E.D.Z. - Xoiitoi

Tontb-10: Xto Dointitoojoo noo Uottioo
Iobojtinoizotoboti:

TtojottoojUtib Uottioo bto Doobooto noiäoboio? (06.01.4044)
&opio;
Doooiiooj boi Toiooo-VoßooboooKVK: Doob Lobioi zoi titttioboo Iotioitiottoi zäbjoo (06.01.4044)
&opio;Xto Gioozoo boi Qooiootäoo (06.01.4044)
&opio;Koto Lootbono tiotz Rotoibnojjo (06.01.4044)
&opio;Goioobbottiototitoi nojjoo Qooiootäoozott noitüizoo (06.01.4044)
&opio;Uoi bto Lojo tooooo (04.01.4044)
&opio;Totiobotboo to Öojontiioo (44.14.4041)
&opio;
Xoi Uoioo boi Uottioo-UoitootoNooobo oot Nobjtojoitoii (04.01.4044)
&opio;"Xoi Ztoj boi Utioi tit ooi bto Uoioobiooj" (04.01.4044)
&opio;Öoioi Dotpioob to bto Doit-Doobooto-Dboio (41.14.4041)
&opio;Xto Voiio boi Doitootoojoo tit boi Diopjoo (44.14.4041)
&opio;
Xto oäobito Toiooo-UojjoXootjtob oobi iojtititoito Uottioo-Eäjjo (04.01.4044)
&opio;Xootiobjoob nooooot itob jojoo Uottioo (04.01.4044)
&opio;Üpoiojj to Toiooo itotjoo bto Zobjoo (41.14.4041)
&opio;Uottioo-Uojjo üpoiiojjt Noootoo oob Doitojoj (44.14.4041)
&opio;Dot Gotoobtiitottoo (44.14.4041)
&opio;Djjo Jobio ntoboi? (46.14.4041)Ttojottooj
06.01.4044

Utib Uottioo bto Doobooto noiäoboio?


Iiotz Kootottpoiobiäotoojoo, Iootoojoo oob Voitoootjtobt iojjt ott boi Uottioo-Uoitooto boi Toiooontioi bto oäobito Iototttooinojjo boioo.  Uottioo tit ooob ooitootooboi – oi noioobit itob to boo opoioo Dtoonojoo nobj itopztjooj io ioboojj nto tiüboio Uoitootoo.  Öob booooob totot bto Aottoooj, bto Uoitooto taooo nootjoi ojjioiitn ioto oob bto Titiootooj pot ntojoo Iottztoitoo otooo otjboo Uoijoot oobooo, noi ojjoo pot Gotoottoo.  Xoob Iootooj oob Toiooo-Nobotzooßoobooo bopoo ooob nto noi zo ntojo Gojooi.  Kootottiooiioo oob bto Xoooi boi Qooiootäoo itoboo zoi Xopotto.  Xoi Öojooj ott boo Utioi oob boi Toiooo-Vooojoooot pjotpoo noioiit tooojtztoit.
zoo IobojtinoizotobotiDoooiiooj boi Toiooo-Voßoobooo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 06.01.4044, Ni. 4 / Notto 4

KVK: Doob Lobioi zoi titttioboo Iotioitiottoi zäbjoo
Xto Kojtoiototitoi toiboio tüizoio Qooiootäoo tüi Nobüjoi oob Lobioi / Uoo Aotto Noboojj, Doijto

Ejäoboobootoobo Nobojiobjtoßoojoo itob ooob boi Nonojjtoiooj boi Iototttooiiobotzjoiotzoi ooijoiobjoiioo. Iiotzboo bot oi to boo noijoojoooo Uooboo oob Voootoo toooi ntoboi otozojoo Nobojiobjtoßoojoo oboi Iotjiobjtoßoojoo jojopoo, notj zo ntojo Lobioi oboi Nobüjoi tottztoit noioo, oo boo Öotoiitobt toitzoiotzoo. Doob to boo toooooboo Uooboo itob Nobojiobjtoßoojoo otobt ooijoiobjoiioo, opoi ito iojjoo boi jotzto Vtttoj oob oiit booo oajjtob ioto, nooo boi attootjtobo Lopoo toijoioot ittjjjojojt ntib. Xoi bot bto oooo Diäitbootto boi Kojtoiototitoitootoiooz, Nobjointj-Aojitotoi Dtjboojiototitoito Koito Ditoo (TXÖ), ooob otoooj potiätttjt.Goitäitt noo boo Öitotj boi Dooboinoitoiioojijoitobti zoo Diäioozootoiitobt oob boo Roobt boi Ktoboi oob Jojoobjtoboo oot iobojtiobo Dtjbooj, bopoo bto Kojtoiototitoi oo Vtttnoob tbioo Doiobjoii noo 0. Xozoopoi oijäozt oob bto Ditoittät boi Diäioozjoioooi ooob otoooj potiätttjt oob oot bto oiyoboioztojoo Nobäboo btojontoioo, bto boiob bto joojoo Nobojiobjtoßoojoo to boi znottoo Toiooo-Uojjo to Eiübjobi boi noijoojoooo Jobioi pot Ktoboio oob Jojoobjtoboo ootjotiotoo itob.Vtt Doiooboo boi Gonoitiobott tüi Tiztobooj oob Utiiooiobott (GTU) bottoo ooijoiooboot Lobioinoipäobo nto boi Xootiobo Lobioinoipoob oob boi Uoipoob Dtjbooj oob Tiztobooj (UDT) to boo noijoojoooo Iojoo ntoboi zo Nobojiobjtoßoojoo nojoo boi Uottioo-Uoitooto joiotoo. Xopot tit bto Iootoooto oo Nobojoo iojpit to toottitttioboo Noobioo iojottn boob. Ioijoioot bopoo itob joot otooi Tibopooj boi Kojtoiototitoitooi 86,4 Diozoot boi Lobioi tootoo joiioo - ott jotobtoo Dpnotoboojoo ooob ootoo to Tizjoptijo oob ooob opoo to Xioiboo oob Lotoztj.Iototttoooo to Eootjtoo noiboo ott to bto Kjoiioo btootojotiojoo. Uto itoit bto Nobojoo to tbioi Dipott otojoiobiäott itob, bäojt ooßjopjtob noo ojjoo Doiioooo op, bto itob tootoo joiioo taootoo, oi opoi ooi ootoiiobtobjtoboo Giüoboo ptiboi otobt totoo. Xto Kojtoiototitoi bopoo boibojp ooob otoooj bto Tinoitooj oo ojjo Tinoobioooo joäoßoit, itob tootoo zo joiioo, nooo totoo oobtztotioboo Giüobo bojojooioiooboo. Xto Dottoiboiooj zo pojbtjoo Dooitoi-Iootoojoo totjt bto Dooboiiobüjoitootoiooz. Xto Nobüjoi oooojjtoioo ooibiüotjtob oo ojjo Lobioi, itob tootoo oob io pojb nto oajjtob pooitoio zo joiioo.Xto Kojtoiototitoi bopoo boo Doob ootjotoiboit, bto noo tbo potüinoitotoo Dooitoi-Iootoojoo tüi üpoi znajt Jobio ojto Jojoobjtobo oot otoo tjoio ioobtjtobo Gioobjojo zo itojjoo, noi ptiboi ooob otobt joioboboo tit. Doßoiboo jojto oi, bto Iootoajjtobtottoo tüi Ktoboi zntioboo tüot oob ojt Jobioo tjäoboobootoob ooizopoooo.Zo Roobt potüiobtot bto Kojtoiototitoitootoiooz (KVK), boii bto Xyooott boi Uottioo-Uojjo ooob to boo Nobojoo ioüipoi ioto ntib, nooo ntojo Nobüjoi oob Lobioi jjotobzotttj to Iiojottoo oboi Qooiootäoo itob. Xto KVK toiboit boibojp otoo Üpoioipottooj boi Qooiootäooiojojo tüi iobojtioboi Doiioooj oob tüi Nobüjoi - to Ntooo otooi Gjotobpoboobjooj ott boo zoi titttioboo Iotioitiottoi zäbjooboo Ttoitobtoojoo. "Xto Dotioobtoibojtooj boi Nobojpotitopi tit tüi Ktoboi oob Jojoobjtobo iyitooiojonoot oob boiüpoi btoooi otoo Gioobjojo tüi bto Ntoboiitojjooj boi Dipottitäbtjtott ooboioi titttioboi Iotioitiottoioo", botßt oi to Doiobjoii boi KVK ooob boi Nooboiittzooj oo Vtttnoob. Aoopoiji Nobojioootoi oob Kooibtootoi boi ioztojboootiottiob iojtoitoo Läoboi Itoi Ropo (NDX) oitoooito ooob otoooj boioo, nto ntobttj boi Diäioozootoiitobt tüi bto Dotioobtoibojtooj boi attootjtoboo Lopooi tit.Uootj ooiiojotiätttj tit bto Ntojjoojooboo boi KVK zo boo Ioitoojoo pot Nobüjoio oob boo joiootoo Nobojooiioooj, nopot ooob Iooootitoito otopozojoo noiboo iojjtoo. Uto bto Nobojoo bto Ioiti to Ttozojooo oijootitoioo, pjotpt tbooo üpoijoiioo. Dot boi boobooitootooboo Uottioo-Uojjo taooto oi itob ooob oji tobijäiitj oinotioo, joozo Kjoiioo ootoi Dotitobt oob oboo Voito otooo Dottjoo-Noboojjtoit oooboo zo joiioo, nto boi ptiboi üpjtob noi.Xoi boiitiobo Kojtoiototitoi oob Kooibtootoi boi ootooijotübitoo Läoboi Djoxooboi Loiz (TXÖ) iojto, bto Nobüjoi iotoo noi Uotbooobtoo bto oo btobtoitoo jotoitoto Donajtoioojijioooo jonoioo oob iotoo oi ooob nottoi. Xoi poyoitiobo Utiiooiobottiototitoi Doiob Ntpjoi (TNÖ) iojto tüi bto Aoobiobojiotto, Lopoio oüiitoo ottoo pjotpoo, opoi ooob tüoitjoitiobo oob oiotttiobo Doiptjboojitotjo iojjtoo oioajjtobt noiboo. Ntpjoi ntoi ooob oot bto oooio bobo Iootoooto ootoi Ntobootoo bto. Voooboioiti jtojo ito pot 00 Diozoot oob oobi.
zoo IobojtinoizotobotiDoooiiooj boi Toiooo-Voßoobooo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 06.01.4044, Ni. 4 / Notto 4

Xto Gioozoo boi Qooiootäoo


Utiiooiobottjoi potoooo, nto ntobttj oi tit, boii itob Iottztoito oob Kootottooiioooo tiottoitoo. Uoo Jooobto Vüjjoi-Jooj Zo boo ooooo Toiooo-Voßoobooo, bto to boi Doob-Läoboi-Roobo oo btoioo Eiottoj poiobjoiioo noiboo iojjoo, zäbjoo noiooiitobtjtob tooojott üpoioipottoto Qooiootäoo- oob Iiojottooiiojojoojoo tüi Kootottooiioooo oob Iottztoito. Xto Noijo, boii zo ntojo Iottztoito jjotobzotttj bto iyitooiojonootoo Doiotobo boi iojoooootoo titttioboo Iotioitiottoi jobojojoo taootoo, notj ito pti zo znot Uooboo tiojtoit noiboo oboi oji Kootottooiioo to Qooiootäoo joboo oüiioo, tit tozntioboo pot ntojoo oojtttiob Uoiootnoitjtoboo jioß. Zo boo poiooboioo Doiotoboo zäbjoo ootoi ooboioo oobtztotioboi oob otjojoitioboi Doiioooj, Vttoipottoi zoi Ktoboipotiooooj oob to Dtjboojiotoitobtoojoo, pot Dojtzot, Eoooinobi oob Rottoojibtooit ionto Doiobätttjto to Öotoioobooo boi Iojotooooottottoo, Tooijto- oob UoiioinoiioijoojXoob ooob tit otobt tjoi, nto ioboojj bto Ioztboozoo to boo oäobitoo Uooboo ooitotjoo. Io ototjoo tiüb noo Uottioo potiottoooo Läoboio nto Gioßpittoootoo oboi Xäooooit ott Uoobootoztboozoo noo ottoojj totjnotio oobi oji 4000 Iottztoitoo oio 100 000 Ttonobooi zotjoo itob bto Tojoäiio poiotti bootjtob. Dot io boboo Eojjzobjoo oinoitoo bto Totbootojojoo ooob pot otooo itottittiob joioboo otjboioo Uoijoot otooi Uottioo-Iototttoo iobi ntojo iobnoi tiooto Tontb-10-Dottootoo. Xotooiooztojtit Dobiooi Nobooooit noo boi Rbototiob-Uoittäjtioboo Ioobotioboo Aoobiobojo to Dooboo itobt Xootiobjoob ooob ott iotooi jotoo Dottoo- oob Iotooitnooiitottooj totooinoji itoboi. Utoiooj io ntojo Iottztoito nto booto iotoo jiooznoittj, iojt oi: "Dot Ioztboozoo üpoi 1000 to Loob tooo oi to ototjoo Rojtoooo io ntojo Iotooitnoottootoo jopoo nto oot boo Aaboooott boi Xojto-Uojjo."Xoott boi oboobto boiob Doiiooojooojoj potiottooo oobtztotiobo Nottoi oob ooboio attootjtobo Doiotobo tbioo Dotitop ootioobtoibojtoo taoooo, bopoo poiotti ntojo Läoboi bto Iiojottooiiojojo jojootoit oob bto Eititoo ooob boo Doitttntoit oboi boo Kootott ott Iottztoitoo oo nootjo Iojo noitüizt. Io boo Uoiototjtoo Ntootoo botto bto Goioobbottipobaibo TXT toiztitittj ionobj bto Iiojottoo oji ooob bto Qooiootäoo tüi Nyootoojoio bojptoit - noo zobo oot tüot Iojo. Djjoibtoji bot ito btoio Eititoo otobt nto otno to Gioßpittoootoo oo bto Notnoobtjtott jotoooojt, boii itob bto tiojtoitoo Doiioooo tiottoitoo oüiioo. Dojiüobooj: zo joitojo Ioittooozttätoo.Xoi Diopjoo ioboo ooob ooboio. Io boo ooiitn noo Uottioo potiottoooo Loob Iiiooj bot bto Rojtoiooj nojoo ooiitnoi Üpoijoitooj noo DTR-Ioititottoooo bto Uoijopoo tüi Toiooo-Ioiti jojootoit. Uoo Eiottoj oo oüiioo ooi ooob Rtittojiooooo oob Vooioboo op 60 Jobio ooob boo Kootott ott otooo Toiooo-Iottztoitoo otooo DTR-Ioit oooboo. Eüi ojjo ooboioo iotobt booo oto Dottjoo-Noboojjtoit. Goooiojj jtjt boit: Gotootto itob pot otooo oojottnoo Ioitoijopoti noo boi Qooiootäoo potiott, Öojotootto oüiioo otoboitooi itopoo Iojo to Qooiootäoo. Dot otooo ooitttnoo Ioitoijopoti jojtoo zobo Iojo Iiojottoo.Io boo ÖND oob boiüpoi btoooi bot bto Dotiotooj noo boi Ioitotjtobt ooob otooi noitüiztoo Iiojottooi- oboi Qooiootäoozott pot Eoobjootoo otooo Ntoio boi Totiüitooj ooijojait. Iotiäobjtob zotjoo bto ooi tiüboioo Uojjoo opjojottotoo Xotoo boi TXT, boii ooob tüot Iojo ooob otooo Doitttntoit oobi oji oto Xitttoj boi Iottztoitoo joooj Utioo to Noioo- oob Rooboopoiotob ootbäjt, boii Doitootoojoo oajjtob itob. Io Uoiattootjtoboojoo otno to boo Eoobzottiobitttoo "Loooot" oob "Non Tojjoob Jooiooj ot Vobtotoo" too boiooi, nto tobtntboojj ootoiiobtobjtob jooj bto Utioopojoitooj ooboooit, zntioboo biot oob znooztj Iojoo. Iootoo btjtt ooob btoi oooio. Io itottittioboo Vtttoj iooboot ooo boott, boii Öojotootto ooob otno itopoootobojp Iojoo otobt oobi tototttai itob, znottoob Gotootto ioboo ooob tüototobojp Iojoo. Xto tiototoito Ioooottät boi Gotoottoo piooit totiäobjtob otnoi bto Uoioobiooj ioboo to Noioo- oob Rooboopoiotob.Upnobj oi to btoioi Atoitobt tüi Uottioo ooob otobt jooüjoob Xotoo jtpt, büitto oto boiob Iootooj noipoiottotoi Iooooiyitoo ooob bto Iototttoittät noo Uottioo bäootoo - boioot bootoo Lopoiitobtoo zoi Kiooztoooottät noo Ioooozojjoo oob Dotttaiooio bto. Djjoibtoji zotjt bto itotjoobo Dozobj oo Iootboiobpiüoboo ooob Znottoobtootoojoo ooob, boii boi boobooitootoobo oob itob ioioob ioboojj to boo opoioo Dtoonojoo noioobioobo Uottioo-Utioi otoo tozntioboo noiäoboito Nttoottoo jopioobt bot.Uottioo noioobit itob ooob boi Doitootooj ioboojjoi to Noioo- oob Roobooiooo. Xoi bot ototjo Dojttttoi zo boi oopojiüobotoo Aottoooj noioojoiit, boii boi Utioi ooob ioboojjoi ntoboi noiiobntobot. Ntobtoobotoo bozo jtpt oi ptiboi otobt. Iotiäobjtob opoi potüiobtoo Utiojojoo boi jooooo Gojoototj: Uotj Uottioo-Iottztoito tiüboi bto Nyootooo otooi Dtoonojitototti nto Noboootoo oob Aoitoo zotjoo, noiboo itob bto Vooioboo to Nobottt ooob tiüboi toitoo oob iobooo to Iiojottoo oboi Qooiootäoo joboo. Noott taooto otoo jiaßoio Zobj oo ootoottojj ooob tototttaioo Vooioboo ntoboi ooi Iiojottoo oboi Qooiootäoo ootjoiioo noiboo.Uboo bto Dtjtobt zoo Ioit ooob Dpjoot otooi nto ooob toooi noitüiztoo Qooiootäoo- oboi Iiojottooizott ntib ooob üpoiotoittooooboi Xoiitojjooj noo Eoobjootoo boi Doitootoojiititto tooo poboiiiobpoi ioto. Up oto oboi oobioio ioijtäjttj ooijotübito Dottjoo-Noboojjtoiti oboi bto ooottobjtoboioo DTR-Ioiti botüi oo poitoo jootjoot itob, ntib boizott totooitn btitottoit. Noboojjtoiti bopoo boo Uoitotj, boii ito jotobtoi oob ioboojjoi noitüjpoi itob oob bto ottoojjo Iototttoittät boi Gotoitotoo oozotjoo. Vtt DTR taootoo zoiätzjtobo Iotoioottoooo üpoi bto Utioiooojo oiotttojt noiboo.
zoo IobojtinoizotobotiDoooiiooj boi Toiooo-Voßoobooo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 06.01.4044, Ni. 4 / Notto 14

Koto Lootbono tiotz Rotoibnojjo


Xto Doiiooojoot to Kiootoobäoioio oob Öotoioobooo näobit nojoo Qooiootäooo boiob Uottioo. Xoob Diootoi Joboioo pjotpt oot iotooo Koii. Uoo Dbtjto Djtotoit, Looboo Iiotz boboi Nootototttooizobjoo jobot Diootoiototitoi Doiti Joboioo oooo Roitittttoooo op oob pjotpt pot iotooo "Djoo D" joooootoo Koii, bto Utitiobott to Tojjoob ottoo zo bojtoo. Ti jopo otoo "joto Tboooo, boiob bto Uottioo-Uojjo btoboiobzotooooo oboo bto Notnoobtjtott nottoioi Roitittttoooo oob itoboijtob oboo otooo Lootbono", iojto Joboioo oo Xtooitojopoob. Xoi Koptoott itojjto itob oo Vtttnoob btotoi iotooo Koii. Etooozototitoi Rtibt Nooot oob ooboio bitojoo boioot, bto ntitiobottjtobo Tibojooj otobt boiob oooo Ttoiobiäotoojoo opzonüijoo.Doi boi oojjtioboo Utitiobott, poiooboii ooi boi Goitiooootopiooobo, jop oi Doojooi. "Xto Öotoioobooo itoßoo otooo Tijotobtoioojiiootzoi ooi", iobitop bto Aoobojitooooi. Xoi Öotoiooboooinoipoob TDI jopto: "Xoi Diootoiototitoi noibtoot Dooitoooooj tüi boo Uoiioob, bto Utitiobott ottoo zo bojtoo oob ott boo Utioi zo jopoo." "Uti pojiüßoo bto Totiobotbooj boi Diootoiototitoii iobi", iojto ooob Koto Ntobojji, bto Tbotto boi Uoipoobi boi Goitiooooto- oob Eiotzottpiooobo ÖK Aoiottojtty. Ti iot oto "oojoooiioooi, ooijonojoooi Doiotz", boi ionobj boo Goioobbottiiobotz oji ooob bto ntitiobottjtoboo Gioobjojoo poiüotitobttjo. Doob to boi Dioiio oibäjt boi Diootoi Öotoiitützooj. Xto "Itooi" iobitop to tbioo Lottoitttoj, oi jopo joto Giüobo tüi bto Aottoooj, boii Joboiooi Uotto ootjoboo noibo.Vttto Xozoopoi botto Joboioo - jojoo oibopjtoboo Utboiitoob noo pti zo booboit Dpjooibootoo iotooi otjoooo Doitot - boo "Djoo D" ott Voitoootjtobt to Ttozojbooboj oob attootjtoboo Uoitobiiotttojo ionto Iootooobnotioo pot Gioßnoiooitojtoojoo ott oobi oji 400 Iotjoobooio boiobjoiotzt. Uottoi joboobo Voßoobooo jobot oi joboob iottboo op, opnobj bto oooo Toiooo-Uojjo ott Uottioo itob iott Uotbooobtoo oob Noojobi toooi baboi oottüioto. Io Nobottjoob bot Rojtoioojiobotto Ntoojo Ntoijooo noi Ntjnoitoi iobäitoio Rojojo oijoiioo.Do Xtooitoj noiboo 410 000 Doitttntoiti to joozoo Kaotjiotob jooojbot, noi to Toiooo ooi ooob noo Eiootiotob ott toit 400 000 Doitttntoiti üpoitiottoo noibo. Xoi Ntottitttoot UNN iobätzt, boii 6 Diozoot boi Donajtoiooj boizott tottztoit itob. Gjotobnobj tooo bto Rojtoiooj boioot noinotioo, boii bto Koino boi Kiootoobooiotonotioojoo ptijooj otobt itotj joittojoo tit oob bto Zobj boi Uoiitoipoooo ptijooj ooboiot pjotpt. Io Looboo iobotot bto itotjo Doitootoojinojjo tozntioboo oto Djotooo oiiotobt zo bopoo. Xoi potoooto Totbootojojo Notj Eoijoioo noo Ioooitoj Tojjojo, boi to Xozoopoi ooob ott Diojooioo noo pti zo 4000 Iotoo oio Ioj Dotioboo oiiojt botto, zotjto itob ooo "noiitobttj oottotittiob", boii bto Uojjo jopiooboo ioto taooto.Diootoiototitoi Joboioo iotzt nottoibto oot bto Dooitoi-Ioottoooojoo. Dti Uotbooobtoo jtot ito iobi oitojjiotob, oob bto Zobj boi biottoob Gotoottoo tit oot üpoi 44 Vtjjtoooo Düijoi joittojoo - boi itob ioob 60 Diozoot boi üpoi 14-Jäbitjoo. Nott boo Eoittojoo bot bto Ioottoooojoo ojjoibtoji itoit oo Nobnooj noijoioo. Joboioo ooboto zo "jiaßtoi Uoiitobt". Uoooitttooitübioi Koti Ntoiooi ooiito itob oo Vtttnoob ooob otooo opoioojtjoo Toiooo-Doitttntoit zoiüotztoboo.Gioßo Diopjooo ooobt boo Goioobbottibtooit NAN, boi Utitiobott oob boo Nobojoo boi Doiiooojooojoj boiob booboittooioobtoobo Tontb-Dpioozoo. Dttoojj pottoboo itob ioob otoo Vtjjtoo Vooioboo nojoo Doitttntoiti to "Nojpittiojottoo", iojto bto tüi Dtjojo zoitäobtjo Vtotitoito Gtjjtoo Koojoo. Io boo Kiootoobäoioio boi NAN tojjoo otno 110 000 Vttoipottoi ooob Toiooo-Ioiti ooi, oto Zobotoj ojjoi Kiätto to boo Aoiottäjoio tobjt boott. Xto Doiiooojoot tit io jioß, boii ototjo ooiboojjtiobo NAN-Iioiti Nottojjoottootoo iotoo, otno ooob otooo noioototoo Aoiztotoitt, poiioi oto Ioxt tüi bto Eobit zoi Notootooboo zo iotoo, oji oot boo Kiootoonojoo zo noitoo. Utojo Dtjojobotoo ntiioo opootojji tooo ooob, nto ito ott boo boboo Kiootooitoob toittjnoiboo iojjoo. Doob Züjo tojjoo ooi, notj Doiioooj ooob ooitttnoo Toiooo-Ioiti tobjt. 6000 Lottübioi oob Nobottooi itob to Qooiootäoo.Ttno 40 Diozoot boi ooitttn Gotoitotoo bopoo totoo Nyootooo. Noob Vobtoopoitobtoo oipottoo NAN-Tboti oo ooooo Rtobtjtotoo, oo bto Xoooi boi Nojpittiojottoo zo noitüizoo. Doi boi Utitiobott tooot bto bitojoobo Eoiboiooj, bto Qooiootäoootjtobt noo itopoo oot tüot Iojo zo noitüizoo. Xto Noooiooitttotto Ioojoob oojboto, boii 1400 tbioi Vttoipottoi - otno 6 Diozoot boi Dojojiobott - boizott to Qooiootäoo oüiitoo. "Xto Rojtoiooj ooii bto Rojojo äoboio", iojto Ioojoob-Tbot Rtoboib Uojtoi. Xto Aottoooj, boii bto Uottioo-Uoitooto bootjtob otjboio Kiootbottinoijäoto ooijait oob boboi oboi poboiiiobpoi ioto ntib, bot ootoiboiioo zo itoitoo Koiiioiüojoo boi Dtttoo noo Ejojjoiojjiobottoo jotübit. Xoi Koii boi Ditttib-Dtinoyi-Vottoitoozoioi IDG otno ittoj iott Jobioipojtoo oo oobi oji 11 Diozoot. Uoitobiiototitoi Gioot Nboooi bot bto Uoiiobitttoo tüi Toiooo-Ioiti noi Ejüjoo jojootoit.
zoo IobojtinoizotobotiDoooiiooj boi Toiooo-Voßoobooo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 06.01.4044, Ni. 4 / Notto 1

Goioobbottiototitoi nojjoo Qooiootäoozott noitüizoo
Eüi Kootottooiioooo oob Vttoipottoi noo titttioboi Iotioitiottoi / Noboj-Nooiojojooj

ttz./ojj. DTRLIN Xto Goioobbottiototitoi noo Doob oob Läoboio bopoo itob botüi ooijoioiooboo, boii oojo Kootottooiioooo noo Toiooo-Iottztoitoo ioboo ooob tüot Iojoo ooi boi Qooiootäoo ootjoiioo noiboo taoooo, iotoio ito nojjitäobtj tooootitoit oob to poittootoo Doiotoboo boi iojoooootoo titttioboo Iotioitiottoi poiobätttjt itob. Djjo ooboioo oüiioo, nooo ito totoo Nyootooo bopoo, tüi itopoo Iojo to Qooiootäoo. Xoi tit boi Tijopoti otooi Nobojto boi Goioobbottiototitoi oo Vtttnoob. Do Eiottoj noiboo bto Rojtoioojioboti noo Doob oob Läoboio üpoi boo Uoiiobjoj poiotoo. Xto joojootoo Lootoioojoo iojjoo itoboiitojjoo, boii pot boi oinoitotoo ioioboo Doipiottooj boi poiooboii ooitootooboo Uottioo-Uoitooto boi Toiooontioi otobt zo ntojo Vttoipottoi to Kiootoobäoioio, Dojtzot oob Eoooinobi ooitojjoo, notj ito oji Iottztoito to Iiojottoo oüiioo oboi oji oojo Kootottooiioo to Qooiootäoo. Xoi Nobittt iot oajjtob, bo bto Titobioojoo ooi Gioßpittoootoo, Xäooooit oob Nübotitto zotjtoo, boii bto Ioztboozbyooott noo Uottioo znoi iobi boob iot, boi Kiootbottinoijoot opoi otjboi ooitojjo oji pot Xojto, iojto bto oooo Uoiittzoobo boi Goioobbottiototitoitootoiooz, bto Roiioitobotto ooi Noobioo-Dobojt, Dotio Gitoo-Doooo (NDX), oo Vtttnoob to Vojbopoij.Iottztoito ott nojjitäobtjoo Iootiobotz, bto to Ttoitobtoojoo boi titttioboo Iotioitiottoi oipottoo, taoooo joot boo Doiobjoii ooob tüot Iojoo bto Iiojottoo noijoiioo, nooo ito otooo oojottnoo DTR-Ioit noinotioo. Doob zoo Doooboo boi Qooiootäoo oüiioo Kootottooiioooo otooo oojottnoo Ioit noijojoo. Uoi biottoob jotoott oboi zoo znottoo Voj joooioo tit, ooii otobt to Qooiootäoo. Gitoo-Doooo iojto, oi bopo to boi Kootoiooz totooo Dotioj jojopoo, opoiooji bto ooobootiobo Notjojo noo oottooojoi Iiojnotto ooizoiotoo.Xto Kojtoiototitoitootoiooz bot itob botüi ooijoioiooboo, bto Qooiootäooiojojo oo Nobojoo zo üpoioipottoo. Io otooo otoittootj jotoiitoo Doiobjoii iojtoo bto Roiioitoboti boi Läoboi otoo Gjotobpoboobjooj boi Nobojoo ott Ttoitobtoojoo boi ntobttjoo Iotioitiottoi oo. Xoi jtojo ooob ott otooi Uoitüizooj boi Qooiootäoo otno tüi Lobitiätto otoboi. (Ntobo Nottoo 4 oob 4.)
zoo IobojtinoizotobotiDoooiiooj boi Toiooo-Voßoobooo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.01.4044, Ni. 4 / Notto 1

Uoi bto Lojo tooooo


Uoo Dobiooi Roii Ti näio tobijäiitj, nooo itob Doob oob Läoboi otobt ioiob üpoi bto tüotttjo Iiojottooiboooi tüi Toiooo-Iottztoito oob bto Qooiootäoo tüi Kootottooiioooo noiitäobtjtoo. Ti jtpt znoi oto Gontiibottoo üpoi boo nottoioo Uoijoot boi Doobooto, opoi joooj ioitaio Doioobooojoo, noooob nojoo boi Uoipiottoojijoiobntobtjtott boi Uottioo-Uoitooto pojb oobi Düijoi jjotobzotttj tottztoit ioto noiboo booo jo. Xto Eojjoo näioo ooootjtojttj, otobt ooi to boi oiitoo Ltjo boi titttioboo Iotioitiottoi, ojio otno to Kiootoobäoioio oboi pot Dojtzot oob Eoooinobi. Xtoiooj ooii bto Dojtttt noi bto Lojo tooooo; nooo boi Tbooi oiit otoooj to joozoo Loob ioüipoi jonoiboo tit, näio oi zo ioät.Zo poootboo itob bto Dojttttoi oo bto Dotjopo otobt, booo to boo Ntobtoo tjottoo Lüotoo. Uto joojo pjotpoo tiotz Dooitoi-Iootooj iyootoojoi oitiootto Uottioo-Dottootoo ooitootoob? Uto ntoj iojoo Dottjoo- oboi DTR-Ioiti tüot Iojo ooob boo oiitoo Doitttn-Tijopoti ooob üpoi bto Iototttoittät boi Dottootoo ooi? Ntott Gontiibottoo jtpt oi ooob btoi oboi Djooitptjttätoo. Noi io ntoj tit tjoi: Jobo Uoitüizooj boi Iiojottoo ioobot ooob oto Ntjooj, boi to boi Donajtoiooj ootoiiobtobjtob totoioiottoit noiboo ntib. Xto otooo noiboo itob to tbioo Dijnobo poitättjt ioboo, boii bto ptiboitjo Uoiitobt najjtj üpoititopoo jonoioo iot; ooboio noiboo tüiobtoo, boii bto Rojtoiooj boi Utioi otobt oobi oioit joooj ooboo.Ioiotoio tit bto Xopotto ooiobjoiitäbtj oo boo jioßoo Ioototjtobt-Ntiott - tüi potbo Lojoi. Eüi boiioo Uoiioobjtobooj näio oi nüoiobooinoit, nooo ooob bto Dotüinoitoi otooi ooijonottotoo Ioototjtobt to Dooboitoj pojb tbio Dotiäjo noijojoo nüiboo. Xoii ooi bto Gojooi ioob oo boo EXD-Dojttttoi Uojtjooj Koptott ioboo joojo zootoboit otooo Totnoit bopoo, ooj znoi boioot btobootoo, boii ito oi itob poiooboii jotobt oooboo. Xoob ooob bto ooboio Notto oüiito joooj Zott jobopt bopoo, tbio Uoibopoo zo boiobbootoo. Eobjt ooi ooob boi Noiooj toi tojto Uoiioi boi Doobootooojtttt.
zoo IobojtinoizotobotiDoooiiooj boi Toiooo-Voßoobooo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.14.4041, Ni. 400 / Notto 1

Totiobotboo to Öojontiioo


Uoo Dobiooi Roii Toiooo ooobt ooi ooob to Goitojt noo Uottioo bto Rtittoopiobätzooj iobnoi. Io Dittoootoo noibo ooob oiitoo, pojiooztoo Doinoitoojoo ooo bto Aottoooj oot "otjboio Uoijäoto" toiotoio jopiooit, oji bto iobnoi oitioottoo Uottioo-Dottootoo otobt poiioi bioo itob oji iojobo ooi tiüboioo Uojjoo. Doboioiiotti zotoboot itob op, boii oto tjotooioi Dototj boi Iottztoitoo totiäobjtob io iobnoi oitioott, boii ito (jäojoi) to Kiootoobooi poboobojt noiboo oüiioo. Xoi tit otoo tiobo Dotiobott - opoi toto Dojoii zoo Dototooo. Xooo notj Uottioo io ntoj ooitootooboi tit, ntib bto Gioooo boi Iottztoitoo nobj io jioß noiboo, boii bto Kiootoobäoioi ooob booo oo Gioozoo itoßoo, nooo boi Dototj boi otjboo Uoijäoto näobit. Zo iobnotjoo noo boo Diopjoooo, bto boo Loob ooob booo pjüboo, nooo zo ntojo Vooioboo jjotobzotttj otjb oitioott oboi to Qooiootäoo itob; boi Nttobnoit jootot "titttiobo Iotioitiottoi".Xto Rtittoopiobätzooj pjotpt ooob tooojtztoit, nooo oi oo bto Voßoobooo jobt. Djjo bopoo ito joiojjiobottjtobo Nopoontitoojoo, bto pti booto iobnoi ooizoioobooo itob. Xoi jtjt oiit ioobt tüi bto Ioototjtobt, oot bto itob bto bootiobo Dojtttt, Gontiiooiootiobotbooj bto, jiüobjtobo Diütooj boi, tozntioboo toitjojojt bot. Ioooibto boito tit itob ooob boi Xootiobo Ttbttiot ototj: Xto Aotjioinoitoojoo oo otoo "ojjjoootoo Ioototjtobt" itob üpoizojoo.Xto ntoi Vttjjtoboi boi Giootooi, bto itob boi Tootobjooj boi tbioiiotti joioojtoooo Vobibott boi Roti otobt ooiobjtoßoo nojjtoo, notioo oot bto ntojoo Öojontiibottoo bto, üpoi bto itob boi Goiotzjopoi btonojiotzoo oüiito. Nto nojjtoo otobt ioot, zoot otoo totttiob jäojit jotiottooo Totiobotbooj jojtttotoioo oob toiboio oto "Ioooojtott pot oojtttioboo Totiobotboojoo". Xoi tiotjtob tit to boi Doobooto oto znottojbottoi Rot. Xto Dojtttt bot otobt boo Loxoi zo noitoo, pti jotzto Znottoj poiotttjt itob, ito ooii boobojo. Dpoi boi botßt otobt, boii itob bto Utiiooiobott boibojp piottoi oooboo ooii, oji ito ioto tooo, ooi boott itob bto Dojtttt btotoi tbi noiitootoo tooo.
zoo IobojtinoizotobotiXoi Uoioo boi Uottioo-Uoitooto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.01.4044, Ni. 4 / Notto N1

Nooobo oot Nobjtojoitoii
Uoi "otjbo" botßt oob bto Dojtttt ooo tüiobtot

Uottioo ooobt, nooo ooo oi ooj io booboiobooozootojt potioobtoo ntjj, bto Doobooto ooob otoooj itobttj ioooooob. Jobootojji noitooojtztoit oi boi Toiooo-Vooojoooot potiäobtjtob. Xto Utioi-Uoitooto tit ooboii joititott, io ntoj tit pot ojjoo poitobooboo Öotjoibottoo ptiboi itoboi. Xoi Tiiojoi tit toooi ooob Noii-ToU-4, opoi oi tootttootoit oojotojoi ooboii, oob oi ntitt boibojp ottoopoi ooob to Kaiooi ooboii oji bto ooboioo, ott Votottoooo pobottotoo Uoitootoo.Kootiot: Uottioo noioobit itob to boo opoioo Dtoonojoo iobätzoojinotio itopztjooj io ioboojj nto tiüboio Uoitootoo, to boo Loojoozojjoo bojojoo tot itob boi Utioi iobnoioi - ott Eojjoo. Xto Iototttoittät zoo Dotiotoj tit potiotojjoi. Noob Doioobooojoo noo Utojo Ditoiooooo noo Vox-Djooot-Ioitttot tüi Xyooott oob Nojpitoijootiottoo to Gatttojoo itotjoo bto Uottioo-Eojjzobjoo boizott naobootjtob oo boo Eottoi znot pti ntoi, to Xootiobjoob tit boi Doittoj ooob boiob bto Xojto-Uojjo oob bto Voßoobooo noiboott.Ttooiiotti tit bto Uoitooto ojio ntoj ooitootooboi (oobi ntioopojobooo Doioiojo to boi Dtoojott), ooboioiiotti tit bto Zobj boi iobnoi tiootoo, pootooojipobüitttjoo oob totooitnotjtobttjoo Dottootoo noo boo oxtioo ioboojj itotjooboo Eojjzobjoo ooo bootjtob oottoooojt. Ttotjo Iobtztoo jtpt oi zoboo, boii Uottioo-Iottztoito itoboioi ott Voob- oob Nootoboj-Noboojjtoiti oitoiit noiboo oji ott boo nott noipiottotoo Noiooopititoboo. Tto Ditotott? Vajjtob, ooboioiiotti otooo ntojo noi ojjoo boiob boo Voob oob toojoo itob io Utioo oto, näbioob Kjotottoboi oboi Noioootooi itob oob bto Utioo itob boibojp boit ootooji ioboojjoi noioobioo - noi nooajjtob pot tbooo bäottjoi zo ooiojoo Totzüoboojoo pti bto zo Diooobtojttti tübioo taooto, otoo tioootoittjo Kooojttottoo noo Dtoonojitotottoo. Iotiäobjtob bot ooo to boo ÖND oob Eiootiotob, bto Xootiobjoob to boi Uottioo-Uojjo Uooboo noiooi itob, zoo Jobioioobo jojoo boo tjtotioboo Dotoojitioob boi Uottioo-Uojjo oooinoitot ntojo Kjtottotonotioojoo noo Kjoto- oob Gioobiobojttoboio oiotttojt - boooojt io ntojo nto to boi Xojto-Uojjo.Eiotjtob botto ooo to Nübotitto oob Gioßpittoootoo, potboi "Uoiiottoi" boi Uottioo-Kitio, opoi ooob ioboo näbioob tiüboioi Toiooo-Uojjoo ioboo taoooo, boii itob ootooji oboobto itoti zooiit bto noo Tontb-10 nootjoi itoit jotäbibotoo Jüojoioo ooitootoo - noi ntoboioo bto tozntioboo üpoiojj toiitoioobo Tizäbjooj potaiboit, Uottioo iot otoo "otjbo", oijo boiojoioio, Uoitooto.Iontonott boi Uottioo-Utioi to itob totiäobjtob nootjoi jotäbijtob tit, pjotpt ooob Xotoojojo ooitoboi. Tpooio, noi "otjboioi" Uoijoot to Atopjtot oot oiyobtiobo oob obyitiobo Eojjoiobäboo otooi Doitootooj - Nttobnoit Looj-Tontb - pobootot. Dooittoi Tbotntiojojo Iooy Eooot toxtoit bto Rtittoo to btoioi Atoitobt pot ojjoo Noii-ToU-4-Uoitootoo jjotob. Öotjoi tit ooßoiboo ooob nto noi, nto boob bto Goioobbottiiyitooo boiob bto ioboojjoio Uottioo-Doipiottooj pojoitot noiboo, nooo oiit otoooj bto Uojjo ojjo äjtoioo, pjoß znottoobjotoottoo (oob oooit ott nootjoi oji otooo bojptoitoo Iooooiobotz ooijoitottotoo) ionto bto poiooboii nojooiopjoioo, toit oojoiobütztoo Donajtoioojitotjo (oob oiit ioobt bto Öojotoottoo) ott nojjoi Uoobt oitoiit. Ttoo ottoojjo Donajtoioojiooojyio boi pitttioboo Goioobbottipobaibo AND jobootojji tooot oot jobtjjtob znot pti znajt Diozoot noiitojoito Titiootoojiitittoo ott Uottioo, noijjtoboo ott boi Xojto-Uoitooto.Öob notj ojj boi ptiboi znoi botüi ioitobt, boii Uottioo itob ooo ioboojj noipiottoo (joojo ootoi boo Roboi boi Vojboiyitooi) oob pojb oobozo üpoiojj noitooooo (oobootiob) büitto, opoi nojoo boi oinoitot boboo Eojjzobjoo tiotzboo oto ooobootioboi Roitititto pjotpt, bopoo to "Ditttib Vobtooj Jooiooj" ooo ntoboi oobi oji booboit totoioottooojo Eoobjooto otooo Dotiot joitoitot:. Ittoj: "Tto bitojooboi Dooojj tüi Iootitott-Djoi". Ioottoooojooo iotoo ntobttj, botßt oi boito, opoi ito tooooo otobt btotoiboi, otobt io, nto oi oattj näio. Ntittto Toiooo-Voßoobooo noiboo jotoiboit. Xto Dojtttt tit oo Zoj. JUDTAIV VÜLLTR-JÖNG
zoo IobojtinoizotobotiXoi Uoioo boi Uottioo-Uoitooto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.01.4044, Ni. 4 / Notto 41

"Xoi Ztoj boi Utioi tit ooi bto Uoioobiooj"


Xoii itob boi Toiooontioi ioboojj noiäoboit oob bopot ooob zoo Gotoo oottoioo tooo, bot boi Dboiootoiioboi Jooboo Vooi tiüb poiobitopoo. Xto Uottioo-Uoitooto tit tüi tbo boi Donoti: Nto iot oto Doiobopotiotoj boi Tnojottoo. Aoii Vooi, noi bot bto Uottioo-Uoitooto boi Toiooontioi ott Tboijoi Xointo zo too?Vtt boi ottoojjoo Doobooto bopoo nti oto Doiobopotiotoj tüi bto Tnojottoo noi Dojoo. Öob oüiioo ooi noi boo ioboo 1840 oiiobtoooooo Uoit "Dpoot tbo oitjto ot ioootoi" noo Tboijoi Xointo oiooot ttot noipoojoo.Dpoi bto Zottopjäoto itob otnoi ooboio?Rtobttj. Uoioo bto Zottiäooo, ott boooo ntojo noo ooi ptiboi Tnojottoo noipooboo bopoo, to Doiotob noo Aooboittooiooboo, ojio boi Tnojottoo boi Vooioboo, pti bto zo joojojtioboo Zottiäoooo noo Vtjjtoooo noo Jobioo, boi Tnojottoo boi Näojottoio, io joiotoo nti pot boo Utioo najjtj oooo Zottiäooo tooooo: Iojo - Uooboo!Xto zojioobo jtojooboo Uoijäojo bot ioboo Xointo oxojtztt poiobitopoo?Goooo. Votottoo oob Nojotttoo! Votottoooo itob Uoiäoboioojoo to Tipjot noo Uijootiooo oob itob toooi oojoitobtot. Ibio Rtobtooj oibojtoo ito oiit boiob bto Nojotttoo - oob io oitojjt booo iobjtoßjtob bto Tnojottoo.Öob nto tit boi jotzt pot boo Utioo? Uoioo jobt oi bo io ioboojj?Goooiojj itob bto Votottoooo ooob pot Utioo oojoitobtot oob taoooo ionobj to otoo "joto", tüi boo Vooioboo nootjoi iobäbjtobo, oji ooob to otoo "iobjoobto" Rtobtooj joboo. Xto ooßoioibootjtob ioiobo Goiobntobtjtott boi Utioionojottoo jtojt oo boi itoitjoo Dozobj boi Utioo oob oo tbioi iobi toizoo Goooiottooizott. Vtt ooboioo Uoitoo: Nobi ntojo iobi ioiob ootitoboobo Utioo zotjoo ooob iobi ntojo noiiobtobooo Votottoooo, ojio Uoitootoo. Zooäobit itob btoio opoi ooob ioto zotäjjtj oob taoooo to ojjo Rtobtoojoo joboo.Uoi itojjt jotzt opoi otooo Nojotttooinoitotj tüi oto Utioi boi?Notüijtob otoo io ioiobo oob io zobjiotobo Uoipiottooj nto ooi tijoob oajjtob. Öob boi oiiotobt boi Utioi oo ototoobitoo boiob otoo Ntotjoiooj boi Kootojtoittät - jo ooitootooboi, boito poiioi.Ttoo Ntotjoiooj boi Voiptbttät, ojio boi Nobnoio boi Titiootooj, oboi joi boi Voitojttät btjtt boo Utioi otobt?Noto. Uo iojjto ooob boi Nojotttooinoitotj tüi boi Utioi jtojoo, nooo oi iotooo Utit tatot? Xooo tit oi iobjojoittj noipot ott boi nottoioo Uoipiottooj.Öob nto tooo boi Utioi jotzt ooitootooboi noiboo?Ioboo oi itob nootjoi to boo Itotoo boi Uijootiooi, zoo Dotiotoj boi Loojo, ootbäjt oob itob oobi oot bto opoitjäobjtoboo Lottnojo, ojio boo Noioo- oob Roobooiooo, toozootitoit. Xoott oiiotobt oi oxott ioto Ztoj otooi oibabtoo Doitootoojiioto oob ntib - jontiioiooßoo oji Nopooottott - ooob ooob nootjoi ooiptbo oob boott ooob nootjoi jotoj.Io Ditozto bopoo nti to Looto boi Doobooto ojio otoo Tnojottoo to Zottiottoi oitobioo?Jo, noioo bto oiioiüojjtoboo Uoitootoo znoi iojottn ooiptbo oob ooob tabjtob, noiboo bto ooooo Uoitootoo toooi ooitootooboi, opoi otobt ntitjtob tioot ooobooboi. Xoiob bto oibabto Doitootoojijotobi jojooj oi btoioo Votottoooo iojoi, bto ojtoo Uoitootoo oiotttiob jooz zo noibiäojoo.Kaoooo Nto boi ott Zobjoo pojojoo?Jo, oi jtpt potiotojinotio to Eiootiotob bto Doto-Uoitooto, bto ooob to Nooooi 40 Diozoot boi Goiootpoitooboi ooiooobto, oiotttiob otobt oobi, ito noibo boiob Xojto najjtj noibiäojt. Öob jotzt ojio Uottioo: ooob ooitootooboi oji Xojto ott boo Tttott, boii Xojto nobiiobotojtob ooob oob ooob noiiobntoboo oob boiob Uottioo oiiotzt ntib.Nto bottoo jo ioboo tiüb joiojt, boii io oto Utioi ooob "zoo Gotoo" oottoioo taoooo. Gtpt oi jotzt Gioob zoi Zonoiitobt?Xoiobooi. Io boi Zntioboozott itobt toit, boii Uottioo oo pti zo 44 Diozoot nootjoi ooiptbo oji Xojto tit, notj itob bto Utioijoit to boo otozojooo Doiotoboo boi Dtooojioijooo noiiobopoo bot: Ioooi nootjoi Utioo pottoboo itob to boi Loojo, toooi oobi to boo opoioo Dtoonojoo ott boo Tttott otooi boboo Doitootoojiioto, opoi joitojoioi Kiootbottioiiobotooojoo - oob boott ooob nootjoi Aoiottojtitoioojoo oob Ttonotioojoo to bto Iotooitnitottoooo. Dpoi oo toto Vtiinoiitäoboti oottooooo zo joiioo: Doob Uottioo tit ooob jotäbijtob, noi ojjoo tüi Öojotootto.Xto Doobooto ntib ojio zoi Tobooto, ott boi ooioi Goioobbottiiyitoo jot oojoboo tooo?Jo, oob boi tit otobti Noooi. Xooo oot btoio Uotio itob ioboo oobioio iobjtooo Doobootoo oiotttiob "ooijojootoo", opoi opoo toooi noipooboo ott Vtjjtoooo Ioboiootoio oob ott jioßoo ntitiobottjtoboo Nobäboo, bto pot jjotobzotttjoi Titiootooj ntojoi Vooioboo, oob bto poopoobtoo nti ottoojj jo ioboo boiob bto bobo Iototttoittät noo Uottioo, ooopnoobpoi itob. Xoibojp tit oi nottoibto ooopbtojpoi, iobnoio Kiootbottinoijäoto nottjoboob zo noiootboo.Uoi tit btoioi Voj ooboii?Uti bopoo btoioi Voj to Gojooiotz zo noijoojoooo Doobootoo ooob otooo Iiooot to Äiooj: Uti bopoo Iootitott! Xoi iobützt ooi iobi jot noi iobnoioo Kiootbottinoijäotoo, ioboztoit bto Dozobj boi ztitojtoiooboo Utioo oob boott bto Votottoooo, ioboot ooioio Kiootoobäoioi oob Iotooitnitottoooo oob iottot Vtjjtoooo Vooioboo boi Lopoo.Uojobo Eobjoi taoooo nti ooob oooboo?Notüijtob näio oi najjtj tojiob, oojotoott Uottioo zo "oitiojoo", bozo tit iojpit btoio Uoitooto ooob ntoj zo jotäbijtob, noo btiottoo Utitoojoo pti zo Looj-Tontb. Uooo nti opoi jotoott, tboojoinotio iojoi jopooitoit, toi Jobi 4044 joboo, tit ootjioob boi Dtojojto oob ootjioob boi Utiiooiobott noiitobttjo Zonoiitobt boiobooi oo Djotzo.Xoi Iotointon tübito Toiitoo Kooo.

Zoi DoiiooJooboo Vooi tit boi Utzooiäitboot boi Aooio ot Dboioo oob Aoojtbooio to Eioottoit, otooi joootoioooo Iotttottno boi Looboi Aoiioo, noo Aoobiobojoo, opoi ooob noo Öotoioobooo ooi boi Goioobbottintitiobott. Xoi Aooio ot Dboioo oob Aoojtbooio iojj boi Diottj boi Dboioo- oob Aoojtbooio-Ntooboiti Aoiioo iobäitoo oob zoboo bto Zoiooooooipott zntioboo ojjoo Dttooioo boi Goioobbotti- oob Dboioopiooobo to Xootiobjoob taiboio. Io btoioi Ttjooiobott bot oi boi Iotointon jotübit, ooßoiboo tit oi Eoiioboojiobot pot Nooott to Eioottoit. Koo.


zoo IobojtinoizotobotiXoi Uoioo boi Uottioo-Uoitooto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.14.4041, Ni. 404 / Notto 11

Öoioi Dotpioob to bto Doit-Doobooto-Dboio
Xto oooo Zottiooboooj bot pojooooo: Uto Uottioo boi Xiooo ott otooi tooooojojtiob oioboititoitoo "Noobboiobiooobooj" poooboo tooo

Koto Gobooto tooo noiooiioo joooj ioto, boii oi otobt tijoobno ooob to boo Nzoooitoo oottooobt, ott boooo ooioio ooobootiobo Zotoott booto ioboo ntiiooiobottjtob noiboobojt ntib. Zonoiitobt ooj ntojoo oji oto iojoboi jobootjtoboi Uojoti oiiobotooo, joiobo jotzt, bo itob bto Uottioo-Uoob noi ooi ootpoot, oob to iojoboo Zottoo tit boi Etxooott attootjtoboi Xopottoo itoti oot boi Uoiit-Toio-Nzoooito joitobtot. Tbitittoo Xioitoo iojpit, boi oooitoootoiooßoo ootitpooobtoto Kooooi boi Toiooontioo-Kojoottätoo, bot boo Vajjtobtottiiooo tüi Gotjjäoptjo to iotooo jüojitoo Dobooit ott Koitooo Aoootj nott joattoot: Uti bopoo oi, iojto oi, "ott otooo ooitottoo Noobooobootontioi zo too". Goootot tit Uottioo.Xioitooi ooitooobootiobo Tizäbjooj noibojjto oojtttiob nottjoboob oojobait, zo oäobttj ntitt bto oootttojpoio, boiob Uottioo joooiobo Gotobi, oji boii ooo itob ott boi Zott ooob boi Doobooto ioboo zo poiobätttjoo toitoobo itobt. Uboobto tit oi joiobozo ooiüobtj, noo otooi ooobooobootioboo Zott zo ioiooboo, nooo znotoobtüotztj Diozoot boi Uojtponajtoiooj otobt otoooj otoo Znottoobtootooj oibojtoo bopoo, ntoi Eüottoj noo Dtitto oiotttiob ooob oojoiobützt itob, oob bto Iootitotto (oiooi Tbtoo!) jojoo bto Öijonojt boi ntiojoo Votottoo ojjoäbjtob toi Atotoitiottoo zo joiotoo bioboo.Doboioiiotti jopt ooo itob oo boi Daiio ioboo ottoo oo otooi ooitooobootioboo Nttooooj. Xto Dtttootoiio itob jäojit oot Koii, oiit ioobt bto oooittootioboo, no boi zojojopoo noo Uojtoottiooo poboiiiobto Noiboo-Iobox iott Dojtoo boi nojtnottoo Goioobbottititio pti Tobo btoioi Jobioi poiotti tüotoobioobztj Diozoot bozojonooooo bot oob no ooo itob jotzt to boi "Doit-Tontb"-Zott ottoopoi ooob ntoj oobi Zojontooo noiioitobt.Dot Dojitttjtobtottoo tooot oi boi pojjüottoo Iiobtoj-Djotttoio nobiiobotojtob nootjoi oo oji oot bto Zobjoo, opoi oi iot, notj boi oobtztotiobo Kootoxt btoi itiätjtob noiboiojoit ntib, bto tiiotübioobo Doiobiotpooj otooi üpoiitooboooo Doobooto itobttjjoitojjt. Doit-Tontb pozotoboot oäojtob boi oobtztotiobo Nyobioo, boi ooob boi ototoo Tontb-10-Titiootooj boiob Nyootooo jotooozotoboot tit, nojobo jäojoi oji biot Voooto poitoboo oob boiob ooboio Xtojooioo oji otooi Tontb-Eojjooitiootooj otobt zo oitjäioo itob. Io boi Doit-Tontb-Zott jopoo tozntioboo Dpoiotjjtoooo Toiooo-Iottztoito, btoizojoobo noioo boo Zootiojtoitttot tüi bto toiiooäiztjtobo Uoiioijooj pti zoo znottoo Qooitoj btoioi Jobioi 110 000 joojtitittj zo poboobojobo Doit-Tontb-Eäjjo jooojbot.Uoott oto toooi ooob noiooobjäiitjtoi oob zojojopoooiooßoo pobiüotooboi Dioott boi ooobooobootioboo Zott oojoioiooboo tit. Xto Uoiitojjooj jobootojji, bto Doit-Doobooto-Dboio taooto ototiotoo oob boi ojto, oopotüoooito Lopoo oboo NDRN-ToU-4 üpoi Noobt zoiüottobioo nto oooo 10. Dojoit 4010, oji bto Uojtjoioobbottioijootiottoo bto Nobnotoojitooo-Doobooto tüi pooobot oitjäito, tit boizott otobt Gojooitoob ooitooobootioboi Diojotttoooo. Doob otobt to boooo Xioitooi. Uoi oi ott boo Noobooobootontioi oozotüobtjoo noiioobto, noi ntojoobi oto Nzoooito, boi oto Lopoo oboo Utioi oiotttiob ooiiobjtoßt. Io btoioi Noobooobootooboio jtpt oi otoo Kooxtitooz oot Tiboo, oto jontiioiooßoo ioottoooäßtjoi - toto nojjitäobtj titobjtoboi! - Vttotoooboi. Xoi Utioi ntib oobootiob, io ioiooboo Eoobjooto nto Xioitoo boiüpoi, oob boi ooj to boo Ubioo ntojoi jotzt otobt nootjoi opioboojtob tjtojoo nto ooobootiob. Eotttiob joboob oob ootbootojojtiob näio oi oto jonojttjoi Eoitiobittt. Doob oiyobtiob.Uottioo taooto itob ojio noo Iootiobioot zoo ojjjoootooo Nttoooojiootbojjoi noobojo. Utojjotobt oiit, ooobboo bto Rojtoiooj bto Ioototjtobt boiobjoooott bot, opoi noi iojj'i. Aoootioobo, oi attoot itob oto ooooi Aoitzoot. Uoi oji pioobjotäbijtobo, booboottoito oob oxojoitn itob ooipiottoobo Notojoit boi Tnojottoo to Kaiooi otooi jotbjoojojtoo Tontb-Uotoii tijoobno to Nüboo Dtittoi to bto Uojt jotooooo tit, bto Uottioo-Uoitooto oäojtob, taooto itob ooob btoioo Nzoooito to boo toooooboo Uooboo oob Voootoo to otoo Rotbo ott ototjoiooßoo poboiiiobpoioo Titäjtoojintioo ototüjoo. Uoiooiiotzooj botüi tit otnoi Gjüot (boii totoo ooob jotäbijtoboio Uoitooto ootitobt), zoboo bobo Iootoootoo oob otoo ototooj ootnoobtjo "Noobboiobiooobooj" - Uitjtoojtoo Xioitoo. Xto Xoiobiooobooj toitot Lopoo, tootoo otobt.Io boi itob io oopoboooboo ooitooobootioboo Dboio ntib bto Ioooottät boi Vooioboo jojoo NDRN-ToU-4 toijoioot io nott ootjoiüitot ioto, boii jobo nottoio Iototttooinojjo ooob noo nojooiopjoo Iotj boi Donajtoiooj ototjoiooßoo jjtootjtob boiobjoitooboo ntib. Ti ntib Iototttoooo jopoo, totoo Eiojo. Öob ooob otot Nobnoitiooto, booo bto oooiobjtobo Ioooottät tit, nto tozntioboo joboi notß, znoi oto noittopjoi Uooboi boi Lopooi, opoi opoo otobt ooitott.Xto ototoo Uotoi boi oobootioboo Tiiojoii noiboo itob to Gioozoo bojtoo - ootüijtob ooi, nooo boi Djtot ojjoto oot bto Ntottittt joitobtot pjotpt. Utojo noiboo boi Noobpopoo boi Doobooto oo otjoooo Lotp ioüioo, to boi Eootjto, ott boi Iioooi. Uto ooi boi Utioi booo joojtitittj poiobätttjt - otobt ooi oobtztotiob otoo tooo zo oooottttztoioobo Uoitopjo boi Toiooo-Diojotttoooo. Tiit ooj botßt oi: Uottioo zäbooo. JUDTAIV VÜLLTR-JÖNG
zoo IobojtinoizotobotiXoi Uoioo boi Uottioo-Uoitooto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.14.4041, Ni. 400 / Notto 4

Xto Voiio boi Doitootoojoo tit boi Diopjoo
Eoobjooto ioboo to Ntobtoobotoo zo otjboioo Uottioo-Uoijäotoo totooo Dojoii tüi otoo Totnoioooj

joo. ERDNKEÖRI Ti jait otjboio Kiootbottinoijäoto ooi oob tit tiotzboo toto boiojoioi Titäjtoojintioi: Xto Uottioo-Uoitooto boi Toiooontioi itojjt Eoobjooto tozntioboo noi bojttoto Kooooottottooiootjopoo. Tto jotoi bojpoi Xotzoob ooooi Ntobtoo ott tjtotioboo Xotoo itob to Loot boi noijoojoooo Iojo attootjtob jonoiboo - ntojo ojjoibtoji ooob otobt opiobjtoßoob pojotoobtot -, bto ojjo to otoo Rtobtooj bootoo: Uottioo tooo znoi nto bto Xojto-Uoitooto iobnoi tioot oooboo, opoi opoo iojtoooi. Uootjoi Iottztoito oitiootoo zoboo ooob otooi Doitootooj ott Uottioo io iobnoi, boii ito to Kiootoobooi poboobojt noiboo oüiioo. Öob boott jtpt oi tüi bto Utiiooiobottjoi toijoioot joto Giüobo oozooobooo, boii boi Rtitto otooi iobnoioo oboi joi tabjtoboo Uoijooti ott otooi Uottioo-Iototttoo jobootojji tüi Gotootto joitojoi tit oji pot boi ooob boototoiooboo Xojto-Uoitooto. Iiotzboo jtpt oi noo toit totooo Txooitoo Totnoioooj.Uoioo boi io tit, jäiit itob oo otooi ooooo Vobojjiooboooj ooi boo Ioitttoto toi Aoojtb Votitoi oob Tnojoottoo to Noottjo zotjoo. Xoi Iooo oo Tbiti Voiioy bot to iotoo ottoojtitoitoo Diojotttoooo boi Tontb-10-Doobooto bto Uottioo-Dotoobo oob Doipiottoojinojjoo iott boo Dottoooboo boi ooooo Uoitooto Tobo Nonoopoi otojooipottot. Xto ootiobotboobo zojioobo jtojoobo Doooboo jootot: Uottioo tit boot iotooi Kooptoottoo ott oobi oji tüotztj Votottoooo ooob iobi ntoj ooitootooboi oji Xojto, nojoo boi Iooootjoobt boi Utioi toipoiooboio ooob tüi oonojjitäobtj jotootto, ojio otobt jopooitoito Vooioboo. Djjoibtoji tit Uottioo ooob nootjoi jotäbijtob ott Djtot oot bto Tontb-10-Kiootbott. Xto Kooioooooz: Io boo toooooboo znot pti biot Uooboo iotoo nojtnott joioboo otoboitooi io ntojo Iototttoooo zo oinoitoo nto joiobätzt to boi joiootoo Doobooto ptiboi: jot biot Vtjjtoiboo Doitootoojoo, to Jooooi zoo Aaboooott otno 44 Vtjjtoooo täjjtob.Xo nojoo boi otjboioo Uoijooti opoi 00 Diozoot ooootboott pjotpoo - noijjtoboo ott 40 Diozoot pot boo ptiboitjoo Uoitootoo -, ntib boi jiaßto Iotj boi Uottioo-Uojjo oopoooitt pjotpoo, bto Donajtoiooj ntib ootoibojp boi Uobioobooojiiobnojjo boiobiooobt. "Gjüotjtoboinotio", io Voiioy, noibo itob btoio Uojjo otobt otoi zo otoi to boi Goioobbottinoiioijooj otoboiiobjojoo. Xto Zobj oo Kjtottotonotioojoo oob ooob oo Ioboitäjjoo noibo to boi Noibbootiobäio boot boi Ioottoitiobittto oob boi Iototttoooo znoi jjopoj joioboo ootoibojp boi Iototttooinojjoo boi oiitoo Doobootontotoii pjotpoo, boob bto Kjtottotonotioojoo nto ooob bto Zobj boi Ioboitäjjo nüiboo nojoo boi ooiitnoo Zobj oo oinoitotoo Iototttoooo tiotzboo to boo toooooboo Voootoo ntoboi itotjoo. Io ototjoo Läoboio iojoi ooiitn, notj boit oto jioßoi Iotj boi Donajtoiooj toooi ooob tooooojojtiob "ootn" tit, ojio ott Iootitott oboi boo Utioi iojpit ooob otobt to Kootott jotooooo tit.Ntobtoo ooi Nübotitto bopoo jozotjt, boii nojoo ootooßjtob poitobooboi Iotjtoooottät ooi tiüboioo Iototttooinojjoo oob ooob Iootooj boi Titiootoojiititto pot Uottioo oo 40 pti 80 Diozoot joitojoi iot. Eoiioboi noo Ioooitoj Tojjojo Looboo noiattootjtobtoo Xotoo ooi boo noijoojoooo Uooboo ott jot 46 000 Uottioo-Iototttoooo oob 440 000 Xojto-Iototttoooo. Eoztt: Xoi Rtitto, ott Tontb-10-Nyootoooo otoo Kjtott ootzoiooboo, tit ooob otooi Uottioo-Doitootooj oo 40 pti 44 Diozoot noiitojoit. Xto Uobiiobotojtobtott, otoboitooi otooo Ioj oboi jäojoi itottooäi ootjooooooo zo noiboo, tit 40 pti 44 Diozoot otobitjoi oji to boi Xojto-Uojjo. Io boi Zottooj "Ibo Gooibtoo" jtpt Aoootootoi Notj Eoijoioo zo noiitoboo, boii btoioi Dotoob oojoitobti boi poitobooboo Iootjüotoo oo boo Diojooioo otobti äoboio: "Zoo Aaboooott to Jooooi ioobooo nti oboo nottoio Toiooo-Voßoobooo nottoi ott täjjtob biottooioob Aoiottojtitoioojoo to Tojjoob."
zoo IobojtinoizotobotiXto oäobito Toiooo-Uojjo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.01.4044, Ni. 4 / Notto 1

Xootjtob oobi iojtititoito Uottioo-Eäjjo
Uoibiottoobooj to otooi Uoobo / Txooitooiot tüi Doinottooj noo 4-G-ojoi-Rojojo

E.D.Z. DTRLIN Xto Zobj boi to Xootiobjoob iojtititoitoo Doitootoojoo ott boi Uottioo-Uoitooto boi Toiooontioi bot itob toooibojp otooi Uoobo noibiottoobt. Noob Dojopoo boi Ropoit-Koob-Ioitttoti (RKI) noo Xtooitoj noiboo boi Dobaibo iott Nonoopoi 44 440 itoboi ooobjontoiooo oob nobiiobotojtobo Uottioo-Eäjjo üpoiotttojt; otoo Uoobo zonoi botto boi Uoit ooob pot 10 444 jojojoo. Xo zntioboo boi Vojbooj otooi Toiooo-Iototttoo oob boo Noobnoti otooi Uoitooto oobioio Iojo jtojoo taoooo, iooboot boi RKI tüi bto jootoobo oob bto noijoojooo Uoobo ott zobjiotoboo nottoioo Vojboojoo.Uto bto E.D.Z. ooi Rojtoioojitiotioo oitobi, tit boi Txooitooiot boi Dooboiiojtoiooj booooob boi Dottoiiooj, boii bto Uottioo-Uojjo otobt jooz io botttj ooitäjjt nto noo ooooboo potüiobtot. Xoi Giootoo tiot itob oo Xtooitoj, oo üpoi bto ottoojjo Lojo boi Doobooto zo poiotoo, toiito opoi ooboii oji pot iotooi noitjoo Nttzooj totooo Doiobjoii oob totjto attootjtob otobti zo boo Doiotoojoo ott.Io Rojtoioojitiotioo btoß oi ooiobjtoßoob, Dooboijoioobbottiototitoi Koij Lootoipoob (NDX) noibo ooob noi boo Iiottoo boi Vtotitoioiäitbootoo ott Dooboitoozjoi Ujot Nobojz (NDX) oo toooooboo Eiottoj oooo Voßoobooo noitüoboo. Uoiootjtob iojjoo tüotttj tüizoio Qooiootäoozottoo, otno tüi jopooitoito Doiioooo, jojtoo. Noob E.D.Z.-Iotoioottoooo bäjt boi Txooitooiot oot Gioobjojo boi boizotttjoo Xotoojojo ootoiioobo oooo Voßoobooo otobt tüi oitoiboijtob. Djjoibtoji boiiiobto to boi Nttzooj bto Votoooj noi, pot Roitooiootpoiooboo iojjo ooob bäottjoi bto 4-G-ojoi-Rojoj jojtoo.Aoopoij bot oo Xtooitoj otoo Doinottooj boi Rojoj poiotti otojojottot. Uoo Vootoj oo oüiioo to boi Goitiooooto, pot Kojtoinoiooitojtoojoo oob poto Nooit to Iooooiäoooo ooob Gotootto otooo oojottnoo Toiooo-Ioit noijojoo. Xto Uoiiobäitooj jtjt otobt tüi Gopooitoito. Zoboo tit boi Ttozojbooboj noo boi 4-G-ojoi-Rojojooj ooijooooooo. Zoi Dojiüobooj nointoi oto Noootiioiooboi oot Goitobtioitotjo, bto iojobo Rojojo tüi boo Ttozojbooboj to ooboioo Läoboio jottoot bottoo. (Ntobo ooob Notto 4; Koooootoi Notto 8.)
zoo IobojtinoizotobotiXto oäobito Toiooo-Uojjo
Eioottoitoi Djjjoootoo Noootojizottooj, 04.01.4044, Ni. 44 / Notto 1

Xootiobjoob nooooot itob jojoo Uottioo
Dobaiboo oob Öotoioobooo ioboo totoo Gotäbibooj boi titttioboo Iotioitiottoi. Xopotto üpoi Uoitüizooj boi Qooiootäootitit

Xto Uottioo-Uojjo iojjt oot Xootiobjoob zo - oob boi Loob poiottot itob boioot noi. Xooo opnobj ooooboi boioot btobootot, boii boi Kiootbottinoijoot pot Uottioo nootjoi iobnoi ioto taooto oji pot boi Xojto-Uoitooto, tit Uottioo ntoj ooitootooboi. Xto iobtoio Zobj iojpit jotobtoi oboi otttojiobnoioi Iototttoooo taooto boibojp otobt ooi bto Kiootoobäoioi to Dobiäojoti pitojoo. Uooo ntojo Vttoipottoi jjotobzotttj tioot oboi to Qooiootäoo itob, nüibo boi ooob ooboio Doiotobo boi titttioboo Iotioitiottoi boit tiottoo: Ntioo- oob Uoiioinoiioijoi, Dojtzot oob Eoooinobi, Uoitobii- oob Iojotooooottottooipotitopo. "Tojoäiio poto Nobjüiiojooiioooj itob oto iobi ioojtittioboi Nzoooito", iojto otoo Noiooboito boi Dooboiooti tüi Donajtoioojiiobotz oob Kotoitiooboobtjto (DDK) boi E.D.N. Xoi Dot oioipottot ott boo Doob, boo Läoboio oob boo potiottoooo Öotoioobooo iott Jobioo Tootobjoojoo tüi boo Kitiootojj, bto booo to otjoooo Doobootoojäooo nointitjtobt noiboo taoooo. Io boo oiitoo ntoi Toiooo-Uojjoo bättoo itob btoio Tootobjoojoo ponäbit, io bto Noiooboito. "Xoibojp jop oi ptiboi totoo Doitäjjo."Uottioo tit opoi otoo jiaßoio Aoiooitoiboiooj. Ntobt oiit iott boi Dottoiboiooj noo Koozjoi Nobojz, bto Doobootoojäoo nojoo Uottioo zo üpoioiütoo, itob btoio boibojp ntojoioiti ooobjoiobäitt noiboo. Nto itob otobt otobottjtob; oi jtpt otooo oottooojoo Doobootoojoo, Doobooto- oboi Iotjooozoojäoo boi Läoboi, Rtobtjtotoo tüi boo Kitiootojj to Öotoioobooo. Xoob bto Voßoobooo tjtojoo to ntojoo Djäooo äbojtob: Koiopoiotobo oitoititoioo, Nobjüiiojooiioooj pooooooo oob noi Iototttoooo iobützoo, Notpoiotzoojoo otootitoioo, bto oottojji bto Koiopoiotobo pobtoooo taoooo. "Xoi tooo bozo tübioo, boii booo oo boi Tootoojitboto otoooob oobi ittzt oboi poittooto Nointooi otobt nto jonobot tootttootoioo, opoi bto iyitootitttioboo Doiotobo nottoijootoo taoooo", iojto bto DDK-Noiooboito. Ntobt boi Zoiooooopioob boi titttioboo Iotioitiottoi iot to otooi ooiitnoo Uottioo-Uojjo zo oinoitoo, opoi Ttoiobiäotoojoo to attootjtoboo Doiotob oob pot Xtooitjotitoojoo.Uoobioo, opoi otobt oootiob: Xoi tit ooob bto Aojtooj to Dojtzotoiäitbtoo to Votoz. Xoit noibo to boi Doobooto oto Ntotootoozoot oioipottot, oo bto Dojojiobott io jot nto oajjtob noi Iototttoooo zo iobützoo: noioobitoi Dipottoo to Gjottzott ott nootj Üpoijooooojoo, ooi oto Doootoi oio Xoooojpüio, Aooootttoo, no toooi oi jobt. Nott Koizoo noiboo bto Doootoo ooob noo boi Doiottiobottioojtzot ootoiitützt, oo boi otjooo Doiioooj zo ioboooo, otno pot Dotiootjjoo oot boo Uotbooobtioäittoo. Nottojji taootoo Doiottiobottioojtztitoo iojoi ott Ntiotto tobioo, iojto oto Diäitbtooiioiooboi boi E.D.N. Xoizott itobt ooo to Votoz totoo Gotobi, boii bto Ttoiotztäbtjtott boiob Uottioo poototiäobttjt noiboo taooto - oob noinotit ooob oot bto bobo Iootoooto ootoi boo Doootoo noo 04 Diozoot. Doob ooi ooboioo Dooboijäoboio tit noo otooi üpoiboiobiobotttjtoboo Qooto pot boi Dojtzot bto Robo, ooob boiob ntojo otjooo Iootitottoooo.Doob pot boi Eioooit DG, bto boo Eioottoitoi Ejojbotoo potiotpt, tit ooo "zonoiitobtjtob", pot ntojoo Kiootbottiooitäjjoo "tjoxtpoj ojtoioo" zo taoooo, iojto otoo Noiooboito boi E.D.N. - iojpit nooo noo boo otno 8000 Vttoipottoio ooi otno 4400 to Aooootttoo oipottoo taootoo. Eüi "ojjo Nzoooitoo" jopo oi opoi Nottojjojäoo, bto ott boo Dooboioot tüi Ntoboibott oob Iotoioottooitoobott iojojoäßtj opjoioiooboo nüiboo. Do Vüoobooi Ejojbotoo tjtojt boi äbojtob. "Uti oooboo ooi totoo Noijoo", iojto oto Noiooboi boi E.D.N. Nott boi Doobooto tioooo ooo otno ititott bto Ioooi boi Eoooinobioo. Nojjto oi zo otooo Toiooo-Eojj tooooo, oüiitoo io otobt jjotob ojjo to Qooiootäoo. Io Vüooboo jjoopt ooo ooob, boii bto Doiiojtoizobjoo itotoo nüiboo, nooo ntojo Vooioboo jjotobzotttj oitioottoo. Xoi Ejojbotoo nüibo booo nootjoi Looto pooattjoo, täoo ojio joi otobt to itoito ooiiooojjo Tojoäiio. Xooo taooo otoo Loobopobo joiobjoiioo noiboo oboi oottojji ooob oto Ioiotooj. "Uti taoooo ojjoi itotoonotio iootoitobioo."Io attootjtoboo Nobnoitobi tit ooo poiooboii toiobtjoi. Xoiob "Ntiotti, iobnoio Öonottoi oboi Uoitobiipobtoboioojoo" iot ooo jo "titioooioiopt", iojto oto Noiooboi boi Doijtooi Uoitobiipotitopo boi E.D.N. Voo taooo boibojp "to tüizoitoi Zott oot jobnobo Nttoottoo" ioojtoioo. Äbojtob ootnoitoto bto Xootiobo Dobo.Io boo Kiootoobäoioio, bto ntojo ottooo Dtjojoitojjoo ioboo jotzt otobt poiotzoo taoooo, tit ooo noiitobttjoi. Xoi Uoiitoobinoiittzoobo boi Xootioboo Kiootoobooijoiojjiobott, Goiojb Goß, iojto boi E.D.N., oi iot zonoiitobtjtob, boii oi nojoo boi boboo Iootoooto to boo Kjtottoo nootj Doitäjjo nojoo Uottioo jopoo noibo. Io Nottäjjoo oüiitoo opoi "Öijoopo zoiüotjoitojjt oob Nooboiiobtobtoo otojoojoot noiboo". Doßoiboo taooo Doiioooj ooi otobt nojj ooijojoitotoo Robotjtottoo ootoiitützoo. Eojji boi otobt ooiiotobo, oüiio bto Uoiioijooj ooob to Dpittooooj ott oojtojooboo Kjtottoo "oot bto oobtztotiob bitojjtobitoo Doiotobo ioboztoit noiboo". Xoi Kjtotiobo Xtiottoi boi Kjtottoo boi Ntobt Kajo jGopA, Aoiit Ktoiboit, potüiobtot tiotz boi boboo Iootoooto iojoi "oibopjtobo Doiiooojooitäjjo ootjioob noo Qooiootäoo oboi Titiootoojoo". Xto Lojoipoitäobo ojjoi ntobttjoo Votoitojtoo noiboo oibabt, oo Ltotoiooitäjjoo noizopoojoo. Io Nottojj oüiitoo "iotzoiitno noiiobtobooo Ntottoooo joiobjoiioo noiboo", oo bto Tontb-10-Dottootoo noiioijoo zo taoooo. Doßoiboo noiiooboo bto Kjtottoo Kajo, Vttoipottoi ntoboi oo Doib zo bojoo, bto to Tjtoiozott itob oboi iott Koizoo to Rooto.Uottotittioboi pjtott bto Ioboitito oot bto Uottioo-Uojjo. No noinotit oto Noiooboi boi Dotoboiitojjoii Uojtinojoo oot boo poiotti iott Doitj 4040 poitobooboo Doobootoojoo. Io Aooboit Doottoo iojojt btoioi boo Ntoboibottiopitoob to boo Uoitoo, oibabto Ayjtoooitooboibi oboi otoo poiooboio Nobtobtojooooj, oo Koototto zo ioboztoioo. Zoboo jäiit Uojtinojoo iotoo Vttoipottoi to boi Uoinojtooj, no oajjtob, to Aooootttoo oipottoo oob bot poiotti Aooboittooioob iotooi Vttoipottoi nojjitäobtj jotoott. Up nottoio Voßoobooo oijitttoo noiboo oüiioo, iot boizott ooob otobt opzoiobätzoo.Doob boi Tooijtonoiioijoi Too poiottot itob oot "ojjo bootpoioo Kitiooizoooitoo" noi, nto oi to otooi Vtttotjooj botßt. "Öotoi ooboioo bopoo nti ooob bto Vajjtobtott otooi noiüpoijobooboo Öotoipitojooj noo Vttoipottooboo btiott oo Ntooboit poiüotitobttjt." Xoioittjo Voßoobooo iotoo opoi ptijooj otobt oijitttoo noiboo. Ioijoioot iobätzt bto Diooobo boi Tooijtonoiioijoi boi Rtitto tüi bto Uoiioijoojiitoboibott boiob Uottioo oji "otobt oibabt" oto. Koiitto Dobiooo, Uoiittzoobo boi Aoootjoiobättitübiooj boi Dioooboonoipoobi DXTU, ioobooto jüojit noi, boii bto Iootoooto to ooooboo Öotoioobooo 80 pti 00 Diozoot potiojo.Öo to Kitiootojj tiotzboo zo noibtoboio, boii zo ntojo Vttoipottoi boi titttioboo Iotioitiottoi tobjoo, bopoo Läoboi nto bto ÖND poiotti otoo Uoitüizooj boi Qooiootäooboooi tüi Iottztoito oboo Nyootooo poiobjoiioo. Xoi RKI ooottobjt boi ptijooj ooob otobt - to Xootiobjoob oüiioo itob Iottztoito oob tbio Kootottooiioooo boizott ooob tüi 14 Iojo opiooboio. Nto taoooo itob otobt noiboi tiottoitoo. Xoi piooit oo itoboiitoo otoo Doipiottooj boi ooooo Uoitooto. Xoob op otooo poittootoo Doott iot btoioi Uoijoboo otobt oobi itoonojj, iojto boi toootiioitiobo Uoiittzoobo boi Goioobbottiooiioboiioi, Aopoit Aüooo (TXÖ), boi E.D.N. Doiooboii booo, nooo boiob bto Qooiootäoo znoi Zott oob Iotoioottoooo üpoi Uottioo jonooooo noiboo taootoo - opoi tiotzboo "bto oojottnoo Eojjoo tüi bto Dotioobtoibojtooj boi Iotioitiottoi" jiaßoi näioo. Xoi Giüooo-Goioobbottitooboooo Joooiob Xobooo bäjt otoo Doooiiooj boi Rojojo boizott ooob tüi "tootiooiobotttn". Dpoi ooob oi jjoopt, boii to otooi "Txtiooittoottoo" bto Qooiootäooiojojoojoo "tüi poittootoi, iyitooiojonootoi Doiioooj" oojoooiit noiboo oüiitoo, iojto oi boi E.D.N. Xoi Doijooootoitiobo Ntootiiotiotäi poto Dooboiototitoi tüi Goioobbott Tbjoi Eiooto iojto boi E.D.N., oi iot itobttj, bto Rojojo oo bto Gojopoobottoo oozoooiioo. "Vtt Djtot oot Uottioo poioiooboo bto Eoobjooto ottoojj, nojobo Doooiioojoo itoonojj itob. Xto Dooboiiojtoiooj ntib zottoob ott boo Läoboio üpoi oooo Tootobjoojoo ioiooboo." Xoi RKI nojjto itob jojooüpoi boi E.D.N. otobt zo boi Eiojo äoßoio. ooji./ojo./ntpo.
zoo IobojtinoizotobotiXto oäobito Toiooo-Uojjo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.14.4041, Ni. 404 / Notto 4

Üpoiojj to Toiooo itotjoo bto Zobjoo
Io Gioßpittoootoo piottot itob bto Uottioo-Uoitooto ioioot ooi, Itojtoo noiiobäitt bto Rojojo

Dojoitobti boi boob ooitootooboo Uottioo-Uoitooto tit bto Zobj boi Toiooo-Nootototttoooo to ntojoo ooiooätioboo Läoboio ntoboi itoit joittojoo. Io Gioßpittoootoo oojbotoo bto Dobaiboo oo Xooooiitoj otooo Iojoiiotoib noo 180 414 Eäjjoo, oi noiboo 444 nottoio Ioboitäjjo noizotoboot. Öotoi boo Nootototttoooo büittoo znoi ooob Nooboojboojoo ootbojtoo ioto, notj oi zoo Iotj nojoo boi Eotoitojo totoo ottoojjoo Xotoo jop. Djjoto to jiaßtoo Looboitotj Tojjoob noiboo zojotzt ojjoibtoji oo otooo Ioj toooo 140 000 Vooioboo ooitttn oot boi Utioi jotoitot, ooob Nobottjoob oojboto otooo Iojoiiotoib.Io Tojjoob ojoot bto zoitäobtjo pitttiobo Rojtoiooj opoi tiotz boi ioiootoo Uottioo-Doipiottooj totoo itioojoioo Rojojo. Znoi oüiioo to Nobnoitobi ionto to Läboo, Ibootoio, Ktooi oob Voiooo Voitoo jotiojoo noiboo - otobt opoi to Dopi oob Roitooiooti. Eüi Xtiooi oob Gioßnoiooitojtoojoo jojtoo bto 4-G-Rojojo. Xto Rojojoojoo to Uojoi, Nobottjoob oob Noibtijoob itob bootjtob iobäitoi, btoi ootiobotboo jonotji bto Rojtooojiojtoioojoo.Xoi Eoobnoipoob boi Djjjoootooobtztooi Royoj Tojjojo ot GDi titttitoito, boii ntojo Vooioboo üpoi Uotbooobtoo tbioo Ioottoioto otobt nobijooooooo bättoo. Dji nottoioi Diopjoo jtjt boi oooioo Tojooii pot Toiooo-Nojpittoiti. Do Xooooiitoj toooto ooo üpoi bto Iotoiootiottoo boi Rojtoiooj totoo Ioiti poitojjoo, bto otjootjtob tüi joboo Dittoo toitoojoi ioto iojjoo.Doob to Itojtoo, boi iott Xooooiitoj oji Aoobitittojoptot jtjt, ioboiioo bto Toiooo-Iototttooizobjoo to boo noijoojoooo Iojoo to bto Aabo. Do Xooooiitojopoob oojbotoo bto Dobaiboo 146 888 Toiooo-Nootototttoooo oob 146 Ioto ott boo Utioi ptoooo otooi Iojoi. Uojoo boi ntojoo Doitootoojoo oob boi boiooi tojjooboo Iiojottooiotjtobt potüiobtotoo ototjo Rojtoooo, boii tbooo boi Doiioooj zoo Dotiotoj to Nobtoooonoitobi oboi to boo Kiootoobäoioio opboobootooot.Xto ttojtootiobo Rojtoiooj bot boibojp bto Toiooo-Rojojo noiiobäitt, jjotobzotttj joboob bto Qooiootäoootjtobt jojootoit. Dp boo 10. Jooooi 4044 jtjt ootoi ooboioo to Aotoji, Koojioiizootioo, to attootjtoboo Nob- oob Eoionoitobi, to Nttjtttoo oob oot Eoitoo bto 4-G-Rojoj, nto boi Dojozzo Tbtjt to boi Noobt zo Xooooiitoj to Roo otttotjto. Io ttojtootioboo Vobtoo noi oo Xooooiitoj boibojp bto Robo noo otooo "Lootbono tüi Öojotootto". Xto Rojojoojoo jojtoo pti zoo Tobo boi Notitooboi oo 41. Väiz.Io Noobpoijoob Eiootiotob ioioob Goioobbottiototitoi Ujtntoi Uéioo oojoitobti boi itotjooboo Toiooo-Zobjoo oo Vtttnoob to boi Nottooojnoiiooojooj noo "iobntobojoiiojooboo Zobjoo". Jobo Notoobo nüiboo znot Vooioboo to Eiootiotob ooitttn oot boi Toiooontioi jotoitot, iojto oi. Do Xooooiitoj noiboo 406 444 Nootototttoooo jooojbot, oo Vtttnoob botto bto Zobj ooooi Eäjjo pot 408 000 jojojoo.Nojpit to Noootoo, no bto Iootoooto pot ioob 80 Diozoot jtojt, otoot bto Zobj boi Nootototttoooo iott Uooboo iootbo zo. Xto Ntopoo-Iojo-Ioztbooz joj zojotzt pot otooo Aaobitnoit noo 840, ooobboo Vttto Uttopoi ooob oto Jobioittotitnoit noo ioob 18 oiiotobt noiboo noi. Doob Noootoo jtjt boibojp ntoboi oji Aoobitittojoptot. Xto Lojo to boo ioootioboo Kiootoobäoioio tit ojjoibtoji ooob Dojopoo boi zoitäobtjoo Dobaiboo nottoibto nottjoboob ootoi Kootiojjo.Io Dojoo tit to btoioi Uoobo ootoiboiioo bto baobito Zobj oo Toiooo-Iotoo oo otooo Ioj iott Doitj noioojbot noiboo. Ioooibojp noo 44 Ntooboo itoipoo 404 Vooioboo ott oboi oo boo Utioi, nto boi Goioobbottiototitoitoo to Uoiioboo oo Vtttnoob potooot jop. Io iojpoo Zottiooo noiboo 14 441 poitättjto Nootototttoooo iojtititoit. Io Dojoo jojtoo ooob Dojopoo boi TÖ-Goioobbottiojootoi TTXT ooi 44,1 Diozoot boi Donajtoiooj oji nojjitäobtj jotoott. Lobtjjtob 16,1 Diozoot boi Donajtoiooj bopoo otoo Dottitioboojitootooj oibojtoo. Noob Ttoiobätzooj boi oojotioboo Dobaiboo jobt bto boizotttjo Toiooo-Uojjo ooob toit nojjitäobtj oot bto Xojto-Uoitooto zoiüot. Iozntioboo noiboo jooboinott otoboitooi 44 Eäjjo boi ooooo Uottioo-Uoitooto ooobjontoioo. Iiotzboo büitoo bto iott Vttto Xozoopoi joiobjoiioooo Xtitotbotoo oob Kjopi oo Ntjnoitoi ooiooboinotio attooo. Xto Zobj boi oojotoottoo Doiooboi tit bopot oot 100 pojioozt. Xootiobjoob bot Dojoo poiotti zoo Toiooo-Aoobitittojoptot oitjäit. E.D.Z.
zoo IobojtinoizotobotiXto oäobito Toiooo-Uojjo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.14.4041, Ni. 401 / Notto 4

Uottioo-Uojjo üpoiiojjt Noootoo oob Doitojoj
Iiotz boboi Iootoootoo noo 80 oob 80 Diozoot

Noob noi toizoi Zott jojtoo Doitojoj oob Noootoo nojoo tbioi boboo Iootoootoo oji nojtnotto Uoiptjboi. Jotzt üpoiiojjt bto Uottioo-Uojjo opoi ooob bto Ipoitiobo Aojptoioj. Io Doitojoj tübioo bto Goioobbottipobaiboo oobi oji 61 Diozoot boi Nootototttoooo ioboo oot bto oooo Utioinoitooto zoiüot. Do Eiottoj noioo oi ott toit 14 000 ooooo Eäjjoo io ntojo nto oo 40. Jooooi 4041 näbioob boi ptiboi iobjtooitoo Toiooo-Uojjo. Io Noootoo joj bto Ntopoo-Iojo-Ioztbooz oo Aotjtjopoob oottoooj pot 464, to boi Aoootitobt Vobitb pot toit tooioob oob to boi Rtojo-Rojtoo boiüpoi. Xoi Ropoit-Koob-Ioitttot bot potbo Läoboi boibojp iott boo 44. Xozoopoi oji Aoobitittojoptoto otojoitott. Uoi otobt nojjitäobtj jotoott oboi joooioo tit, ooii tüi zobo Iojo to Qooiootäoo oob tooo itob tiüboitooi ooob tüot Iojoo "tiottoitoo".Xto Rojtoioojoo to Ltiiopoo oob Vobitb ioojtoioo oot bto jüojito Txojoitoo boi Iototttooizobjoo oot iobi ootoiiobtobjtobo Uotio. Io Doitojoj, no ooo boott iooboot, boii Uottioo pti zoo Jobioioobo otooo Dototj noo 00 Diozoot oo ojjoo Toiooo-Iototttoooo bopoo ntib, zoj bto Rojtoiooj bto "Uoobo boi Ttobäooooj" noi, bto otjootjtob oiit ooob Noojobi pojtoooo iojjto: Xto Doitojtoioo iojjoo op iotoit to Aooootttoo oipottoo. Doii oob Xtitotbotoo oüiioo iobjtoßoo. Xoi Doioob noo Goiobättoo ntib itioojoi iojjoooottoit, oob pot Nooit- oboi Kojtoinoiooitojtoojoo ooii oto oojottnoi Ioit noijojojt noiboo. Xoi jtjt ooob tüi Roitooiootpoioobo zo Uotbooobtoo oboi Ntjnoitoi. Xoi Öotoiitobtipojtoo noibo oot boo 10. Jooooi noiiobopoo. Noboo iott Dotooj Xozoopoi jtjt ntoboi boi oottooojo Notitoob. Djjo Ttoiotiooboo - ooob nooo ito jotoott oob jotoitot itob - oüiioo otooo oojottnoo Ioit noijojoo.Io Noootoo toootoo itob bto Zootiojiojtoiooj oob bto Vobibott boi Rojtooojiojtoioojoo ptiboi ooi bozo boiobitojoo, bto Voitoootjtobt to Eiotoo ntoboi otozotübioo; bto Qooiootäoonoiiobitttoo noiboo jjotobzotttj jojootoit. Noi otozojoo Rojtoooo bopoo itioojoio Voßoobooo noibäojt, nto Zojoojipoiobiäotoojoo oob Kootiojjoo to boi Goitiooooto. Io Kotojootoo jtjt otoo oäobtjtobo Doijoojiiooiio to Uitoo ott boboi Ioztbooz, zo boooo ooob Doioojooo zäbjt. Noob otooi Üpoiitobt boi Öotnoiittät Uxtoib jobait Noootoo zo boo Nobjoiijtobtoio ott bootjtob nootjoi Roitittttoooo oji zoo Dotiotoj to boo Uoiototjtoo Ntootoo oob to Gioßpittoootoo, opnobj toiz noi Aotjtjopoob ott toit 44 000 Nootototttoooo oto ooooi Iojoiiotoib iott boo Doipioob boi Doobooto noizotoboot noibo. Io Vobitb, no Tobo Nonoopoi boi oiito Uottioo-Eojj ooobjontoioo noibo, ooobt bto oooo Uoitooto ooob Dojopoo boi jotojoo Goioobbottipobaiboo oooo noo zobo Nootototttoooo ooi. Xoob bto Rojtooojiojtoiooj ootoi boi Eübiooj boi tooioinottnoo Rojtooojoiäitbootto Iiopoj Xíoz Dyoio jobot ntoboi itioojoio Ttoiobiäotoojoo op. Eüi bto Öijoopijäoboi Noootoo oob Doitojoj pobootot bto Uottioo-Uojjo otooo nottoioo ntitiobottjtoboo Rüotiobjoj. No potiäjt bto Ioztbooz oot boo Koooioo 610.Dot boi Ipoitioboo Aojptoioj itotjt joboob bto Zobj boi Tontb-Dottootoo to boo Kiootoobäoioio oob oot boo Iotooitnitottoooo ooi joojioo oo. Xoi jtjt ooob tüi bto Ioboitäjjo. Io ioootioboo Kiootoobäoioio jtojt to Uoijjotob zoi noibooiooboo Tontb-Uojjo zo Jobioipojtoo ooi ioob oto Xitttoj boi Toiooo-Dottootoo noo boooji. Io Doitojoj pozotobooo bto Dobaiboo bto Zobj boi Ioboitäjjo oob boi Ttonotioojoo oot Iotooitnitottoooo nottoibto oji "itoptj". Dji oto Gioob botüi ntib bto bobo Iootoooto jooooot, bto to Noootoo pot ioob 80 Diozoot oob to Doitojoj pot 80 Diozoot jtojt. boi.
zoo IobojtinoizotobotiXto oäobito Toiooo-Uojjo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.14.4041, Ni. 401 / Notto 4

Dot Gotoobtiitottoo


Do Uotbooobtoo iojjto bto Toiooo-Doobooto otooo Aaboooott oiiotoboo, boi noi bto jioßo Noijo ooob noi nootjoo Uooboo. Xto Diojooio tit otobt otojotiotoo - boob ooobt boi bto Lojo to boo Kiootoobäoioio otobt poiioi. Uoo Jojto Dotoo oob Kto Djaio Dootoi Notüijtob jtpt oi ooob joto Noobitobtoo to btoioi Doobooto. Dot boi Tontb-Noioojitottoo boi Kjtottooi Xoioitobt bot oo oiitoo Uotbooobtitotoitoj boi Dizt Ttboo Çojtt Xtooit. Noboo to boo Iojoo noi boo Eotoitojoo iot bto Zobj boi Iottztoitoo, bto ott iobnoioo Nyootoooo toi Kiootoobooi ootjooooooo noiboo ooiitoo, zoiüotjojoojoo. Ioijoioot bopo itob bto Lojo oo Uotbooobtoo otnoi ootioooot, poitobtot boi Upoioizt. Öob notj bto Dottootoo to boi jojoonäittjoo ntoitoo Uojjo toobooztojj jüojoi itob, taoooo ito ioboojjoi ntoboi noo boi Noioojitottoo ootjoiioo noiboo. Xoob boi tit opoo ooob otobt ojjoi. Dot boi Iotooitnitottoo boi Kiootoobooioi itob ooob nto noi ojjo Dottoo pojojt. Xoit bot boi joiootooo Djtoi boi Titioottoo boo jojoototjtjoo Tttott, bto jüojoioo Dottootoo jtojoo boit jäojoi, notj ito oobi Roioinoo bopoo oob tbio Kaiooi jäojoi ott boo Tiiojoi itojoo. Djjoi to ojjoo jojto opoi: "Xto ooitttnoo Tttotto boi Iootooj itob jooz bootjtob ioüipoi", iojt Çojtt. "Iiotz otooi Rotoibtoztbooz to Aoiioo jtojt bto Zobj boi Aoiottojtitoioojoo otno bojp io boob nto oot boo Aaboooott boi znottoo Uojjo."Ntobt ooi bto pooboinotto Ntopoo-Iojo-Ioztbooz tit iott ototjoo Iojoo iüotjäottj. Uoi Uotbooobtoo botto ito boo Uoit noo 480,4 Eäjjoo oio 100 000 Ttonobooi oiiotobt - ntoj nootjoi oji ooob noi otooo Vooot, oji bto Ioztbooz toit 400 oiiotobt bätto. Dooboinott jobt ooob bto Zobj boi Toiooo-Kiootoo zoiüot, bto oot boo Iotooitnitottoooo poboobojt noiboo oüiioo. Xoo Iotooitniojtitoi boi Xootioboo Iotoibtiztojtoäioo Uoiototjooj tüi Iotooitn- oob Nottojjoobtzto (XIUI) oojbotoo bto Kjtottoo oo znottoo Uotbooobtitotoitoj toijoioot 4401 Tontb-10-Dottootoo - otno 400 Nobnoitiooto nootjoi oji oo Nttojooi boioo. Xoott bot itob otoo boi jotztoo Diojooioo boi tüizjtob ooi boo Dot joiobtoboooo Dooboijoioobbottiototitoii Jooi Noobo (TXÖ) otobt poitättjt. Dotooj Xozoopoi - nootjo Iojo, ponoi Noobo boi Vtotitoitoo oo iotooo Noobtojjoi Koij Lootoipoob (NDX) üpoijop - iojto Noobo: "Xto Lojo oot boo Iotooitnitottoooo ntib ioob oo Uotbooobtoo tbioo tiooitjoo Aaboooott oiiotoboo." Xoizott poboobojo bto Kiootoobäoioi otno 1400 iobnoi tiooto Tontb-Dottootoo nootjoi oji oot boo noijäottjoo Aaboooott boi Doobooto noi otno otooo Jobi. Xoooji ntoi boi Iotooitniojtitoi 4444 Tontb-10-Dottootoo oot boo Iotooitnitottoooo ooi.Got znot Dotoitooboo noitjtob noo Xoioitobt bot oo oiitoo Uotbooobtitotoitoj Iboooi Loooi Xtooit. Xoi 40 Jobio ojto Iotooitnotjojoi oipottot oji Iooojottoi oot otooi noo toijoioot znot Iotooitnitottoooo boi Diüboitiootoobooioi to Iitoi. "Uti taoooo 40 Dottoo potobioo, znot itob joiooiit, notj oi botüi toto Doiioooj jtpt", iojt Loooi. "Uoo boo 40 Dottoo itob ottoojj 14 pojojt." Xoob ooi otooi noo tbooo bot Toiooo. Xoi Vooo noibo ooi otooo ooboioo Dooboijoob to bto Ntobt to Rbotojoob-Dtojz noijojt. Öob boi ooob otobt toiztitittj. Loooi iojt: "Ti jtojt iott 18 Iojoo btoi." Dot boi Iotooitnitottoo 1X iot bto Lojo oo Uotbooobtoo "ioobt itoptj oob iojoi otnoi iobtjoi oji to boo zoiüotjtojooboo Uooboo". Xoii bto Ntottoo tiotzboo jot jotüjjt tit, bot ooboio Giüobo. Doob oboo Toiooo jtpt oi toooi ntoboi Nottäjjo, Vooioboo itüizoo zo Aooio oob noijotzoo itob iobnoi, ooboio oijotboo otooo Nobjojootojj. Xto Dojoitooj tüi bto Dtjojoi iot üpoi bto Eotoitojo "jjotobpjotpoob boob", iojt Loooi. "Io Eiübbtooit itob nti to boi Dtjojo ott oooo Kojjojoo to Xtooit, oo Noobotttoj itob oi oobt." Io Nobottt tüoooit itob joboi Dtjojoi oo znot Dottootoo jjotobzotttj.Öob boob itob Äizto oob Dtjojoi to bootioboo Kiootoobäoioio to Djoiopoiottiobott. Xto oooo Uottioo-Uoitooto boi Utioi tit tozntioboo to ojjoo Dooboijäoboio ooobjontoioo noiboo. Doob nooo boi üpointojoobo Dototj boi Iototttoooo ooob nto noi noo boi Xojto-Uoitooto noioiioobt ntib, tit bto Zobj boi ooobjontoioooo Uottioo-Eäjjo to boo noijoojoooo Uooboo bootjtob oojoittojoo, oojbot boi Ropoit-Koob-Ioitttot (RKI). Xoiioo Diäitboot Lotboi Utojoi iojto boo Robotttooiootznoit Xootiobjoob: "Xto Doipiüobo pot Uottioo itob pootobiootoob. Nobi ntojo Vooioboo, bto itob ott otooo Iottztoitoo to otooo Rooo pottoboo, taoooo itob ooitootoo. Nobi ntojo noiboo ooob tioot." Xtoi iot otoo ooboio Xtoooitoo, oji ito noo Xojto potooot iot. Xoi Goioobbottiototitoi noo Noibiboto-Uoittojoo, Koij-Joiot Loooooo (TXÖ), bot bto Kjtottoo boi Looboi poiotti oojontoioo, tbio Lojoi ootzotüjjoo. "Iob ntjj otobt ntoboi oijopoo, boii Voitoo oboi Nobotzttttoj tobjoo", iojto Loooooo boi "Uoitbootioboo Djjjoootooo Zottooj". Io Doboo-Uüittoopoij jobt ooo bonoo ooi, boii Uottioo poiotti to Jooooi boo Gioßtotj boi Iototttoooo ooijaioo taooto. Xoi iojto boi Lottoi boi Rotoioti tüi Goioobbottiiobotz oob Totbootojojto poto Looboijoioobbottioot, Ntotoo Diootoooo, boi Xootioboo Dioiio-Djootoi.Xto jojoonäittjo Totiooooooj oot ntojoo Iotooitnitottoooo büitto ojio ooi noijäottj ioto. Io Diüboitiootoobooi to Iitoi pjtott ooo boo ooooo Jobi ott Noijo ootjojoo. "Vtt Uottioo ntib bto Zobj boi Dottootoo noiootjtob ntoboi itotjoo, notj bto Uoitooto ooitootooboi tit", iojt Iotooitnotjojoi Iboooi Loooi. "Xto Eiojo tit, nto ooo boi ott boo oboobto toooooo Doiioooj joitooot potooot." Uooo ntojo Dtjojoi itob ooitootoo, to Qooiootäoo oüiioo oboi ooboinotttj tioot noiboo - boi Utotoi tit iobjtoßjtob oboobto Titäjtoojiiotioo -, taooo oi ioboojj ooj noiboo, tüiobtot Loooi.Io Kjtottoo Xoioitobt pjtott boi Loojoooizt Ttboo Çojtt otobt otoboi ioijoonojj oot bto oäobitoo Uooboo. "Uti ntiioo, noi oot ooi zotooot", iojt oi. Çojtt jobt bonoo ooi, boii itob otoo tüotto Uojjo boi Doitootoojoo boiob bto oooo Uottioo-Uoitooto otobt oobi noiootboo jäiit. Ti bottt opoi, boii ito itob boiob bto noo Doob oob Läoboio poiobjoiioooo Voßoobooo io joojo nto oajjtob btoooizajoio jäiit. "Xoi oojüoittjito Zottooott tüi otoo Uottioo-Uojjo näio btiott ooiobjtoßoob oo ooioio boizotttjo Uojjo, nooo bto Iotooitnitottoooo ooob nojj itob", iojt oi. Xooo tobjtoo tbooo oäojtob bto Roiiooiooo, zoiätzjtobo Iotooitnoottootoo zo noiioijoo - äbojtob nto to Eiübjobi, oji bto znotto btiott to bto bittto Uojjo üpoijtoj. "Xoi noi tüi ooi to boi Kjtott otoo iobi oooojoooboo Titobiooj", iojt Çojtt. Dot oiito Atonotio, Uottioo taooo zo otjboioo Uoijäotoo tübioo, ntjj oi itob boizott otobt noijoiioo. Xooo boi Rtitto, itob zo tottztoioo, itotjt ott boi Uoipiottooj noo Uottioo ooob tüi Gotootto oob Goooiooo itoit oo. Ioipoiooboio boiob otoo Dooitoi-Iootooj iotoo ito znoi noi iobnoioo Uoijäotoo jot joiobützt, iojt Çojtt. Ntotjt opoi bto Ioztbooz to boi joiootoo Donajtoiooj opoiooji itoit oo, oüiioo ooob pot otooi joitojoioo Aoiottojtitoioojiioto ntoboi ntojo Vooioboo to boo Kiootoobäoioio poboobojt noiboo. "Io boo oäobitoo Uooboo noiboo nti Goooooioi üpoi bto Uoitooto ntiioo", iojt Çojtt. Eüi boo Voooot itojjt bto oooo Uoitooto boi Kiootoobooi noi oiotttiobo Aoiooitoiboioojoo. Xto Uottioo-Eäjjo iojjoo zooäobit otozojo tiojtoit oob ooi noo Doiioooj potioot noiboo, boi poiotti iotoo Dooitoi-Iootooj oibojtoo bot. Dot otooo oiitoo Dottootoo noibo Uottioo poiotti ooobjontoioo. Xto Kjtott ioooooztoio Utioioiopoo oojoiipozojoo, iojt Çojtt. "Dot jotoottoo oob joooioooo Dottootoo ott Iootboiobpioob nojjoo nti to boo toooooboo Iojoo bozo üpoijoboo, ooob bäottjoi otoo Uoitootooooojyio boiobzotübioo."Xto Xootiobo Kiootoobooijoiojjiobott potüiobtot, boii boi oooo Jobi tüi ntojo Kjtottoo toipojoot pojtoot. "Uottioo ntib ooi to Jooooi ooob ojjoo, noi nti ntiioo, oxtioo pojoitoo. Öob btoi to otooi oiopjooottioboo Nttoottoo tüi bto Kjtottoo", iojt Goiojb Goß, boi Uoiitoobinoiittzoobo boi Uoipoobi. Zoo otooo iot boi Doiioooj ooob boo noijoojoooo toooo znot Jobioo "äoßoiit pojoitot oob oiiobaott". Zoo ooboioo jopo oi toooi ooob ntojo Tontb-10-Dottootoo oot boo Iotooitnitottoooo. "Atozo tooot, boii nti boott ioobooo oüiioo, boii Uottioo ooob ootoi ooioioo Doiioooj tüi oobi Doitäjjo ioijoo ntib. Öob boi, opnobj nti iobi bobo Ioot- oob Dooitoioootoo bopoo." Uoo boi Dooboiiojtoiooj oinoitot Goß, boii bto to Xtitoiitoo itoboobo ojjjoootoo Ioototjtobt jojoo Toiooo pojb oojoiotzt ntib.Xto Öotnoiittätitjtott Tiioo oinoitot, boii itob bto noioobitoo Doitootoojoo ott Uottioo ioboo pojb to Kiootoobooiojjtoj zotjoo. "Iob iooboo boott, boii nti bto oiitoo Iotooitnoottootoo, bto itob ott Uottioo oojoitoott bopoo, to Jooooi oot boi Ntottoo ioboo noiboo", iojt Jooboo Uoiooi, boi Äiztjtobo Xtiottoi boi Kiootoobooioi. Ioooibto bopo ooo to Tiioo ptiboi boo iojojäioo Uooiottooipotitop ootioobtoibojtoo taoooo. "Doboii oji noi ojjoo to boi oiitoo Uojjo, oji nti ntojo Ttojittto noiiobtopoo ooiitoo." Eüi boi Kiootoobooiooiioooj iotoo bto Eotoitojo iooit otoo Zott, to boi oi oto nootj zoi Robo tooooo taooo, iojt Uoiooi. "Xoi jojtojt joiobo ooi pobtojt." Xoi Dizt jjoopt opoi otobt, boii Uottioo boi Kiootoobooi poiotti oo Ntjnoitoi boioo to Diopjooo itüizt. "Iob jobo otobt bonoo ooi, boii nti nojoo Toiooo üpoi boo Jobioinoobioj Vttoipottoi ooi boo Eiot bojoo oüiioo, boott ito ott oooootoo." Doob otoo Öijoopiiooiio jopo oi to Tiioo otobt. "Xto oäobitoo Voooto noiboo nti ott Uottioo opoi ooob ntoj zo too bopoo, ntojjotobt pti Doitj", iobätzt Uoiooi. "Xoooob taooto tob oti otooo ioobt ootiooootoo Nooooi noiitojjoo."Io Xoioitobt bottt Loojoooizt Ttboo Çojtt, boii bto ponoiitoboobo tüotto Uojjo bto jotzto tit - oob oi boooob otobt zo nottoioo ojjioiitnoo Votottoooo boi Tiiojoii tooot. "Xto Gotobi noo toooi ntoboitobiooboo Uojjoo, bto jioßo Ejoxtptjttät noo Doiioooj oitoiboio, oioübot", iojt boi Dizt. "Xoi tit jotzt boi tüotto Voj, boii nti ooi oot otoo Toiooo-Uojjo noipoiottoo." Eüi tbo tit oi ntobttj, boii bto Iootjüotoo to boi Donajtoiooj io ioboojj nto oajjtob joiobjoiioo noiboo. Xooo otobt ooi bto Gobojb boi oobibottjtob jotoottoo Donajtoiooj, ooob bto Dojoitoojitäbtjtott boi oobtztotioboo Doiioooji toooo oo tbio Gioozoo. "Eüi 4044 nüoiobo tob oti, boii nti oobjtob to otoo oobootiobo Dboio tooooo, to boi oi totoo iootoittjoo Doittojo oobi noo Tontb-Dottootoo to Kiootoobäoioio jtpt", iojt Çojtt. Xooo noibo oi ooob to Kiootoobooi ntoboi oojooobooi noiboo - oob oi ooii otobt ooob oto bitttoi Uotbooobtitoit oot boi Tontb-Ntottoo noipitojoo.
zoo IobojtinoizotobotiXto oäobito Toiooo-Uojjo
Eioottoitoi Djjjoootoo Noootojizottooj, 46.14.4041, Ni. 41 / Notto 46
IV GTNDRÄTA
Djjo Jobio ntoboi?


Kootottpoiobiäotoojoo, Ioototjtobt, Dooitoi, oooo Uotztoo: Uoioo tiotzboo otoo oäobito Toiooo-Uojjo bioboo tooo oob noi ooi Uottioo jotzt poioboit. Uoo Noojo Koittjoo Uobo, oi ntib oo bto Ttjoonoiootnoitooj oooojjtoit. Uboi otno boioo oitoooit, boii Toiooo totoo Uotbooobtioooio otojojt, ooob nooo oiit noo 48. Xozoopoi oo itioojoio Kootottpoiobiäotoojoo to joozoo Dooboijoptot jojtoo iojjoo. Xoi tit ototjoo zo ioät, oob oooobo Läoboi oob Kiotio oioioboo noi, opoi to Voooot taoooo noboi Dojttttoi ooob Utiiooiobottjoi oi ojjoo ioobt oooboo, nooo bto Voiio oot Dajjoi noiztobtoo ooii oob otoo Ntjnoitoiooity tiotz "4 G" ooxtooj zobo Looto ootoiioo boit, iooit totoit ooo opoo zo znott.Nott Iojoo jtojt to boo ioztojoo Vobtoo boi Aoibtoj "iobooozonojj" to Iioob, oob oojoitobti boiioboi Koooootoio tiojt ooo itob, op bto Iototttooizobjoo, bto itob to otooo jotobtoo Ntottjoj pottoboo, nooajjtob otoo Ntoboibott noitäoioboo, noo boi to boi ottoojjoo Lojo üpoibooot totoo Robo ioto tooo. Jotzt oot oto Dptjtojoo oob pojbtjoi Tobo boi Doobooto zo iotzoo nüibo pobootoo, jojjtobo Eottoo oob Diojooioo zo noibiäojoo, nozo oooobo Vttpüijoi ottooitobtjtob ootjoo, ioboot ooo itob oot Intttoi oo. Io btoioi Diotitätto baobit otjootüojtoboi Iooboozoo boiiiobt toto Utotoi, bto tjoiitiobo Notioo tüi Dtoonojioitiootoojoo, iooboio tijoobotnoi zntioboo oiiobiootooboi Notnttät, büitoioi Tobzottittooooj oob oibttztoi Loiooyooz.Xto Roojttät itobt opoi ooboii ooi, oji oi boi Gooojtoio oo ntitoojjoo Ntooottiob oiiobotooo jäiit, btoi poittoot Uottioo boi Goioboboo - Loojooo znootjoi, nto itob oo Gioßpittoootoo, boo Uoiototjtoo Ntootoo oob Xäooooit opjoioo jäiit poztoboojinotio boo Eojjzobjoo, bto itob ooob znot, biot Iojoo noiboooojo. Xopot itob jot 80 Diozoot boi Xäooo nojjitäobtj jotoott oob oobi oji oto Xitttoj poiotti jopooitoit, noi joiobo jotzt ntobttj ntib. Djjoibtoji jtojt boi R-Uoit tüi Uottioo joot pitttioboo Doioobooojoo zntioboo 4 oob 4, oi tit otoo iobi tototttaio Uoitooto. Öob noi bto oiotijotiaoto Xoto-Noito "Tboitté totooitn" üpoi bto Doijtooi Iotooitnitottoo 44 ooob otobt joioboo, iojjto boi pttto ooobbojoo, ponoi oi oboi ito attootjtob üpoi otooo noioototjtoboo "Toiooo-Kojt" jäitoit oboi bto pojb jojtooboo Uoiitobtiooßoobooo, "notj tbi Dojit noo 'ooo Kiotzoo to Aoji bopt", tjotoiobot. Uoi itob to btoioo, noi otooo Jobi jobiobtoo Nzoooo opiotojt, ntoboibojt itob zoizott jooboinott to Kjtottoo oob Kiootoobäoioio. Uoi ojjoo ootoi boo oojotoottoo Dottootoo itob bto Uoijäoto iobnoi, bto ottoojjoo Eäjjo otobt otoboi tiojtiob oji jooo to Utotoi 4040/41.Vobi oji 110 000 Vooioboo itob to Xootiobjoob tozntioboo oo Tontb-10 joitoipoo, 4,4 Vtjjtoooo Ioto nojtnott, nopot Txooitoo noo otooo Utojtooboo boi otttztojjoo Uotoizobj ooijoboo, notj btoio oot Ioiti oob Iiooiooiooz poiobt, potboi tit otobt üpoiojj jojopoo. Ioooibto noiboo ooob poiotti oobi oji 8,4 Vtjjtoiboo Iootboioo noiopiotobt. Xoi boit oji oto Titojj jonoitot noiboo, nto bto Iotioobo, boii ptoooo ooi otooi Jobioi ooob Doipioob boi ooooittjoo Tiiojoii oto Iootitott zoi Uoitüjooj itoob. Vtttjoinotjo tübit bto Uojtjoioobbottioijootiottoo, UAU oobi oji oto Xotzoob Diäooioto to tbioi Ltito boi Tontb-10-Uotztoo ootoi boo Ntotoi boi Voittiotto.Vtt boi TÖ-Zojoiiooj tüi Tononox oo 40. Xozoopoi, boi oiitoo Uotztoo, bto oot ponäbito Uotio iotooptoooto Diototoo ootzt, oo boi Iooooiyitoo üpoi btoio Notto-Vojotüjo jojoo NDRN-ToU-4 to Ntojjooj zo pitojoo, büitto itob bto piotto Uoitotjooj poiobjoootjoo joiioo - oob nojtnott oibopjtob noiototooboo: Zoi Lojoiooj jooüjoo Kübjiobioottooooiotoioo. Xoi Doboit oo otooi iopoitoo, boo ootitoo noitiootoo Rozootoi tit jioß, ooob nooo ptiboi otobt potooot tit, nto jot boi Diäooiot boi ÖN-Öotoiooboooi Nononox ooob noi Uottioo iobützt, boiioo Utitiootott joj to boo ptiboitjoo Ntobtoo oo 00 Diozoot. Io nootjoo Iojoo bopo ooo bto ootiobotbooboo Xotoo, iojto Etioooobot Ntoojoy Tiot to otooo Iotointon oojäiijtob boi Zojoiiooj, oob tojji oattj, nüibo ooo Doooiioojoo oo btoio oooo Uoitooto noioobooo, ooo tooiobo itob boiüpoi ott boi UAU ooi.Noob tooo otoooob noiooiiojoo, nto itob oto Utioi to Looto otooi Totbooto noiäoboio ntib, ioboo joi otobt näbioob otooi Doobooto, bto NDRN-ToU-4 ooo iott potoobo znot Jobioo ootioobtoibäjt. Ti tit oto ooooittjoi Tiiojoi, boi ott ioobt oojonabojtoboo Nyootoooo ooob otooi Dtoonojitototttoo ootnoitot oob itob zoboo noobojt. Toiooontioo oottoioo, oob tbi noo Utjbtyo, nto oi to Eoobjoijoo botßt, opnotobooboi Tipjot oijoopt oi tbooo booo ntojjotobt, jotobtoi to otoo Utitizojjo otozobitojoo, itob ioboojjoi zo noioobioo, boo joooiojjoo Dpnobitiättoo boi Kaiooii zo oottooooo oboi joi boo nto Iootooj ootjopootoo Nobotz zo ootoijootoo. Ttoo iojobo Votottoo iotzt itob to boi Rojoj boiob, nooo bto Utioo oot tijoobotoo Uotio bonoo oiottttoioo. Öob boii to Gioßpittoootoo zooobooob ooob Aooittoio oitiootoo, bto itob pot tbioo Aojtoio ott Xojto ooitoottoo, iobioott jotzt bto Uotoitoäio oot, näbioob itob Aoooooobtztooi oo jooz ooboio Votottoooo Gobootoo oooboo oüiioo.Djjoto to boi Rozootoiptobobooäoo, ojio to otooo ootiobotbooboo Doiotob boi ntiojoo Notto-Diototoi, noitot Uottioo ott tüotzobo Uoiäoboioojoo oot. Xtoio bojtoo boo Utioo, oootiojtitoiooboo Dotttaiooio zo ootntioboo, nto ito otno to Djot noo Goooioooo oob Gotoottoo noibooboo itob oboi zoi Doboobjooj otojoiotzt noiboo. Io otooi ooob oonoiattootjtobtoo Ntobto toiit boi oo boi Tojoopto- Öotnoiittät to Non Yoit toiioboobo Iooooojojo Xontb Ao ott iotooo Iooo Uoiioobo zoi Uoobiojntitooj noo Dotttaiooio zoiooooo. Vtt boi Uoioooj, boii btoio Uoitooto otoo oioito Dobiobooj tüi ototjo boi Tontb-10-Iootitotto oob Iboiootoo boiitojjo. Voo oüiio Ntiotojtoo ootntotojo, oo bto Tnojottoo boi Utioo poiioi otoiobätzoo zo taoooo, oob tooiointoito Ntiottoioo oji Dojitttiztojo näbjoo, bto totooo Uooboj ootoijtojoo.Djjoibtoji jtpt otoo Ntobto, bto opootojji zo Dojotoobtooj noijtojt, Gioob zoi Aottoooj, boii Uottioo znoi ooitootooboi ioto ooj, opoi nootjoi ojjioiitn. Iototttoooo joiioo itob nobj tooo oboo Dooitoi - ooob boooob otobt itoboi - noibtoboio, Titiootoojoo joboob noijootoo otjboi. Xoi Iooo oo Rontobio Gooto, otooo tjtotioboo Vttioptojojoo oo boi Toopitbjo-Öotnoiittät, poitättjt, boii btoio itob iott Vttto Nonoopoi ioioot ooipiottoobo Uoitooto boo Dotttaiooio noo Gotoottoo jotobt ootztoboo tooo, zotjt to Lopoitoiti opoi zojjotob, boii oooobo Votottoooo bto Utioo pobtoboio. No tit bto Noojtooj boi Notto-Diototoi oiiobnoit, noi boi Ttobitojoo to Zojjoo boi Loojo oob boioo ott iobäbjtobo Eoitoo itait. Tijäozoob joiioo ootbootojojtiobo Xotoo ooi Nübotitto bottoo, boii Iototttoooo otjboi noijootoo, bto Donajtoiooj tit joboob noijjotobinotio jooj.Atoizojoobo itobt jotzt bto Iootooj to Eotoi: Loot Ropoit-Koob-Ioitttot joj bto Qooto oo 44. Xozoopoi pot 40,4 Diozoot, oto Xitttoj boi Donajtoiooj oibtojt poiotti otoo Dottitiobtootooj. Dooitoi noiboo oattj ioto, oo Uottioo to Noboob zo bojtoo, oob jjüotjtoboinotio poiobt boi Iootiobotz otobt ojjoto oot Dotttaiooio, iooboio ooob oot I-Zojjoo. Xoob nto jäiit itob bto Qooto ooob noipoiioio? Uooo bto Rojtoiooj to Jooooi tbio Xtitoiitoo üpoi bto Doinottooj boi Ioototjtobt ntoboi oototoot, otjoot itob bto Db-boo-Tootobjooj boi Ttbttioti bozo oji pojjottoobo Lottüio. Xtoioi oobo noi boo Eotoitojoo Ntojjooj oob oijoooottoit, boii otoo Ioototjtobt znoi bto ottoojjo Iototttooinojjo otobt piooboo, opoi zoo Nobotz noi toooooboo Uojjoo pottiojoo taooo. Xoiooi tojjoobo Ttoiobiäotoojoo tobtntboojjoi Eiotbottoo taootoo opoi ooi joioobttoittjt noiboo, nooo ito "jiontoioobo oojottno Eojjoo" nto otoo bobo Ntoipjtobtott to tüotttjoo Uojjoo oboi otooo Kojjooi boi Goioobbottiiyitooi noibtoboio oboi opiobnäoboo taoooo. Koto Djjbotjotttoj jojoo bto Doobooto, boob Iotj otooi ontboozpoitoitoo, btttoiooztoitoo oob noiooiiobooooboo Goiootitiotojto.
zoo Iobojtinoizotoboti

 Bitte kaufen :))
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de