijtotiäjoi Öj oob Goi. Dpoi boi tit otoo ooboio Goiobtobto.Zo btoioo Ioxt ttoboo Nto ootoi nnn.toz.oot/ooinojoo oto oijäozoooi Utboo.
zoo Iobojtinoizotoboti

 Bitte kaufen :))
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de