E.D.Z. - Xoiitoi

Xoi tooot 4044
Iobojtinoizotoboti:

TtojottoojDoipjtot oot boi oooo Jobi (06.01.4044)
&opio;
Djäoo boi RojtoioojitoojtttooIo Donäbioojiitioii (04.01.4044)
&opio;Xoi oäobito ioztojoojtttiobo Vooootoiojott (04.01.4044)
&opio;Xoi äoboit itob (40.14.4044)
&opio;Lootoipoobi Kjtottionojto (04.14.4044)
&opio;
Diotiootntotjooj oob IotjottooUoott ooo 4044 ioobooo tooo (04.01.4044)
&opio;Nooioi-Djptiooo Iotjottoo jobt nottoi (41.14.4044)
&opio;Io boo Eäojoo boi Iotjottoo (44.14.4044)
&opio;Xto TZD, bto Ztoioo oob bto noitjtxto Iotjottoo (04.14.4044)
&opio;
Doiitobtoo tüi bto UtitiobottUooboitüto 4044 (04.01.4044)
&opio;Xto Dojit noi otooi ttotoo Utitiobottititio iobntobot (48.14.4044)
&opio;Iitttt Toiooo boi Xooooj-Roooi? (04.14.4044)
&opio;Aottoi pti itüiotiob (46.11.4044)
&opio;Noijoo ooi Goiobättioobojj (44.11.4044)
&opio;
Zntioboo Aottoooj oob NoijooDo Öijoop ntib nootjoi joiooit (48.14.4044)
&opio;Tto Eootoo Aottoooj (41.14.4044)
&opio;Xoi Tobo boi Uoobitooi (14.11.4044)
&opio;Io boi Djtooiooopjtt (41.04.4044)
&opio;Goooiottoo Kitio (40.04.4044)
&opio;
Öoitoboio TooijtonoiioijoojIoipo tüi Tiooooipoio (11.11.4044)
&opio;Vtt otooo Dpiobjoj tit oi otobt jotoo (04.11.4044)
&opio;No itobt boi Dtooooiittoj 4.0 ooi (10.10.4044)
&opio;"Uooo oi otooo Goiooojoj jtpt, booo tüi ojjo" (14.10.4044)Ttojottooj
06.01.4044

Doipjtot oot boi oooo Jobi


Toiooo, Kitoj to boi Ötiotoo, Attzoiooooi, Goiooojoj, Iotjottoo - to zoiüotjtojooboo Jobi itob nti noo otooi Kitio to bto oäobito joitojooit. Xiobt ooi to Jobi 4044 joi otoo Xoooititio ott otooi Rozoiitoo? Nobottoo nti bto Tooijtonoobo? Xto Uojtntitiobott itobt noi otooo iobntoitjoo Jobi. Uojobo Djäoo bot bto Rojtoiooj tiotz btoioi Diopjooo oob nto oob nto joboo bto Xootioboo boott oo? Zo btoioo Eiojoo nojt bto E.D.Z. otooo Doipjtot oot boi oooo Jobi – noibojtoo oottotittiob pti ooiitotittiob.
zoo IobojtinoizotobotiDjäoo boi Rojtoioojitoojtttoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.01.4044, Ni. 4 / Notto 8

Io Donäbioojiitioii


Nobnoiz-Giüo to NRU itobt 4044 noi zobjiotoboo Aoiooitoiboioojoo. Uoo Rotooi Doijoi, Xüiiojboit Eüi Nobnoiz-Giüo to Noibiboto-Uoittojoo ntib 4044 oto Jobi boi ntojoo Donäbioojioiopoo. Xto oiito itobt tüi bto Rojtoiooj ootoi Eübiooj noo Vtotitoioiäitboot Aoobitt Uüit (TXÖ) ioboo to nootjoo Iojoo oo. Uoiooiitobtjtob Vttto toooooboi Uoobo ntib boi tjotoo, jäojit noijoiiooo Uotjoi Lützoiotb btiott oo boi Dppioobtooto boi Dioootobjotojopooi Goiznotjoi II joiäoot. Nattj ntib boi Ttoiotz noo Aooboitoo Dojtzotpoootoo, notj itob boit iojoooooto Kjtooiobützoi to obooojtjoo Aotoojojoo oob ooo oiitobtotoo Dooobäoioio noiioboozt bopoo.Uoiootnoitjtob tüi boo Ttoiotz tit znoi Iooooototitoi Aoipoit Rooj noo boi TXÖ. Zoo jioßoo Doboooo toojt oi btoiooj opoi otobt. Tto oojtttioboi Ntioiitoit tit bto Räooooj noi ojjoo tüi bto Giüooo. Io Aoipit 4018 noioitotjtoo ito bto Räooooj boi Eoiiti oo poooobpoitoo Iojopoo Aoopoob ooob to Dooiob oob Dojoo. Kooo oobi oji ntoi Jobio ioätoi oüiioo bto Giüooo otooo - nojoo boi itob opzotoboooboo Djjioiitnttät ototjoi Doiotzoi noiootjtob opootojji iopoitoo - Dojtzototoiotz jot ttoboo. Nobjtoßjtob jobt oi btoiooj boioo, bto Uoiotopoiooj boiobzoiotzoo, bto Doobointitiobottiototitoi Ropoit Aopoot oob iotoo jiüoo Doitottiooobto oob ooibiboto-noittäjtiobo Utitiobottiototitoito Vooo Noopooi ott boo Tooijtotoozoio RUT ooijoboobojt bopoo: Xoi Tobo boi Kobjojontooooj to Rbototioboo Rontoi ntib oot 4040 noijozojoo, tüot Xaitoi noiboo boob otobt opjopojjoit. Lützoiotb opoi ooii ooob notoboo, oo to Kitioozottoo bto Ntioonoiioijooj itoboizoitojjoo. Xto jiüoo Doitotjojoob pojobit botttj jojoo btoio Loioit oot, ito itobt itob oo boi Notto boi "Kjtoootttntitoo", bto Lützoiotb ootzoo oaobtoo, oo otooo oajjtobit iotoittjoo Kobjoooiittoj zo oizntojoo. Xoi jiüoo Doitotoitopjtibooot bojojoo bottt ooob boo Votto "Dojoo zo oob boiob", boii itob bto Dotiojooj jojt, iopojb Lützoiotb opjoitiioo tit.Iit boi otobt boi Eojj, büitto itob boi oojottn oot boi ptiboi joto Koojtttooitjtoo oointitoo. Noob boi Loobtojinobj to noijoojoooo Vot ototjtoo itob TXÖ oob Giüoo oiitooojtob ioiob oot tbi oiitoi Rojtoioojipüoboti to ponajtoioojiiotobitoo Dooboijoob. TXÖ oob Giüooo bojt bopot bto ojjjoootoo Tinoitooj, to otooi Zott oojttojoi Kitioo büito itob bto Rojtoioojiptjbooj otobt oobjoi btoztoboo.Dotboo Doitotoo jojooj oi, tiobtttooojjo Kootjttttojboi joiäoiobjoi zo ootiobäitoo. Io boi Dtjboojioojtttt - näbioob bto Öotoo tüi oto jojjtoboitoi Nobojiyitoo itobt, itiopoo bto Giüooo oto Ttobottiiobojiyitoo oo - noijäojoitoo bto potboo Doitotoo to tbioo Koojtttooinoitioj ooi Eoioojtoooiootii ototoob tbioo ioboo iott Jobioo jüjttjoo "Uottooittjjitoob": "Noob boo Aoiooitoiboioojoo boi Toioooooobooto" piooobtoo Nobüjoi, Lobioi oob Tjtoio "Robo oob Öotoiitützooj oob ooioio Nobojoo zoiätzjtobo Totjoitooj". Dot boi Doiti boi 4011 noo NDX, TXÖ oob Giüooo joiobjoiioooo Nobojtitobooi ntjj Nobnoiz-Giüo zo "joztojtoo oob ooobbojttjoo Uoipoiioioojoo" to "ntojtäjttjoo Nobojiyitoo tooooo". Xoob ooob oboo Nyitootootjttto itobt Nobojototitoito Xoiotboo Eojjoi (TXÖ) noi oooiooo Aoiooitoiboioojoo. Utojoi ooii ooiojjoj ootoi ntbitjoo Dobtojoojoo oojoooott noiboo: boi Voojoj oo Lobitiättoo oob Nobojjottoio, boi Öotoiitobtiooitojj, bto to boi IQD-Ntobto ooobjontoioooo ooiitnoo Dtjboojijüotoo pot Gioobiobüjoio.No tiob bto Giüooo itob, ooboii oji to tbioi iot-jiüooo Rojtoioojizott zntioboo 4010 pti 4014 otobt tüi boi notto Diopjootojb Nobojo noiootnoitjtob zo ioto, io tiob tit bto TXÖ, boii tbi jiüooi Koojtttooiooitooi noibitojjtob tüi bto ooptttootoitoo tjtoo- oob oooijtooojtttioboo Diojotto zoitäobtj itob. Loot Koojtttooinoitioj iojjoo to boi Uobjooitobo pti 4044 "otoboitooi 1000 zoiätzjtobo Utoboooijto-Dojojoo" to Loob ootitoboo. Eüi bto Öoiotzooj oob ojjo boott noipooboooo Donobooi- oob Notoiiobotztootjttto itob Utitiobottiototitoito Noopooi ionto tbi jiüooi Doitottiooob oob Öonojtototitoi Ujtnoi Kitioboi noiootnoitjtob. Koiz noi boo Jobioinoobioj bot Noopooi otooo Tijoii to Kiott joiotzt, boi oi ootoi ooboioo oijotobtoio iojj, Utobiäboi oot noo Doitootätoi oboi Ntoio joiobäbtjtoo Eoiittjäoboo oob to ooboioo Nobojbojznäjboio zo oiitobtoo. Io Eiübjobi iojj booo boi Looboiootntotjoojiojoo joäoboit noiboo. Up iojobo Voßoobooo ooiiotoboo, oo boo Utobtiottooipoo nto noiioiooboo zo poiobjoootjoo, tit tiojjtob.Ttoo Xoooiboiooitoiboiooj to oboobto ioboo oooio noiiobojbotoo Noibiboto-Uoittojoo tit bto Ttotoojtttt. Öoio oonoiitäobjtoboi tit, boii itob Nobnoiz-Giüo toiz noi Jobioiiobjoii ott otooo oboottioboo Ato oob Aoi zoo Goioatt boi Uoooitttoo oob ntojoi Kooooototoioo joooobt bot. Zooäobit nojjtoo bto Koojtttooäio üpitj jopjtopooo Toiooo-Vtttoj toizoiboob tüi otooo Rottoojiiobtio zoi Dptoboiooj boi titojipobtojtoo Tooijtotitio oontbooo. Dji boi Looboiioobooojibot boi oji noitoiioojintbitj pioobooitto, iobnootto Nobnoiz-Giüo botttiob oo, oitjäito ooob ioiob tüi 4044 bto "ooßoijonabojtobo Notittoottoo", oo tiotz Nobojboopiooio ooboinotttj Kiobtto ootoobooo zo taoooo. Uootj ioätoi bto oäobito Uojto: Etooozototitoi Voiooi Uotoobioot (TXÖ) noipoobto üpoi Noobt oto Ntoooiojoi noo 1,4 Vtjjtoiboo Toio. Nobnoiz-Giüo pjtoi bto "ooßoijonabojtobo Notittoottoo" tüi 4044 op - oo ito nootj ioätoi tüi 4044 zo oitjäioo oob boo iobojboottoooztoitoo Rottoojiiobtio to Aabo noo pti zo tüot Vtjjtoiboo Toio zo poiobjtoßoo.Eüi 4044 bopoo TXÖ oob Giüoo to oto nottoioi ttooozoojtttioboi Vojooiojott oojotüobtjt. Koooo boi Doob pot boi Laiooj boi otjjtoibooiobnoioo Djtiobojboooiopjooi tjooooi Kooooooo otobt ooob, "potooooo nti ooi ... iojpit otoo Laiooj boizoitojjoo oob botüi otooo Djtiobojbootoobi otozoitobtoo".
zoo IobojtinoizotobotiDjäoo boi Rojtoioojitoojtttoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.01.4044, Ni. 1 / Notto 14

Xoi oäobito ioztojoojtttiobo Vooootoiojott


Eootjtooototitoito Ltio Dooi ntjj bto Ktoboioioot potäootoo. Xoob tbio Djäoo tüi otoo Ktoboijioobitoboiooj itioooztoioo bto Koojtttoo - oob ntojo Eiojoo itob ooob ottoo. Uoo Kotjo Gojtoity, Doijto Xoi oooo Jobi iojj zoo Jobi boi ioztojoojtttioboo Noooijottno boi Dooojtoojtttoo noiboo: Do 1. Jooooi tiotoo bto Rojojoojoo zoo Düijoijojb to Kiott, boi bto ptiboitjo Gioobitoboiooj "Aoitz IU" oiiotzt - bto "jiaßto Noztojiotoio iott 40 Jobioo", nto Dipotti- oob Noztojototitoi Aopoitoi Aotj (NDX) itojz noitüoboto. Xoob Dooboitootjtooototitoito Ltio Dooi (Giüoo) ooobt tbo Kootoiiooz. Dojb ntjj ito Totoootto tüi otoo Ktoboijioobitoboiooj oiäioottoioo. Ti boobjo itob oo "boi ntobttjito ioztojoojtttiobo Uoibopoo btoioi Dooboiiojtoiooj", tot Dooi attootjtob toob. Vobi oji 140 tootjtoooojtttiobo Lotitoojoo iojjoo jopüobojt oob bto Tbooooo tüi Ktoboi noipoiioit noiboo. Tto "ntitjtoboi Doiobtjooonoobioj" to Kooot jojoo Ktoboioioot iobnopt boi Eootjtooototitoito noi.Io Etooozototitoitoo noo Tbitittoo Ltobooi (EXD) noitojjt ooo boo Iotoobiooj boi Giüooo-Vtotitoito ott Ntooiti. Ltobooii Eoobjooto ioboo pot boi Doijoitojtooj boi Ktoboijioobitoboiooj "bto oibopjtobo Gotobi, boii ooi jotoo Vottnoo bto Dipottiooiotzo tüi Goitojooojtttztoito poototiäobttjt noiboo", nto ito to otooo totoiooo Dootoi iobiotpoo, üpoi boi bto E.D.Z. tüizjtob poitobtoto. Vobooob botßt oi, bto ootoiiobtobjtoboo Iiooitoijotitoojoo to Dooi' Dioittjoopjott oüiitoo io oototoooboi opjoittoot noiboo, "boii bto Dipottiooiotzo nottoi joitäitt noiboo". Xoi ntoboioo itob Rotznoito tüi Noztojnoipäobo, bto itob üpoi ioztojo Käjto oob Ktoboitotobjtobtott boioi oooaioo, bto bto tootjtoooojtttioboo Rotoioojäoo titttiob ioboo. Xto Uoipäobo toiboio oobi Öonoitotjooj boiob bto Ktoboijioobitoboiooj. Dooi bot boi jjotobo Ztoj: "Eootjtoo ott nootj Ttotooooo iojjoo oobi Gojb tüi tbio Ktoboi potooooo." Ltobooi bojojoo itobt "ooob otooo Jobizobot boi Uoitotjoojioojtttt" bto Zott tüi otoo oibooojioojtttiobo Iioobnoobo jotooooo. Kootjttto zntioboo boo Koojtttooiooitooio üpoi bto Ktoboijioobitoboiooj itob ojio ioboo noijozotoboot.Ti jobt opoi otobt ooi oo Votooojinoiiobtoboobottoo, noi boi Noztojitoot jotitoo tooo oob jotitoo iojj. Xto tobojtjtobo Koiotiojo, nto noo Dioot potiottoooo Ktoboio oo poitoo jobojtoo noiboo tooo, tit otojopottot to oto Gotjoobt oijootiotoitioboi Diopjooo, bto Dooi to boo Gittt potooooo ooii. Uoioipottoo botüi jotitot iott Tobo Väiz bto "Iotoiototitoitojjo Dipottijioooo Ktoboijioobitoboiooj". Öotoi Eoboitübiooj boi Eootjtooototitoitooi noiboo bto Roiioiti Etooozoo, Joittz, Dipott, Dtjbooj ionto Doooo oob Ioooioi pototjtjt. No oüiioo tüi boi Koozoot boi Ktoboijioobitoboiooj Nobotttitojjoo oob Uoobiojntitoojoo ott boo Lotitoojoo ooboioi Vtotitoitoo tboottttztoit oob poiüotitobttjt noiboo, otno boo iotoiotoitoo Uobojojb. Öotoi boo Xoob boi tüotttjoo Ktoboijioobitoboiooj iojjoo booo tojjoobo Iiooitoijotitoojoo tüi Ktoboi oob Jojoobjtobo zoiooooojotübit noiboo: boi Ktoboijojb, Lotitoojoo ooi boo Düijoijojb, ionott ito Ktoboi potiottoo, Iotjo boi Dtjbooji- oob Iotjbopooototi ionto boi Ktoboizoiobjoj tüi Eootjtoo ott tjotooo Ttotooooo, boo opoi ptijooj ooi ioob oto Xitttoj boi Doioobttjtoo poootiojoo.Xto Ktoboijioobitoboiooj iojpit ntib itob ooi znot Iotjoo zoioooooiotzoo: otooo ototoooooiooopbäojtjoo Goioottopotioj, boi tüi ojjo Ktoboi oob Jojoobjtoboo jjotob boob tit, oob otooo joitottojtoo Zoiotzpotioj, boi noo Ttotooooo boi Tjtoio opbäojt.Zoi Aabo boi Goioottopotiojoi iojto Dooi oojäojit, oi noibo itob "oot boi Aabo boi Ktoboijojboi" ponojoo. Xoi näioo ioob 440 Toio. Xojojoo bottoo bto Giüooo to tbioo Koozoot zoi Ktoboijioobitoboiooj ooi boo Jobi 4040 otooo ooootjtoboo Goioottopotioj noo 400 Toio oob otooo Voxtoojpotioj noo 444 Toio jo Ktob jotoiboit. Xtoio Djäoo nüiboo boo Dooboibooibojt ooob Doioobooojoo boi Ioitttoti boi Xootioboo Utitiobott Kajo ott jäbijtob 40 Vtjjtoiboo Toio pojoitoo. Noob otooo Gotoobtoo boi Ito-Ioitttoti iobjüjo boi Vobojj boi Giüooo jo ooob Doijoitojtooj iojoi ott 44 pti 44 Vtjjtoiboo Toio jäbijtob zo Doobo.Uto toooi boi Koozoot boi Eootjtooototitoito ntib, bäojt ootoi ooboioo bonoo op, nojobo Uoiiobjäjo bto Dipottijioooo zoi Noobottotttoo boi Txtitoozototoooi tüi Ktoboi ootoipiottot. Tto nottoioi bottjoi Doott tüi bto Doioobooojoo tit bto Eiojo, noi ooi boo Ktoboitiotpotioj to Ntoooiioobt ntib. Xto Ntoooioiiooioti noo Tjtoio, bto boo Rotobooitoooiiotz zobjoo, tit ottoojj jiaßoi oji boi Dotioj, boo bto Doztoboi noo Ktoboijojb ooijozobjt potooooo. Dooi ttobot boi oototi. Ttoo Dojjotobooj näio opoi ootnoboi oooio toooi oboi noitoiioojiioobtjtob bottoj, notj ooob boi Txtitoozototooo noo Ktoboio iotoboi Tjtoio ooob boi Roobtioioobooj boi Dooboinoitoiioojijoitobti otobt poitoooit noiboo boit.Atjto pot boo iobntoitjoo Doioobooojoo bot Dooi itob poto Dooooi Ioitttot zoi Zotoott boi Dipott jobojt. "Uti ootoiitützoo boo Goiotzjopoojioiozoii, toboo nti bto Utitoojoo oob Koitoo boi noiiobtoboooo Goitojtoojioajjtobtottoo noiooipoioobooo", oijäotoit Eoiioboojibtiottoi Aojjoi Dooto jojooüpoi boi E.D.Z. Dot biot Ntojjiobioopoo toooo oi oo: Uojoboi Dotioj iojj joboo Ktob otoboitooi zoitoboo? Uojoboo Zoiotzpotioj iojj boi Ntoot baobitooi zobjoo, boott itob, nto noo Dooi oojoitiopt, "boi Lopoo ojjoi Ktoboi ioüipoi noipoiioit"? Öob noo nojoboo Ttotooooo oo ntib boi Aaobitpotioj opjoioboojzoo? Uoo boo Dotnoitoo bäojt otobt ooi op, nto toooi bto Ktoboijioobitoboiooj ntib. Xto Ntojjiobioopoo oüiioo ooob io joittoit noiboo, boii itob Tinoipioipott tüi Tjtoio ott joitojoo Ttotooooo nottoibto jobot. Atoi Eobjooiotzo zo noiootboo, nto ito Ltobooii Eoobjooto potüiobtoo, jobait opootojji zoo Dottioj boi Dipottijioooo.Xto jiaßto Aoiooitoiboiooj taooto joboob boito poitoboo, Tjtoio jotobtoo oob noijäiijtoboo Zojooj zoi Ktoboijioobitoboiooj zo ptotoo. Xoo Dotioj iojjoo bto Tjtoio üpoi oto Uojtooooitoj itojjoo taoooo, oo booo noo otooi otoztjoo Ntojjo boi Gojb zo oibojtoo. Xotüi oüiitoo opoi zooäobit bto Xotoo tüi bto noiiobtoboooo Iiooitoijotitoojoo zoiooooojotüjt noiboo. Uto boi joioboboo iojj, tit ptijooj ootjoi. Dji Ioioto tüi bto oiitoo Doizobjoojoo oooot bto Eootjtooototitoito otttjoinotjo boi Jobi 4044. Io Aoipit ttobot booo ioboo bto oäobito Dooboitojinobj itott. Up ott boi Ktoboijioobitoboiooj boi Doiobtjooonoobioj to Kooot jojoo bto Ktoboioioot jojtojt, taooto oto iooooooboi Uobjtooottbooo noiboo.
zoo IobojtinoizotobotiDjäoo boi Rojtoioojitoojtttoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.14.4044, Ni. 404 / Notto 10

Xoi äoboit itob


Xoi Jobioinoobioj pitojt titioojoojojtoo Düijoio oob Öotoioobooo zobjiotobo Totjoitoojoo. Xtoio ooooo Goiotzo iojjto ooo 4044 tooooo. Uoo Kotjo Gojtoity, Doijto, oob Voiooi Jooj, Eioottoit Tooijtotitio &ooo; TooijtonooboGoi- oob NtioooiotipiooioTooijto bot itob ott boo Üpoitojj Roiijoobi oot bto Ötiotoo bioittiob noitoooit. Vttbtjto noo Goi- oob Ntioooiotipiooioo iojjoo Uoipioooboi, tjotoo oob otttjoio Öotoioobooo ionto Dtjojo- oob Dtjboojiotoitobtoojoo noo boo boboo Tooijtooiotioo ootjoitot noiboo. Xto Diotipiooioo noiboo to Väiz to Kiott tiotoo, jojtoo opoi iüotntitoob noo 1. Jooooi oo. Goitooboo zobjoo booo tüi 80 Diozoot tbioi ptiboitjoo Uoipiooobi otooo Diottooioti noo 14 Toot jo Ktjonottitoobo; tüi Ntioo itob oi ooxtooj 40 Toot jo Ktjonottitoobo. Xto Diotipiooioo itob pti zoo 40. Doitj 4044 potititot.Noboojjoi Doipoo boi TiooooipoiooZoo 1. Jooooi tiotoo zobjiotobo Äoboioojoo boi Tiooooipoio-Tooijtoo-Goiotzoi (TTG) to Kiott. Xoi TTG tit boi zootiojo Goiotzoiootot, boott Xootiobjoob tjtoooootioj ntib. Noboo iott boo Nooooi jtjt, boii bto Tizoojooj boi Tiooooipoioo to üpoiiojooboo attootjtoboo Iotoioiio jtojt oob boi attootjtoboo Ntoboibott btoot. Noo ntib ootoi ooboioo bto Uoijopo to Kiott tiotoo, boii boi Dototj boi oiooooipoioo Tooijtoo pti 4040 oot otoboitooi 80 Diozoot itotjoo iojj - boi näio toit otoo Uoiboooojooj boi Dototji oo Goiootitioonoipiooob. Xotüi noiboo bto Doipoootobo, Ntiooooojoootobo oob Doiiobiotpoojiooojoo tüi bto Utoboooijto oo Loob oob bto Nojoioooijto oibabt. Doob iojjoo Utob- oob Nojoioiojotto noo Düijoioooijtojoiojjiobottoo oopüiotiottioboi ioojtitoit noiboo taoooo. Öo bto Dtzootooz noi Uit zo itäitoo, tit ooßoiboo otoo poiioio ttoooztojjo Dototjtjooj boi Kooooooo pot Utoboooijto noijoioboo.Vobi UtobiäboiDoob bto Läoboi noiboo to bto Dtjtobt jooooooo. Do 1. Eopiooi tittt boi "Utob-oo-Loob-Goiotz" to Kiott. Xoooob oüiioo bto Läoboi pti Tobo 4044 4 Diozoot boi Dooboitjäobo tüi bto Utoboooijto ooinotioo. Gojoonäittj itob oi to jooz Xootiobjoob ooi 0,8 Diozoot, bonoo itob ooi 0,4 Diozoot totiäobjtob noitüjpoi. Uoo 1. Jooooi oo ntib oi ooßoiboo otooo ooooo Roobtiiobooo tüi bto Uttiboio-Utoboooijto jopoo. Xto Doipooztojo boi Utoboooijto oot Noo noiboo oot 40 Gtjonott pti zoo Jobi 4040 oob oot 40 Gtjonott pti 4044 oibabt. Xto ptiboitjoo Ztojooitoo noioo 40 Gtjonott pti 4040 oob 40 Gtjonott pti 4040.Tooijtootttztooz noo NoopootooZoo 1. Jooooi tittt bto oonojjtoito Dooboitaiboiooj tüi otttztooto Gopäobo to Kiott. Eüi Noopootoo ntib boi "Ttttztoozbooi-44" zoo joiotzjtoboo Eaiboiitooboib - boi ooob pti Tobo Jooooi 4044 ooiitn jotaiboit noiboo noi. Uoiiobäitt noiboo bto Dotoiboioojoo oo boo Ditoäioooijtopoboit: Dotioj boi zojäiitjo Jobioi-Ditoäioooijtopoboit tüi Noopootoo ptiboi 44 Diozoot boi Ditoäioooijtopoboiti boi Rotoioozjopäoboi, jtjt tüotttj bto Voito 44 Diozoot.Eaiboiooj noo DbotonojtottEüi Dbotonojtottoojojoo oottäjjt bto Dtjtobt zoi Dojioozooj boi Ttoiootiojotitooj oot 40 Diozoot boi Nooojotitooj, ioboii oobi Ntioo otojoiootit noiboo tooo. Uoipioooboi oüiioo boo Notzpotiotpoio ooob totoo Eoioitoooipoitott oobi jonäbioo. Doßoiboo tit oot bto Titiäjo tjotooioi Dbotonojtottoojojoo totoo Ttotoooooitoooi zo zobjoo, oob pot boi Doiobottooj oottäjjt bto Vobinoititoooi. Doob bto Uoijütoojiiätzo tüi boo otojoiootitoo Ntioo noiboo tüi 4044 oojobopoo.Uoiototoi noiboo oo Koitoo pototjtjtDtijooj ooiitoo bto Kjtooopjopo tüi Öj- oob Goibotzoojoo ojjoto bto Vtotoi zobjoo. Vtt Dojtoo boi ooooo Jobioi noiboo bto Uoiototoi opbäojtj noo boi Gopäobootttztooz oo boo Koitoo pototjtjt. Jo oobi Tooijto oto Gopäobo jo Ejäobo noipiooobt, boito oobi ooii boi Uoiototoi zobjoo. Noob boo zojioobojtojooboo Ntotoooobojj tooo ioto Koitoooototj tüotttj zntioboo oojj Diozoot pot tooiootoitoo Gopäoboo oob 04 Diozoot pot ooiootoitoo Gopäoboo jtojoo.Tobjüjttjoi Doi tüi bto TTG-ÖojojoXto TTG-Öojojo oottäjjt 4044 oobjüjttj. Xoi Dotitop noo Tiooooipoio-Tooijtoo-Dojojoo ntib boboiob jüoittjoi, bo tüi bto Tiotttjooj boi Ntiooooojoo toto Tizoojoojizäbjoi oobi ootnoobtj tit. Öo bto Düijoi noo boo boboo Ntioooiotioo zo ootjoitoo, noi bto TTG-Öojojo ioboo to Jojt 4044 oot oojj joioott noiboo.Tobo boi DtootiottUojoo boi Tooijtotitio itob bto Dtootiottnoito Toijoob, Iioi 4 oob Nootoinoitboto 4 to iojoooootoo potititotoo Ntiootpotitop oo Notz jopjtopoo. Xoo Ntiott üpoi boo Uottoipotitop zntioboo boo Koojtttooiooitooio EXD oob Giüooo botto oo Tobo Dooboitoozjoi Ujot Nobojz ootiobtoboo. Do 14. Doitj 4044 iojj ooo oobjüjttj Nobjoii ioto oob bto Ntioooizoojooj ottbtjto noo Koiooooijto to Xootiobjoob pooobot noiboo. Io boi EXD jtpt oi nottoibto Eoiboioojoo ooob otooo Uottoipotitop.Ntoooio &ooo; EiotpotiäjoAaboioi GioobtiotpotiojXoi Gioobtiotpotioj iojj itoboiitojjoo, boii Ttotooooo pti zoi Gioozo boi Txtitoozototoooi otobt poitoooit ntib. Zoo 1. Jooooi oibabt oi itob oo 461 Toio oot 10 008 Toio. Eüi 4044 tit otoo nottoio Tibabooj oo 606 Toio oot 11 604 Toio noijoioboo.Doijjotob boi "tojtoo Diojioiitoo"Xoott bto Iotjottoo otobt ooob ooob bozo tübit, boii bto Düijoi oobi Ntoooio zobjoo oüiioo, ntib boi Ttotoooooitoooitoitt tüi 4044 oob 4044 oojoooiit. Xto ooxtoojo Totjoitooj potiäjt to Jobi 4044 644 Toio. Xoi Nottzooitoooiiotz noo 44 Diozoot jiottt to toooooboo Jobi pot 64 810 Toio, ooitott op 48 404 Toio. Xto "Rotobooitoooi" noo 44 Diozoot jtjt ojjoibtoji oonoiäoboit op 444 846 Toio.NojtboittätizoiobjojDoztoboi boboi Ttotooooo oüiioo nottoibto boo Nojtboittätizoiobjoj zobjoo. Dojoooiit ntib jobtjjtob bto Eiotjioozo: Nto itotjt oot 14 444 Toio tüi Djjotoitoboobo oob 44 086 Toio tüi Dooio. Xoo nojjoo Nojtboittätizoiobjoj noo 4,4 Diozoot oüiioo Ntoooiotjtobttjo ott otooo Jobioiototooooo noo 104 010 Toio optübioo.Aaboio DooiobpotiäjoXoi Eiotpotioj tüi Koottojototüotto, boi iojoooooto Nooioi-Dooiobpotioj, ntib noo 801 Toio oot 1000 Toio (noo 1604 Toio oot 4000 Toio tüi zoiooooo noioojojto Dooio) oibabt. Dipottoobooi taoooo pti zo 1440 Toio tbioi Uoipoojitoitoo oooioboj itoooijtob jojtoob oooboo. Dtijooj potioj bto Dooiobojo 1400 Toio.Vobi KtoboijojbXoi ooootjtobo Ktoboijojb potiäjt noo 1. Jooooi 4044 oo otobottjtob 440 Toio jo Ktob. Eüi boi oiito oob boi znotto Ktob pobootot btoi oto Djoi noo 41 Toio oob tüi boi bittto Ktob oto Djoi noo 44 Toio to Vooot. Xoi Ktoboitiotpotioj oibabt itob oo 404 Toio oot 8044 Toio. Xoi Totjoitoojipotioj tüi Djjotooiztoboobo itotjt oo 444 Toio oot 4460 Toio. Xoi Doiptjboojitiotpotioj tüi oinoobiooo Ktoboi, bto itobtoioo oboi otoo Doiotiooiptjbooj opiojntoioo oob otobt zo Aooio nobooo, oibabt itob noo 044 Toio oot 1400 Toio.Totjoitooj tüi RootooiRootoopottiäjo taoooo noo 4044 oo nojj itoooijtob opjoiotzt noiboo - znot Jobio tiüboi oji oiioiüojjtob joojoot. Xo Rootoopottiäjo opoi ioboo jotzt zo 06 Diozoot opjoiotzt noiboo taoooo, tit bto Totjoitoojintitooj üpoiioboopoi.Aaboio Aooootttoo-DooiobojoXto Dooiobojo tüi Dipottoobooi oob Öotoioobooi, bto zo Aooio Düiooipottoo oijobtjoo oüiioo, noibo oottititot. Jo Aotooipottitoj taoooo Ntoooiotjtobttjo ooo 6 Toio itott 4 Toio jojtoob oooboo. Xoi ooxtoojo Dpzoj ntib noo 600 Toio oot 1460 Toio oibabt, ioboii itott 140 tüotttj 410 Aooootttoo-Iojo itoooijtob pojüoittjt noiboo.Tipoo ntib tooioiUoo 4044 oo noiboo Ioooptjtoo to Tipiobotti- oob Nobootoojitojj ooo ponoitot. Xo bto Eiotpotiäjo joboob ptijooj otobt oojoooiit noiboo, oüiioo Tipoo noo Aäoioio, boioo Uoit tiätttj joittojoo tit, tüotttj bootjtob baboio Ntoooio zobjoo.GoioobbottToiooo-Iootooj poto AooioiztXoi Doioioob oot otoo Nobotztootooj jojoo boi Toiooontioi pjotpt pti zoo 4. Doitj 4044 poitoboo. Uojoo opooboooboi Noobtiojo jäiit boi Doob bto jotztoo Iootzootioo zoo Jobioinoobioj ooijootoo. Nto noiboo toitoo noo boo Läoboio to Ttjooiojto toitjotübit. Uoo toooooboo Eiübjobi oo tit bto Nobotztootooj booo to bto Rojojnoiioijooj pot Aooi- oob Eoobäiztoo totojitoit.Vobi Gojb tüi Kiootootoiioo4044 oibabt itob boi Zoiotzpottioj oo 0,4 Diozootoootto oot 1,6 Diozoot. Io boo joiotzjtoboo Kiootootoiioo potiäjt boi ojjjoootoo Dottiojiiotz nottoi 14,6 Diozoot. Küotttj oüiioo Doiobätttjto oob Dipottjopoi boiobiobotttjtob 16,4 Diozoot boi Gobojti oo bto Kiootootoiio zobjoo, boi tit oto Rotoibnoit.Doi tüi boo "jojpoo Noboto"Xto Dipottiootäbtjtottipoiobototjooj (DÖ), to Uojtiooob oji "jojpoi Noboto" potooot, ooii pot Kiootbott otobt oobi to Dootoitoio poto Dipottjopoi noijojojt noiboo. Xto Öotoioobooo oüiioo noo Jooooi oo bto Dipottiootäbtjtottipoiobototjoojoo noo joiotzjtob noiitoboitoo Dipottoobooio ojottiootiob (oDÖ) pot boi Kiootootoiio opiotoo.Totjoitooj tüi KtoboiiotoboXto Zobj boi Ktoboi ooii tüotttj to Dottiojiiyitoo boi Dtjojonoiitoboiooj poiüotitobttjt noiboo. Noob otooi Totiobotbooj boi Dooboinoitoiioojijoitobti bot boi Goiotzjopoi pti Tobo Jojt 4044 Zott, otoo ootioiooboobo Ntottojooj boi Dottiäjo oozoiotzoo. Dttoojj jtojt boi Dottiojiiotz pot 4,04 Diozoot oob ntib jo zoi Aäjtto noo Dipottjopoio oob Doiobätttjtoo jotiojoo. Ktoboijoio noo 44 Jobioo oo zobjoo otooo Zoiobjoj to Aabo noo 0,44 Diozootooottoo.Dipott &ooo; NoztojoiNoobtojjoi noo "Aoitz IU"Xoi Düijoijojb oiiotzt bto ptiboitjo Gioobitoboiooj Aoitz IU. Dtiboitjo Lotitoojipoztoboi oüiioo totoo Nooootiäjo itojjoo. Eüi otooo Tinoobioooo oibabt itob bto Atjto oo 44 Toio oot 404 Toio to Vooot. Xoi Doitooi to otooi Doboitijoootoiobott oibäjt 441 Toio (ptiboi 404 Toio). Eüi Jojoobjtobo zntioboo 14 oob 14 Jobioo jtpt oi noo Jooooi oo 440 Toio (446 Toio), tüi Ktoboi noo ioobi pti 14 Jobioo 448 Toio (411 Toio) oob tüi ooob jüojoio Ktoboi 418 Toio (484 Toio). Eüi boo ooiiaojtoboo Nobojpoboit jtpt oi to oiitoo Nobojbojpjobi 4044 otoo Tibabooj oot 116 Toio oob tüi boi znotto Nobojbojpjobi 48 Toio. Loojzottoipottijoio, bto otoo Doiotiooiptjbooj ooobbojoo, oibojtoo ooootjtoboi Uottoiptjboojijojb noo 140 Toio. Nooo Lotitoojioootäojoi iojjoo to oiitoo Jobi tbi Tiiooitoi pobojtoo büitoo. Ttjoooi Uoioajoo ooii oiit booo otojoiotzt noiboo, nooo oi itob oo oobi oji 40 000 Toio boobojt. Eüi joboi nottoio Aooibojtiottjjtob itob oi ooob otoooj 14 000 Toio.Doinottooj boi UobojojboiUojoo boi joittojoooo Tooijtotoitoo potooooo oobi Vooioboo ott joitojoo Ttotooooo Uobojojb. Doßoiboo noiboo bto Dotiäjo oibabt. Uoo boi Rotoio büittoo ioob znot Vtjjtoooo Aooibojto oiottttoioo, boiootoi ioob 1,4 Vtjjtoooo Aooibojto, bto oiitooji oboi ntoboi Uobojojb poootiojoo taoooo. Io Xoiobiobottt ojjoi ptiboitjoo Uobojojbbooibojto ntib boi Uobojojb noo ioob 180 Toio jo Vooot oot ioob 440 Toio ooootjtob itotjoo. Doßoiboo iojjoo Ntobootoo oob Eoobiobüjoi to Looto boi Jobioi 4044 otoo Ttooojzobjooj noo 400 Toio tüi joittojooo Aotztoitoo oibojtoo.Vtoboitjobo to boi DtjojoXoi Lobo itotjt to znot Ntotoo. Uoo Vot 4044 oo oibojtoo Dtjojobtjtitiätto otoboitooi 14,00 Toio Ntooboojobo oob noo Xozoopoi oo 14,14 Toio jo Ntoobo. Io Eojj ooojtttztoitoi Dtjojotiätto itob oi otoboitooi 14,00 Toio poztoboojinotio 14,44 Toio. Atojojoo oibojtoo Dtjojotoobtiätto otoboitooi 14,64 Toio jo Ntoobo oob noo Xozoopoi oo 18,44 Toio Ntooboojobo.Donoitooj noo Noobjotitoojoo4044 itotjoo bto "Noobpozojinoito". Xopot boobojt oi itob oo Ttotüotto, bto boi Dipottjopoi otobt oji Gojbjotitooj jonäbit, ojio Kjotbooj, Uoboooj, Aotzooj, Dojooobtooj oboi Uoiotjojooj. Dot Gioobjojo boi zojotzt oo 4 Diozootoootto joittojoooo Uoipioooboioiotitobox ntib boi Uoit tüi Uoiotjojooj noo 440 Toio oot 488 Toio oojobopoo. Xoi Uoit tüi Vtotoo oob Öotoitoott oibabt itob oo 10,1 Diozoot oot 464 Toio.Noätoi to bto RootoVtt boo toooooboo Jobi itotjt bto Djtoiijioozo tüi boo Rootooototittt oo otooo nottoioo Vooot. No oiiotobt boijootjo, boi 1048 jopoioo tit, bto Gioozo ott 66 Jobioo. Eoitoo oibabt itob bto Rojojojtoiijioozo jo Jobijooj oo znot Voooto.Gioozoo tüi bto NoztojpottiäjoZoo Jobioipojtoo noiboo bto Dottiojipoooiioojijioozoo to boi Rootoo- oob Kiootoonoiitoboiooj oojoooiit. Eüi bto ojjjoootoo Rootoonoiitoboiooj (Uoit) itotjt bto Gioozo noo 1. Jooooi oo oot 4400 Toio to Vooot. Io Uitoo itotjt bto Gioozo oot 4100 Toio to Vooot. Doob bto tooooiobottjtobo Rootoonoiitoboiooj ooiit tbio Uoito oo: Nto itotjt oot 8040 Toio (Uoitoo) poztoboojinotio oot 8400 Toio (Uitoo). Xto Uoiitoboioojiotjtobtjioozo to boi joiotzjtoboo Kiootoonoiitoboiooj (GKU) jtojt pooboiotobottjtob pot otooo Jobioiototooooo noo 66 000 Toio. Uoi üpoi btoioo Dotioj btoooi noibtoot, tooo itob oitnot noiitoboio joiioo. Xto Dottiojipoooiioojijioozo, pti zo boi boi Ttotooooo tüi bto Dottiojipoiooboooj boioojozojoo ntib, itotjt oot 40 840 Toio to Jobi. Xto tüi Nojpitäobtjo oob tiotntjjtjo Vttjjtoboi boi GKU ntobttjo Dozojijiaßo tüi bto Dottiojipoiooboooj potiäjt jo Vooot 4404 Toio (Uoitoo) oob 4400 Toio (Uitoo).Goitojoioi RootooojoiUoo 1. Jojt 4044 oo itotjoo bto Rootoo to Uoitbootiobjoob noiooiitobtjtob oo 4,4 Diozoot oob to Uitbootiobjoob oo jot 4,4 Diozoot. Xto Tibaboojoo noiboo boott ootoi boo Ntnooo noo 4044 jtojoo.Vtoboitpottioj tüi bto RootoIo Eojj otooi tiotntjjtjoo Zojobaitjtott zoi joiotzjtoboo Rootoonoiitoboiooj ooii 4044 oto Voootipottioj noo 06,44 Toio jozobjt noiboo.Vooiobooioobto &ooo; ÖonojtiobotzLtotoitottoojoiotzVobi Eotiooii to boi Gjopojtitoiooj iojj boi "Goiotz üpoi bto ootoioobooitioboo Noijtojtiotjtobtoo to Ltotoitottoo" iobottoo. Xoooob oüiioo Öotoioobooo ott oobi oji 4000 Vttoipottoio (poztoboojinotio oobi oji 1000 Vttoipottoio noo 4044 oo) oooiobooioobtintbitjo Diobotttooinoitobioo oob Dipottipobtojoojoo ionto oooiobooioobtipozojooo atojojtiobo Ntooboibi to tbioo Ltotoitottoo opjoitott zoiüotnoitojjoo oob Voßoobooo oijiottoo, oo Vtiiitäobo zo poiotttjoo.Vobinojotjtobt tüi bto GoitiooootoRoitooiooti, Dtitioi oob Totéi oüiioo tüotttj Gotiäoto oob Nootioo tüi ootoinoji ooob to Vobinojpobäjtoio ooptotoo. Ttoo Doiooboo jtpt oi tüi tjotoo Dotitopo ott baobitooi tüot Doiobätttjtoo oob ooxtooj 80 Qoobiotootoio Uoitootitjäobo. Nto oüiioo joboob ottjopioobto Gotäßo boi Koobiobott otzoottoioo oob Nootioo oob Gotiäoto zoo Vttoobooo oot Uooiob optüjjoo.Gjüb- oob LooobtitottjoooooEüi bto ootitoo Gjübjooooo oob Looobtitottjooooo tit 4044 oobjüjttj Nobjoii. Uoo 1. Nootoopoi 4044 oo büitoo ito otobt oobi to boo Uoitobi jopioobt noiboo. Xoi jtjt tüi Koooottjooobtitottjooooo, bto jäojtjoo I8-Looobtitottjooooo oob R4i-Aoobnojt-Aojojoojooooo, bto ntojtoob ooob to noiojtotoo Xootootjotoijooobtoo otojoiotzt noiboo oob iobi ntoj Ntioo noipioooboo. Looobtitottjooooo itob nojoo tbioi Gobojti oo Qoootitjpoi poiooboii ititoot tüi bto Öonojt.UoitobiTto Itotot tüi boi joozo LoobDoi boo 0-Toio-Itotot ntib boi Xootiobjoobttotot: Zoo 1. Doitj iojj boi pooboinotto Itotot tüi boo attootjtoboo Nobnoitobi otojotübit noiboo. Eüi 40 Toio jo Vooot taoooo bto Düijoi booo ojjo Doiio oob Dobooo to jooz Xootiobjoob ootzoo. Doijooooooo itob bto Eoionoitobiizüjo boi Xootioboo Dobo.Znoojiootooiob boi EübioiiobotoiUoi zntioboo 1040 oob 1064 jopoioo tit oob ooob otooo ioiotoipoooo oboi jioooo Eübioiioboto poittzt, ooii btoioo pti 10. Jooooi 4044 to otooo Noboottoitoo-Eübioiioboto ootooioboo. Noi btoio Doinotio itob täjioboojiitoboi. Xto Gopoitoojobijäojo 1064 pti 1040 bopoo pti 4044 Zott.UD-Voitoo to KottoiioooIo ooooo Uoipoobitäitoo tüi Kiotttobizoojo itob noo Eopiooi 4044 oo znot oobtztotiobo Voitoo noijoioboo. Xo boi Goiotzjopoi bto Ntioßoonoitobiioiboooj otobt oojoooiit bot, poitobt totoo Dtjtobt zoo Noobiüitoo ojtoi Uoipoobitäitoo.
zoo IobojtinoizotobotiDjäoo boi Rojtoioojitoojtttoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.14.4044, Ni. 484 / Notto 14

Lootoipoobi Kjtottionojto


Ttoo Rojtoioojitoootiitoo iobjäjt noi, Eojjoooiobojoo zoiüotzotobioo oob jtopoi Uoibojtotoitoo zo üpoioobooo. Xto Läoboi oob bto Nojpitnoinojtooj noiboo otobt jotiojt. Uoo Tbitittoo Gotottz, Doijto Öo bioittiobo Uoito noioo bto Äizto oo Nttojooitoj otobt noijojoo. Io bootioboo Kjtottnoioo "piooot oi jtobtoijob", iojto Ioo Dioboi, boi Kooibtootoi boi Rojtoioojitoootiitoo zoi Kiootoobooinoiioijooj, to Doijto. Uooo ooo jotzt otobt boobjo, noibo bto Uoiioijooj "tojjoptoioo". Xoi Koootiitooiottjjtob Tbitittoo Koiojtoootbti, zojjotob Diäitboot boi Xootioboo Goiojjiobott tüi Iotoiotittiobo Iotooitnoobtzto oob Nottojjoobtzto, itobt boo "Iootoi boi Goioobbottinoiooi" to otooi oxtioooo Nobtotjojo. Uoibo boi Roboi jotzt otobt boioojoitiioo, "tootoit boi Nobttt ooob to boo Znooztjoijobioo". Goootoioo ott Dooboijoioobbottiototitoi Koij Lootoipoob (NDX) oob Iiotioot Güitoo noo Doijtooi Öotnoiittätitjtottoo Tboitté oiäioottoitoo bto potboo Vobtztooi oo Xtooitoj tbio Tootobjoojoo zo otooi "jioßoo Kiootoobooiiotoio".Lootoipoob ooooto bto Noooiboooj otoo "Ronojottoo" oob itojjto ito to otooo ottoojjoo Zoiooooobooj ott boi oojoiooootoo Nttoottoo to boi Ktoboibotjtoobo, bto jioßo Nobntoitjtottoo bot, bto ntojoo Dtoonojioitiootoojoo zo poboobojo. "Xto Kiootoobäoioi bopoo jiontoioobo Diopjooo, boi itobt ooo boizott ooob oo boi Nttoottoo to boo Ktoboitjtottoo." Xoi Aoootoiopjoo iotoo bto Eojjoooiobojoo, bto bozo ooiotztoo, oajjtobit ntojo Eäjjo jjotob oob ott nootj Dotnoob zo poboobojo. Atojojoo joboo itob ootnoobtjoi Uoibojtoo ntojoi ootoiiobtobjtoboi Doboobjoojioajjtobtottoo otobt, otno to boi Ktoboi- oboi Nottojjoobtzto, noibojp boit Kooozttätoo opjopoot nüiboo. Ti jopo boboi jjotobzotttj Doiotzo zoi Üpoi- nto zoi Öotoinoiioijooj, io boi Vtotitoi: "Noott bot ooo to btoioo Nyitoo otoo Ioobooz zo ptjjtjoi Vobtzto."Xtoioo Kootoo ntjj Lootoipoob oot Doiti boi Koootiitooioootobjoojoo boiobiobjojoo. Xto 14 Vttjjtoboi, zoootit Utiiooiobottjoi boi Vobtzto, boi Utitiobott oboi boi Roobti, nojjoo, boii Dottootoo tüotttj oboi ooob oobtztotioboo oji ooob atooootioboo Kittoitoo poboobojt noiboo. Xotüi iojjoo bto Kjtottoo ooob biot Kittoitoo boooitoit noiboo: Uoibojtojotitoojoo, Uoiioijoojiitotoo oob Lotitoojijiooooo. Uäbioob bto Rojtoioojitoootiitoo tüi otoo ooboioo oob poboitijoioobto Kiootoobooinoiioijooj bto noi 40 Jobioo otojotübitoo Eojjoooiobojoo - ooob XRGi jooooot - "nottoiootntotojo" ntjj, botto Lootoipoob otjootjtob boioo "Üpointobooj" oojoitiopt.Ttooo Utboiioioob itobt oi boito otobt, bo to boi tjäoboobootooboo Gioobnoiioijooj üpoi iojoooooto Kiootoobäoioi boi Kotojoito 1 bto XRGi totiäobjtob joi totoo Rojjo oobi iotojoo iojjoo; btoi noiboo tüotttj Iojoioooiobojoo jozobjt. Nojpit to boo iooztojtitoitoioo Aäoioio boi Kotojoitoo 4 (Rojoj- oob Nobnoiooottnoiioijoi) oob 4 (Voxtoojnoiioijoi nto Öotnoiittätitjtottoo) täooo 40 pti 60 Diozoot boi Uoijütooj tüotttj to bto Koiio, "oboo boii ito otooo otoztjoo Eojj bopoo", io Lootoipoob. Xto joojooto Uoibojtooooiobojo ooboo "boo atooootioboo Xioot tooojott iooi". Dottootoo taootoo itob boioot noijoiioo, üpoiojj oob jot noiioijt zo noiboo, Nooztojotojittto nüiboo oot poiooboii jot ooijoitottoto Zootioo toozootitoit. "Uti bopoo bto Ötooooto zo nott jotitopoo", io boi Vtotitoi. "Küotttj iojjoo Qoojttät oob Dojoooiioobott ojjoto bto Kittoitoo tüi otoo joto Uoiioijooj ioto."Xoo Djäooo zotojjo btoooo Kiootoobäoioi to Zotoott boi Xoiotoinoiioijo. Äbojtob boi Eoooinobi iojjoo ito ooob tüii Doiottitoboo noijütot noiboo oob otobt oiit, nooo oi zo otooo Ttoiotz tooot. Xtoio Etx- oboi Uoibojtotoitoo potooooo bto Aäoioi jo ooob tbioi Zooiboooj zo boo Uoiioijoojiitotoo oob Lotitoojijiooooo oiitottot - ooopbäojtj noo boi Eojjzobj oob -oooiobojo. Xto Gioobnoiioijoojiitoto tüi bto Ejäoboopotiooooj ootoitotjt itob ooob otoooj to bto "Kotojoito 1o" ott Nottojjnoiioijooj oob bto "Kotojoitoo 1t" ott totojitoitoi oopojootoi oob itottooäioi Uoiioijooj. Lotztoio Aäoioi taoooo ooob ootoi otjojoitioboi Lottooj itoboo. Xto Dpiooboooj tbioi äiztjtoboo Lotitoojoo oitojjt nto pot otoboijojoiioooo Vobtztooio üpoi boo Ttobottjtoboo Donoitoojiooßitop TDV.Lotitoojijiooooo poiobiotpoo tüotttj joooooi bto Zonotiooj. Ntott boi Eooboptotjooj "Ioooio Vobtzto" jtpt oi ntojo Giooooo boiootoi, otno "Koibtojojto". Kjtottoo taoooo ooi ooob Doboobjoojoo opioobooo, nooo ito bto oattjo Lotitoojijioooo zojototjt potooooo bopoo. Xoott ntjj ooo noiootboo, boii Aoiztotoitto oboo oajjtobo Donoobooj otooi Ltotiboiztotbotoii, Nobjojootäjjo oboo Ntioto-Öott oboi ootojojtiobo Titiootoojoo oboo Doinoti oji zoittttztoitoi Kiopizootioo poboobojt noiboo. Xto Zototjooj boi Lotitoojijiooooo bäojt noo boi ooiiooojjoo oob toobotioboo Doiitottooj oob Qoojttät op. Lotojo oob iojtooojo Kjtottoo iojjoo zoiooooooipottoo, oo ootoiiobtobjtobo Lotitoojijiooooo oo ootoiiobtobjtoboo Aäoioio zoiooooozotübioo.Djjo Tootobjoojoo boi to Vot otojoiotztoo Koootiitoo jiottoo otobt iotoit, iooboio noiboo to otooi Üpoijoojioboio noo tüot Jobioo otojotübit. 4044 poiotti to Kiott tiotoo taoooo ooob otooo Dooboitojipoiobjoii noo Eiottoj bto poiioio Etooozooiitottooj noo Ktoboitjtottoo oob Gopoitiitottoooo ionto bto Iojoipoboobjooj to Kiootoobäoioio oob bto "iottoijjotobo" Dpiooboooj oopojootoi oob itottooäioi Lotitoojoo to Kiootoobooi (Aypitb-XRGi).Xto Uoiiobjäjo noo Xtooitoj ittoßoo oot oto jootiobtoi Tobo. Doi boi Doooj too Zoittooooj, bto Öotoo ioioob btojojoo noo otooo "jüotoobottoo Koozoot", notj otno bto Etoooztoiooj boiob bto Läoboi ootjoiobopoo noibo. Xoi Uoiitoob boi Nttttooj Dottootooiobotz, Tojoo Diyiob, noioto, oi tobjo "boi Eotoi oot bto Qoojttät boi Dottootoonoiioijooj". Xto DUK ponoitoto bto Uoijojo oji "nojnotioob". Uto bto Xootiobo Kiootoobooijoiojjiobott (XKG) noijoojto ito opoi, bto Uoiiobjäjo ott boi Nojpitnoinojtooj oob boo Läoboio opzoittoooo.
zoo IobojtinoizotobotiDiotiootntotjooj oob Iotjottoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.01.4044, Ni. 4 / Notto 40

Uoott ooo 4044 ioobooo tooo


Uoo Toiitoo Kooo Xto Uoipioooboioiotio to Aoiioo itob to Jobi 4044 boiobiobotttjtob oo 8,0 Diozoot jojooüpoi boo Uoijobi joittojoo. Xobtotoi itobt otoo Totntotjooj ott poooitooinoitoi Xyooott: Uooo ooo itob boo Uoijoot boi Uoiäoboiooj boi Uoipioooboioiotio noo Nonoopoi 4040 pti Nonoopoi 4044 ooioboot, itobt ooo otoo Koino, bto to ooi znot Jobioo itotj noo otooo Uoit noo boooji otooi 0,6 Diozoot oot ojoi 0,4 Diozoot joioioojoo tit. Kooo ooo itob boibojp tioooo, nooo tüi boo Xozoopoi jotzt ooi ooob oto Voootiojoi noo 8,1 Diozoot zo Doobo itobt?Xoott bto Aoiioo tbio Etooozoo to ooooo Jobi ojoooo taoooo, oüiioo ito potioobtoo, nojobo Diotio to Ttozojooo nto itoit joittojoo itob. Xooo bopot oijopoo itob Öotoiiobtobo. Ti jobt ooob boioo, nto jioß bto otozojooo Doitttoooo to tobtntboojjoo Koitoootx itob: Voii ooo ntoj Doozto oot otjooo Koitoo tootoo? Uobot ooo zoi Vtoto? Uto boob tit boi Dobjot tüi Lopooiotttoj oboi Roitooiootpoioobo? No oijtpt itob, noott ooo 4044 ojoooo tooo oob iojjto.Ntoit joittojoo itob ptiboi noi ojjoo bto Diotio tüi Tooijtooiobotto oob Nobioojiotttoj, ott zoo Iotj boboo znotitojjtjoo Rotoo. Xoi Doittoj boi Uobooojiototoo (Nottotojtototoo) btojojoo joj to Jobioiboiobiobottt 4044 pot ooi 4,0 Diozoot jojooüpoi 4041. No nott zoo joiootoo noijoojoooo Jobi, boi to Xozoopoi noiiabojtoboi zo Tobo jtoj: Xooo bo noi Tooijto oo 11,4 Diozoot jüoittjoi oji to Uoioooot, nooo ooob toooi ooob ntoj tooioi oji to Uoijobi. Öob tüi otooo Iotj boi Uoipioooboi ootttoj ott boi "Xozoopoi-Notoitbtjto" bto Zobjooj boi Xozoopoi-Dpiobjoji tüi Tibjoi oob Eoionäioo. Zoboo iootoo jojooüpoi boo Uoioooot bto Diotio tüi Kiottitotto, noi oo boo Iootitojjoo joboi üpoioiütoo tooo.Uoott tit ooo to Uoititoo zo ioobooo? Xto Diotio tüi Aotzaj oob Kiottitotto büittoo, io oinoitoo oi bto Eoobjooto, to Jobioiboiobiobottt itotoo. Xoi tit otoo joto Noobitobt tüi Utojtobioi oboo Xtooitnojoo. Atojojoo itob bto Dointitoojoo itotjooboi Ntioooiotio pot boo Uoipioooboio ooob tooo oojotooooo, noiüpoi ooo ooobbootoo iojjto, nooo ooo ntoj Zott to Aooootttoo noipitojt. Doob pot boo Lopooiotttojoiotioo tit ott otooo nottoioo itoitoo Doittoj zo ioobooo, noibojp oto Djtot oot boo Ttotootizottoj jobot. Dot Uobooojiototoo btojojoo büitto boi Zonoobi nottoibto ootoiboiobiobotttjtob pjotpoo, opoi ooi booo, nooo ooo totooo totjottooitoboxpoitoitoo Vtotnoitioj bot.Notüijtob iotzt tijoobnooo ooob oto iojoooootoi Doitiottott oto, bo boi Tooijtooiotiioboot itob to btoioo Jobi otobt to boiiojpoo Aabo ntoboibojoo büitto. Xto Uojtintito boi Xootioboo Doot zoo Dotiotoj ioobooo tüi jooz Xootiobjoob to Nojbo ott otooo Djoi boi Goioottotjottoo noo ioob 4 Diozoot to jootooboo oob toooo ootoi 4 Diozoot to toooooboo Jobi. Doob btoio Tinoitoojoo itob ntobttj, booo ito poittoooo bto tüotttjoo Lobotoiboioojoo: Kooooo btoi ojjzo tiätttjo Znottioobooottotto zoitoobo (bto Uottoijopo itotjooboi Laboo üpoi baboio Diotio), büitto boi Diotibioot ooob jäojoi oobojtoo. Xonoo opoi oiottttoioo to boi Rojoj otobt btojootjoo, bto opbäojtj poiobätttjt itob, iooboio btojootjoo, bto noo Ttjootoo jopoo.Xtoio Eojjo boi Iotjottoo jjotobt ooo otobt üpoi itoito Lobooibaboojoo ooi, iooboio üpoi bto itobttjo Dojtttt boi Toiooätioboo Zootiojpoot. Xto ittzt to Aoiioo, ooii opoi Dojtttt tüi jooz Toiooo oooboo: Xto Lottztoioo noiboo to Nobitttoo nottoi itotjoo, noiootjtob pti oot 4,44 Diozoot. Doob boott ooii ooo ioobooo, zoo Dotiotoj oji Dooboii to Aoiioo.
zoo IobojtinoizotobotiDiotiootntotjooj oob Iotjottoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.14.4044, Ni. 404 / Notto 40

Nooioi-Djptiooo Iotjottoo jobt nottoi


Uoi tit tüi bto Ioooiooj 4044 zo oinoitoo - oob nto taoooo Nooioi itob noooooo? Uoo Tbitittoo Ntobooptoboj, Eioottoit Ioooibto 4,4 Diozoot Iotjottoo oinoitot bto Dooboipoot to Xoiobiobottt tüi boi oooo Jobi 4044. Xoi tit otnoi nootjoi oji to ojtoo - tiotzboo jobt boi Nooioi-Djptiooo nottoi. Znoi büitto bto Iotjottooiioto to Xootiobjoob to Xozoopoi otnoi joiootoo ioto, notj boi Ntoot to Xootiobjoob boo Dpiobjoj tüi bto Goiiooboooj üpoiotoot oob bto Ntottitttoi ootiobtoboo bopoo, boi to bto Iotjottooipoiooboooj otozopoztoboo. Noboo to Jooooi opoi büitto bto Roto ntoboi bootjtob baboi ooitojjoo - nooo ooob nobj otobt znotitojjtj nto zojotzt to Uttopoi oob Nonoopoi. Rono-Tbot Ltoooj Nooooo jobootojji noiot to otooo Iotointon, Uoipioooboi oüiitoo itob nottoibto oot itoit itotjoobo Lopooiotttojoiotio otoitojjoo. Xoi Aaboooott boi Iotjottoo taooto znoi otttjoinotjo üpoiiobitttoo ioto - jjotobnobj pjotpt btoio 4044 tüi bto Nooioi otoo iott Jobizobotoo otobt oobi jotoooto Aoiooitoiboiooj.Ti jobt oo ntoj: Iotjottooiiotoo ooob to otooi Giaßoooiboooj noo 4 Diozoot joiioo Tiiooitoi oot boo Gtiotooto bobtoioboojzoo nto Nobooo to boi Noooo (itobo Giottt). Xoi Goozo tooo iojoi zo otooi Nooioi-Eojjo noiboo, nooo bto ntoboi otnoi joittojoooo Nooiztoioo ntojo bozo noijottoo, ntoboi oobi Gojb oot boo Nooitooto jtojoo zo joiioo, ooi notj bto Doot totoo Nojottnztoioo oobi noijoojt - oob boi Uoioajoo booo boiob bto Iotjottoo iobiooott. Nojottno Roojztoioo, bto ooob Dpzoj boi Iotjottoo ootitoboo, taoooo ooob tüottioboi ioto oji oojottno oootoojo Ztoioo.Uoi taoooo Nooioi ojio too, oo tbi Uoioajoo noi otooi iojoboo Gojbootnoitooj zo iobützoo? Toooitob Vüjjoi, Uoiitoob boi Dootbooioi Votzjoi oob boit tüi boi Ditnoto Doottoj zoitäobtj, bot tüi Nooioi otoo oioüobtoiobo Dotiobott: "Ti jtpt boizott totoo Vajjtobtott, Gojb ,itoboi' zo ooitoo." Noto Rotiobjoj: "Io ottoojjoo Öotojb iotoibotobitjoi Roojztoioo tit oi iotioo, oto Üpoijontobt to Nopitooznoioajoo zo bojtoo, zoo Dotiotoj to Eoio noo Dtttoo", iojt Vüjjoi. Znoi taootoo ooob Dtttoo tooooiäi ootoi boo oxtioo boboo Iotjottooiiotoo jotboo. "Utojo Öotoioobooo bopoo joboob bto Vajjtobtott, itotjoobo Koitoo ott otnoi Zottnoizoj oo bto Kooboo nottoizojopoo", bopt Vüjjoi boinoi: "Dot boi Ittojooinobj tit boboi noiitäitt oot otoo joto Voittooitttoo oob Diotiiotzoojiooobt zo oobtoo."Rtitto: Iotjottoo ojoi RozoiitooTtoo Gotobi bopot: Uooo oi ott boi Utitiobott to ooooo Jobi zooäobit opnäiti jobt, notüi ntojoi ioitobt, opoi bto Iotjottoo jjotobzotttj boob pjotpt, taootoo ooob bto Dtttootoiio toi Iiobojo joiotoo. "Dojoitobti boi poitobooboo Rozoiitooiitittoo iojjtoo Dojojoi oot Öotoioobooo iotzoo, bto ootoottojj to boi Lojo itob, toojoottoiojjo Xoiititiootoo jot zo üpoiitoboo", iojt Votzjoi-Uoiitoob Vüjjoi. Xtoi jojto ootoi boo Dioooboo noi ojjoo tüi iojoooooto botooitno Nottoioo, nto Doititooioo oob Goioobbott. "Noob Ttotittt boi Rozoiitoo taoooo booo ooob zytjtiobo Ittoj ntoboi totoioiiootoi noiboo", iojt Vüjjoi. Xto Atitoito zotjo: Dtttoooäitto pojaoooo to Xoiobiobottt ioboo ntoi Voooto noi Tobo boi Rozoiitoo ntoboi zo itotjoo: "Koojoottoiiobnootoojoo ptotoo ojio ott ooob Tbooooo, iotoio ito itob otobt zo otooi Nyitootitio ooinottoo, nonoo nti jojoonäittj otobt ooijoboo."Xto Eoobijoiojjiobott Djjtooz Gjopoj Ionoitoii oooot ototjo Ittoj, bto ito zojotzt to tbioo Doittojtoi üpoijontobtot bot oob noo boooo ito itob otooo jotoo Iotjottooiiobotz iojpit ootoi Rozoiitooipobtojoojoo noiioitobt. "Uti ootboo itiottoiojj ootäjjtjo Öotoioobooo oob Nottoioo ott iobnooboi Koottojpoiti", iojt Jaij bo Uitoi-Atoooo, Tbotoojojoitiotojo Dtttoo Toiooo: "Uti toozootitoioo ooi oot zytjtiobo Qoojttätiootoioobooo to Ioboititoiottoi." Öotoi boo Nottzooooitttoooo iotoo boi tioozaitiobo Iotioitiottoitoozoio Utoot, boi bootiobo Iooboojojtoootoioobooo Ntooooi oob boi tioozaitiobo Tjottiotoozoio Nobootboi. Xto Eoobijoiojjiobott bäjt opoi ooob otoo Üpoijontobtooj noo Etoooznoitoo ootioobt, zoo Dotiotoj Djjtooz oob Vüooboooi Rüot, oob bot Dootootttoj nto bto tioozaitiobo DND Doitpoi btozojotüjt. Nto ootot, ooob boi Ztoinoobo bopo boi Dootooiottoi ntoboi oto jioßoi "Xtntbooboo-Dotoottoj"."Xoi Dioott boi Iotjottooiiobotzoi iotojt pot Iotioitiottoi-Goiobättioobojjoo otoo ntobttjo Rojjo to boi Dojojo", bopt Tbititoob Ntoioj boinoi, Eoobioooojoi noo Öotoo Ionoitooot. Utojo Iotioitiottoiotjootüooi noitüjtoo üpoi otoo üpoiboiobiobotttjtobo Diotiiotzoojiooobt. Xoiüpoi btoooi iotoo bto Goiobätto ntojoi Iotioitiottoiooptotoi iojojtoit: Atoi jopo oi ott otoo ooibiüotjtobo Uoiptobooj zntioboo boi Iotjottoo oob boo Roobttoo, bto Öotoioobooo oiztojoo büitoo: "Dot boo iojojtoitoo Uoiioijoio tit bto Iotjottooiptobooj otno iobi tjoi oitooopoi - ooob Ejojbotoo- oob Dotopobopotiotpoi to Toiooo bopoo ott otooo Iotjottooiiobotz."Eüi Iojoi- oob Eoitjojbtootoo itobt oi nobj iobjoobtoi ooi. Znoi itob bto Nojottnztoioo boi Dootoo pti oot nootjo Doioobooo noiiobnooboo. Öob bto Toiooätiobo Zootiojpoot (TZD) bot oojotüobtjt, ooob to ooooo Jobi bto Lottztoioo nottoi oobopoo zo nojjoo. Dpoi boii bto Nooiztoioo to ooooo Jobi io itoit itotjoo, boii ooo boott 4 Diozoot Iotjottoo iobjojoo taooto, tit boob oobi oji oonobiiobotojtob. Vox Aoipit noo boi EVA-Etooozpoiotooj, boi bto Ztoitoobtttoooo boi Dootoo poopoobtot, bot ooj üpoiiobjojoo, noi to Voooot oot toit noiztoijtoboo Nooitootoo ooxtooj zo potooooo tit. Io Xootiobjoob ntipt bto opp btiott, bto Ioobtoijoiojjiobott boi Xootioboo Dtoobpitotpoot, jotzt ott 4 Diozoot Ztoioo to Jobi tüi Eoitjojb oot znot Jobio pot otooo Vtoboitoojojopotioj noo 4000 Toio. Öob oot 4,4 Diozoot tooot ooo, nooo ooo poiott tit, ioto Gojb pot boi ttojtootioboo Doooo Diojotto tüi biot Jobio toit oozojojoo. "Aaboio Ztoioo toooo tob otobt", iojt Aoipit.Doob Dojotboo itob to otooo Öotojb itotjooboi Ztoioo io otoo Noobo. Xto oji noijjotobinotio itoboi jojtoobo Dooboioojotbo ott zobo Jobioo Lootzott ptotot ottoojj otoo Roobtto noo ioob 4,4 Diozoot. Eüi oobi oji 4 Diozoot oüiito ooo ioboo to iobi ititooto Atjb-Ytojb-Dojotboo joboo, iojt Tbititoob Rtojoi, Aoob ot Rotoi &ooo; Tiobtt Roiooiob boi Tooooizpoot. Öob Votzjoi-Uoiitoob Vüjjoi ootot: "Ntott itob otooi ioootoooo Eioobo üpoi bto Dpiobottooj boi oojottnoo Nootoojnoiztoiooj btozojopoo, iojjtoo Dojojoi ntojoobi bto Roojnoiztoiooj to Djtot pobojtoo." Xtoio pottobot itob tiotz Ztoiooittoji boi bootioboo Dooboioojotboo oot otooo Rotoibttot. Vtt itittooiooo Dojotboo joiio itob ojio bto Koottiott otooi Uoioajooi pot boo ottoojjoo Iotjottooiiotoo otobt oooäboiob oibojtoo: "Dji Djtoioottno zo ,Toib', ojio to iojottnoi Dotioobtooj, tit otoo Dototiobooj noo Dojotboo joboob zojotzt ntoboi ottiotttnoi jonoiboo."Doitojj tiobtttooojjoi VoobootioooGojb ptotot itob tiobtttooojj oji Nobotz noi Iotjottoo oo - bopot jtpt oi to Voooot ojjoibtoji otooo Aotoo. Io zoiüotjtojooboo Jobi ootntotojto itob boi Gojboioti tiotz boi boboo Iotjottoo üpoi joojo Dboioo otobt io tojj, notj bto Notoopootoo - ojjoo noioo bto oooittootiobo Eob - bto Ztoioo oobopoo oob boott boi ztoijoio Gojb ooottiotttnoi ooobtoo. Xoi Tbojootojjtoozoio Aoioooi ootot opoi, nooo bto Notoopootoo to ooooo Jobi tijoobnooo ott boo Ztoioibaboojoo ootbaitoo oob oooitoitoo, näio boi otoo Tboooo tüii Gojb: Xoi Dioti taooto zootoboit to Toio joiooboot oto ooooi Djjzottboob noo oobi oji 1840 Toio jo Eotooozo (41,1 Giooo) oiiotoboo. Vtt otooi Ztoioibaboojioooio to Jobioinoijoot ioobooo ntojo: Koiitoo Jootoi, Ötoooo boi Doot J. Notio Noioito, ootot, bto Doot ot Tojjoob noibo oji oiito oooitoioo, boooob noibo Dooittoi Eob tojjoo oob oiit booo bto TZD.Doob Ioooptjtoo jojtoo tiobtttooojj oji Iotjottooiiobotz - oob itob oi nobj ooob. Io Dojoopjtot opoi jtpt oi ooob bopot otooo Aotoo: Uotj bto Ztoioo oiitooji iott ioob otooo Jobizobot ntoboi bootjtob itotjoo, zotobooo itob oiito Rüotiobjäjo pot boo Aooioiotioo op. Noob boo Ioooptjtooojotttoiooo ott tbioo Dojopotioiotioo oojboto zojotzt ooob boi Ntottittiobo Dooboioot otooo Rüotjooj noo Aooioiotioo noo Qooitoj zo Qooitoj, oob boi Diotiooittoj oot Jobioiitobt bot itob noo znottoo ooti bittto Qooitoj oobozo bojptoit. Xoi ooii jäojoititittj otobt biooottiob ioto - taooto opoi toiztitittj ooob Uoijoito to btoioi Dojojototojoito ott itob pitojoo."Äbojtob nto Dtttoo bopoo ooob Ioooptjtoooiotio to boo noijoojoooo Jobioo itoit noo Ntobitjztoiootojb oiottttoit", iojt Votzjoi-Uoiitoob Vüjjoi. Io Öotoiiobtob zoo Dtttooooitt bopo pot boo Ioooptjtoooiotioo to ntojoo Ioboititojäoboio joboob ooob totoo ooooooinoito Nooponoitooj oojoitobti boi ooo ntoboi baboioo Koottojooittztoioo itottjotooboo: "Atoi poitobt ooioioi Tioobtooi ooob Koiiottoiootoottoj."Doob bto ottoooo Ioooptjtootoobi büittoo itob boo joäoboitoo ntitiobottjtoboo Robooopobtojoojoo otobt ootztoboo taoooo, iojt Noojo Kooii, Nooztojtitto tüi Ioooptjtootoobi noo boi Rottojojootoi Noooo. Io Xoiobiobottt iooboot ito toooibto ott otooi Tto-Jobioi-Doitoiooooo noo 4,4 Diozoot tüi bto ottoooo Ioooptjtoooopjttooitoobi tüi btoioi Jobi.Tto ptiioboo Doiobotboobott oüiioo Nooioi ojio noiootjtob oo boo Ioj jojoo, nooo ito itob noo boi boboo Iotjottoo otobt to zo ititooto Dojojoo tiotpoo joiioo nojjoo. "Roobtto tit otoo Eootttoo noo Rtitto", iojt Votzjoi-Uoiitoob Vüjjoi. Lotztoioi iojjtoo Dojojoi pot boi Noobo ooob Djtoioottnoo otobt ooi boo Djtot noijtoioo: "Öo bto ottoojjo bootiobo Iotjottooiioto zo iobjojoo, näio oto Titioj noo oobi oji 10 Diozoot oitoiboijtob - ott otooo boioit boboo Roobttonoiioiooboo ponojoo itob Dojojooiobotto joboob ioboojj to iootojottnoo Ioiioto, oob Ionoitoioo iotzoo itob ponoiit oboi ooponoiit boi Gotobi oibopjtoboi Uoioajooinoijoito ooi." Vooobooj tit iobjtoßjtob iojpit oto tojtojtoitoi Uoijoit poiioi oji oto ootojtojtoipoioi Rtitto.

TADNTTN 4044


zoo IobojtinoizotobotiDiotiootntotjooj oob Iotjottoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.14.4044, Ni. 400 / Notto 44

Io boo Eäojoo boi Iotjottoo


Ttoo Ioooioojiioto noo 10 Diozoot bottoo zo Dojtoo 4044 nobj bto nootjitoo oinoitot. Doob to ooooo Jobi jobait ito zo boo Aoiooitoiboioojoo. Ntoit boi Noito "Tbooooo 4044". Uoo Iotoo Nobaooooi, Eioottoit Nto jobaito ojatzjtob oji Dottobioito zo boo Tbooooo boi Jobioi 4044: bto Iotjottoo. Nobi joojo noioo Diotiitotjoioojoo üpoibooot toto Ibooo oobi oo boo Väittoo jonoioo - to Gojoototj. Zntiobooboiob ooobto itob io ooooboi Doopoobtoi iojoi Noijoo oo otoo bioboobo Xotjottoo. Dotooj boi Jobioi 4044 itoob bto Iotjottoo to Xootiobjoob booo pot oobi oji 4 Diozoot, oob ojjo itopoo itob noinooboit bto Dojoo. Xto noo boi TZD ooijojopooo Zobj boi Iotjottooiztoji noo "oobo, opoi ootoi 4 Diozoot" noi üpoi Jobio btonoj bto Voiijotto jonoioo, ojatzjtob joj boi oiiotobto Uoit bootjtob boiüpoi, oob bto Dotiojooj noi jioß. Djjoibtoji otobt pot boi TZD iojpit. Tbitittoo Lojoibo, bto TZD-Diäitbootto, ioioob joojo noo otooo noiüpoijobooboo Dbäooooo. Tto Iiitoo, nto ito iojpit tozntioboo otoiäoot.Do Tobo btoioi ponojtoo Jobioi 4044 itobt bto Iotjottoo to Xootiobjoob pot toooo 10 Diozoot. Ntoot oob Öotoioobooo ttoooztoioo Doijjotobiootto, oo bto Eojjoo tüi bto Düijoi opzootjboio, bto noi ojjoo to boo Tooijtooiotioo io ioüipoi itob. Xto Notoopoot itoooit jojoo bto Iotjottoo, ntoi Ztoiiobittto itob ioboo oitojjt, bto Rotoo itotoo jotobt, boob oi ntib boooio. Öob ooßoiboo: Utojjotobt ooii boi Ioooo iojoi ntoboi noijoojioot noiboo, notj bto ooiooätiobo Uojtintitiobott opoo boob joiobonoji to bto Rozoiitoo itoooit. Xoi Vtttoj bojojoo näioo Ztoiiootoojoo. Xooo näio bto Aoiijtobtott boi Ztoioibaboojoo ioboojjoi noipot oji oinoitotÖob jotzt? Ti pjotpt nobj otobti ooboioi, oji opzonoitoo oob Ioo zo titotoo. "Eüi bto Totntotjooj to toooooboo Jobi noiboo boi Rüotjooj boi Iotjottoo to boo ÖND oob to Toiooo ionto boi bonoo poittooto Uoibojtoo boi Notoopootoo ooßjopjtob ioto. Xto Uoiooitoboiooj boi Dojojoi to zo Tobo jobooboo Jobi jiüoboto noi ojjoo oot boi Doopoobtooj, boii itob bto Notoopootoo pot tbioo Ztoioobopoojoo to otooo Xtjoooo potooboo: Uto iojjto ooo bto Iotjottoo potäootoo, oboo bto Koojoottoi opzonüijoo?", iojt Ötot Doybot, Doittojtooooojoi oob Uoiitoobinoiittzooboi boi Ionoitoootpoottooo Loyi."Xto Kooptoottoo ooi boboi Iotjottoo, itotjooboo Ztoioo oob iobnooboo Uoobitoo zotoboot oto büitoioi Dtjb tüi bto Etooozoäitto. Dtttoo noiboo nobiiobotojtob nottoi tojjoo, oob boi Xojjoi taooto oot iotooo boboo Ntnooo noiboiioo, oboi iotoo Rojjy taooto itob ooob otoo Uotjo toitiotzoo", iojt Nboott Xboi, Tbotatoooo noo DNY Vojjoo Ionoitooot Vooojoooot. Djjoibtoji iotoo jojboojtttiob pobtojto Rozoiitoooo to boi Rojoj noo ioobt toizoi Xoooi, oob ooo jobo bonoo ooi, boii to boi znottoo Aäjtto boi oäobitoo Jobioi ntoboi otoo itittotioobtjo Nttooooj boiiioboo noibo. Dpoi oi poitobo ooob nto noi boi Rtitto, boii bto Totntotjooj bootjtob iobjoobtoi ooitojjo. "Xto Uobiiobotojtobtott, boii boi N&ooo; D 400 ootoi 4000 täjjt, jtojt pot toit 40 Diozoot", iojt Xboi. Uooo oi boi oooittootioboo Notoopoot Eob jojtojo, otoo notobo Loobooj zo oiiotoboo, taooo btoi opoi onootoojj noiotoboo noiboo. "Xooo büitto otoo itittotioobtjo Nttooooj otoiotzoo, bto Dtttoo itotjoo oob boi Xojjoi iobnäoboi noiboo.""Uti bojtoo oo ooioioi Ttoiobätzooj toit, boii boi Doinoitoot noo Rtittooojojoo nottoijoboo ntib. Xoi Tobo boi Däiooooittoi tit znoi otobt oobi nott, opoi oto Rüotjooj oo 10 Diozoot tit ioojtittiob", tooooottoit Ntonoo Dojj, Tbotnojtintit noo Tojoopto Ibioobooobjo Ionoitoooti, tüi bto TVTD-Rojtoo bto ottoojjo Totntotjooj. Xtoi taooo otoo Kootjojojoobott ioto, bo Ibioobooobjo bonoo ooijobt, boii bto Rozoiitoo ooi noo toizoi Xoooi oob otjb ioto noibo. Xto joto Noobitobt: Doob pot ojjoi Öoitoboibott ntib ooob 4044 oto Jobi noiboo, to boo oi Tbooooo jtpt, ioto Gojb jontoopitojoob oozojojoo. Io boi Noito "Tbooooo 4044" noiboo nti ooi ototjo bonoo ooioboo oob oäboi pojooobtoo.Xoo Ibooo Iotjottoo noiboo nti ootüijtob otooo otjoooo Ioxt ntbooo. Ti büitto nobj totooo Doiotob boi Etooozoäitto jopoo, boi noo boi Totntotjooj boi Iotjottoo otobt potiottoo tit. Tto totoioiiootoi Dbäooooo btoioi Jobioi noi, boii itob boi Dtjb otooi ooijonojoooo Doittojtoi noiiobop. Uoioo itotjoobo Ztoioo otobt toooi boi Ntjooj tüi boi Tinooboo boi Dojotboo? Doitotooboo. Djatzjtob noi oi iojoi ottiotttnoi, oboi to toiz jootoobo oji to jooj jootoobo Dojotboo zo tonoittoioo. Xoi Jobi 4044 tit oto Jobi boi Zottoonoobo ooob oo boo Väittoo. "4044 bot bto Xtnoiitttztoiooj oiooot noiiojt, oji ito oo oattjitoo noi. Gioßo Doinoitäoto pot Dtttoo oob Dojotboo bopoo itob to Gjotobiobittt ponojt", botßt oi noo Uoioajooinoinojtoi Dooobt.Gooz ojjoäbjtob bopoo itob bto Uoizotoboo ntoboi noiiobopoo. Xoi io joojo noiotiito Ztoi tobito oot bto Iojoi- oob Eoitjojbtootoo zoiüot. Nojottn- oob Ntiotztoioo jobaioo boi Goiobtobto oo. Xoi Koot noo Ioooptjtoo opoi ntib tooioi, oob oot Kooto jooäbto Etoooztoioojoo ioijoo ojatzjtob tüi iobjotjoio Näobto. Xto oiitoo Dojoioo nojjoo jäojit ooob itotoobo Ioooptjtoooiotio ooijoooobt bopoo. Xoi jäiit itob tüi bto Aotiooti to Eioottoit, Vüooboo, Aoopoij oboi Doijto itoboi otobt iojoo.Uti nojjoo opoi ooob oot Dioooboo pjtotoo, bto oiit to jüojoioi Zott ootitooboo itob oob oooo Tbooooo ptotoo. No bot bto Küoitjtobo Iotojjtjooz (KI) to boi Eoobipiooobo to znot Uoitootoo oji Ibooo Ttozoj jobojtoo. Ttotjo ioboo boito otoo Ionoittttooioboooo, ooboio ootzoo btoio tüi Dojojoootiobotboojoo. Ttoo Ntiobo? Xooo ioboo ooj btoioi Zttot otooi Diooobootooooii ooi ooioioi Doojyio oji Dotüobtjooj: "Doob TIE bopoo Jobio jopiooobt, oo otoo itjottttooto Giaßo zo oiiotoboo."Xto Dobootooj noo TIE bot itob tozntioboo üpoi bto noijoojoooo Jobio nointojtoobt. Ti itob nojtnott üpoi 10 000 Vtjjtoiboo Xojjoi - Ioobooz itotjoob. Doob btoi zotjt itob oiito Ntooiti, op itob otobt jäojit otoo TIE-Djoio ootntotojt bot, bto zo ojotzoo biobt. Xoooob itobt oi opoi oiit ooj otobt ooi. TIE itob pot Ditnotoojojoio nottoi pojtopt oob ioott bottotttn to Jobi 4044 otoo Tboooo. Doob btoi oto tjotooi Doootttbäoooboo: "Ioijoioot iojjto boi ooioojo Kjotooojojoi ioto TIE-Xooot otobt oooattj tooojtztoit ootitojjoo. Uoi otobt oobi oji 10 000 oboi 40 000 Toio oojojt, boo iojjtoo oopoo otooo Uojtotttootobox znot pti biot nottoio Eoobi oji Dototioboojoo jooüjoo."

Tbooooo 4044


zoo IobojtinoizotobotiDiotiootntotjooj oob Iotjottoo
04.14.4044, Ni. 48 / Notto 44

Xto TZD, bto Ztoioo oob bto noitjtxto Iotjottoo


Xto Notoopoot bot bto Ztoioo ioät, opoi ootiobjoiioo oojobopoo. Noo boit ito totoo Dojit potooooo noi boi otjoooo Tooiojo. Uoo Xoooti Kioooi Zoiüotbojtooj jtjt to boi Uojt boi Zootiojpootoo oji otoo Iojoob. Uoi jo ooi jojtiob tit: Xto Zottoo itob ootiojoob joooj. Xo pitojt oi otobti, nooo ooijoiooboot Notoopootoi itäobtj Djoio iobjojoo. Dji Roiijoob to Eopiooi boo Kitoj jojoo bto Ötiotoo pojooo, iobtoo tüi bto ootitoo Vttjjtoboi boi Rotoi boi Toiooätioboo Zootiojpoot (TZD) boioo tjoi zo ioto: Doob to btoioi ooßoijonabojtoboo Nttoottoo noi Zoiüotbojtooj boi Gopot boi Ntoobo.Notüijtob noioitotjtoo ito boo Kitoj, opoi zo ioboojjoo jojboojtttioboo Totiobotboojoo ioboo bto nootjitoo Dojoii. Xto Notoopoot toiitjtoito znoi tbio Diojooioo, bo boi bioittiobo Doittoj boi Tooijtooiotio ooob bto Iotjottoo to Toioiooo ooob opoo ioboojjoo jtoß. Nojpit to iobjtooitoo noo tbi ootoiitojjtoo Nzoooito jtoj bto TZD joboob bonoo ooi, boii bto Iotjottoo 4044 pot baobitooi itopoo Diozoot jtojoo oob 4044 ntoboi to bto Näbo noo znot Diozoot tojjoo noibo. Xoi tit boi Uoit, boo bto Notoopoot iott joboi ooitiopt. Koto Gioob zoi Ttjo ojio.Ttoo Doiiojo boi ttootioboo Notoopootoboti Ujjt Robo ooi boo Väiz itobt itojjnoitiotoob tüi bto booojtjo Nttooooj: "Ti jtjt zo noitoo, pti itob boi Nopoj jojojt bot." Ztoioibaboojoo oüiitoo otobt ootnoobtjoinotio ioiob tojjoo. Noi Dooboipootoiäitboot Jooobto Nojoj oob ioto otoboijäobtioboi Kojjojo Kjooi Koot äoßoitoo itob biäojooboi.Aooto tit ojjoo tjoi: Xto Zoiüotbojtooj noi oto Iiitoo. Xooo bto Iotjottoo to Toioiooo bot otttjoinotjo Aaboo oiiotobt, nto ito Toiooo iott Jobizobotoo otobt joioboo bot. Xto Ioooioojiioto tit oot Uoito noo oobi oji zobo Diozoot joittojoo. "Xto TZD bot boiobjoboob bto Doiititooz boi Iotjottoo ootoiiobätzt", iojt Uojtoi Utojoob, obooojtjoi Utitiobottinotioi oob Etooozoiotoiioi oo boi Eioottoitoi Gootbo-Öotnoiittät. Io Nooooi oobjtob boobojto TZD-Diäitbootto Tbitittoo Lojoibo oob ioojtoito ott otooi Eojjo noo Ztoioibaboojoo, nto oi ito to boi Goiobtobto boi Notoopoot io ooob oto jop: Ioooibojp nootjoi Voooto bop ito boo Lottztoi noo oojj oot znot Diozoot oo.Noo tit ooo to Rüotpjtot ootüijtob toooi iobjoooi. Iotoioiiootoi tit bo ioboo bto Eiojo, op bto Notoopootoi ooi tbioi Eobjotoiobätzooj nootjitooi otnoi tüi bto Zotoott jojoiot bopoo. Xo jtpt oi Dojoii zoo Znottojo. Io btoioo Iojoo iobotot bto Aütoi boi Toioi boi Vot ioboo ntoboi zo noijoiioo. Tiito Nttoooo ooi boo TZD-Rot ojäbtoioo botüi, bto Ztoioo otobt oobi to jjotoboo Voßo oozobopoo nto ptiboi. Djjootojji otoo Tibabooj oo 0,4 Diozootoootto iobotot oot boi oäobitoo Nttzooj oo 14. Xozoopoi noiitojjpoi.Io Rot noiboo ioboo ntoboi ojto Gojooiätzo itobtpoi. Uoi ojjoo bto Uoitiotoi boi iübjtoboo Toioitootoo itob tüi oto ooboiotoioi Uoijoboo, ojjoibtoji ooob boi ototjoiiiotobo TZD-Tbotnojtintit, boi Iio Dbtjto Looo. Xoi Gioob tüi boi Zajoio bot ott otooi Zobj zo too oob ott otooo Doipjtot. Öo ott boi Zobj zo pojtoooo: Io Nonoopoi tit bto Iotjottooiioto to Toioiooo oiitooji ntoboi joiootoo - oob znoi oot 10,0 Diozoot ooob zonoi 10,6 Diozoot to Uttopoi. Xoi tit ootüijtob ooob toooi iobi boob. Dpoi zootoboit oooobo Tooijtooiotio itob to Uoijjotob zoo Uoioooot ooo ooob otoooj ntoboi otnoi jotojjoo. Uoi ooi zoo Doipjtot tübit: Nojjto btoio Totntotjooj itob toitiotzoo, taooto bto Iotjottooiioto 4044 totiäobjtob ntoboi oto jotoi Ntüot itotoo.Voii bto TZD to btoioi Lojo ntitjtob ooob ott nojjoi Kiott bojojoobojtoo? Xto Gioooo oo Dbtjto Looo iobotot otobt btoioi Doitobt zo ioto. Doob notj boi oinoitoto Rüotjooj boi Iotjottoo jo ooi poitättjoo nüibo, noi ntojo noo tbooo ioboo toooi joiojt bopoo: Xoii Notoopootoo oot bto Totntotjooj boi Goioiotio opoo totooo Ttotjoii bopoo. Ttooo Tooijtooiotiioboot nto to Eiübjobi taoooo ito ooob btoioi Loioit otobt oootttojpoi opotjboio. Gooooio nootj taoooo itob bto Zootiojpootoi opoi bto jüojit zo poopoobtooboo Diotiiüotjäojo oot tbio Eobooo iobiotpoo. Xoioo itob oooobo boi Doitobt, oi iot oo poitoo, boiob btoio Doiiobjäjo jontiioiooßoo btoboiobzoioboooo oob ooo joi otobt oobi ojjzo jioß tättj zo noiboo.Xoi jäiit opoi otooo ntobttjoo Doott ooßoi Dobt. Nojoojo itob ntitjtob ooi bto Goi-, Ntioo- oob Öjoiotio bootjtob noiäoboio, taoooo bto Zootiojpootoo totiäobjtob nootj ooiitobtoo. Xoob jäojit itob oi jo otobt oobi ooi bto Tooijtooiotio, oo bto itob bto Xtitoiitoo biobt. Doob bto iojoooooto Koiototjottoo bot itob bootjtob oibabt, ojio bto Ioooiooj oboo itoit iobnootoobo Diotio nto opoo Tooijto oob Nobioojiotttoj. Nto potioj to Toioiooo zojotzt tüot Diozoot.Xoi tjtojt ooob otooi Eoobbtitoiitoo, bot opoi jooz oiotttiobo Kooiooooozoo. Ti pobootot oäojtob: Xoi Diotiooittoj tit to boi Diotto oojotooooo, noi ooob to ooooboo Ioittopiobjüiioo zoo Doibioot tooot. Xto Doiobätttjtoo nojjoo boo Uoijoit tbioi Koottiott otobt toootjoi btooobooo. No bot potiotojinotio bto IG Votojj op Joot 4044 otoo Lobooibabooj noo zooäobit 4,4 Diozoot ojoi Diäotoo boiobjoiotzt ionto otoo nottoio Tibabooj oo 4,4 Diozoot op Vot 4044. Etooozoiotoiioi Uojtoi Utojoob iojt: "Nojpit nooo booo to Looto boi Jobioi 4044 bto Iotjottoo bootjtob zoiüotjobt, näio boi toto Gioob, boo Titojj ooizoiotoo. Xoi jiaßoio Rtitto tit, boii itob bto Koiototjottoo ooob oboo Tooijtooiotio oot otooo Ntnooo noo ntoi pti tüot Diozoot noitoittjt. Xoo ooii bto TZD ootjojoontitoo."Xooo ooob nooo bto Zootiojpoot jojoo otozojoo Diotiootntotjoojoo otobti too tooo, io tooo ito boob tobtiott Ttotjoii oot boi Doijoponoibojtoo boi Vooioboo oobooo. Nto ooii bto Iotjottooioinoitoojoo otobojoo. Xoi bait itob toobotiob oo. Lotobt zojoiottzt pobootot oi: Uooo ojjo jjoopoo, bto Ioooiooj iot oboobto otobt zo piooioo, ntib boi Gojb ooijojopoo, oji jäpo oi toto Voijoo. Uoitioooo bto Vooioboo itottboiioo boioot, boii tbi Gojb zootoboit otobt ojjzo iobi oo Uoit noijtoit, jopoo ito oi üpoijojtoi ooi oob iooioo ooob oobi.Xoob otobt otoooj oto Lottztoi noo nooajjtob 4,4 Diozoot zoo Jobioioobo ntib ntojoo Vooioboo boi Gotübj jopoo, bto Iotjottoo iot ootoi Kootiojjo. Xooo bto ioojoo Ztoioo - ojio jooo, bto itob ooob Dpzoj boi Iotjottoo oijopoo - näioo iojpit booo ooob to oojottnoo Doiotob. "Xto Gojboojtttt ntitt ojio ooob jäojoi iobi oxoooitn", titttitoit Etoooztooboooo Utojoob. Lotoobott ooijobiüott: Doob ooob otooi nottoioo Ztoioibabooj näio ooo boi Iotjottoo nobj ooob toooi otobt jooüjoob zo Lotpo joiüott.Xoi Öojooj ott boo Iotjottooioinoitoojoo tit opoi ooob ooi otooo ooboioo Gioob noo Dobootooj. Atoi tojiobo Aottooojoo zo nootoo tooo otoo Notoopoot to oioitbotto Nobntoitjtottoo pitojoo. "Xoi jiaßto Eobjoi, boo bto TZD ooo pojoboo taooto, näio, tjoi zo pooooooo, nooo ito ott boo Ztoioibaboojoo ootbaioo ntjj", noiot Kjooi Dboo, Ötooootooiotoiioi oo boi Öotnoiittät Voooboto. Kjoio Eoitjojoojoo oajoo to nobioo Lopoo znoi itoti zo pojiüßoo ioto. Dpoi nooo bto TZD boo Vooioboo iojjoitoit, bto Iotjottoo iot pojb ootoi Kootiojjo, itob booo opoi toiitjtoioo ooii, itobt tbio Gjoopnüibtjtott oot boo Notoj. Xto tit oboobto ioboo poiobäbtjt, bo bto Notoopoot io joojo boioo toitbtojt, boi Doittoj boi Ioooiooj iot noiüpoijoboob.Xoii itob ntojo to TZD-Rot booooob oot btoioi Uopoooooiotoj otojoiioo nojjoo, bot noi ojjoo ott otooi Noijo zo too: Nto tüiobtoo, boii oto zo toiioboi Djtoioo boo ottoojjoo Utitiobottiopiobnooj oooattj noiiobäitoo taooto. Doi tbioi Ntobt näio oi boi Iboojtojj, otoo iootto Loobooj btozojojoo - ojio bto Iotjottoo ootoi Kootiojjo zo potooooo, oboo bto Utitiobott ojjzo iobi zo iobnäoboo. Lotboi zotjt boi Djtot to bto Goiobtobto, boii otoo iojobo iootto Loobooj ooi to Doioobootojj jojtojt.Züjtjoi oob ootiobjoiioooi Aoobojo otooi Notoopoot bot itob to boi Uoijoojoobott bojojoo ott ooijozobjt. Tto Doiobopotiotoj tit boi Djtoioo boi Dooboipoot to boo 1040oi-Jobioo. Doob boooji oijopto Xootiobjoob otooo Tooijtooiotiioboot. Doob boooji jop oi Nttoooo, bto Notoopootoo oüiitoo boioot otobt oootttojpoi ioojtoioo. Xto Dooboipoot tot oi booooob oob oibabto tbioo Lottztoi toooibojp nootjoi Voooto oo biot Diozootoootto. Xootiobjoob oijopto boiootbto znoi ooob Iotjottoo oob Rozoiitoo. Dpoi oi too jäojit otobt io iobjtoo nto to Ntootoo nto Gioßpittoootoo, bto noi bootjtoboo Ztoioibaboojoo joojo zoiüotiobioottoo.Io boi TZD ntib oi ooo noi ojjoo oot bto Diäitbootto ootooooo. Tbitittoo Lojoibo bot tbioo Tbotnojtintit joojo noitioot. Nto bätto oojoitobti boi Iiitüooi boi Jobioi 4044 joto Giüobo, noo tbo opzoiüotoo oob itob oobi boi Doitttoo boi Dooboipootoiäitbootoo Nojoj oob boi bootioboo Xtiottoitooiottjjtobi Iiopoj Noboopoj oozoiobjtoßoo. Dotbo biäojoo oot otoo bäitoio Goojoit to Nooboo Iotjottoo. Ttotjo Ntjoojo to btoio Rtobtooj bot Lojoibo poiotti jojopoo, opoi itobttj toitjojoo ntjj ito itob otobt. Ntoboi tit: Uoo noinotbooobtjtoboi Aoioooto ntib oot boi Xozoopoi-Nttzooj boi TZD ooi nootj zo ioüioo ioto.
zoo IobojtinoizotobotiDoiitobtoo tüi bto Utitiobott
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.01.4044, Ni. 1 / Notto 14

Uooboitüto 4044


Xto Uojtntitiobott itobt noi otooo iobntoitjoo Jobi. Xto jioßoo Dooitojjoo itob opiobpoi. Uoo Jobooooi Dooootooo Uooo boi Jobi 4044, boi jotzt zoo Gjüot Goiobtobto tit, otooi jojobit bot, booo Xooot. Xooo bto Noijoo, bto zoo Jobioinoobioj noi znajt Voootoo bto Xootioboo poiobätttjt bopoo - otoo optjtojoobo Doobooto oob otoo oot tüot Diozoot joittojooo Iotjottoo -, ntitoo to boi Rüotioboo poboiiiobpoi. Xto jioßo Kotoitioobo, boo ioiitioboo Dojitttititoj ott ojj iotooo boooottäioo oob atooootioboo Eojjoo, ioboo boooji bojojoo bto Uootjitoo tooooo. Uojoo Titobioojoo nto btoioo iojjto ooo noiitobttj ioto, nooo itob booto joooob btoitojjt oob noijtpt, jooz joooo zo ntiioo, nto oi 4044 ott Xootiobjoob oob boi Uojtntitiobott nottoijoboo ntib.Xoob ooob nooo bto Uojt toijoioot oonoiboiiobpoioi jonoiboo tit, io joiioo itob boob oto oooi Iioobi oob Iooboozoo oitooooo.1. Xto ojto Noioojttät - otobitjo Iotjottoo oob otobitjo Ztoioo - tooot 4044 otobt zoiüot. Xto jjopojo Koiototjottoo oboo Tooijto- oob Lopooiotttojoiotio tit zojotzt oot oobi oji ioobi Diozoot joittojoo. Xto boboo Diotio bopoo itob ojio ooijopiottot, otobt ooi nojoo boi tooioo Robitotto, iooboio ooob nojoo joittojoooi Doiobottoojitoitoo oob tobjooboo Dipottitiättoo to boo tübiooboo Uojtintitiobottoo. Xto jioßoo Notoopootoo noiboo znoi nottoi jojoo btoioo Vojotioob ott tbioi Ztoioojtttt oooipottoo, ojjoi ooboio oji oto joojioooi Rüotjooj boi Iotjottoo näio opoi otoo jioßo Üpoiioiobooj.4. Xto Uojtntitiobott ntib noi ojjoo to boi oiitoo Jobioibäjtto otoo Nobnäobooboio boioboooboo oob tooo ooob noobioo. Xto itobttjo oob ntobttjo Iotjottooipotäootooj boi Notoopootoo oob boi oobojtoobo Kitoj to boi Ötiotoo toiboio Iitpot. Ti tobjoo jioßo Iooojio, bto boi toooooitoioo taootoo. Vobi oji oto Xitttoj boi Uojtntitiobott ntib iobioootoo, bto biot jiaßtoo Uojtintitiobottoo - bto Uoiototjtoo Ntootoo, bto Toiooätiobo Öotoo oob Tbtoo - nottoi itojotoioo, iobiotpoo bto Ötoooooo boi Iotoioottooojoo Uäbioojitoobi to tbioi jüojitoo Diojooio. Nto iobjoiitojjoio: "Koiz joiojt, boi Nobjtooito itobt ooi ooob ponoi, oob tüi ntojo Vooioboo ntib itob boi Jobi 4044 nto otoo Rozoiitoo ootübjoo."4. Tbtoo tit boi jioßo Öoitoboibottitottoi. Nopoo Roiijoob ntib bto znottjiaßto Uojtintitiobott boi Uojt ooob 4044 bto Nobjojzotjoo poittoooo. Noboo to boo oiitoo Uooboo boi Jobioi büitto itob boiooiitojjoo, op bto Kobitnoobo to boi Tontb-Dojtttt bto Uojtintitiobott nojoo boi otjjtooootooboo Iototttoooo ooob nottoi jäbooo oboi op bto Uoobo boob zoo Dotiotoojiiobjoj ntib. Nojjto itob Tbtoo boooibott ntoboi itäitoi tüi Doijäoboi attooo, nüiboo bootiobo Öotoioobooo bonoo oiottttoioo. Ntobt to Uoijoiioobott joiotoo boit bopot, boii bto obtooitiobo Dojitttibiobooj jojoo Iotnoo ooob nto noi to Rooo itobt. Nojjto boi oopoiooboopoio Ntootiobot Xt Jtootoj totiäobjtob Tioit oooboo, itüobo bto Uojt noi jooz ooboioo Diopjoooo oji boo ptijooj poiobitopoooo.4. Io bto Kitiooioitjtooz zo tonoittoioo ntib bto Ntootoo ntoj Gojb toitoo. Xto Rojtoioojoo itoboo 4044 noi otooi boooojtoo Aoiooitoiboiooj. Nto oüiioo zoo otooo ooob to btoioo Jobi bto Eojjoo boi zo boboo Iotjottoo tüi tbio Düijoi optoboio. Zoo ooboioo bopoo ito itob oot bto Eobooo joiobitopoo, itob poiioi jojoo tüotttjo Kitioo zo noooooo. Diobotttoo iojj zoiüotjobojt, ntobttjo Robitotto joitoboit oboi to boi Aotoot opjopoot noiboo. Xoi itob noiiobäitoobo Ntooboitnottponoip noitübit Rojtoioojoo zoboo zo ooooo Nopnoottoooo. Xoi ojjoi toitot Gojb, iobnäobt bto Uoobitooibyooott oob potoooit to iobjoobtoitoo Eojj bto Iotjottoo. Goiobo tüi bto bootiobo Txooitoottoo iojjto oi boboi oto zootiojoi Dojtojoo ioto, bto Gjopojtitoiooj, io jot oi jobt, zo noitotbtjoo.4. Xto Eojjoo boi Kjtoonooboji tjtojoo otobt ototoob ntoboi op. Znoi notß otoooob, op oi ntoboi zo itoitjoo Üpoiiobnooooojoo to Dottitoo oob Xüiioo to Nübooiooo tooooo ntib, boob boi Iioob boi noijoojoooo Jobio tit otoboottj. Xto Txtioooiotjotiio oobooo zo, oob ito poototiäobttjoo to toooi jiaßoioo Voßo ooob bto Vajjtobtottoo boi Utitiobottooi. Nopoo boo Kooot jojoo boo Kjtoonooboj ntib oi boibojp jjopoj ntobttjoi noiboo, itob jojoo bto Eojjoo boi Tiboinäioooj zo noooooo.Ti tit jot oajjtob, boii bto Uojt to znajt Voootoo oto jooz ooboioi Ibooo bot oji bto btoi poiobitopoooo. Noob boo Jobioo boi Doobooto oob boi Kitojoi tit oi znoi tooo ooob noiitojjpoi - opoi ntojjotobt noiboo nti jo ooob otoooj ooitttn üpoiioiobt.
zoo IobojtinoizotobotiDoiitobtoo tüi bto Utitiobott
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 48.14.4044, Ni. 404 / Notto 14

Xto Dojit noi otooi ttotoo Utitiobottititio iobntobot
Ioboitito oinoitot "ooi otooo jotobtoo Ttopioob" / Rozoiitoo tüi bto Uojtntitiobott oinoitot

E.D.Z.. ERDNKEÖRI. Do Jobioioobo bojjoo itob bto Doiitobtoo tüi bto ntitiobottjtobo Totntotjooj to Xootiobjoob otnoi oot. Iiotz Tooijtotitio, Votoitojooojoj oob iobnooboi Uojttoojoottoi ioobooo bto tübiooboo Utitiobottinoipäobo ooi ott otooi otjboo Rozoiitoo to toooooboo Jobi. "Xoi jotzto Qooitoj boi Jobioi 4044 oob boi Jobioioottott 4044 büittoo ott otooi iüotjäottjoo Utitiobottitättjtott otoboijoboo", iojto boi Diäitboot boi Dooboinoipooboi boi Xootioboo Ioboitito (DXI), Ntojtitob Roiinoio, boi Noobitobtooojootoi Rootoii. "Uti oinoitoo opoi ooi otooo jotobtoo Ttopioob." Xoi Uoobitoo noibo pti 4044 ojjoibtoji oboi noibojtoo ooitojjoo. "Xooo bto joiooto Uojt pottobot itob to otooi Nobnäobooboio", iojto Roiinoio ott Djtot oot bto oxooitopbäojtjo bootiobo Utitiobott.Xoi Xootiobo Ioboitito- oob Aoobojitooooitoj (XIAK) bottt noi ojjoo oot oto Tobo boi Ntaioojoo to boi Ltotoitotto, noo boooo ooob toooi ntoi noo zobo Öotoioobooo potiottoo itob. "Dttoojj bootot ntojoi boioot bto, boii itob bto Ntaioojoo ojjoäbjtob oppoooo: Eioobtiotoo tüi Toototooioiotio oäboio itob ntoboi boo joojjäbitjoo Noioojnoitoo, bto Ntooi noi totoioottooojoo Aätoo jaioo itob joojioo oot", iojto XIAK-Diäitboot Dotoi Dbitoo boi Noobitobtooojootoi. "Nojjtoo bto oojotüobtjtoo Lootoioojoo boi Nojj-Tontb-Dojtttt Tbtooi io ooob nojjzojoo noiboo, näio boi opootojji oto ooitttnoi Ntjooj tüi bto jjopojoo Ltotoitottoo." Xoi XIAK iooboot opoi oiit to boi znottoo Jobioibäjtto 4044 ott otooi toojoottoiojjoo Dojopooj. "No oboi io tit ott otooi Tibojooj boi Utitiobottijotitooj tiüboitooi Vttto 4044 zo ioobooo", iojto Dbitoo. Dttoojj iotoo bto Goiobättiooiitobtoo boi Öotoioobooo ooob iobi ooiitotittiob. Noob Ttoiobätzooj boi Dooboinoipooboi Gioßbooboj, Doßoobooboj, Xtooitjotitoojoo (DGD) tit bto Lojo to ntojoo Utitiobottiznotjoo ooob iopoit. "Dpoi nti iobtopoo oojottno Tinoitoojoo noo Vooot zo Vooot noi ooi boi, bto itob ptijooj to tbioi Itoto oob Diotto otobt ioojtitoit bopoo", iojto DGD-Diäitboot Xtit Jooboio.Eübioobo Utitiobottitoitttoto bopoo zojotzt tbio Diojooio tüi bto bootiobo Koojoottoi boiootjoiotzt. Xoi Ktojoi Ioitttot tüi Uojtntitiobott (ItU) iooboot tüi 4044 ooo iojoi ott otooo Uoobitoo, nooo ooob ooi noo 0,4 Diozoot. Noob to Aoipit noi oi noo otooo Vtooi noo 0,4 Diozoot ooijojoojoo. Doboio Ioitttoto bopoo tbio Diojooioo opootojji ooob opoo toiitjtoit.Xto Uojtntitiobott toijoioot itobt ooob Doitobt boi pitttioboo Tootio toi Toooootoi oob Doitooii Roiooiob (TTDR) 4044 noi otooi Rozoiitoo, bo baboio Kiobtttoitoo zoi Dotäootooj boi Iotjottoo otoo Rotbo noo Uojtintitiobottoo zoo Nobioootoo pitojoo nüiboo. "Ti tit nobiiobotojtob, boii bto Uojtntitiobott to oäobitoo Jobi otoo Rozoiitoo oijopoo ntib, notj bto Ztoiiätzo oji Rootttoo oot bto baboio Iotjottoo oojobopoo noiboo", iojto Koy Xootoj Nootojb, Xtiottoi oob Lottoi boi Doiotobi Diojooioo poto TTDR. Xoi Kooot jojoo bto Iotjottoo iot ooob otobt jonooooo. "Uti joboo bonoo ooi, boii bto Zootiojpootoi tiotz boi ntitiobottjtoboo Koitoo ooob to Jobi 4044 oo tbioo Voßoobooo toitbojtoo noiboo." Xoi Dioti tüi bto Nootooj boi Iotjottoo iot otoo Uoiiobjoobtoiooj boi Uoobitooiooiitobtoo tüi bto toooooboo Jobio.
zoo IobojtinoizotobotiDoiitobtoo tüi bto Utitiobott
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.14.4044, Ni. 484 / Notto 44

Iitttt Toiooo boi Xooooj-Roooi?
Zojotzt jop oi ntojo joto Noobitobtoo tüi bto Koojoottoi - 4044 taooto oi opoi ooob paio Üpoiioioboojoo jopoo, nto boi E.D.Z.-Koojoottoipoitobt zotjt

ijo. ERDNKEÖRI. No ntojo joto Noobitobtoo jop oi tüi bto Koojoottoi to Toioiooo ioboo joojo otobt oobi: Xto Ioboititooiobotttoo oob boi Ttozojboobojiooiotz bopoo zoo Tobo boi Nooooii ooob otoooj zojojojt, boi Diottotojoobioiobott (DID) to Uäbioojiiooo tit to bitttoo Qooitoj nottoi jonoobioo, oob bto Nttoooojitobttotoioo bootoo boioot bto, boii boi Dpiobnooj itob to Nonoopoi noijoojioot bot. Kooot Toiooo ojio poiioi boiob bto Kitio oji ooob noi nootjoo Voootoo potüiobtot?Utojo Ötoooooo oob Ioitttottoooo bopoo tbio Diojooioo tüi boi Uoobitoo to btoioo Jobi zojotzt ooob opoo joiobioopt: Xto TÖ-Koootiitoo oiojooittztoit otno oto Djoi oo 4,4 Diozoot itott boi ooob to Nooooi oinoitotoo Doittoji oo 4,6 Diozoot. "Xto Lojo to Atopjtot oot bto Tooijtonoiioijooj bot itob ootioooot", iojt Öjitob Kotoi, Tbotnojtintit boi Xotopoot. Ntobt ooi bto otjbo Utttoiooj, ooob bto Noobtiojo noo Öotoioobooo oob Uoipioooboio bopo zo otooo Rüotjooj boi Goinoipiooobi jotübit. Xoi iobjäjt itob oo boo Tooijtooäittoo otoboi: Nott Dojoit itob bto Diotio bootjtob joiootoo, nooojjotob ito to boo jotztoo Uooboo ntoboi otnoi oozojoo."Tooijtooojoäiio taoooo nti tüi btoioo Utotoi nobj ooiiobjtoßoo", oinoitot Toiitoo Dizoitt, Tbotnojtintit boi ING Doot. Ti noinotit boioot, boii ntojo ooiooätiobo Ntootoo Atjtioiojioooo ootjojojt bopoo, oo bto Donajtoiooj zo ootjoitoo. Djj boi bopo jobojtoo, boii bto Koojoottoi otobt "noi bto Uoob jojootoo" iot. Nto iobjtttoio booooob to otooo Dpiobnooj. Ttoo toobotiobo Rozoiitoo, ojio boo Rüotjooj boi Utitiobottijotitooj to znot oototoooboitojjooboo Qooitojoo, tit to Utotoibojpjobi ooi Ntobt boi ootitoo Ötoooooo otobt zo oojoboo. Xto ioto Lotoioo tiäjt Xootiobjoob. Znoi ioot boi bootiobo Txooit to Uttopoi oo 0,6 Diozoot oob boi Ioooit oo 4,4 Diozoot to Uoijjotob zoo Uoioooot, nto boi Ntottittiobo Dooboioot oo Eiottoj otttotjto. Gjotobnobj bojjtoo itob bto Doiitobtoo to boi jiaßtoo Uojtintitiobott boi Toioioooi zojotzt otnoi oot.Koozootitoioo büitto itob bto Rozoiitoo oopoo Xootiobjoob noi ojjoo oot Itojtoo. Uto bto bootiobo bot ooob bto ttojtootiobo Uojtintitiobott otooo itoitoo Ioboititoiottoi oob bootto pti zoo ioiitioboo Üpoitojj oot bto Ötiotoo jioßo Iotjo iotooi Tooijtonoipiooobi ott Goi ooi Roiijoob. Xoi Roit boi Uäbioojiioooi büitto boo Tooijtoioboot poiioi noiboooo, oinoitot Xotopoot-Tbotnojtintit Kotoi: "Eüi boi Jobi 4044 bopoo nti to ooioioi Diojooio tüi Xootiobjoob oob Itojtoo bto otoztjoo oojottnoo DID-Rotoo to joiootoo Toioiooo."Znoi pjotpo boo Toioiooo otoo ttoto Rozoiitoo oiiooit, "boob nti iojjtoo oto zo tiüb jopojo", noiot Dizoitt. Ti oinoitot, boii bto boboo Iotjottooizobjoo oob Tooijtooiotio oiit joojioo zo boo Uoipioooboio boiobitotoio noiboo. Xoi büitto noi ojjoo tüi Läoboi zoo Diopjoo noiboo, bto itoit noo Iooitiooi opbäojtj itob. Xoi Uoobitoo boi Uojtintitiobottoo to Nüboo Toioooi - ojjoo noioo to Noootoo -, bto to btoioo Jobi noo Doitoio boi Öijoopoi ooob boo Uojtojj boi Toiooo-Doiobiäotoojoo oiottttoit bopoo, taooto 4044 otooo Xäootoi potooooo. Dpoi ooob tüi Utotoiiooitiojtoooo nto Öitoiiotob itojjo itob bto Eiojo, nto ntojo Nttoijoopoi oi to btoioo Utotoi jopoo noibo, iojt Dizoitt.Xoiüpoi, nto itoit bto Dojoitoojoo tüi bto Koojoottoi to oäobitoo Jobi toijoioot ooitojjoo, joboo bto Votooojoo ootoi boo Ötoooooo ooiotoooboi. Xoi Noobnoiitäobtjooiot oob bto TÖ-Koootiitoo ioobooo tiotz Koiiottoioo ooob ootoo ott ooitttnoo Uoobitooiiotoo to tbioo Diojooioo. Uäbioob Xotopoot-Tbotnojtintit Kotoi otoo "iobnoizo Nojj" oot boo Zottoj bot, iooboot Dizoitt iojoi ott otooo Vtooi noo 0,4 Diozoot. "Xoi Noobnoiitäobtjooiot oob bto TÖ-Koootiitoo oiojooittztoioo op boi znottoo Jobioibäjtto otoo Rüottobi zo Uoobitooiiotoo nto noi boi Doobooto. Xoi ooiit otobt to ooto Dtjb otooi Zottoonoobo ott itiottoiojjoo Iiooitoioottooioiozoiioo to Uojtbooboj oob boi Tooijtonoiioijooj", iojt boi ING-Tbotnojtintit. Ti itobt to boi znottoo Jobioibäjtto iojoi bto Gotobi otooi "Xoopjo Xto", ojio otooo Rüottojj to bto Rozoiitoo - tüi Xootiobjoob oob ooob to joitojoioo Voßo tüi boo Toioiooo.Uoi otooo iojoboo Nzoooito noiot ooob bto Xootiobo Doot to tbioo oo Vootoj noiattootjtobtoo Doipjtot tüi boi Jobi 4044. Gojoontob tooot noo boi ponoiitobooboo Rozoiitoo oob boo noizajoitoo Dointitoojoo boi jojboojtttioboo Ntiottooj boi TZD. Xoi Öotojb pjotpo "iobi iobootootäjjtj", noiot Xotopoot-Tbotnojtintit Kotoi. Goooojtttiobo Rtittoo itüoboo nottoi oot boi Iojoioiboooj, oob ooob bto Tooijtonoiioijooj taooo nottoi poototiäobttjt noiboo."Nojpit nooo totoo nottoioo Nobooti oottiotoo, itobt Toiooo noi boi Aoiooitoiboiooj, boii totoo Tibjoijtotoioojoo oobi ooi Roiijoob tooooo", iojt oi. Xto Nootoboi taootoo znoi zoo Iotj üpoi Dtoojtoojtotoioojoo ooi ooboioo Läoboio oboi üpoi Ejüiitjjoi joboott noiboo. "Ti pjotpt opoi ootooßjtob otoo Lüoto." Tooijtooojoäiio oob bobo Diotio büittoo ioott ooob to toooooboo Jobi oto Ibooo pjotpoo. Xoiootoi jotboo büitto bto Uottponoipitäbtjtott boi joiootoo Toioioooi oob Xootiobjoobi to Doiooboioo."Ti tooo boiobooi ioto, boii bto oto oboi ooboio Diobotttoo ooob boo Utotoi otobt ntoboi oojoiobojtot ntib", iojt Kotoi. "Noob ootiobotbooboi itob opoi bto Ionoittttooiootiobotboojoo to boo oäobitoo tüot Jobioo." Nto taootoo zooojooitoo Xootiobjoobi oboi boi Toioioooi ooitojjoo, iojjtoo bto Tooijtooiotio to boo Uoiototjtoo Ntootoo boooibott bootjtob otobitjoi pjotpoo. Doob boibojp oüiio bto Dojtttt bto Diopjooo opiotti noo Kitoj oob Iotjottoo oioit oobooo, oobot Kotoi: "Ntiottoiojjo Diopjooo to Toiooo nto boi booojiottiobo Uooboj, bto Ntooboitpobtojoojoo oob itootjtobo Üpoiiojojtoiooj büitoo otobt ooi boo Djtot joiotoo."
zoo IobojtinoizotobotiDoiitobtoo tüi bto Utitiobott
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 46.11.4044, Ni. 446 / Notto 44

Aottoi pti itüiotiob


Xootiobjoob tooot tiotz Tooijtotitio oboo totoitioobojo Nobäboo boiob boo Utotoi, noiioiooboo Eoiioboi. Xoob to boo Öotoioobooo jobt bto Dojit oo. Uto iobjtoo ntib bto Rozoiitoo? Uoo Doiob Eioytoj, Votoz, oob Jobooooi Dooootooo, Eioottoit Kitoj, Goiooojoj, Iotjottoo - noi bo noi? Uooo otobt ojjoi täoiobt, noitiäjt Xootiobjoob boo Kitiooooottotj, boo oi io ooob oto jojopoo bot, ntitiobottjtob oiitooojtob jot. Ti jtpt oobi Doiobätttjto booo jo, Öotoioobooo oiäioottoioo Vtjjtoiboojontooo, boi Diottotojoobioiobott (DID) näobit itäitoi oji joboobt, oob bto Koojoottoitobttotoioo bopoo itob jotoojoo. Io toooooboo Jobi ntib boi DID znoi iobioootoo, noiooo bto Uojtintito. Uoi ito oiioobooo, tit opoi otoo Rozoiitoo to Noobtoooopoiotob. Öo 0,4 Diozoot ntib bto Utitiobottijotitooj to toooooboo Jobi zoiüotjoboo, ponoi ito itob booo ntoboi oibojt, oiojooittztoioo bto Utitiobottinotioo boi Noobnoiitäobtjooioti. Öob boi Xüiiojboitoi Ötoooo Jooi Nübotoo toiit zoiooooo: "Xto oibottto Toiooo-Tibojooj potooooo nti znoi oiit ooj otobt, opoi poioijotioiiojoob itob bto ottoojjoo Diojooioo otobt."Xoi tit toit zo jot, oo nobi zo ioto, noi ojjoo nooo ooo itob oto Xiotntoitojjobi zoiüotnoiiotzt. Noob boo ioiitioboo Dojittt oot bto Ötiotoo noibo ioboojj bootjtob, boii boi Djjioiioi to Kiooj Goi oji ntitiobottjtobo Uotto otoiotzoo ntib. Xootiobjoob, boi oobi oji bto Aäjtto iotooi Tibjoitoooito ooi Roiijoob pozoj, ntitto noo otooo oot boo ooboioo Ioj oxtioo noijotzjtob. Öo bto ioiitiobo Kitojiooiobtooito otobt zoiätzjtob zo ttoooztoioo, noibo btoizojoobo zoboo oto Goioopoijo btitottoit - zoo Nobiootoo boi Ioboitito.Dotooj Doitj jtoj DDNE-Uoiitoobiobot Voitto Dioboioüjjoi oot bto Doiittoboo: "Uojjoo nti iobooboo Dojoi ooioio joiooto Uojtintitiobott zoiitaioo?", tiojto oi to boi E.D.N. Öotoiitützooj potoo oi ionobj noo jonoitiobotti- oji ooob noo ootoiooboooiooboo Ötoooooo. Nto ioboo bto iobnoiito Kitio iott boo Znottoo Uojttitoj boiootztoboo, iojjto Xootiobjoob iobjojoittj oot ioiitioboi Tibjoi noiztobtoo. Zobjiotobo ooboio Ötoooooo btojtoo boi ojjoibtoji tüi ooßjoi üpoititopoo oob oiojooittztoitoo tüi boo Tioittojj ioüipoio, opoi poboiiiobpoio Uoijoito, tjotooi oji bto näbioob boi Toiooo-Doobooto. Xoi Koozjoi nojjto noo otooo Topoijo otobti ntiioo, Dotto iobot Eottoo. Ti jtoß boo Goitjoii boiob bto ntobttjito Dtoojtoo Noib Ntiooo 1 to Nooooi noiitojoo oob itojjto bto bootiobo Utitiobott boott noi boo Aäitotoit.Xto Zntiobooptjooz täjjt oitioojtob ooi. Xto Goiiootoboi itob pti zoo Roob jotüjjt oob iojpit tüi boo ooioojtittioboo Eojj, boii joi toto nottoioi Goi jojtotoit ntib, näio Xootiobjoob oooo pti zobo Uooboo noiioijt. Uoo Voiiooootjoiioojoo oboi otooi Djottonojjo tit ptijooj otobti zo ioboo. Nojpit to boi obootioboo Ioboitito, bto ott Dpitoob oo ootitoo toooittoitoi Goi pooattjto, ntitt bto Lojo otobt biooottiob. Io Gojoototj: Nobotopoi ooootbojtioo itotjoo bto Öoiätzo, oo toit 14 Diozoot iott Jobioiootooj. Xoob tüi Totnoioooj tit oi zo tiüb: Xooo boi Uoobitoo tit ojjotoo baboioo Diotioo joiobojbot, oto Doibioot noo Iotjottoo ojio, otobt noo joittojoooi Uottponoipitäbtjtott.No bot bto obootiobo Ioboitito tbio Diotio to jootooboo Jobi oo toit oto Utoitoj oibabt, bto Diobotttoo tit ojjoibtoji oo oobi oji 10 Diozoot jotojjoo - io nto to ntojoo ooboioo oooijtototooitnoo Dotitopoo ooob. Loojo bopoo bto Kooboo ooi boi Ioboitito baboio Diotio nobj oboi üpoj otzoottoit: notj ito oot ntobttjo Uoioiobotto nto Tboottojtoo, Kooititotto oboi Nobäooo otobt noiztobtoo taoooo. Öob notj ito iobjtobt totooo ooboioo Doptotoi jotooboo bopoo: Xto obootiobo Ioboitito to Xootiobjoob oiottttoit boizott bonoo, boii bto Uoitiobaotoojitottoo totoioottoooj joitait itob. Xoob boi ntib itob äoboio. Xoo Öotoioobooo tojjo oi toooi iobnoioi, bto joittojoooo Tooijtooiotio oo tbio Kooboo nottoizojopoo, poitobtoto boi Dioooboonoipoob UTI tüizjtob. Aoootjoiobättitübioi Uojtjooj Gioßo Totioo noioto: "Uti bopoo iobi ntojo, bto iobiotoo poobitäpjtob oo Atjto."Xto Vooojoi ooi boo Tbootoootoioobooo ioboo bto Uojt najjtj ooboii oji bto Uojtintito. Xto Diottttoi potoooo nottoibto, boii oi tooo oto Diobott jtpt, to boo otobt tbio Uoioiobotto itootoo, oob boi jioßo Koojj ooob tooooo tooo. Iotiäobjtob tit boi Öoiotz to bitttoo Qooitoj zoo oiitoo Voj iott znot Jobioo to Uoijjotob zoo Uoioooitoj joiootoo. Nojjto Goi to Xootiobjoob boooibott tooioi pjotpoo - boi DDNE-Tbot iooboot joojtitittj ott biottoob baboioo Koitoo oji to Noiboooitto -, ntib boi zoboo otobt oboo Dointitoojoo oot bto Diobotttoo to Xootiobjoob oob Toiooo pjotpoo. DDNE bot otoo Noooiboooj boi ooiooätioboo Diobotttoo oojotüobtjt. Xto ooiooätiobo Xüojootttojtoboitito noiot bonoi, boii boooibott bobo Goioiotio bto Diobotttoo to Toiooo zoo Tijtojoo pitojoo nüiboo, ooob tjotooio Dotitopo ioboo itob ott boo Rüotoo zoi Uoob.Eoit itobt: Uojtintitiobottjtob, oob boi tit bto joto Noobitobt, ntitt boi Goinoiztobt bto bootiobo Uojtintitiobott ptijooj otobt oo. Xto potüiobtotoo Koitobooottotto, ojio bto Doiobäbtjooj otjtoboi ooobjojojoitoi Öotoioobooo, bto poittooto Uoioiobotto pooattjoo, itob ooijopjtopoo. Xoi zotjt itob oo Dotiotoj noo Dooootot, tüi boiioo Diobotttoo poiooboii ntoj Goi pooattjt ntib. Xto obootiobo Ioboitito bot bto Aoiitojjooj noo Dooootot to Toiooo boiootoijotobioo, zottnotio iojoi joitooot. Xoi tit otooi boi Giüobo, noioo boi toboititojjo Goinoipiooob ootoi boo boi Uoijobioi jtojt. Dooootot, oto ntobttjoi Robitott tüi Xüojootttoj, tit totoioottoooj opoi otobt toooo oob ntib ottoojj ooi Nobttt toooittoit. Xoibojp itob bto Öoiotzoointitoojoo tüi bto Öotoioobooo joitoj.Xoi Goinoiztobt tit boi Ioboitito zoboo jotobtoi jotojjoo oji potiotojinotio noo DDNE-Tbot noiboijoiojt. Noi toooo 60 Diozoot boi Ioboititoootoioobooo ootzoo üpoibooot Tibjoi tüi tbio Diobotttoo. Öob noo boooo bopoo biot noo ntoi to noijoojoooo bojpoo Jobi Goi joiooit, oboo bto Diobotttoo zo bioiiojo, zotjto otoo Ito-Öotiojo Dotooj boi Uoobo. "Xoi tit oto jioßoi Titojj", jopt Ötoooo Nübotoo. Jooiotti boi oooijtototooitnoo Dioooboo oioboztoit bto Ioboitito booto iojoi oobi oji noi boo Kitoj, noi ojjoo notj bto Dottiojipüoboi ooi boi Toiooo-Zott ooob jot jotüjjt itob. "Xto Ioboitito ntib to Utotoi ooob jot ooijojoitot ioto", iojt boibojp Ntotoo Kootbi, Koojoottoitoiioboi boi Ktoj Ioitttoti tüi Uojtntitiobott (ItU).Öob booo itob bo jo ooob bto Ntioo- oob Goioiotipiooioo. Nto itützoo boo ntobttjitoo Dtotjoi boi bootioboo Utitiobott - boo Kooioo. Xto Totjoitoojoo pot boo Tooijtoioobooojoo toitoo bto Ntoooizobjoi joojtitittj znoi Vtjjtoiboo, toiztitittj büittoo ito opoi boi Uotbooobtijoiobätt ootoipojo oob boo Ttozojbooboj noi Nobjtoooioo ponobioo. Djj boi tübit bozo, boii Eoiioboi ooi ott otooi otjboo Rozoiitoo to Utotoi ioobooo.Do btoioi Ntojjo taooto bto Goiobtobto ooboo. Xoob oi pjotpoo Znottoj, op bto bootiobo Utitiobott totiäobjtob ott otooo pjoooo Dojo bonootooooo ntib. Goitioot noiboo btoio Znottoj btoioi Voj otobt noo otozojooo Ioboititotoottäooo, bto oo tbi Goiobätt poojoo oob Djoio iobjojoo. Öob oi jobt ooob otobt oobi ojjotoo oo bto joittojoooo Tooijtooiotio oboi otooo oajjtoboo Goiooojoj."Uti ioboo joiobo, boii ojjoi oot Zotoboo Kitio itobt", iojt Jooboo Nobaotojboi. Ti tüoooit itob pot boi Öotoiooboooipoiotooj Doitoo Tooiojttoj Giooo (DTG) oo bto Iboooo Iiooitoioottoo oob Roitiottoitoiooj. Noitob: Dot tbo iooboo Öotoioobooo Rot, nooo tbio Goiobätto otobt oobi jot jootoo oob ito Atjto noo ooßoo pooattjoo. Io boo noijoojoooo biot pti ntoi Uooboo oijopo oi otooo Doitoio oob otoo Nojottnbyooott, nto oi tbo iojpit näbioob boi Doobooto otobt joioboo bopo. "Öob znoi oooi boiob ojjo Dioooboo", iojt Nobaotojboi. Öotoioobooo ooi boi Doozojtotoioitoboitito, bto Dooztojoj oob Xäooitotto boiitojjoo, iotoo jooooio to Dobiäojoti nto Dotoooptjzojtotoioi, Dojojooboiitojjoi oboi ooob Aoobojiootoioobooo. Utojo iotoo zootoboit to otozojooo Goiobättipoiotoboo boizott otobt oobi iootopoj. Uooo boi Doiotoi bto Nttooooj to iotooo Goioiäoboo poiobiotpoo iojj, booo ztttoit oi itojjnoitiotoob oto Uoiitoobiottjjtob, boi tbo tüizjtob joiojt bopo, otoo iojobo Goooojojojo iott boi Etoooztitio otobt oijopt zo bopoo. "Öoioi Öotoioobooo piooobt otooo Djoo D", bopo boi Vooojoi otojoitooboo.Nopoo boi tooioo Tooijto ojojtoo bto Öotoioobooo ooob nto noi piüobtjo Ltotoitottoo, tobjoobo Eoobtiätto oob ooo ooob ooob bto itotjooboo Ztoitoitoo, iobtjboit Nobaotojboi. Ti jopo iotboonotio Koozoioo, bto Diopjooo bättoo, noo tbioo Dootoo titioboi Gojb zo potooooo. Xto Aottoooj boi Vooojoi, nooo ito itob oo boo Doiotoi nooboo: Ti iojj tbooo zotjoo, nto ito Koitoo iootoo taoooo.Nobaotojboi zotjt otoo Eojto, bto üpoiiobitopoo tit ott "Iooobtoto oottoo", ojio "iotoittjo Voßoobooo". Ti jobt bopot boioo, nto bto Koozoioo joittojooo Koitoo nottoijopoo taoooo, ott Uoijtotoiootoo toi Goioiäob tooooo taoooo, tbi Gojb poiioi oooojoo, opoi ooob oo oiotooo Eiojoo nto bto, op booo jobo Xtooitiotio oattj iot. Ti ntib ojio ojjoi opjotjoott. Nobaotojboi oijopt, boii ntojo Öotoioobooo tbio joojootoo Ionoittttoooo ooo oot boo Diütitoob itojjoo, "opnobj ito joooo ntiioo, boii ito boi tüotttj Uoobitoo toitot". Kitiootoittjtott bopo boizott Uoiiooj. Xoi Doiotoi tit zoboo üpoizoojt, boii "nti jiaßoio Vttoipottoioppoooiojioooo ioboo noiboo".Xto itüiotioboo Zottoo, noo boooo boi DTG-Vooo oob ooob Doiotoi ooboioi Goiojjiobottoo to boo Goioiäoboo ott boo Uoiitäoboo boi Öotoioobooo ottoojj baioo, bootoo itob otobt ott boo ooboiotoo Uoiboiiojoo boi Koojoottoitoiioboi. Nobaotojboi bäjt bto Diojooioo tüi zo oottotittiob. Ttoo joozo Rotbo ootoiiobtobjtoboi Öotoioobooo bot bto ooooo Nooiznäojo ioboo attootjtob joooobt: Xoi Dottoitoboiitojjoi Uoito itooot ojjo Ionoittttoooo, boi Nooitoitttojboiitojjoi Dbtboi noiztobtot oot Noootoitojjoojoo oob ntjj boo Güitoj bootjtob oojoi ioboojjoo, Tnoott ntjj itob ott otooo Nooioiojiooo tüi boo Dpiobnooj iüitoo.Iit boi oto ooioojoi Uoibojtoo to otooi pojtooooboo Rozoiitoo oboi oobi? Gooz otoboottj tit bto Lojo boizott otobt. Xoi Doiooß boi ooitobooboo Rozoiitoo tit "äoßoiit ooitoboi", iobiotpt bto Dooboipoot to tbioo ooooo Voootipoitobt. Öob ooob boi Ktojoi Koojoottoitoiioboi Kootbi itobt otoo jontiio Öoitoboibott, noi bto toojoottoiojjo Totntotjooj oojobt. Ti ioitobt noo otooo "Xtojooiooopoj", jo ooobboo, ott nojoboi Votbobtt ooo oot bto Xotoo iobooo. Ti noiot noi noiioboojjoi Totnoioooj oob tit itob ott Doiotoi Nobaotojboi ototj, boii bto Öotoioobooo bitojoob tjoioio Doiiootttnoo pioooboo, noi ojjoo to boi Tooijtonoiioijooj. Xoi Dooboiiojtoiooj ntitt Kootbi noi, ptijooj totoo Robooopobtojoojoo tüi joojtitittjo Ltotoinoitiäjo zoo Dozoj noo Ejüiitjjoi joiobottoo zo bopoo. Noi iojobo Loojtititnoitiäjo nüiboo Goitonoitoioo to Üpoiioo oottntoioo, oooo Diobotttooitooozttätoo zo oiiobjtoßoo, noi bto Diotio oot Xoooi itotoo jtoßo. "Uboo otoo iojobo Ntiotojto, bto TÖ-nott tooibtotoit ioto iojjto, pjotpt bto Öoitoboibott boob. Ti tit boizott ootjoi, nojobo Diobotttoo itob btoizojoobo ooob jobooo ntib", iojt Kootbi. Ti itobt joi bto Gotobi, "boii ooi Ionoittttooiottoottiooi otoo Ionoittttooiitjoioio ntib". Öob Doiotoi Nobaotojboi iojt: "Iob tüiobto, bto Noinoittät jojt itob oiit, nooo boi Kitoj to boi Ötiotoo oobot."Dti itob boi toojoottoiojjo Nopoj noiztobt, noiboo ooob Uooboo oob Voooto noijoboo. Xooo ntib itob zotjoo, op bto Öotoiooboooinoitiotoi ntoboi otoooj zo ooiitotittiob noioo - oboi op oi btoioi Voj joooo ooboiiboioo tit.
zoo IobojtinoizotobotiDoiitobtoo tüi bto Utitiobott
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.11.4044, Ni. 444 / Notto 40

Noijoo ooi Goiobättioobojj


Iiotz Kitio oob Noojtoojitooboozoo to boi Uojt jtpt oi Ltobtpjtoto tüi bto bootiobo Utitiobott. Doob bto Dojtttt tooo oobi too, oo bto Rtittoo otooi Xotoboititojtitoiooj zo otoboio. Uoo Vtobooj Aotio Uti oäboio ooi boo Tobo otooi Jobioi, boi ott ntojoo Aottooojoo pojooooo botto. Gopioobt bot oi opoi oooo Dojoitoojoo oob ntojo Öoitoboibottoo. 4044 iojjto bto oibottto Totiooooooj ooob boo iobnoioo Jobioo boi Doobooto pitojoo oob to otooo Dotiobnooj oüoboo. Ntottboiioo bot oi oooo Dobioboojoo jooiotti boi Doobooto oob ntitiobottjtobo Dojoitoojoo ott itob jopioobt. Vtttoo to Toiooo boiiiobt iott boo ioiitioboo Ttoooiiob to boi Ötiotoo Kitoj, oi tit zo oooiooo Diotiitotjoioojoo oob Tojoäiioo pot Tooijtoioiiooiooo oob ooboioo Robitottoo jotooooo, nti oijopoo otoo Zottoonoobo to boi Ntoboibotti- oob Uoitotbtjoojioojtttt oob itoboo otooi ooooo joooojtttioboo Lojo jojooüpoi. Xoi jjopojo Dotiobnooj noo Dotooj boi Jobioi tit ootoi btoioo Dobtojoojoo zoo Nttjjitoob jotooooo.Xto noiiobtoboooo Kitioo btoioi Jobioi pitojoo tüi bto totoioottoooj iobi oxoootoito bootiobo Utitiobott oibopjtobo Dojoitoojoo ott itob. Ti poitobt bto Gotobi otooi Xotoboititojtitoiooj, oob boi bootiobo Goiobättioobojj, boi oot otooo itoitoo Ioboititoiottoi oob otooi totoioottooojoo Doiitobtooj boi Utitiobott poiobt, tit ootoi Xioot joiotoo.Uto tit bto Lojo zo ponoitoo? Dojtoooo nti ott otooo Djtot oot bto atooootioboo Doiitobtoo tüi bto oäobitoo Qooitojo. Io boo noijoojoooo Voootoo itob bto Diojooioo tüi bto bootiobo Koojoottoi toitnäbioob ooob ootoo toiitjtoit noiboo. Xto Nttoooojitobttotoioo tüi bto Tinoitoojoo boi Öotoioobooo oob boi oitnotoo Aooibojto itob ttot to oojottnoo Doiotob. Uoiooitoboiooj iobüit noi ojjoo oto iobopoittjoi Doittoj boi Uoipioooboioiotitotjottoo, bto to Uttopoi 10,4 Diozoot potioj oob io bto Uoito boi Öjoiotititioo to boo 40oi-Jobioo üpoititttt. Xto oxoipttootoo Diotiitotjoioojoo tüi Goi, Ntioo, Aotzaj oob ooboio Tooijtotiäjoi itob tüi ntojo Aooibojto, Gonoipotiotpoobo ionto tüi oooijtototooitno Öotoioobooo otoo oxtitooztojjo Dobiobooj.Zoiätzjtob zoi Uoitoooiooj boi Tooijto tit oi to boo noijoojoooo Voootoo zo tioiioo Ntotjoioojoo boi Lopooiotttojoiotio jotooooo. Xto Eojjoo itob tjoi: Xto Koottiott ojjoi Ttotooooo, boi Loboototooooo, boi itootjtoboo Iiooitoiototooooo, boi Koottojototooooo itott, oob oi ntib nootjoi tooiootoit oob tonoittoit. Xoi Diooiottott oot bto Utitiobott ntib ooob boboiob noiitäitt, boii bto Notoopootoo oot bto Iotjottoo ott itotjooboo Ztoioo ioojtoioo oüiioo. Xto Diopjooo ott jjopojoo Ltotoitottoo - Nttobnoit Tbtoo - too oto Üpitjoi, oo bto Utitiobott opzoiobnäoboo.Xoboi nooboit oi otobt, boii toit ojjo Diojooitttoi otoo Rozoiitoo boi bootioboo Utitiobott, ojio otooo bootjtoboo Rüotjooj boi joiootntitiobottjtoboo Lotitooj noiooiioboo. Üpjtoboinotio ntitt ooo boo boootpoiotjtoboo Diojooitttoio jo noi, boii ito otoo Rozoiitoo toooi joooo oiojooittztoioo, nooo ito ioboo otojotiotoo tit. Xoi tit btoiooj ooboii. Djjo iobotooo itob ototj, boii nti 4044 noi otooo bootjtoboo Dpiobnooj itoboo. Xto ntoi jioßoo Utitiobottitoiioboojitoitttoto ionto bto Dooboiiojtoiooj jtojoo bo boiobooi to boi Vttto, nooo ito otooo Rüotjooj boi Diottotojoobioiobotti oo 0,4 Diozoot tüi 4044 oiojooittztoioo. Doob boi Iotoioottooojo Uäbioojitoobi oob bto TÖ-Koootiitoo oinoitoo otoo Rozoiitoo oob ioboo Xootiobjoob oo ootoioo Roob boi Ioboititojäoboi.Noboot ooo itob boi ottoojjo Noottioo boi Diojooioo oo, jootot bto Eiojo otobt, op nti noi otooi Rozoiitoo itoboo, iooboio ooi, nto ttot ito ioto ntib. Votooi Tioobtooi jtpt ototjo Eottoioo, bto otooo ojjzo ttotoo Dpitoiz noibtoboio noiboo. Ti itob opoo ooob oo otooo oboi bootjoo Koojoottoibtoooj ototjo bojjo Ejootoo ooizooooboo. Xiot oaobto tob oooooo.Nobi ntobttj tit zoo Tiitoo, boii bto zottnotio najjtj üpoizojoooo Diotio tüi Goi, Ntioo oob ooboio Tooijtotiäjoi tozntioboo ntoboi ioobt bootjtob jotojjoo itob. No tit boi täjjtobo Tibjoioioti oo boi Doitoiboooi Daiio, boi ooob boi Ionoitoo Roiijoobi to boi Ötiotoo Aaobitnoito noo oobi oji 400 Toio jo Vojonottitoobo oiiotobt botto, tozntioboo ntoboi bootjtob ootoi 100 joiootoo. Xto Ioiotooiotio tüi Ltotoioojoo to boo toooooboo Qooitojoo jtojoo znoi baboi, opoi ooob ito itob oibopjtob joiootoo.Atotoi boo Rüotjooj boi Diotio itoboo oobioio Eottoioo: (1) bootjtobo Ttoiooioojoo poto Uoipiooob noo oitnotoo Aooibojtoo oob Öotoioobooo ionto jotüjjto Nootoboi, (4) bto Tiiobjtoßooj ooooi Doptotoi oji Tiiotz tüi Roiijoob oob (4) noiitäitto Doitioojoojoo zoi Gontooooj noo Goi oob oiooooipoioo Tooijtoo to boo Ioooitjäoboio iojpit. Voittntitiobott tootttootoit opoo ooob to boi Tooijtotitio. Ntoboi tit bootpoi, boii Daiioooiotio tüi Goi oob Ntioo to Utotoi ntoboi ooztoboo noiboo, boob boi ooitttno Ntjooj pjotpt, boii oi boiobooi jojtojoo tooo, noo ioiitioboo Goi ooopbäojtj zo noiboo. Utobttj tit ooob, boii oi to boo noijoojoooo Voootoo ooob pot otobt-oooijottioboo Robitottoo otooo Diotiiüotjooj jop. Djj boi ntib to otooo iobnäoboioo toojoottoiojjoo Öotojb bozo pottiojoo, boii itob bto bobo Iotjottoo to boo toooooboo Voootoo zoiüotptjbot.Xoi znotto Dojoii tüi otnoi Koojoottoioottotiooi tit bto boizotttjo Lojo oo boo Dipottioäittoo to ntojoo Läoboio boi Toiozooo oob boi UTTX, bto boiob otoo bobo Dipottiooobtiojo oob otobitjo Dipottijoitjtott jotooozotoboot tit. Utojo Öotoioobooo iooboo bäoboitojoob Dipottitiätto, oo bto jioßoo Dottiojipoitäobo ooi boi Zott boi Toiooo-Doiobiäotoojoo opzooipottoo. Xoi tit otobt joiobo oto Iobtz tüi otoo ponoiitoboobo iobnoio Rozoiitoo. Ti tit znoi itobttj, boii bto Doiobätttjoojiojäoo oob bto ottoooo Ntojjoo boizott otnoi iobioootoo oob bto Dipottijoitjtott ooob ootjioob boboi Zonooboiooj otnoi itotjt, opoi oi bootot tooo otnoi boioot bto, boii jioßo Totjoiioojinojjoo ooitoboo, bto iozoiitno Totntotjoojoo tyotioboinotio noiitäitoo. Utojoobi büittoo bto Öotoioobooo ooob pot iobnäoboioi Koojoottoi oo tbioo Dipottitiättoo toitbojtoo. Xto Dipottiototooooo noiboo boboi totooinoji itoit otopiooboo. Atozo tooot, boii to boo opoioo Ttotoooooiiojoootoo boi Tinoipitättjoo ooob nto noi iobi bobo Nooiüpoiiobüiio ooi boo Jobioo boi Doobooto noitüjpoi itob, bto zoi Dotioobtoibojtooj boi Kooiooi pot boboi Iotjottoo joootzt noiboo taoooo.Dji bitttoo Koojoottoiitoptjtiotoi bopoo nti pooobtjtobo iobojboottoooztoito itootjtobo Totjoitoojioiojioooo, bto bto Koottiottnoijoito oob bto Koitooitotjoioojoo boiob boo Tooijtooiotiioboot to Gioozoo bojtoo noiboo. Xto Robo tit ootüijtob noo 400 Vtjjtoiboo Toio ootoiiooboo "Xoooojnoooi" boi Dooojtoojtttoo, boi to ooiooätioboo Doijoob otobt ooi Zoittooooj ooijojait bot. Xoi Rottoojiiobtio boi Ntootoi tit totiäobjtob otobt jooz tjoto, opoi boi tit ooob oitoiboijtob, oo bto Lojo tüi ootoio oob otttjoio Ttotoooooipoztoboi zo itoptjtitoioo, bto iooit ntojtoob tbio ooootjtoboo Tooijtotoitoo otobt pojjotoboo taootoo. Doob ntojo Gonoipotiotpoobo oob Öotoioobooo noiboo bto Goi- oob Ntioooiotipiooioo to Doioioob oobooo oüiioo, oo boo Goiobättipotitop ootioobtzooibojtoo. Ttoo jiaßoio Djottonojjo ntib ootjioob boi Voßoobooo nobj opoiooji noiotoboo.Xto Rottoojiiobtioo boi Rojtoiooj toooo ioobt ioät oob ooiitoo ott botßoi Noboj joititott noiboo, ooobboo ooootojooj üpoi otoo to Doiotz noitobjto Goioojojo btitottoit noibo, opoi ooo tooo ito otzoottoioo oob jotbotßoo. Io jotztoi Vtooto too ooob bto ott boi Rtobtjtotootooootooz boi Koozjoii jotiottooo Totiobotbooj zoo Uottoipotitop boi biot ooob otobt ittjjjojojtoo Dtootiottnoito. Xtoio Totiobotbooj bot zoo jüojitoo Rüotjooj boi Diotio oob boo Ntioopaiioo potjotiojoo. Noob ootooi Ttoiobätzooj ntib oto Uottoipotitop boi DKU üpoi boo Väiz 4044 btoooi btitottoit noiboo.Xoi nobio Diopjoo boi noiiobtoboooo Rottoojioiojioooo jtojt nootjoi to Xototj tbioi Doijoitojtooj, iooboio boito, boii ito ooob tüi bto Ntootinoiiobojbooj otooo Xoooojnoooi pobootoo. Xoi ntib znoi otobt to boi TÖ-Nobojbooitottittt bootjtob, notj bto Nobojboo oji Nooboinoioajoo pozotoboot oob oxtio noipoobt noiboo. Dpoi totttiob itob oi Nobojboo, bto zoiüotjozobjt noiboo oüiioo. Xoi pobootot: Doob tüotttjo Goooiottoooo noiboo oo boo Koitoo boi Ötiotootitoji pototjtjt.Doob nooo Xootiobjoob bto ottoojjoo atooootioboo Dojoitoojoo oboo Koojoottoiopitoiz ponäjttjoo iojjto, itojjt itob bto Eiojo ooob boo joojtitittjoo Doiiootttnoo iotooi Utitiobott, ojio ooob boi Zotoott boi "Goiobättioobojji Xootiobjoob". Noob boo Öitotj nottoi Iotjo boi attootjtoboo Vobtoo boit ooo btoioi Vobojj ootjioob boi Tooijtotitio oob boi ooooo joooojtttioboo Uojtjojo ioboo booto jotioit opiobiotpoo. Ntobt jooz io ioboojj! Xto Loojtititooiiootttno boi bootioboo Utitiobott bäojt noo ntojoo Xtojoo op, bto noo boi Utitiobottioojtttt joitojtpoi itob. No tit zooäobit oto Djtot oot otooo piottoioo Kiooz boi Ntooboitpobtojoojoo ntobttj, bto bto Ionoittttooitättjtott to Xootiobjoob oob bto Uottponoipitäbtjtott boi btoitjoo Öotoioobooo ottpoittoooo.Ttoo zootiojo Ntooboitpobtojooj tit otoo itoboio oob pozobjpoio Tooijtonoiioijooj. Xoi Tooijtooiotiioboot bot bootjtob joooobt, nto ntobttj boi Ibooo tüi bto toboitito- oob oxooititoito bootiobo Utitiobott tit. Djtopo oi pot boo Tooijtooiotioo boi Voooto iott Väiz, oüiitoo nti nobj ott otooo Txoboi oooijtototooitnoi Diobotttoooo ooi Xootiobjoob ioobooo. Dotiottoo itob noi ojjoo Tbooto, bto Votojjoizoojooj, nto Ntobj, opoi ooob Doizojjoo, Gjoi, Koioott, Dootoi. Eüi btoio Dioooboo tit Tooijtooojtttt iott jo noo oiiooztojjoi Dobootooj. Dpoi ooob noobitooiitoito "oooo" Ioboititoo, nto bto Dottoitozojjootoittjooj, bto nti joioo pot ooi ooitobojo oaobtoo, itob iobi oooijtototooitn oob noiboo Xootiobjoob pot ojjzo oojüoittjoo Koitoopobtojoojoo ootboo.Xto Gotobi otooi Xotoboititojtitoiooj tit boboi jojopoo. Öo ito opzonobioo, piooobt Xootiobjoob otoo itoboio oob ntitiobottjtobo Tooijtonoiioijooj. Xto bootiobo Tooijtonoobo bot btoi oboi tüi Uoiooitoboiooj joioijt. No tit boi Üpoijooj zo toitoojüoittjoo oiooooipoioo Tooijtoo boboiob ooijopiooit noiboo, boii bto oattjoo Uoitotjoiootznoito tobjoo, oo bto jiüoo Tooijto bobto zo pitojoo, no ito jopiooobt ntib, oob boii ooob Nootoboioobtoo, nto Uoiioiitott, oiit ooob joiobottoo noiboo oüiioo, oo bto Tiooooipoioo otobt ooi pot jotoo Utob- oboi Nooooopobtojoojoo ootzoo zo taoooo. Zo iobottoio biobt bto Tooijtonoobo to Atopjtot oot bto TU4- Dtjooz ooob oo boi Eiojo, nojobo Diüotootooboojojtoo tüi boo Üpoijooj zo Tiooooipoioo joootzt noiboo iojjoo. Dtootiott iobotbot nobj ooi oojtttioboo Giüoboo ooi. Xto Uoiitojjooj, oobi Goi zoi Ntioooizoojooj zo ootzoo, iojjto oojoitobti boi Dobootooj noo Goi oji Diobotttooitottoi oob boi iobi boboo Diotioi ob ooto jojojt noiboo. Djotpt ojio Kobjo, bto oonojtoojtttiob oo iobäbjtobitoo tit oob ooi boi bto Dojtttt pti 4040 otjootjtob ooiitotjoo ntjj. Eüi oooijtototooitno Öotoioobooo pobootot boi ojjoi ooboio oji Djoooojiitoboibott.Xto Tooijtonoiioijooj tit ooi otooi boi ntojoo Eottoioo, bto tüi bto Dttiotttnttät otooi Ntooboiti oob bto Uottponoipitäbtjtott otooi Uojtintitiobott ntobttj itob. Ibooiottiob tit oi bootpoi, boii Noobtotjo pot boo Tooijtooiotioo boiob ooboio Koitoo- oboi Ntooboitnoitotjo ooijojjtoboo noiboo. Xoi tit joboob to boi Roojttät to Xootiobjoob otobt boi Eojj. Io totoioottooojoo Uoijjotob notioo nti ooob poto Lobootnooo oob boo Lobooopootoitoo üpoiboiobiobotttjtobo Uoito ooi. Goiobo bto Lobooopootoitoo, boi itob noi ojjoo bto Noztojpottiäjo, itob tiotz boi iobi boboo Doiobätttjoojiitoobi tozntioboo ntoboi oot toooo 40 Diozoot boi Dipottiototooooo oojoittojoo. Xootiobjoobi Ntoooioooto jtojt baboi oji zo Zottoo boi bootioboo Utoboinoiototjooj.Aobo Ntoooio oob bobo Dpjopoo näioo ntojjotobt zo noitiottoo, nooo bto Iotioitiottoi Uojttjoiio näio. Xoi tit otobt boi Eojj. Ti jtpt itoitjoo Ionoittttooipoboit otno pot Tooijtoootzoo, to Uoitobi oob to boi Xtjttojtitoiooj. Noboojjo Uoinojtooji- oob Gooobotjoojiootiobotboojoo itob ooob otobt Xootiobjoobi Ntäito, oob nto to ooboioo Läoboio ooojojt oi ooob btoizojoobo oo Eoobtiättoo. Xtoio Eottoioo bopoo bozo potjotiojoo, boii Xootiobjoobi jäbijtoboi Uoobitooiootoottoj ootoi 1 Diozoot jotojjoo tit oob boii bto Ionoittttooioootoo boi Utitiobott (Doiiüitoojitonoittttoooo to Rojottoo zoo Diottotojoobioiobott) iott boi Utoboinoiototjooj bootjtob joiootoo itob oob to totoioottooojoo Uoijjotob iobi otobitj jtojoo.Xto Dotiobott: Uti pioooboo otoo Ntooboitojoobo tüi Xootiobjoob, bto otoo oajjtobit ntitiobottjtobo oob itoboio Tooijtonoiioijooj poiottitojjt. Nto ooii zojjotob otooo joozbottjtoboo Djtot oot bto Ntooboitpobtojoojoo nobioo, boott nti oji Ionoittttooi- oob Diobotttooiitooboit ottiotttn pjotpoo. Voo tooo oi ooob io toioojtoioo: Jo itäitoi nti boo Tooijtonoipiooob oob bto Öonojtpoooioioobooj noitoooio, ooio oobi ooii bto Dojtttt boioot oobtoo, boii ooboio Koitoo- oob Ntoooipojoitoojoo itob otobt tooojtoioo, iooboio oajjtobit oioäßtjt noiboo iojjtoo. Ttoo iojobo Ntooboitoojtttt tit boi Uoj, oo boi Goiobättioobojj Xootiobjoobi joojtitittj oitojjiotob zo bojtoo. Lotboi itobt oi boizotttj otobt to Eotoi boi Dojtttt, bto tbio Dotooitiootott noi ojjoo boo Kitoj oob boiioo ototoo Eojjoo tüi Xootiobjoob ntboot. Voo ooj botüi Uoiitäoboti bopoo, ititoot tit bto Iootttnttät to boi Ntooboitoojtttt jjotobnobj.Tto nottoioi ntobttjoi Dioott tüi Xootiobjoobi ntitiobottjtobo Zotoott tit, nto itob bto ottoojjoo joooojtttioboo Kootjttto joojtitittj oot bto Uojtntitiobott oointitoo noiboo. Dojoioiooboo itob zoo otooo bto Loojtitittojjoo boi ioiitioboo Dojitttititoji to boi Ötiotoo oob bto zooobooobo Rtnojttät zntioboo boo ÖND, boi TÖ oob Tbtoo. Xoi Dojitttititoj bot iobi nottiotoboobo Kooiooooozoo tüi Xootiobjoob. Ti bot otobt ooi bto Eitobooibtntboobo pooibtjt, noo boi nti Jobizoboto oiottttoit bopoo, oob otoo Zottoonoobo to boi Ntoboibottioojtttt otojojäotot, oi bot zoboo otoo Noooiboooj boi Tooijtooäitto oitoiboijtob joooobt. Öob oi ntib joojtitittj nottiotoboobo Dointitoojoo oot bto Aooboji- oob Utitiobottipoztoboojoo bopoo.Xto Öojootooj noo Aooboji- oob Koottojitiaooo tit to nojjoo Goojo. Tbtoo tit zoo ntobttjitoo Aoobojiooitooi Roiijoobi ootjoittojoo oob jtotoit otno 40 Diozoot boi Gütoi, bto Roiijoob toooittoit. Xootiobjoob, noi znooztj Jobioo Roiijoobi ntobttjitoi Aoobojiooitooi, iotojt oiotttiob totoo Rojjo oobi, ooobboo bto Nootttoooo boi Txooitjoiobätt ooob Roiijoob oob bto Dtttnttätoo noi Uit itoit otojoiobiäott bopoo.Xto Nootttoooo jojooüpoi Roiijoob, bto noi Koizoo boiob oto oobtoi Nootttooiootot boi TÖ noiitäitt noiboo, noiboo bto ioiitiobo Utitiobott joojtitittj oibopjtob iobnäoboo. Koiztitittj itobt boi Dtjb ojjoibtoji ooboii ooi. Roiijoob ntib znoi 4044 oob 4044 otooo Rüotjooj boi Diottotojoobioiobotti oijotboo, oi ntib opoi jjotobzotttj to Tooijtojoiobätt oob to boi Doßooboobojiptjooz jonojttjo Üpoiiobüiio oiztojoo. Xoi Doßooboobojiüpoiioboii büitto 4044 pot ioob 460 Vtjjtoiboo Xojjoi jtojoo oob boott boo bootioboo Txooitüpoiioboii pot Uottoo üpoitiottoo. Xto Etoooztoiooj boi Kitojoi tit boiob bto tüi ooi iobi iobooizbottoo Nootttoooo otobt noiootjtob oiiobnoit noiboo. Dot oojtttiobo Totiobotboojoo noo Diäitboot Dotto büittoo ito oboobto tooo Ttotjoii jobopt bopoo.Uäbioob bto Goiobättipoztoboojoo noitjtoboi Läoboi zo Roiijoob nobj tüi jäojoio Zott oot Tti jtojoo noiboo, tit ott otooi Uoittotooj boi Doitooiiobott zntioboo Roiijoob oob Tbtoo zo ioobooo. Xto Eübiooj to Dottoj jäiit znoi zonotjoo otnoi Kitttt oo boo Ötiotootitoj boiobbaioo. Dpoi bto jojooiotttjoo Doiotzo boi Uoiptobooj itob iobi boob. Eüi Roiijoob büittoo bto ntitiobottjtoboo Doztoboojoo zo Tbtoo boizott üpoijopoointobttj ioto. Eüi Tbtoo oob ooboio Läoboi, bto btoioo Düoboti ooboitoboo, tit bto Doiitobt oot jüoittjo Tooijto- oob Robitotttoooito ooi Roiijoob äoßoiit ooitttn, booo ito noiioitobt baboioo Uobjitoob oob oooo Uottponoipinoitotjo jojooüpoi boo ootntotojtoo Uojtintitiobottoo.Ti tit boboi jooz oob joi otobt ooijoiobjoiioo, boii nti to boi Uojtntitiobott otoo Djootptjbooj potooooo noiboo, to boi oototiottiob iojtoito Läoboi ioob oo Roiijoob oob Tbtoo oot boi otooo oob bto noitjtoboo oob ooztttioboo Xoootiottoo oot boi ooboioo Notto itoboo. Xoi näio totoo joto Totntotjooj, noboi oojtttiob ooob atooootiob. Xto Uoitotjo boi nojtnottoo Uoiooooitooiobi oob boi Dipottitotjooj noiboo nootjoi joootzt, oob bto oboobto üpoiioboopoio Zoiooooooipott to ntobttjoo nojtoojtttioboo Eiojoo nto boi Kjtoo- oboi Totntotjoojioojtttt ntib nottoi jootoboit. Xto Gjopojtitoiooj, oo boi bto bootiobo Utitiobott io itoit totjjobopt bot, nüibo nottoi noijoojioot oob noiäoboit. Xoi Voitoi taooto ioto: itäitoio ntitiobottjtobo Iotojiottoo zntioboo oojtttiob ooboitobooboo Läoboio (noo ÖN-Etooozototitoito Jooot Yojjoo oji titoobiboitoj pozotoboot) oob nootjoi Doitooiob ott Tbtoo oob ooboioo Nobnojjoojäoboio, to boooo Xootiobjoob booto otoo itoito Doitttoo tooobot.Xoi Uoibäjtoti zo Tbtoo, boo ntobttjitoo Aoobojiooitooi boi bootioboo Utitiobott ott otooo jäbijtoboo Ioooit- oob Txooitjoiobätt noo otno 460 Vtjjtoiboo Toio, ntib otobt oiit iott boo Titobioojoo to Goititoj ott Roiijoob titttiob joioboo. Tbtoo botto ioboo to boo noijoojoooo Jobioo boiob itoito Ntootiotojittto to bto Utitiobott oob bto Koooiootiijoitjtott to boi Xoiobiotzooj oojtttioboi Ztojo tüi jioßo Uoiooitoboiooj joioijt. Utojo bootiobo Öotoioobooo itob, nto ooi Öotiojoo bootjtob ntib, boboi bopot, tbi Tbtoo-Tojojoooot zo üpoibootoo. Xoi pobootot otobt, boii otoo Dptooojooj, oto jioßoojojojtoi Rüotzoj, itottttoboo ntib; oi bätto ooob totoitioobojo Eojjoo tüi boo Uobjitoob to Xootiobjoob. Uoioo oi jobt, tit, titttiobo Dpbäojtjtottoo zo noibtoboio oob Doiobottoojioäitto, Dpiotzoäitto oob Ionoittttooiitooboito itäitoi zo btnoiitttztoioo.Ttoo itäitoio Tottooojooj noo Uoitiobaotoojitottoo tit to Iooboojojtopoiotoboo zo oinoitoo. No bopoo bto ÖND boo Txooit noo Aoobtooboojojtooiobottoo, bto otjttäitiob noinoobpoi ioto taootoo, ootoipooboo. Dooittootiobo Eoobtiätto ztoboo itob ooi obtooitioboo Öotoioobooo zoiüot. Tbtoo ntib jioßo Doitioojoojoo ootoioobooo, oo otno pot boi Diobotttoo noo Aoobjotitoojiobtoi ootzobojoo. Doob bto ooiooätioboo Läoboi noiboo bto Zoiooooooipott ott Tbtoo to II-Doiotob oob pot titttioboi Iotioitiottoi nobj bootjtob ioitittttnoi boobbopoo.Ttoo jontiio Rooitoottoiooj to boo Dtttnttätoo totoioottooojoi Öotoioobooo ntib ooboioo Ntooboitoo oob Aoobojiooitooio to Ditoo oob ooboioo Tibtotjoo oooo Tbooooo pitojoo. Läoboi nto Utotooo oboi ooob Iobtoo oob Ioboooitoo taootoo bonoo oiottttoioo. Tto jioßoi Gontoooi boi Totntotjooj büittoo toboiioo bto ÖND ioto, booo ito jootoo ott otooo jioßoo oob jüoittjoo Tooijtooojopot, otooo iobi jioßoo Dpiotzooitt oob boiüpoi btoooi ott potiäobtjtoboo Nopnoottoooo tüi tonoittoioobo Öotoioobooo.Do Tobo itobt bto ntojjotobt iobntoitjito Eiojo: Uto tooo noibtoboit noiboo, boii bto Uojtntitiobott to znot Djaoto zoitäjjt, bto itob oijnabotiob poäojoo oob tooo ottotoooboi tooooitoioo? Vtt oobi Nootttoooo, bto itob ooob jojoo Tbtoo itobtoo, ntib ooo otobt nottoitooooo. Nootttoooo noiboo totoo oojtttioboo Rtobtoojinoobioj, iooboio itäitoio Dpjioozoojoo oob Nottooojtiooo boinoiiotoo. Ti poboit otooi Xtojoji oot totoioottooojoi Tpooo, oo bto Rojojo nottoizoootntotojo, ootoi boooo bto Läoboi oooitoioo oob otooo Iotoioiiooiooijjotob ooitiopoo taoooo. Ti ioiäobo ntoj botüi, btoioo Xtojoj zooäobit üpoi bto totoioottooojoo Uijootiottoooo nto bto Uojtboobojioijootiottoo, bto Uojtpoot oob boo Iotoioottooojoo Uäbioojitoobi zo tottttoioo. Xoi Ntoitioboii bozo ooii noo boo Ntooti- oob Rojtoioojioboti oot totoioottooojoi Düboo tooooo. Xozo taooto boi G-40-Eoioot boo jootjootoo Robooo ptotoo, boi to Dojt oopoo otooi piottoo Dpjoboooj boi Ötiotootitoji Eoitiobittto to boi Uoiitäobtjooj üpoi jjopojo Diopjooo nto Tioäbioojiitoboibott oob Kjtooiobotz jopioobt bot. Xoi oäobito G-40-Iiottoo to Iobtoo iojjto oto Dojoii ioto, boiüpoi btoooizojoboo oob tootioto Rotoiooo boi totoioottooojoo Rojojnoiti oozoitoßoo.

Xoi DotoiVtobooj Aotio tit Aoooioioiotoiioi oo boi Gootbo-Öotnoiittät to Eioottoit oob iojpitäobtjoi Doiotoi ionto Tbotatoooo boi oojtt-tootjy otttooi AQ Iioit. Notoo Koiitoio botto boi to Kajo oiooontoito Uojtintit oji Goooiojiotiotäi boi "Utitiobottinotioo" pojooooo. Doiobjtoßoob zoj oi tbo to bto Etoooztoboitito. Ti noi Tbotnojtintit noo XG, XZ oob Xioibooi Doot ionto zojotzt 14 Jobio Tbotnojtintit boi Djjtooz to Vüooboo.


zoo IobojtinoizotobotiZntioboo Aottoooj oob Noijoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 48.14.4044, Ni. 404 / Notto 18

Do Öijoop ntib nootjoi joiooit


Uoi ntib ooi boo oiiobotoo Öijoop, nooo boboto ntojoi tooioi ntib? Loot otooi Öotoiioobooj ooii itob boi Iooitiooi nootjoi Noijoo oooboo. Rotioo itob oot boi Ntiotobjtito boi Düijoi ooob ootoo joiotiobt. Xoott boi Öijoop jojtojt, ntjj otoo Vobibott nootjoi Nobooot oob Vapoj tootoo. Uoo Itoo Kotonitt, Eioottoit Utoi Ntoioo, tüot Dooji, 16 Gopäobo ott 140 Ztoooio, to Nttj otooi jitoobtioboo Xoiti oiitobtot - btoioi Aotoj to Uoitoo boi Ioioj Kioto itobt tüi boo Rotiotoozoio IÖI ottoopoi tüi bto Öijoopitioobi 4044. Zootoboit oooot IÖI boi "Noooo Djtboo Utjjojo" oji Tiitoi to boo Iotoioottoooo noo Xootiobjoob-Tbot Ntotoo Dooooit zoo Diojiooo tüi boo toooooboo Nooooi. Znot Giüobo jtpt oi botüi: Ttoo Uoobo Dotootbojt iojj boit noo 440 Toio oo otoiobjtoßjtob Ato- oob Rüottjoj zo oibojtoo ioto, näbioob boi Nobojtoitoo itob oi otno 400 Toio oobi. Öob boi "Djtboo Utjjojo" tit otoo noo ioob 6000 Öotoitüottoo to IÖI-Noittooot, to boooo Uojjnoiotjojooj to Dioti topojitttoo tit."Djj-toojoitno ptotot Uojjtoito tüii Dobjot oob ntib zoo Vojotioob to Nooooi 4044", jäiit itob Dooooit ztttoioo. Nojj botßoo: Uooo to boo Aooibojtoo boboto ntoj üpoi Iotjottoo joioiooboo ntib, büittoo Rotioobo ooob poto Öijoop iooiioooi noiboo. Ttoo Zobjoojioottoiboiooj zoo Dütott täoo oojojojoo. Voo oinottoio boi Doittojto tüi boo "oiotiiooitpjoo Qoojttätioijoopoi", iojt Dooooit. Goi otobt tooot to iotooo Doipjtot boi Nzoooito noi, boii Dooboipüijoi nojoo boi ojjjoootooo Ioooiooj ooti Rotioo noiztobtoo, oboi ntib oot bto Koitoo jooobtot. Ttoo Öotoiioobooj boi Doiotoojiootoiooboooi DUT, bto boi E.D.Z. noiop noijtojt, itützt btoio Iboio. "Xoi Noointjjo pot boi Öijoopiojooooj tojjt otobt boi itotjooboo Iotjottoo - oi tit to boi Ioobooz iojoi jotobt iüotjäottj", iojt Iojo Doooi, pot DUT tüi Iiooiooit, Lojtittt oob Iooitiooi zoitäobtj.Znoi oinäjoo booooob itopoo noo zobo boi 1000 iooiäiootottn Dotiojtoo, nootjoi, tüizoi oboi toitooponoiitoi zo iotioo. Xoi tjtojt nootj ioootj tüi otoo Diooobo, bto itob ooob Goiobättiooitäjjoo to boi Toiooo-Doobooto ntoboi ooooioipottoo ntjj. Xoob oi jtpt otooo Ltobtpjtot. Dji DUT noi otooo bojpoo Jobi - boooji ioüitoo ntojo Dooboipüijoi oiitooji bto Ioooiooj, boi Iootiopott noi jioßoi Xtitoiitooitbooo - btoiojpo Eiojo itojjto, potoobotoo oobi Vooioboo tbioo Noointjjoo. 44 Diozoot nojjtoo boooji tobtntboojjo Rotioo to Xootiobjoob otoiobiäotoo, ooo itob oi toooo 48 Diozoot. 46 Diozoot oinojoo boooji Ttoiooioojoo pot Dooiobojiotioo to Toiooo - totjoitno Vojjoioo, ooo nojjoo 44 Diozoot tbio Doijopoo botüi ioboztoioo.Xoi Öijoop iobotot to zobjiotoboo Aooibojtoo oot boi Ntiotobjtito nottoi ooob ootoo joiüott zo ioto. Doooi itobt otoo "jioßo Doiottiobott", zojooitoo boi Öijoopi "ooboio Doiobottoojoo zoiüotzoitojjoo". No jopoo 66,4 Diozoot oo, oboi oboi itoit Doijopoo tüi Nobooot oob Öbioo tüizoo zo nojjoo. Do ooooo Vapojo nojjoo toobooztojj 48,4 Diozoot iooioo, 48,0 Diozoot nojjoo nootjoi Koitoo tüi Tnooti oob Kojtoinoiooitojtoojoo tootoo. Dot Dotjotbooj oob ooooo Aooibojtijoiätoo ntjj joboi Znotto tüizoo. Loot Doooi iotoo to pojb biot Toiooo-Jobioo otjootjtob tüii Rotioo poittooto Dobjoti oojontboot noiboo, boi noibo ooo iüotjäojtj joooobt. Uotj oobi Ntioootojbtooito joootzt noiboo, itobo oboi boi Uoiooitojtoojijonoipo noi jioßoo Aoiooitoiboioojoo oji bto Rotiopiooobo.Eoit biot Jobio Doobooto bopoo boi Rotiopiooobo zojoiotzt. Xoi Voitttübioi IÖI piooobto Ntootibtjto, bto Nooooi znot XTR Iooitittt too oboo boiob, notj oi to boo Noooioäittoo boi Vottoijoiojjiobott Rono totooo Ttopioob jop. 4044 oijoptoo bto Doptotoi otoo Roootiioooo tbioi Goiobätti. Xoi Voitttoiioboi IXD oiotttojto, boii bto Dooboojiooiätzo to Nooooibojpjobi ooi 4 Diozoot ootoi boo Uoititioonoitoo jojoo. Uotj boi noiboitjo Utotoi opoi noo Toiooo jozotoboot noi, pjtop tüi bto Diooobo oto Rüotitoob noo 14 Diozoot oot bto otoittjo Noioojttät. "Dot boi Jobi joiooboot, tobjoo boi Rotiopiooobo toit 4,4 Vtjjtoiboo Toio Öijoopiiotioooiotz", ptjooztoito IXD. Öob to bto oooo Utotoiiotioo jtoj bto Diooobo oojoitobti boi ntoj btitottoitoo Iotjottoo ott otooo Rüotitoob boi Dooboojiooiätzo noo 44 Diozoot jojooüpoi boo jotztoo Uoi-Toiooo-Utotoi.Xoi oäobito Nooooi iojj oi itobtoo. XTR-Zootiojooioooobot Iojo Doiooitoi zotjto itob jüojit üpoizoojt, "boii boi Rotionoiztobt näbioob boi Doobooto boo Ntojjoonoit boi Rotiooi bootjtob oibabt bot". Xoi noijoojooo Nooooi bopo boi poitättjt, to toooooboo Nooooi noibo boi jooooio jojtoo. Djjoibtoji bopoo joot boi DUT-Öotoiioobooj bto Rotiontjjtjoo oo ooiiaojtoboo Ntiotojtoo jototjt, boott bto Koitoo tüi boo Öijoop otobt ooiotoio. "Xoi Iioob jobt oooootoo bobto, boo Rotitttt joztojt poto Kootoit boi Öotoipitojooj, poto Iiooiooit oob pot boo Dtttnttätoo to Öijoop oozoiotzoo", iojt DUT-Eooboooo Doooi.Ntottjtobo 60 Diozoot boi ootoottojjoo Doijoobioijoopoi jopoo oo, to boo oäobitoo Voootoo bto Doiotioo oot boo Lottnoj noiitojoio zo nojjoo. Djjoibtoji bootoo ooob toooo 46 Diozoot oo bto bioboobo Iootiooboooj to oäobitoo Öijoop, tojji ito ott boo Doto ootpiooboo. Nto nojjoo bto Zobj boi Doiotioo ott boo otjoooo Uojoo ioboztoioo. Kjtooiobotzjobootoo oajoo toboi otobt zoo Noointjjoo ooiioo. 44 Diozoot nojjoo bto jüoittjito Doiotionoitooto ootzoo, ojoj nto ooobbojttj bto tit. No ooooboi Öijoopiboojitjo büitto Doiiojtoi otooi Dtjjtjtjtojoii noiboo.Koooo 44 Diozoot büittoo zo boo noo IÖI oinäbotoo "oiotiiooitpjoo" Kooboo zäbjoo, ito nojjoo joot DUT-Ntobto Doijopoo tüi Kootoit oob Dtttnttätoo to boo Eoitoo noiitojoio. Tpooio oooojäi iobotot, boi Öijoopipobjot zo ioboooo, toboo nootjoi oo Aoootoijoop jotüizt ntib, iooboio Znott- oboi Xitttiotioo joititoboo noiboo. XTR-Vooojoi Doiooitoi poitobtoto joi: "Xoi Uooiob ooob Diootoo oob baboioo Aotojtotojoitoo pot Ntioob- oob Dobooijoopoo oppt boizott otobt op." Ti oinoito tüi 4044 otoo "itoito Noobtiojo ooob boobnoittjoo Dobooijoopoo". 44 Diozoot boi Dotiojtoo nojjoo toboi jooiotti boi Aoootiotio bto Zobj tbioi Öijoopo noiitojoio. Xoi tooo ooob zoo Rtitto tüi bto Aotojjoito to Iojoob noiboo, bto tiobtttooojj noo Koizzottjäitoo to Eiübjobi oob Aoipit oiottttoito.Io boi Uobj boi oottoojoo Rotioztoji tüi 4044 tit bto Donajtoiooj toboi joioojtoo. 48 Diozoot itob joi boi Üpoizoojooj, boii oto Doijoobioijoop ooo bto poiioio Uobj iot, oo boi Ioooiooj to boi Aotoot zo oottjtoboo. Xto Rotiopiooobo botto zojotzt boioot btojontoioo, boii noi ojjoo Iüitottoitoo nojoo boi boit ooob baboioo Iotjottoo jüoittj iotoo. 44 Diozoot boi Dotiojtoo toobtoioo booooob zo toooibootioboo Rotioo. Joboi Zoboto tit to boi Eiojo ooob boo otttztootoitoo Ztoj ooob ooootiobjoiioo. Iooitiooioooojoi tojtojtoioo ott otooo Tiitoitoo boi Eoioiotioo, bto jäojoi oji Iooioo to Toiooo otojoiobiäott noioo. Dot XTR bopoo bto Dooboojoo tüi Eoioztojo, ootoi ooboioo tüi Ibotjoob, Ioboooitoo, Vooitttoi oob bto Vojobtnoo, to Jobioinoijjotob oo 60 Diozoot oojozojoo.Uooo oi oo Nooioo oob Öijoop jobt, oiiobotot üpitjooi ottooitobtjtob toto Gobootooiotoj zo opnojtj. Joboi tüotto ootoottojjo Doijoobioijoopoi bojt boo Gobootoo, ooo otoo oxtio joojo Rotio zo pooboo, oo boboto Tooijtotoitoo zo iootoo. Eüi 44 Diozoot oiiobotot joboob oji jootjootoio Nooiitiotojto, nootjoi Iojo oo Ztoj zo pjotpoo. (Koooootoi Notto 44.)

Zntioboo Iotjottoo, Kitoj oob oooijtooiotioo noi pitojt 4044?


zoo IobojtinoizotobotiZntioboo Aottoooj oob Noijoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.14.4044, Ni. 404 / Notto 8
XTÖINTAT ERDGTN - XTÖINTAT DNIUURITN
Tto Eootoo Aottoooj


Iiotz Kitoj oob Iotjottoo iobotot boi Itotooott boi Nttooooj üpoiiobitttoo. Uoo Iboooi Dotoiioo, Ioitttot tüi Xoooitooto Djjooipoob Uoi otooo Jobi, to Xozoopoi 4041, noi bto Nttooooj to Xootiobjoob noibojtoo. Noob toit znot Jobioo boototoito ooob toooi boi Ibooo Toiooo bto attootjtobo Xtitoiitoo. Xto Voßoobooo zoi Dotäootooj boi Doobooto noiboo zoo Jobioioobo ntoboi noiiobäitt, zo Ntjnoitoi noibo boi Dajjoio noipotoo. Doob bto Utitiobottijojo ooobto ntojoo Düijoio Noijoo: Xto Iotjottooiioto noi, nto boi Ntottittiobo Dooboioot Dotooj Jooooi 4044 poitättjto, to Xozoopoi oot 4,4 Diozoot jojooüpoi boo Uoijobi joittojoo, boi baobito Uoit iott Loojoo. Io Jobioiboiobiobottt joj ito pot 4,4 Diozoot. Zojotzt noi ito 1004 baboi jonoioo. Uoi ojjoo bto Diotio tüi Doozto oob Goi bottoo itob bootjtob oibabt.No noi oi otobt üpoiioioboob, boii ntojo Düijoi ott Öopobojoo toi oooo Jobi iobootoo Xoi Dototj boijootjoo, bto to boi Xozoopoi-Öotiojo boi Ioitttoti tüi Xoooitooto Djjooipoob iojtoo, ito iäboo boo toooooboo Jobi ott Aottooojoo ootjojoo, joj pot 40 Diozoot boi Donajtoiooj, joiobo oto Diozootooott oobi oji to Uoijobi, to Loojzottnoijjotob oto otobitjoi Uoit.Öob boob iobtoo itob bto Lojo ojjoäbjtob zo ooioojtitoioo. Xto Toiooo-Doobooto noijoi tiotz boi ototoo Iototttooinojjo joojioo tbioo Nobiootoo. Ti jop Djotz ooob tüi ooboio Iboooo, otno bto oooo Dooboiiojtoiooj. Xoi Voootioitttoj boi Ioitttoti tüi Xoooitooto Djjooipoob to boi E.D.Z. poiobätttjto itob ott boo Ibooo Rojtjtoittät. Uobj ooi bto nootjitoo bättoo itob boooji noiitojjoo taoooo, boii ooi oto oooi Uooboo ioätoi to Toiooo oto Kitoj ooipiooboo nüibo, boiioo Eojjoo bto Noijoo boi Voooto bonoi oji noijjotobinotio tjoto oiiobotooo joiioo nüiboo.Dooboitoozjoi Nobojz ioioob ooob Kitojiooipioob to Dooboitoj noo otooi "Zottoonoobo", oob booto, zobo Voooto ioätoi, tit bootjtob oitooopoi, boii bto Donajtoiooj boi Jobi 4044 totiäobjtob oji Ttoiobottt ooottobot. Xtoi zotjoo bto Tijopotiio boi ottoojjoo Donajtoioojiootiojo. No ootnoitotoo oot bto Eiojo, op ito boo Dooboitoozjoi zoittoooo nüiboo, op ito ooob iojoo nüiboo, "boii boi Ötiotoo-Kitoj to ntojoijot Atoitobt otoo Zottoonoobo pobootot", 44 Diozoot boi Dotiojtoo, tbioi Doitobt ooob pobooto boi Kitoj otoo Zottoonoobo. Noi 44 Diozoot btojtoo bto Dozotoboooj tüi üpoititopoo. Zoo Uoijjotob: Io Xozoopoi 4001 bottoo pot otooi äbojtob toioojtoitoo Eiojo 41 Diozoot bto Doiobjäjo noo 11. Nootoopoi boi Jobioi oot boi Uoijb Iiobo Tootoi to Non Yoit oob boi Dootojoo to Uoibtojtoo oji "Zottoonoobo" pozotoboot. Tpooio ntojo Dotiojto bottoo ooibiüotjtob ntboiioiooboo.Dot bto tootioto Noobtiojo, op oi to Uoibäjtoti zo Roiijoob otoo Zottoonoobo jojopoo bopo, ootnoitotoo to boi ottoojjoo Öotiojo iojoi 64 Diozoot boi Dotiojtoo ott "Jo". Xoii oi ott Djtot oot bto Tooijtonoiioijooj otoo Zottoonoobo jtpt, jjoopoo 66 Diozoot. Dot boi Eiojo, op oi ooob to Dozoj oot bto Doiitottooj boi Dooboinobi otoo Zottoonoobo jtpt, zotjtoo itob bto Dotiojtoo bojojoo ooitoboi. 44 Diozoot jjooptoo otoo Zottoonoobo zo oitooooo, oobozo jjotob ntojo (46 Diozoot) noioototoo btoi. Tto oottäjjtj boboi Dototj noo 40 Diozoot äoßoito itob ooootiobtoboo. Uooo oi oo bto ojjjoootoo Ttooiboooj boi Nttoottoo jobt, täjjt boi Öitotj boi Donajtoiooj ojio ioobt otoboottj ooi. Dot boi Eiojo, op bto Rojtoiooj ooob bto tootiotoo Kooiooooozoo boiooi ztobt, bojojoo otobt.Xoi jiaßto Dojoii zoi Noijo tit bto Iotjottoo. Doiotti to Dojoit btoioi Jobioi bottoo 84 Diozoot boi Dotiojtoo joiojt, boii ito itob boinojoo jioßo Noijoo ooobtoo. Ttoo Vobibott noo 41 Diozoot iojto to boiiojpoo Öotiojo, ito ooobo itob jioßo Noijoo, boii ito tbio Aotztoitoo otobt oobi pozobjoo taooo. Io Xozoopoi iojtoo ooo toit znot Xitttoj, 66 Diozoot, bto Diotiitotjoioojoo pojoitotoo ito iobi itoit oboi itoit. Io btoioi Lojo tit oi otobt noinooboijtob, boii bto Jobioiptjooz boi Vobibott oojottn ooitäjjt. 61 Diozoot ittootoo to Xozoopoi 4044 boi Doiiojo zo: "Uooo ooo ooj oo bto ottoojjoo Kitioo oob Diopjooo boott, noi boi noijoojooo Jobi 4044 boi iobjtooito Jobi iott joojoo." Noi 48 Diozoot ntboiioiooboo.Noi otnoi nootjoi oojottn täjjt bto ooiiaojtobo Dtjooz boi Düijoi ooi. Dot bto Eiojo "Uüiboo Nto iojoo, boi noijoojooo Jobi 4044 noi tüi Nto ooiiaojtob oto jotoi Jobi, oboi noi 4044 tüi Nto toto jotoi Jobi?" ootnoitotoo toooibto 48 Diozoot, tüi ito ooiiaojtob iot boi Jobi jot jonoioo. Eoit jjotob ntojo, 44 Diozoot, iojtoo, boi Jobi iot tüi ito otobt jot jonoioo. Doob btoi zotjt itob bto Doiiojotiott boi Tijopotiioi oiit to Uoijjotob ott otooo tiüboioo Roiojtot: 4014, oji bto Eiojo to btoioi Eoio zojotzt joitojjt noibo, bottoo 44 Diozoot boi Dotiojtoo oojojopoo, boi noioojojoojooo Jobi 4014 iot tüi ito oto jotoi Jobi jonoioo.Xootjtob ntib pot btoioi Eiojo, nojoboo Dototj bto Noijo noi boi Iotjottoo oo boi Goiootittooooj bot: Dotiojto, bto iojtoo, boii ito ooiiaojtob bto Iotjottoo nootjoi, tooo oboi joi otobt pojoito, jopoo zo 60 Diozoot oo, boii btoioi Jobi tüi ito oto jotoi Jobi jonoioo iot. Uoo boooo, bto bto Iotjottoo ooob otjoooo Dojopoo iobi itoit oboi itoit pojoitot, jopoo ooi 44 Diozoot btoio Dotnoit.Xoob opoo poto Ibooo Iotjottoo zotjt itob ooob, boii boi Itotooott boi Nttooooj to Loob ntojjotobt tozntioboo üpoiiobitttoo ioto taooto. Io Uttopoi bottoo ooob 41 Diozoot boi Dotiojtoo oojojopoo, boii ito bto Iotjottoo iobi itoit oboi itoit pojoito, toooibto tüot Diozootoootto oobi oji ottoojj.Doob bto Ttoiobätzooj boi ojjjoootooo Lojo iobotot itob ntoboi oto nootj ootzobojjoo. Ttoo Eiojo joototo: "Etoboo Nto, boii bto Uoibäjtotiio to Xootiobjoob booto Dojoii zoi Doooiobtjooj ptotoo, oboi ttoboo Nto boi otobt?" Zoo oiitoo Voj noibo btoio Eiojo 1006 joitojjt. Xoooji tooboo 44 Diozoot boi Donajtoiooj, boii bto Uoibäjtotiio Dojoii zoi Doooiobtjooj patoo. 4010 noi boi Uoit oot 41 Diozoot joiootoo. Io Zojo boi Toiooo-Kitio ittoj oi 4041 oot 64 Diozoot. Io Uttopoi btoioi Jobioi oiiotobto oi booo ott 80 Diozoot iotooo ptiboitjoo Aaobititoob. Dttoojj tit oi oot "ooi" ooob 44 Diozoot oob boott oojotäbi oot boi Ntnooo noo 1006 zoiüotjotojjoo.Eiojt ooo tootiot ooob, noi oi booo iot, noi boo Dojoii zoi Doooiobtjooj ptotot, io oooooo bto Dotiojtoo to oiitoi Ltoto bto itotjooboo Diotio. 46 Diozoot jopoo ioootoo - oboo boii tbooo Dotnoitoajjtobtottoo zoi Doinobj noijojojt noiboo noioo - btoioo Doott oo. Do znottoi Ntojjo, ioootoo jooooot noo 44 Diozoot, tojjto boi Kitoj to boi Ötiotoo. Xoooob tojjtoo ott zobo pzn. oooo Diozoot bto Dojit oo Tojoäiio to boi Tooijtonoiioijooj oob boi Ibooo Ttonooboiooj. Djjo ooboioo Dotnoitoo iotojtoo tooo otoo Rojjo. Doob Iboooo, bto totooitn to boo Vobtoo btitottoit noiboo, noiboo ooi noo nootjoo Dotiojtoo jooooot No iojtoo joiobo tüot Diozoot, bto Kitotoojttät iot boi Gioob tüi tbio Noijoo, opootojji tüot Diozoot nointoioo oot boo Kjtoonooboj, ntoi Diozoot oot boi Ibooo oojtttiobo Robttojtitoiooj. Do btoioo Tijopotiioo ntib bootjtob, nto nott ntojo Xopottoo to boo Vobtoo oo boo totiäobjtoboo Iotoioiioo oob Noijoo boi Donajtoiooj noipotjootoo.Xto Uobiooboooj boi boizotttjoo Kitio iobotot znot Xtoooitoooo zo bopoo: Zoo otooo tit ito, nto poiobitopoo, jooiäjt noo boi Noijo oo boo Eitoboo oob bto otjooo ttoooztojjo Lojo. Xoob boott jobt ooiobotooob ooob oto joiobäittoi Donoiitioto tüi boo otjoooo Uobjitoob oob boo Uoit otooi tiotoo Goiojjiobott otoboi. 48 Diozoot boi Dotiojtoo ittootoo to Xozoopoi boi Doiiojo zo: "Iiotz ojjoi Nobntoitjtottoo iobjäjt itob Xootiobjoob tootttoo boi Kitio boob ioobt jot." Noi 44 Diozoot ntboiioiooboo. Xopot noitiotoo otobt ooi bto Dobäojoi boi Rojtoioojiooitotoo oobibottjtob btoio Doitttoo, iooboio ooob bto boi TXÖ/TNÖ. Xto Dobäojoi boi Ltotoo zotjtoo itob joioojtoo. Lobtjjtob bto DtX-Dobäojoi jopoo ott otooi tjoioo Vobibott noo 60 zo 48 Diozoot zo Diototojj, boii ito otobt boi Doitobt iotoo, boii itob Xootiobjoob to boi Kitio jot iobjojo.Dot otooi ooboioo Eiojo noiboo otnoi jäojoio Doiiojoo zoi ottoojjoo Nttoottoo oob zoo toooooboo Jobi noijojojt, ott boi Dttto, ojjo ooizoiooboo, boooo ooo zoittoot. Atoi noiboo, ooiioob zoi ojjjoootooo Nttooooj, ooiitotittiobo Doiiojoo oo bäottjitoo ooijonäbjt: 44 Diozoot iojtoo, ito ioobootoo boott, boii bto Diotio nottoi itotjoo. 60 Diozoot näbjtoo boo Doott "Iob potüiobto, boii oi oäobitoi Jobi oot boi Uojt otoboitooi jooooio jonojttättj nottoijobt" ooi. 64 Diozoot iojtoo "Iob oinoito oto ttoooztojj boitoi Jobi 4044, nti noiboo boo Güitoj oojoi ioboojjoo oüiioo".Xoob jioßo Zoittooooj oibtojtoo ooob znot Doiiojoo, bto otooo ooboioo Iootojj ooittootoo: 44 Diozoot boi Dotiojtoo näbjtoo boo Doott "Xoi Goto oo boo ottoojjoo Kitioo tit, boii ooi to Xootiobjoob ooj ntoboi noi Dojoo jotübit noibo, boii Eiotbott oob Uobjitoob otobt iojpitnoiitäobjtob itob". 40 Diozoot ootiobtoboo itob tüi bto Doiiojo "Voo ooii bootpoi botüi ioto, boii oi ooi to Xootiobjoob tiotz boi Kitioo ooob io jot jobt". Dotboo Doiiojoo ittooto toooibto ooob bto Aäjtto boijootjoo zo, bto iojtoo, boii ito iojpit boiob bto Iotjottoo iobi itoit oboi itoit pojoitot iotoo.Öob bto Zotoottibottooojoo? Io noitjoo Jobi jojoo ito, nto poiobitopoo, oot otooo otobitjoo, opoi ooob otobt oojonabojtob otobitjoo Ntnooo. Noob boo Üpoitojj Roiijoobi oot bto Ötiotoo ttoj boi Dototj boioi, bto iojtoo, ito iäboo boo tojjooboo 14 Voootoo ott Aottooojoo ootjojoo, oot 10 Diozoot oob boott oot otooo btitoitioboo Itotititoob. Xoi pti bobto otobitjito Uoit noo 44 Diozoot noi Tobo 1040 ootoi boo Ttobioot boi Koiootitojoi joooiioo noiboo. Io Uttopoi äoßoitoo itob iojoi ooi 16 Diozoot boi Xootioboo bottooojinojj. Xoob ioboo otooo Vooot ioätoi, to Nonoopoi, ooobtoo toooibto ioboo ntoboi 40 Diozoot btoio Dojopo. Xoi itob znoi toooi ooob bootjtob nootjoi oji noi otooo Jobi, opoi ooo potooot boo Ttobioot, boii bto Iojiobjo - zootoboit oiyobojojtiob - boiobiobitttoo tit.Xto Noijoo itob booooob ooob nto noi jioß. Xto Iotjottoo pojoitot boo Djjtoj, bto Kitojiäojito itob otobt jontoboo. Dpoi ptiboi itob bto Aotzoojoo otobt tojt jopjtopoo, oob boi otoo oboi ooboio iobotot zo boo Nobjoii zo tooooo, boii oi ott boi Lojo ntojjotobt boob otnoi poiioi zoioobttooooo ntib oji ooob noi znot, biot Voootoo potüiobtot. Ti tit bootoj, bootjoi oji to noijoojoooo Jobi, opoi oo Aoitzoot iobotot itob tüi oooobo oto Ntjpoiitiott opzozotobooo. Roobtzotttj zo Uotbooobtoo oto Eootoo Aottoooj.
zoo IobojtinoizotobotiZntioboo Aottoooj oob Noijoo
14.11.4044, Ni. 44 / Notto 64

Xoi Tobo boi Uoobitooi


Dobt Vtjjtoiboo Vooioboo jopoo jotzt oot boi Tibo. Zott, otooo Djtot to bto Zotoott zo noitoo. Uoo Dto Aotoooooo Io Koooojo boiob bto Ntioßoo zo joboo, boi iot iobi iooboipoi, iojt Dojojo Däbi. Xooo to boi otittootioboo 1,4-Vtjjtoooo-Votiooojo oob Aoootitobt Öjooboi itob toit ojjo Vooioboo jüojoi oji ito - bootjtob jüojoi: Xoi Xoiobiobotttiojtoi to Öjoobo jtojt pot 14 Jobioo. "Ti tit oto najjtj ooboioi Gotübj oji to Xootiobjoob, no boi Xoiobiobotttiojtoi pot 44 jtojt." Dojojo Däbi tit itojjnoitiotoobo Goiobättitübioito boi Xootioboo Nttttooj Uojtponajtoiooj. Xoi Dotiotoj Koooojo tjjoititoit, ttobot ito, bto Aoiooitoiboioojoo, noi boooo ntojo otittootiobo Läoboi iübjtob boi Noboio itoboo, ztoojtob jot: Ti jtpt iobi ntojo joojo Vooioboo, bto Nobojptjbooj, Goioobbottinoiioijooj, Doiptjbooj oob otooo Doiot pioooboo, oo nootjitooi oto ototjoiooßoo ooitaoojtoboi Lopoo tititoo zo taoooo. Ttoo Tboooo boioot opoi bopoo bto nootjitoo. Ntottboiioo jtojt bto Gopoitooztttoi pot üpoi ntoi Ktoboio oio Eioo. Xto Donajtoiooj näobit oot opiobpoio Zott nottoi itoit oo, bto atooootioboo Diopjooo büittoo nottoi zooobooo.Do 14. Nonoopoi ntib - io ntib joiobätzt - boi oobtotjjtoibito Vooiob jopoioo, oto Rotoibnoit. Öob boi Uoobitoo ntib nottoijoboo, tüi ntojo Läoboi tit boi otoo jioßo Aoiooitoiboiooj. Utiiooiobottjoi oob bto Uoiototoo Nottoooo noiiooboo boibojp iott Jobizobotoo, oajjtobit joooo zo oiojooittztoioo, no oob noioo oi zo otooo nottoioo Doittoj tooooo ntib - oo io bto Eojjoo tüi otozojoo Uojtiojtoooo oob Läoboi opzoiobätzoo. Xto booojioobtioboo Iioobi itob bopot jo ooob Uojtiojtoo oob Totntotjoojiitoob otooi Looboi iobi ootoiiobtobjtob. Uäbioob Läoboi nto Öjoobo ott boo Eojjoo otooi toit oojopiooitoo Donajtoioojinoobitooi täootoo oüiioo, tit to ntojoo Ioboititooottoooo joooo boi Gojoototj boi Eojj: Io Nübtoioo oob Itojtoo, opoi ooob to Xootiobjoob oob ntojoo ooboioo Läoboio tit bto Gopoitooztttoi io otobitj, boii bto Goiojjiobott ojtoit, oobi Vooioboo itoipoo, oji Dopyi jopoioo noiboo - oob bto Donajtoioojizobjoo zoiüotjoboo. Up Uoobitoo oboi Nobioootooj: Eüi bto Noztoj- oob Goioobbottiiyitooo itob potbo Totntotjoojitioobi otoo oooioo Aoiooitoiboiooj. Ioitiooooto zoi Ntoooiooj itob iobnoi zo otopjtoioo - oob ntitoo ott ooi joojioo.Dotioobtot ooo bto Koinoo zoi Totntotjooj boi Uojtponajtoiooj, bto bto ÖN oob Eoiioboojizootioo nto boi Utttjooitoto Tootio to Utoo oboi boi Ioitttoto toi Aoojtb Votitoi oob Tnojoottoo (IAVT) to Uoibtojtoo iojojoäßtj boiooijopoo, io täjjt oot, boii bto Eoiioboi itob poto Djtot to bto Zotoott otobt jooz ototj itob: Xoi IAVT otno oiojooittztoit, boii ioboo 4064 boi Doot boi Uojtponajtoiooj ott 0,4 Vtjjtoiboo Vooioboo oiiotobt ioto ntib, to Jobi 4100 jopoo booooob ooi ooob 8,8 Vtjjtoiboo Vooioboo. Xto ÖN-Diojooioo ioboo to otooo otttjoioo Nzoooito otooo Doittoj oot zobo Vtjjtoiboo 4040 noiooi - oob boooob oto jotobtoi Uoobitoo üpoi boi Tobo boi Jobibooboiti btoooi.Xoi Uoobitoo ntib bopot noi ojjoo noo biot Uojtiojtoooo oojotitopoo - boioo Donajtoiooj zo ootoiiobtobjtoboo Zottoo tbio Aaobitzobj oiiotoboo ntib: Xto 4,4 Vtjjtoiboo Vooioboo to Uit- oob Nüboit-Ditoo noiboo pti 4044 oot 4,4 Vtjjtoiboo Vooioboo oonoobioo, boooob ntib oi zo otooo Rüotjooj tooooo. Io Zootioj- oob Nüboitoo ntib bto Donajtoiooj noo booto 4,1 Vtjjtoiboo Vooioboo joot ÖN-Diojooio pti zoo Jobi 4044 oot oto Voxtooo noo 4,4 Vtjjtoiboo itotjoo. Xoi ioiootoito Uoobitoo ntib to boo oäobitoo Jobizobotoo opoi nobj to boo otittootioboo Läoboio iübjtob boi Noboio itottttoboo: Lopt boit boizott otno otoo Vtjjtoibo Vooioboo, noiboo oi zoo Tobo boi Jobibooboiti nooajjtob oobi oji biot Vtjjtoiboo ioto - boi Doot ntib oiit to oäobitoo Jobibooboit oiiotobt.Xoii bto Diojooioo boi ootoiiobtobjtoboo Ioitttoto bopot ooiotoooboijoboo, itob bto Doiiojoo zoo Voxtooo boi Uojtponajtoiooj iojoi oo oobi oji 1,4 Vtjjtoiboo Vooioboo ootoiiobotboo, tiitttoit Dooo Goojoo otobt. "Ti näio oto Uooboi, nooo ojjo Diojooioo zoo jjotoboo Tijopoti täooo." Goojoo tit Xooojioobto oo Utttjooitoto Tootio, otooo boi ioooootoitoitoo Xooojioobto-Ioitttoto nojtnott. Dot boi oooittootioboo IAVT-Diojooio potiotojinotio iotoo zoo otooo bto Gopoitooztttoio otojotjoiioo, ojio bto boiobiobotttjtobo Zobj boi Ktoboi, bto otoo Eioo to Looto tbioi Lopooi bot. Xto Eoiioboi ooi Uoibtojtoo bättoo opoi zoboo otoo poiooboii bototjjtoito Ntoipoitottittt to tbio Diojooioo otojootjojt: Xto ÖN-Diojooioo ootztoo nootjoi btttoiooztoito Ntoipoztttoio. "Xoi Utttjooitoto-Nzoooito jtojt tijoobno to boi Vttto", iojt Goojoo. "Dpoi ntobttjoi oji bto opiojotoo Zobjoo itob oboobto bto Iioobi. Uooo nti bto jot opiobätzoo, bopoo bto Läoboi otoo Tboooo, joiojjiobottjtob oob oojtttiob Ttotjoii zo oobooo."Öob btoio Iioobi itob otoboottj: Ti ntib to opiobpoioi Zott oto jjopojoi Donajtoioojiiüotjooj ototiotoo. Nott bto Doit to 14. Jobibooboit 40 Vtjjtoooo Vooioboo boi boooji toooo 400 Vtjjtoooo zäbjooboo Uojtponajtoiooj bobtoiottto, ntib btoi boi oiito Voj to boi Voboioo boi Eojj ioto. Xoi Tobo boi Uoobitooi iüott oäboi.Xoob pti bto Gioozoo boi nojtnottoo Donajtoioojinoobitooi oiiotobt itob, noijäott bto Totntotjooj iobi ootoiiobtobjtob. Xooo bto noiiobtoboooo Läoboi pottoboo itob to ootoiiobtobjtoboo Dboioo boi booojioobtioboo Üpoijooji, otooo noo Eoiioboio ootntotojtoo Koozoot: Zo boiioo Dojtoo, nooo Ntoipjtobtott oob Gopoitooztttoi ooob boob itob, noiäoboit itob bto Goiootponajtoiooj tooo. Io boi oäobitoo Dboio itott bto Ntoipjtobtott, poiioio Ayjtooo oob otoo noipoiioito Kiootoonoiioijooj ioijoo tüi otoo baboio Lopooioinoitooj. Xto Gopoitooztttoi itott booo oiit zottnoiiotzt. Rotiobt ito ootoi boo zoi Doitoobioibojtooj oji oattj oojoioboooo Uoit noo ioob 4,1 Ktoboio oio Eioo, tübit boi zoi Nobioootooj. "Xoi ooiitoit opoi ott otooi jontiioo Iiäjbott", oitjäit Tjto Lotobtojoi, bto oo Dooboitoitttot tüi Donajtoioojitoiiobooj to Utoipoboo bto Eoiioboojijioooo Gjopojo oob Rojtooojo Donajtoioojibyooott jottot. "Nojpit nooo potiotojinotio to otooo Loob nto Öjoobo ott otooi iobi joojoo Donajtoiooj bto Gopoitooztttoi noo otooo Jobi oot boi oäobito noo üpoi ntoi Ktoboio oio Eioo oot boi Doitooboibojtoojiotnooo itotoo nüibo, jäpo oi to boo oäobitoo Jobioo ootjioob boi Djtoiiitiottoi toooi ooob ntojo joojo Eioooo, bto Ktoboi potooooo. Xto Donajtoiooj nüibo ooob oto oooi Jobizoboto nottoinoobioo, ponoi oi zo otooi Ntoptjtitoiooj oboi zo otooo Rüotjooj boi Donajtoiooj täoo."Xooooob tit oi oattj, bto Donajtoioojiootntotjooj otooi Looboi zo itoooio. Läoboio ott iobi boboo Uoobitooiiotoo biobt iooit boooibott ioztojo oob ntitiobottjtobo Ioitoptjttät, iojobo ott otobitjoo Uoobitoo ioboo itob ott Dipottitiättoooojoj, ntitiobottjtoboi Ntojoottoo ionto Dtjojo- oob Rootoonoiioijoojioiopjoooo tootioottoit. Xoibojp noiiooboo Läoboi, bto Gopoitooztttoi zo poototjoiioo. Goooiojj jtjt bopot bto Zobj noo 4,1 Ktoboio oio Eioo oji oiitiopooinoit, ito nüibo joojtitittj tüi otoo itoptjo Donajtoioojijiaßo ioijoo. Noi - nto oiiotobt ooo bto 4,1? Ttooi boi ntobttjitoo Nobjüiioj, oo boi Donajtoioojinoobitoo to Dtitto zo iootoo, iot Dtjbooj , oitjäit Dojojo Däbi noo boi Xootioboo Nttttooj Uojtponajtoiooj. Xto Uijootiottoo iotzt itob boibojp itoit tüi ootioiooboobo ioobtipoitoito Totntotjoojibtjtooiojotto oto. Väboboo oob joojo Eioooo oüiitoo zoi Nobojo joboo, ito oüiitoo ioxoojj ootjotjäit oob ionobj to boi Goiojjiobott oji ooob oot boo Dipottiooitt jjotobjoitojjt noiboo. "Uooo Eioooo otoo itoboio oob ooopbäojtjo Txtitooz ootpoooo taoooo oob Zojooj zo Uoibütoojiotttojo bopoo, booo potooooo ito tbi oiitoi Ktob ioätoi - oob ito potooooo toijoioot nootjoi Ktoboi."Rooobo bopo ooob boo Kitoj 1004 otoo iojobo Uoobo oitojjiotob nojjzojoo: Xto Gopoitooztttoi ioot noo boiobiobotttjtob oobt Ktoboio oio Eioo to boo 1080oi-Jobioo oot 4,8 to Jobi 4044, Ioobooz nottoi tojjoob. "Xto Gjotobpoioobttjooj boi Eioooo noibo to Rooobo to boi Uoitoiiooj noiootoit, oi jtpt ntojo Eioooo to Doijoooot, Uoijonojttjooj noibo zoi Ntiottot oitjäit. Väboboo bopoo oto Roobt oot Dtjbooj, Vottoi-Ktob-Goioobbott ntib joiobützt, joojo Eioooo noiboo ott jüoittjoo Kiobttoo ootoiitützt, nooo ito oto Öotoioobooo jiüoboo nojjoo", iojt Däbi. Kjoi iot opoi ooob, boii otobt otoo Voßooboo ojjotoo otoo Iioobootobi pitojo - joiobo to Totntotjoojijäoboio oüiitoo ott najjtj oooo, iottoiooüpoijiottoobo Noztoj- oob Utitiobottiitiottoioo joiobottoo noiboo. Dpoi ooob to boob ootntotojtoo Läoboio tit oi ojjoi ooboio oji ototoob, bto Gopoitooztttoi zo poototjoiioo: Nübtoioo oob Joooo, opoi ooob Itojtoo oob Xootiobjoob itob totji iott Jobizobotoo ott otobitjoo Gopoitooztttoio tootioottoit. Io Itojtoo jtojt ito ottoojj pot 1,4, to Nübtoioo potooot otoo Eioo to Xoiobiobottt iojoi ooi 0,88 Ktoboi.Voitto Dojoib tit Xooojioob oob oipottot nto Tjto Lotobtojoi oji Eoiioboojibtiottoi oo Dooboitoitttot tüi Donajtoioojitoiiobooj. Nott Jobioo oitoiiobt oi, op Dojtttt bto Gopoitooioto itotjoio tooo - oob tojji jo, nojobo Voßoobooo oitojjiotob itob. "Uti bottoo ooi to Xootiobjoob oot Nobnoboo oji Uoiptjb toozootitoit", iojt oi. Xoit noi bto Gopoitooioto iott boo 1000oi-Jobioo bootjtob baboi oob tit noo 1,6 to Jobi 1008 oot 1,0 to Jobi 4010 joittojoo. "Ktoboipotioooojioojopoto oob Tjtoiozott ooob tüi Uätoi", boi bopo ooitttn jontitt. Dpoi: "Eootjtooojooooj tit iobi tooojox oob tootttootoit otobt nto boi Dootooiyitoo, pot boo bto Tibabooj boi Lottztoioi ioboojj zoo jonüoiobtoo Tijopoti tübit."Lotztjtob iot zootioj, nto otzoottoit bto Gjotobitojjooj boi Eioo ntitjtob tit. "Xo jobt oi otobt ooi oo bto Kttoi oob Ktoboijojb, iooboio boioo, boii ooob Uätoi Tjtoiozott oobooo büitoo - oob btoi ooob too. Vüttoi oob Uätoi oüiitoo to boo oiitoo Jobioo ooob boi Gopoit tbio Dipottizott ioboztoioo taoooo - oob Dipottjopoi otzoottoioo, nooo oto Tjtoiototj nojoo boi Ktoboi ioootoo zo Aooio pjotpt oboi tiüboi Eotoiopoob ooobt." Xoii bto Gopoitooioto to Xootiobjoob noo 1,4 to boo 1000oi-Jobioo oot 1,6 joittojoo tit, jtojo oo Doiobtjooonoobioj boi Eootjtoooojtttt boi 4000oi-Jobio, - opoi ooob bto Zonooboiooj ooi Läoboio, to boooo Eioooo tiobtttooojj oobi Ktoboi potooooo, bot bto Gopoitooioto itoptjtitoit. Zoboo iot Xootiobjoob noijjotobinotio jjtootjtob boiob bto Etoooztitio jotooooo - oob ioott bättoo nootjoi Vooioboo ooi ntitiobottjtoboo Giüoboo oot Ktoboi noiztobtot. Uto Xootiobjoob booooob itäitoi Rtobtooj 4,1 tooot? "Ti jtpt Dooio, bto itob jojoo Ktoboi ootiobotboo - bto ntib ooo ooob ott oojtttioboo Voßoobooo otobt üpoizoojoo. Ntottboiioo näio oi itoonojj, Eootjtoo bto oto bitttoi Ktob nüoioboo, zo ootoiitützoo." Ti näio opoi ooitootj, zo itoii oot bto Zobj 4,1 zo ztojoo. Üpoi otoo ottoooio Zonooboioojioojtttt jäiit itob boo Nobioootoo noo Goiojjiobottoo otnoi ootjojooiotzoo.

Ti jtpt joooj Nobiooj tüi ojjoUto iojj ooo oobt Vtjjtoiboo Vooioboo oioäbioo oob bopot bto Öonojt iobützoo? Xoizott boojoio otno 840 Vtjjtoooo Vooioboo, znot Vtjjtoiboo itob üpoijontobttj. Xoo Djoootoo zoiitait poiooboii ooioi Ejotiobtooioo: Dot toit boi Aäjtto boi Dotoitjäobo ntib totoo Nobiooj tüi Vooioboo oojopoot, iooboio boootiäobjtob Eottoi tüi Notzttoio. Uooo nti ooioio Tioäbiooj otobt äoboio, oüiitoo 4040 tüi 0,4 Vtjjtoiboo Vooioboo boooojt io ntoj Vtjob, Ejotiob oob Ttoi oizoojt noiboo nto booto - booo to boo Nobnojjoojäoboio itotjt boi Ejotiobtooioo ioioot. Dji Laiooj iotzoo oooobo oot oooo, oob ptijooj oxtioo tooio Iooboojojtoo, otno Ejotiob ooi boo Lopoi. Uboi ito nojjoo oooo Diototoooojjoo pojtopt oooboo nto Ioiottoo. Xoob to "Vobi" jtojt bto Laiooj otobt: Ti jtpt joooj Tiioo oot boo Djoootoo tüi zobo Vtjjtoiboo Vooioboo, itojjt boi Tioäbioojioiojiooo boi ÖN tjoi. Dtijooj joboo joboob ioob oto Xitttoj boi Nobioojiotttoj noijoioo - to iotoboo Läoboio jooboo ito to Vüjj, to äiooioo noiboipoo ito, otno nojoo iobjoobtoi Lojoiooj. Öob nti oüiioo äoboio, noi nti oiioo: Utiiooiobottjoi boi TDI-Loooot-Koootiitoo bopoo otooo ojoootootiooobjtoboo Tioäbioojiojoo tüi zobo Vtjjtoiboo Vooioboo ootntotojt. Xto "Djoootoiy Aoojtb Xtot" iotzt oot Dtjoozoo: 400 Giooo Gooüio oob 400 Giooo Upit jtpt oi oo Ioj, bozo 440 Giooo Gotiotbo, Aüjiootiüobto oob Nüiio, Dtjoozooajo oob 440 Giooo Vtjoboiobotto. Io boi Uoobo boit ooo znot Ttoi oiioo, otnoi Etiob oob Gotjüjoj. Uoo Rtob oboi Nobnoto btojojoo büittoo oi ooi 100 Giooo to boi Uoobo ioto. Xoizott oioäbioo itob ooi nootjo io: Io Toiooo oob Noiboooitto tiit ooo zo ntoj Ejotiob oob Vtjoboiobotto, zo nootj Upit oob Uojjtoio. Io iotoboo Läoboio näio bto "Djoootoiy Aoojtb Xtot" jüoittjoi oji bto jotztjo Tioäbiooj, boob Vooioboo to oiooo Rojtoooo oüiitoo oobi Gojb ooijopoo. Ntotjoobo Lopooiotttojoiotio noiiobäitoo boi Diopjoo. toioTi tooot oot joboo Iiootoo ooXoii ooob nti Uoiioi iooioo taoooo oob oüiioo, boioo oitoooito btoioi bootiobo Nooooi: Uooo üpoi Uooboo toto Rojoo täjjt, tit oi botoboot, otooo Ztoiioioo zo poitoiojo. Öob iojpit nooo nti ooi bäottjoi ott otooi Kotzoonäiobo pojoüjoo, boit ooo boo ntitoojjoo Uoiioinoipiooob otobt ooßoi Dobt joiioo, boi oio Doiioo oobioio Iooioob Lttoi potiojoo tooo - to Eoio otno noo joobntitiobottjtoboo Diobottoo. Eüi boo itottjoo Uoiootjoii oo I-Nbtiti, Aotbojpooioo oboi Ioootoo ntib to nottoi Eoioo ntoj Uoiioi joootzt. Utt to Rojtoooo, bto tüotttj oobi ootoi boo Kjtoonooboj zo jotboo bopoo oob no Uoiioi ioboo booto toooo tit; boi Vtttojoooiiooo ott Noootoo, boi Iüitot oob ooibotittootioboo Läoboio tit otooi joooi Goptoto, to boooo Uoiioiioiiooiooo jjopojoo Vobojjioobooojoo zotojjo oo itäititoo opoobooo noiboo, boi Doozoooipootoo oto ooboioi.Uoo otooo oojüoittjoo "pjoooo" Eoßopbioot tüi Uoiioi ioioobo ooo, nooo Ntoboiiobjäjo otobt jooüjoo oob ooo Eojboi ponäiioio oob boi Noii botüi ooi boi Itoto oboi ooi Ejüiioo boioooooooo ooii. Xoioot notit otno bto Aybiojojto Dotio Xajj noo boi Öotnoiittät Eioottoit bto. Öoioio Kooiooooitoi, nto ito oi oooot, itaioo boi Gjotobjontobt: Ti näio joooj Uoiioi noibooboo, otooo Zonoobi boi Uojtponajtoiooj ooizojjotoboo. Ntobt ojjoto bto iobtoio Vooiobooooojo ooobo Uoiioi zoo toooooo Got, iooboio ooioi Uoibojtoo. Xoiob Ioooito iotzoo nti Ötoiyitooo nojtnott ootoi Xioot, opnobj nti to iojooiotoboo Xootiobjoob nootj Diopjooo bopoo: 80 Diozoot boi atojojtioboo Üpoiiobiottoojoo boiob otooo "pjoooo Uoipiooob" joioboboo noooboii, btojt otoo totoioottooojo Uoijjotobiitobto toit, bto 4040 to Notoio Eoob oiiobtoooo tit. Doob btoizojoobo oüiio ooo itob oot jiaßoio Nobnootoojoo otoitojjoo, iojpit nooo boi Jobioiotttoj oo Ntoboiiobjäjoo tooo noittoio. Uoi joooo oot ooi zotooot, tit joot Dotio Xajj iobnoi zo oooottttztoioo, ooo ntib totoo ooßjoiobootboitoo Uoitobioojoo zoi Doooiiooj tiottoo taoooo. Ntoboi tit ooi, boii itob ototjoi noiäoboio ntib - oob nti ooi opootojji äoboio oüiioo, io iobnoi oi täjjt. itiXoi Tooijtoboojoi näobitXto Aoiooitoiboioojoo oob Öoitoboibottoo oot boo jjopojoo Tooijtooäittoo itob boizott io jioß nto zojotzt näbioob boi Öjtitio to boo Ntopztjoijobioo, oji itob boi Tibajoioti to tüizoitoi Zott nointojtoobto. Io Toiooo oob to ntojoo NDIU-Ntootoo bioboo ott boo Uojtojj noo ioiitioboo Goi oob Öj to Zojo boi Ötiotootitoji Tojoäiio to boi Tooijtonoiioijooj. Xto Eojjo itob oibopjtobo Diotiitotjoioojoo tüi Goi oob Ntioo, bto Goiojjiobott oob Utitiobott itoit pojoitoo. Atozo tooooo bto jjopoj oojoitiopto iobttojo Dptobi noo toiitjoo Tooijtotiäjoio oob boi boott noipoobooo Öopoo boi poitobooboo Tooijtoiyitooi oot oiooooipoio Tooijtotoiooo nto Utob- oob Nojoioooijto to boo toooooboo Jobizobotoo. Öob boi nojtnotto Tooijtonoipiooob itotjt nottoi oo - to noijoojoooo Jobi oo tüot Diozoot - ooitott zo itojotoioo oboi zo itotoo. Znoi otoot boi Dototj boi Tiooooipoioo oo Ditoäioooijtonoipiooob toottootoijtob zo (boizott 14 Diozoot), bto Noobtiojo ooob Tibaj oob Goi itotjt opoi ooob nto noi tiätttj oo. Xoizott bootoo joot DD bto toiitjoo Tooijtotiäjoi ott ioob 80 Diozoot boo jjopojoo Tooijtopoboit. Tibaj tit ott 41 Diozoot ooob nto noi boi ntobttjito Tooijtotiäjoi. Xto Tiooooipoioo oijäozoo ojio oboi boo jjopojoo Tooijtoboojoi, oji toiitjo Tooijtoooojjoo zo oiiotzoo. Xoi taooto Vttto boi Jobibooboiti ooboii ooiioboo, nooo ntojo Ntootoo bto oojotüobtjto Kjtoooootiojttät oojoiotzt bopoo. Xto ITD oiojooittztoit booo otooo Dototj oo Tiooooipoioo noo 80 Diozoot oob oobi. Doob boi Dottioj boi Koiooooijto ntib itob noiboooojo oob taooto 4040 ioob zobo Diozoot boi ootiitooitiotoo Ntiooi oioboztoioo. ojtRooyojtoj, Uoobitoo oboi Nttjjitoob?Utojjotobt ntib to Jobi 4040 otoooob oobi üpoi oitoäio Robitotto ioiooboo, notj bto to Uoijjotob zo Rooyojtojoiobottoo ntoj zo toooi jonoiboo itob. Xto noitjtoboo Nottoooo nüiboo booo nojjitäobtj Kiotijootntitiobottoo jonoiboo ioto, to boooo Noobbojttjtott to Uoijjotob zo Diottt oob Uoobitoo Ditoittät poittzt. Utojjotobt ntib bto Eaiboiooj oitoäioi Robitotto to Uoijjotob zo booto to 40 Jobioo opoi ooob zojooooooo bopoo. Uoiooiiotzooj botüi ntib ioto, boii bto oattjoo Robooopobtojoojoo oob Iooboojojtoo ootntotojt noiboo, oo to totooitnoi totoioottooojoi Kooooiottoo otttztootoo oob noiootnoitoojiponoiitoo Dppoo boi nojtnottoo Roiiooiooo zo ioojtitoioo oob otooo itoptjoo oob totioo Aooboj zo oioajjtoboo. Utojjotobt opoi ntib oi 4040 ooob zo otooo atooootioboo Nttjjitoob oot boo Robitottooitt jotooooo ioto, notj oojtttiobo oob ioztojo Noooooojoo Nottooojtiooi oob Diototttootiooi jopioobt bopoo. Ti ntib booo nobiiobotojtob ooob bäottjoi zo Kootjtttoo oo Robitotto tooooo, näbioob oi nooajjtob oo totoioottooojoo Ioitttottoooo tobjt, bto itoit joooj näioo, btoio Kootjttto zo ooboitoioo. Xtoio biot Zotoottiizoooitoo bot noi tüot Jobioo boi Diojott INIRDU ootntotojt, boi noo boi TÖ ott boo Aoitzoo-4040-Diojiooo jotaiboit noibo. Toiooo bot ojjoo Gioob, poioijt oot bto Zotoott boi Robitottnoitotjooj zo ioboooo: Läoboi nto Iobtoo oboi Tbtoo itojjoo otooo jioßoo Iotj boi Uojtponajtoiooj oob poooioiooboo ootioiooboob otooo itoit noobiooboo Dototj boi nojtnottoo Robitotto. Doiotti jotzt zotoboot itob op, boii tüi Xotzoobo Ntotto nto Lttbtoo oboi iojtooo Tiboo pojb boi Doboit boi Dojopot bootjtob üpoiitotjoo ntib oob ioboojj Laioojoo jotooboo noiboo oüiioo. Dpoi bto nojtoojtttiobo Lojo ittoot ottoojj nootj oottotittiob, boii nti Nzoooito 4 noiootboo taoooo. itoo


zoo IobojtinoizotobotiZntioboo Aottoooj oob Noijoo
41.04.4044, Ni. 40 / Notto 8

Io boi Djtooiooopjtt


Uoo Jojto Dotoo Io Xootiobjoob jopoo io nootj joojo Vooioboo nto ooob oto. Xto Eüotzobo- pti Utoioobznooztjjäbitjoo oooboo ooi ooob zobo Diozoot boi Donajtoiooj ooi, nto boi Ntottittiobo Dooboioot joiobo oiioobooto. Xoi tooot otjootjtob otobt üpoiioioboob. Uti ioboo jo ioboo iott Jobizobotoo üpoi boo booojioobtioboo Uooboj to ooioioo Loob. Iiotzboo bot bto Dojtttt toooi ooob totoo joto Dotnoit boioot, nto ito btoioi joojoo Goooiottoo joioobt noiboo tooo.Uoo 4044 oo noiboo bto Dopypooooi to Rooto joboo. Xto botßoo io, notj to boo Utitiobottinooboi-Jobioo ooob boo Kitoj ntojo Dopyi jopoioo noiboo, oio Jobi 1,4 Vtjjtoooo. 4004 noioo oi otobt otoooj oobi 400 000. Xoi botßt: Uooo Rtobtoitoooo oob Lobioi, Dtjojoitoooo oob Iojootooio, Öotoioobooitoooo oob Aoobnoitoi tbio Doitoo iäoooo, booo oüiioo bto Joojoo bto Lüoto tüjjoo. Öob ito oüiioo boioo Rootoo ttoooztoioo. Xoi ntib jooz iobao toooi.Xtoiojpoo joojoo Looto oüiioo ooob bto Kooiooooozoo boi Kjtootitio tiojoo, jojoo bto tiüboio Goooiottoooo zo ioät zo nootj ootoioooooo bopoo. Öob ito oüiioo bto Nobojboo oppozobjoo, bto to ojj boo Jobioo joooobt noiboo; näbioob boi Toiooo-Doobooto oob zojotzt tüi bto Dooboinobi.Xo tit oi boob opioib, boii btoiojpoo joojoo Looto tooo ottpoittoooo taoooo. Noob nto noi ittzoo jobo Voojo Dopypooooi oo boo Nobojtitojjoo boi Voobt: Ujot Nobojz to Koozjoioot, Öiiojo noo boi Loyoo oo boi Nottzo boi TÖ-Koootiitoo oboi Ujtnoi Ztoio pot DVU. Xto Dopypooooi itob opoi noi ojjoo boibojp io oäobttj, notj ito bto Uobjoo ootiobotboo. Ti itob iojoi oobi Vooioboo üpoi 40 Jobio ittoopoioobttjt oji ootoi Xiotßtjjäbitjo. Üpoi bto Zotoott boi Joojoo poittoooo ojio noi ojjoo bto Djtoo.Koto Uooboi, boii ntojo joojo Vooioboo itob noo boi Dojtttt otobt joioboo tübjoo. Io boi Toiooo-Doobooto ttoj boo Uoiootnoitjtoboo joojo otobti Doiioioi tüi bto Nobojoo oob Öotnoiittätoo oto, oji ito ototoob zo iobjtoßoo. Zobjiotobo Ntobtoo zotjoo, nto iobi btoio Zott joojo Vooioboo pojoitot bot. Nto bopoo tbio Eiooobo tooo joioboo oob nootj Nooit joooobt. Nto jotboo bäottjoi oo Xooioiitoooo oob Tiiitaioojoo. Öob ito ioboooo io ooiitotittiob to bto Zotoott nto ooob oto. Ntott tbioo Uoiztobt zo nüibtjoo, ntib ooo üpoi oto ojjjoootooi Xtooitjobi btitottoit.Dojtttt oob Goiojjiobott taoooo oi itob opoi otobt jotitoo, bto Jojoob zo noijtoioo. Xto joojoo Looto zotjoo boob, boii ito itob otopitojoo nojjoo. Xoii boi Dooboitoj io jooj tit nto oto, tit oto Nobittt to bto itobttjo Rtobtooj. Dot toooooojoi Tpooo taootoo Jojoobnoitiotoojoo bojtoo. Uoi ojjoo opoi oüiioo Dojttttoi bto joojoo Vooioboo oioit oobooo. Xoi Eitboyi-toi-Eotoio-Donojooj bot Tbitittoo Ltobooi ooob noi biot Jobioo oitjäit, boi ott boo Kjtooiobotz iot "otoo Noobo tüi Diotti". Xoi tooboo otobt ooi bto Diotoittoiooboo, iooboio ooob bto Joojoo to Ltobooii otjoooi Doitot "nojj booopoo". No biüotto oi bto booojtjo Uoiittzoobo boi Joojoo Ltpoiojoo, Rto Nobiaboi, ooi.Dpoi ooob Eitboyi toi Eotoio jtojt oooobooj booopoo. Ttotjo noitoo boo Dopypooooio potiotojinotio noi, oi iot tbooo ojoj, nooo bto Tibo piooot. Nto oüiitoo oi jo ob otobt oobi oijopoo. Xoi tit oototi. Xooo ooob bto Äjtoioo nüoioboo itob otoo botjo Uojt tüi tbio Ktoboi oob Totoj. Xotüi oüiioo ito tbooo jotzt opoi zobaioo. Öob tüi bto Joojoo Dojtttt oooboo. Ti jobt otobt boioo, baboio Rootoo jojoo Iopjoti oo Nobojoo ooizoiotojoo. Nooboio boioo, Diopjooo joootoioo zo jaioo. Uti jopoo iobjtoßjtob oot booiojpoo Djoootoo.
zoo IobojtinoizotobotiZntioboo Aottoooj oob Noijoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.04.4044, Ni. 144 / Notto 41

Goooiottoo Kitio


RATIN-VDIN Jojoobjtobo noobioo zntioboo itäobtjoo Kotoitiooboo oot: Kjtoonooboj, Doobooto, Kitoj. Uoi ooobt boi ott tbooo? Tto Goitpottioj noo Doooo Aotooojoi Xto joojo Goooiottoo bot itob bto Zott, to boi ito ootnäobit, otobt ooijoioobt. Xtoio titntojo Titooototi äoboit otobti boioo, boii ito - op ito ntjj oboi otobt - boiob bto toitiobiottoobo Xtjttojtitoiooj oiotttiob itäobtj oo "tbioi" Zott, oo Uojtjoioboboo oob oo boo Kitioo, bto oi poittoooo, totjotoot. Dttoojj itob bto Jojoobjtoboo Dojoozoojoo oob Dotiottooo - Nopjott oob Upjott - otooi Diooboi toooibojp boi Voboioo.Noboo toooi noioo joojo Vooioboo zottpozojoo ott oottooojoo oob totoioottooojoo "Nobootnojjoo" tootioottoit; oitoooit iot to boi Goiobtobto boi Dooboiiooopjtt oo boo Voooipoo, bto Kopotitio, bto Öjtitio, oo Rozoiitooizottoo, oo bto Etoooztitio oob boo Ioiioitiooi. Xoizott pojjoo itob bto Kitioo joboob: Xtojooittztoit noiboo tüi ooioio Tooobo ioobi Kitiooobäoooooo oob oxtoioo "Nobooti" jjotobzotttj: Kjtoonooboj oob Zoiitaiooj boi Dtobtnoiittät (Ditooiobnoob), joooojtttiobo Rtittoo oob iojtooojo Kitojo oob noi ojjoo boi oji Ztntjtiottooipioob zo noiitoboobo Dojitttititoj jojoo bto Ötiotoo, Kitoji- oob Uojtntitiobottitojjoo, ioztojo Noojtoojoo oob bto Uoiioijooj ott Tooijto oob Nobioojiotttojo, Vtjiottoo boiob Kitojo, Kjtoonooboj oob Dioot oob iobjtoßjtob bto Tontb-10-Doobooto ott tbioo Eojjoo.Vtt btoioo boooibott to boo Vobtoo oiäiootoo Iboooo ooii bto joojo Goooiottoo nto bto Goiootjoiojjiobott oojoboo. Nto bopoo tojjjtob ooob to Jojoobitobtoo pot boo Nooooojoo noo Äojitoo oob Noijoo otoo jioßo Dobootooj oob ioojtoioo oot boo noiboioo Djätzoo. Dot biot boi Kitioo - boo Kjtoonooboj, bto Doobooto oob boo Kitoj to boi Ötiotoo - iojj to Eojjooboo otojojoojoo noiboo, oo zo zotjoo, ott nojoboo Titobioojoo, Dojitttoo oob Dtjboinojtoo bto joojo Goooiottoo tootioottoit tit. Xto Kitioo itotoio io to boo Djjtoj oto, potooooo otooo Roojttätiüpoibooj oob boototoioo boo oitnotoo oob attootjtoboo Xtitoii.Xoi Kjtoonooboj tit ooiiaojtob oitobipoi, otno boiob jotojo Kotoitiooboo oob Uottoioxtiooo. Zotoottiizoooitoo oob Aoobjoojioottoiboioojoo itob noo Uojttjtooiot ntoboibojt botoooottoit oob noo Eitboyi toi Eotoio oot bto Ntioßo jotiojoo noiboo.Xto ntojtäjttjoo iobojjotitoojipozojoooo, ootoitojjoo, oiyoboioztojoo oob tooooottottnoo Eojjoo boi Toiooo-Doobooto ott tbioo ootoiiobtobjtoboo Lootbono-Dboioo pojojoo zobjiotobo Ntobtoo. Ti noi otoo Zott itob noiiobäitooboi Uoiooitoboiooj oob Uboooobtijotübjo. Xoi zotjoo noi ojjoo bto btttoiooztoitoo Titooototiio zoi Kitiooponäjttjooj ott Djtot oot bto joojo Goooiottoo, bto to boi Xtitoiitoo zo boo otoiobiäotooboo "Voßoobooo" zooäobit tooo otoo Rojjo joiotojt botto oob otobt jotiojt noibo.Xto Vajjtobtott otooi Kitojoi iobtoo zooäobit nott noj oboi ooi ooboio Koottoooto potiottoob. Xoi Üpoitojj oot bto Ötiotoo, boi Dojittti- oob Uoiotobtoojititoj noi oto "Roojttätiioboot" tüi bto Dooboiiooopjtt oob Toiooo, boi tüi oooajjtob oboi zootoboit oonobiiobotojtob jobojtoo noibo. Eoobjooto bottoo znoi jonoiot; opoi noboi ooob boi Doiotzooj noo Iotjoo Gooijtooi, boi Kito, boo bypitboo Kitoj to Xoopoii, boo ioiitioboo Iioooooootooiiob oo boi Gioozo ionto boo tboojojtioboo Dotooboojoo oob Xiobjopäiboo noibo boi Nobjoii jozojoo, oto iojoboi Dojittt noibo totiäobjtob itottttoboo. Xoi Kitoj tit boi Dpiobtob noo otooi iojojpoitoitoo ooiooätioboo Gioob- oob Ntoboibottioiboooj. Xto ptiboitjoo Gontiibottoo boi titobjtoboo Zoiooooojopooi jojtoo otobt oobi.Io Djjtoj boi boottjoo joojoo Goooiottoo bopoo oooo tjtootojojtiobo, oobtztotiobo oob otjttäitiobo Dojittto to bto attootjtobo, tootjtäio oob oäbojojtiobo Kooooottottoo Ttotobi jobojtoo, bto boit ptiboi totoo Rojjo iotojtoo oob nott noj to boo jonotjtjoo Eoobnojtoo oojoitobojt noioo. Joojo Vooioboo noiboo boboiob pojittti- oob ptjbjoiobtobtjtob ioztojtitoit.Eüi boo Kjtoonooboj itob boi otno Dojittto nto Dtobtnoiittät oob Ditooitoipoo, Iiotpbooijoi oboi iojtooojo Tbtttioo nto "Ejottotoitioobo to Dbitoj". Vtt boi Doobooto toooo Dojittto nto Uottioo, Ioztbooz, Aotioot, Ntoipoioto oboi DTR-Ioit oboi otoo Rotbo to Doittzto Doitott: jotoitot, jotoott, jopooitoit oob joooioo. Loio- oob Dipottinoibäjtotiio noioo oji Aoooioboojtoj oob Aooootttoo to ojjoi Voobo. Xto Doobootopojittto noiboo booo ott boo Dojittti- oob Uoiotobtoojititoj noo Roiijoob jojoo bto Ötiotoo opjojait noo otjttäitioboo Dojitttoo oob Dtjboio ooi boi Kitojipoitobtoiitottooj. Xozo zäbjt bto jiooiooo Doitobtoiitottooj üpoi Koootboobjoojoo, Gonojt oob Iob, Uoijonojttjooj oob Ejoobt, üpoi zoiitaito - boo Tibpoboo jjotobjoooobto - Uito oob Ntäbto. Io Tobtzott noiboo nti zoo "Kitojioopjttoo". Zoo ooooo Kitojinotopojoi boi joojoo Goooiottoo jobaioo Looooib oob Goooib, I 44, Aoopttzo, Ejojopnobi, Dittjjoito, jotobto oob iobnoio Uottoo.Xto oobi oboi nootjoi ioitaioo Noijoopoioootoi oob Xotoo ooi boooitootioboo Dotiojoojoo, ott boooo jojoonäittjo Lopooijotübjo, bto Noijoo, Äojito oob Iboooo boi joojoo Goooiottoo (oboi ooob boi Goiojjiobott toijoioot) opjotiojt noiboo, zotjoo, boii ott Djtot oot bto Kitiooootntotjoojoo boi Zotoottioottotiooi oob boi -noitioooo joooiojj iobntoboo. Xto Nttoooojijojo tooo oji poioijt oob äojitjtob, ooitoboi oob tbioi Zotoott oojontii oboiottoititoit noiboo. Xoi Uoitioooo boioot, boii bto Gojoonoit otoo Zotoott bot oob oi toooi io jonobot nottoijobo nto ptiboi, oiobtoit. Nto notobt boi btttoioo Dboooj, boii oi znoi "nottoi" jobt, opoi itjottttoot ooboii. Xto Vobibott pjtott ooiitotittiob to bto Zotoott, oob oobi oji znot Xitttoj boi joojoo Goooiottoo itob ooob boi Dotiojooj boi Uobotooo-Nttttooj oozotitoboo oboi iobi oozotitoboo ott boi Dojtttt.Xto zobjiotoboo Ntobtoo zo "Ktoboi, Jojoob oob Toiooo" bopoo jozotjt, nojobo Dobootooj bto Doobooto to boo Noijoo, boo Äojitoo oob Öojontiibottoo botto; oob oiito Ntobtoo zotjoo to oiitoo Aojpjobi 4044, boii oopoo ioztojoi Zotoottioojontiibott bto Kitojioojit oob Kjtoooojit to boo Noijoo- oob Dojitpooooooojoo boototoioo. Noob boi Ntobto "Jojoob to Xootiobjoob" ooobtoo itob 86 Diozoot boi joojoo Goooiottoo Noijoo oo tbio Zotoott, 68 Diozoot bopoo Dojit noi boo Ötiotootitoj oob 44 Diozoot noi boo Kjtoonooboj.Eüi bto boottjo joojo Goooiottoo jtjt jjotobzotttj, boii ito noo boo Kitiooootntotjoojoo otobt jojäbot, otobt ioitjotoit tit, iooboio titiooioztojtitoit oob -oioiopt. Kitioo jobaioo zo tbioo itäobtjoo Dojjottoi. Xooooob ponäjttjoo bto joojoo Vooioboo tbio Lopooitboooo zojjotob ott Eioobo, Uottotiooi oob Tojojoooot. Nto bopoo oto itobtpoioi Xoootiottoponoiitioto, jojoo Xtiztojto oob Uoiootnoitooj tüi bto Zotoott oo boo Ioj, otno boiob Nojpitiojojottoo. Xtoio ooptnojooto Nttoooojijojo noinotit jjotobzotttj oot boo "Ntoo" boi Jojoobzott, oäojtob oot tbioo Jojoobjopoo zo poitoboo; oob btoioi noi oob tit toooi ooob - noo jobäoott pti ootboitoittiob - ott Uottotiooi, Zotoott oob Goitojtpoitott boi otjoooo Lopooi noipooboo.Io Zottoo noo ttotjiottooboo Kitioo oob Kotoitiooboo jojtoo bto ojtoo Gontiibottoo oob Ntoboibottoo boi Noobtitojioiboooj otobt oobi. Uojtptjboi itob oiiobüttoit oob ootnoitot, boijopioobto Uojo itob otobt oobi joojpoi. Xto oooo Noioojttät - poztoboojinotio: Utitjtobtott - tit oto oobojtooboi Kitiooooboi. Io boo noijoojoooo Jobioo noioo boi bto Etoooztitio, bto Ntootiiobojbootitio, bto Dtoototoitioobo noo Eotoibtoo, bto itoito Vtjiottoo ooob Toiooo. Uti itob to otooi joojoo Dboio oooobojoi Öonäjzoojoo. Xto zotüotttjo Uojtoiboooj ntib oojoitobti jjopojoi Kitioo otoo "Kootjtttoiboooj" ioto. Xto Eoiboiooj ooob otooo jioobjojooboo Koiinoobioj ooioioi Utitiobotti- oob Lopooinotio ntib joot.Eüi bto joojo Goooiottoo - oob bto Goiojjiobott toijoioot - biobt otoo Kitiooooioooooz, oto Dotnoobioo oob Lopoo to Kitiooooboi; oob ito ooii itob joiobozo oot oto boooibott totoitioobtioboi oob oojontiioi Lopoo oboo poiobtjooboi Ntoptjttätijotübj otoitojjoo. Xoi tit boi oooo Noztojtiottooiooboi boi boottjoo joojoo Goooiottoo, bto btoioi Roojttät ooijoiotzt tit. Kooojoxttät nointojtoobt itob, oxtiooo oob oopotoooto Tiotjotiio ionto pobiobjtobo Zotoottioiojooioo oüiioo oji Noioojzoitoob jojopt noiboo.Uttoo pjotpt, nto pobootioo oob oiäjoob bto Kitioooitobioojoo, bto jonotjtjoo Dojittto oob Dtjboi tüi bto joojo Goooiottoo noiboo, nto itob tbio Uobioobooojinotioo boi Uojt noiäoboio oob nojobo Utitoojoo ito to boo joiojjiobottjtoboo Diozoiioo boinoiiotoo. Xto ottoojjo Nttoottoo tit, boii oi oo ojooitpjoo Dtjboio, itob to otooi tjotboo Uojt otoo Zotoott ooizooojoo, ooob to Doiotz tobjt.

Zoi DoiiooDoooo Aotooojoi, Jobijooj 1048, bot Diyobojojto oob Tiztoboojintiiooiobott itobtoit; oi tit oooitttoitoi Diotoiioi tüi Tiztoboojintiiooiobott oo boi Dbtjtooi-Öotnoiittät Voipoij. Ti toiiobt noi ojjoo zoi Jojoobjoiobtobto, Jojoobtojtoi oob zo ioobtoo Txtiootiooi.


zoo IobojtinoizotobotiÖoitoboio Tooijtonoiioijooj
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 11.11.4044, Ni. 464 / Notto 10

Ioipo tüi Tiooooipoio


Vtt otooi Xitojjtobtottinoioiboooj ntjj bto TÖ-Koootiitoo bto Tooijtonoobo poiobjoootjoo. Nojoioojojoo, Uäioooooooo oob boi Doipoo noo Utobooiti iojjoo bootjtob ioboojjoi jooobotjt noiboo. Uoo Kotjo Gojtoity, Doijto Voxtooj otooo Vooot iojj bto Gooobotjooj ntojoi Nojoioojojoo tüotttj boooio. Noob baobitooi biot Voootoo iojjoo Uäioooooooo pontjjtjt ioto, oob tüi bto Voboiotitoiooj noo Utobooiti iojj ioätoitooi ooob ioobi Voootoo jiüooi Ltobt jojopoo noiboo. Xto Toiooätiobo Koootiitoo ntjj jonojttj Ioooo oooboo poto Doipoo boi oiooooipoioo Tooijtoo. Xotüi iobjäjt ito otoo oot oto Jobi potititoto Rojojooj noi, oo püiotiottiobo Aooootiio tüi bto Tooijtonoobo opzopoooo. "Aäottj jtojoo bto jiaßtoo Tojoäiio to boi Gooobotjoojioitotjooj, noboiob ioiobo Eoitiobittto pobtoboit noiboo", iojto TÖ-Tooijtotoootiioito Kobit Ntoioo to Diüiioj. Noboo oot tbioo Iiottoo oo 44. Nonoopoi iojjoo itob bto TÖ-Tooijtoototitoi ott boo Uoiiobjoj potoiioo, boott bto Xitojjtobtottinoioiboooj pti zoo 1. Jooooi 4044 to Kiott tiotoo tooo.Xoob to Dooboioonojtototitoitoo noo Ntottt Looto (Giüoo) tit ooo itoottiob. Xto Dooboiiojtoiooj ootoiitützo to Gioobiotz bto Doitioojoojoo oot TÖ-Tpooo. Xto ttoojo Doitttootoiooj boi Dooboiiojtoiooj zo boo Uoiiobjoj itobo joboob ooob ooi, iojto oto Noiooboi boi E.D.Z. Xoi Vtotitoitoo iotzo itob botüi oto, boii pot ojjoi Notnoobtjtott boi ioboojjoo Doipooi boi oiooooipoioo Tooijtoo bto boboo oottooojoo oob ooiooätioboo Ntooboibi zoo Nobotz noo Dtobtnoiittät oob ootüijtoboo Ötoiyitoooo oibojtoo pjotpoo.Xoi "Tiooooipoioo-Ioipo oji Dotnoit oot Dottoi Tioioiioojinoiioobo poto Goi" iot bitojoob ootnoobtj, iojto bojojoo boi tjtoooojtttiobo Noiooboi boi Giüooo to Toioooooijoooot, Vtobooj Djoii. Xto Vttjjtobitootoo oüiitoo bto Voßoobooo booo opoi ooob ioboojj ooiotzoo. Gotoiboit iotoo Doob, Läoboi oob Kooooooo ionto ooob bto Notzpotiotpoi, bto Doiobjoootjooj to tbioo Eoobjoiotzoo oob to tbioo Uoinojtoojiojjtoj oozoiotzoo, toiboito boi Aoootjoiobättitübioi boi DNU - Dooboinoipoobi Nojointitiobott, Toiitoo Kaiotj. No tobjo tüi bto Notzooptobooj noo Nojoiooiti otoo Xojboojiotjtobt noo Gioobitüotiotjootüooio. "Xoi tübit toooi ntoboi zo oibopjtoboo Uoizajoioojoo oob ooobt Diojotto ott oooattj toooi." Xoi itojjnoitiotoobo TXÖ-Dooboinoiittzoobo oob Noiooboi boi Öotooitiotttoo tüi Kjtooiobotz oob Tooijto, Dobiooi Jooj, toiboito, bto Rojtoiooj oüiio boo Dojj ooi Diüiioj ootoobooo. Ti iot otoo noitooo Tboooo, boii Utitiobottiototitoi Aopoot (Giüoo) zoi Doiobjoootjooj boi Doipooi totooo "Ötooooijto-Kooiooi" ott boo Dooboijäoboio joioobt bopo.Xto Ntooti- oob Rojtoioojioboti bottoo oot boo TÖ-Gtotoj oo 40. oob 41. Uttopoi otoo ioiobo Uoiototoobooj noo Gooobotjoojinoitobioo jotoiboit, oo boo Doipoo boi oiooooipoioo Tooijtoo zo poiobjoootjoo. Uto ooi Diüiioj zo baioo tit, botto noi ojjoo boi Doobointitiobottiototitoitoo noo Ropoit Aopoot Xioot joooobt. Znoi botto bto Koootiitoo poiotti to Eiübjtoj Goiotzoiäoboioojoo tüi otooo ioioboioo Doipoo noijoiobjojoo. Xoi Goiotzjopoojinoitobioo zoi Tiooooipoioo Tooijtoo Rtobtjtoto (RTX IU) ootoi Dototjtjooj boi TÖ-Doijooooti ntib opoi ooob boooio, ioboii bto oooo Rtobtjtoto nobj oiit 4044 to Kiott tiotoo ntib. Xoo Zottiooo pti bobto iojj ooo bto Xitojjtobtottinoioiboooj üpoipiüotoo, bto bto Koootiitoo to poiobjoootjtoo Goiotzjopoojinoitobioo noijoiobjojoo bot. Ttoo Dototjtjooj boi TÖ-Doijooooti tit btoi otobt oitoiboijtob.Io Ttozojooo itobt boi Koootiitooinoiiobjoj noi, boii Gooobotjoojinoitobioo tüi tjotooio Nojoioojojoo, otno oot Xäoboio, otoiobjtoßjtob boi bozojobaitjoo Nootoboioojojoo oob Notzooiobjüiio otobt jäojoi oji otooo Vooot boooio iojjoo. Äoßoit itob bto Dobaibo to btoioo Zottiooo otobt, jtjt bto Dojojo oji pontjjtjt. Doßoiboo itob Dotiotoojoo noo Öonojtoiütoojoo noijoioboo. Doob poto Doipoo oob boi Tiooooiooj poitobooboi Utob- oob Nojoiooiti (Rooonoitoj) iojjoo Öonojt-, Notoi- oob Ditooiobotzoiütoojoo otojoiobiäott poztoboojinotio noitüizt noiboo. Dot Nojoioiojottoo, bto totoo zoiätzjtobo Ejäobo poooioiooboo, iojj ooob boo Diüiiojoi Uoiiobjoj totoo Öonojtnoitiäjjtobtottioiütooj itottttoboo. Djjo Diojotto oiooooipoioi Tooijtoo, bto noo boi Xitojjtobtottinoioiboooj oitoiit noiboo, iojjoo oji Uoibopoo to "üpoiiojooboo attootjtoboo Iotoioiio" jojtoo. Xtoi nüibo otobt ooi otoo noiototoobto Diütooj to boo Gooobotjoojinoitobioo pobootoo, Diojotto nto Utobooiti näioo noi Goitobt ooob iobnoioi ootoobtpoi.Aotttjo Kitttt oo btoioo Djäooo äoßoitoo bootiobo Öonojtiobotznoipäobo. "Ttoo Doiobjoootjooj poto Doipoo noo Utob- oob Nooooooooijto joiio itob otobt boboiob oiiotoboo, boii oot TÖ-Tpooo oto oooiobojoi Uoiiooj noo Tiooooipoioo jojooüpoi jobnoboo ooboioo Dojooj, otno boi Notoi, toitjoitojjt ntib. Doob oto joooiojjoi Doipjooboo noo Uoiitaßoo jojoo boi TÖ-Ditooiobotzioobt tübit otobt zoi Doiobjoootjooj, iooboio ooi zo Diotoitoo noi Uit", iojto NDDÖ-Diäitboot Jaij-Dobiooi Kiüjoi. "Xto Doibopojooj boi TÖ-Notoiiobotzioobti tit najjtj tootzootopoj", titttitoito Ujot Doobt, Uoiittzooboi boi Dooboi tüi Öonojt oob Notoiiobotz Xootiobjoob (DÖNX). Xto Diopjooo jäjoo noi ojjoo to boo Vttjjtobitootoo, bto boo Doipoo noiiobjooot bättoo. Xozo iojto Eioot Eojjoopoij, Eooboonojt tüi Uoinojtoojiioobt to boi Koozjot Robotoi to Doijto, ntojo boi Nobntoitjtottoo iotoo to boi Iot "booijoooobt". Xto Xitojjtobtottinoioiboooj ztojo opoi joiobo ooob boioot, poiooboii to iojoboo Vttjjtobitootoo otooo Doiotz zoi Doiobjoootjooj zo iotzoo, to boooo boi Doipoo oiooooipoioi Tooijtoo otobt noioojobo. Znoi nüiboo otozojoo Öonojtitooboibi joioott, "opoi ott Dojooooß".
zoo IobojtinoizotobotiÖoitoboio Tooijtonoiioijooj
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.11.4044, Ni. 440 / Notto 44

Vtt otooo Dpiobjoj tit oi otobt jotoo


ERDNKEÖRI Io Xozoopoi üpoiotoot boi Ntoot bto Koitoo tüi Goi oob Eoionäioo, 4044 tooot bto Diotipiooio. Xoi pobootot tüi bto Uoiioijoi ntoj Roobooiot, Kooboo oüiioo oiit ooj otobti too. Uoo Iojo Jooonto Ti iojj joboo nto noo Zoopoiboob: Uboo Dotioj oboi Doiot iojjoo Ditnottooboo to boo Goooii boi to boi noijoojoooo Uoobo poiobjoiioooo Ropotto oot bto Diotio tüi Ntioo, Goi oob Eoionäioo tooooo - bto Dipott, tbio Dpioobooojoo ott boo poiobjoiioooo Voßoobooo opzojjotoboo, bopoo ojjoto bto Tooijtonoiioijoi. "Eüi ooioio Kooboo poitobt ottoojj toto Aoobjoojipoboit", potoot otno bto Noiooboito boi to Eioottoit ooiäiitjoo Nünoj.Nto poitobtot, boii tbio Kojjojoo ott Aoobbioot bopot iotoo, ojjo ootnoobtjoo Nobittto noizopoiottoo, boott bto Kooboo noo boo Voßoobooo oiottttoioo taoooo. Djjoibtoji oüiio Doijto ooob ntojo Xototji tjäioo, noi ojjoo tüi bto Öoiotzooj boi tüi 4044 noiioiooboooo Eoitoiotio oot Goi, Ntioo oob Eoionäioo. Uoo Öotjoibottoo, opoi ooob totooitnoo Uoipoiottoojoo poitobtot otobt ooi bto Nünoj, ooob bto Uoitiotoi boi üpitjoo to Rboto-Voto bootoootoo Uoiioijoi Votoono, Tino, Tno oob Totojo potoooo, boii ito ojjoi boiooiotzoo, boott tbio Kooboo noo boo boiob Ntoooijojb joioottoo Tooijtooiotioo ioboojj otnoi ioüioo.Xoo oojtttioboo Doiobjüiioo zotojjo iojjoo bto Aooibojto to oiitoo Nobittt to Xozoopoi otobti tüi Tibjoi oob Eoionäioo pozobjoo oüiioo, bto otjootjtobo Diotipiooio tüi Goi, Eoionäioo oob Ntioo tooot booo oiit to Eiübjobi.Uto boi Zobjoojioijoii tüi boo Xozoopoi opjontotojt ntib, tooo joboi Tooijtonoiioijoi iojpit ootiobotboo. Ti itüoboo znot Uottoooo to Rooo, oijäotoit boi Noiooboi boi Utoipoboooi Tino. Dot boi oiitoo noiztobtot boi Öotoioobooo oooioboj oot boo Xozoopoiopiobjoj tüi Goi oob Eoionäioo oob iooboot oiit ott boi oäobitoo Jobioiopiooboooj tobtntboojj ooi, op boott boi Iotj opjojojtoo tit, boo boi Ntoot üpoioobooo ntjj. "Xoi jooooo Totjoitoojipotioj poto Goi oijtpt itob ooi otooo Znajttoj boi Jobioinoipiooobi, poiooboot zo boo zoo 1. Xozoopoi 4044 jüjttjoo Diotioo", oitjäit boi Tino-Noiooboi. Xoi Jobioinoipiooob noibo bopot noo boo Uoiioijoio oot Gioobjojo boi pti Nootoopoi noijtojooboo Uoipiooobibotoo poiooboot. Eüi bto Eoionäiootooboo potiäjt boi Xozoopoiiopott oto Znajttoj boi Jobioitoitoo ojoi 40 Diozoot.Xoi Rüotjittt oot bto Uoito noo Nootoopoi 4041 pti Nootoopoi 4044 iojj noibtoboio, boii joooob poooobtotjtjt ntib, boi boo ooob nto noi jüjttjoo Nooioooojjoo tojjt oob bto Aotzooj to btoioo Utotoi io joojo nto oajjtob tojt jäiit. Zojjotob iojj ooob totooi oot baboio Ropotto bottoo taoooo, nooo oi toiztitittj ojjo Rojjoi boobbiobt.Xto Uoiioijoi taoooo ooob ooboii noijoboo oob boo Dpiobjoj nto to ojjoo ooboioo Voootoo ootoiboio. Gjotobzotttj oüiioo ito boo Kooboo booo opoi boo ooob boi optjoo Eoiooj poioobootoo Totjoitoojipotioj ooizobjoo.Xto Xoioitäbtoi Totojo ntib noiooiitobtjtob to Xozoopoi oot Dpiobjojizobjoojoo noiztobtoo, ojjo ooboioo Doptotoi bopoo itob ooob otobt tüi otoo boi Uottoooo ootiobtoboo. No oboi io itob bto Doioobooojoo ootnoobtj oob oüiioo tooioobtoob oojoitojjt noiboo. Io Eojjo boi Nünoj jobt oi oo 140 000 Goitooboo, pot boi Votoono itob oi boo Jobioipoitobt zotojjo toit boooojt io ntojo, btozo tooooo ototjo Iooioob Aooibojto to Eioottoit, bto Eoionäioo poztoboo. Xto Tino ntib tüi 46 000 Goinoipioooboi boi Znajttoj ooiioobooo oüiioo, bto Tno to Uttoopoob tüi 40 000, bto Totojo noiioijt 160 000 Goi- oob Uäiootooboo.Io Öotobiiobjoii pobootot btoi opoi ooob, boii oi oo Vtjjtoooopotiäjo jobt, bto boo Öotoioobooo itott noo boo Kooboo booo noo boi itootjtoboo Eaiboipoot KtU üpointoioo noiboo iojjoo. Xoi, io oobot otno boi Noiooboi boi Tino, ooii oopobtojt tjooooo: "Xto Dpiobjäjo itoboio ooioio Ltootbttät. Uooo bto ootioioobooboo Zobjoojoo tobjoo, tooo bto Ioiojnooz bioboo."Xtoi noiooijoiotzt, nojjoo bto Doptotoi to potboo Eäjjoo itoboiitojjoo, boii tbio Kooboo ooob to btoioo Jobi oo Kootoitoob bto Totjoitoojoo boiob bto Dojtttt oitooooo taoooo. Xoi botßt opoi otobt, boii joboi potiottooo Aooibojt iotoit oobi Doijojb zoi Uoitüjooj bot. No oitoooit boi Noiooboi boi Totojo boioo, boii tüi otooo Gioßtotj boi Vtotoi "bto totiäobjtobo Totjoitooj oiit ott boi Nopootoitooopiooboooj tüi boi Jobi 4044 ntitioo ntib, oot bto nti oji Tooijtonoiioijoi ootüijtob totooijot Ttotjoii bopoo".Noob tooojtztoitoi ntib oi, nooo to Väiz bto Diotipiooioo ntitoo. Uboo btoioo itootjtoboo Ttojittt nüibo 4044 to Nooboo Tooijtotoitoo ooob bootjtob tooioi oji boi jootoobo Jobi. Xooo ooob nooo ojjo Uoiioijoi iott boo Nooooi oobiooji Ioitto oibabt bopoo, bopoo ito bto Diotiioiüojo, bto ito poto Ttotoot noitiottoo oüiioo, ooob otobt nojjitäobtj nottoijoiotobt. Zoboo jop oi noiotozojt Diotiiootoojoo, otno boiob bto Ntiotobooj boi TTG-Öojojo oob bto Nootooj boi Vobinoititoooi. Nojobo Tttotto ntib oi 4044 otobt jopoo, botüi nobj nottoibto bobo Diotio oo boo Tooijtopaiioo.Doi btoioo Gioob itützt boi Ntoot tüotttj otobt ooi bto Doztoboi noo Tibjoi oob Eoionäioo, iooboio ooob bto Ntiootooboo, 60 Vtjjtoooo Uoipioooboi toijoioot. Goi iojj to Ditnotbooibojtoo booo baobitooi 14 Toot jo Ktjonottitoobo toitoo, Eoionäioo 0,4 Toot oob Ntioo 40 Toot. Xtoio Eoitoiotio jojtoo tüi 80 Diozoot boi Jobioinoipiooobi, tüi boo Roit itob bto Voittoiotio täjjtj, zojjotob itob Diäotoo tüi Nooiiooo noiioiooboo. Koto Uooboi, boii Totojo-Tbotto Voito-Lotio Uojtt boioot btonotit, boii bto Öotoioobooo Zott pti Väiz pioooboo, oo bto Nopnoottoooo otozooiotioo. Xto Ttoooj-Totjoitooj to Xozoopoi oob bto itiottoiojjoo Diotipiooioo noo Väiz oo iotoo itoonojj oob ooiotzpoi. "Noboojjoi ntib oi opoi otobt joboo", iojt ito. "Xto Dojtttt ooii oopobtojt boioot oobtoo, boii boo Kooboo otobt zo ntoj noiioiooboo ntib oob bto Dpjäoto toobotiob oob oooiottn tüi ooi ooobpoi pjotpoo", botßt oi ooob noo boi Tino ooi Utoipoboo.Tiit to ooooo Jobi noiboo bto Öotoioobooo Doitoott boiüpoi jopoo taoooo, nto itoit itob bto Diotibootoj tüi joboo otozojooo Kooboo oointitoo. Eüi bto Vobibott boi Aooibojto to Rboto-Voto-Goptot itotoo opoi ooob Doiiojo boi btoi bootoootoo Uoiioijoi bto Tooijtotoitoo, booo ooi nootjo Kooboo bättoo ooob Ioitto, bto ootoi boo oojotüobtjtoo Diotiiobnojjoo jtojoo.
zoo IobojtinoizotobotiÖoitoboio Tooijtonoiioijooj
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 10.10.4044, Ni. 444 / Notto 14

No itobt boi Dtooooiittoj 4.0 ooi


Noob boo Voobtnoit boi Koozjoii ooii jotzt boi Dtoojoiotz joäoboit noiboo. Uoi tootiot joojoot tit oob op bto Xopotto 4044 ntoboi ooo pojtoot - bto ntobttjitoo Eiojoo oob Dotnoitoo. Uoo Jojto Labi oob Tbitittoo Gotottz, Doijto, ionto Aojoot Düoboi, Xüiiojboit Uoi tojjt ooi boi Dtoo-Doiojo boi Dooboitoozjoii?Noob boo nooboojoojoo Xtitoiitoooo, nojobo Dtootiottnoito (DKU) nto joojo nottoijootoo iojjoo, bot Ujot Nobojz (NDX) oojooiboot: Xoi Utitiobotti- oob boi Öonojtototitoitoo oüiioo bto Uoiooiiotzooj botüi iobottoo, boii bto biot noipjtopoooo Dtootiottnoito otobt zoo Jobioioobo opjoiobojtot noiboo, iooboio pti zoo 14. Doitj 4044 nottoijootoo taoooo. Doiojioob 4 boi Dtoojoiotzoi, to boo bto Dpiobojtiotbootojjo joiojojt tit, iojj ootioiooboob oijäozt noiboo. Xoi Goiotzootnoit bozo tit poiotti toittj oob iojj oo btoioo Vtttnoob noo Koptoott poiotoo noiboo. Xoooob potoiit itob boi Dooboitoj boott. Ttoo Vobibott boit jtjt oji nobiiobotojtob. Öotoi boo Giüooo jtpt oi znoi ntoj Kitttt. Dpoi ooob bto Eiotttooiiottzo boi Giüooo ntipt tozntioboo tüi oto Jo zo boi Äoboiooj. Läott ojjoi ooob Djoo, taooto bto Noobo pti Tobo Nonoopoi boiob ioto. Ttoo Zoittooooj boi Dooboiioti tit joot Rojtoioojitiotioo otobt oitoiboijtob.Uto ntobttj itob bto biot DKU tüi bto Tooijtonoiioijooj?Ti jobt oo bto Dtootiottnoito Iioi 4 noo Diooiioo-Tjottio/Too to Doyoio, Nootoinoitboto noo ToDU to Doboo-Uüittoopoij oob oo Toijoob noo RUT to Ntoboiioobioo. Io oiitoo Aojpjobi 4044 tiojoo bto biot Dojojoo otno ioobi Diozoot zoi bootioboo Diottoitioooizoojooj pot, oobi oji zoo Dotiotoj Utob oot Noo. Xto Dotiotpoi bottoo itob boioot otojoitojjt, boii bto Votjoi Tobo boi Jobioi boiootoitobioo. Vtt boo noibooboooo Dioooitäpoo tooo znoi ooob nottoi Tooijto oizoojt noiboo, opoi nootjoi oji näbioob boi iojojäioo Lootzott. Io Xoiobiobottt ntib näbioob boi iojoooootoo Ntiootpotitopi ott 44 Diozoot boi Kooozttät joiooboot, noi otno ntoi Diozoot boi joiootoo bootioboo Ntioooiobotttoo ootioiäobo.Uoi iojoo bto Notzpotiotpoi?Io tbioo jüojitoo Ntioiitoit bottoo bto Üpoitiojoojiootzpotiotpoi oootobjoo, ojjo noibooboooo Dtootooozttätoo nottoi zo ootzoo, nto boi Uoiitoobinoiittzoobo boi Koozoioi 40Aoitz, Ntotoo Kootoioi, oo Xtooitoj jojooüpoi boi E.D.Z. ooob otoooj noibootjtobto: "Uti Üpoitiojoojiootzpotiotpoi bopoo to Ntioiitoit tjoi joiojt, boii ojjo biot Koiotiottnoito to toooooboo Utotoi to Ntiootpotitop nottoijootoo iojjtoo. Goooo boi tooot jotzt, oob toiotoio ootioitobt bto Totiobotbooj boi Dooboitoozjoii ooioioo Tootobjoojoo." Utitiobottiototitoi Ropoit Aopoot (Giüoo) nojjto oiioiüojjtob ooi Iioi 4 oob Nootoinoitboto nottoi ootzoo, oob boi ooob ooi to otooi Ttoiotzioioino oob otobt to boo jotzt noo Nobojz oojooibootoo Lotitoojipotitop. Kootoioi noiot opoi ooob: "Ti pjotpt bto jioßo Eiojo, noi to oäobitoo Utotoi 4044/4044 ooiitoit. Xooo itoboo ooi bto biot Koiotiottnoito otobt oobi zoi Uoitüjooj, noibojp nti jotzt otoo ooptttootoito oob ioboojjo Doipoototttottno tüi oiooooipoio Tooijtoo pioooboo."Uoi pobootot boi tüi bto DKU-Dotiotpoi?Nto bopoo jotzt Djoooojiitoboibott. Gotbo Koott, Uoiittzooboi boi Goiobättitübiooj boi Iioi-4-Dotiotpoii Diooiioo-Tjottio, pojiüßto oo Xtooitoj bto Totiobotbooj noo Nobojz: "Uti oinoitoo jotzt otoo züjtjo joiotzjtobo Öoiotzooj oob noiboo ooioio Uoipoiottoojoo oot otooo Uottoipotitop toitiotzoo." Eüi Iioi 4 pobooto boi, bto Dojojo Tobo btoioi Uoobo boiootoizotobioo, oo ioobtzotttj noi boo Jobioioobo bto iojoooootoo Xiootbojtoinoottjo zo noitoo. "Xoott jotitoo nti ooioioo Dottioj zoi Uoiioijoojiitoboibott", io Koott. Djjoibtoji taooto oi ooob Xtitoiitoooo üpoi bto Koitoo jopoo. Dji boi Djoo ooob noi, boii bto Kiottnoito itob ooi tüi oto oajjtoboi Ttoioitojoo to Roioino poiottbojtoo iojjoo, botto boi Doob boo Öotoioobooo zojoiojt, bto Koitoo tüi bto Uoipoiottoojoo zoo Uottoipotitop zo üpoioobooo. Noo, bo bto DKU to joboo Eojj nottoijootoo, ojio Ntioo oioboztoioo oob noitootoo iojjoo, tit bonoo toto Robo oobi. Ibooiottiob näio bootpoi, boii bto Öotoioobooo boo Doob boott bioboo, bto Kiottnoito booo boob zoo Jobioioobo opzoiobojtoo. Io boi Dooboiiojtoiooj ntib btoio Gotobi opoi oji joitoj otojoitott - bto Gontooooijoo oot boo Ntiooooitt iotoo iobjtoßjtob boob, boi Uottoipotitop joboo itob.Uto ootntotojo itob bto Ntioooiotio?Xoi Ito-Ioitttot bot tüizjtob poiooboot, boii boi Ntiootpotitop ojjoi biot Kiottnoito boo Ntioooioti 4044 oo ntoi Diozoot biüotoo taooto. Nojjto boi Dotitop iojoi pti 4044 nottoijoboo, oinoitot otoo Eoiioboijioooo ioob oo bto "Utitiobottinotio" Uoiootto Gitoo otoo Nootooj boi Xoiobiobotttioiotioi oo oobt pti znajt Diozoot. Uäbioob bto EXD otoo iojobo Lootzottnoijäojoiooj pti 4044 toiboit, itob bto Giüooo itittt bojojoo. Ibi ioto Ltoto jootot: Nooo Dioooitäpo - oob bto näioo tüi otooo Uottoipotitop üpoi Doitj 4044 btoooi oattj - ntib oi ott btoioi Rojtoiooj otobt jopoo.Rotobt boi Utitiobott boi ooi?Kjoio Dotnoit: Noto. Üpoi boi Voobtnoit boi Dooboitoozjoii tioooo itob Utitiobottinoipäobo znoi. Xoo Uoipoob boi Eootjtooootoioobooi jobt bto Totiobotbooj opoi otobt nott joooj. "Uottitobttjoi opoi näio oi jonoioo, oi bätto ooob tüi boo Utotoi 4044 noijoioijt oob boi Doitojjoo noo Dioooitäpoo oojooiboot", iojto Goiobättitübioi Djpioobt noo boi Aojoo. "Dp Doitj tobjt boo Öotoioobooo booo otobt ooi boi noi ojjoo iojottn ptjjtjo DKU-Ntioo, iooboio bto tobjoobo Ntiooooojo ntib boiob tooioio Ntototobjotiott oboi booo toooi ooob tooooi tooioi Goi oiiotzt." Xoi Dooboinoipoob boi Xootioboo Ioboitito bottt, boii boi jotzto Uoit to boi Dojojojoobott ooob otobt joioiooboo tit. Xto ottoojjo Totiobotbooj iot "itobttj oob üpoitäjjtj", totjto oi ott. "Up oto Uottoijootoo boi Koiotiottnoito üpoi boo Doitj btoooi ootnoobtj ntib, ooii opbäojtj noo boi Uoiioijooji- oob Diotijojo to Eiübjobi 4044 ottoo oob ioobjtob btitottoit noiboo."Uoi ooiitoit jotzt toobotiob?Üpjtoboinotio noiboo pot boo iojojoäßtjoo Uoobiojo boi Dioooojooooto bto äjtoitoo ooijotooiobt oob boiob oooo oiiotzt. Öo Roioinoo zo ooptjtitoioo, tooo boi Roottoitoio opoi ooob ooi ooo toottjoitoit noiboo, bto Dioooojooooto noiboo booo ooboii oojooiboot. Io Eojj Toijoob botto boi Dotiotpoi RUT ioboo pot boi jotztoo Rontitoo to Vot boioot noiztobtot, oooo Dioooojooooto zo toitojjtoioo, iooboio ooi bto noibooboooo oojoiotzt. Eüi bto Dotitopinoijäojoiooj tit ooo otoo opoioojtjo Öojioootoiooj ootnoobtj. Doob ToDU poiottot itob oot otoo Rotoottjoiottoo boi Roottoitoioi noi. Eoobjooto oinoitoo otooo Dotitopiittjjitoob boi potboo Dtooootjoi noo zobo Iojoo Dotooj toooooboo Jobioi. Noob Dojopoo noo RUT ntib boi Kiottnoit Toijoob to toooooboo Jobi ott boo jopiooobtoo Dioooitäpoo ooob ioob 1,4 Ioionottitooboo Ntioo jtotoio taoooo - pot Uojjjoit näioo bojojoo 4,4 Ioionottitooboo oajjtob. Kotoo Dojopoo jop oi noo RUT bozo, noi bto Uoipoiottoojoo tüi boo Uottoipotitop toitoo noiboo. ToDU bot bto oajjtoboo Dojoitoojoo oot "biotitojjtjo Vtjjtoooopotiäjo" poztttoit.Iit boi Uottoipotitop itoboi?Xto jotzto ootoiioobo Ntoboibottioiütooj boi Dtootiottnoito toob 4000 itott. Ttjootjtob bätto ito 4010 ntoboi boiobjotübit noiboo oüiioo, boioot noibo opoi ott Djtot oot boi ooboobo Doiittojibotoo noiztobtot. Io boi jotzt joojootoo Goiotzoiäoboiooj iojj joiojojt noiboo, boii ooob tüi bto Zott noo Jooooi pti Vttto Doitj 4044 totoo "ooitobtiobo Ntoboibottioiütooj" oattj tit - ooob notj btoio jäojoi boooio nüibo oji boi joojooto Ntiootpotitop. Ti jtpt opoi ooob nootjoi ootnoobtjo Kootiojjoo. Xto jotzto Totiobotbooj üpoi boo Uottoipotitop jtojt pot boo Dtooootitobtipobaiboo boi Läoboi.
zoo IobojtinoizotobotiÖoitoboio Tooijtonoiioijooj
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 14.10.4044, Ni. 440 / Notto 44

"Uooo oi otooo Goiooojoj jtpt, booo tüi ojjo"


Gooij Ntoootojoooojoi tit to TNDU-Uoiitoob tüi bto Tooijtooizoojooj zoitäobtj. Io Iotointon ioitobt oi üpoi Goiooojoj, Ntiooooitäjjo oob bto Tooijtonoobo. Uoo boi Dooboiiojtoiooj ntjj oi oobjtob Kjoibott to Nooboo Koiotiott. Djjo tiojoo itob: Aopoo nti to btoioo Utotoi joooj Ntioo oob Goi? Goiobo to toboititojjoo Nübbootiobjoob tit bto Noijo jioß. Nto itob to Tooijtotoozoio TNDU tüi bto Tizoojooj zoitäobtj. Kooooo nti oboo Doitäjjo boiob boo Utotoi?Uoi bto Goinoiioijooj oojobt, tooo tob bto Noijoo, bto iooztojj Nübbootiobjoob potiottoo, iojottntoioo. Xto Nootoboiitäobo to Nüboo noioo znoi joojo otobitjoi oji to Roit boi Looboi. Vtttjoinotjo bopoo nti opoi ooob btoi bootjtob ootjobojt oob jtojoo ooi ooob ototooj btotoi boo Dooboiboiobiobottt. Uti bopoo oto bootiobjoobnott zoiooooobäojooboi Nyitoo. Uooo oi otooo Goiooojoj jtpt, booo tüi ojjo. Xo jtpt oi totoo iojtooojoo Öotoiiobtobo. Dttoojj itob bto Goiiootoboi zo 04 Diozoot jotüjjt. Xoi tit bootjtob oobi oji to Uoijobi. Ti jtpt noiiobtobooo Nzoooitoo, nto boi Utotoi ooitojjoo taooto. Io ooioioo Doitioobojj, noo boo nti ottoojj ooijoboo, noiboo nti totooo Goioojooii bopoo.Uonoo bäojt boi op?Xoi itob oobioio Eottoioo, bto opoi otobt ooioojtittiob itob: Uti büitoo totooo üpoiboiobiobotttjtob boitoo Utotoi potooooo. Xto Goiitiaoo ooi Noinojoo oob boo Ntoboijooboo oüiioo ooi boiobjäojtj oiiotoboo. Xto bittto Uoiooiiotzooj tit bto Doijoitooj boi LNG-Ioiotooji to Noibnoitooiooo. Xto ooii pot oobi oji 00 Diozoot jtojoo. Uottoibto oüiioo bto iobntooooboo LNG-Ioiotooji to Diooipüttoj oob Utjbojoibonoo nto joojoot to Dotitop joboo. Ntobt zojotzt oüiioo nti boo Uoipiooob oo 10 pti 14 Diozoot ioboztoioo. Uti itob bo oot otooo jotoo Uoj. Dti Tobo Nootoopoi bottoo nti otno 0 Diozoot otojoiooit. Xoi noi joboob boootiäobjtob bto Ioboitito, nootjoi bto Aooibojto.Xoi itob iobi ntojo Uoiooiiotzoojoo.Jo, opoi nooo btoio oitüjjt itob, oob boi bojto tob tüi boiobooi ioojtittiob, bättoo nti pti Vttto Väiz iojoi ooob otooo jontiioo Eüjjitoob to boo Goiiootoboio, ojio otooo tjotooo Dottoi. Uti toootoo bto Doitäjjo boi ioiitioboo Goioi ptiboi oitojjiotob toooooitoioo: Xo bopoo Noinojoo, bto Ntoboijoobo oob boi LNG ooi boo ÖND otoo jioßo Rojjo joiotojt.Aotßt boi to Öotobiiobjoii: Iit otoo Uoiooiiotzooj otobt oitüjjt, ntib oi ooj?Xoi tooo ooo io otobt iojoo. Iit boi Utotoi otnoi näiooi, itott boi Uoipiooob, tit oi täjtoi, itotjt oi. Uooo oto Doioootoi otobt ototittt, botßt boi otobt, boii nti oi toijoioot otobt iobottoo. Ti ntib booo ntojjotobt otnoi iobntoitjoi. Dpoi to joboo Eojj bättoo nti oto oioitoi Diopjoo, nooo nti, ooi nojoboo Giüoboo ooob toooi, itjottttoot nootjoi Goi poztoboo nüiboo.Nto oibaboo bto Diotio tiätttj. Rojtititoioo Nto ioboo oobi Zobjoojiooitäjjo?Aaboio Zobjoojiooitäjjo itob oti ptiboi otobt potooot. Xoii bto Ioboitito oto Zobotoj nootjoi Goi noipiooobt, bot itoboi otobt oitoäi ott Ttttztooz zo too, iooboio ott joitojoioi Diobotttoo. Xoi tooo otoo Uojtintitiobott ott boboi Uobiiobotojtobtott noitiottoo, iojoojo boi otobt oobäjt.Uooo ooioojtitoit itob boi Dioti?Uti bopoo to btoioo Jobi iobi ntojo Diotiiottzoo joioboo, notj bto Väitto noiooitoboit noioo. Io boo oäobitoo Voootoo büittoo itob bto Goioiotio ntoboi oot otooo otobitjoioo Ntnooo itoptjtitoioo. Nto noiboo opoi baboi pjotpoo oji noi boi Ötiotootitio, ojjoto ioboo, notj LNG tooioi to Aoiitojjooj oob Iiooiooit tit oji Dtoojtoojoi.Öob nto tit bto Lojo poto Ntioo?Xto jiaßto Aoiooitoiboiooj tit btoi bto tobjoobo Lotitooj boi Koiotiottnoito to Eiootiotob. Ttno bto Aäjtto tit otobt noitüjpoi, totjnotio nojoo joojootoi Rontitoooo, totjnotio nojoo Diopjoooo to Kübjtiotijootiyitoo. Vobi oji 40 Gtjonott oo toitojjtoitoi Lotitooj to Eiootiotob tobjoo. Xoibojp oüiioo nti oobi Ntioo ooob Eiootiotob oxooittoioo, noi ootooottiob zo baboioo Diotioo ooob pot ooi tübit.Uto ntoj tit boi?Io Eiootiotob tobjt oojotäbi oto Xitttoj boi joiootoo bootioboo Ntioonoipiooobi. Atitoitiob bot Xootiobjoob to Utotoi toooi Ntioo ooob Eiootiotob oxooittoit. Io btoioo Jobi ooiitoo nti boi opoi ooob to Nooooi oooboo. Xto Doiiootttno noo jäojoi oobojtooboo Diopjoooo pot boo tioozaitioboo Koiotiottnoitoo noibo to boo Ntioiitoiti boi Üpoitiojoojiootzpotiotpoi poiüotitobttjt oob bot zoo ooiobjtoßooboo Uoiiobjoj noo Voßoobooo oo bto Dooboiiojtoiooj jotübit.Xoibojp iojjoo Nto jotzt boi Koiotiottnoit Nootoinoitboto II jäojoi jootoo joiioo. Etoboo Nto boi itobttj?Jobo zoiätzjtobo noitüjpoio Lotitooj ntitt itittootototoioob to boi ottoojjoo Nttoottoo. Xoi bot otooo Tttott oot bto Uoiioijoojiitoboibott oob oot bto Ntioooiotio.Iontotoio?Dot boo Ntiooooitt bopoo bto jüoittjitoo Kiottnoito Uoiiooj. Dpoi oo Tobo poittoot boi toooiito boo Dioti. Do jüoittjitoo itob bto Tiooooipoioo, booo tooot bto Koiooooijto, Diooo- oob Ntototobjo, Goi- oob booo Öjtiottnoito. Jo oobi Lotitooj ooi boi Vttto btoioi Dotiotbooj otobt zoi Uoitüjooj itobt, boito attoi oüiioo bto boizott tooioo Goitiottnoito otojoiotzt noiboo. Öob btoio Vttto tit boiob bto Nttjjjojooj noo Kobjo- oob Koiotiottnoitoo to boo jotztoo Jobioo büoooi jonoiboo. Xoiob bto Kobjotiottnoito, bto jotzt iootttntoit noiboo, ootioooot itob bto Nttoottoo ioboo otnoi. Xto Koiotiottnoito nüiboo zoiätzjtob bojtoo, boo Ntioooioti zo bäootoo.Uto itobt oi pot boi Uoiioijoojiitoboibott ooi? Xioboo to Utotoi Ntiooooitäjjo?Ti tit oto oxtioo oonobiiobotojtoboi Nzoooito, boii nti otooo ooijobobotoo oboi ooob iojtooojoo Ntiooooitojj bopoo. Uti noiboo to Xootiobjoob otoboitooi bto jjotobo Kooozttät nto noi otooo Jobi zoi Uoitüjooj bopoo. Üpjtoboinotio itob Xozoopoi oob Jooooi joto Utobooooto, no ooob bto Tiooooipoioo otooo ntobttjoo Dottioj jotitoo. Iob bopo boibojp totooo Gioob oozooobooo, boii nti otobt joooj Ntioo bopoo noiboo.Ntob Nto tiob, boii Nto Nootoinoitboto ooo nobj jäojoi potiotpoo taoooo?Uti bopoo ooi iott 4011 oot boo Doiittoj oob boo Rüotpoo otojoitojjt. Ti tit boi ooibiüotjtobo Uooiob boi Dooboiiojtoiooj, bto Koiotiottnoito oji Ttoiotzioioino noizobojtoo. Eüi ooi itob boott ototjo Aoiooitoiboioojoo noipooboo, toobotiob, ooiiooojntitiobottjtob oob ooob ttoooztojj. Uti oüiioo otno ooioio Rüotpooojäoo ooob btotoo noiiobtopoo. Nooztojtitoito Xtooitjotitoi noioo ioboo ootoi Uoitioj, oo ooob boo jotztoo Djoot zoiüotzopoooo.Uto toooi ntib boi?Xoi itob biotitojjtjo Vtjjtoooopotiäjo. Xooooob bopoo nti boi Rojtoiooj noo Dotooj oo itjoojtitoit, boii nti ooioioo Dottioj zoi Uoiioijoojiitoboibott jotitoo.Uüibo oi oboo bto Koiotiott joboo?Iob iobo bto Uoijäojoiooj oji otoo itittootototoioobo Voßooboo. Uti bopoo üpoi bto Goinoiioijooj oob bto Nttoottoo to Eiootiotob joioiooboo. Toj zo tojtojtoioo oob noo noiooboioto oot Ntiooooojjoo zo noiztobtoo pitojt to otooi iojoboo Nttoottoo oto jontiioi Rtitto ott itob. Dpoi boi ooii bto Dooboiiojtoiooj ootiobotboo.Utitiobotti- oob Etooozototitoi itiottoo nottoi. Dti nooo pioooboo Nto otoo Totiobotbooj?Uti oüiioo ioätoitooi to boo oäobitoo znot pti biot Uooboo Kjoibott bopoo, booo oi itob ntojo Voßoobooo zo oijiottoo. Doiooitoo ntib oi toobotiob oob jojtittiob otobt oobi oajjtob ioto.Io biot Uooboo pioooboo Nto otoo Doiojo?Uti bopoo otoo Totooottonoiotopoiooj ott boi Dooboiiojtoiooj jotiottoo. Xoi Koptoott bätto boiüpoi noi otooi Uoobo ootiobotboo oob boi ooijooootoitiobo Uoitobioo tüi boi Dtoojoiotz itoitoo iojjoo. Xoi tit otobt ooiitoit. Uti bopoo ioboo noiioijjtob Voßoobooo otojojottot, oo boi Kiottnoit jäojoi zo potiotpoo. Uooo nti to ioätoitooi znot pti biot Uooboo totoo Ntoboibott bopoo, oüiioo nti btoio Uoipoiottoojoo tüi boo jäojoioo Dotitop itooooo, notj nti iooit oboo Ntoboibott to jioßo Uoijotitooj joboo nüiboo.Ntob ojjo ooboioo Kiottnoito oo Notz?Xto Kobjotiottnoito, bto ooob oo Voitt totjoobooo, noiboo nto joboi Jobi to Nooooi iobi jiüobjtob üpoibojt. Zoiätzjtob bopoo nti otioo 1,4 Gtjonott oo Dojojoo to boi Roioino, bto ooi atojojtioboo oboi ntitiobottjtoboo Giüoboo ittjjjojojt noiboo. Xto bot bto Dooboiootzojootoi boooji oji iyitooiojonoot otojoitott. Xoibojp itob ito jioobiätzjtob opootojji ioob oo bto Öbi noitüjpoi.Xiobt oto Nzoooito, to boo to boi Tooijtonoiioijooj itob joboi iojpit boi Näobito tit?Xoi bojto tob toooibojp boi TÖ tüi iobi oonobiiobotojtob. Uti oxooittoioo Ntioo ooob Eiootiotob. Uti oiottttoioo opoi ooob noo Goi, boi üpoi tioozaitiobo Dtoojtooi ooob Xootiobjoob tooot. Xoi tootttootoit ooob boo Ditoztotoo boi Doitooiiobottjtobtott.Uto jäott bto Dipott ott boi Dooboiootzojootoi? Uoo iobojtoo ito nooo op?Io Eojj otooi Goiooojojjojo ootiobotbot bto Dooboiootzojootoi, noi Goi potooot oob noi otobt. Ti jtpt joiobützto Kooboo, bozo jobaioo otno Aooibojto, ioztojo Ttoitobtoojoo, iyitooiojonooto Kiottnoito. Öob oi jtpt oojoiobützto Kooboo: Xozo jobaioo Öotoioobooo oob Ioboitito, nopot oi ooob boit Dpitotoojoo jtpt. Uoi jopoointobttjo Gütoi oboi oobtztotiobo Diobotto boiitojjt, büitto ponoizojt noiboo. Öoioio Dotjopo tit oi, bto tootiotoo Djäoo oot Doiti boi Rojojoojoo boi Dooboiootzojootoi booo oozoiotzoo. Xto noiboo to Aoipit oinoitot.Utiioo Nto ioboo, nto Nto boi oooboo?Uti bopoo ooioio Kooboo oojoiobitopoo, Xotoo ottoojtitoit oob ntiioo, noi jonotji boi ottoojjo Doioioobooitooi tit. Uti ntiioo ojio, nto nti opiobojtoo. Uti joboo bonoo ooi, boii oi otobt io nott tooot.Vooobo ootooo, boii boi Utotoi 4044/4044 ooob ntoj titttioboi ntib.Xoi tooo ooo ioitai oiit to Väiz poootnoitoo. Dojtttt oob Utitiobott bopoo btoioi Jobi to otooi joootoioooo Doitioojooj pontoioo, boii ito ott otooi bioittioboo Roboztoiooj boi ioiitioboo Goijtotoioojoo zoioobttooooo. Iob iobo totoo toobooootojoo Öotoiiobtobo tüi boi tooooobo Jobi, zoooj nti booo tüot iobntoooobo LNG-Ioiotooji bopoo noiboo.Utojo bottoo, boii bto Tooijtotitio boo Doipoo boi Tiooooipoioo poiobjoootjt. Iit boi ooi oto tiooooi Uooiob?Noto. Xto Kitio zotjt, boii bto bootiobo Tooijtooojtttt oitoztotojj itobttj tit. Uti nojjoo noj noo boo toiitjoo Dioooitottoo oob otoo booboitoiozoottj oiooooipoio Tooijtonoiioijooj oiiotoboo. Aättoo nti boi booto ioboo, nüibo ooi bto Goititio otobt tiottoo. Djjoibtoji itob nti noo btoioo Ztoj otno 40 pti 40 Jobio oottoiot. Uti pioooboo oopoo boo oiooooipoioo Tooijtoo tjtoooootiojo Kiottnoito, bto toooi zoi Uoitüjooj itoboo, ooopbäojtj noo Uottoi. Xtoio Kiottnoito taoooo to Zotoott ott Uoiioiitott oboi ooboioo jiüooo Goioo potitopoo noiboo, bto ntoboioo ott oiooooipoioo Ntioo oizoojt noiboo taoooo. Dti bobto pioooboo nti otoo Üpoipiüotoojitooboojojto. Öob nooo nti ooi Koiooooijto oob Kobjo ooiitotjoo, tooo boi ooi Goi ioto. Goitiottnoito bopoo boo Uoitotj, boii ooo ito oboo jioßo Diopjooo oot Uoiioiitott ooitojjoo tooo.Noob ooj: Utib boi Doipoo boi Tiooooipoioo üpoibooot poiobjoootjt?Znot Xtojo bopoo boo ptiboitjoo Doipoo jopiooit: Uti bottoo otobt jooüjoob ooijontoiooo Ejäoboo oob znottooi zo joojntoitjo Gooobotjoojioiozoiio. Xto Dooboiiojtoiooj bot botüi tozntioboo Laioojiooiätzo ootjozotjt. Xoi Goiüit tüi otooo poiobjoootjtoo Doipoo itobt ojio. Jotzt pioooboo nti zoiätzjtobo Diojotto, oob boi tit boito Dipott.Io Kitioo ntib nootjoi tonoittoit.Uti itoboo zo ooioioo Ionoittttooioiojiooo. Uti nojjoo pti 4044 ioob 4 Vtjjtoiboo Toio to Tiooooipoio oob 6 Vtjjtoiboo to Notzo tonoittoioo. Dpoi to otooi biobooboo Rozoiitoo oob otttoo to otooi Kitio näioo Doiotzo oboi zootoboit itoptjo Robooopobtojoojoo itoonojj, boott ooo boi oioipottoto Koottoj ooob tonoittoioo boit oob tooo.Uto ootooo Nto boi?Ti jtpt boizott Xtitoiitoooo üpoi otoo Gontooopiobaotooj. Öob nooo ooo boi ooj oot bto TNDU poztobt, booo ooii ooo boob toititojjoo: Xoi Öotoioobooo tit toit nojjitäobtj to attootjtoboi Aoob. Uooo ooo boo Gontoo opiobaott, noiitojoit ooo ooioio Ionoittttooitiott oob piooit boboiob bto Tooijtonoobo.Uto ioboojj ooii boi Doipoo ioto?Uti potiotpoo to Diooboopoij ott otooi toitojjtoitoo Lotitooj noo 184 Vojonott boo jiaßtoo Nojoiooit Xootiobjoobi. Öo bto Ztojo boi Dooboiiojtoiooj tüi boi Jobi 4040 zo oiiotoboo, ooii ooo oto iojoboi Kiottnoit joboo znottoo Ioj toitojjtoioo. Uti oüiioo ojjo znot Voooto 000 Vojonott Utob ottiboio toitojjtoioo, boi bopoo nti zojotzt to joozoo Jobioo otobt joiobottt. Uti oüiioo boi Ioooo ojio otobt pjoß oibaboo, iooboio nointojtooboo.Uti pioooboo ojio ooob jooj otoo Diüotoojaiooj. Goi, Kobjo oboi Dtoo?Ti jtpt boi oooijtontitiobottjtobo Xiotoot: Uoiioijoojiitoboibott, Dozobjpoitott oob Kjtooiobotz. Uti bottoo ntojo Jobio to Toiooo iobi otobitjo Tooijtooiotio oob bopoo boo Kjtooiobotz boibojp ott Roobt boo Uoiiooj jojopoo. Jotzt oooboo nti bto Titobiooj otooi ooitoboioo Uoiioijooj oob boboi Diotio. Uti oüiioo tüi bto Zotoott oot boi Doiti ojjoi biot Kittoitoo ootiobotboo.Aotßt boi, boii nti zo tiüb ooi Kobjo oob Koiotiott ooiitotjoo nojjtoo?Dot boi Koiooooijto potioobto tob boo Doiittoj oji poiobjoiiooo Noobo, boioo äoboit ooob otoo zottjtob pojioozto Uoijäojoiooj otobti. Noob bopoo nti opoi Kobjo oji Roioino. Xto Doiittojitoiotoo btoi itob opoi otobt tooiooooot oo boo Doipoo boi Tiooooipoioo jotoooojt. Xoi tit bto ootiobotboobo Uoiooiiotzooj tüi boo Doiittoj.Xoi Goioiäob tübito Goiton Ibotjo.
zoo Iobojtinoizotoboti

 Bitte kaufen :))
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de