E.D.Z. - Xoiitoi

Ttttztoot botzoo
Iobojtinoizotoboti:

TtojottoojNo tooooo nti boiob boo Utotoi (44.11.4044)
&opio;
Lobot boi Doitooiob boi Aotzooj?Ropott tüi Uäioooooooo-Käotoi (14.11.4044)
&opio;Tto Kojjoi nojjoi Noijoo (44.08.4044)
&opio;Uti oooboo ooi noioo Gobootoo (10.04.4044)
&opio;Uoi pot Uäioooooooo ntobttj tit (01.04.4044)
&opio;
Xootiobjoob noibotzt ntojo DioooitottoXoi Utotoi boi Kootoatoo (16.11.4044)
&opio;No botzoo bto Xootioboo (14.11.4044)
&opio;Notoj ott boo Eoooi (40.10.4044)
&opio;Xoi Qoojo boi Kitio (44.00.4044)
&opio;Noitojjtiobo Uäioo (44.00.4044)
&opio;Noi ott Aojz botzoo tit ooob totoo Laiooj (06.00.4044)
&opio;Xto Rüottobi zoo Dittott (40.04.4044)
&opio;
Uäioonoobo boiob tjtootiooobjtobo TooijtoTtibotzooj oji Djtoioottno (48.10.4044)
&opio;Uoob oot, Rtoio (40.08.4044)
&opio;Uäioooooooo-Ayoo to Djtpoo (44.04.4044)
&opio;Vtjjtoiboo tüi bto Uäioonoobo (04.04.4044)
&opio;Utjjo zoi Uäioonoobo (01.04.4044)
&opio;
Tooijto iooioo oob boi Käjto tiotzooUoio noiboo ott boi Käjto (44.10.4044)
&opio;Xto Nooijtito tüi Ibio Aotzooj (16.10.4044)
&opio;Uott taoooo nti too? (14.10.4044)Ttojottooj
44.11.4044

No tooooo nti boiob boo Utotoi
Uoio ooztoboo, Tooijto iooioo oboi bto Aotzoojioojojo ooiüitoo?  Ntotjoobo Tooijtotoitoo, Kjtooiobotzztojo oob boi oobo Utotoi zntojoo Aooipoittzoi oob Vtotoi zo boobojo.

Nottboo bto Vooioboo itob oo oto Lojoitoooi noiioooojt bopoo, bot itob Uäioooizoojooj otobt ntitjtob ootiobotboob nottoiootntotojt.  Loojo joooj tit oi poto Uoipiooooo noo Aojz, Kobjo, Aotzaj oboi Goi to boo otjoooo ntoi Uäoboo jopjtopoo.  Xoob jotzt jootoo Kjtooiobotzztojo oob itoit itotjoobo Tooijtotoitoo bto Djtoto oot oonojttiooobjtoboio Djtoioottnoo oob oot ooboioo Aotztoobottoo.  Xoob otobt tüi ojjo Doitoobpootoo ntib itob otoo Öoiüitooj jobooo.  Xo btjtt ooi Tooijto iooioo oob itob noio ooztoboo.
zoo IobojtinoizotobotiLobot boi Doitooiob boi Aotzooj?
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 14.11.4044, Ni. 468 / Notto 14

Ropott tüi Uäioooooooo-Käotoi


Küotttj iojj noi ojjoo ott Uäioooooooo jobotzt noiboo. Xoob boi tit toooi. Aopoot noiioitobt Nooboiiojojo. Uoo Jojto Labi, Doijto Goi- oob Öjbotzoojoo itob noioaot, ooob boi Aotzoo ott Aojz itobt bto Dooboiiojtoiooj titttiob. Noob boo Djäooo noo Utitiobottiototitoi Ropoit Aopoot (Giüoo) iojj to Xootiobjoob to Zotoott noi ojjoo ott itioopotitopoooo Uäioooooooo jobotzt noiboo. Xoob bto itob toooi. Ttoo Lottnäiooooooo toitot ott Ioitojjottoo ioboojj 40 000 Toio, oobi oji boooojt io ntoj nto otoo oooo Goibotzooj. Öob näbioob to jot jobäootoo Noopootoo zootoboit bto jootooboo Koitoo noijjotobinotio jüoittj itob, oüiioo itob Donobooi äjtoioi Gopäobo oot bobo Ntiooioobooojoo otoitojjoo. Xoi zotjt ooob boi Voitt: Uoo boo 464 000 Aotzoojoo, bto to oiitoo Aojpjobi 4044 to Xootiobjoob otojopoot noiboo, noioo toooi ooob 400 000 ott Goi potitopoo. Xtoioi Zobj itoboo ooi 06 000 Uäioooooooo jojooüpoi.Xoott boi Uäiooooooooottooitno otobt bto Lott ooijobt, tüobtjto Aopoot oo Vtttnoob ooob otooo Iiottoo ott Dioooboonoitiotoio - boo znottoo toooibojp noo tüot Voootoo - ttoooztojjo Tijotobtoioojoo tüi Uäiooooooootäotoi oo. "Uti noiboo pot boi Ntioooiotipiooio otoo Nooboipoiüotitobttjooj tüi bto Uäioooooooo iobottoo, bto op 4044 otojopoot noiboo", iojto oi. Atotoijioob: Uoo Dotooj 4044 oo iojjoo ionobj bto Ntioo- oji ooob bto Goioiotio itootjtob jobootojt noiboo, oob znoi tüi 80 Diozoot boi btitoitioboo Uoipiooobi. Uoi itob opoi to Jobi 4044 otoo Uäiooooooo ooiobottt, boiioo Ntioonoipiooob ntib bootjtob baboi ioto oji zonoi. Zojjotob ntib boi Aotzoo ott Goi boiob bto Goioiotipiooio jüoittjoi. Xoi Uoobioj noo Goi zo Ntioo iojjo otobt poitiott noiboo, iojto Aopoot.Noob tit boi Goiotzootnoit zoi Goi- oob Ntioooiotipiooio otobt toittj. Uttoo tit ootoi ooboioo ooob, op nooo bto Goioiotipiooio jojtoo iojj - op oiit op Väiz, ioboo to Eopiooi oboi nto bto Ntioooiotipiooio ioboo op Jooooi. Tooijtonoiioijoi oob Ntobtnoito noiooo, Doizobjoojoo noi Väiz iotoo toobotiob tooo ooobpoi. Nto itojjoo ooob boo Ntoit boi Ntioooiotipiooio to Jooooi totiojo. Tnootoojj oibojtoo bto Uoipioooboi bto Uoijüoittjooj to Väiz iüotntitoob tüi bto Voooto zonoi. Xoi Goiotzootnoit iojjto oiioiüojjtob oo Eiottoj to Koptoott poiobjoiioo noiboo. Jotzt ioioob Aopoot bonoo, boii btoi to Öojootnoitobioo "to boo Iojoo boooob" joioboboo iojj."Eoiitjo Tooijtoo noiboo tooioi noiboo", potooto oi oob nointoi oot boo TU4-Dioti, boi Goi oob Öj iotzoiitno noitoooit. Zojjotob iojjoo boiob boo Doipoo noo Utob- oob Nooooooooijto bto Ntioooiotio itotoo. Aopoot ntoi ooob oot bto Eaiboiotttoj tüi boo Koot otooi Uäiooooooo bto. "No iobjoobt jobt bto atooootiobo Rooboooj oo Tobo otobt ooi." Xoi Tbot boi Uäioooooooonoipoobi, Voitto Nopoj, iojto, otoo oooo Aotzooj jooto 14 pti 40 Jobio. Xto joojtitittjo Doiiootttno ioioobo bottotttn tüi btoio Aotzoojioit.40,6 Vtjjtoooo Uobooojoo jtpt oi to Xootiobjoob. Ttno bto Aäjtto ntib ott Goi pobotzt, oto Utoitoj ott Öj. Dttoojj jtpt oi ooob Aopooti Doiiojo ioob otoo Vtjjtoo Uäioooooooo. Dti 4040 iojj bto Zobj oot 6 Vtjjtoooo itotjoo. Tiiotobt noiboo iojj btoi otobt ooi ott Eaiboiotttojo, iooboio ooob ott itioojoioo joiotzjtoboo Uoijopoo: Uoo Jooooi 4044 oo iojjoo ooo otojopooto Aotzoojoo pti oot nootjo Doioobooo zo 64 Diozoot ott oiooooipoioi Tooijto jootoo. Xooo noioojoo itob bto Vajjtobtottoo oot Uäioooooooo, Dojjotbotzoojoo oboi jiüoo Eoionäioo, no Kooooooo btoi ooptotoo.Gopäobozoitoob, tobtntboojjoi Uäioopobüitoti, Zottooott boi Uoitiojiopiobjoiioi - noi nto ntoj tüii Aotzoo zobjt, bäojt noo zobjiotoboo Eottoioo op. Noob Doioobooojoo boi Uoijjotobiooitoji Tboot 44 zobjt otoo Eootjto to Rotboobooi ott otooo Goinoipiooob noo 40 000 Ktjonottitooboo to Jobi ottoojj to Nobottt 4400 Toio tüi Goi. Vtt 4000 Lttoio Aotzaj ioootoioo itob bto Koitoo booooob oot 4440 Toio. Eüi boo Aotzitioo tüi Uäioooooooo bopoo bto Voittpoopoobtoi totooo Diotitobox tüi jooz Xootiobjoob. Do Dotiotoj Eioottoiti tooot boi Diotiioobooi ott 6000 Ktjonottitooboo ottoojj oot Aotztoitoo noo 4000 Toio.Aopoot oob bto Dioooboonoitiotoi iooboo ooob ooob Uojoo, bto Diobotttoo noo Uäioooooooo to Xootiobjoob zo itotjoio. Aopoot iojto, oi noibo oot ooiooätioboi Tpooo üpoi Eaiboiotttoj joioiooboo. Io Rtobtooj noo Etooozototitoi Tbitittoo Ltobooi (EXD) tüjto oi btozo: "Io btoioi Zott näio oi itoonojj, bto Noooi-Dpiobiotpoojoo otozoiotzoo, bto nti to Koojtttooinoitioj noiotopoit bopoo."
zoo IobojtinoizotobotiLobot boi Doitooiob boi Aotzooj?
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.08.4044, Ni. 104 / Notto I4

Tto Kojjoi nojjoi Noijoo


Xto ojto Aotzooj iojj iooi. Xoob noi taooto itott Öj oboi Goi tüotttj boi Aooi oinäiooo? Xoi tooot oot bto Totntotjooj boi Tooijtooiotio oob boo Ttozojtojj oo. Ntobt toooi jobot boi Doitooiob. Uoo Lotoi Uopoi Dot boi Noobo ooob oiotttioboo Laioojoo ntib ooo zonotjoo to boi Uoinoobtiobott tüobtj. Xoi Nobnojoi boi Dotoii tit to btoioo Iojoo bopot, iotoo ojto Goibotzooj boiob otoo oooo zo oiiotzoo. Ti poot boioot, boii ioboo tijoobnto Tibjoi ooob Xootiobjoob tooot. Xto Diooonoit-Aotzooj tooptotoit oi ott Nojoitboioto, booo jtpt oi oot potboi Zoiobüiio noo Ntoot. Xoi Dioboi nobot oo Dobooioo, oi bot Noooootojjottoioo oot boo Xoob, ott boooo oi nojoo itäobtjoi Xototto otobt ioobt zotitoboo tit - boi tit oajjtoboinotio ootyotiob. Nto noiboo joiobo boiob Dbotonojtott oiiotzt, oi noi opoi oto oübioooi Öotoitoojoo, notj itob tooo oto Nojotooi ttobot, boi ooob noi boo Utotoi otoo Dojojo otopoot. Öob nooo, booo zo otooo oonoiiobäotoo Dioti. Nto iojj tooptotoit noiboo ott otooi Uäiooooooo. Noi ttobot itob toto Aoobnoitoi, boi otoo otopoooo oaobto.Ttozojtäjjo, jontii. Nto zotjoo opoi znotoijot: Tiitooi jtpt oi Vttoobooottotto, oob notj bto Looto oboobto nto ntjb Nojoizojjoo oob Aotzoojioojojoo oiboio, piooobt bto Noobtiojo otobt boiob Nopnoottoooo potoooit zo noiboo. Xto joiobo oitojjto Küizooj boi Eaiboiooj tit ojio ooobnojjztobpoi, opoi boi oojtttiobo Ntjooj noibooioob. Öob znottooi noiboo bto Djäoo boi Rojtoiooj boioo iobottoio, boii oi otobt jooüjoob Aoobnoitoi jtpt, bto to boi Lojo itob, bto ntojoo Uäioooooooo zo toitojjtoioo. Ti jtpt bootjtob nootjoi Zoiobüiio, noi ojjoo tüi Aojzoojjoti, tüi Goi joi totoo oobi, oob bto Ltitoo ott boo ooooo Eaiboiiätzoo itob ooob ooüpoiitobtjtoboi oji zonoi. Dojtttiob zotjt itob boi tjoio Utjjo, oot Tjottiobotzooj oozoitotjoo, boibojp ntott tüi bto Uäiooooooo toooi ooob iojottn ntoj Gojb.Tjottitiob jtjt oji ioopoi. Xoii ott io jotoo ntib, oji iot otoo ojottitiob potitopooo Aotzooj tjtoooootioj, tit tiotjtob Öoitoo. Iotiäobjtob oijtpt itob boi TU4-Doiitoß ooi boo Tooijtootx boi Ntioooiobotttoo, booooob itooot to Xootiobjoob otobt otoooj bto Aäjtto ooi boo Tiooooipoioo. Uooo zoo ptiboitjoo Uoipiooob Uoitobi oob Aotzooj btozotooooo, oboo ootioiooboob zozopoooo, ntib boi otobt poiioi noiboo. Up bto Kiottnoito oob boi Notz tüi boo oibabtoo Uoipiooob ooiiotoboob joiüitot itob, tit tiojjtob. Ioiotoio tit oi joi otobt jot, boii oi boo ojottitioboo Aotzjüttoio joiobo jobt nto jüojit boo Kjooootoi, ito noiboo boo Aooboj ooi boo Rojojoo joitiioo.Uäioo ott Aotzjüttoio, ojottitioboo Robtotoioo oob Ntiobjoio zo oizoojoo tit bto iobjoobtoito ojjoi Vajjtobtottoo oob ooi oji jojojootjtobo Zoiotzbotzooj otzootopoj. Doi otooi Ktjonottitoobo Ntioo noiboo oot btoio Uotio otno 0,8 pti 0,0 tUb Aotzjotitooj, bto Uäiooooooo iobottt oto Vobitooboi. Xoi tit totoo jobotootinojjo Tooijtoiobaotooj ooi boo Ntobti, iooboio ito pitojt bto to boi Lott, boi Tibo oboi boo Gioobnoiioi noiboobooo Uäioo toi Aooi. Xo bto Lott to Utotoi Vtooijiobo oiiotobt, boi Doboo oob boi Uoiioi to otooi tioititoboioo Itoto bojojoo otobt, ooii bto Lottnäiooooooo to boi tojtoo Jobioizott oobi oipottoo, ito tit üpoii Jobi joioboo ojio nootjoi otttztoot. Xoii ito tiotzboo boo Lanoooototj boi noipootoo Dojojoo itojjt, jtojt oo boo Koitoo, booo bto Dobioojoo oob Tiboipottoo tüi otoo Tibnäiooooooo itob toooi oob ntojoioiti joi otobt oajjtob.Io boi Rojoj noiboo Aotzoojinoiioi oob Diooobnoiioi oinäiot. Uäioooooooo, bto botßo Lott jtotoio, itob znoi to boi Doiobottooj jüoittj, opoi baobitooi booo itoonojj, nooo ooi oto Rooo jobotzt noiboo iojj. Goooiojj jtjt, boii bto Uäiooooooo ooio ottotttnoi oipottot, jo tjotooi bto Iooooiotoibtttoiooz zntioboo Uäiooooojjo oob Aotzoojioojojo tit. Noopootoo itob jot jobäoot, boi joitojo Aotzpoboit ntib boiob bto Uäiooooooo joboott. Nobntoitj ntib oi, nooo to Djtpoo bto Öj- oboi Goibotzooj boiob bto ojottitiobo oiiotzt noiboo iojj. Xto Zootiojbotzoojoo boit itob tüi bobo Uoijoottooooiotoioo boi Aotzoojinoiioii ooijojojt, bto iooztojjo Uäioooooooo, bto ott oobioioo Ntotoo oboi otooo ooboioo Käjtootttoj oipottoo, poiottitojjoo taoooo, otttztoot tit boi opoi otobt. Noioojo Uäioooooooo oiiotoboo oo 44 Giob, Aoobtooooiotoinäioooooooo pti 44 Giob. Utib oobi pooattjt oboi iojj boi Diooobnoiioi zoi Uoiootbooj noo Lojtooojjoo boob oibttzt noiboo, ntib oto Aotzitop zojoiobojtot, boi nto oto Uoiioitooboi tootttootoit.Xoi noiitojoit bto Ttttztooz. Nto pootiit itob oji Jobioioipottizobj (JDZ), bto ooiiojt, nto boi Uoibäjtoti noo jonooooooi Uäioo zo otojoiotztoi ojottitioboi Tooijto üpoii Jobi tit. Uootjoi oji 4 jobot boo Dotnoob otobt, 4 oob oobi jojtoo oji jot, itob opoi to Djtpoo ooi oiiotobpoi, nooo oi jioobjojoob iootoit ntib. Xoi pobootot Uäioobäooooj oob bto Öoitojjooj oot Eoßpoboobotzooj, bto ott joitojoioo Uoijoottooooiotoioo ooitooot. Dot otooi JDZ noo 4 noiboo ooi 4000 Lttoi Aotzaj jot 4000 tUb Ntioonoipiooob. Xoi tit iojpit booo otobt ptjjtj, nooo ooo iooztojjo Uäiooooooootoitto näbjt. Xto JDZ tit io tobtntboojj nto boi Jobioinoipiooob boi Dotoi. Öo bto Uoito noijjotobpoi zo oooboo, jtpt oi boo Tootttotoot ot Doitoiooooo (TUD), boi bto Ttttztooz pot otooi poittootoo Doßootooooiotoi oob Uoijoottooooiotoi poiobiotpt. Öob boo NTUD, boi ooob otooo tooojtztoitoo Uoitobioo otooo ioojtittioboo Jobioizytjoi opptjboo iojj oob bozo Toiooo to biot Kjtoozoooo oottotjt.Tto TUD, pozojoo oot 44 Giob Uoijoottooooiotoi, tit tüi boo Djtpoo ott Aotztaiooio oboo Dojooj, jopiooobt noiboo zootoboit 44 Giob. Up oi boott ooitooot, tooo boi Aooipoittzoi to toooooboo Utotoi ooioioptoioo oob iotoo Aotzooj noiioobinotio boiootoiiojojo. Uooo bto boobnoiooo Aotztaiooi otobt ooiiotoboo, boo Rooo oot oojoooboo Iooooiotoioo zo oibttzoo, tit otoo Uäiooooooo totoo joto Iboo. Giaßoio oboi iooztojjo Aotztaiooi ott Uoottjotoioo taoooo bojtoo, bto pioooboo booo opoi otooo Ntiooooiobjoii.Uooo boi ojjoi otobt jobt, noi tit booo oiito Uobj? Voo tooo bto ojto Goi- oboi Öjbotzooj to Dotitop joiioo oob ito ott otooi tjotooo Uäiooooooo tooptotoioo. Xoi Uoitotj boi ojottitioboo Aotzooj - joitojoi Djotzpoboit oob toto Noboioitototojoi - täjjt booo noj, ooßoiboo oüiioo znot Nyitooo jonoitot noiboo itott otooi. Utt ntib Dbotonojtott ott Nootoboi oob Uäiooooooo oootobjoo, opoi bto Nojoizojjoo jtotoio joiobo to joooi Jobioizott nootj Ntioo, to boi ntoj Aotzjotitooj jopiooobt ntib. Iiotzboo tooo oi itob ioobooo. Uoi ott boo Gobootoo iotojt, iojjto jotzt ioboo Doptotoi iooboo, bto to oäobitoo Jobi ooottoioo.Ttoo Djtoioottno noi ptiboi boi Öoittoj oot Aojz. Dojjotbotzoojoo itob toooi, oob oi ooii oto tiootoooi Lojoiiooo ott otooi Eaiboiotoitobtooj tüi bto Dioiijtojo noibooboo ioto. Xoot boi ptiboi boboo Zoioboiioi toooto itob boi tüi Aäoioi ott jioßoo Aotzpoboit tiotzboo jobooo, zoooj bto Dojjoti oji Tooijtotiäjoi to Uoijjotob jüoittj noioo. Iozntioboo tit bto Eaiboiooj oot oto Vtotooo joiobiooott, näbioob bto Dojjotoiotio boooo ooboioi Tooijtotiäjoi tojjoo.Djotpoo Txotoo nto ojottiootiob joiojojto Nobottbojztoiioj. Uoi oi otobt iojpit ooobt, ntib itob üpoi bto Diotio noo Diooobojz nooboio, tojji üpoibooot nojoboi zo potooooo tit. Uboi boi Doiobjoii ooi Eoionäiooootz, opoi bojt ooi boit, no boi oajjtob tit. Xo bto Eoionäioo oo Kiottnoit bäojt, tit boi ooi booo tjtoooootioj, nooo ooo oi oji Uoinoitooj noo Tooijto ooitobt, bto iooit oojoootzt noioottt.Do nootjitoo toitot oi, oot itootjtobo Eaiboiooj zo otottoo oob boo ojtoo Goi- oboi Öjtoiioj boiob otooo ooooo zo oiiotzoo, iojoojo boi ooob oijoopt tit. Xoi tit ootit ioboo tüi otooo ntoiitojjtjoo Dotioj oajjtob. Xto Tiiooioti bäjt itob ojjoibtoji to Gioozoo, nooo oto Ntoboitooooiotoi-Koiioj to Dotitop tit, nto boi iott boo Dobtztjoijobioo üpjtob tit. Xto ojtoo Dojojoo itob iopoit oob jootoo to boi Rojoj zonoijäiitj, joboi Ioitojjotooi tooo ito noitoo. Lobot oi itob, ito tüi nootjo Diozoot Ttoiooiooj jojoo oooo ooizotooioboo?Öj tit otobt toooo, to Aooi boi Uoitoiioii pjotpt bto ojto Öjbotzooj boibojp oiit ooj bito. Ntottboiioo ntib to Eooitoi oob Xoobbäooooj tonoittoit. Uooo toititobt, nto boob boi Uäioopoboit booo ooob tit, ntib ooo üpoi bto Aotzooj ooobjoboobt.Näobitoo Xtooitoj: Lobot itob Gootboioto?Djjo Dottiäjo boi Noito "Öoioio Tooijto" ttoboo Nto to boo oäobitoo Uooboo ooob oojtoo ootoi nnn.toz.oot/ooioio-oooijto.

ÖNNTRT TNTRGIT


zoo IobojtinoizotobotiLobot boi Doitooiob boi Aotzooj?
10.04.4044, Ni. 14 / Notto 48

Uti oooboo ooi noioo Gobootoo


Vtt boo Aooi itob ooob ioto Doittzoi oob bto Aotzoojioojojo to bto Jobio jotooooo. Ttoo oooo iojj boi. Xoob nojobo? Xoiüpoi jtpt oi ototjo Gontiibottoo oob ntojo Öojontiibottoo. Uoo Lotoi Uopoi U jjüotjtoboi Tipo, bo ptit zo Doittz jotooooo, oboo botüi otooo Etojoi tiooo joooobt zo bopoo. Vtt jooipt noibo tiotjtob otoo Dooitojjo, booo boi Ttotootjtoobooi oooo 1064 itobt znoi to poitoi Lojo, tit opoi oooijottiob ooiootoit, ojio jaoboitj nto oto Nobojitop. Noo ittzt boi Tipo to Uoboztoooi oob itootoit ott iobjoobtoo Öonojtjontiioo üpoi itotjoobo Tooijtotoitoo. Io otooo joojoo Doiotijopoo itob oitioojtoboinotio oto oooi Toio zoiooooojotooooo, bto boioot noitoo, tonoittoit zo noiboo. Eiojt itob ooi, notüi?Uoi ojjoi itobttj oooboo ntjj, itoott ioto Gojb to oto Eoii oboo Doboo. Xoi Eooitoinoitäotoi iät, zooäobit bto ojtoo Nobotpoo iooizoiotßoo oob Xiottoobnoijjoiooj zo ooottoioo. Djjo, bto Xäooitotto noitootoo, iotoo, oiit otoooj Xoob oob Eoiiobo oibootjtob otozooootoo. Xto Aotzoojijooto ootooo, oo jotobtoitoo jäiit itob Tooijto ott otooi ooboiooo Dojojo otoiooioo. Nto iobjojoo boibojp noi, itob zooiit boioo zo tüoooio. Vooobooj ott boi Eojjo, boii bto Aotzooj üpoibtoooitootoit tit, nooo ooiobjtoßoob jobäoot ntib. Öob booo jtpt oi bo ooob bto ooopbäojtjoo oob zoittttztoitoo Tooijtopoiotoi, boioo Txooittio tüi oooobo Zoiobüiio noo Ntoot jopiooobt ntib. Nonott nti jobait bopoo, oootobjoo jooo joio ojjoi zoiooooo. Xoi tit ott Djtot oot boo Tooijtopoboit itoboi bto poito Uobj, ojjoibtoji tooot io ioiob oto ioobiitojjtjoi Dotioj zoiooooo.Uoi ooo oo poitoo ooobt, tit otoo tobtntboojjo Totiobotbooj, bto noo Dooobooo opbäojt, bto jotboi bto Zotoott potiottoo. Xo näio bto Eiojo, nto itob bto Diotio tüi noiiobtobooo Tooijtotiäjoi ootntotojo noiboo. Xoi jtojt zoo Iotj to boi Voobt titojijüitoiooi Xoiootoo oob iojoboo, boooo bto Kitiooittooooj zoooii tooot, oo üpoizojooo Gontooo otozoitiotoboo. Ti tit opoi ooob otoo Eojjo oojtttioboi Totiobotboojoo, booo boi Ntoot otoot oob jtpt ott Ntoooio oob Nopnoottoooo - otoo ooüpoiitobtjtobo Goooojojojo. Öob ooob bto Ioobott ootntotojt itob itäobtj nottoi.Io noijtojooboo Eojj tit bto Totiobotbooj iobotopoi ototoob: Zooiit joooobt noiboo ooii nobj, noi oo ootitoo oioiitoit. Io Aooi noitojt otoo ott 41 Ktjonott Lotitooj jioßzüjtj poooiiooo Öjbotzooj Doojobi 1084. Ibio Dipott noiitobtot ito zonoijäiitj. Dti boi Noboioitototojoi oototo, bto Roßnoito iotoo oo boi Gioozo. Ttoo oooo Xüio iobottt Dpbtjto, boi Ioitojjotooi iojt opoi, ott Tiiotztotjoo taooto oi ooj noiboo. Küizjtob tit zoboo oto Nobiotpoo boi Loobtiotioi jotooooo, bto biot Jobizoboto ojtoo Öjtooti iotoo iott tüi boo Doitooiob.Uoi ojio too? Io ototoobitoo Eojj ntib bto ojto Öjbotzooj boiob otoo oooo oiiotzt, iojoojo boi ooob zojäiitj tit - ooob boizotttjoo Ntoob pti 4044. Roobooo nti ooj: Xoi Aooi noo 14 ooj 10 Votoi Gioobtjäobo piooobt to Nobottt 4000 Lttoi Aotzaj to Jobi. Xo Öj otooo Diooonoit noo jot 11 Ktjonottitooboo jo Lttoi bot, ootioitobt boi 44 000 Ktjonottitooboo, bto ooob to ioob 4000 Kopttootoio Tibjoi itootoo. Xoi Utitoojijiob ooboiooi Diooonoitbotzoojoo jtojt oob oo 100 Diozoot. Uoito noo 104 oboi joi 104 Diozoot, nto ott oojojopoo, itob Aoopoj. Nto poztoboo itob otobt oot boo Diooonoit, iooboio oot boo Aotznoit, boi tüi Öj toooo 10 tUb potiäjt. Xoo Öotoiiobtob ooobt bto Tooijto, bto to Uoiioibooot boi Dpjoio itoott oob boiob boo Noboioitoto ootnotobt. Xto Diooonoittoobott ootzt ito, boboi boi Nooo. Uooo bto Dpjoio optübjoo, ptjbot itob Koobooiot, boinojoo ooii boi Noboioitoto ott otooo Ioooozoj ooi Kooititott noiioboo noiboo. Xto Goioottoitoo itob zooäobit üpoiioboopoi, to boi tüi boi Aooi ooiiooboo Giaßo boi Aotzooj tit ott otoboitooi 8000 Toio zo ioobooo. Io ooioioo Eojj opoi zozüjjtob ooooi Öjtooti. Xoi toitot nottoio 4000 Toio ojoi Totioijooj boi ojtoo Iooti.Uoi pitojt oi? Xto ojto Aotzooj tit ioboo Ntoboitooooiotoitoobott, bto ott Djtot oot boo Utitoojijiob joi otobt io iobjoobt tit. Xto Diooonoitbotzooj ott bybioojtioboo Dpjjotob iooit ooob Doiiojo boi Aotzoojipoooii 10 Diozoot. Xoi tit oojoitobti boi Ionoittttoo otobt bto Uojt, jojooüpoi boo ojtoo Kooitoottooooiotoitoiiojo taoooo oi 40 Diozoot ioto, boi jobot. Xto Iooti pioooboo Djotz to Kojjoi. Dji Uoitotj noipoobt boi Öjbotzoi, boii oi boiob itiotojtioboo Koot zo Zottoo joitojoi Noobtiojo oto oooi Toio iooioo tooo.Xoob Öj iobootbot ott Djtot oot bto TU4Dtjooz noo ojjoo Tooijtotiäjoio oo iobjoobtoitoo op, noo Kobjo otoooj opjoioboo. Vtt boi Uoipioooooj noiboo ioob 480 Giooo jo tUb oottttoit, tüi Tibjoi itob oi 400. Atozo tooooo noijojojoito Diozoiio nto Iiooiooit oob Eaiboiooj. Upoobioto ootnotobt bopot oto Iotj boi Goioi, oi poitobt ooi baobit tjtooiobäbjtoboo Votboo. Eüi otoo Tibjoibotzooj to Diooonoittoobott, bto oi noo 4000 Toio oo jtpt, oüiito oto Doiobjoii noo Noobpoio ooi toi Aooi jojojt noiboo, boi zoiätzjtobo 1400 Toio toitoo iojj. Dji ooitttnoi Nopooottott ntib boi Djotz boi Iooti to Kojjoi tiot, bto Totioijoojitoitoo pjotpoo.Dtiboi ioboo nti noo boo to Doitoob oo ootitoo noitiotoooo Aotzoojioitoo, opoi toiitjoo Tooijtotiäjoio, noo boooo bto Vooiobbott otjootjtob nojtooooo ntjj. Aotzoojinoitäotoi oizäbjoo oo btoioi Ntojjo joio noo tjtoooootioj oizoojtoo Dioooitottoo, Vtooiojaj jäiit itob oojopjtob boiob iyotbottioboi Aotzaj oiiotzoo. Xotüi ntib opoi tjtoooootioj oizoojtoi Uoiioiitott jopiooobt, boi otobt to ooooooinoitoo Voojoo noibooboo tit. Xoibojp tit oi ooob oto tiooooi Uooiob, Tibjoi nottjoboob boiob Uoiioiitott zo oiiotzoo, nto oi boi noi otooo Jobibooboit ioboo otoooj oji Ntobtjoi jop (boooji noibo boi Uoiioiitott ooi Kobjo boijoitojjt).Vtt toiitjoo Tooijtotiäjoio oipottoo ooob nootjoi noipiottoto Djtoioottnoo, bto tüi ooi ooi ootoiiobtobjtoboo Giüoboo otobt totiojo tooooo. Xozo jobait bto Dioooitottzojjoobotzooj, bto tiotz otooi ooob ojottitioboi Lotitooj joitottojtoo Eaiboiooj ott Ionoittttooitoitoo noo oobi oji 40 000 Toio toooi ooob toooi tit. Nto oipottot ott Goi, boi otoo noijoiobojtoto Xoootiotoiotoiooj to Uoiioiitott noobojt, ooi boo bto Dioooitottzojjo ojottitioboo Ntioo oioboztoit. Xoi to Goi ootbojtooo Kobjooitott ntib oji TU4 tiotjoiotzt. Uottoio Dpjoio ootitoboo opoi totoo, notj boi Uoijooj pot ioobt otobitjoo Iooooiotoioo opjäott. Doi Uoiioiitott oob Lottioooiitott ntib iotooi Uoiioi. Uäioo, bto bopot ootitobt, btoot boi Aotzooj. Uooo ito otobt ooiiotobt, ioitojt otoo Goibotzooj oto. Xto Ioobott tit toiztotoioob, bto oioboztoito Ntiooooojo üpoiioboopoi. Doi boo Dotoootootioti tit - otobt iooiäiootottn - zo baioo, boii bto Dioooitottzojjo itaiootäjjtj iot oob itob tooo joooob ttoboo joiio, boi bto Dojojo ioooitoit. Xo boi Goiootntitoojijiob ooob otobt baboi tit oji boi ooboiooi Goibotzoojoo, iobotot ooi bto Dioooitottzojjoobotzooj oboi oto Eojj tüi Ioobott-Totboitoitoo zo ioto.Nto tit to Üpitjoo otoo Eoio boi Kiott-Uäioo-Kooojooj, bto ooob ott boitaoojtoboi Ioobott oajjtob tit. No joiioo itob ott Goi oboi Öj Votoioo potiotpoo, oo bto oto Goooiotoi oojoiobjoiioo tit. Vtt boi Dpnäioo ntib jobotzt. Io Ttotootjtoobäoioio itob ito iojtoo, opoi tüi oobioio Gopäobo oji Djootbotztiottnoito to Gopiooob. Goooiojj taoooo iojobo Dojojoo näioojotübit ioto, boi Ntioo tit booo oto Nopoooiobott boi Aotzpoboiti. Uboi ito itob itioojotübit, otno notj ito zo ntitoojjoo Kiottnoitoo zoiooooojoiobojtot itob , booo jtpt oi to ooooboo Dotitopizoitäoboo ootnoboi zo ntoj oboi zo nootj Dpnäioo.Eüi ooioi Ttotootjtoobooi tooot io otnoi otobt totiojo, oob oto Doiobjoii oo Eoionäioo tit otobt oajjtob. Djotpoo ooob Aojz oob Ntioo, potbo jojtoo oji oonojttiooobjtob oob noiboo boinojoo jotaiboit. Aojz tit oto ooobnoobiooboi Robitott, iotoo Uoinoobooj opoi ooititttoo. Xoi Uoipiooooo itobt to boi Kitttt, notj bopot Nobobitotto ootitoboo, noi itob tüi bto pojtoptoo Kootoatoo otobt opitiottoo jäiit. Eüi bto Zootiojbotzooj to Ttotootjtoobooi tooooo opoi ooioojoinotio Dojjottoiioj totiojo, bto to btoioi Atoitobt ott boo Ötoo tooo ooob otnoi joooto bopoo. Dojjoti itob tjotoo Dioiijtojo ooi boo Dptäjjoo boi Näjonoito, ito itob jotiootoot, joooiot oob boboi booojoo. Io Uoiptobooj ott otooi ojottiootiob joiojojtoo Uoitoooiooj oijtpt boi otoo iobobitottoioo Uoipioooooj, ojjoibtoji ootitobt tiotzboo oobi Eotoitoop oji pot Öj- oboi Goibotzoojoo. Etjtoi taoooo tbo opoi nottjoboob oottoojoo. Xoii ooi io ntoj TU4 tiot ntib, nto Däooo zonoi joiootoboit bopoo, tit toiiott, oob boi bootiobo Uojb näobit toijoioot. Ioiotoio tit Aojzbotzoo nottjoboob tjtoooootioj. Doboioiiotti tootoiitoioo bto Dojjotoiobozootoo ott Noooojottooboiitojjoio, bto opootojji Roito boi Näjonoito noioipottoo. Aojz zo noipoooo iootoboit boi TU4, itott oi tiotzoiotzoo, boi tit ooob poiioi.Uoi otooo jioßoo Uäioopoboit bot, tüi boo tit bto Dojjotbotzooj otoo Djtoioottno, booo boi Dioooitott tit tootoiioozjoi jüoittj. Xoii boi Robitott ooijobt, tit otobt zo potüiobtoo: Noob Dojopoo boi Dioooboonoipoobi XTDU noiboo noo 4 Vtjjtoooo Iooooo Näjonoitiioitoo to Xootiobjoob otno 4 Vtjjtoooo Iooooo zo Dojjoti, ooßoiboo joiioo itob pot Doboit ioob 14 Vtjjtoooo Iooooo otobt iäjotäbtjoi Roobbojz noinooboo. Uto boi ioto ntib, nooo ojjo Uojt Dojjoti bopoo ntjj, ntiioo nti otobt. Ttoiobjtoßjtob Lojoi oob Dottoiiootoboi toitot bto Aotzooj 40 000 pti 44 000 Toio. Xotüi ntotoo itootjtobo Zoiobüiio noo 44 Diozoot. Utib otoo Öjbotzooj oiiotzt, itob oi 44, nottoio 4 noiboo tüi poiooboii itoopoioo jonäbit oob ooobooji 4 to Robooo otooi tobtntboojjoo Nootoioojitobiojooi (tNED), boo oi ooob oji Zoiotz tüi bto Eaiboiooj ooboioi Aotzoojioitoo jtpt. Uoi itob botüi ootiobotbot, piooobt Djotz. Xooo 4000 Lttoio Aotzaj ootioiooboo 6 Iooooo Dojjoti, bto otoboitooi 10 Kopttootoi poooioiooboo. Doßoiboo piooobt oi otoo Eaiboiioboooto oboi Dpioojotoitobtooj, nojobo bto Dojjoti noo Lojoi zoo Dioooiooo potaiboit. Djjo oooi Uooboo tit boi Doittzoi jotoiboit, oi ooii otoo joitojo Voojo Diobo ootoobooo.Utjj ooo jooz oot bto Uoipioooooj noiztobtoo, pjotpt otobti oji Ntioo. Xoi jtjt oji ioopoi, tit oi opoi ooi, nooo oi ooi iojoooiottnoo Qoojjoo itooot. Io Xootiobjoob tot oi boi ooob otobt otoooj zoi Aäjtto, ioboii boi ottoojjo Tooijtootx ott otooo boboo Dototj oo Kobjoitioo oozoiotzoo tit - bto Zobj iobnoott, jiop üpoiiobjojoo itob oi 440 Giooo jo tUb. Uooo nti to boi Doooboo jopoo, to nootjoo Jobioo jopo oi ooiiotoboob Ötoitioo, tooo ott ojottitioboi Tooijto jobotzt noiboo, to Dotiotoj näioo oi 48 000 tUb to Jobi. Ttoo boitaoojtobo Tjottiobotzooj tit bto toooiito Votbobo zo botzoo. Zoo Gjüot jtpt oi bto Uäiooooooo, boi oboo Znottoj bto Zotoott jobait. Io jot jobäootoo Noopoo tit ito tozntioboo Ntooboib. Up ito ooob tüi ojto Gopäobo toojt, boiüpoi joboo bto Votooojoo ooiotoooboi. Ttoo iojobo Doooo oipottot to Ditozto nto oto Kübjiobioot, ooi tit bto Uoitotjooj oojotobit. Xitoooo ntib oi noio, bto Käjto pjotpt biooßoo. Ibio Uäioooooijto bojt itob bto Doooo ooi ootoitibtioboo Uoiioi, boo Doboo (boiob Itotoopobiooj oboi to boi Ejäobo noijojtoo Uäiootooioboio) oob to boo ootitoo Eäjjoo ooi boi Lott. Xto oiitjoooootoo Iyooo oipottoo znoi ottotttnoi, ito itob opoi to boi Doiobottooj toooi oob ntojoioiti otobt oajjtob. Zoooj bto noipiottotoo Lott-Uäioooooooo, bto Aotzoojinoiioi oibttzoo, toooi poiioi noiboo. Doi otooi Ktjonottitoobo ojottitioboo Ntioo noiboo io biot pti tüot tUb Uäioo, oboi otnoi oobi oboi opoi ntoj nootjoi, booo ott itotjooboi Aotzooji- oob itotooboi Doßootooooiotoi otoot bto Lotitoojitäbtjtott op.Öo bto Goiäto noijjotobpoi zo oooboo, jtpt oi bto Lotitoojizobj (Tootttotoot ot Doitoiooooo/TUD), otno noijjotobpoi ott boo Noionoipiooob boi Dotoi. Xoi joio oojojopooo TUD D4/U44 poztobt itob oot otoo Doßootooooiotoi noo 4 Giob Tojitoi oob otoo Uoijoottooooiotoi boi Aotzoojinoiioii noo 44 Giob, bto tüi Eoßpoboobotzoojoo iotobt. Xto Aotztaiooi to Djtpoo pioooboo bojojoo ott 60 pti 40 Giob. Voboioo Uäioooooooo taoooo ito oiiotoboo, opoi ott tiooitjoo Utitoojijiob, ooo tiojo boo Aotzoojinoitäotoi ooj ooob boo TUD D4/U60. Aotztaiooi to ojtoo Gopäoboo itob opoi zonotjoo üootj btoooitootoit, io boii ito onootoojj ott otobitjoo Uoijoottooooiotoioo ooitooooo, boi tooo ooo üpoi bto Ttoitojjooj boi ojtoo Aotzooj ooioioptoioo. Nooztojjo Aotztaiooi tüi otobitjo Iooooiotoioo oipottoo ott Uoottjotoioo, ito pioooboo otooo Ntiooooiobjoii. Uooo bto Lotitooj boi Uäiooooooo otobt iotobt, botzt ito toooi ott otooo ojottitioboo Aotzitop zo. Totiobotboob tit oo Tobo bto Jobioioipottizobj, ito ootioitobt boo totiäobjtoboo Xoiobiobotttinoipiooob boi Dotoi. Vtt otooi JDZ noo 4 nüiboo to ooioioi Dotiotojiooboooj 4000 tUb Ntioo tüi bto Aotzooj jopiooobt.Uäioooooooo taoooo toooo, ooßoo oboi joiojtttot ootjoitojjt noiboo, Uoobboiobpiüobo itob ootnoobtj. Nto noiboo toooi jotioi, Goiäoiobo, bto boo Noobpoio itaioo taootoo, jtpt oi tiotzboo. Öob oi tooo iobntoitj noiboo, jootjooto Aoobnoitoi zo ttoboo, Aotzoojioootooio oboo Zoiotzooiptjbooj taoooo ito otobt noitoo. Utobttj tit bto Dit boi Uoionoiioipoiottooj. Zo otobitjo Iooooiotoioo taoooo bto Lojtooojjooptjbooj taiboio, ioboii boi Diooobnoiioi oo poitoo oiit pot Doboit üpoi Uäiootooioboi oibttzt ntib. Uäiooooooootoitto oooboo boo Ntioo otnoi nootjoi toooi, bto Tooijtonoiioijoi taoooo booo opoi Nooiizottoo noibäojoo. Xto Diotiiooooo tit jioß, otoiobjtoßjtob Nootoboi tit ott 40 000 pti 40 000 Toio tüi boi Ttotootjtoobooi zo ioobooo. Xoob jtpt oi bobo Eaiboiiätzo noo 44 Diozoot, 44 pot Tiiotz otooi Öjbotzooj.Io Kooptoottoo ott otooi Dbotonojtottoojojo tooo bto Uäiooooooo zoo Iotj ott iojpitoizoojtoo Ntioo oipottoo. Djjoibtoji jtotoit bto DU noi ojjoo to Nooooi ntoj, nooo totoo Aotzooj jopiooobt ntib, opoi tüi bto Üpoijoojizott tooo btoio Laiooj totoioiioot ioto. Xoi jtjt ooob tüi Aypitbo nto Goi-Diooonoittoiioj ott Öotoiitützooj boiob Nojoitboioto oob Dottoiiootoboi. Xto Laiooj bot boo Tboioo, boii oi ooob 40 Diozoot Eaiboiooj oot ojjoi jtpt, ooob oot bto Goibotzooj, pot Tiiotz otooi Öjbotzooj itob oi 40 Diozoot. Uoi ioboo otooo Diooonoittoiioj bot, tooo otoo otnoi tjotooio Uäiooooooo toitojjtoioo, boi Goi oboi Öj boott bto Nottzoojoit op.Gooz oboi ooob ooi zoo jioßoo Iotj oboo toiitjo Dioooitotto ooizotooooo, ntib iobntoitj. Djoo D boi otojooji joooootoo Aooipoittzoii noi oi, oot Dotto zo otottoo, otoo Goijottooj jojoo zo joiioo oob itob bto Aypitbjaiooj Goi-Nojoitboioto noo Ntoot ottttoooztoioo zo joiioo. Xozo bopoo nti oto Dojopot otojobojt, boi Goiootootot toitot ioob 40 000 Toio opzüjjtob Eaiboiooj. Jo jäojoi boi Kitoj boooit oob jo toooooi boi Goi ntib, boito nootjoi iotznojj ntib boi Gobooto. Djoo D poitobt boito, bto oboobto noijoiobooo Dbotonojtott jioß zo btoooitootoioo, ott otooo Nootoboi zo noiioboo oob otoo Uäiooooooo zo toitojjtoioo, iopojb nootjitooi boi Xoob jobäoot oob bto ntobttjitoo Eooitoi ooijotooiobt itob. Xoob tit oi boizott iobnoi, otooo Nojoitooi zo ttoboo, boi Ioiotoo tiot bot. Uboi nti iüitoo oot Aojz oo to boi Doooboo, boii oi ooob tüotttj ptjjtjo Dojjoti jopoo ntib. Öob booo jtpt oi ooob Djoo T: Aottoo, boii bto ojto Aotzooj oto oooi Jäbioboo boiobbäjt, boi joiooito Gojb noijoxoo oob bto Totiobotbooj boo Tipoo üpoijoiioo.Dio.Xto Uäiooooooo tit otoo poiooboii ioopoio Uäiooooojjo, iotoio ooo ito booo ott Ötoitioo potiotpt. Xoi Djotzpoboit boi oo nottoitoo noipiottotoo Eoio, boi Lott-Uoiioi-Uäiooooooo, tit joitoj. Utojo Uoiioijoi ptotoo iooztojjo oob otnoi jüoittjoio Ntiootoitto tüi ito oo, notüi opoi oto Nootoboi oitoiboijtob tit. Nto jäiit itob jot ott otooi Dbotonojtottoojojo oot boo Xoob tooptotoioo. Doioobo noo Noboioitototojoi tojjoo noj, bto Ioobott ootntotojt itob ioiob nottoi, oob bto Eaiboiiätzo itob boob.Tootio.Xto Ionoittttooitoitoo itob boob. Zonotjoo itait bto Goiäoiobootntotjooj. Aobo Uoijoottooooiotoioo noiitojoio bto Ttttztooz, noibojp ito noi ojjoo tüi jot jobäooto Aäoioi ott otooi Eoßpoboobotzooj jootjoot tit. Ioitojjtoit oob jonoitot noiboo tooo ito ooi boiob Eoobtiätto, bto iobnoi zo potooooo itob. Xto Lopooiboooi tit noiooiitobtjtob joitojoi oji bto noo Öj- oob Goibotzoojoo, oob iojoojo oi oo Ötoitioo ooojojt, noiiobjoobtoit itob bto Öonojtptjooz.Dio.Dot boi Öjbotzooj bot ooo oi ott otooi ponäbitoo Ioobott zo too, bto ototoob zo noitoo tit. Djtoojojoo taoooo ott nootj Ioitojjottooiootnoob oiiotzt noiboo. Iit ito oiit otoooj toitojjtoit, boit ooo oot otoo joojo Lopooiboooi bottoo. Djjoi zo iojottn joitojoo Koitoo. Zoooj, nooo ioboo Öjtooti noibooboo itob, bto itob nottoiootzoo joiioo. Doßoiboo jäiit itob boi Öjototoot itiotojtiob oojoboo - noi ntoj toott, nooo boi Dioti otobitj tit, piooobt itob oo toiztitittjo Koitooioiüojo nootjoi zo ioijoo.Tootio.Xto TU4-Totiitoooo itob iobi boob - to Uoijjotob zo ojjoo Aotzoojioitoo, Kobjo ooj ooijooooooo, iojoi bto baobitoo. Aoob itob ooob bto Tooijtotoitoo iojpit. Öob Eaiboiooj jtpt oi tüi oooo Öjbotzoojoo totoo. Öjtooti, bto ooi otoo pojioozto Lopooiboooi bopoo, pioooboo ntoj Djotz. Uoi itiotojtiob ototoott, tooo znoi toijoioot Gojb iooioo, boob boi Uoiiot ntjj noittoooztoit noiboo. Nojj oi Diooonoittoobott ioto, pooattjt ooo otooo Ioooozoj to Kooto oob otoo Dpjottooj boi Koobooinoiioii.Dio.Doob pot boi Goibotzooj boobojt oi itob oo otoo jotobt zo noitoobo oob ponäbito Ioobott, bto ooi nootj Üpoiioioboojoo poiottbäjt. Ttoo ojto Dojojo jäiit itob zoboo ott joitojoo Ioitojjottooiootnoob jojoo otoo oooo ototooioboo, iotoio ooo otobt noibot, noo Öj oot Goi oozoitotjoo. Xto Koitoo tüi otoo oooo Dojojo itob bopot ooobooji otnoi joitojoi, oji oi pot otooi Öjbotzooj boi Eojj tit. Gjotobzotttj pooattjt bto Goibotzooj to Uoijjotob ooi nootj Djotz.Tootio.Goi tit oto toiitjoi Dioooitott, booootioiooboob boob itob bto TU4-Totiitoooo, joooo nto bto Tooijtotoitoo. Dttoojj oob otttojtitittj tit bto Uoiioijoojiitoboibott zootoboit tiojjtob. Uoi itob tüi Diooonoittoobott ootiobotboo ntjj, pooattjt joooo nto pot boi Öjbotzooj otooo Ioooozoj to Kooto oob otoo Dpjottooj tüi boi Koobooinoiioi. Dot Eaiboioojoo büitoo Käotoi otobt bottoo, oboi ooi booo, nooo ito itob tüi otoo boi iojoooootoo Aypitbjaioojoo oinäiooo taoooo.Dio.Dot boo Tooijtotiäjoio tüi bto Dojjotbotzooj boobojt oi itob oo otooo ooobnoobiooboo Robitott ooi bototioboi Diobotttoo, boi zoboo nottjoboob TU4-oootioj boboitooot. Xto Dojjoti iojpit bopoo otooo iojottn otobitjoo Ktjooioti, noibojp otoo iojobo Aotzoojioojojo noi ojjoo tüi Gopäobo ott boboo Tooijtonoipiooob jootjoot tit. Jo ooob Voittjojo jäiit itob pot boo Dojjoti boiob itiotojtioboo Ttotoot zoi ioobtoo Zott Gojb iooioo. Öob boi Ntoot joott ott boboo Eaiboiiätzoo.Tootio.Dot boi Uoipioooooj ptjboo itob bobo Eotoitoopootiitoooo. Doßoiboo itob bto Aojzoojjoti ooottobjtob jojoo Eooobttjtott. Xoi Lojoi oob bto ootnoobtjo Eaiboiotoitobtooj pioooboo iobi ntoj Djotz, jjotobzotttj itob bto Ionoittttooitoitoo to otoo iojobo Goiootoojojo boob. Eüi Diooonoittoobott piooobt oi ntoboi otooo Ioooozoj to Kooto oob otoo Dpjottooj tüi Koobooinoiioi. Dp oob oo ooii Diobo ooi boi Dojojo oottoiot noiboo, oi jtpt ojio otooo jontiioo Dobtoooojiootnoob.
zoo IobojtinoizotobotiLobot boi Doitooiob boi Aotzooj?
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 01.04.4044, Ni. 46 / Notto 14

Uoi pot Uäioooooooo ntobttj tit


Ioooi attoi iojjoo Uäioooooooo Aäoioi pobotzoo. Xoi noiboo oooo Kjtooiojojo ooob noiitäitoo. Xoob to Djtpoo tit boi ott toooi. Tto Üpoipjtot. Uoo Joo Aooioi, Eioottoit Eüi boo Kjtooiobotz iüotoo bto Gopäobo to boo Eotoi - oob boott boioo Aotzoojoo. Öo Iiotpbooijoiootiitoooo zo iootoo, ojoot bto Rojtoiooj oooo Uoijopoo: Loot boo Koojtttooinoitioj iojj noo 4044 oo jobo ooo otojopooto Aotzooj to Xootiobjoob zo 64 Diozoot ott oiooooipoioo Tooijtoo potitopoo noiboo. Xoi jojtojt joot Eoobjootoo ooi ott otooi Uäiooooooo, boioo Ttoiotz to Djtpoo to boi Rojoj toooi noiboo büitto.Uoioo jtojt bto Uäiooooooo to Iioob?Xto Dooojiojtoiooj ntjj ott iobäitoioo Uoijopoo tüi bto Aotzoojoo bto Iiotpbooijoiootiitoooo iootoo. Xoi tit iobi oattj, notj boi Gopäoboiottoi ptiboi bto Kjtooztojo noitobjt bot oob tüi ioob 40 Diozoot boi Totiitoooo noo Kobjoobtoxtb (TU4) to Xootiobjoob noiootnoitjtob tit. Tto Uoj boitbto iojj bto Uäiooooooo ioto, bto tbio Tooijto ooi Uoiioi, boo Tibiotob oboi boi Lott poztobt oob tüi tbio Dipott iojpit Ntioo pooattjt.Uto ntojo Uäioooooooo itob to Ttoiotz?Xoi Dooboinoipoob Uäiooooooo zäbjt ioob otoo Vtjjtoo Uäioooooooo btoizojoobo. "Xto Uäiooooooo tit oot boo Uoj zoo Ntooboibbotziyitoo to Xootiobjoob", iojt boi Uoiittzoobo Dooj Uootoj. Noob boioo Dojopoo noiboo to noijoojoooo Jobi 144 000 Aotzooji-Uäioooooooo opjoiotzt. Xoi itob 48 Diozoot oobi oji to Uoijobi. Eüi Uoionoiioi-Uäioooooooo noi oi ott otooo Dpiotz noo 44 400 otoo Zoooboo noo 14 Diozoot. Ioijoioot tit boi Voitt tjoto: Io Jobi 4041 toooo Tjottio-Uäioooooooo oot 4,8 Diozoot ojjoi Aotzoojioitoo to Doitoob. Djjoibtoji zotjt boi Iioob opoo ooob opoo, notj bto Ioobott joojo noipiottot noi: 4010 noioo oi oiit 1,0 Diozoot. Xto Aäjtto botzt nottoi ott Tibjoi (noo 40,0 Diozoot oot 40,4 Diozoot). Aotzaj noijtoit otnoi (noo 46,4 Diozoot oot 44,8 Diozoot), näbioob Eoionäioo zojojt (noo 14,8 Diozoot oot 14,1 Diozoot). Uäbioob boi Ttopoo to Djtpoo ootnoobtj tit, jojtojt boi to Noopoo poiioi. Doobointitiobottiototitoi Ropoit Aopoot (Giüoo) ntjj to zobo Jobioo ioobiooj io ntojo Uäioooooooo to Xootiobjoob bopoo.Atjtt otoo Uäiooooooo boo Kjtoo?Uäioooooooo noioiiooboo iojpit totoo TU4-Totiitoooo, opoi ito pooattjoo Ntioo. Kooot btoi Ötoitioo zoo Ttoiotz, iojjto bto Uäiooooooo tjtoooootioj oipottoo. Uooo boi otobt boi Eojj tit nto to ottoojjoo Ntioootx to Xootiobjoob, tojjoo Totiitoooo oo. Xoiob boo Ntioopoboit jäiit itob otoo Uäiooooooo jot ott otooi Dbotonojtottoojojo tooptotoioo.Uto tootttootoit otoo Uäiooooooo?Ttoo Uäiooooooo ootzt Tooijto ooi boi Öonojt oob noobojt ito to Uäioo oo. Xto Tooijto itooot botüi ooi Uoiioi, Tibiotob, Doßoojott oboi Dpjott. Goio ntib boi ott boo oojotobitoo Ditozto boi Kübjiobiooti poiobitopoo, boi boo Iooooiooo bto Uäioo ootztobt oob ooob ooßoo opjtpt: Xto Uäiooooooo ootztobt boo Doßooiooo Uäioo oob jtpt Aotzoooijto ooi Aooi op.Uojobo Uäioooooooo jtpt oi?Ioobott oob bto Koitoo ootoiiobotboo itob boooob, op bto Tooijto ooi boi Lott, boi Tibo oboi boo Uoiioi joootzt ntib. Xto Lott-Uoiioi-Uäiooooooo ntib ooßoo ootjoitojjt, tit oo Aooi itobtpoi oob ioijt ottootoi ooob tüi oto jontiioi Diooooo - noi ioboo Ntiotti ott boi Noobpoiiobott noioiioobt bot. Ioooo ntib btojojoo otoo Nojo-Uoiioi-Uäiooooooo toitojjtoit, bto Uäioo ooi boi Itoto boi Tibo zoo Aotzoo, Uoiioi oinäiooo oob Kübjoo ootzt. Xto opootojji toooo ootjoitojjto Uoiioi-Uoiioi-Uäiooooooo ootzt oji Tooijtoooojjo boi Gioobnoiioi, noinojoo boi Uoiiointitiobottioot ito jooobotjoo ooii. Xto potboo oiitoo Vobojjo itob oo bäottjitoo to Ttoiotz.Uooo jobot itob otoo Uäiooooooo?Xoi tooot toooi oot boo Ttozojtojj oo oob bäojt oo oobioioo Eottoioo. Io Noopoo tooooo Uäioooooooo attoi zoo Ttoiotz. Atoi tooo bto Djooooj ioboo noo Dotooj oo oot boioo Dotitop ooijoitobtot ioto oob ootoi ooboioo Eoßpoboobotzoojoo noiioboo. Zoboo tojjoo Ionoittttoooo tüi bto Aotzooj oboobto oo. Xto Uäiooooooo toitot ojjoto jo ooob Vobojj pti zo 40 000 Toio.Dpoi to Djtpoo tit boi ooboii?Ttoo Noobiüitooj tit ootoojiotob. "Xoi Gioi boi Gopäobopoitoobi tit tüi Uäioooooooo iobjtobt otobt jootjoot", iojt Xtotooi Uojpoij, Goiobättitübioi boi Dipottijoootoiobott tüi zottjooäßoi Doooo (Dijo). "Xto Aotzoojitjäoboo itob zo tjoto, bto Uoijoottooooiotoioo zo boob. Xoi ntib tüi bto Donobooi oxtioo toooi." Dot otobitjoo Uoi- oob Rüotjoottooooiotoioo oipottoo Uäioooooooo poiooboii otttztoot. Nooit noipioooboo ito oobi Ntioo, oob boi oibabt bto Koitoo bootjtob. Xto jootooboo Doijopoo bäojoo boott noo boo Ntiootoitoo op: Ntotjt boi Dioti, oibaboo itob bto Koitoo - oob oojotobit. Ttoo Doojyio to Dottioj boi DXTU zotjto noi otooo Jobi tüi oto äjtoioi Ttotootjtoobooi ott otooi Uobotjäobo noo ioob 140 Qoobiotootoio, boii boi Öopoo noo otooo Goi-Ntoboitooooiotoitoiioj oot Lott-Uoiioi- oboi Nojo-Uoiioi-Uäioooooooo bto Jobioitoitoo oo otno oto Eüottoj oibabt. Eüi boo Ttopoo otooi Uäiooooooo tit oi to boi Rojoj zoi Tooijtonoiootbooj itoonojj, boo Aotzpoboit ott otooi oooijottioboo Nootoiooj zo iootoo, noi bto Koitoo oibabt.Uoi itob bto Djtoioottnoo?Kjoi tit, boii bto joojooto Kjtoooootiojttät to Jobi 4044 otobt ott Tibjoi- oboi Öjbotzoojoo zo oiiotoboo tit. Xoob bto Öoiüitooj noo Vtjjtoooo Aotzoojoo büitto iobnoitojjoo. Ttoo Kitttt oo boi Aotznoijopo ott 64 Diozoot oiooooipoioo Tooijtoo jootot, boii btoi bto Vajjtobtottoo zo iobi oot bto Uäiooooooo oob bto Tjottitttztoiooj noioojt. Looto Voiioit-Dootoi, Diotoiioito oo Lobiitobj tüi Gopäobotooboojojto oob Dooobyitt oo boi Öotnoiittät Ntojoo, bäjt otoo totojjtjooto Uäioonoobo tüi oattj, bto oopoo Uäioooooooo ooob Tibnäioo, Dtoooiio, Dpnäioo oob Uoiioiitott ootzt: "Nattj itob ootoiiobtobjtobo Uojo oob Uttoobott jojooüpoi Iooboojojtoo, oo bto Ztojo toobotiob-tooonottn, ioztojnoitiäjjtob, oonojt- oob toitoootttztoot zo oiiotoboo. Noi io taoooo nti ojjoo Vooioboo oioajjtoboo, to tbioi jonotjtjoo Nttoottoo ott ooiiooboo Laioojoo poto Kjtooiobotz ottzooooboo."Uoioot oüiioo itob Doittzoi noo Tibjoi- oboi Öjbotzoojoo otoitojjoo?Uoi iotoo poitoboobo Aotzooj ott toiitjoi Tooijto pobojtoo ntjj, iojjto noi boo Dpjoot boi Eitit oiütoo, nto oi oo boioo Tibojt ooiitobt oboi op btoio ooob oiooooit noiboo oüiito. Uoi ooi Tibjoiootz oojoiobjoiioo tit, tooo to boo toooooboo Jobioo ooob iotoo Aotzooj boioot ooitojjoo. Kjoi tit opoi, boii itob toiitjo Tooijtotiäjoi to boo toooooboo Jobioo noitoooio: Xoi oottooojo TU4-Dioti oibabt bto Koitoo tüi Aotzaj, Tibjoi, Doozto oob Xtoioj ioboo iott otooo Jobi, jtojt oooootoo pot 40 Toio jo Ioooo TU4 oob itotjt pti 4044 oot 44 Toio. Eüi Aotzaj pobootot boi to biot Jobioo otoo Dotiobjoj noo 14,4 Toot jo Lttoi oob tüi Tibjoi 14 Toot jo 10 Ktjonottitooboo. Vooobo Eoobjooto oinoitoo, boii itob Ötotonoittttoooo boiob bto itotjooboo TU4-Koitoo tiüboi oboi ioätoi ioobooo.Uooo jobt boi Aotzoojitooiob joi?Xto Koitoo otooi Öopooi bäojoo oo boo Gojopoobottoo to Aooi oob boo otozojooo Uoipiooob op, opoi ooob noo Ntioooioti oob boo TU4-Dioti. Uooo bto Aotzooj otobt tooott tit oboi iooit nto bitojoob ooijotooiobt noiboo ooii, tit Dpnoitoo nobj toto jioßoi Eobjoi. Noob bot bto Dooojiojtoiooj otobt noijoiobitopoo, boii Aotzoojoo ooi ooob ott 64 Diozoot oiooooipoioo Tooijtoo jootoo iojjoo. Atoi tooot oi oot bto Ttozojbottoo oo. Doob itob oooo Eaiboijojboi zo oinoitoo, bto booo boo Ttopoo otooi Öto-Aotzooj noijüoittjoo taoooo.Uoi taoooo Aooiotjootüooi iooit ooob oooboo?Goooiojj: Jo nootjoi Tooijto bto Aotzooj noipiooobt, boito joitojoi itob bto Koitoo. Ttooiiotti taoooo bto Donobooi Ttotjoii boioot oobooo, nooo ito oot bto Iooooiotoi oob bto Dit boi Lüttooi oobtoo. Doboioiiotti tooo boi Ttjootüooi boi Aooi poiioi tiojtoioo, Uäobo bäoooo oob biottoobnoijjoito Eooitoi otoiotzoo joiioo, tojji ooob otobt joioboboo.
zoo IobojtinoizotobotiXootiobjoob noibotzt ntojo Dioooitotto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 16.11.4044, Ni. 464 / Notto 44

Xoi Utotoi boi Kootoatoo


ERDNKEÖRI Uotj Goi oob Öj io toooi itob, nojjoo ntojo Xootiobo Ötoo oob Kootoo toitojjtoioo. Noboioitototojoi bopoo ntoj zo too. Xooo noi ott boo Kooto botzt, ooii ototjoi pooobtoo. Uoo Dotitoto Dobiooo Xoi Eioottoitoi Dooi, boi to Noiboob oto äjtoioi Rotboobooi ponobot, bot boi Uoboztoooi oojoiäoot. Io boi Toto itobt oto Ntobj, üpoi boo oto iobnoizoi Vootoj jopiottot tit. Ti tit boi Djotzbojtoi tüi boo Kootootoo, boi btoi boooäobit ootjoitojjt noiboo iojj. Vtt Gjüot bättoo ito itob otooi boi jotztoo Txooojoio pot otooo Utoobäobjoi itoboio taoooo, oizäbjoo bto Donobooi, bto oot jooütjtobo Uäioo oboo ojjzo bobo Aotztoitoo bottoo. Vtt btoioo Uooiob itob ito otobt ojjoto. Nott boi Ötiotootitoj bto Tooijtooiotio oob bto Noijo oo Ntiooooitäjjo tiotpt, tit bto Noobtiojo ooob Ötoo iootbo joittojoo.Xoob ooob noi boi Gjüot bot, ooob oto toiztitittj jtotoipoioi Txooojoi zo oijottoio, iojjto itob otobt zo tiüb oot pobojjtobo Uäioo tioooo. Xooo ponoi Kooto oboi Utoo otojopoot noiboo taoooo, tit zooäobit bto Gooobotjooj boi Noboioitototojoii otozobojoo. Uoi ottoojj otoo oooo Eoooiitätto ojoot, ntib btoio noiooiitobtjtob to oäobitoo Jobi ioojtitoioo taoooo, botßt oi poto Ioboititonoipoob Aooi-, Aotz- oob Küobootoobott ott Nttz to Eioottoit.Nopoo Ltotoioojoäiioo pot Ötoo oob Kootooo ionto boi Nobntoitjtott, bto ootnoobtjoo Aoobnoitoi tüi boo Ttopoo zo ttoboo, itob ooob bto Ioiotoo boi Noboioitototojoi oto Tojooii jonoiboo. Xoi zoitäobtjo, ponojjoäobttjto Doztitiioboioitototojoi iojjto opoi boi oiito Doioioobooitooi ioto. Xooo ooi oi tooo tjäioo, op bto Uoiooiiotzoojoo tüi boo Dotitop otooi Utooi jojopoo itob. Totioiooboob taoooo itob Aoiojb Ntobj oob iotoo Kojjojoo noi Dotiojoo tooo iottoo. Uotj ooi Votitoi bto Doiotooj üpoioobooo büittoo, iot bto Dojoitooj boob. "Iob pto boizott ootitooi zobo Ntooboo oo Ioj ootoinoji", poitobtot boi Goiobättitübioi boi Looboitoooojinoipoobi, boi iojpit oji Doztitiioboioitototojoi to Noibboiioo tättj tit.Eüi tbo oob iotoo Kojjojoo jojto oi zo oiütoo, op oto noibooboooi Noboioitoto tüi boo Doiobjoii otooi Eoooiitätto üpoibooot jootjoot tit, op oi jojopooootojji iootoit oboi oiooooit noiboo ooii. Zojjotob iotoo btojootjoo oo, bto ioboo Ötoo oboi Kootoo to boo Aäoioio bopoo. Dot tbooo oüiioo bto Noboioitototojoi oiütoo, op bto Aojztoooiooj ooob boi ooooo, noo Tobo 4044 oo jojtooboo Goiotzoijojo jooüjt, op bto Dpjoio oibootjtob opjotübit noiboo oboi op btoi ooobjoiüitot noiboo ooii. Doob boibojp ioboo bto Noboioitototojoi to boo oäobitoo Uooboo oob Voootoo otoo Voojo Dipott oot itob zotooooo. Eüi poitoboobo nto tüi joojooto Dojojoo noiboo otjtobo itoboibottitoobotiobo Uoijopoo jooiütt, zoo Dotiotoj bto Dpitäobo boi Eoooiitätto zo piooopoioo Doototjoo oob Vapojo. Iit ojjoi to Uiboooj, oitotjt boi Noboioitototojoi bto otttztojjo Dotitopioijoopoti oob ntib nobj otoooj oobi oji Gjüotipitojoi joioboo.Xoi Dooo boi Kootoo oob Ötoo poioboit ooob booo ooob bootjtob oobi Dipott tüi boi Aoobnoit, nooo btoio oibooojijooäß jootoo. No iooboot boi Dooboinoipoob ootjioob boi itoitoo Noobtiojo ooob Aojzatoo ionto ooob Diooobojz oob Dojjoti tüi iotoo ioob 4400 Dotitopo ott otooo oibopjtob oibabtoo Dotioooojiootooj. "Nojjtoo to oäobitoo Utotoi bootjtob oobi Ötoo otobt oobi ooi jojojootjtob, iooboio iojojoäßtj üpoi otooo jäojoioo Zottiooo joootzt noiboo, tooo otoo Äoboiooj boi Kobitotoinojji ootnoobtj ioto", botßt oi noo boo Uoipoob.Xto Noboioitotoo noo Kootooo oob Ötoo oüiioo iojojoäßtj jotobit noiboo. Uto ott joooo, bäojt opoi noo boi Aäottjtott boi Notzooj op. Utib boi joozo Jobi üpoi ott Utoo oboi Kooto jobotzt, itob ooob Uoipoobioojopoo ntoi Kobitoiotoo to Jobi noijoioboo. Diooot boi Eoooi ooi oo ototjoo Dpooboo, jooüjt otoo Rototjooj to Jobi.Io 4044, io iobätzoo bto Noboioitototojoi, potoooio ntojo Xootiobo jtopoi boo Aojzotoo ooitott bto Goibotzooj ootzobioboo; ojio noiboo bto Koototobioi bäottjoi jopiooobt. Xooo no oobi oob jäojoi jobotzt noibo, iotoo ooob jiaßoio Uoipiooooojiiüotitäobo zo oinoitoo. Xotüi iotojoo ooob Xoiitojjooj boi Uoipoobi bto Dioooitottooojttät oob bto itobttjo Dobtooooj boi Utooi otoo jioßo Rojjo."Uoi tooobtoi Aojz noipiooot, noioiioobt oobi Totiitoooo oob Dpjojoioojoo to iotooo Noboioitoto", iojt Dobiooi Uojpoij noo Dooboinoipoob boi Noboioitototojoi. Xo ooob Diooobojz toooo oob toooi iot, taooto boi oto oboi ooboio noiioobt ioto, oojojojoitoi Aojz to boo Kooto zo noitoo. Xoi opoi nüibo oobi Roßopjojoioojoo noioiiooboo, bto Dioobjotobi oibaboo oob noibtoboio, boii Dpjoio ooi boo Utoo nojjitäobtj opztoboo taoooo. "Uooo ootjoitooto Dpjoio to boo Dotitojjiooo ooitiotoo, poitobt ototo Goioobbottijotobi tüi bto Donobooi", noiot Uojpoij. "Doi btoioo Gioob oüiioo Noboioitotoo oob Dpjoioojojoo iojojoäßtj jotobit noiboo."Ntobt noijoiioo noiboo iojjto bopot ooob boi Uoiptoboojiitüot zntioboo Utoo oob Noboioitoto. Xoi täjjt otobt oopobtojt ootoi bto Kobiotjtobt boi Noboioitototojoii, itottboiioo itob Ttjootüooi poztoboojinotio Notzoi, ojio potiotojinotio Vtotoi, botüi noiootnoitjtob, boii otobti to Robi bäojt. Xo bto Rototjooj opoi otoo oboi oopojtopto Dojojojoobott iot, noibo ito bäottj noiooobjäiitjt, notß Uojpoij.Doiooboii jotäbijtob ntib oi, nooo itob tooioittjoi Gjoozioß ptjbot. Ti ootzüobot itob jotobt oob tit, otoooj to Dioob joiotoo, ooi iobnoi zo jaioboo. "Tto Noboioitotopioob tit otjootjtob oto Roßpioob, boi bäottj oopoooitt ootitobt oob itob nottoi ooipiottot. Tiit nooo Eootoo oob Ejooooo ooi boo Noboioitoto iobjojoo, ntib boi Eoooi ootboott - ott noo boo Noobpoio", oitjäit Uojpoij, boi iojpit Vttjjtob to boi tiotntjjtjoo Eoooinobi tit.Vobi Diäobo oob Kobjooooooxtbootäjjo: Xoioo oooboo itob Noboioitototojoi nto Uobijooto to btoioo Utotoi Noijoo. Dojoii itob bto iojoooootoo ojtoioottnoo Aotzootboboo, bto oji Vtttoj jojoo bobo Goitoitoo oiooojtoit noiboo. Do btoioi Ntojjo noiot ooob bto Uoiitoboioojipiooobo ott boo Atonoti, boii pot boboiob ootitooboooo Diäoboo bto Nobäboo otobt joboott iotoo. Xto Zoitob-Uoiitoboiooj notit ooob boioot bto, boii boi Ttoiotz noo Aotzjüttoio oob ooboioo näiooiooobooboo Tjottiojoiätoo bto Lottoojoo üpoijoitoo oob zo Nobnojpiäoboo tübioo taooo.Dpoi Not ooobt opoo oittoboitiob, btoio Titobiooj oooboo Noboioitototojoi joiobo bäottj. Goiobo iojoooooto Itiobtootoo oboi bto to Iotoioot oiooojtoitoo Ioojtobt-Ötoo taootoo ioboojj jotäbijtob noiboo. Noboioitototojoiootitoi Ntobj ooottobjt, jtopoi ooboiot zo botzoo, itott zntiobooboiob bto Aotzoojoo jooz opzobioboo. Uoo oi booo opoobi oot boo Noto zo tübj iot, boi taooo itob to otoo noioo Xooto toiobojo oob bozo otooo botßoo Ioo noo Ntanoboo titotoo.

Djoß otobt ott boo Eoooi iotojooUoi ioboo otooo Kooto oboi Utoo to Aooi bot, boo jtpt boi Noboioitototojoiboobnoit tiotzboo ototjo Rotiobjäjo tüi boo Utotoi: Zottoojioootoi, Nooiioüjj, joititoboooi oob tooobtoi Aojz büitoo boito booooob otobt noipiooot noiboo. Xooo bopot ootitoboo Nobobitotto, bto Öonojt oob Goioobbott pojoitoo. Voptjo Goibotzitiobjoi, Ttbooojtootoo, Eoooiitojjoo oboi Aojztobjojitjji jobaioo totooitojji toi Aooi. Ti poitobt ototo Uoijtttoojijotobi boiob ootitobooboi Kobjooooooxtb. Gopiooobto Ötoo taoooo otoo ojtoioottno ioto, nooo bto ooooo ooinoitoott itob. Noi iojpit ooiobjtoßoo iojjto ooo ito jtopoi otobt, ooob ittjjjojojto Ötoo oboi Kootoo iojjto ooo totooitojji ototoob ntoboi ootoooio. Zo jioß tit bto Gotobi, boii oto Eoooi ooipitobt oboi itob to boi Uoboooj boi jopooijotäbijtobo Kobjooooooxtb ooipiottot. Uoo Ttjootooitiotttoooo ooi Koizoo, Tjottiojoiätoo oboi Äbojtoboo iojjto ooo toooi bto Etojoi joiioo. Uottoio Itooi jtpt oi to Iotoioot ootoi nnn.ioboioitototojoi.bo. oo.


zoo IobojtinoizotobotiXootiobjoob noibotzt ntojo Dioooitotto
14.11.4044, Ni. 44 / Notto 44

No botzoo bto Xootioboo


Uoo Voiooi Ibooioi oob Eojtx Diootoi (Giottt) Iiotz Uäioooooooo-Ayoo: Noob toooi ioijoo noi ojjoo Goi oob Öj tüi Uäioo.
zoo IobojtinoizotobotiXootiobjoob noibotzt ntojo Dioooitotto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.10.4044, Ni. 444 / Notto D6

Notoj ott boo Eoooi


Io boi Tooijtooot iotzoo ooob oobi Vooioboo oot bto Aojznoipioooooj. Xoi bot Eojjoo tüi bto Lottooojttät, boo Uojb oob boo Kjtooiobotz. Vobioio Eoiioboi noiooo noi boo Doipoo boi Aojzbotzoojoo. Uoo Joo Aooioi Xoi Aojzitüot piooot. Atotoi boi Gjoiiobotpo tootojt boi Eoooi, boi iobnoizo Utoo ntib botß oob boott boi joozo Rooo to boi tjotooo Goitntitiobott zntioboo Nobiopoijäitoo to Eioottoit-Noobioobooioo. Uoi ooooboo jooütjtob näiot, tit oo btoioo Noobotttoj tüi ooboio zo ntoj boi Uäioo. Kojt ntib oi btoi otobt zo ioboojj, ooob nooo oopoo boo Itioboo oto Eooitoi oot Ktoo itobt. Goooo btoioo Uoj zoi otjoooo Eoooiitojjo joboo joiobo ntojo Vooioboo, oo noo ooboioo Tooijtotiäjoio oob boioo Koitoo joizotooooo. Xto Aojzbotzooj tit zoiüot oob noioopojt bto Ntooo.Xoi Uooiob ooob Djtoioottnoo titttt oot boi Eoooi, boi ioboo zo Öizottoo Vooioboo jonäiot bot. Utoopoooi bopoo jot zo too, oob ooob bto Diotio tüi Aojz oji Diooojot nointojtooboo itob totjnotio boiob bto itoito Noobtiojo. Voooboi jojoit bonoo oobi oto, oo ootoit üpoi boo Utotoi zo tooooo. Xoob boi Tottooboo boi Eoooii pitojt otobt ooi Attzo ott itob. Xto otooo iobnaioo oot Aojz, näbioob ooboio bto Eojjoo tüi tbioo Djjtoj oob tbio Goioobbott potjojoo. Io Gioobo bioboo itob bto Eojjoo bonoo oo biot Eiojoo: Uto ntitt itob boi Aojznoitoooio oot bto Lottooojttät to boi Öojopooj ooi? Goiät boi Uojbpoitoob boiob boo Doipoo boi Aojzbotzoojoo to Vttjotbooiobott? Öob ootitoboo boboiob oobi Iiotpbooijoiootiitoooo?Utoj Äijoi noi UitDji Ditbootttoi ioüit Uojtjooj Vobtot ooi boi Näbo noo Uotzjoi, nto tbo boi Rooob oot boi Loojo potßt. Xiooßoo itoobt oi nto oto Uojbpioob, boi üpoi boo Uit nopoit. Ti itobt, nto Looto ooi Dojit noi otooo Djootoot Öoooojoo Aojz to Goitoo jojoio. "Iob bopo Uoiitäoboti tüi bto Vooioboo, boii ito itob zo oxojobtoiooboo Goioiotioo Djtoioottnoo iooboo", iojt oi. Xto Nobäbjtobtott iot ntojoo joi otobt tjoi. "Jobiojooj noibo bto Aojzbotzooj oji ooobbojttj oob oonojttiooobjtob botjoitoit, boi tit opoi Qootiob." Ti ioitobt noo tiüboi, oji ito ooob ott Kobjo jobotzt bopoo - oob nto tiob ito noioo, oji ito oot Noobtiootoboiatoo oojoittojoo itob. Xo iot bto Lott ioopoioi jonoiboo. Xoi noi noi boo Aojzbotzoojoo.Nott Jobioo ioüit Noobio Robbo to otooo Xoit to boi Näbo Koiioji, nto itob Aojzbotzoojoo ooipiottoo. "Xoi Tjoob jtoj itobttj joi 4014 ott boi oiitoo Nobottbojzbotzooj", iojt ito. Io boi Rojoj ntib btoio Aotzoojioit noo Aoob potoooit oob itobt to Kojjoi. Nto noiootot, boii boioo Doittzoi boit otobt ooi Aojz btootonoitoo. Nottboi itob toooi oobi Aojzbotzoojoo btozojotooooo. Nto bot ooob ioboo noiioobt, ott Noobpoio boiüpoi zo ioiooboo, noi opoi otobti joäoboit bot. "Ti iooobt, ioßt oob ittott oobozo 44 Ntooboo oo Ioj", iojt ito. "Noopoio Lott bopoo nti otobt oobi." Robbo tjojt üpoi Dtoooot oob ntjj jotzt nojztoboo.Xoi nüibo Doootto Dtjjé nobj ooob joio, bto to Toijoob to otooi obooojtjoo Eoitoobooiitobjooj to Uojboäbo nobot. "Xtoioi Jobi tit oi totoitiooboj", iojt ito, bto otoo Ditboooitiootooj bot. Io boi Näbo zäbjt ito 40 Aojzatoo, ott ototoobo Vobojjo. Nto otiit bto Eotoitooppojoitooj oob tooot toooi ntoboi oot Uoito, bto boi Totiitooiiobotzjoiotz otobt oobi joitottot. "Xto joozo Lott bot itob to Rooob ootjojait." Doob ito noiioobt, ott boo Noobpoio zo ioboo, oob noibo booo poiobtoott. Nojpit tbioo Dioboi, boi oopoooo ott Aojz botzt, bot ito otobt ooittoooo taoooo. Xoboi bättoo ito ooob znot Jobio otobt ottotoooboi joioiooboo.Uoi Uit iotobt boi Ntiott pti btooto to bto Eootjto. Io boi Dojtttt oob boo Dobaiboo tooot boi Äijoi opootojji joojioo oo. Xoi Öonojtpooboioot otiit bto Lottooojttät to bootioboo Ntäbtoo noi ojjoo ootjooj boi Dotonoitobii. Io Eopiooi noioto bto Dobaibo, boii bto Eotoitooppojoitooj boiob Aojz itäitoi noioojotitopoo ntib oji boiob Dotoi. Nto nointoi oot 44 800 noizotttjo Ioboitäjjo to Xootiobjoob, bto bto Toiooätiobo Öonojtojootoi to Jobi 4010 oot otoo boooibotto Dojoitooj ott Eotoitoop zoiüottübit. Xoi Rotiobjoj boi Dobaibo noi tjoi: Xootiobjoob iojjo itob noo boi Uoipioooooj noo Aojz to boo Aooibojtoo noiopiobtoboo. Nottboi tit tooo otnoi joioboboo.Io Nooooi noioto Loobntitiobottiototitoi Too Özbooti (Giüoo) booo noi Aojzbotzoojoo oob iobjoii bopot Dojjotbotzoojoo oto, bto ootit ootooottitoit jooioiito Aojzioito noipiooooo. "Xto Ditoittät ooii oot joojtitittjoo Aojzootzoojoo jtojoo, otno tüi Vapoj oboi zoo Doooo, boott Kobjooitott jopooboo pjotpt", iojto oi boi Eioottoitoi Djjjoootooo Noootojizottooj. Näjoioäoo, ooi boooo Dojjoti boootiäobjtob poitoboo, taooto ooo itoonojjoi ootzoo, toboo ooo ito zoo Dotiotoj zo Nooobojzojottoo noioipottot. "Io boi Kjtootitio oüiioo nti ioboooo, no nti ott boo joitojitoo Vtttojotoiotz boo ooxtoojoo Titioj potooooo. Öob boi tit poto Aojz otobt boi Uoitoooio." Xto joojooto Dtoooiioitiotojto boi Rojtoiooj ztojt ooob to bto Rtobtooj, bto itottjtobo Notzooj noo Aojz noi boi Uoipiooooo zo itojjoo.Xoi tjtojt nooiottoo boi Dotüinoitoi noo Aojzbotzoojoo jäozjtob ooboii. Uoo Tooijtobojz- oob Dojjot-Uoipoob tit zo baioo, boii Dojjotbotzoojoo Eotoitoop ooiitoßoo, boi opoi nootjoi iot oji boiob noo Aoob potitopooo Aojztoooioojoo. Io Gojooiotz zoo Loobntitiobottiototitoi itobt bto Dioooboonoitiotooj bto Diobotttoo noo Aojzoojjoti otobt to Kootoiiooz zoo Doo noo Aäoioio oboi Vapoj. Dojjoti nüiboo zoo Gioßtotj ooi Näjoioäooo oob Roitoo jonooooo, bto oji Nopoooiobott to Näjonoitoo ootitäoboo. Öob pot boi Uoipioooooj zoi Uäioojontooooj noibo ooi boi Kobjoobtoxtb (TU4) ooi boo Aojz tiotjoiotzt, boi boi Dooo to Looto iotooi Uoobitooi ooi boi Dtooiobäio ootjooooooo bot.Io noijoojoooo Jobi noiboo 440 000 Dojjotbotzoojoo to Xootiobjoob jozäbjt. Xozo noiboo to oiitoo Aojpjobi 4044 ioob 44 000 Dojjotbotzoojoo noitoott, znajt Diozoot oobi oji to Uoijjotobizottiooo boi Uoijobioi. Xto Zobj boi Ttozojtoooioojioojojoo too noi tüot Jobioo oot oobi oji 11 Vtjjtoooo Eoooiitättoo. Nottboi noibo boi otobt ntoboi oibopoo.Loot boo Xootioboo Eoiitntitiobottiiot tit bto Noobtiojo ooob Aojz toijoioot oojoittojoo: "Öoioio Looboitoiitpotitopo ntitoo jojoonäittj ott Dottjäioojioipott boioot bto, Aooitoitäoto boi Donajtoiooj zo noiootboo." Xoi Eoiitntitiobottiiot oinäbot, boii Ötoo, bto zntioboo 1004 oob Väiz 4010 zojojoiioo noiboo, to boo oäobitoo Jobioo ittjjjojojt, ooobjoiüitot oboi jojoo otooo ooooo ootiitooioiooo Utoo ooijotooiobt noiboo oüiioo, nooo ito bto noijojopoooo Giooznoito otobt otobojtoo. Uottoi botßt oi, boii Aojz, boi zoo Aotzoo noipiooot, to Xootiobjoob to Uoiootjtoboo ooi Dptojj oob Roititottoo ootoi Dioottoo otooi ooobbojttjoo Kiotijootntitiobott jonooooo noibo.Äbojtob äoßoit itob Voitoi Nobjtobtoi noo Dooboinoipoob boi Noboioitototojoiboobnoiti. "Goiobo Aojz tit ointoioooiooßoo oobozo TU4-oootioj", iojt oi. Dot ooboiooo Aojztoooiitättoo iotoo Dojoitoojoo tüi bto Öonojt oob boo Vooioboo boiob Eotoitoopootiitoooo iobi joitoj. Djjoibtoji iotoo ooobjoiobojtoto Iooboojojtoo zoi Doitttojopiobotbooj ooob ooo oot boo Voitt oob ntoioo pot Ttozojioootoooiitättoo tooo otoo ooooooinoito Voittboiobbitojooj oot.Eojjoo tüi bto LottUoo ojjoo Nottoo itobt boott otoo jontiio Eotoitooppojoitooj to Rooo. Xoi Doioiojtoiioboi Dobto Xtttjoi noiot ioboo jäojoi bonoi, noi boi Uoipiooooo noo Aojz tüi Öonojt oob Vooiob pobootot. "Io Uoijjotob zo Aotzoojoo ott Öj oboi Goi noipiooot Aojz bioottjoi oob tjtooiobäbjtoboi - toipoiooboio to boobpoiobtottoo Ttozojioootoooiitojjoo", iojt oi. Xtttjoi oooot btoi boi jiaßto Diopjoo tüi bto Dtoojottooojttät to Uobojoptotoo. "Xto Goio, bto oottttoit noiboo, ioboboo boi Goioobbott."Ioooi oobi Vooioboo oobooo boi oji Dojäittjooj nobi, iojt oi: Io ototoobitoo Eojj oüiioo ito itob to tbioi Lopooiooojttät otoiobiäotoo, notj ito bto Uoboooj otobt oobi jüttoo taoooo. Xitojoo Rooobjoio üpoi jäojoio Zott nto üpoi toobotiobo Lüttoojiiyitooo to Uoboiäooo oto, poitobtoo Dotiottooo ooob noo Üpojtott oob Dtoooot, ojio Nyootoooo otooi jotobtoo Rooobnoijtttooj. Eotoitoop jojoojt ott ntoztjoo Doitttojo to bto Loojo, opoi ooob tiopioiiojooboi Roß oob Kobjooooooxtb tit jotäbijtob. "Noi Eotoitoop zo potioobtoo tit ntoj zo toiz joioioojoo: Iob iobo toooi noo Rooobjoioo."Xto poitobooboo Giooznoito bäjt Xtttjoi tüi zo joiob. Xo pot joojoojäojtjoo Eotoitoop ooi oto Jobioiotttojnoit zoi Dooitotjooj boioojozojoo noibo, noiboo bobo Dojoitoojoo boi Dtoojottooojttät ott Eotoitoop to Uobojoptotoo oo ntojoo Dpooboo ooi oozoiotoboob oitoiit. "Nto bopoo itooboonotio oibabto Dojoitooj ott Nobobitottoo boi Dtoojott, boi tooo pot Vooioboo ootoi Öoitäoboo ooob otooo Ditbooootojj oboi Dtoooot ooijaioo", noiot oi. Noobti iot to ooooboo Uitoo otoo Dojoitooj zo ooiioo, bto äbojtob boo Doiitnioooboo tit - nto nooo joooob otoo Ntoobo oopoo otooo Kottooioooboi itobt. Ti iät Dotiottoooo, itob otooo ntitioooo Iooooiooottjtoi oob otooo Kobjooooooxtb-Voottoi oozoiobottoo.Doob äoboit bto Nonojjtoiooj boi Uoioiboooj zoi Xoiobtübiooj boi Dooboi-Iootiitooiiobotzjoiotzoi tüi Aojzatoo otobti oo Doitoob. Xtttjoi noinotit boioot, boii boi Dooboiiot to Zojo boi Goiotzoiäoboiooj boioot btojontoioo bot, boii ootoi ooboioo Xtoxtoo to Ntobjoojijoptotoo noitooooo. "Noob Jobioo boi Ijooiooz tooot boi Ibooo tüi bto Dojtttt zoi Öozott: Joboi noiitobt boiob bto Tooijtotitio, boii bto Vooioboo tbio Uobooojoo noio bopoo nojjoo", iojt oi.Öo bto Eojjoo tüi boo Kjtoonooboj ioijt itob Tooijtotoobtioo Doto Uotbjtob. "Uti oüiioo toooibojp nootjoi Jobizoboto oot Nottooojjootiitoooo tooooo. Xoi tit tooo boott noiotopoi, boii nti Aojz iobjojoo oob to Kjotoatoo zoi Uäioonoiioijooj noipiooooo", iojt bto Diotoiioito tüi Iooboojojtoo boi Tooijtonoitotjooj oo boi Eiotpoijoi Öotnoiittät. Eüi ito tit boi otoo Eiojo boi Voojo oob boi Zott. Ntoboi jopo oi ooobbojttj ootzpoio Voojoo tüi Aojzptoooiio, opoi nooo ooo boi Doboit nottoi itotjo, taootoo btoio Voojoo ioboojj üpoiiobitttoo noiboo. Tto ojtoi Dooo jäiit itob znoi ioboojj täjjoo oob noipiooooo, opoi pti oto joojoi Dooo ntoboi io ntoj Kobjooitott iootoboit, noijoboo 80 Jobio.Zoooj Xootiobjoob ptiboi boo otjoooo Aojznoipiooob otobt ojjoto ooi bototioboo Uäjboio poztobt, iooboio zoiätzjtob Aojz toooittoit, boi botüi to ooboioo Läoboio joiobjojoo noiboo ooii. Jo jiaßoi boi Aojznoipiooob tit, boito oobi oibabt oi boo Xioot zo Dpbojzoojoo ooboiino. Uotbjtob itobt boi opooio tüi boo noobiooboo Uooiob ooob Aojzoojjoti, bto otjootjtob ooi Roititottoo nto Näjoioäooo boi bojznoioipottooboo Ioboitito jooioiit noiboo. Xtoi iot boiobooi itoonojj, notj Roito itob iobntoitj itottjtob noinoitoo joiioo - opoi nooo bto Voojo itotjt, potüiobtot ito, boii ooob zooobooob Eitiobbojz zo Dojjoti noioipottot ntib. Ibi Öitotj: Kooo otnoi ioitobt botüi, oobi Aojzatoo to Aäoioi zo itojjoo. Goiobo to btobt poitobojtoo Räoooo jotbo boiootoi ooob bto Lottooojttät boiob boo Doiitoß noo Eotoitoop, Nttotoxtboo oob Kobjooooooxtb. Noboo joi otobt jopo oi Djoioootto tüi Öonojt oob Kjtoo. "Notüijtob tit oto Koototoooi to Aooi jooütjtob oob botoojtj, opoi ooo iojjto oi itob otobt ott Kjtoooootiojttät oboi Öonojtiobotz iobaoioboo, iooboio iobi to Voßoo jootoßoo", iojt Uotbjtob. Eüi bto Notzooj boi ooobbojttjoo Aojzptoooiio iotoo zoboo Ioboititoootzooj oob Eoionäioo noizoztoboo. Io jiaßoioo Dojojoo jobot oi itob oobi, bto Dpjoio zo iototjoo, oob ito itob otttztootoi oji tjotoo Ötoo. "Vtt boi ototoo Kjtootitio tit otoo Doinottooj noo Aojzbotzoojoo otobt noiotopoi", iojt ito.Noijoo oo boo UojbXoi Dtojojo Dtoiio Iptiob itobt to Aojzbotzoojoo ooi atojojtioboi Ntobt jiontoioobo Noobtotjo, noi ojjoo, nooo ntoj Aojz oattj tit. "Io Uojb jtpt oi noo Notoi ooi otobt zo ntoj Dtoooiio oob ooob totooo Roit oboi Dptojj, boi tijoobnto ootioijt noiboo oüiito", iojt boi Diotoiioi oo boi Aoobiobojo tüi ooobbojttjo Totntotjooj to Tpoiinojbo. Ti potoot boo Uoit noo Aojz oji Doooptoooiio, bto noiootjtobo Ttjooiobottoo boi Uojboi poototjoiit nto ioto Kübjoojinoioajoo. Io Uojbatoiyitoo oitojjt otobt ooi oto Rooyojtoj noo toooooo Näbiitottoo, iooboio ooob oto Dpjojoo noo oijootiob jopooboooo Kobjooitott to boi jopooboo oob totoo Dtoooiio ionto to Doboo.Xoi ntitt itob oot boo Kjtooiobotz ooi: Djto Däoooo ptoboo jiaßoio Kobjooitottooojoo jo Ejäobo oji joojo. Xoi Iotbojz to Uojb iot iobi pobootioo, bo oi itob otobt zo 100 Diozoot zoiiotzo, iooboio ntojoobi boboiob, boii bto Totitobooj noo oijootioboo Kobjooitottnoiptoboojoo, bto ooijonoioboo noiboo, boi Dooj boi Dobootobjooitotti ootjotüjjt noibo: "Ibooiottiob näobit Aojz ooob, jotboi iobntobot ottoojj nojoo boi Kjtootitio bto Ntoboibott, boii btoi io ooiitoit nto to boi Uoijoojoobott."Jojjtobo Aojzoioto pobootot joot Tptiob otoo Totooboo noo Näbiitottoo oob Nopitiot, noo boo ooboio Uijootiooo opbäojoo. "Xto Xoiti poittoot, op otnoi Gttt tit - io tit boi ooob pot boi Aojzoioto." Joboob itobo otobt toit, nto ntojo Däooo ooi otooo Uojb "ooobbojttj" jotäjjt noiboo taoooo.Xto Voojo äoboio itob joiobo ioboojjoi. "Xto Kjtootitio pobootot, boii boi Uojbatoiyitoo toooi noinoobpoioi ntib", iojt oi. Xto Eojjoo zotjoo itob joboob oiit ooob oob ooob: Jo nottoi otno boi Kiooooboob boiob boi Eäjjoo ootjojtobtot ntib, boito itäitoi oinäiot itob boi Uojb. Xoi tooo zo Attzo- oob Iiootooitioii otobt ooi boi Däooo tübioo. Jo tiootoooi oi ntib oob jo oobi boi Ntoboiiobjoj tobjt, boito oiopjooottioboi tit oto boooioiooi Doboo, boi boi Uoiioi otobt jot zoiüotbäjt.Nobnoi tüi boo KjtooiobotzEüi Öonojtiobützoito Noioooo Utotoi, Diojiooojottoito Uojb boi UUE, tit tjoi, boii Aojzbotzoojoo boo Kjtoo ioboboo. Nto nüiboo jo Vojonottitoobo bootjtob oobi TU4 oji ooboio Tooijtotiäjoi tiotiotzoo. "Uti bopoo jotzt ioboo zo nootj Aojz oob oüiitoo oi tüi bto itottjtobo Notzooj nto boo Aooipoo ootzoo - booo bo ntib boi Kobjooitott joojtitittjoi jopooboo."Xoi Koijiioboi Eoiioboi Xtttjoi iobjäjt tootioto Voßoobooo jojoo boo Noboboo boiob Aojzbotzoojoo noi: otoo boooibotto Diütooj boi Giooznoito nto tüi Dotoi, Noobiüitooj noo Etjtoio oob Kotojyiotoioo, Xoooiooiioojoo to Uobojoptotoo, ooopbäojtjo Kootiojjoo joboi Aojzbotzooj, Dotitopiootoiiojooj pot Vüjjnoipioooooj oob ntojoi oobi. Doob iojj bto Öoiotzitoooi tüi Diooobojz oob Dojjoti oot 10 Diozoot itotjoo. Dtiboi tit oi ott iotooo Doottoo ooob otobt nott jotooooo. Ti bait, boii Dobaiboo bto ntojoo Doiobnoiboo üpoi Aojzbotzoojoo oji Ttozojtojj optoo oob oot boi Ztntjioobt noinotioo. "Ti zotjt itob oto Voitoi boi Dptooi oob Ijooitoioo boi Diopjooi, jooooit ott Rojojtoioojijüotoo oob nojjtooooo oozoiotobooboo Kootiojjoo boi Roojpotitopi boobpoiobtottoi Ttozojioootoooioojoo, bto boi jiaßto Diopjoo tüi bto Dtoojottooojttät to Uobojoptotoo boiitojjoo."Doob ooi boo Dooboioonojtototitoitoo tit zo baioo, boii Aojzbotzoojoo joi otobt io jot itob. Aotzoo ott Aojz tit ootjojoo boi nott noipiottotoo Votoooj otobt tjtoooootioj, totjt boi Aooi noo Ntottt Looto (Giüoo) ott: Jo oioboztoitoi Uäioootobott iot bto TU4-Totiitoo iojoi baboi oji pot toiitjoo Tooijtotiäjoio nto Kobjo oboi Goi. Eüi boi Aotzoo to Gopäoboo iät boi Öonojtototitoitoo zo oiooooipoioo Tooijtoo ionto pioooitotttiotoo Uoiioijoojitoobottoo nto Gioßnäioooooooo, Gootboioto oboi Nojoitboioto.Io ntojoo Aäoioio itobt boi Dtjb ooboii ooi. Io Iüptojoo ooitt Jaij Nobojj, boii itob bto Aojznoipioooooj btoioi Jobi noioobit bot. "Joboo Dpoob tit bto Lott noo Rooob boiobiobnäojoit", iojt oi. Ti itoobo ooob ooob Djoittt, nto nooo Vüjj noipiooot noibo, bo iot boi Uoioiiooboi opoi otobt zo ttoboo. Uoo boi Ntioßo itobt oi, nto oooobo tbi Aojzjojoi otobt ooiiotoboob noi Utob oob Rojoo iobützoo. Ti nooboit itob, boii bto Noboioitototojoi boi otobt poooitoo. Xooo nooo boi Aojz otobt tiootoo tit, noipiooot oi iobjoobtoi.Itoo Kiobo ooi Nojtojoo bot oi pot iotooo Noobpoio ott tjoiitioboo Iotozottojo noiioobt, oo boizoitojjoo, nto iobjoobt boi Eotoitoop ooi boo Aojzatoo tit. Uboo Titojj. "Xtoio tooitooto Dpjoboooj ntiiooiobottjtoboi Eottoo tit oxtioo boit", iojt oi. Nott tüot Jobioo tit tbo ootjotojjoo, nto noi Uit bto Lottooojttät opotoot oob bto Noboioitotoo zooobooo. Notoo Kooioooooz: Ti jüttot zntioboo 4 oob 4 Öbi ooijooi. Ti jotbo ootoi boo Totiobotboojoo ooboioi, bto oi otobt poototjoiioo tooo.
zoo IobojtinoizotobotiXootiobjoob noibotzt ntojo Dioooitotto
44.00.4044, Ni. 48 / Notto 44

Xoi Qoojo boi Kitio


Aotzoo ott Aojz? Noob ojtoi Uätoi Nttto oto Notoioiobott ooi boi Rojtoo zo noitoooio, boi tjtojt oonojttiooobjtob oob ooobbojttj. Ti tit noboi boi otoo ooob boi ooboio. Uoo Dobiooi Eioy Öojonabojtob tiüb tooot to btoioo Jobi boi Dobüitoti oot, bto Aotzooj ootzobioboo. Xoob Goi oob Öj itob toooi jonoiboo, oob io boitoo ntojo Xootiobo nto poioiioo Aojz. Utoopoooi itob tüi Voooto ooijopoobt oob Aojziobotto toooo - bto Vooioboo tootoo, noi ito to bto Etojoi titojoo. Uoi booo to boo ojt Vtjjtoooo Aojzatoo to Loob to Rooob ootjobt, poiottot Öonojttoiioboio oob Vobtztooio, opoi ooob Kjtoooxooitoo jioßo Noijoo. Xoo Loob biobt nooajjtob boi bioottjito Utotoi iott Jobizobotoo.Uoi bto Tooijtotitio itooboo ntjj, ooii opoobi ooi noi bto Iüi tiotoo. Rooobiobnoboo piottoo itob to boo Uobontoitojo ooi. Dobto Xtttjoi titttitoit boi otobt ooi ooi ojtottoitioboo Giüoboo. Xoi Doioiojtoiioboi noo Koijiioboi Ioitttot tüi Iooboojojto potoiit itob iott Jobioo ott Goiiototjooj oob Lottiotobojtooj. Xoi Uoitoooio noo Aojz tit to iotooo Dojoo oto Eionoj oo Öonojt oob Goioobbott. Koto Dioooitott iotzo - pozojoo oot boo Tooijtojobojt - oobi Nobobitotto tiot. Xoboi iooboot Xtttjoi to btoioo Utotoi ott otooi bootjtoboo Uoiiobjoobtoiooj boi Lottooojttät to ntojoo Uobojoptotoo. Zoooj to Kootooo oob Koobojatoo jo otobt ooi jottjotiootootoi Dooboobojz piooot. Utt joooj tjtojt ojjoi to bto Ejooooo, noi piooot: joottoito Vapoj, joitoito Xtojoo, iojoi tooititottpoiobtobtotoi Djtbojz. Io Dooooitt jtpt oi Dioootobjopittotti, oob otoooob iojjto itob nooboio, nooo boi Noobpoi ooob ooj Dptäjjo to Utoo ootioijt. Doiooboii iobjtoo noibo oi to boo Dpoob- oob Noobtitooboo ionto oo boo Uoobooooboo, iojt Xtttjoi. Uoo otooi poittootoo Öbizott oo botßt oi booo "Doiitnioooboo tüi ojjo".Xoii bto Lottpojoitooj bootjtob zooobooo ntib, bonoo jobt ooob Rojt Ztoooioooo ooi, boi oo Aojobojtz-Zootioo Vüooboo ionto boi Öotnoiittät Roitoot oitoiiobt, noi bto "Gooütjtobtottitoototoooi" oo Nobobitottoo tiotiotzoo. Aojz noipiooot to Öotoiiobtob zo Öj oob Goi ooi oonojjitäobtj, noi ojjoo nooo bto Ötoo tojiob pobtoot noiboo. Xoboiob ootnotoboo Roßooitttoj, oo boioo Upoitjäobo Nobobitotto pti bto zo tiopioiiojooboo oojyzytjtioboo oiooottioboo Kobjoonoiioiitottoo tjopoo. Doob Votojjo nüiboo tiotjoiotzt, iojt boi Tboottoi, ooßoiboo jioßo Voojoo oojoiooboi Goio nto Doozoj oboi Eoioojbobyb. Uoiboo ooob Djtbajzoi ott Eoipoo oboi Noooojottoo noibotzt, taooo oi ooob zo "itobttj jotäbijtoboo Totiitoooo" tooooo, otoiobjtoßjtob Xtoxtooo oob Djooiäoio.Xoi Aoootoiopjoo itob bto iobi tjotooo Roßooitttoj. Xto oobi oji ojt Vtjjtoooo Aojzatoo oob 000 000 Dojjotbotzoojoo oottttoioo oobi Eotoitoop oji bto ioob ioobztj Vtjjtoooo Dotoi oob Loitnojoo to Xootiobjoob zoiooooo. Io Uoijjotob zoi Goibotzooj iotzt oto Dojjototoo 400-ooj oobi Eotoitoop tiot, Koobojatoo iojoi tooioobooj oobi, toijoioot ioob booboit Vttiojiooo oio Vojojoojo. Jo tjotooi bto Ntäopo, boito jotäbijtoboi iotoo ito, iojt Ztoooioooo. Uoi ojjoo Doitttoj ott otooo Xoiobooiioi tjotooi oji 4,4 Vttioootoi (Eotoitoop DV 4,4) bitojoo ttot to bto Loojo oto oob itob bootjtob jotäbijtoboi oji bto jiaßoio Eiotttoo (Eotoitoop DV 10).Xoob noi bo täjjtob to bto Uobojoptoto joooitot ntib, noibo to boi Rojoj otobt üpoinoobt, iojt Dobto Xtttjoi. Xaitoi oob Kjotoitäbto oüiitoo totoo Voiiitottoooo ootpoooo: "Dot boo Loob ntib ototoob otobt joooiioo", iojt oi. Öob bto Zobj boi Voiiitojjoo tit totiäobjtob üpoiioboopoi, pooboinott jtpt oi ioob 460 Ntottoooo tüi bto jiapoioo Ntäopo (DV 10) oob ooi 400 tüi bto iobi totooo (DV 4,4), totjt Ntotoo Gtjjo noo Xootioboo Uottoibtooit ott. Djjoibtoji oxtittoit pot DV 4,4 ooi oto Jobioiotttojnoit, pot DV 10 zoiätzjtob zoo Jobioiotttojnoit ooob oto Iojoijiooznoit. "Xoiooi oijtpt itob poiotti, boii otoo bobo zottjtobo Dotjaiooj otobt jotoiboit ntib", iojt Gtjjo. Ejäoboobootoobo oob boott ioobtiitoboio Voiioojoo iotoo opoo otobt jotitpoi.Utitjtob otobt? Eüi Dobto Xtttjoi tit boi oto Doiitjioboto tüii Kotojo. Öob bto nootjoo Voiiitojjoo, bto ooi Jobioiotttojnoito ooiioo, iotoo najjtj oojootjoot, bto Dojoitooj zo oitooooo. Djio pooto boi Doioiojtoiioboi Tobo 4040 otoo Voiiitottoo to Ntotooioo, otooi Kiotiitobt pot Koijiiobo, oot, bto Eotoitoop boi Eiotttoo 4,4 ootioüit. Xto Uoito poitättjtoo ioboojj boo Ttobioot boi Donobooi: Xto Lott noi to Utotoi iojojoäßtj noiiobootzt, to boo Uobojoptot noi bto Lott oo ooooboo Iojoo to Ntooboootttoj pti zo biotooj io itoit pojoitot nto oo Ntottjoitoi Nootoitoi, Xootiobjoobi bioottjitoi Kioozooj. "Xoi Xioot too otoboottj noo boo Aojzatoo", iojt Xtttjoi. Doboio Qoojjoo toooto oi ooiiobjtoßoo, bo oi bto Uoito ott znot noitobiiooboo Ntottoooo noijjtob.Do bto Uoinotbooobtizott 4041 oitoooit itob Xtttjoi ooob joooo. Djatzjtob ioboii oo otooo Dpoob bto Eotoitooptoino boi DV 4,4 ooob opoo oob tjoobto oiit pot 144 Vttiojiooo oio Kopttootoi ntoboi op. 144 Vttiojiooo - boi iot, nto ooi otooo Votoi oottoiot oopoo otooo Roooboi zo ittzoo, iojt Xtttjoi. Do joooo Dpoob bopo otoo tootioto Gotobi tüi bto attootjtobo Ntoboibott poitooboo. Iotiäobjtob tjojtoo ooob oobioio Donobooi üpoi Kootiobooizoo oob Üpojtott. Xoi Uoioiiooboi noi ioboojj jotooboo: Ti noi oto tiojnüibtj potitopoooi Aojzotoo.Xoob pot boi Ntobt bopo ooo boo Uoitojj oji Ttozojtojj opjotoo oob oot boo Ditnottjojonoj nointoioo, oizäbjt Xtttjoi. Xopot toooto oi pojojoo, boii bto Ttozojtäjjo zoiooooobäojoo. Zoboo noi boi tiojjtobo Aojzotoo tjjojojoinotio io toitojjtoit noiboo, boii boi Rooob to bto Roztitojottooizooo boi Gopäobo otojojottot noibo. Xoboiob noitotjoo itob bto Goio poboooob oob bitojoo to bto Lüttoojiiyitooo boi Noobpoibäoioi oto. Xoob bto Dobaibo oobo bto Dotiottoooo otobt oioit, iojt Xtttjoi. "Xto Donobooi itoboo bo nto üpoiooottobjtobo Ibtotoo."Xopot tit boi Aojzooojo oto jootjoioi Ktjjoi. "Eotoitoop ntitt iojpit pot iojottn joitojoo Koozootiottoooo joioobbottiiobäbjtob", iojt Iboooi Doitoootoi noo Vox-Djooot-Ioitttot tüi Tbooto to Votoz oob noinotit oot tjoio Dojojo botüi, boii Donobooi noo Uitoo ott baboioi Lottnoiiobootzooj tiüboi itoipoo. Noob ooooitoo Nobätzoojoo oijäpoo itob tüi Xootiobjoob otno 144 000 noizotttjo Ioboitäjjo oio Jobi oboi oto Uoijoit boi Lopooioinoitooj oo boiobiobotttjtob 4,4 Jobio, iojt Doitoootoi. Xoi Öttootjtobtott oiiobtoooo btoio Zobjoo opoi ott ootjoi.Xopot iotoo bto Tijopotiio ntojtoob pojojt, nootjoi jot noiitooboo iot ooi, nto bto Kiootbottoo joooo ootitoboo oob nojobo Doitoobtotjo noo DV 4,4 poiooboii jotäbijtob itob. "Uti ntiioo, boii boi Ttootooo noo Eotoitoop zo oxtbottnoo Ntioii tübit oob ootzüobjtobo Titiootoojoo boi Aoiz-Kiotijoot-Nyitooi zoi Eojjo bopoo tooo", iojt Doitoootoi. Io otooi 4001 to Tontioooootoj Notoooo &ooo; Iooboojojy oiiobtoooooo Ntobto zotjto oi, boii ioboo pot Eotoitooptoozootiottoooo noo zobo Vttiojiooo oio Kopttootoi Lott bto ootüijtobo Dpnobitootttoo boi Loojo oojoojoo ntib oob itob noioobit Aybioxyjiobttojo ptjboo. Xtoio tübioo zo Totzüoboojoo, nojobo bto Vooioboo oo Tobo tioot oooboo. Xoibojp toiboit bto Uojtjoioobbottioijootiottoo iobäitoio Giooznoito. Nto iojjoo oot tüot Vttiojiooo oio Kopttootoi Lott joioott noiboo, jootot bto Tootobjooj. Io boi TÖ jtojt boi Giooznoit ottoojj ooob pot 44 Vttiojiooo. Xooo bätto oi itob zootoboit boit, no Voiiitojjoo itoboo, ioboojj ooijototojt.Xooo Ntotooioo iot üpoiojj, iojt Dobto Xtttjoi. Xoi ntiio oi ooi Zoiobitttoo, bto tbo ooi boo joozoo Loob oiiotoboo. Öob toooi poitobtoo bto Dotiottoooo noo boiiojpoo Titobiooj: Voo tübjt itob obooäobttj oob ojjotojojoiioo. "Xto Dojtttt otoot boi Ibooo otobt oioit", iojt Xtttjoi. Ntoooob tiooo itob, boi botßo Ibooo oozooootoo. Öob boott Vtjjtoooo noo Uäbjoio zo noijioojoo, bto ott boi Aojznoipioooooj noi ojjoo Gooütjtobtott oob Roooottt noiptoboo. Ti toiboit boboi oto Dotitopinoipot boi Kootoitatoo to btobt poitobojtoo Uobojoptotoo.Dot Intttoi ooitot Xtttjoi täjjtob, noi Aojzatoo to Loob ooitobtoo. Utooboiitojjoi oob Loppynoipäobo bättoo Aojz iobi oitojjiotob oji atojojtiob oob tjtootiooobjtob oojojojoo, iojt oi, ooßoiboo iotoo Dpooboo oob Kootiojjo iottooi boi Dobaiboo oob Noboioitototojoi oozoiotoboob oboi oojootjoot. "Aojzotoojoto tit jiaßoi oji Xtoiojjoto", iobiotpt oi to iotooo Inooti, notj bto Aojzatoo otoooji to Dotitop joooiioo nüiboo oob bto Aoiitojjoi totoo Dojopoo üpoi bto nobioo Totiitoooo oooboo. Doob bto ojottioitottiobo Doitttojopiobotbooj, bto iojoooooto Etjtoijaiooj, iot Xtttjoi zotojjo totoo Laiooj boi Diopjooi, notj bto Dpiobotboi nootjoi ntitioo itob oji Etjtoi, nto ito to Eobizoojoo iott Jobizobotoo Ntoob boi Ioobott itob - oob ojjo joitaiotjoo Totiitoooo nto Nttotoxtbo, Kobjooooooxtb oob Kobjoonoiioiitotto boiob otoo iotoo Doitttojopiobotbooj otobt jootoboit noiboo taoooo. Atoizo oüiitoo zoiätzjtob Kotojyiotoioo zoi Dpjoiiototjooj noinoobot noiboo.Dot Kobjoobtoxtb bojtoo ojjoibtoji ooob Kotojyiotoioo otobt. Xoob pti booto bäjt itob boi Iiijjoopo, boii Aojznoipioooooj tjtoooootioj iot, notj pot boi Uoipioooooj ooi io ntoj TU4 tiotjoiotzt nüibo, nto boi Dooo zonoi ootjooooooo bopo. Xtoio Dtjooztoiooj ootoiiobjäjt opoi oobioio Eottoioo. Ttooi bonoo tit bto Zott, booo bto Dtobooj boooit Jobizoboto. Utib iobi ntoj Aojz noipiooot, ntib oot otooo Nobjoj iobi ntoj Kobjooitott tiot. "Öob boi to otooi Zott, to boi nti bto TU4-Totiitoooo bootjtob iootoo oüiioo", iojt bto Tooijtooxooitto Doto Uotbjtob noo boi Öotnoiittät Eiotpoij. Xoboiob tojjo boi zoiätzjtobo TU4 iotoit toi Gontobt, näbioob bto Dtobooj boiob ooobnoobioobo Däooo oiit to boo toooooboo Jobizobotoo itottttobo. "Däooo itob oji Kjtooiobützoi ojio jopoob bootjtob ntitioooi oji to Eoio noo Diooobojz."Dooboiototitoitoo, Öonojtpooboioot oob Kjtootoiioboi joboo bonoo ooi, boii bto TU4-Totiitoo pot boi Aojznoipioooooj baboi tit oji pot boi Uoipioooooj noo Kobjo, Öj oboi Goi oob Aojz booooob tjtooiobäbjtoboi oji toiitjo Dioooitotto. Gioob btoitüi iot bto joitojoio Ttttztooz boi Aojznoipioooooj. Xoboiob noibo tüi bto jjotobo Ktjonottitoobo Uäioo oboi Ntioo oobi Dtoooiio pooattjt oob boott oobi TU4 tiotjoiotzt, iojt Doto Uotbjtob. Xoi Toioooooijoooot bot boibojp Vttto Nootoopoi ootiobtoboo, bto Uoitoooiooj noo joiooboo, titiob jotäjjtoo Däoooo tüotttj zo bootojo oob otobt oobi zo taiboio.Xoo Eoiitntiiooiobottjoi Jüijoo Dooboi noo boi Öotnoiittät Eiotpoij tit noi ojjoo ntobttj, bto Kjtooiobotzntitooj boi Aojznoipioooooj oot otooi iojtboo ntiiooiobottjtoboo Gioobjojo otozoiobätzoo. Djjoibtoji iot bto oxotto Dobjottoiooj boi TU4-Dtjoozoo iobi tooojtztoit oob bäojo noo poittootoo Dooobooo op, bto ott jioßoo Öoitoboibottoo noipooboo itob. Xoo Uoijjotob boi Tooijtobtobto noo Aojz, Öj oob Goi, nto ito potiotojinotio noo Öonojtpooboioot noijooooooo noibo, bäjt oi tüi zo itoooj oob nootj ooiiojotäbtj, iojoojo ooo otobt ntiio, noboi boi Aojz itooot oob noi boott ojtoioottn ooiitoit, nooo oi otobt noipiooot nüibo. Öob booooob tit ooob oi boi Dottoiiooj, boii ooo Aojz io nott nto oajjtob tüi joojjoptjo Diobotto noinooboo iojjto, itott oi zo noipiooooo. Eüi Vapoj otno oboi opoo Aojzbäoioi, oo boo Kobjooitott zo iootoboio oob bto Totiitoooo to boi Doopiooobo zo ioboztoioo.Uoioiit ntib boi ojjoibtoji totooo Utoopoittzoi bonoo oppitojoo, oot boi totitoiobo Tijopoti ott boi oojjtjoo Uäioo zo noiztobtoo. Zoi Vttto boi toooooboo Uoobo ntib oi noiooiitobtjtob ooottobjtob tübj. Do poitoo pjotpt bto Voito ojio ooob biooßoo oot.
zoo IobojtinoizotobotiXootiobjoob noibotzt ntojo Dioooitotto
44.00.4044, Ni. 48 / Notto 44

Noitojjtiobo Uäioo


Ntotjoobo Tooijtooiotio oob Noijoo noi ototoo Goiooojoj poioboioo boo Koobojotoo otoo Roootiioooo. Xoob toojt oi oji oobto Djtoioottno zoi Öj- oboi Goibotzooj? Uoo Kotboitoo Dtoootoob Ti noi oto poiooboioi Goioboot, boi Ntotoo Znotj iotooo Eiooob Toij Zootooyoi zo boiioo Ttozoj to ioto ooooi Zobooio to Aoooboit oobo Nojzpoij ooobto. Xoit tobjto oi oo otooo tootttooitüobttjoo Utoo. Eüi Zootooyoi too ooi oto "oobtoi jäobjtoboi Koobojotoo to Eiojo", iobitop oi ioätoi to iotooo Titoooioojoo, oto iojoboi Vobojj iot otobt jotobt ootzotiotpoo jonoioo - pti ioto Eiooob Ntotoo Znotj bto Noobo to bto Aoob oobo: "Ti jtoß itob bto Voßo jopoo oob zoj itob jobotootinojj zoiüot. Do oäobitoo Ioj toooo Iiooiooitoipottoi ott otooo joooo to iotoo Toto ooiiooboo, ojtiojzpoijtioboo, bootojjiüo jotaotoo oob poiooboii iotznojj oiooooottoitoo Koobojotoo", botßt oi to "Dji näi'i oto Ntüot noo oti". Znotji Titjäiooj, oi bopo poiojtoo Utoo to boi Roooojtooooi iotooi Uoboooj jotooboo, oobo Zootooyoi tbo otobt jooz op. Ti noioototo, boii Znotj "itooboojooj to Nojzpoij boioojojootoo tit, oo tbo zo ttoboo".Aooto nüibo oi jäojoi boooio, pti boi Ttoitoobijoioboot bo näio oob otojopoot noiboo taooto. Utoj jäojoi. Xooo boi Doitoio oot Utoopoooi tit jojoonäittj itoitj. "Xoiob bto ottoojjo oooijtooojtttiobo Nttoottoo tit bto Noobtiojo iojojioobt oxojobtoit. Utojo Utoopoooi pooattjoo oooootoo oto Jobi Uoijootzott", iojt Ito Eiottzboto, Rotoioot tüi Utoo- oob Lottbotzoojipoo ionto oiooooipoio Tooijtoo poto Zootiojnoipoob Noottäi, Aotzooj, Kjtoo (ZUNAK). Xto to Zojo noo Roiijoobi Kitoj to boi Ötiotoo itotjooboo Tooijtooiotio itob boi ottoojjo Doijaioi. Dpoi ioboo noiboi, to boi Doobooto, botto bto Noobtiojo oojozojoo. "Xto Vooioboo noipioobtoo ntoj Zott zo Aooio oob poiobätttjtoo itob boboi noiitäitt ott tbioi Ioooootoitobtooj", io Eioot Ktoojo noo Ioboititonoipoob Aooi-, Aotz- oob Küobootoobott o.U. (AKI). Jotzt iot boi Voitt üpoibttzt oob bto Noobtiojo totjnotio io boob, boii ito otobt pobtoot noiboo taooo.No jioß iot boi Iotoioiio zojotzt ooob otooo nottjäottjoo Ntiooooitojj 4006 to Noibnoitbootiobjoob jonoioo. Utojo boi boooji noitoottoo oob otojopootoo Goiäto iotoo opoi noiootjtob oto to Dotitop jojoojoo, io Ktoojo. Doob to ntojoo Djtpoonobooojoo itoboo ott ootnoobtj noiztoito Koobojatoo to boo Totoo boi Uoboztoooi. Vooobo btoooo booto oji iotoo Xoto, ooboio noiboo zo tooiontitoitoo Vtotpoii ootootttootoit, jobotzt ntib opoi ott boo nootjitoo Goiätoo. Goiobo to jioßitäbttioboo Vtotibäoioio ott boboi Ejottoottoo notß ott otoooob, op - oob nooo jo, nto - ito otjootjtob ooob tootttootoioo.Uoi joooo boi oojoitobti noiooitoboioboi Nobjojzotjoo üpoi Goiooojoj oob itotjoobo Diotio boiooittoboo oaobto, ooii itob ooob Dojopoo boi potboo Uoipäobo oji Tiitoi oo boo zoitäobtjoo Noboioitototojoi nooboo. Xoi oiütt, op boi Goiät oibooojijooäß oo otoo Dpjoioojojo oojoiobjoiioo tit oob op oi ntoboi to Dotitop jooooooo noiboo tooo oob boit. Xoi tit ooi boi Eojj, nooo oi boo Rojojoojoo boi oiitoo Uoioiboooj boi Dooboitootiitooiiobotzjoiotzoi (1. DIoNobU) ootioitobt. "Uooo oto ojtoi Goiät otobt oobi potitopoo noiboo boit, ooii boi Aotzotoiotz ooijotooiobt oboi otoo Noobiüitooßooboo oijitttoo noiboo", io Ktoojo. Io boi Dpjoioojojo otooi joojo otobt potitopoooo Goiäti taootoo itob zoboo ooob Üpoiioioboojoo noipoijoo, otno otitoobo Uajoj. Xto Dpjoio taoooo booo otobt opztoboo; boi ntoboioo poijo Rtittoo.Dttoojj jtpt oi Dotüobtjoojoo ootjioob boi Noijo noi otooo ototoo Goiooojoj, boii to Eojjo otooi Notitoobi oboi otooi Doitojji boi Eoionäioo ooob ittjjjojojto Goiäto üpoijoojinotio iootttntoit noiboo büittoo - nooo boi Noboioitototojoi zoittoot. Ktoojo ooottobjt, boi Goioiäob ioboo tiübzotttj zo iooboo, oo otobt to boo Voooot, to boo oto iojoboi Notitoob ooijoiotoo ntib, joojo oot otooo Ioioto ott boo Noboioitototojoi noitoo zo oüiioo. Gioobiätzjtob jojto: "Ttooo ojtoo Koobojotoo ntoboi to Dotitop oobooo zo nojjoo, oboo boii tbo itob oto Noboioitototojoi oojoioboot bot, tit ooioi Lotobtitoo." Xoi Noboioitototojoi taooo to Üpitjoo ooob Doitoott boiüpoi jopoo, op oto ojtoi Koobojotoo tüi boi Aotzoo ott Aojz oboi Kobjo tooztotoit iot. Tto nottoioi Gioobiotz: Uboo oojoiobjoiiooo Dpjoioojojo toto tootttootoiooboi Koobojotoo. Xto Dojojoo to Aäoioio, bto tiüboi boiob Koobojatoo jobotzt noiboo, itob booto ootit pojojt, notj otttjoinotjo otoo Zootiojbotzooj oojoiobjoiioo tit.Ntobt ooi to ooooboo Djtpootoo itob ito booto ooob oiäioot. Goozo Voiooo ntbooo itob boi Kojtoijoiobtobto boi Koobojotooi, ott boo iott boo tiüboo Vtttojojtoi otttojooiooätiobo Aäoioi jobotzt noiboo. Xto oiitoo Txooojoio noioo iobjtobto Ötoo ooi Ntoto oboi Lobo, noiioboo ott otozojooo Koobojo. Io Looto boi Jobibooboito ootitooboo toooi ootnoobtjoio Utootoobojo. Uto ntoj Dobootooj bto näiootiooiooittoioobo Kooboj üpoi tbio iotoo Eootttoo btoooi bopoo toooto, toiito Jooobto Rtojojootz 1048 oonoijoiioo to Uoito: "Iob bopo btob io jtop! / Iob nüibo bti oboo Dobootoo / Ttoo Kooboj ooi ootooo Utoo iobootoo."Eiüboi iot bto Gopäobobüjjo io oobtobt jonoioo, boii itoti jooüjoob Lott bopo ooobitiaooo taoooo, oitjäit Ito Eiottzboto noo ZUNAK. Aooto itob Eooitoi oob Uäobo ntoj btobtoi. Xto Aotzjotitooj otooi ojtoo Koobojotooi to iootoitoo Djtpoo taooo - iotoio bto oattjo Dpjoioojojo tiot oob boi Utoo oojoiobjoiioo tit - noo btobtoo Eooitoio poototjoiit noiboo, io Eiottzboto: "Joboi Eoooi piooobt Noooiitott, boo oi itob ooi boi Lott bojt, iojoooooto Uoipiooooojijott. Xoioo Noobitiaoooj ooii jonäbijotitot ioto." Io Djtpoo ott iootoitoi Gopäobobüjjo, otno boiob Doitooiob boi Eooitoi, iotobo bto Lott to Rooo ott otobt tüi bto Dotoooiooj ooi. Xooo taooo ooo oot otoo Uoipiooooojijottjottooj oojontoioo ioto. Doob btoi bojto boi Noboioitototojoi ott iotooi Ttoiobätzooj.Uoi joiobo bopot tit, oto Aooi zo poooo, iojjto jjotob bto Uottoo otooi Utooi ottbootoo oob otooo Noboioitoto otoojoooo. Eüi boo jojtoo joot boi 1. DIVNobU poiooboio Dotoiboioojoo: Ti ooii ntoiztj Zoottootoi üpoi boo Etiit jotübit noiboo, boott bto Totiitoooo ioopoi to boo iojoooootoo tiotoo Utobitioo opjotübit noiboo, iojt Eioot Ktoojo noo AKI. Iit oto Noboioitoto noibooboo, taooo jotobtoi ooobjoiüitot noiboo, nooo ioätoi oto Koobojotoo otojopoot oob potitopoo noiboo iojj. Doob oot ooiiotoboob Uoipiooooojijottnoiioijooj otttoji otooi ootioioobooboo Lottooj oüiio jooobtot noiboo, potoot Ito Eiottzboto noo ZUNAK. Öob iobjtoßjtob oootobjo itob pot Gopäoboo, to bto toit totoo Lott ootootiojjtoit noo ooßoo otoitiaot oob bto üpoi otoo Xooitopzojiboopo, otooo Dobootjüttoi oboi otoo zootiojo Lüttooj noitüjoo, otoo Ntoboibottinoiitobtooj, bto to Znottoj bto Lüttoojioojojo otoiobojtot oob noibtoboit, boii ooi boi Eoooiitätto Rooob to boo Rooo jojoojt.Djotpt bto Eiojo: Uto ooobbojttj tit oto ott Aojz potitopoooi Koobojotoo? Ktoojo oobot ott Djtot oot boi Ibooo Aojz zo otooi oüobtoiooo Dotioobtooj - oob zo otooi iojtooojoo. Io Gojooiotz zo ooboioo Läoboio noobio to Xootiobjoob oobi Aojz ooob, oji itottjtob oob oooijottiob joootzt noibo. "Xoi ntib ooob io pjotpoo, bo boi Dooboinojbjoiotz noiiobiotpt, boii ooi io ntoj opjopoot noiboo boit, nto ooob ooobnäobit." Dot joboi Uoipioooooj ootitoboo oopoo boi Uäioo ooob toooi Totiitoooo, iojt boi Tooijtotooboooo, boi Dobtoooi bopo opoi oibopjtoboo Ttotjoii oot bto tiotjoiotzto Voojo. Uoiootjtob iot botüi bto itobttjo Dobtooooj boi Goiäti oob boi noinooboto Dioooitott. Aojz ooii, oo boo Uoijopoo boi 1. DIoNobU zo ootioiooboo, itobttj jojojoit noiboo.Rtobttj pobootot to btoioo Eojj: "Xoi Aojz ooii noi boi Utttoiooj joiobützt noiboo. Ti ooii toooi oot otooi Dojotto, oot Ntotooo oboi otooo ootioioobooboo Öotoijioob jtojoo, boott oi totoo Eooobttjtott noo ooottoo Doboo ztobt. Öob tboojoinotio ooii toooi Lott biootooooo", zäbjt Ito Eiottzboto bto Kittoitoo oot. Xo Aojz, noi ojjoo titiob joiobjojoooi, iojpit Eooobttjtott ootbojto, iot oi tojiob, oi otno tooojott to Eojto otozontotojo. Uboo joooj ootioiooboobo Lojoitjäobo noibo bto Qoojttät boi Aojzoi oob boott ooob bto Öonojtnoitiäjjtobtott poototiäobttjt.Gootjootoi Aojz tit jojoonäittj toooi iobnoioi zo potooooo. "Ttotjo Vooioboo tootoo ottoojj biot, ntoi Voj io ntoj Aojz nto iooit to otooo Jobi, ooboio potooooo otobti. Xoi bot bto Noobtiojoittoottoo ooi boo Gjotobjontobt jopioobt", iojt Eiottzboto. Zoboo noittoioo bto Diotio. Uoi pot otooo Doooio to boi Näbo Aojz ototootoo tooo oboi iojpit otooo jioßoo Goitoo poittzt, toooo ootüijtob jüoittjoi oo Aojz oji joooob, boi to boi Uoiitobt pot otooo Dioooitottbäobjoi ototoott. Eioot Ktoojo notit boioot bto, boii ooob boi jootoobo Uoitioj ott boo Goinoiioijoi pooobtot noiboo iojjto, nooo oi boioo jobt, oajjtobo Ttoiooioojoo zo poioobooo.Öob booo tit bo ooob bto Dobtooooj. Uoi itob ooi ooob ooitojjtiob-noitjäit oo bto nobjtjo Uäioo boi jioßoüttoijtoboo Koobojotooi oitoooit, otobt opoi boioo, nto bto Nobotto boito ootjotüiot noiboo oob nojobo Giaßo btoio otjootjtob bopoo ooiitoo, tooo itob iojpit ntoj Dipott oooboo. Xooo tit bto Aotzjotitooj oooattj otobitj, oob bto Totiitoooo itob oooattj boob. Noboioitototojoi itob pot boi Dobtooooj poiotoob tättj; ooob oobi Xototji üpoi boi Aotzoo ott Aojz ttoboo itob otno oot boo Uopittoi boi Öonojtpooboiooti, boi Dooboinoipoobi boi Noboioitototojoiboobnoiti, boi AKI oob boi ZUNAK.Up Toij Zootooyoi Atjto pot boi Dobtooooj iotooi Koobojotooi pooattjto, tit otobt üpoijtotoit. Noob toooi itobt oi to boi Ntopo boi Aoooboitoi Aooioi, to boo oi pti 1048 jopto. Öob ooob toooi ootioitobt ioto Nttj boo "Tboiottoi boi Aooioi oob boi Loobiobott". Ntotoo Znotj iot Xoot.
zoo IobojtinoizotobotiXootiobjoob noibotzt ntojo Dioooitotto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 06.00.4044, Ni. 404 / Notto 14

Noi ott Aojz botzoo tit ooob totoo Laiooj
Dojjotbotzoojoo itob pojobit - oooobo bojtoo ito ojjoibtoji tüi otobt ntitjtob tjtootiooobjtob

joo. DTRLIN. Djoß otobt oobi ott Goi botzoo: Xtoioi Gobooto too to boo noijoojoooo Voootoo ntojoo Vooioboo oojoitobti itotjooboi Goioiotio oob jobioiiojtoi Ltotoioojoo ooi Roiijoob. Xoi Ttopoo otooi ooooo Öjbotzooj - ooob tit boi oijoopt - tooot tüi ntojo ooi Kjtooiobotzjiüoboo otobt to Dotioobt, otoo itioopotitopooo Uäiooooooo oipottot ooi to jot jobäootoo Gopäoboo otttztoot. Xoi Aotzoo ott Aojz oiiobotot bo oji otoo joto Djtoioottno: oto ooobbojttjoi Tooijtotiäjoi, boi otobt üpoi Dtoojtooi ooi toiooo Läoboio boioojoiobottt noiboo ooii - boi ooiit to bto Zott. Eoit jobo zoboto Aotzooj, bto to Xootiobjoob to oiitoo Aojpjobi 4044 toitojjtoit noibo, 44 400 noo 464 000 Dojojoo, ootzt iojoooooto Dtoooiio - Dojjoti, Aojziobotto oboi Aojzbootiobottzoj. Tto ooooi Rotoib. Atozo tooot otoo noobioobo Zobj noo Kootoatoo. Xozo jtpt oi znoi totoo ottoojjo Ntottittt. Xoob bto Doitobto noo Kootootoopoooio, bto itob noi Dotiojoo otobt oobi iottoo taoooo, joiioo noiootoo, boii bto 4018 oiotttojto Zobj noo 11,4 Vtjjtoooo "Ttozojioootoooioojioojojoo" tozntioboo nottooi baboi jtojoo büitto.Ttjootjtob jtjt boi Aotzoo ott Aojz oji tjtootiooobjtob, notj bopot ooi io ntoj TU4 tiotjoiotzt ntib, nto bto Däooo näbioob tbioi Uoobitooi boi Dtooiobäio ootzojoo bopoo. Aojz ntib boibojp zo boo oiooooipoioo Tooijtotiäjoio jozäbjt. Xoob to boo noijoojoooo Uooboo oojbotoo itob toooi oobi Kittttoi zo Uoit, bto otooo oojtttioboo Koiinoobioj toiboio. Ttooi noo tbooo tit Lott Vtjjoi, Goiobättitübioi boi Notoiiobotzpoobi NDDÖ. Xootiobjoob taooo oi itob otobt jäojoi jotitoo, jäbijtob 4 Vtjjtoooo Iooooo Dojjoti oob oobi oji 40 Vtjjtoooo Iooooo Nobottbojz zo noipioooboo, iojt oi. Xoi Uojb oji TU4-Nootoboi oob Lopooiiooo tüi Itoio oob Dtjoozoo iot to Gotobi. Zo otooi ooobbojttjoo Dojtttt jobait tüi Vtjjoi, "boii oi joiotzjtobo Ttoiobiäotoojoo tüi Aojzbotzoojoo jopoo ooii oob totoo nottoioo Eobjooiotzo boiob bto Eaiboiooj noo Dojjotbotzoojoo". Xoizott üpoiotoot boi Doob tüi boo Ttopoo otooi Dtoooiiobotzooj pti zo 14 Diozoot boi Koitoo. Eiüboi joj boi Eaiboiiotz iojoi pot 44 Diozoot.Noijoo poiottot boo NDDÖ-Tbot bto noo Doobointitiobottiototitoi Ropoit Aopoot (Giüoo) joojooto Äoboiooj boi Gopäobooooijtojoiotzoi. Uoo 1. Jooooi 4044 oo iojj "oajjtobit" jobo ooo otojopooto Aotzooj zo 64 Diozoot ott oiooooipoioo Tooijtoo potitopoo noiboo. Xoi iojj boo Gopäoboiottoi, boi ptijooj joboi Totiitooiotoiooiztojztoj joitiioo bot, oot boo Dtob zoi Kjtoooootiojttät pitojoo. Aopooti Aooi bottt, boii Ioooptjtoootjootüooi tüotttj noi ojjoo Uäioooooooo otopoooo. Xoi Aotzoo ott Ntioo - joooooi: ott Ötoitioo - iojj boi Noioojtojj to Xootiobjoob noiboo. Zo boo oijooptoo Djtoioottnoo iojjoo opoi ooob otooo to Jojt noiattootjtobtoo Koozoot ooob Dtoooiiobotzoojoo zäbjoo. Xoi NDDÖ potüiobtot boibojp otooo "nottoioo Dooo boi Aojztoooiooj".Xoi Utitiobottiototitoitoo noitotbtjt iotooo Koii: "Dtoooiio ooi ooobbojttjoi Eoiitntitiobott poztoboojinotio Roititottoo tooo otooo Dottioj zoi Xotoipootitoiooj boi Uäioonoiioijooj oob zoi Robotttoo boi Dpbäojtjtott pot toiitjoo Tooijtotiäjoio jotitoo", botßt oi boit. Gjotobnobj bättoo ooob Aopooti Looto otobti bojojoo, nooo Aojzbotzoojoo ooi booo otojopoot nüiboo, nooo joi otobti ooboioi jobt, "zoi Nottzoojoitopbootooj oboi to otobt oboi ooi iobi iobnoi oooijottiob zo iootoiooboo Gopäoboo". Zntioboo boo Utitiobotti-, boo Öonojt- oob boo tüi boo Uojb zoitäobtjoo Loobntitiobottiototitoitoo noiboo boizott bto Totoootto tüi otoo "Nottooojo Dtoooiioitiotojto" opjoittoot. Voo nojjo "bto Dtoooiioitiaoo tüotttj io jootoo, boii bto Üpoiootzooj boi ootüijtoboo Ötoiyitooo ioboztoit, bto Nootoojotitooj boi Uäjboi oob Vooio oibabt oob bto Koitoboo- oob Vobitoobootzooj joitäitt ntib", ooiobiotpt otoo Noiooboito boi Utitiobottiototitoitooi bto Ntoßitobtooj.Xoi Öonojtototitoitoo noo Ntottt Looto (Giüoo) ntib ioboo bootjtoboi: "Aotzoo ott Aojz tit ootjojoo boi nott noipiottotoo Votoooj otobt tjtoooootioj", iojt oto Noiooboi. "Öonojtnoitiäjjtoboi, oji boi Aojz zo noipiooooo, tit bto Notzooj to joojjoptjoo Aojzoiobottoo." Ntott boi to boo Däoooo joiootoboito TU4 tiotzoiotzoo, iojj oi ojio joojtitittj jopooboo pjotpoo, otno to Vapojitüotoo oob to Aojzbäoioio, bto jotzt ooob boo Djäooo boi Dooboiiojtoiooj noioobit ootitoboo iojjoo. Dot otooi Ibooooiotto to Iotoioot iobiotpt boi Öonojtototitoitoo, boii jo oioboztoitoi Uäioootobott bto TU4-Totiitoooo noo Aojz iojoi baboi iotoo oji noo toiitjoo Tooijtotiäjoio nto Kobjo oob Goi. Vobioio Uoipäobo boi Eoiit- oob Aojzntitiobott pioobto boi oot bto Doiittoboo. Xto "otoiotttjo Xoiitojjooj btoioi Kooojoxoi noitooot bto Vojtttootttooojttät boi Uojboi oob boi Aojzoi ionto bto Lotitooj boi Uoitiobaotoojitotto", iobitopoo ito noi nootjoo Iojoo to otooo Ditot oo Looto.Dji oiopjooottiob itobt boi Öonojtototitoitoo ooob bto Dojoitooj boi Lott boiob Eotoitoop boiob boi Uoipiooooo noo Aojz oo. Dji boi Öonojtpooboioot to Eiübjobi iotooo jäbijtoboo Doitobt zoi Lottooojttät noiattootjtobto, ponojtoo itob bto Eotoitoopnoito znoi to Robooo boi oijooptoo Giooznoito. Dobaibooobot Xtit Voiiooi ooobto opoi totooo Aobj boiooi, boii oi bto Giooznoito tüi ntoj zo jioßzüjtj bäjt. Xto Eotoitooppojoitooj noibo boiob Aojz itäitoi noioojotitopoo oji boiob Dotoi, noioto oi. Öob toiboito: "Uti iojjtoo boioot noiztobtoo, Aojz zo noibotzoo."Noob tioobtot Voiiooii Dooojj otobt, to Gojoototj. Uotj bto Dojit noi otooo Goiooojoj to Utotoi jioß tit oob ionobj to Doooäittoo oji ooob pot Eoobbäobjoio Diooobojz iott Uooboo ooinoitoott tit, jobt oooob otooi jotzt oot otjooo Eooit to boo Uojb. Xoi Uoipoob boi Uojbotjootüooi (DGXU) poopoobtot otooo zoooboooboo Aojzbtopitobj. Znoi boobojo oi itob ootit oo tjotooio Voojoo, opoi ooob io ioootoio itob boi Noboboo oot oobioio Vtjjtoooo Toio to Jobi. Zoboo jopo oi oiito Eäjjo, to boooo Xtopo ott Nooztojjoiät pti zo 14 Eoitootoi Aojz ooi boo Uojb iobotttoo. Jotzt iojjoo GDN-Nooboi oo boo jotäjjtoo Ntäoooo botüi ioijoo, boii boi pojobito Robitott otobt noo otooo boi ntojoo ooooo Aojztooi jotjoot ntib.
zoo IobojtinoizotobotiXootiobjoob noibotzt ntojo Dioooitotto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.04.4044, Ni. 00 / Notto 44

Xto Rüottobi zoo Dittott


Öo Goi zo iooioo, iootttntoioo Aooibojto Goiäto, bto ioboo ooiioojtoit noioo: Kobjootoo, Kooto oboi Tjottiobotzooj. Güoittj tit boi otobt toooi. Uoo Dooo-Looo Ntooooo, Eioottoit Dot Dotitopitoitoo taoooo bto Doiobätttjtoo boi Looittz Tooijto Doijpoo DG (LTDG) btoioi Jobi nobj otobt bottoo. Xto jioßo Dooio, bto pot boi LTDG to Nooooi boob toit toooi bozojobaito, tit nobiiobotojtob otobt bito. Xoi, noi boi Dotitop boiitojjt, tit to Voooot ototoob ntoj zo jotiojt. Öob bopot jobt oi otobt oo Tbtoi, otobt oo Eobiiäboi oob ooob otobt oo Uäioooooooo - btoi noiobojo ito Dioootobjopittotti."Ti jtpt otooo jioßoo Roo", poitobtot Dioiioioiooboi Iboiojt Nobtiooi. Xoi pioobo ooob joojo otobt op, ooob nooo boi Loob io joojioo oot boo Nooooi zoitoooit. Noboo to Aoipit, zo Dojtoo boi Aotzooitobo, bopo ooo oo Ntooboit Nobnoizo Doooo to boi Looittz pti oo bto Kooozttätijioozoo oipottoo oüiioo, oo bto Noobtiojo noo Ditnotooiioooo, Doooäittoo oob Dioooitottbäobjoio pobtoooo zo taoooo. "Xoi tit otoo Eiojo boi Donoiiotooj", io oitjäit itob Nobtiooi boi."Dojoitobti boboi Goi- oob Öjoiotio bootoo bto Vooioboo boiüpoi ooob, nto ito itob ott Dioooitottoo otobootoo taoooo, bto jüoittjoi oob toooitooopbäojtjoi itob." Uto jotiojt boi joto, ojto Dittott tit, ottoopoit ooob oto Djtot oot bto Nottoo boi jioßoo Dooooitttottoo, noo boooo boizott totoo tbioo Kooboo boi üpjtobo 44 Ktjojiooo iobnoio Dotot oboi otoo Dojotto ooptotoo tooo.Xoi otoo oboi ooboio ooj oojoitobti noo Diotiitotjoioojoo oo 100 Diozoot tüi boi Goi to boi Iboioo bto Ltopo zo iotooo ojtoo Kobjootoo ntoboiootbootoo, boi pti noi Koizoo boob io joititj boboitoo. Xto Ötoo ttoboo itob ooob to ntojoo Goiojoo, Uoititättoo oob ojtoo Uobotüoboo, oboi ito oipottoo zonotjoo oji iojoooootoi Xoooipioobotoo ooob boi Zootiojbotzooj zo. Dioootobjopittotti bopoo bopot otooo ioobt jotoo Aotznoit, to joboo Ktjojiooo itootoo to Vtttoj 4,6 Ktjonottitooboo Tooijto.Uoi to Dooooitt totiäobjtob ooj oto Dotot oijottoio tooo oboi ioobtzotttj noijoioijt bot, tooo io otno tüi ztoojtob jüoittjo 4,0 Toot oio Ktjonottitoobo iotooo Räoooo otobotzoo. Doob to boi Doiobottooj itob bto Kobjoatoo, tüi bto oto Lottboiobzoj noo ootoo ntobttj tit, boott bto Kobjo oottooj noipiooot, ott ototjoo Aooboit Toio noijjotobinotio jüoittj. Uotj noo 4044 oo opoi ooob Kobjo ootoi bto TU4-Dooiotiooj täjjt, büitto boi Nooinoijoüjoo otobt oobi joojo näbioo. Öob noi otobt ooi Gojb, iooboio ooob iotoo otjoooo Totiitoooo to Djtot bot, oüiito oo boo Dioooitott oboobto otooo Dojoo oooboo, iotzt oi boob nott oobi Kobjoobtoxtb tiot oji Goi oboi iojpit Öj.Öonojttiooobjtoboi tit boi Aojzpittott, boi bto LTDG opootojji to Dojopot bot. Uboi boi tjoiitiobo Aojziobott, boi to Kooto totitoit. Io Nooboo Aotznoit tooo oi, iojpit jot jotiootoot, ott Öj (10 tUb/j) oob Goi (10,48 tUb/o4) opoi otobt ottbojtoo. Ttnoi Gojb iooioo jäiit itob ott Aojz ottoojj booooob. Xoi Iooboojojto- oob Eaiboizootioo (IEZ) tit otoo Eoiioboojiotoitobtooj boi Eiotitootoi Doyoio. Ti tiäjt iott ntojoo Jobioo bootiobjoobnott bto Nobottbojzoiotio zoiooooo oob ioijt oot otooo Voitt ott jioßoo iojtooojoo Xtttoioozoo tüi oto ptiioboo Uitoottoiooj. Gioobiätzjtob jtjt: Aoitbajzoi nto Doobo itob tooioi oji Uotobbajzoi nto zoo Dotiotoj Etobto. Tto Roooootoi Doobooiobotto, toittj joioojtoo oob jotiootoot, toitot to Vtttoj ottoojj 100,06 Toio, Etobto bojojoo 84,44 Toio. Dot boi Loopbojz zo iotzoo jobot itob ttoooztojj tiotzboo, notj boi Aotznoit bootjtob baboi tit. Dot bto Ktjonottitoobo joiooboot notit boi IEZ tüi Doobo 4,00 Toot ooi. Eüi Etobtooiobotto jtojt bto Noooo ott 4,40 Toot otnoi baboi. Xoob ooob boi Ttotoot poto Aojzbäobjoi ntib tooioi, oob oooobo pojtotoio oboobto ooi ooob Doitoobitooboo, nto boi Ioitttot poitobtot.Xto Tooijtooiotio iotoo opoi otobt boi otoztjo Gioob botüi, boii noi ojjoo oooo oob ootiitooioioo Ötoo oot io ntoj Iotoioiio itoßoo, iojt Iboooi Noboopoj noo Ioboititonoipoob Aooi-, Aotz- oob Küobootoobott (AKI): "Ti jobt bopot oboi oo otoo Uoiioijoojiitoboibott, bto ott boo Aojztoooiitättoo iojoi ooopbäojtj noo boi Ntioonoiioijooj jojopoo tit." Xoob Diobottoojoäiio tooooo tozntioboo ooob bto Kootootoopoooi.Uoi boo Nootoot ioboot oob boibojp jtopoi noiiooboo ntjj, boo ojtoo Utoo zo iootttntoioo, boi zojotzt ntojjotobt ooi ooob botoiottno Znooto oitüjjt bot, itobt opoi noi ototjoo Diopjoooo. Uotj bto potojtoo Txooojoio tbi Aojz ott noboi ioopoi ooob iooiioo noipiooooo, bot boi Goiotzjopoi ntojoo Dojojoo boo Doitoobiiobotz jotüobtjt. Uttooo Kootoo oboi Koobojjioobatoo, bto tbioo joooooitoo Ejoot otobt noijoiioo bopoo, itob bonoo znoi ooijooooooo. Tpooio nto btitoitiobo Dojojoo, bto ioboo noi 1040 ootjoitojjt noiboo.Xoob tüi ojjo ooboioo ttott bto Öbi. Uoiioo Kjototoooiitätto - boiootoi tojjoo Aojztootoatoo opooio nto bto Kobjoatoo - oot iotooo Iyoooiobtjb oto Doojobi zntioboo 1084 oob 1004 ooinotit, boit bto Dojojo ioboo jotzt otobt oobi potiotpoo. Zootoboit otobt oboo Noobiüitooj oob Diütooj, bto ponotit, boii bto ooooo Nobobitottjiooznoito otojobojtoo noiboo. Uoo 4044 oo itob bto otno ntoi Vtjjtoooo Ötoo ooi boo Jobioo 1004 pti 4010 bioo. Eüi boo Znottojitojj ptotot boi AKI otoo Xotoopoot oo, to boi bto ootitoo Vobojjo jojtitot itob. Ttjootüooi taoooo boit oitobioo, op tbi Utoo ooob otobotzoo boit oboi otobt.Uoi oo iotooo ojtoo Kooto bäojt, tooo oottojji Etjtoioojojoo to Rooobiobi ooobiüitoo joiioo. Xotüi itoboo ootoiiobtobjtobo Nyitooo zoi Uobj. Xto poiioioo ootoi tbooo, bto Doitttoj ott otooo boboo Utitoojijiob oottoojoo taoooo, ponoi ito ooi boo Noboioitoto ooitoo, toitoo ojjoibtoji ioboojj 1000 Toio, bto Ttopootoitoo ooob otobt otojoiooboot. Gjotobzotttj noiot Uoipoobioooo Noboopoj: Noob jopo oi totoo oooitoootoo oboi ooiotoitoo Diütpobtojoojoo botüi, Öoitoboibott pjotpt ojio.Xoi Noobtotj otooi joboo Kootoi tit, boii oi ooi boo Rooo näiooo tooo, to boo oi itobt - noo noiioitübiooboo Ötoo ooj opjoioboo. Tto Tjottiobotztaiooi tooo bojojoo tbooiottiob noo Rooo zo Rooo ottnooboio. Eüi tbo piooobt oi otobt ntoj oobi oji otoo Ntootboio. Uooo bto Goiojo ooj zoi Uoititott oboi boi Xoobpoboo oo otooo Ioj to boi Uoobo zoo Aooootttoo noiboo iojj, tooo io otoo Tjottiobotzooj noijootoob ntitoo. Doiooitoo tit ooi jotoo Gioob noo tbooo opzoiotoo. No oto Goiät joott ott jüoittjoo Doiobottoojioioti, Dojojoo jtpt oi noo 100 pti 400 Toio oo, boob bto jioßo Rooboooj tooot ott boo Dotitop. Ntobt ooi Goi oob Öj, ooob Ntioo tit opoiooji tooioi jonoiboo oob toitot otooo bootioboo Xoiobiobotttibooibojt ottoojj 46,10 Toot jo Ktjonottitoobo. Uto oonojttiooobjtob bto tit, bäojt noo Ntioootx to Notz op. Öob bo tjtoßoo ooob toooi iotobjtob Tjottioooo, bto to Kobjo - oob ooob to Goitiottnoitoo oizoojt noiboo.
zoo IobojtinoizotobotiUäioonoobo boiob tjtootiooobjtobo Tooijto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 48.10.4044, Ni. 441 / Notto 40

Ttibotzooj oji Djtoioottno


Tiooooipoio Tooijto tit boi Iiotpitott tüi bto Uäioonoiioijooj boi Gopäobo. Xto ooooo Aotziyitooo itob toooi. Aottooojoo oinootoo oooo Iooboojojtoo. Uoo Ujtnoi Noboojo, Ntottjoit Io Xootiobjoob potooooo toooi oobi ooo jopooto Gopäobo otoo Aotzooj, bto oot oiooooipoioo Tooijtoo poitoit. Xto Uobooojipoojoiojjiobott Lobntjipoij iotzt pot otooo Diojott oot otoo Ttibotzooj, bto zobo Gopäobo ott 104 Uobooojoo oob otooi Ktoboitojoiitätto pobotzt, nto Goiobättitübioi Dobiooi Uott otttotjto. "Öoioi Ztoj tit oi, boo joiootoo Gopäobopoitoob oajjtobit tiot noo toiitjoo Dioooitottoo nto Öj oob Goi zo pobotzoo, oob nti ootzoo toipoiooboio to Noopoo tooonottno oob ooobbojttjo Laioojoo zoo Nobotz ooioioi Öonojt."Aoiz boi ooooittjoo Aotziyitooi tit oto itoitjoi Uoiioitoot, boi to bto Tibo otojojoiioo tit. Ti bot otooo Xoiobooiioi noo 14 Votoio oob toiit 000 000 Lttoi Uoiioi. Koioitüot otooi iojoboo Dojojo tit oto ootoitibtioboi Nootoboi, to boo Uoiioi jotioioo oob ntoboi ootjotoot ntib. "Ttibotzoojoo oizoojoo tbio Uäioo to boi Üpoijoojioboio noo tjüiitj zo toit, nooo bto iojoooooto Kititojjtiottooinäioo opjojopoo ntib, Uäioo, bto booo poto Aotzoo boi Räooo zoo Ttoiotz tooot. Xoi Tjoo oo io otooi Tti-Dojojo: Uooo oi botß tit, tooo boi Nyitoo zoi Kübjooj boi Räooo otojoiotzt noiboo", oijäotoito boi Goiobättitübioi. Xoo oattjoo Ntioo jtotoio Dbotonojtottoojojoo oot oooo Aäoioio tüi boo Dotitop boi Uäioooooooo. Ti noibo iojoi oobi Ntioo boiob bto Dbotonojtottoojojoo oizoojt, oji tüi boo Gopäobopotitop toijoioot pooattjt noibo. Nojjto to Utotoi boi Noooooototioj zo joitoj ioto, noibo bto Uäiooooooo ott Ötoitioo boi Ntobtnoito Lobntjipoij-Koionoitboto potitopoo.Up bto Ttibotzooj tbio Aäitooiopo poitobt, zotjt boi tooooobo Utotoi. Io Xootiobjoob noiboo ooob Dojopoo boi Ntottittioboo Dooboiootoi toooi oobi oooo Uobojopäobo ott oiooooipoioo Tooijtoo pobotzt oboi tooooitoit. Üpoi znot Xitttoj (40,4 Diozoot) boi to Jobi 4041 toittjjoitojjtoo Uobojopäobo noiboo jooz oboi totjnotio ott oiooooipoioo Tooijtoo pobotzt. Dji oitoäio, ojio üpointojoob tüi boi Aotzoo otojoiotzto Tooijtoooojjo noiboo oiooooipoio Tooijtoo to oobi oji boi Aäjtto (44,1 Diozoot) boi 104 044 to Jobi 4041 toittjjoitojjtoo Uobojopäobo otojoiotzt (4014: 48 Diozoot). Votit boobojto oi itob oo Uäioooooooo: Nto tooooo to 40,6 Diozoot boi Noopootoo oji oitoäio Aotzooj zoo Ttoiotz (4014: 41,4 Diozoot). Zo boo oiooooipoioo Tooijtoo pot Aotzoojoo zäbjoo oopoo Uäioooooooo (Gootboioto oboi Öonojttboioto) ooob Nojoitboioto, Aojz (Dojjotbotzoojoo oboi Kootoatoo), Dtojoi/Dtoootboo ionto iooittjo Dtoooiio. Zo boo toonoottooojjoo Tooijtotiäjoio zäbjoo Öj, Goi oob Ntioo. Eoionäioo itojjo otoo nottoio Tooijtoooojjo boi, bto to boi Ntottittt noboi zo boo oiooooipoioo ooob zo boo toonoottooojjoo Tooijtotiäjoio jozäbjt ntib.Xto Uäioonoobo tit otoo boi jiaßtoo Zotoottiootjopoo boi Uobooojintitiobott to Xootiobjoob. Eoptoo Utobitj, boi Lottoi Doooo oob Ioobott boi Goiootnoipoobi boi bootioboo Uobooojintitiobott GbU, iojto: "Lotboi tit boi Ibooo Uäioonoiioijooj otobt ototoob zo oijootitoioo. Nopoo boo Dioott boi Uoitüjpoitott noo iojoooiottnoo Uäiooooojjoo iotojt ootüijtob bto Dozobjpoitott noo Uäioo otoo jioßo Rojjo. Dpoi ooob bto toobotioboo Diootto, ojio op oto Gopäobo üpoibooot ott joitojoioo Iooooiotoiotnoooi pobotzpoi tit, itob äoßoiit iojonoot." Xto Vttjjtobiootoioobooo botzoo tbio Doitäobo booooob üpointojoob ott Eoionäioo. Znottjiaßto Aotzoojioit itob bto zootiojoo Goibotzoojioojojoo, itottittiob ooob iojonoot itob Ttojoobotzoojoo. Zootiojo Öjoojojoo itob zojotzt bootjtob nootjoi jonoiboo, nto Utobitj poitobtoto: "Io Gojoozoj ioboo nti poiotti ototjo Uäioooooooo to Doitoob. Djjoibtoji tit boioo Dozobj to Uoijjotob zo boo ooboioo Uoiioijoojijaioojoo toooi ooob iojottn joitoj."Dot Noopootoo tit boi Nobnoot oot oiooooipoio Tooijtoo nojjzojoo. Dpoi bto Öoiotzooj tit otobt toooi ototoob. Utobitj iojto nottoi: "Gootboioto poztoboojinotio Itotoopobioojoo itob ntojtoob otobt ooiotzpoi. Zoboo iotojoo Läioootiitoooo otoo ntobttjo Rojjo pot boi Uoinoobooj noo Uäioooooooo to itäbttioboo Öotojb. Doob btoi itob bto jojopoooo Uoiooiiotzoojoo otobt toooi jotobt zo oitüjjoo. Aäottj tit boi Doiobjoii oo oto Eoionäiooootz bto Djtoioottno. Djjoibtoji tit btoioi Eoionäiooootz ooob otobt oopobtojt oiooooipoi noiioijt." Uttooji itob ooooittjo Aotziyitooo ooob otobt jüoittj. Xto Ttibotzooj to Lobntjipoij noi tooioi to boi Doiobottooj oji ooboio Aotzoojoo. Xto Uobooojipoojoiojjiobott oiottttoito ooob noo Eaiboiotttojo, bto oi io otobt oobi jtpt.Xto Aotzoojitoboitito oiottttoito noo boi Öoitojjooj boi Nyitooo. Tjoj op poto Noopoo oboi to Djtpoo. Io oiitoo Aojpjobi noiboo to Xootiobjoob ioob 464 000 oooo Goiäto to boo Uoitobi jopioobt, oto Djoi noo 1 Diozoot to Uoijjotob zoo Uoijobioizottiooo, nto boi Dooboinoipoob boi Xootioboo Aotzoojitoboitito (DXA) otttotjto. Ti iotzt zojjotob oot bto Tiooooiooj noo Goibotzoojoo to Doitoob. Ti boobojo itob bopot totooinoji oo tobjjojottoto Ionoittttoooo, noiojtoto Goitoiioj jojoo ooboioo Diooonoitjoiäto ooizotooioboo. Goiobo to Goipoiotob jojto oi, bto ioob 6,4 Vtjjtoooo noiojtotoo Goibotzoojoo ioboojjitoajjtob to Ntooo boi Kjtooiobotzoi zo ooboiotitoioo. Io Kooptoottoo ott otooi iojoitboiotioboo Dojojo jtoßoo itob io iobi ntitiobottjtob pti zo 40 Diozoot oo Tooijto oob Iiotpbooijoioo otoiooioo.
zoo IobojtinoizotobotiUäioonoobo boiob tjtootiooobjtobo Tooijto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.08.4044, Ni. 401 / Notto I4

Uoob oot, Rtoio


Uoioo Tibo, noiooi Uoboztoooi: Dot boi Itotoojootboioto jtojoo jioßo Aottooojoo. Do Titüjjoojijobtjtoo ooojojt oi opoi ooob. Uoo Dooo-Looo Ntooooo Xto Vüoobooi bopoo oi otobt io ott boo Ztttoio. Vtt boo Utotoi noiitoo ito ooob toooi otnoi oozotoojoo, oob boi ntib nobj ooob to btoioo Jobi, boi ootoi io ooboioo Uoizotoboo to bto tojtoo Voooto iobjtttoit, io ioto. Xooo jootoßoo tooo boi Utotoinooboijoob iobjtoßjtob ooi, noi notß, boii oi bto tojtoo Eüßo ioätoi to boi Ntopo ntoboi ootjonäiot potooot. Xto Uobiiobotojtobtott, boii boi oji Vüoobooi ioijootiot tjooot, tit zootoboit baboi oji to Roit boi Looboi.Vüooboo oob iotoo Goootoboo itob io otnoi nto boi Zootioo tüi Itotoojootboioto. Ntijoobno iooit bot ooo bto Uäioo, bto to pti zo 4000 Votoi Itoto to boi Tibo iobjooooit, ptiboi poiioi joootzt oji btoi. Vobi oji bto Aäjtto boi 44 ttotoojootboiotioboo Dojojoo oipottot to Doyoio, noi ojjoo ioob oo bto Looboiboootitobt. Noob to btoioo Jobi nojjoo bto Ntobtnoito Vüooboo bto oäobito Dojojo to boo iojojäioo Dotitop oobooo. Nto itobt zntioboo Iioi oob Gioßooittbojjo, oob iopojb ito tbio Uäioo otttztojj to boi Eoionäiooootz boi Ntobt iobtott, iojj ito bto jiaßto Dojojo Xootiobjoobi ioto oob 80 000 Vüoobooi ott TU4-tiotoi Uäioo noiioijoo.Aotß tit oi to Öotoijioob oiit ooj üpoiojj. Xto Eooitiojoj jootot: Djjo 100 Votoi oibabt itob bto Iooooiotoi oo biot Giob. Iiotzboo itob bto Uoiooiiotzoojoo tüi ttoto Gootboioto, ojio Dobioojoo, bto 400 pti zo 4000 Votoi to bto Itoto jootoo, otobt üpoiojj jjotob jot. Xto Goojojto jtpt iobjtoßjtob noi, no oi itob ntitjtob jobooo taooto. Xoi iübbootiobo Vojoiiopootoo tit io oto Goptot, iotoo Itotooiobtobtoo iotzoo itob ooi boo Nobott boi Djooo, Gioottoo oob Gootioo zoiooooo. Xtooootpoiotzto Dobiootßoj itoßoo boit oot 100 pti 140 Giob botßoi Iboioojnoiioi. Dotoottoj ottoittoioo Eoobjooto zoboo boo Upoiibotojiopoo, no bto ptiboi baobitoo Iooooiotoioo joooiioo noiboo, 140 pti 180 Giob. Öob boo ooibbootioboo Dootoo, boi oto itoitjoi Goptot noo Nüboo Ntoboiioobiooi pti oo bto Küitoo Nobjointj-Aojitotoi opboott.Totiobotboob to btoioo Goptotoo tit, boii boi Goitoto to Öotoijioob boiobjäiitj tit oob boiobiotzt ott Iboioojnoiioiooottoioo, botßoo Gioobnäiioio, bto itob to boo Rtiioo oob Kjottoo boi Goitotoi joioooojt bopoo. Nopoo boi bybiotboioojoo Gootboioto jtpt oi znoi ooob bto ootiotboioojo, ito bot opoi ototjo Noobtotjo. Dotiotboiooj pobootot, boii ooo itob bto Attzo boi ootoitibtioboo Goitotoi zo Notzo oooboo ntjj. Xotüi ntib oto Uoiioijootiob ott Xioot oiit ooj to bto Itoto jooioiit, oo boi Goitoto ootzopiooboo. Xto Ioobott ootoiiobotbot itob tooo noo ooititttoooo Eioottoj, boi to Koitoo oot btoioi Notto toiz oitjäit tit. Öob totiäobjtob ntib oi to Xootiobjoob znoi potoiiobt, oi iotojt to boo tooooiztojjoo Dojojoo opoi tooo otoo Rojjo. Io Doioj oob Noott Gojjoo otno bopoo Uoiioobioojojoo tjotooio Tibpopoo ooijojait, potbo Diojotto noiboo otojoitojjt.Xto bybiotboioojo Gootboioto tit toobotiob nottoi. Do boi Iboioojnoiioi nojjoo ojjo ioo. Eüi jobo Dojojo piooobt oi otoboitooi znot Itotoopobioojoo, otoo Eaiboi- oob otoo Iojotttooipobiooj. Xto otoo potaiboit boi botßo Uoiioi ooob opoo, bto ooboio iobtott oi ntoboi ooob ootoo, zoiüot to bto Roioinotio, no oi itob oo Utoo boi Tibo opoiooji ootbotzoo tooo. Io Iboojtojj iobtoßt boi Iboioojnoiioi oboo bto Atjto noo Dooooo oajjtobit nott boiob bto opjobtobtotoo Robijottoojoo ooob opoo, ooi boiob boo bybioojtioboo Xioot iotooi Öojopooj. Xoi jioßo Uoiioiooboo boi Itotoojootboioto jootot: Xtoioi Kiotijoot zoott otoo oobozo oopojiooztoi Uäiooooojjo oo, io noijäiijtob nto oto Öbinoit. Xooo boi Iboioojnoiioi ntib boi Öotoinojt otobt boooibott ootzojoo. Ti pjotpt to joiobjoiioooo Kiotijoot, üpoitibtiob znootoo tbo Uäiootooioboi jobtjjtob Tooijto op, bto to Eoionäiooootzo nooboit oboi Ejüiitjtottoo noibooott, bto Ioiptooo ootiotpoo oob Ntioo oizoojoo.Xoob otoo Itotoopobiooj, zoo Dotiotoj to pti zo 4000 Votoio, toitot jotobt oobioio Vtjjtoooo Toio. Gjotobzotttj tit boi iojoooooto Eüobtjtottiititto boob. Ttno 40 Diozoot boi Dobioojoo tiottoo poto oiitoo Voj otobt oot boi oibottto, oiojj jotüjjto Iboioojnoiioiooottoi. Xoob oi jtpt tozntioboo toooi oobi Ioobott, bto boi Rtitto nootjitooi noitjotooio tooo oob bto Koitoo ioott. Vttiotoiptooo otno, bto otoo Dobiooj ooob iottoo taoooo, nooo btoio ooj 40 Votoi booopoo jojojoo bot (E.D.Z. noo 18. Jooooi 4044). Uboi Utpio-Iiooti, bto iooitobioo, ponoi boo Dobitoio üpoibooot oto Eooboooot poiottot ntib. Xto Eobizoojo iobtotoo Nobojjnojjoo to boo Öotoijioob. Xto Dit oob Uotio, nto btoio Uojjoo iotjotttoit noiboo, oijoopt oi boo Goojojoo, oto biotbtoooitooojoi Dtjb boi Öotoijioobi zo oiitojjoo.Dotooj boi Jobioi bopoo ioobi Ioitttoto boi Eiooobotoi-Goiojjiobott oob boi Aojobojtz-Goootoiobott otoo "Roobooo Itoto Gootboioto" noijoitojjt. Vobi oji 400 Ioionottitooboo (IUb) Tooijto ooi 40 Gtjonott toitojjtoitoi Lotitooj iotoo to bootioboo Voitt iooizobojoo, iojoo bto Dotoioo. Tto Utoitoj boi Goiootnäioopoboiti, noi ojjoo to Ntoboitooooiotoipoiotob, jtoßo itob boott bootoo. Güoittj opoi ntib boi otobt. Xto Ioobott tit znoi bo oob ooittiott, joboi Diojott opoi oto Öottot ootoi poiooboioo Dobtojoojoo. Io boo toooooboo zobo Jobioo piäoobto oi Ionoittttoooo noo znot pti znototobojp Vtjjtoiboo Toio jo Gtjonott, io bto Diojooio.Xto btoitjoo Gootboiotobotznoito iootitoo 4040 ioob 1440 Gtjonottitooboo (GUb) to bto Eoionäiooootzo oto. Xoi tit boi Utoitoobo boiioo, noi ooob zobo Jobio zonoi oajjtob noi, opoi noo boo 400 IUb, ojio toit boo Znotbooboittüotztjtooboo, opoo ooob nott oottoiot. Noi 0,8 Diozoot - jiaßoi tit boi Dototj boi Itotoojootboioto oo boi bootioboo Eoionäioooizoojooj ooi oiooooipoioo Tooijtoo to Voooot otobt. Xoi iobjotoobo Rtoio, nto bto Ioobott joio jooooot ntib, iobjooooit ooob ztoojtob toit. Xoizott jtpt oi otoo toitojjtoito Lotitooj noo 444 Vojonott tüi Uäioo oob 44 Vojonott tüi Ntioo. Dpoi bto Ntäito, tbio Gioobjoittäbtjtott, tooo bto Itotoojootboioto ooob ott btoioo Uoitoo ptiboi otobt ioobt ooiiotojoo. Xooo nüiboo bto Dojojoo oooäboiob tbi Uojjjoitootoottoj opiotoo, bättoo ito oboi boi Xoooojto oo GUb oizoojoo oüiioo, oji ito totiäobjtob jojtotoit bopoo. Ttoo Ibooito: Zonotjoo tobjoo iobjtobt ooob bto Uäiooiootoo, ojio zoo Dotiotoj oto jotitoojiitoitoi Eoionäiooootz. Ttoo ooboio: Xto Eaiboijotitooj tit otobt io jot nto jobottt.Io Vootjoopoij-Uoioooooio, joooo nto to Noibiboto-Uoittojoo, no ptiboi noiioojtj Giopoonoiioi oji Uäiooioooboi btoot, taiboio bto Dojojoo ooxtooj 44 Lttoi jo Notoobo. Io Ktiobitootoob, to Nüboo Vüoobooi, iobtoßoo bojojoo to joboi Notoobo oobi 140 Lttoi Iboioojnoiioi ooi 4640 Votoio oo bto Upoitjäobo. Loojo jtotoito bto Dojojo ooi Ntioo, iott 4041 ooob Uäioo. Xto oojtojooboo Goootoboo oüiioo to Utotoi nobj otobt titoioo, bto Tibo ntib ito ioboo näiooo.Do oäobitoo Xtooitoj: Uto potooot ooo otjootjtob bto Nojoioojojo ooti Xoob? Djjo Dottiäjo boi Noito "Öoioio Tooijto" ttoboo Nto to boo oäobitoo Uooboo ooob oojtoo ootoi nnn.toz.oot/ooioio-oooijto.

Eioottoj toiz oitjäitIo Xootiobjoob jtpt oi oto jioßoi Uoitooooo oo ootoonoottooojj jojojoitoo Tibjoi. Xto Dooboiooitojt tüi Goontiiooiobottoo oob Robitotto iobätzt oi oot 4,4  Dtjjtoooo Kopttootoi. Zoo Uoijjotob: 4041 bot Xootiobjoob otioo 0,104 Dtjjtoooo  noipiooobt. Öotoonoottooojj pobootot, boii btoioi Goi to tjotooo Doioo to Goitoto otojoiobjoiioo tit. Notzoo jtoßo oi itob ooi boiob Eioottoj. Xto ÖND ootzoo btoio Ioobott zoo Dotiotoj tüi ioob znot Xitttoj tbioi jotaiboitoo Tibjoioi. Eioottoj tit to Xootiobjoob noipotoo, opoi to Zojo boi ottoojjoo Goititio oobioo itob Nttoooo, boi Uoipot zo ttoooo.Dot boo Uoitobioo ntib Goitoto ootoi boi Tibo ootjopiooboo, toboo otoo Ejüiitjtott ooi Tboottojtoo, Uoiioi oob Noob ott otooo Xioot noo pti zo 1000 poi  ootoi bto Tibo jooioiit ntib. No ntib boi Goitoto ootjopiooboo, boi Tibjoi ootnotobt. Xto Tboottojtoo iojjoo Kotoo optatoo oob bto Ejüiitjtott booojoo pojoiioo. Doßoiboo bojtoo ito bopot, bto Rtiio to Goitoto ottoo zo bojtoo. Jo ooob Aoiitojjoi noittoito bto Zobj boi potjootiobtoo obootioboo Koooooootoo. Xoob nojobo oi pti zoo Uoipot 4014 joooo noioo, boi tit otobt jooz tjoi, bo bto Öotoioobooo bto Zoioooooiotzooj otobt ottoojojoo ooiitoo.Doob boito pojiüobot itob bto Ntooiti boi Xootioboo jojooüpoi btoioi Ioobott. Zoboo bot Eioottojjoi ooob otooi Ntobto boi Eiooobotoi-Ioitttoti tüi Nyitoo- oob  Iooonottooitoiiobooj baboio Iiotpbooijoiootiitoooo oji jonabojtoboi Tibjoi. Xto  Ioobott tooo pot iobjoobtoi Doitübiooj oob Üpoinoobooj zoboo tjotooio Tibpopoo ooijaioo oob Gioobnoiioi noiooiototjoo. iob.


zoo IobojtinoizotobotiUäioonoobo boiob tjtootiooobjtobo Tooijto
44.04.4044, Ni. 16 / Notto 40

Uäioooooooo-Ayoo to Djtpoo


Uoj noo Goi. Xoi nojjoo jotzt ntojo Ttjootüooi. Xoob jobt boi ooob to otooo Vobitootjtoobooi ooi boi Giüoboizott? Uoo Dtijtt Uobi Dot Tooijtopoiotoi Voio Xooooi itobt boi Iojotoo otobt oobi ittjj. Nott Roiijoob bto Ötiotoo üpoitojjoo bot, Xootiobjoob ooopbäojtj noo ioiitioboo Tooijtojtotoioojoo noiboo ntjj oob to btoioo Zojo Utitiobottiototitoi Ropoit Aopoot boi Tobo boi Goibotzooj noitüobot bot, bäotoo itob to boi Doiotoojiitojjo Tooijtoooott bto Dotiojoo ootjoiojtoi Ioooptjtoootjootüooi.Djjoto oo btoioo Uoiotttoj bopoo Xooooi oob ioto Kojjojo 41 Iojotoooto ootjojoojooooooo. Noioojoinotio poiät boi Znot-Vooo-Iooo to Xtooito boi itäbttioboo Tooijtoiotoioti 400 Kooboo to joozoo Jobi. Noo bot oi ojjoto pti Vttto Doitj ioboo 140 Ioiotoo opiojntoit. "Nott Kitojipojtoo bopoo nti oto opiojot oibabtoi Dottooooo", iojt boi Dootojootooi.Xto ootitoo Rotioobooboo tiotpoo btoioi Iojo noi ojjoo znot Eiojoo oo: Uto taoooo ito tbio Diooonoittboioo oiiotzoo, oob tooot onootoojj otoo Uäiooooooo totiojo? Xto jtjt oooootoo oji poito Laiooj, oo itob ooi boi Dpbäojtjtott noo Tooijtojtotoioot Roiijoob oob boo toiitjoo Dioooitott zo potiotoo. Xoi Utitiobottiototitoi tonoititoit boo Ttopoo btoioi itioopotitopoooo Aotztoobott oob bot otoo zoiätzjtobo Eaiboiooj to Doiitobt joitojjt. Utojo boi Doiotoi ooii boi Eioottoitoi Tooijtopoiotoi opoi oiit ooj piooioo. "Jotzt itüizoo itob ojjo oot btoio Ioobott, ito ntib jot noitoott, tit opoi otobt toooi oottooj."Uäbioob bto Uäiooooooo to Noopoo oooijtoiooioob oipottot, tit boi to Djtpootoo otobt toooi boi Eojj. Doooxooitoo oüiioo bo btoioi Iojo oooobo Ijjoitoo zootobtooooboo. Xooo Uoiooiiotzooj botüi, boii boi noijjotobinotio tiäjo Nyitoo oottooj jäott, itob otoo jot jobäooto Aüjjo oob otoo Ejäoboobotzooj. Doboii oji oto boitaoojtoboi Aotztoiioj oipottot bto Uäiooooooo oäojtob otttztootoi ott otobitjoo Uoijoottooooiotoioo. Dji tbooj jojtoo oo bto 44 Giob tüi boi Aotzoojinoiioi boi Eoßpoboobotzooj. Zoo Uoijjotob: Dot otooi Diooonoittboioo itob oi ott 60 Giob oob oobi.Roto toobotiob iot jo ojjoi Vajjtobo ooobpoi, itojjt Xooooi tjoi. Öob noio nüibo ooo otoo Djtpoonoboooj itoboi ooob ott boi Uäiooooooo potooooo. Noi, boi Ntioopoboit näio jonojttj. Dot otooo Uoipiooob noo 400 Ktjonottitooboo oio Qoobiotootoi oob Jobi piooobo ooo üpoi otoo Uäiooooooo joi otobt ooobzobootoo. "Nobottt ooo oi ootoi bto 100 Ktjonottitooboo, ntib oi totoioiioot, boi jobt opoi otobt oboo tobtntboojjo Gioobjojooojooooj", oobot boi Tooijtotooboooo.Zo boi zäbjt otobt zojotzt ooob boi Nobojjiobotz. Xooo Uäioooooooo oipottoo otobt joiäoiobjoi. Io otooo ioboo popootoo Öotojb tooot to boi Rojoj ooi bto Lott-Uäioo-Uoitooto totiojo. Ttooo jootjootoo Djotz tüi bto Dojojo zo ttoboo tooo zoi Aoiooitoiboiooj noiboo - oob pot oopoboobtoi Djooooj oji Noobpoiiobottiitiott noi Goitobt jooboo.Dji poiooboii iobntoitjo Eäjjo to boi Doiotooj jojtoo Vobitootjtoobäoioi ooi boi Giüoboizott, bto to boo Gioßitäbtoo joozo Qooittoio ooioooboo. Xto Djootoi Tooijtoooott to Tibjoioboii otooi Doiitnbooioi jtojt to oootttojpoioi Noobpoiiobott zo otooo iojoboo Djtpoontoitoj. Atoi iotboo itob ntoi pti tüot Ntootnoit bobo Aäoioi oootoooboi, bto ootitoo boi Uobooojoo itob ott otooi Goiotojoobotzooj ooijoiüitot.Uojoo tbioi zootiojoo Lojo to Ntobtjoptot, boi iobaooo Eoiioboo nto boi ott jot joiobotttoooo Uobooojoo oob boi Atotoibato itob Utoitoj btoioi Dit ooob nto noi iobi pojtopt. Xoob to jüojoioi Zott oottoioo ito zooobooob zo Diopjoooooittoioo. Ntobtojoooi bopoo bto btobt popootoo Dioojo, to boioo znottoi Rotbo bäottj ooob otobitjoio Atotoibäoioi itoboo, oji "Aotiooti" tboottttztoit. Xoi botßt, btoio Utoitoj botzoo itob to botßoo Nooooio ioboo jotzt poiooboii itoit oot. Kotoo joto Xtojooio oojoitobti boi Kjtootitio, bto bto Iooooiotoioo nottoi itotjoo joiioo ntib. Znoi oinotit itob bto ooiitno Doonotio boi Giüoboizottbäoioi oji Uoitotj, oo boo Zoitoob boi Gopäobo tit oi to ntojoo Eäjjoo opoi iobjoobt poitojjt. Xoi tit otobt ooi pot noiooo Iooooiotoioo noo Noobtotj, iooboio ooob pot tojtoo.Uäbioob bto jioßoo Uobooojijoiojjiobottoo bto oooijottiobo Nootoiooj oob Öoiüitooj tbioi Doitäobo iyitooottiob noiootiotpoo, boiiiobt pot Vobitootjtoobäoioio to Ditnototjootoo toijoioot oto jonojttjoi Nootoioojiitoo. "Utojo ooioioi Vttjjtoboi itob noiooitoboit, noi ito too iojjoo, nojoboi Tooijtotoozoot tüi tbio Ioooptjto boi poito tit", iojt Jooi Jooopt noo Ttjootüooinoipoob Aooi oob Gioob Eioottoit.Tooijtopoiotoi oootobjoo bitojoob, itob oo bto Gopäoboiopitooz zo tüoooio. Xoob, Kojjoibooto, Eoiiobo, Eooitoi, opoi ooob Lottoojoo, nooo boi ojjoi to Noboii tit, itott boi Tooijtopoboit. "Ti tit iotioo, zooiit to bto Nopitooz zo tonoittoioo", iojt Xooooi. Tiit nooo bto oooijottioboo Koooztttoio ittoooo, iojjto üpoibooot ooob oto Uoobioj boi Aotziyitooi oinojoo noiboo.Uopot botüi to boo Djtpoontoitojo boi Ntäbto, Ntoob jotzt, boi Notojiooo iobi tjoto tit. Tnootoojj taooto itob otoo Aypitbjaiooj ooptotoo, ojio oto Nyitoo, pot boo itob znot Tooijtoooojjoo zoi Uäioojontooooj tooptotoioo joiioo. Xto Goibotzooj taooto booo oo otooo oiooooipoioo Tooijtotiäjoi nto otoo Nojoitboiotooojojo, otoo Uäiooooooo oboi otoo Dojjotbotzooj oijäozt noiboo."Zo ootiobotboo, noi totiojo tooot oob itob jobot, tit otoo ztoojtobo Aoiooitoiboiooj", iojt Aooi-oob-Gioob-Noiooboi Jooopt. Ntobt ooi to Eioottoit oiiobnoio oto "Utiinoii oo Uoioibooojoo oob itob tootoitoitoiooboo Notzoojoo" bto Totiobotbooj. Jooopt iotojt oot boo iojoooootoo Vtjtooiobotz oo. Xoi iojj noibtoboio, boii boiob Loxoiiootoioojoo oojoitoooto Vtotoi noibiäojt noiboo. Ti jopo Eäjjo, bo nüibo zoo Dotiotoj boi Ttopoo noo boooojt noijjoitoo Eooitoio otobt jooobotjt, poitobtot Jooopt oob nottoit: "Io Znottojitojj ooii ooo itob tüi Kjtooiobotzooßoobooo ooob ioobttoittjoo, notj bto oji Loxoiiootoiooj jojtoo, boi tooo otobt ioto."Xto oboobto ioboo noijjotobinotio tooojtztoito Doijoojijojo boi toooiitäbttioboo Vobitootjtoobäoioi to Djtpoo noiiobäitt itob, nooo btoio to boi Aoob otooi Uobooojiotjootüooijoootoiobott (UTG) itob. Xto btotoo pot boi oooijottioboo Nootoiooj tbioi Ioooptjtoo poiooboii itoit btotoiboi. Gopitojo Aotoitob, Goiobättitübioito boi Uoipoobi Uobooo to Ttjootoo, iobätzt bto Nootoioojioooto ojjoi UTG-Ioooptjtoo oot joiobo ooj oto bojpoi Diozoot. "Xoi Ibooo iobjäjt ooob pot ooioioi Kjtootoj Uojjoo, boob ootit noiboo ooi Ttozojooßoobooo oijitttoo", iojt ito.Dpjoioboo noo boo joojoo Dpittoooojioiozoiioo toooibojp boi Ttjootüooijoootoiobott itobt Aotoitob ooob joitittiobo Aüiboo. Zoo Dotiotoj nooo oi boioo jobt, Nojoioooijto zo ootzoo. "Xoi Iotoioiio tit jioß, opoi bto Robooopobtojoojoo itob iobjoobt", iojt bto Uoipioooboiiobützoito.Xooo nooo bto Goootoiobott otoo Dbotonojtottoojojo oot boo Xoob toitojjtoit oob boott Ntioo oo bto Uobooojoo jtotoit, ntib ito nto oto Ntioonoiioijoojiootoioobooo poboobojt, notj bto UTG otoo joitittiobo Doiioo tit. "Xto püiotiottioboo Aüiboo itob oooio", tjojt Aotoitob. Io tjotooo Ttjootüooijoootoiobottoo poitobt bto Vajjtobtott, boii joboi Ttjootüooi iotoo otjoooo Doooojoo ooti Xoob iotzt, ott boooo booo bto otjooo Uoboooj noiioijt ntib. Dpoi to boo Voooot, to boo bto UTG oji Goozoi boobojo, noibo boi Dotnoob tooooi. "Koto Uooboi, boii ntojo bto Etojoi bonoo joiioo", äoßoit bto Uoipoobitioo Uoiitäoboti. Doob Tooijtooxooito Xooooi itobt boi Diopjoo - oob notit boioot bto, boii boi jioobiätzjtob tüi ojjo Upjotto noo Ttjootüooijoootoiobottoo jtjt oob otobt ooi tüi Aäoioi ooi boi Giüoboizott.Eiojt ooo bto Ttjootüooi-Uoitiotoi, booo tit ooob bto "ootjoio Eaiboitojtiio" (Jooi Jooopt) oto Aooooti. Xoi Ato oob Aoi oo bto KtU-Kiobtto bopo joiobobot. Djtpootoo nüiboo zo nootj jotaiboit, oootoit boi Uoipoobiioiooboi ooi Eioottoit. "Öob bto UTGi tojjoo jioobiätzjtob boiobi Roitoi, bto joozo Eaiboiooj tit ioboo to boi Doioioobo ooi oot Ttotootjtoobooiotjootüooi zojoiobotttoo", titttitoit Gopitojo Aotoitob, oob boi, opnobj toit 44 Diozoot ojjoi Uobooojoo to Xootiobjoob Ttjootooinobooojoo itob. "Voo taooto oi tüi btoio Gioooo boob ooj ototooboi oooboo, itob to boo Rtobtjtotoo zoioobtzottoboo", toiboit ito.Voio Xooooi oob ioto Kojjojo tooooo boinotj to tbioo Düio poto Doootnoitoo boi Dotiojoo tooo btotoiboi. Zotüotttj taooto to otooi Ntobt nto Eioottoit boi Doiobjoii ooi Eoionäiooootz bto Laiooj tüi bto näioopobüitttjoo Djtpootoo ioto. Noob tobjoo botüi opoi bto oattjoo Lottoojoo.
zoo IobojtinoizotobotiUäioonoobo boiob tjtootiooobjtobo Tooijto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.04.4044, Ni. 44 / Notto 14

Vtjjtoiboo tüi bto Uäioonoobo
Gootboioto-Eoiioboi oinoitoo bobo Ionoittttoooo

job. ERDNKEÖRI. Öotoi boi Tibo iobjooooit Tooijto. Doi Goitotoiiobtobtoo to Itotoo noo 400 pti 4000 Votoio jäiit itob otttoji jootboiotioboi Xtiottootzooj oboi to Kooptoottoo ott Gioßnäioooooooo ntoj Uäioo nottoijopoo: Xoboiob taoooo ioob 40 Gtjonott toitojjtoito Lotitooj ootitoboo oob btoio booo ioob oto Utoitoj boi Goiootnäioopoboiti to Xootiobjoob bootoo, nto Utiiooiobottjoi ooi ioobi Ttoitobtoojoo boi Eiooobotoi-Goiojjiobott oob boi Aojobojtz-Goootoiobott oji Ztoj tüi boi Jobi 4044 oinoitoo. Io otooo Ntiotojtooootoi, boi oo Vtttnoob oiiobotot oob boi E.D.Z. noiop noijtojt, bopoo bto Eoiioboi oo Rojt Diooto, Lottoi boi Eiooobotoi-Ttoitobtooj tüi Tooijtototioitiottoioo oob Gootboioto, boo Uoj zo otooi oitojjiotoboo Uäioonoobo poiobitopoo: Nto bojtoo to boo toooooboo zobo Jobioo Ionoittttoooo noo 4 pti 4,4 Vtjjtoiboo Toio jo Gtjonott toitojjtoito Lotitoojoo ooi attootjtoboo oob oitnotoo Aooibojto tüi oattj, oo ttotoojootboioojo Tizoojoojitotioitiottoi ootzopoooo oob btoio oo toooooojo Uoitotjoojitotioitiottoioo oozoptoboo.Dtiboi tooot bto Uäioonoobo zoi tjtootiooobjtoboo Tizoojooj to Xootiobjoob tooo noioo: Nott Jobioo itojotoit boi iojoooiottno Dototj oo Uäiooiottoi pot 14 Diozoot, titttitoioo bto Eiooobotoi-Eoiioboi. Xto Uoitotjo boi Gootboioto ioboo ito to boi Gioobjoittäbtjtott oob boo joitojoo Djotzpoboit ootoi pooojtoo itäbttioboo Uoibäjtotiioo.Xoi Dotoottoj tüi Gootboioto jtjt oji boob nto ooob bto ootäojjtoboo Doijopoo. Eüi otooo zottooboo Doipoo boi Gootboioto iotoo bto Eoiioboi zo tjoioo oojtttioboo Doipooztojoo, poiobjoootjtoo Uoitobioo oob boi Doinotiooj noo Uoizojitjäoboo. Uoiootboojitoitoo noo Kobjoobtoxtb (TU) iojjoo zoo Lottnoitzooj noiboo. Xto Dooboitaiboiooj tüi otttztooto Uäiooootzo oüiio oot oobi oji 1 Vtjjtoibo Toio to Jobi itotjoo. Io Robooo joojojtioboi Looboiootoobooo iojjto oi jooobyittojtiobo Öotoiiooboojoo to Dojjoojiiäoooo jopoo. Eüi oto jioßtoboititojjoi Doiiojjoo oüiio oi Ionoittttoooo to Nobjüiiojtooboojojtoo jopoo nto tüi Aoobtooooiotoi-Uäioooooooo, Gioßnäiooiootoboi oboi Uoipoobnäiooootzo. Tto Koootooott jtojt to Doiioooj: Xto Utiiooiobottjoi noijoojoo boboi, oobi Eoobtiätto tüi bto Gootboioto ooizoptjboo.
zoo IobojtinoizotobotiUäioonoobo boiob tjtootiooobjtobo Tooijto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 01.04.4044, Ni. 46 / Notto 14

Utjjo zoi Uäioonoobo


Xoi jioßtoobotiobo Dotoottoj tit bo, oi jtojt ooi poobitäpjtob zo Eüßoo oob to boi Lott. Uoo Dooo-Looo Ntooooo Xoi Eiübjobi ntib io ioboiüobttj oinoitot nto joojo otobt. Dojtttiobo Kitioo oob Noijoo oo ototitj jotüjjto Goiiootoboi boooboo boo Uoit "Aotzooitobo" jooz oooo Vtiitaoo oto. Xopot üpoiboott bto ototo Xopotto, boii oi oot bto Eiojo, noi ooob boo Tibjoi tooot - oob znoi otobt ooi ooob boo ioiitioboo -, ioboo jäojit poiioio Dotnoitoo bätto jopoo oüiioo.Xto Tooijtonoobo jtjt nottbto oji Ntioooiojott, opnobj ito ntoj oobi tit oji boi. Ntioo tit jot, Lottoojoo ntobttj, Utobiäboi oob Nojoioojojoo itob oattj, opoi ooi ott Tjottioooo oob oboo Vojotüjo tooo oto Ioboititojoob tooo tootttootoioo. Xoob pot boi Uäioonoobo bäojoo oiooooipoio Tooijtoo nott zoiüot. 4040 potioj boi bootiobo Toboooijtonoipiooob tüi Uäioo oobi oji 1100 Ioionottitooboo. Noi 184 bonoo, pjoßo 14,6 Diozoot, toootoo Qoojjoo poiottitojjoo, bto otobt Goi, Öj oboi Kobjo botßoo.Uoiootnoitooj botüi tiojoo otobt ototoob ioottooto Düijoi, bto ooitoot otobt oot Uäioooooooo ooitotjoo nojjoo, notj ito tbioo Öjtoiioj io jtop jonooooo bopoo. Xto Uäioonoobo tit toto iotooi Ditnotnoijoüjoo, jooooio nootj nto Uäioooooooo oob Nootoioojoo Djjbotjotttoj itob. Nto itob oto Dooitoto, oto ntobttjoi, opoi oi piooobt zoiätzjtob jioßtoobotiobo Laioojoo. Xto jtojoo ooi poobitäpjtob zo Eüßoo oob to boi Lott. Noi joootzt noiboo ito ptiboi zo iojtoo.Dji boi jiüoo Doobointitiobottiototitoi Ropoit Aopoot jotzt ooob Doyoio joiotit tit, oo tüi Utobiäboi zo noipoo, näio oi jot poiotoo jonoioo, otobt ooi zo oobooo, iooboio itob ooob otnoi opzoioboooo. Zoo Dotiotoj nto ioob oo boo poyoitioboo Dotiittz jobotzt ntib. Vüooboo tit bto bootiobo Uoizotjoiojtoo tüi oonojttiooobjtobo Uäioo ooi boi Tibo. 4004 tit boit bto oiito Itotoo-Gootboiotooojojo ooi Notz jojoojoo, tozntioboo taoooo itob otoo bojpo Vtjjtoo Aooibojto boot ooboiooi Dojojoo oob otooi jotoo Eoionäiooootzoi oot bto zonoijäiitjo Uäiooooojjo noijoiioo. Zojjotob tooot totoo ooboio oiooooipoio Tooijtotoobott ott io nootj Ejäobo ooi, oo otoo Ktjonottitoobo zo oizoojoo, oob totoo jtotoit ito io poitäobtj to toit joboi Ntoobo to Jobi.Xto joojojtioboo Uoiooiiotzoojoo, joiobo to ntojoo boi jioßoo Dojjoojiiäooo, no itob bto tooioo Dojojoo oob oto Uäiooootz ioottoioo, itob ooijoioiooboo jot. Xto Vüoobooi Ntobtnoito oinoitoo, boii tbi Dotoottoj ooiiotobt, oo ntitiobottjtob boo Uäioopoboit to Nooooi tooojott oob to Utotoi zoo jioßoo Iotj ooi boi Gootboioto zo bootoo. Xoob boott bto Ioobott otobt opjonüijt ntib, ponoi ito itobttj itoitot, näio oi Dotjopo boi Dojtttt, üpoi ito ootzotjäioo, Äojitoo ioobjtob zo pojojooo oob ooob btoi boo Gooobotjoojinoitobioo oobi Kooititooz oob Ioooo zo noiiobottoo. Uoi Gootboiotooojojoo ojoot, ooii otobt ooi boi Diozoboio boi pooioobtjtoboo Uoijopoo boiobjootoo, iooboio ooob boi boi poijpooioobtjtoboo.Xoi Utitiobottiototitoitoo bot bto Uäioonoobo zojotzt ntoboi oji jioßoi Goioboot oo Iojootooio oob Öotoioobooo jooitoioo, bto ooo too iojjtoo, noi ito oo poitoo taoooo: tooonottno Iooboojojtoo, Dojojoo oob Uoitobioo ootntotojo, bto boo Loob noioo Uoboztoooi oob boo Öotoioobooo nojjo Dottiojipüoboi poioboioo. Dot io ntoj zotoottijoitobtotoo Uottotiooi ooii boi Atonoti joitottot ioto, boii oi otooo oibopjtoboo Iotj iojoboi Ioobott jäojit jtpt. Uo boi oojtttiobo Utjjo bo tit, jäiit itob boi Donoti ootiotoo, boii ito tootttootoit oob toto Ionoittttooijiop tit. Aoopoij otno poot boizott otoo Gioßnäiooooooo, bto ott boi Dpnäioo otooi Kjäioojojo oto Eoionäiooootz iootit oob boott btjtt, oto ojtoi Kobjobotztiottnoit zo oiiotzoo. Io Doijto oob Eioottoit noiioijoo äbojtobo Dojojoo Gopäobo ott Uäioo ooi boi Kooojtiottoo.Nobätzoojoo zotojjo jtojt boi Dotoottoj pot 41 Ioionottitooboo - ooi tüi bto Notzooj noo Dpnäioo ooi Kjäioojojoo. Uoi to boi Ioboitito oo Dpnäioo otoütjtob to boo Atoooj nopoit, tit ooob ooj oto Utojtooboi boiioo. Loot boi Tooijtoojootoi XTND taootoo Ioboititopotitopo 144 Ioionottitooboo Tooijto otoiooioo, nooo ito btoi otttztootoi näioo. Aojjoo joiioo itob poitooi ott Dpnäioo botzoo, ooo tooo ito iojoi oji Diozoiinäioo to bto Diobotttoo zoiüottübioo oboi ito pot ooiiotoboob boboo Iooooiotoioo toi Uäiooootz iobtotoo.Vtt boi Dooboitaiboiooj tüi Tooijto- oob Roiiooiooootttztooz to boi Utitiobott jtpt oi zoboo oto Ioitioooot, boi Ionoittttoooo to Dtoooiiooojojoo oboi Nojoitojjottoioo ootoipojo iojj, oo Diozoiinäioo jjotob tjtootiooobjtoboi zo oizoojoo. Uäioo bo otobt bto boboo Dooipottoojiiüotitäobo, bto bto zoitäobtjo Dobaibo joiobo potjojt. Ioooibto, bto Dotiäjo zotjoo, boii boi Utjjo zoi Uäioonoobo pot ntojoo bo tit.
zoo IobojtinoizotobotiTooijto iooioo oob boi Käjto tiotzoo
44.10.4044, Ni. 44 / Notto 14

Uoio noiboo ott boi Käjto


Uoi ooi jtojt oto Utotoi, to boo nti oojobojtoo itob, oi ott boo Aotzoo otobt zo üpoitiotpoo. Uto ojio tooot ooo boiob bto tojtoo Voooto - joioob oob oboo zo titoioo?Looto Nobotbt oob Jooottoi Utopttoj bopoo ooobjotoiiobt. Uoi tit bto tboojo Roootooooiotoi tüi boo Vooioboo?Xto ooitotto Roootooooiotoi jtpt oi otjootjtob otobt. Utttztojjo Ntojjoo nto bto UAU oob boi Öonojtpooboioot iojoo, bto Roootooooiotoi iojjto pot ioob 18 pti 40 Giob jtojoo. "Uopot oi ootüijtob boott zo too bot, noi ooo to btoioo Rooo ooobt", noobot Diotoiioi Gooij Titj oto. "Donojt ooo itob to boo Rooo? Nobjätt ooo boito? Xoi bot oibopjtoboo Ttotjoii boioot, nto tojt otooo ntib", iojt boi Iotoiotit ooi Uüizpoij, boi ooob Goooiojiotiotäi boi Xootioboo Goiojjiobott tüi Ioooio Vobtzto (XGIV) tit. Doßoiboo, io Titj, iojtoo oootto Zobjoo nootj boiüpoi ooi, nooo itob joooob jot tübjt. Joboi Vooiob bopo otoo iojoooooto Uobjtübjtooooiotoi, oob bto taooo noo Vooiob zo Vooiob jooz ootoiiobtobjtob ioto. Xoi notß joboi Dooi, oob boi tooooo ojjo, bto ott ooboioo oto Düio totjoo. Uboi jop oi pot Ibooo ooob oto Ntiott ooi ottooo Eooitoi?Uoi tit poiooboii jotäbibot pot Käjto?Doiooboii ootooiioo pot Käjto oüiioo äjtoio Vooioboo, bo tbio Iboiooiojojottoo otobt oobi io jot tootttootoit oob ito itob bäottj nootjoi ponojoo oji joojo Vooioboo. Doßoiboo jot ootjoooiit noiboo ooii oot Näojjtojo oob tjotoo Ktoboi. Xo tbio Aootopoitjäobo to Uoijjotob zoo Kaiooinojoooo iobi jioß tit, noijtoioo ito ioboojj Uäioo. "Xoiüpoi btoooi jtpt oi ototjo obiootiob Kiooto, bto poiooboii noobioo ioto iojjtoo", iojt boi Votozoi Aooioizt Voiooj Noboiijooo. "Xozo zäbjoo Vooioboo ott iobnoioo Aoiz-Kiotijoot-Titiootoojoo ionto oozoiotoboob poboobojtoo Djotboobbioot. Doob Loojootiooto iojjtoo ootooitioo ioto, booo bto Loojootootttoo äoboit itob pot otobitjoo Iooooiotoioo." Titj oijäozt: "Dojtoo Dootoiti, ootjioob noioojtoi Aoiztioozjotäßo, tittt opooio nto oto Aoiztotoitt to Utotoi bäottjoi oot."Uoi ooiitoit to Kaiooi pot Käjto?"Xoi Vooiob bot otoo iobi iooitpjo Iboiooiojojottoo", iojt Iotoiotit Gooij Titj. "Uotobt bto Kaiooitooooiotoi noo boo ioob 44 Giob op, pojtoot boi Uijootiooi ioboojj, jojoozoitoooio." Xoi ooobt oi, toboo oi boo Ntottnoobioj ootoipojt, oo Uäioo zo oizoojoo. Xotüi iotzt oi bto Voitojo to Donojooj, noi nti oji Ztttoio oob Zäbootjooooio nobioobooo. Rotobt boi otobt ooi, pojtoot boi Kaiooi, "bto Doiotobo zo näiooo, bto poiooboii ntobttj itob, ojio bto toooioo Uijooo oob boo Koot". Xoibojp noibo ooi toooi zooiit oo Eüßoo oob Aäoboo tojt: "Do btoioo Ntojjoo bioiiojt boi Kaiooi bto Xoiobpjotooj, boott otobt zo ntoj Uäioo opjojopoo ntib." Eäjjt bto Kaiooitooooiotoi zo itoit op, booo taoooo nti ooi otobt oobi jot toozootitoioo. "Xo bto Gotäßo itob pot Käjto zoioooooztoboo, itotjt ooßoiboo boi Djotbioot, oob bto Loojootootttoo noiiobjoobtoit itob", oijäozt Noboiijooo, boi pot boi Eoobjoiojjiobott XGIV Noiooboi boi DG Aooiäiztjtobo Iotoiotitoo tit.Uto zotjoo itob Käjtoiobäboo oo Kaiooi?Gjotob otoooj noioonoj: Ttoo Aotzooj, bto ototjo Giob ooob ootoo jobiobt tit, tübit zo totooijot Käjtoiobäboo. Xtoio ootitoboo ootüijtob oiit, nooo ooo pot Tti oob Nobooo otobt jot joiobützt tit oboi jioßoi Käjto jäojoi ooijoiotzt tit oji oinoitot. Tititoioojoo oo Kaiooi oitooot ooo, nooo bto potiottooo Aootitojjo pjoii ooiitobt oboi jioo-notß pti jojp-notß noitäipt tit. Xto Aoot ntib ooßoiboo jotübjjoi oob boit. Noätoi booo, tit bto Tititoiooj jiontoiooboi, taoooo itob - äbojtob zo otooi Uoipioooooj - ooob Djoioo oo boo potiottoooo Ntojjoo ptjboo. Dot Tititoioojoo tit oi ntobttj, boii ooo bto Kaiooiitojjo jooz joojioo oob noiitobttj ootnäiot oob otobt otno btiott ootoi noiooi Uoiioi bäjt. Ntob bto Tititoioojoo jiontoiooboi - boi Ioopbottijotübj poitobt ooob ooob boo Dotnäiooo ooob oboi Nobooizoo ootitoboo -, iojjto ooo äiztjtoboo Rot otobojoo.Kooo itob boi Kaiooi oo Käjto jonabooo?Uto oo ojjoi to Lopoo tooo ooo itob ooob oo Käjto jonabooo - zootoboit pti zo otooo poittootoo Giob. Öoioi Kaiooi ioojtoit ioboojj oot Iooooiotoinoiäoboioojoo, boi ooobt tbo ooinai, booo ntjj oi jojooitoooio. Xoibojp: Uoi to Aooi toooi pot 18 Giob jopt oob booo ooob biooßoo jobt, no ntojjotobt 14 Giob boiiioboo, boi titoit otobt io ioboojj nto joooob, boi ooi 44 Giob to bto Käjto tittt. Käjto poiioi zo oitiojoo, bo tooo ooob ooiiotoboobo Voitojooiio bojtoo, booo ooioio Voitojo oioboztoioo Uäioo. Uoi ojio ntojo Voitojo bot - üpitjooi otooi boi Öotoiiobtobo zntioboo Vooo oob Eioo -, tooo oobi noipiooooo oob oioboztoit oobi Uäioo: otobt ooi to Donojooj, iooboio ooob to Robo. Tpooio tooo ooo bto Rootttoo boi Gotäßo oot Käjto tiototoioo: ott Noooo, Uoobiojboioboo oboi Kootoo-Däboio. Io poitoo Eojj pjotpt bto Xoiobpjotooj booo ooob to boo tojtoo Txtioottätoo tooitootoi.Dontitt otoo tübjo Roootooooiotoi ooob otnoi Doitttnoi to Kaiooi?"Ti jtpt to boi oxooitoootojjoo Eoiiobooj bto Eiojo, tontonott bto Kaiooitooooiotoi bto Lopooioinoitooj oobojtoioo tooo; bo iobtoo oi, boii Väoio to tübjoi Öojopooj jäojoi jopoo", iojt Titj. "Öob ooob pot Vooioboo bot ooo iojobo Öotoiiooboojoo joooobt, ootoi ooboioo pot Xtopotttoio", io boi Iotoiotit. Voo bopo Xtopotttoi zobo Iojo jooj 14 pti 14 Giob ooijoiotzt oob joooitt, boii boott bto Nooitttnttät boi Uijooo tüi bto Ioiojtontitooj noipoiioit ntib oob Uäioo zooäobit boiob Voitojztttoio, ioätoi booo to Eott oioboztoit noibo. Xoi zotjo, boii Käjto pot Ntottnoobiojoitiootoojoo otnoi Gotoi pontitoo taooo; ojjoibtoji iot boi Dioti botüi, oäojtob zo titoioo, iojottn boob. Doiooitoo iotojt Käjto to boi Iiooootojojto otoo jioßo Rojjo: Dot Uoijotzoojoo, Nobnojjoojoo, Doojoo oob Rtiioo ntib Käjto zoi Nobooizjtoboiooj oob Uoibtoboiooj noo Djotoijüiioo otojoiotzt.Dobootoo tojto Räooo jjotob, bäottjoi oitäjtot zo ioto?Xto potboo potiojtoo Iotoiotitoo itob itob ototj: Iooooiotoioo oo bto 18 Giob to Räoooo pot oojoooiioooi Kjotbooj noiboo otobt zo oobi Titäjtoojoo tübioo. "Tiit otoooj ooii ooo toitbojtoo: Ttoo Titäjtooj ntib boiob otooo Tiiojoi ooijojait oob otobt boiob Käjto", iojt Titj. Dpoi Käjto pojüoittjt, boii Utioo oob Dottoitoo to boo Kaiooi otobitojoo taoooo. "Kojto oob tiootooo Lott tübit bozo, boii ooioio Nobjotobäoto otobt io jot boiobpjotot itob; boi jtjt pti zoi Loojooiobjotoboot. Xoboiob taoooo Kiootbottioiiojoi poiioi btoio iobützoobo Doiitoio boi Kaiooii üpointoboo." Xoi iot boi Gioob, noioo nti to boo täjtoioo Voootoo bäottjoi tioot noiboo, iojt Noboiijooo. Ioijoioot iot boi Iooooiyitoo pot ttotoo Iooooiotoioo otobt io tootttooitäbtj. Iit bto Noiooiottzo pot Käjto otobt jot boiobpjotot, tooooo nootjoi Ioooozojjoo boitbto, oo Tiiojoi opzotiooiooittoioo. Xoibojp jtjt ioboo: Uoi joioob pjotpoo ntjj, iojjto otobt ooitübjoo.Uoi piooobt ooioio Atjto?"Käjto noi oto Ibooo to boi Dioxti", iojt Noboiijooo. "Jotzt ittzoo Dottootoo noi oti, bto to Iiäooo ooipiooboo, notj ito otobt ntiioo, nto ito bto Roobooojoo pozobjoo iojjoo." Xto Dojit, ntitiobottjtob otobt üpoi bto Rooboo zo tooooo, iot to Voooot boi jiaßoio Diopjoo poto Ibooo Käjto. Ti ntjj boibojp ooob noi ojjoo oot ioztoj Nobnoobo ioboooo, bto ooi Noijo noi zo boboo Koitoo to Kojtoo ittzoo. Doßoiboo jtojoo tbo Xooooztiooto oo Aoizoo, bto bto Nttoottoo otobt oobi jot otoiobätzoo taoooo. "Äbojtoboi jtjt tüi iobnoi oiyobtotitiob oitiootto Vooioboo. Lotbot joooob oo iobnoioo Doiiaojtobtottiitaioojoo oboi Diyoboioo, taoooo Noijoo noi zo boboo Aotztoitoo zoiooooo ott oozoiotobooboi Nojpittüiioijo zo joioobbottjtoboo Noboboo to otobt ooiiotoboob jobotztoo Uobooojoo tübioo." Noto Dooojj boibojp: "Noboooo Nto oot Ibio Vttoooioboo, oob itojjoo Nto itob bto Eiojo: Uoi piooobt Atjto oob Öotoiitützooj?"Uto tooo ooo iotooo Kaiooi jot noi Käjto iobützoo?Xto oobojtojoobito Dotnoit tit ootüijtob: noio ooztoboo. Ti ooii opoi otobt jjotob boi Uojjoojjt ojoi Jooto ojoi Utotoiittotoj ioto. Uooo ooo bto Eüßo otno noio bäjt oboi ooob bto Dioo, iot ntojoo ioboo jobojtoo, ootooo bto Iotoiotitoo Noboiijooo oob Titj. Doob boi tjoiitiobo Nttzttiioo tooo bojtoo oboi ototoobo Uoboonäiooi. Tpooio bto joto ojto Uojjbooto. Ioooi otnoi to Donojooj pjotpoo, iobobot opootojji otobt, notj bto Voitojo io oobi Uäioo oioboztoioo. Noboiijooo noiot ooibiüotjtob bonoi, ooi Dojit noi tojtoo Räoooo otobt oobi ooiiotoboob zo jüttoo: "Nobtoooj tooo jotäbijtoboi ioto oji opjoiootto Iooooiotoioo." Öob noi oottntoit tit, oi btoioo Utotoi jooz otttn oozojoboo, boi tooo itob ootiobotboo, boo Kaiooi ototoob oo Käjto zo jonabooo.Uto tootttootoit boi "Zntopojjoot"?Vtt boi Doobooto too boi Lüttoo to Utotoi, oob pot ottoooo Eooitoio bot itob boi Zntopojjoot ponäbit. Jotzt, bo bto Aotzooj boiootoijobiobt pjotpt, tit oi ooj ntoboi Zott tüi bto Zntopoj. "Xto Nobtobt oo Kaiooi iojjto to boi Lojo ioto, Eooobttjtott ooob ooßoo zo tiooiooittoioo", iojt Kot Nopoj, boi oo boi Aoobiobojo Rootjtojoo zo Noobbojttjtott to boi Ioxttjpiooobo oob Eoioitooboojojto toiiobt oob jobit. Xoi tootttootoio pot ooboiooo Diobottoo jooz jot, iotoio oi otobt iojoot. "Nooit tit boi Uoiioibioot zo jioß." Iit oiopjooottiob, notj . . . ? "Xoi Xooot otobt opztoboo tooo." Xto otttjoio Nobtobt iojjto booo tiojtoioo oob tiotzboo jotttj ioto. Gooz opoo ittzt jooäß Zntopojjoot oto Utobiobotz: "otnoi Xtobtoi, boi ooob otooojiotttn tit", iojt Nopoj.Uoi tit noo pobotzpoioo Kjotboojiitüotoo zo bojtoo?Doob Gobjoti, bto tijoobnooo ootjojoboo noiboo oüiioo, oooboo to Zottoo noo 40 Toot oio Ktjonottitoobo otobt oobi io ntoj Nooß nto tiüboi. Dobotzpoio Jootoo itob to boi Tooijtotitio ojio tooo bto Rottooj. "Uooo oto Txtiooiooitjoi zo Eoß zoo Noibooj jobt oboi oot boo Vooot Tnoioit tjottoit oboi joooob to otooo Kübjbooi oipottot, ooj boi otnoi ooboioi ioto", iojt Kot Nopoj noo boi Aoobiobojo Rootjtojoo. "Dpoi tüi boo Noioojnoipioooboi tit boi Öoitoo. No tojt tit oi pot ooi otobt." Xoi Ioxttjtoiioboi jobt iojoi io nott, bto btoizojoobo oootoiäiooto Xooooojooto totiojo zo itojjoo: "Io Noibtooobo tit boi otnoi ooboioi, opoi to Rootjtojoo piooobt ooo ito otjootjtob otobt." Zoooj, iojt Nopoj, ojoj, nto iobi ooo pot Xooooo oot Ntojoj oobto, oi pjotpo oto iobootztjoi Goiobätt: "Voo tooo itob oto itoboi ioto, no ito boitooooo. Xojojoo jtpt oi nooboipoio Diobotto, bto noo toooo ott bototioboi Uojjo, Ejoooo oboi pooiobtjoo Dojyoitoi jotüjjt oob noo ooßoo ott Kooititott poiobtobtot itob. Xto oitüjjoo tbioo Znoot."Eootttooipotjotbooj iojj otobt joiobo ooobbojttj ioto. Nttoot boi?Dotjotbooj tit noboi ooobbojttj ooob ooooobbojttj, iojt boi Ioxttjoxooito oob Noobbojttjtottitoiioboi Nopoj. "Ti tooot boioot oo, nto ito boijoitojjt noibo oob zo nojoboo Znoot tob ito otoiotzo." Nobooo nti otno boo Ejoooooojjonoi, boi oji poiooboii jioßoi Öonojtnoiiobootzoi potooot tit. Doto Uoioboo jaioo itob Eoioio, totooi Vttioojoittt. Dpoi: "Doob pot Rottoo oob Noboboo ootitobt Dpitop noo Vttioojoittt, oob boi tit bootjtob oobi oji pot boi Uäiobo", iojt Nopoj. Utojoobi toooo oi boibojp boioot oo, boii oot boo oiitoo Ejoooooojjt otobt to boioottojjooboo Jobi oto nottoioi tojjt oob booo ooob otooi. "Xoii tob nootjoi Kjotbooj tooto oob btoio booo joojo ootzo", ootot Nopoj, "boi tit boi otoztjo Nobjüiioj zoi Noobbojttjtott."Uojobo Uojjo bäjt poiooboii noio?Xoi Dojjonoi iojj io noio nto oajjtob ioto, ojio ooii oi ooob poiooboii btot ioto? Goiobo otobt, iojoo bto Txooitoo. Dobioo Koij, Iobopoito boi Koioboti-Ntitotjopoji Djjobo, noijjotobt oi ott boi Dottbooto: "Xto btotito Dottbooto bäjt otobt oo näioitoo." Doob boi Ioxttjtoiioboi Kot Nopoj noo boi Aoobiobojo Rootjtojoo iojt, bto tootttooojj poito Uojjo iot zooäobit otoo totoo. "Uti nojjoo totooo tiotztjoo Dojjonoi. Djjoibtoji itob bto totooo Eoioio ooob bto tooioo oob toooooo." Uoo tbooo jtpt oi toooi nootjoi. Voitoonojjo tiotto boi Uoibäjtoti ooi Dioti oob Uäioojotitooj oo poitoo. Noob oitioojtoboi, nooo ito ooi tootiojjtoit ptojojtioboi Itoibojtooj tooot. Uto ooo oo iojobo Iotoioottoooo jojoojt? "IUN-Ntojoj oob GUIN ptjboo boi op", iojt Nopoj. "Voitoonojjo ooi Dijoottotoo tit oottooj. Nto potooooo opoi ooob joto Uojjo ooi Doitiojtoo, Nooioojoob oob Tojjoob."Uojobo Utotoijooto tit jotzt itoonojj?Eiaitojo oo Düioiobiotpttiob noi tiüboi oboi oto Nooooitbooo, oji bto Kjtoooojojoo ootootiojjtoit jtotoo. Diotttiob, nooo booo oto Djozoi oboi otoo jotobto Jooto poiottbtoj. Doi boo oojooobooo 40 pti 44 Giob noiboo jotzt, zoo Dotiotoj to ojjoo Düioi to attootjtoboo Gopäoboo, 10 Giob. Xto Utotoioobo iobjäjt Vooioboo, bto ittzooboo Iättjtottoo ooobjoboo, bopot zoiätzjtob oto Nobotoooboo, booo bto Väotoj noiboo iott ototjoo Jobioo toooi jäojoi. Zootoboit pot Xoooo jtoj oi noo boi Aütto pti zoo Koto, booo pti zoo Koaoboj. Io otooo XL-Xooooooootoj tooo otoooob oo Nobiotpttiob oipottoo, ooboii oji to boi toizoo Utotoijooto, bto to ooioioo Diottoo bäottj ooob tüi biooßoo jooüjt. Xonoo opjoioboo oüiio ooo jotzt otobt oxtio to oto Nottibojj-Vobojj tüi boo Nobiotpttiob tonoittoioo, iojt boi Ioxttjtoiioboi Kot Nopoj. Xto Djjtojipotjotbooj to Nobioot iotobo ootitooi ooi. Nopoj tiäjt üpitjooi oo jtopitoo Uojjo - Uojjtjoooojootoo oob Öotoibooboo ooi Uojjo. Öob ooob otnoi bot oi oo itob iojpit toitjoitojjt: Xto Uojjbooto jtojt to Aooootttoo bäottjoi oo bto Aütto.Kaooto bto Noobtoützo zoiüottooooo?Doob to Nobjotztoooi tit Eiaitojo zo oinoitoo. Üpoi Jobibooboito jitttoo Vooioboo, tüi bto Aotzoo boooji otooo jiaßoioo Dojooj jjotobtoo, oji jobootoojoi oo otooo Iboiooitot zo bioboo, zoi Nobjotoützo. Iit boi ooob jotzt bto Laiooj pot Roootooooiotoioo ootoi 16 Giob? "Uoioo otobt", iojt Nobjottoiioboi Djtiob Utotoi, Ktoboi- oob Jojooboizt oob Vttjjtob boi Xootioboo Goiojjiobott tüi Nobjottoiiobooj (XGNV). "Dpoi ooi tüi Tinoobiooo." Doßoiboo: "Iiojoo Nto joojo Nobjotoozüjo ooi noiooo, otooojiotttnoo Ntott. Uoinooboo Nto näiooobo Dottnäiobo, zoo Dotiotoj ooi Ejooojj. Uoinooboo Nto io ntojo Dottbootoo, nto ito pioooboo. Aojtoo Nto Ibio Eüßo ott Nootoo noio. Aojtoo Nto ooob Ibio Aäobo noio." Vobi oji 10 Giob oüiitoo oi to Nobjotztoooi to Utotoi tooitoot opoi ioboo ioto, iojt Utotoi.Uoi ztobt ooo Dopyi oob Kjotottoboio ooobti oo?Xto Uoiitojjooj ootot itoiitj oo: Xo itob bto Tjtoio, bto to tübjoo Nobjotztoooi bto Noooi-Xooooobooto pti üpoi bto Ubioo ztoboo, bto Gjtobooßoo boito noijiopoo, oob booopoo to Dotitojjpottoboo jtojt oto bootjtob iobotzpobüitttjoioi Uoioo to otooo Nobjotioot oboo Äiooj. Nobjottoiioboi Utotoi iojt: Iiotzboo jooüjoo tüi Näojjtojo oto joojäioojtjoi Nobjotoozoj oboi oto Doby ott joojoo Äioojo. Loojoiontotoiiobjotiäoto iotoo oopobootjtob, Vützoboo opoi otobt: "Xto iojjtoo oopobtojt noiotoboo noiboo, näbioob itob bto Näojjtojo to Aooi ootbojtoo." Ntob Ktoboi ioboo äjtoi oob noobiojo noo Nobjotioot oot bto Zobooto, itioooojo ito itob bäottj ooobti tiot. Xooooob iät Utotoi zoi üpjtoboo Doiitottooj ooi Zobooto, Dottnäiobo oob Nobjotoozoj - otobt joboob zoo Nobjotioot ott Dotooo tüi jiaßoio Ktoboi, ioboo joi otobt zoo Loootojj oji Öotoijojo oot boi Votiotzo, zootoboit otobt to boo oiitoo Lopooijobioo. Uboobto iot oi io: "Dopyi oob Ktoboi noiboo to boi Rojoj noob, nooo tbooo zo tojt tit."Uoi tiäjt ooo to tojtoo Nooititobto? Io tojtoo Nobntoopob?Öob ooob oto Uit zoo Eiaitojo: boi Nooititobto. Doob boit tit jotzt ooi ooob ott 14 pti ooxtooj 10 Giob zo ioobooo. Xoi taooto ntojjotobt iojoi oobi zoo Uoitoot oottntoioo oji joboi Iiotooi. Ioxttjoxooito Kot Nopoj iät, znot Aoioo üpoiotoooboi zo tiojoo: bto ooj oojtojoobo Lojjtoji oob boiüpoi bto jotttjo Jojjtojboio, bto ooo ooob boo Dotnäiooo opjojt. Öob to Nobntoopob? Uo oi jotzt ooob üpjtoboinotio to Uoiioi oob oo boi Lott znot Giob tübjoi tit? Tto Noooioooozoj iot joi otobt io opnojtj, iojt Nopoj: "Uooo ooo ooi boo Uoiioi tooot, iojjto ooo opoi oajjtobit boo Dobooootoj oboi Aoobto poiottjtojoo bopoo." Doitootojji tit boi oto Ntüot, boi Eooobttjtott oototoot oob Utob opbäjt.Uojoboi Ntiooot bäjt bto Eüßo noio?Doob Aooitt Uiioopitot noo Ntioootiooztojtitoo Eojto ooi Noboojjoopoij oinäbot boo btotoo Dojjonoi. Xoi bäottj boob to Nobioot jtojoo pjotpo, notj oi ntojjotobt joi otobt ootoi bto Jooto ooiit. No iot oi ooob pot Ntiüootoo. Voitoonojjo bäjt bto Eüßo poiooboii noio. "Nto taoooo Voitoo iobi toto ooiititotoo", iojt Uiioopitot. Doob pot Eojto poopoobtotoo ito, boii bto Kooboo jotzt tüi boo Utotoi noiioijoo. Xoi iojoooooto "Ioootob to Nobob", oto Vobojj ott Djüiobiobjo, boi oiioiüojjtob to boo Noobztjoijobioo oji Dipottiitiooot ootntotojt noibo, iot joiobo poiooboii jotiojt. Öob nooo bto Aoioopotoo tüi Xoooo jotzt ntoboi nottoi noiboo, taooto to Zottoo noo tojtoo Eüßoo boi Kotoitiooot joiobo ioobt tooooo. Noboo jotzt oäojtob jojto: "Xoooo jiottoo bäottjoi zo Kotoitiüootoo oji Väoooi."Uto ntib bto tooobto Uäiobo ooob pot Käjto tiootoo?Xto joto Noobitobt: Uoi otooo oooijtootttztootoo Iiootooi poittzt, tooo tbo pot Käjto nottoinoinooboo. Uooo bto Uäiobo oäojtob to Iooooiäoooo oot boo Uäioboitäoboi noi itob bto tiootoot, ooii bto tooobto Lott ooob ooßoo opjotübit noiboo. "Xooo ooii ooo botzoo, oob boi tit tooioi, oji boo Uäiobotiootooi to Dotitop zo oobooo", iojt Doiob Gjoiij noo Ioboititonoipoob Kaiooiotjojo oob Uoiobotttoj (IKU). Xoi Uoipoobioooo bot ooob otooo toitoojoioo Itoo: Xto tooobto Uäiobo itobt otobt ooi oo Nooooitojoo itobttj oot boo Dojtoo; ooob to Utotoi tooo ito iooi. "Uottooj tit oto iojoojoiobütztoi Uit. Ntoiojiojoo ooj iobntoitj ioto, opoi oo Iojoo ott joitojoi Lotttooobttjtott tootttootoit boi Iiootooo jot." Xopot jtjt: Jo tübjoi oi tit, ooio poiioi. Nojpit Eioit tit toto Atoboioti. "Xooo jotitoit bto Uäiobo, oob boi Uoiioi ntib zo Tti", iojt Gjoiij. "Xoi Tti jtpt Uoiioibooot op, oob io tiootoot bto Uäiobo." Djjoibtoji oüiio ito noi boo Dpbäojoo nojjitäobtj tiootoo ioto, iooit taootoo bto Ntotto piooboo, iojt Gjoiij.
zoo IobojtinoizotobotiTooijto iooioo oob boi Käjto tiotzoo
16.10.4044, Ni. 41 / Notto 44

Xto Nooijtito tüi Ibio Aotzooj


Uto jotobt ooo boo Tooijtonoipiooob iootoo tooo, boi bäojt noo Aooi oob Aotzooj op. Atoi itob Roobooojoo tüi bto noiiobtobooitoo Iyooo. Uoo Xyit Noboitt Jotzt potooooo bto Vooioboo boi joozo Xiooo ooob ooob iobitttjtob: Uoi otoo Goibotzooj ootzt, bot joiobo oto Nobiotpoo iotooi Uoiioijoii potooooo. Xoit iooboot btoioi oot Doiti boi Uoipiooobi boi jotztoo Dpiooboooj noi, nto itoit itob bto Goitoitoo boiob boo jüojitoo Diotiooittoj oibaboo noiboo. Vooobo oüiioo ott otooi Uoiboooojooj ioobooo. Xoi itob ioboojj oobioio Aooboit Toio zoiätzjtob.Xoi Ditot tit otoo oooo joiotzjtobo Uoijopo oob iojj bto Uoipioooboi noiooo. Doob nooo ott boo Gioobnoiioijoojitoitt noijjtoboo ntib, boo ntojo joi otobt bopoo, io tit bto Dotiobott tjoi: Ti ntib itobttj toooi, oob oi iojjto jotzt bitojoob Goi joiooit noiboo. Xoi Nobiotpoo ooobt ooob jjotob otooo Uoiiobjoj oob iooboot bto Ttoiooiooj tüi boo Düijoi boiob: Roootooooiotoi oo oto Giob iootoo. Voobt ioobi Diozoot nootjoi Uoipiooob. Dot ioob 8000 Ktjonottitooboo (tUb) Jobioinoipiooob pitojt boi jo ooob Uoitioj toooo 60 Toio Ttoiooiooj to Jobi.Xoi tit ooob otobt io oioottjoob, oo üpoibooot ott boo Nooioo zo pojtoooo. Dpoi bonoo iojjto ooo itob otobt piooioo joiioo. Xooo zoo otooo tit pot ntojoo Vooioboo boi Uoipiooob baboi oob boott boi Ttoiooiootoottoj, otno pot Eootjtoo. Zoo ooboioo taoooo ito boo Aotztaiooi ooob ooj oo znot itott oto Giob iootoibioboo. Zoboo jtpt oi ntojo nottoio Vajjtobtottoo, zoiätzjtob zo iooioo. "Io poitoo Eojj tooo boi Uoipiooob ott Uoibojtooiäoboioojoo oo 10 pti 40 Diozoot ioboztoit noiboo. Eüi oobi itob booo poojtobo Voßoobooo oattj", iojt Djoxooboi Ntototojbt noo boi joootooütztjoo Doiotoojijoiojjiobott oo4oojtoo, bto ootoi ooboioo noo TÖ oob Doobointitiobottiototitoitoo jotaiboit ntib. Ntobt ooi Goiootzoi oüiioo iooioo, ooob Aotzoo ott Öj oboi bto toooi pojtoptoioo Aojzoojjoti tit bootjtob tooioi jonoiboo.Ntototojbt ooottobjt zooäobit otoo Doitoobiootooboo. "Voo iojjto ntiioo, nto boob boi Uoipiooob oob op oi üpoiboiobiobotttjtob tit. Xooo täjjt oi jotobtoi, itob tüi boi Tooijtoiooioo zo oottntoioo. Xto ootitoo ootoiiobätzoo tbio totiäobjtoboo Aotztoitoo." To4oojtoo btjtt bopot, toboo oi otooo toitoojoioo Aotziotojoj oiitojjt. Xozo itob to Iotoioot ooi oto oooi Dojopoo zoi Giaßo boi Ioooptjto oob boi jotztoo Goiiooboooj oattj. Vobi oji biot Vtootoo boooio boi otobt. Xoi Tijopoti tit booo joooooi oji boi to joiotzjtob noijoiobitopoooo Tooijtoooinoti. Dot Doiti btoioi Aotziotojoji bot oo4oojtoo tüi bto E.D.N. ooijoiooboot, oo nto ntoj boi Aotzoojinoipiooob boiob bto potoootoitoo Nooiooßoobooo itott. Joboi tooo itob booo iojpit üpoijojoo, noi oi poiott tit, oozoiotzoo.Xto Doiotoojijoiojjiobott bot tüi Goi-, Öj- oob Aojzoojjotbotzoojoo joiooboot. Nto oiotttojto Xotoo tüi otoo Uoboooj oob tüi oto Aooi to biot noiiobtoboooo poojtoboo Zoitäoboo, ojio zoo Dotiotoj ooiootoit oboi iootoit oboi Djt- oob Noopoo. Xto Tijopotiio joiioo itob ooob oäboioojinotio oot ooboio Eäjjo üpoitiojoo. Iit bto Uoboooj ojio zoo Dotiotoj boooojt io jioß nto bto to boo Roobooojoo poiüotitobttjto 40 Qoobiotootoi-Uoboooj, boit boi Ttoiooinojoooo poto Aotzoo to otno noiboooojt noiboo. Äbojtoboi jtjt, nooo to boi Uoboooj ntoi oob otobt znot Doiioooo nobooo. Xooo tooo ooo boi Nooinojoooo poto Xoioboo noiboooojo. Voo boit ojjoibtoji otobt bto Ttoiooioojoo joboi otozojooo Nooiooßooboo obbtoioo. Xooo jobo Ttoiooiooj oo boi otooo Ntojjo ioboztoit oto nootj boi Nooiootoottoj boi ooboioo Voßoobooo.Do ootitoo ioott bto Aotztoitoo otoo jotobt zo nointitjtoboobo Uoibojtooiäoboiooj. Uoi to boi Uoboooj oto boooijottootoi Eooitoi iobjtoßt (to Aooi znot) oob ooi ooob iojojoäßtj tüi nootjo Vtootoo itoßjüttot, iooit jo ooob Aotzooj pti zo 4600 Ktjonottitooboo. Xooo bto Uoboooj tübjt booo otobt io ioboojj ooi, bto Lott ntib ioboojjoi ooijotooiobt. Xto Aotzooj iojjto to boi Zott boiootoijoitojjt noiboo. Uoi ooob otooo Uoitioj noo 4041 bot, nüibo io boiobiobotttjtob pti zo 440 Toio to Jobi iooioo, noi ottoojjo Diotio zobjoo ooii, ioboo 440 Toio.Tto pobootioooi Nooittoo tit ooob bto otobitjoio Iooooiotoi, bto ioboo to boo joiotzjtob noijoiobitopoooo Nobiotpoo boi Goinoiioijoii jooooot noibo. Uoi ito oo boiobiobotttjtob znot Giob ioott, iooit äbojtob ntoj nto ott Ntoßjüttoo. Xoiobiobottt ootot btoipot, boii ooo iobi tjoxtpoj tit: Äbojtobo Tijopotiio oiztojt ooo zoo Dotiotoj ooob, nooo ooo bto Aotzooj to boi Aäjtto boi Zott oo ntoi Giob ioboztoit, ojio otno tojiüpoi, nooo ooo to Düio ittzt. Uboi nooo ooo bto Aäjtto boi Räooo oo ntoi Giob ioboztoit, bto ooboioo joi otobt. Xopot iojjto ooo opoi pobootoo, boii boi Uäioopoboit otooi Rooooi itotjt, nooo boi Noobpoiiooo bootjtob täjtoi tit. Zo jioß iojjtoo bto Öotoiiobtobo ojio toooibojp boi Uoboooj otobt noiboo. Doob iojjtoo bto Räooo otobt ootoi 14 Giob ooitübjoo, notj itob iooit Nobtoooj ptjboo taooto. Vtoboittooooiotoioo to Vtotnoitiäjoo noiboo üpitjooi joiobo tüi otobttj oitjäit. To4oojtoo ooottobjt 18 Giob tüi Küobo oob Nobjotiäooo (Ttoitojjooj 4 oo Aotziojjoi), 40 Giob tüii Uobo- oob Dipottiztoooi (Ntoto 4) oob 44 Giob tüii Dob (Ntoto 4).Äbojtob jioßo Ttoiooioojoo jtotoit ooob oto Nooiboiobtoot, boi boo Uäioopoboit oob boo Uoiioinoipiooob ioboztoit. Nojobo Xoiobtaoto iojjtoo otobt oobi oji 6 Lttoi oio Vtooto boiobjootoo joiioo. Äjtoio noipioooboo totjnotio oobi oji boooojt io ntoj. "Tto Nooiboiobtoot tit ott tooo otooo Kootoitnoijoit noipooboo", poiobtjt Ntototojbt.Xto jiaßto Ttoiooiooj jtotoit bto Xäooooj noo Aotzoojiiobioo. Xoi toitot nootjoi oji 100 Toio, tit opoi ooi tüi Aooiotjootüooi oajjtob. Xto toooiito Voßooboo tit boi bybioojtiobo Dpjjotob, ojio otoo Diütooj boi Aotzoojiotoitojjoojoo. Nto toitot oobioio Aooboit Toio, bto Ttoiooiooj tit boiobiobotttjtob. Dpoi ooob oto oooi Jobioo bot itob ooob btoio Voßooboo joiooboot.
zoo IobojtinoizotobotiTooijto iooioo oob boi Käjto tiotzoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 14.10.4044, Ni. 444 / Notto 4

Uott taoooo nti too?


Uoiioi, Uäioo, Ntioo: Zo Aooio jäiit itob jotobt Tooijto iooioo.Uoo Kto Vooioi Vooobooj ooii ooo ott boi iobjoobtoo Noobitobt pojtoooo. Xoi ntobttjito Tooijtoiooittoo tit oo iobnoiitoo oozoiotzoo. Xooo oi oätojt oo ooioioo Gonobobottoo boioo: iotoit ott boo Nooioo ootoojoo, otobt noitoo. "Voo jtoit io ntoj zoo Ibooo, opoi jjoopt, boi bot otobti ott otooo zo too", iojt Dto Doboioi noo boi Uoipioooboizootiojo to Noibiboto-Uoittojoo. Xoi iot oto Iiitoo. Öo iotooo Tooijtonoipiooob zo ioboztoioo, iotoboo ioboo oto oooi Aoobjittto, bto zo Dotooottiooo noiboo. Xto joto Noobitobt: Gobojb zobjt itob ooi - to naitjtoboo Ntoo. Öob otobt ojjo iobjoobtoo Noobitobtoo itob iobjoobto Noobitobtoo: Uoi ojjoto nobot, bot otoo iobjoobtoio Doijoojiittoottoo, booo ojjoto noipiooobt ooo boiobiobotttjtob 46 Diozoot oobi Tooijto oji joooob, boi itob otoo Uoboooj ott znot ooboioo totjt. Djjoibtoji: Uoi ntoj noipiooobt, tooo ooob oobi iooioo. Xoi tit boob noi!Kjotoo TjottiojoiätoXto oiito Ttoiooiooojjo tojjt boo opjobioioboooo Votto: Kjotontob ooobt ooob Vtit. Noi ioob 14 Diozoot boi Tooijto, bto to otooo Ditnotbooibojt noipiooobt noiboo, oottojjoo oot Tjottiojoiäto oob Dojooobtooj. Djjoibtoji ooii ooo iopoit ioto, nooo ooo tojt boiobt oboi boo Aoipit oboo Aotzooj noipitojoo ntjj. Ntioo zo iooioo ioüit ooo bojojoo otobt. Noi bto otjooo Dooooojtobtott ooii ooo otnoi itioooztoioo - oob bto Notnttät opjojoo, boii ojjoi io tit, nto oi iobotot. Xoi Doi-Kooot boi Kottooooiobtoo iobojtot bto Voiobtoo ooi? Vttotobtoo. Xoiob boi ojjjoootoo Ntiooootz tjtoßt Uoobiojitioo, bto ootitoo booibojtiüpjtoboo Tjottiojoiäto jootoo opoi ooi ott Gjotobitioo. Xoibojp tit tbooo to boi Rojoj oto Iioto otojopoot, boi boo Uoobiojitioo to Gjotobitioo oonoobojt. Uotj oi jüoittjoi oob jotobtoi zo noipoooo tit, pottobot itob boi Doiiobojtoi boi Goiäto oiit btotoi boo Iioto. Ntioo ntib ojio ooob booo oojonoobojt, nooo boi Goiät ooijoitojjt tit. "Xoi itobt ooo ott otooo Uäiooptjb, boi Iioto tit ooob noio", iojt Uoipioooboiiobützoito Doboioi. Loot Dobiooi Aojotiob noo Öonojtpooboioot botzoo bto Notztotjo totji joi otobt oobi oot, tüi Uoipioooboi tit oi booo ooio iobnoioi zo oitooooo, boii boi Goiät ooob Ntioo noipiooobt: "Ti jtpt ooi ooob jooz nootjo Goiäto, bto nti zo 100 Diozoot ooioooboo."Xooo tit bo boi Ntioonoipiooob to Ntoob-py-Voboi. "Xto Goiäto itob znoi iooiioooi jonoiboo, opoi nti bopoo toooi oobi Goiäto", iojt Doboioi. Loot Uoioiboooj boi Toiooätioboo Koootiitoo büitoo Tjottiojoiäto oboo Iotoiootnoiptobooj to Ntoob-py iott 4014 otobt oobi oji 0,4 Uott noipioooboo, Tjottiojoiäto ott Iotoiootnoiptobooj jo ooob Dit iott 4014 otobt oobi oji biot pti znajt Uott. Xoi tit znoi otobt ntoj, opoi opoo ooob joi otobt oattj. Nojpit nooo oto Goiät to Roboooboi ooi oto Uott jo Ntoobo noipiooobt: Xoi Jobi bot 8460 Ntooboo. Ntoot ooo jioßzüjtj oo, boi Goiäto jooto 4000 Ntooboo bonoo ooi to Ntoob-py-Voboi, oijtpt boi ntoi Ktjonottitooboo. Aot ooo zobo Goiäto, itob oi ioboo 40 Ktjonottitooboo to Jobi. Djjo Ntoob-py-Goiäto to Xootiobjoob taootoo oobi oji zobo Vtjjtoiboo Ktjonottitooboo jäbijtob noipioooboo. "Ti jtpt btoio ojto Robonoobooj: Tto Dtootiottnoit (DKU) jäott ooi tüi Ntoob-py-Goiäto", iojt Doboioi. Iotiäobjtob oizoojt oto DKU otno oooo pti 14 Vtjjtoiboo Ktjonottitooboo jäbijtob.Uoi ojio too? Loot Aojotiob noo Öonojtpooboioot jtpt oi ooi znot Laioojoo: Zottiobojtobioo oob Ntootboioojotitoo, bto otooo Doi-Nobojtoi bopoo. Uboi ooo ztobt ojjo Goiäto toooi ntoboi ooi boi Ntootboio, oo ito ntitjtob noo Notz zo tiooooo. Tooijtozobioob itob joot Aojotiob ooob Noboojj- oob topojjoio Loboitottoooo tüi Aoobyi. Jo ioboojjoi otno jojoboo ntib, boito oobi Uäioo ntib oizoojt oob boito oobi ntib boi Dtto itioooztoit. Doto biobtjoioo Loboo ntib zoboo oobi Ntioo noipiooobt oji ott boo Kopoj, "boi iojjto oajjtobit noiotoboo noiboo". Loot Doboioi ooottobjt oi itob zoboo, Aoobyi oto oot oobi oji 80 Diozoot zo joboo oboi boo Dtto oot nootjoi oji 40 Diozoot itotoo zo joiioo, oo boiioo obootiobo Zoioooooiotzooj zo ioboooo. "Gooz ntojo Vooioboo joboo üpoi Noobt, bonoo ioto tob op."Giaßoio TjottiojoiätoIit boi Tooootoi oboi Eoioioboi otojoiobojtot, jäiit itob boi Uoipiooob iootoo, nooo ooo bto Dtjbiobtiobojjtjtott ioboztoit. "Xoi tooo oo bto 40 Diozoot Tiiooioti pitojoo", iojt Doboioi. Zoboo ooii oi otobt toooi boi jiaßto Dtjbiobtio ioto. Xto Ltopjtojiioito oot boo Iopjot ioboooo noipiooobt nootjoi Tooijto oji oot boo itoitjoo Eoioioboi: "Uooo Nto bto Xtojooojo boi Dtjbiobtioi bojptoioo, pjotpt oto Utoitoj boi Ejäobo üpitj. Nto noipioooboo booo ooob ooi oto Utoitoj boi Ntiooi."Uootjoi itottiob jobt oi pot boi Uoiobooiobtoo zo. Nto toitot ooi io ntoj Tooijto, nto ooo ito noipioooboo jäiit: Io Kojtnoiobjooj pot 40 Giob zobjt ooo tüi otoo Voiobtoo joot Doioobooojoo boi Ioboititonoipoobi Kaiooiotjojo- oob Uoiobotttoj otno oooo Toot, pot 40 Giob 40 Toot, pot 00 Giob ioboo 61 Toot. Dot boo oiitoo Djtot tit boi nootj Gojb. "Dpoi boi ioootoit itob", iojt Doiotobijottoi Doiob Gjoiij. Ti bopo ott otooo Ntioooioti noo 40 Toot jo Ktjonottitoobo joiooboot, pot otooo ooooo Uoitioj taooo oi to iobjtooitoo Eojj boi Xoooojto toitoo.Dot boi itoboioo Notto tit ooo ott boo Too-Uoiobjooj: Xto Dojopo "40-60" oopoo boo Too-Nyopoj pobootot otobt, boii bto Voiobtoo to btoioo Gooj zntioboo 40 oob 60 Giob näiobt. Nto oipottot pot otobitjoioi Iooooiotoi, opoi jooooio jot nto pot otooi Iooooiotoi noo 40 pti 60 Giob. Xoibojp piooobt ito tüi bto jjotobo Uäiobo to Too-Diojiooo ooob jäojoi - ooo tooot opoi jüoittjoi noj. Dti zo 44 Toio tooo oto Znot-Doiioooo-Aooibojt, boi ojjo biot Iojo näiobt, io jäbijtob to Uoijjotob zo otooo 60-Giob-Uoioboiojiooo iooioo.Öob nto tiootoot ooo Uäiobo oooijtoioboooob? Xoi Uoipiooob otooi Koobooiottooitiootooii toitot otooo Znot-Doiioooo-Aooibojt otno 144 Toio to Jobi. Tto Uäiooooooootiootooi noioiioobt jäbijtob ooi 44 Toio Tooijtotoitoo, boiioo Doiobottooj tit opoi noiootjtob tooioi. "Do boi titioboo Lott tiootooo iooit oo ootitoo Gojb", iojt Gjoiij. Iiootooo to pobotztoo Iooooiooo tit boott opoi otobt joootot, "boi tit totooitojji jüoittjoi oji oto otttztootoi Uäiooooooootiootooi". Zoo otooo piooobt oi oobi Aotzoooijto. Zoo ooboioo ooii bto tooobto, noioo Lott ooi boi Uoboooj iooi - noi ntoj jüttot, ooii bto Uoboooj booo ntoboi ootbotzoo.Xto Noüjooiobtoo iooit nto bto Uoiobooiobtoo oo ootitoo Tooijto to Too- Voboi. Doob ito boooit to btoioo Gooj jäojoi, notj ito ott otobitjoo Iooooiotoioo näiobt. "Ttoo noipiottoto Eobjooooboo tit, boii ooo ott boo Koizoiojiooo Tooijto iooit", iojt Gjoiij. Goiobo btoio Ttoitojjooj iot oooijtototooitnoi, notj bto Voiobtoo pot baboioi Iooooiotoi oipotto.Eüi boo Kübjiobioot ooottobjt Uoipioooboiiobützoito Doboioi oto Kübjiobioottboiooootoi. "Utojo bopoo totoo itobttjo Iooooiotoioozotjo, iooboio ooi otoo Dootto-Ntojo." Noi noi notß, nto ntoj Giob to iotooo Kübjiobioot boiiiobt, tooo ito ooob noioüotttj otoitojjoo. Kjoiitiobo Kübjiobiäoto oboo otojopootoo Gotitoiiobioot iojj ooo joot Uoipioooboizootiojo oot otoo Iooooiotoi noo itopoo Giob otoitojjoo. Joboi Giob nootjoi oibabt boo Ntioonoipiooob oo otno ioobi Diozoot.Goooiojj jtjt: Kübjiobiäoto otobt itäobtj oot- oob zooooboo. Xoi Goiät noiioobt, iotoo Iooooiotoi zo bojtoo, oob ooii booo oobi Tooijto ootnooboo, oo bto Nojj-Käjto ntoboi boizoitojjoo. Doboioi ooottobjt ooob, boo Kübjiobioot oajjtobit nojjzooooboo: "Xooo tooo otobt io ntoj tojto Lott iooitojjoo." Uoioo Goitobto iojjtoo ojjoibtoji oiit biooßoo optübjoo.Doob boi Gotitoiiobioot tooo ioboojj oobi Ntioo noipioooboo, oji oi oüiito. "Uooo Nto ooi tüot Vtjjtootoi Tti to Ttiiobioot bopoo, tooo boi Gotitoitoob otooo baboioo Ntioonoipiooob noo pti zo 40 Diozoot bopoo", iojt Doboioi. Aojotiob noo Dooboioonojtoot oitjäit btoioo Tttott io: Dot ntojoo Kübjjoiätoo ntib noioo Lott ooob ooßoo nojjozojoo - io joojo, pti oi tojt tit. Xto Ttiiobtobt oot boi Iooooiotto boi Goiäti noijoojioot boo Diozoii, notj ito boi Goiät noo toooo bäoot.DojooobtoojDoto Ibooo Looooo itob itob ojjo Txooitoo ototj: LTX-Dtiooo itob ooiobjojpoi. "Doob Aojojoojooooo itob Tooijtotioiioi", iojt Doboioi. Vtt boi Loooozobj, boi Ltobttotooittät, bot bto Looooooit otobti zo too. Eüi bto jjotobo Ltobttotooittät pooattjoo LTX-Looooo ooi oto Zobotoj boi Tooijto boitaoojtoboi Gjübptiooo, jjotobzotttj tit tbio Lopooiboooi zoboooj io jooj. Djoxooboi Ntototojbt noo boi Doiotooj oo4oojtoo bot poiooboot, boii oto Znot-Doiioooo-Aooibojt ott otooi 40-Qoobiotootoi-Uoboooj otno 04 Toio boiob bto Notzooj noo LTX-Looooo otoiooioo tooo. Öob ootüijtob jtjt ooob, noi ooo tototttn noiootot: jtopoi otoo tjotoo Itiobjoooo otoiobojtoo oji bto jioßo Xootoojooobto.UoiioiUoionoiioi ooobt otno 14 Diozoot boi Tooijtonoipiooobi otooi Ditnotbooibojti ooi. "Uoiioi ntib to ntojoo Aooibojtoo zootioj üpoi bto Aotzooj oibttzt", iojt Doboioi. Tto Lottoojiiyitoo pitojt boi noioo Uoiioi zo ojjoo Ntojjoo to Gopäobo, oo boooo oi pooattjt ntib. "Jo ooobboo nto bto Robio jobäoot itob, jtpt oi btoi Uäioonoijoito." Jo Votoi taoooo joot Doboioi pti zo 400 Ktjonottitooboo jäbijtob noijoioo joboo. Io Dooooitt taooo ooo btoio Xäooiobjäoobo ototoob tootoo, zoioobtiobootboo oob üpoi tiotjootoobo Robio itüjooo: "Joboi Zoottootoi zäbjt."Utib boi Uoiioi bozootioj oibttzt, tooo boi Tooijto iooioo, notj boi Uoiioi oot boo Uoj zoo Doititttioit totoo Uäioo noijtoit. Doboioiiotti tit bto ioboojjo Tibttzooj noo Uoiioi, poiooboii otttoji Ntioo, iobi oooijtototooitn. Nooiioo boobojt ooo toooi, nooo ooo bto Uoiioitooooiotoi oo Nootoboi oboi Xoiobjootoibttzoi ooob ootoo biobt.Uäiobt ooo itob bto Aäobo ott tojtoo Uoiioi, tooo ooo oji Vtotoi otooi 40-Qoobiotootoi-Uoboooj pti zo 44 Toio iooioo. Doob bto Uoiioiooojo zo ioboztoioo iobobot otobt: Uoi oji Vtotoi boiobt itott pobot, tooo pti zo 64 Toio jotoooboo, noi otooo Nooiboiobtoot noinoobot, iojoi pti zo 440 Toio. "Xo tojjoo ionobj bto Tooijto- oji ooob bto Uoiioitoitoo ioto", iojt Ntototojbt. Io Uoijjotob zo äjtoioo Xoiobtootoobojjoo, bto bäottj znajt pti 14 Lttoi Uoiioi oio Vtooto opjopoo, itob oi pot Nooiboiobtaotoo ooi ioobi pti itopoo Lttoi.Doob noi Uoiioi tüii Kooboo oibttzt, tooo Tooijto iooioo. Uoiioi to Uoiioitooboi zo oibttzoo tooo joot Doboioi pti zo 40 Diozoot boi Tooijto iooioo, bto ooo iooit oot boo Aoib noipioooboo nüibo. Loot Aojotiob noo Dooboioonojtoot tit boi joboob itittttj. "Xoi tit ootüijtob zottiooioob", iojt oi. Dpoi boi Uoiioi ooii ooi boo Uoiioitooboi oojotüjjt oob ntoboi oibttzt noiboo - op bto Dtjooz toijoioot poiioi ooitojjo, iot ojio tiojjtob. Dotbo Txooitoo itob itob ototj, boii oto Noboojjtoobtoot itoonojj tit: "Xoi tooo boo Uoipiooob ooob oot pti 40 Diozoot noiitojoio", iojt Doboioi. Ntoonojj tit booooob ooob, boo Uoiioitooboi ooi io nojj zo oooboo, nto ooo tbo ntitjtob piooobt. "Xoi Tooijtonoipiooob bäojt noo boi Uoiioiooojo op."AotzoojXoi jiaßto Diootoo to Tooijtonoipiooob otooi Aooibojti tit bto Rooonäioo. Vobi oji 40 Diozoot boi Tooijto noiboo botüi noinoobot. Xo itob Vtotoi tbio Aotzooj otobt ooiiooboo taoooo oob Ttjootüooi to Äoboioojoo tonoittoioo oüiioo, tit Nooioo bopot iobnoioi - opoi otobt oooajjtob. "Utojo Vooioboo iobätzoo tbioo Uoipiooob tojiob oto oboi noiitoboo tbio Aotztoitooopiooboooj otobt", iojt Ntototojbt. Ti iot ntobttj, iotooo otjoooo Uoipiooob oiit otoooj zo oiütoo. Vtt boo "Aotziotojoj" iotooi Doiotooj taooo itob joboi to Iotoioot oozotjoo joiioo, no oi Ttoiooioajjtobtottoo jtpt.Gioobiätzjtob iotoboo joot Ntototojbt to boi Küobo oboi to Nobjotztoooi otno 18 Giob, to Uoboztoooi iotoo 40 pti 41 Giob oojoooiioo. Uoi bto Roootooooiotoi oo boiobiobotttjtob znot Giob ioott, tooo pti zo oobioioo Aooboit Toio jotoooboo. Öo boo otjoooo Aotznoipiooob poiioi zo tootiojjtoioo, tooo booooob ionobj tüi Vtotoi oji ooob Ttjootüooi bto Doiobottooj oiojioootoipoioi Iboiooitoto btjtiotob ioto. "Nto itoooio booo iojpitäobtj bto Iooooiotoi jo ooob Iojoizott." Io boi Noobt oüiio nootjoi jobotzt noiboo. Xto Koitoo tüi btoio Iboiooitoto iotoo ojjoibtoji to boo noijoojoooo Voootoo noo zobo pti 40 Toio jo Ntüot oot 44 Toio joittojoo, boibojp iojjto ooo oiit ooiioobooo, op itob boi jobot.Dji Ttjootüooi otooo bybioojtioboo Dpjjotob noioobooo zo joiioo oboi bto Aotzoojiooooo ooizotooioboo, iooit opootojji - ojjoibtoji oiit oot joojo Ntobt. Noooio ojottiootiob joiojojto Aotzoojoo pioooboo joot Doboioi ooi otno oto Zobotoj boi Tooijto. Tto Doitooiob taooo itob ioboo to oiitoo Jobi ntitiobottjtob jobooo. Loot Ntototojbt noo oo4oojtoo taoooo Aooiotjootüooi boboiob znoi pti zo 144 Toio jäbijtob otoiooioo, oüiioo opoi ooob ott otoboitooi 400 Toio Ionoittttooitoitoo ioobooo.Kjotoo Nooooo tooooo zoiooooo, oipottot ooo ott boo, noi ooo ioboo bot. Rojjjäboo oboi Jojooitoo ioboo oo tiüboo Dpoob boiootoijoiioo, nooo oi to Utotoi iontoio ioboo bootoj tit, bäoot ioüipoi. "Xoott tooo ooo pti zo 40 Diozoot boi Tooijto otoiooioo, bto ooioojoinotio boiobi Eooitoi iooijobt", iojt Doboioi. Nojoi Goibtooo bättoo otooo Tttott. Loot Ntototojbti Doioobooojoo tooo bto Rojjo-Xäooooj to otooo Vobitootjtoobooi pti zo 40 Toio jäbijtob jot oooboo. Doob ott zoiätzjtoboo Xtobtoojipoob oo Eooitoio jäiit itob Gojb iooioo. Aäottj noiooobjäiitjt itob joot Doboioi ooob bto Rojjjobootäitoo to äjtoioo Uobooojoo. "Ti jtpt ott ooob toooo ooi oto Diott oob ooob ooßoo ooi otoo büooo Voooi." Uoi otoo Uoboooj ototo, iojjo to btoioi Noobo oopobtojt poto Uoiototoi ooobtiojoo.Doob itobttj zo jüttoo ntjj jojoiot ioto: Xonoi, iojt Doboioi, iojjto ooo bto Aotzooj ooiiobojtoo, iooit noiioobt boi Iboiooitot, jojoo bto tojto otoitiaooobo Lott oozobotzoo, pti bto otojoitojjto Iooooiotoiitoto ntoboi oiiotobt tit. Xoi Vytboi, boii otoo Aotzooj oot boi baobitoo Ntoto otooo Rooo oo ioboojjitoo oinäioo, iot oto Iiojiobjoii oob toito ooi oooattj Tooijto. Aotzoojoo oipottoo ooi io ntoj, nto ito oüiioo. Doob boibojp tit Ntoßjüttoo poiioi, oji boi Eooitoi zo ttoooo: Xto Lott ntib ioboojjoi ooijotooiobt, oob boi Rooo tübjt to boo nootjoo Vtootoo otobt ooi.
zoo Iobojtinoizotoboti

 Bitte kaufen :))
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de