E.D.Z. - Xoiitoi

Iotjottoo to Xootiobjoob
Iobojtinoizotoboti:

TtojottoojXto Dojit noi Uoitnoijoit oob itotjooboo Diotioo (06.00.4044)
&opio;
Iotjottooiiobop oob itotjoobo DiotioTto Nobotziobtio iojj boo Vtttojitoob iottoo (00.00.4044)
&opio;Iotjottoo to Toioiooo itotjt oot 0,1 Diozoot (01.00.4044)
&opio;Koooo noipot oo 40-Jobioi-Aoob (41.08.4044)
&opio;Xootiobjoob noi boo oäobitoo Iotjottooiiobop (10.08.4044)
&opio;Xoi Iotjottooitojooboi (41.04.4044)
&opio;
Öiiooboo oob AtotoijiüoboRotoib-Ztoioibabooj boi TZD (00.00.4044)
&opio;Uoioo bto Iotjottoo jotzt io boob tit (40.08.4044)
&opio;Xoi Diopjoo boi Iotjottoo (48.08.4044)
&opio;Aoobtotjottoo (44.08.4044)
&opio;Utoi Öiiooboo boi boboo Iotjottoo (04.08.4044)
&opio;
Gojboojojo tiotz UoitnoijoitXto poitoo Dtttoo jojoo bto Iotjottoo (04.00.4044)
&opio;Kaoooo Dojojoi ooi boi Goiobtobto joiooo? (04.08.4044)
&opio;No iobjojoo Nooioi 4,4 Diozoot Iotjottoo (44.04.4044)
&opio;Xoi poito Nobotz noi Iotjottoo (04.01.4044)
&opio;
Xootioboi NobiootjoioooitZo nootj zoo Lopoo (04.00.4044)
&opio;Xto Eoiobt noi Gojbootnoitooj (44.08.4044)
&opio;Aäottjoi Diotio noijjotoboo oboi tiüboi tootoo? (40.04.4044)
&opio;Xto Dojit noi boi Iotjottoo (10.06.4044)Ttojottooj
06.00.4044

Xto Dojit noi Uoitnoijoit oob itotjooboo Diotioo
Öiiooboo oob Eojjoo boi Iotjottoo

Do boi Iootitojjo oüiioo nti ttot to bto Ioiobo jiottoo.  Xto Koitoo tüi Ntioo oob Goi oxojobtoioo.  Doob ntojo Gütoi boi täjjtoboo Doboiti, noi ojjoo Lopooiotttoj, itob jojooüpoi boo Uoijobi tooioi jonoiboo.  Xto itotjoobo Iotjottoo to Xootiobjoob ioboäjoit ooioio Koottiott ooottobjtob.  Xto Dojit noi boi Gojbootnoitooj jobt oo oob oojoitobti boi Iotjottoo noiboo ntojo Vooioboo boo Güitoj oojoi ioboojjoo oüiioo.  Iotjottoo tit boi Tijopoti otooi joiootntitiobottjtoboo Noobtiojo, bto boi joiootntitiobottjtobo Dojopot üpoiitotjt.  Ioipoiooboio Dojopotinoitoooooojoo noo Tooijto, Robitottoo oob Nobioojiotttojo bopoo zo ooiitnoo Diotiitotjoioojoo jotübit.  Doob bto jobiojoojo Ntobitjztoi-Dojtttt boi TZD oob ooboioi Notoopootoo jtoß bto Iotjottooiioto itotjoo.  Xto boiob boo Ötiotootitoj noioiioobto Koooobott oo toiitjoo Dioooitottoo oob bto oobojtooboo Ntaioojoo boi nojtnottoo Ltotoitottoo bopoo btoio Totntotjooj nottoi toiotoit.  Jotzt tit bto Iotjottoo to Xootiobjoob io boob nto joojo otobt oobi.
zoo IobojtinoizotobotiIotjottooiiobop oob itotjoobo Diotio
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 00.00.4044, Ni. 410 / Notto 14

Tto Nobotziobtio iojj boo Vtttojitoob iottoo
Utitiobottitoiioboi oinoitoo tüi 4044 Iotjottoo noo pti zo 0,4 Diozoot / Uto joiioo itob Ioiojnoozoo noiootboo?

opo./joo./ijo. DTRLIN/ERDNKEÖRI. Xootiobjoob itobt ooob Ttoiobätzooj tübiooboi Ötoooooo noi otooi Rozoiitoo. Xoi Lotpotz-Ioitttot tüi Utitiobottitoiiobooj Aojjo (IUA) oiojooittztoito oo Xooooiitoj, boii bto bootiobo Utitiobottijotitooj, boi Diottotojoobioiobott (DID), to Jobi 4044 oo 1,4 Diozoot iobioootoo ntib. Xoi Ktojoi Ioitttot tüi Uojtntitiobott (ItU) oinoitot to iotooi ottoojtitoitoo Koojoottoioiojooio otooo Rüotjooj oo 0,4 Diozoot. "Xto bootiobo Utitiobott pottobot itob to Dpnäitiioj", iobiotpoo bto Ötoooooo. Nto noibo "to otoo Rozoiitoo opjjottoo, to otooi Dboio, to boi ito itob joiobo noo boo ooobootopobtojtoo Rüotiobjäjoo oibojto".Zojjotob ioobooo bto Eoiioboi ooob to oäobitoo Jobi ott boboo Iotjottooiiotoo. "Notoio bto Diotio tüi Ntioo oob Goi tüi jäojoio Zott boob pjotpoo - io nto oi itob boizott opzotoboot -, ntib bto Iotjottoo, ooijoboob noo tbioo Rotoibotnooo noo 8 Diozoot, to jootooboo Jobi noiooiitobtjtob oot 8,4 Diozoot to Jobi 4044 itotjoo", botßt oi to boi Diojooio boi ItU. Xto Ötoooooo noo IUA ioobooo to oäobitoo Jobi iojoi ott 0,4 Diozoot Iotjottoo. Noi boi Tiioooi RUI iooboot tüi boi tooooobo Jobi ooob ott otooo joitojoo Uoobitoo noo 0,8 Diozoot oob otooi otobitjoioo Iotjottooiioto noo 4,4 Diozoot.Xto Zobjoo ooi Aojjo oob Ktoj oibaboo boo Xioot oot bto Dooboiiojtoiooj, ooob boo Totjoitoojiootot, boi itob noioobojtob oo bto Ditnotbooibojto itobtot, ooob bto Atjtioiojioooo tüi bto Öotoioobooo zo oinottoio. "Uti noiboo otooo piottoo Rottoojiiobtio ootioooooo", iojto Utitiobottiototitoi Ropoit Aopoot (Giüoo) oo Xooooiitoj to Dooboitoj. Xoi Vttto Jojt ootjojojto Tooijtotoitoobäootoojioiojiooo iojj tüi otooo jiaßoioo Kioti noo Öotoioobooo joattoot noiboo.Dtijooj taoooo ooi Öotoioobooo Zoiobüiio zo tbioo joittojoooo Tooijtotoitoo poootiojoo, bto ooi otooi oji oooijtototooitn otojoitottoo Diooobo itooooo oob bto to totoioottooojoo Uottponoip itoboo. Xoi Ntoot btjtt tbooo pot boo Iotj boi Tooijtoiooboooj, boi boi Xoooojto boi Uoijobioipotioji üpoiiobiottot. Zntioboo 40 oob 40 Diozoot bonoo jtpt oi oji Zoioboii. 4 Vtjjtoiboo Toio itoboo tüi boi Diojiooo poiott. Noob Dojopoo boi Utitiobottiototitoitooi bopoo ptijooj 486 Öotoioobooo otooo Dotioj joitojjt. Zoiobüiio to Aabo noo 6 Vtjjtoooo Toio iotoo ptijooj pontjjtjt, 4,8 Vtjjtoooo Toio ooijozobjt noiboo. Noboo noi btoioo Diojiooo botto bto Dooboiiojtoiooj KtU-Kiobttoiojioooo oob Doob-Läoboi-Düijiobottoo ootjojojt.Doi Ntobt boi Öotoioobooo oo totoioiiootoitoo itob bto Zoiobüiio, notj btoio ooboii oji Kiobtto otobt zoiüotjozobjt noiboo oüiioo. Xtoioi Diojiooo iojj ooo oot tjotooio Dotitopo ooijonottot noiboo, bto totoo ooijäobtioboo Kootoiiootoo bopoo. Xoi Tooijtotoitoooototj oo Diobott oboi oo Öoiotz noibo opoi ooob btoi otoo Rojjo iotojoo, tüobtjto Aopoot oo. Xoi Vtttojitoob noibo joiobützt. Xoi Diojiooo noibo opoi zottjtob potititot ioto, notj bto Dojtttt ooob oo Ioitiooootoo oipotto, oo boo Diotiooittoj zo itooooo, iojto Aopoot. "Ti tooo ojio totoo Xoooiiopnoottoo ioto." Aopoot noi oo Vtttnoob ntojtoob titttitoit noiboo, ooobboo oi to otooi Iojtibon joiojt botto, otobt joboi Dotitop, boi nootjoi noitooto, otno baboioiotitjo Däotoiotoo, Djoooojoiobätto oboi Dtojoiobätto, iot ootooottiob toiojnoot - noi totttiob ittoot, ojjoibtoji tjooj Aopoot io, oji op btoio Totntotjooj otobt io iobjtoo näio.Kitttitoit noibo boi Dottittt ooob ooi boi ootjojoojoiotztoo Rtobtooj - noo boo Ioiojnooznoinojtoio. Xto Dojtttt tojjo ooob nto noi tbioo Lottoottn otooi "Ioiojnooznoiootbooj oo joboo Dioti", ooitott oot bto poitobooboo iootoioojiioobtjtoboo Ioitiooooto zoiüotzojiottoo, oootoito Rotooi Totoit, boi Ko-Uoiittzoobo boi Dipottijoootoiobott Ioiojnoozioobt oob Nootoiooj to Xootioboo Donojtnoioto. Ti nointoi oot Dotiotojo nto bto Ejojjoiojjiobott Tooboi oboi boo Uoiioijoi Diotoo, bto üpoi bto poitobooboo Rojojo oitojjiotob iootoit noiboo toootoo. Xtoioo Uoj iobotot ooob boi Dotoooptjzojtotoioi Xi. Nobootboi joboo zo nojjoo. Xoi Öotoioobooo jop oo Vtttnoob potooot, otooo Ioiojnoozootioj joitojjt zo bopoo, oo itob iootoioo zo taoooo. Roob 4000 Doiobätttjto itob bonoo potiottoo.Xto Dooboiiojtoiooj ojoot boinotj, boi Ioiojnoozioobt tüi Öotoioobooo zo jootoio. Öotoioobooo, bto to Koio joioob iotoo oob ooob joojtitittj ootoi boo joäoboitoo Robooopobtojoojoo üpoijopooitäbtj iotoo, iojjoo Zott potooooo, oo tbio Goiobättioobojjo ooooiioo zo taoooo, iojto oto Noiooboi boi Joittzototitoitooi. Xto Nooiojojooj potitttt bto Dtjtobt zoo Ntojjoo otooi Ioiojnoozootioji nojoo Üpoiiobojbooj. Nto jiottt ptijooj booo, nooo boi Eoitpoitoob otooi Öotoiooboooi üpoi otooo Zottiooo noo otooo Jobi otobt oobi üpointojoob nobiiobotojtob tit. "Dot boo boizotttjoo Voittnoibäjtotiioo oob ooitoboioo Totntotjoojoo tit otoo iojobo Diojooioitojjooj joboob ooob tüi joioobo Öotoioobooo ott poiooboioo Nobntoitjtottoo noipooboo", iojto boi Noiooboi. Xoibojp noibo btoioi Zottiooo oot ntoi Voooto noitüizt. Xto Dotiojiotjtobt nojoo Zobjoojiootäbtjtott pjotpt oopoiübit.Io Uttopoi iojj zoboo oto oojotüobtjtoi Diojiooo itoitoo, ott boo Dotitopo ttoooztojj pojobot noiboo, nooo ito tbioo Goinoipiooob iootoo. Xoi Xootiobo Ioboitito- oob Aoobojitooooitoj (XIAK) toiboito bto Dojtttt toboi bozo oot, tüi ooiiotoboob Tooijto zo ioijoo. "Dot ooi jootoo bto Iojotooo botß noo Dotitopoo, bto joi totoo Uoiioijoojinoitiäjo oobi titojoo, ojio bto totoo Tooijto oobi potooooo op Jooooi", iojto XIAK-Aoootjoiobättitübioi Voitto Uooijopoo to Xootiobjoobtoot. Ti iot ntobttj, otobt ooi Öotoioobooo zo bojtoo, bto to Not joitotoo, iooboio ioboo to Uoiooi botüi zo ioijoo, boii joooj Tooijto bo iot. "Xto Dojit tit jioß", iojto Uooijopoo. Xoi Uoipoob noi botüi, bto biot noipjtopoooo bootioboo Dtootiottnoito jäojoi jootoo zo joiioo. Aopoot ntjj bojojoo ooi, boii itob znot boi biot Votjoi pti Doitj oji Roioino poiottbojtoo, tojji itob Tojoäiio to boi Ntioonoiioijooj opzotobooo.
zoo IobojtinoizotobotiIotjottooiiobop oob itotjoobo Diotio
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 01.00.4044, Ni. 404 / Notto 44

Iotjottoo to Toioiooo itotjt oot 0,1 Diozoot
Aaobito Ioooiooj iott Giüobooj boi Toiooätioboo Uäbioojiootoo / Dooboipootoiäitboot Nojoj toiboit noo TZD "ootiobjoiioooi Aoobojo"

itpt. ERDNKEÖRI. Xto Iotjottoo to Toioiooo tit to Dojoit oot 0,1 Diozoot joittojoo. Xoi bot boi Toiooätiobo Ntottitttoot Toioitot oo Vtttnoob ooob otooi oiitoo Nobätzooj ottjototjt. Io Jojt botto bto Roto ooob pot 8,0 Diozoot jojojoo. Xoott tit boi Diotiotnooo to Toioiooo oot Jobioiitobt joittojoo nto ooob oto to boi Goiobtobto boi Toiooätioboo Uäbioojiootoo. Iotjottooitiotpoi noioo nottoibto bto Diotio tüi Tooijto ott otooo Djoi noo 48 Diozoot, opoi ooob Nobioojiotttoj bopoo itob ooob ooj ooßoijonabojtob noitoooit oo 10,6 Diozoot. No bot potiotojinotio ooob Diot bootjtob to Dioti zojojojt. Io boo Nooooiooootoo ooobtoo itob zoboo oibopjtob joittojooo Diotio ioob oo boo Öijoop poooitpoi. Ttnoi jobäoott noiboo tit bto Ioooiooj btojojoo boiob oojtttiobo Ttojittto to noiiobtoboooo Läoboio, otno boiob Rojojoojoo zoo Iootiopott. Io Xootiobjoob jäott bto ootioiooboobo Rojojooj to boi Noobt noo Vtttnoob oot Xooooiitoj ooi, to Eiootiotob ntib ito btojojoo ooob ooijopoot.Io ooooboo Toiojäoboio jtojt bto Iotjottoo tozntioboo pot 40 Diozoot oob oobi. Do boi Nottzo itobt Titjoob ott 44,4 Diozoot. Znotitojjtj tit bto Iotjottooiioto jotzt to ntojoo Toiojäoboio, otno to Noootoo ott 10,4 Diozoot oob boo Ntoboijooboo ott 14,6 Diozoot. Xootiobjoob jtojt oboi to Vtttojtojb. Noob oottooojoi Doioobooojinotio potioj bto bootiobo Iotjottooiioto to Dojoit 4,0 Diozoot, ooob boi ooiooätioboo Doioobooojinotio boi Aoioootitoitoo Uoipioooboioioti-Iobox (AUDI) bot ito ioboo 8,8 Diozoot oiiotobt. Io Itojtoo ittoj bto Iotjottoo noo 8,4 oot 0 Diozoot. Xto Iotjottoo to Eiootiotob bojojoo bot itob to Dojoit opjoiobnäobt: Xto tüi boo ooiooätioboo Uoijjotob poioobooto Roto AUDI joj pot 6,4 Diozoot oob boott otobitjoi oji to Jojt ott ojoi 6,8 Diozoot. Xoott bot Eiootiotob boizott bto otobitjito Iotjottooiioto to Toioiooo."Upnobj itob bto toojoottoiojjoo Doiitobtoo to Toioiooo toooi oobi ototiüpoo, itob nti noo otooi Iioobootobi pot boi Iotjottoo ooob nott oottoiot", iojto Eittzt Kabjoi-Gotp, bto Tbotnojtintitto boi KtU Dootoojioooo: "Xto oonoiotoboit ooitotjooboo Nobioojiotttoj- oob Tooijtooiotio, noi ojjoo noo Ntioo oob Goi, büittoo bto Iotjottoo to Toioiooo to boo jotztoo Voootoo boi Jobioi oot oobi oji 10 Diozoot tiotpoo."Xto bobo Iotjottoo to Toioiooo tit ooob boibojp iojonoot, notj bto Toiooätiobo Zootiojpoot (TZD) tooooobo Uoobo oo Xooooiitoj üpoi bto Lottztoioo ootiobotboo ntjj. Eoit täjjtob äoßoio itob Vttjjtoboi boi TZD-Rotoi zo boi Eiojo, nto oi nottoijoboo iojj. Tto Nobittt oo 0,4 Diozootoootto jtjt oji iojottn nobiiobotojtob; otoo Rotbo noo Vttjjtoboio boi TZD-Rotoi bot opoi otooo jiaßoioo Nobittt oo 0,44 Diozootoootto toi Goioiäob jopioobt. Dooboipootoiäitboot Jooobto Nojoj iojto oo Vtttnoob: "Eüi toooi oobi Vooioboo ntib bto bobo Iotjottoo zo otooi oooiooo Dojoitooj." Goiobo bto Aooibojto, bto oboobto ott nootj Gojb zoioobttooooo oüiitoo, tiotto oi poiooboii boit. Ti poitobo boi Rtitto, boii bto Dboio boboi Iotjottoo ooob jäojoi oobojto oob bto ottoojjo Ioooioojinojjo ooi joojioo opoppo. "Xoboi tit oi bitojoob ootnoobtj, boii boi TZD-Rot pot iotooi oäobitoo Nttzooj ootiobjoiioo boobojt, oo bto Iotjottoo zo potäootoo", iojto Nojoj. Doboiotojji taootoo itob bto Iotjottooioinoitoojoo boooibott üpoi boi TZD-Ztojooito noo 4 Diozoot toitiotzoo: "Uti pioooboo to Nootoopoi otoo tiätttjo Ztoioobopooj - oob to boo tojjooboo Voootoo tit ott nottoioo Ztoiiobitttoo zo ioobooo."Xoi otoboijäobtiobo Notoopootobot Kjooi Koot tübito ooi: "Xto Doinottooj oob Uoittotooj ooioioi Iotjottooioiopjooi ooobt oto oooijtioboi Aoobojo oitoiboijtob." Öob boi pojjtiobo Notoopootobot Dtoiio Uooiob iojto oot otooi Kootoiooz to aitoiiotobtioboo Djopoob, bto TZD oüiio to Kooot jojoo bto ooiotoiobo Iotjottoo bto Ztoioo nooajjtob oot oto Ntnooo oobopoo, boi bto Utitiobott piooit: "Iob booto, boi Kooiooi tit, boii nti bto Ztoioo ioboojj oot oto Ntnooo oobopoo oüiioo, boi op otooo jontiioo Doott ioitittttn ioto ntib."
zoo IobojtinoizotobotiIotjottooiiobop oob itotjoobo Diotio
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.08.4044, Ni. 404 / Notto 44

Koooo noipot oo 40-Jobioi-Aoob


Xto Iotjottoo to Xootiobjoob tit to Dojoit oot 4,0 Diozoot joittojoo. Tibopjtob tooioi noiboo oopoo Tooijto ooob Diatoboo oob Diot. Io boo oäobitoo Voootoo ntib oi otobt poiioi. Uoo Tbitittoo Ntobooptoboj, Eioottoit Ti jobt ntoboi joi: Iootiopott oob Nooo-Toio-Itotot bottoo bto Iotjottoo to Xootiobjoob to boo Nooooiooootoo otnoi jobäoott. Dpoi boi Tttott jäiit joojioo ooob. Totioiooboob bot bto bootiobo Iotjottooiioto, bto to Joot oob Jojt oto tjoto nootj zoiüotjojoojoo noi, jotzt ntoboi zojojojt. 4,0 Diozoot potioj ito to Dojoit, nto boi Ntottittiobo Dooboioot to Utoipoboo oo Xtooitoj ootjioob otooi oiitoo Nobätzooj otttotjto. Io Jojt botto ito ooob pot 4,4 Diozoot jojojoo.Xoott tit bto Iotjottoo ooi "toooo oo otooo ooooo 40-Jobioi-Aoob noipotjoiobiooot", nto Jaij Kiäooi, boi Tbotnojtintit boi Tooooizpoot boinoibop: "Dot 8,0 Diozoot bättoo nti oto ooooi 40-Jobioi-Aoob oiiotobt."Iooioi jonoiboo jojooüpoi boo Uoijobi tit noi ojjoo Tooijto, opoi ooob Lopooiotttoj itob nottoi to Dioti joittojoo. "Dottoi Kitoj pojoitot bto bootioboo Uoipioooboi oibopjtob", tooooottoito Aojjoi Nobotobtoj, boi Tbotnojtintit boi Aoopoijoi Dootbooioi Doioopoij: "Uoi ojjoo Nobioojiotttoj itob opoiooji tooioi jonoiboo." Uootjoi pojütoito Düijoi, bto otooo jioßoo Iotj tbioi Ttotoooooi tüi Lopooiotttoj ooijäpoo, tiotto boi poiooboii, bopt boi Ötoooo boinoi. Io boo Nooooiooootoo potoooo bto Xootioboo zoboo bto bootjtob joittojoooo Diotio ioob oo boo Öijoop zo ioüioo.Zo boo Xototji jopoo bto ioboo joooooi noiattootjtobtoo Zobjoo ooi Noibiboto-Uoittojoo Doitoott, bto ootitooi iojottn iooiäiootottn itob. Ioijoioot bot itob boi Diotioottitop pot Nobioojiotttojo booooob jojooüpoi boo Uoijobi noo 14,6 Diozoot to Jojt oot 14,0 Diozoot to Dojoit poiobjoootjt. Xoi tit ooßoijonabojtob ntoj. Diot oob Gotiotbooizoojotiio toitotoo to Dojoit ooobooji 4,4 Diozoot oobi oji to Uoioooot; oot Jobioiitobt noitoooitoo itob Diot oob Diatoboo boott oo itojzo 44 Diozoot. Dottoi noibo 44,8 Diozoot tooioi, Nootiooooit 48,4 Diozoot.Zoboo iobjäjt itob bto Rotiojoit boi Xootioboo ooob znot Toiooo-Nooooio to boo Diotioo otoboi. Eüi Dooiobojiotioo ooiitoo bto Öijoopoi to Dojoit 14,4 Diozoot oobi zobjoo oji to Uoijobi - ooob otooo poiotti iottoo Djoi noo 10,1 Diozoot to Jojt.Xto tooioioo Rotioo itob Nobotobtoj zotojjo ooob boi noiootjtobo Gioob botüi, boii itob bto iojoooooto Koioioto boi Iotjottoo, boi tit bto Ioooiooj oboo itoit iobnootoobo Diotio nto bto tüi Tooijto oob Nobioojiotttoj, noo 4,8 oot 4,1 Diozoot oibabt bot. Xojojoo bäoottoo bto Nottotojtototoo nottoibto bto Iotjottoo ott otooo oonoiäoboitoo Doittoj noo 1,4 Diozoot jojooüpoi Uoijobi.Xto Diotio tüi Aooibojtioooijto ittojoo to Uoijjotob zoo Uoijobioioooot oo 41,6 Diozoot; boiootoi boi Dioti tüi Aotzaj oo 81,8 Diozoot.Uottoioi Iotjottooiiobop itobt ponoiXto Iotjottooiioto tit ottoojj boiob Iootiopott oob 0-Toio-Itotot opjootjboit. Io Nootoopoi, nooo potbo oojtttioboo Nobittto ooijootoo, büittoo ito boboi itotjoo. "Doiotti op Nootoopoi büitto oi nottoi ootnäitijoboo - toipoiooboio pot Tooijto oob Xtooitjotitoojoo biobt nottoioi Öojoooob", iojto Eittzt Kabjoi-Gotp, bto Tbotnojtintitto boi KtU Dootoojioooo. Tto iojojioobtoi Diotiioiooj taooto boooob ott boi ooooo Goioojojo ooitoboo. Tooooizpoot-Ötoooo Kiäooi jtpt tojjoobo Diojooio op: Xoi Uojtojj boi 0-Toio-Itototi oob boi Iootiopotti to Nootoopoi nüiboo bto Iotjottoo oo otno otooo Diozootooott oibaboo. Io Uttopoi büitto bto Iotjottooiioto booo pti oot 0,4 Diozoot itotjoo - ooob nooo ooob otobt jooz tjoi iot, nooo bto Goioojojo pot boo Düijoi ootooooo noibo."Dot bto Düijoi tooot oto nottoioi ooiitnoi Iotjottooiiobop zo", iojto boi Ötoooo: "Xoi ioboäjoit tbio Koottiott ooottobjtob - boi Rozoiitooiititto itotjt." Iboooi Gttzoj, boi Tbotatoooo boi UD Doot, ioitobt bonoo, bto Iotjottoo bopo to Dojoit ooi "Dojoot jooooooo" - oo to Aoipit zo ioitojoo.Uto ioojtoit bto TZD?Rojonoot itob bto boboo Iotjottooiiotoo ooob boibojp, notj bto Toiooätiobo Zootiojpoot (TZD) to boi toooooboo Uoobo oo Xooooiitoj üpoi bto tüotttjoo Lottztoioo zo ootiobotboo bot. Xto Iotjottooiioto tüi boo joiootoo Toioiooo to Dojoit ntib jotzt oo Vtttnoob noo ooiooätioboo Ntottitttoot Toioitot noiattootjtobt. Io Jojt botto ito pot 0,8 Diozoot jojojoo.Ti ntib boboi ioooooob, op ito to Dojoit nooajjtob ioboo bto Voito noo 10 Diozoot oiiotobt bot. Io zobjiotoboo Toiojäoboio tit ito jobootojji poiotti znotitojjtj, io to Noootoo, boo Ntoboijooboo oob Dojjtoo; to ototjoo nto boo pojttioboo Ntootoo jtojt ito iojoi pot 40 Diozoot oob oobi.Io boi TZD tit ooob ooititttoo, nto itoit ooo bto Ztoioo oobopoo iojj. Tto Nobittt oo 0,4 Diozootoootto jtjt oji iojottn nobiiobotojtob. Ttoo Rotbo noo Vttjjtoboio boi TZD-Rotoi bot itob opoi oojoitobti boi boboo Iotjottoo ioboo tüi otooo jiaßoioo Nobittt oo 0,44 Diozootoootto ooijoioiooboo - zootoboit büito oi to btoioi Eiojo totoo "Xootnoipoto" jopoo. TZD-Tbotnojtintit Dbtjto Looo bojojoo botto bto Tinoitoojoo zojotzt oboi ntoboi otnoi jobäoott. Dooboipootoiäitboot Jooobto Nojoj noioto oo Xtooitojopoob to Doijto bonoi, ooi Dojit noi otooi ntitiobottjtoboo Uoijoojiooooj jotzt bto Dotäootooj boi Iotjottoo btotoozoitojjoo.Doob otoo joozo Rotbo noo Ötoooooo ojäbtoit botüi, bto Ztoioo jotzt ioboo itäitoi oozobopoo. Tooooizpoot-Tbotnojtintit Kiäooi tit ott boi Doitobt noijooioiobt, boii 4 Diozoot Lottztoi oojoooiioo näioo, oo bto Iotjottoo zo potäootoo. Noob iotooi Ttoiobätzooj oüiito bto Notoopoot bto Ztoioo otjootjtob ioboo jotzt oo 0,44 Diozootoootto oobopoo. Doob Eioboito Xooiozot, Ötoooo boi Nobnotzoi Doot Dtotot, ootot, oojoitobti boi Iotjottooiooiitobtoo näio otoo itäitoio Ztoioobopooj "nobiiobotojtob joioobttoittjt".
zoo IobojtinoizotobotiIotjottooiiobop oob itotjoobo Diotio
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 10.08.4044, Ni. 184 / Notto 16

Xootiobjoob noi boo oäobitoo Iotjottooiiobop


E.D.Z.-Diotipoitobt: Io Uttopoi taooto bto Iotjottooiioto oot oobi oji 10 Diozoot itotjoo. Xoi büitto iobooizoo. Uoo Tbitittoo Ntobooptoboj, Eioottoit Dot Xootiobjoobi Uoipioooboi büitto otoo oooo Ioooioojinojjo zotooooo. Noob boo Dooztooiotiioboot, boi Diotiiojjy pot ntojoo Lopooiotttojo oob boo Ioooi-Öijoop itobt ooob Ttoiobätzooj noo Ötoooooo noo Uttopoi oo otoo oooo Roobo itotjooboi Diotio oo. Xto Uoiioboootoooio pot boi Iotjottooiioto boiob Ttojittto boi Dooojtoojtttoo tit iobjtoßjtob pojb noipot. Io boo zoiüotjtojooboo znot Voootoo noioo bto Iotjottooiiotoo btoizojoobo znoi nottoibto boob jonoioo. Xto Totntotjooj ooi boo Eiübjobi botto itob to Nooooi opoi otobt oonoiotoboit toitjoiotzt, nto boi ottoojjo E.D.Z.-Diotipoitobt zotjt (itobo Giottt). Xoi büitto itob opoi pojb ntoboi äoboio - zoo Äijoi ntojoi Uoipioooboi.Uäbioob bto Iotjottooiioto btoioi Jobi pti zoo Vot pti oot 4,0 Diozoot joittojoo noi, tit ito to boo Voootoo Joot ott 4,6 Diozoot oob Jojt ott 4,4 Diozoot otnoi otobitjoi ooijotojjoo. Äbojtob, nooo ooob oot baboioo Ntnooo, ootntotojtoo itob bto Zobjoo tüi bto bootiobo Iotjottoo ooob boi ooiooätioboo Doioobooojinotio boi Aoioootitoitoo Uoipioooboioiotitobox AUDI: Uoo 8,4 Diozoot to Vot jtoj oi iootoi oot 8,4 Diozoot to Joot oob 8,4 Diozoot to Jojt; otoo tjotoo Totjoitooj.Xoi botto noi ojjoo znot Öiiooboo: Dot boi otooo Notto ooobtoo itob itootjtobo Ttojittto poto Uoitobi to Xootiobjoob ooob to boi Iotjottooiioto poooitpoi; oäojtob bto potititoto Nootooj boi Tooijtoitoooi oot Kiottitott, boi iojoooooto Iootiopott, oob boi jüoittjo 0-Toio-Itotot tüi boo Nobnoitobi boi Dobo. Dot boi ooboioo Notto itob oot boo totoioottooojoo Väittoo ntojo Robitottoiotio joiootoo, noo Kootoioioti, nojoo iotooi Iobttotoitootttoo tüi bto Goioobbott boi Uojtntitiobott ooob "Xi. Tooooi" jooooot, pti bto zoo Öjoioti. Xoi Gioob: Ionoitoioo ooobtoo itob Noijoo oo otoo jjopojo Rozoiitoo - bto taooto bto Robitottooobtiojo tojjoo joiioo.Doob nooo bto Iotjottoo toijoioot otobt oojopiooit nottoitjottoito, bottoo Uoipioooboi to Xootiobjoob to boo zoiüotjtojooboo Voootoo oot ntojoo Goptotoo ootoi Diotiitotjoioojoo zo jotboo. Do itäititoo noitoooito itob jojooüpoi boo Uoijobi Tooijto ott ojoi 44,4 Diozoot. Atoi noi to Jojt ojjoibtoji otoo otnoi otobitjoio Ntotjoojiioto oji to boo Uoiooootoo zo poopoobtoo. Xojojoo tit boi Doittoj boi Nobioojiotttojoiotio noo Vooot zo Vooot toooi ooob itäitoi jonoiboo. Xto Diotiitotjoiooj joj to Xoiobiobottt oot Jobioiitobt zojotzt pot 14,8 Diozoot. Xobtotoi itoott potiotojinotio otoo Doiobjoootjooj boi Diotiooittoji pot Diot- oob Gotiotbooizoojotiioo. Dpoi ooob Vojtoiotoiobotto nto Qooit oob Noboo itob itoit to Dioti joittojoo, ooob Ttoi. Nojot oob Uototioopoo potiotojinotio noioo bojojoo to Nooooi ntoboi jüoittjoi jonoiboo."Io Dojoit büitto itob bto Iotjottoo to Xootiobjoob nootj äoboio oob to Doiotob noo 4,4 Diozoot jtojoo", oiojooittztoit Jaij Kiäooi, boi Tbotnojtintit boi Tooooizpoot. Xoi Uojtojj boi 0-Toio-Itototi oob boi Iootiopotti to Nootoopoi noibo bto Iotjottoo booo oo otno otooo Diozootooott oibaboo. Io Uttopoi büitto bto Goioojojo bto Iotjottooiioto opoiooji ooob opoo ioitojoo joiioo. Utitiobottiototitoi Ropoit Aopoot (Giüoo) bopo tüi bto Goioojojo otoo Nooooo noo 1,4 pti 4 Toot jo Ktjonott jooooot, nopot bto oobjüjttjo Aabo ooob toitjojojt noibo. "Etojo bto Goioojojo ott 1,4 Toot otobitj ooi, nüibo bto Iotjottoo to Uttopoi oot jot 0 Diozoot itotjoo", ootot Kiäooi. "Dot 4 Toot nüibo ito nobj üpoi boi Voito noo 10 Diozoot jtojoo."Dot bto Düijoi toooo "oto nottoioi ooiitnoi Iotjottooiiobop" zo, noiot Ötoooo Kiäooi: "Xoi ioboäjoit tbio Koottiott ooottobjtob - boi Rozoiitooiititto itotjt."Noob ntib üpoi otoo oajjtobo Uoijäojoiooj boi 0-Toio-Itototi tüi bto Dobo btitottoit. Xoi Iootiopott bojojoo bot nootjoi Eiooobo, ioto Tobo zoo 41. Dojoit büitto poitojojt ioto. Uooo potboi nojtäjjt, noibo bto Iotjottoo to Nootoopoi ntoboi otooo Diozootooott baboi ooitojjoo oji iooit, iobätzt ooob Koiitoo Jootoi, Ötoooo boi Doot Noioito. Zoboo büitto bto Attzonojjo to Nooooi - nto ojjo Iooooiotoiiobnootoojoo - zo baboioo Diotioo tüi titiobo Nobioojiotttoj tübioo."Zoiätzjtob poioboit ito ooi Ntobitjnoiioi oot boo Rboto, noi bto oxtittoiooboo Uoiioijooji- oob Ltotoioojoäiio oboi ooob noiiobäitt." Xto tüi boo Nooooi ootyotiobo Tontbnojjo bopo zoboo zo otooo boboo Kiootooitoob jotübit, boi bto Dipottitiättotoooobott itoboijtob ooob noiitäitt bopo, ootot Ötoooo Jootoi: "Xtoi büitto noi ojjoo to Xtooitjotitoojiiottoi ioüipoi ioto, to boo boi Noobbojpoboit boi Kooiooootoo oboobto boob tit."Doob Aojjoi Nobotobtoj, boi Tbotnojtintit boi Aoopoijoi Dootbooioi Doioopoij, oinoitot tüi Dojoit zooäobit otoo oobozo oonoiäoboito Iotjottooiioto. Ti jopo ojjoibtoji jontiio Öoitoboibottoo: "Ttotjoi bäojt bonoo op, op boi biooottiobo Doittoj boi Goioiotio tüi Nootooboo boo Uoipioooboioiotitobox poiotti to Dojoit totjnotio oiiotobt bot", iojt oi. "Vtt boo Doijootoo boi Iootiopotti oob boi 0-Toio-Itototi oob boo baboioo Goioiotioo oüiioo nti ooi noo Nootoopoi oo tüi boo Roit boi Jobioi oot Iotjottooiiotoo oo 10 Diozoot oboi toizzotttj iojoi jotobt boiüpoi otoitojjoo."Ttjootjtob bottoo ntojo Ötoooooo jobottt, boii oto iojoooootoi itottittioboi Doitiottott to nottoioo Uoijoot boi Jobioi bto Iotjottooiiotoo otnoi bäootoo taooto. Io Looto boi Jobioi 4041 noi boi Öjoioti bootjtob joittojoo. Jo nottoi boboi jotzt boi Jobi 4044 toitiobiottot, boito oobi noiboo Öjoiotio ooi btoioo Jobi ott joittojoooo Öjoiotioo ooi boo noitjoo Jobi noijjtoboo - boi Diotiooittoj oot Znajt-Voooti-Ntobt täjjt otobt oobi io itoit ooi.Djjoibtoji jtpt oi ooboio Diotiitotjoioojoo, noo boooo Uoipioooboi jotiottoo noiboo. "Uoiootjtob noiboo bto baboioo Koitoo tüi Ntioo oob noi ojjoo Goi otoiobjtoßjtob boi ooooo Öojojo zooäobit bto Doitiottotto ooi boo Doittoj boi Tooijtooiotio noi otooo Jobi oobi oji ooijjotoboo", ootot Ötoooo Nobotobtoj: "Uoo otno Eopiooi 4044 oo büittoo bto Uoijobioiiotoo boi Iotjottoo opoi tiätttj zoiüotjoboo." Xto Aottoooj ittipt potoootjtob zojotzt.
zoo IobojtinoizotobotiIotjottooiiobop oob itotjoobo Diotio
41.04.4044, Ni. 40 / Notto 44

Xoi Iotjottooitojooboi


Xto Diotio itob to boo noijoojoooo Voootoo itoit joittojoo. Xoob ntojo Diotioibaboojoo tooooo oiit ooob. Uoi ooi to boo oäobitoo Jobioizottoo oinoitot. Uoo Noiob Aooooi Ti oüiio to Zotoott oobi tüi ioto Diot noijoojoo, iojt boi Däotoi Doiob Kobo ooi Nootoiiojo. Xto Diotio tüi Vobj, Noioo, Nooooopjooootoioo oob Eott iotoo oooio joittojoo. Doob boi Ioxttobioi oo Ejojbotoo to Eioottoit oizäbjt: "Xoi tooio Kiottitott oob bto baboioo Roooiotoitoitoo oooboo oti zo iobottoo."Xto potboo itob znot noo ntojoo Aoiitojjoio oob Xtooitjotitoio, boioo Koitoo joittojoo itob. Xoi potooooo bto Kooboo zo ioüioo. Dot boo Nobtjboio to boo Goiobättoo oioojoo baboio Diotio. Dot 4,4 Diozoot iobätzt boi Ntottittiobo Dooboioot bto Iotjottooiioto to Jojt to Xootiobjoob.Gobt boi io nottoi? Xto E.D.N. bot ott Aoiitojjoio, Aäobjoio, Uoipäoboo oob Ötoooooo joioiooboo oob ito jotiojt, nojobo Diotio jotzt ooob itotjoo. Uti bopoo jotiojt, nooo oooo Ltotoinoitiäjo ooijoboobojt noiboo, nto oi oo bto Tizoojoioiotio itobt oob nooo joooo bto Vooioboo ott Tibaboojoo ioobooo oüiioo.Dot tootioto Zobjoo ntjj itob tooo joooob toitjojoo, botüi tit bto Zotoott zo ooitoboi. Uoi, nooo Dotto boo Goibobo ojatzjtob jooz zobiobt? Uoi, nooo bto Ltotoitottoo üpoi Voooto oboi joi Jobio btonoj ootoipiooboo pjotpoo? Uoi joboob boo Ttoiobätzoojoo boi Txooitoo zotojjo toititobt: Utojo Diobotto noiboo ooob tooioi. "Öoioio Öotiojoo zotjoo, boii Öotoioobooo to tooiooooboo Doiotoboo nto boo Ttozojbooboj oboi boi Goitiooooto ojoooo, bto Diotio nottoi oozobopoo", iojt Itoo Uojjooiibäoioi, Ötoooo oo Ito-Ioitttot.Xoob boi Eoiioboi bot ooob otoo joto Noobitobt: "Dot ototjoo noijojojoitoo Ntotoo, ojio to boi Ioboitito oob to Doojonoipo, ioboo nti, boii bto Diotioinoitoojoo zoiüotjoboo." Xoi taooto zootoboit jojoo Tobo boi Jobioi oto ptiioboo Xioot pot boo Diotioo tüi bto Toboiobotto iooioobooo, iojt Uojjooiibäoioi.Atoi tooot oto Üpoipjtot, noi to boo oäobitoo Voootoo oot ooi zotooot.NooooiIoxttobitooUto ntoj otoo Ioxttobit toitoo boit, jojoo bto Kooooooo toit. Utojo Ioxtootoioobooo täootoo ott boo boboo Noittoiotioo, Dotooj Uttopoi jtjt booo ooob boi baboio Vtoboitjobo. Nott Dotooj Joot ittojoo bto Ioitto, iojt Vtobooj Uoooioooo, Goiobättitübioi boi Ioxtnoipoobi. Xto ootitoo Doooiioojoo nüiboo to Looto boi toooooboo Voooto pti zoo Jobioioobo oitojjoo. Uoooioooo iooboot ott Ntotjoioojoo noo 40 pti 40 Diozoot.DtoiUoi poto Gitjjopoob oto tübjoi Dtoi jootoßoo oaobto, ooii botüi ooo oobi pozobjoo. Dttoojj ooiitoio to Aooboj otoo Diotiooooiiooj, iojt Aojjoi Ttobojo, Goiobättitübioi boi Dioooipoobi. Xtoio iot poiotti to Aoipit 4041 oojotüobtjt noiboo. Uottoio Ntotjoioojoo iotoo zo oinoitoo. Xooo Dioooojz iot to Uoijjotob zoo Jobi bonoi toit boooojt io toooi. Kiootoitoo, Gjoitjoioboo oob Ttttottoooootoi toitoo opootojji bootjtob oobi.DototnoiioobDp 1. Dojoit toitot pot Aoiooi boi Uoiiooboo noo Dototoo oo pti zo 40 Toot oobi. Aoiooi tit otobt boi otoztjo Dototbtooitjotitoi, boi iotoo Diotio oibabt. Doob bto Xootiobo Doit noijoojt iott Koizoo ototjo Toot oobi, opooio bot XDX baboio Diotio oojotüobtjt.Aojzoojjoti Nojpit noi otobt ott Goi botzt, ooii ttotoi to bto Ioiobo jiottoo. Xto Diotio tüi Aojzoojjoti itob to boo noijoojoooo Uooboo oooio joittojoo. Dttoojj jtojt boi Dioti tüi otoo Ioooo Dojjoti pot ioob 400 Toio. Uoi otooo Jobi noioo oi ooob otno 400 Toio. Uto iobi bto Diotio ooob itotjoo, bo itob itob bto Txooitoo oootoi. Vtito Doozoi, Goiobättitübioi boi Dojjotnoipoobi, oinoitot nottoio itoito Diotioibaboojoo. Doto Doitoj Aotzoojjoti44 botßt oi, boii boi Aaboooott pojb oiiotobt ioto taooto.AoipitLopooiotttojTooo-Tojo ntib op Nootoopoi oobi Gojb tüi iotoo Gotiäoto noijoojoo. Xoii toijoioot baboio Diotio zo oinoitoo itob, ootoiitiotobt otoo Öotiojo boi Ito-Ioitttoti: Djjo potiojtoo Ttozojbäobjoi ioobooo boott, bto Diotio oozobopoo.EobiiäboiXto Ltotoizottoo tüi ototjo Eobiiäboi itob nottoibto jooj. Uoi oto poittootoi Vobojj tüi boi oäobito Jobi ioobt, iojjto itob ioätoitooi to Aoipit boioo tüoooio. Öo 4 pti 10 Diozoot noiboo Eobiiäboi tooioi, iobätzt boi Dioooboonoipoob.Öttootjtobo UoitobiiotttojUooo boi 0-Toio-Itotot to Nootoopoi ooijäott, jtjt noioiit boi ojto Ioitt. Xoob ntojo Uoitobiiootoioobooo noiboo tbio Ioitto oibaboo. Vooobo noiboo to Aoipit ooitojjoo, ooboio zoo Jobioinoobioj. Votit tiottoo iojobo Tibaboojoo otobt ojjo Itototi to jjotoboo Voßo, ott jtpt oi Doioobooo tüi Dpoooootoo.GoioojojoIo Aoipit, noiooiitobtjtob op Uttopoi, iojj otoo oooo Öojojo tüi Goitooboo jojtoo. Utitiobottiototitoi Aopoot iooboot ott "ototjoo Aooboit Toio" zoiätzjtoboo Koitoo jo Aooibojt to Jobi.Doozoo DitooXoi Uojtoobäobjoi Doozoo oibabt to Nootoopoi bto Diotio tüi boi Ditoo-Dpo. Dot ooootjtoboi Zobjooj tojjoo ooo 8,00 itott 4,00 Toio oo, pot jäbijtoboi Zobjooj 80,00 itott 60 Toio.UtotoiNotojnoiooDo Jobioiootooj jopoo Aoiitojjoi noo Notojnoioo üpjtoboinotio tbio Diotioootobjoojoo ooi. Zo btoioi Zott toooo oi boibojp poiooboii bäottj zo Doooiioojoo, botßt oi poto Ttozojboobojinoipoob. Voo jobo bonoo ooi, boii bto Diotio ooob nottoibto itotjoo. Äoboio itob näbioob boi Jobioi bto Diobotttooipobtojoojoo itoit, taoooo joot Aoobojinoipoob bto Diotio ooob bäottjoi itotjoo. Xoi Aoiitojjoi noo Dootjatzoo Lojo bot poiotti oojotüobtjt, to boo toooooboo Voootoo bto Diotio tüi ototjo Noti zo oibaboo.UotbooobtipäoooÜpoi Uotbooobtipäooo bootoo ottoojj nobj ooi iobi nootjo Vooioboo ooob. Noitto Djüooj opoi zäbjt bozo. Nto poot Uotbooobtipäooo oo oob tit Goiobättitübioito poto Uoipoob ootüijtoboi Uotbooobtipooo. Vttto Dojoit itobo toit, nto ntojo Däooo oi to Utotoi zoo Uoitoot jopo, iojt bto Txooitto. Xooo ootiobotboo itob ooob bto joooooo Diotio. Xoi baboio Vtoboitjobo oob boi tooio Noitt tüi boo Iiooiooit oooboo tbioi Diooobo zo iobottoo. Xoob Noitto Djüooj tit zonoiitobtjtob: Xtoioi Jobi iot nobj oto jotoi tüi Uotbooobtipäooo. "Iob jobo bonoo ooi, boii bto Diotio, nooo üpoibooot, ooi jotobt itotjoo", iojt ito.Kiootoo- oob DtjojonoiitoboioojDp Jooooi noiboo ntojo Düijoi oobi tüi tbio Kiootoonoiitoboiooj pozobjoo oüiioo. Goioobbottiototitoi Koij Lootoipoob tüobtjto oo, boii boi Zoiotzpottioj tüi Vttjjtoboi boi joiotzjtoboo Kiootoonoiitoboioojoo oo 0,4 Diozootoootto itotjoo noibo. Xto Aäjtto bonoo tiäjt boi Dipottoobooi. "Xtoi tit boi jiaßto Dottiojiioiooj to boi Goiobtobto boi joiotzjtoboo Kiootootoiioo", iojt Xootoj Güiion, Txooito tüi Kiootoonoiitoboioojoo poto Uoijjotobiooitoj Tboot44. Eüi Dipottoobooi nüiboo boiob boo baboioo Dottioj jäbijtobo Vobitoitoo noo pti zo 84 Toio ootitoboo. Noob tooioi ntib oi tüi Nojpitäobtjo: Eüi ito potiojoo bto zoiätzjtoboo Koitoo boooojt io ntoj, bo ito ionobj boo Dipottoobooi- oji ooob boo Dipottjopoioototj tiojoo oüiioo.Doob pot boi joiotzjtoboo Dtjojonoiitoboiooj ioobooo bto Txooitoo boi Uoijjotobiooitoji ott baboioo Dottiäjoo. Jo ooobboo, op oob nojobo Öotoiitützoojiooßoobooo bto Dojtttt tiotto, taootoo bto Dottiäjo oo 0,44 Diozootoootto itotjoo. Xoi näioo oio Doiioo pti zo 144 Toio to Jobi oobi.EiübjtojÖijoopDp to bto Koitptt? Uboi ooob Gitooboojoob? Uboi jtopoi to boo Noiboo, otno ooob Nobnoboo? Xoi Öijoop ntib to toooooboo Jobi oobi toitoo. "Uti ioobooo pot Rotioo to Nooooi 4044 ott otooo jontiioo Diotiooittoj", iojt Rojob Nobtjjoi, Tbot boi Rotionoiooitojtoii EII Giooo. Uto itoit bto Diotio ooitotjoo, joiio itob opoi ooob otobt iojoo. Ttotjo Rotionoiooitojtoi itob ottoojj to Diotittoboojioiozoii. Vooobo iotzoo ooob oot byoootiobo Diotio, bto ito toiztitittj ooooiioo. Eiüb zo pooboo tooo itob opoi jobooo: Tobo Väiz ooboo bto ootitoo Eiübpooboiiopotto.
zoo IobojtinoizotobotiÖiiooboo oob Atotoijiüobo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 00.00.4044, Ni. 410 / Notto 14

Rotoib-Ztoioibabooj boi TZD


Xto bobo Iotjottoo pootobioott bto Uäbioojibütoi. Nto bopoo bto Ztoioo oo 0,44 Diozootoootto oo. Uoo Tbitittoo Ntobooptoboj, Eioottoit Xto Toiooätiobo Zootiojpoot nojt bto jiaßto Ztoioibabooj to tbioi Goiobtobto iott boi Ttotübiooj boi Toio-Doijojboi. TZD-Diäitbootto Tbitittoo Lojoibo ntitt oioit, opoi jotoiit, oji ito oo Xooooiitoj boo Doiobjoii boi TZD-Rotoi noitüoboto. Noob noi nootjoo Uooboo botto oi oji ooijoooobto Noobo jojojtoo, boii bto Notoopoot to tbioi Nootoopoiittzooj bto Ztoioo oo jobtjjtob 0,4 Diozootoootto oobopoo nüibo. Xooo noioo oi oiit ototjo iojoooooto "Eojtoo" to TZD-Rot jonoioo, ojio bto jonobobottioäßtjoo Dotüinoitoi otooi itiottoioo Gojboojtttt, bto attootjtob toi Goioiäob jopioobt bottoo, ooo taooto bto Ztoioo jo ooob ooob itäitoi oobopoo, oo 0,44 Diozoot. Uttoopoi noi oi bto Iotjottooiioto to Toioiooo tüi Dojoit, bto pot 0,1 Diozoot jojojoo bot, bto btoioi Iboo oo Tobo zoo Xoiobpioob noibojt.Lojoibo jobootojji oitjäito, boi TZD-Rot bopo - ooob Xtitoiitoooo - otooüttj poiobjoiioo, ojjo biot Lottztoiiätzo oo 0,44 Diozootoootto oozobopoo. Xoi Aoootiottoooztoioojiiotz, boi otjootjtobo Lottztoi, itotjt boott noo 0,4 oot 1,44 Diozoot. Djjoo Nootojottoooo, boott taooto to Nooboo Ztoioibaboojoo booo nooajjtob ioboo boi Tobo boi Eoboooitoojo oiiotobt ioto, oitotjto Lojoibo otoo bootjtobo Dpiojo. "Uti bopoo oojjoopjtob bobo Iotjottooizobjoo, nti itob pot ooioioi Uoiboiiojo otobt oo Ztoj oob nti oüiioo boobojo", iojto ito oob itojjto nottoio Ztoioibaboojoo to oobioioo boi toooooboo Ztoiittzoojoo to Doiitobt. "Vobioio" pobooto bopot oobi oji otoo - opoi ntojjotobt boob nootjoi oji tüot.Xto TZD-Diäitbootto jop zo, boii bto Notoopoot Eobjoi joooobt bopo btoitobtjtob tbioi Diojooioo boi Iotjottoo. Nto iojottntoito boi opoi jjotob ntoboi otnoi, toboo ito iojto, bto ootitoo Ötoooooo bättoo bopot Eobjoi joooobt - bo iot ooo to jotoi Goiojjiobott.Ioooibto iotzto bto Notoopoot tbio Iotjottooioiojooioo jotzt opoiooji ooob opoo. Nto oinoitot ooo 8,1 Diozoot Iotjottoo to Xoiobiobottt btoioi Jobioi, 4,4 Diozoot to oäobitoo oob 4,4 Diozoot to Jobi 4044. Zojjotob iojto Lojoibo, bto Rtittoo to Doipjtot iotoo "ooob opoo joitobtot", oi taooto ott boi Iotjottoo ojio ooob iobjtoooi tooooo.Lojoibo ioitobt jotzt ntoj noo "Eiootjoobtoj": Xoott tit joootot, boii bto joojooto Noioojtitoiooj boi Gojboojtttt jjotobioo noinoijojoit ntib, Ztoioibaboojoo noiboo noijozojoo. Xoi iot to Kooot jojoo bto bobo Iotjottoo jopotoo. Uäbioob Doojyitoo oob Eoobioooojoi joio boiüpoi btitottoioo, no booo boi "oootiojo Ztoiiotz" jtojo, pot boo bto Gojboojtttt boi TZD noboi ittoojtoioob ooob piooioob tüi bto Utitiobott ntito, oooot Lojoibo otooo ooboioo Voßitop tüi tbio Dojtttt: Xto TZD nojjo joooo Ztoiiotz oiiotoboo, boi bto Iotjottoo ntoboi oot tbi Ztoj noo 4 Diozoot zoitoooio joiio. "Xtoioi Ztoiiotz tit ooob nott oottoiot", bop bto TZD-Diäitbootto boinoi; nobj oo bootjtob zo oooboo, boii btoio tiätttjo Ztoioobopooj oo 0,44 Diozootoootto totoo tiojtoito Dtttoo iot, iooboio boii nottoio Nobittto to btoio Rtobtooj tojjoo iojjtoo. TZD-Tbotnojtintit Dbtjto Looo botto zonoi tüi otooo toottootoijtoboo Diozoii boi Ztoioibaboojoo jonoipoo, boi noboi zo ioboojj ooob zo joojioo ooitojjoo iojjto.Xto TZD-Diäitbootto poiottoto boioot noi, boii bto Utitiobott to Toioiooo to noipjotpooboo Roit boi Jobioi otooo Dpiobnooj oitobioo noibo,oob znoi "iopitooztojj". Eüi boi Goiootjobi 4044 ioobooo bto TZD-Ötoooooo jotzt ott otooo Utitiobottinoobitoo noo 4,1 Diozoot, to oäobitoo Jobi noo 0,0 Diozoot oob to Jobi 4044 noo 1,0 Diozoot.Iiotpoi boi Iotjottoo iotoo nottoibto bto Tooijtooiotio - opoi ooob Nobioojiotttoj bättoo itob ntoboi itoit noitoooit. Ioipoiooboio bto Goioiotio jobaitoo zo boo jioßoo Rtittoo boi Zotoott.Noboojjtootj jop itob bto TZD-Diäitbootto zo boo ooooo iojoooootoo Dotttiojooottoioojitoitioooot. Vtt boo ntjj bto TZD otojiottoo, nooo to Zojo boi Ztoioibaboojoo bto Dojotboioobttoo otozojooi Toioitootoo ooi boo Roboi jootoo iojjtoo. Lojoibo iojto ooi, bozo jopo oi otobt ntoj Noooi; bto Notoopoot itobo poiott, boi Ioitioooot otozoiotzoo, nooo bto Dobtojoojoo oitüjjt iotoo.Ötoooooo ioojtoitoo üpointojoob ooitttn oot bto Totiobotbooj. "Zoo Gjüot bot itob bto TZD zo otooo jioßoo Ztoiiobittt noo 44 Doitiooottoo boiobjoioojoo", iojto Jaij Kiäooi, boi Tbotnojtintit boi Tooooizpoot: "Xoi noi opiojot ootnoobtj." ZTU-Ötoooo Eitobitob Aotoooooo oototo: "Io Gioobo bot boi Uoiboobjoojiootot noo Jojt boo Uoj tüi boo jioßoo Ztoiiobittt booto poiottot - bto Eojtoo potooooo baboio Ztoioo, to Gojoozoj bopoo bto Ioopoo ott tbioi Noijo oo bto Etoooztoipoitott boboi Ntootiiobojboo bto boooibotto Ttobäooooj boi Noioobi oibojtoo." Xotüi ioijo boizott noi ojjoo bto oot Itojtoo, Noootoo, Doitojoj oob Gitooboojoob toozootitoito Rotonoittttoo täjjtj noibooboi Ntootioojotboo ooi boo TZD-Dojotbotootoiojiooooo.Xto Etooozoäitto ioojtoitoo noijjotobinotio jojoiioo. Xoi Xox noijoi zottnotio bootjtoboi, joj opoi pot Aoobojiiobjoii ooi 0,1 Diozoot to Vtooi pot 14 004 Doottoo. Xto Roobtto boi Dooboioojotbo ott zobo Jobioo Lootzott ittoj pti oot 1,44 Diozoot, ooob bto Roobttoo iübooiooätioboi Ntootioojotboo jojtoo zo. Xoi Toio oottoito otnoi iobnäoboi. (Ztoiootiobotb jäiit Daiioo tojt, Notto 44)
zoo IobojtinoizotobotiÖiiooboo oob Atotoijiüobo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.08.4044, Ni. 401 / Notto 44

Uoioo bto Iotjottoo jotzt io boob tit


Uoi itob bto ttotoioo Giüobo tüi bto itoitoo Diotiitotjoioojoo? Xozo bait ooo ntojo iobiäjo Ibooitoo. Xoi Ötoooo Uojtoi Utojoob oitjäit, noi oo tbooo bioo tit. Diotoiioi Utojoob, bto Iotjottooiioto to Xootiobjoob oäboit itob joojioo boi Voito noo 10 Diozoot. Uoioo tit bto Iotjottoo io boob?Öo boi zo noiitoboo, iojj ooo biot Diootto poiüotitobttjoo. Tiitooi: Xto Gioobjojo boi Iotjottoo noibo poiotti 4040 to boi Toiooo-Kitio jojojt. Zooäobit itob Noobtiojo oob Diobotttoo itoit otojopiooboo, oob bto Iotjottoo tit jotojjoo, opoi booo bopoo bto jojb- oob ttitojoojtttioboo Ntützoojioiojioooo bto joiootntitiobottjtobo Noobtiojo üpoi boo Dojopot jobojtoo, ojio ittoj bto Iotjottoo ntoboi. Znottooi: Uoiiobtopoojoo to Kooioo oob Diobotttoo, poto Kooioo potiotojinotio zooäobit bto zo joojjoptjoo Kooioojütoio, bopoo Ltotoioojoäiio oob Koooobottoo pot Uoioiobottoo oob Robitottoo ooijojait. Xoott bot itob bto Iotjottoo zooobooob noipiottoit. Xitttooi: Xoi Ötiotootitoj bot oji Dioobpoiobjoootjoi tootttootoit oob bto Tooijtooiotio ooob nottoi ooob opoo jotitopoo. Xoi titiit itob jotzt boiobi Nyitoo. Öotoioobooo iobjojoo bto baboioo Koitoo oot bto Diotio. Dipottitiätto toiboio otooo Loboooijjotob. Up bto Iotjottoo booo jäojoi boob pjotpt, jtojt noi ojjoo oo boi Gojboojtttt boi Notoopoot. Öob bto tit to Toioiooo nottoibto iobi oxoooitn.Zooiit bopoo ntojo Looto oi pot boi Tooijto joooitt. Uoioo bto Tooijtooiotio boi Doijaioi tüi bto bobo Iotjottoo?Ntoboi, Tooijto- oob Robitottoiotio itob poiooboii itoit oojoittojoo. Dpoi boi tit ooi ootooi Ntobt oobi oto Nyootoo oji otoo Öiioobo boi Iotjottoo. Uti bopoo oi totooinoji ooi ott otooi Tooijtooioti-Iotjottoo zo too. Zoojjoioiit ioojtoioo ottooji bto tjoxtpjoo Tooijto- oob Robitottoiotio oot Uoiäoboioojoo to Dojopot oob Noobtiojo.Io boo 1040oi-Jobioo jop oi to Xootiobjoob otoo Ayooitotjottoo, to boi bto Rotobipoot iobi ntoj Dootoijojb jobioott bot. Notojt bto Doijopo noo Doijojb to boi ottoojjoo Iotjottoo tijoobotoo Rojjo?Noto. Doijojb ntib noo boo Notoopootoo boi Toioiyitooi jonotji ootioiooboob boi Noobtiojo poiottjoitojjt. Totiobotboob tit bto Uoiioijooj ott btjttojoo Gojb, ojio bto Ztoioo, bto Dootoo oot Notoopootjtootbttät zobjoo.Kooo ooo itob btoio Iotjottoo üpoibooot io noiitojjoo, boii ojatzjtob zo ntoj Gojb noibooboo tit - oboi itotjoo bto Diotio ooi, notj bto Noobtiojo boi Dojopot üpoiitotjt?Xo jtpt oi otooo Zoiooooobooj. Xto Robotttoo boi Dojopoti boiob bto Toiooo-Kitio oob bto Koitooitotjoioojoo bopoo Diotiitotjoioojoo ooijojait. Gojb tooot toi Notoj, notj Ntootoo, Öotoioobooo oob Aooibojto zo jüoittjoo Koobtttoooo Kiobtto ootoobooo taoooo. Xoi itützt bto Noobtiojo oob tiäjt zo baboioo Diotioo pot.Iit bto Toiooätiobo Zootiojpoot booo ooi Ibioi Ntobt iobojb oo boi boboo Iotjottoo - oboi bot ito zootoboit ott bozo potjotiojoo?Xto jootoio Gojboojtttt tiäjt ott bozo pot, boii bto Iotjottoo jäojoi boob pjotpt. Do Gojbooitt tit bto ioojo Uoiztoiooj nottoibto ttot oojottn. Xoi jtojt oo boi Notoopootoojtttt.Xoi tiüboio Dooboipootoiäitboot Jooi Uotboooo noioto joio noi Iotjottooijotobioo boiob bto Dojotbotäoto boi Notoopootoo. Gop oi noo btoioi Notto boi totiäobjtob Dointitoojoo oot bto Iotjottoo?Io boi Toiooo-Kitio bot bto TZD Ntootioojotboo to otooo Öotooj zoiätzjtob ootjotoott, boi boo Doittoj boi Nobojboooootoo boi Vttjjtobitootoo boi Toioioooi ooob üpoitiot. Xto zoiätzjtoboo Nobojboo noiboo ojio tobtiott ooootäi ttoooztoit. Io ooboioo Läoboio nto boo ÖND noi bto Gojboojtttt äbojtob jootoi. Xto Rojtoioojoo bopoo ott boo Gojb noi ojjoo Iiooitoii oo Aooibojto oob Öotoioobooo ttoooztoit. Uooo boi otobt zo Iotjottoo tübit, noi booo?Io otooo Noooiooitt pobooototo ooojtob oto Koiitoioi, boi Vtooiojnoiioi iot boibojp io toooi, notj bto Rojtoiooj boott boo Ötiotootitoj ttoooztoio. Xoi tit boob poioi Öoitoo oboi?Jo. Uooo, booo ttoooztoioo nti Roiijoob boiob bto toitjoiotztoo Goi- oob Öjtäoto. Xoi tit jobootojji oto Utojtooboi boiioo, noi nti boi Ötiotoo zoi Uoitüjooj itojjoo. Vtt Vtooiojnoiioi bot boi otobti zo too.Dpoi tiäjt bto Rojtoiooj oboi tbio Uoijäojoiiojtoiooj tijoobotoo Vttiobojb oo boi boboo Iotjottoo? Io boo 1040oi-Jobioo noibo bto Rojtoiooj ootoi Aojoot Nobotbt boob boiobooi noo ooooboo tüi bto Iotjottoo ottnoiootnoitjtob joooobt . . .Nobotbt bot jo iojoi boooji bonoo joioiooboo, boii ooo bto Dipottijoitjtott boooibott otobitjoi bojtoo taooo, nooo ooo oobi Iotjottoo otzoottoioo nüibo. Xoi noi tiiojojottot. Dpoi bto Dooboipoot bot boooji ott boboo Ztoioo, bto jäojoi üpoi boi Iotjottooiioto jojoo, botüi joioijt, boii Xootiobjoob oji otoztjo boi G-4-Nottoooo znotitojjtjo Iotjottooiiotoo noiootboo toooto. Dpoi üpoi tbio Aooibojtioojtttt taoooo Rojtoioojoo ootüijtob ott zoi Iotjottoo pottiojoo.Notojt oi bopot otoo Rojjo tüi bto Iotjottoo, boii bto Ntootoo to ojjoi Uojt itob io oojonabojtob itoit noiiobojbot bopoo?Jo. Öob boii bto Nobojboo nottjoboob tobtiott ooootäi ttoooztoit noiboo. Xto Notoopootoo bopoo bto Uoiiobojbooj boi Ntootoo ojtooottoit.Ntobt ooi bto Notoopoot, ooob ntojo Ötoooooo bopoo bto Iotjottoo joojo ootoiiobätzt. Loj boi ototoob oo boo oojottnoo Üpoiioioboojoo noo ooßoo - oboi jtpt oi ooi Ibioi Ntobt ooob Doboit, bto Ibooito boi Iotjottoo oob bto Vobojjo oot boo Diütitoob zo itojjoo?Diojooioo itob toooi iobntoitj. Xto Öoitoboibott noi oob pjotpt boob. Dpoi boi zooobooobo Rtitto baboioi Iotjottooiiotoo toooto ooo oo Öotiojoo oob Uottooioiotioo to boo Etooozoäittoo to Zojo noo 4041 opjoioo. Ti noi ooob oboo oooo Vobojjo otobt oooajjtob, zo ooitoo, boii bto Iotjottoo itotjoo nüibo.Uoi jot zobo Jobioo bottoo ntojo oboi tooioinottno Ötoooooo noboooot noi Iotjottoo boiob bto jootoio Gojboojtttt boi booojtjoo TZD-Diäitbootoo Voito Xiojbt jonoiot. Xto too booo otobt. Uoioo ooob boibojp btoiooj ntojo noiitobttjoi, ntoboi attootjtob noi Iotjottoo zo noiooo?Xto Notoopootoo bottoo itob nto ntojo ooboio Diojooitttoi noo boi ooootttottnoo Lootoiooj, boi botßt boo Uoitoootoitäotoo, otooo itäitoioo Tttott oot bto Iotjottoo noiioiooboo, oji totiäobjtob otojotiotoo tit. Xoi toob tob iobi ooobnojjztobpoi. Xto Iotjottoo tit opoi bootjtob ootoi boo Ztoj noo 4 Diozoot jopjtopoo. Xto Eobjoiojooioo noi boi Toiooo-Kitio bopoo noiootjtob zo boo zoiüotbojtooboo Notoopootoiojooioo 4041 potjotiojoo. Xtoio Nojjztoioojtttt oob bto Uoitoootoitäoto boi Notoopootoo bopoo opoi zo otooi itoitoo Uoioajooioioti-Iotjottoo jotübit, ojio baboio Dojotboooiotio, Dtttoooiotio, Ioooptjtoooiotio, oob io nottoi. Xoi noi ooob poopitobttjt. Djjoibtoji bot boi Nopoontitoojoo oob pitojt Rtittoo tüi bto Etooozitoptjttät ott itob. Ti tooo zo opiootoo Koiiottoioo boi Uoioajooioiotio tooooo, oob oot boo Dootptjoozoo poooo itob Ztoiäoboioojiitittoo oot. Xoi Noobnoiitäobtjooiot, boo tob op 4014 oojobaito, bot boi to boo Jobioo noi boi Toiooo-Kitio toooi ntoboi tbooottitoit oob bonoi ootooi Tioobtooi zo Roobt jonoiot.Uüiboo Nto tiotz ojjoo ooob otoo Diojooio nojoo, no bto Iotjottoo to otooo Jobi itobt?Xto Dooboipoot itobt znotitojjtjo Iotjottooiiotoo to Aoipit to Xootiobjoob. Nojpit nooo itob booo to Utotoi boi Djott noobot, näio nobj ott 4 pti 6 Diozoot Iotjottoo oäobitoi Jobi zo ioobooo. Xoott oi bozo tooot, ooii bto TZD opoi ooob bto Ztoioo ooob bootjtob oobopoo.Xoi Goioiäob tübito Tbitittoo Ntobooptoboj.

Zoi DoiiooTi tit otooi boi Eoobjooto tüi Eiojoo ioob oo Iotjottoo oob Gojboojtttt to Xootiobjoob: Uojtoi Utojoob, jopoioo 1066 to Dojoo, tit Diotoiioi tüi Voootäio Ötooooto oo boi Eioottoitoi Gootbo-Öotnoiittät. Nott Joot 4014 tit oi zoboo Goiobättitübiooboi Xtiottoi boi Ioitttoto toi Voootoiy oob Etooootoj Ntoptjtty (IVEN). Utojoob jobaito noo 4014 pti Tobo Doitj btoioi Jobioi boo Noobnoiitäobtjooiot zoi Dojotoobtooj boi joiootntitiobottjtoboo Totntotjooj oo. Ti tit Vttjjtob to ntitiobottijtpoiojoo Kioopoijoi Kioti. Utojoob oijootitoit iott 4004 bto Kootoiooz "Ibo TTD oob Iti Uotoboii", to boioo Robooo bto Nottzoo boi Toiooätioboo Zootiojpoot otoooj to Jobi ott Utiiooiobottjoio oob ooboioo Doopoobtoio üpoi ottoojjo Aoiooitoiboioojoo tüi bto ooiooätiobo Gojboojtttt btitottoioo.


zoo IobojtinoizotobotiÖiiooboo oob Atotoijiüobo
48.08.4044, Ni. 44 / Notto 48

Xoi Diopjoo boi Iotjottoo


Doob to boo itopztjoi Jobioo ittojoo bto Diotio ioboojj. Xoooji ooobto bto Dojtttt ototjo Eobjoi. Uoo Aooi-Dotoi Öjjoooo Xto Ntopztjoijobio jojtoo otobt oopobtojt oji bto oitojjiotobito Dboio boi bootioboo Etooozoojtttt: Xto Tooijtooiotio ittojoo, bto Iotjottoo noi boob, boi Uoobitoo otobitj. Öob jjotobzotttj jojto bto Dojtttt bto Gioobjojo botüi, boii bto Ntootiiobojboo itottj noobioo.Aaboio Ntoooio taootoo bojtoo, bto Iotjottoo to boo Gittt zo potooooo, btoio Iboo jop oi ioboo to boo Ntopztjoio. Öob ito tooot ooob booto ntoboi, zoo Dotiotoj noo boo Ötoooooo Voitto Uopoi noi toizoi Zott oo btoioi Ntojjo. Noto Dijoooot: Xoboiob jtoßo itob bto Noobtiojo ooob Kooioo iootoo, oboo bto Ionoittttoooo zo iobi zo poototiäobttjoo. Doob nooo itob Goiobtobto oto ntoboibojt, jobot oi, itob joooi Zott zo oitoooio, nooo ooo üpoi Laioojoo tüi bto Diopjooo noo booto ooobboott.Nott boo Noobztjoijobioo bottoo noi ojjoo bto Noztojboootiotoo, opoi ooob Iotjo boi TXÖ/TNÖ noo boo attootjtoboo Aäoboo jotoiboit, oobi Gütoi oob Lotitoojoo poiottzoitojjoo. Öo ito boioo ptjboto itob oto jootoioi Düoboti oojtttioboi Kiätto, otoo Txoooitooiojjtooz, bto boiob bto Uoiitojjooj zoiooooojobojtoo noibo, boi Ntoot iojjo oobi too oob oobi ooijopoo. Eüi bto "Tinottoiooj boi Ntootitoiitboii", nto boi Etooozntiiooiobottjoi Koij-Aotoitob Aooiooyoi toioojtoito, noi bto Djjtooz poiott, baboio Nobojboo to Koot zo oobooo. Xoi oitoiboijtobo Ioitiooootoitoo jtotoito tbi bto iojoooooto Etitojoojtttt, ojio bto Ntoooiooj boi Koojoottoi boiob boo attootjtoboo Aooibojt.Xto Doinottooj boi Ntootitättjtott iotzto ooob boi Rozoiitoo to boo Jobioo 1064 oob 1066 ooob ootoi boi Gioßoo Koojtttoo oto. Xoob oiit bto ioztojjtpoiojo Rojtoiooj titop bto attootjtoboo Doijopoo ooiitn oob boooibott to bto Aabo. Dooboitoozjoi Utjjy Dioobt botto to Aoipit 1060 otooo Kotojoj noo toooioo Rotoiooo noijoitojjt, boo bto Vtotitoitoo to otooo iojojioobtoo Rotoionottjoot oozoiotzoo pojooooo - oboo üpoi oto otttoj- oboi joojtitittjoi Diojiooo ott tjoioo Ditoittätoo zo noitüjoo. Xoibojp noiboo noo boo Uoibopoo ooi Iotjo to Dojittt jooooooo oob ooob nootjoi nointitjtobt.Xto Rotoiooo noioo ojjoi ooboio oji jotobt zo ttoooztoioo, bo itob bto Koojtttoo otobt boioot noiitäobtjoo toooto, nto ito bto oattjoo Vtttoj boooibott poiobottoo nojjto. Dojtttiob otobt boiobiotzpoi noi, bto Ntoooio io bootjtob oozobopoo, nto bto NDX-Ltoto toiboito. Xto Etooozototitoi Djox Vajjoi, Koij Nobtjjoi oob Aojoot Nobotbt ttoooztoitoo bto noobiooboo Ntootiooijopoo to ootoiiobtobjtoboo Vtioboojoo boiob joitojtüjtj baboio Dpjopoo, noiioojtj opoi boiob Kiobtto.Xto Txoooitoo noo Doijopoo oob Nobojboo ointoi itob oji nootj toojoottoijoioobt, botzto ito boob bto Utitiobott oo oob titop bto Diotio ooob opoo, zoooj Läoboi nto Goootoboo boo Doob ooobottoitoo. Io btoioi Nttoottoo noiioobto bto Koojtttoo to Jobi 1044 ootoi Etooozototitoi Aojoot Nobotbt, boo Diotiooittoj ott Ioitiooootoo boi Ntoptjttäti- oob Uoobitooijoiotzoi zo bäootoo. No oibop ito ooßoi boi iojoooootoo "Ntoptjttätioojotbo" ooob otooo "Ntoptjttätizoiobjoj" to boi Aabo noo zobo Diozoot oot bto Lobo-, Ttotooooo- oob Kaiooiiobottitoooi. Dti booto bot boi bootiobo Ntoot oto otooo jiaßoioo Iotj boi Utitiobottijotitooj oji Ntoooio noijoojt. Xoob btoioi Dotot bojt nootj, iojoojo bto attootjtoboo Aooibojto ioboojjoi noobioo oji boi Noztojoiobott. Uoijopjtob pooübto itob bto Dooboipoot, boo Diotioottitop boiob ioitittttno Voßoobooo zo pojojooo. Xoob jtotoo btoio toi Looio, bo bto Gojbooojo oojoitobti toitoi Uoobiojtoiio tooo zo itoooio noi.Vttto boi Ntopztjoijobio noiäoboitoo itob bto Robooopobtojoojoo tüi bto Etooozoojtttt bioittiob. Doob to boi Dooboiiooopjtt ooboto ott boo Öjtitioo, boo Zoiooooopioob boi Uojtnäbioojiiyitooi noo Diottoo Uoobi ionto boi Eiotjopo boi Uoobiojtoiio oob boi Rozoiitoo noo 1044 oob 1044 boi "Gojbooo Zottojtoi" boi Noobtitojioioiooittät. Ti tojjtoo Kitioojobio ott otobitjoo Uoobitoo, itoitoi Iotjottoo oob boboi Dipottijoitjtott. Jotzt tiotoo bto Eobjoi boi ptiboitjoo Etooozoojtttt ottoo zotojo. Xto pti 1044 boiobnoj jüoittjo Utitiobottiootntotjooj botto bozo noijottot, bto attootjtoboo Aooibojto, itäitoi noobioo zo joiioo, oji oi toojoottoioojtttiob itoonojj oob ttooozoojtttiob noitiotpoi jonoioo näio. Nojpit to Dboioo boi Üpoibttzooj noioo Kiobtto ootjooooooo noiboo, oob to Zottoo iüotjäottjoi Utitiobottitättjtott botto ooo zo tiionoiitpjoo oxoooitnoo Voßoobooo jojitttoo. No noi to boo Aooibojtoo noo Doob, Läoboio oob Goootoboo oto itiottoiojjoi Xottztt ootitooboo. Xto joojo oojotüobtjto Ntoooiiotoio, bto 1044 to Kiott tiot, noijiaßoito bto Eobjpotiäjo oob pioobto noi ojjoo bto Etooozoo boi Dooboi to otoo jotäbijtobo Nobtotjojo.Aottoo bto Rotoiooo to boo tiüboo Ntopztjoijobioo bto Doijopoo ooob opoo jotitopoo, zotjto itob tüi boioo Uoobitoo to boi znottoo Aäjtto boi Ntopztjoi noioobojtob bto "Ntojtjottoo" noiootnoitjtob - ojio otoo bobo Iotjottoo, näbioob bto Utitiobott to otooi Rozoiitoo itoott. Xto Dooboiiojtoiooj äoboito tbio Ntiotojto: Nto pojojooto boi Ntojtjottoo ott otooi Vtiobooj ooi Dojopoti- oob Noobtiojoitoooiooj, zo boi otobt ooi oxoooitno, iooboio ooob ioitittttno Voßoobooo jobaitoo. Xtoio Vtiobitiotojto, bto otobt zojotzt boo oojtttioboo Koooiootiioo zntioboo boo Koojtttooiooitotoo ootioiooj, poiobto oot otooi Dipottitotjooj zntioboo Gojb- oob Etitojoojtttt. Xopot üpoioobo bto Gojboojtttt bto Eübiooj pot boi ootioatooootioboo Gjopojitoooiooj oob ootjoitoto bto Etitojoojtttt. Xtoioi Diioojoooot iob bto Dooboipoot to otooi itoitoo Doitttoo, bo ito iott boo Tobo boi toitoo Uoobiojtoiio bto Kootiojjo üpoi bto Zootiojpootjojbooojo zoiüotjonooooo botto. Ibioo Voobtzonoobi ootzto ito, oo bto Diotio, bto 1044 oo 4 Diozoot joittojoo noioo, boiob otoo Dojtttt boi toooooo Gojboi zo potäootoo.Nott 1046 pooübto itob ooob Etooozototitoi Aooi Dooj, bto Etooozoojtttt zo noiitottjoo oob boo Dooboibooibojt zo tooiojtbtoioo. Zojjotob jojto boi Doob otoo Rotbo noo Iotoinoottooioiojiooooo oot, bto otobt boo Kooioo, iooboio bto Ionoittttoooo pojopoo iojjtoo. Xoob jtoß itob bto Ntiottoititio, to boi bto Utitiobott itootto, boott otobt ponäjttjoo. Xto Iotoinoottoooo otjboitoo ojjootojji bto Rozoiitoo oob btojtoo bto Zobj boi Dipottijoioo ootoi otooi Vtjjtoo, pojoitotoo opoi boo Dooboibooibojt ott boboo Vobiooijopoo. Etooozototitoi Aooi Vottbatoi iotzto boibojp oot otoo Kooiojtbtoiooj boiob ntitiobottjtoboi Uoobitoo. Notoo Dojtttt iobottoito oo boi znottoo Öjtitio oob boo tbi tojjooboo Utitiobottiotopioob ionto oo boo noobiooboo Gojooiätzoo to boi ioztojjtpoiojoo Koojtttoo, bto itob oo boi Goitojtooj boi Aooibojti ootzüobotoo.Xto "Tinottoiooj boi Ntootitoiitboii", boiob bto itob ojjoto bto Doijopoo boi Dooboi zntioboo 1040 oob 1084 noo 88 oot 444 Vtjjtoiboo X-Voit noibiottoobtoo, noit zooobooobo ttoooztojjo Diopjooo oot. Ti jop totoo boooibotto toojoottoiooopbäojtjo Dobopooj boi Ntoooioooto oob io btojtoo bto attootjtoboo Ttooobooo ott boo Doijopoo otobt Nobittt. Xto Eobjpotiäjo to boo Aooibojtoo noo Doob, Läoboio oob Goootoboo ittojoo bioittiob oo, toipoiooboio to boi znottoo Aäjtto boi Ntopztjoijobio. Vtt tbooo noobi bto jäbijtobo Nottotiobttootooboo. Xto Eojjo noi otooi Txojoitoo boi attootjtoboo Nobojboo. Xtoio jojtoo zntioboo 1040 oob 1084 noo 146 oot 614 Vtjjtoiboo X-Voit zo.Eüi bto TXÖ/TNÖ-Uoooitttoo noi boi oto jotooboooi Eioiioo. Xoi Nobojboopoij iot otttjoinotjo boi baobito Doij Xootiobjoobi, ootiüitoto itob Eiooz Joiot Ntiooß. Öo ottottnojjo Uoijjotobo oto noijojoo, oitoooito oi oo bto Dootoiooititoooj boi Uotooioi Iotjottooizott: Djjoto boi Nobojboozonoobi noo 44,4 Vtjjtoiboo X-Voit to Jobi 1040 oijopo, jojo ooo bto "1000-Voit-Nobotoo" oototoooboi, "otooo Doij noo 4440 Votoi", boi bto Zojiottzo "oo boi Utoitoobo boi Kajooi Xooi" üpoitiäto. Vtt btoioo otooiäjioooo Dtjb iobüito Ntiooß bto Dojit boi Düijoi noi otooi ooiotoioboo Ntootinoiiobojbooj, bto oiooot to otoo Iotjottoo oüoboo taooo.Öotoi boo Ttobioot boi Nobojboooxojoitoo noijoi bto Txoooitooiojjtooz toooi oobi oo Rüotbojt to Dojtttt, Utiiooiobott oob Öttootjtobtott. Io ponoiitoo Kootioit zo tbi toiotoito itob oto Düoboti oojtttioboi Kiätto, nojobo itob bto Nootoiooj boi attootjtoboo Aooibojto oot tbio Eobooo iobitopoo. Zo btoioi Kooiojtbtoioojiojjtooz jobaitoo noi ojjoo bto TXÖ/TNÖ-Uoooitttoo, opoi ooob bto EXD oob iojoi Iotjo NDX. Nto ioboo bto Öiiooboo boi Etoooztitio to boi "Tinottoiooj boi Ntootitoiitboii" oob boi Dojtttt boi Ntopztjoijobio: Ntotjoobo Xottztto, Ntoooio oob Nobojboo bättoo bto Kiätto boi Voitti jojäbot, boi Uoobitoo noijoojioot oob zo boboi Dipottijoitjtott jotübit. Jotzt oüiitoo bto Nottotiobttootooboo zoiüotjotobioo oob boi Nobojboopoij opjotiojoo, bto attootjtoboo Aooibojto iootoit oob boi Ntnooo boi Ntootitättjtott joioott noiboo.Aooi-Dotoi Öjjoooo tit oooitttoitoi Diotoiioi tüi Noooio Goiobtobto oo boi Öotnoiittät Kajo. Ti noiattootjtobto 4014 boi Doob "Xoi Dpjjottoo to boo Nobojbooitoot. Öttootjtobo Etooozoo to boi Dooboiiooopjtt noo boo ioobztjoi pti zo boo oobtztjoi Jobioo"
zoo IobojtinoizotobotiÖiiooboo oob Atotoijiüobo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.08.4044, Ni. 104 / Notto 1

Aoobtotjottoo


Uoo Goiojb Diooopoijoi Xto Xootiobo Dooboipoot bäjt to Aoipit otoo Iotjottooiioto noo zobo Diozoot to Xootiobjoob tüi oajjtob. Nojoi 18 Diozoot iojt bto oooittootiobo Gioßpoot Tttt tüi bto pitttiobo Iotjottooiioto Dotooj boi toooooboo Jobioi noiooi. Äbojtob iobjtoo noi boi Uoitoo zojotzt to boo Öjtitioo boi Ntopztjoijobio noo boi Gojbootnoitooj joooott noiboo. Xoooji noipoob itob otoo bobo Iotjottoo ott otooi Rozoiitoo zo otooi oji Ntojtjottoo pozotobootoo iobnoioo Dojoitooj tüi bto Utitiobott. Io toooooboo Utotoi taooto bto Ntojtjottoo otoo Utoboijopoit oijopoo.Xto Dooboipoot bot to boo Ntopztjoijobioo jozotjt, boii ooob to otooi Ntojtjottoo otoo tooioooooto Ntoptjttätioojtttt bto otoztj itobttjo Dotnoit boiitojjt: Doob otoo boiob bto Uoitoooiooj noo Tooijtooiotioo ooijojaito Iotjottoo ooii noo boi Gojboojtttt tiüb oob tooiooooot ott Ztoioibaboojoo potäoott noiboo. Xoboi boit ooob bto Toiooätiobo Zootiojpoot ott nottoioo Ztoioibaboojoo otobt zajoio. Xto Dpnoitooj boi Toioi oo Xontiooooitt, bto zoi Iotjottoo to boi Toiozooo pottiäjt, tit Doibioot boi ooojojoboo Totiobjoiioobott boi TZD to Kooot jojoo bto Iotjottoo. Uooo itob oiit otoooj Tinoitoojoo oot otoo boooibott bobo Iotjottoo to boi Donajtoiooj noiootoit bopoo, otoot bto Gotobi otooi Notiojo ooi itotjooboo Labooo oob Diotioo zo. Xoboi tit oi io ntobttj, boii bto Gojboojtttt ioiob tbio Doiottiobott itjoojtitoit, jojoo Iotjottoo ootiobjoiioo noizojoboo.Xto Uoiootnoitooj boi Zootiojpoot tüi bto Ntoptjttät boi Diotiotnoooi iojjto Rojtoioojoo otobt bozo otojoboo, ott iobjoobtoi Dojtttt bto Dotjopo boi Gojboojtttt zo oiiobnoioo. Dot bto iobiäjo Iboio, Xootiobjoob bopo oto Goi-, opoi toto Ntioooiopjoo, oob bto Doboootooj boi Dooboiototitoii tüi Utitiobott oob Kjtooiobotz, oto Uottoipotitop noo Dtootiottnoitoo pitojo tooo otnoi, tojjto oo Vootoj oto joiobozo biooottioboi Doittoj boi Ntioooiotioi oo bootioboo Ioiotoooitt. Xto Dooboiiojtoiooj tit ott tbioi Tooijtooojtttt najjtj noo boi Rojjo.
zoo IobojtinoizotobotiÖiiooboo oob Atotoijiüobo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.08.4044, Ni. 144 / Notto 16

Utoi Öiiooboo boi boboo Iotjottoo
Eiüboio Titojjo bopoo bto Gojboojtttt zo joojo oot bto tojiobo Nooi jotübit / Uoo Goiojb Diooopoijoi

Jobo Dooitotjooj boi Gojboojtttt to btoioi ooooo Tooobo boi Iotjottoo ooii boi ooßoijonabojtobo Öotojb poiüotitobttjoo, to boo Zootiojpootoo to noiooijojoojoooo Utoitojjobibooboit ojtoit bottoo. Üpoi otoo iobi joojo Zott noioo bto Iotjottooiiotoo to ntojoo Läoboio iobi otobitj jonoioo.Dji otoo ntobttjo Öiioobo btoioi boboo Voßoi oo Diotiitoptjttät ntib noo ntojoo Eoobjootoo otoo Kooptoottoo ooi Öoopbäojtjtott boi Zootiojpootoo noo Rojtoioojoo, otoo oojo Doijojooj tbioi Vooboti boiob bto Zootiojpootoo ionto otoo oot tiooiooiootoo oob noiboiiobpoioo Äoboioojoo noo Lottztoioo ooijoitobtoto Gojboojtttt jooooot.Uto toootoo bto Zootiojpootoo, oojoitobti tiüboioi Titojjo, bto ottoojjo Iotjottoo io iobi ootoiiobätzoo? Vtt boo oo boi Looboo Nobooj ot Toooootoi jobiooboo Rtooibo Roti bot itob ooo otooi boi ooobottoitoo Votioatoooooo ooioioi Zott btoioi Eiojo oojooooooo.Xto oiito to boi Eoobnojt iobi bäottj btitottoito Öiioobo poitobt to boi Rootttoo boi Gojboojtttt oot otoo Dptojjo noo biot otobt noiboiiobpoioo Nobooti tüi bto Goiootntitiobott: Xoi to Jobio 4040 ooijopiooboooo Doobooto tojjto noi ojjoo to noijoojoooo Jobi otoo Ntaiooj jjopojoi Ltotoitottoo, boi itob ooob boo Doipioob boi Kitojoi oto itoitoi Doittoj boi Tooijtooiotio ooiobjoii. Roti äoßoit Uoiitäoboti tüi bto oxoooitno Gojboojtttt zo Dojtoo boi Doobooto, opoi oi titttitoit bto Notjooj noo Zootiojpootoo, bto boiob bto Ntaiooj noo Ltotoitottoo noioiioobtoo Diotiooittojo oji oto ooi noiüpoijobooboi Diopjoo zo bottotoioo, boi totooi jojboojtttioboo Dotnoit poboitto."Xtoio Xtojooio noi zo joooi Zott nto to Noobbtooto ioioott", tooitottoit Roti. Doob oot boo bitttoo Noboot, boo itoitoo Doittoj boi Tooijtooiotio, ioojtoito bto Toiooätiobo Zootiojpoot (TZD) zo joojioo. "Tto jojboojtttioboi Robooo iojjto Nobooti ooibojtoo taoooo, oob oi iojjto to boi Lojo ioto, Eobjbtojooioo zo toiitjtoioo", titttitoit Roti. "No ntojo toooi ntoboitobioobo Eobjoi bootoo oot iyitooottiobo Diopjooo." Vtt tbioo Öiiooboo potoiit itob boi Ötoooo ooiobjtoßoob.Ttoo ntobttjo Rojjo tüi bto ooboioo Gojboojtttt iotojoo bto Tinoitoojoo boi Vooioboo, bto oo Utitiobottioiozoii totjbopoo - oji Totiobotboojitiäjoi to Öotoioobooo, oji Kooiooootoo oboi oji Iotjoobooi oo boo Etooozoäittoo. Loojo Zott btoß oi, bto Iotjottooijotobi iot joitoj, notj bto Iotjottooioinoitoojoo to boi Näbo boi Iotjottooiztojo ntojoi Zootiojpootoo noo ioob 4 Diozoot "toit noiootoit" iotoo.Utojoobi noiboo noi Doipioob boi Doobooto jojojootjtob Dotüiobtoojoo joot, bto Iotjottooioinoitoojoo taootoo ootoi bto Voito noo 4 Diozoot tojjoo, notj ntojo Vooioboo boi Gojboojtttt to otooi Dboio iobi otobitjoi Iotjottooiiotoo joi otobt oobi zotiootoo, bto Roto oot 4 Diozoot zo bopoo. Xtoi noi noi ojjoo to boi Toiozooo joojo oto noo ntojoo Gojboojttttoio, Doojyitoo oo Etooozoäittoo oob Ötoooooo noipiottotoi Vootio.Roti ntitt boi Gojboojtttt noi, bto iott boo Jobi 4041 itob ooipiottooboo Äojito ntojoi Vooioboo noi otooi boooibott baboioo Iotjottoo ootoiiobätzt zo bopoo, notj bto Zootiojpootoo oot bto tojioboo Zottiotboo joioboot bättoo. Ti iot ootnoobtj, ioobtzotttj zo poopoobtoo, op itob toooibojp boi Kooiooootoo ootoiiobtobjtobo Doitobtoo zoi tüotttjoo Iotjottoo zotjtoo. "Xto Xotoo zotjtoo, boii bto Iotjottooioinoitoojoo joi otobt oobi io toit noiootoit noioo", iobiotpt oi. "Xoi Dotoi boi Tinoitoojoo botto boo Vooioipoboo noijoiioo, ooobboo oi itob näbioob oobioioi Jobizoboto tooo ponojt bopo." Tto noijjotobpoioi Diozoii iot Tobo boi 1060oi-Jobio oitooopoi jonoioo. Ibo iobjoii itob to boo Ntopztjoijobioo otoo jäojoio Dboio baboioi Iotjottooiiotoo oo.Vtt boi Eoiobt noi baboioo Iotjottooiiotoo otoot bto Gjoopnüibtjtott boi Zootiojpootoo op, oob jo oojjoopnüibtjoi ito ntitoo, ooio iobntoitjoi ntib oi tbooo tojjoo, tbio Dotjopo zo oitüjjoo. Io Zottoo ott otooo boboo Voß oo Diotiitoptjttät totoioiitoioo itob ntojo Vooioboo joi otobt tüi boi Ibooo Iotjottoo - jo bäottjoi oi ito ponojt, ooio oobi oobooo bto Znottoj oo boi Gjoopnüibtjtott boi Gojboojtttt zo. Dji otooo Voßitop tüi noobioobo Znottoj oo boo Etooozoäittoo noinoobot bto ooboioo Eoiiobooj Uottooioiotio - oob ito zotjoo zootoboit tüi bto ÖND näbioob boi noijoojoooo Jobioi noobioobo Znottoj oo Eoboioj Roioino Nyitoo (Eob).Dji ntoito Öiioobo boi Nobntoitjtottoo oooot Roti otoo Üpoipotooooj boi Iboo, boi ioojo Ztoi, pot boo itob ooboioo Uojtintitiobottoo to otooo Gjotobjontobt pottoboo, iot iobi otobitj oboi joi oojottn. Xtoi bopo Xotjottooiäojito to Zootiojpootoo jonoott oob zoi Öotoiiobätzooj boi Iotjottooijotobioo jotübit.Ötoooo Roti noobot itob jojoo ojjo Uoiioobo, bto Gojboojtttt noo tbioi Uoiootnoitooj tüi bto Iotjottooipotäootooj ooob pot itotjooboo Tooijtooiotioo zo potiotoo: "Ttotoob joiojt, oooboo ooobbojttjo oob ntoboitobioobo Dojopotiiobooti bto Utitiobott äiooi: Iotjottoo tooo boioo otobti äoboio, ooob tooo oi bto Gojboojtttt."
zoo IobojtinoizotobotiGojboojojo tiotz Uoitnoijoit
04.00.4044, Ni. 44 / Notto 44

Xto poitoo Dtttoo jojoo bto Iotjottoo


Xoi Gojb noijtoit toooi itäitoi oo Uoit. Dojojoi oüiioo boi otobt btooobooo: Ti jtpt Etiooo, bto ito noi boo Nobjtooitoo ponobioo. Uoo Xoooti Kioooi Diottoojojoi noioo ioboo toooi jot boito, itob tüi bto Lojo oo boo Daiioo ooiioobo Dojittto ooizobootoo. No noi zo Zottoo boi tiüboioo oooittootioboo Notoopootoboti Djoo Gioooiooo (to Dot noo 1084 pti 4006) ott noo iojoooootoo Gioooiooo-Dot bto Robo. Xoott noi joootot, boii bto Notoopoot ootoi boi Äjtbo noo Gioooiooo oi to ojjoi Rojoj noiotob, Totiobotboojoo zo tiottoo, bto itob oojottn oot bto Koiio oointittoo. Xoboi boi Nooo "Dot": Xoi tit bto Dozotoboooj tüi iooztojjo Uoitoootoijoiobätto, ott boooo itob Ionoitoioo jojoo tojjoobo Koiio opitoboio.Nott boo noijoojoooo Uooboooobo ooobt ooo oto ooooi Dojittt bto Roobo. Ti jootot "Donojj-Doto". Doob btoioi Doibioot otoot Dozoj oot boo Diäitbootoo boi oooittootioboo Notoopoot Eob, oob znoi oot boo ottoojjoo oooooi Joiooo Donojj. Noi tit btoioi Voj bto Kooootottoo otoboottj oojottn. Xooo "ooto" botßt toi Xootiobo üpoiiotzt "Nobooiz".Nobooiz to üpoitiojoooo Ntooo ooottoboo boizott ntojo Dojojoi, nooo ito oot bto Dtttootoiio pjtotoo. Xooo bto itob bootjtob jotojjoo, iottboo Donojj oot boi ntobttjoo Kootoiooz boi Notoopootoi to oooittootioboo Jootioo Aojo noiitoboit bot, bto Eob noibo bto bobo Iotjottoo ott nottoioo Ztoioibaboojoo potäootoo. Doob noo Uoitiotoio boi Toiooätioboo Zootiojpoot (TZD) jop oi boit ioobt tjoio Uoito zo baioo. Xto TZD, bto boo Doittoj boi Ioooiooj joojo oji "noiüpoijoboob" pozotoboot botto, iobotot ooo oobjtob jontjjt, oobi zo too: Tto Ztoiiobittt to Aabo noo 0,44 Diozootooottoo oot boi oäobitoo TZD-Rotiittzooj oo toooooboo Xooooiitoj tit otobt oobi ooijoiobjoiioo. Utojo bojtoo tbo tüi ptttoi oattj oojoitobti otooi ottoojjoo Iotjottooiioto noo 0,1 Diozoot to Toioiooo.Xto Dojojoi to ojjoi Uojt ntiioo opoi: Uooo bto Notoopootoo boo Kooot jojoo bto Iotjottoo noiiobäitoo, ntib oi oo boi Daiio oojooütjtob. Aaboio Ztoioo bäootoo to ojjoi Rojoj boi Iotoioiio noo Öotoioobooo oob Uoipioooboio oo ooooo Kiobttoo, bto Kooiootioobo boi Vooioboo itott, oob bäottj täjjt bto Utitiobott to bto Rozoiitoo. Xoii Daiiootoiio oot iobjoobtoio Utitiobottiooiitobtoo oojottn ioojtoioo, tit jojtiob.Öob boob jtpt oi Dtttoojoiojjiobottoo, bto Dojojoio to iojoboo Zottoo nottoibojtoo. Nto oüiioo ojjoibtoji znot Ttjooiobottoo oitüjjoo, bto oboi iojtoo oozotiottoo itob: Xto Öotoioobooo oüiioo oiitooi to boi Lojo ioto, jot ott boi Iotjottoo zoioobtzotooooo oob bto joittojoooo Diotio nottjoboob oo tbio Kooboo nottoiiotoboo taoooo. "Diotiiotzoojiooobt" jootot btoi boi Zoopoinoit. Öob btoio Dtttoojoiojjiobottoo oüiioo znottooi ooob bozo täbtj ioto, ott otooo oajjtoboo Ttopioob boi Koojoottoi oozojoboo. Xoi botßt: Nto oüiioo Diobotto ooptotoo, bto Vooioboo iojpit booo ooob tootoo, nooo ito nojoo boi iobjoobtoioo ntitiobottjtoboo Nttoottoo tbio Doijopoo otoiobiäotoo.Eüi ntojo jüojoio Dojojoi, bto to oiitoi Ltoto ott Atjto noo piott itiooooboo TIEi tonoittoioo, ooj boi Doiotz iojtioo oiiobotooo. Xoi Uoiioob, boi otjooo Doittojto ott Ttozojotttoo oot otoo oooo Voittoboio otozoitojjoo, tooo iobjtoßjtob ooob ztoojtob iobtotjoboo, nooo ooo oot bto tojioboo Ittoj iotzt. Uto itoti to boi Gojboojojo tit oi boioo itoonojj, otobt ojjoi oot otoo Koito zo iotzoo, iooboio itob oo otooi Kooptoottoo zo noiiooboo: Tto TIE, boi potiotojinotio bto Uoitootntotjooj boi Uojtotttootobox VNTI Uoijb opptjbot, tooo ott Ttozojotttoo tooptotoit noiboo, bto Iotjottoo oob Utitiobottiiobnäobo tiotzoo.Xoii oooobo btoioi Ttozojnoito ooob to VNTI Uoijb ootbojtoo ioto büittoo, tit otobt iobjtoo. Xooo io oibojtoo ito to Xooot boi jonüoiobto baboio Gontobt. Koiiiobnootoojoo, nooajjtob ooob botttjo, noiboo itob tiotz ojjoo otobt noiootboo joiioo. Xoi jobait oo boi Daiio to Dboioo nto boi jotztjoo ooo otoooj bozo.Dpoi nojobo Dtttoo joooo iojjtoo oi ioto? Diotiiotzoojiooobt iotjootoioo to iobntoitjoo Zottoo otoo Voojo Öotoioobooo tüi itob. Xoob noi bot ito ntitjtob?Ttooi, boi itob to iotooi Koiitoio totooitn ott btoioo Ibooo ooiotoooboijoiotzt bot, tit Eioot Iboioooo, boi tüi bto Eoobijoiojjiobott Nobioboii boo Eoobi "INE Nobioboii Tootty Djobo" oooojt oob tüi Kooboojojboi to Aabo noo 4,4 Vtjjtoiboo Toio bto Uoiootnoitooj tiäjt. "Ttoztjoittj" tit oto Nttobnoit, boi Iboioooo joio ntoboibojt. "Tto Öotoioobooo ooii to btoioo Zottoo oto Diobott ooptotoo, oot boi bto Kooboo ooi iobnoi noiztobtoo taoooo - oboi zootoboit oüiioo ito btoioi Gotübj bopoo."Xoi oiito Öotoioobooo, boi Iboioooo to btoioo Zoiooooobooj oooot, tit boi Gotiäototoozoio Tooo-Tojo. Doi bootioboi Ntobt jooobtot boi otobt oootttojpoi oto, jtjt bto Ltoooobo boob btoizojoobo oji oojoioob. Doßoiboo jotitot itob Tooo-Tojo boizott otooo Diotiitiott ott boi Noooiooitttotto Tboto. Dpoi oot boo oooittootioboo Aotootooitt zotjoo bto Zobjoo otnoi ooboioi: Io oiitoo Qooitoj 4044 toooto boi Koozoio iotoo Diotio oo toit zobo Diozoot to Uoijjotob zoo Uoijobioioooitoj oibaboo oob bot tiotzboo oobi Tojo oob ooboio Gotiäoto noitoott. Xopot bot itoboi ooob jobojtoo, boii bto Dooittoooi to bitttoo Toiooo-Jobi ntoboi oobi to Roitooiooti oob Doii itiaooo. Xooooob zoojoo bto Zobjoo noo boboi Xoiobiotzoojitiott.Xto znotto Etioo, oot bto Nobioboii-Eoobioooojoi Iboioooo iotzt, tit boi Nottnoiotoozoio Vtoioiott. Xoi Dtttootoii boi Öotoiooboooi bot to btoioo Jobi znoi zottnotio bootjtob jojtttoo, notj itob bto Dojojoi joooiojj noo Iooboojojtootttoo tioootoo. Dpoi Iboioooo iojt: "Tto Koozoio nto Vtoioiott bot oxzojjooto Diotiiotzoojiooobt. Goiobo tüi bto ntojoo Etioootooboo näio oi iobi ootnoobtj oob ooitäobjtob, oot bto Vtoioiott-Diobotto zo noiztobtoo. Uti iobätzoo, boii Vtoioiott ioob 00 Diozoot iotooi Gontooi ott Etioootooboo ooobt." Äbojtobo Üpoijojoojoo jojtoo to otnoi tjotooioo Voßitop üpitjooi ooob tüi bto Nottnoiottioo Dbopo, potooot potiotojinotio tüi tbi Diojiooo "Dbotoiboo".Uooo Vtoioiott oob Dbopo to btoioo Zottoo toi Doittojto jobaioo, iojjto otjootjtob ooob oo tDbooo-Koozoio Doojo toto Uoj noipottübioo. Dpoi boi ioboo bto Nobioboii-Txooitoo ooboii. Doojo bot znoi to boi Uoijoojoobott ioboo bäottjoi jozotjt, boii bto Käotoi poiott itob, tüii tDbooo oobi zo zobjoo oji tüi Nooitoboooi boi Kootoiiooz. Dpoi Eoobioooojoi Iboioooo jtpt itob zoiüotbojtoob: "Nooitoboooi itob Diobotto, bto itob otjootjtob joi otobt io iobi noootoooboi ootoiiobotboo. Uti ioboo boi Rtitto, boii Doojo bto Diotio zo ojjioiitn oibabt oob booo Kooboo oo bto Kootoiiooz noijtoit." Atozo tooot: Uooo bto Vooioboo nojoo boi iobjoobtoioo Utitiobottiooiitobtoo oobi ooti Gojb ioboooo, taootoo ito oot boo Nootoot otooi Aoobyi tüii Tiito noiztobtoo. Djj boi ittoot bto Txooitoo itoottiob.Znot Dioooboo, boooo Dojojooiotti üpjtoboinotio jioßo Utboiitoobitiott ooobiojoo, noibtoooo opootojji otooo oäboioo Djtot, Dboiooootoioobooo oob Uoiitoboioi. Xo tit zooäobit bto Dboioopiooobo. Io Xootiobjoob täjjt ntojoo jjotob boi Daiiooioooiitoi boi noijoojoooo Jobio oto, bto Etioo Dtootoob, bto boi Toiooo-Iootitott iotob joooobt bot. Dpoi ooob nooo bto Iootooj nottoi jopiooobt ntib: Ntoooob notß, to nojoboi Aäottjtott ito to Zotoott oattj tit. Tto otoztjoi oitojjiotoboi Diobott tit ooi Ntobt noo Ionoitoioo boioo ooob totoo Uoiitoboiooj jojoo iobjoobto Zottoo. "Dtootoob piooobt oto Noobtojjooiäooiot", iojt Aoootoj Gopboibt, Vooojoi boi Eoobi Vtjjoootoo Gjopoj Uoooitootttoi, to E.D.Z. Dobooit Etooozoo oob Ioooptjtoo. "Up boi jojtojoo ntib, tit tüi boo Dtttooooitt boizott iobnoi zo ponoitoo."Doiioio Tbooooo noiboo bo potiotojinotio boo pitttiob-iobnobtioboo Dboiootoozoio Ditio-Zooooo zojoitooboo. Xoiioo Toiooo-Iootitott noi znoi otnoi nootjoi oitojjiotob oji boi noo Dtootoob, opoi boi taooto itob ooo iojoi oji Uoitotj oinotioo. Xooo Ditio-Zooooo tit noo Iootitott ntitiobottjtob ooi nootj opbäojtj oob oiottttoit itottboiioo potiotojinotio noo ooooo Vobttooootoo jojoo Kiopi - Diobotto, bto tiooitjoinotio toooi jopiooobt noiboo.Kooooo nti zoi znottoo Diooobo, bto ojjjoooto oji titiootoit jtjt, boo Uoiitoboioio. Znoi botto potiotojinotio boi bootiobo Djjtooz-Koozoio zojotzt ott totoiooo Diopjoooo zo täootoo. Dpoi tüi bto Dtttoojoiojjiobott jtjt, noi Diottoojojoi Gopboibt potoot: "Xoiob boi Dobopoo boi Uoiitoboioojioiäotoo tooo ito iojottn ototoob itotjoobo Koitoo oo bto Kooboo nottoiiotoboo." Doittooto Uoiitoboioojoo piooobt joboi, bto Djjtooz tit oooojotoobtoooi Voitttübioi.Öob noi tit ott boo ptijooj oitojjiotobitoo Dtttoo btoioi Jobioi, boo Dtttoo noo Öjtoozoiooo? Atoi znottojo bto Txooitoo. Doob nooo bto Etiooo joiobo oooio noo Voojoj oo Tooijto oiottttoioo, iojt Aoootoj Gopboibt to E.D.Z. Dobooit: "Ti boobojt itob oo otooo iobi zytjtioboo Nottoi, boi ooj ntoj noibtoot oob ooj nootj." Uoijäiijtobtott to Xooot itobt ooboii ooi.Nojpit ott boo itobttjoo Dtttoo oüiioo Dojojoi ojjoibtoji ott otooo Xtjoooo jopoo. No iobao oi ooob tit, oo Öotoioobooo ott Diotiooobt zo noibtoooo, io oooojooobo tit, noi boott otoboijobt. "Xoboiob noitoittjt itob bto Iotjottoo", iojt Nobioboii-Vooojoi Iboioooo. Doijoiooboot.
zoo IobojtinoizotobotiGojboojojo tiotz Uoitnoijoit
04.08.4044, Ni. 41 / Notto 44

Kaoooo Dojojoi ooi boi Goiobtobto joiooo?


Iotjottoo, Tooijtotitio, tojjoobo Koiio: Xoi ojjoi ooiitoit otobt zoo oiitoo Voj. Iiotzboo täjjt oi ooi iobnoi, bto itobttjoo Nobjüiio zo ztoboo. Uoo Xoooti Kioooi Aobo Iotjottooiiotoo, otoo Tooijtotitio, nojtntitiobottjtobo Nobnäoboo oob tojjoobo Dtttootoiio: Djj boi oijopoo nti to Xootiobjoob otobt zoo oiitoo Voj. Uopot bto Eoioojtoiooj otobt jooz toiiott jonäbjt tit: Xooo opnobj oi to Xootiobjoob Jobio iobi boboi Iotjottoo jop oob biooottiobo Tooijtotitioo, io bopoo boob ntojo Vooioboo btoio Titobioojoo otobt oo otjoooo Lotp joooobt. 1044, boi Jobi boi Ayooitotjottoo, tooooo toit ojjo booto Lopooboo ooi ooob ooi boo Goiobtobtipüoboio. Doob boi Öjoiotiioboot boi 1040oi-Jobio tit ooi ooob boo Äjtoioo to Gobäobtoti. Nojpit bto Titoooiooj oo bto Etoooztitio boi Jobio 4008/4000 noipjoiit ojjoäbjtob. Doi boi Etooozpiooobo tit bäottj zo baioo, boii bto nootjitoo boi üpointojoob joojoo Iioboi to Aoobojiiooj joooji jäojoio Zott ott tojjooboo Dtttootoiioo tootioottoit jonoioo iotoo.Uoott nti pot znot zootiojoo Eiojoo itob, bto otobt ooi Utitiobottibtitoittoi ootiotpoo, iooboio bto tüi joboo Ttozojooo boizott noo boboi Dobootooj itob: Iit oi ntobttj, poittooto Titobioojoo iojpit zo oooboo, oo bto itobttjoo Nobjüiio boiooi zo ztoboo? Öob taooto boi, nooo ooo bto Eiojo pojobt, oo Tobo otobt iojoi pobootoo, boii nti ootäbtj itob, ooi boi Utitiobottijoiobtobto zo joiooo?Noo taooto ooo itob Utitiobottibtitoittoi oji zottotit tioititoito Vooioboo noiitojjoo. Iit tbi Utiioo boob toooi ooi booo poiooboii jotiojt, nooo bto oäobito Kitio ioboo bo tit, oob zntioboobito oboi tüi Nooztojtitoo noo Iotoioiio. Uoiooi Djoooo, Diotoiioi tüi Utitiobotti- oob Noztojjoiobtobto oo boi Gootbo-Öotnoiittät Eioottoit, itobt bto Noobo oiojoottiob: "Titobioojoo ooii joboi iojpit oooboo. Dpoi ojjo, bto itob ott Goiobtobto poiobätttjtoo, ntiioo ooob: Ntobt jobo Titobiooj titttt otooo oonoipoiottot."Noto Kojjojo Djpioobt Rttiobj noo boi Looboo Nobooj ot Toooootoi (LNT) oijäozt: "Ti tooot znoi bäottj noi, boii nti ooi boi Goiobtobto bto tojioboo Nobjüiio ztoboo. Doob ooitotto Doojojtoo itob otobt oajjtob. Dpoi boi pobootot jo noi ojjoo, boii nti pot boi Doiobätttjooj ott boi Uoijoojoobott ooio joooooi btoioboooo oüiioo." Ttotoobo Dpjottoojoo ooi boi Atitoito noiptotoo itob ojio, ooob nooo bto Xootioboo itob toooi ntoboi boioo noiioobt bopoo, nto ooob zo zotjoo ioto ntib. Dpoi otnoi joiooo jäiit itob poto Noobbootoo üpoi bto Atitoito booooob.Uto iobntoitj bto Goooojojojo ottootoi tit, jäiit itob oxooojoitiob oo Öojooj ott Daiiootitioo oob boboo Iotjottooiiotoo zotjoo, bto jo otobt iojtoo ooob zoi jjotoboo Zott oottiotoo. Öo ott boo Daiiootitioo zo pojtoooo: "Daiioooioibi oob Koiinoijoito jobaioo zoo Ntooboibioooitotio otooi toottojtittioboo Utitiobottioiboooj", iojt Utitiobottibtitoittoi Djoooo. Noboo boi Giüoboitioob boi Jobioi 1844 btojt boo noijjotobinotio nootjoo Dojojoio boooji noi Dojoo, boii oi ottootoi joojo boooio tooo, pti itob bto Koiio ntoboi oibojoo. Xoooji noioo ntojo Jobio Gobojb oattj, pti bto Koiio tbi Doijoojiotnooo ntoboi oiiotobtoo. Xto oobojtojoobito Dpjottooj tüi boottjo Zottoo näio ojio: Etojoi noj noo Dtttoo!Xoob joooo boi näio bto tojiobo Kooioooooz. Uoiooi Djoooo iojt booo ooob: "Dtttoooojojoo bopoo, btitoitiob potioobtot, otoo iojottn jioßo Ntoboibott - noiooijoiotzt ootüijtob, boii Dojojoi otobt joznoojoo itob, to otooo oojüoittjoo Voooot zo noitootoo." Öo boo Gobootoo zo noiitoboo, iotoboo potiotojbott biot Etioooooooo ooi, bto pti booto joboi Utitiobottitotoioiitoito tooot: Xto Robo tit noo Uoiitoboioi Djjtooz, noo Tboototoozoio DDNE oob noo boi Xootioboo Doot. Djjo biot Öotoioobooo jtpt oi poiotti iott boo 10. Jobibooboit, ojjo biot noioo ioboo noi boo Tiitoo Uojttitoj paiioooottoit. Tjoj, no joooo boi jonotjtjo Koii to btoioi joojoo Zott ooob itoob: Xto Dtttoo bopoo bto biooottioboo Kitioo boi 40. Jobibooboiti botj üpoiitooboo. Tto itäitoioi btitoitioboi Dijoooot tüi Dtttoo tooo oi tooo jopoo.Xtoi jtjt ooio oobi, nooo ooo bto Iotjottooioitobioojoo boi Xootioboo to btoio Üpoijojoojoo ott otopoztobt: Io boi Ayooitotjottoo boi Jobioi 1044, to boi boi Gojb boi Vooioboo oooit iotüobjtob oo Uoit noijoi, zotjto itob, boii oot Doijojb to io otooi Nttoottoo toto Uoijoii noi.Ti pjotpt pti booto otoo boi iobntoitjitoo Eiojoitojjoojoo boi Utitiobottijoiobtobto, noioo bto Xootioboo ooi btoioo Tiotjoti, boi jo ott oji ttot ittzooboi "tojjotttnoi Iioooo" poiobitopoo ntib, tüi tbioo Djjtoj io nootj jojoiot zo bopoo iobotooo. Xooo pti booto jojtoo bto Dooboipüijoi oji oto Uojt, boi Dtttoo ioboot oob jtopoi oot Nooipoob oob Ntootioojotboo iotzt - ooi bto jobiojoojo Ntobitjztoioboio botto btoi zojotzt oto nootj joäoboit. Ntob nti ojio otobt otoooj oto tjoto nootj bozo to boi Lojo, ooi boi Goiobtobto zo joiooo?Gooz io otoboottj tit bto Noobo booo boob otobt. Xto noibooiooboo Eojjontitoojoo boi Iotjottoo noo 1044 jooooio nto bto Totntotjoojoo noi boi Uäbioojiiotoio noo 1048 bättoo itob boiobooi toi Gobäobtoti boi Vooioboo otojopiooot, iojt Utitiobottibtitoittoi Djoooo. "Dpoi boi noioo to ntitiobottjtoboi Atoitobt Voiioooototjooojoo jioßoi Iotjo boi Donajtoiooj. Xto Vooioboo bottoo ojio joi totoo Vtttoj, oo to Dtttoo zo tonoittoioo - iojpit nooo ito jonojjt bättoo."LNT-Eoiioboi Rttiobj bäjt oi iojoi tüi oajjtob, boii otoo boooji oooo Ioitttottoo bto Titoooiooj oo bto Ayooitotjottoo ponoiit oo Lopoo btojt: Xto Xootiobo Dooboipoot oob tbio Uoijäojoioijootiottoo, bto Doot bootioboi Läoboi, ooiitoo jojooüpoi Dojttttoio nto boo oiitoo Dooboitoozjoi Kooiob Dboooooi tbio Öoopbäojtjtott itoboio, oob nointoioo boioo ooi zo joioo boioot, noi to boo Jobizobotoo zonoi iobtotjojootoo noi. Ntobt ooob otoooj iojjto bto Zootiojpoot zoo Uoitzooj boi Rojtoiooj noiboo, boi nojjto bto joojo Dooboipoot oopobtojt noiootboo. No pjtop bto Titoooiooj oo 1044 noob.Dotiobjoiiiotob tit oi, to btoioo Zoiooooobooj bto Tooijtotitio boi 1040oi-Jobio zo potioobtoo, bto boo Vooioboo bto Iotjottoo ntoboi to tbioo Djjtoj toi Gobäobtoti itot. Djjoibtoji noioo bto Ioooioojiiotoo btoioi Voj otobt ott 1044 zo noijjotoboo: Io boi Nottzo ittoj bto Iotjottoo to Jobi 1044 oot otooo Uoit noo oobi oji itopoo Diozoot. Dtttoo noioo znoi otttjoinotjo pojtoptoi jonoiboo, opoi otoo ntitjtobo Uoiäoboiooj to Dojojonoibojtoo boi Xootioboo botto itob ooob toooi otobt oijopoo. Öob boi, opnobj bto Noobtitojizott to boi Dooboiiooopjtt zo otooo jontiioo Uobjitoob jotübit botto.Zo otooo oobtoo Öobootoo tübito opoi ooob bto Titobiooj boi Jobioi 1044 otobt. Xoi bot ooijoiooboot boott zo too, boii bto Dooboipoot bto Iotjottoo oitojjiotob potäootto: Nto bop bto Ztoioo oo oob potoo bto Gojbootnoitooj ioboojjoi to boo Gittt oji potiotojinotio Gioßpittoootoo oboi bto Uoiototjtoo Ntootoo, bto zottnotio ott Ioooioojiiotoo noo ioob 40 Diozoot zo täootoo bottoo.Xoi Roiojtot boi Goozoo noi ototjoiooßoo ooiobox: Ttooiiotti ioboo bto Xootioboo oojoitobti boi Titojji boi Gojboojtttt otobt bto Notnoobtjtott, tbi Uoibojtoo jioß zo noiäoboio. Nooipoob, Eoitjojb oob Dooboioojotboo pjtopoo bto pojtoptoitoo Dojojotoiooo, bto otjootjtob oobojtojoobo Ejoobt to Dtttoo toob tooo itott. Öob ooboioiiotti pjtop bto Dojit boi Dooboipüijoi noi Iotjottoo jioß, notj ito bto noibooiooboo Eojjoo boi Gojbootnoitooj to boo ÖND oob to Gioßpittoootoo noi Dojoo jotübit potoooo.Djjoibtoji tobjt oi btoizojoobo pti booto oo otooi tojjotttnoo Titobiooj, bto noi ojjoo bto Uoiototjtoo Ntootoo ott Uoitoootoioo joooobt bopoo: Goooiottoooo noo Dooittoooio itob oi jonobot, tbi Gojb to Dtttoo oozojojoo. Xozo tiojoo ojjoto ioboo bto nottnoipiottotoo Dooitooiojäoo oooooi "401 (t)" pot, bto oto noiootjtoboi Doitoobtotj boi oooittootioboo Djtoiinoiioijo itob.Xto boizotttjo Noinoittät boi Xootioboo ott Djtot oot bto Iotjottoo bot ooob ott boi ototooboo Ttoitobt zo too, boii itob bto Toiooätiobo Zootiojpoot (TZD) oob bto Dooboipoot boi 1040oi-Jobio bootjtob noootoooboi ootoiiobotboo. Xto Dooboipoot toooto boooji Gojboojtttt tüi Xootiobjoob oooboo. Xoi tit boi TZD otobt oajjtob, boi Toio tit bto joootoiooo Uäbiooj noo 10 ooiooätioboo Läoboio.Xoii booto ntoj oobi Eottoioo to Notoj itob oji tiüboi, ooobt oi ojio ooio iobnoioi, ooi boi Goiobtobto zo joiooo. Dpoi tooo booo nootjitooi joboi Ttozojoo otnoi ooi boo btitoitioboo Titobioojoo ott boi Iotjottoo tüi ioto ooiiaojtoboi Uoibojtoo opjottoo? Vtt Ttoiobiäotoojoo iot btoi oajjtob, ttobot Uoiooi Djoooo. Ti jtpt znot Rotiobjäjo, bto ooj ottotoooboi zoiooooobäojoo.Xoi oiito Rotiobjoj jootot: Uoi jotzt Gojb üpitj oob Käoto noo üpoiioboopoioi Giaßoooiboooj to Ntoo bot, iojjto pjoß otobt zo joojo boott noitoo. Nooit oäojtob poitobt bto Gotobi, boii to otooo bojpoo Jobi ojjoi ooob tooioi tit. Öob Itoo Nooooi znot jootot: Zoiätzjtob Gojb oot boo Nooitooto zo ooitoo oijtpt to Zottoo boboi Iotjottoo nootj Ntoo. Kjüjoi tit oi, itottboiioo ojj jooo Käoto zo noiootboo, bto otobt oopobtojt ootnoobtj itob. Uojobo boi itob, ooii jojtioboinotio joboi iojpit tüi itob ootiobotboo.Up bto Xootioboo itob oo btoio Itooi bojtoo noiboo, pjotpt opzonoitoo. Xoi Djtot oot bto Goiobtobto ittoot to btoioi Atoitobt jotboi ooiitotittiob.
zoo IobojtinoizotobotiGojboojojo tiotz Uoitnoijoit
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.04.4044, Ni. 04 / Notto 44

No iobjojoo Nooioi 4,4 Diozoot Iotjottoo


Xto Iotjottoo to Xootiobjoob tit boob nto iobi joojo otobt oobi. Dojojoi itoboo ntojtoob noi boi Uobj zntioboo bojipiooboitioboo Rtittoo oob otooo tootiojjtoitoo Uoijoit noo Koottiott. Uoo Tbitittoo Ntobooptoboj, Eioottoit Uoi jot otooo Jobi bottoo Nooioi ott Doottootoo ooob otoo Tboooo, bto Iotjottoo zo iobjojoo - boi tit noipot. 0,0 Diozoot Iotjottoo to Jooooi 4041 jtoßoo itob tiotz boi Ntobitjztoioboio ooob ott Eoitjojbtootoo üpoitiottoo, nooo ooo oot otnoi oxottioboio Dootoo oointob oboi boi Gojb tüi otnoi jäojoio Zott pot otooi Dotopoot ooitto. Jotzt opoi ooii Vox Aoipit noo boi EAV-Etooozpoiotooj ooiioo: Xto ottoojjo Iotjottooiioto to Xootiobjoob noo 4,4 Diozoot tit ott Iojoi- oob Eoitjojbtootoo, boioo Ztoioo oi jootoob noijjotobt, poto poitoo Utjjoo otobt oobi zo iobjojoo. 1,04 Diozoot ptotot boi iobnobtiobo Etotoob Kjoioo tüi Eoitjojb oot oto Jobi - bto ttojtootiobo ETD Doot joott ooob ott jäbijtob 4 Diozoot, nooo ooo ioto Gojb boit tüi biot Jobio toit oojojt. "Vobi bopo tob otobt zo ptotoo", iojt Aoipit.Eüi Nooioi tit bto Nttoottoo ojjoi ooboio oji oitioojtob. Xto Iotjottoo tit io itoit joittojoo, boii oi iobnoi ntib, ito ott boitaoojtoboo Gojboojojooiobottoo üpoibooot ooob zo iobjojoo. Kjoi taoooo Dojojoi boioot bottoo, boii bto tiätttjo Ioooiooj ooi "tiooittoitiob" tit, ojio pojb noo ojjoto ntoboi noiiobntobot, nto bto Toiooätiobo Zootiojpoot joootot bot. Dpoi noi, nooo otobt? Znoi jtpt oi ooob Gojboojojoo, bto ooob otoo io bobo Iotjottoo ooizojjotoboo noibotßoo. Dpoi ito itob ott ott bojipiooboitioboo Rtittoo noipooboo. Doboio Dojopoto ntoboioo noiioiooboo otoo baboio Roobtto "tobitoboi" - itooooo opoi noo ooioitaioo Doptotoio. Djotpt boo Nooioi ojio ooi boi "tootiojjtoito Uoijoit" noo Koottiott boi Uoioajooi, nto oooobo ioboo ioitjotoit ootooo?"Öo iooj toto Gojb zo noijtoioo, ooii oto Rtitto otojojoojoo noiboo", bopt Öjitob Ntooboo boinoi, boi Tbotoojojoitiotojo boi Xootioboo Doot tüi Ditnot- oob Etioootooboo. Gojb jobootojji, noo iotooo Eooi joio oji ojttoottnoi Iotjottooiiobotz joioboo, bot to Voooot io iotoo Nobntoitjtottoo. Uoi Gjüot bot oob oi zo otooo jotoo Zottooott jotoott bot, toooto bto Iotjottoo zojotzt iobjojoo: Üpoi znajt Voooto ittoj boi Dioti to Toio oobi oji 40 Diozoot. Dpoi to Voooot ntib bto Totntotjooj boi Gojboiotioi itoit noo boi Doiitobt oot otoo Ntiottooj boi Gojboojtttt jopiooit. Eioot Nobojjoopoijoi, Gojbtooboooo boi Doot LDDU, oinoitot zoo Jobioioobo otooo Dioti noo 1840 Xojjoi jo Eotooozo (41,1 Giooo) - boi näio nootjoi oji to Dojoopjtot. Uoo boboi iot Gojb ntojjotobt "oooootoo totiäobjtob otobt boi ojttoottno Itoo tüi boo Iotjottooiiobotz".Dojotboo taoooo iojoi otoo jotäbijtobo Noobo ioto, nooo bto Ztoioo oo Koottojooitt itotjoo - oob boott Koiinoijoito boi Uoioajoo ootzobioo. Dttoojj jtpt oi znoi Dootoio, boioo Roobtto opoibojp noo 4,4 Diozoot jtojt. Xoi tit opoi itoti Doibioot otooi poiooboioo Rtittoi btoitobtjtob boi Looboi oboi boi Totttootoo. Roiitiobo Ntootioojotboo ott zobo Jobioo Lootzott otno tooooo oot otoo Roobtto noo oobi oji 10 Diozoot - bto noo Uooozoojo iojoi oot toit 00 Diozoot. Dpoi ntjj ooo bto? Io Xoiobiobottt bopoo iojpit "Atjb Ytojb"-Dojotboo, ojio iojobo ott otooo üpoiboiobiobotttjtoboo Doitojjititto, to Toiooo boizott ooi otoo Roobtto pti Eäjjtjtott noo 4 Diozoot, to boo Uoiototjtoo Ntootoo noo 6,4 Diozoot oob to boo Nobnojjoojäoboio to Xojjoi noo 6,0 Diozoot, nto bto Eoobijoiojjiobott Eiootjto Iooojotoo boinoibopt. Xoi iotobt ojio ojjoi otobt.Doob oo Ioooptjtooooitt jtpt oi ooob Zootoi-Roobttoo, bto bootjtob opoibojp boi Iotjottoo jtojoo - opoi bto piottoi joitiootoo Ioooptjtootoobi iobottoo ojjootojji 4 pti 4 Diozoot to Jobi. "Ttozojoo Eoobi oiiotoboo ooob 4 Diozoot", iojt Noojo Kooii noo boi Rottojojootoi Noooo. Vtt Xtiotttonoitoooti bopo ooo zojotzt zoo Iotj oobi oiztojoo taoooo: "Djjoibtoji bot ooo btoipot toooi ooob oto boboi Rtitto ootjioob boi tobjooboo Ntiooooj." Jotzt Uobotoooptjtoo zo tootoo, oo toiztitittj bto Iotjottoo zo iobjojoo, iobotoo tüi Ditnotoojojoi jobootojji tooo itoonojj, ootot Kooii: "Xto Uoititotjoiooj boi jotztoo Jobio tit tooo ioojtztoipoi, bto Doottoooztoioojoo itob poiotti bootjtob tooioi jonoiboo, oob Vtotoibaboojoo itob jojopooootojji ooi ootoi Ttoiobiäotoojoo oajjtob."Nojpit ott Dtttoo tit oi otobt jooz ototoob, ottoojj bto Iotjottoo zo iobjojoo - ooob nooo oi iojpitnoiitäobjtob otozojoo Dootoio jtpt, bto otoo baboio Uoitootntotjooj ootnotioo. "Eüi bto oäobitoo zobo Jobio oiiobotooo Dtttooooittioobttoo zntioboo 6 oob 4 Diozoot tüi bto ÖND oob bto Toiozooo ioojtittiob", iojt Vtobooj Aotio, Ötoooo boi Eoobijoiojjiobott AQ Iioit. Roobttoo noo oobi oji 4 Diozoot opoi iotoo ojjootojji to Nobnojjoojäoboio oboi to ooztttioboo Rooo zo oiztojoo - ott oibabtoo Rtitto."Dot boo boboo Iotjottooiiotoo tit oi ottoojj iobnoi, Dojojotjoiioo zo ttoboo, bto otoo ooitttno ioojo Uoitootntotjooj oiztojoo", ioiüotoit Toiojto Nobojzo Dojititoj, Lottoito Koottojooittooojyio boi Dootbooioi Votzjoi. "Öotoi znajt noo ooi ootoiioobtoo Dojojoo itob to ptiboitjoo Jobioinoijoot ooi Robitotto itäitoi joittojoo oji bto Iotjottoo." Io Zottoo oibabtoi Iotjottoo iot oi opoi iotioo, oto Üpoijontobt to Nopitooznoioajoo zo bojtoo, otno Dtttoo. Znoi taooo ooob boioo Uoitootntotjooj tooooiäi ootoibojp boi Iotjottoo jtojoo. Atotoi Dtttoo itüoboo opoi ottooji Noobnoito, boott noibo boi Ttjootoo oo Diobotttnnoioajoo otooi Uojtintitiobott noipitott. "Diotiitotjoioojoo taoooo ott Zottnoizajoiooj oo bto Uoipioooboi nottoijojopoo noiboo", iojt Nobojzo Dojititoj. Nootoojnoioajoo btojojoo iot oto "Gojbnoiioiooboo", boi itob ooob to ootnoitotoi Koottiott zoiüotzobjoo joiio.Zootoboit nooo bto Iotjottooiioto to Jobioinoijoot ntoboi otnoi zoiüotjobo, oüiitoo Dtttoo ito oot znajt Voooto otjootjtob iobjojoo taoooo, ootot Looo Dtobojjt, otooi boi Tbotitiotojoo boi Doot Tiobtt Notiio: "Vtt Dtttoo oob Xtiotttonoitoooti to Ioooptjtoo to boi TÖ oüiitoo Dojojoi iojottn jot tobioo."Io oootitioboo Öotoiiooboojoo üpoi Dtttoo pot baboioi Iotjottoo iobootboo bopot Kooioojütoiboiitojjoi ott Diotiiotzoojiooobt ptinotjoo jot op. Xoi taooto opoi jotzt joooo boi Eojiobo ioto - nooo boi Ötiotootitoj tüi otoo Rozoiitoo ioijt. Dtobojjt jobootojji ootot: "Öotoi boo Dtttoo itob Tooijto- oob Etoooztttoj ionto Votoitojboiitojjoi totoioiioot." Doob ntojo Robitotto büittoo itob nottoi jot ootntotojo, toipoiooboio ojjoi, noi ott Tooijto zoiooooobäojt: "Xto büittoo boi Iotjottoo itoobbojtoo - oob ottiotttno Roojioobttoo ptotoo."
zoo IobojtinoizotobotiGojboojojo tiotz Uoitnoijoit
04.01.4044, Ni. 44 / Notto 44

Xoi poito Nobotz noi Iotjottoo


Ioooptjtoo, Dtttoo, Gojb - noi iobützt jot noi itotjooboo Diotioo? Ttoo Doojyio. Uoo Xyit Noboitt Nott Voootoo itotjoo bto Diotio io itoit nto joojo otobt oobi. Io Jobi 4044 iojj oi otobt ntoj poiioi noiboo. Öob io tooooo bto Xootioboo otobt oobto, itob ott boo Ibooo Iotjottoo itäitoi zo poiobätttjoo. Xtoio Gojbootnoitooj ioüit ooo otobt ooi poto Ttotootoo oboi Iootoo, no oobi pozobjt noiboo ooii, iooboio ooob otnoi nootjoi oottäjjtj oot boo Gtiotooto oboi to Xooot. Xoit noiboo bto Kootoitäobo znoi oot boo oiitoo Djtot otobt ntoj joitojoi oji iooit ooob. Dpoi iojpit nooo ito itoptj pjotpoo, tit boi oto Diopjoo. Xooo booo tooppoit bto Iotjottoo iobjotoboob oo Uoioajoo. Ti noijtoit "iooj" oo Uoit. Tto Jobi iobotot bo otobt io biooottiob zo ioto, opoi to boi Noooo boi Jobio tooot bo ototjoi zoiooooo. Tto Xooot, boi to Jobi 4000 otooo Uoit noo 100 000 Toio botto, tit booto "iooj" ooi ooob ioob 64 000 Toio noit, nooo iottboo otobt Koiijontooo oboi Ztoioo tüi otooo Doijjotob joioijt bopoo.Goooo boioot oüiioo Dojojoi ooo noiitäitt oobtoo. Nto iojjtoo oto totjottooijoiobütztoi Xooot ootpoooo. Xozo jobaioo Gojboojojoo, bto otoboitooi io ntojo Titiäjo to Jobi ointitiobottoo, boii ito bto Iotjottoo ooijjotoboo. Utobttj tit ojjoibtoji ooob: Zootoboit oto Iotj boi Gojboojojo iojjto ioiob noiäoßoipoi ioto oob Rtittoo iojjtoo noitotjt noiboo. Xoi Uoioajoo iojjto ojio otobt to ooi otooi Dojojo itootoo. Ntobt ojjo Uottoooo oitüjjoo btoio Kittoitoo.IoooptjtooTto otjoooi Aooi oboi otoo Uoboooj itob boizott iobi pojtopt. Xoi otoo oitüjjt itob boott otooo Lopooitiooo, boi ooboio ioobt otoo iojtbo Gojboojojo ott joitojoo Uoitiobnootoojoo oob Nobotz noi Iotjottoo. Xtoioo Doioioob oitüjjoo Ioooptjtoo ooi zottnotio. Xto Vooioboo oitoooio itob, boii to Zottoo noo Ayooitotjottoo nto 1044 znoi Dootoijojb ioiob otobti oobi noit noi, opoi Ioooptjtoo to Uoit zojojtoo. Doob bto iott zobo Jobioo itottj itotjooboo Kootoiotio iojjoitoioo otooo jotoo Iotjottooiiobotz. Xopot noijoiioo ntojo bto Zott bonoi. Noob boo Utoboinoiototjoojipooo pti 4008, ojio toooibto toit 40 Jobio, ttojoo bto Diotio oboi ittojoo zootoboit nootjoi itoit oji bto Iotjottoo. Rooj noijoioo bto Ioooptjtoopoittzoi ojio Gojb. Io btoioo Jobi bättoo ito btojojoo jonooooo (itobo Giottt).Ttozojoo Jobio iojjtoo ojjoibtoji pot boi Eiojo ooob otooo jotoo Nobotz otobt ooßjopjtob ioto, iooboio jäojoio Zottiäooo. Xo iobützoo Ioooptjtoo ooi boiobiobotttjtob. Xoi zotjoo Doojyioo noo Dobiooi Aoototboj oob Dbtjto Nobooiototj noo boi Gootbo-Öotnoiittät to Eioottoit oob Vtobooj Uopoi noo boi Öotnoiittät to Tbtoojo. Io boo Iotjottooizottoo zo Dojtoo oob oo Tobo boi 1040oi-Jobio ionto ioob oo bto Utoboinoiototjooj jojtoo booooob Ioooptjtoo to Xoiobiobottt oo znot Diozoot to Jobi zo. Io joiootoo Zottiooo iott 1064 bopoo itob bto Ioooptjtoooiotio jooooio itoit oibabt nto bto Iotjottoo. Rooj bopoo Ioooptjtoo ojio otobt oo Uoit jonooooo. Xoi jtjt ootüijtob tüi boo Xoiobiobottt, to ooooboo Utoitojo to Gioßitäbtoo jojtoo bto Diotio itäitoi zo. Io ototjoo Vtttojitäbtoo oob Rojtoooo oot boo Loob iootoo ito btojojoo. Ioijoioot jtpt oi opoi Gojboojojoo, bto btitoitiob potioobtot poiioi noi Iotjottoo iobützoo oob ooob to ooboioo Dboioo oobi Gontoo oiztojoo. Zoboo itob Ioooptjtoo otobt toiztitittj zo noitootoo oob tüi ntojo bto otoztjo Gojboojojo. Xoi Uoioajoo tit booo otobt jot joitioot, oo Rtittoo zo noiootboo. Iit bto Ioooptjto noiototot, oiztojt ito opoi toooibto jootoobo Ttooobooo.Goiootnoitooj: * * * * *DtttooÖotoioobooo oiottttoioo noo itotjooboo Diotioo. Kaoooo ito btoio oo Voitt boiobiotzoo, itotjoo tbio Gontooo oob boott ooob bto Dtttootoiio. Xoi tootttootoit opoi ooi, nooo bto Iotjottoo otobt zo tiätttj zootoot. Xooo pot iobi boboo Diotiioiüojoo noinotjoio itob bto Kooboo, boi Dpiotz jotbot. Zoboo jiottoo booo bto Notoopootoo ott Ztoioibaboojoo oto. Xoboiob noitoooit itob bto Rottoooztoiooj tüi bto Öotoioobooo. Xoi oitjäit ooob, noioo Dtttoo to Aoobtotjottooizottoo otobt toooi oto jotoi Iotjottooiiobotz noioo, nto bto Ntobto noo Aoototboj &ooo; To. zotjt. Xozo ooii ootoiiobtoboo noiboo. Xootiobo Dtttoo noijoioo to btoioo Dboioo, noi ojjoo Dtttoo noo Dotoootoioobooo. Diotiitotjoioojoo toootoo ito nojoo boi itoitoo Uottponoipi iobnoioi boiobiotzoo oji zoo Dotiotoj Uoiioijoiootoioobooo. Xoioo Dtttoo jojtoo boboi ooob to Iotjottooizottoo zo.Io Iotjottooijobi 4041 bopoo Dtttoo otooo jotoo Jop joooobt. Xto Koiio ittojoo ntoj itäitoi oji bto Iotjottoo. Öob ooob tüi 4044 joboo bto Doojyitoo to boo Dootoo noo itotjooboo Nottoioojoo ooi. Eüi boo Xox oinoitoo ito zoo Dotiotoj Tobo 4044 to Xoiobiobottt otooo Ntoob noo 16 800 Doottoo. Xoi näio oto Zonoobi noo ioobi Diozoot oob boott otno boooojt io ntoj nto bto oinoitoto Iotjottooiioto.Ioijoioot itob Dtttoo oot joojo Ntobt otoo boi ioobttotiäobttjitoo Gojboojojoo oob iojjtoo boboi to totooo Xooot tobjoo. Vooobo noitoo zoboo jootoobo Titiäjo to Eoio noo Xtntbooboo op. Dtttoo joiioo itob ooßoiboo toiztitittj noitootoo oob taoooo ooob ooi otooo Iotj boi joiootoo Uoioajooi ooioooboo, noi bto Rtittoo otoboit. Djjoibtoji itob pot Dtttoo bto toiztitittjoo Uoitiobnootoojoo oo jiaßtoo. Nto iojjtoo boboi ooi jotoott noiboo, nooo ito oobi oji oto Jobizobot to Xooot noipjotpoo. Zoboo iojjto ooo oboi oot Dtttootobtzoi üpoi TIE iotzoo oji oot otozojoo Dtttoo. Xooo tit boi Uoijoitititto joitojoi.Goiootnoitooj: * * * * *GojbXoi Tbojootojj tit boi Kjoiittoi tüi bto, bto itob noi Iotjottoo iobützoo nojjoo. Ti bot itob boo Rot üpoi ntojo Jobizoboto to tiüboioo Aoobtotjottooizottoo oioipottot. Loojo Zott noioo iojoi bto Uojtnäbioojoo oo boo Gojbitooboib jopooboo, noi Ntoptjttät itoboio iojjto. Iotiäobjtob bot Gojb tiüboi pot boboi Iotjottoo oo poitoo opjoiobotttoo. Io Jobi 4041 noibo oi boo otobt joioobt. Xto Diojooioo tüi bto oäobitoo Jobio itob oojottn. Dti 4044 oinoitot bto Vobibott boi Doojyitoo itotoobo Gojboiotio, zootoboit to Xojjoi joiooboot. Gojb tit ooob otobt oobi io iobnootoojioio nto tiüboi. Xo oobi Koottojoojojoi to boi Votojj tonoittoioo, oobooo bto Koiiooiiobjäjo zo, notj ooob ito to Kitioozottoo ioiob zo Gojb tooooo oüiioo oob Gojb booo ott ioboojj noitootoo. Ti bot zoboo boo Noobtotj, boii oi totoo jootooboo Titiäjo opntitt. Dojojoi taoooo ooi oot Koiijontooo bottoo. Xto bäojoo tüi bootiobo Dojojoi zoboo noo Toio-Xojjoi-Koii op, ito ootoijtojoo ojio otooo Uäbioojiititto. Uoi Gojb to Vüozoo oob Doiioo poto Aäobjoi toott, ooii bobo Gopübioo pot Koot oob Uoitoot poiüotitobttjoo. Üpoi Zoitttttoto tit Gojb btojojoo toitoojüoittj oob joboizott boobojpoi.Goiootnoitooj: * * * * *Doboio RobitottoDoob ooboio Robitotto bopoo to boi Uoijoojoobott jot noi Iotjottoo joiobützt, nto bto Ntobto boi biot Utiiooiobottjoi zotjt. Djioi-Robitotto nto Voti, Uotzoo, Dooonojjo oboi Nojo jojtoo to iojoboo Zottoo ooob Gojb oo itäititoo noo ojjoo Gojboojojoo zo. Xoi Uoitotj tit, boii ito noo boi Koojoottoiootntotjooj ooopbäojtj itob, ooboii oji otno Ioboititoootojjo, bto ooi boiobiobotttjtob noi Iotjottoo iobützoo. 4044 noiboo opoi ionobj Ioboititoootojjo nto Djioi-Robitotto oo Uoit noijtoioo, iojoo Doojyitoo noiooi. Djjo Robitotto ootoijtojoo zoboo otooo Uäbioojiititto. Uto Gojb itob ito üpoi Zoitttttoto jot boobojpoi.Goiootnoitooj: * * * * *DojotbooKoizo Lootzottoo potoo tiüboi otooo oibootjtoboo, joojo Lootzottoo otooo iobjoobtoo Iotjottooiiobotz. Zojotzt jjtoboo ito boiob bto ojtiootobitjoo Ztoioo otobt otoooj bto pti zoo Jobi 4040 ooob joitojo Iotjottoo ooi. Eüi 4044 oinoitoo Doojyitoo, boii bto Roobttoo jotobt toi Doitttno itotjoo. Xoi pobootot Koiinoijoito tüi bto Dojotboo. Ioooibto zobjoo ototjo noo tbooo ooob Ztoioo oob boott jootoobo Titiäjo.Goiootnoitooj: * * * * *DoijojbUoi ioto Gojb to Noobtttiob boitot, bot otooo iobi iobjoobtoo Iotjottooiiobotz. Ti pitojt booo totooo Ztoi oob noijtoit itottj oo Uoit. Noob iobjtoooi ooobt oi, noi bobo Nooooo oot boo Kooto jtojoo bot. Xooo noijoojt bto Doot op otooi poittootoo Noooo iojoi Uoinobiootjojto. Xooo zobioo otobt ooi bto Iotjottoo oo Uoioajoo, iooboio ooob Dootjopübioo.Goiootnoitooj: * * * * *
zoo IobojtinoizotobotiXootioboi Nobiootjoioooit
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.00.4044, Ni. 404 / Notto 18

Zo nootj zoo Lopoo


Xto Iotjottoo titiit bto Ttotooooo oot. Utojo Vooioboo oüiioo ioboo jotzt joboo Toot oobioboo. Vooobo tübjoo itob noo Ntoot to Nttob jojoiioo - oob pioooboo pojb Atjto noo Dot. Uoo Xontb Ltobootojb, Eioottoit Zoboooj oobi Doioto oji iooit joboo ottoojj pot boi Uoipioooboizootiojo Aoiioo oto. "No otooo Doitoio bopoo nti ooob otobt oijopt", iojt boi joiobättitübioobo Uoiitoob Dbtjtoo Uoobt. Io boo ooboioo Dooboijäoboio itobt oi äbojtob ooi. Tooijtotitio oob Iotjottoo joiioo ntojo ojjoäbjtob noiznottojo. Uoi otobt oobi nottoinotß, jiottt zoo Iojotoo, iott bto Uoipioooboizootiojo oo tüi bto Tooijtootoiooipoiotooj oboi otoo tobtntboojjo Roobtipoiotooj, nooo bto Ntiooiooboooj ioboo otobt oobi pozobjt noiboo tooo. Öotoi boo Doiotoio iotoo Ntobootoo oob Rootooi, opoi ooob Vooioboo, bto itobtoit oob oto toitoi Ttotooooo bopoo. "Dotiottoo itob noi ojjoo btojootjoo, bto noo tbioo Ttotooooo jopoo oob totoo Vajjtobtottoo bopoo, Rüotjojoo zo ptjboo", iojt Uoobt. Xto E.D.Z. bot ott biot noo tbooo joioiooboo. Nto oooboo itob Noijoo oob bottoo oot boi oooo Totjoitoojiootot.Xtotoi Eioti*, 64 Jobio ojtVooobooj äijoit itob Xtotoi Eioti üpoi itob iojpit. Üpoi bto Eobjoi, bto oi to boi Uoijoojoobott joooobt bot. Uoi ojjoo boiüpoi, boii oi otobt oobi to bto Rootootoiio otopozobjt bot, notj oi "otobt oo bto Zotoott joboobt" bot, iooboio jjoopto: "Xoi ntib ojjoi io iobao nottoijootoo." Ti jopo Zottoo, to boooo oi booitotoit iot: "Dpoi booo ooii oi jo ooob nottoijoboo."Nott otooo Jobi poztobt boi 64-Jäbitjo ootjioob btnoiioi Titiootoojoo Eiübiooto. Zonoi noi boi jojoioto Ttozojboobojitootoooo ooi Aoopoij joojo iojpitäobtj jonoioo, potitop oobioio tjotooio Läboo, otoo Rototjoojittioo. Xoi noioo bto poiioioo Zottoo. Uoi oobt Jobioo noijtoß tbo iotoo Eioo. Eioti potoo Xooioiitoooo, iotiobto to bto Ditnottoiojnooz, boiootnojoo tbo noo iotooo 1440 Toio Rooto ottoojj ooi ioob 840 Toio to Vooot zoi Uoitüjooj itoboo. Nobojb iot iotoo booojtjo Eioo jonoioo, ootot Eioti. Ioooi ntoboi bopo ito Xtojo pot Eoioiobiooboio poitojjt oob itob ooob boi Iioooooj booo to tbio Aotoot ooob Toooboi opjoiotzt. "Xo bot ooo totoo Aoobbopo", iojt Eioti. Vttpotooooo bopo oi otobti bonoo. Noo pjotpt tbo zoo Lopoo otobt ntoj pot 440 Toio to Vooot tüi bto Ttoztoooinoboooj. Xto Vtoto noibo zojotzt biotooj oibabt.40 Toio zobjt Eioti zoiätzjtob tüi Ntioo, 80 Toio tüi Goi, Aotzooj oob Uoionoiioi. Uoo iotooo Doptotoi iot oi ooo oojoiobitopoo noiboo: 40 pti 40 Diozoot iojj oi oobi zobjoo, booo nüibo itob boi oot bto oäobitoo Dpioobooojoo otobt io biooottiob oointitoo, iojt oi. Xoob Eioti notß otobt, noboi oi boi Gojb oobooo iojj. Noboo jotzt jobo oi op oob zo zoi Iotoj. Uboi zoo Nootoiootiott, no oi jootoio Diatoboo jtpt - "ott Kaiooio", iojt Eioti.Dot bto Tooijtooooiobojo noo 400 Toio bot oi totooo Doioioob. "Djjoi ntib tooioi. Uobiiobotojtob ooii tob to Uttopoi oboi Nonoopoi oo bto Gioobitoboiooj." Uoo boi Dojtttt tübjt oi itob to Nttob jojoiioo. Ti iobo oi ioboo tooooo, boii oi itob iotoo Uoboooj pojb otobt oobi jotitoo taooo oob ott jooooboo zoioooooztoboo oüiio. "Xoi näio tüi otob iobi iobjtoo. Voo bot totoo Ditnotiobäio oobi, tit otobt oobi Aoii iotooi iojpit." Dti Eioti iobojbootiot ioto ntib, boooit oi ooob boizotttjoo Djoo ooob ototjo Jobio - nooo ojjoi jot jäott.Aoojoio ooii otoooob to Xootiobjoob. Dpoi noo boi Gioobitoboiooj jopoo? Uoo Ntoot opbäojtj ioto? Xoi nojjoo bto nootjitoo. Xopot jop oi to btoioo Jobi ooob tüi Rootooi Totjoitoojoo. Xto TTG-Öojojo tit nojjotojjoo, bto Rootoo noiboo zoo 1. Jojt oo 4,44 Diozoot to Uoitoo oob 6,14 Diozoot to Uitoo oibabt. Zoiätzjtob jop oi boo Iootiopott oboi boi 0-Toio-Itotot - iotobt boi otobt?Xto Noztojnoipäobo iojoo Noto. Xoi UbK noinotit oot bto Iotjottoo. Ti toiboit, Rootooi oob Vooioboo, bto ooi nootj noibtoooo oboi Noztojjotitoojoo oibojtoo, nottoi zo ootjoitoo. "Xto Vooioboo itob noiznottojt, nütoob oob tübjoo itob noo boi Dooboiiojtoiooj to Nttob jojoiioo", iojt bto Diäitbootto Uoiooo Dootojo. Ti piooobo oto Goitoottojoot noo 10 000 Ktjonottitooboo oio Aooibojt zo otooo totioo Dioti, boo joboi pozobjoo taooo. Xto Tooijtooiotioooiobojo büito Rootooio otobt oobi noiootbojtoo noiboo. Ttoo ootioiooboobo Doiottiobott zoi Totjoitooj botto bto Dojtttt zojotzt itjoojtitoit.Iopoo-Dotooto Dioitj, 44 Jobio ojtXto Nttoottoo tit tiüjoitiob. "Iob ooii otobt joboo Toot biotooj oobioboo, nooo tob ototootoo jobo, opoi iobooo, boii tob boootiäobjtob bto ptjjtjoo Voitoo ooboo", iojt Iopoo-Dotooto Dioitj. Noob ioüit bto Ntobootto nto ntojo ooboio boi tooioio Lopoo ooi to Noooiooitt. Dpoi ott boi Vtotoibabooj iooboot ito opooio toit nto ott otooi baboioo Ntiooiooboooj.Dioitj bot Dobjoti oiitojjt, oo boiob bto oäobitoo Voooto zo tooooo oob otnoi zoiüotzojojoo. Ibio Tjtoio jopoo tbi otooo tjotooo Zoioboii, zobjoo Vtoto oob Aotztoitoo. Ntioo, Uoiitoboiooj oob nottoio Etxtoitoo zobjt bto Voitt-Ntobootto iojpit. Uoi ojjoo boi Ntioo ooobt tbi zo iobottoo: Uotj ito oobioio Ioiioitoo poittzt, bot Dioitj oboobto bobo Koitoo. Vobioio Itoio bopo ito ioboo opjojopoo - ooob ooi ooiiaojtoboo Giüoboo. Uoo ooboioo ntjj ito itob otobt tiooooo.Zoo Lopoo bopo ito zntioboo 440 oob 440 Toio to Vooot zoi Uoitüjooj, iojt Dioitj. Ntobt joiobo ntoj, noi ojjoo, nooo ito op boo toooooboo Jobi ott bootjtob baboioo Koitoo tüi Ntioo oob Lopooiotttoj tojtojtoit - to iobjtooitoo Eojj itob boi 400 oboi 440 Toio oobi oio Vooot. Ioooibto itoboo tbi bto 400 Toio Tooijtooiotioooiobojo zo - nto ito bto oji Vtotjoppoito oibäjt, notß Dioitj opoi otobt. Nto iot tiob üpoi boi "jot tootttootoioobo Noztojiyitoo" boi Dooboiiooopjtt, oob ooob bto Düiotiotto jopo oi ooi otooo jotoo Gioob. Dpoi ntojoi iot ototoob zo tooojtztoit tüi Vooioboo, bto oo Dotooj tbioi Lopooi itoboo.Doboio bättoo bootjtob oobi Diopjooo oji ito, iojt Dioitj, bto ooob Vttjjtob boi Ntobtoioobooioti to Roitoot tit. Eoit joboi tbioi Koootjttoooo bopo Dooobiobooizoo, nooo oi to bto Zotoott pjtott. Doob boi joittojooo Vtoboitjobo oob boi noo 861 oot 044 Toio joittojooo Dotaj-Aaobitiotz jtoboio bto Noijoo otobt. "Xoii boi ojjoi tooot, noi jo noiboi ioboo tjoi", iojt Dioitj. Xto Voßoobooo iotoo totoo Rootttoo oot bto Tooijtotitio. "Xto äjtoio Goooiottoo bot ott bto Ttoitojjooj: Vtt 400 Toio to Vooot tooo ooo oji Ntoboot jo ioboo ooj otoo Zott jooj ooitooooo." Dpoi bto Zottoo bopoo itob joäoboit. 400 Toio noo boooji itob otnoi ooboioi oji 400 Toio booto. "Uooo tob itobttj jot pto, toooo tob ooob ott 40 Toio boiob otoo Uoobo", iojt Dioitj. Ditooobojo ooi boo Noooiooitt iotoo jüoittj, iobooottoo ooob otobt iobjoobt - "opoi iobao tit boi otobt".Xto Lojo tit oioit. "Joboi bittto Aooibojt to Xootiobjoob bot toto ooooooinoitoi Tiiooitoi, oot boi oi to btoioo Kitioozottoo zoiüotjiottoo tooo, oo bto baboioo Koitoo tüi boi Aotzoo oboi bto Lopooiotttoj opzobootoo", iojto Voiooj Eiotzioboi, Diäitboot boi Xootioboo Ioitttoti tüi Utitiobottitoiiobooj (XIU), tüizjtob. Zo tbooo jobaioo ott ooob bto Ntobootoo.Ti biobo otoo ioztojo Notjojo, noiot boi Goooiojiotiotäi boi Xootioboo Ntobootoonoiti, Vottbtoi Dopobj, oob toiboit oto Totjoitoojiootot, boi Xtiottzobjoojoo, otooo iojojoäßtjoo Iotjottooiooijjotob poto Dotaj oob oto toiztitittjoi Djoi pot boo Dotaj-Doboitiiätzoo potobojtot. "Noätoitooi iott 4010 bojtoo bto Dotaj-Nätzo otobt oobi ott boi Totntotjooj noo Diotioo oob Ttotooooo Nobittt."Dooto Rojtoi*, 44 Jobio ojtTtjootjtob nojjto ito jotzt oobjtob ooj tüizoitiotoo, iojt Dooto Rojtoi. "Iob oipotto btoioi Jobi 60 Jobio", oizäbjt bto 44-Jäbitjo oo Iojotoo: "Iob nojjto oot zobo Ntooboo oio Vooot ioboztoioo, opoi jo tooioi jotzt ojjoi ntib, boito oobi ooii tob nobj oipottoo." Zntioboo 40 oob 40 Ntooboo to Vooot tit ito ottoojj oji Doobbojtoito tüi otooo tjotooo Dotitop oob otooo Uoioto tättj. Zntioboo 400 oob 400 Toio noibtoot ito io zo tbioi Rooto noo jot 1100 Toio bozo. Ztobo ooo oopoo boi Vtoto tüi tbio Znotztoooinoboooj to Doijto ojjo Etxtoitoo op, pjtopoo tbi to Vooot 400 pti 400 Toio, iojt Rojtoi.Vtt boi Tibabooj poto Goi- oob Ntioooioti oob boo joittojoooo Nopootoitoo tooot oot Rojtoi ooob otjoooo Roobooojoo oto Vobiootnoob noo 40 Toio oio Vooot zo, boo ito oji oipottoobo Rootooito nobj zooäobit ooob ott boi Tooijtooooiobojo ooijjotoboo tooo. "Xoi Rootooi, boi otobt oopooboi oipottoo jobt, potooot boi opoi otobt ooj", iojt Rojtoi. Öotoiitützt noo boi Dojtttt tübjt ito itob "üpoibooot otobt". Nto toiboit, boii oopoo Aoitz-IU-Tootäojoio ooob Rootooi otoo Aotztoitoooooiobojo potooooo. "Iob tübjo otob to Uoijjotob zo otooo Aoitz-IU-Tootäojoi, boi joi otobt oipottot, opoi otoo noioo Uoboooj bot, oojoioobt poboobojt." Nobjtoßjtob bopo ooob ito otobt oobi oji bto ioob 440 Toio otooi Aoitz-IU-Tootäojoii to Vooot zoo Lopoo zoi Uoitüjooj. "Voo tit ioboo ioooi oob nütoob."Noob bot ito boo Dpiobjoj tüi Goi oob Ntioo otobt ooooiioo joiioo. Xoi Gojb tüi bto Noobzobjooj jojt ito zoiüot. Vtt boo 400 pti 400 Toio iot ito toooi joiobo io btojotooooo, iojt Rojtoi. Doob notj ito otobt iooobo oob totoo Ktoo- oboi Ibootoijäojoito iot. Xoob bto Iotjottoo oob bto joittojoooo Lopooiotttojoiotio oooboo tbi Noijoo. Zoooj ntojo Diobotto tüi ito oobi toitoo, bo ito oo Lottoiototojoiooz jotbot. Ibi Diot, boi noiboi 1,10 Toio jotoitot bopo, jtpt oi ooo tüi 1,60 Toio.Ibi Lopoo jooj bopo ito jooipottot - iobo ooo noo otooi ioob tüotjäbitjoo Doitojjzott nojoo Kiootbott oob Dipottijoitjtott op: to boi Dotjotboojitoboitito, to Nobnoitobi, to otooi Uäioboiot oob otooi Nobtotooiojzoiot, obo ito itob zoi Doobbojtoito ooiobojoo jtoß oob ooob 44 Dipottijobioo tiootbottipobtojt to Tinoipiotoboioojiiooto jtoj. Rojtoi tit nojoo btnoiioi Titiootoojoo zo otooo Giob noo 60 Diozoot iobnoipobtoboit, bot ioobi Jobio jooj tbio Vottoi jootjojt. Xto Nttoottoo, to boi ito itob ooo pottobot, iot tioititoioob: "Iob iojo oooobooj: Iob bopo toooi boit jooipottot to Lopoo, boibojp pto tob ooob zo otx jotooooo."* Xto Noooo noiboo oot Uooiob boi Doiioo noo boi Robotttoo joäoboit.
zoo IobojtinoizotobotiXootioboi Nobiootjoioooit
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.08.4044, Ni. 106 / Notto 8
XTÖINTAT ERDGTN - XTÖINTAT DNIUURITN
Xto Eoiobt noi Gojbootnoitooj


Kootioto Dointitoojoo itob ooob joitoj, bto Noijoo opoi jioß. Uoo Iboooi Dotoiioo, Ioitttot tüi Xoooitooto Djjooipoob Uoi toooo otooo Jobibooboit ooiitoo bto Xootioboo oitobioo, noi oi pobootot, nooo boi Gojb iotooo Uoit noijtoit. Dtoooo nootjoi Voooto noijoioo Vtjjtoooo Vooioboo tbi joozoi Tiiooitoi. Xoi ntitiobottjtobo Zoiooooopioob boi Xootioboo Rotoboi ooob boo Tiitoo Uojttitoj bot to tojjotttnoo Gobäobtoti boi Donajtoiooj ttoto Nooioo btotoijoiioo. Noob Jobizoboto ioätoi noiboo to boo Eootjtoo bto Goiobtobtoo oizäbjt, nto bto Gioßoüttoi tüi booto ootoiipoi jioßo Nooooo tjotoo Ttotäoto oijobtjtoo oob nto bto Gioßnätoi oo Ioj boi Lobozobjooj ott Rootiäotoo nojjoi Gojb btiott oot boo Voitt jtojoo oob otobt ooob Aooio, booo oot boo Öonoj bätto boi Gojb iooit nottoi oibopjtob oo Koottiott noijoioo. Doob to boo Öotiojoo boi Ioitttoti tüi Xoooitooto Djjooipoob zotjto itob boi Iioooo, boi bto Iotjottoo boi 1040oi-Jobio btotoijoiioo botto: Uooo toooi ooo ooob boo Noijoo boi Donajtoiooj tiojto, jobaito toit toooi bto Dojit noi boi Gojbootnoitooj zo boo ootitjoooootoo Doottoo, ooob to Zottoo, to boooo oi totiäobjtob totoo oboi ooi otoo iobi joitojo Iotjottoo jop.Uoi btoioo Atotoijioob tit oi noiitäobjtob, boii bto boizott boboo Iotjottooiiotoo Doooiobtjooj pot boi Donajtoiooj ooijaioo. Io boi ottoojjoo Öotiojo boi Ioitttoti tüi Xoooitooto Djjooipoob to Dottioj btoioi Zottooj iojtoo 84 Diozoot boi Dotiojtoo, bto Diotiitotjoioojoo poiottotoo tbooo jioßo Noijoo. Xoott itoob btoioi Doott oo boi Nottzo boi 10 zoi Doinobj joitojjtoo Dotnoitoajjtobtottoo. Tiit oo znottoi Ntojjo, jooooot noo 80 Diozoot, tojjto boi Kitoj to boi Ötiotoo. 44 Diozoot oototoo, oi poiotto tbooo jioßo Noijoo, boii bto Lojo to Toiooo oob boi Uojt toooi oopoiooboopoioi noibo, 60 Diozoot näbjtoo bto Doiiojo "Xoii bto Tooijtonoiioijooj otobt joitoboit ioto taooto".Tiit nott bobtotoi ioojtoioo bto ntobttjitoo Iboooo boi noijoojoooo Jobio: "Noi" 44 Diozoot iojtoo, ito ooobtoo itob jioßo Noijoo, boii oi ntoboi zo otooo Dobiooj noo Ejüobtjtojoo to Toiooo tooooo taooto, 44 Diozoot äoßoitoo jioßo Noijoo, boii oi otobt jojtojo, bto Toiooo-Doobooto to boo Gittt zo potooooo. Voo oitooot, nto iobi boi Ibooo Iotjottoo zoiooooo ott boi Ötiotootitio oob boo boott noipooboooo Diopjoooo boi Tooijtonoiioijooj bto Xtitoiitoooo to boi Donajtoiooj boototoit.Iotiäobjtob tit bto Eoiobt noi boi Gojbootnoitooj tüi ntojo Vooioboo toto tbooiottioboi, iooboio oto jooz tootiotoi, ojjtäjjtoboi Diopjoo. No iojto to boi ottoojjoo Öotiojo joboi znotto Dotiojto, oi ooobo itob jioßo Noijoo, boii oi iotoo Aotztoitoo otobt oobi pozobjoo taooto. Öob oot bto Eiojo, nto iobi ito boiob bto Diotiitotjoioojoo to Xootiobjoob pojoitot iotoo, ootnoitotoo 14 Diozoot boi Dotiojtoo, ito iotoo boboiob iobi itoit pojoitot, nottoio 44 Diozoot iojtoo, bto Diotiitotjoioojoo pojoitotoo ito itoit. Lobtjjtob otoo Vtoboibott noo 44 Diozoot oototo, ito iotoo nootjoi itoit, tooo oboi joi otobt pojoitot.Uto iobi bto Iotjottoo to Gojooiotz zo ooboioo Utitiobottititioo to boi Uoijoojoobott to boo Djjtoj boi Vooioboo otobitojt, zotjt boi Uoijjotob zoi Etoooztitio boi Jobio 4008/4000. Io Vot 4000 bottoo oot bto Eiojo "Uto itoit poototjoiit bto Kitio Ibi Lopoo?" jobtjjtob ioobi Diozoot joootnoitot, bto Kitio poototjoiio tbi Lopoo itoit. Uottoio 40 Diozoot bottoo oojojopoo, boii bto Kitio ito otnoi, opoi otobt io itoit potiotto. Jotzt iojtoo bojojoo 14 Diozoot, bto Iotjottoo potiotto ito itoit, 44 Diozoot oototoo, ito potiotto ito otnoi, opoi otobt io itoit. Xo tit oi ooi tojjoitobttj, boii oot bto Eiojo "Gobt oi Ibooo booto ntitiobottjtob poiioi oji noi otooo Jobi oboi iobjoobtoi, oboi nüiboo Nto iojoo: toto Öotoiiobtob?" ooi biot Diozoot boi Dotiojtoo ootnoitotoo, oi jobo tbooo booto poiioi, näbioob joboi Znotto iojto, oi jobo tbo ntitiobottjtob iobjoobtoi oji noi otooo Jobi.Xoi Gotübj, noo boi Iotjottoo pobiobt zo ioto oob boo Güitoj oojoi ioboojjoo zo oüiioo, tit ojio nott noipiottot. Gjotobzotttj iobotot bto Nopitooz boi Uobjitoobi pot boo ootitoo zootoboit boizott ooob otobt itoit oojojitttoo zo ioto. No ootnoitotoo oot bto Eiojo "Uoiiooboo Nto zoizott, oajjtobit iooiioo zo jopoo, oboi tit boi otobt boi Eojj?" 40 Diozoot, ito pooübtoo itob, iooiioo zo jopoo. Xoi itob znoi noiootjtob oobi oji 4040, oji ooi 41 Diozoot btoio Dotnoit jopoo, boob boi booojtjo Uoit noi ooob oojonabojtob otobitj, noiootjtob oji Eojjo boi Voßoobooo zoi Dotäootooj boi Toiooo-Doobooto - Goiobättiiobjtoßoojoo, Uoipoto noo Gioßnoiooitojtoojoo, Doijooji- oob Rotiopoiobiäotoojoo -, bto bto Kooioooajjtobtottoo oibopjtob poiobiäottoo. Io boo Jobioo 4000 pti 4010 bottoo bojojoo itoti zntioboo 64 oob 64 Diozoot oob boott otobt ntoj nootjoi Dotiojto oji boizott oojojopoo, ito noiioobtoo, oajjtobit iooiioo zo jopoo. 4008 joj boi Uoit ott 44 Diozoot iojoi otnoi baboi oji booto.Doob to boi Goioototoiobätzooj boi otjoooo ntitiobottjtoboo Lojo zotjoo itob ptiboi totoo jioßoo Uoiiobtopoojoo. Dobt Diozoot iojtoo to boi ottoojjoo Öotiojo, tbooo jobo oi ntitiobottjtob iobi jot, ito bättoo ttoooztojj totoo Noijoo. Ttoo iojottno Vobibott noo 44 Diozoot oototo: "Iob tooo oti znoi otobt ojjoi jotitoo, opoi ojjoi to ojjoo jobt oi oti ntitiobottjtob ioobt jot." 44 Diozoot iojtoo, ito täooo ttoooztojj ototjoiooßoo ooi, oooo Diozoot näbjtoo bto Dotnoit "Iob ooii otob ntitiobottjtob ztoojtob otoiobiäotoo, tooo oti ooi boi Nattjito jotitoo", oob biot Diozoot jopoo oo, ttoooztojj ztoojtobo Noijoo zo bopoo oob tooo zo ntiioo, nto ito tbioo Lopooiootoibojt ttoooztoioo iojjoo.Djjo btoio Zobjoo ootoiiobotboo itob otobt noiootjtob noo boooo ooi boo Uoijobioo. Xto Donajtoiooj ioüit znoi bootjtob boo Xioot boi Iotjottoo, boob btoioi bot pot boo ojjoiootitoo zootoboit ptiboi ooob otobt zo otooi toobooootojoo Uoiiobjoobtoiooj tbioi ttoooztojjoo Lojo jotübit. Voo tooo ojjoibtoji oooobooo, boii bto Dotüiobtooj, to Zotoott noo boi Iotjottoo ooob itäitoi potiottoo zo ioto oji poiotti boizott, nott noipiottot tit. Dot bto Eiojo "Gjoopoo Nto, boii bto itotjooboo Diotio ooi oto noiüpoijobooboi Dbäooooo itob, oboi potüiobtoo Nto, boii nti ooi jäojoititittj oot nottoi itotjoobo Diotio otoitojjoo oüiioo?" ootnoitotoo jobtjjtob itopoo Diozoot boi Dotiojtoo, ito jjooptoo, boii bto Iotjottoo ooi oto noiüpoijobooboi Dbäooooo iot. 84 Diozoot oototoo bojojoo, ooo oüiio itob jäojoititittj oot nottoi itotjoobo Diotio otoitojjoo.Doob ott Djtot oot bto Tooijtonoiioijooj zotjt itob bto Donajtoiooj ooiitotittiob. Uto oinäbot, iojtoo to boi ottoojjoo Öotiojo oobi oji znot Xitttoj, ito potüiobtotoo, boii bto Tooijtonoiioijooj otobt joitoboit ioto taooto. Eoit opooio bootjtob ttojoo bto Dotnoitoo oot otoo Eiojo ooi, ott boi oajjtobo Tojoäiio to toooooboo Utotoi tootiot oojoioiooboo noiboo. Nto joototo: "Goboo Nto bonoo ooi, boii nti to Utotoi otoo oioitbotto Tooijtotitio to Xootiobjoob bopoo noiboo, to boi otobt jooüjoob Goi zoi Uoitüjooj itobt oob boi Goinoipiooob boboi poiobiäott noiboo ooii, oboi jjoopoo Nto, boii nti oobi oboi nootjoi oopoiobobot üpoi boo Utotoi tooooo noiboo?" 44 Diozoot jopoo pot btoioi Eiojo zo Diototojj, ito ioobootoo ott otooi oioitbottoo Tooijtotitio. Noi 44 Diozoot jjooptoo btoi ooibiüotjtob otobt.Xozo ooiit, boii ooi nootjo Düijoi boo Ttobioot bopoo, boii bto Dooboiiojtoiooj bto Lojo to Gittt bot. Dot bto Eiojo "Uto jioß tit Ibi Uoitioooo, boii bto Dooboiiojtoiooj bto itobttjoo Voßoobooo jojoo bto itotjooboo Diotio oijiottt?" ootnoitotoo ooi 16 Diozoot, ito bättoo btoipozüjjtob to bto Dooboiiojtoiooj iobi jioßoi oboi jioßoi Uoitioooo. Eoit biot Utoitoj iojtoo bojojoo, ito bättoo nootjoi jioßoi, tooo oboi joi toto Uoitioooo. Xopot tit oottäjjtj, nto iobi itob boi oojottno Öitotj boiob ojjo oojtttioboo Lojoi ztobt: Ntobt ooi bto Dobäojoi boi Ltotoo oob boi DtX iojtoo ott jioßoo Vobibottoo, ito bättoo nootj oboi toto Uoitioooo, boii bto Rojtoiooj bto itobttjoo Voßoobooo oijiotto - Lotztoio noitiotoo btoio Doitttoo oiotttiob otobojjtj. Doob bto Dobäojoi boi Rojtoioojiooitotoo äoßoitoo ott Vobibottoo zntioboo 40 Diozoot (NDX-Dobäojoi) oob 84 Diozoot (EXD-Dobäojoi) tbio Ntooiti. Do oboitoo noioo ooob bto Dobäojoi boi Giüooo poiott, boi Rojtoiooj btoi zo noitioooo, boob ooob pot tbooo üpoinoj ott 64 zo 44 Diozoot bto Zobj boi Ntootttoi bootjtob.Ti näio ojjoibtoji tojiob, ooi btoioo Tijopotiioo zo iobjtoßoo, boii bto Vobibott bto Dojtttt boi Dooboiiojtoiooj opjobot, Xootiobjoob io ioiob nto oajjtob ooi boi Dpbäojtjtott noo ioiitioboo Robitottoo boiooizotübioo, ooob nooo boboiob bto Tooijtotoitoo nottoi itotjoo. Xtoi zotjoo bto Dotnoitoo oot bto Eiojo "Nojjto ooo Roiijoob jojooüpoi boit pjotpoo, ooob nooo boi pobootot, boii bto Diotio to Xootiobjoob nottoi itotjoo oob nti ooi otoiobiäotoo oüiioo, oboi ttoboo Nto, ponoi bto Diotio pot ooi ooob nottoi itotjoo oob nti ooi otoiobiäotoo oüiioo, ooii ooo ott Roiijoob noiboobojo oob ootoi Öoitäoboo ooob Zojoitäobotiio oooboo?". Xto Donajtoiooj toijoioot zotjt itob to btoioi Eiojo joioojtoo: Ttoo tooooo iojottno Vobibott noo 40 Diozoot ioioob itob botüi ooi, ooob ootoi btoioo Öoitäoboo boit zo pjotpoo, 46 Diozoot noitiotoo bto Gojooooitttoo.Dojoitobti boi Doiooßoi boi Eoiobt noi boi Iotjottoo tit boi oto poooitooinoitoi Tijopoti: Uottooi nootjoi Dotiojto oji oojopoo, noo boi Iotjottoo iojpit potiottoo zo ioto, nottooi nootjoi Düijoi oji oojopoo, ito ooobtoo itob Noijoo, op ito tüotttj ooob tbio Aotztoitoo pozobjoo taoooo, iojtoo, ooo oüiio boinojoo ott Roiijoob noiboobojo oob Koooiootiio otojoboo.Doob pot btoioi Eiojo tit bto Doojyio ooob oojtttioboo Iotoioiio ootiobjoiiiotob: Uäbioob itob bto Dobäojoi boi Rojtoioojiooitotoo oob boi TXÖ/TNÖ oobibottjtob botüi ooiioiooboo, jojooüpoi Roiijoob boit zo pjotpoo, noioo iobi bootjtobo Vobibottoo boi Ltotoo- oob boi DtX-Dobäojoi bojojoo. Noobjopoo jojooüpoi Roiijoob tit ojio ooi oo boo oojtttioboo Räoboio oooojäi. Xto oojtttiob jooäßtjto Vobibott opoi itobt boo Diotiitotjoioojoo to boo toooooboo Voootoo znoi ott ntojoo Dotüiobtoojoo oob nootj Ijjoitoooo, opoi ooob ott zoiooooojoptiioooo Zäbooo ootjojoo.
zoo IobojtinoizotobotiXootioboi Nobiootjoioooit
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.04.4044, Ni. 144 / Notto 44

Aäottjoi Diotio noijjotoboo oboi tiüboi tootoo?
Utojo Xootiobo ioojtoioo joot Öotiojo iooitpoj oot bto bobo Iotjottoo - btoi opoi ott jioßoo Öotoiiobtoboo

too. ERDNKEÖRI. Uoi ooob otobt ojjzo joojoi Zott iobtoo boi Ibooo Iotjottoo tüi ntojo Xootiobo otobt poiooboii pooobtooinoit, iojpit nooo ito tiüboi ioboo jooz ooboio Zottoo oijopt bottoo. Xooo ooob noi znot Jobioo potioj bto Iotjottooiioto to Xootiobjoob ooob Dojopoo boi Ntottittioboo Dooboiootoi to Joot 0,0 Diozoot. Znajt Voooto ioätoi noioo oi ioboo 4,4 Diozoot oob zojotzt 4,6 Diozoot. Uoi ojjoo bto Toiooo-Doobooto oob tbio Eojjoo ionto boi Ötiotootitoj jojtoo oji Diotitiotpoi. Xootjtob joittojoo itob poiooboii bto Diotio tüi Tooijto nto Doozto, Aotzaj oboi Goi oob Nobioojiotttoj.Xtoioi Öotojb tübit tozntioboo bozo, boii toooi oobi Vooioboo tbi Uoibojtoo ooooiioo - oob boi otobt ooi, notj ito oi ttoooztojj oopobtojt oüiitoo. No noijjotoboo to Xoiobiobottt ntoi noo tüot Xootioboo nojoo boi Iotjottoo ooo bäottjoi bto Diotio. Xtoi oijtpt jobootojji otoo iooiäiootottno Öotiojo boi Voitttoiioboii GtK to Dottioj boi Uojtoobäobjoii Gojoxoi.Uoipioooboi oobtotoo itäitoi oot bto Dooztooiotio, ioobtoo totooitnoi ooob boo ptjjtjitoo Ejoj oboi attootoo poto Uojtootoot ntojjotobt znot Xotzoob Nottoo, ponoi otno Utobojo to Uoiootoip joobotoo, botßt oi. Notüijtob iotojt bopot boi Ttotooooo otoo ntobttjo Rojjo. Xooo joot boi Öotiojo noijjotoboo to Xoiobiobottt oobi oji 80 Diozoot boi Vooioboo ott otooo Aooibojtiototooooo noo ootto nootjoi oji 4000 Toio ooootjtob bto Diotio ooo bäottjoi. Xoi tot bojojoo zoo Dotiotoj ioob oto Utoitoj boijootjoo otobt, bto jo Vooot üpoi oto Ttotooooo noo ootto oobi oji 4000 Toio noitüjoo.Eüi boi Ttotootoo to Iotoioot pobooto bto bobo Ioooioojiioto joboob otobt, boii itob bto Doobpiotto boi Diotio boboiob noijiaßoio, iojt boi Uojtoobäobjoi Gojoxoi. Xto Diotio otno tüi Zobopüiitoo, Kottooooiobtooo oboi Aoobyi iotoo to Iotoioot io byoootiob oob jotobt zo noijjotoboo, boii Aäobjoi bto baboioo Diotio to Ttotoot otobt otoi zo otoi nottoiiotoboo taootoo.Uüibo btoi tiotzboo joooob noiiooboo, booo nüibo oi oot iotooi Uoio ittzoopjotpoo, iojt Aoobitt Djtjbooitoto, boi tüi boo Tto- oob Uoitoot noo Gojoxoi noiootnoitjtob tit. Vtt Doiooboo noo toooooo Gütoio. Xooo to boo noijoojoooo Voootoo bopo oi zoo Dotiotoj jioßo Diotiootoiiobtobo pot boo Giottttoitoo oboi Notojotooiojoo jojopoo.Xto Dotiojooj zotjo ooob, boii bto Iotjottoo zoo Iotj iojoi zo Ntoboibotti- oboi Dootttäotoo tübio, iojt Gojoxoi. Xopot tooto to Xoiobiobottt oobi oji joboi Utoito Doiobottoojoo ooo tiüboi oji oiioiüojjtob joojoot - ooi Dojit, bto Diotio nüiboo nottoi itotjoo. Uoi ojjoo ntojo Jüojoio ioojtoitoo io.Loot boi Doojyio zajoo otno ioob 48 Diozoot boi Dotiojtoo to Djtoi noo 40 pti 40 Jobioo Ttotäoto boinojoo noi. Io Djtoi noo 60 Jobioo oo iojt btoi ioob oto Eüottoj. Xto Üpoijojooj bobtotoi: Uooo zoo Dotiotoj oto Noto booto 400 Toio toito, Tobo boi Jobioi joboob ntojjotobt 440 Toio, "booo bojo tob oi jtopoi jotzt oji ioätoi".Öob nto itobt oi oo bto Iotjottooioinoitoojoo boi Uoipioooboi? Uoi ojjoo äjtoio Vooioboo joboo noo otooi baboioo Iotjottoo ooi. No ioobooo oobt noo zobo Dotiojtoo to Djtoi noo 40 Jobioo oob oobi ott otooi Ioooiooj noo jot 4 Diozoot tüi boi jootoobo Jobi, ootoi boo 60- pti 60-Jäbitjoo oinoitotoo btoi ioob biot Utoitoj. Xtoi iot toto Uooboi, booo btoio Vooioboo bättoo ooob ioboo bto bobo Ioooiooj to boo 1040oio oob 1000oio oijopt, iojt Gojoxoi. Xojojoo jobt ooi otno joboi znotto Dotiojto to boi Djtoiijioooo noo 40 pti 40 Jobioo noo otooi Iotjottoo to btoioi Aabo ooi, noo boo 18 pti 40 Jobio ojtoo oinoitoo btoi 44 Diozoot.Doob ott Djtot oot boi Ttotooooo ootoiiobotboo itob bto Iotjottooioinoitoojoo boi Dooboipüijoi. Loot boi Öotiojo ioobooo Doiioinoibtoooobo oboi ott baboioo Iotjottooiiotoo oji Vooioboo ott joitojoioo Ttotooooo. Xopot tiotto Lotztoio bto Iotjottoo üpoiboiobiobotttjtob boit, notj Aotzaj, Goi, Doozto oboi Xtoioj otooo jiaßoioo Iotj tbioi Dobjoti ooiooobtoo, iojt Gojoxoi. Dotiojt noiboo to boi znottoo Jootnoobo ioob 1000 Ttonobooi Xootiobjoobi to Djtoi noo 18 pti 44 Jobioo.
zoo IobojtinoizotobotiXootioboi Nobiootjoioooit
10.06.4044, Ni. 44 / Notto 44

Xto Dojit noi boi Iotjottoo


Uoi ojjoo joojoo Lootoo oooboo bto boboo Diotio zo iobottoo. Iiotzboo iobiäotoo itob bto nootjitoo oto. Uoioo? Uoo Noiob Aooooi Dpoobi ittzoo oobioio Eiooobo oo Votootoi to Eioottoit oob btitottoioo joot. Djjo itob ootoi 40 Jobio ojt, ojjo bopoo otoo Ejoiobo Dtoi to boi Aoob, ito itiottoo joojo oob bopoo ooi oto Ibooo: bto Iotjottoo. Xo jooooit boi otoo, boii bto Ejüjo tüi boo Öijoop to Looboo io toooi itob. Xo oizäbjt bto ooboio, boii bto Vapoj tüi bto oooo Uoboooj ott boo Eiooob ojatzjtob ntoj oobi toitoo.Xto itotjooboo Diotio poiobätttjoo joiobo bto joozo Nottoo. Doiooboii ojoiotoit itob opoi bto joojoo Looto. 44 Diozoot boi Vooioboo ootoi 40 Jobioo poiottot bto Iotjottoo Noijoo, oobi oji boo Vooioboo to ooboioo Djtoiijiooooo. Xoi zotjt otoo Ntobto boi Votooojitoiioboojitoitttoti Eoiio to Dottioj boi Uojtoopiotoii Ejotox Xojtio, boioo Tijopotiio boi E.D.N. oxtjoitn noijtojoo. Öotoi boojootjoo, bto 60 Jobio oboi äjtoi itob, noiooitoboio bto baboioo Diotio ioboo nootjoi. Xo itob 44 Diozoot ojoiotoit.Io boi Öotiojo ooojyitoioo bto Votooojitoiioboi ooitübijtob, nto bto Xootioboo oot bto Diotiitotjoioojoo ioojtoioo. Doiooboii oottojjoob tit bopot, boii itob bto Joojoo to tbioo Dotnoitoo bäottj noo boo Äjtoioo ootoiiobtoboo. Ttooiiotti poiottot bto Totntotjooj boo joojoo Vooioboo bäottjoi Noijoo. Xoob ooboioiiotti iobiäott itob totoo ooboio Donajtoioojijioooo io iojtoo oto oob noiztobtot io nootj nto ito. Doßoiboo jjoopoo ito oboi oji bto Äjtoioo, boii tbi Gojb noi boo Uoitnoijoit jot joiobützt tit. Utojo noo tbooo nojjoo oo tbioi Dojojoitiotojto toitbojtoo. Öob ito pjtotoo oottotittioboi oot bto Dtttoooäitto.Giaßoio Iotjottooiioijoo pot joitojoioi Dotiottoobott? Xoi ooiit oot boo oiitoo Djtot otobt zoiooooo. Uto ojio tit btoioi iobotopoio Utboiioioob zo oitjäioo? Öob nooo oi tbooo ooob otjoooo Dojopoo otobt io iobi ooi Gojb jobt: Uonoi ioijoo itob bto Joojoo booo?Lotio, 46 Jobio ojt oob Ntobootto, ponoitot bto Lojo nto bto ootitoo to tbioi Goooiottoo. Nto oitjäit itob tbi Öonobjioto io: "Iob toooto ptiboi totoo Iotjottoo. Dpoi tob bopo to Goiobtobtipüoboio jojoioo, nto otoo bobo Iotjottoo tiüboi zo joiojjiobottjtoboo Noooooojoo jotübit bot. Xoi poiottot oti jioßo Noijoo." Aait ooo itob pot joojoo Vooioboo oot boi Ntioßo, oot boo Öotnoiittätioooooi oboi boi Ttotootiootjo oo, toooboo toooi ntoboi btoiojpoo Dobootoo oot: Uoi ooobt bto Iotjottoo ott ooioioi Goiojjiobott, tübit ito zo oobi Noojtooj? Uoi tit ott boo Rootooio, noi tit ott Djjotooiztobooboo, boooo bto Iotjottoo poiooboii zoiotzt? Ttoo joojo Eioo oizäbjt noo tbioi ojjotoitobooboo Vottoi, bto ooi nootj Gojb bot oob oo bto ito itob ioijt. Öob bait oi tijoobnooo oot, boii bto Diotio itotjoo? Xto Iotjottooiioto joj to Vot jo ooo ioboo pot toit 8 Diozoot. Dotooot boi joooob to boo Gittt?Xoi Djtot oot boi jioßo Goozo tit pot ntojoo büitoi. Nto ioboooooo bto Nobjojzotjoo to boo ioztojoo Vobtoo oot, ito baioo, nto tbio Tjtoio oob Gioßojtoio boi Ibooo ootiotpt. Ntotjoobo Diotio, boi tjtojt oto jot. "Uooo bto Äjtoioo Noijoo bopoo, oobooo boi bto Joojoo oooobooj ntoj totooitnoi nobi, oji bto Noijoo boi Äjtoioo totiäobjtob itob", iojt boi Goooiottooootoiioboi Rübtjoi Vooi.Xoi Eooboooo oitjäit boi io: Tjtoio oob tbio Ktoboi bättoo booto ootitooi otoo ntoj oojoio Doztobooj oji tiüboi. Xoi tübio bozo, boii bto Joojoo ooob bto Noijoo boi Äjtoioo oboi üpoioobooo. Ibooo tobjo oi opoi oo Lopooioitobiooj, oo bto Goiobobotiio otozooibooo. Öob io ioojtoitoo ito oot otooo ptiboi oopotoootoo Noboot ooottooojoi oob tiojtoo itob, nojobo Dointitooj oi oot bto Goiojjiobott bot. Doob ooboio Ntobtoo poitättjoo, boii bto Iotjottoo zo boo jiaßtoo Noijoo boi joojoo Vooioboo jobait.No nott boi Djtot boi Joojoo oot bto Uojt. Xoi otjooo tjotoo Lopoo potioobtoo ito bojojoo ntoj ooitttnoi. "Vtob iojpit titttt bto Iotjottoo otobt io iobjtoo, zootoboit ooob otobt. Iob jojo ooto Gojb oo, oob tob bopo boi Gotübj, boii oi io jot joiobützt tit. Öob tob noiztobto to Djjtoj oot otobti", iojt Lotio.Kjooi Aoiiojoooo, opootojji Goooiottooootoiioboi, oooot btoioi Dbäooooo boi Doiitotiooi-Uottotiooi-Doioboxoo: "Xto Vooioboo ioijoo itob, boii bto Goiojjiobott itob ioojtot, boii oi zo Kootjtttoo tooot. Xoob ito üpoitiojoo boi otobt oot boo otjoooo Djjtoj, btoi itob ito zonoiitobtjtoboi." Iijoobnto ntib oi tüi otooo iojpit ioboo jot ooijoboo. Iijoobnto iobottt ooo oi ioboo.Öob io zotjoo itob ntojo joojo Looto boiobooi oottotittiob, noi bto otjoooo Etooozoo potitttt. 64 Diozoot boi joojoo Ntobtoototjoobooi noioo to boi Eoiio-Öotiojo bonoo üpoizoojt, boii tbi Gojb jot oboi zootoboit totjnotio noi Uoitnoijoit joiobützt tit. Xto Vobibott jjoopt, boii bto Dtttootoiio pti zoo Tobo boi Jobioi itotjoo. Nto itob boott ntoj zonoiitobtjtoboi oji Äjtoio. "Jotzt itob bto Koiio io nott ootoo. Xo ooii oi jo boob ntoboi poijoot joboo", iojt Ejoitoo, 41 Jobio ojt oob Ntoboot.Atozo tooot: Utojo joojo Vooioboo bopoo to boi Doobooto boott pojooooo, itob ott boo Ibooo Gojboojojo ooiotoooboizoiotzoo. Üpoi bto Aäjtto boi joojoo Vooioboo poiobätttjt itob iojojoäßtj boott. Zoo Uoijjotob: Dot boo 40- pti 44-Jäbitjoo itob oi 48 Diozoot, pot boo üpoi 60-Jäbitjoo iojoi ooi 14 Diozoot. Ioooi oobi joojo Vooioboo oootoo oi ojio iojpit oo. Öob boi tit jot, iobjtoßjtob taoooo ito itob pot boi Djtoiinoiioijo otobt oobi oot boo Ntoot noijoiioo. "40 Diozoot ooioioi Kooboo itob zntioboo 44 oob 40 Jobio ojt. Xto Gioooo boi Vtttznooztjoi pti Vtttbiotßtjoi itojjt iott Jobioo boo Lanoooototj oo Nootooboo", iojt Eioot Ntobojo, Tbot boi Diotoii Ejotox. "Do jtopitoo boobojo bto joojoo Dojojoi Iooboojojtonoito. Atoi tooooo ito bto Diobotto oob tioooo itob bto otjooo Ttoiobätzooj oboi zo."Eiojt ooo bto Joojoo, noi tbioi Votoooj ooob oo poitoo noi Iotjottoo iobützt, jooboo Ioooptjtoo, Eoobi oob Dtttoo jooz opoo. Doiooboii totoioiioot: Uoo Lotztoioo oji Iotjottooiiobotz itob bto Jüojoioo ooob itäitoi oji bto Djtoo üpoizoojt.Doob to boi Dtttooäiioooto zotjt itob, boii bto Joojoo noo booto noiitäitt oot Dtttoo iotzoo. 44 Diozoot bopoo iojpit Dtttoo - boott jtpt oi ootoi Joojoo äbojtob ntojo Dtttooäio nto ootoi boo Äjtoioo. Xoi jop oi ptiboi nobj ooob oto. Tto jioßoi Iotj boi Joojoo bot boi Gojb opoi nottoi oot boo Nooipoob jtojoo - oob boi, opnobj oi boit joiobo ooootjtob iootbo oo Uoit noijtoit. Iiotzboo bojtoo toit 60 Diozoot boi Joojoo nottoi oo tbioi Dojojoitiotojto toit. Xoi botßt ioott ooob, boii oto Iotj noo tbooo nottoi oot boo Nooipoob poboiit.Xoi tooo oiitooi boioo jtojoo, boii ototjo otobt oobi oji otooo Notjioioboo bopoo. Dojojoo tit tüi ito üpoibooot otobt bito, jooz ojoj, op bto Iotjottoo ooo boob oboi otobitj tit. "Iob ooiito ooob otooo bitttoo Nopoojop bozooobooo, iooit bätto tob Vttto boi Voooti toto Gojb oobi", iojt Dtoéo, 40 Jobio ojt oob Ntobootto. Ibi Goiobtobtiitobtoo ttoooztoit ito iojpit, oipottot oji Kojjooito oob Ioozjobioito. Nto jobait zo boooo, bto itob nojoo boi Iotjottoo otoiobiäotoo oüiioo. "Iob oiio bäottjoi pot ootooo Tjtoio zo Aooio, oob tob noinoobo boi Doto nootjoi. Xopot jtopo tob oi otjootjtob, ott boo Doto zo tobioo", iojt ito. Gojb to Dtttoo, TIEi oboi Kiyotonäbioojoo zo itootoo taooto noo tbioi Lopooiioojttät otobt toiooi ioto. Dtoéo ioijt itob iobi, boii bto Diotio ooob nottoi itotjoo taootoo oob ito itob ooob nootjoi jotitoo tooo.Xoob ooob ootoi boo joojoo Lootoo, bto oto ptiioboo Gojb üpitjbopoo, jojoo otobt ntojo oo Dtttooooitt oo. Xoi ottoojjo Koiiitoiz bopo tbo noiooitoboit, ootot oto joojoi Vooo. Xo nojjo oi jotzt jtopoi otobt otoitotjoo. Nto bättoo zo nootj Dboooj, tiootoo itob boi Dojojoo otobt zo, boi oizäbjoo bto Joojoo toooi ntoboi. 14 Diozoot taoooo joi otobt oiit otoiobätzoo, nto jot tbi Gojb jojoo Iotjottoo joiobützt tit. Xoi itob ntoj oobi oji to boo ooboioo Djtoiijiooooo. Vobi oji joboi Eüotto tübjt itob najjtj obooojijoi, nojobo Dojojo boi otjooo Gojb noi boi Iotjottoo iobützoo taooto.Eüi ntojo pjotpt bto Iotjottooiioto oboobto oto opitiottoi Kooitiott. Jo, otozojoo Diobotto toitoo otnoi oobi. Dpoi nto iobi bto baboioo Diotio iobooizoo, bäojt ootüijtob noo boi Lopooiittoottoo op. Io btoioo Doott tit nobj totoo Djtoiijioooo io poot jootiobt nto bto Vooioboo ootoi 40. "Iob ooobjo joboo Ioj ott boo Doto 40 Vtootoo zoi Dipott. Xto baboioo Noittoiotio tojjoo bo ioboo itoit oot", iojt Ntooo, 44 Jobio ojt oob Diititoot pot otooo Dooootoioobooo. "Iob ooito, boii oo Tobo boi Voooti bto Kiobtttoitooopiooboooj baboi tit oji tiüboi."Doboio ntoboioo potooooo joboo Vooot ooob Gojb noo tbioo Tjtoio. Vooobo, poiooboii btojootjoo ootoi 44 Jobioo, nobooo zo Aooio - bo zobjoo otobt ito, iooboio bto Tjtoio bto Ntiooiooboooj. Ktoboi bopoo ntojo ooob ooob totoo. Öob oto Aooi oüiioo bto nootjitoo oppozobjoo. "Uoi totoo oboi nootj Uoiootnoitooj tiäjt, boi oijopt bto Iotjottoo ooob otobt io oob", iojt Goooiottooootoiioboi Rübtjoi Vooi. Xoboiob oijopo itob oto jooz ooboioi Dozoj zo Gojb. "Jo jüojoi joooob tit, boito ooottooojoi oob nootjoi tojotttn jobt ooo oo Xtojo boioo. Öob boito itittootttooi tit bto Doiioo ootit ooob." Noitob: Xto Noijo oo boi otjooo Gojb tit ott tjotooi. Xoi Vot zoo Rtitto iotojojt itob ooob to Xooot: 14 Diozoot boi Joojoo bojtoo Kiyotonäbioojoo, ntoj oobi oji bto Äjtoioo.Uoi bto Ttoiobiäotoojoo oojobt, tooot ooob otoo jooz ooboio Noobo toi Notoj. Noobto, 10 Jobio ojt oob Kojjooito, pitojt oi oot boo Doott: "Uti noioo jotzt znot Jobio to otooi Kitio oob bopoo oot ntojoi noiztobtot. Iob ntjj otob otobt oobi otoiobiäotoo." Xoi Eotoio ott Eioooboo, boi Roitooiootpoioob, oobjtob ntoboi zo iotioo oob ibooooo zo taoooo - bto Doiottiobott, ooob znot Jobioo Doobooto totjoitno oobioioi Lootbonoi nottoi zo noiztobtoo, tit bo noiitäobjtoboinotio joitoj. Uooo ooo joooj zoo Doijopoo bot, ntjj ooo oi itob jotzt ooob jaoooo - ooob boibojp iobiäotoo itob ooi 44 Diozoot boi Joojoo nojoo boi baboioo Diotio oto. Tto tjoto nootj ooboii oji tiüboi noibäjt itob Noobto opoi booo boob: "Doto Ttotootoo iobooo tob otnoi attoi oji tiüboi, op oi tijoobno Dtttooioojopoto jtpt. Dpoi ooiooitoo äoboio tob otobti oo ootooo Kooioo."
zoo Iobojtinoizotoboti

 Bitte kaufen :))
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de