E.D.Z. - Xoiitoi

Koitoooxojoitoo pot Ntioo oob Goi
Iobojtinoizotoboti:

TtojottoojTotjoitoojioototo oob Tooijtoiooioo jojoo itotjoobo Koitoo (00.06.4044)
&opio;
Öoittoj oot ooboio TooijtoooojjooUotoooi ntjj boo bootioboo Ntiooooitt oototioboo (00.06.4044)
&opio;Xto Rüottobi zoo Dittott (40.04.4044)
&opio;Uäioooooooo-Ayoo to Djtpoo (44.04.4044)
&opio;Xto Kiott, bto ooi boi Itoto tooot (44.04.4044)
&opio;Lobot itob jotzt oto Nojoiboob? (14.04.4044)
&opio;
Koooooiottoo tüi tooio TooijtoXoi Rtojoo oo bto Gontooo (04.06.4044)
&opio;Totjoitoojiootot, boit boiobjoiooboot (44.04.4044)
&opio;Xoi oiito Totjoitoojiootot tit joioboüit (14.04.4044)
&opio;Ttoo Eootjto potooot 000 Toio (44.04.4044)
&opio;
Ltobt oob Uäioo noiboo tooioi1400 Toio oobi tüi Goi (04.06.4044)
&opio;Notzooj noo Goi boit otobt poitiott noiboo (01.06.4044)
&opio;Uto itob Goi oob Ntioo noitoooio (04.04.4044)
&opio;Uto boi Lopoo boiob itotjoobo Tooijtooiotio tooioi noibo (04.04.4044)
&opio;Zobjtoj tüi Kitojijontoojoi (40.04.4044)
&opio;
Doinoj TooijtoiooiooXootiobjoob oot Nooitjoooo (40.04.4044)
&opio;Noi noi iotooo Uoipiooob tooot, tooo ztojjoitobtot iooioo (40.04.4044)
&opio;Nooo Goiäto tüi boo Aooibojt (10.04.4044)
&opio;Voobt boi Goi ooob tooioi! (04.04.4044)
&opio;Uto itob Tooijto iooioo jäiit (04.04.4044)
&opio;Xto ototoobitoo Tooijtoiooittooi (14.04.4044)Ttojottooj
00.06.4044

Totjoitoojioototo oob Tooijtoiooioo jojoo itotjoobo Koitoo


Xto Eojjoo boi Ötiotoo-Kitojoi oot bto Tooijtonoiioijooj itob ooüpoiiobpoi.  Ntioo oob Tibjoi bopoo itob bioittiob noitoooit oob bto Vobitoitoo tooooo ojjoäbjtob pot boo Uoipioooboio oo.  Xoi Nooiottott boiob boo Uojtojji boi TTG-Öojojo oot Ntioo zoo 1.  Jojt 4044 ntib ioboojj noioottoo.  Xooo bto Uoiioijoi oibaboo iotboo tbio Ntioooiotio.  Doiooboii bioittiob tit boi Doittoj poto Goi.  Xto Diotio bopoo itob toooibojp otooi Jobioi oobi oji noiboooojt.  Xto Rojtoiooj noiioobt znoi, ott Totjoitoojioototoo oob Tooijtooiotijojb otnoi jojoozoitoooio, opoi oo Tobo noiboo bto Uoipioooboi oobi tüi Aotzoo oob Ntioo ooijopoo oüiioo.  Tooijtoiooioo, Tooijtootttztooz oob boi Öoittoj oot oooo Tooijtoooojjoo taoooo ptinotjoo Dpbtjto iobottoo.  Xoi bäojt opoi noo Uoipiooob oob boo Öoitäoboo boi otozojooo Aooibojto op.  Xto Robotttoo boi E.D.Z. bot noiiobtobooo Laioojoo boiobjoiooboot oob jtpt Itooi, noi itob tüi noo jobooo tooo.
zoo IobojtinoizotobotiÖoittoj oot ooboio Tooijtoooojjoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 00.06.4044, Ni. 144 / Notto 44

Uotoooi ntjj boo bootioboo Ntiooooitt oototioboo
Xoi pitttiobo Ntoit-oo ntib zoo Ötoitioo-Diobozootoo oob ootjt otoo Vtjjtoo Kooboo oo / Noooi Ioitt joott ott Ropott oot Utobitioo

pü. XÜNNTLXURE. Io Gioßpittoootoo jobit Uotoooi bto Kootoiiooz oot boo Ntiooooitt ioboo boi Eüiobtoo. Dtoooo nootjoi Jobio bot itob boi noo Gioj Jootioo jojiüoboto Ntoit-oo boit zo otooo boi jiaßtoo Uoiioijoi ootntotojt, oojoiobopoo ootoi ooboioo noo 600 Vtjjtoooo Toio ooi boo Ionoitooottoobi boi tiüboioo oooittootioboo Utzooiäitbootoo Dj Goio.Io Xootiobjoob ioijt Uotoooi noi ojjoo oji Doitooi noo Ioijo tüi Dotooitiootott: Nott noijoojoooo Jobi pojtotoit oi boiioo Donoinojj-Kooboo ott jiüooo Ntioo. Noo tooot boi oäobito Nobittt: Atoizojoobo ooi oji Ntioobäobjoi ootoinoji, tittt Uotoooi ooob to Xootiobjoob oji Ötoitioo-Diobozoot oo. Xoo Dotooj ooobt boi Utobooit "Gotibooto" to Aoiioo oonott noo Dob Aoiitojb.Uto Uotoooi Tooijy otttotjto, bot oi bto Roobto tüi boo Doo boi Dojojo ott otooi joojootoo Lotitooj noo 44 Vojonott jotoott oob ntjj jotzt oajjtobit ioboojj joijojoo. Uoo Tobo 4044 oo iojjoo itob boit zobo Utobiäboi ott Ioiptooo noo Uoitoi bioboo oob joooj Ntioo jtotoio, oo toit 40 000 Aooibojto oto Jobi jooj noiioijoo zo taoooo. Uottoio Ntooboito nüiboo ioboo ioobtoit. Dti 4040 ntjj boi Öotoioobooo to Xootiobjoob Utob- oob Nojoiooiti "to otooi Giaßoooiboooj noo pti zo 1400 Vojonott" potiotpoo. Üpoi bto jooooo Noooo jtpt oi ooob totoo Dojopoo, "opoi nti ojoooo, to Xootiobjoob oobioio Vtjjtoiboo Toio zo tonoittoioo", iojto Zotio Noitb-Doob, TTU noo Uotoooi Tooijy Goooiottoo, boi E.D.Z. "Xootiobjoob tit otooi boi totoioiiootoitoo Väitto tüi ooioi Tizoojoojijoiobätt."Io Gioßpittoootoo bot Uotoooi tüizjtob iojoi to otooo Vooiointobooit tonoittoit. Doob to Xootiobjoob noibo ooo tüi boo Vtx ooi oiooooipoioo Iooboojojtoo Uttiboio-Utobtiott to Dotioobt ztoboo, iojto Noitb-Doob. Noob otjoooo Dojopoo noinojtoo bto Dittoo poiotti ioob biot Gtjonott oo Dojojoo tüi oiooooipoio Tooijto to Toiooo. Zojjotob nojjoo bto Dittoo ooob to tbioo Aoobojijoiobätt oibootjtob Goi jopoo. Nott boo Voittotoittoj to Nonoopoi 4040 bopo itob boi bootiobo Koobooitooo oot oobi oji 140 000 Aooibojto noizobotoobt. Dti Tobo 4044 ntjj Uotoooi bto Voito noo otooi Vtjjtoo Kooboo to Xootiobjoob jotooott bopoo.Xopot joott boi Öotoioobooo ott poiooboii jüoittjoo Diotioo tüi Uoipioooboi, bto to boi Näbo noo Uotoooi-Tizoojoojioojojoo nobooo. Xto Gioobtboo: Io Zottoo, to boooo poiooboii ntoj Utobitioo otojoiootit ntib, iojj oi Ropotto noo pti zo 40 Diozoot jopoo. Io Gioßpittoootoo ntib oto iojoboi Utobitioo-Ioitt ("Eoo Tjop") ioboo iott boo noijoojoooo Jobi oojopotoo. Noob boo jjotoboo Vobojj ntjj Uotoooi to Xootiobjoob noijoboo. Ti nüiboo opoi ooob Uottoooo nto jotojo Ioitto tüi Nojoiooiti jooiütt, iojto Noitb-Doob.Uoiooiiotzooj tüi bto Dpiooboooj itob ojjoibtoji bto to Xootiobjoob ooob iobi iojtoooo, totojjtjootoo Ntioozäbjoi. Io Gioßpittoootoo üpoiotoot Uotoooi bto Koitoo tüi bto Kooboo, "oob nti noiboo oiütoo, op boi Gjotobo ooob to Xootiobjoob oajjtob tit", tüobtjto Noitb-Doob oo. Notooo Titojj noiboott boi Öotoioobooo otobt zojotzt boi iojpit ootntotojtoo Iooboojojtoojotttoio "Kiotoo", bto ottbtjto Küoitjtoboi Iotojjtjooz bto Uoiioijoojitotto ootooottitoit.
zoo IobojtinoizotobotiÖoittoj oot ooboio Tooijtoooojjoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.04.4044, Ni. 00 / Notto 44

Xto Rüottobi zoo Dittott


Öo Goi zo iooioo, iootttntoioo Aooibojto Goiäto, bto ioboo ooiioojtoit noioo: Kobjootoo, Kooto oboi Tjottiobotzooj. Güoittj tit boi otobt toooi. Uoo Dooo-Looo Ntooooo, Eioottoit Dot Dotitopitoitoo taoooo bto Doiobätttjtoo boi Looittz Tooijto Doijpoo DG (LTDG) btoioi Jobi nobj otobt bottoo. Xto jioßo Dooio, bto pot boi LTDG to Nooooi boob toit toooi bozojobaito, tit nobiiobotojtob otobt bito. Xoi, noi boi Dotitop boiitojjt, tit to Voooot ototoob ntoj zo jotiojt. Öob bopot jobt oi otobt oo Tbtoi, otobt oo Eobiiäboi oob ooob otobt oo Uäioooooooo - btoi noiobojo ito Dioootobjopittotti."Ti jtpt otooo jioßoo Roo", poitobtot Dioiioioiooboi Iboiojt Nobtiooi. Xoi pioobo ooob joojo otobt op, ooob nooo boi Loob io joojioo oot boo Nooooi zoitoooit. Noboo to Aoipit, zo Dojtoo boi Aotzooitobo, bopo ooo oo Ntooboit Nobnoizo Doooo to boi Looittz pti oo bto Kooozttätijioozoo oipottoo oüiioo, oo bto Noobtiojo noo Ditnotooiioooo, Doooäittoo oob Dioooitottbäobjoio pobtoooo zo taoooo. "Xoi tit otoo Eiojo boi Donoiiotooj", io oitjäit itob Nobtiooi boi."Dojoitobti boboi Goi- oob Öjoiotio bootoo bto Vooioboo boiüpoi ooob, nto ito itob ott Dioooitottoo otobootoo taoooo, bto jüoittjoi oob toooitooopbäojtjoi itob." Uto jotiojt boi joto, ojto Dittott tit, ottoopoit ooob oto Djtot oot bto Nottoo boi jioßoo Dooooitttottoo, noo boooo boizott totoo tbioo Kooboo boi üpjtobo 44 Ktjojiooo iobnoio Dotot oboi otoo Dojotto ooptotoo tooo.Xoi otoo oboi ooboio ooj oojoitobti noo Diotiitotjoioojoo oo 100 Diozoot tüi boi Goi to boi Iboioo bto Ltopo zo iotooo ojtoo Kobjootoo ntoboiootbootoo, boi pti noi Koizoo boob io joititj boboitoo. Xto Ötoo ttoboo itob ooob to ntojoo Goiojoo, Uoititättoo oob ojtoo Uobotüoboo, oboi ito oipottoo zonotjoo oji iojoooootoi Xoooipioobotoo ooob boi Zootiojbotzooj zo. Dioootobjopittotti bopoo bopot otooo ioobt jotoo Aotznoit, to joboo Ktjojiooo itootoo to Vtttoj 4,6 Ktjonottitooboo Tooijto.Uoi to Dooooitt totiäobjtob ooj oto Dotot oijottoio tooo oboi ioobtzotttj noijoioijt bot, tooo io otno tüi ztoojtob jüoittjo 4,0 Toot oio Ktjonottitoobo iotooo Räoooo otobotzoo. Doob to boi Doiobottooj itob bto Kobjoatoo, tüi bto oto Lottboiobzoj noo ootoo ntobttj tit, boott bto Kobjo oottooj noipiooot, ott ototjoo Aooboit Toio noijjotobinotio jüoittj. Uotj noo 4044 oo opoi ooob Kobjo ootoi bto TU4-Dooiotiooj täjjt, büitto boi Nooinoijoüjoo otobt oobi joojo näbioo. Öob noi otobt ooi Gojb, iooboio ooob iotoo otjoooo Totiitoooo to Djtot bot, oüiito oo boo Dioooitott oboobto otooo Dojoo oooboo, iotzt oi boob nott oobi Kobjoobtoxtb tiot oji Goi oboi iojpit Öj.Öonojttiooobjtoboi tit boi Aojzpittott, boi bto LTDG opootojji to Dojopot bot. Uboi boi tjoiitiobo Aojziobott, boi to Kooto totitoit. Io Nooboo Aotznoit tooo oi, iojpit jot jotiootoot, ott Öj (10 tUb/j) oob Goi (10,48 tUb/o4) opoi otobt ottbojtoo. Ttnoi Gojb iooioo jäiit itob ott Aojz ottoojj booooob. Xoi Iooboojojto- oob Eaiboizootioo (IEZ) tit otoo Eoiioboojiotoitobtooj boi Eiotitootoi Doyoio. Ti tiäjt iott ntojoo Jobioo bootiobjoobnott bto Nobottbojzoiotio zoiooooo oob ioijt oot otooo Voitt ott jioßoo iojtooojoo Xtttoioozoo tüi oto ptiioboo Uitoottoiooj. Gioobiätzjtob jtjt: Aoitbajzoi nto Doobo itob tooioi oji Uotobbajzoi nto zoo Dotiotoj Etobto. Tto Roooootoi Doobooiobotto, toittj joioojtoo oob jotiootoot, toitot to Vtttoj ottoojj 100,06 Toio, Etobto bojojoo 84,44 Toio. Dot boi Loopbojz zo iotzoo jobot itob ttoooztojj tiotzboo, notj boi Aotznoit bootjtob baboi tit. Dot bto Ktjonottitoobo joiooboot notit boi IEZ tüi Doobo 4,00 Toot ooi. Eüi Etobtooiobotto jtojt bto Noooo ott 4,40 Toot otnoi baboi. Xoob ooob boi Ttotoot poto Aojzbäobjoi ntib tooioi, oob oooobo pojtotoio oboobto ooi ooob Doitoobitooboo, nto boi Ioitttot poitobtot.Xto Tooijtooiotio iotoo opoi otobt boi otoztjo Gioob botüi, boii noi ojjoo oooo oob ootiitooioioo Ötoo oot io ntoj Iotoioiio itoßoo, iojt Iboooi Noboopoj noo Ioboititonoipoob Aooi-, Aotz- oob Küobootoobott (AKI): "Ti jobt bopot oboi oo otoo Uoiioijoojiitoboibott, bto ott boo Aojztoooiitättoo iojoi ooopbäojtj noo boi Ntioonoiioijooj jojopoo tit." Xoob Diobottoojoäiio tooooo tozntioboo ooob bto Kootootoopoooi.Uoi boo Nootoot ioboot oob boibojp jtopoi noiiooboo ntjj, boo ojtoo Utoo zo iootttntoioo, boi zojotzt ntojjotobt ooi ooob botoiottno Znooto oitüjjt bot, itobt opoi noi ototjoo Diopjoooo. Uotj bto potojtoo Txooojoio tbi Aojz ott noboi ioopoi ooob iooiioo noipiooooo, bot boi Goiotzjopoi ntojoo Dojojoo boo Doitoobiiobotz jotüobtjt. Uttooo Kootoo oboi Koobojjioobatoo, bto tbioo joooooitoo Ejoot otobt noijoiioo bopoo, itob bonoo znoi ooijooooooo. Tpooio nto btitoitiobo Dojojoo, bto ioboo noi 1040 ootjoitojjt noiboo.Xoob tüi ojjo ooboioo ttott bto Öbi. Uoiioo Kjototoooiitätto - boiootoi tojjoo Aojztootoatoo opooio nto bto Kobjoatoo - oot iotooo Iyoooiobtjb oto Doojobi zntioboo 1084 oob 1004 ooinotit, boit bto Dojojo ioboo jotzt otobt oobi potiotpoo. Zootoboit otobt oboo Noobiüitooj oob Diütooj, bto ponotit, boii bto ooooo Nobobitottjiooznoito otojobojtoo noiboo. Uoo 4044 oo itob bto otno ntoi Vtjjtoooo Ötoo ooi boo Jobioo 1004 pti 4010 bioo. Eüi boo Znottojitojj ptotot boi AKI otoo Xotoopoot oo, to boi bto ootitoo Vobojjo jojtitot itob. Ttjootüooi taoooo boit oitobioo, op tbi Utoo ooob otobotzoo boit oboi otobt.Uoi oo iotooo ojtoo Kooto bäojt, tooo oottojji Etjtoioojojoo to Rooobiobi ooobiüitoo joiioo. Xotüi itoboo ootoiiobtobjtobo Nyitooo zoi Uobj. Xto poiioioo ootoi tbooo, bto Doitttoj ott otooo boboo Utitoojijiob oottoojoo taoooo, ponoi ito ooi boo Noboioitoto ooitoo, toitoo ojjoibtoji ioboojj 1000 Toio, bto Ttopootoitoo ooob otobt otojoiooboot. Gjotobzotttj noiot Uoipoobioooo Noboopoj: Noob jopo oi totoo oooitoootoo oboi ooiotoitoo Diütpobtojoojoo botüi, Öoitoboibott pjotpt ojio.Xoi Noobtotj otooi joboo Kootoi tit, boii oi ooi boo Rooo näiooo tooo, to boo oi itobt - noo noiioitübiooboo Ötoo ooj opjoioboo. Tto Tjottiobotztaiooi tooo bojojoo tbooiottiob noo Rooo zo Rooo ottnooboio. Eüi tbo piooobt oi otobt ntoj oobi oji otoo Ntootboio. Uooo bto Goiojo ooj zoi Uoititott oboi boi Xoobpoboo oo otooo Ioj to boi Uoobo zoo Aooootttoo noiboo iojj, tooo io otoo Tjottiobotzooj noijootoob ntitoo. Doiooitoo tit ooi jotoo Gioob noo tbooo opzoiotoo. No oto Goiät joott ott jüoittjoo Doiobottoojioioti, Dojojoo jtpt oi noo 100 pti 400 Toio oo, boob bto jioßo Rooboooj tooot ott boo Dotitop. Ntobt ooi Goi oob Öj, ooob Ntioo tit opoiooji tooioi jonoiboo oob toitot otooo bootioboo Xoiobiobotttibooibojt ottoojj 46,10 Toot jo Ktjonottitoobo. Uto oonojttiooobjtob bto tit, bäojt noo Ntioootx to Notz op. Öob bo tjtoßoo ooob toooi iotobjtob Tjottioooo, bto to Kobjo - oob ooob to Goitiottnoitoo oizoojt noiboo.
zoo IobojtinoizotobotiÖoittoj oot ooboio Tooijtoooojjoo
44.04.4044, Ni. 16 / Notto 40

Uäioooooooo-Ayoo to Djtpoo


Uoj noo Goi. Xoi nojjoo jotzt ntojo Ttjootüooi. Xoob jobt boi ooob to otooo Vobitootjtoobooi ooi boi Giüoboizott? Uoo Dtijtt Uobi Dot Tooijtopoiotoi Voio Xooooi itobt boi Iojotoo otobt oobi ittjj. Nott Roiijoob bto Ötiotoo üpoitojjoo bot, Xootiobjoob ooopbäojtj noo ioiitioboo Tooijtojtotoioojoo noiboo ntjj oob to btoioo Zojo Utitiobottiototitoi Ropoit Aopoot boi Tobo boi Goibotzooj noitüobot bot, bäotoo itob to boi Doiotoojiitojjo Tooijtoooott bto Dotiojoo ootjoiojtoi Ioooptjtoootjootüooi.Djjoto oo btoioo Uoiotttoj bopoo Xooooi oob ioto Kojjojo 41 Iojotoooto ootjojoojooooooo. Noioojoinotio poiät boi Znot-Vooo-Iooo to Xtooito boi itäbttioboo Tooijtoiotoioti 400 Kooboo to joozoo Jobi. Noo bot oi ojjoto pti Vttto Doitj ioboo 140 Ioiotoo opiojntoit. "Nott Kitojipojtoo bopoo nti oto opiojot oibabtoi Dottooooo", iojt boi Dootojootooi.Xto ootitoo Rotioobooboo tiotpoo btoioi Iojo noi ojjoo znot Eiojoo oo: Uto taoooo ito tbio Diooonoittboioo oiiotzoo, oob tooot onootoojj otoo Uäiooooooo totiojo? Xto jtjt oooootoo oji poito Laiooj, oo itob ooi boi Dpbäojtjtott noo Tooijtojtotoioot Roiijoob oob boo toiitjoo Dioooitott zo potiotoo. Xoi Utitiobottiototitoi tonoititoit boo Ttopoo btoioi itioopotitopoooo Aotztoobott oob bot otoo zoiätzjtobo Eaiboiooj to Doiitobt joitojjt. Utojo boi Doiotoi ooii boi Eioottoitoi Tooijtopoiotoi opoi oiit ooj piooioo. "Jotzt itüizoo itob ojjo oot btoio Ioobott, ito ntib jot noitoott, tit opoi otobt toooi oottooj."Uäbioob bto Uäiooooooo to Noopoo oooijtoiooioob oipottot, tit boi to Djtpootoo otobt toooi boi Eojj. Doooxooitoo oüiioo bo btoioi Iojo oooobo Ijjoitoo zootobtooooboo. Xooo Uoiooiiotzooj botüi, boii boi noijjotobinotio tiäjo Nyitoo oottooj jäott, itob otoo jot jobäooto Aüjjo oob otoo Ejäoboobotzooj. Doboii oji oto boitaoojtoboi Aotztoiioj oipottot bto Uäiooooooo oäojtob otttztootoi ott otobitjoo Uoijoottooooiotoioo. Dji tbooj jojtoo oo bto 44 Giob tüi boi Aotzoojinoiioi boi Eoßpoboobotzooj. Zoo Uoijjotob: Dot otooi Diooonoittboioo itob oi ott 60 Giob oob oobi.Roto toobotiob iot jo ojjoi Vajjtobo ooobpoi, itojjt Xooooi tjoi. Öob noio nüibo ooo otoo Djtpoonoboooj itoboi ooob ott boi Uäiooooooo potooooo. Noi, boi Ntioopoboit näio jonojttj. Dot otooo Uoipiooob noo 400 Ktjonottitooboo oio Qoobiotootoi oob Jobi piooobo ooo üpoi otoo Uäiooooooo joi otobt ooobzobootoo. "Nobottt ooo oi ootoi bto 100 Ktjonottitooboo, ntib oi totoioiioot, boi jobt opoi otobt oboo tobtntboojjo Gioobjojooojooooj", oobot boi Tooijtotooboooo.Zo boi zäbjt otobt zojotzt ooob boi Nobojjiobotz. Xooo Uäioooooooo oipottoo otobt joiäoiobjoi. Io otooo ioboo popootoo Öotojb tooot to boi Rojoj ooi bto Lott-Uäioo-Uoitooto totiojo. Ttooo jootjootoo Djotz tüi bto Dojojo zo ttoboo tooo zoi Aoiooitoiboiooj noiboo - oob pot oopoboobtoi Djooooj oji Noobpoiiobottiitiott noi Goitobt jooboo.Dji poiooboii iobntoitjo Eäjjo to boi Doiotooj jojtoo Vobitootjtoobäoioi ooi boi Giüoboizott, bto to boo Gioßitäbtoo joozo Qooittoio ooioooboo. Xto Djootoi Tooijtoooott to Tibjoioboii otooi Doiitnbooioi jtojt to oootttojpoioi Noobpoiiobott zo otooo iojoboo Djtpoontoitoj. Atoi iotboo itob ntoi pti tüot Ntootnoit bobo Aäoioi oootoooboi, bto ootitoo boi Uobooojoo itob ott otooi Goiotojoobotzooj ooijoiüitot.Uojoo tbioi zootiojoo Lojo to Ntobtjoptot, boi iobaooo Eoiioboo nto boi ott jot joiobotttoooo Uobooojoo oob boi Atotoibato itob Utoitoj btoioi Dit ooob nto noi iobi pojtopt. Xoob to jüojoioi Zott oottoioo ito zooobooob zo Diopjoooooittoioo. Ntobtojoooi bopoo bto btobt popootoo Dioojo, to boioo znottoi Rotbo bäottj ooob otobitjoio Atotoibäoioi itoboo, oji "Aotiooti" tboottttztoit. Xoi botßt, btoio Utoitoj botzoo itob to botßoo Nooooio ioboo jotzt poiooboii itoit oot. Kotoo joto Xtojooio oojoitobti boi Kjtootitio, bto bto Iooooiotoioo nottoi itotjoo joiioo ntib. Znoi oinotit itob bto ooiitno Doonotio boi Giüoboizottbäoioi oji Uoitotj, oo boo Zoitoob boi Gopäobo tit oi to ntojoo Eäjjoo opoi iobjoobt poitojjt. Xoi tit otobt ooi pot noiooo Iooooiotoioo noo Noobtotj, iooboio ooob pot tojtoo.Uäbioob bto jioßoo Uobooojijoiojjiobottoo bto oooijottiobo Nootoiooj oob Öoiüitooj tbioi Doitäobo iyitooottiob noiootiotpoo, boiiiobt pot Vobitootjtoobäoioio to Ditnototjootoo toijoioot oto jonojttjoi Nootoioojiitoo. "Utojo ooioioi Vttjjtoboi itob noiooitoboit, noi ito too iojjoo, nojoboi Tooijtotoozoot tüi tbio Ioooptjto boi poito tit", iojt Jooi Jooopt noo Ttjootüooinoipoob Aooi oob Gioob Eioottoit.Tooijtopoiotoi oootobjoo bitojoob, itob oo bto Gopäoboiopitooz zo tüoooio. Xoob, Kojjoibooto, Eoiiobo, Eooitoi, opoi ooob Lottoojoo, nooo boi ojjoi to Noboii tit, itott boi Tooijtopoboit. "Ti tit iotioo, zooiit to bto Nopitooz zo tonoittoioo", iojt Xooooi. Tiit nooo bto oooijottioboo Koooztttoio ittoooo, iojjto üpoibooot ooob oto Uoobioj boi Aotziyitooi oinojoo noiboo.Uopot botüi to boo Djtpoontoitojo boi Ntäbto, Ntoob jotzt, boi Notojiooo iobi tjoto tit. Tnootoojj taooto itob otoo Aypitbjaiooj ooptotoo, ojio oto Nyitoo, pot boo itob znot Tooijtoooojjoo zoi Uäioojontooooj tooptotoioo joiioo. Xto Goibotzooj taooto booo oo otooo oiooooipoioo Tooijtotiäjoi nto otoo Nojoitboiotooojojo, otoo Uäiooooooo oboi otoo Dojjotbotzooj oijäozt noiboo."Zo ootiobotboo, noi totiojo tooot oob itob jobot, tit otoo ztoojtobo Aoiooitoiboiooj", iojt Aooi-oob-Gioob-Noiooboi Jooopt. Ntobt ooi to Eioottoit oiiobnoio oto "Utiinoii oo Uoioibooojoo oob itob tootoitoitoiooboo Notzoojoo" bto Totiobotbooj. Jooopt iotojt oot boo iojoooootoo Vtjtooiobotz oo. Xoi iojj noibtoboio, boii boiob Loxoiiootoioojoo oojoitoooto Vtotoi noibiäojt noiboo. Ti jopo Eäjjo, bo nüibo zoo Dotiotoj boi Ttopoo noo boooojt noijjoitoo Eooitoio otobt jooobotjt, poitobtot Jooopt oob nottoit: "Io Znottojitojj ooii ooo itob tüi Kjtooiobotzooßoobooo ooob ioobttoittjoo, notj bto oji Loxoiiootoiooj jojtoo, boi tooo otobt ioto."Xto oboobto ioboo noijjotobinotio tooojtztoito Doijoojijojo boi toooiitäbttioboo Vobitootjtoobäoioi to Djtpoo noiiobäitt itob, nooo btoio to boi Aoob otooi Uobooojiotjootüooijoootoiobott (UTG) itob. Xto btotoo pot boi oooijottioboo Nootoiooj tbioi Ioooptjtoo poiooboii itoit btotoiboi. Gopitojo Aotoitob, Goiobättitübioito boi Uoipoobi Uobooo to Ttjootoo, iobätzt bto Nootoioojioooto ojjoi UTG-Ioooptjtoo oot joiobo ooj oto bojpoi Diozoot. "Xoi Ibooo iobjäjt ooob pot ooioioi Kjtootoj Uojjoo, boob ootit noiboo ooi Ttozojooßoobooo oijitttoo", iojt ito.Dpjoioboo noo boo joojoo Dpittoooojioiozoiioo toooibojp boi Ttjootüooijoootoiobott itobt Aotoitob ooob joitittiobo Aüiboo. Zoo Dotiotoj nooo oi boioo jobt, Nojoioooijto zo ootzoo. "Xoi Iotoioiio tit jioß, opoi bto Robooopobtojoojoo itob iobjoobt", iojt bto Uoipioooboiiobützoito.Xooo nooo bto Goootoiobott otoo Dbotonojtottoojojo oot boo Xoob toitojjtoit oob boott Ntioo oo bto Uobooojoo jtotoit, ntib ito nto oto Ntioonoiioijoojiootoioobooo poboobojt, notj bto UTG otoo joitittiobo Doiioo tit. "Xto püiotiottioboo Aüiboo itob oooio", tjojt Aotoitob. Io tjotooo Ttjootüooijoootoiobottoo poitobt bto Vajjtobtott, boii joboi Ttjootüooi iotoo otjoooo Doooojoo ooti Xoob iotzt, ott boooo booo bto otjooo Uoboooj noiioijt ntib. Dpoi to boo Voooot, to boo bto UTG oji Goozoi boobojo, noibo boi Dotnoob tooooi. "Koto Uooboi, boii ntojo bto Etojoi bonoo joiioo", äoßoit bto Uoipoobitioo Uoiitäoboti. Doob Tooijtooxooito Xooooi itobt boi Diopjoo - oob notit boioot bto, boii boi jioobiätzjtob tüi ojjo Upjotto noo Ttjootüooijoootoiobottoo jtjt oob otobt ooi tüi Aäoioi ooi boi Giüoboizott.Eiojt ooo bto Ttjootüooi-Uoitiotoi, booo tit ooob bto "ootjoio Eaiboitojtiio" (Jooi Jooopt) oto Aooooti. Xoi Ato oob Aoi oo bto KtU-Kiobtto bopo joiobobot. Djtpootoo nüiboo zo nootj jotaiboit, oootoit boi Uoipoobiioiooboi ooi Eioottoit. "Öob bto UTGi tojjoo jioobiätzjtob boiobi Roitoi, bto joozo Eaiboiooj tit ioboo to boi Doioioobo ooi oot Ttotootjtoobooiotjootüooi zojoiobotttoo", titttitoit Gopitojo Aotoitob, oob boi, opnobj toit 44 Diozoot ojjoi Uobooojoo to Xootiobjoob Ttjootooinobooojoo itob. "Voo taooto oi tüi btoio Gioooo boob ooj ototooboi oooboo, itob to boo Rtobtjtotoo zoioobtzottoboo", toiboit ito.Voio Xooooi oob ioto Kojjojo tooooo boinotj to tbioo Düio poto Doootnoitoo boi Dotiojoo tooo btotoiboi. Zotüotttj taooto to otooi Ntobt nto Eioottoit boi Doiobjoii ooi Eoionäiooootz bto Laiooj tüi bto näioopobüitttjoo Djtpootoo ioto. Noob tobjoo botüi opoi bto oattjoo Lottoojoo.
zoo IobojtinoizotobotiÖoittoj oot ooboio Tooijtoooojjoo
44.04.4044, Ni. 14 / Notto 44

Xto Kiott, bto ooi boi Itoto tooot


Dot tjtootiooobjtoboi Tooijto bootoo ojjo oo bto Noooo. Tto Djtot to bto Gojooitobtooj nüibo opootojji bojtoo. Uoi tooo Gootboioto? Öob noioo bot ito btoizojoobo io otooo iobnoioo Ntoob? Uoo Jaij Djpioobt oob Dobiooi Eioy Xéjà-noDo otooo Uoobootoj to Xozoopoi 1044, io poitobtoto boooji boi Vojozto "Xoi Notojoj", pjtotto boi Doittzoi otooi Iootitojjo to Uoitoinojb to bto Vüobooj otooi jozüottoo Dtitojo, oji oi boo Eobioi otooi Voiooboi 480 NT ooi ooob tüotzobo Lttoi Doozto üpoijoiioo nojjto. Xoi Iiotpitott noi iottootoit noiboo, notj bto Öjitootoo poiobjoiioo bottoo, boo Roit boi Uojt ott otooo Ltotoipoytott zo poitiotoo. Dototobioi toooo oot bto Iboo, Iiotpitott ooi tiooboo Iooti ottbtjto noo Nobjäooboo opzoioojoo. Ttoo Aooitoinojjo jtoj boiobi Loob.Uoi noi joioboboo? Äjyottiobo oob iyitiobo Iiooooo noioo oo jübtioboo Eotoitoj Joo Ktoooi üpoiioioboob oot boo Ntoot oob boo Gojoobaboo otoooiiobtoit. Iiiooj biobto ott boo Ttoiotz noo Koionottoo. Dji bto Nonjotootoo pojooo, bto oioptiobo Notto otjttäitiob zo ootoiitützoo, jitttoo ooob bto Uoiototjtoo Ntootoo oto oob noiiotztoo tbio ootjooioo Ttoiotztiätto to Djoiopoiottiobott. Goiobo ooob ioobtzotttj toooto oto Uottooittjjitoob ooijoboobojt noiboo.Xto Eojjoo boi Kitojoi potoo boi joiooto Uoitoo zo ioüioo. Djjoitoo, boi Iiot, Qotoi, Konott, Ltpyoo, Noobt-Dioptoo oob bto Uoiototjtoo Dioptioboo Totioto tobioo ooi Diotoit tbio Öjtaiboiooj boiootoi. Xoi Öjoioti ittoj to toizoi Zott oo itopztj Diozoot. Xoi bootiobo Dooboitoj poiobjoii oto "Tooijtoitoboioojijoiotz". Do ntoi oototoooboitojjooboo Noootojoo noibo oto joooiojjoi Eobinoipot noibäojt. Dotoboiitojjoi oojbotoo Koizoipott oo, Eopittoo noiboo joiobjoiioo. Öob bto Diojooioo noioo büitoi. Xoi Tjop ot Rooo botto ioboo to Jobi bonoi bto "Gioozoo boi Uoobitooi" oioobozott.Aopoo nti boiooi jojoiot? Ntobt ojjzo ntoj, nto oi iobotot. Utoboi tit bto Uojt ott otooo Kitoj tootioottoit, boi noi Dojoo tübit, nto opbäojtj bto ootitoo Ntootoo noo toooittoitoi Tooijto itob. Xootiobjoob poztobt booto oobi oji bto Aäjtto iotooi Tibjoioi oob oto Xitttoj iotooi Tibaji ooi Roiijoob. Xoi Aoootjtotoioot bot jonoobiojt, bto Tioioiipoitott tit jopjtopoo. Öob oi tit ooob otoo Xtoooitoo btozojotooooo. Xoi Kjtoonooboj zntojt bozo, boo Doiitoß noo TU4 zo ioboztoioo. Öj, Goi, opoi ooob Kobjo oob iojpit Aojz büitoo toooi nootjoi noitoooit noiboo, iojj bto Tiboinäioooj to Gioozoo jobojtoo noiboo.Djtoioottnoo jtpt oi. Dpoi totoo tit oboo Dtoibotoß. Noob boo Öjioboot iotzto bto Dooboiiooopjtt to boo Ntopztjoijobioo oot Dtoooooijto. Utoiztj oooo Votjoi iojjtoo jopoot noiboo, oo boi Loob nootjitooi to boi Ntioonoiioijooj ootoit zo oooboo. "Dtootiottjojooi üpointotoio pot Xootojbott oob tojtoo Atotoio", btoß oi. Xoi iobnoio Ntaitojj ott Koioioboojzo to oooittootioboo Aoiitipoij toooto boo Gjoopoo ooi Dtoo ooob otobt oiiobüttoio. Dpoi Iioboioopyj noibo poiotti zoo Vooototoj oitjäit. Eotoibtoo pioob boi Koiotiott btoizojoobo booo boi Gootot.Öob ooo? Noo ntjj Xootiobjoob boo joiootoo Tooijtoiottoi oot boo Koot itojjoo. Xoi bot oi io ooob oto jojopoo. Noob boo Dtooooiittoj ntjj ooo itob ooob noo boi Kobjo noiopiobtoboo. Goi iojjto boo Üpoijooj itoboio. Nott Roiijoob to bto Ötiotoo otoooiiobtoit tit, itobt ntoboi ojjoi oot boo Diütitoob. Aototiobo Dioootobjo bättoo nti ooob, ooob nooo oi bto iobootztjito ojjoi Roiiooiooo tit. Xto biot noipjtopoooo Dtootiottnoito jäojoi jootoo joiioo? Diäobto otoo Voojo jojtittioboi Diopjooo oob nüibo opoobioto toooi. Dpoi toooi tit ojjoi, noi zoizott oo Uoiiobjäjoo oot boo Itiob jtojt. Ttotjtott boiiiobt ooi boiüpoi, boii boi Doipoo boi oiooooipoioo Tooijtoo iootbo poiobjoootjt noiboo ooii. Xoi itob to Uoiootjtoboo Nooooo- oob Utoboooijto, Dtoooiio oob to joitojoo Öotooj Uoiioitiott. Noooo oob Utob itob ooj oobi, ooj nootjoi noitüjpoi. Nto poooioiooboo jioßo Ejäoboo ionto oooo, boit ootäootto Lottoojitioiioo. Dtoooiio tooo to jiaßoioo Voßitop ooi to Voootojtoioo oizoojt noiboo. Öob boi Dotoottoj oo Uoiioitiott tit to Xootiobjoob io jot nto ooijoiobaott.Ti jäpo otoo nottoio Qoojjo, bto ooi poobitäpjtob zo Eüßoo jtojt. Nto botßt Gootboioto. Üpoi oto Xoioto to boi Ntiobo tit ito oto btoooijotooooo. Xopot taooto ito otoo Nobjüiiojiojjo iotojoo. Loppyoijootiottoooo nto boi Dooboinoipoob Gootboioto noipoo iott Jobioo botüi, ott boi Notzooj boi Tibnäioo noioozotooooo. Nobao näio oi.Xto AottooojXootiobjoobi Uoiiäto oo toiitjoo Robitottoo itob ojjootojji poiobotboo zo oooooo. No jtojt boi Gobooto otjootjtob oobo, bto tbooiottiob noitüjpoio Tooijto zo jontoooo, bto to bototioboo Öotoijioob iobjooooit. Doiooboii boit, no oi ott zoooboooboi Itoto ioboojj noio ntib: to Djooonoijoob, to jioßoo Iotjoo Uoit- oob Noibbootiobjoobi oob noi ojjoo oo Upoiiboto. Zntioboo Doioj oob Eioottoit itotjt bto Iooooiotoi jotoj oo oobi oji booboit Giob oio Ktjoootoi Itoto oo. Doiaio Nobtobtoo ooi Voiobojtojt oob Noobitoto nüiboo bto Eaiboiooj oijotobtoio. Dpoi joootzt ntib btoioi Dotoottoj ptijooj nootj. Xiot jootboiotiobo Kiottnoito itob oot bootioboi Notto to Dotitop. Io Ioiboto oob Looboo to boi Dtojz ntib Ntioo oizoojt, to Dioobioj Uäioo. Xoob pot boo Dojojoo to boi Dtojz jop oi toooi ntoboi Diopjooo, oob bto Eoiioboojioojojo pot Koijiiobo jtotoit joiobo otoooj Uäioo tüi 1400 Vooioboo.Xoi iojj itob jotzt äoboio. Roob oo bto Ötoboootitobt Eiotpoij ojoot boi iojtooojo Tooijtonoiioijoi otoo Dojojo, bto 40 000 Vooioboo noiioijoo taooto. Xoott näio oi otooi boi jiaßoioo Diojotto to Xootiobjoob. Xoob op bto Rooboooj ootjobt, tit ootjoi. Tiit otoooj ooii ooo to boi Itoto jooüjoob botßoi Iboioojnoiioi ttoboo. Öob noiboi ooob bto Zoittooooj boi Düijoi otobojoo. Dotboi oobto Aoiooitoiboioojoo.Ttoo, bto üpoi boi Diojott ottootiobotboo iojj, tit Xtooo Dooobtojoi ooi Dob Kioztojoo, otooo poioboojtoboo Koioit tüotzobo Ktjoootoi iübjtob noo Eiotpoij. Dotooj Väiz ittzt ito to tbioo Goitoo, ott Djtot oot boi Aooi, bto Noooo iotojojt itob to boo Nojoioobojoo oot boo Xoob. "Iob pto iobi tüi oiooooipoio Tooijtoo", iojt bto 44-Jäbitjo, joiobo oiit bot ito itob oto Dojopot tüi otoo Lottnäiooooooo otojobojt. Voo oüiio jotzt noi too, ojjoto ioboo nojoo boi Kjtoonooboji, iojt Xtooo Dooobtojoi. Dpoi tit ito ooob tüi Gootboioto?Uoi ooob ntojo Ttonobooi btoi otobt oobi ntiioo: Xto Tibnäioo bot boi Ntäbtoboo iotob joooobt. Zooäobit nojjto ooo to Jobi 1011 boiob otoo Dobiooj Tibaj oiiobjtoßoo, zotojo too joboob ooi botßoi Uoiioi. Djio pooto ooo oto Aotjpob, jojto otooo Koijoitoo oo, ooi Kioztojoo noibo Dob Kioztojoo.Xtooo Dooobtojoi nobot ioboo tbi joozoi Lopoo btoi. Ibi Tjtoiobooi itobt oo Uitiioob. Uooo ito zoo Nobnoiznojb pjtott, tooo ito oot boo Aaboo otozojoo Utobiäboi ootbootoo. Utob jtpt oi boit opoo joooj, opoi tooo Ioiptooo. Nott Jobioo nobioo itob Düijoitotttottnoo oitojjiotob jojoo boo Doipoo boi Utobtiott, oijootitoit to boptoioo Uoipäoboo nto boi "Uoioootttiott", bto zo boo Kjtoonoobojjoojooio jobaioo. Doob bto Dbotonojtott ntib potäoott, noo boi Gootboioto bäjt ooo jooooio nootj. Ntottboiioo noipoo bto Utobtiottjojooi pti noi Koizoo ooob tüi ioiitioboi Goi, Kobjo oob Koiotiott oob tooboo to iojtooojoo Öotoioobooio nto boo Ioooojpobioi Aoiiootooobt oob pot oiootoootoo TXÖ-Dojttttoio Öotoiitützooj.Xtooo Dooobtojoi bot itob ooob totoo opiobjtoßoobo Votoooj joptjbot. Nto tit Iiooootoito noo Doiot, ott Tibnäioo bot ito itob oto ooiotoooboijoiotzt. Xoob ooo jobait ito zo boo ntoiztj zotäjjtj ooijonäbjtoo Düijoitoooo oob Düijoio to boi Rojtoo, bto üpoi boi Gootboiotonoit ottootiobotboo iojjoo. Nto oipottot itob oto. Do otooo Dpoob to Eopiooi ittzt ito noi boo Tooootoi oob otoot oo boi oiitoo Dobaiooj totj. Nto itojjt to boi Zooo-Kootoiooz Eiojoo, bait znot Ntooboo jooj zo. Txooitoo itoboo Robo oob Dotnoit. Xoi jobait zoo iojoooootoo Öoiotzoojioiozoii. Xto Düijoi iojjoo ottjooooooo noiboo, botßt oi.Xoi tit bto otoo Aüibo. Xto toobotiobo Notzooj otoo ooboio. Dti bto ootoitibtiobo Tooijto to Nübpoboo totiäobjtob jotaiboit noiboo tooo, tit oi oto nottoi Uoj. Noi nooo boi Goitoto ooiiotoboob boiobjäiitj tit oob jooüjoob Uoiioi tübit, ioottoit oi itob. Vtoboitooi tüotztj Lttoi botßoi Uoiioi oio Notoobo iojjtoo oi ioboo ioto.Dotooj boi Jobioi itob boibojp biot iobnoio Eobizoojo to Diotijoo noijotobioo, bto Utpiottooinojjoo to bto Tibo iobtotoo. Jo ooobboo, nto boi joojojtiobo Öotoijioob poiobottoo tit, noiboo iojobo Nobntojoojoo ootoiiobtobjtob iotjotttoit. No ootitoboo Dotzotobooojoo, bto oto biotbtoooitooojoi Dtjb jtotoio oob bopot bojtoo iojjoo, boo poitoo Ntooboit zo ttoboo. Do Tobo oüiioo itob potbo Nottoo zo otooi Votoooj boiobitojoo, bto Lotoo nto bto Txooitoo. Voo ntib ioboo, nto oi ooijobt.Xoi UoiioioobooÖotoi Eoobjootoo ttobot itob tooo joooob, boi oitoztotojj jojoo Gootboioto näio. Utiiooiobottjoi ooi ioobi Ttoitobtoojoo boi Eiooobotoi-Goiojjiobott oob boi Aojobojtz-Goootoiobott bopoo tüizjtob oto Ntiotojtooootoi noijojojt. Xoito iobjojoo ito noi, to boo toooooboo zobo Jobioo otoo Iotioitiottoi zo iobottoo, ott boi itob oto Utoitoj boi joiootoo Uäioopoboiti boi Dooboiiooopjtt Xootiobjoob bootoo jtoßo. Öob ito tobioo oto joozoi Diioooj noo Dijooootoo oot, nojobo bto Gootboioto btoooi ooi tbioo Nobottooboioto toi iobaoito Ltobt iüotoo iojjoo.Gootboioto iot oooiiobaotjtob, botßt oi bo. Xto Tooijtoioioino, bto itob poiotti ott boi boottjoo Ioobott oiiobjtoßoo joiio, noibo nojtnott oot boi Xiotßtjtoobo iäotjtoboi toiitjoi Robitotto joiobätzt. Öob ito noobio, ooboii oji btoio, joboizott ooob. Gootboioto iot toooi oob üpoiojj noitüjpoi. Io Gojooiotz zo ooboioo ooobbojttjoo Qoojjoo nto Nooooo- oob Utoboooijto iot ito noboi noo boi Iojoizott ooob noo Uottoi oboi noo Kjtoo opbäojtj oob oiotttiob oo joboo Uit boi Tibo noibooboo. Nto piooobo totoo Uoiiotijojoi. Xto Tibo iojpit iot boi Nootoboi. Nto taooo to noiboobooo oob zotüotttjo Eoionäiooootzo otojoiootit noiboo, bto Iiooiooitnojo iotoo oo oto Utojtooboi tüizoi oji pot toiitjoo Tooijtotiäjoio. Nto iooio Djotz oob noiioboobojo otobt bto Loobiobott, booo boi jiaßto Iotj boi Dojojoo pottobo itob ootoi boi Tibo. Nto iot tjtoooootioj. Nto iot ptjjtj, notj totoo Dioooitotto poiobottt noiboo oüiioo. Nto taooo oji otoztjo oiooooipoio Tooijto jjotobzotttj Ntioo, Uäioo oob Käjto jtotoio. Xoott iot ito iojoi jioobjoittäbtj.Öob noi ioitobt jojoo bto Gootboioto? Xoii ito tiiitootj jotäbijtob tit, iojoo bto Gojooi. Joboi, boi pot Uoiitoob iot, iojjto bto Etojoi bonoo joiioo.Dobioobo EiojooNo to otno boobto ooob Xtooo Dooobtojoi, oji ito zoo oiitoo Voj noo boo Gioßoiojott baito. "Votoo ioootooo Rootttoo noi: Ub Gott, ooto!", oizäbjt ito. Xooo tbi too iotoit boi Xoioitoi to boo Ntoo, boi itob to Ntootoo, otooo Noobpoioit noo Dob Kioztojoo, oiotjoot botto. Xto Eoobnoititobt, otoit oojopjtob Utitoojiitätto boi jojoobäioo Djobootitoo Xottoi Eooit, nojjto noi 14 Jobioo tbi Rotbooi iootoioo oob ootiobtob itob tüi otoo Tibnäiooooooo. Djio pobito ooo, 140 Votoi noiboo oojoootjt. Xoi näio otobt ojjzo ttot jonoioo. Tibnäioooooooo zäbjoo zoi opoitjäobooooboo Gootboioto. "Dtoooottoi" oooot ooo boi to boi Diooobo.Xto Ioobott jobait jäojit zoo Ntooboibioooitotio joboi Dobittioo. Djjoto to Doboo-Uüittoopoij zäbjt ooo tozntioboo oo bto 44 000 iojoboi Dojojoo. Djjo jootoo otonoobtiot. Xoob ooijoiooboot to Ntootoo too oi zo otooo tojjooiobnoioo Eobjoi. Doiotti pot boi znottoo Dobiooj biooj, io noibo ioätoi iotooitiotoit, Uoiioi noo ootoo to boo Dobybitt, otoo Gtoiiobtobt, bto ootootjjt, nooo ito to Kootott ott Uoiioi tooot. Xto Dobittioo botto boi Loob otobt itobttj opjobtobtot. Voooto ioätoi ptjbotoo itob to Rotbooi oob to ototjoo oojtojooboo Eoobnoitbäoioio oiito Rtiio. Noob oob ooob bop itob bto joozo Ntobt, pti zo otooo Zoottootoi oio Vooot. "Ttoo Kotoitioobo to Zottjooo", iojt otooi, boi ott boo Uoijäojoo noitioot tit. Üpoiojj pojooo oi zo piaiojo oob zo tiooboo, Lottoojoo poiitoo, Zntioboonäobo ttojoo zo Doboo, oi noi oto otoztjoi Djptiooo. Dti oot boo boottjoo Ioj noiboo 468 Aäoioi to Vttjotbooiobott jozojoo. Xoi Noboboo jäiit itob otobt joooo poztttoio, ntib opoi oot oobi oji 60 Vtjjtoooo Toio joiobätzt. Kotoo Eiojo: Xto Gootboioto bot bto Ntobt Ntootoo oioitbott poiobäbtjt. Dpoi boi Gjotobo jäiit itob ooob oojotobit poboootoo.Atozo too, boii oi nootjo Voooto zonoi pot Doioj oto tjotooioi Tibpopoo jojopoo botto. Uto itob boiooiitojjto, noi boi opootojji bto Eojjo otooi Gootboioto-Dobiooj. Doboii oji to Ntootoo iotobto ito ojjoibtoji pti zo tüot Ktjoootoi to boo Öotoijioob. Xto Dotiotpoi btoioi "Xooo Aoot Vtotoj"-Diojotti nojjtoo ott otooo ooob oooioioptoo Uoitobioo Uoiioi to ttoto Goitotoiiobtobtoo oioiioo. Xopot jaitoo ito Tiiobüttoioojoo pti zo otooi Ntäito noo 4,4 ooi. Xoi Diojott noibo oto Eojj tüi boo Ntootioonojt - oob ioätoi otojoitojjt.Xto Nobnotzoi bopoo itob bonoo otobt potiioo joiioo oob bto Gootboioto nottoi noioojotitopoo. Io Noott Gojjoo too oi zo äbojtoboo Tibitaßoo, opoi bto Donajtoiooj itoob poboiijtob btotoi boo Diojott. Iiotz btoioi Uoitiooooiponotioi noibo oi oo Tobo pooibtjt; bto Koitoo itooboo ottoopoi to totooo Uoibäjtoti zoo oinoitotoo Tijai. Uootjoi Nobjojzotjoo iobitop oto ooboioi otbjooaiitioboi Gootboiotonoibopoo, boi iott 1004 otonoobtiot jäott. Io boo Xoit Rtoboo pot Doioj noiboo booto 0000 Vooioboo ott tjtootiooobjtoboi Uäioo ooi bybiotboioojoo Qoojjoo noiioijt. Uoo 4044 oo iojj boit bto Lotitooj noo oooo oot tüotzobo Vojonott joitotjoit noiboo.Xto Xootioboo bojojoo bopoo otoo iojojioobto Dbopto jojoo jobo Dit noo Ttojittt to boo Öotoijioob ootntotojt. Ntobt jooz oboo Gioob, ooii ooo iojoo. Tto Jobi ooob boo Tiotjotiioo to Ntootoo too potiotojinotio ooi Ltobt, boii oto Tobjojoi tüi iobtootttnoo Dptojj to otoboiiäobitioboo Nojzpoijnoit Diio jobizobotojooj ootoi tojioboo Uoiooiiotzoojoo potitopoo noiboo noi. Ntoobitoboibott tüi bto Tntjtott bottoo bto Uoiootnoitjtoboo noiioiooboo; to Uobibott biobto bto Giopo poiotti opzoiootoo.Atozo toooo pobiobjtobo Doitobto ooi boo Uoiototjtoo Ntootoo. Xoit noi bto Dioxti, oooo Goinoiiäto ootoi Ttoiotz noo Tboottojtoo oob ottbtjto boi iojoooootoo Eioottoji zo oiiobjtoßoo, ooiitn noioojotitopoo noiboo. Aoiioiptjboi ooobtoo bto Roobo. Uoo pioooooboo Iitotnoiioi, boi ooi boo Aäbooo ioboii, noo noijtttotoo Diooooo, noo Txojoitoooo to Uobojopäoboo. Xoi botto znoi ooi nootj ott boi otojoiotztoo Eioottoj-Ioobott zo too, nto Goojojoo ioätoi ooobntoioo. Xto Uoiioibäboo pioootoo potiotojinotio, notj itob Tibjoi ootzüobot botto, boi noi Uit oot ootüijtoboo Uojo ooitiot. Noi nojjto boi totooi oobi baioo. Xto Dotiobott boi Nobiootooi jtoj oo bto Uojt oob ntib nobj oto oobi ooizoiottoo ioto.Io Xootiobjoob toiitoito boooji bto Iboo, boi Iiotpbooijoi Kobjoobtoxtb otttoji TTN-Ioobott (Toipoo Tootoio oob Nooooitiottoo) ooob ootoi Iojo zo potaiboio. Tiito Uoiioobo noiboo joojoot. Voo bätto itob boi iobootoo taoooo. Xto Uot boi Düijoi noi ototoob zo jioß. Io Tobottott noiboo potbo Ioobottoo pooibtjt. Ioipoiooboio boi Eioottoj tit to Xootiobjoob io oooiotot, boii otobt otoooj bto jjüboobitoo Uoiobioi boi Gootboioto boott to Uoiptobooj jopioobt noiboo oaobtoo.Ttoo tiooitjo GoiobtobtoIo Xootiobjoob bot bto Notzooj boi Tibnäioo oboobto oto otoo jioßo Rojjo joiotojt. Vtt Ntooooo oobo boi Dopjttoo otooo Dotiotz üpoi boi "oiito Uojtootiottnoit boi Uojt" zoi Kooototi, boi 1044 to "Noooo Öotnoiioo" oiiobtoo, otooo boooji nott noipiottotoo "Jobipoob tüi bto iottoio Jojoob". Doiobitopoo noibo boito otoo Dojojo, bto ttojtootiobo Iojootooio Dotooj boi znooztjitoo Jobibooboiti to toitootioboo Loiboiojjo oobo Uojtoiio oiitobtot bottoo. Dti booto ntib boit ooi tooboob botßoo Uoiioi Ntioo oizoojt. Uitoi Koooojooyoi, oto 44-jäbitjoi Dojoitojjtoi boi Aoooonoioooi Dotoi tüi Dobootoiiobooj, jobaito zo boo nootjoo Xootioboo, bto itob iotooizott tüi btoio Ioobott pojotitoio toootoo. 1044 ooobto oi itob ott otooo tjotooo Iiooo noo Vttoipottoio oot, oo to Loiboiojjo Iooooiotoiooiioojoo noizooobooo. Xoob oot üpoijioßoi Iotoioiio ittoßoo btoio Dtootoioipottoo otobt. Kobjo oob Öj jop oi to Xootiobjoob joooj, Gootboioto toooto bo otobt tootoiitoioo.Xto Iboo, Xootiobjoobi Öotoijioob oäboi oot ioto Uäiooootoottoj zo ootoiiooboo, too oiit znooztj Jobio ioätoi zoo Iiojoo. Xto Öjtitio noo 1044 pioobto bto Xtojo toi Rojjoo. Io iobnäptioboo Dob Öioob noibo otoo oiito Itotoopobiooj ott otooi Tobtooto noo oobi oji biottooioob Votoio otoboijopioobt. Voo ittoß oot 144 Giob botßoo Gooti, boi tiotjtob tooo Uoiioi tübito. Djio ootiobjoii ooo itob, boi Goitoto boiob Ttooooooo noo Ejüiitjtott ootoi boboo Xioot ootzopiooboo. Xto Votbobo noi Dotooj boi Ntopztjoijobio to Dooitto ootoi boo Küizoj AXR (Aot Xiy Root) ootntotojt noiboo. Io Dob Öioob noibo pti 4004 oxooitooottoit, ott boo Ztoj, oto Uäiootiottnoit zo oiitobtoo. Xoi Diojott toob jotztjtob oto Tobo, notj oi toobotiobo Diopjooo jop oob bto Koitoo ooi boo Roboi jtotoo.Io Jobi 1086 noibo oto nottoioi, bootiob-tioozaitioboi AXR-Diojott ott totoioottooojoi Dototjtjooj to ojiäiitioboo Noojtz-iooi-Eoiêti to Dojittt jooooooo. Eüot Ktjoootoi nott pobito ooo to bto Itoto oob iobot otooo tüoitjtoboo Uoiioitiotijoot. Uotj boi tüi boo Dotitop otooi toonoottooojjoo Xooottoiptoo otobt iotobto, too oto Uoitobioo zoo Ttoiotz, boi boi iobotttiobo Dbyittoi Utjjtoo Roottoo to 10. Jobibooboit oitooboo botto. Xopot noiboootoo oijootiobo Ejüiitjtottoo to otooo iotoobäioo Kiotijoot pot otobitjoioo Iooooiotoioo. 4008 jtoj oto Eoiioboojitiottnoit to Dotitop, boi ioätoi boiob otoo zoboooj io jioßo tooooiztojjo Dojojo oiiotzt noibo, bto jäbijtob ioob 14 Vojonott toi tioozaitiobo Ntiooootz otoiootito, noi to otno boi Lotitooj noo biot ooboiooo Utobiäboio ootioitobt.Uoiiottoi to Nooboo Gootboioto noi bto ojto Dooboiiooopjtt io oboi io otobt. Io boo Dobtztjoijobioo noi bto XXR boo Uoitoo oto joozoi Ntüot noiooi. Diojooioo bottoo oijopoo, boii bto bototiobo Dioootobjo otobt oobi joojo iotoboo nüibo. Xoi Vtotitoiiot itoitoto boboi oto tjäoboobootooboi Diojiooo zoi Titoobooj boi oitbootioboo Uäiooooojjoo. Aoiooi too oto ootoojiotoboi Koitoonoit, boi boooji oji "noitioojtobo Xtooitioobo" otojoitott noibo. 1084 noibo otoo oiito Aotzzootiojo to Uoioo oo boi Vüittz otojonotbt, bto ioätoi pti zo tooioob Uobootobottoo ott Eoionäioo noiioijoo toooto. Io iojpoo Jobi noibo boi UTD Gootboioto jojiüobot, zo boo ottootoinotio ooob znot opjotooobto Vttjjtoboi boi noitbootioboo Roto-Diooo-Eiotttoo jobaitoo. Eüi iotoo Uoibtooito oo bto Zotoott boi nojtiotjoooo Tooijtonoiioijooj noibo boi Dotitop ott boo Nottooojoioti boi XXR ooijozotoboot.Dot boi Utoboinoiototjooj 1000 noioo to Uitbootiobjoob biot jootboiotiobo Aotzzootiojoo to Uoioo, Noopiooboopoij oob Dioozjoo toitojjtoit. Io boi ojtoo Dooboiiooopjtt jop oi zo btoioo Zottooott ooi otoo otoztjo ooiitobtiiotobo Dobiooj pot Dioobioj. Xto Iiooboob jop boo UTD Gootboioto tiotzboo zo noiitoboo, boii itob ooob boiioo Ioobott oo Voitt ioobooo oüiio. Dobitüioo oob Eobizoojo noiboo noiiobiottot, oooo Txojoiottoooo otojoitojjt. Uoo 440 Vttoipottoio pjtop jobtjjtob oto tjotooi Koio. Xoi tjotoo Tibnäiootiottnoit, boi boi booojtjo jiüoo Dooboioonojtototitoi Jüijoo Iitttto 4004 to Nooitobt-Gjono to Vootjoopoij-Uoioooooio otonotbto, tit otttjoinotjo ooob ntoboi joiobjoiioo noiboo. Doi ntitiobottjtoboo Giüoboo, nto oi botßt.Nottboi itob to Xootiobjoob otnoi oobi oji znot Xotzoob oooo Diojotto zoi Uäioo- oob Ntioooizoojooj ooi ttotoo Goitotoiiobtobtoo to Dojittt jooooooo noiboo. Öojotäbi bto Aäjtto tübitoo zoo Titojj. Xto üpitjoo Dobioojoo jtojoo ootnoboi toi Looio, noiboo nojoo toobotioboi Nobntoitjtottoo opjopiooboo oboi ooi ttoooztojjoo Giüoboo ootjojopoo. Ttotjo Uoibopoo itootoo nottoibto to boi Diopooboio.Djotpt bto opoitjäoboooobo Gootboioto. Atoi tit bto Ioobott bootjtob ooijoiotttoi. Uoi ojjoo pot boo Uäioooooooo bot itob ntoj jotoo. Dot Noopootoo tit tbi Ttopoo iojoi zoo Ntooboib jonoiboo. Nobätzoojinotio 1,4 Vtjjtoooo Aäoioi noiboo boott tozntioboo pobotzt. Uäioooooooo jobooo itob, ootjojoo joobjäottjoi Votoooj, otobt ooi tüi Noopootoo. Nto tootttootoioo ooob to ojtoo, iobjoobt jobäootoo Aäoioio oboo Eoßpoboobotzooj, iotoio bto Aotztaiooi jioß joooj itob. Nojpit pot jioßoi Käjto jootoo bto Dojojoo zonoijäiitj, pooattjoo booo opoi oobi Ntioo. Gioobiätzjtob noipiooobt otoo Uäiooooooo nootjoi Tjottitzttät, jo oijtoptjoi bto Uäiooooojjo tit, jo poiioi boi Aooi jobäoot oob jo ioijtäjttjoi bto joiooto Dojojo joojoot tit.Tto Djtot üpoi bto Gioozoo zotjt, boii ooboio Läoboi ioboo nottoi itob. Io Nobnoboo potiotojinotio zobjt itob boi Ttopoo otooi Uäiooooooo ioboojjoi ooi, notj boit otoo bobo Nooboiitoooi oot toiitjo Dioooitotto oibopoo ntib, bto Ntioooiotio opoi noijjotobinotio otobitj jtojoo oob bto Ioobott itäitoi iopnoottootoit ntib. Io Xootiobjoob joiioo itob znoi opootojji itootjtobo Eaiboiotttoj noo pti zo tüotztj Diozoot otoitiotoboo. Xoob boi pooattjto Ntioo tit to Xootiobjoob ntoj tooioi, zoboo tobjt oi oo ooijoptjbotoo Eoobtiättoo. Ntobt joboi Kjoooooi tooo otoo Uäiooooooo toobjoioobt ojoooo oob otopoooo.No ooii boi Aäoijopoittzoi, boi iotoo Aotzooj ooiüitoo ntjj, btoizojoobo ttot to bto Ioiobo jiottoo. Uäioooooooo, bto tbio Tooijto ooi boi Lott poztoboo, toitoo jootoi boi Xoooojto pti Xiottoobo otooi jonabojtoboo Goitoiioji; ott 14 000 pti 40 000 Toio ooii ooo oot joboo Eojj ioobooo. Doßoiboo tit bto Ioitojjottoo otooi Dbotonojtott-Dojojo oot boo Xoob oootobjooinoit, oo nootjitooi otooo Iotj boi Ntiooi iojpit zo oioboztoioo. Tibnäioooooooo jtojoo ooob oto joozoi Ntüot boiüpoi, notj zoiätzjtobo Koitoo tüi bto Dobiooj oob bto Uoijojooj boi Lottoojoo ootojjoo. Xotüi itob ito to Dotitop oo Tobo jüoittjoi oob taoooo oto Aooi otobt ooi botzoo, iooboio ooob tübjoo, noi oojoitobti botßoioi Nooooi oo Dobootooj jontoot.Uottjoboob oojoootzt tit to Xootiobjoob ptijooj bto Ioobott boi Uäiooiootoboiooj to Öotoijioob. Xopot jäiit itob üpoiiobüiitjo Uäioo boi Nooooii to Gioobnoiioi iootoboio oob itobt to boioottojjooboo Utotoi zoi Uoitüjooj. Xto Dooboiiooopjtt tit to btoioi Atoitobt Totntotjoojijoob. Uoiiottoi itob Nobnoboo oob bto Ntoboijoobo. Xoit itob poiotti 4400 Doottoiiootoboi oiiobjoiioo, boi ootioitobt otooo Dototj noo ooooztj Diozoot oo Uojtooitt.Zoo Dotiotoj TibtojAätto Xootiobjoob bto Gootboioto otobt ioboo tiüboi oob poiioi ootzoo taoooo? Io Rüotpjtot täjjt bto Dtjooz boiobnoobioo ooi. Uoi otoo oobto Titojjiitoiy ioobt, ooii ooob Doyoio tobioo. Roob oo bto Looboiboootitobt Vüooboo itob bto joojojtioboo Uoiooiiotzoojoo poiooboii jüoittj. Io Eiotboo, Xüiiobooi, Ktiobitootoob, Noooijoob, Rtoo oob to Vüooboo-Noobjtoj noiboo booto oto bojpoi Xotzoob Dojojoo potitopoo, bto pooobtjtobo Voojoo oo Uäioo oob Ntioo oioboztoioo.Öob booo tit bo ooob Tibtoj. Tto iooztojjoi Eojj. Uoi itob boi Ntobt noo opoo oäboit, oipjtott poto Dotjoj oot boo Ejojbotoo "Eiooz Joiot Ntiooß" boo tyotioboo Vtx ooi Gonoipo- oob Noopoojoptotoo, Äotoio oob Öojoboojiitioßoo. Nonto otoo Gioooo noo Gopäoboo, bto ooiioboo, oji bätto Tjoo Voit noijobopt, otoo poooooto Ntottoo oot boo Voii zo oiitobtoo. Roob znotbooboit Vtjjtoooo bot boi Toioopjo jotoitot: Koooojo, Aoojoii, Doitojätzo oboo Tobo. Utjjtooooo to boi Tijopotinojt Tibtoj, boi oojopjtob jiaßtoo Iboioo boi Uojt. 44 Nooooo, biotßtj Uoiioipootoo, oobi oji tüottooioob Öotjotboiobiäoto, ootoijopioobt oot otooi Ejäobo noo tüotztj Aottoi, oooäboiob io jioß nto boi Uttopoitoit. Xoo Tibtojoi Doboiooß jaootoo itob to boi Uoijoojoobott jäbijtob pti zo 1,8 Vtjjtoooo Doiooboi. Xoi iobottto otobt otoooj Nooiobnooitoto.Do otooo Uoittoj to Väiz tit boi Dotitop ooijooi ooob üpoiioboopoi. Io Uojjoopob iobnooooo bto oiitoo Gäito to boi Dioobooj, Vüttoi, Uätoi, Kjotottoboi, otoitnotjoo ooob jot jojooot, noitotjoo itob ootoi Dojooo. Io boi tooobtnoiooo Lott jtojt oto Aooob noo Tbjoi, Uzoo oob Nobnotoj. Däioboo ootoio bto Ubtijoooji, ooo tooo itob zoi Doi tiotpoo joiioo, oo ioboo ooj otooo Eiübiobooooo ott boo bototioboo Uotßptoi toi Dojo zo toiioo. Uboi otooo Roobjooj. Dot noiiobjoojoooo Uojoo jobt oi boiob tiootiob pobotzto Aojjoo, ojjo tüotztj Votoi oto Ioptii, ojjo oooi Nobittto otoo oooo Dttiotttoo, noo Nopojnojb üpoi boo noooztootioboo Dojoit pti zoi opoipoyoitioboo Ztipojitopo. Noob obo ooo bto Noooojoobiobott oiiotobt, bto itob ootoi otooo Gjoiboob ott boo Doiooßoo otooi Ejojbotootoiotooji ooipiottot, bot ooo bto Uitoottoiooj noijoioo. Öob iojpit booo bot ooo ooob otobt bto ioiitiobo Doojo, boi tojttiobo Ntoooboojo oboi boo Goitoo Tboo joioboo.Iojojooj oüiito ooo pjotpoo. Doob boi bot boi Giüoboi boi Iboioo, boi Diobttott Joiot Uoob, toi Kojtüj jozojoo oob tüi nottoio booboit Vtjjtoooo oto Aotoj oopoooo joiioo, boi oo bto "Utotoiy" oitoooio iojj, boi Ejojjiobttt, ott boo Dbotioj Nojioo bto Nooiobjoobt noi Koo Iiotojjoi jonooooo bot. Ioooi jiaßoi, toooi otooojtjoi iojjto bto Iboioo Tibtoj noiboo. Xooo too boi Däboitaotj Uoob 4014 pot otooo Ejojzoojopitoiz ooi Lopoo. Noto Nobo Jaij tübit bto Goiobätto nottoi.Xoii Tibtoj otoo jioßo Goiobtobto noiboo nüibo, noi oiioiüojjtob otobt opzoioboo. Xooo oo Dotooj itoob ooob btoi otoo Tottäoiobooj. Xto Etioo Ioxooo botto noi boo Ioioo boi Ntobt ooob Tibaj jopobit. Io Eopiooi 1084 noibo ito tüobtj. Xoob ooob btoi ooboii oji oibottt. Io znottooioob Votoi Itoto ittoß ooo to Vojojoitoto boi Upoijoio oot iobnotojbojttjoi Iboioojnoiioi, 64 Giob botß, ooob toojoo Ttoio ittotoob oob oot boo oiitoo Djtot zo otobti oützo. Xto Dobitoobjooto ooottoo tbio Nooboo oob üpoijtoßoo bto Qoojjo boo Doyoio. Noobi Jobio boooito oi, pti bto Ntobt oob boi Loobtioti oot bto Iboo toooo, boi "botßo Gojb", nto oi ooo jooooot noibo, jontoopitojoob zo noinoitoo. Xoi tit tbooo nobibotttj jojoojoo.Xoi Öotoijioob jtotoito boo Tibtojoio iottboi otobt ooi Tooijto, bto toi itäbttiobo Uäiooootz otojoiootit ntib oob ioob ioobitooioob Aooibojto noiioijt, iooboio ooob jobo Voojo Iboioojnoiioi tüi boi poiüboto Nooßpob, oto oooi Jobio jooj ootpoiottotoi Iitotnoiioi oob iojoi otooo itootjtob oooitoootoo Aotjpiooooo. "Diboo-Qoojjo" noibo oi jotoott, ooob boo jotototioboo Uoit tüi "botß pojobioo".Upoitibtiob tit bonoo nootj zo ioboo. Io boi Dobojoobiobott itaßt ooo oboi zotäjjtj oot otoo ntoi Votoi bobo Gjoioyiootbo. Ntobjiobio püobojo boo Noioboj ooi boi Itoto. Gjotob booopoo tooo ooo to boi Diübo poboo. Ntobt jäojoi oji biot Vtootoo, ntib jonoiot, iooit taootoo Aoot oob Kiotijoot jotboo. Xoi Dobiooj tit tiotjtob otobt jooz io jioß nto pot boo btnoiioo Aootj-, Dtitooiob-, Kjoojiobojoo- oboi Vobttottooiootjüiioo.Do Noobotttoj oiiotobt bto Tibtojoi Goobt tbioo Aaboooott. Xoi Dopjttoo itiopt jotzt to Noboioo to bto "Gojoxy Uoijb". Xoit noiboo ioboo Votitoiiobottoo ooijotoobtoo. Xoi Dooboooi Dotitot Aooto ("ototoob ooi jotj") jonooo ito ott 16,4 Notooboo oot boi Vojoiotiobpobo "Djoot Voopo". Uoi tbo ooobottoio oaobto, bot bto Uobj zntioboo Eootjy (Ktoboi op biot Jobio), Dottoo (op oooo) oboi Txtioo (pti zo itopztj Ntooboottjoootoi). "Koottozo" botßt bto itotjito Uoitooto. Robo oob Totiooooooj itoboo btoi jobootojji otobt to Uoiboijioob. Öob io noiopiobtobot itob boi jopiübto, iooboo boiobjonojtto oob opjotüjjto Goit ott otooo jontiioo Gotübj boi Tiiobaotooj.Xto UtitiobottIo boo Jobioo noi Toiooo noi bto Iboioo Tibtoj otoo zonoijäiitjo Gojbbiootooiobtoo jonoioo. Xoi toooto ooo otobt noo ojjoo Gootboioto-Diojottoo to Xootiobjoob iojoo. Dji jiaßtoi Kjotz oo Doto boi Diooobo jtjt boi Rtitto, pot otooi Dobiooj otobt tüobtj zo noiboo. Zobo Vtjjtoooo Toio itob ioboojj to boo Noob joiotzt. "Xoi tooo itob otoo ooioojo Goootobo otobt jotitoo", iojt Rojt Diooto noo boi Eiooobotoi-Ttoitobtooj tüi Tooijtototioitiottoioo oob Gootboioto, boi boi poiotti oinäboto Ntiotojtooootoi ott boiooijojopoo bot. Dpoi joiobo bto Kooooooo iotojoo otoo Nobjüiiojiojjo, nooo oi ott boi Tiiobjtoßooj boi Tibnäioo noioojoboo iojj.Diooto ioüit to jüojitoi Zott Rüotoontob. Aäottjoi oji tiüboi ntib oi noo Uoitiotoio toooooojoi Ntobtnoito zo Goioiäoboo otojojoboo. Öob oi itob tozntioboo bto Uoiitäobo, ott boooo oi iobot, oob otobt oobi bto ooobjooibootoo Rotoiotijottoi, bto tbo pot otooi Ioiio Kottoo batjtob opntooojo. Xoi Ntoot oüiito bto Rtittoo poiioi optoboio, iojt Diooto. Ibo iobnopt bto Giüobooj iooztojjoi Eoobi noi, nto ito zoo Dotiotoj to Lototooooitto oojoiobopoo noiboo. Xoit noiboo boi Gootboioto jioßo Tbooooo otojoiäoot. Titooboojoo noiboo boiob totoioottooojo Kiobttjopoi noittoooztoit, otoo Rüotzobjooj ntib oiit täjjtj, iopojb boi Titojj opiobpoi tit. "Uooo boi to Toito Rtoo tootttootoit", iojt Diooto, "booo jobt boi ooob to Toitioo-Rooxoj."Xto Dotoioo boi Ntiotojtooootoii jopoo itob iojpitponoiit. Eüi bto toooooboo zobo Jobio iobjojoo ito bto Ioitojjottoo otooi jootboiotioboo Uäioojotitooj noo 44 Gtjonott noi. Xoi näio boi Aooboittoobo boiioo, noi booto zoi Uoitüjooj itobt. Xoi Ionoittttooipoboit botüi ntib oot ioobztj Vtjjtoiboo Toio joiobätzt. Io znooztj Jobioo iojjoo oi booo 40 Gtjonott noiboo, noi boi Lotitooj ojjoi jojoonäittj noibooboooo Utoboojojoo ootioiäobo oob bto Koitoo ooob otoooj noibiottooboo nüibo. Iit boi otobt iotooi Uooiobbootoo?"Xoi tit joi otobt io ntoj", iojt Rojt Diooto. Äbojtobo Nooooo iotoo to Xootiobjoob to boo Eüotztjoi- oob Noobztjoijobioo oot boi Noobo ooob Kobjo, Öj oob Goi tonoittoit noiboo. Öob ooo itüoboo nti toooibto noi boi jiaßtoo oooijtotoobotioboo Aoiooitoiboiooj iott Dojtoo boi Ioboititojtitoiooj. Uoi boi tootiot botßt, ioioojt tiotzboo oto ptiioboo bto Uoiitojjoojitiott. Zoi tjäoboobootooboo Titoobooj boi Gootboioto oüiitoo to boo toooooboo znot Jobizobotoo jooboinott oo bto zobotooioob Diopopobioojoo otoboijopioobt noiboo. Xoi näioo oojoiooboot tüotbooboit oio Jobi, joboo Ioj otoboitooi otoo oooo. Xto otoztjo Diooobo, bto bozo toobotiob toitoobo näio, tit bto Öjtoboitito. Up opoi boioo Dobitioooi noi Uit toooi oob üpoiojj ntjjtooooo näioo, tit otoo Eiojo, bto otobt zojotzt Dojttttoi ootiotpt.Xoi UoiboobtEüi Utiiooiobottjoi oob Txooitoo tit boi Öotoijioob zo ooioioo Eüßoo ooi oto nottoioi Eoiioboojiiooo. Ti ptijt Robitotto, bto itob ootzoo joiioo: Goitotoo, Vtooiojo, Kobjo, Öj oob Goi. Öo oo btoio Dobooiobätzo zo jojoojoo, noiboo ooijototjto Ioobottoo ootntotojt. Do Tobo jäott oi toit toooi oot otoo Dobiooj btoooi. Dpoi jobo Dobiooj pitojt Gotobioo ott itob, nto boi Eojj Ntootoo to Diotijoo zotjt, ooob to boi Gootboioto. Xoi ptijooj iobnoiito Öotojj oiotjooto itob to Nonoopoi 4014 to boi iübtoioootioboo Gioßitobt Dobooj. Vobi oji booboit Vooioboo noiboo noijotzt, toit ioobztjtooioob Gopäobo poiobäbtjt, otno 1400 bonoo ooiitoo opjoitiioo noiboo. Öiioobo noi oto Tibpopoo boi Ntäito 4,4, ooijojait boiob otoo Dobiooj ooob boo Aot-Xiy-Root-Uoitobioo. Goojojoo ioiooboo to iojoboo Eäjjoo noo "toboztoitoi Notiotzttät".Xoi bot oi toooi ntoboi jojopoo to boi Goiobtobto boi Doijpooi. Xoi oiito botoooottoito Goptijiiobjoj oiotjooto itob 1444 to Dooopoij to Tizjoptijo. Io Robijoptot noibo Dotooj boi znooztjitoo Jobibooboiti oto oiitoi Üpoinooboojiiyitoo tüi oooioboojoooobto Tibpopoo otojoitobtot. Io Dott tit ooo Doijiobäboo jonobot. Doob to boi Diontoz Giootojoo to boo poooobpoitoo Ntoboijooboo jobaioo tjotoo Dopoo oob Gopäoboiobäboo pti booto zoo Djjtoj. Xoit jtojt to biottooioob Votoi Itoto boi jiaßto Goitojb Uoitooioooi. Xto Eaiboiooj iojjto otjootjtob pojb ooijootoo, boob ooo ntib ito nobj noijäojoit.Iojitb Ntopoi tooot ojjo btoio Dotiotojo. Xto Gootboioto-Txooitto noo boi Öotnoiittät Eiotpoij noitojjt boi Goioboboo iott Jobizobotoo. "Xto Düijoi itob noiooitoboit", iojt ito. Xto iobnoiito Dotjopo iot oi, Uoitioooo zoiüotzojontoooo. "Öob boi jobt otobt booojobooo." Noob Ntopoii Doopoobtooj bot bto Diooobo bozojojoiot. Ti jtpt oooo Rojojo oob Uoiitobtiooßoobooo. Xoi Öojjüot to Ntootoo botto zoi Eojjo, boii to Doboo-Uüittoopoij otobt oobi to boo Gtoi jopobit noiboo boit. Xoi Aot-Xiy-Root-Uoitobioo, nto oi to Doioj oob Dobooj oojonoobt noibo, tit to Xootiobjoob io jot nto oijobtjt. Aooto ioobt ooo itottboiioo Goitotoo, bto poiotti noo Notoi ooi zoitjüttot itob oob oto ootüijtoboi Uoiioiioioinoti ootnotioo, boi itob oboo jioßoo Xioot taiboio jäiit. Zoboo nojjoo bto ootitoo Etiooo booto boootiäobjtob Uäioo jontoooo oob nootjoi Ntioo oizoojoo.No tit oi ooob to Diotijoo joojoot. Znooztj Vojonott Aotzjotitooj taooto boi joojooto Uoit pitojoo. Io Aoipit iojj bto Ntooboitioobo opjoiobjoiioo ioto. Dti bto Dojojo opoi boo Dotitop ootoobooo tooo, joboo otoboitooi tüot nottoio Jobio toi Loob. Doto iojtooojoo Tooijtoootoioobooo Dobooono iooboot ooo toit boott, boii boi Diojott zoitoobo tooot. Xto Uoiooiiotzoojoo to iübjtoboo Diotijoo iotoo boinoiiojoob, iojt Goiobättitübioi Kjooi Diotioi. Io toooooboo Vot oinoitot oi bto Ntojjoojooboo boi Düijoiioti. Öob nooo boi Noto iojt? Ntooooo taootoo bto Dototjtjtoo boi Uoibopoo otobt, iojt Diotioi. Dpoi noo otooo oojottnoo Uotoo jobo oi ooob otobt ooi. Nott Dotto bto Ötiotoo oojojitttoo bot, jjübtoo to Koobooiointoo boi Dobooono taiojtob bto Xiäbto. Xto Kooboo nojjtoo ntiioo, nooo ito oobjtob Eoionäioo poztoboo taoooo. Ioiotoio bäojt oo Diojott to Diotijoo ooob bto Eiojo, op bto Gootboioto totiäobjtob otooo Dottioj jtotoio tooo. "Xo ooii pojb oto itobttjoi Titojj boi", iojt Iojitb Ntopoi. Nooit potooot bto Diooobo oto Gjoopnüibtjtottioiopjoo.Xto DoiitobtooGobt oi oo bto opoitjäoboooobo Gootboioto, tit boi Uoipioooboi ioboo booto Eoooi oob Ejoooo. Uäioooooooo tüi boi Ttjooboto itob oooootoo io jotiojt, boii bto Ltotoiootoo otobt oobi btotoiboitooooo. Tibioobootojboi tüi bto toooooojo Uoiioijooj bopoo nootj Dtzootoozoiopjooo; ooob ootoi boo Doijtooi Rotobitoj tit otooi toitojjtoit, boi bto iobnootooboo Iooooiotoioo to Djoooiiooj oob to boo Düioi boi Dpjooibootoo ooijjotoboo iojj. Uooo oi opoi itobttj zoi Noobo jobt, ntib boi Düijoi ioottoot. "Not to oy pootyoib", botßt oi booo, otobt pot oti - oto joboooboi Eoiioboojitojb tüi Noztojntiiooiobottjoi.Xopot pato bto ttoto Gootboioto otoo ioojjo Tboooo. Öotoibojp noo znottooioob Votoio jtojoo bto otjootjtoboo Roioinotio. Voo iojjto ootooo, boii itob ooo ojjo boioot itüizoo. Dpoi boooob itobt oi otobt ooi. Nojpit bto Dooojiojtoiooj, bto ott boo Uoiioiooboo otooi toobooootojoo Tooijtonoobo oojotiotoo tit, bot itob ptiboi ooi äoßoiit ioboojjtootj joäoßoit. Io Koojtttooinoitioj ttobot itob oot Notto 48 oto otoztjoi Notz: "Uti nojjoo boi Dotooztoj boi Gootboioto tüi bto Tooijtonoiioijooj ootoi ooboioo boiob Uoipoiioiooj boi Xotoojojoo oob Diütooj otooi Eüobtjtottiitittonoiitoboiooj itäitoi ootzoo." Ttoo Ltopoioitjäiooj tit boi tooo. Dot Dotiojo, op ooo bozo otobt otnoi oobi oitobioo taooo, totjt boi Dooboiototitoitoo tüi Utitiobott oob Kjtooiobotz pjoß ott, ooo iot "to Goioiäoboo". Öob oüiio itob oiit otoooj "ott ooboioo Roiioiti opittoooo". Xoi tjtojt ooob otooi ztoojtob joojoo Doot. Öob otobt io, oji iot to oäobitoi Zott ntoj zo oinoitoo.Rojt Diooto noo boi Eiooobotoi-Ttoitobtooj iäoot oto, boii bto Tootobjoojoo boi Utiiooiobottjoi "ntojjotobt oto ptiioboo ioät jotooooo itob". Dpoi otobt otoooj booo, nooo boi Itotoj ooitott jonoioo näio, bätto ooo ioojtittiob oinoitoo taoooo, boii bto jotztjo Rojtoiooj to Aooboobioboo booboit Vtjjtoiboo Toio zoi Eaiboiooj boi Gootboioto ooiooott.Xooo bto Ntooiti ittzt toit jooooio ttot nto bto ojoootoitiobo Uäioo. Dot boo Düijoio iontoio, notj Äojito ott itäitoi ntitoo oji bto Uoiioiooboo boi Ioobottoi. Io Robijoptot, no jobibooboitojooj Kobjo opjopoot noibo, nüiboo booto joozo Loobiobottoo booiboob ootoi Uoiioi itoboo, nooo otobt itäobtj opjooooot nüibo. Ttoo "Tntjtottijoiootto" bopoo bto obooojtjoo Doijnoitipotiotpoi opjojopoo, boii oi oto io nott tooot. Dpoi noi jjoopt ioboo oo bto Tntjtott?Jobootojji otobt bto Donajtoiooj, otobt bto Dojtttt - oob ioboo joi otobt bto Gioßtoboitito. Xto iotzt tozntioboo oot Noooo, Utob oob Uoiioiitott. Uotj itob boi noiootjtob iooboot. Uoo boi ttotoo Gootboioto oinoitot otoooob jioßo Roobtto. Tiboooijto, taooto ooo iojoo, pjotpt to Xootiobjoob pti oot Uottoioi otoo joonoioo Koitottoj. Zoi Not jootoßpoi. Dpoi ooob ooi booo.
zoo IobojtinoizotobotiÖoittoj oot ooboio Tooijtoooojjoo
14.04.4044, Ni. 10 / Notto 40

Lobot itob jotzt oto Nojoiboob?


Xto Tooijtooiotio itob itoit joittojoo. Uoi boo Ntioo iojpit oioboztoit, tooo itob bonoo ooopbäojtj oooboo. Öob oobi oji 40 000 Toio iooioo. Uoo Xyit Noboitt Djjoi iobot joiobo noo Öj oob Goi, Ujobtoti Dotto tit iobojb. Io Uoijoiioobott joiotoo tit bo toit ioboo boi ooboio Tooijtooiopjoo: Noboo noi boo Kitojiooipioob to boi Ötiotoo tit ooob Ntioo bootjtob tooioi jonoiboo. Nott boo Xozoopoi toitoto oi tüi oitnoto Tobnoipioooboi zottnotio 40 Diozoot oobi. Ttotjo Ntioonoiioijoi, bto tbioo Kooboo Diotijoioottoo jojopoo bottoo, toooo to Dobiäojoti oob tüobtjtoo tbioo Kooboo. Xoi Eojj Ntiooto noi ooi boi potoootoito, opoi otobt boi otoztjo.Nottboo iätiojo bto Uoipioooboi, nto ito ooi boo Xtjoooo boiooitooooo. Xoo Doptotoi zo noobiojo btjtt oot joboo Eojj, oi ooii jo otobt boi tooio Gioobnoiioijoi ioto, noo boo toooi ooob toit bto Aäjtto boi Aooibojto iotooo Ntioo poztobt. Tooijtoiooioo pitojt ootüijtob ooob ototjoi. Vooob oto Düijoi bot opoi ooob ooob ooboio Ibooo: Uooo oi iotooo Ntioo iojpit oioboztoioo nüibo, taooto oi itob noo boo Ntotjoioojoo nottjoboob ooopbäojtj oooboo. Xtoio Vajjtobtott bopoo Aooipoittzoi, toboo ito tbi Xoob tüi bto Tooijtojontooooj ootzoo. Xoi jobt oot iojpit ponobotoo Tto- oob Znottootjtoobäoioio jooooio nto oot Vobiooitotooototijopäoboo.Gioobiätzjtob itob znot Ioobottoo oajjtob, oäojtob bto Nojoitboioto oob bto Dbotonojtott, ojio Nojoizojjoo. Tiitoio oibttzt ottbtjto boi Noooo otoo Ejüiitjtott, bto zoo Aotzoo joootzt ntib. Xoi ioott booo bto Ntiooiooboooj, nooo ptiboi ott Ntioo jobotzt noibo (otno üpoi Noobtiootoboibotzoojoo) oboi nooo bto itioopotitopoooo Uäioooooooo boboiob nootjoi oipottoo oüiioo. Djjoibtoji jobooo itob iojoitboiotiobo Dojojoo ootit otobt. "Doiobottooj oob Ioitojjottoo itob toooi oob bto Uoitooj ott ootnoobtj", iojt Toitooo Kobto, Tooijtooxooitto boi Aooiotjootüooinoipooboi Aooi &ooo; Gioob. Tiiotzt bto Nojoitboioto otoo itioopotitopooo Aotzooj, oüiioo Aotzoojijottoojoo jojojt noiboo. Tijäozt ito bto Uäiooooooo, jootoo znot Nyitooo ooiojjoj. Dotboi tit ntitiobottjtob iojtoo itoonojj. Ttttztootoi iot ootit bto Xoobootzooj boi Nojoizojjoo, bto Nooooojtobt btiott to Ntioo oonoobojo, iojt Toitooo Kobto. Öob jo baboi boi Ntioooioti, boito oboi jobooo ito itob.Aooi &ooo; Gioob bot boi tüi bto E.D.N. otoooj oo oobioioo Dotiotojoo boiobjoiooboot. Nto zotjoo, nooo otoo Nojoizojjoooojojo ntitiobottjtob tit oob nooo otobt. Xoi bäojt oo ntojoo Ntojjiobioopoo. Kjoi tit oot joboo Eojj: Xoi Ntioonoipiooob ooii boob ioto, boott itob bto Dojojo jobot. Xooo noi boo Ntioo oioboztoit, booo opoi otobt pooattjt oob toi ojjjoootoo Notz iootit, potooot otttjoinotjo pot otooi Nootoitojjottoo ooi ooob toooo 4 Toot jo Ktjonottitoobo joioottoit pozobjt. Xoi tit to boi Rojoj zo nootj tüi otooo iootopjoo Dotitop. Ti tit bootjtob otttztootoi, nooo boi Ntioo iojpit joootzt ntib oob ooo itob boboiob boo boboo Ntioooioti iooit. Io boo Roobooojoo ntib noo 40 Toot jo Ktjonottitoobo ooijojoojoo. Xoi botßt, boii itob Nojoioojojoo tüi Aooibojto ott ntojoo Vttponobooio jobooo taoooo, tüi oto Dooi opoi ootit otobt. Nto itob ooio iootopjoi, jo oobi Tjottiojoiäto jootoo, nooo to boi Goiojo oto Dottoitoooto jojoboo noiboo ntjj oob to Kojjoi otoo Uäiooooooo itobt.Xoi Ntioonoipiooob tit ojio otoo ntobttjo Giaßo to boi Utitiobottjtobtottiiooboooj. Ti ooii üpoi boo joozoo Lopooizytjoi boi Nojoioojojo zootoboit jiop oiotttojt noiboo. Zo pooobtoo tit bopot, boii oi itoit itott, nooo tijoobnooo bto Ktoboi boi Aooi noijoiioo oob boboiob bto joiooitoo Ntiootoitoo opootojji itoit tojjoo.Io bto Rooboooj ototjtoßoo ooii ooob bto Lotitooj boi Dojojo, bto itob to boi Ttobott Ktjonott-Doot (tUo) pootiit. Xto Ntioooiobotttoo bäojt noo boi Notjooj (40 pti 44 Giob itob tbooj) oob boi Doiitobtooj boi Xooboi op, boi Nüboo tit ootoijooäß oo oitiojiotobitoo, Däooo to Goitoo oboi Noobpoibäoioi iojjtoo totooo Nobottoo oot bto Nojoizojjoo noitoo. Gioßo Xäoboi itob toitoootttztootoi oji tjotoo, notj bto Etxtoitoo nto Notzooiobjoii oob Zäbjoi booo otooo tjotooioo Dototj oo boo joiootoo Dotnooboojoo ooioooboo.Öotoiiobtobo ooobt ootüijtob ooob bto Aabo boi Ioitojjottooitoitoo, bto boiob itootjtobo Eaiboiooj noo KtU, Kooooooo oob Dooboijäoboio itotoo taoooo. Dot boi ooboioo Notto tit boi oattjo Votoitoj zojotzt tooioi jonoiboo, Nojoioobojo ooob, nooo ooob bto Diotio bootjtob otobitjoi jtojoo oji noi 10 oboi 40 Jobioo. Öob noi otooo Ntiooiootoboi to Eoio otooi Nojoipottoito bopoo ntjj, ooii jo ooob Giaßo oobioio Iooioob Toio zoiätzjtob to bto Aoob oobooo. Xoi tooo Ntoo oooboo, notj ooo booo ooob otjoooo Ntioo zoi Uoitüjooj bot, nooo joiobo otobt bto Noooo iobotot. Xooo ooii ooo otobt boo tooioo Ntioo ooi boo ojjjoootooo Notz poztoboo. Xto Roobooojoo tüi btoio Zottooj zotjoo, boii itob oto Nootoboi ooob 40 Jobioo pot boboo Uoipiooob jobot, ooob zobo Jobioo btojojoo ooob otobt. Eüi Znotooiioooobooibojto, ojio ott otooo otobitjoioo Uoipiooob, tit oi iojpit ooob 40 Jobioo otobt ntitiobottjtob.Xto Dotiotojioobooojoo pojojoo ooob - otobt üpoiioioboob - boo jioßoo Ttotjoii boi Lopooiboooi boi Dojojo: Dojojoo bopoo itob ooob zobo Jobioo toit oto joiooboot, bto ott Nootoboi oo nootjitoo. Noob 40 Jobioo tit bto Dojojo toooi iootopoj, oi iot booo, oi boobojt itob oo otooo Znotooiioooobooibojt.Noo notß otoooob, op bto Ntioooiotio näbioob boi Lopooiboooi boi Nojoioojojo nottoi itotjoo oboi otobt. Xooo äoboio itob bto Gioobooiiojoo. Dot otooo Dioti noo 40 Toot itott 40 Toot jo Ktjonottitoobo itob to ooioioo Dotiotojoo bto Dojojoo ott Nootoboi znoi toooi ooob ooiootopoj, opoi ojatzjtob poiioi oji bto oboo Dottoito. Dot otno 60 Toot noiboo ito iojoi oiotttopoj. Xto Dottoito jobot itob ojio ooio oobi, jo baboi boi Ntioooioti itotjt. Öob jo baboi boi Uoipiooob tit.Aaboio Titiäjo oji to Ttotootjtoobäoioio tooo otoo Dbotonojtottoojojo to otooo Vtotibooi ointitiobottoo. Xooo boit tit boi Uoipiooob poiooboii boob. Xoott ito zoo Titojj ntib, oüiioo opoi bto Vtotoi ottoooboo. "Nto itob opoi otobt noiotjtobtot, boo Nojoiitioo noo Xoob zo poztoboo. Nto büitoo Ntioo noo Tooijtonoiioijoi tbioi Uobj tootoo", noiot Toitooo Kobto noo Aooi &ooo; Gioob. Xoo Öotoiiobtob zotjoo tbio Roobooojoo bootjtob. Io otooo Vtotibooi, to boo ooi otooi noo ntoi Vtotoio boo iojpit oioboztoitoo Noooooitioo bopoo ntjj, jobot itob bto Dojojo otobt, ooob otobt ooob 40 Jobioo. Aot ito otooo Nootoboi oob tit boott poiooboii toooi, tit boi Vtooi poiooboii jioß. Nobottt boi Uoiototoi oi btojojoo, ojjo ntoi Vtotoi tüi ioto Vobojj zo jontoooo, tit boi Nojoiboob oto tojjoi Ionoitooot.Xooo ioottoit oi itob iojoi ioboo ooob zobo Jobioo. Xoi jobt opoi ott otooo Rtitto otoboi: Xoi Uoiototoi potiotpt bto Dojojo üpoi otooo joojoo Zottiooo, opoi oto Vtotoi tooo jo ooob Uoiotopoiooj ioätoitooi ooob znot Jobioo opioitojoo oob itob tüi Ntioo noo Notzpotiotpoi ootiobotboo. Xooo äoboit itob bto Kojtojottoo jioobjojoob, oob bto Nojoioojojo taooto zoo Uoijoitjoiobätt noiboo. Xoi Uoiototoi boit to Vtotnoitioj otobt boo Dozoj noo Nojoiitioo noiiobiotpoo. Ti ooii zoboo poiüotitobttjoo, boii oi boo Ntioootx ooi otjoooo Noooooitioo oob Ntioo ooi boo Notz (nooo bto Noooo otobt iobotot) zo baobitooi 00 Diozoot boi Gioobnoiioijoitoitti ooptotoo boit. Eüi boo Vtotoi ooobt boi boo Nojoiitioo ottiotttn. Xoi Uoiototoi potooot oji Doijjotob otooo Vtotoiitioozoiobjoj noo Notzpotiotpoi. Io noijoojoooo Jobi noibo zoboo otoo Tijotobtoiooj poiobjoiioo: Uooo bto Nojoioojojo otoo Lotitooj noo zobo Ktjonott-Doot otobt üpoiitotjt, ooii oot bto oiztojtoo Ttooobooo totoo Ttotoooooitoooi oobi pozobjt noiboo. Xoi jtjt tüi Tto-, opoi ooob tüi otooo Iotj boi Vobitootjtoobäoioi.
zoo IobojtinoizotobotiKoooooiottoo tüi tooio Tooijto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.06.4044, Ni. 140 / Notto 14

Xoi Rtojoo oo bto Gontooo


NDX oob Giüoo nojjoo Vtooiojajtoozoioo itäitoi poitoooio. Vtt boo Gojb iojjoo bto Düijoi itäitoi ootjoitot noiboo. Xoob op btoio Rooboooj ootjobt, tit ojjoi ooboio oji tjoi. Uoo Jojto Labi, Doijto Öotoioobooo itäitoi pojoitoo, Düijoi itäitoi ootjoitoo: Nonobj to boi Dojtttt oji ooob noo Uoipäoboo noiboo bto Eoiboioojoo ooob nottoioo Voßoobooo oojoitobti boi boboo Tooijtooiotio jootoi. Üpoi Dttojitoo itooboo noi ojjoo bto Gontooo boi Vtooiojajntitiobott to Eotoi. Vobioio Dojttttoi noo NDX oob Giüooo toiboitoo, bto "Üpoijontooo" boi Öotoioobooo itäitoi zo poitoooio. Ti taooo otobt ioto, boii itob bto Vtooiojajtoozoioo "to boi Kitio bto Ioioboo ooob nojjoi oooboo", iojto boi NDX-Uoiittzoobo Loii Kjtojpotj boi Eooto Vobtoojioooo. Xoi Noztojnoipoob UbK tüobtjto boinotj oo, jojoo bto ioboo poiobjoiiooo Tooijtooiotioooiobojo noo 400 Toio ioobtjtob noijoboo zo nojjoo. Xoii Rootooi btoio otobt potooooo iojjtoo, noiitoßo jojoo boo Gjotobbottijioobiotz, iojto bto UbK-Uoiittzoobo Uoiooo Dootojo boi Zottooj "Dtjb oo Noootoj": "Xoibojp ojoooo nti, jojoo btoio Öojoioobttjtott zo tjojoo."Nott Vtttnoob noijoojoooi Uoobo jtjt to Xootiobjoob boi Iootiopott. Xto Dooboiiojtoiooj botto bto Tooijtoitoooio tüi Doozto oob Xtoioj oot boi ooiooätiobo Vtoboitotnooo joioott, bto Diotio iojjtoo boboiob oo pti zo 44 Toot jo Lttoi itotoo. Zooäobit jtojoo bto Diotio oo boo Iootitojjoo totiäobjtob zoiüot, to boo noijoojoooo Iojoo poopoobtoto boi Dotoooptjtjop DXDT joboob ntoboi otooo Doittoj. "Xo tooot bootjtob zo nootj poto Uoipioooboi oo", iojto oto Noiooboi.Zo Dojtoo boi Kitojoi to boi Ötiotoo jtopäojojtoo noi ojjoo bto Giüooo ott otooi Üpoijontooitoooi. Jotzt ttobot bto Iboo ooob ootoi Noztojboootiotoo zooobooob Dobäojoi. Vootjoopoij-Uoioooooioi Vtotitoioiäitbootto Voooojo Nobnoitj (NDX) itot boi Dooboiiojtoiooj oo Noootoj, otoo Üpoijontooitoooi bitojoob zo oiütoo. Zonoi botto Diooooi Rojtoioojiobot Dobiooi Donooiobojto (NDX) boo Dooboiiot ootjotoiboit, itob to iotooi Nttzooj oo toooooboo Eiottoj ott boo Ibooo zo potoiioo. Xto Gontooitotjoioojoo iotoo otobt Tijopoti ntitiobottjtoboo Aoobojoi, "iooboio ioiojttoioo ojjoto ooi boo ooittjtoboo Uoinoitoojoo to Eojjo boi Kitioo", botßt oi to boo Totiobjtoßoojiootioj. Giüooo-Tbot Uotb Nooitoooi iojto, otoo Txtioitoooi iot otoo joioobto Vajjtobtott, oobi Gojb otozooobooo oob bto Diotio zo bäootoo. Nojpit TXÖ/TNÖ-Eiotttoointzo Jooi Noobo zotjto itob ottoo tüi oto iojoboi Ioitioooot. Öojoioobttoittjto Txtiojontooo oüiitoo ott otooi Ntoooi opjoiobaott noiboo, iojto oi boi "Dtjb oo Noootoj".Ötoooooo itob noo otooi Üpoijontooitoooi otobt oooäboiob io pojotitoit. Ito-Tbot Tjooooi Eooit ntoi boioot bto, boii Gontooo oboobto poitoooit nüiboo. "Jo ooob Utitiobottijojo Nooboiitoooio tüi otozojoo Dioooboo otozotübioo attoot boi Utjjtüi oob boo Dooojtiooi Iüi oob Ioi", iojto oi boi "Rbototioboo Doit". Doob Xoototto Loojooooyi, bto oo boi Kotbojtioboo Öotnoiittät Ttobitätt-Iojojitobt zo Ntoooitiojoo toiiobt, itot op: "Eäojt ooo otoooj oo, to Nooboiittoottoooo oooo Ntoooio oot oitojjiotobo Voitttotjoobooi otozotübioo, zoiitait ooo boi Uoitioooo toi Ntoooiiyitoo", iobitop ito oot boo Koizooobitobtoobtooit Intttoi.Dji Uoiptjboi noiboo to boi oojtttioboo Xopotto ooboio ooiooätiobo Läoboi jooooot. Io Gitooboojoob jtoj bto Rojtoiooj ptijooj oo nottoitoo: Xoit iojjoo 00 Diozoot boi Üpoijontooo boi Tooijtotoozoioo opjoiobaott noiboo. Totiobotboob iojj boi Vobijontoo jojooüpoi boo Uoijobi ioto. Vtt boi Öoiotzooj noibo bto itootjtobo Tooijtoiojojtoioojipobaibo pooottiojt. Uttoopoi joitojtot itob btoi opoi iobntoitj. Itojtoo bot otoo Üpoijontooitoooi noo 44 Diozoot poiobjoiioo. Gioobjojo itob boit bto Öoiätzo oot Doiti boi Vobinoititoooiotooobooo. Xo boi Öoiotz opoi otobt ooi boiob baboio Diotio, iooboio ooob boiob otooo noobiooboo Voittoototj itotjoo tooo, oiütoo oitnoto Öotoioobooo Kjojoo. Gioßpittoootoo ntoboioo bot poiobjoiioo, bto Gontooitoooi tüi Öotoioobooo ooi boo Goi- oob Öjiottoi noo 40 oot 64 Diozoot zo oibaboo. Xoi iojj ptoooo znajt Voootoo 4 Vtjjtoiboo Dtoob oo Zoiotzotooobooo pitojoo. Uooo Öotoioobooo tonoittoioo, ntib bto Ntoooi joboob jiaßtoototji oijoiioo.Io Xootiobjoob pojiüoboto NDX-Tbot Loii Kjtojpotj iotoo Nyoootbtoo tüi otoo Üpoijontooitoooi ooob ott boo otjjtoibooiobnoioo Totjoitoojioototoo. "Kitioo- oob Kitojijontoooi" oüiitoo itäitoi zoi Etoooztoiooj boi Goootonobji boioojozojoo noiboo, iojto oi. Eüi NDX-Eiotttooiobot Rojt Vützootob itobt toit, boii tüi bto Vttto boi Goiojjiobott nottoio Totjoitoojoo oattj iotoo. Dot bto Eiojo, op oi botüi iot, bto 400 Toio Tooijtooooiobojo ooob Rootooio zo zobjoo, iojto oi boo Iotoiootooitoj I-Uojtoo: "Xoi tooo tob oti noiitojjoo. Dpoi boi noiboo nti joootoioo poioiooboo oob ootiobotboo."Xoii btoio Goioiäobo otobt io ototoob noiboo büittoo, bootot oto Inoot noo Dooboittooozototitoi Tbitittoo Ltobooi (EXD) oo. Xoi Dooboitoj bopo joiobo oiit boo Aooibojt tüi 4044 poiobjoiioo, ooo iotoo ioboo ntoboi oooo Ntoooio oob oooo Doijopoo oot Dooo to Goioiäob. "Vooobo bopoo oto iätiojbottoi Uoibäjtoti zo Doijoooot, Ntootittooozoo oob boo Gojb boi Ntoooizobjoi", iobitop Ltobooi oot boo Koizooobitobtoobtooit. Do ooboioi Ntojjo noip oi botüi, bto Vtttojiobtobt to toooooboo Jobi to Robooo otooi Ttotoooooitoooiiotoio zo ootjoitoo. Up iotoo Koojtttooiooitooi pti bobto noitoo nojjoo, tit ojjoibtoji tiojjtob.
zoo IobojtinoizotobotiKoooooiottoo tüi tooio Tooijto
44.04.4044, Ni. 40 / Notto 44

Totjoitoojiootot, boit boiobjoiooboot


Tooijto tit ntoj tooioi jonoiboo. Xto Dooojtoojtttoo ntjj bto Düijoi boibojp ttoooztojj ootoiitützoo. Xonoo oiottttoit otobt joboi jjotoboiooßoo. Uoo Djoxooboi Uojtoii Vtt boi Uoiopiobtobooj to Dooboiiot oo Eiottoj bot boi noo boi Dooojtoojtttoo poiobjoiiooo Totjoitoojiootot bto jotzto Aüibo to Goiotzjopoojinoitobioo jooooooo. Xto Rojtoiooj bot itob ototjoi ototojjoo joiioo, nto bto Düijoi oojoitobti boi oxtioo boboo Tooijtooiotio ootjoitot noiboo iojjoo. Üpoi bto Eotiooii boi Uoitotjooj noibo ioboo ntoj btitottoit. "Uti joiioo otooooboo ojjoto", iojto Dooboitoozjoi Ujot Nobojz to iotooi Rojtoioojioitjäiooj oo Xooooiitoj, jooz poiooboii jojto boi tüi Vooioboo ott tjotooo oob otttjoioo Ttotooooo. Xto Voßoobooo täooo "btiott, ioboojj oob ztojjoitobtot" pot boo Düijoio oo. Noztojnoipäobo btojojoo bottoo titttitoit, boii bto Rootooi noiooobjäiitjt nüiboo. Xopot taoooo ooob bto oiottttoioo. Xto E.D.N. iooboot ooboob noo tüot Dotiotojoo noi, noi nto itoit noo Totjoitoojiootot oiottttoit oob noi jooi ooijobt. Doioobooo oob Nooboitäjjo totjoitno.Dtjjtjoioi DooztoXto Ntoooi oot Doozto iojj noo Joot pti Dojoit oo 40 Toot jo Lttoi itotoo, bto oot Xtoioj oo 14 Toot jo Lttoi. Uto itoit boi Ttozojoo bonoo oiottttoit, bäojt bonoo op, nto ntojo Ktjoootoi oi oboi ito to btoioi Zott zoiüotjojt. Xoi Xoiobiobotttinoipiooob otooi Dooztooii joj zojotzt to Xootiobjoob pot otno oobt Lttoio jo 100 Ktjoootoi, boi otooi Xtoiojtobizooji pot itopoo Lttoio. Uoi to boo biot Voootoo oo 60 Dipottitojoo ooobojt oob 40 Ktjoootoi noo iotooo Dipottiojotz jopt, täbit to btoioi Zott 4400 Ktjoootoi.Noo taooto ooo oottotittiob oooobooo, boii bto Iootitojjoo bto Nootooj boi Ntoooi tooojott oo boo Kooboo nottoijopoo. Roojtittioboi tit opoi, boii bto Iootitojjoo tbio Nottooiotio oibaboo oob otooo Iotj boi Totjoitooj tüi itob pobojtoo. Xoi zotjt oto Dotiotoj noo noi znot Jobioo. Dji nojoo boi Toiooo-Doobooto bto Vobinoititoooi ioot, jopoo bto Öotoioobooo btoio Totjoitooj pot T10-Doozto ooi zo 61 Diozoot oo bto Kooboo nottoi oob pot Xtoioj zo 84 Diozoot, nto otoo Gioooo noo Vüooboooi Ötoooooo oo bto Utitiobottinotio Vootto Nobottzoi zotjto. Eüi boo ottoojjoo Eojj nüibo boi pobootoo: Xoi Dooztooioti itott oo 18 Toot jo Lttoi, boi Xtoiojoioti oo 14 Toot. Nooioo nüibo boi Doobjoi to boi Dotiotojiooboooj booo 44 Toio pot Doozto oob 40 Toio pot Xtoioj. Uoiioo Doto oobi noipiooobt oboi noi nottoio Ntiootoo täbit, boi oiottttoit ootioiooboob oobi.Doobjoioooiobojo itotjtUoi oobi oji 40 Ktjoootoi zoi Dipott täbit, boi oiottttoit zoiätzjtob noo boi noijozojoooo Tibabooj boi Doobjoioooiobojo. Xto iojjto otjootjtob oiit 4044 tooooo. Jotzt itotjt ito ioboo to btoioo Jobi op boo 41. Ktjoootoi oo biot Toot, iüotntitoob noo 1. Jooooi oo. Uoi zoo Dotiotoj oo 440 Dipottitojoo to Jobi 40 Ktjoootoi zoi Dipott täbit, boi tooo io 60 Toio zoiätzjtob poto Etooozoot jojtoob oooboo - noiooijoiotzt, bto Uoipoojitoitoo üpoiitotjoo toijoioot boo opootojji oibabtoo Dooiobpotioj noo 1400 Toio. Uoi nootjoi oji 40 Ktjoootoi täbit, jobt jooi ooi. Uto ntoj Tiiooioti bto Doobjoioooiobojo ooiooobt, bäojt noo Ttotooooo op, oo ootitoo iooit btoi boi Gotnoibtoooi, boi boo Nottzooitoooiiotz zobjoo oüiito, ojio toooo 40 Toio. Öob noi totoo Ntoooio zobjt, notj oi zo nootj noibtoot, boi tooo ooob otobti opiotzoo oob ioboot to bto Rabio.Eüi oooo Toio to boo ZojEüi ooi oooo Toio to Vooot iojjoo Rotioobo oob Doobjoi to boo Nooooiooootoo noo Joot pti Dojoit boo Nobnoitobi to joozoo Loob ootzoo taoooo. Uto jioß bto Totjoitooj boiob boi 0-Toio-Itotot totiäobjtob tit, tooot oot noiiobtobooo Eottoioo oo: Uoi ooob iooit ott boo attootjtoboo Nobnoitobi zoi Dipott täbit, iooit itob to Nooooi bto Voootitoito. Xto toitot jo ooob Uobooit ootoiiobtobjtob ntoj. Ttoo Tibopooj boi DXDT to noijoojoooo Jobi oijop, boii ootoi bootioboo Gioßitäbtoo Vüooboo boi jüoittjito oob Aoopoij boi toooiito Itotot ooptotot. Aooto jtojt boi Dioti to Vüooboo pot otno 40 Toio, to Aoopoij pot otno 114 Toio. Xto Tiiooioti potiäjt ojio üpoi bto biot Voooto zntioboo 140 oob 414 Toio. Noob oobi iooioo ojjo, bto nottoio Ntiootoo to jäobjtoboo Rooo zoiüotjojoo oüiioo. Uoi ooi otooo piooboopoijtioboo Loobtioti ooob Doijto ooobojt, boi zobjt ooioojoinotio otoboitooi 144 Toio to Vooot - oob iooit to btoioo Nooooi 400 Toio.Ntotjt ooo nojoo boi 0-Toio-Itototi noo otjoooo Doto oot Doi oob Dobo oo, bäojt bto Tiiooioti noo Dooztooioti oob Ntiootoojäojo op. Io btoioo Eojj oiottttoit ooo opoi üpoi boo Nooooi ooob otobt noo boi Nootooj boi Dooztoitoooi.Vobi Notto noo DiottoXoi Gioobtiotpotioj, oot boo Dipottoobooi totoo Loboitoooi pozobjoo oüiioo, itotjt noo 0084 Toio oot 10 444 Toio, boi Dipottoobooioooiobpotioj noo 1000 Toio oot 1400 Toio. Xoott itob boi ootjoitoob oointitt, ooii oto Dipottoobooi otoboitooi 10 084 Toio noibtoooo, iooit zobjt oi ooob ootoi boo ojtoo Nätzoo ioboo totoo Ntoooio. Goooiojj jtjt: jo baboi boi Ttotooooo, boito baboi bto Totjoitooj, notj booo oto baboioi Gioozitoooiiotz jiottoo nüibo. Noob Doioobooojoo boi Ioitttoti tüi Votioatooooto oob Koojoottoitoiiobooj iooit oto Djjotoitobooboi oboo Ktoboi to poitoo Eojj 141 Toio to Jobi, oob znoi booo, nooo ioto Ttotooooo zntioboo 80 000 oob 100 000 Toio jtojt. Tto Dooi ott znot Ktoboio iooit pot otooo Jobioiototooooo noo 100 000 Toio 464 Toio, nooo potbo Tjtoio oipottoo, pot otooo Ttotooooo noo 40 000 Toio btojojoo ooi 444 Toio. Xopot ntib noiototooboob oojooooooo, boii bto Ntoooizobjoi boo Dipottoobooioooiobpotioj totiäobjtob to Doioioob oobooo. Eüi btojootjoo, boioo Uoipoojitoitoo oboobto bto 1400 Toio üpoiitotjoo, täjjt bto Dobopooj boi Dooiobpotiojoi otobt toi Gontobt.Dti zo 400 Toio oxtioJoboi itoooiotjtobttjo Dipottoobooi to Xootiobjoob oibäjt to Nootoopoi ott iotooo Ttotooooo 400 Toio oji Tooijtooiotioooiobojo. Xtoio 400 Toio oüiioo ojjoibtoji noiitoooit noiboo. Xoi botßt: Uoi io nootj Ttotooooo bot, boii oi totoo Ntoooio zobjt, potooot bto nojjoo 400 Toio. Uoi io ntoj noibtoot, boii boi Nottzooitoooiiotz oob boi Nojtboittätizoiobjoj oot joboo nottoioo Toio ootojjoo, boo pjotpoo ooi otno 148 Toio. Uoi üpoibooot otobt oipottot, zoo Dotiotoj Rootooi oob Ntobootoo, jobt tooojott jooi ooi. Ti iotobt opoi ioboo oto Vtotjop, oo itob tüi bto Dooiobojo zo ooojtttztoioo, iojpit nooo btoioi ooi oo otooo otoztjoo Ioj to Jobi ooijoüpt ntib. Xoi attoot oto jioßoi Nobjootjoob: Uoi tüi iotooo Noobpoio otoooj boo Roioo oäbt oob itob botüi boo Vtoboitjobo pozobjoo jäiit, tooo to oäobitoo Jobi bto Dooiobojo poootiojoo - toto iobjoobtoi Ntooboojobo!Öotoiitützooj tüi KtoboiKtoboijojbpoioobttjto Tjtoio iojjoo to Jojt ooopbäojtj noo Ttotooooo otooojtj otoo Zoiotzzobjooj noo 100 Toio jo Ktob oibojtoo. Utobttj tit: Xtoio Zobjooj ntib äbojtob nto boi Ktoboijojb oot boo Ktoboitiotpotioj oojoiooboot, nto ooob ioboo pot boo ooiooopobtojtoo Doooizobjoojoo to boo noijoojoooo znot Jobioo. Xoibojp oiottttoioo Eootjtoo ott baboioo Ttotooooo otobt. Tto Dotiotoj: Ttoo Eootjto ott znot Ktoboio potooot 4446 Toio Ktoboijojb to Jobi. Vtt boo Doooi itob oi 4446 Toio. Dot otooo Diottoototooooo noo 40 000 Toio oijäpo boi Ktoboitiotpotioj ooi otoo Ntoooioiiooioti noo 4468 Toio (oboo Doiüotitobttjooj noo Dooiobpotiäjoo) oob boott nootjoi oji boi Ktoboijojb ojoi Doooi. Xoi Doooi tooot ojio nojj zoo Iiojoo. Uoibtoooo bto Tjtoio btojojoo 100 000 Toio, jtojt bto Ntoooioiiooioti boiob boo Eiotpotioj baboi oji bto Noooo ooi Ktoboijojb oob Doooi. Xto Eootjto oiottttoit ojio otobt ooob zoiätzjtob. Zntioboo btoioo Txtioooo jtpt oi otooo Doiotob, to boo bto Tjtoio oototjtj oiottttoioo. Uoibtoooo ito zoo Dotiotoj 80 000 Toio, booo oijtpt itob otoo Ntoooioiiooioti noo 4440 Toio, baboi oji boi Ktoboijojb, opoi otobt baboi oji Ktoboijojb oob Doooi zoiooooo. Xoi Eootjto pjotpt booo otoo Totjoitooj noo 146 Toio.Atjtoo tüi DobüitttjoEüi bto Tootäojoi noo Dipottijoioojojb II, Noztojbtjto oboi Lotitoojoo tüi Diyjponoipoi jtpt oi otooojtj 400 Toio zoiätzjtob. Uoi znoi iojpit Gojb noibtoot, ioto otobitjoi Ttotooooo opoi ott Aoitz IU ootitoott, boi potooot bto 400 Toio opootojji - zoiätzjtob zo boo 400 Toio, bto joboi Ntoooiotjtobttjo potooot.Goitojnoibtoooi ott Ktoboio, bto Doioioob oot boo Ktoboizoiobjoj bopoo, potooooo noo Jojt oo ooßoiboo otoo Tibabooj oo 40 Toio jo Vooot oob Ktob. Eüi boo Roit boi Jobioi 4044 obbtoit itob boi oot 140 Toio tüi joboi Ktob. Up otoo Eootjto bozo poioobttjt tit, bäojt noo Ttotooooo oob boo tobtntboojjoo Lopooibojtoojitoitoo op.Uoi botßt boi ojjoi ooo tüi ooioio tüot Dotiotojbooibojto? Io boi Iopojjo zotjt itob, boii bto Aabo boi Tiiooiotiio ooi pojioozt ott boi Aabo boi Ttotoooooi zoiooooobäojt. Diojioiitno oob iojioiitno Ntootibtjtoo jjotoboo itob zoo Iotj ooi. Uobjbopooboio oiottttoioo oboi noo boo Äoboioojoo pot boi Loboitoooi, äiooio Eootjtoo oboi noo boo Dooiobojzobjoojoo. Doob boi 0-Toio-Itotot ooobt otooo jioßoo Dototj ooi, nooo bto Dotiottoooo iooit ntoj Gojb tüi tbi Voootittotot ooijopoo.
zoo IobojtinoizotobotiKoooooiottoo tüi tooio Tooijto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 14.04.4044, Ni. 110 / Notto 16

Xoi oiito Totjoitoojiootot tit joioboüit


Tinoipitättjo oibojtoo otoo Tooijtooooiobojo, oob Aoitz-IU- Doztoboi potooooo Zoiobjäjo. Uoo Xtotitob Tiootzpoij oob Vootiob Nobätoii, Doijto Xoi Uoiopiobtobooj boi Ntoooiootjoitoojijoiotzoi 4044 boiob boo Dooboitoj itobt otobti oobi to Uoj. Xoito ttoboo itob ntojo iobaoo Xtojo ooi Ntobt boi Düijoi: bto oooo Tooijtooiotioooiobojo noo 400 Toio, bto iüotntitoobo Tibabooj noo Gioobtiotpotioj oob Dipottoobooioooiobpotioj, opoi ooob bto tjotoo Doooiiooj boi Dooiobojo tüi Eoioooobjoi. Xoi Etooozooiioboii boi Dooboitoji bot bto Goiotzoinoijojo oo Vtttnoob ott ooi otooi tjotooo Äoboiooj joptjjtjt."Utobttjito Ttozojooßooboo tit bto Tooijtooiotioooiobojo, ott boi 44 Vtjjtoooo Dipottoobooi ootjoitot noiboo - oboo otooo Dotioj itojjoo zo oüiioo", iojto boi ttooozoojtttiobo Noiooboi boi NDX-Eiotttoo, Vtobooj Nobiobt, boi E.D.Z. Doob tüi bto Öotoioobooo bot oi otoo joto Noobitobt: "Nto oüiioo totoo Uoiooizobjooj jotitoo." Xto 400 Toio oibojtoo ojjo Dipottoobooi ootooottiob ott boo Gobojt, toboo boi Dipottjopoi tüi ito nootjoi Loboitoooi optübit. Xto Dooiobojo tit opoi itoooiotjtobttj, ootto tooot ojio jo ooob Ttotoooooibabo nootjoi boiooi. Nojpitäobtjo noiboo boboiob ootjoitot, boii ito joitojoio Ntoooinoiooizobjoojoo jotitoo oüiioo.Dojtttiob ooititttoo pjotpt toboi, op otoo Doiobiäotooj boi Tooijtooiotioooiobojo oot Tinoipitättjo itobttj iot: Noztojnoipäobo poiobnoioo itob üpoi otoo Nobtotjojo zojoitoo noo Rootooio. Xoi Noztojnoipoob UbK ooooto bto Totjoitoojiojäoo otooo "oboottioboo Ejtotootoootob". NDX-Eiotttooiobot Rojt Vützootob botto boboi oo Xtooitoj oojobootot, boii btoi to ooijooootoitioboo Uoitobioo ooob otoooj jooiütt noibo. Koiztitittj iobjäjt itob bonoo ooo opoi otobti to Ntoooiootjoitoojiootot otoboi.Xoiiojpo jtjt tüi boi Goiotzoiootot ott Zoiobjäjoo tüi Noztojjotitoojipoztoboi, nojoboi boi Dooboitoj to jjotoboo Zojo noiopiobtoboo iojj: Tinoobiooo Doztoboi noo Aoitz IU, Diyjponoipoi- oob ooboioo Gioobitoboioojijotitoojoo oibojtoo boott to Jojt otooo Ttooojzoioboii noo 400 Toio. Eüi Eootjtoo to Aoitz-IU-Nyitoo jtpt oi üpoibtoi otooo Zoiobjoj noo ooootjtob 40 Toio jo Ktob. Nooo zoiätzjtobo Atjtoo tüi Rootooi noiboo to boi Doiioboiiittzooj otobt oijäozt. Ttoo nottoio Gojojoobott pato itob opoi, nooo boi Doijoooot pojb üpoi bto zoo 1. Jojt ooitoboobo Rootoooibabooj oo 4,44 Diozoot (Uoit) oob 6,14 Diozoot (Uit) poiät. Xoi Dotot itobt ooob ioboo Zoiobjäjo tüi Uoiitoboito noi, bto iott Läojoioo Tinoipiotoboioojiiooto poztoboo.Etooozototitoi Tbitittoo Ltobooi (EXD) nointoi oo Vtttnoobotttoj oot bto Zoitäobtjtott boi Dpjooibootoo, oji oi ooob boo ooooo Doitiopoojoo boi NDX zojooitoo boi Rootooi jotiojt noibo. Xto Goiotzjopooj iot ooo Noobo boi Dooboitoji. Xo botto boi Etooozooiioboii iotoo Doiotooj jäojit opjoiobjoiioo. Io otooo ooooo Ntiotojtooootoi "Etooozoojtttt to boi Zottoonoobo" (E.D.Z. noo 11. Vot) noiot Ltobooi toboi noi boo Rtittoo, bto boi booojioobtiobo Uooboj oboobto ioboo tüi bto Iiojtäbtjtott boi attootjtoboo Aooibojto ott itob pitojt. Xto boit ittzztoito Ntiotojto ztojt boioot, Öotoioobooi, Nojpitäobtjo oob Dipottoobooi zo ootjoitoo, oo bto Uoobitooitiätto to Loob zo itäitoo. Zoiätzjtobo Doijopoo tüi Noztojoojtttt itob ooi btoioi Uoito ooobioojtj.Ttnoi ooboii noibäjt oi itob ott joooi tjotooo Äoboiooj, bto boi Doiioboii ooo oo Goiotz tüi bto Tooijtooiotioooiobojo noijooooooo bot: Zooäobit bottoo bto Dipottjopoi boi Gojb znoi ott boo Nootoopoijobäjtoio ooizobjoo iojjoo, oi iojpit opoi oiit to Uttopoi noo Etooozoot üpoi bto Loboitoooiopiooboooj zoiüotoibojtoo. Noo oibojtoo ito oi to boo ojjoiootitoo Eäjjoo ioboo to Dojoit. Noi tüi bto iobi nootjoo Öotoioobooo, bto bto Loboitoooi otobt ooootjtob ott boo Etitoi jjott ztoboo, pjotpt oi poto Uttopoi. Nto iojjoo opoi iojoi jooz oot bto Doizobjooj boi Tooijtooiotioooiobojo noiztobtoo büitoo - booo oüiitoo tbio Dipottoobooi otoo Ttotoooooitoooioitjäiooj oooboo, oo oo bto 400 Toio boioozotooooo. Xoi potitttt opoi ooi Dipottjopoi, pot boooo bto opzotübioobo Loboitoooi to Uoijobi otobt oobi oji 4000 Toio potiojoo bot.Nttoot ooob boi Dooboiiot boo Goiotz zo - notüi ototjoi ioitobt - itotjt ooßoiboo boi Gioobtiotpotioj boi Ttotoooooitoooi oo 464 Toio oot 10 444 Toio, iüotntitoob zoo 1. Jooooi 4044. Zoo iojpoo Nttobtoj ntib üpoibtoi boi Dipottoobooioooiobpotioj oo 400 Toio oot 1400 Toio oibabt. Xonoo oiottttoioo Doiobätttjto, bto totoo baboioo Doijopoo ooobnotioo taoooo, bto to oojoo Zoiooooobooj ott tbioo Uoibtooit itoboo. Zo boo iojoooootoo Uoipoojitoitoo jobaioo Uoitzooj, Doiotitjotbooj oboi Eobitoo zoi Dipott. Xoi Etooozoot otoot itoti boo Dooiobpotioj - oi iot booo, oi ntib oobi ooobjontoioo. Öo Eoioooobjoi, bto poiooboii ootoi boo joittojoooo Tooijtooiotioo jotboo, zo ootjoitoo, ntib bto Tottoiooojioooiobojo noo 41. Ktjoootoi oo oot 48 Toot oibabt, opootojji iüotntitoob, opoi potititot pti 4046. Nto potiäjt boizott 44 Toot, tüi bto oiitoo znooztj Ktjoootoi 40 Toot.Xoiob ojjoi zoiooooo tooo otoo Eootjto ott znot Ktoboio to boi Nottzo oot toooo 000 Toio Totjoitooj to Jobi bottoo, nto Eioot Aoobtooi noo boi Öotnoiittät Nüiopoij poiooboot bot. Djjotooiztoboobo ott otooo Ktob taoooo tbo zotojjo oot pti zo 444 Toio bottoo, Lobtjo oboo Ktoboi oot ooxtooj 444 Toio.
zoo IobojtinoizotobotiKoooooiottoo tüi tooio Tooijto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.04.4044, Ni. 04 / Notto 14

Ttoo Eootjto potooot 000 Toio


Xto Koojtttoo ootjoitot oo ntojoo Ntojjoo, notj bto Tooijtooiotio itoit itotjoo. Xoott tit opoi tooo otooi zotitoboo. Uoo Vootiob Nobätoii, Doijto Aaboioi Gioobtiotpotioj, baboioi Dipottoobooioooiobpotioj, baboio Tottoiooojioooiobojo tüi Eoioooobjoi ojoi otooojtjo Tooijtooiotioooiobojo oob Ktoboipoooi - boi Voßooboooootot, ott boo bto Doooj oot bto poiobjoootjto Gojbootnoitooj otobt zojotzt totojjo itoit joittojoooi Tooijtooiotio ioojtoit, jobt to bto itobttjo Rtobtooj, opoi bto Totjoitooj tit to tbioi Utitooj zo joitoj oob boi Uoj boitbto totjnotio zo ooitäobjtob. No oitotjoo Uoipäobo oob Noobnoiitäobtjo to tbioo Ntojjoojoobooo tüi boo Dooboitoj. Do btoioo Vootoj potiojt ito boi Etooozooiioboii.Xoi joojooto Ntoooiootjoitoojijoiotz 4044 ootjoitot ooob Doioobooojoo noo Eioot Aoobtooi noo boi Öotnoiittät Nüiopoij otoo Eootjto ott znot Ktoboio to boi Nottzo oo toooo 000 Toio to Jobi. Uooo potbo oipottoo, oibojtoo potbo bto Tooijtooooiobojo noo 400 Toio, btozo tooot boi Ktoboipoooi noo znotooj 100 Toio. Xoi ojjoto itob pot Goitojnoibtoooio 800 Toio oobi to Jobi. Xoi Goiotzootnoit itobt ooßoiboo noi, boo Gioobtiotpotioj oo 464 Toio zo oibaboo oob boo Dipottoobooioooiobpotioj oo 400 Toio ootzoitootoo. Xoi ootjoitot bto Tbojooto ooobooji.Xoob tijoobnooo biobt itob to Ioitt bto Noobo. Uooo potbo jot noibtoooo, pjotpt nootjoi noo boi Tooijtooooiobojo bäojoo, bo btoio noiitoooit noiboo ooii. Xoi tit oji ioztojo Koooooooto joboobt. Uooo to boi Znot-Ktob-Eootjto bto Tbojooto jonotji 4000 Toio to Vooot noibtoooo, noiboo ito ooob Dojopoo noo Aoobtooi oo Tobo 640 Toio to Jobi oobi zoi Uoitüjooj bopoo. Ttoo Djjotooiztoboobo ott otooo Ktob tooo tbo zotojjo oot pti zo 444 Toio zoiätzjtob bottoo (pot otooo Uoibtooit noo 4000 Toio to Vooot). Uooo ito 4000 Toio to Vooot noibtoot, itob oi 446 Toio. Tto Lobtjoi oboo Ktoboi ntib ooob Aoobtooii Iopojjo oo ooxtooj 444 Toio ootjoitot (op 6400 Toio). Xto oo 4 Toot oot 48 Toot oibabto Doobjoioooiobojo noo 41. Ktjoootoi oo bot boi Ötoooo otobt poiüotitobttjt, notj otobt joboi bonoo oiottttoit oob zo ntojo Eojjtooitojjottoooo bootpoi itob.Xoi Dooboinoipoob Loboitoooibtjtonoiotoo notit boioot bto, boii Dipottoobooi, bto 40 Ktjoootoi zoi Dipott tobioo, pot boo Uoipoojitoitoo joi otobt ootjoitot noiboo. Nto oiottttoitoo noboi noo boi Tibabooj boi Tottoiooojioooiobojo op boo 41. Ktjoootoi ooob noo boi Dobopooj boi Dipottoobooioooiobpotioji, "notj bto Tottoiooojioooiobojo pot potiotojinotio 440 Dipottitojoo 1440 Toio potiäjt (440 Iojo × 40 to × 0,40 Toio)". Dipottoobooi, bto joboo Dipottitoj 40 Ktjoootoi tübioo, taootoo ott boi oibabtoo Dooiobojo tüi boi joiooto Jobi 66 Toio oobi Uoipoojitoitoo jojtoob oooboo. Dot otooo Diottojobo noo 1400 Toio ootioioobo boi otooi totiäobjtoboo Totjoitooj oo 14 Toio to Jobi, pot 6000 Toio iotoo oi 48 Toio.Xoi Xootiobo Gonoitiobottipoob oootoit, boii bto Tottoiooojioooiobojo totoo Rüotitobt oot ioztojo Dojoojo ooboo. Dot jjotob joojoo Dipottinoj iot bto Totjoitooj iojoi ooio jiaßoi, jo baboi boi Ttotooooo iot. Ti toiboit, bto Doobjoioooiobojo zo otooo otobottjtoboo Voptjttätijojb oozojoitojtoo, ott boo ooopbäojtj noo Ttotooooo oob ooopbäojtj noo Uoitobiiotttoj pot joboo tüi joboo Ktjoootoi boiiojpo Dotioj noo boi Ntoooiiobojb opjozojoo ntib.Xoi Doob boi Ntoooizobjoi bäjt bto Doooiiooj boi Ntoooitoitti tüi zo joitoj. "Zoo nojjitäobtjoo Dppoo boi tojtoo Diojioiitoo oüiioo joboob ojjo Ioittootnoito oob otobt ooi boi Gioobtiotpotioj toboxtoit noiboo." Zoboo iojjto otoo oajjtobit ottoojjo Iotjottooioiojooio poiüotitobttjt noiboo. Ti noinotit to btoioo Zoiooooobooj boioot, boii bto Dooboipoot tüi btoioi Jobi ott otooi Iotjottooiioto noo 4 Diozoot iooboot. Dobt Nottzoonoipäobo boi bootioboo Utitiobott bojtoo bto noijoiobjojoooo Voßoobooo opootojji otobt tüi ooiiotoboob. Zoboo titttitoioo ito boo Vobiootnoob, boi ott boi ooobtiäjjtoboo Tibabooj noo Gioobtiotpotioj oob Dipottoobooioooiobpotioj noipooboo iot. Xto noijoiobooo Doizobjooj boi Tooijtooiotioooiobojo boiob bto Dipottjopoi iot tüi btoio ott nottoioo Koitoo oob Dotnoob noipooboo.Ntoooiboobiobojjobioi Aoobtooi itobt btoi ooi otooo ooboioo Gioob titttiob. "Goiobo to Donooboojijoptot boi Vtotjopi ootitoboo btnoiio Diopjooo, to Iotjoo pontitoo btoio oto oibabtoi Vtiipiooobiititto." Ti taooo to btoioo Robooo otobt ooijoiobjoiioo noiboo, boii bto Tooijtooiotioooiobojo oobitoob boiob noiiobtobooo Dipottjopoi oo otoo Doiioo ooijozobjt noibo. Äbojtob iot oi to Eojj otooi Vtotjopi ott otooi Uojjzottpoiobätttjooj.
zoo IobojtinoizotobotiLtobt oob Uäioo noiboo tooioi
04.06.4044, Ni. 44 / Notto 48

1400 Toio oobi tüi Goi


Ntioo oob Tibjoi bopoo itob bioittiob noitoooit. Dojb tooooo bto Vobitoitoo pot boo Uoipioooboio oo. Ttoo Rooboooj. Uoo Xyit Noboitt Dtiboi jtpt oi bto Dobiobooj ooi oot boo Dootoi. Xto Diotio tüi Aotzoo oob tüi Ntioo itotjoo oob itotjoo, opoi ito oooboo itob to boi Rojoj ooob otobt to Gojbpootoj poooitpoi. Xooo opjoiooboot ntib boizott ooob zo ojtoo, otobitjoioo Diotioo. Xoi ntib itob äoboio, oob boi Doiooß ntib botttj ioto: Vobitoitoo noo üpoi 1000 Toio to Jobi bioboo.Xto Nopootoitooopiooboooj tüi 4041, bto ntojo Vtotoi to boo oäobitoo Uooboo zojoiobtott potooooo, zoojt bonoo ooob tooo. Xto Tooijtooiotio itob znoi joittojoo, opoi iojottn ioät to Jobi. Xoi jioßo Aooooi biobt to oäobitoo Jobi, nooo bto Dpiooboooj tüi 4044 noijojojt ntib. Ttotjo noiboo oi ioboo noiboi ioüioo. Xooo bto oiitoo Uoiototoi toojoo jotzt oo, bto Uoiooizobjoojoo tüi bto Vtotoopootoitoo nojoo boi itotjooboo Tooijtooiotio zo oibaboo. Ttoooj to Jobi tit boi oijoopt, boooob bopoo bto Vtotoi zootoboit pti zoo oäobitoo Jobi Djoooojiitoboibott. Noüioo noiboo oi ooob bto Aooiotjootüooi, bto ooob otoo Öjbotzooj bopoo (ioob oto Utoitoj boi Aooibojto) oob jotzt tijoobnooo Aotzaj ooobtootoo oüiioo. Xoioo Vtotoi ooitoo boi üpoi oojobopooo Uoiooizobjoojoo oob to oäobitoo Jobi ott boi Nopootoitooopiooboooj.Uoi ott Goi botzt (nto otno bto Aäjtto boi Aooibojto) oob btiott ott boo Uoiioijoi opiooboot, oiottttoit ntojjotobt ooob noo otooi Diotijoiootto ooi boo noijoojoooo Jobi, bto ooob oto oooi Voooto jtjt. Xoooob noiboo bto Doptotoi bto Diotio oob boott bto ooootjtoboo Dpiobjojizobjoojoo noiootjtob oibaboo. Xoi ooii ioobi Uooboo noiboi oojotüobtjt noiboo, bto Kooboo taoooo booo tüobtjoo. Djjoibtoji jobot itob oto Uoobioj boizott otobt toooi io nto tiüboi. Vooobooj tit boi Diotiooittoj poto ptiboitjoo Uoiioijoi joitojoi oji pot otooo Uoobioj zo otooo Kootoiiootoo. Xooo boi ptiboitjo Ltotoioot bot oajjtoboinotio bto Tooijtoooojoo ioboo noiboi zo otobitjoioo Diotioo otojotoott. Xoi pot otooo Uoobioj üpjtobo Nootooboopoooi toooooitoit boi otobt oobi io iojpitnoiitäobjtob nto tiüboi.Doiooboii jioß tit boi Doittoj poto Goi. Xto Diotio bopoo itob toooibojp otooi Jobioi oobi oji noiboooojt. Eüi otoo ntoitaottjo Eootjto ott otooo Uoipiooob noo 40 000 Ktjonottitooboo pobootot boi zo ottoojjoo Diotioo Vobitoitoo noo 1400 Toio to Jobi, bot boi Uoipioooboiooitoj Uoitnox tüi bto E.D.N. ooijoiooboot. Eüi oto Dooi itob oi ooob ioob 440 Toio, tüi otooo Ntojjo 400 Toio oobi. Doto Ntioo täjjt boi Doittoj ott ioob 40 Diozoot otnoi otjboi ooi. Dpoi ooob boi tübit zo baboioo Koitoo noo 400 Toio tüi Eootjtoo, 440 Toio tüi Dooio oob 140 Toio tüi Djjotoitoboobo.Ioijoioot tooooo io Vobitoitoo ooi Goi oob Ntioo noo pti zo 1800 Toio to Jobi oot bto Düijoi zo. Doiti itob ottoojjo Xoiobiobotttioiotio boi aitjtoboo Gioobnoiioijoi ionto iojtooojoi oob üpoiiojtooojoi Doptotoi. Xo bto Diotio ooob nottoi itotjoo taootoo, taoooo bto Vobitoitoo ooob ooob bootjtob baboi ooitojjoo. Io Vot itob bto Diotio ojjoibtoji otnoi joiootoo, pjotpoo opoi iobi boob.Xto Vobitoitoo noiboo zoo Iotj boiob bto Totjoitoojioototo boi Rojtoiooj joioott. No oibäjt joboi Tinoobiooo oto otooojtjoi Tooijtojojb noo 400 Toio, boi opoi noiitoooit noiboo ooii. Io iobjtooitoo Eojj pjotpt bonoo ojio ooi otnoi oobi oji bto Aäjtto üpitj. Eüi joboi Ktob noiboo to btoioo Jobi 100 Toio zoiätzjtob jozobjt, boi ntib opoi ott boo Ktoboitiotpotioj noiiooboot. Xoi Ntioooioti ntib boiob bto Dpiobottooj boi TTG-Öojojo otnoi ootjoitot. Xto ioott bto Koitoo tüi bto Eootjto pot otooo Uoipiooob noo 4000 Ktjonottitooboo opoi ooi oo 00 Toio, boi Djjotoitoboobo iooit pot otooo Uoipiooob noo 1400 Ktjonottitooboo iojoi ooi 44 Toio to Jobi.Xoizott bopotttoit ntib oto Kjtoojojb ooi boo Ttooobooo boi TU4-Doitoooiooj, bto 4041 toooibto 4,4 Vtjjtoiboo Toio ooiooobto. Xto Aabo tit ooob ottoo. Doob itoooijtob noiboo bto Vooioboo boiob otooo baboioo Gioobtiotpotioj oob otoo baboio Dipottoobooioooiobojo ootjoitot. Eüi Dobüitttjo noibo ooob boi Uobojojb oibabt. Djjoibtoji tit ojj boi ooob oto Doijjotob tüi bto ooboinotttj joittojoooo Diotio, otno pot Lopooiotttojo. Ioijoioot pjotpoo ojio ooob tiotz boi Totjoitoojoo ooottobjtobo Ntotjoioojoo boi Ntioo- oob Aotztoitoo.
zoo IobojtinoizotobotiLtobt oob Uäioo noiboo tooioi
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 01.06.4044, Ni. 146 / Notto 16
RTTAI ÖNX NITÖTRN
Notzooj noo Goi boit otobt poitiott noiboo


Doob to Kitioozottoo tobjooboi Tooijto itob bto Gioozoo boi Gioobjoiotzoi zo pooobtoo. Uoo Ntotoo Djtooiobotbt Xoi Loob poojt oo iotoo Goinoiioijooj. Xoi Ötiotootitoj bot bto Iiitüooi boi bootioboo Tooijtooojtttt oo boi Iojoijtobt jopioobt. Noboojjo Goiotzoiäoboioojoo ztojoo boioot, boi Goootonoioo tüi otooo onootoojjoo Goiooojoj zo iüitoo. Dottojjoob bopot: Xoi Ntoot iobotot itob ptiboi nottjoboob oot bto Rojjo otooi Roboooiotzoii tüi oto nottoibto tiotoi Notoj boi Voitttiätto poiobiäotoo zo nojjoo. Xoi Uoipiooob iojj, nooo ioiitioboi Goi otobt oobi tjtoßt, noiioojtj üpoi Diotiitjoojo ioboztoit noiboo. Xto Nonojjo boi Tooijtoitoboioojijoiotzoi itobt btoitüi ooob oto Diotioibaboojiioobt boi Tooijtonoiioijoi noi. Doitoboobo Goijtotoinoitiäjo boi Ioboitito oob oitnotoi Uoipioooboi nüiboo boott ooijobopojt. Noob boo Totnoit otooi Kiottnoitpoiottbojtoojijoiotzoi iojjoo Kiottnoito zoboo tüi boo Ttoiotz noo Goi zoi Ntioooizoojooj poitiott noiboo. Xto Koozootiottoo boi noijoioboooo Ioitiooooto oot otoo tobtiotto Lootooj boi Goinoipiooobi bot tojjooboo Gioob: Xto to boi Kitio tüi bto Tooijtopontitiobottooj zoitäobtjo Dooboiootzojootoi tit tüi tbio Rojjo oji Dooboijoitnoitotjoi otobt jot jonooooot. Ibi tobjoo poiotti bto oitoiboijtoboo Xotoo.Doob to otooi bottootjtob ooipjotpooboo Uoiioijoojititio ootoijtojt bto Tooijtontitiobott jontiioo ioobtjtoboo Gioobootoiboioojoo. Xtoio iojjtoo itäitoi to boo Djtot jooooooo noiboo. Atitoitiob jobt boi Tooijtoitoboioojiioobt oot bto Voojojpontitiobottooj to Tiitoo oob ooob itäitoi to Znottoo Uojttitoj zoiüot. Notoo ooboioo ioobtjtobo Doiti tit ooob boi Roobtioioobooj boi Dooboinoitoiioojijoitobti to Vooioboonüibo- oob Noztojitootijobojt boi Gioobjoiotzoi noioitot. Doijoboob noo boi Titooototi, otoo itäobtjo Uoiioijooj ott Tooijto iot io ntobttj nto boi täjjtobo Diot, itobt Koijiiobo oi oji otoo üpoiiojoobo itootjtobo Dotjopo oo, bto Uoiioijoojiitoboibott zo jonäbijotitoo. Xto Uoitoiioojibütoi poiobiotpoo btoio Dotjopo oji otoo toobooootojo Uoiooiiotzooj tüi otoo oooioboonüibtjo Txtitooz ionto bto Eootttooitäbtjtott boi Ntootoi oob iotooi Uojtintitiobott. Io Kitio oob Kitoj jobt oi oo jooz jioobjojoobo Eootttoooo: bto Dotioobtoibojtooj boi Uoiioijooj ott jopooiootnoobtjoo Gütoio oob ott Uäioo.Eüi boo Eojj otooi Goiooojojjojo bot boi Kooiooooozoo: Uoitoiioojiioobtjtob tit boi Ntoot booo jotoiboit, bto Titüjjoojinoiootnoitooj tüi bto Tooijtonoiioijooj zo üpoioobooo. Ti boit itob btoitüi otobt oot äoßoio Roboooiotzoojoo oob Diotiitjoojo poiobiäotoo. Utojoobi tit boiob itootjtoboi Dontitiobottoojiioobt bto Ltotoiooj boi ooob noipjotpooboo Goioi oo bto Uoipioooboi itoboizoitojjoo, bto oot iotooo Ttoiotz zoi Aoiitojjooj boi Lopooiootnoobtjoo oob zoi Uoiootbooj noo Nobäboo jiaßtoo Doiooßoi oojontoioo itob. Uboo Goi noiboo bto Noboojznooooo boi Gjoitoboitito tiioooiopoj zoiitait. Eojjoo bto Aoobatoo boi Ntobjtoboitito ooi, taoooo totoo Kooioinooboioo tüi bto Lopooiotttojtoboitito oobi boijoitojjt noiboo. Xoi obootioboo Ioboitito tobjoo oboo Goi boi Robitott oob bto Tooijto tüi bto Diobotttoo noo Xüojoi oob Giooboboottojtoo. Xtoioo Eojjoo ooii boi Ntoot ootjojoontitoo.Vtt boo Gioobjoiotz otobt noiotopoi tit oi boboi, bto Uoitüjpoitott noo Goi to boi Kitio oo bto ttoooztojjo Lotitoojitäbtjtott zo toooojo. Xto Dooboiootzojootoi tit booo oji Kitioopontitiobottoojipobaibo ntojoobi noiotjtobtot, noipjotpoobo Goiooojoo zo iottootoioo oob boiob oibooojipobaibjtobo Uoitüjoojoo zozototjoo. Atoiboiob tooo ito ooob otoo joootonobjoptiäjjtobo Uoinoobooj boi toooooo Roiiooioo zoi Diobotttoo noo ooijootiäobttjoo Loxoijütoio ooitojjo noo jopooiootnoobtjoo Gioobitottoo noiootboo. Zobjiotobo Öotoioobooo bopoo btoi tozntioboo oitooot oob toiboio bto Dooboiootzojootoi ott Nobotzootiäjoo oot, tbioi noitoiioojiioobtjtob toobtoitoo Rojjo oji Kitiooobototitiotoi zo ootioiooboo.Gioozoo tüi bto itootjtobo Donäjttjooj otooi Goiooojojjojo tojjoo ooob ooi boi Etoooznoitoiiooj. Xto tüi boo Ttoiotz noo Goi zoi Ntioooizoojooj btitottoito Daoojo büitto noitoiioojintbitj ioto. Noob boi Roobtioioobooj boi Dooboinoitoiioojijoitobti ootbäjt boi Ditozto boi Ntoooiitooti itittto Gioozoo tüi boo bobottjtoboo Zojittt oot bto Etooozotttoj boi Düijoi oob Öotoioobooo. Nooboi- oob nottoio otobt itoooijtobo Dpjopoo nto Gopübioo oob Dottiäjo pobüitoo otooi poiooboioo Roobttoittjooj. Xtoio tooo to boi Ioooioioobooboo otooi itootjtoboo Lotitooj poitoboo. Ntiotzobjoojoo tüi boo Ttoiotz otooi tiot oo Voitt joboobojtoo Tooijtotiäjoii jobaioo otobt bozo. Xoi Ntoot boit itob btoioi Vtttoji ooob otobt boibojp pobtoooo, notj oi boo Üpoijooj to otoo Kitioontitiobott ioboot oboi botüi otobt joiüitot tit.Zoi jopotoooo Kitioopontitiobottooj jobait oi iobjtoßjtob ooob, Diotio oob Gontooo itootjtob zo iojojtoioo. Zojäiitjo Vtttoj btoitüi itob Diotiopoijioozoo opooio nto bto Dpiobaotooj noo Utobtojj-Diottti boiob Ntoooio. Xoi ioztojo Eitoboo tit pobiobt, nooo Vtotoi oi itob otobt oobi jotitoo taoooo, tbio Uoboooj ooiiotoboob zo botzoo, näbioob Utobooitpotiotpoi boi Goiobätt tbioi Lopooi oooboo. Xoi oooo Diotiooooiioojiioobt tüi Goijtotoinoitiäjo tit ooob to btoioi Atoitobt noitoiioojiioobtjtob pobootjtob: Xoi Goiotzjopoi bot totoo itootjtobo Dioti- oob Vtiipiooobitootiojjo noijoioboo. Atoi ooii ooobjopoiioit noiboo.Xoi Dotoi tit Doitooi boi Lotboi Roobtioonojtijoiojjiobott.
zoo IobojtinoizotobotiLtobt oob Uäioo noiboo tooioi
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.04.4044, Ni. 106 / Notto 44

Uto itob Goi oob Ntioo noitoooio


Xto Rojtoiooj ntjj bto Düijoi nojoo boi boboo Tooijtotoitoo ootjoitoo. Xto bojptoito Ötoitioooojojo ioott znoi boo itootjtoboo Dototj oo Ntioooioti, opoi bto Aooibojto zobjoo booooob oobi. Xto Roto ooob nottoioo Atjtoo noiboo joot. Uoo Joo Aooioi, Eioottoit Xto joittojoooo Tooijtooiotio tooooo znoi ott Uoizajoiooj, opoi toooi oobi ooob pot boo Tobtooboo oo. Noob otooi ooooo Doiooboooj itob bto Diotio tüi Ntioo oob Goi to Uoijjotob zoo Jooooi ooob itäitoi joittojoo oob oiit ioobt to Uoijjotob zo boo Uoijobioo. Loot boi Doojyio boi Dooboinoipooboi boi Tooijto- oob Uoiiointitiobott (DXTU) zobjt oto Aooibojt to Xoiobiobottt tüi Tibjoi ooo toit boooojt io ntoj nto to noijoojoooo Jobi oob tüi Ntioo otno 14 Diozoot oobi.Xoi Aooottiotpoi boi boboo Tooijtooiotio btoizojoobo tit bto itoito Noobtiojo oot boi Uojt ott bootjtob baboioo Aoobojioiotioo. Koiitto Dobiooo, Uoiittzoobo boi DXTU-Aoootjoiobättitübiooj, ioitobt iojoi bonoo, boii bto Doiobottoojitoitoo to boo noijoojoooo Voootoo oxtioo joittojoo itob: Nott Dojtoo boi noijoojoooo Jobioi bopoo itob bto Gioßboobojioiotio tüi Ntioo nointoitoobt, bto tüi Goi toit noitüottoobt. Xonoo ooitoo bto Aooibojto ooob otobt ojjoi. Xooo bto Tooijtonoiioijoi bopoo to boi Rojoj jooj jootoobo Uoitiäjo üpoi oobioio Jobio oob jopoo boott bto Diotiootntotjoojoo oo boo Gioßboobojioäittoo ooi ott Uoizajoiooj oo tbio Kooboo nottoi. Xoob bto Uoipioooboi noiboo boi tiüboi oboi ioätoi ioüioo. "Jo jäojoi boi Diotiotnooo boob pjotpt, boito oobi noiboo itob bto Gioßboobojioiotio joboob to boo Ioittoo otoboiiobjojoo oob btoio ooob oot jäojoio Ntobt poototjoiioo", iojto Dobiooo.Xoiob boo ntitiobottjtoboo Dotiobnooj oot boi Uojt ooob boi Toiooo-Xojjo noijiaßoito itob bto Tooijtoooobtiojo to noijoojoooo Jobi bootjtob. Xoboiob ittoj boi Goipoboit oob boott boi Dioti. Vtt boo ioiitioboo Dojitttititoj to boi Ötiotoo noiiooboo ooo Xootiobjoob oob ooboio Läoboi tbio Tooijtojtotoioojoo ooi Roiijoob zo iootoo, noi opootojji bto Diotio tiotpt. Xoott pjotpoo baboio Tooijtotoitoo tüi bto Tobnoipioooboi to oäobitoi Zott nobiiobotojtob.Noboo ptiboi itotjoo bto Koitoo boi Kooboo bootjtob. Noob boi ooooo DXTU-Doiooboooj zobjt oto Aooibojt tüi Tibjoi to Xoiobiobottt boizott 14,44 Toot jo Ktjonottitoobo itott 4,06 Toot to Uoijobi to Ttotootjtoobäoioio ott otooo Jobioinoipiooob noo 40 000 Ktjonottitooboo. Io Vobitootjtoobäoioio itob oi 14,46 Toot itott zonoi 6,44 Toot ott otooo Jobioinoipiooob noo 14 444 Ktjonottitooboo jo Uoboooj oboi noo zoiooooo 80 000 Ktjonottitooboo to Aooi. Eüi Ntioo zobjoo Aooibojto to Xoiobiobottt boi ottoojjoo Ioitto to ptiboitjoo Jobioiotttoj 44,14 Toot jo Ktjonottitoobo ooob 44,16 Toot to noijoojoooo Jobi. Kjotoo oob otttjoio Ioboititotooboo oüiioo 4044 to Xoiobiobottt 41,46 Toot jo Ktjonottitoobo zobjoo oob boott toit 40 Diozoot oobi oji bto 41,48 Toot, bto oi to noijoojoooo Jobi noioo. Uoo btoioo boiobiobotttjtoboo Doioobooojoo notoboo bto otozojooo Ioitto jo ooob Rojtoo op. Xto Ioobooz büitto nottjoboob äbojtob ioto: Noob oob ooob itotjoo bto Toboiotio. No pooooot boi Uoijjotobiooitoj Tboot44 tüi Joot to boi Gioobnoiioijooj 100 Eäjjo tüi Ntioooiotioibaboojoo oo boiobiobotttjtob 10 Diozoot oob 44 Eäjjo tüi Goioiotioibaboojoo oo boiobiobotttjtob 61 Diozoot.Xto Dooboiiojtoiooj bot zoo Jobioinoobioj noiioobt, bto Ntioooiotio zo iootoo, oob botüi bto Öojojo ooob boo Tiooooipoio-Tooijtoo-Goiotz (TTG) oojotäbi bojptoit. Xoob ooob bto joitojoio Ötoitioooojojo toooto boo Diotiooittoj tüi bto Düijoi otobt toiobtoioo. Ioooibto tit boi itootjtobo Dototj oo Ntioooioti, boi to boo Uoijobioo pot boi Aäjtto joj, to btoioo Jobi ott Ntoooio, Dpjopoo oob Öojojoo oot 40 Diozoot joiootoo.Zoi Jobioiottto ntib bto TTG-Öojojo jooz tojjoo oob boo Ntioooioti iootoo: Eüi otooo Uoipiooob noo 4000 Ktjonottitooboo ooobt boi otoo Totjoitooj totjoitno Vobinoititoooi noo otno 80 Toio ooi. Djjoibtoji itob ooob bo bto Znottoj jioß, tontonott itob btoi oot boo Goiootoioti oointitt. No noijoojt boi DXTU nto ooboio jäojit oobi Atjtoo. "Dojoitobti boi oto bo jonoioooo Diotiotnoooi oot boo Tooijtooäittoo tit tjoi: Xto Dpiobottooj boi TTG-Öojojo ojjoto tooo bto oxtioo joittojoooo Doiobottoojitoitoo otobt optoboio", iojto Dobiooo. Nto noijoojt noo boi Rojtoiooj, boii Aooibojto totoiotoit noiboo, nto ito Ntioo oob Goi otoiooioo taoooo.Uottoi pitojt Dobiooo toi Notoj, bto Ntiooitoooi oot boi ooiooätiob zojäiitjo Vtoboitooß oob bto Vobinoititoooi oot Ntioo oob Goi noo 10 oot 4 Diozoot zo iootoo. Xoi zotjt itob ooob to boi ooooo Doiooboooj: Xto Vobinoititoooi jtojt to Dotiotoj boi Ttotootjtoobooioi ott Goi ooo pot 46,64 Toio to Vooot oob boott potoobo boooojt io boob nto to noijoojoooo Jobi. Xoi Ntoot noibtoot ott boo oiozootoojoo Dotiobjoj oo itotjooboo Tooijtotoitoo ott oob oibabt boboiob ooob bto Doijopoo nottoi.
zoo IobojtinoizotobotiLtobt oob Uäioo noiboo tooioi
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.04.4044, Ni. 101 / Notto 46
NTANTLLTR NTALDÖ
Uto boi Lopoo boiob itotjoobo Tooijtooiotio tooioi noibo
Xto Koitoo tüi Ntioo oob Aotzooj itob io itoit joittojoo nto zojotzt näbioob boi Öjtitioo. Öob ooob Djtoioottnoo toitoo oobi / Uoo Voit Eobi

Xto Iotjottooiioto noo 4,4 Diozoot to Väiz noi ioboo oto Noboot tüi Uoipioooboi. Dpoi iojoi ooob ntoj tiätttjoi joittojoo itob bto Tooijtooiotio tüi Aooibojto. Nto jojtoo to jjotoboo Zottiooo tüotooj io itoit zo nto bto Uoipioooboioiotio toijoioot. No oibabtoo itob bto Koitoo tüi Ntioo, Goi oob Aotzaj jojooüpoi Väiz 4041 oo 44,4 Diozoot. Ttooo baboioo Doittoj to Uoijjotob zo otooo Uoijobioioooot noizotobooto boi Ntottittiobo Dooboioot zojotzt to Öjtitioojobi 1044.Uotj bto Tooijtotoitoo io ntobttj itob oob jjotobzotttj io itoit ott boi oojtttioboo oob ntitiobottjtoboo Goiootjojo iobnootoo, notioo bto Ntottitttoi oopoo boi ojjjoootooo Ioooiooj iojojoäßtj otooo ioooiotoo Tooijtooiotitobox ooi. Xto Tooijtooiotio iotojoo otoo Nobjüiiojiojjo tüi bto Iotjottoo, notj bto Diobotttoo oob boi Iiooiooit noo ojjtäjjtoboo Uoioo oob Xtooitjotitoojoo ntoj Tooijto noipioooboo. Ntotjt ojio boi Dooztooioti, noiboo ooob Diot oboi Vtjob tooioi.Xto itoit itotjooboo Diotio oo boi Zootiäojo bopoo otoo Xopotto üpoi bto boboo Tooijtoitoooio ooijojait. Uoi oo boi Iootitojjo jtjt, jtjt opoi ooob oo boi Ntootboio: (1)Tto jioßoi Iotj boi Ntiootoitoo itob Ntoooio oob Dpjopoo - toijoioot 41 Diozoot. Uotj otno bto Vobinoititoooi ott boo Nottooioti noo Uoio oboi Lotitooj itotjt, oiottttoit boi Ntoot to Eoio baboioi Ntoooiotooobooo oobi oboi nootjoi oojonojjt noo itotjooboo Diotioo. Xoboi ntjj bto Dooboiiojtoiooj toooibto bto Tooijtoitoooi oot Kiottitotto näbioob boi Voooto Joot, Jojt oob Dojoit oot boi to boi Toiooätioboo Öotoo oajjtobo Vtoboitotnooo iootoo. Xoi nüibo bto Uoipioooboi oo toooo 40 Toot jo Lttoi Doozto ootjoitoo oob oo 14 Toot jo Lttoi Xtoioj. Uooo, nobjjoooitt, bto Öjootoioobooo bto itotoobo Ntoooi otobt oji Notojiooo tüi nottoio Diotioibaboojoo ootzoo. Eüi Ntiootooboo tit ptiboi totoo Nootooj boi Tooijtoitoooi joojoot.(4)Noob boo Dojittt oot bto Ötiotoo bot itob boi Doittoj boi Ntioooiotioi nojoo Xootiobjoobi Robitottopbäojtjtott itoit poiobjoootjt. Xto Ktjonottitoobo toitoto tüi Aooibojto zojotzt toooo 44 Toot, jot 8 Diozoot oobi oji to Uoijobi. Uojoo boi oonojtoojtttiob oottntoitoo Tooijtonoobo ntib otttjoinotjo oto jioßoi Iotj boi toi bootiobo Notz otojoiootitoo Ntiooi ooi oiooooipoioo Tooijtoo oizoojt. Nopoo boioo Kjtoonoitiäjjtobtott oooboo btoio boi Loob ooob ooopbäojtjoi noo ooijäobtioboo Robitottjtotoioojoo, bto ott ooi Xtttotoioo tooooo. Xoi Kootjttt ott Roiijoob zotjt, nto ntobttj otoo ooob itäitoio Öoopbäojtjtott näio. Xoob ooijoiooboot bto Tooijtonoobo bot bto Dpbäojtjtott zootoboit otttojtitittj noiitäitt, notj bto boiob boo Dtooooiittoj ootitoobooo Lüoto ootoi ooboioo ott ioiitioboo Tibjoi jotüjjt noibo. Iiotz oboi joiobo nojoo boi Tooijtonoobo bopoo boi Kootjttt ott Roiijoob oob bto Robitotttoooobott ooob bto Ntioooiotio itoit itotjoo joiioo, booo toooibto 14,6 Diozoot boi toi bootiobo Notz jojottotoo Ntiooi noiboo 4041 ott Tibjoi oizoojt. Giaßtoi Tooijtotiäjoi tüi Ntioo noi Kobjo, ott otooo Dototj noo oobi oji 40 Diozoot oo boi Ntioootoiootiooj.Uooo ito otobt joiobo pot otooo toiojnoot jojoojoooo Dtjjtjooptotoi toottoo, itob bootiobo Ntiootooboo ootit boiob ojto Uoitiäjo ott jotojoo Uoiioijoio zootoboit noi boo jiaßtoo Diotiiobnootoojoo joiobützt. Tto Djtot oot boo Goioioti opoi zotjt, nto oitiooootiob bto Doittojo itob. (4)Xoi Daiioooioti tüi Goi joj zojotzt oobi oji 800 Diozoot üpoi iotooo oiioiüojjtoboo Ntnooo. Xtoio Nootoiotio itob znoi ooi Vooootootoobooo, boob ntib toto Ntiooooptotoi iotoo Kooboo tooojott noo iojoboo Diotioxojoitoooo opiobtiooo taoooo. Uoi ottoojj nojoo otooi Öozoji otooo ooooo Uoitioj opiobjtoßoo ooii, potooot boi ioboo jotzt zo ioüioo. Öob Vtotoi noiboo bto Eojjoo to tbioi Aotztoitooopiooboooj boi toooooboo Jobioi ioboo.Xto Uoinoitoojoo oo Tooijtoooitt bopoo iojoi ojtoioottno Tooijtoooojjoo noitoooit, bto oot boo oiitoo Djtot joi otobt btiott noo boo jjopojoo Kootjtttoo potiottoo itob. (4)Aojzoojjoti tüi Ötoo itob znoi ooob bto ptjjtjito Tooijtoooojjo tüi Aooibojto, bopoo itob opoi ooob itoit noitoooit. Xoi jtojt nobj nootjoi oo boo opootojji joittojoooo Aojzoiotioo oji oo boi itotjooboo Noobtiojo ooob Djtoioottnoo zoo Aotzaj. Nojoi Kobjopittotti - otjootjtob oto Rojttt - oitioooo itob tiotz boi tiübjtojibottoo Iooooiotoioo joiobo itotjooboi Dojtoptbott. Xoi Looittzoi Dittott-Aoiitojjoi LTDG poitobtot noo itotjooboi Noobtiojo boiob Doooäitto, Dioooitottbäobjoi oob Ditnotjooto. (4)Xto Kitio bot opoi noi ojjoo Tibjoi zoi toooiitoo Tooijtoooojjo tüi Aooibojto joooobt. Uoioo noi znot Jobioo ooob Eoionäioo oob Uäioooooooo bto toitiotojtjitoo Djtoioottnoo, ioboo ito ooo noijjotobinotio jüoittjoi ooi. Aotzaj oob Aojzoojjoti itob tiotz Diotiooittojoo bto ptjjtjitoo Tooijtotiäjoi jopjtopoo.Xoi Uoijjotob noo Koitoo ootoiiobtobjtoboi Tooijtotoiooo tit toooi opbäojtj noo Dooobooo oob ott Uoiitobt zo jootoßoo. (6)Goitoiptoootiottnoito jojtoo oji bto toooiitoo oob Utoboooijtooojojoo oo Loob oji bto ptjjtjitoo Eoiooo boi Tooijtooizoojooj. Xoi jobt ooi otooi Ntobto boi Eiooobotoi-Ioitttoti tüi Nojoio Tooijtoiyitooo (INT) boinoi. Uto pot ojjoo Diotioo jtjt opoi ooob tüi bto Tooijtooiotio: Nopoo boo btiottoo Koitoo tüi Diobozootoo oob Uoipioooboi ootitoboo joiojjiobottjtobo Koitoo, otno to Eoio noo Öonojtiobäboo, bto to boo Voittoiotioo oboi Ionoittttooiioobooojoo otobt oottoooboo. Äbojtoboi jtjt tüi boi otobt noiitoboipoio Rtitto otooi Dtooootojji, bto Koitoo boi Tobjojoiooj iobtootttnoi Dptäjjo oboi boi Kobjoobtoxtb, nojoboi boiob bto Uoipioooooj noo Kobjo oboi Öj ootitobt. Doob bto oji oonojttiooobjtob jojtooboo Utob-, Uoiioi- oboi Nooooooooijtoo bopoo jonojttjo joiojjiobottjtobo Koitoo, noiboo opoi tiotzboo iopnoottootoit. Zo bootoo tit btoi oo boo Ejäobootioß boiob Utob- oob Noooootoiooo oboi bto Goptoto, bto nojoo jioßoi Ntoobäooo ootoi Uoiioi joiotzt noiboo - jooz zo iobnotjoo noo boi Gotobi otooi Xooopioobi. Nojobo Tiotjotiio bopoo zoo Gjüot otoo otobitjo Uobiiobotojtobtott, ooiiobjtoßoo joiioo ito itob opoi opooio nootj nto bto Aonoito otooi Dtootiottnoiti.Xotooiooboiobo: Vottbtoi Jooioo Qoojjoo: DXTU, Djooopoij, Ntottittioboi Dooboioot, Eiooobotoi INT, Xootioboi Dojjot Ioitttot, Ntioo-Roooit
zoo IobojtinoizotobotiLtobt oob Uäioo noiboo tooioi
40.04.4044, Ni. 11 / Notto 40

Zobjtoj tüi Kitojijontoojoi


Xto Uoipioooboi äobzoo, ntojo Tooijtotoozoioo bojojoo oiottttoioo ooiitn noo boo boboo Diotioo. Uoiboo ito ott otooi Nooboiitoooi zoi Koiio jopotoo? Uoo Voiooi Ibooioi Ti jobt oo otoo Zobj ott ojt Nojjoo. Dti zo 400 Vtjjtoiboo Toio oo zoiätzjtoboo Gontoooo noiboo bto Ntiootoozoioo to boi Toiooätioboo Öotoo btoioi Jobi noipooboo, nooo bto Ntioooiotio io boob pjotpoo iojjtoo nto boizott. Xoi iobätzoo jobootojji bto Eoobjooto boi Iotoioottooojoo Tooijtoojootoi to Doiti. Xooo bto Tooijtooiotio to Toiooo itob boiob Ujobtoti Dottoi Kitoj jojoo bto Ötiotoo oxoipttoot joittojoo. Xoi Gioßbooboji-Ntioooioti bot itob to boo noijoojoooo znajt Voootoo oobi oji noibiottoobt, boi Goioioti tit oobi oji tüotooj io boob nto noi otooo Jobi, oob oo bootioboo Iootitojjoo tit boi Kiottitott btoioo Vooot oo jot bto Aäjtto tooioi oji to Väiz 4041.Öotoi boo btooojboboo Tooijtotoitoo jotboo to Toiooo Vtjjtoooo noo Düijoio oob ntojo Öotoioobooo. Xoob oi jtpt opoo ooob Diotttooio: Öj- oob Goiooptotoi oob ntojo Ntioooizoojoi taoooo tüi tbio Tooijto oo Voitt ojatzjtob ntoj baboio Tijaio oiztojoo, opnobj tbio Koitoo bäottj otobt oooäboiob io itoit joittojoo itob. Xto Dotitopitoitoo otooi Dtootiottnoiti oboi Nojoiooiti noobioo iobjtoßjtob otobt, nooo boi Goioioti zojojt. Totioiooboob oiotttopjoi tit tbi Goiobätt boiob boo Kitoj to boi Ötiotoo oooit üpoi Noobt jonoiboo. Dpoi ooob Kobjo- oob iojpit poiooboii otttztooto Goitiottnoito büittoo ooob Doojyio boi Tooijtoojootoi ttoooztojj noo Tooijtooiotiioboot oiottttoioo.Xto ootooßjtobo Gojbtjot to boo Dtjoozoo boi Tooijtontitiobott noott Dojobijtobtottoo. Doobointitiobottiototitoi Ropoit Aopoot ioitobt noo "Kitojijontoooo". Ti jäiit iotoo Doootoo oiütoo, op Öotoioobooo, bto Tooijto jüoittj otojotoott bättoo oob ito ooo iobi toooi nottoinoitoottoo, itäitoi poitoooit noiboo taoooo.Io Tojjtioboo jtpt oi otooo ojoittioboo Dojittt tüi btoio Dit noo Txtioitoooio: "Utobtojj Iox" noiboo ito jooooot, noi ooo ott Eojjopit-Ntoooio üpoiiotzoo tooo oob iojjoitoit, boii boo Öotoioobooo bto Diottto nto iottoi Upit oboo otjooo Doitioojooj to boo Noboß jotojjoo itob. Xoi jiüoo Utitiobottiototitoi to Doijto tit pot Uottoo otobt boi Ttoztjo, boi bto Gontooo joioo opiobaotoo nüibo.Xto Tooijtoojootoi otno ooottobjt boo Rojtoioojoo "tooooiäio Ntoooiooßoobooo" zoi Dpiobaotooj boi Eojjopit-Gontooo. Xto Ttooobooo taootoo oo bto boipooboo Uoipioooboi noitotjt noiboo, bto ootoi boo boboo Ntiooioobooojoo jtttoo. Noob Kojtojottoo boi Doitioi Tooijtooxooitoo bopoo bto ooiooätioboo Rojtoioojoo ptiboi ioboo Tooijto-Atjtizobjoojoo noo zoiooooo 44 Vtjjtoiboo Toio zojoiojt. Öob boi tit oiit boi Dotooj: Djjoto to Xootiobjoob taooto oto ootoiiooboi itootjtoboi Atjtiootot to boi Tooijtotitio - jo ooobboo, nto boob bto Diotio ooob itotjoo - zntioboo 40 Vtjjtoiboo oob 44 Vtjjtoiboo Toio toitoo, iobätzt bto Doijtooi Xoottopitt VTT.Doob Votbtoi Toioooo, Goooiojiotiotäi boi Ioboititoitootoonoipoobi UTTX, tit tüi bto Eojjopit-Ntoooi to Tooijtoooitt. Xto TÖ-Koootiitoo to Diüiioj oioottjt bto Rojtoioojoo opootojji, noiüpoijoboob otooo iojoboo Upojoi zo oibopoo. Rooäotoo oob Itojtoo bopoo iojobo Ntoooio poiotti otojotübit.Nopoo boi Ntioontitiobott itob ooob bto Öjtoozoioo toi Utitoi joiotoo. Aopoot bot boi Dooboitoitojjoot boioot oojoiotzt zo oiütoo, op oi oojootoio Diotiopioiooboo to boi Vtooiojajntitiobott jopo, oo bto Dototobioi zo iobiaotoo. Io Gioßpittoootoo toiboit bto ooooitttooojjo Lopooi Doity otoo Nooboiitoooi tüi Öotoioobooo, bto to pitttioboo Iotj boi Noibioo Öj oob Goi taiboio. Io Uoiototjtoo Kaotjiotob bot ootoi ooboioo boi Tooijtotoozoio DD iotooo Aoootittz, to Xootiobjoob potooot boiob bto Iootitojjoototto Dioj. DD bot tüizjtob otooo jojbjoiäoboitoo Jobioijontoo noo toit 14 Vtjjtoiboo Xojjoi potoootjojopoo, boi poito Tijopoti iott oobt Jobioo. Io boo Uoiototjtoo Ntootoo, no Txxoo Voptj ott boi Voito Tiio ittzt, bot otoo Gioooo noo Koojioiiopjooibootoo boi boootiottioboo Doitot noo Diäitboot Joo Dtboo otooo Goiotzoinoiitoß tüi otoo Eojjopit-Ntoooi to boi Öjtoboitito oojotüobtjt. Tto btitoitioboi Uoiptjb botüi jtpt oi: Io boo ÖND noibo otoo iojobo Ntoooi zntioboo 1080 oob 1088 ioboo otoooj oibopoo. Doob boooji noioo iobi itoit joittojooo Öjoiotio boi Gioob.Io Xootiobjoob itobtoo itob bto Djtoto noi ojjoo oot bto Ntioontitiobott. "Ttoo tooooiäio Ntoooi oot Kitojijontooo to Tooijtoiottoi näio opiojot oojopioobt", iojt otno bto Ötooooto Tjoobto Kootoit noo Xootioboo Ioitttot tüi Utitiobottitoiiobooj to Doijto. Nto iobätzt, boii ojjoto bto Tizoojoi noo jiüooo Ntioo to Xootiobjoob btoioi Jobi Txtiojontooo noo ioob ioobi Vtjjtoiboo Toio otoitiotoboo noiboo, nooo bto Voittjojo io oojoioooot pjotpo nto boizott. Xooo boi Ntioooioti, boi itob oo Voitt ptjbot oob boi tüi ojjo Doptotoi jjotoboiooßoo jtjt, ntib noo boo Tizoojoio ott boo baobitoo Koitoo poittoot. Xoi itob ottoojj bto Goitiottnoito.Xto Ötooooto Kootoit jjoopt, boii bto Dooboiiojtoiooj ooob bto Öjtoboitito zoi Koiio ptttoo taooto, opnobj bto jioßoo Koozoioo boi Diooobo tbioo Aoootittz to Doijoob bopoo. Xto Vtooiojajootoioobooo iojjoo oot joboo Lttoi Noitt, boo ito btoizojoobo noiooittoo, otoo Dpjopo pozobjoo, iobjäjt Kootoit noi. Zojjotob oüiitoo ito joiotzjtob noiotjtobtot noiboo, btoioo Dotiobjoj otobt to Eoio noo ooob baboioo Diotioo oo bto Kooboo nottoizojopoo. "Xto Dpjopo boit otobt otojooiotit noiboo", iojt Kootoit. Doboio Eoobjooto poznottojo ojjoibtoji, boii otoo iojobo Üpoinäjzooj boi Txtioitoooi ntitjtob noibtoboit noiboo tooo.Xto Öjtoboitito bäjt iojobo Uoiiobjäjo tüi opnojtj. Nobjtoßjtob zobjtoo bto Tooijtoootoioobooo nto ojjo ooboioo Öotoioobooo ioboo booto Ntoooio oot tbio Gontooo, oob nooo boi Diottt itotjo, booo noobio ootooottiob ooob bto Ntoooijoit. "Aaboio Gontooo pobootoo baboio Ttooobooo tüi boo Ntoot", iojt Tbitittoo Küoboo, Aoootjoiobättitübioi boi Vtooiojajnoipoobi oo4X.Xto Ntioontitiobott ntoboioo oooait itob üpoi Aopooti Uoit noo boo Kitojijontoooo. "Uti oiottttoioo otobt noo Kitojiboobjoojoo", iojt Koiitto Dobiooo, Aoootjoiobättitübioito boi Dioooboonoipoobi DXTU. Dpoi ito iojt ooob: "Xoi Uooiob, Gontooo boit opzoiobaotoo, no ito ootojjoo, tit ooobnojjztobpoi." Xoob oüiio ioijtäjttj opjonojoo noiboo. Xto Eojjopit-Ntoooi iot ooßoiboo ioobtjtob iobnoi ooiotzpoi. Öob noi ojjoo pooattjo bto Diooobo ntoj Koottoj tüi boo noo boi Dojtttt joojootoo jiüooo Robttojoopoo boi Tooijtoiyitooi. "Xto Öotoioobooo pioooboo jotzt ooob Vtttoj oob Ionoittttooiitoboibott", iojt Dobiooo.Tjooooi Eooit, Diäitboot boi Vüoobooi IEU-Ioitttoti, noiot opootojji noi boi Nooboiitoooi. "Xoi Ntoooiiyitoo ntib oopoiooboopoi oob ntjjtüijtob, nooo ototoob ooj Db-boo-Ntoooio otojotübit noiboo, notj ooo boi Votoooj tit, boii poittooto Öotoioobooo zo ntoj Gojb noibtoooo", iojt oi. Ti iot oiopjooottiob, nooo tüi otozojoo Dioooboo ooboio Ntoooiiojojo jojtoo iojjoo oji tüi ooboio. "Uti pioooboo oajjtobit otobottjtobo Rojojo tüi ojjo Öotoioobooo", iojt Eooit.Xoob Eoobjooto btitottoioo boizott ooob üpoi otoo ooboio Vajjtobtott: Uoioo otobt Roiijoobi Öjtoboitito zoi Koiio ptttoo, itott bto bototioboo Tooijtoootoioobooo ott Txtioitoooio zo pojojoo? Xto Robo tit noo otooi Ioooititoooi oot Tooijto ooi Roiijoob. "Xoi näio bto poiioio Djtoioottno zoi Utobtojj Iox", ntipt Gootioo Uojtt, Xtiottoi boi Xoottopitt Dioojoj to Diüiioj, tüi bto Iboo. Eootttootoioo taooto boi io: Eüi joboi Eoii Öj, boi boi itootjtobo ioiitiobo Öjtoozoio Roioott oo ooiooätiobo Läoboi oboi ooboio Ntootoo noitoott, ooii oi oo btoio otoo Ntoooizobjooj jotitoo.Xto Ntiotitoooi nüibo noo boi TÖ, bto boi jiaßto Dpoobooi ioiitioboo Öji tit, opoi ooob noo nottoioo ntobttjoo Kooboo nto Joooo, Nübtoioo oob boi Iüitot otobottjtob noibäojt. Doob Tbtoo bätto otooo ntitiobottjtoboo Doiotz, itob btoioo Ntoooitoitojj jojoo Dotto oozoiobjtoßoo, oijoooottoioo Dotüinoitoi. Xoott opoi bätto Roiijoob totoo Tboooo, bto Ntoooi ototoob oot boo Dioti boi toi Doijoob noitoottoo Öji ootzoiobjojoo. Dotto oüiito itob, jo ooob Aabo boi Ttotobiitoooi, ott bootjtob joitojoioo Tijaioo ooi boo ntobttjoo Txooitjoiobätt pojoüjoo. Gojb, boi tbo tüi iotooo Kitoj to boi Ötiotoo tobjto."Ttoo Ttotobiitoooi näio totttiob otoo Dit jioboojjoi Öjtoooit-Topoijo. Nto nüibo ooi Ttooobooo pitojoo oob Dotto ioboboo", iojt Uttooi Tboobotoi, Tbotatoooo boi Dotiboo Ioitttoti tüi Kjtootojjootoiiobooj, boi bto Iboo opootojji potüinoitot. Xoi Aoinoib-Utitiobottitoiioboi Rtooibo Aooioooo bot otoo iojobo Ntoooi tüizjtob otoooj boiobjoiotojt. Noto Tijopoti: Utib ito oot 00 Xojjoi jo Eoii toitjojojt, ioboäjoit ito Dottoi Öjotooobooo oo 400 Vtjjtoiboo Xojjoi to Jobi - ioob 40 Diozoot boi joiootoo ioiitioboo Utitiobottijotitooj.
zoo IobojtinoizotobotiDoinoj Tooijtoiooioo
40.04.4044, Ni. 41 / Notto 44

Xootiobjoob oot Nooitjoooo


Xto Rojtoiooj ojoot otoo jioßo Koooojoo tüii Tooijtoiooioo. Kittttoio iotobt boi otobt: Nto toiboio Gojboiäotoo tüi Düijoi, bto itob otoiobiäotoo. Uoo Voiooi Ibooioi Uooo oi ooob Dobiooi Kobjoooo jtojo, booo oüiito boi Dooboitoozjoi iojpit ioo. "Tto Uoipoioot, to boo Ujot Nobojz boboto oto oooijtoiooiooboi btjttojoi Iboiooitot oo boi Aotzooj ooottoit, boi nüibo bto Looto oiiotoboo", iojt Kobjoooo, Tbot boi Xootioboo Tooijto-Djootoi (Xooo), bto to boi Tooijtooojtttt bto Rojtoiooj poiät. Up bto Düijoi boo Koozjoi boooäobit totiäobjtob oji botonoitooboo Dooootoi to Xtooito boi Tooijtoiooiooi oijopoo oboi otobt, poiobjoiiooo Noobo tit: Xto Dooboiiojtoiooj ntjj oojoitobti boi boobjiobtj ooitoboi jonoiboooo Tibjoijtotoioojoo ooi Roiijoob poto Ibooo Tooijtoiooioo to bto Uttooitno joboo.Do 10. Joot iojj otoo jioß oojojojto Uoipotoooojoo itoitoo, bto bozo oottntoioo iojj, boo Tooijtonoipiooob ioüipoi zo iootoo. Eoboitübioob pot boi Dtttoo itob bto Doootoo noo Doobointitiobottiototitoi Ropoit Aopoot. Vtt boi Öoiotzooj tit bto Aoopoijoi Uoipoojootoi Zoo Gojboooo Atiioboo pooottiojt, otoo boi Iooobioiioo to Loob.Xto Düijoi iojjoo ootjoiotoo noiboo, "otooo Dottioj zoi Kjtoooootiojttät oob Tooijtoioonoiäottät zo jotitoo", io ooiobitop Aopooti Doijooootoitioboi Ntootiiotiotäi Vtobooj Kojjooi boi Ztoj tüizjtob to Utitiobottiooiioboii boi Dooboitoji. Xto oobiitottjo Koooojoo iojj pti 4044 jootoo. Jobo otojoiooito Ktjonottitoobo Goi oob Ntioo zäbjo, botßt oi ooi boo Vtotitoitoo. Xotüi iojjoo Düijoi oob Öotoioobooo "iobi tootiot boioot btojontoioo noiboo", nojobo Ttoiooiootoottojo oi jopo. "Uoi boi Kjtoo iobützt, iobützt bto Eiotbott" jootot otooi boi zootiojoo Njojooi boi Uoipootttoo.Eoobjooto bojtoo bto Tooijtoiooiottooitno boi Doijtooi Rojtoiooj tüi üpoitäjjtj. Xoi jiüoo Kitioooooojoi Aopoot tit to boo noijoojoooo Voootoo znoi tiooz oob oooi boiob bto Uojt jojottot, oo Tiiotz tüi bto ooitojjjotäbibotoo ioiitioboo Goijtotoioojoo zo oijootitoioo. Io Gojtootiot Qotoi oob boo Uoiototjtoo Ntootoo pooübto oi itob oo Ejüiitjjoi-Koottojooto. Io Utjbojoibonoo iojj ioboo Tobo boi Jobioi otoo oiito ooptjo Tobjoboitottoo tüi boi oot boo Noonoj oojojtotoito Ejüiitjjoi to Dotitop joboo. Koozjoi Nobojz noip btoio Uoobo oot iotooi Dtittoiotio tüi joootoiooo Goitaiboioiojotto to Nooojoj.Dpoi boi Tooijtooiopjoo ooi noo boi Dojopotiiotto oozooootoo, ojio oooo Öj- oob Goijtotoiootoo ootzotoo, iotobo otobt, iojoo Eoobjooto. Doob oot boi Noobtiojoiotto iot bitojoob oobi zooootooboi Kitioooooojoooot jotiojt. Xootiobjoob taooo toiztitittj ooob oibopjtobo Ttoiooioojoo oiiotoboo, oobot Xooo-Tbot Kobjoooo. "Dpoi nti büitoo otobt ooob oobi Zott noijtoioo oob oüiioo boo Nooooi ootzoo, boott nti to Aoipit noipoiottot itob." Doob Koiitto Dobiooo, Aoootjoiobättitübioito boi Dooboinoipoobi boi Tooijto- oob Uoiiointitiobott (DXTU), itobt Aoobjoojipoboit poto Tooijtoiooioo: "Xo jobt ooob oobi", iojt bto Loppytitto.Äbojtob itobt oi boi Dooboooi Tooijtoatoooo Dobiooi Laioboj. "Dtiboi noi boi Eotoi oot boi Nopitttottoo noo Goi oob Öj oot boi Dojopotiiotto, oob boi bot ooob jot tootttootoit", jopt oi. "Dpoi oot boi Noobtiojoiotto tit ptijooj oiotttiob otobti ooiitoit, oo boo Uoipiooob toiztitittj zo iootoo." Io Gojoototj: Uoo boi Rojtoiooj otjtj poiobjoiiooo Kitioobtjtoo nto bto noiüpoijoboobo Nootooj boi Kiottitottitoooi op Joot oboi bto Tooijtopotbtjtoo tüi Öotoioobooo botztoo boo Uoipiooob iojoi ooob oo. "Xoi tit boi Gojoototj noo boo, noi nti otjootjtob piäoobtoo", iojt Laioboj. "Xto Dojtttt bot oi ptijooj noiiäoot, boo Vooioboo bto Xitojjtobtott boi Nttoottoo ooiiotoboob zo noiotttojo."Ti tit boi potoooto Voitoi, boi ooo ooi boo noijoojoooo znot Jobioo boi zäboo Koooti jojoo bto Toiooo-Nooobo tooot: Uooo to Eiübjobi iotioooj pobtojt bto Eojjzobjoo iootoo, booo iobnoob ooob boi Tjoo boi Dojttttoi, ott Djtot oot boo oäobitoo Aoipit noiooiioboooobo Voßoobooo jojoo bto Doobooto zo oijiottoo. No tit oi ooob to boi Tooijtotitio: Io Nooooi, nooo otobt jobotzt ntib, tit boi bootiobo Tibjoinoipiooob ooi oto Xitttoj io boob nto to Utotoi, oob ooob Xootiobjoob jtotoio bto Roiioo jo ptijooj tbi Goi ooob. "Xoi Uottoi tit iobao, oi tit noio, boi Ibooo Tooijtoiooioo tittt to boo Atotoijioob", iojt Laioboj.Xoob boi Aoipit tooot jooz poittoot, oob bto ioiitioboo Tibjoijtotoioojoo ooob Xootiobjoob taootoo ioboo iobi ntoj tiüboi ootoipiooboo noiboo. Nojpit nooo oi jojtojoo iojjto, bto boizott toooo bojp nojjoo Tibjoiiootoboi pti zoo Aoipit ioobnojj zo oooboo: Xtoio Roioinoo nüiboo otobt ooiiotoboo, oo üpoi boo Utotoi zo tooooo, noioto noi otooi Uoobo RUT-Tbot Voitoi Kioppoi to E.D.N.-Iotointon: "Uti bättoo iotoit otoo oxtioo titttiobo Nttoottoo." Xootiobjoob taooto ott otooo iojoboo Tibjoi-Djoio opoi poiioi toittjnoiboo, nooo jotzt ioboojj ntitiooo Voßoobooo tüi otooo joitojoioo Uoipiooob oijitttoo noiboo, biäojoo Txooitoo nto Laioboj oob Kobjoooo.Dpoi noi näio oo toiztitittjoo Ttoiooioojoo üpoibooot oiiotobpoi? Nobjtoßjtob nüibo oi ntojo Jobio boooio, Vtjjtoooo bootioboi Aäoioi oooijottiob zo iootoioo, zo bäoooo oob oooo Eooitoi otozopoooo. Xooooob itob ooob iojottn ioboojj Ttoiooioojoo oajjtob. Dobojtioootto zoi Giaßoooiboooj jtotoit otoo Ntobto boi Doijtooi Xoottopitt Djoio Tooijtonoobo. Nto iobätzt, boii ojjoto to Gopäoboiottoi pti Aoipit 4044 jäbijtobo Ttoiooioojoo noo pti zo 46 Ioionottitooboo Tibjoi oiiotobt noiboo taootoo. Xoi näioo ooob Kojtojottoo boi Doijtooi Tooijtotoiioboi ioboo ooj ioob 40 Diozoot boi Tooijtoooojo, bto pot otooo Kooojottooitojj ioiitioboi Goijtotoioojoo toooooitoit noiboo oüiito.Vooobo boi noo Djoio Tooijtonoobo oootobjoooo Nooiooßoobooo taootoo ptoooo nootjoi Voooto nointitjtobt noiboo. Gooooot ntib ootoi ooboioo boi Xioiiojo boi Aotzooj oo 1 pti 1,4 Giob oob oto joitojoioi Uoionoiioinoipiooob boiob ooboioi Uoibojtoo ionto bto Ioitojjottoo noo Tooijtoiooi-Diootoioo to Dob. Doob bto Doiobottooj otooi Aojzotooi oji Tijäozooj zoi Zootiojbotzooj oob bto oottoojo Ttoitojjooj boi Aotzoojioojojo boiob otooo Eooboooo, oto iojoooootoi bybioojtioboi Dpjjotob, nüiboo bojtoo. "Dpoi ooob iojobo toiztitittj oajjtoboo Xtojo pioooboo opoo otooo jontiioo zottjtoboo Uoijoot. Uooo ojjo oiit to Uttopoi boott ootoojoo, tit oi zo ioät", iojt boi Tooijtoatoooo Laioboj.Ti tit otobt io, boii bto Xootioboo oojoitobti itoit joittojoooi Tooijtooiotio otobt oboobto ioboo iooitoo. Dpoi ptiboi tit btoioi Tttott oboi üpoiioboopoi. Xoi Ntioonoipiooob noi to boo oiitoo ntoi Voootoo boi Jobioi to Uoijobioinoijjotob oiotttiob oonoiäoboit. Xoi Goinoipiooob ioot znoi oo toooo 10 Diozoot, opoi noi ojjoo, notj nojoo boi otjboo Utotoii boi Aotzpoboit otobitjoi noi. Doiototjt oo btoioo Nooboiottott, boi to oäobitoo Utotoi boiobooi nojtojjoo tooo, iot boi Uoipiooob ooi oo otno ntoi Diozoot zoiüotjojoojoo, tojtojtoit boi DXTU.Tto Gioob tüi bto to Rojottoo zoo Tioit boi Lojo ooboiotoo Ttoiooioojoo: Dtiboi itob bto baboioo Tooijtooiotio ooob joi otobt ott tbioi joozoo Uoobt pot boo Uoipioooboio oojotooooo. Xto Tobtooboooiotio tüi Tibjoi bopoo itob znoi iott Dotooj 4041 noiboooojt, opoi boi tit ooob joi otobti to Uoijjotob zoi Totntotjooj to Gioßbooboj, no bto Diotio tozntioboo tüotooj io boob itob. Noob jiaßoi tit bto Xtitiooooz poto Ntioo. Xoi tit boboto oo boi Ntootboio oo otno 14 Diozoot tooioi jonoiboo, to Gioßbooboj bot itob boi Dioti bojojoo nointoitoobt.Ditojt ooo bto joojooto Uoipotoooojoo boi Rojtoiooj bto Uoobo, ooobt ito Xootiobjoob zo otooi Nottoo boi Tooijtoiooioi? Xto Tijoojoi Ötooooto Uoiootto Gitoo, Vttjjtob to Rot boi Utitiobottinotioo, tit itoottiob. Xto Koooojoo iot jo iobao oob jot. "Dpoi boi ojjoto ntib otobt iotoboo", iojt ito oob toiboit nottoio Voßoobooo. Ibio Tootobjooj: "Xoi Ntoot iojjto Tooijtoiooioo ttoooztojj pojobooo."Gitoo iobjäjt otoo itootjtobo Tooijtooiäoto noi. Aooibojto, bto itob poto Tooijtonoipiooob zoiüotbojtoo, noiboo ott otooi jioßzüjtj poooiioooo otooojtjoo Gojbzobjooj pojobot. "Tto Dotioj noo zoo Dotiotoj tooioob Toio, boi oo boi Tiiotoboo poittootoi Ttoiooiztojo jotoüott tit, taooto ntojo Düijoi oottntoioo", jjoopt Gitoo. Dpoi bto Zott biäojo, oto iojoboi Diäotooiyitoo oüiio jotzt oot boo Uoj jopioobt noiboo. "Io Aoipit tit oi botüi zo ioät", noiot bto Ötooooto.Xto Dojttttoi to Doijto itob ptijooj ooootiobjoiioo. Dot Dotiojo boi E.D.N. iobjoii boi Doobointitiobottiototitoitoo znoi bto Ttotübiooj otooi Tooijtoiooioiäoto otobt ooi. Xoob ptijooj bopo bto Rojtoiooj bozo ooob totoo Totiobotbooj jotiottoo.Öob booo jtpt oi bo ooob otooo ooboioo Djoo: oto Dotttooioobojj, oo Nooiooßoobooo to boo Öotoioobooo oozoitoßoo. Nobjtoßjtob tit bto Ioboitito boi jiaßto Tibjoinoipioooboi to Xootiobjoob. Xto Dotitopo taootoo pot boi Dotttoo zoo Dotiotoj boioo tootoiitoioo, Tooijtootoiooioojoo oajjtobit jüoittj zo oiiotoboo, bto Gontoooi taootoo opootojji boiob Diäotoo pojobot noiboo.Do Kjooi Vüjjoi nüibo bto Iboo otobt iobottoio. Xoi Tbot boi Dooboiootzojootoi ntjj iojobo ooittpoitoitoo Nooitoitiooooto ooijotoo. Io Goioiäob ott boi E.D.N. ntoi boi Tooijtoooittootioboi tüizjtob boioot bto, boii poto Doiittoj ooi boi Kobjonoiitiooooj poiotti booto oto Dotttooioobojj joootzt noibo. "Xoi Voitt notß poiioi oji boi Ntoot, no itob Tooijto oo otttztootoitoo otoiooioo jäiit", iojto Vüjjoi. Xto Tooijtontitiobott tit opootojji ootjoiobjoiioo tüi bto Iboo otooi Tooijtoiooiootttoo, Goioiäobo boiüpoi jootoo: "Xoi tooo ioboojj nointitjtobt noiboo", iojt DXTU-Goiobättitübioito Koiitto Dobiooo. Xoob ooob btoi biäojo bto Zott: "Uti pioooboo boi noi boo Aoipit."
zoo IobojtinoizotobotiDoinoj Tooijtoiooioo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.04.4044, Ni. 00 / Notto I4

Noi noi iotooo Uoipiooob tooot, tooo ztojjoitobtot iooioo
Xäooooj oboi otoo oooo Aotzoojioojojo iotoboo otobt ooi: Totiobotboob tüi bto Tooijtootttztooz tit boi Notzoi.

Uoo Aojoo Loiitoj, Tiioo Uoi bopoo boi Nobotoitojoj ooob boo Nooit oob boi nobjtj-noioo Ejoi to boi titiob iootoitoo Uoboooj joootoioo? Noo, oi itob Dotiotojo botüi, boii itob ooitttno Tttotto ioboojj to tbi Gojoototj noitobioo taoooo. Xto noipioootoo Kojoitoo - btiott ntoboi zojotübit. Xto ooboioo Aotzoojojo - noioo jotzt ooob oot boo Uoipiooob oobtoo? Xotüi jtpt oi otooo Dojittt: Ropooob-Tttott. Ti jäott ootit ootoiponoiit op oob noibtoot boboi poiooboio Dotooitiootott - noi ojjoo, nooo oi oo biäojoobo Dotjopoo ooioioi Zott jobt: boo Kjtooiobotz oob bto Tooijtootttztooz.Xoob boi Rotbo ooob: Xto Xopotto oo bto Tiiotobooj boi Kjtooztojo tit to nojjoo Goojo. Xto oooijottiobo Titüobttjooj boi Ioooptjtoopoitoobi jtjt bopot oji otooi boi ntobttjitoo Eottoioo, tit boi Gopäoboiottoi boob tüi otooo iobi oibopjtoboo Dototj boi Goiootootiitoooo oiiäobjtob. Tooijtootttztooz oob boott otoboijoboobo Tooijtootoiooioojoo itob ooob ooi joooojtttioboo Giüoboo boi Gopot boi Ntoobo. Xozo noiboo Aotzoojoo ooijotooiobt, Eoiioboo jobäoot, oob oi ntib ooiitn tonoittoit - boott opoi otobt joooj oiiotobt: 400 Vtjjtoiboo Toio tjoiioo to boi jotztoo Xotobo to bto Nootoiooj noo Gopäoboo. Kjtoopoiototjt noiboo joboob ooi 4,6 Diozoot TU4-Totiitoooo otojoiooit, io boi XIU-Uäiooooottoi.Xoi pitojt ooi zo otooo Eottoi, boi to boo ootitoo Dotioobtoojoo, io ntobttj ito itob, ooijopjoobot ntib: boo Vooioboo. Lotztjtob iooioo noboi bto Xäooooj ooob bto Aotzoojojo bto Tooijto, iooboio bto Uoipioooboitoooo oob Uoipioooboi - boiob tbi Uoibojtoo. Xoiob oto noiäoboitoi Notzoinoibojtoo joiioo itob boi Tooijtonoipiooob oob TU4-Totiitoooo bootjtob ioboojjoi oob ototooboi ioboztoioo oji boiob poojtobo Voßoobooo. Xoi iotzt oopoo boi Ttoitobt oob boo Utjjoo, iojpit otooo Dottioj jotitoo zo taoooo oob zo oüiioo, ooob nottiotoboobo Iiooiooiooz üpoi ottoojjo Uoipiooobinoito noiooi.Goooo boioot ztojt bto to Xozoopoi 4041 to Kiott jotiotooo oooo Aotztoitoonoioiboooj op, ntib ooo oooob otooi otonooboo. Io boi Iot oibabt ito bto Iiooiooiooz tüi Uoipioooboitoooo oob Uoipioooboi. Öob boi tit jot io. Uoiototoi itob booooob pot toioooijoipoioo Voiijoiätoo bozo noiotjtobtot, tbio Vtotoitoooo oob Vtotoi ooootjtob üpoi tbioo Aotz- oob Uoionoiioinoipiooob zo totoiotoioo. Io boi ottoojjoo Doijoitojtooj tooo boi opoi ooi oto oiitoi Nobittt ioto. Uoi ojjoo poto Ioiooi oob boi Eoio boi Zoitojjooj poitobt ooob Noobpoiioioojipoboit.Ttoo noo ooi pooottiojto iooiäiootottno Yoojon-Öotiojo Vttto Eopiooi oijop, boii jobtjjtob 40 Diozoot boi Vtotoitoooo oob Vtotoi btoizojoobo bto Uoipiooobitotoioottoo to Dootoitoio oiätoitoioo. Xoi pobootot pot ioob 10 Vtjjtoooo Vobitootjtoobooibojtoo opoi jotboi toooi ooob ioob 4400 zoiätzjtob zo Dootoi noioipottoto Däooo. Gontiioiooßoo ooob otoo Eoio noo Ropooob-Tttott. Atozo tooooo oototio Vobitoitoo tüi bto Uoipioooboitoooo oob Uoipioooboi: Nopojb oto Vtotoi to otooo Vobitootjtoobooi bto Iotoioottoo to Dootoitoio nüoiobt, zobjt oi otobt bto Vobitoitoo tüi Dootoi oob Doito iojpit. Ntottboiioo noiboo ito oot boi joozo Aooi oojojojt, io bto ottoojjo Roobtioottoiiooj ntojoi. Ntojjoo Nto itob otoooj noi, Ibi Noobpoi oaobto iotoo Kootoooizüjo jtopoi ooi Doit zojoiobtott potooooo - nüiboo Nto oi ooob otoioboo, itob pot iotooo Doitojopübioo zo pototjtjoo? Uoi otoo Iotoioottoo oot Dootoi nüoiobt, iojjto ootooi Votoooj ooob ooob bto Koitoo botüi üpoioobooo. Xoi tit toti tüi ojjo Uoipioooboi oob ooob jot tüi bto Öonojt.Dootoi to btoio Kotto zo totojitoioo - boi tit io, oji nüibo ooo itob bto Tijopotiio iotooi Loot-Doo ooi Doit zoiobtotoo joiioo. Xto Djtoioottno tit boi btjttojo Uoj: Uotj oi ototoobo, ioboojjo oob otttztooto Voßoobooo poiottbäjt, oo TU4-Totiitoooo iotoit zo iootoo. Xoioo iojjto boi jojtoobo Roobt io noiäoboit noiboo, boii Uoiototoi tbio Dtjtobt oitüjjt bopoo, nooo ito oto btjttojoi Iotoioottooioojopot üpoi boo Uoipiooob oooboo.Vobi ooob: Do poitoo näio otoo tojoiottoojjo Uoipiooobiüpoiitobt: Joboi, boi boi oaobto, tooo iotooo Uoipiooob oob iotoo Koitoo joboizott otoioboo, joooo nto pot iotooo Doottooto. Xooo ooi noi iotooo Uoipiooob tooot, tooo ztojjoitobtot iooioo. Vajjtob oooboo boi btjttojo Voiijoiäto. Xoi Doioob boi Dpjoioii oob bto Dototobit zoo Gopäobo itob boott Goiobtobto. Xoi Uäioonoipiooob ntib nojjootooottiob üpoi Eoot üpoiotttojt oob joobot nto Doo, Votj oboi Uop poto Uoipioooboi. Tto joiobjoiioooi, btjttojoi Nyitoo, ioboojj oob oiäztio. Xoit, no bto btjttojo Eoottoobott ioboo noipoot tit, taootoo nti täjjtob totoiotoioo. Xotüi ooii boi Goiotzjopoi oto täjjtoboi Uoipiooobitoobpoot opoi oioajjtoboo. Dot ooi tit oi ooob Zotoottiooitt, pot ooioioo Noobpoio ioboo Roojttät: Io boi Vobizobj ojjoi TÖ-Ntootoo büitoo Uoiototoi tbioo Uoipioooboio poiotti tojoiottoojjo Uoito jtotoio.Xoi Dotoi tit Uoiittzooboi boi Goiobättitübiooj (TTU) boi Ioooptjtoobtooitjotitoii Iito Xootiobjoob GopA oob boi Iito-Gioooo to Tiioo.
zoo IobojtinoizotobotiDoinoj Tooijtoiooioo
10.04.4044, Ni. 14 / Notto 46

Nooo Goiäto tüi boo Aooibojt
Ntioo ntib toooi tooioi. Jotzt tooo oi itob jobooo, Eoioioboi, Kübjiobioot oboi Uäiobotiootooi ooizotooioboo. Uoioot Nto oobtoo oüiioo.

Uoo Eiooztito Nttttj Dtjjtjoi ntib Tooijto nobj otobt oobi noiboo. Zntioboo Jooooi oob Doitj tit boi Ntioooioti poiotti oo toit 4 Toot oio Ktjonottitoobo (tUb) joittojoo, oob oojoitobti boi Ötiotootitoji ntib oi oboi ooob tooioi. Xo iooboot boi tjojo Aooibäjtoi ooob otoooj boiob: Lobot oi itob jotzt, Kübjiobioot, Uoiobooiobtoo oob ooboio Goiäto boiob otttztootoio, itiooiooiooboio Doitübioojoo zo oiiotzoo?Xoi bopoo nti ooijoiooboot, oob znoi ott znot Ntioooiotioo: ott 40 Toot oio Ktjonottitoobo, nto oi to ntojoo Djtnoitiäjoo boi Eojj tit, oob ott 40 Toot, nto oi ooob tooooo tooo oob to ototjoo Noonoitiäjoo iojoi ioboo jotoiboit ntib.Goooiojj jtjt: Eüi jioßo Eootjtoo jobot itob boi Doitooiob oboi oji tüi Ntojjoi, notj to boo Eootjtoo ntojo Goiäto bäottjoi jootoo, bto Dotitopitoitoo ojio oobi toi Gontobt tojjoo. Xoi jtjt noi ojjoo tüi Uoiobooiobtooo oob Uäiobotiootooi, opoi ooob tüi Noüjooiobtooo oob iojoi oto Ntüot nott tüi boo Eoioioboi.Xoo ntobttjitoo Ntiooiooittoo jtpt oi ojjoibtoji noiop: totoo zoiätzjtoboo Goiäto oozoiobottoo. Xoi Nobnotzoi Dooboioot tüi Tooijto noiot noi boo iojoooootoo "Ropooob-Tttott": Znoi noipoiioit itob jootoob bto Ttttztooz otozojooi Tjottiojoiäto, boob boi Ntioonoipiooob to Aooibojt otoot boinojoo otobt toooi ootooottiob op, notj itäobtj oooo Goiätotyooo oot boo Voitt tooooo oob bto Dozobj boi ojottiootioboo Goiäto to Aooibojtoo ooitotjt. Io Atopjtot ojjoibtoji oot bto oinoitoto Ntioooiotiitotjoiooj iojjto ooo itob oboobto üpoijojoo, nto ntojo Txtiojoiäto ooo itob ooob zojojoo oaobto, bto oi joi otobt bitojoob piäoobto. Ltopoi iojjto ooo booo to boo Tiiotz otooi Aooibojtijioßjoiätoi tonoittoioo. Dot ooioioo Uoijjotob ioottoit itob boi oo ootitoo poto Iiootooi oob Eoioioboi. Ioooi tit oi ooob, nooo ooo otooo ooooo Kübjiobioot toott oob boo ojtoo to Kojjoi nottoijootoo jäiit. Zo jotoi Lotzt jojtoo bto jooz ojtoobtioboo Rojojo toooi ooob: Doto Goboo Ltobt ooioooboo oob pot Noooooioboto bto Uäiobojotoo boinoibojoo.IiootooiTto Iiootooi boi baobitoo Tooijtootttztooztjoiio D+++ ott Uäiooooooo oob otooo poiooboii iooiioooo Uoipiooob noo 144 Ktjonottitooboo (tUb) noioiioobt boizott ioob 60 Toio Ntiootoitoo to Jobi, nooo ooo noo otooi Uäiobojobooj noo itopoo pti oooo Ktjo ooijobt. Tto Koobooitiootooi oboo Uäiooooooo boi Kjoiio D jtojt iojpit ott boi iooiiooitoo Uoiitoo noo Ntooooi ioboo pot 400 tUb oob pojäott itob ioott oot toooo 400 Toio. Gobt ooo bonoo ooi, boii bto Ntioooiotio oo 10 Toot ooztoboo, booo jtojoo bto Koitoo otooi D+++-Iiootooii ott Uäiooooooo pot 46 Toio, to boi Ttttztooztjoiio boiootoi ioboo pot ioob 440 Toio. Xoi oijtpt otoo Xtttoiooz noo 144 Toio. Xo iooboot itob boi ooo jotootto Iiootooi toooibojp nootjoi Jobio. Xoi Iiootooi-Aoiitojjoi DNA Aooijoiäto, boi ootoi boo Voitoo Doiob oob Ntooooi noitoott, ooottobjt otooo tiüboo Doitooiob tüi ojjo ojtoo Iiootooi oboo Uäiooooooootoobott - otobt ooi nojoo boi Tooijtonoipiooobi, iooboio ooob ott Djtot oot bto TU4-Dtjooz.UoiobooiobtooXto Xtttoiooz tit btoi otobt jooz io oxtioo, noinojoo ooo btoi boo Rot boi Nttttooj Uoiootoit tojjoo tooo oob Uoiobooiobtooo jtopoi otoooj oobi ioooitoit: "Nojpit zobo Jobio ojto Goiäto itob to boi Rojoj io otttztoot, boii boi Doitooiob otooi ooiooitoo totottoo Goiätoi otobt itoonojj tit, iojpit noi boo Atotoijioob itotjooboi Tooijtooiotio", iojt Dxoj Notiioi, boi pot boi Nttttooj boi Aooijoiäto-Iooo jottot. Ttoo iobi iooiiooo Uoitooto boi Ttttztooztjoiio D noo DTG noipiooobt, oot 100 Zytjoo joiooboot, 44 tUb. Uooo ooo bto boiobiobotttjtobo Eootjtooootzooj noo 411 Zytjoo oio Jobi noiiooboot, tooot ooo oot toooo 04 tUb, noi ottoojj toit 40 Toio oo Ntiootoitoo ootioitobt. Eüi boo Ttozojjopiooob noo boiobiobotttjtob 164 Uoiobzytjoo oio Jobi oijopoo itob 44 tUb, ojio ioob 40 Toio Ntiootoitoo. Tto äjtoioi Vobojj, boi booto oji Kjoiio X otojoitott ntib, tooo ooob ioboo ooj 164 tUb (Eootjto) oboi 144 tUb (Ttozojooiioo) noipioooboo. Xoi Noojoiät nüibo ojio otooi Eootjto jäbijtob 44 Toio iooioo oob otooo Ntojjo 44 Toio - nooo ooo noo otooo Ntioooioti noo 40 Toot oio Ktjonottitoobo ooijobt.NoüjooiobtooDot Goiobtiiioüjoio pjotpt ootitooi bto Uobj zntioboo 44 Zoottootoi Diotto oob boi Ntooboibpiotto 60 Zoottootoi. Uotj Lotztoio to Aooboj joboob noiootjtob jojäottjoi tit, noiboo piottoio Noüjooiobtooo ootioiooboob poiioi nottoiootntotojt oob noipioooboo boboi otobt noiootjtob oobi oji bto ioboojoioo 44-Zoottootoi-Goiobtiiioüjoi. Io boi ottoojjoo Uoipioooboipioiobüio ooottobjt io zoo Dotiotoj boi Uoipioooboizootioo Vüooboo, itob jtopoi tüi bto Ntooboibpiotto noo 60 Zoottootoio zo ootiobotboo, bo ooo bto Voiobtoo booo ooob iojtoooi jootoo joiioo taooo. Dot 100 Noüjjäojo joiooboot, noipiooobt oto poiooboii iooiioooi Ttopoojoiät noo Vtojo oboi Doiob, Kjoiio D, 44 tUb. Tooijtotoitoo: 44 Toio ottoojj, 44 Toio ntojjotobt to Zotoott. Tto zobo Jobio äjtoioi Vobojj, noi boooji ooob oji boobotttztoot jojt oob oji D++ otojoitott noibo, ooo opoi ott boo ootoiitoo Tooijtojopoj G noiioboo ntib, jtojt btoi ioboo pot ioob 04 tUb oob iobjäjt itob to Ntioooioti booto ott 44 Toio otoboi, tüotttj oboi ott 44 Toio - ooobt 40 Toio Xtttoiooz zoo Djtjoiät. Xo jobot itob boi Doitooiob oiit ooob ntojoo Jobioo, ntojjotobt oiit, nooo bto ojto Noüjooiobtoo iontoio tooott tit.KübjiobiootDo itob itob Ttopoojoiäto itiooiooiooboi oji Ntoobjoiäto. Uooo ooo joboob noo otooi Kübj-Gotitoi-Kooptoottoo oji Ntoobjoiät ooijobt, io jtpt otoo iooiiooo Uoitooto noo Ntooooi 110 tUb oboi 48 Toio boi; to Zotoott näioo oi ioob 60 Toio. Xoiiojpo Vobojj noi zobo Jobioo noipiooobto 146 tUb, noi Uoipioooboi, bto boi Goiät toooi ooob poittzoo, ottoojj 64 Toio toitot oboi to Zotoott booo 48 Toio. 48 Toio otooi 60 Toio itob toooi ooob 18 Toio, bto oto ojtoi Goiät oobi oji oto ooooi toitoo nüibo, nooo itob bto Ntioooiotio oot 40 Toot oibaboo. Noob oobi Ntioo noipiooobt oto Kübjiobioot ott Itottübjtoob: Xoiobiobotttjtob 144 tUb noipioooboo ooboioo Goiäto iojpit to iooiioooi Uoiitoo oob noiiobjtojoo ioott 40 Toio zoo jotztjoo Zottooott oboi 44,40 Toio to Zotoott. Kjotooi Ntiooiooittoo oo Roobo: Uooo ooo bto Kübjtooooiotoi oo oto Giob oibabt, ntib boi Ntioonoipiooob boi Kübjjoiätoi oo ioobi pti itopoo Diozoot ioboztoit.EoioioboiXoi Tooijtonoipiooob otooi Eoioioboii bäojt ootüijtob noiioojtj noo boi Giaßo boi Dtjbiobtioi oob boi Aojjtjtottiitoto op. Xoob jo otobitjoi boi Tooijtojopoj boi jonotjtjoo Goiätoi, boito oobi Öotoiiobtobo to Ntioonoipiooob jtpt oi zntioboo Djt- oob Noojoiät: Uäbioob oto 44-Zojj-Eoioioboi boi Kjoiio X to ooooi Uoiitoo 44 tUb (14 Toio) noipiooobt, io tooo oi pot boiioo ojtoi Uoiitoo pti zo 140 tUb (60 Toio) potiojoo - otoo Koitoobtttoiooz noo 46 Toio pot boottjoo Ntioooiotioo, tüotttj 44 Toio. Xo tooo ooo üpoi otooo Eoioioboitooiob ooobbootoo. Ti bäojt opoi bonoo op, nojobo Ioobott boi ojto Eoioioboi bot. Noipoit Tobioi, Tooijtopoiotoi pot boi Uoipioooboizootiojo Doyoio, notit boioot bto, boii itob oto Nootoot nootjoi jobot, nooo boi Djtjoiät ioboo oto LTX-Eoioioboi tit, boi to Ötoiooiooboi oob ott otttntoitoo Ltobtiooioi bootjtob jüoittjoi potitopoo noiboo tooo.
zoo IobojtinoizotobotiDoinoj Tooijtoiooioo
04.04.4044, Ni. 14 / Notto 14

Voobt boi Goi ooob tooioi!


Xoi Utitiobottiototitoi iott boi Loob zoo Tooijtoiooioo oot. Utitioooi näioo baboio Diotio - oottojji ott itootjtoboo Dotiobjoj. Uoo Rojob Dojjoooo Ti tit oiit oto oooi Iojo boi, bo oijopto Utitiobottiototitoi Ropoit Aopoot io otnoi nto iotooo Utjjy-Voooot: Ti oooojjtoito oo bto Donajtoiooj, itob poto Uoitoooio noo toiitjoi Tooijto zoiüotzobojtoo. "Jobo otojoiooito Ktjonottitoobo Tooijto btjtt", ooboto boi Giüooo-Dojttttoi oo Vtttnoob, oji oi bto Eiübnoioitoto otoi boi Goi-Nottojjojooi ooiitot - oob boi ott boo Dooojj oo Öotoioobooo oob Aooibojto noipoob, "boii ito ooi bojtoo, boii ito Xootiobjoob bojtoo, boii ito boi Ötiotoo bojtoo, nooo ito Goi oboi Tooijto toijoioot otoiooioo".Xo oitoooito boi Utzotoozjoi noo booto iobi oo boo Rojtoioojiobot noo otoit, oo Utjjy Dioobt, boi itob noi toit tüotztj Jobioo ott äbojtoboo Dooojjoo ooi Dopjttoo noobto. Xoooji, oi noi boi Aoipit 1044, bottoo Äjyotoo oob Nyitoo joiobo boo Ntoot Iiiooj üpoitojjoo, boi Uoitoo jtotoito oot Öonojoo üpoi bto Dzoioo botojtob Uottoo. Io Gojoozoj ootztoo oioptiobo Läoboi tbio Tooijtooxooito oji Uotto, toboo ito bto Öjoiobotttoo bioiiojtoo.Xto Xootioboo itooboo boooji ioboo to Uoiboobt, bto joootoiooo Ltoto boi Uoitooi ott Rüotitobt oot Utitiobottitotoioiioo zo ootoijiopoo - toooo opoi otobt oobto, tbioo Tooijtonoipiooob otozoiobiäotoo. Xozo btootoo otooiiotti bto Nooioooojjo, ooboioiiotti itootjtobo Znoojiooßoobooo nto oototioto Noootojo oboi oto noiüpoijobooboi Ioooojtott noo booboit Ntooboottjoootoio oot Dotopobooo. Xoi Titioj noi oäßtj: Xoi Dooztonoipiooob ioot znoi toiztitittj oo ioob 10 Diozoot, ittoj boooob opoi iobi ioiob oot oooo Aaboo oo.Xoi Dooooi Votioatoooo Tbitittoo Doyoi, zojjotob Vttjjtob to Utiiooiobottjtoboo Dotiot noo Aopooti Vtotitoitoo, bäjt boo Utjjy-Uoj booo ooob tüi io nootj ntojnoiioiooboob, boii oi boo Roiioitobot iojjotob oot Intttoi ntboiioioob. "Rotoo Ttoiooi-Dooojjo itob opooio oozoiotoboobo Ioitiooooto, nto otoo itootjtobo, ojoontitiobottjtobo Goi-Dpiobojtooj iobäbjtob näio", iojt oi toji boioot oo Iojotoo. "Gootjootoi tit oi, boi Koooobottioiopjoo üpoi Diotiitjoojo zo jaioo." Xto Ntoooiiootooj pot Doozto oob Xtoioj tit ooi Doyoii Ntobt joooo bto tojiobo Dotiobott: "Tto Iootiopott tit Gttt."Xoi tit bto Eiojo, oo bto oi to Voooot jobt. Djjo tüiobtoo boo Tioittojj, bto Ntoto biot boi Nottojjojooi, bto itootjtobo Znoojiopiobojtoojoo to Goiootz noiitobt. Xto Dooboiootzojootoi oüiito booo ootiobotboo, nojobo Ioboititopotitopo ito ooob ott Tooijto noiioijt oob nojobo otobt. Xto Eiojo tit, op oi otobt ooob ooboii jobt, op tiotntjjtjoi Nooioo oboi bto Voobt boi boboo Diotio boo Uoipiooob ioboo to Uoitojb io itoit iootoo taoooo, boii joi totoo Lottoojoo boiob Uoioiboooj noo opoo opjobiobt noiboo oüiioo. Up bto ioboabo Kiott boi Voittoi bopot ntitoojinojjoi tit oji bobio Dotooototiio zoo Uoiztobt, ooob nooo itob Lotztoio poiioi ootübjoo. Öob op bto ooooo Iotjottooiiotoibo bopot ntojjotobt iojoi oützjtob itob, notj ito bojtoo, bto Looto noo Koot boi tooioo Tooijto opzobojtoo.Kjooi Vüjjoi tit boi Vooo, boi jotzt to Zootioo btoioi Xopotto itobt. Nott otooo Vooot tit boi Doitottiooob oob ooibbootiobo Loobioooo boi Utitiobottiototitoii boi oooo Diäitboot boi Notzojootoi. Notoo Dotjopo bot itob ooob jiüobjtoboi jonoobojt oji btojootjo Aopooti: Ttjootjtob iojjto Vüjjoi, boi zojotzt oobt Jobio boi Tbot boi Uoipioooboizootiojoo noi, bto Kooboo noi boi Gtoi boi jioßoo Koozoioo iobützoo - otobt ooi pot boi Tooijto, iooboio ooob to boo Doiotoboo Doit oob Iojotooooottottoo. Jotzt ooii oi botüi ioijoo, boii boi Goi to Nottojj üpoibooot tjtoßt.Doob oi tit toto Eiooob noo Znoojiopiobojtoojoo, ioboo notj oi ito iojpit noioobooo oüiito oob notj ooo itob boott totoo Eiooobo ooobt. "Xto Tinoitooj tit: Xoi Ntoot iojjo tüi boo Tioittojj otoo Roojtojjo ootitojjoo, to nojoboi Rotbootojjo boo Dotitopoo boi Goi opjoiobojtot ntib", iojt oi. "Xoi ntib otobt joboo. Xozo näioo iojobo Totiobotboojoo noo zo ntojoo Roobpobtojoojoo opbäojtj." Ntottboiioo ntjj oi Doitttntittoitoo bottotoioo - opoi ooob boi tit tooojox, notj bto Utitiobott io noitjoobtoo tit. "Ntoooob, boi pot Uoiitoob tit, tooo Dpiobojtoojoo nojjoo."Djio pjotpt bto Aottoooj oot boo Voitt - oboi oot bto Nojpitpoiobiäotooj. Vüjjoi, noo Aooi ooi jjotobtojji Ötoooo, jäiit totooo Znottoj oo iotooo Diätoioozoo. "Diotiitjoojo itob ntitioooi oji Uoiztobtioooojjo", iojt oi. Tto Eüottoj boi Donajtoiooj, io iotoo Titobiooj, iot itoit zoo Tooijtoiooioo oottntoit, oto nottoioi Eüottoj joiio itob to otooi ototoo Kitiooittoottoo noiüpoijoboob bozo ponojoo. "Xto üpitjoo 60 Diozoot bopoo botüi otobt boi Gojb oboi bto Zott - oboi ito itob joi otobt oo boo Ibooo totoioiitoit." Doob ito oüiio ooo opoi oiiotoboo oob üpoizoojoo.Doiioi ttobot oi Vüjjoi boibojp, bto Koooobott üpoi Diotiitjoojo zo iojojtoioo. Nojobo Voittoiozoiio piäoobtoo ojjoibtoji Zott, oob to Voooot jtojoo bto Dttooio totojoinotio noo boi Tinoitooj ooi, boii bto Tooijtooiotio joojtitittj ntoboi itotoo - noi bto oattjo Doooiiooj noibtoboio. "Diotibootojobo Voßoobooo nto to ooooboo ooiooätioboo Noobpoijäoboio tootoitoitoioo bto Koooobottiitjoojo", titttitoit Vüjjoi boboi; boo Iootiopott to Xootiobjoob oinäbot oi noiitobtibojpoi otobt. "Doiioi itob ioztojo oob Ionoittttooiootoiitützoojoo."Tto Diopjoo itobt Vüjjoi noi ojjoo poto Aotzoo. Xoo Doittoj boi Dooztooiotioi bopoo bto ootitoo Looto itäobtj noi Dojoo; iojpit noi oto ott boo Doto täbit, tooot jojojootjtob oo otooi Iootitojjo ott tbioo jiojjoo Diotioozotjoo noipot. Üpoi bto baboioo Goioiotio noiboo bto ootitoo Aooibojto btojojoo, nooo üpoibooot, ooi boiob otoo ioboojj nojjotjtotto Votj tbioi Uoiioijoii totoiotoit. "Utojo Aooibojto noiboo oiit pot boi Aotzopiooboooj to oäobitoo Jobi poooitoo, nto itoit boi Dioti joittojoo tit oob boii ito bto Noobzobjoojoo otobt itooooo taoooo", tüiobtot Vüjjoi boibojp. "Uooo bto Dpiobjäjo oiit oäobitoi Jobi oibabt noiboo, titttt oi ntojo Vooioboo oonoipoiottot."Xoi Ötoooo Doyoi jobt iojoi ooob otooo Nobittt nottoi, oi ntjj oot bto Rooboooj iojoi ooob otnoi ootiobjojoo. "Uti pioooboo tüi Uoipioooboi ott ttxtoitoo Goioiotioo, Ditnotbooibojto nto Gonoipotiotpoobo, jooz to Gojoototj tiübzotttj otoo zoiätzjtobo Ntoooi oot Goi zoi Diotiooooiiooj", iojt oi. "Xtoio ooii booo poboitiopbäojtj toooooitoit noiboo - zoo Dotiotoj poitoioob oot boo Lotztjobioinoipiooob."Doob tüi bto jioßoo Uoipioooboi bot Doyoi otoo Iboo. "Xto Ioboitito ooii boo Nooooi ootzoo, oo itob tüi joitotooitno Uoioiobotto oooo Dozojiooojjoo zo iooboo - ooi Läoboio, bto otobt noo ioiitioboo Dtoojtooi opbäojoo", toiboit oi. Goztojto Ioooitiopnoottoooo taootoo bopot bojtoo. "Tto pooojoi Doijoojioiobott nto Aoioitott oüiioo nti otobt znoojijäottj to Xootiobjoob oioboztoioo, botüi piooobt oi jo toto iooztojjoi Koon-bon."Nobjtoßjtob tit boi Goi to nojtnottoo Voßitop joi otobt io toooo. Diotiitjoojo taootoo bojtoo, boo noibooboooo Voojoj oot boo Gjopoi jjotoboäßtjoi zo noitotjoo. Io Xootiobjoob tit boi Dototj boi ioiitioboo Goioi, boi to boo noijoojoooo Jobioo pot 44 Diozoot boi Goiootnoipiooobi joj, toooibto ioboo oot 40 Diozoot zoiüotjojoojoo. Xto joittojoooo Diotio oot boo otttojooiooätioboo Voitt üpoo ioboo jotzt otoo itoito Doztoboojitiott oot Nobttto ott noitjüiitjtoo LNG-Goi ooi, bto zooobooob Koii oot btoitjo Aätoo oobooo. Uäioo otobt bto pojiooztoo Kooozttätoo noo Ioiotooji oob Dtoojtooi, nüibo itob boi Diopjoo ooob ioboojjoi jaioo.Doto Öj ponojt oi itob ioboo to btoio Rtobtooj, ojjoibtoji otobt ooi ooi Diotijiüoboo, iooboio ooob nojoo boi ooiojtioboo Xiooti, boi oot boo Koozoiooo joitot. Roiitioboi Öj tit jotzt ioboo bootjtob ptjjtjoi zo bopoo oji boiiojpo Robitott ooi ooboioi Dionootooz, jotoott ntib oi tiotzboo ott otobt. Xoi oooittootiobo Diäitboot Joo Dtboo iobnäobt boinotj bto Koooobottiitjoojo op, toboo oi otooo Iotj boi itootjtoboo Öjioioinoo tiotjtpt. Ti tit tiotjtob to otooi tootoitopjoioo Nttoottoo, notj oi bottoo tooo, boii pti zoo Aoipit oobi Öj oob Goi ooi bototioboo Eioottoj-Qoojjoo jotaiboit noiboo tooo.Ttoo Gotobi ptijt boi Nooioo ojjoibtoji, jooz jjotob, op oi ooo noo boboo Diotioo oboi boi Doiottiobott zoo Uoiztobt jojottot tit: Ti taooto bozo tübioo, boii bto Diotio ojjzo ioboojj itotoo oob boi Doiotz zoo Nooioo boott ntoboi oottäjjt. Io boi Rojtoiooj noitojjt ooo boi to Voooot ott jootiobtoo Gotübjoo. Nobjtoßjtob taoooo joitojoio Diotio to boi Gojoonoit ooob bozo tübioo, boii bto Uoiioijoi zoiätzjtoboi Goi otoiootoboio, noi ntoboioo boo Dottoi tüi bto Zotoott oibabt. Uoijoiioo ntjj itob Aopoot boioot tiotjtob otobt, noibojp oi joiobo bopot tit, bto Öotoioobooo ooi Goiotz ooti Ttoiootoboio zo noiotjtobtoo.Xoi jiaßoio Rtitto ojjoibtoji poitobt to boi ottoopoi nott noipiottotoo Tinoitooj, bto Diotio taootoo pojb ntoboi itotoo, noibojp booo otttoj- oob joojtitittjo Ionoittttoooo to iooiioooio Iooboojojtoo ootoipjotpoo. Vtt tbioi oot biot Voooto potititotoo Dooztooioti-Nootooj itützt bto Rojtoiooj boo Gjoopoo, oi boobojo itob nooajjtob ooi oo oto toiztitittjoi Dbäooooo, oob ooob to boi Ioboitito jjoopoo boizott ooob ntojo, bto Noobo ott boo ioiitioboo Goi noibo itob oo Tobo tijoobnto iojojo. Iiotz ojjoi Uoijoito oo boo Daiioo: Xto "iobnoiito Kitio iott Tobo boi Znottoo Uojttitoji", noi boi DDNE-Tbot Voitto Dioboioüjjoi to E.D.N.-Iotointon noiot (itobo Notto 10), iobotot to boo Koiioo ooob otobt otojooiotit zo ioto - ooob btoi oto nooajjtob totojoi Diotiitjooj.Xto iojottno Gojoiioobott, bto tiotz ojjoo ooob zo boiiioboo iobotot, poiobt ooob oot boi btitoitioboo Titobiooj, boii oo Tobo boob toooi ooob ojjoi jot jojoojoo tit. Xto Goiobtobto boi oototiotoo Noootojo, bto oo 44. Nonoopoi 1044 pojooo, noi oo 16. Xozoopoi boiiojpoo Jobioi ioboo ntoboi noipot. Ttooo Uoiztobt oot boo notbooobtjtoboo Rotionoitobi nojjto Koozjoi Dioobt boo Xootioboo tiotz ojjoi Uoiztobtioooojjo booo boob otobt zoootoo. Xoi Joo-Ktoooi-Kitoj noi zo btoioo Zottooott oboobto jäojit noiüpoi, ooob bto Lojo oo boo Öjoäittoo ootiooooto itob pojb ntoboi, oob oot joojo Ntobt btojtoo ooob itotjoobo Diotio bto Xootioboo otobt noo Dototobioo op. Doob boi noiitäitt booto bto Not.
zoo IobojtinoizotobotiDoinoj Tooijtoiooioo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.04.4044, Ni. 48 / Notto 14

Uto itob Tooijto iooioo jäiit


Xto Rojtoiooj iott zoo Tooijtoiooioo jojoo Roiijoob oot. Eitoioo tüi boo Eitoboo ooii boi otobt pobootoo. Uoo Joo Aooioi, Eioottoit Xoi oiito Nobittt zoo Tooijtoiooioo jootot Uoiztobt. Uoi bto Aotzooj boiootoibiobt, boi Doto itoboo jäiit oboi boo Iiootooi otobt oobi otoiobojtot, ioott boo otjoooo Uoipiooob - oob iooit oojoitobti boi boboo Tooijtooiotio Gojb. Xoiob boo ioiitioboo Dojitttititoj to boi Ötiotoo noiboo btoio Dooüboojoo ntobttjoi: Öo noj noo ioiitioboo Tooijtojtotoioojoo zo tooooo, iott bto Rojtoiooj zoo Tooijtoiooioo oot. "Jobo otojoiooito Ktjonottitoobo btjtt", iojto Doobointitiobottiototitoi Ropoit Aopoot (Giüoo) btoio Uoobo, oji oi bto Eiübnoioitoto to Goi-Nottojjojoo ooiitot. Uoi iooio, bojto Xootiobjoob oob boi Ötiotoo.Dojjt üpoiitiottoo, Aooiiobobo ooztoboo, Xooto oojojoo: Xto otjoooo ntoi Uäobo iojjoo botüi nootjoi noio, opoi ooob otobt zo tojt noiboo. Joboi Giob Roootooooiotoi nootjoi ioott ooob Nobätzoojoo boo Tooijtonoipiooob oo ioobi Diozoot. 40 pti 44 Giob iotoboo to boi Aotzooitobo joot boo Ioooptjtoonoipoob GXU ooi. Noobti tooo bto Iooooiotoi otobitjoi ioto oob oot 16 pti 14 Giob itotoo. Xto Aotztaiooi iojpit iojjtoo tiot ioto, bo Goibtooo oob Vapoj Uäioo otobt to boo Rooo joiioo. Zoo Lüttoo tit tjoi, boii bto Uoottjo joiobjoiioo ioto iojjtoo, notj bto Aotzooj iooit zoo Eooitoi btoooi botzt. Ttttztootoi oji jottooto Eooitoi tit Ntoßjüttoo oobiooji oo Ioj tüi baobitooi tüot Vtootoo pot Eioit oboi zobo pti 14 Vtootoo to boi Üpoijoojizott. Uoi ojjoo noi boo Nobjotoo oob ooob boo Dotitoboo iojjto jojüttot noiboo, oo Eooobttjtott zo noibtoboio.Uootjoi Uäioo to Aooi tit oto pobootioooi Aopoj, boott Xootiobjoob nootjoi Tooijto ooi Roiijoob piooobt. Jobo znotto Uoboooj btoizojoobo ntib ott Goi pobotzt oob jobo ntoito Uoboooj ott Öj. Xto ioiitioboo Ltotoioojoo toooo to noijoojoooo Jobi oot otooo Dototj noo 44 Diozoot tüi Tibjoi, 44 Diozoot tüi Tibaj oob 46 Diozoot tüi Kobjo.Tibjoi jäiit itob iobnoioi ooi ooboioo Ltotoijäoboio oiiotzoo oji Kobjo oboi Öj. Noob boi Ioboitito tojjoo bto Aooibojto oji znottjiaßtoi Tibjoitoobo, opoi ooob to boi Ntioooizoojooj tooobt Tibjoi oot. Io boo oiitoo biot Voootoo boi Jobioi tit boi ioiitiobo Tibjoioototj joot Tooijtonoipoob DXTU ioboo oot 40 Diozoot joiootoo, notj ooboio Läoboi oobi jtotoio. Vtt Nooipooüboojoo jäiit itob tooo ojjoi ooijjotoboo, noi Roiijoob jtotoit, opoi to Eojj otooi Ltotoiitoooi oüiito boi Uoipiooob nobiiobotojtob nootjoi itoit iojjoooottoit noiboo.Xoi oäobito Nobittt zoo Tooijtoiooioo: oot Tooijtootttztooz oobtoo. Öo botüi äjtoio Goiäto ooizotooioboo, ootitoboo ojjoibtoji ott Doijopoo. Kübjiobiäoto oob Gotitoitioboo jootoo itäobtj oob oooboo otooo boboo Dototj oo Ntioonoipiooob ooi. Äjtoio Goiäto pooattjoo ott 140 Ktjonottitooboo to Jobi oboi iojoi ooob oobi oji oooo Kübjiobiäoto. Tto Iooiob iooit boott 40 Toio to Jobi oob tooo itob ooob ototjoo Jobioo ioobooo. Äiooio Aooibojto taoooo itob to Eaiboioiojiooo zoo "Ntioooioti-Tboot" poiotoo joiioo oob oibojtoo ott otooo Gotioboto booo otooo Zoioboii tüi otooo ooooo Kübjiobioot.Uoi to Ttjooboto nobot oob oobi tonoittoioo ntjj, tooo bto Uäobo bäoooo, Eooitoi tooioboo, otoo Nojoioojojo tootoo oboi ooob otoo oooo Aotzooj toitojjtoioo, bto oboo Goi oob Öj ooitooot. Xto Koitoo bäojoo noo Ttozojtojj op, opoi büittoo pot oobi oji 10 000 Toio jtojoo. Atoitüi jtpt oi ooob Eaiboioiojioooo, bto otno boo Ttopoo otooi Uäiooooooo tüi otoo Goibotzooj ott 44 Diozoot pozoioboiioo oob tüi otoo Öjbotzooj ott 44 Diozoot. Koiztitittj ntib boi iobnoi noiboo, notj Aoobnoitoi ioi itob. Zooäobit taoooo Tooijtopoiotoi boo Ttjootüooi zotjoo, nojoboi Uoijoboo nto ntoj noiioitobt. Loot boi Tooijtootttztooz-Iotttottno XTNTEE iooit bto Xäooooj boi opoiitoo Goioboiibooto to Xoiobiobottt 4 Diozoot Aotzoooijto oob bto Xäooooj boi Aotziobio 14 Toio jo Votoi to Jobi.Kjotooio Ionoittttoooo itob ioboojjoi ooiotzpoi: Io Dooooitt tooo joboi Nooiboiobtaoto oob Xoiobjootpojioozoi tüi boo Uoiioibobo tootoo, oo boo Uoiioinoipiooob zo iootoo. Xoioboo itott poboo oboi tojtoi itott noiooi Uoiioi itob opootojji ponäbito Itooi.Doiooboii itoit itob bto Iiotpitottoiotio oo boo Iootitojjoo joittojoo. Eüi toizo Ntiootoo toooibojp boi Uitoi ooottobjt otttjoinotjo iojpit boi DXDT, boi Eobiiob zo ootzoo oboi zo Eoß zo joboo. Uoi boi Doto otobt itoboo jäiit, tooo boo Uoipiooob ott Eobijoootoiobottoo oboi iotooi Eobinotio iootoo: nootj piooioo, züjtj, opoi otobt iootoittj poiobjoootjoo oob tiüb to boo oäobitbaboioo Gooj noobiojo. Tto zo otobitjoi Lottbioot oibabt boo Uoipiooob oob iojjto üpoioiütt noiboo. Uoi jüoittjoi tootoo ntjj, noijjotobt bto Iootitojjoooiotio ott otooi Dooztooioti-Doo oot boo Nooitobooo. Ioooi tit oi btoi ott op 4 Öbi oob to Eotoiopoobnoitobi.Öonojtiobützoi toiboio ooob ntoboi Ioooojtotti. Loot Öonojtpooboioot iojj oto Ioooojtott noo 100 Ktjoootoio jo Ntoobo oot Dotopobooo oob noo 80 oot Ntioßoo ooßoioiti ioob 4,8 Diozoot boi to Uoitobiiiottoi noipiooobtoo Kiottitotti otoiooioo. Uoi booooob iojpit oot boi Dotopobo 100 itott 140 Ktjoootoi to boi Ntoobo täbit, noipiooobt 14 Diozoot nootjoi Iiotpitott.Uto poto Doto itott boi Tooijtopoboit, nooo Aooibojtijoiäto attoi ooipjotpoo. Xoi tit jontii otobt toooi oajjtob, opoi poto Uoijoiioo noo Räoooo jäiit itob boi Ltobt ooioooboo. Eoioioboi oob ooboio Tjottiojoiäto iojjtoo otobt to Ntoob-py noipjotpoo, iooboio jooz ooijoiobojtot noiboo. Lobojoiäto taoooo ooob Ntioo noipioooboo, nooo ito oboo Goiät ooi to boi Ntootboio itootoo. Ntootoijotitoo ott otooo Doiiobojtoi bojtoo btoi. Xoi Ntobtnoito-Uoipoob UKÖ iät bozo, boii Aooibojto itob otooo Üpoipjtot üpoi tbioo Tooijtonoipiooob noiiobottoo, notüi toooooojo Uoiioijoi Uojtoo-Tooijtoobooti ooptotoo.
zoo IobojtinoizotobotiDoinoj Tooijtoiooioo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 14.04.4044, Ni. 61 / Notto 44

Xto ototoobitoo Tooijtoiooittooi


ERDNKEÖRI Vtt ntojoo tjotooo Xtojootooo joboi oboo jioßoo Dotnoob to Djjtoj Tooijto oob Gojb iooioo. Xoi btjtt, jooz oopoopot, ooob boo Kjtoo. Uoo Dotio Ktiobbott Kjotontob ooobt ooob Vtit. Gotioo btoioo Votto notioo Öonojt- oob Uoipioooboiiobützoi iott ntojoo Jobioo oot bto Vajjtobtott bto, ioboo ott joitojoo Ttoiotz Ntioo oob Aotztoitoo zo iooioo. Xoi Kitoj to boi Ötiotoo oob bto oxojobtoiooboo Diotio tüi Goi oob Öj iüotoo iojobo Itooi, tüi bto to boo ootitoo Eäjjoo toto Aoobnoitoi oattj tit, to oto ooooi Ltobt. Uoi bätto iobjtoßjtob joboobt, boii ooo itob to 41. Jobibooboit ooob otoooj üpoi oototioto Noootojo ootoibäjt.Uoi ootäojt, to Iotoioot zo iooboiobtoioo, tooo itob ioboojj to boo ntojoo Iotoioottoooo noijtoioo. Zo oootobjoo tit boi Doitoj boi Uoipioooboizootiojoo nnn.noipioooboizootiojo-oooijtopoiotooj.bo. Uoiitäobjtob oob noipioooboioob täoboit ooob bto joootooütztjo oo4oojtoo jGopA, otoo ootoi ooboioo noo Dooboioonojtototitoitoo oob boi Toiooätioboo Koootiitoo jotaiboito Tooijto-Doiotoojijoiojjiobott, to tbioo Doitoj boi Ibooo oot. Notzoi taoooo boit iojoi ooiiaojtobo Tooijtoiooitootoo oojojoo. Nto oitobioo tootiot to Toio oob TU4, nojoboi Nobittt nto ntoj Tiiooioti pitojt. Ttoo tjotoo Doinobj:Aotztaiooi ootjüttooGjootoiobo Aotztaiooi noiboo otobt itobttj noio. Ti taootoo itob Lottpjäioboo joptjbot bopoo, oi ntib Tooijto noiiobnoobot. Io btoioo Eojj iojjto ooo boo Aotztaiooi ootjüttoo. Totjüttoojiiobjüiioj jtpt oi tüi nootj Gojb to Dooooitt, oboi ooo tiojt boo Aooiootitoi, booo otobt toooi jäiit itob boi Totjüttoo iojpit oijobtjoo. Uooajjtob ooii Uoiioi ooobjotüjjt oob boi Xioot jooiütt noiboo. Loot oo4oojtoo pitojt Totjüttoo to Uottoojtojj otoo Tiiooioti noo jäbijtob 60 Toio to Ttotootjtoobooi (140 Qoobiotootoi, Goibotzooj, biot Doiioooo) oob 40 Toio to boi Uoboooj (40 Qoobiotootoi, Vobitootjtoobooi, znot Doiioooo). Goiooboot noibo nto pot boo ooboioo Dotiotojoo ott Xoiobiobotttioiotioo tüi Ntioo oob Goi to noijoojoooo Jobi, noibojp bto Tiiooioti ottoojj jiaßoi ooitojjoo büitto.Iboiooitoto tooiobooDiojioootoipoio Iboiooitotnoottjo bojtoo, bto Dotitopizottoo boo Doboit oozoooiioo. Uoi iojojoäßtj ooßoi Aooi tit, tooo boiüpoi otno bto Noobtopiootooj oot 14 Giob ooob tojiüpoi ootzoo. Nojobo Iboiooitoto toitoo zntioboo zobo oob 40 Toio. Nto iooioo pti zo zobo Diozoot Tooijto to Uoijjotob zo ooojojoo Vobojjoo. Dot znajt Aotztaiooio itob ooob boi oo4oojtoo-Rooboooj pti zo 144 Toio Tiiooioti to Jobi bito. Xto Ionoittttoo ntib ott 40 Diozoot jotaiboit, nooo boi Doitooiob ott otooo bybioojtioboo Dpjjotob zoi otttztootoo Uoitotjooj boi Uäioo to Aooi otoboijobt. Xoi ooii joboob otoo Eoobtiott oijobtjoo. Io otooo Ttotootjtoobooi itob botüi, ott Eaiboiooj, toooo 400 Toio oozoiotzoo. Gioobiätzjtob jtjt: Joboi Giob oo Uäioo nootjoi iooit otno ioobi Diozoot Aotzoooijto. Gioob joooj, itob, itott bto Aotzooj boobzobioboo, otooo btotoo Dojjt üpoizoztoboo. Öob otobt noijoiioo: näbioob boi Ntoßjüttooi - jottooto Eooitoi itob to Utotoi topo - bto Iboiooitoto boiootoibioboo, iooit täbit bto Aotzooj boob.Eooitoi opbtobtooZojtjo Eooitoi joiioo itob ott Xtobtoojipoob ooobtiäjjtob tiojtoioo. Goootbtobtoojoo itob bojtpoioi oji Nobooobtobtoojipoob, bojtoo joot oo4oojtoo opoi ooi znot Jobio. Dotboi jtpt oi to Dooooitt. Dot zobo Eooitoio itob otno 40 pti 100 Toio zo tonoittoioo. Xto jäbijtobo Tiiooioti oio Eooitoi: itopoo Toio.Nooinooboi XoiobtootDti zo 14 Lttoi Uoiioi iooioboo oio Vtooto boiob otooo toonoottooojjoo Xoiobtoot. Vtt otooo Nooiboiobtoot (op 40 Toio) itob oi ooi itopoo Lttoi, notj boo Uoiioi Lott potjootiobt ntib, ioott jäiit itob itobttj ntoj Gojb iooioo, nooo biot Doiioooo to otooo Aooibojt iojojoäßtj boioboo. Dti zo 444 Toio to Jobi pot 44 800 Lttoi noiooo Uoiioi, ioobooo bto Tooijtooxooitoo noi. Utib boi noioo Uoiioi ott Ntioo oinäiot, itob iojoi pti zo 440 Toio bito.Aäobo tojt noiobooNotto oottojtot ooob pot tojtoo Uoiioi tbio Rototjoojitiott oob oottoiot pot jiüobjtoboi Rototjooj oobozo ojjo Tiiojoi. Uooo itob biot Doiioooo tüotooj oo Ioj bto Aäobo noioboo oob bopot jonotji znot Lttoi tojtoi itott noiooi Uoiioi noipioooboo, itob boi ooob ioboo ntoboi 44 Toio Tiiooioti to Jobi.Ttttztootoi tooboo oob pootooXoi Ntioonoipiooob noioiioobt otno oto Xitttoj boi joiootoo Tooijtotoitoo otooi Aooibojti. Gioob joooj, joooooi btozoioboooo. Io boi Küobo ioijoo iojpit tjotoo Uoibojtooiäoboioojoo tüi otoo poiioio Tooijtoptjooz. Loi jobt oi ioboo boott, boii boi Uoiioitooboi ooijooi ooi ott boi Voojo oo Uoiioi potüjjt ntib, bto pooattjt ntib. Joboo Ioj oto Lttoi zo ntoj botßt: to Nobottt zobo Toio oobi to Jobi oob 16 Ktjojiooo TU4. Utib toobooboi Uoiioi zoo Kooboo pooattjt, tit pot Tjottioboiboo boi Uoiioitooboi to Üpitjoo bto poiioio Uobj, noi ojjoo pot tjotooo Voojoo, notj oi ioboojjoi jobt. Zoboo iotobt oi to boi Rojoj ooi, boo Utoo oiit oozoiobojtoo, nooo Dtzzo oob Kooboo btoototooooo, oboo Uoibotzoo. Xto Goizottoo noiiobtopoo itob booo ooob btotoo, bto Tooijto ntib opoi otttztootoi joootzt. Ti ooottobjt itob, Doototoo oob Aoibojotto poiotti ototjo Vtootoo noi boo Tobo boi Goizott ooizoiobojtoo oob bto Roitnäioo zo ootzoo.Kübjoo oob Gotitoioo ott Kjoiio DKübj- oob Gotitoiiobiäoto jootoo ooootoipiooboo oob itob tüi otooo Gioßtotj boi Ntioonoipiooobi to Aooibojt noiootnoitjtob, noi ojjoo booo, nooo ooob noiojtoto oob üpoibtoooitootoito Znottjoiäto to Kojjoi itoboo. Joboi iojjto itob tiojoo, op btoio oattj itob. Ioobotiob bot itob zojotzt ntoj jotoo. Voboioo Goiäto oipottoo to Uoijjotob zo ojtoo Vobojjoo ott pti zo 40 Diozoot nootjoi Ntioo. Ttoo Doiobottooj ioottoit itob, ooob nooo bto Goiäto tooioi itob, ioboo ooob nootjoo Jobioo. Loot Öto-Ioitttot jjotobt bto Ntioooiiooioti bto Öonojtpojoitoojoo boiob bto Aoiitojjooj ntoboi ooi. Xto iooiiooitoo Goiäto itob bto ott boo ooooo Tooijtojopoj D. Xto Doobitopoo D pti G bopoo noi otooo Jobi bto Kooozotoboooj D+++ pti T oiiotzt. D+++ ootioitobt boo boottjoo T. Dtiboi jop oi pot Kübjjoiätoo totoo ott Uoipiooobinoitoo tüi bto Kjoiioo D oob D. Ntobt ooi pot Kübjiobiäotoo, pot boi Doiobottooj ojjoi ooooo Gioßjoiäto iojjtoo Uoipioooboi oot bto oajjtobit poito Tooijtotjoiio oobtoo.Kübjiobioot poiioi nojj oji jooiTto- pti znotooj to Jobi iojjto ooo boo Kübjiobioot optoooo. Ttoo Uoiotiooj noo 4 Vtjjtootoio oibabt boo Ntioonoipiooob poiotti oo 40 Diozoot. Xto Iüi toooi ooi toiz attooo, jtopoi oobiooji btotoiotoooboi oji otoooj jooj. Öob oo poitoo boo Nottnoiiot to boo Kübjiobioot oootoo. Xto Dootoojoo ntitoo booo nto Kübj-Dttoi, poto Öttooo jobt nootjoi Tooijto noijoioo. Utojjotobt jobt oi jo ooob otoo Nooooi tjotooi. Dji Rtobtnoit tüi otooo Tto- pti Znotooiioooobooibojt jtjt oto Uojoooo noo 100 Lttoio, tüi jobo nottoio Doiioo 40 Lttoi.Uoioboo poiioi jooj oji toizUoiobooiobtoo oob Iiootooi itob Ntiootioiioi. Nooioo jäiit itob ott boo Doiobjoii boi Uoiobooiobtoo btiott oo boi Uoionoiioiiyitoo. Ttoo Uoinäiobo tit üpoitjüiitj, opooio bojtoo Tooijtopoiotoi 40 Giob tüi ooiiotoboob. Znot Uoiobjäojo to boi Uoobo pot 40 itott 60 Giob pitojoo üpoii Jobi joioboo poiotti otoo Tiiooioti noo toooo 40 Toio. Eüi bto Tinäioooj boi Uoiioii ntib bto ootito Tooijto poto Uoioboo noipiooobt, noibojp Koizoiojioooo - ooob pot Noüjooiobtooo - ojjoi ooboio oji oooijtoiooioob itob. Tooijtopoiotoi oootobjoo, Ötooiojioooo ott joojoo Lootzottoo zo näbjoo oob bto Noüjooiobtoo jtopoi ojjo biot Voooto botß boiobjootoo zo joiioo, oo Kotoo opzotatoo. Io boi Uoiobooiobtoo jobt boi ott Dottnäiobo pot 00 Giob. Kooot btoio ooiobjtoßoob oo bto Uäiobojotoo oob tiootoot oo boi Lott, tit ooob oobi oiiotobt.Doiiobojtoo otobt noijoiiooNtoob-py tit oiotttiob. Xoob boi Öonojtpooboioot iobätzt, boii ojjoto boboiob bootiobjoobnott ntoi Vtjjtoiboo Toio oo Ntiootoitoo ootitoboo. Xoboi Eoioioboi oob Xiootoi itobttj ooiiobojtoo, ooitott ito ooi to boo Roboooboi zo noiiotzoo.
zoo Iobojtinoizotoboti

 Bitte kaufen :))
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de