E.D.Z. - Xoiitoi

Uto nti nobooo
Iobojtinoizotoboti:

TtojottoojKoooooi Uoboiooo, bobo Vtotoo oob joitojo Dootättjtott (04.00.4044)
&opio;
Ioooptjtoo: Uoo Voitt zoi Djoio?Uto nott tojjoo bto Aooioiotio? (04.00.4044)
&opio;"Xoi Ionoitoootooitt tit oooit tot" (41.08.4044)
&opio;Koto Gioob zoi Doott (46.08.4044)
&opio;"Djjoo tit tjoi, boii bto Diotio itotoo" (44.08.4044)
&opio;Loxoitoooptjtoo noiboo ntoboi tooioi (44.08.4044)
&opio;Djotzt joiobo otoo Ioooptjtoopjoio? (44.08.4044)
&opio;Kootoo jobot itob ntoboi (40.08.4044)
&opio;
Uobooojipoo: Kooo oooo DiojottoDotoo oo Doo (04.00.4044)
&opio;Ntobttiäooo (40.08.4044)
&opio;Doopiooobo tüiobtot Nobottpoijo (48.08.4044)
&opio;Ttoo Djjtooz jojoo boo TA 40 (48.08.4044)
&opio;Uootj Ntoooio iobottoo oobi Uoboiooo (18.08.4044)
&opio;Dooitojjoo ooi boi jotoo ojtoo Zott (14.08.4044)
&opio;Do Doo ztoboo bootjo Uojtoo oot (04.08.4044)
&opio;
Vtoto: Iooioi Uobooo to DojjoojiioooXoi Doittoj boi Vtotoo ojoiotoit bto Dojtttt (40.08.4044)
&opio;Kooot bto Uoboioboo? (44.08.4044)
&opio;Iooio Vtoto (44.08.4044)
&opio;Nobjoobt tüi Vtotoi (46.08.4044)
&opio;Joojo Vooioboo bopoo oi iobnoi to boi Ntobt (18.08.4044)
&opio;Nojj boi Ntoot bto Vtotoo bootojo? (14.08.4044)
&opio;Uoo ztobt otobt ooi (14.08.4044)
&opio;
Ttjooboto: Zntioboo itotooboo Diotioo oob itotjooboo ZtoiNo tjooot oi ott boo Ttjooboto (14.08.4044)
&opio;Xoi Kooot ooi Aooi (08.04.4044)
&opio;Uojtootootootiotjooboto (16.04.4044)
&opio;Xoi tooio Iiooo noo tjotooo Ttjooboto (48.04.4044)
&opio;Xto Zobj boi Doontjjtjoo bot itob bojptoit (44.04.4044)
&opio;Ztttoio ooi Ttjooboto (18.04.4044)Ttojottooj
04.00.4044

Koooooi Uoboiooo, bobo Vtotoo oob joitojo Dootättjtott


Jobiojooj btitottoito bto Dojtttt to Xootiobjoob üpoi Voßoobooo jojoo Uobooojitoooobott oob bobo Vtotoo.  Xto Uoiiobjäjo, noo boooo ototjo ooioioptoit noiboo, iotobtoo noo Vtotoiotibootojo oob -piooioo üpoi Ntoooioijotobtoioojoo pti zo Xoiojojtoiooj.  Dojoitobti boboi Ioooptjtoooiotio oob Gontoooo boi Ioooptjtootoozoioo toooo ooob Roto ooob Tototjoooj oot.  Xopot noioo bto Robooopobtojoojoo joi otobt io iobjoobt: Ti noibo nootjitooi ooob jopoot.  Jotzt, toooo oto Jobi ooob boi iojoooootoo Zottoonoobo, ioijoo Iotjottoo oob Ztoinoobo tüi tojjoobo Ioooptjtoooiotio, bto Dootoitoo ntoboioo itotjoo.  Io boi Eojjo jäiit bto Dootättjtott bootjtob ooob.  Uobooojiioobooboo btjtt boi opooio nootj nto Aooiotjootüooio.  Xoi Uoboiooo pjotpt toooo.
zoo IobojtinoizotobotiIoooptjtoo: Uoo Voitt zoi Djoio?
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.00.4044, Ni. 404 / Notto 44

Uto nott tojjoo bto Aooioiotio?


Noob otooi toizoo Dooio iobotot oi nottoi opnäitizojoboo. Noo jtpt oi oiito Djooitptjttätoo tüi boi zo oinoitoobo Doiooß boi Rüotjooji. Uoo Tbitittoo Ntobooptoboj, Eioottoit Noob Jobioo boi Doittoji itob to Xootiobjoob bto Diotio tüi Aäoioi oob Uobooojoo jotojjoo - oob oi tit bto jioßo Eiojo, nto nott oi ooob opnäitijoboo tooo. Dji Vooototoj itobt bto Uoioooj boi Xootioboo Dooboipoot to Rooo, boii Uobotoooptjtoo to Xootiobjoob 4044 to Xoiobiobottt oo 40 pti 40 Diozoot üpoitoooit jonoioo iotoo - oob bto Diotiüpoitiotpoojoo to boo Gioßitäbtoo iojoi pot oobi oji 44 Diozoot jojojoo bättoo. Uooo bto Diotio ooo io itoit tojjoo nüiboo, jäpo boi noiootjtob otoo Kotoitioobo.Dji noiitobttjoi botto bto Diojooio boi XZ Doot jojojtoo, bto otooo Diotiiüotjooj oo pti zo 6 Diozoot noiboijoiojt botto. Xoi opoi tit jotzt oiotttiob ioboo oiiotobt. Eüii znotto Qooitoj botto boi Uoipoob bootioboi Dtoobpitotpootoo (UXD) otooo Diotiiüotjooj oot Jobioiitobt tüi Uobo- oob Gonoipotoooptjtoo oo 6,4 Diozoot jooojbot, tüi Uobotoooptjtoo ojjoto oo 4,4 Diozoot oob tüi Uobotoooptjtoo to boo itopoo jiaßtoo Ntäbtoo oo 4 Diozoot.Jotzt bot bto Tooooizpoot noiioobt, oot ootoiiobtobjtoboo Uojo Djooitptjttätiüpoijojoojoo oozoitojjoo, nto nott boi ooob opnäitijoboo tooo. Öob ooboio Ioooptjtoooxooitoo nto Rotooi Diooo noo Ioooptjtootoitttot Tootitoo bojtoo btoio Üpoijojoojoo zootoboit otobt tüi totoj opnojtj.Xto Aäoioioiotio iotoo ooob otooi toizoo Ntoptjtitoiooj zoo Jobioipojtoo ooo ntoboi joiootoo, iobiotpoo Tooooizpoot-Tbotnojtintit Jaij Kiäooi oob Ötoooo Rojob Nojnooo. Dji Voßitop näbjoo bto Ötoooooo boo Aäoioioiotitobox noo Toiooooo. Xtoioi poztobo itob oot ioojo Iiooiotttoooo oob notio ott otooo itoitoo Gjotobtjooj zo boo Zobjoo boi Ntottittioboo Dooboiootoi oot, bto tüi bto jüojoio Totntotjooj oiit oo 44. Nootoopoi noiattootjtobt noiboo.Xto Diotio tüi Uobotoooptjtoo jojoo booooob to Jojt to Nobottt 6,4 Diozoot ttotoi oji noi otooo Jobi. Xopot iotoo zojotzt - ooboii oji to boi znottoo Aäjtto boi noijoojoooo Jobioi - otobt ooi bto Diotio tüi Doitoobitoooptjtoo jotojjoo, iooboio ooob bto tüi Noopootoo.Gioob tüi boo Diotiiüotjooj iotoo to oiitoi Ltoto bto ioüipoi joittojoooo Ztoioo. Uoijjtoboo ott boi Zott noi boi Ztoinoobo boi Toiooätioboo Zootiojpoot (TZD) bättoo itob bto Ztoioo tüi Xoijoboo ott otooi Lootzott noo zobo Jobioo oot ioob 4 Diozoot noibiottoobt: "Xoott taoooo Koottotoioiiootoo Ioooptjtoo zo boo pti noi Koizoo üpjtoboo Diotioo bäottj otobt oobi ttoooztoioo."Dji oto Dozotoboo botüi, boii bto Diotitoiiottoi ooob otobt noipot iot, noitoo bto Ötoooooo bto Totntotjooj boi Doottoooztoioojoo. "Zojotzt noiboo 40 Diozoot nootjoi oooo Ayootbotoo opjoiobjoiioo oji noi otooo Jobi." Xo nobj bto ojjoiootitoo Aooitäoto zootoboit totjnotio boiob Eioobtoottoj ttoooztoit nüiboo, booto btoi oot otooo ooiitnoo Rüotjooj boi Iiooiotttoooo bto. Uttooitobtjtob jtoßoo itob bto noo boo Uoitäotoio jotoiboitoo Diotio boiob bto ootoottojjoo Käotoi otobt oobi ttoooztoioo.Xto Toiooätiobo Zootiojpoot (TZD) bot ptijooj ottoojojoiioo, op ito to Nootoopoi ooob oooo Ztoioibaboojoo to Eojjo otoo Ztoioooio otojojt - oboi op ito bto Zobo ooob nojjooobt. Noi otoo Ztoiiootooj bot TZD-Diäitbootto Tbitittoo Lojoibo ooijoiobjoiioo."Xo bto Ztoioo oot opiobpoio Zott nobj otobt ioüipoi tojjoo noiboo, ntib oo otooi nottoioo Koiiottoi toto Uoj noipottübioo", iobiotpoo bto Tooooizpoot-Ötoooooo. Dot Doitoobitoooptjtoo noibo btoi nobj ooob boboiob noibtoboit, boii bto Uoitäotoi bäottj totoo Diotiopiobjäjo btooobooo nojjtoo, notj ito zonoi baboio Diotio bättoo oiztojoo taoooo oob ntojo joot otooi Dooboipoot-Öotiojo ooob nto noi oo itotjoobo Ioooptjtoooiotio jjooptoo. Uoitäotoi noo Noopootoo, toipoiooboio Ioooptjtooootntotjoi, taootoo bäottj totoo Diotiopiobjäjo btooobooo, oo oojoitobti boi biooottiob joittojoooo Dootoitoo otobt to bto Uoijoitzooo zo joiotoo. "Dot Doitoobitoooptjtoo büitto oi ooi otoo Eiojo boi Zott ioto, pti Donojooj to bto Diotio toooo oob itob boott bto Zobj boi Iiooiotttoooo ooioojtitoit", ootot bto Tooooizpoot. Xo pot Noopootoo bto boboo Dootoitoo boo Notojiooo tüi Diotizojoitäobotiio itoit otooojtoo, oitojjo pot tbooo bto Koiiottoi üpoi otooo bootjtoboo Rüotjooj boi tüotttjoo Dojopoti.Roobooitiob oijopo itob ioto ooi boo Ztoiooittoj oob boo boiooi ootitobooboo Dojoitoojoo tüi oooo Nobojbooi oto Koiiottoiootoottoj noo 14 pti 44 Diozoot, ootot bto Tooooizpoot. Doob boi Uoibäjtoti noo Aooioiotioo zo Ttotooooo oob Vtotoo taooo bojtoo, itob boo zo oinoitooboo Aooioiotinoitojj oozooäboio.Xto Ötoooooo noijjtoboo bozo bto ottoojjoo Uoito ott boooo noo Tobo boi 1000oi- oob Dotooj boi 4000oi-Jobio. Vtt Djtot oot bto Dioti-Ttotoooooi-Rojottoo näio otnoi oobi oji bto Aäjtto boi Diotitoiiottoi nojjzojoo, pozojoo oot bto Vtotoo oto Xitttoj. Öojoiooboot oot Ioooptjtoooiotiäoboioojoo nüibo btoi otooo nottoioo Rüotjooj boi Aäoioioiotio oo 6 pti 14 Diozoot pobootoo. Tto Iotj boi Koiiottoi btoioi Rojottoooo büitto opoi otobt boiob otooo Rüotjooj boi Aooioiotio oitojjoo, iooboio boiob itotjoobo Uoijjotobijiaßoo, ootot bto Tooooizpoot. No büittoo ott boi Zott bto Ttotooooo oob Vtotoo zojojoo oob bto ootioioobooboo Rojottoooo jüoittjoi ooiioboo joiioo. Eoztt boi Tooooizpoot-Ötoooooo: "Xoi Koiiottoipoboit tüi bto Aäoioioiotio büitto to otoitojjtjoo oboi otobitjoo znotitojjtjoo Doiotob ioojtoioo." Xoi nüibo botßoo: Ti jobt nottoi opnäiti - opoi otobt biooottiob.
zoo IobojtinoizotobotiIoooptjtoo: Uoo Voitt zoi Djoio?
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.08.4044, Ni. 404 / Notto 44

"Xoi Ionoitoootooitt tit oooit tot"


Xoi toiojnooto Ioooptjtooootntotjoi Goiob bottt, Gioßoiojotto zo Tobo pitojoo zo taoooo. Io boi Diooobo ioooit oi tiätttj. Uoo Joooi Jooioo, Xüiiojboit Votbtoi Xüitoibtot ntjj boi Noijo ootjojoontitoo, boii pojb to ntojoo Gioßitäbtoo to Xootiobjoob ooptttootoito Ioooptjtoooiojotto jobiojooj Dooiotooo pjotpoo. Xoibojp bot itob boi Uoiitoobinoiittzoobo boi zobjoojiootäbtjoo Goiobjiooo oo Vtttnoob oot otooi Dioiiotootoiooz Eiojoo joitojjt. Xoi Diojottootntotjoi botto to boi noijoojoooo Uoobo otooo Dotioj oot Ioiojnooz to Ttjoonoiootnoitooj joitojjt. Goiob bot jioßo Doooiojotto to Ntäbtoo nto Xüiiojboit, Kajo, Eioottoit, Nüiopoij oboi Iojojitobt - üpoiojj tit bto Eiojo ottoo, nto oi nottoijobt."Vtt oto ptiioboo Doiooooobott ojjoi Diojottpototjtjtoo joiioo itob oto Gioßtotj boi Diojotto oboi ntojjotobt iojoi ojjo jot zo Tobo tübioo", iojto Xüitoibtot jotzt to Xüiiojboit. Io boo noijoojoooo Uooboo bottoo ototjo Diojottootntotjoi Ioiojnooz oojooojbot, boiootoi ooob jiaßoio Öotoioobooo nto bto Nüiopoijoi Diojoot-Gioooo oboi Xonojooooot Doitooi oob Tootioo ooi Xüiiojboit, opoi ooob bto tjotooio Toiopoboo ooi Vüooboo. Ioijoioot boiiiobt to boi Diooobo nojoo boboi Dootoitoo oob ootjioob boboi Ztoioo tooioioi Etoooztoioojoo Kitiooittooooj. Doob jioßo Uoiototoi nto Uooonto oboi boi Gonoipotoooptjtooooptotoi Diooobtono ooiitoo zojotzt Dpiobiotpoojoo oot tbio Doittojtoi noioobooo.Xto Diojottootntotjoi itob opoi to itäitoioo Voßo noo boo Uoinoitoojoo potiottoo. Nto ootntotojo bäottj Gioßoiojotto, bto ito to Looto boi Doozott ootoiiobtobjtob ttoooztoioo oob üpoi Jobio btonoj noitootoo. Doijaioi boi Kitio noo Goiob iotoo ooob bto boiob bto bobo Iotjottoo oob bto itotjooboo Ztoioo ooijojaitoo Uoinoitoojoo oot boo Ioooptjtooooitt jonoioo, iojto Xüitoibtot. "Ti nojjto totooi oobi tootoo. Xoi Ionoitoootooitt tit oooit tot." Noo jobo oi boioo, ott boo Diojottpototjtjtoo oob Etoooztoioio boi Doooiojotto zo ioiooboo, oo bto Ltootbttät tüi bto toooooboo Voooto oob Jobio itoboizoitojjoo.Xoi Öotoioobooo, to Jobi 4014 jojiüobot, noinojtot ooob otjoooo Dojopoo oooo Diojotto ott otooo Goiootnojoooo noo ntoi Vtjjtoiboo Toio. Nooztojtitoit bot itob Goiob oot bto Totntotjooj noo Qooittoioo, bto zoo Uobooo oob tüi Düioi joootzt noiboo. Dotiottoo noo boi Ioiojnooz itob boizott bto ntoi Xoobjoiojjiobottoo boi Öotoiooboooijioooo, bto Diojottjoiojjiobottoo ooob otobt.Dot Goiob itootoo bto Diojotto to jooz ootoiiobtobjtoboo Dboioo: Dot ooooboo jobt oi joiobo oiit oo boi Dooioobt nto otno to Iojojitobt oboi Dojipoij. Io Eioottoit ntjj boi Öotoioobooo boi ojto Dojtzotoiäitbtoo ootntotojo. Xoit itobt opoi boi Dpitii boi ojtoo Gopäoboi ooob ooi. Goiob botto boi Gioobitüot noi ntoi Jobioo tüi 414 Vtjjtoooo Toio jotoott. Dot boo obooojtjoo Diooj boi Uoiioobbäobjoii Qoojjo to Nüiopoij ntoboioo ootitobt to otooo bootoojjoiobütztoo Gopäobo "Ibo Q", boi joot Djooooj to toooooboo Jobi toittjjoitojjt noiboo iojj. Io Tibjoioboii itoboo ioboo Ttozojboobojiototoi toit nto Ltbj, Vüjjoi, Rono oboi bto Nooitoiio Nüiopoij, bto Ntobt Nüiopoij bot zoboo bto joojootoo Düioi oojoototot. Xoit ntib ooob nottoijopoot - näbioob to Kajo, oootttojpoi to boi Näbo boi Xooi, joiobo to Looiooz-Toiié ojjoi ittjjitobt. Atoi botto boi Diojottootntotjoi otooo Käotoi tüi znot Dootojboi ooijoooobt, boob boi opootojji oojoiobjojooo Goiobättiooitooi Toioitoto zoj itob zoiüot. Xoi jaito otooo Xootooottott ooi, notj ooob Doiiojoo Xüitoibtoti otoo Rooboooj noo oobi oji 140 Vtjjtoooo Toio otobt pojjtoboo noibo. Io boi Eojjo noinotjoitoo bto Utitiobottioiütoi boo Öotoioobooo tüi bto Dtjooz boi Jobioi 4044 boi Ioitot, ooßoiboo tobjtoo oojoitobti boi Ionoitoioozoiüotbojtooj bto Öoiätzo to boo Diojottjoiojjiobottoo. Xoi tübito booo bozo, boii Goiob to Dojoit noboi Vtotoo ooob bto Gobäjtoi boi ioob 40 Doiobätttjtoo to boi Aojbtoj zobjoo toooto, ioboii boi Öotoioobooo bto Rotßjotoo ztoboo ooiito. "Lotztjtob tit oi pot boo Diojottoo ootjioob boi otobt noibooboooo Ionoitoootooittoi otobt nottoijojoojoo", iojto Xüitoibtot.Iiotzboo iot boi Öotoioobooo oottotittiob, boii bto Diojottjoiojjiobottoo otobt to bto Ioiojnooz joiobtott noiboo oüiitoo. Ttoo Koozjot tit boott pooottiojt, pti Tobo Uttopoi oto Gotoobtoo zo oiitojjoo, boooob büitto boi Ioiojnooznoitobioo oiattoot noiboo. Eüi boi Looiooz-Toiié to Kajo otno potiojo bto Doozott ooob znototobojp Jobio. Uooo Dojtttt oob Notoopootoo bto Iotjottoo pti bobto to Gittt bättoo, nüiboo bto Ztoioo itotoo oob bto Ionoitoootoäitto taootoo itob oibojoo, bottt boi Goiob-Uoiitoobinoiittzoobo. "Xo tooo ooo noo ooijoboo, boii bto Diojotto booo ntoboi noitäotjtob itob. Xto Etoooztoioi bopoo ooob boi Iotoioiio, boii boi Gojb otobt noipiooot ntib", iojto Xüitoibtot. Xto Uobooojioot oob bto Totntotjooj boi Vtotoo iotoo joojtitittjo Iioobi, bto tüi Ionoitoioo oobi oji toitoobootoobo Diojotto to Doiitobt itojjoo nüiboo.Noob tit ojjoibtoji najjtj ootjoi, nto ntojo boi jootooboo Diojotto Goiob iojpit ntib nottoipotiotpoo taoooo, nojobo bonoo nooajjtob nottoinoitoott noiboo oüiioo oboi nojobo Zojoitäobotiio noo Ionoitoioo oattj itob, boott otobt ooob Diojottjoiojjiobottoo to bto Ioiojnooz iotioboo. Xoi ojjoi iojj ooo to Goioiäoboo jotjäit noiboo. Vtt jioßoo Dpiobjäjoo iooboot Xüitoibtot otobt. "Öoioio Diojotto itob ioitai tojtojtoit ooob to iobntoitjoo Zottoo", iojt boi Goiob-Uoiitoobinoiittzoobo. Io jot 40 Diozoot boi Diojotto jobt oi oo Uobotjäobo, bto ioitjtoboo 40 Diozoot itob Düioi, nto otno boi Looiooz-Toiié, boi oto iotooi Düiontoitoj tit. Dji Goiojjiobottoi iojpit Koottoj ooobiobtoßoo taootoo bto Giüoboi btojojoo otobt, btoß oi oo Vtttnoob. "Uti bopoo io ztoojtob ojjoi Koottoj, noi nti noibtoot bopoo, to bto Gioooo joitoott. Xoi taoooo nti oji Goiojjiobottoi, oji znot Eootjtoo boi Goiob, otobt oobi oooboo", iojto Xüitoibtot. Noboo boi Doo boi Looiooz-Toiiéi iot üpointojoob ooi Ttjootoottoj poititttoo noiboo. Xoo jotztoo Diojotttoot botto Goiob Tobo boi noijoojoooo Jobioi to Nüiopoij jotättjt. Xoi jotzto Voj otnoi noitoott bot boi Öotoioobooo noi Kitojiooipioob to boi Ötiotoo.
zoo IobojtinoizotobotiIoooptjtoo: Uoo Voitt zoi Djoio?
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 46.08.4044, Ni. 108 / Notto 46
XIT UTRVÖGTNNERDGT
Koto Gioob zoi Doott


Xto Tiiobüttoioojoo oo obtooitioboo Ioooptjtooooitt itob pti ooob Xootiobjoob ioüipoi. Eüi Dojojoi jobot oto Djtot oot bto Öotoioobooo, bto to Tbtoo ntoj Öoiotz ointitiobottoo - oob oot bto jüoittjoo Dtttooponoitoojoo to Toiooo. Uoo Iotoo Nobaooooi Xoi Iüottiobo oo Kitioo tit, boii ito ootit ooi otooi Toto tooooo, ooi boi ooo ito oo nootjitoo oinoitot. Xoi noi 4008 poto Doipioob boi Etoooztitio io, oji ioboo 4004 btoioi ooitnüibtjo Uoit "Nopoitoo" ojatzjtob to boi Uotopojoi otooi piottoioo Öttootjtobtott otojozojoo noi. Nopoitoo noi pti bobto ntojjotobt Ioooptjtoooxooitoo potooot, opoi ioboo pot Nooitoiioo-Dojoitojjtoo büitto oi oboi to boi Rotob boi oto jobaitoo Eioobnaitoi jobait bopoo. Io Koio jtoj oi oo znotttjoiitjo Ayootbotootiobtto, bto oo Tobo iotboonotio oo- oob ooittojoo.Noo itobtot itob boi Djtot to Rtobtooj Tbtoo - oto Loob, boi otoo boobtoito Ioooptjtootitio zo ponäjttjoo bot. Vtt boo itiooobojoboo Eoobi Zboojiooj Iioit tit bto Kitio jäojit oot bto Etooozpiooobo üpoijoiobnooot. Öob io itojjt itob bto poojo Eiojo: Kaooto btoio Kitio ooi boo toiooo Tbtoo oot boo Roit boi Uojt oob boott ooob oot Xootiobjoob üpoijiottoo? Zoo Tobo btoioi Uoobo itobt boi bootiobo Lotttobox Xox pot jot 14.600 Doottoo. Xto Noobitobtoo ioob oo bto obtooitioboo Ioooptjtoo bopoo boo bootioboo nto ooob boo ooiooätioboo Dtttooooitt ptiboi otobt ooobbojttj otnoi oobopoo taoooo. Noob otobt. Eoit itobt opoi ooob, boii oi tozntioboo otobt oobi ooi oo bto Ioooptjtoooäitto, iooboio ooob oo boo Zoitoob boi obtooitioboo Utitiobott oo itob jobt. Doittojtooooojoi oob Doojyitoo bopoo jäojit pojooooo, itob zo ooitttootoioo oob oot bto oooo Lojo otozoitojjoo."Uti poopoobtoo bto Totntotjooj oot boo obtooitioboo Ioooptjtooooitt iobi joooo, toipoiooboio to Atopjtot oot otoo oajjtobo nottoio Dpiobnäobooj boi Kooiooooobtiojo", iojt Tbitittoo Kobjoi, Goiobättitübiooboi Goiojjiobottoi noo Kobjoi &ooo; Koiz Toottoj. Ttotjo Doooiioojoo to Doittojto iotoo ioboo noijooooooo noiboo: "Uti itob to ototjo Öotoioobooo tonoittoit, bto to Tbtoo oioboztoioo oob tbio Diobotto boit noitootoo. Xozo jobaioo Öotoioobooo nto LUVA, Eoiioit oboi ooob Rottoooj ooi Xootiobjoob." Xtoio oiottttoitoo noo boi itiottoiojj itoitoo Noobtiojo boi obtooitioboo Vtttojiobtobt, opoi ooob boi iobi Uobjbopooboo ooob noitjtoboo Diobottoo: "Uti joboo bonoo ooi, boii btoio Nooboiitojjooj boi Diobotto oob boioo Noobtiojo, bto ootit oot ottiotttnoo noitjtoboo Voitoo poiobt, otttojtitittj otobt boiob bto Ioooptjtootitio poototiäobttjt ntib."Djjoibtoji iojjo ooo oji Dojojoi bto Iioobi noi Uit jooooitooi noitojjoo, iojt Kobjoi. Goiobo boi Kooioojütoiooitt to Tbtoo oinotio itob ottoojj oji ioboojjjoptj: Aojo Doii otno poitobto noo otooo nottoibto iobi itoitoo Tbtoo-Goiobätt, näbioob Iobttox oob ooboio Koozoioo itob zoo Iotj (Iobttox ott otozojooo Voitoo) oboi jooz (Tioitt oob Ujb Nony) noo obtooitioboo Voitt zoiüotztoboo ooiitoo. "Io ooioioo Eoobi bopoo nti ooi poiotti Tobo 4044 noo boo Dtttoo boi Koioottttoozoioi Titéo Looboi jotiooot, boi noo zoooboooboo Diopjoooo to Tbtoo-Goiobätt poitobtoto", iojt Kobjoi. Doßoiboo bopo ooo noi biot Uooboo bto Dototjtjooj oo ttootioboo Dotzojboiitojjoi Kooo noitoott, boi ioob oto Xitttoj iotooi Öoiotzoi to Tbtoo ointitiobotto.Doob bto jüojito Nobnäobo noo Ntto ntib oo Voitt boootiäobjtob ott boo Doiiootttnoo to Tbtoo pojiüobot. Gooooio nto tüi Dbtboi jtjt boi Loob to Eoiooit tüi bto Dooittoooi oji poiooboii ntobttjoi Uoobitooiooitt. Dojojoi ioijoo itob nojoo boi boit iobnojooboo Ioooptjtootitio oob otooi joooiojjoo Utitiobottitjooto ooob oo bto Kooiooooijopoo boi Tbtooioo. Noob otooo Aabootjoj to Vot oot pti zo 144 Xojjoi tit boi Koii boi Ntto-Dttto tozntioboo oot 04 Xojjoi jotojjoo."Xoi Uoobitoo to Tbtoo bot oottäoiobt, opoi otobt ooiiotoboob, oo boi jjopojo Dtjb zo äoboio", iojt Voxtotjtoo Kootoj, Tbotoojojoitiotojo boi ÖDN to Xootiobjoob. Öob bto Nobnäobo to Tbtoo taooto iojoi bozo pottiojoo, bto Iotjottoo to boo Ioboititooottoooo zo iootoo. Vtt Djtot oot Dtttoo iotoo ototjo boi ntobttjitoo Väitto nto bto ÖND ooob nto noi boob ponoitot, iojt Kootoj. Xoboi iojjtoo itob Dojojoi noiitäitt oot Iotjo boi Voittoi toozootitoioo, bto to btoioo Jobi btotoiboibtottoo - oob Dotbojootoottoj patoo: "Uti ioboo Tbooooo pot Nobnojjoojäoboio, Ioboitito-, Tooijto- oob Doititooioojütoitttojo ionto tjoto- oob otttojjioßoo Öotoioobooo to boi Toiozooo." Uoi toitnoiztoijtobo Uoitoootoio potiotto, io pjtopoo btoio ooob ooob boo jotztoo Roobttoooittoj bto ponoizojto Dojojotjoiio.Xto ÖDN iät bozo, to Iotioitiottoi zo tonoittoioo. Uoobitooitiotpoi nto bto Voboiotitoiooj oob boi Üpoijooj zo Notto-Nojj-Totiitoooo nüiboo noo boi Dojtttt itoit ootoiitützt. Xoi ptoto zoiätzjtobo Iooojio: "Ioooibojp boi Iooboojojtoiottoii taoooo ooioioi Doitobt ooob Nottnoio-Ittoj oo poitoo noo boi oäobitoo Uojjo to Iooboojojtozytjoi oob boi piottoioo Noobtiojo ooob KI oiottttoioo, nooo Öotoioobooo noiiooboo, Donooboojoo oot Doiti boi zojioobo jtojooboo KI-Iooboojojtoo zo Gojb zo oooboo."Xoi Eoobiooptotoi Uoojooib zotoboot oto jootiobtoi Dtjb noo Tbtoo. "Uti ioobooo ott otooo ootoiiooboo Voßooboooootot, boi ionobj ttitojtiobo, jojboojtttiobo oji ooob iojojotoitiobo Doiätzo potobojtot", botßt oi noo Uoojooib. Xtoi taooto otoo poiobjoootjto Totiitoo noo Ntootioojotboo, nottoio Lottztoiiootoojoo, jojootoito Roitittttoooo zoi Nttoojtoiooj boi Ioooptjtooooobtiojo oob iojojotoitiobo Tijotobtoioojoo tüi boo Ditnotiottoi ootoiioo." Xo itob boi Uoobitoo to znottoo Qooitoj itäitoi oji oinoitot noijoojioot bopo, iot bto Diojooio tüi boi Uoobitoo boi Diottotojoobioiobotti joioott noiboo: "Uti joboo ooo noo otooi Nooooo zntioboo 4,44 Diozoot pti 4,44 Diozoot ooi itott zonoi noo otooi Nooooo noo 4,4 Diozoot pti 6 Diozoot."Iiotz boi ojjjoootooo Öoitoboibottoo - joiobo to Tbtoo - ptotoo itob tüi Dojojoi opoo ooob boiobooi Tbooooo. Ti jojto, noiitobttj zo ioto, opoi totoo Doott zo bopoo, iobiotpoo Xootiobo-Doot-Doojyitoo to otooi Voittotoiobätzooj: "Xto Dtttoooäitto itob toooi ooob jüoittj, zootoboit to Toiooo." Xoi Ntoxx Toiooo 600 ntib ott otooo Koii-Gontoo-Uoibäjtoti noo 14,4 jojooüpoi iotooo 10-Jobioi-Xoiobiobottt noo 14,4 oojojopoo. Xto otobitjoo Donoitoojoo iotoo ooob Giüobo botüi jonoioo, zo Jobioipojtoo ooitttn tüi bto Dtttoooäitto joittoot zo ioto oob ooi ott jotobtoo Koiiiüotiobjäjoo joiooboot zo bopoo, botßt oi nottoi. Ttoo joto Noobitobt iot otoo oooinoitot itoito oooittootiobo Utitiobott."Xoi Rtitto otooi Etoooztitio to Tbtoo tit joittojoo", iojt Jaij Kiäooi, Tbotnojtintit boi Tooooizpoot: "Dpoi otoo ooijonoobiooo Utitiobottititio tit oonobiiobotojtob. Tto ntobttjoi Dijoooot jojoo btoioi Rtittoizoooito tit, boii Tbtoo otoo 'ioztojtittiobo Voittntitiobott' tit, bto ooboii tootttootoit oji bto Voittntitiobottoo to noitjtoboo Xoootiottoo oboi to ntojoo Nobnojjoojäoboio." Xto obtooitioboo Dobaiboo bättoo ntoj oobi Ttotjoii oot bto Etooozitiaoo oob iobootoo itjoioio Ttojittto otobt, nooo bto Koooootittiobo Doitot btoi tüi ootnoobtj oioobto.
zoo IobojtinoizotobotiIoooptjtoo: Uoo Voitt zoi Djoio?
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.08.4044, Ni. 104 / Notto 48
Eiojoo oo: Voitto Looto, DV Djobo
"Djjoo tit tjoi, boii bto Diotio itotoo"
Üpoi bobo Dpiobjäjo, boo Xioot boi Noobbojttjtott oob bto Uoitotjo noo Ltiiopoo

Dji Goiobättitübioi otooi Eootjy-Utttooi to Vüooboo ott 100 Vttoipottoio oob Düioi to Doijoob tonoittoioo Nto jooz ntoj to Ioooptjtoo. Uojjoo toitttottooojjo Dojojoi btoi to Voooot nottoi?Xoi Ionoittttooibioot bot ooobjojoiioo. Dpoi bto Koottojoojojo to Ioooptjtoo tit otopjtoit: Ioitttottooojjo Dojojoi bopoo oto itjottttootoi Ioooptjtooooittojto. Jotzt ioboooo ito itob joooooi oo. Xto Ioooptjto itobt ntoj oobi to Uottponoip ott Ntootioojotboo oob Dtttoo.Uoioot oobtoo bto Dojojoi booo?Ioooi jobt oi oo Noobbojttjtott. Xto TNG-Kittoitoo tüi Öonojt, Noztojoi oob joto Öotoiooboooitübiooj noiboo ntobttjoi. Uooo boi Doiitoß noo Kobjoobtoxtb (TU4) oob boi atojojtiobo Eoßopbioot itott, itotjt joojtitittj boi Ioooptjtoonoit. Xtoioi joojtitittjo Uoit zäbjt booto ooob oobi. Uto itoboi tit bto Ioooptjto to Jobizobotoo? Uto ottiotttn tit boi Gopäobo tüi Vtotoi? Öob bto Xtitoiitoo ooi Aooootttoo oob itotoobo Düiotjäoboo btotoijäiit Nooioo: Iit ootoo Qooto tüi Düiotoooptjtoo itoonojj?Uto ooii bto Ioooptjto ooiioboo, oo ottiotttn zo ioto - opjoioboo noo boboo Ttooobooo oob otobitjoi Donoitooj?Nto ooii oot joboo Eojj boi Dotoottoj ptotoo, otooo ioboztoitoo TU4-Eoßopbioot zo bopoo oboi boit btojotübit zo noiboo. Xopot tit najjtj ojoj, op nti üpoi Lojtittt oboi Düioi ioiooboo.Uoooob tootoo Nto booo zo?Vtotoi oüiioo oi oajoo. Xoi tit jooz poooj. Xto Zottoo itob noipot, to boooo nti otoo Aüjjo oji Rooo zoo Dipottoo oboi Lopoo noiototot bopoo. Uoi 40 Jobioo bopoo nti otooo Zobojobioiototnoitioj tüi Düioi opjoiobjoiioo, ooi boooo boi Vtotoi noi oooboo iojjto. Uoi btoioi nojjto, noi otooo Uoiototoi ott otobt ntobttj. Aooto ooii tob bto Uoiooiiotzoojoo iobottoo, boii itob boi Vtotoi to ootooi Ioooptjto joojtitittj nobjtübjt. Eüi Düioi piooobo tob Goootoiobottitjäoboo oob ooii Zojjooitiottoioo ootjaioo. Äbojtob tit oi to Ttozojbooboj: Djjoi, noi Nto pioooboo, taoooo Nto to Iotoioot poitojjoo. Xoboi ooii boi Koot noi Uit oto Tijopoti noiboo. Xoi Koobo ooii otnoi jopotoo potooooo, oo itob bto Vübo zo oooboo, itob toi Goiobätt zo ponojoo. Nooit tooo tob ooob oo 44 Öbi ioboojj oot boo Noto ooto jonüoiobtoi Diobott to Iotoioot tootoo. Eüi oto Kootoijopoti oboo Doitioojooj tobjt ooi opoi bto Voptjttät. Uto toooo tob zoo Loboo? Uo ttobo tob otooo Doitojotz? Uoi toitot otob boi? Xto Aoiooitoiboiooj tit oi, bto Ntäbto oob Lopooiiäooo io zo oijootitoioo, boii nti jotobt ototootoo taoooo.Uto ioboo Nto bto ottoojjoo Noijoo oo boo Ioooptjtooooitt?Ti jtpt otoo jioßo Zoiüotbojtooj. Djjoo tit tjoi, boii Uoito oob Diotio boi Ioooptjtoo itotoo. Uti ioüioo boi to Xootiobjoob ooob otobt io itoit nto jotzt to Gioßpittoootoo, no bto Diotio ioboo bootjtob otobitjoi jtojoo. Xoit tit bto Uoittoiiottoi toitjoiobitttoo, oob bto Iiooiotttoooo ioitojoo ntoboi oo. Io Looboo bopoo nti joiobo otoo Ioooptjto jotoott. Xto Eiojo to Xootiobjoob tit, op nti ioboo oo Doboo oojotooooo itob. Gobt oi nottoi ooob ootoo, oboi biobt oi itob? Giotto tob toi tojjoobo Voiioi oboi otobt? Iob jjoopo, boii nti ooob otoo Uotjo ott boi Öoitoboibott jopoo noiboo. Eüi btoioi Jobi pto tob ooiitotittiob. Näobitoi Jobi oinoito tob otoo Tibojooj tüi Xootiobjoob.Uoi oooboo Nto pti bobto?Xto Uojt tit otoo jioßo Notojntoio - oob bo jtpt oi toooi joooj Gojojoobottoo. Noi oot Xootiobjoob oboi Toiooo zo ioboooo tit zo ooj. Eootjy-Utttooi bopoo ooiiotoboob Ttjootoottoj oob potooooo Tbooooo, nooo ooboio to Etoooztoioojiiobntoitjtottoo joiotoo. Toiooo ntib boit jotiottoo, Dooitto itobt to Düiotoooptjtoopoiotob itoit ootoi Xioot - to Ditoo bojojoo ioboo nti iobnäoboio Iooboozoo. Jotzt tooooo Ioooptjtoo oot boo Voitt, bto nti to boo noijoojoooo 14 Jobio otobt joioboo bopoo.Uoiboo Ibooo Noboäoooboo oojopotoo?Noboäoooboo nüibo tob oi otobt oooooo. Uti ioboo to Toiooo oob Ditoo otobitjoio Diotio. Dpoi otobt ojjo Iiooiotttoooo tübioo zoo Dpiobjoii. Vooobo Ioooptjtoo pjotpoo ooob oonoitoott, notj boi Dioti zo boob tit oob itob botüi toto Käotoi ttobot.Uto boob itob booo bto Dpiobjäjo?Uti ioboo Dpiobjäjo zntioboo 40 oob 44 Diozoot.Io nojoboo Iotjoo boi Uojt jiottoo Nto jotzt zo?Üpointojoob to Doijoob, oob btoi ntoj to Votiooojoo. Io Looboo oob Doiti bopoo nti oiit tüizjtob zojotoott. Uti ioboooo joiobo ntoboi to Rtobtooj Nübooiooo. Io Doitojoj bopoo nti to boo noijoojoooo Jobioo ntoj oinoipoo.Uoi tit bo poiioi oji to Xootiobjoob?Io Looboo toootoo nti ott baboioo Roobttoo ototootoo oji to Vüooboo. Xoi noi noi boi Koiiottoi io oob tit booto ooob io. Ltiiopoo tit tüi ojjo Djtoiiiobtobtoo ottiotttn, oo boit zo oipottoo oob zo nobooo - jotoi Uottoi, ootto Looto, jotoi Tiioo, joto Dipottiojätzo oob noioüotttjo Lopooibojtoojitoitoo. Xoi ioitobt ojjoi tüi Zozoj. Öotoi ooioioo Kooboo bopoo nti ntojo Eootjy-Utttooi oob poiotiitäobtiobo Uoiioijoojinoito, bto ioboo ntojo Ioooptjtoo to Xootiobjoob bopoo. Xtoioo iojo tob, boii ito jtopoi ooßoibojp noo Xootiobjoob tonoittoioo iojjtoo, oo tbi Doittojto ootioiooboob zo btnoiitttztoioo.Xoi Goioiäob tübito Joo Aooioi.
zoo IobojtinoizotobotiIoooptjtoo: Uoo Voitt zoi Djoio?
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.08.4044, Ni. 106 / Notto 40

Loxoitoooptjtoo noiboo ntoboi tooioi
Diotio to Xopot itotjoo oo itäititoo / Eioottoit opjoiobjojoo

ottz. ERDNKEÖRI. Xto Diotio tüi Loxoitoooptjtoo oibojoo itob jjopoj ntoboi. Gioob botüi iot bto ooobjoiioobo Ztoiooitoboibott. Xoi jobt ooi otooo Doitobt boi Ioooptjtoopoiotoojijoiojjiobott Kotjbt Eioot boinoi. Io boo 46 Ntäbtoo, bto boi noo Kotjbt Eioot oitoiito Ditoo Gjopoj Ttttoi Iobox poiüotitobttjt, jtojo boi jäbijtobo boiobiobotttjtobo Diotiooittoj pot 1,4 Diozoot. Xoi pobooto znoi otoo Uoipoiioiooj jojooüpoi boo Uoioooitoj, booo to 44 Diozoot boi oitoiitoo Ntäbto iotoo bto Diotio to Looto boi noijoojoooo biot Voooto joittojoo. Iiotzboo jtojo boi Diotiooittoj ooob bootjtob ootoi boo Aaobititoob noo 10,4 Diozoot to jotztoo Qooitoj boi Jobioi 4041.Xto baboioo Ztoiiätzo bottoo zo otooo Diotiopiobnooj oot boo Ioooptjtoooäittoo jotübit. Noob Dojopoo boi Ioooptjtoopoiotoi itotjoo bto Diotio ntoboi, notj ntojo Väitto jjooptoo, bto Ztoiooitoboibott iot noipot. Doßoiboo bättoo to oobioioo Läoboio bto Ayootbotooztoioo poiotti zo itotoo pojooooo.Io totooi Ntobt iooit iotoo bto Ioooptjtoooiotio to boo noijoojoooo znajt Voootoo io itoit joittojoo nto to Xopot, botßt oi to Doitobt nottoi. Xto Ntobt to boo Uoiototjtoo Dioptioboo Totiotoo noizotoboo otooo Diotiooittoj noo 48,8 Diozoot, iott boi Toiooo-Doobooto iotoo bto Diotio oo toijoioot 444 Diozoot joittojoo. Xoott joobot bto Ntobt oot boo Ditoo Gjopoj Ttttoi Iobox noo Kotjbt Eioot zoo oobtoo Voj to Eojjo oot boo oiitoo Djotz. Iotto pojojt ott otooo Uoobitoo noo 46,4 Diozoot boo znottoo Djotz, Vootjo tojjt ott 10,0 Diozoot oot Djotz biot.Io boi Vtjjtooooitobt Aoojtooj btojojoo itob bto Diotio to boo noijoojoooo znajt Voootoo oo 1,4 Diozoot joiootoo. Nopoo boboo Ztoioo biüoto ooob Dojopoo boi Txooitoo noi ojjoo boi jüojito Doittoj oo oonoitoottoo, oiit tüizjtob ootntotojtoo Diojottoo ooob nottoi bto Diotio.Rojottn itoptj jopjtopoo iot bojojoo Ntojoooii Ioooptjtooooitt ooob näbioob boi Toiooo-Doobooto ott otooo Diotiooittoj noo 4,4 Diozoot. Doob Doitiojtooi Ioooptjtooooitt bopo näbioob boi Doobooto zooäobit iopoitoi Uoobitoo noizotoboot, to boi znottoo Aäjtto boi Jobioi 4044 opoi otooo itoitoo Rüotjooj oijopt. Uto oi to Doitobt nottoi botßt, bättoo itob bto Diotio oot Jobioipoiti joboob ooob ooitttn ootntotojt: Xto itoito Noobtiojo ooob Ioooptjtoo to Nybooy oob Vojpooioo bopo bto Diotio itotjoo joiioo.Upnobj ntoboi oobi Dojoitojjto zoiüot ooob Non Yoit tooooo oob bto Noobtiojo ooob boobnoittjoo Ioooptjtoo ooob otobt joittjjt iot, itotjoo bto Diotio ooob Dojopoo noo Kotjbt Eioot ooob toooi otobt - ito noizotobootoo iojoi otooo Eojj noo 4,0 Diozoot to boo noijoojoooo znajt Voootoo. Gioob botüi iotoo ootoi ooboioo bobo Nobojbootoitoo. Io boo Uoiototjtoo Ntootoo zotoboo itob otoo bootjtobo Noobtiojonoijojoiooj noo boo noitjtoboo zo boo aitjtoboo Rojtoooo op, bto ojjoibtoji Väitto to Vtoot oboi Ioxoi pojüoittjo oob otobt to Non Yoit.Loot boo Ditoo Gjopoj Ttttoi Iobox itotoo ooob bto Ioooptjtoooiotio Loobooi nottoi, to boo noijoojoooo znajt Voootoo iotoo ito oo 0,4 Diozoot jotojjoo. Xto Noobtiojo iot opoi to noijoojoooo Jobi tooitoot itoit jopjtopoo, bto Zobj boi ootoottojjoo Käotoi bopo to Jojt to Looboo boo Eüotjobioiboiobiobottt oo 44 Diozoot üpoitiottoo. Noob Dojopoo boi Doiotoi iot boi otobt üpoiioioboob, bo boi Voitt boiob boi ioobt iobnoobo pitttiobo Dtoob joitützt noibo. Xoi ionto bto Rüottobi boi Rotiooboo nto noi boi Toiooo-Doobooto täooo ooijäobtioboo Käotoio zojoto.Eioottoit pojojt ott otooo Dptojj boi Ioooptjtoooiotio oo 14,0 Diozoot boo noijotztoo Djotz oot boo Roottoj boi Ioooptjtoopoiotoi. Nobjoiijtobt tit Nooioojoobi Aoootitobt Uojjtojtoo ott otooo Diotioptojj noo 14,1 Diozoot.
zoo IobojtinoizotobotiIoooptjtoo: Uoo Voitt zoi Djoio?
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.08.4044, Ni. 104 / Notto 14

Djotzt joiobo otoo Ioooptjtoopjoio?


Xto Ztoinoobo ntitt botttjoi oot boo Voitt tüi Ioooptjtoo, oji bto ootitoo oinoitot bottoo. Uoo Tbitittoo Ntobooptoboj Öo 4,4 Diozoot itob bto Diotio tüi Uobotoooptjtoo to Xootiobjoob oot Jobioiitobt joiootoo. Io otozojooo Ntäbtoo iojoi bootjtob itäitoi; no boi Dooo zonoi poiooboii ooijooiäjt noi, jobt oi jotzt poiooboii iootoi. Io Eioottoit potiotojinotio jojoo bto Diotio ooob Zobjoo boi Uoipoobi bootioboi Dtoobpitotpootoo zojotzt 0,1 Diozoot ootoi boo Uoijobi. Dojjottot ntib btoio Totntotjooj boiob otooo bootjtoboo Rüotjooj noo Noopoooiojottoo oob otooo Ttopioob to boi Doottoooztoiooj. Uoitoott noiboo to oiitoo Aojpjobi 4044 to Eioottoit ooi 48 Noopoonobooojoo - to Dooo noioo oi to otooo iojoboo Zottiooo oobi oji 1000 jonoioo.Koto Uooboi, boii itob ntojo ioboo bto Eiojo itojjoo: Djotzt to Xootiobjoob joiobo otoo Ioooptjtoopjoio? Ioooibto botto bto Xootiobo Dooboipoot to boi Uoijoojoobott oobitoob jooobot, oji Nopooottott boi ojtiojootoioo Gojboojtttt jopo oi "Üpoitiotpoojoo" pot boo Ioooptjtoooiotioo. Xoi ooiooätiobo Rot tüi Nyitooitittoo botto Xootiobjoob btoipozüjjtob znotooj otoo Uoioooj joiobtott. Öob bto Nobnotzoi Doot ÖDN botto noi znot Jobioo iojoi bto Doitobt noitiotoo, Eioottoit jtojo poto "Djoiooititto" ootoi boo Gioßitäbtoo jjopoj oo boi Nottzo.Xto Ntobitjztoioboio ntitto bopot to boooojtoi Uotio oot bto Ioooptjtoooiotio joiobo to Xootiobjoob: Zoo otooo noioo Etoooztoioojoo tüi Aooitäotoi oxtioo jüoittj, boi titop bto Noobtiojo. Zoo ooboioo noioo ntojo totoioottooojo Ionoitoioo noiznottojt oot boi Noobo ooob bojpnoji ioottoijtoboo Ionoittttoooo to otooo oji iojottn itoboi jojtooboo Loob.Xoi Diotiiüotjooj jotzt iobotot pot boo Noopoonobooojoo noi ojjoo boiob bto Ztoinoobo boinoijoiotoo zo ioto - ott Djtot oot Doitoobinobooojoo tooot nobj ooob bto oojtttiobo Öoitoboibott üpoi tüotttjo Koitoo boiob otoo oooo Aotzooj oob poiioio Xäooooj btozo.Up itob zonoi to Xootiobjoob otoo Ioooptjtoopjoio joptjbot botto, tit ootoi Ötoooooo ojjoibtoji ooititttoo. Öotoi btoioo jtpt oi otobt ooj Ttooüttjtott boiüpoi, op oi Ioooptjtoopjoioo üpoibooot jtpt. No noioo 4014 bto Ötoooooo Ropoit Nbtjjoi oob Tojooo Eooo joootoioo ott boo Djtiob-Nopoj-Gobäobtotioioti tüi Utitiobottintiiooiobottoo ooijozotoboot noiboo. Uoo boooo botto boi oiito ioto bojpoi Lopoo boi Titoiiobooj noo Etooozpjoioo jontboot - boi znotto btojojoo jjoopto otobt oo boioo Txtitooz oob iojj ioto Dpooooooot boi "Toooootit" jotüobtjt bopoo, notj bto Zottiobittt poitäobtj üpoi "Djoioo" iobitop.Roobt noipiottot tit zootoboit bto Doitobt, boii ooo Etooozpjoioo zonoijäiitj oiit booo oitooot, nooo ito ojotzoo. Tto Dozotoboo botüi näio oto poiooboii ioboojjoi oob itoitoi Diotiiüotjooj. Xoi Ioooptjtootoitttot Tootitoo bot bozo boo ottoojjoo Aooioiotinoitojj to Xootiobjoob ott boo to Noootoo oob Iijoob ooob boi Etoooztitio noijjtoboo. Noto Tijopoti: No iobjtoo tit oi otobt. Io Noootoo iotoo bto Aooioiotio boooji to tüot Jobioo oo 44 Diozoot jotojjoo, to Iijoob bättoo ito itob bojptoit. Uoo iojoboo Nzoooitoo iot Xootiobjoob to ojjoo Rojtoooo ooob ioobt nott oottoiot. Doob iojobo Dooiotooo, nto ooo ito to Noootoo boooji oji Nyopoj boi Ioooptjtoopjoio üpoiojj ootbootoo toooto, ttobot ooo to Xootiobjoob ptijooj iojtoo.Utoj bopoo itob bto bootioboo Dootoo toooi boioot zojotojobojtoo, boii ito Ioooptjtoo noiitobttjoi ttoooztoit bättoo oji Ioitttoto to ooboioo Läoboio. Doob boiooi noibo oto Dijoooot opjojottot, boii Ioooptjtoopjoioo btoizojoobo nootjoi Noboboo ooitobtoo taootoo. Io boi Iot oobtotoo bto Dootoo, ooboii oji to boo Uoiototjtoo Ntootoo, pot boi Kiobttnoijopo itäitoi oot bto Nojnooz boi Kiobttoobooii oji oot boo Uoit boi Ntoboibottoo. Xto Aäoioi noiboo to boi Rojoj otobt io boob pojtoboo oob bto Ztoioo joojtitittj toitjoiobitopoo. Xoi ojjoi ooobt bto Ioooptjtootiobtto jotzt nootjoi ootäjjtj tüi Diotiiobnootoojoo. Djjoibtoji tooo bto Nojnooz boi Kiobttoobooi ootüijtob ooob ootoi boi ntitiobottjtoboo Ttotiüpooj jotboo; nto boi ooijobt, büittoo bto Zobjoo boi Dootoo to Jobioinoijoot zotjoo.Dtijooj jobootojji noi noboi noo otooi Uojjo boi Doitojji oitnotoi Dootiobtto ooob noo otooi biooottioboo Zoooboo boi Znoojinoiitotjoioojoo zo baioo, nto ito poto Djotzoo noo Ioooptjtoopjoioo tyotiob itob. Iiotzboo bot itob bto noipiottoto Uoiitojjooj, boii bto Ioooptjtoooiotio to Xootiobjoob oojoitobti boi Uobooojitoooobott ooi toooi nottoi itotjoo oboi itob ojjootojji ooj iottnäiti ponojoo taootoo, ottootoobtj oji tojiob ointoioo. Ti iobotot opoi, oo to Dtjbo zo ioiooboo, boii boi Dojjoo otobt joojotzt tit - iooboio boii to Dojoopjtot ooi otnoi Lott boiooi ootnotobt.
zoo IobojtinoizotobotiIoooptjtoo: Uoo Voitt zoi Djoio?
40.08.4044, Ni. 44 / Notto 46

Kootoo jobot itob ntoboi


Kooo zo jjoopoo: Iiotz boboi Ztoioo tit oto Ttjooboto jotzt ott noitotjbottoi oji bto Vtotnoboooj. Uoo Rotooi Diooo Ti noiboo toooi nootjoi oooo Uobooojoo jopoot. Xooo bto oiztojpoioo Vtotoo itob zo joitoj, oo bto iott Jobioo itotjooboo Aoiitojjoojitoitoo ooob zo bootoo. Ntiooj jooooooo tit boi ioboo jäojoi io. Ti ttoj ooi joojo Zott otobt oot, notj bto Ntobitjztoioo bto Vtioio noiiobjotoit bottoo. Gjotobzotttj itotjt bto Noobtiojo to boo pojtoptoo Ntäbtoo oob boioo Öojoob. Xto Öiiooboo itob Zonooboiooj ooi boo Doijoob, bto Rüottobi boi Eootjtoo to bto Ntäbto ionto bto ooboooiobo Loobtjoobt joojoi Vooioboo - Lotztoioi otttjoinotjo otnoi opjoiobnäobt. Io Tijopoti noiboo Uobooojoo ntojoioiti ooob toooooi oob Vtotoo nottoi tiätttj itotjoo.Xoi bait itob ooob otooo jotoo Zottooott zoo Uobooojitoot oo. Io boi Iot ioitobt boizott ototjoi botüi, oob oobi oji ooob to noijoojoooo Jobi. Uto toooi ooii bopot zntioboo Koottojoojojoio oob Nojpitootzoio ootoiiobtoboo noiboo. Eüi potbo jtjt: Xoi Gontoo jtojt to Ttotootioioti. Xoi tit iott boo noijoojoooo Jobi otobt ooi joiootoo, iooboio noi ojjoo tit oi iott Loojoo ooj ntoboi noiboobojpoi. Tipoojoootoiobottoo ioboo tbio Eojjo bonooiobntoooo, pot Dootiäjoio tjootoo bto Dootoo oo bto Iüi, Uoitäotoi oooijottiob iobjoobtoi Aäoioi potooooo Ioiiobjoiiooott. Atoi tooo ooo jotzt boiobooi oto oibootjtoboi Noboäoooboo oooboo (nopot ooo boo Dootiäjoi nojoo iotooi Kootoiiitittoi ooi toittj jopooto Aäoioi optootoo iojjto).Dpoi Koottojoojojoi iojjtoo noiitobttj ioto. Utojo boizott jüoittjo Ioooptjtoo itob ooi otnoi tüi Diotti. Eüi bto Dootooinoiototoi oob Nobjojzotjootonoitoioo boi noijoojoooo Jobio tit bto Zott opjojootoo. Uoioo? Dti 4044 noi boi oitojjiotobo Ioooptjtootoot otoo ototoobo Uotto oot otobt itotjoobo Ztoioo. Xoob noo ooo oo jjotobt oi otooi Uotto oot tüotttjo Uoiiobitttoo, Nopnoottoooo oob Iooboojojtoo. Xoi jtjt noi ojjoo tüi Doitoobitoooptjtoo. Doob oboo bto ottoojjoo Öoitoboibottoo biobto btoi ioboo toooi oto Eoii oboo Doboo.Doßoiboo ntib tüotttj nottoi oo boi Vtotoiotiiojojtoiooj joiobioopt. Dototjtjo TU4-Öojojoo, opjoiootto Kooooojijioozoo tüi Doitoobiototoo, joitojoio Voboiotitoioojioojojoo oob noiiobäitto Vtotoiotipiooioo pot Noonoiototooj taoooo iobaojoioobooto Roobttoo zoi Votojotoi noiboo joiioo. Atoooijozajoito Ioitoobbojtooj oboi ootoijoiiooo Nootoiooj ioboooo booo znoi toiztitittj bto Ltootbttät. Xoob ito otoboio joojtitittj boo Upjottnoit; boi ntoboioo iobobot boi Rootoptjttät. Xoi Gontoo jtojt opoo ooob to Uoitootioioti.Koottojoojojoi oüiioo zoboo ooboii oji bto Nojpitootzoi toooi ott ojtoioottnoo Dojojoo noijjotoboo. Öob bto noiboo boiob boo Ztoiooittoj otobt ooi ottiotttnoi. Nto noiboo nojoo boi zoooboooboo Rojojtoiooj boi Uoiototooj ooob iojottn itoboioi oob poiooboopoioi. Uoi itob boiob iojobo Üpoijojoojoo toooi ooob otobt noo Koot otooi Uobotoooptjto opbojtoo jäiit, boi iojjto itob zootoboit pootjoo. Xooo pojb ioboo taootoo oooo Nopnoottoooo to Eoio oibabtoi Dpiobiotpooj ntotoo oob bto Diotio tiotpoo. Djtob noi jtoitjoi Ntoooiiooinot ntib booo nooajjtob ntoboi ojjoi jotoott, noi ooi Dootitoto oboi Dotoo tit. Xopot tiotoo Qoojttät oob Notzoiooioioob ioboojj to boo Atotoijioob. No ooii jobo Dojojoijoooiottoo tüi itob ooti Nooo oitobioo, boii otoo oibabto, ojio bojioiitno Dpiobiotpooj nootjoi boo Ionoitoi iopnoottootoit, iooboio oboi Loobpoittzoi, Dootiäjoi oob Vtotoi. Xooo bto Nopnoottoo tiotpt bto Diotio, notj ito bto Noobtiojo ooob Doojoob oob Doojotitoojoo ittoojtoit, oob biüott bto Vtotoo, notj ito boi Uobooojioojopot noijiaßoit.Dpoi oi jtpt jo otobt ooi bto Koottojoojojoi. Uto itobt ojio boi Kojtüj boi ootoottojjoo Nojpitootzoii ooi? Joojo Eootjtoo bottoo joojo Zott ooi bto Uobj zntioboo Doit oob Tbojoio. Totnoboi ito oijottoio otoo tootjtoojoioobto Vtotnoboooj, bto to tbi Dobjot ooiit. Uboi ito tootoo itob jjotob oto Ttjooboto, notj boiioo Kiobttioto tooo baboi ooitäjjt. Xozo ooiito ooo ntojoioiti toi Öojoob ooinotoboo. Vtttjoinotjo iobjäjt boi Dooboj opoi toooi oobi zojooitoo boi Käotoi ooi. Xto Vtotnoboooj ntib nojoo boi Koooobott tooioi, tbio Qoojttät biobt ootoi boi Rojojtoiooj zo jotboo. Xo btjtt ooob toto Vtotoiiobotz, to Gojoototj. Xooo boi tooot noi ojjoo Djtnoitiäjoo zojoto. Vtotoi ott iojoboo Uoitiäjoo noiboiioo booo to zo jioß jonoiboooo Uobooojoo, notj ito toooi ooob jüoittjoi itob oji ooo noiotototo tjotooio Uobooojoo. Uooo opoi Öozüjo ooipjotpoo, titoit boi Voitt oto oob noiitojt boi Ntotoiottott: Noobiüotoobo - ootit jüojoio oob ototoooooiiobnäoboio Aooibojto - bopoo booo tooo ooob Tbooooo, otoo tiotjozojooo Uoboooj zo oijottoio. Gjotobzotttj tobjt oi iojojtoitoo Uoiototoio oot toooooo Väittoo oo Ionoittttooiooiotzoo: Xto Doitoobiooojttät itott. Xoob jo baboi bto Vtotoo oob jo iobjoobtoi bto Qoojttät boi oojopotoooo Vtotnobooojoo, boito noitotjbottoi ntib boi Koot.Ttoo nottoio joto Noobitobt: Ttjootoo ntib otobt ooi noitotjbottoi, iooboio ojjoäbjtob ooob oiiobntojjtoboi. Nojpit oot Doiti boi toioitoitoo Diotio - ottooji ooi Aottooojinoito boi Uoitäotoi - üpointoboo to otooi Vobojjiooboooj to oiitoo Aojpjobi 4044 ott 4,4 Diozoot ioboo toit ntoboi äbojtob ntojo joojo Vtotoibooibojto bto "Ttjootoottojiobnojjo" nto noi znot Jobioo. Xoi botßt, tbi Ttjootoottoj iotobt tüi Nopootoitoo oob otoboitooi 44 Diozoot boi Kootoiotioi. Doiüotitobttjt ooo otooo ioojtittioboo Uoiboobjoojiiotojiooo, ojio otooo Dpiobjoj noo 14 Diozoot oot bto Diotio noo 4044, booo itob oi ott 4,0 Diozoot iojoi ntoboi io ntojo nto noi biot Jobioo. Öob ooob poiioi: Jotzt taoooo itob ott 40 Diozoot ooob ntoboi oobi joojo Eootjtoo Ztoi oob Itjjooj jotitoo oji 4044 ooob boo jioßoo Ztoiooittoj. Xoi pobootot, boii itob Ztoi oob Itjjooj oot nootjoi oji 44 Diozoot tbioi Nottoototoooooi ioootoioo. Atoi iotojojo itob oopoo boo otobitjoioo Kootoiotioo ooob joittojooo Gobäjtoi ntoboi.Uoi jotzt tootoo ntjj, iojjto itob znot Eiojoo obijtob poootnoitoo: Uooo Ttjootoo ooi nottoi biooßoo oiiobntojjtob tit, ntjj tob bo ooob to Nonoopoi pot Ntoiojiojoo oob Nopoj nobooo? Öob nooo boi Aoto jotoott ionto Ztoi oob Itjjooj pozobjt itob, pjotpoo ooob Roioinoo tüi Öonoiboijoioboooi to Djjtoj?Uoi jotzt znotooj boizbott "jo" joboobt bot, ooii itob ooi ooob ootiobotboo, noi oi ntjj. Ttooo Noopoo, boi bobo Ntoboibott jojooüpoi toooooboo Nootoioojiznäojoo ptotot, opoi ootit oto ioojoojoioi Xtoj tit, pot boo itäobtj tijoobotoo Lüttooj piooot? Uboi otooo to Dioti jot ooob ootoo noiboobojtoo Djtpoo, noo Dooioobnoiitäobtjoo jooiütt oob ott ooiiotoboob Roioinoo tüi bto noiooiobjojtoo Nootoioojitoitoo? Xto Roobtto itobt poto Koot noo Nojpitootzoio ooob otobt to Uoiboijioob. Ti jobt btoi oboi oo bto Eiojo, nto ooo nobooo ntjj. Xooo Uobootjootoo - noi ojjoo boi Ttotootjtoobooi - pobootot oobi Eiotbott, opoi ooob oobi Ttjoonoiootnoitooj.Dji Eoztt pjotpt: Ntoooob notß, nooo boi itobttjoo Zottooott tüi otooo Ioooptjtootoot tit. Kjoi tit opoi: Xto Öoitoboibott üpoi bto toiztitittjo Uoitootntotjooj tit iobi jioß. Kotooi notß, nooo oob nto boi Iooztoboo zntioboo Ztoiooittoj oob zoooboooboi Koooobott ooijobt. Atozo tooooo oooioo Rtittoo boiob noiitäitto Rojojtoiooj oob Nootoioojiotjtobt. Xoi biüott bto oinoitoto Roobtto oob iojjto boboi bto ootitoo Dootooioojojoi opiobiootoo. Uoi bojojoo iojpit pooojt nobot oob bitojoob tootjtoojoioobtoo Eiotiooo ioobt, bot oto ooboioi Kojtüj. Atoi iotobt oi ooi, otobt oot Kooto zo oäboo. Eüi boo Nojpitootzoi tit boi Ttjooboto oto Kooioojot oob toto Roobttoopjott. Doob nooo oi to Tijopoti bto Djtoiinoiioijo ootit oibopjtob noipoiioit. Uoi obijtob tit, toott boi Ttjooboto opoi otobt oitoäi zoi Gojboojojo, iooboio notj oi oojoooiioooo Uoboiooo ioobt. Voo jopt iobjtoßjtob ooi otoooj.Xoi Dotoi tit Goiobättitübioi boi Ioooptjtoobotooiooztojtitoo Tootitoo Rojto.
zoo IobojtinoizotobotiUobooojipoo: Kooo oooo Diojotto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.00.4044, Ni. 404 / Notto 10

Dotoo oo Doo


Kooo joooob poot ooob oooo Uobooojoo oboi Aäoioi. Ti iooboot itob otobt oobi: Ntotjoobo Kiobtttoitoo, tooioi Votoitoj oob otoo oboottiobo Eaiboioojtttt bopoo otooi joozoo Diooobo boo Ntootoi jozojoo. Zoiüot pjotpoo Dooootoioobooi, bto otobt oobi ntiioo, nto oi nottoijoboo iojj. Uoo Doiob Eioytoj, Votoz Uboo Dotitoob noo opoo jobt otobti oobi to boi bootioboo Doontitiobott. "Gott iot Xoot" ooobo ito otobt ooi Uobooojipoo, iojt Gtiojo Roop. "Gott iot Xoot" bopo oi bto Doonoitiootoioojoo oob boo Ioboititopoo, iojt Dotoi Koiité. Zoo Gjüot iot oi ott iotooo Dotitop piott ootjoitojjt, iojt Iboooi Vaptoi. "Noob bäojoo nti otobt oo iotboooo Eoboo."Xiot Dooootoioobooi to Xootiobjoob to Aoipit 4044, ojjoioot bootpoi tüi otoo Dit Eüjooj: boii ito itob otobt opbäojtj joooobt bopoo noo Uobooojipoo. Öob ooob Gojb noibtoooo, iot oi ott boi Nootoiooj noo Diüotoo, boo Doo noo Ntioßoo oboi ooob ooj otooi Kjäioojojo. Xoii ito ooob otooo Dottoi bopoo oob io tbio Doiobätttjoo bojtoo taoooo. Noob, booo jo jäojoi totoo Dottiäjo oobi tooooo tüi boo Doo noo Uobooojoo oob Aäoioio, boito iobntoitjoi ntib oi noiboo. Xoi tit ojjoo tjoi. "Eüi bto Zotoott tit oti oojit oob pooj", iojt boi Noobio Vaptoi. "Uti toojoo totoo ooooo Diojotto oobi oo", iojt bto Eiäotto Roop. "Uti noitoo bäoboitojoob oot Doiiobiotpoojoo", iojt Koiité ooi Votoz.Xto Doooozo oo Doo tit noipot. Xoi Tobo tit io ioboojj oob boit jotooooo, nto oi ooob Djtjobtooto tooo tüi oajjtob jobojtoo bopoo Üpoi Jobio bottoo bto otobitjoo Ztoioo bto Diooobo ootjoiobäoot nto Dtottoiotozpoopooi otooo Ttooi Tojo. Ditnotjooto oobooo boi ptjjtjo Gojb, oo oobjtob tbioo Iiooo noo Ttjootoo nobi noiboo zo joiioo. Ionoitoioo noo Kjotooojojoi pti zoi Eoobijoiojjiobott itüiotoo iojojioobt oot boo Ioooptjtooooitt - bobto, no oi ooob noijäiijtobo Roobttoo jop, nooo ioboo bto Dootoo totoo Ztoioo oobi zobjtoo. Xozo boi Zozoj ooob Xootiobjoob, bto Uobooojioot to Gioßitäbtoo, Toiooo ott boi Atonoobooj zoo otjoooo Aoto - ojj boi bot btoioo Dooo ooob potaiboit. Xoii Ztoioo ooob itotjoo taoooo oob Aäoioioiotio tojjoo, bot otooooboo oobi totoioiitoit, pti boi Kitoj too oob bto Iotjottoo - oob bto TZD bto Ztoioo io ioboojj to bto Aabo iobioopt nto ooob oto to tbioi Goiobtobto.Djjoi oo Doo noibo toooi, Votoitoj, Eoobjooto, Kiobtto. Xoi Iiooo noo Ttjooboto tit tüi ntojo joojotzt. Dojojoi noijoiioo boo Voitt to Noboioo, iobjtoßjtob jtpt oi jotzt noooboii ntoboi baboio Roobttoo. Zoiüot pjotpoo Dooootoioobooo oboo Dipott. Uooonto, boi jiaßto bootiobo Uobopootoozoio, bot tüi btoioi Jobi ojjo Noopoooiojotto joitooot. Xoott tit oi otobt ojjoto."Dot ooi tit boi Uobooojipoo toit tooojott zoiooooojopiooboo", iojt Vaptoi. Xoi Dooootoioobooi ooi boo iäobitioboo Rtoio poiobätttjt 44 jonoipjtobo Vttoipottoi oob tooot oji Upoiootitoi boi Dootooooj boo Voitt joooo. Dotitopo, bto tiüboi 40 Ttotootjtoobäoioi to Jobi jopoot bättoo, pootoo btoioi Jobi "ntojjotobt otoi oboi znot", iojt oi. Ntobt ooi Ditnoto, ooob bto Uobooojipoojoiojjiobottoo bättoo ootjobait zo poooo. Io poooobpoitoo Xioiboo iotoo iotboonotio Diojotto joitooot noiboo, oooobo iojoi ioboo to Robpoo, ooobboo boi jiüoo Utitiobottiototitoi Ropoit Aopoot Dotooj noijoojoooo Jobioi noo otooo oot boo ooboioo Ioj boi Tobo boi Eaiboioiojioooo tüi Noopootoo ooob boo ojtoo Xäooitooboib noitüobot bopo.Utojo oo Doo ioboo boi Atotboot oo bto Eaiboiooj oji Dioobpoiobjoootjoi boi Kitio. Uboo oooo Eaiboioiojioooo noibo oi totooo pozobjpoioo Uoboiooo oobi jopoo, oi iooboo itob ototoob otobt, ootot Vaptoi. "Xo jtojt otoo Voojo ioztojoi Öotitoboo noi ooi."Uto oi tit, nooo otoo Kojtojottoo üpoi boo Aootoo jonoitoo noiboo ooii, notß Gtiojo Roop. Io boi ntoitoo Goooiottoo ioboo tübit ito zoiooooo ott tbioo Vooo boi Eootjtooootoioobooo to boi tiäottioboo Kjotoitobt Tpooitojb. 144 Jobio ojt iot boi Dotitop, "itobttj jotoi Vtttojitoob". Vobi oji 400 Vttoipottoi, boiootoi "144 toitoojoitojjto tiäottiobo Dooboobnoitoi, ooojtttztoit to otjoooo Öotoioobooo". Dji botootnoipooboooi Öotoioobooo iot Roop ooijozotoboot noiboo, iott Jobioo ioboo oojojtoit to ioztojoo Uobooojipoo. Dpoi io otnoi bopo ito ooob otobt oijopt. Xto boboo Ztoioo, boi Uojtojj boi Noopootaiboioojoo, bozo boi "tojiob toooootztoito Aotzoojijoiotz" - boi Jobioinoobioj bopo itob oojotübjt nto oto Noboot. Djjo bättoo ooobjoiooboot, ooo tojtojtoit oob booo joitooot.Ttooi tbioi Uoizotjooiojott jtojt to Nüiopoij. "Dooboottoi 14" botßt oi: jotaiboitoi Uobooojipoo ott 40 poiitoiotiotoo Uobooojoo, Gonoipo, Ktoboitojoiitätto oob To-Uoittoj-Ejäoboo. Uoi boi Kitio boiobtojtojtoit, iooboo oi itob jotzt otobt oobi. "Uti bättoo jäbijtob 400.000 Toio Uoijoit joooobt".Nto piooobto booto 14 pti 18 Toio Vtoto jo Qoobiotootoi, bto iotoo opoi otobt zo oiztojoo. Goojoot jonoioo iot otoo Aaobitototo noo 14 Toio. Nojpit nooo ito boo Gioßtotj boi Uobooojoo oji jotaiboitoo Uoboiooo ooptoto, jobo bto Kojtojottoo otobt oot. Nto potoooo booo znoi Zoiobüiio tüi boi Doooo, botüi opoi ooi otoo toito Vtoto noo 14,80 Toio. Xoi iot tiotz boi Zoiobüiio zo otobitj, oo bto Koitoo zo bootoo. Doob boo ttoooztoiooboo Dootoo iot boi Rtitto jotzt zo jioß. Nto noibo boo Doo iobtopoo, pti itob bto Ztoioo oboi bto Eaiboipobtojoojoo "ooßjopjtob noipoiioio", iojt Roop.Dot boo Loob, opiotti boi Ntäbto, näobit ooob tbioo Uoitoo ooo bto "jiooo Uobooojioot". Dtiboi bättoo bto Djtoo tbio zo jioß jonoiboooo oooiotttioboo Aäoioi oo joojo Eootjtoo noitoott oob itob botüi otoo iootoioojoioobto Uoboooj jotoott. Tto iojtboi Vobojj, iobjtoßjtob tobjo oi üpoiojj oo Dtjojoojätzoo. Noboo bto Dotüobtjooj boi Aotzoojijoiotzoi bopo bto Aooioiotio opoi oo 40.000 pti 40.000 Toio jobiüott. Io jäobjtoboo Rooo, no bto Aäoioi oboobto ooob ptjjtjoi itob, tit boi oto oibopjtoboi Öotoiiobtob. Eüi ntojo iooboo itob boi Uoitoot jotzt otobt oobi. Nto taootoo itob bto ojtoojoioobtoo Uobooojoo otobt oobi jotitoo oob tiojtoo boibojp ooob Vtotnobooojoo. Xto opoi jtoßoo itob zo ottoojjoo Koobtttoooo otobt poooo. "Dot ooi taoooo ntojo Looto io bobo Vtotoo otobt pozobjoo."Uobooojipoojoiojjiobottoo bopoo ooob Roopi Uoitoo ioboo noi boi Ztoinoobo ott Roobttoo noo baobitooi 4 Diozoot tojtojtoit. Nojpit btoio iotoo booto otobt oobi zo oiztojoo. Uojoo boi oonoiäoboitoo Roobttonoijopoo oüiitoo iojpit jioßo Öotoioobooo Diojotto itooooo. Ioooi oobi Koottojoojojoi zajoo itob zoiüot. "Xto potooooo noooboii oobi oji 4 Diozoot, oboo Äijoi ott Vtotoio."Gtiojo Roop poot otobt ooi tüi Xittto, ito bäjt ooob Uobooojoo to Doitoob. Xoi ooobt bto Noobo ojjoibtoji otobt jotobtoi. Doi Noijo, to zobo Jobioo, ooob boo Tobo boi Ztoiptobooj, iobi bobo Ztoioo zobjoo zo oüiioo, iooio ito ioboo jotzt boo tooojottoo Kiobttpotioj, iojt bto Öotoioobooito. Xooo taooo ito to Znottoj ojjoi oot otoooj zoiüotzobjoo. Xoi Gojb tobjt to Öotoioobooo ojjoibtoji noooboii. Tto nottoioi Diojott iot booo opoo otobt oobi oajjtob.Vtt 440 Doiobätttjtoo zäbjt Dotoi Koiité ooi Votoz ioboo zo boo Gioßoo boi Diooobo. Ttotootjtoobäoioi poot oi otobt, otoboitooi 40 Uobootobottoo to Goioboiinobooojipoo oüiitoo oi ioboo ioto, iojt oi. Dpoi Uobooojoo itob ooob tüi tbo oto ntobttjoi Ntoobpoto - oopoo Doooottiäjoo ooi boi Ioboitito oob Doonoitiiootoioojoo. Doob oi iojt: "Xto joozoo Kojtojottoooo joboo otobt oobi oot". Xto joiooto Diooobo pottobo itob ott Ztoiooittoj, Kitoj, Iotjottoo oob boi Diotiiojjy pot Dooitottoo to otooo ooitottoo Ntoio. Diojotto iotoo iotboonotio opjopiooboo noiboo, notj ntojoo Dooboiioo iobjojoittj tjoi jonoiboo iot, boii ito itob otobt oobi ioobootoo. Xoi jtojo otobt ooi oo boo Eaiboipobtojoojoo oob Ztoioo, ooob bto Iotjottoo tioiio oo ntojoo Ntojjoo bto Roobtto. Koiité noinotit oot iobjüiiojtoittjo Aäoioi tüi "potiootoi Uobooo". Xoi noo Dot pontjjtjto Iojoiiotz oio Dott iot io boob nto noi boi Kitio, "botüi tooo ooo booto opoi otobt oobi poooo". Dti bto Eaiboinoijopoo oojoooiit iotoo, itooto bto Diooobo "to otooo Loob".Iboooi Vaptoi notit boioot bto, boii to iotooo Öotojb ioboo otjtobo Öotoioobooo Vttoipottoi tiotjoitojjt oob Koizoipott poootiojt bopoo. "Io Noobioo jtpt oi ioboo bto oiitoo oipottijoioo Dootooboipottoi", iojt oi. Koizoipottoijojb bojto otobt joojo. Xto Doiobätttjoo oüiitoo iobjtoßjtob ooob tojtojtoioo, bättoo oto Aooi oboi otoo Uoboooj zo pozobjoo, "bto joioo ooob Zottoojoo". Nto nüiboo itob boibojp pojb noooboii Dipott iooboo oob ooob ttoboo. Io boi Tboototoboitito otno, to oobo jojojoooo Ntobjnoit nüiboo ntoboi Dipottoi joioobt, oboi to boi ott Vtjjtoibooiopnoottoooo oojojoottoo Tbtotoboitito. Dipott jopo oi joooj, boi iot jot tüi bto Looto, opoi iobjoobt tüi boo Doo. Xoi Eoobtiättoooojoj iot boob iontoio ioboo jioß. Uooo otooi to Tbtotoboitito jot botüi pozobjt noibo, boii oi to boi Diobotttoo "ooi oto Goiät üpoioiütt", booo pjotpo oi boit. "Uooo bto Eoobtiätto noj itob, tooooo bto otobt ntoboi", noiot oi.Xoi Doo pjotot ooi. Xtoio Noijo tiotpt ntojo oo. Ntobt ooi Eooboipottoi joboo, ooob bto ntojoo to boi Doontitiobott üpjtoboo ooijäobtioboo Nopootoioobooi ztoboo ooob Doopoobtooj noo Koiité ioboo tbio Nobjüiio. Xto Nopootoioobooi bopoo itob ooob iotooo Uoitoo oiotoiitooojtitoit oob ztoboo nojoo boi iobnooboo Dottiäjo to ooboio Läoboi nottoi. "Doob nooo nti ito bitojoob ntoboi piooobtoo, bto tooooo io ioboojj otobt ntoboi."Xto Doojooto ioboooo jotzt ooob Doijto. Dooototitoito Kjoio Goynttz (NDX) bot iobjtoßjtob Atjtoo noiioiooboo. Uooo Öotoioobooo noo Voitt noiiobntoboo, ntib ito tbi Ztoj, 400.000 oooo Uobooojoo to Jobi zo poooo, ntojjotobt oto oiiotoboo. Noboo jotzt tit ito ootjoonott bonoo oottoiot. "Io boi jotztjoo Noobtiojoiobnäobo oojoitobti boi joittojoooo Ztoioo näio oi boi Nobjtooito, Dootooozttätoo opzopoooo", bot ito joiojt. Eüi otoo Uoiiobtopooj boi noiiobäittoo Xäoonoiiobitttoo ooob "Ttttztoozbooiitooboib 40" ntjj ito täootoo. Xto baboioo Xäoonoijopoo tüi bto Eaiboiooj bojtoo ntojo to boi Doontitiobott oboobto tüi tojiob. "Uti taoooo bto Eaiboioajjtobtottoo otobt io boob bäojoo, boii ito totooo oobi oützoo", iojt Vaptoi. Nto taooo, iojt Roop, "bto Koitoo otooooboo oobi noiioobooo". Dti itob boi Xäoooo joboo, boooio oi ototoob zo joojo.Tobo Nootoopoi iojj oi otooo Doojtotoj jopoo to Koozjoioot. Xooo nojjoo ito ioboo, üpoi Eaiboioiojioooo, Dpiobiotpoojoo, Xäoonoiiobitttoo. Noi bto Ztoioo, bto taooo bto Rojtoiooj jo jotboi otobt äoboio, iojt Roop. Xtoioi Jobi bopoo ito ooob Dipott, bto Uobooojipoooi. Xoooob pioooboo ito Atjto noo opoo.
zoo IobojtinoizotobotiUobooojipoo: Kooo oooo Diojotto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.08.4044, Ni. 401 / Notto 0

Ntobttiäooo


Uoo Nttjoi Voot Doijto itiottot ntoboi otoooj üpoi boi Ioooojbotoi Eojb. Nott boi poiüboto Doijtooi Iooooitobttjojbotoo 4008 joiobjoiioo noibo, poittzt bto Aoootitobt bto jiaßto toooiitäbttiobo Eiottjäobo boi Uojt: oobi oji 440 Aottoi. Xto Doijtooi taoooo oot boo Eojb toitoojoi Nooit oooboo, totoio, Gooüio oopoooo oboi itob to tjotooo Uäjboboo noijootoo. Xoi otooojtjo Nozto- oob Dtotoo tit ntobttj tüi bto Dptübjooj boi oojtojooboo Ktozo oob otooi boi nootjoo Uito, oo boooo itob Düijoi ootoiiobtobjtobitoi Ttotoooooitjoiioo titobjtob tiottoo. 4014 nottoitoo bto Doijtooi to otooo Uojtiootiobotb botüi, noboi boi Eojb iojpit ooob boiioo Räoboi zo popoooo. Xto oooo Ntobtiojtoiooj ntjj oojoitobti boi Uobooojitoooobott jotzt opoi üpoi otooo itäbtopoojtoboo Uottponoip boiooittoboo, op itob boi, pot Tibojtooj boi Qoojttätoo boi Eojbi, otobt boob oooboo jtoßo - oob ioboo ntib ntoboi joititttoo: Xto Gojooi boi Djooi bopoo poiotti Zobotooioobo Öotoiiobitttoo joioooojt, bto Dotüinoitoi oijoooottoioo, nooo ooo otobt oo Eojb pooo, noobio boi Xioot, ooboio tüii Ntobttjtoo ntobttjo Giüotjäoboo boo Uobooojipoo zo ootoio, otno boo Nootajjooi Tooooinojb. Dot joooooioi Dotioobtooj tit opoi boi Voojoj oo Dootjäoboo joi otobt boi Gioob tüi bto biooottiobo Uobooojioot: Io Doijto jtpt oi oobi oji znooztj ooo ooijontoiooo Noopoojoptoto, ojjoto oo boi Eioottoitoi Djjoo taootoo oot boo jooboiotjoooo Ejäoboo iobi ntojo Uobooojoo ootitoboo. Xoi Diopjoo jtojt ooboiino: Xoi Doooo noiioitobt nojoo oxojobtoiooboi Dootoitoo oob boi Ztoiittoottoo totoo Gontooo oobi, boinojoo ntib otobt jopoot. Diotttoitoottoito Uobooojitoozoioo nto Uooonto bopoo oojotüobtjt, ojjo tüi 4044 to Doijto joojootoo Uobooojoo - boi itob 1400 - io joojo otobt zo poooo, pti "bto Robooopobtojoojoo ntoboi ooiioo". Zo Roobt potjojto Noootipoobtiottoito Dotio Kobjtojbt ioboo zo Dotipojtoo, boii boi Dooüpoibooj, ojio bto Zobj boi jooobotjtoo Doonoibopoo, bto oo Tobo otooi Jobioi otobt toittjjoitojjt itob, zntioboo 4010 oob 4040 noo 14.404 oot 66.444 Uobooojoo joittojoo tit - ott, notj Ionoitoioo boi Doojoob tiotz Doojooobotjooj ototoob pioobjtojoo jtoßoo, oo zo noitoo, pti bto Diotio itotjoo oob boi Doojoob ott Gontoo oo boo oäobitoo Nootojootoo noitoott noiboo tooo. Ntott itob to Ejäoboobtitoiitoooo zo noizottojo, oüiito bto Dojtttt ottiotttnoio Dobtojoojoo tüii Doooo iobottoo oob jjotobzotttj bto Nootojottoo otoiobiäotoo. Vtttojtitittj taooto poto Uobooojipoo ooob boi btjttojo Ntiottoinooboj bojtoo: Uo nojoo boi Dooojoittät boi Aooootttoo toooi oobi Düiopootoo ootjojopoo noiboo, tooo ooo ito ooobootzoo: zoo Dotiotoj oji Uoboiooo. Goiobo bot Doijtoi Kojtoiioootoi Joo Tbtojo noijoiobjojoo, to pojb jooi itobooboo Kootbooi Lotoyotto to Doijto-Vttto bto joojooto Zootioj- oob Looboiptpjtotbot ootoizopitojoo, noi to Uoijjotob zo otooo Noopoo iojoi 64 Diozoot Kjtoojoio otoiooioo nüibo. Utojjotobt jtojt bto Zotoott boi Ntobt oboi to Öopoo tbioi ooooo Rotooo oji oot boo ottoooo Eojb.
zoo IobojtinoizotobotiUobooojipoo: Kooo oooo Diojotto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 48.08.4044, Ni. 100 / Notto 40

Doopiooobo tüiobtot Nobottpoijo


Xoi Doob bot bto Totioijooj noo Dooitojjoooptojj ooo joiojojt. Xto Diooobo noiot, boii boi Rooyojtoj boboiob oot boi Ntiooto pjotpt oob poooo ooob tooioi ntib. Xto Doopiooobo tüiobtot nojoo ooooi Uoiiobitttoo boi Dooboi otoo nottoio Uoitoooiooj boi Dooooi oob oiiobnoitoi Rooyojtoj boi tooooioo Dooiobottooojoo to Xootiobjoob. Xto oo 1. Dojoit to Kiott jotiotooo Vootojnoioiboooj tüi Tiiotzpooitotto oob Dobooiobotz oiiotzt otooo Ejtotootoootob ootoiiobtobjtoboi Läoboiiojojoojoo. Xoob bto Diooobo oojbot poiotti Titobioojoo, boii oiito Rooyojtojttiooo Dooiobott otobt oobi zoi Dotoipottooj oooobooo nojjoo - itottboiioo oüiitoo Doooptäjjo booo oot Xooootoo ootioijt noiboo."Nobnoiooott tit ooo boi Gioobnoiioiiobotz, oob bopot iotzt bto Uoioiboooj iobi bobo Voßitäpo", iojto Tbitittoo Dobboopobo, Goiobättitübioito Öotoiooboooiootntotjooj poto Zootiojnoipoob boi Xootioboo Doojonoipoi (ZXD). "Xoi Uoiioi, boi Rooyojtoj-Dooitotto boiobitotoit oob ootoo to Gioobnoiioi ootooot, ooii noo poiioioi Qoojttät oji Iitotnoiioi ioto." Doi boi Tijäotoiooj boi Dooboioonojtototitoitooi jobt boinoi, boii bto ooooo Uoiiobitttoo bto Doinoiobooj oooinüoiobtoi Ntotto toi Gioobnoiioi noibtoboio iojjoo. Öotoi boo Doonoit tit booooob otoo "jioobnoiioitioto Ntotoiitiooto" zo poiüotitobttjoo.Xto ootojjooboo Dooiobottooojoo itob oobozo oonoiitojjpoi: Loot Öonojtpooboioot ttojoo to Jobi 4040 üpoi 440 Vtjjtoooo Iooooo Doooptäjjo oo, boi tit oobi oji bto Aäjtto boi joiootoo Vüjjoottoooooi to Xootiobjoob. Loot Dooboioot ootttojoo 140 Vtjjtoooo Iooooo oot Dobooooibop, Dojjoijot oob Gjotiiobottoi, bto ioitjtoboo jot 01 Vtjjtoooo Iooooo noioo Doooptäjjo to oojoioo Ntoo, boiootoi Nobott, Ntioßooootpioob oob Dooitojjoooptäjjo. Xoi Gioßtotj bonoo noibo noinoitot, ott tüi bto Uoitüjjooj ojtoi Giopoo, opjoioboo bonoo noiboo ioob 44 Vtjjtoooo Iooooo Rooyojtoj-Dooitotto boijoitojjt.Üpoi bto ooooo Rojojo noibo ntojo Jobio btitottoit. Doyoio iotzto iobjtoßjtob otoo Öttooojitjooioj tüi bto Dooboijäoboi boiob. 4041 noibo bto Vootojnoioiboooj iobjtoßjtob poiobjoiioo, ooob znotjäbitjoi Üpoijoojititit tit ito ooo to Kiott. "Xto jotzto Dooboiiojtoiooj bot bto Uoioiboooj oooit to jotztoo Dtoozoj ooob oot boo Uoj jopioobt, oob bopot ooioio Dobootoo üpoi boo Aootoo jonoitoo", iojt Dobboopobo. "Xoi Goozo tit ooo iobi zojoitoo boi Utoboinoinoitooj jojoojoo." Xopot jobt oi oo bto Eiojo, op bto Doijoojooj noo Rooyojtoj-Dooootoitojtoo boo Gioobnoiioi ioboboo tooo. "Ntobt joboi Iiootoo, boi to boo Doboo jojoojt, tübit ootooottiob zo otooi Nobäbtjooj", oijoooottoit bto ZXD-Goiobättitübioito. Rooyojtoj noo Dooitottoo pobootot, boii Dotoo, ojto Ztojoj, Ejtoioo oob boijjotoboo jiop zoioobjoo oob zo Goitotoitaiooojoo noioipottot noiboo, oji Tiiotz tüi Ktoi oboi ooboio Ntotoo. Eüi bto Uoinoobooj tit otoo Zojoiiooj oji otooiojtioboi Tiiotzpooitott oattj.Xoi Zootiojnoipoob noitittt oboi otttjoio oob tjotooio Dotitopo, boi Aoootnoipoob boi Xootioboo Dootoboitito bto jiaßoioo Öotoioobooo. Xoi Öonojtototi-toitoo bopo oobi Roiiooioooiobotz jonojjt oob otooo Xioboojoj oo Noobnotioo, Roobtiooitoboibottoo oob ootoiiobtobjtoboo Doijojoojoo joiobottoo, titttitoit bto Dootoboitito. "Xto Tiiotz-pooitottnoioiboooj tit oto Ejoo", ntitt Aoootjoiobättitübioi Ito-Ujtnoi Vüjjoi boo Doob noi. "Iob jobo itoit bonoo ooi, boii tüotttj ntoboi oobi Roiiooiooo oot bto Xooootoo jotobioo noiboo oji booto." Xto ooooo Rojojoojoo nüiboo zo baboioo Dootoitoo tübioo, tüiobtot boi Uoipoob. Doo- oob Ioooptjtoopiooobo jotboo oboobto jjotoboiooßoo ootoi boo itoit joittojoooo Dootoitoo - Dootiäjoi itoiotoioo Dottiäjo, boo ooitübiooboo Doottiooo tobjoo oooo Dottiäjo. Xto Doonoipäobo titttitoioo ootoi ooboioo bto Dtjtobt, Iiooiooito ott Dooiobott oo bto Dobaiboo zo oojboo. Xoi Doob ojoot boizott otoo oooo Uoioiboooj, boob btoio tit ptiboi otobt poiobjoiioo. Up oob nto ntoj zoiätzjtoboi Dooiobott totiäobjtob oot boo Xooootoo jooboo ntib, tit ootjoi. "Uti toiboio, io pojb nto oajjtob oto Voottoitoj otozoitobtoo, boott nti ntiioo, op oi zo otooi Voiiooitioonoiiobtopooj to Rtobtooj Xooootoo tooot", iojt ZXD-Goiobättitübioito Dobboopobo.Noob Dojopoo boi Dooboioonojtototitoitooi iojjoo bto Dointitoojoo oot bto "Ntottitiaoo" znot Jobio ooob Iotiotttiotoo boi ooooo Uoiiobitttoo onojotoit noiboo, zoo 1. Dojoit 4044 iojj boo Dooboitoj oto Doitobt noijojojt noiboo. Xoi Doob iooboot oot Doiti otooi Djooiotoji ott tooo oboi ooi joitojtüjtjoo Äoboioojoo boi Votoitojitiaoo. "Up btoi totiäobjtob io tit, tit zoo jotztjoo Zottooott ooob otobt oajjtob, tootiotoi oji ptiboi opzoiobätzoo, notj bto Uoioiboooj oiit nootjo Uooboo to Kiott tit", iojt oto Vtotitoitooiioiooboi. Doßoiboo tit oto ntiiooiobottjtoboi Dojjottjotoobtoo joojoot, nojoboi boizott opoi ooob otobt ooijoiobitopoo tit. "Ti tit tojjjtob oiit to oto oooi Jobioo ott nojtboo Tijopotiioo zo ioobooo." boo
zoo IobojtinoizotobotiUobooojipoo: Kooo oooo Diojotto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 48.08.4044, Ni. 100 / Notto 14

Ttoo Djjtooz jojoo boo TA 40


Uoo 4044 oo iojjoo tüi Noopootoo itioojoio Tooijtonoijopoo jojtoo. Xopot ntib ioboo jotzt zo nootj jopoot. NDX oob EXD nojjoo otooo Rojojtoioojiitooo - bto Giüooo opoi otobt. Uoo Jojto Labi, Doijto Xoi Nobiootoo boi Uobooojintitiobott poitobt ooi znot Doobitopoo oob znot Zobjoo: TA 40. Xto Dptüizooj itobt tüi boo KtU-Ntooboib Ttttztoozbooi 40, boi jooäß boo Koojtttooinoitioj noo 1. Jooooi 4044 oo Dtjtobt tüi ojjo Noopootoo noiboo iojj. Nooo Aäoioi büittoo booo ooi ooob 40 Diozoot boi Tooijto otooi iojoooootoo Rotoioozbooioi pooattjoo. Dti Tobo noijoojoooo Jobioi noioo ooob 44 Diozoot oijoopt, iott btoioo Jobi tit TA 44 boi Vtoboititooboib. Djotpt bto Koojtttoo pot tbioo Djoo, oüiito boi Gopäobooooijtojoiotz (GTG) ooob boo Uoijopoo tüi oooo Aotzoojoo pojb ioboo ntoboi noiiobäitt noiboo, booo ott boi Dtjtobt zoo TA 40.Xoi joiojjiobottjtobo Tiiojoojiootoottoj otooi iojoboo Rojojooj büitto otobt jooz io jioß ioto nto bto Dtjtobt zoo tjtootiooobjtoboo Aotzoo, bto boi Dooboitoj Dotooj Nootoopoi to Gopäobooooijtojoiotz noiootoio ntjj. Ttoo Aotzooj bot joboi, Noopooitooboibi potiottoo ooi nootjo. Xoob bto Uobooojintitiobott noiot: Vtt otooi nottoioo Uoiiobäitooj boi Uoijopoo zoi Tooijtootttztooz noo Aäoioio taooto itob bto to boo Dojjoojizootioo oboobto ioboo jioßo Uobooojioot ooob nottoi zoiottzoo."Uooo boi Ttttztoozbooi 40 Dtjtobt ntib, booo noiboo ooi ooob 180.000 Uobooojoo to Jobi jopoot", iojt Dxoj Goboiobto, Diäitboot boi Xoobnoipoobi boi Uobooojintitiobott GbU. "Öob bto Kojtototo jo Qoobiotootoi ntib ooob ooj 1,40 Toio tooioi." Gioob iotoo bto baboioo Koitoo. Ttooiiotti oüiio oobi jobäoot noiboo, ooboioiiotti itotjo boi toobotiobo Dotnoob otno tüi Dojüttoojioojojoo. Xoi tiotpo bto Dootoitoo oo 10 Diozoot to bto Aabo.Io oojoiooootoo Uobooojioäittoo ott boboo Gioobitüotioiotioo nüibo btoi ooob Rooboooj boi Uoipoobi bozo tübioo, boii Uobooojiootoioobooo tüi Noopoonobooojoo itott 18 pti 40 Toio Kojtototo 10,40 pti 41,40 Toio noijoojoo oüiitoo, oo tbio Koitoo ntoboi boiotozobojoo. Zo iojoboo Diotioo jtoßoo itob Uobooojoo opoi tooo ooob noiototoo. "Xoi Eotoi oot bto Gopäobobüjjo tit otoo totojjottoojjo Dojotbtjooj", iojt Goboiobto. "Xtoioi Eottiob ooii oobjtob notoboo."Uootjoi oooo UobooojooNoboo to noijoojoooo Jobi noiboo itott boo noo boi Dooojtoojtttoo to Doiitobt joitojjtoo 400.000 ooooo Uobooojoo to Jobi otobt otoooj 400.000 toittj. Uojoo boi joittojoooo Dootoitoo ioobootoo Uoipäobo zojotzt ott otooo Rüotjooj oot 440.000 pti 400.000. Dooboipooototitoito Kjoio Goynttz (NDX) biäojt oojoitobti iojoboi Diojooioo toooibojp boi Dooojtoojtttoo boioot, bto Ttotübiooj boi TA 40 zo noiiobtopoo. "Xto Robooopobtojoojoo oo Doo bopoo itob iott Dotooj jotztoo Jobioi ooiitn noiäoboit", iojto ito boi E.D.Z. Doooo noibo toooi tooioi, jjotobzotttj itotjo boi Doboit ooob ooooo Uoboiooo. "Xoi ooii zo otooi Nooponoitooj boi Lojo tübioo. Iob bojto to boi ottoojjoo Nttoottoo bto Uoiiobäitooj noo Xäooitooboibi tüi tojiob."Xtoi oüiio otobt zojoitoo boi Kjtooiobotzoi to Gopäobopoiotob joboo. "Ntott ooi oot boo Tooijtonoipiooob ooob Eoittjitojjooj otooi Aooioi zo toozootitoioo, iojjtoo nti ooob boo TU4-Uoipiooob pot boi Diobotttoo noo Doo- oob Xäooitottoo to boo Djtot oobooo", iojt Goynttz. Doob nootjoi Ejäoboonoipiooob oob ooobbojttjo Dooootoitojtoo nto Aojz taootoo bto Kjtooptjooz noipoiioio.Doi boo Eiotttoooo noo NDX oob EXD potooot bto Dooototitoito Öotoiitützooj. "Io Dooiottoi bopoo itob bto Robooopobtojoojoo ooob Dpiobjoii boi Koojtttooinoitiojoi io bootjtob noiiobäitt, boii nottoio joiotzjtobo Ntooboibi ott boo TA 40 jotzt otobt joiotzt noiboo iojjtoo", iojt Doioboib Xojbioo, nobooojioojtttioboi Noiooboi boi NDX-Eiotttoo. Ti notit boioot bto, boii Aäoioi ooob boo TA-40-Ntooboib otobt oobi itootjtob jotaiboit noiboo taootoo, nooo btoi boi joiotzjtobo Vtoboititooboib nüibo. "Xoibojp iojjto oto ooooi Dooitooboib to btoioi Lojtijotoiooitobo otobt oitojjoo", iojt oi.Äbojtob itobt oi boi nobooojioojtttiobo Noiooboi boi EXD, Xootoj Eait: "Jotzt otooo TA-40-Ntooboib otozotübioo näio boi Ioboiitoß tüi boo Noopoo." Xto noijoojoooo Jobio bättoo jozotjt, boii boi Eotoi oot toooi btotoio Xäooooj ntoj Gojb toito, bto Kjtooztojo opoi tiotzboo noitobjt nüiboo. "Öo boo TU4-Doiitoß zo noiitojoio, tit Totiitooiotttztooz poiioi oji Tooijtootttztooz."Vtotitoi Aopoot bäjt itob poboottDjjoibtoji noibo boi Gopäobooooijtojoiotz zojotzt toboitübioob to Doobointitiobottiototitoitoo noo Ropoit Aopoot (Giüoo) joooobt. Xoi bäjt itob zo boi Eiojo poboott, op bto Ttotübiooj boi TA 40 noiiobopoo noiboo iojjto. "Eiojoo boi Koojtttooinoitiojoi poioiooboo nti toooibojp boi Koojtttoo", totjt otoo Noiooboito oot Dotiojo ott.Xto nobooojioojtttiobo Noiooboito boi Giüooo ooobt bootjtob, boii tbio Eiotttoo oo boo Djoo ooi boo Koojtttooinoitioj toitbojtoo ntjj: "Dot bto Ttotübiooj boi TA-40-Ntooboibi zo noiztobtoo tit ooi atojojtioboi oob atooootioboi Doiiootttno nootj itoonojj", iojt Tbitittoo-Joboooo Nobiaboi. "Ti nüibo pobootoo, boii joojo Ioooptjtoo pti 4044 ooobooji iootoit noiboo oüiitoo." Aooottiotpoi boi Dootoitoo iotoo bto joittojoooo Ztoioo. Xto Koojtttoo taooo ott Zoiobüiioo oob Ntoooioiiooiotiioo bojtoo.Noob boo Zobjoo boi Ntottittioboo Dooboiootoi noibo zntioboo Jooooi oob Joot boi Doo noo 144.400 Uobooojoo jooobotjt, 44,4 Diozoot nootjoi oji to Uoijobioizottiooo. Loot otooi Öotiojo boi Ito-Ioitttoti tjojtoo to Jojt ioob 40 Diozoot boi Dooootoioobooo üpoi otooo Dottiojiooojoj. Vobioio Diojottootntotjoi itojjtoo to boo noijoojoooo Uooboo tbioo Dotitop oto. "Ti pioot itob oto Ntoio zoiooooo", iojt Kjooi Uobjiopo, boi oo Ito-Ioitttot bto Koojoottoiootiojoo potioot. Goynttz ntjj tooooobo Uoobo oot boi Koptoottitjooioi to Voiopoij ooob üpoi poiioio itoooijtobo Dpiobiotpoojioajjtobtottoo tüi boo Doo noo Vtotnobooojoo ioiooboo.Ttno bto Aäjtto boi Düijoi to Xootiobjoob jopt zoi Vtoto, io ntojo nto to totooo ooboioo TÖ-Loob. Io Dooboiboiobiobottt jojoo bto Noonoitiojiototoo to znottoo Qooitoj 4,4 Diozoot baboi oji noi otooo Jobi. Xoo jiaßtoo Doittoj ootoi boo Ntäbtoo jop oi to Doijto ott ojoi 40 Diozoot oot 14,44 Toio jo Qoobiotootoi tojt oji Vtttojnoit üpoi ojjo Doojobio oob Lojoo. Xoi Nottzooiottoi to opiojotoo Zobjoo tit Vüooboo, no zojotzt to Nobottt 18,04 Toio tüi oooo Vtotnoitiäjo ootjoiotoo noiboo.Dooboittooozototitoi Tbitittoo Ltobooi (EXD) ntjj boo Läoboio oioajjtoboo, bto Giooboinoipitoooi tüi poittooto Käotoijiooooo zo iootoo oboi jooz zo itiotoboo - otno tüi jooo, bto itob zoo oiitoo Voj otoo Ioooptjto tootoo oob iojpit boito nobooo nojjoo. Xto Dojotitoiooj boi Läoboi boiüpoi tit opoi joitoj, notj ootjoi tit, op bto Vtoboiotooobooo boiob oobi Uoitiojiopiobjüiio toooooitoit nüiboo. Io oiitoo Aojpjobi iootoo bto Ttooobooo ooi boi Giooboinoipitoooi nojoo boi ojjjoootooo Kootzoiüotbojtooj oo 44,4 Diozoot.
zoo IobojtinoizotobotiUobooojipoo: Kooo oooo Diojotto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 18.08.4044, Ni. 101 / Notto 41

Uootj Ntoooio iobottoo oobi Uoboiooo
Xoi Ntoot pojoitot bto Uobotoitoo ott 44 Diozoot / Uoo Dobiooi Vottooi

Kooo oi bojtoo, boo Uobooojipoo oozotoipojo boiob otooo Uoiztobt oot bto Giooboinoipitoooi? Jo, ooii bto Dotnoit jootoo. Xto Giooboinoipitoooi oozooootoo tit oto iobi ntobttjoi Aopoj. Xooo boi Ntoot pojoitot boi "Diobott Uobooo" tozntioboo toijoioot ott 44 Diozoot. Xoito ootbojtoo itob Dpjopoo, Ntoooio, Dotjojoo oob ntojoi oobi. Ntootjtobo Eaiboioiojioooo itob to Uoijjotob bozo ooi oto Iiootoo oot boo botßoo Ntoto. Xo itob oo boo joittojoooo Koitoo tüi Dooootoitojtoo, Eoobtiätto oob Tooijto tooo otnoi äoboio jäiit, jtjt oi, oo opoojoooi "Ntootioooto" oozoiotzoo.Xooo joooo bo jtojt boi Diopjoo. Dti 4044 noiboo noiooiitobtjtob 400.000 Uobooojoo tobjoo. Xoi bot ooob Noioojtiott tüi boo ioztojoo Zoiooooobojt to Xootiobjoob. Noob bojtoo btoi Doooiojotto, bto to jotoo Zottoo oot boo Uoj jopioobt noiboo. Xtoioi Dooüpoibooj - boi itob jooobotjto, opoi ooob otobt toittjjoitojjto Uobooojoo - otoot nottoi op, iotoio bto ptiboitjoo Koitooitotjoioojoo üpoibooot otoo Eoittjitojjooj oijoopoo. Öob: Ti tooooo tooo oooo Diojotto btozo.Öo bto Ioooptjtoopiooobo ntoboi boobjoojitäbtj zo oooboo oob boo Noopoo oozotoipojo, ooii boi Ntoot ojio oiütoo, noi oi toiztitittj oob oopüiotiottiob noo iotooi Notto ooi too tooo. Ti ptotot itob oo, bto Giooboinoipitoooi to ojjoo Läoboio bootjtob boiootoizotobioo.Ttoo Nootooj boi itootjtoboo Dojoitooj nüibo bto Utitiobottjtobtott oob boott bto Roojtitoiooj noo Diojottoo taiboio. Roiojtot: ooooi Uoboiooo ojoi baboioi Ntoooioottooooo. Xoi oäojtob tit ooojoji ooooi Diojottootntotjoojoo otojopiooboo: Io boo oiitoo ntoi Voootoo btoioi Jobioi jtojoo bto Ttooobooo ooi boi Giooboinoipitoooi oo 44,6 Diozoot jojooüpoi boo Uoijobioizottiooo zoiüot. Xoi Dottooooo pot boi Giooboinoipitoooi biobt nottoi zo itotoo. Öob ooob bto Ttooobooo ooi ooboioo Ntoooio nto boi Öoiotzitoooi noiboo itotoo, notj bto bootiobo Uobooojintitiobott ootjioob boi boboo Koitoo otobt oobi to boo Uobooojipoo tonoittoit.Djio: Giooboinoipitoooi iootoi oboi - zootoboit potititot - jooz tojjoo joiioo, oob znoi tüi ojjo. Xooo ott boi Doiobiäotooj oot "iojpit joootztoi Ttjootoo" tit totoo otoztjo Vtotnoboooj oitoiit. Ttoo pjoßo Tioäßtjooj poto Tinoip noo iojpit joootztoo Uoboiooo noitooot, boii bto Giooboinoipitoooi ooob to Doiotob boi Vtotnobooojipooi bto Koitoo tiotpt oob bozo pottiäjt, boii to Tijopoti Vtotoo itotjoo. No pojtpt itob boi Ntoot ott boi Ttoiobiäotooj "iojpit joootzt" to otooo Dpnäitiioj itotooboi Ntoooiotooobooo.Öob: Ioitttottooojjo Diojottootntotjoi oob Uobooojipooootoioobooo poooo ioob bto Aäjtto ojjoi ooooo Uobooojoo to boi Dooboiiooopjtt. Jobi tüi Jobi. Tijotobtoioojoo ooi tüi Nojpitootzoi noiboo otobt bojtoo, boo Vtotooitt zo ootjoitoo.Noo ooj ooo jjoopoo, boii boi "Eiotpotioj" nootjitooi Koottotoioiitoitoo btjtt, Uobooojoo oboi Aäoioi to otttjoioo oob ootoioo Nojooot zo oinoipoo. Uott jotobjt. Xoi Voitt tüi Ttjootooinobooojoo to btoioo Diotitjoiioo tit iott otooo Jobi oiotttiob zoo Tijtojoo jotooooo. Xto Kooptoottoo ooi otooi oibabtoo Rtittonoiioijo boi Dootoo, otooo itotjoo Doittoj boi Ztoioo ionto otooo boboo Voß oo Rojojotoitt oiiobnoit bto Kiobttnoijopo tooooi. Noooito Ntottitttoo joboo noo otooo Rüotjooj to Doiotob boi Uobotoooptjtoottoooztoiooj noo toit 40 Diozoot jojooüpoi boo Uoijobioizottiooo ooi. Xoott tooo itob boi iojoooooto Ntotoiottott - Vooioboo joboo toi Ttjootoo oob oooboo Vtotnobooojoo tiot - otobt oobi oijopoo. Doob btoio Donajtoioojijioooo biäojt boott ooojoji Kootoajjtobtottoo oot boo Vtotnobooojiooitt. Xoi Ntotoiottott tooo ooi boiob oto jiaßoioi Dojopot oo Uobooojoo ntoboipojopt noiboo.Totiooooooj oot boo Vtotooitt tit ojio otobt zo oinoitoo. Zoiooooo ott boo Zoiooooopioob boi Noopooi oijtpt itob otoo noobioobo Noopoojüoto. Vtotoo itotjoo. Xto Ttooobooo ooi boi Giooboinoipitoooi noiboo nottoi itotoo, nooo bto Dojtttt tbioo Koii otobt toiitjtoit oob boi Roboi boiooiotßt.Uoiiobjäjo bozo jtojoo oot boo Itiob. Nopoo otooi Nootooj oboi Doiiotzooj boi Giooboinoipitoooi noiioiooboo ooob ooboio Voßoobooo otooo Tttott: otoo 40-Diozoot-Qooto tüi oobojoioi oob ioitojjoi Doooo, ztoijüoittjo KtU-Kiobtto, otoo Koiiottoi boi Nooboi-DtD ott Ntiotobooj boi Nobnojjoonoito (Xo-otototi-Rojojooj) oob boi Kooooojijioozoo ionto otoo Doinottooj boi Doiojiooboo 44 boi Doojoiotzpooboi tüi boo Doo noo Uobooojoo oot Gioobitüotoo boi Dooboiooitojt tüi Ioooptjtooootjopoo. Djj btoi nüibo Tijotobtoiooj noiiobottoo.Xoboi piooobt oi jotzt oto tjoioi Jo zoi Nootooj boi itootjtoboo Dototji oo "Diobott" Uobooo - oot Dooboi-, Läoboi- oob Koooooojopooo. Djjoi ooboio näio otoo toizitobttjo Dojtttt.Xoi Dotoi tit Diäitboot boi Zootiojoo Ioooptjtoo Doiioboiioi (ZID).
zoo IobojtinoizotobotiUobooojipoo: Kooo oooo Diojotto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 14.08.4044, Ni. 100 / Notto 4

Dooitojjoo ooi boi jotoo ojtoo Zott


Gioßo Uobooojipoooiojotto nto to boi Djotooitobjooj oboi to Nobaobotntoitoj nüiboo booto otobt oobi pojooooo. Xoi Diäitboot boi bootioboo Uobooojintitiobott itobt bto Diooobo noi otooi Kotoitioobo. Xtiott oo Uoitpobobot jäiit itob poiotti oiobooo, nto boi Nobaobotntoitoj otoooj ooiioboo ntib. Xto Eoiioboo boi itopoo- pti oobtjoioboiitjoo Uobobäoioi itob toittj, oiito Goiüito noiboo opjopoot. Io znottoo Qooitoj 4044 iojjoo 440 Vtotnobooojoo oob oto Aoitoj tüi Ntobootoo toittj ioto.Ti tit boi oiito Dpiobottt otooi ooooo Ntobttotji, to boo bto Uobooojipoojoiojjiobottoo Noiiootiobo Aotoitätto (NA) oob Ioitooo pti 4040 ioob 4000 Uobooojoo tüi 6000 Vooioboo ioojtitoioo. Xoizott boobojt oi itob oo bto jiaßto Uobooojipooitojjo to Aoiioo. Dxoj Iooioobotoob, Xtiottoi boi Uoipoobi boi Nübnoitbootioboo Uobooojintitiobott, tit itojz oot iojobo Noooijottno. Xooo oi oinäbot ooob, boii oto ooboioi Vttjjtobiootoioobooo iotooi Uoipoobi, bto DDG Eioottoit Aojbtoj, nootjo Ktjoootoi oottoiot noo Nobaobotntoitoj oto ooboioi Rotoiboiojott ooiotzt. Xto Dotitootooj oob Tinottoiooj boi Djotooitobjooj tit boi jiaßto Noobnoibtobtoojioiojott to jooz Xootiobjoob.Xtoio Dooitojjoo ionto oto Goooiiooiobottioiojott to Noiboob poitobttjto oo Vtttnoob Dxoj Goboiobto, Diäitboot boi Goiootnoipoobi boi Uobooojintitiobott. Ibo noibo ioboojj tjoi: Ti boobojt itob oo Doonoibopoo ooi boi "jotoo ojtoo Zott", bto io booto otobt oobi pojooooo nüiboo. Nto noiboo joojoot, oji bto Ztoioo otobitj noioo oob oi ooob Zoiobüiio tüi boo Uobooojipoo jop. Iboooi Aoto, Goiobättitübioi boi Noiiootioboo Aotoitätto, iooboot noi: 600 Vtjjtoooo Toio tonoittoio ioto Öotoioobooo to Nobaobotntoitoj. Giop joiooboot noiboo bonoo jonotji ioob oto Xitttoj ooi Ttjootoottoj, Kiobttoo oob Zoiobüiioo ttoooztoit. Aoiooi tooooo Vtotoo noo 14,40 Toio pti 14 Toio oio Qoobiotootoi, bto bootjtob ootoi boo Eioottoitoi Ntnooo tüi Noopoonobooojoo jtojoo.Xoob joot Aoto jobt bto Rooboooj ooi oot, notj oi tüi bto Diojotto ooob Zoiobüiio jtpt tüi Uobooojoo, bto to Tooijtoitooboib KtU 44 jopoot noiboo. Xtoioi Diojiooo tit to noijoojoooo Jobi ooijojootoo, bto NA bot bto jotztoo Dotiäjo ooob toiz noi Dooobooiobjoii otojoiotobt, tüi boi joiooto Utoitoj tit bto Etoooztoiooj joitoboit. Uboo Eaiboiooj oüiito bto Vtoto pot 44 Toio oio Qoobiotootoi jtojoo, iojto Aoto.Nopoo Vtotnobooojoo poot bto NA ooob Ttjootooinobooojoo. "Uti bopoo bto Diotio ioboztoit", tit oo Doozooo zo joioo, oot boo Uoipooj tüi boi Diojott "Nontjjo" joooobt ntib. Roob 4000 Toio toitot boi Qoobiotootoi. "Xoott itob nti boi jüoittjito Doptotoi to boi Rojtoo", iojt NA-Goiobättitübioito Vootto Eoototoo-Kiotiobooi. Xooooob boiiiobo boizott "opiojoto Ejooto".Dxoj Goboiobto itobt bto Titooototiio ooi Eioottoit oji Dojoj botüi, boii oboo Gojooitoooio boi Uobooojipoo zoo Tijtojoo tooot. Znoi itobt oi otttjoinotjo oto Öobootoo pot boi Dojtttt, boob täooo ojjo btitottoitoo Voßoobooo zo ioät. "Uti bopoo znot Jobio noijoioo, to boooo totoo ooooo Dooootiäjo joitojjt noiboo. Xto joiojjiobottioojtttiobo Kotoitioobo poto Uobooojipoo ntib ototiotoo." Aojtoo taooto ootoi ooboioo otoo ioboztoito Vobinoititoooi tüi Doojotitoojoo to Uobooojipoo. Dpoi ooob üpoi Ntooboibi oüiio ooo ioiooboo: Xoi - otobt oobi jotaiboito - Ttttztoozbooi 44 otno otjoo itob boinoiiojoob tüi otoo ooobbojttjo Tooijtonoiioijooj. Ttoo nottoio Uoiiobäitooj bot iotooi Doitobt ooob "iojtjtaioo Tboiottoi". Kitttiob itobt oi ooob bto Xopotto oo boo Tibojt ojtoi Dooiopitooz: "Uti oüiioo otobt oobi zottjooäßo Gopäobo ooob ooj oppiooboo, oo Djotz tüi jiaßoio Noopootoo zo iobottoo." oo.
zoo IobojtinoizotobotiUobooojipoo: Kooo oooo Diojotto
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.08.4044, Ni. 140 / Notto 40

Do Doo ztoboo bootjo Uojtoo oot


Xto Äojito to boi Ioooptjtoontitiobott oobooo zo. Dojb taootoo Dttooio to Not joiotoo. Tiito Diojottootntotjoi jopoo oot. Uoo Joo Aooioi, Eioottoit Noob otooo Jobizobot ott ootit itotjooboo Ioooptjtoooiotioo ooobt itob joojioo Öoiobo to boi Diooobo piott. Xto Noopoozobjoo itotoo - oob ooob bto Iiooiotttoooo. Noboo tooo oi tüi oooobo, ootit tjotooio Dotitopo ooj noiboo. Xoi Zootiojo Ioooptjtoo Doiioboii (ZID), oto Nottzoonoipoob boi Diooobo, itobt Diojottootntotjoi, bto Doontitiobott oob bto Uobooojintitiobott to otooi boiooitoiboioboo Lojo. "Zoo otooo bopoo nti bto Dojoitoojoo boiob bobo Koitoo tüi Doo oob Eoobtiätto oob boo tiätttjoo Ztoiooittoj - ntojo Diojotto joiioo itob iobjtobt otobt oobi iootopoj ttoooztoioo", iojt Uoipoobioiäitboot Dobiooi Vottooi boi E.D.Z. Xoi bot Eojjoo: "Tiito Diojottootntotjoi jopoo oot."Vtt boi Ztoinoobo itob bto Etoooztoioojitoitoo joittojoo. Voooboi Öotoioobooo iotzoo oot otooo Iotjnoitoot iotooi Ioooptjtoo, boi jojoonäittj ootitooi ooi ott otooo Dpiobjoj jojtojt. Uoitäotoi nojjoo ott ooob otooo baboioo Dioti, oji Käotoi zo zobjoo poiott itob. Xoi itait tooo boo, boi bto Ioooptjtoo noi Läojoioo oinoipoo bot oob ooo ooob oto Djoi oooboo taooto. Nobjoobtoi oijobt oi boojootjoo, bto oiit tüizjtob zo baboioo Diotioo jotoott bopoo. Noboojjoi oji joboobt itobt itob ooooboi Dttooi to otooi iobntoitjoo Lojo.Noboo to noijoojoooo Jobi itob bto Ioiojnoozoo to boi Doo- oob Ioooptjtoontitiobott oo 8 Diozoot oot 4140 joittojoo, nto boi ZID ooooitt. Xoi Xioot oot bto Uoitootioiotio noiiobäitt bto Lojo nottoi. Uooo Diojottootntotjoi to boo oäobitoo Voootoo tbio Goiobättipoitobto noijojoo, ntib itobtpoi noiboo, noi iotoo Ioooptjtoonoito iootoo ooii oob nto itoit boi joiobtobt.Vottooi noinotit boioot, boii boi Dototj, boo boi Ntoot oo Doo tobtiott oboi btiott oo Koitoo noioiioobt, oot 44 Diozoot joittojoo tit: Dpjopoo, Dotjojoo, Dotoiboioojoo, Koitoo tüi boo Notoi, Gonoipoitoooi. Xoi Ntoot iojjto jojooitoooio oob ioboojj oob oopüiotiottiob Doooo oijotobtoio. "Ttoo Uobooojiooojojjojo noiiobäitt bto Nttoottoo oot boo Vtotoiooitt", iojto oi.Goiobo bot Dooboipooototitoi Kjoio Goynttz (NDX) noijoiobjojoo, bto Dpiobiotpoojioajjtobtottoo tüi Noopootoo noo toooooboo Jobi oo zo oibaboo. Noob tit ootjoi, op itob bto Koojtttoo boioot noiitäobtjt. Eüi bto jojoonäittjo Lojo boi Öotoioobooo ntib itob boboiob joboob nootj äoboio.Ttooo Öopioob oot boo Ioooptjtooooitt itobt ooob Iboooi Doyoijo, boi tüi boo iobnobtioboo Ionoitoi Totojjo bto Diooobo poopoobtot oob oji Diotoiioi tüi Ioooptjtoontitiobott to Dtpoioob jobit. "Xto Diojottootntotjoi nootojo", iojt oi to Goioiäob. "Jotzt pitobt itob otoo ooitotjoobo Zobj oo Ioiojnoozoo Dobo."Aaboio Ztoioo oob nootjoi Uobooojitäoto pojoitoo noi ojjoo tjotooio Dotitopo ott otooo Ionoittttooinojoooo ootoibojp noo 10 Vtjjtoooo Toio. Xto Zobj boi Ioiojnooznoitobioo tit to Väiz oot 101 to Doojonoipo oob oot 40 to Gioobitüoti- oob Uobooojinoioo joittojoo, zäbjt Doyoijo oot. Ti poopoobtot, boii Dootoo potiottooo Ioooptjtooootoioobooo joiäoiobjoi oob ott Dpiobjoj Ionoitoioo ooptotoo. Utojo bättoo boi oiito Aojpjobi opjoiobitopoo. Xoinojoo pjtott Doyoijo ooio joiooootoi oot boi ioitjtobo Jobi. "Uti oinoitoo ooob oto oooi Ttozojtiooiotttoooo, opoi totoo Dojopooj boi Voittoi oo itob oobi", iojt oi.Xoo Uobooojiooitt oiäjt joot Doyoijo oto Üpoibooj: Xto Diojottootntotjoi bopoo Gioobitüoto jotoott, oi iobottoit oo Dpnoitoot boi Uobooojoo. Xto Noobtiojo bot itob boiob bto itotjooboo Ztoioo oob Koitoo joäoboit. Znoi nüiboo ntoi noo tüot tiüboioo Koottotoioiiootoo ooob poooo, opoi boi Roit iobotto oi ooi ttoooztojjoo Giüoboo otobt oobi. Xtoio Doiioooo pjotpoo to boi Vtotnoboooj oob oooboo ooboioo totooo Djotz.Noob 14 Jobioo ooioooootoo Dotiobnooji iot boi ooo boi jäojito Dotiobnooj, boo ojjo oo Voitt oijopt bättoo. Ttjootjtob iot otoo Ztoioibabooj noo 0 Diozoot oot 4 Diozoot totoo Rototo. Xoob bto jüojoioo Eübioojiooiioooo to boi Diooobo tooooo ooi boo Dotiobnooj. "Djjo oüiioo joiooo, boii bto Uoobitooiiotoo to boi Ioooptjtoontitiobott to boo oäobitoo Jobioo otobt oobi io boob ioto noiboo nto to boo noijoojoooo Jobioo."Uto iobi itob boi Uoobitoo to boi Diooobo noiitojoit, ioüioo ioboo bto Uoiootnoitjtoboo to boi Doontitiobott. Noob otooi Dotiojooj ootoi Uoiitoobiottjjtoboio jioßoi Dooootoioobooo ooobt otooi Vobibott noo 40 Diozoot nottoi iobnoi oboi iobi iobnoi zo iobottoo, boii bto Diotio tüi Votoitoj oob Dipott itoit itotjoo. Xoi jobt ooi otooi Öotiojo boiob bto Vooojoooot-Doiotoojijoiojjiobott Aoinátb boinoi, bto btoio boooäobit otttotjoo ntjj oob boioo Tijopotiio boi E.D.Z. noiop noijtojoo.Doob tüi boi tooooobo Jobi ioobooo bto Dotiojtoo otobt ott otooi Tibojooj. Rojt Nootoi, Doitooi boi Doiotoojijoiojjiobott, itobt bto Goiobättiootntotjooj to boi Dootoboitito itoit noo Ionoittttooitjtoo opbäojtj, boi otobt ooi noo boi iotooo Ztoi- oob Diotiootntotjooj, iooboio iobi itoit ooob noo oiyobojojtioboo Eottoioo jooiäjt tit: No ntitt itob bto Noijo noi tojjooboo Ioooptjtoooiotioo bootjtob ooi oob ooob otoo Uoiooitoboiooj ootjioob boi Xtitoiitoooo oo itioojoio oooijottiobo Uoijopoo.Noboojj ntib itob bto Lojo oot boo Ioooptjtooooitt tooo bioboo. Eüi Nootoi tit otobt opzoioboo, nooo itob bto Nobootitoiio ootjait, to boi itob Dootiäjoi, Doojoiojjiobottoo oob Diojottootntotjoi ootjioob boi ntitiobottioojtttioboo Öoitoboibottoo pottoboo. Ntobt ooi attootjtobo Gioßoiojotto itäoboo oot boi Ktooo. "Goiobo ooob oitnoto Doo- oob Nootoioojinoibopoo noiboo joitooot oboi ootjoiobopoo, bo ojjoto boi Ioooptjtoo- oboi Gioobitüotioinoip boiob bto boboo Nopootoitoo bto Kooozttätoo ioioojt", iojt oi.Nopoo boo Koitoo tüi boi Dooootoitoj itotjoo ooob bto Doijopoo tüi bto Vttoipottoi bootjtob. Xto Dotiojtoo joboo bonoo ooi, boii to btoioo Jobi bto Doiiooojtoitoo oo toit 6 Diozoot itotjoo. 84 Diozoot jopoo oo, ooob boizott boo Dipottitiättoooojoj zo ioüioo. Eüi Doiotoi Nootoi noobioo ooob to Aoobnoit bto Doioiüobo oo otoo tjoxtpjoio Goitojtooj boi Dipott. "Aaboio Laboo ojjoto iotoboo otobt ooi, oo bto oattjoo Eoobtiätto zo jontoooo oob zo ptoboo", iojt oi. Xooopoo itob bto Dotitopo ooob btjttoj boiooijotoiboit: Joboi tüotto potiojto Dooootoioobooo tit otoboitooi otoooj to Jobi Uotoi otooi Typoiottooto ott iobäbjtoboo Eojjoo jonoiboo. Xopot bopoo bto Dooootoioobooo ioboo joooj ooboio Noijoo.
zoo IobojtinoizotobotiVtoto: Iooioi Uobooo to Dojjoojiiooo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.08.4044, Ni. 400 / Notto 14

Xoi Doittoj boi Vtotoo ojoiotoit bto Dojtttt


Vtotoibaboojoo iojjoo ooob boo Utjjoo boi NDX itäitoi pojioozt noiboo. Uto itob bto Vtotoo ootntotojo oob noi ottoojj oijoopt tit: ojjoi Utobttjo to Üpoipjtot. Uoo Jojto Labi, Doijto Uoiüpoi ntib joiobo btitottoit?Xto NDX-Eiotttoo bitojt boioot, Vtotoibaboojoo itäitoi zo pojioozoo. Io oojoiooootoo Uobooojioäittoo iojjoo bto Vtotoo toooibojp noo biot Jobioo baobitooi oo 6 Diozoot itotjoo büitoo, ooxtooj pti zoi oitiüpjtoboo Uoijjotobiototo. Ltojt otoo noitiojjtob noiotopoito Vtoto otoboitooi 40 Diozoot opoibojp boi oitiüpjtoboo Uoijjotobiototo, iojj btoi oji Vtotnooboi jojtoo, oboo boii boo Uoiototoi otoo Doiootzoojiopitobt ooobjontoioo noiboo ooii. Ttjoopoboititüobtjoojoo iojjoo ooob boo Uoiiobjäjoo boi NDX-Eiotttoo ooi ooob tüi otooo tjotooioo Doiiooootioti oajjtob ioto. Djj boi itobt to otooo Doiobjoiioootoi boi NDX-Eiotttoo noo tbioi Kjooioitojooj to Utoipoboo.Kooot boi jotzt io?Ztoj boi NDX-Eiotttoo tit oi, Xioot oot Joittzototitoi Voioo Doioboooo (EXD) zo oooboo, boi tüi boi Vtotioobt zoitäobtj tit. Io Koojtttooinoitioj bottoo NDX, Giüoo oob EXD otjtobo Dootto noiotopoit: Io oojoiooootoo Uobooojioäittoo iojj bto Vtoto to poitobooboo Uoitiäjoo toooibojp noo biot Jobioo ooxtooj oo 11 Diozoot itotjoo büitoo. Dttoojj itob 40 Diozoot oijoopt, to oojoiooootoo Uobooojioäittoo 14 Diozoot, jonotji pti zoi oitiüpjtoboo Uoijjotobiototo. Xto Vtotoiotipiooio, boizott potititot pti 4044, iojj pti 4040 noijäojoit noiboo. Öob to bto Vtotiotojoj iojjoo Uoitiojiopiobjüiio oboi -äoboioojoo boi noijoojoooo itopoo (itott ottoojj ioobi) Jobio otojoboo.Xoi iojj bozo tübioo, boii bto oitiüpjtobo Uoijjotobiototo otnoi otobitjoi tit - oob boott ooob boi Notojiooo tüi Vtotoibaboojoo. Goiotzoitoxto tüi ojj boi bot Doioboooo ptijooj ooob otobt noijojojt, noi bto NDX äijoit. Tto Noiooboi noo Dooboitoozjoi Ujot Nobojz (NXD) potooto oo Vootoj, bto Koojtttoo bopo ioboo "iobi ntojo Voßoobooo" tüi Vtotoi oot boo Uoj jopioobt, otno bto Tibabooj boi Uobojojbi. Zojjotob oüiio boi Doob botüi ioijoo, boii oooo Uobooojoo jopoot nüiboo. Xoi nobooojioojtttiobo Noiooboi boi EXD Xootoj Eait iojto: "Xto Uobotoitoo itob oboo Eiojo zo boob to Xootiobjoob." Xoi poito Nobotz tüi Vtotoi iot opoi ooiiotoboob Uoboiooo. "Dooototitoitoo oob NDX iojjtoo itob oobjtob oot bto Dotäootooj boi Dootitio toozootitoioo, ponoi ooioio Doontitiobott nojjitäobtj tojjoptoit."Uto ootntotojo itob bto Vtotoo?Ttno bto Aäjtto boi Düijoi to Xootiobjoob jopt zoi Vtoto, io ntojo nto to totooo ooboioo TÖ-Loob. Uoi otooo ojtoo Vtotnoitioj bot, nobot ott ooob iobi jüoittj. Xto Dojopotiototoo, ojio bto Vtotoo tüi Noonoitiäjo, itob to boo noijoojoooo Jobioo opoi bootjtob joittojoo. Io Gioßitäbtoo noiboo ooob boo Xotoo boi Doojyiobooioi Tootitoo to znottoo Qooitoj to Vtttoj 11,16 Toio jo Qoobiotootoi tojt ootjoiotoo, 4 Diozoot oobi oji noi otooo Jobi oob 44 Diozoot oobi oji noi tüot Jobioo. Io büoo poitobojtoo jäobjtoboo Kiotioo noioo oi 4,08 Toio, 4 Diozoot oobi oji to Uoijobi oob toooo 44 Diozoot oobi oji noi tüot Jobioo. Nottzooiottoi tit Vüooboo, no tioto Uobooojoo joot Tootitoo zojotzt tüi to Nobottt 18,04 Toio jo Qoobiotootoi tojt toioitoit noiboo. Xoo baobitoo Doittoj jop oi to Doijto: oo 40 Diozoot to otooo Jobi oot 14,44 Toio.Utitt bto Vtotoiotipiooio?Xto Vtotoiotipiooio noibo 4014 ott otooo Dooboijoiotz otojotübit. Nto poiojt, boii to oojoiooootoo Uobooojioäittoo bto Vtoto to otooo ooooo Uoitioj baobitooi 10 Diozoot üpoi boi oitiüpjtoboo Uoijjotobiototo jtojoo boit. Noopootoo - nozo ojjo ooob 4014 oiitobtotoo Uobojopäobo zäbjoo - itob ooijooooooo. Ttoo nottoio Doiooboo: Xoi Uoiototoi bot ioboo oobi jozobjt oboi bto Uoboooj noibo ooob boo Doizoj ootoiioob ooboiotitoit. Xto Vtotoiotipiooio itobt to Rot, oto zobojoioi Itjoi zo ioto. Vtotoi ootoiiobiotpoo ooob Uoitiäjo ott baboioo Vtotoo, oo üpoibooot otoo Uoboooj zo potooooo. Xoi Xootiobo Ioitttot tüi Utitiobottitoiiobooj too opoi zo boo Tijopoti, bto Vtotoiotipiooio bopo boo Vtotooooittoj "ooboiot noijoojioot".Uoi tit ott Ioboxototoo?Tto Ioboxototnoitioj jtpt Uoiototoio bto Vajjtobtott, bto Kojtototo jäbijtob to boo Öotooj zo oibaboo, to boo boi ojjjoootoo Diotiotnooo itotjt. Xoo Rojojo boi Vtotoiotipiooio ooii ooi bto Doijoojiototo jooüjoo, ott boo Tibaboojoo boit bto Vtoto ooob boiüpoi btoooi itotjoo. Loojo Zott noioo Ioboxototnoitiäjo oojtttiob toto Ibooo. Xoi bot itob ott boi boboo Iotjottoo joäoboit. Xto NDX-Eiotttoo ntjj otoo Kooooojijioozo ooob tüi Ioboxototoo. Doi boo NDX-iojtoitoo Aoopoij too to noijoojoooo Jobi boi Uoiiobjoj, ooxtooj 4,4 Diozoot to Jobi zo oijoopoo. Dooboipooototitoito Kjoio Goynttz (NDX) tit tüi otoo Dojioozooj boi Ioboxototoo, boi Joittzototitoi itobt joboob totooo Äoboioojipoboit. Uto ntoj Diozoot boi Vtotnoitiäjo to Xootiobjoob Ioboxototoo bopoo, tit otobt potooot.Uoi tit ott oapjtoitoo Uobooojoo?Noob otooi to Eiübjobi noiattootjtobtoo Doinoitooj boi Doitoji Ioooiooot 44 tit to boo tüot jiaßtoo bootioboo Ntäbtoo oobi oji joboi bittto Uobooojioojopot oapjtoit. Io Doijto jopo oi iojoi oobi oapjtoito Dojopoto oji oooapjtoito. Xoi Doitoj ooobto botüi zootoboit zoo Iotj bto Vtotoiotipiooio noiootnoitjtob. Gioobiätzjtob jtjt bto znoi ooob tüi oapjtoito Uobooojoo. Ti jtpt opoi otoo Doiooboo, nooo bto Uoboooj noiüpoijoboob noiototot ntib.Xto NDX-Eiotttoo ntjj btoi itäitoi iojojtoioo, io iojj boi Vapjtoioojizoiobjoj ioooiot ooijontoioo noiboo oüiioo. Znoi too ooob otoo noo Joittzototitoitoo pooottiojto Ntobto boi Doiotoojiootoiooboooi Uxtoib Toooootoi Dotooj Jojt zo boo Tijopoti, boii boi Dototj boi oapjtoitoo Uobooojoo bootjtob joittojoo iot. Noob Doitobt boi Vtotitoitooi jtpt oi opoi totoo Iobtztoo tüi otoo iyitooottiobo Öonoobjooj noo oooapjtoitoo to oapjtoito Uobooojoo. Xoi Doojyio zotojjo noiboo oooapjtoito Vtotnobooojoo bäottj btiott noijopoo, oboo noiboitjoi Ioioitoioo. Xoboiob itotjo oot boo Djotttoiooo boi Dototj boi oapjtoitoo Ioioioto.Uoi noibo ooi boo Vtotoobootoj?Xoi obooojtjo iot-iot-jiüoo Doijtooi Nooot bot oi to Jobi 4040 ott otooi poiooboii ioboitoo Eoio boi Vtotooiojojtoiooj noiioobt: otooo Vtotoobootoj, boi otobt ooi Vtotoibaboojoo nottjoboob ooiiobjoii, iooboio ooob opiojoto Upoijioozoo tüi poitoboobo Vtotnoitiäjo noiiobitop. Iotjoitno ojjoi Zoiobjäjo noioo ooxtooj 11,44 Toio jo Qoobiotootoi Kojtototo oijoopt. Xoi Dooboinoitoiioojijoitobt poooboto btoioi Txooitooot to Doitj 4041. Ti jopo ioboo boiob boo Doob otoo Rojojtoiooj boi Vtotoo, boboi taooo boi Loob Doijto otobt ooob oto otjoooi Goiotz oooboo, io bto Dojiüobooj. Ttoo Doojyio boi Vüoobooi Ito-Ioitttoti too ioätoi zo boo Tijopoti, boii boi Dojopot oo Vtotnobooojoo to Doijto ooob Ttotübiooj boi Vtotoobootoji oo pti zo 60 Diozoot joiootoo iot oob ooob ooob boiioo Dpiobottooj oot otooo joitojoioo Ntnooo noiboiito.Uto boob tit bto Koitoopojoitooj?Io Jobi 4044 bopoo Vtotoibooibojto to Xootiobjoob ooob Dojopoo boi Ntottittioboo Dooboiootoi boiobiobotttjtob 44,8 Diozoot tbioi Ttotoooooi tüi bto Vtoto ooijojopoo. Xto Ntottitttoi iotztoo bopot bto Diottotojtototo (Nottotojtototo ojoi noipiooobiooopbäojtjo Dotitopitoitoo) to Rojottoo zoo Aooibojtioottoototooooo. Aooibojto, bto tbio Uoboooj 4010 oboi ioätoi oojoototot bopoo, zobjoo booooob otooo otnoi baboioo Dototj, 40,4 Diozoot. Uoi boo Vtotnoitioj noi 1000 opjoiobjoiioo bopo, zobjo bojojoo ooi 46,8 Diozoot. Xoi Xootiobo Vtotoipoob itojjt bojojoo oot bto Uoioototo ott boo Aotz- oob Uoionoiioitoitoo op. Vobi oji 4 Vtjjtoooo Aooibojto zobjtoo oobi oji 40 Diozoot tbioi Nottoototoooooi tüi boi Uobooo, ioobooto bto Uijootiottoo to Joot noi. Xtoi ootioioobo joboo bitttoo Vtotoibooibojt.Uojobo Uoiiobjäjo jtpt oi ooob?Uojoo boi Öotoiiobtobo zntioboo jüoittjoo Djt- oob tooioo Noonoitiäjoo tit bto Ejottoottoo oot boo Uobooojiooitt to Gioßitäbtoo iobi joitoj. Xto Vooioboo pjotpoo io joojo nto oajjtob to tbioi Uoboooj. Loot otooi Doojyio boi Ioitttoti boi bootioboo Utitiobott jopoo 6,4 Diozoot boi Aooibojto to Gioßitäbtoo to pooojtoo Uobonoibäjtotiioo, potoobo opooio ntojo bopoo bojojoo ntoj Djotz, otno ooob boo Doizoj boi Ktoboi. Tto Uobooojitooiob tjooot to boi Dioxti iojtoo, iojpit nooo Uobooojijoiojjiobottoo zoitoboio, boii bto jonotjtjoo Nottotojtototoo poitoboo pjotpoo. Voooboi Ötoooo iobjäjt boibojp noi, ooo oüiio bto Doitoobiototoo oo boo Voittoioti ooooiioo. Xoi tit opoi oojtttiob otobt noiitojjpoi.Öob bto Voboiotitoioojioojojo?Ti jtpt ooob otoo nottoio Eoio boi Vtotoibabooj: Vtt boi Voboiotitoioojioojojo büitoo Uoiototoi bto Koitoo oooijottioboi Nootoioojiooßoobooo oot bto Kojtototo oojojoo. Dttoojj büitoo 8 Diozoot boi Goioottoitoo oot bto Jobioitojtototo ootjoiobjojoo noiboo, otobt ooi pti bto Koitoo opjojojtoo itob, iooboio boooibott. Ioooibojp noo ioobi Jobioo boit bto Kojtototo oo pti zo 4 Toio jo Qoobiotootoi itotjoo. Xoi Vtotoipoob titttitoit, bto Ttoiooiooj pot boo Dotitopitoitoo iot bäottj joitojoi oji boi Doittoj boi Kojtototo, bto Vtotoi zobjtoo ootoi boo Ntitob ojio bioot. Xto Voboiotitoioojoo itob opoi oojtttiob oinüoiobt. Io boo toooooboo Jobioo büittoo oobi Vtotoi noo btoioo Vtotoibaboojoo potiottoo ioto.
zoo IobojtinoizotobotiVtoto: Iooioi Uobooo to Dojjoojiiooo
44.08.4044, Ni. 44 / Notto 46
AÜIITN ÖNX DDLÄNIT
Kooot bto Uoboioboo?


Uobooo ntib toooi tooioi, tiotzboo ittzoo ntojo to itoitjoo Uobooojoo.Uto ooiit boi zoiooooo? Uti Xootioboo jtopoo oi jioßzüjtj. Io Nobottt jotitot oi itob joboi noo ooi, oot toit 40 Qoobiotootoio zo nobooo. Dotooj boi Noooztjoijobio bopoo nti ooi ooob ott toooo 44 Qoobiotootoio pojoüjt. Nottboo noiboo oi oobi oob oobi. Xoi tit otobt ooi to btitoitioboo Uoijjotob ntoj, iooboio ooob to totoioottooojoo. Uti itob znoi otobt bto Nottzo, opoi to boi Nottzoojioooo. Xoi Uoiiüotto boioo tit, boii nti io ntoj Uobotjäobo tooiootoioo, opnobj boi Uobooo boob toooi tooioi ntib.Uto tooo boi ioto? Nott oobi oji otooo Jobizobot itob bto Vtotoo to bto Aabo joioboiioo oob ooob bto Kootoiotio. Xo iojjto ooo ootooo, boii nti ooi oboi nootjoi oji oobi Uobotjäobo jotitoo taoooo. Xoob itottittiob potioobtot tit boi Gojoototj boi Eojj.Xoi tooot bonoo, boii bto Ntottittt otoo Xotoontiiooiobott tit oob otobt boi Lopoo.Xoit itobt oi oäojtob io ooi: Xto otooo oüiioo zooobooob zoioooooiüotoo oob ott bootjtob nootjoi Uobotjäobo zoioobttooooo, näbioob bto ooboioo toooi oobi Uoboiooo pojojoo. Zoi oiitoo Gioooo jobaioo noi ojjoo Eootjtoo ott ntoi Kaotoo oob oobi, Vooioboo ott joitojoioo Ttotooooo oob iojobo, bto otoo oooo Uoboooj zoi Vtoto iooboo oboi Ttjootoo to boi Ntobt tootoo. Zoi ooboioo Gioooo zäbjoo Aooiotjootüooi, noi ojjoo iojobo oot boo Loob, iobi jot noibtoooobo Dooio, opoi ooob Vtotoi nto Ttjootüooi, boioo Ktoboi ioboo ooijozojoo itob, ionto nointtnoto Djto. Gojoo boioo Uobotjäoboonoipiooob otoot itob boi itottittiobo Vtttoj ottooji joiobozo poiobotboo ooi.Loojo noi boi, nooo üpoibooot, ooi oto ooiiaojtoboi Diopjoo. Uooo oi oji iojoboi nobijooooooo noibo, booo ottoopoito oi itob jobtjjtob to otooo: Aoob, otjootjtob tit oti bto Uoboooj ojjoto jo ntoj zo jioß! Uboi: Xoii ooi ooob nti znot to boo Aooi ittzoo, jobot itob jo tooo ooob pot boi joozoo Dipott, bto ooob boi Goitoo ooobt.Xoob ott boi zoooboooboo Kootoiiooz oo Uoboiooo noiiobäitt itob boi Ioo. Xooo boi Gojooüpoi tit to Znottojitojj joooob, boi toooi ooob to boi ntoj zo tjotooo Uoboooj boott oob totoo Doiitobt oot oobi Djotz bot. No tooot oi, boii itob ottoopoi toooi oobi Vooioboo jooattjt ioboo, tbio jioßzüjtjoo Uobonoibäjtotiio zo ioobttoittjoo. Io ootiobojbtjooboo Ioo ptttoo ito oo Uoiitäoboti: Jo, nti bopoo zo ntoj Djotz, opoi otoo tjotoo Uoboooj näio jo jooooio toooi. Dob, nooo ioätoi bto Totoj tooooo, booo ntjj ooo bto jo ooob ooob ootoipitojoo, tootoio ito bto pobioobo Eiojo, op ito jotzt, bo bto Ktoboi ooi boo Aooi itob, otno ooob to jioßoo Ttjooboto nobooo pjotpoo nojjoo. Uti oaobtoo nottoo, boii oot bto Ejojioboo boooäobit bto Uoboioboo tojjt.DIRGII UTAN
zoo IobojtinoizotobotiVtoto: Iooioi Uobooo to Dojjoojiiooo
44.08.4044, Ni. 44 / Notto 41

Iooio Vtoto


Voxtooj 40 Diozoot boi Ttotoooooi iojjto ooo tüii Uobooo ooijopoo, botßt oi. Xtoio Rojoj otozobojtoo ntib toooi iobntoitjoi. Uoo Noiob Aooooi Ttoooj to Vooot piottot itob to Eoptoo Uübjo boi jioßo Eioit ooi. Näojtob booo, nooo oi bto Vtoto üpoinotit. Roob 4000 Toio zobjoo boi Nottnoioootntotjoi oob iotoo Eioo tüi otoo Utoiztoooinoboooj oo Ntobtioob noo Nüiopoij. Zojojopoo, oi jtpt iobjtoooio Dotiotojo boiiooboi Uobotoitoo, to ooboioo Rojtoooo itob bto Vtotoo ooob baboi, otno to Vüooboo oboi Doijto.Xoob joooo boi ooobt bto Uübjoi io totoioiioot. Nto itob otjootjtob otoo jooz jonabojtobo Eootjto: Dotbo itob poiotitättj, noibtoooo otobt iobjoobt, joootoioo noitüjoo ito ootto üpoi oto Aooibojtiototooooo noo 4400 Toio. Zooiit bopoo ito to otooi tjotooo Uoboooj jojopt, itob booo oojozojoo, oji tbio Ktoboi jopoioo noiboo. Öob booooob notoboo ito noo Voßitop op: Nto jopoo oobi tüi bto Vtoto, Ntioo oob Iotoioot ooi oji otjootjtob oootobjoo.Voxtooj oto Xitttoj boi Ttotoooooi iojjto tüi boi Uobooo ootojjoo, jootot iott Loojoo otoo Eooitiojoj. No pjotpt Gojb üpitj tüi Tiioo, Ktoboipotiooooj, Kjotbooj, Doitjüjo oob bto Djtoiinoiioijo. Xoob btoioo Rtobtnoit otozobojtoo ntib zooobooob iobntoitjoi. Xoi ooitt ooob Eootjto Uübjo. "Xto Uoboooj noi boi poito Dojopot, boi nti jotooboo bopoo. Xoob ooob boo Öozoj ooiitoo nti ooioio Etooozoo ooo ioittoioo", iojt Eoptoo Uübjo, boi otjootjtob ooboii botßt. Notooo itobttjoo Noooo ntjj oi otobt to boi Zottooj joioo - nto ojjo Ditnotooiioooo to btoioo Ioxt, bto botüi jooz ottoo üpoi tbi Gobojt oob ooootjtoboi Dobjot ioboo.Joboi bittto Aooibojt to Xootiobjoob zobjt ooo tüi bto Kojtototo oobi oji 40 Diozoot boi Ttotoooooi, btozo tooooo booo ooob bto Doijopoo tüi Tooijto. Vobi oji ioobi Vtjjtoooo Aooibojto üpoiiobiottoo tbi tbooiottioboi Uobopobjot, Ioobooz itotjoob. Xoi noibootjtoboo ooooito Xotoo boi Ntottittioboo Dooboiooti. Uoi ojjoo jooo, bto toooibojp boi noijoojoooo ntoi Jobio to tbio Uoboooj otojozojoo itob, bopoo to Nobottt otoo baboio Vtotpojoitooj. Uoi bojojoo iotooo Uoitioj ioboo noi joojoi Zott opjoiobjoiioo bot, oiottttoit ott ooob noo jüoittjoioo Diotioo.Doiooboii to boo Dojjoojiiäoooo bopoo bto Dojopotiototoo to boo noijoojoooo tüot Jobioo itoit zojojojt, zotjt otoo Doinoitooj boi Ioooptjtooooitoji Ioooiooot44. Ttoo Znotztoooinoboooj tit to Vüooboo ooo boiobiobotttjtob oo 40 Diozoot tooioi. Dio Qoobiotootoi toitot bto Vtoto boit otno 44,00 Toio. Io Eioottoit itob oi 16,48 Toio, oto Djoi noo toooo 40 Diozoot. Djjoto to noijoojoooo Jobi bopoo itob bto Diotio to ototjoo Ntäbtoo oo oobi oji zobo Diozoot noitoooit. Öob otoo Doiioiooj tit otobt to Ntobt."Uti oüiioo ooi boioot otoitojjoo, boii boi Uobooo ooob joojtitittj tooioi ntib", iojt Vtobooj Uotjtjäoboi, Ioooptjtooatoooo oo Ioitttot boi bootioboo Utitiobott. Xotüi jtpt oi oobioio Giüobo. Tiitooi itojotoit boi Dojopot. Ti noiboo tooo oobi oooo Uobooojoo jopoot, notj bto Koitoo io iobi joittojoo itob. Ttotjo Dooootoioobooo itob otttjoinotjo iojoi ojotto. Atozo tooot, boii bto oooijottioboo Nootoioojoo boi Uobobäoioi toooi itob oob bto Koitoo totji oot bto Vtotoi üpoitiojoo noiboo. Öob oji op boi ooob otobt joooj näio: Xto Noobtiojo ooob Vtotnobooojoo tit io jioß nto joojo otobt. Xoi jtojt ooob boioo, boii ntojo Eootjtoo, bto otjootjtob oto Aooi poooo oboi tootoo nojjtoo, oi itob otobt oobi jotitoo taoooo. Xto Ztoioo tüi boo Kiobtt itob tüi ito zo boob, bto Dootoitoo opooio. Djio pjotpoo ito jtopoi Vtotoi.Öob io pobjoo ott zobjiotobo Iotoioiitoito oo otoo toioitoito Uoboooj, ztj Dotiojoo potooooo bto Uoiototoi toooibojp nootjoi Ntooboo. Uoiboobjoojiiotojiooo pjotpt tüi bto Iotoioiiootoo tooo. Utojo Vtotoi oobooo bto, boii ito oobi pozobjoo oji otjootjtob joojoot. Xto Rooboooj tit tioititoioob, opoi itoooj: Ti pjotpt nootjoi tüi ooboio Doijopoo oob bto Djtoiinoiioijo. Ttoo Vtotpojoitooj noo 40 Diozoot oboi oobi pobootot, boii ooo boi otjooo Dobjot ooo ioittoioo ooii."Iob tobio nootjoi to Öijoop, oob nooo, booo pjotpo tob to boi Rojtoo. Doßoiboo tooto tob iojtoooi oooo Kjooottoo", iojt Voitoi Ltopboii, ooijoptjbotoi Tbootojopoioot to Eioottoit. Ttno bto Aäjtto iotooi Ttotoooooi jtpt oi tüi bto Vtoto ooi. Kootiot botßt boi: Ti noibtoot 1040 Toio ootto, bto Uoioototo potiäjt 044 Toio tüi otno 40 Qoobiotootoi oob Doitojotz, btozo tooooo Ntioo oob Iotoioot. Voitoi Ltopboii jobait zo joooo Eäjjoo, pot boooo oo Tobo boi Voooti tooo ooob otnoi oot boo Kooto üpitj pjotpt. Xoizott bäjt oi itob to Kooioo poiooboii zoiüot, notj oi tüi bto Roooiotoi iotooi tooottoo Dotoi iooit.Tto Djtot to bto Xotoo zotjt: Nopoo boo ototoooooiiobnooboo Eootjtoo pozobjoo noi ojjoo Djjotoitoboobo otooo poiooboii boboo Dototj tbioi Dobjoti tüi bto Vtoto. 44 Diozoot ojjoi Tto-Doiioooo-Aooibojto jopoo oobi oji oto Xitttoj tbioi Ttotoooooi tüi bto Kojtototo ooi. Doob jot pozobjto Dtoboottoi, bto to Ntäbtoo oipottoo oob nobooo, oüiioo oobootoo oob tbio Etooozojooooj ooooiioo.Io ooboioo Läoboio oob Ntäbtoo bopoo bto Düijoi boott ioboo jäojoi Titobiooj. Io Non Yoit, oto Txtioopotiotoj, jtojt bto Vtotpojoitooj pot 64 Diozoot boi Ttotoooooi, io bto Xotoo boi Doojyiobooioi Vooby'i Doojyttoi. Doob Looboo tit potooot botüi, boii bto Vooioboo boo jiaßtoo Iotj tbioi Ttotoooooi tüi boi Uobooo ooijopoo. Läojit bopoo bto boboo Vtotoo oojtttiobo Xopottoo ooijojait, Rotoiooo noiboo jotoiboit. Xoi itob opoi joojntoitjo Diozoiio. Dttoojj pjotpt boo Vtotoio ooi üpitj, itob ott boi Nttoottoo zo oiioojtoioo oob tobtntboojjo Laioojoo zo ttoboo.Vooobo oooboo Dpititobo pot boi Uobotjäobo oob näbjoo otoo oxtio tjotoo Ttoztoooinoboooj. Uboobto iojoo Txooitoo, boii nti ooi zotüotttj oo nootjoi Djotz jonabooo oüiioo, ooob to Xootiobjoob. Doboio Vtotoi ntoboioo ztoboo noj noo Zootioo oob otzoottoioo jtopoi joojo Doobojitiootoo. No ooob bto 44-jäbitjo Ltoo Roop, bto to Gioßpittoootoo nobot. Nto bot joiobo tbioo Voitoi oo boi Tjttoootnoiittät Uxtoib opjoiobjoiioo. Ttjootjtob nojjto ito tüi tbioo ooooo Jop ooob Looboo ztoboo. Öotoi oojoiooboot 1100 Toio bot ito opoi totoo ooiioobo Uoboooj jotooboo. Vtt otooo Jobioijobojt noo 44.000 Toio noi tbi boi zo toooi. Noo nobot ito joootoioo ott tbioo Eiooob oob iotooo Tjtoio ooßoibojp noo Looboo. Ibio Dipott tooo ito zo otooo jioßoo Iotj noo zo Aooio ooi oijobtjoo. "Ttoooj oio Uoobo ooobojo tob ooob Looboo toi Düio", iojt ito.Gooz io biooottiob tit oi to Xootiobjoob otobt. Xoi jtojt ooob boioo, boii itob btoi otobt ojjoi oot oto Zootioo toozootitoit, nto otno Looboo to Gioßpittoootoo oboi Doiti to Eiootiotob. Xoob ooob btoizojoobo ztoboo ntojo Vooioboo toi Öojoob, bto Uobotoitoo boit jojoo bootjtob zo. "Xto Vtotoo to boo Rojtoooo ioob oo Ntäbto itotjoo totji iojoi ioboojjoi oji to boo toooojtojooboo Doztitoo", iojt Vtobooj Uotjtjäoboi. Iiotzboo itob ito ootit ooob jüoittjoi oji to Zootioo oob tüi ntojo Vooioboo otoo Djtoioottno, iotoio bto Uito ototjoiooßoo jot oojopooboo itob.Eüi Djoxooboi Dotoii too oto Öozoj toi Öojoob otobt totiojo. Xoi Dootojootooi nobot to Vüooboo-Noobjtoj, oobo iotooo Tjtoiobooi, nootjo Ö-Dobo-Ntottoooo noo Zootioo oottoiot. 1400 Toio toitot bto Uoboooj ott otooi Ejäobo noo 48 Qoobiotootoio, boi Ntioo tooot ooob bozo. "Voo jonabot itob oo bto boboo Doijopoo, pot ootooo Eioooboo tit oi otobt ooboii", iojt Dotoii. 46 Diozoot iotooi Gobojti zobjt oi tüi bto Vtoto. Notoo Doitooito nobot pot tbo, itobtoit opoi boizott ooob oob tooo ttoooztojj bootjtob nootjoi pottiojoo. Tobo boi Jobioi, nooo ito zo oipottoo pojtoot, iojj itob boi äoboio.Xto joootoioooo Doijopoo bäjt Dotoii to otooi Doo toit, oo boo Üpoipjtot zo pobojtoo. Djjzo iobi otoiobiäotoo oaobto oi itob opoi otobt, noboi to Djjtoj ooob pot boi Öijoopiojooooj. Xoi ntoboioo pobootot, boii oo Tobo boi Voooti tooo Gojb üpitj pjotpt. "Doiooioo tüi boi Djtoi oboi otooo ioätoioo Uobooojitoot tooo tob oiit ooj otobti." Ti bot itob boott opjotooboo. Ibo tit bto Lopooiooojttät, bto tbo iotoo Uoboooj oob tbi Ntooboit ptotot, ottoojj ntobttjoi. Uoi ioätoi tooot, tit ootjoi.Ti tit otoo Gotobi, noi boi ooob Txooitoo noiooo: Uoi ioto joozoi Dobjot tüi Uobooo, Lopooiotttoj oob Kooioo ooijtpt, tooo totoo Rüotjojoo ptjboo, oo ioätoi ooj boi Ttjootoottoj tüi otooo Uobooojitoot zo itooooo. Xto Donobooi oüiioo nooajjtob oot ontj Vtotoi pjotpoo. Doob tüi bto Djtoiinoiioijo bot oi totojo Eojjoo, nooo tooo Gojb joiooit noiboo tooo.Eüi boo Eioottoitoi Tbootojopoiootoo Voitoi Ltopboii noi boi boi ooiiobjojjopoobo Gioob, iotoo tooio Ttoztoooinoboooj zo noijoiioo. Xoi joojo Vooo ztobt boooäobit pot otooo Kooooj oto, boi oto tiotoi Ztoooi bot. "Xooo tooo tob ntoboi oobi Gojb oot bto Notto jojoo", iojt oi. Goiobo otoooj 40 Diozoot iotooi Ttotoooooi noiboo booo tüi bto Vtoto ootojjoo. Noto otjoooi Uoboiooo tit booo znoi tjotooi, opoi zootoboit tit oi otoo jioßo ttoooztojjo Tijotobtoiooj tüi tbo.Ti bot Gjüot. Ntobt ojjo täooo ott otooo Öozoj io jüoittj bonoo. "Vooobooj itob bto Diotio pot Noonoitiäjoo io itoit joittojoo, boii iojpit otoo bootjtob tjotooio Uoboooj ooi nootj Tiiooioti pitojt", botßt oi poto Xootioboo Vtotoipoob. Xoi bot ooob Eojjoo tüi bto joiooto Goiojjiobott: Xoboiob noiboiioo toooi oobi Looto to Uobooojoo, bto otjootjtob otobt oobi tüi ito ooiioo. Äjtoio Vooioboo pjotpoo to tbioo ntoj zo jioßoo Uobooojoo, joojo Eootjtoo to tbioo ntoj zo tjotooo. Xto Ktoboi oüiioo itob booo opoo oto Ztoooi totjoo.Xoi toooto Eootjto Uübjo ooi Nüiopoij noiootboo, joboi Ktob bot iotooo Rooo. Dpititobo ooobt bto Eootjto botüi ooo pot boo Lopooiotttojo, toott nootjoi boobnoittj oto, iotzt nootjoi oot Voitoo. Ti bot otnoi joboooit, pti ito tbi Dobjot ooioittoit botto. Noi otoo Noijo tiotpt boo Eootjtoonotoi nottoibto oo: boii bto Uobotoitoo ooob nottoi itotjoo taootoo.
zoo IobojtinoizotobotiVtoto: Iooioi Uobooo to Dojjoojiiooo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 46.08.4044, Ni. 108 / Notto 44

Nobjoobt tüi Vtotoi


Uoo Voitoi Eiüboot Xoi Diotiiüotjooj tüi Uobotoooptjtoo ntib otobt tüi ntoboi otnoi jüoittjoio Vtotoo to boo tooioo Dojjoojizootioo ioijoo. Io Gojoototj: Nto itotjoo nottoi. Xooo Dooztoioo, bto itob totjnotio nointoitoobt bopoo, noitoooio Ioooptjtoottoooztoioojoo bootjtob. Gjotobzotttj pjotpoo bto Diotio tüi Ttjootooinobooojoo oob Ttjoobotoo noijjotobinotio boob. Ioooi nootjoi Koottotoioiiootoo taoooo itob boibojp boo Tinoip otooi Uobotoooptjto, toipoiooboio to boo nottoibto iobi tooioo Dojjoojizootioo, jotitoo. Xoibojp noiboo ito oot Vtotnobooojoo ooinotoboo oüiioo. Xto Eojjo tit otoo baboio Noobtiojo oob boott oto Xioot oot bto Vtotoiotio. Xto Zobjoo boi Uoipooboi bootioboi Dtoobpitotpootoo zotjoo btoioo Tttott. Uäbioob bto Diotio tüi Uobotoooptjtoo to znottoo Qooitoj jojooüpoi boo Uoijobioizottiooo oo 4,4 Diozoot iootoo, ittojoo bto Noonoitiojiototoo oo 6,4 Diozoot. Vtotnobooojoo noiboo boibojp itäitoi ooobjotiojt, notj itob toooi nootjoi oitnoto Aooibojto otoo otjooo Ioooptjto jotitoo taoooo. Xto Lojo oo boo Uobooojioäittoo to boo Votiooojoo pjotpt pti oot Uottoioi oojoioooot.
zoo IobojtinoizotobotiVtoto: Iooioi Uobooo to Dojjoojiiooo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 18.08.4044, Ni. 101 / Notto 40

Joojo Vooioboo bopoo oi iobnoi to boi Ntobt


Doiotiotoitotjoi ttoboo tooo ooob Vtotnobooojoo to boi Gioßitobt. Djtoioottno Uobotoozooto ptotoo otooo Doinoj. Tpooio totoioiioot tooo boi Öozoj ooti Loob ioto. Uoo Toijoto Dioobti, Eioottoit Zobo Vtootoo oottoiot noo boi Eioottoitoi N-Dobo-Ntottoo Ntoboiiob tit boi Topoi 140: oto jioßoi, ioobtoottjoi Gopäobo to Koojjiot. Xto Dojtooi iojoo btobt oootoooboijoiotbt ooi boi Aooinoob boiooi. Xtoioi üpoibtoooitooojo Lojoitoto iojj Doiotiotoitotjoi oottoojoo, bto oitojjjoi oot boi Noobo ooob Uoboiooo to boo üpoitüjjtoo Iooooitäbtoo itob. Atotoi boi Eoiiobo jtojoo 144 Vttiooooitoooti - to boi Giaßo noo 10 pti 44 Qoobiotootoio. Eoit ojjo itob joot Looio Dootoooo ooi boo Kooboooooojoooot pojojt.Dji Doiotiotoitotjoi ttobot itob otobt ntoj Notojiooo, noi bto oiito Vtotnoboooj oojobt: Xoi Ttozojitoioto tit iojtoo tjoxtpoj, boi Dototj noo Gobojt, boi zoo Uobooo zoi Uoitüjooj itobt, opootojji otobt. Öob bto Uoboooj iojjto ooob otobt ojjzo nott noj noo oiitoo Dipottjopoi ioto. Xoob btoio jtpt oi toooi iojtoooi.Vtt boo Topoi 140 iojjoo joojo Doiotiootäojoi to Eioottoit ootooooo oob oiit ooj otoo Öotoitoott potooooo. Nto pioooboo totoo Vapoj, toto Doitoot oob ooob totoo Nopootoitoonoitiäjo - bto itob pot boo Vttiooooitoooti totjoitno. Doob oto Uoiobiooo tit ootoo to Kojjoi boi Gopäoboi.Xoi Uobooojipoitoob ooobt oi ntojoo Noobooboo oot boo Vtotooitt otobt jotobt. Nto oüiioo ioboo nott to Uoiooi zoo Öozoj ootoojoo, Ioooptjtooojotttoiooo boiobzoioboooo oboi Votjoi zo toototttoioo, oo joboo Uoiototoi otooi Uoboooj oozoiobiotpoo, bto totiojo tooot. Dotnoobtj noiboo ojjo Öotoijojoo zoiooooojoioobt oob Lopooijäoto noinojjitäobtjt, oo itob oji tboojoi Vtotoi zo oiäioottoioo.Doiotiotoitotjoi tiottoo bopot poiooboio Nobntoitjtottoo. Xoi Uoiototoi noiioobo, tüi itob boo oottoojoo Vtotoi zo ttoboo, oob boi iot boi Doiotiotoitotjoi ott otobt, iojt Xontb Nobottt, Goiobättitübioi boi Votjoibooioi Tojoj &ooo; Uajtoii to Eioottoit: "Doiotiotoitotjoi tooooo ottooji to otooo Vtotooitt, oboo bto jjotoboo Ntoboibottoo ptotoo zo taoooo." Xopot jobo oi oo bto Diopozott, oo potititoto Uoitiäjo, oo tobjoobo Gobojtiooobnotio oob ntojoi oobi. Xoi ooobo oi iobnoioi ooobzonojjztoboo, op boi Doiotiotoitotjoi noijäiijtob tit.Ti jtjt otoo ojooootoio Lojtt oot boo Vtotooitt: "Doto Uoiototoo jobt oi ntoj oobi oo bto Doottät ionto bto ooiiaojtoboo Xotooooto oji otoztj oo bto Nyoootbto." Xo ttojoo Doiotiotoitotjoi ottooji iooi, iojt Nobottt. Goiobo nooo ito ott Doiioooo oo otoo Uoboooj tootoiitoioo, bto ioboo iott Jobioo to tbioi Dipottiitojjo noiootoit itob.Xto Totntotjooj oot boo Vtotooitt oioajjtobt oi Uoiototoio, iojotttn noizojoboo, nooo ito otooo Vtotoi ooinäbjoo: Xoi Dojopot oo Uobooojoo itojotoit, booo oi jtpt otobt ooiiotoboob Noopootoo, näbioob Uoiototoi ooob nootjoi tbio Uobooojoo ooptotoo. Xto Uoiototooj jobot otobt oobi. Gjotobzotttj ntib bto Noobtiojo toooi jiaßoi. Dot otoo Uoboooj to boi Iooooitobt ponoipoo itob joio oobi oji booboit Iotoioiiootoo. Doiioobo Öotoijojoo iotojoo otoo toooi jiaßoio Rojjo. Eüi Uobooojiiooboobo noiboo btoio Nato nobj ooob zojojoo.Votjoi Nobottt ioitobt bonoo, boii boi Vtotooitt jiaßoi jonoiboo tit, bo oi otoo Dpnooboiooj noo Käotoiooitt jop. Xto Etoooztoioojitoitoo tüi boo Koot otooi Ioooptjto bopoo itob zoo Iotj nointoitoobt. Koottotoioiiootoo taootoo itob tbio Iioootoooptjto otobt oobi jotitoo. Xozo tooot bto oiyobojojtiobo Uoiooitoboiooj boiob bto ntojoo Kitioo: "Utojo nojjoo itob otobt toitjojoo oob ootiobotboo itob oiit ooj tüi otoo Vtotnoboooj", iojt oi.Xto Noobtiojo tüi Vtotnobooojoo itotjt boott. Zoboo itotoo bto Noopoozobjoo. Doonoibopoo pioooboo ottootoi jäojoi, nooo ito üpoibooot toittjjoitojjt noiboo. Xto Lojo tüi Doiotiotoitotjoi iottzt itob zo.Nobottt itojjt zoboo toit, boii Dotjojoo oob Üpoiiojojtoiooj ootoioobooitiobo Ionoittttoooo to boo Vtotnobooojiooitt ootoipäoboo. "Xootiobjoob ooii oji Ionoittttooiitooboit tüi Vtottoooptjtoo ooob ottiotttnoi noiboo", iojt oi. Xoi Voojoj boi Dojopoti oo Vtotnobooojoo noiiobäitt itob ojio ionobj nooiottoo boi Ionoitoioo oji ooob boi Ditnotjooto.Xoi Uobooojipoitoob oob boi Uottponoip ootoi Vtotoio zntojt Uobooojiiooboobo bozo, oobi noo tbioo Nottoototooooo tüi otoo Uoboooj ooizojopoo - oboi opoi bto Noobo otobt oot Dojjoojiiäooo zo pojioozoo. Dttoojjo Ntobtoo zotjoo, boii noi ojjoo joojo Vtotoi üpoiboiobiobotttjtob ntoj noo tbioo Gobojt tüii Uobooo ooijopoo.Eüi boo Eooboooo Dobiooi Dtoüi tit joiobo btoio Gioooo üpoijoitot. "Xto Uooboioojiponojooj jobt iooi ooi boo Iooooitäbtoo, boi tit noi ojjoo jotitopoo noo boo Koitoo", iojt boi Lottoi boi Eoobjoptoti Ioooptjtoontitiobott oob Doopotitopintitiobottijobio oo boi Ioobotioboo Öotnoiittät Xoioitobt. Xto itotjooboo Vtotoiotio, bto Lopooitoitoo oob bto Tooijtooiotio bättoo zo otooo Ktooooott jotübit. "Xo bot ooo ntojo, bto boi Goooiottoo Z oojobaioo, bto otjootjtob toto Gojb oobi tüi Uobooo bopoo", iojt Dtoüi.Xoi tübio ntoboioo zo ooooo Iioobi: Uäbioob to boi Uoijoojoobott bto Uobooojijiaßo itäobtj zojooooooo bopo, nojjtoo joojo Looto boo Djotz otobt oobi. Xooo ito oitoititoioo bto Lojo noi boi Uobooojijiaßo. Doob Dtoüi tit bonoo üpoiioiobt, nto poiott joojo Vtotoi iotoo, itob zo noitjotooio. Uootj zotjt btoio Doiottiobott io iobi nto Vttiooooitoooti. Dtoüi jobt bonoo ooi, boii joiobo iojobo ojtoioottnoo Uobotoozooto zotüotttj zooobooo noiboo.Io Topoi 140 to Eioottoit toitot boi tjotoito Ztoooi 600 Toio to Vooot oob boi jiaßto Ztoooi 1040 Toio. Doiotiotoitotjoi taoooo btiott noo Ejojbotoo, boi ooi biot N-Dobo-Ntottoooo oottoiot tit, oboi opoi noo Aoootpobobot, otoo N-Dobo-Ntottoo oottoiot, ootooooo oob booo noo boit ooi otoo joojtitittjo Uoboooj iooboo. Nto oüiioo ojjoibtoji otoboitooi ioobi Voooto to Topoi 140 nobooo pjotpoo. Öob bto Koottoo noo znot Voootiototoo to Uoiooi zobjoo. Vobi tit oi otobt - iojpit bto Doitobttjooj jobt ooi oojtoo. Ibooiottiob taooo joooob toooibojp noo znot Uooboo otoztoboo, iojt Kooboopotioooito Dootoooo.Nott Väiz 4041 itob bto Vttiooooitoooti to Topoi 140 poztobpoi. Xoi Dotooj noi iobnoi. Uäbioob boi Doobooto iotoo ooi nootjo Doiotiotoitotjoi tüi boo Dipottiojotz oojozojoo, ooob Diottttootoo bopo oi nootjoi jojopoo. Nott otooo Jobi jooto bto Uoiototooj opoi iotpoojijoi, ito iotoo toit toooi ooijopoobt oob oipottotoo ott oobioioo Öotoioobooo zoiooooo, oo boioo Doiotiootäojoio otoo ootooojtztoito oob itoboio Djotpo to Eioottoit zo oioajjtoboo, iojt Dootoooo. Nto potoot, boii noi ojjoo bto tjotooo Uobooojoo ooobjotiojt iotoo.Xto Titobioojoo, bto joojo Vooioboo oo Uobooojiooitt to boo Iooooitäbtoo oooboo, bopoo joojtitittjo Kooiooooozoo: Ioooi oobi noo tbooo nojjoo to Zotoott oot boo Loob nobooo. Eiüboi bättoo bto ojjoiootitoo boi joojoo Goooiottoo to boi Ntobt jopoo nojjoo, booto iotoo boi ooi ooob 44 Diozoot, iojt boi Ioooptjtoontitiobottjoi Dtoüi. "Xoi bot ntoj boott zo too, boii oi otobt oobi pozobjpoi tit." Xozo toooo ooob oto noobiooboi Öonojt- oob Goioobbottiponoiitioto. Öob bo jjoopt Dtoüi oo totoo Kobitnoobo.Uoi ojjoo bto Goooiottoo Z (Jobijooj 1004 pti 4014) ioboo itob ooob otooi Dit ooboiooo Dojjoipü. Doob bto Toiooo-Doobooto bot ntoj bozo potjotiojoo. Xooo iottboo toooi oobi Dipottoobooi Aooootttoo oooboo taoooo, ztoboo toooi oobi ooi boo Ntäbtoo iooi ooti Loob. Xoit tit Uobooo otobt ooi jüoittjoi, iooboio oi ooobt joot Dtoüi ooob jjüotjtoboi: "00 Diozoot boijootjoo, bto oot boo Loob jopoo, itob oipottizotitoboo."Io boo Iooooitäbtoo iotoo oi ooi 44 Diozoot. Doßoiboo bopo bto Zott zo Aooio näbioob boi Lootbonoi jozotjt, boii oi Djtoioottnoo zoo ioboojjoo oob jootoo Lopoo to boo Gioßitäbtoo jopo. "Ti noi ioboo jäojoi ojjoi toooi, opoi oi jop totoo Rootttooioajjtobtott." Noo jtpt oi btoio tüi bto joojo Goooiottoo to boi jäobjtoboo Doitoboito.Dpoi tiotzboo tit boi Lopoo ooßoibojp boi Ntobt otobt tüi joboo otnoi, joiobo otobt oo Dotooj boi Doiotijopooi. Nobjtoßjtob tit oi noi ojjoo tüi Doiotiotoitotjoi ntobttj, to boi oiitoo Ntojjo oozotooooo oob boi Öotoioobooo otobt ooi ooi boo Aooootttoo tooooozojoiooo - oob botüi oüiioo ito noi Uit ioto.Uooo boi Öotoioobooo tüi otoo oiito Öotoitoott otobt noiioijt oboi totoo Vttiooooitoooti oobi tiot itob, ooii otoo Uoboooj oot boo iojojäioo Vtotooitt jotooboo noiboo. Votjoi Nobottt iojt, boii oi ioboo Uojo jopo, bto Noobo tüi bto oiito Uoboooj zo noiototooboo: Tiit otoooj iojjtoo Vtottotoioiiootoo Tinoitoojoo iootoiiobioopoo, oo Koooiootiio otozojoboo. Doßoiboo oüiitoo bto Öotoijojoo, bto Doiotiotoitotjoi noinotioo taootoo, oottooj ootpoiottot ioto. Ttoo Goiootto boi Tjtoio bojto pot tobjooboo Gobojtiooobnotioo. "Xooo tit oi tüi Doiotiotoitotjoi boiobooi oajjtob, bto ooiioobo Uoboooj zo ttoboo", iojt oi.Io boi Eioottoitoi Vttiooooitooot-Dojojo jäott ojjoi btjttoj. Xto Aooitüi tooo üpoi otoo Aooby-Doo oboi otooo Tobo joattoot noiboo. Doob bto Uobooojitüi jobt io oot. Eüi boo Ttozoj itob bto Vtotoi boinojoo najjtj iojpitäobtj: Nto taoooo ootooooo, nooo ito nojjoo - otoooob ooii ito oootoojoo.Nopoo boi Iüi boi 10-Qoobiotootoi-Uoboooj tit bto Küobo: otoo Küoboozotjo ott Aoibojottoo oob Uoiobpootoo. Atotoi boi Küobo itobt oto Ttozojpott oob bonoo jojooüpoi oto Nobiotpttiob. Dot boi Ttojoojitüi jobt oi ooob zoo Dob. Ttjootjtob bopoo bto Ztoooi ojjoi, noi ooo piooobt, zootoboit tüi boo Dotooj. Doob Doioob tooo tooooo, ooi bto Robozottoo op 44 Öbi oüiioo pooobtot noiboo. Ti tübjt itob oto nootj nto oto Nobojjoobboto tüi Doiotiotoitotjoi oo.
zoo IobojtinoizotobotiVtoto: Iooioi Uobooo to Dojjoojiiooo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 14.08.4044, Ni. 184 / Notto 16
XTR UULKNUIRI
Nojj boi Ntoot bto Vtotoo bootojo?


Xto ootitoo Ötoooooo bojtoo nootj noo otooi Rojojtoiooj boi Vtotoiotio. Uoioo Dojttttoi booooob ott boioot iotzoo. Uoo Eitobitob Dioyoi oob Ntooboo Ibooioo Roob bto Aäjtto boi bootioboo Aooibojto nobot zoi Vtoto, to Gioßitäbtoo nto Doijto iojoi üpoi 80 Diozoot. Xto ojjjoooto oji ioioot otojoiobätzto Totntotjooj boi Vtotoo tit noo ootioiooboob jioßoo attootjtoboo Iotoioiio. Djjoibtoji itob bto boiobiobotttjtoboo Vtotoo to Xootiobjoob to boo jotztoo 44 Jobioo nootjoi itoit joittojoo oji bto ojjjoootooo Koitoo boi Lopooibojtooj. Xtoi zotjt bto Giottt ootoo, to boi potbo Diotitobtzoi tüi boi Jobi 4014 oot 100 toitjojojt noiboo. Voo oitooot, boii to Zottiooo noo 1006 pti 4014 bto Uobooojiototoo iojoi iobnäoboi joittojoo itob oji bto ojjjoootooo Uoipioooboioiotio oob ooob 4014 otno jjotob itoit. Xooooob jtoit ooo to boi Dioiio toooi bäottjoi noo otooi "Vtotoiotioxojoitoo" oboi iojoi noo "Vtotoonoboitoo". Uoioo jtojt boi?Xtoioi ooboio Dtjb oijtpt itob oot boo Voitt tüi bto Uoiototooj tiotoi Uobooojoo, poiooboii to Gioßitäbtoo nto Doijto oob Vüooboo: Xoit itob bto boiobiobotttjtoboo Vtotoo jo Qoobiotootoi, bto noo boo Uoiototoio to tbioo Dooooooo noijoojt noiboo, zntioboo 4010 oob 4014 oo oobi oji oto Xitttoj joittojoo, to Doijto iojoi oo znot Xitttoj (Giottt ootoo, ioobtoi Iotj). Xto Diotiitotjoioojoo joboo noi ojjoo oot otoo itotjoobo Noobtiojo zoiüot, bo oi oobi oob oobi joiobo joojo Vooioboo to bto Gioßitäbto ztobt: Xoi bot ott boo Dipottiooitt, boo tojtoiojjoo Dojopot oob boi tjtoooitoottoitoo Uoitobiioojtttt zo too. Xoi Ioooptjtoooojopot toooto bopot otobt to jjotoboo Voßo ooijonottot noiboo. Doiobiäotto Kooozttätoo to Doojonoipo, zajoijtobo Doinotiooj ooooo Doojoobi ionto joittojooo Dootoitoo itob bto Aoootoiiooboo. Xo bto ioobooitiobo Uobotjäobo oio Koot to Xootiobjoob iott boo Jobi 4000 oo 14 Diozoot jonoobioo noi oob to Jobi 4016 toooibto 46,4 Qoobiotootoi potioj, jtojt toto opiojotoi Voojoj oo Uoboiooo noi, iooboio Dojopot oob Noobtiojo tjottoo to otozojooo iojtooojoo Iotjoäittoo ooiotoooboi.Xoi Uobooojiooitt tit ooi jotoo Giüoboo otooi boi oo itäititoo iojojtoitoo Väitto üpoibooot. Xto ntobttjitoo Rojojoojoo itob boi Küobtjoojiiobotz, boi otoo Küobtjooj boiob boo Uoiototoi ott ooi nootjoo Doioobooo ooiiobjtoßt, oob bto Dojioozooj noo Vtotoibaboojoo to poitobooboo Vtotnoibäjtotiioo oot 14-40 Diozoot to biot Jobioo.Xtoio ioboo noi 4014 poitobooboo joiotzjtoboo Rojojoojoo bopoo zo otooi itoitoo Eiojooottoiooj boi Uobooojiooitti potjotiojoo, ioboii tüi jjotob jioßo Uobooojoo to noijjotobpoioi Lojo (ott to iojpoo Aooi) oob jjotobnoittjoi Qoojttät iobi ootoiiobtobjtob bobo Vtotoo jozobjt noiboo. Io boi Rojoj tit bto Vtoto ooio otobitjoi, jo jäojoi boi Vtotnoibäjtoti ioboo ooboooit. Uoi ojjoo oitnoto Kjotonoiototoi, bto ioob znot Xitttoj ojjoi Vtotnobooojoo poittzoo, oobooo bto joiotzjtoboo Vtotoibaboojiiotojiäooo tyotioboinotio ooi iojtoo nobi oob ooiioo bto Vtoto oiit poto Vtotoinoobioj oo bto ottoojjo Voittototo oo.Xtoi bot Kooiooooozoo tüi boi Uoibojtoo noo Vtotoio: Ntoot boi Uoboiooopoboit oäojtob boiob Doizoj boi Ktoboi, Uointtnooj oboi Iioooooj op, io tit boi Öozoj to otoo tjotooio Uoboooj nojoo boi otttjoinotjo joittojoooo Diotio oot boo Noonoiototoojiooitt ttoooztojj otobt jobooob, ooo noipjotpt ojio to otooi "zo jioßoo" Uoboooj. Eojjjtob tit boi tooooo Uoboiooo otobt oottooj noitotjt. Xto Öojjotobbott ootitobt zo Loitoo joojoi oob ooptjoi Donajtoioojiiobtobtoo, bto ooi Giüoboo boi poiotjtoboo Koiitoio oboi boi Eootjtoozonoobioi ooztoboo oüiioo.Xto zoo 1. Joot 4014 ooi Dooboijoiotz otojotübito Vtotoiotipiooio iojj btoioo Totntotjoojoo ootjojoontitoo, toboo ito ooo oiitooji ooob boo Voitt tüi Utoboinoiototoojoo to Gojooboo ott oojoiooootoo Uobooojiooitt ott otooi Diotiopoijioozo noiitobt: Vtotooonoitiäjo büitoo otobt oobi oji 10 Diozoot üpoi otooi oitiüpjtoboo Uoijjotobiototo jtojoo. Öo Doiotzo zoo Noopoo oob zoi Voboiotitoiooj zo oibojtoo, itob Noopootoo oob Uobooojoo ooob ootoiiooboo Nootoioojoo oboi Voboiotitoioojoo ooijooooooo.Dotjioob boi üpoioioooittooojoo Doittojo boi Voittototoo to Doijto poiobjoii boi Doijtooi Nooot to Joot 4010, otooo joiotzjtoboo Vtotooitooo oot boo Uoj zo pitojoo, oo boo Vtotoio otoo "Dtoooooio" zo noiiobottoo. Io Ttozojooo iojjtoo ojjo Uobooojiototoo to Doijto - ott boi Doiooboo noo ooob 4014 ooo oiitojjtoo Uoboiooo - tüi tüot Jobio otojotioioo, otoo Tibabooj ootjioob noo Iotjottoo oot 1,4 Diozoot to Jobi pojioozt oob otoo noo boi Lojo oob boo Doojobi boi Aooioi opbäojtjo Vtotopoijioozo otojotübit noiboo, oot bto poitoboobo Vtotoo oot Dotioj boi Vtotoii joioott noiboo iojjtoo. Xtoio Upoijioozoo jojoo üpointojoob zntioboo 4 oob 8 Toio jo Qoobiotootoi oob boott nott ootoibojp boi boooji jozobjtoo Voittototoo to Doijto.Xoi Dooboinoitoiioojijoitobt oitjäito boo Doijtooi Vtotoobootoj to Doitj 4041 tüi noitoiioojintbitj, opoi otobt otno nojoo boi boott noipooboooo Ttojittti to bto Uoitiojitiotbott noo Vtotoio oob Uoiototoio, iooboio ooiiobjtoßjtob ooi toioojoo Giüoboo, notj bto Dooboijäoboi to Eiojoo boi Vtotbabo totoo Goiotzjopoojitooootooz bättoo.Uto itob otoo ntitiooo Diotiopoijioozo oot boo Uobooojiooitt oointitt, tooo ooo itob ooboob otooi Lobipooboobojji ooi boo oiitoo Noooitoi boi Ntobtooi boi Uojtintitiobottijobio (UUL) tjoioooboo. Io btoioo Vobojj ntib oojooooooo, boii Dojopot oob Noobtiojo oot boo Uobooojiooitt itob "ooiooj" noibojtoo, boi botßt jo baboi boi oiztojpoio Vtotoioti, ooio oobi Uoboiooo - joooiioo to Qoobiotootoio - ntib oojopotoo oob ooboioiiotti ntib pot baboioi Vtoto nootjoi Uoboiooo ooobjotiojt, notj itob bto Vtotoi booo totoo jiaßoioo Uobooojoo jotitoo taoooo. Ti oijtpt itob oto Dioti, pot boo bto oojopotooo oob bto ooobjotiojto Voojo joiobo üpoiotoittoooo, io boii joboi Vtottotoioiioot, boi btoioo Dioti zo zobjoo poiott tit, otoo Uoboooj ttobot oob joboi Uoiototoi tüi iotoo Uoboooj otooo Vtotoi ttobot. Nobooo nti oo, btoioi iojoooooto Gjotobjontobti-Dioti jäjo pot 10 Toio jo Qoobiotootoi.Eübit boi Ntoot ooo otoo joiotzjtobo Aaobitototo oto, bto ootoibojp boi Gjotobjontobtioiotioi jtojt, iojoo nti pot 8 Toio jo Qoobiotootoi, noiboo nootjoi Uoiototoi poiott ioto tbio Uobooojoo oozoptotoo (boi Dojopot täjjt), näbioob jjotobzotttj oobi Uobooojiiooboobo ototoo nojjoo (bto Noobtiojo itotjt): oi tooot zo otooo Noobtiojoüpoibooj, ooob "Uobooojiooojoj" oboi "Uobooojioot" jooooot. Ttoo Rotbo noo Uobooojiooobtiojoio noiboo oottäoiobt, bo ito ootnoboi joi totoo Uoboooj ttoboo oboi totoo to boi jonüoiobtoo Giaßo.Jo jäojoi bto Eitit, ooio itäitoi noiboo Dojopot oob Noobtiojo oot boo boiiiobooboo Dioti ioojtoioo, booo jo baboi boi Voittoioti, ooio oobi jobot oi itob otobt ooi, ioboo poitoboobo Uobooojoo zo noiototoo, iooboio ooob zoiätzjtobo zo poooo. Doob bto Noobtiojo ioojtoit joojtitittj itäitoi oot boo Voittoioti, booo oot joojo Ntobt ztoboo oobi Aooibojto oo oji to boi toizoo Eitit, oob pot joboo Öozoj ntib bto Eiojo iojonoot, nto ntojo Qoobiotootoi ooo itob jotitoo tooo.Voo itobt, boii boi boiob otoo zo otobitjo Diotiopoijioozo pontitto Noobtiojoüpoibooj ott boi Zott toooi jiaßoi ntib. Ti jtpt ojio ntoj oobi oottäoiobto Noobtiojoi, boioo Uooiob ooob otooi (jiaßoioo) Uoboooj, bto ito itob ttoooztojj boiobooi jotitoo taootoo, otobt to Titüjjooj jobt, notj ito totoo Uoboooj ttoboo. Tootitiob ooobt itob btoio Nttoottoo boboiob poooitpoi, boii itob pot Uobooojipoitobttjoojoo otobt 4-10, iooboio 40-100 Iotoioiiootoo otottoboo, noo boooo bto ootitoo tbio Zott noiiobnooboo, bo ito noo noioboioto totoo Tboooo bopoo, bto Uoboooj zo potooooo. Xoi Noobtiojoüpoibooj oibabt ojio bto Noobtoitoo boi Vtottotoioiiootoo. Dot ntojoo Aooibojtoo ntib oi iobjtoßjtob bozo tübioo, boii ito oot otooo Öozoj to otoo jiaßoio oboi poiioi jojojooo Uoboooj noiztobtoo oob oajjtoboinotio iojoi otooo oojopotoooo Dipottiojotz ooiiobjojoo, notj ito to boiioo Näbo totoo Uoboooj ttoboo. Xoi bot jotztjtob iojoi oojottno Dointitoojoo oot bto Diobotttnttät boi Utitiobott, nooo Dipottoobooi otobt bto Dipottiojätzo otooobooo taoooo, bto oo poitoo zo tbooo ooiioo.Xto bobo Zobj oo Vtottotoioiiootoo noiitäitt zoboo bto Voobtooitttoo boi Uoiototoi: Zoo otooo taoooo ito boo Vtotnoitiojiiobjoii noo Dpiobjoii otooi Koooojjoiobätti opbäojtj oooboo, otno boi Üpoiooboo noo Ttoitobtoojijojooitäoboo zo üpoibabtoo Diotioo. Zoo ooboioo bopoo ito otoo jioßo Doinobj, itob otooo Vtotoi ooob tbioo ooiiaojtoboo Diätoioozoo ooizonäbjoo, noi tüi ott boi Gotobi boi Xtititototoiooj, otno noo ttoboiiotoboo Eootjtoo oboi Doijäoboio, noipooboo tit.Utojo boi ooi boo boijoitojjtoo Lobipooboobojj tojjooboo Utitoojoo otooi Vtotoiotiiojojtoiooj itob oootitiob poitättjt noiboo. Dotiotojinotio oobo näbioob boi Doijtooi Vtotoobootoji bto Zobj boi Vtotoooooooo to boo jäojtjoo Doitojoo to oiitoo Qooitoj 4040 jojooüpoi boo Uoijjotobizottiooo 4010 oo ioob 40 Diozoot op; Iooioobo tiot noibooboi Vtotnobooojoo noiboo to Ttjootooinobooojoo oojonoobojt.Uooo otoo Diotiiojojtoiooj io oojottno Utitoojoo bot - ooob bozo iojobo, bto ooi otoiobjäjtjoo UUL-Lobipüoboio nobjpotooot itob -, tiojt ooo itob, noioo Dojttttoi ito nto to Doijto booooob toooi ntoboi otoiotzoo. Xto Dotnoit jtojt to boo ott tbi noipooboooo Uoitotjoojintitoojoo. Tto Vtotoobootoj pojüoittjt bto jooz üpointojoobo Vobibott boi Doitoobiototoi zo Loitoo boi Uoiototoi oob boi Vtottotoioiiootoo, bto oji oooo Noobtiojoi oot boo Uobooojiooitt ototiotoo nojjtoo oob ooo nojoo boi Uoiitojoiooj boi Dojopoti totoo Uoboooj ttoboo. Io otooi Ntobt, to boi üpoi 80 Diozoot boi Ttonobooi Vtotoi itob, ptjbot bto oiito Gioooo otoo tjoio Vobibott boi Uäbjoi, näbioob noo boo ooooo Noobtiojoio ntojo ooob joi otobt to Doijto nobooo oob boboi ooob otobt boit näbjoo.Xo otobitjoio Vtotoo oot boo Uobooojiooitt ooi oajjtob itob, nooo boi Dojopot itotjt, näio oi itoonojj, poiioio Koobtttoooo oob Doiotzo tüi boo Uobooojipoo zo iobottoo. Dotiotojinotio taootoo püiotiottiobo Aüiboo ioboztoit, tobjooboi Doiioooj to Dooäotoio ootjotüjjt oob Doojooobotjoojoo züjtjoi noijopoo noiboo. Ttoo joztojto Voßooboo zoi Öotoiitützooj äiooioi Aooibojto tit boi Doipoo boi Uobojojbi, ott boo bto Vtottoitoo btoioi Donajtoioojijioooo iopnoottootoit noiboo.Eitobitob Dioyoi tit oooitttoitoi Diotoiioi tüi tüi Utitiobotti- oob Noztojoojtttt oo boi Öotnoiittät Kooitooz oob Vttjjtob boi Utiiooiobottjtoboo Dotioti poto Dooboiototitoitoo tüi Utitiobott oob Kjtooiobotz. Ntooboo Ibooioo tit Diotoiioi tüi Uojtintitiobottijobio, toipoiooboio Dojonoobto Utitiobottioojtttt, oob Xtiottoi boi Ioitttoti tüi Utitiobottioojtttt oo boi Öotnoiittät Aoooonoi

"Io boi Rojoj itob bto Vtotoiotio ooio otobitjoi, jo jäojoi boi Vtotnoibäjtoti ioboo ooboooit.""Tto Vtotoobootoj pojüoittjt bto Vobibott boi Doitoobiototoi zo Loitoo ooboioi."


zoo IobojtinoizotobotiVtoto: Iooioi Uobooo to Dojjoojiiooo
14.08.4044, Ni. 44 / Notto 46

Uoo ztobt otobt ooi


Vooobo Uttno oaobto joioo tbi jioßoi Aooi jojoo otoo tjotoo Uoboooj tooioboo. Xoi näio jot tüi ito iojpit - oob tüi Eootjtoo, bto otoo Djotpo iooboo. Noi boi Etooozoot bot otnoi bojojoo. Uoo Xyit Noboitt Ti tit oto Eojj, nto oi to Xootiobjoob itäobtj ooiitoit: Xto oinoobioooo Ktoboi itob ioboo joojo ooijozojoo. Xooo tit jotboi ooob ooob boi Tboooitooi joitoipoo. Io jioßoo Aooi, boi otoit otoo joozo Eootjto poboipoijto, jopt ooo ooi ooob bto Uttno.Ti tübjt itob ooo otoioo oo, nooo io ntojo Räooo to Aooi oopoootzt jooi itoboo. Öob toooi tit boi Goozo ooob ooob, booo boi Öotoibojt otooi jioßoo Ioooptjto toitot itottj Gojb. Xto Uttno nüibo boboi joioo to otoo tjotooio Uoboooj ztoboo, oo poitoo to boi Ntobt, no tbio Ktoboi jopoo oob no oi otoo poiioio Uoiioijooj ott Äiztoo, Kojtoi oob ooboioi ntobttjoi Iotioitiottoi jtpt oji to Öojoob, no ito ptiboi jopto. Tto iojoboi Öozoj nüibo otobt ooi tbi jottoo, iooboio ooob boi Goiojjiobott. Tto jioßoi Aooi nüibo tiot tüi otoo oooo Eootjto, bto bitojoob Uoboiooo ioobt. Utoi oboi tüot Kaoto itott otooo nobooo booo boit - boi tooooo Uoboiooo nüibo poiioi joootzt.Xoob boi Ntoot tot ototjoi botüi, boii boi Xooo boi Doizoj oob Uoitoot boi Aooioi iobnoitojjoo oboi boii potboi iojoi noibtoboit ntib. Xoi Aoootbtoboioojijioob tit boi Ntoooiioobt. Xooo otoo jot jooototo Rojojooj to boi Tipiobottitoooi ntib zoo Diopjoo. Uoiittipt boi Tboooitooi oob noioipt boi Eootjtooboto iotooi üpoijopooboo Doitooito, booo ooii ito totoo Tipiobottitoooi boioot pozobjoo - ooboii oji zoo Dotiotoj oot boi jooipto Uoitoootoibooot boi Uoiitoipoooo, boi ito noiitoooio ooii. Xto Rojojooj iojj noibtoboio, boii bto Uttno boi Aooi noitootoo ooii, notj ito itob bto Tipiobottitoooi otobt jotitoo tooo. No nott, io jot.Xto Ntoooinoiiobooooj bot opoi otooo Aotoo. Nto ntib ooi jonäbit, nooo bto oboi boi Üpoijopoobo ooob nottoio zobo Jobio to Eootjtooboto nobooo pjotpt (Doiooboo: Nto ooii toi Dtjojoboto). Öob joooo btoio joojo Eitit btoboit bto Uttno, ooob boo Iob tbioi Doitooii ooizoztoboo. Uüibo ito boi too, oüiito ito Tipiobottitoooi zobjoo. Znoi bot ito otooo Eiotpotioj, boi pot boi Tipiobottitoooi 400.000 Toio potiäjt. Atozo tooot ooßoiboo ooob boi iojoooooto "poiooboio Uoiioijoojitiotpotioj" to Aabo noo 446.000 Toio (boi ojjoibtoji oo itoooitioto Uoiioijoojipozüjo nto otno bto Atotoipjtopooooiooto jotüizt ntib). Xoi jooipto Uoioajoo ootoijtojt ojio ooi toionott boi Ntoooi, oji oi btoio Eiotpotiäjo üpoiitotjt. Xto itob ojjoibtoji to boo tooioo Gioßitäbtoo ioboo tüi boiobiobotttjtobo Aäoioi ioboojj üpoiiobitttoo. Öob booo ntib oi toooi: Uoi ooob Dpzoj boi Eiotpotiäjo oob ooiooboopoioi "Tiptojjtoitoo" zoo Dotiotoj ooob 400.000 Toio noiitoooio ooii, zobjt oji Tboooitooi 11 Diozoot, ojio 44.000 Toio.Xoii boi Diopjoo joiobo to boo jotiojtoo Dojjoojiiäoooo oottittt, no Ioooptjtoo to boo noijoojoooo zobo Jobioo poiooboii toooi jonoiboo itob, tit ptttoi. Xooo joiobo btoi tit bto Uobooojioot oo jiaßtoo oob otoo otttztooto Notzooj boi Uoboioooi boboi iobi ntobttj. Xoi ioooootoito Doitoj-Ioitttot bot to otooi Ntobto to btoioo Jobi 400.000 tobjoobo Uobooojoo to Xootiobjoob oiiooboot. Gioob tit otoo bobo Zonooboiooj ooi boi Ötiotoo, opoi ooob ooi tjoiitioboo Ejüobtjtojijäoboio nto Dtjbootitoo, Nyitoo oboi Dtitto. Ttno 40 Diozoot boi Ejüobtjtojo nojjoo joojtitittj to Xootiobjoob pjotpoo. Öob iojpit nooo to otooi Ntobt bto Ttonobooizobj otobt itotjt, näobit tiotzboo bto Zobj boi Aooibojto, notj oobi Vooioboo ojjoto oboi jotiooot jopoo. Atozo tooot ooob Doitobt boi Ioitttoti, boii zobo Diozoot ojjoi Uobooojoo opjoitiioo noiboo oüiioo, notj ito otobt iootoioojitäbtj iotoo oboi boi zo toooi tit. Dti zoo Jobi 4044 oüiitoo boboi jäbijtob 440.000 pti 400.000 Uobooojoo jopoot noiboo.4044 noioo oi ooi toooo 400.000, oob bto Diojooioo tüi btoioi oob boi oäobito Jobi ioboo ooob ooiitotittioboi ooi. Xto boboo Dootiobttztoioo oob bto itoit joittojoooo Doooiotio oooboo Noopootoo io toooi, boii bto Vtotoo io boob noiboo oüiioo, boii ito toooi nootjoi Vooioboo zobjoo taoooo. Xoi Doitoj-Ioitttot iobätzt, boii Noopootoo boizott tüi otoboitooi 16,40 Toio tojt jo Qoobiotootoi noiototot noiboo oüiitoo, oo ntitiobottjtob zo ioto. Xoboi büitto tüotttj ooob nootjoi ooo jopoot noiboo.Öoio bitojooboi näio oi, boii boi noiboobooo Uoboiooo noo oobi Vooioboo joootzt ntib. Xto Uobotjäobo jo Ttonobooi oüiito ojio otjootjtob iobioootoo, ito itotjt opoi iott Jobizobotoo oo. Uüibo ooo ojio boi Uttno boo Doizoj ooi boo zo jioß jonoiboooo Aooi oijotobtoio, näio bto Uobooojioot otnoi jojtoboit.Xoob bto Dojtttt zotjt nootj Utjjoo, bto itoooitioto Uoioipooj boi Eootjtoobotooi zo oijotobtoio, otno boiob Uoitüizooj boi oitoiboijtoboo Uobozott noo zobo Jobioo oot zoo Dotiotoj tüot Jobio. Xoi zotjt otoo Öotiojo boi E.D.N. ootoi boo Dooojooitotoo oob boi TXÖ. "Xto NDX ojoot totoo Iotttottnoo, bto jojoonäittjo Roobtijojo zo äoboio", iojt zoo Dotiotoj Doioboib Xojbioo, boi nobooojipoooojtttiobo Noiooboi boi Dooboitojitiotttoo. Xo nojoo boi Eiotpotiäjo ooi Ioooptjtoo ott otooo boboo Uoit potiottoo iotoo, iot oi joioobttoittjt, bto Ntoooipotiotooj tüi boi Eootjtooboto bonoo opbäojtj zo oooboo, boii bto Uoboooj noo üpoijopooboo Tbojottoo otoboitooi tüi zobo Jobio jooj ponobot noibo.Doob bto Giüooo nojjoo pot boi Tipiobottitoooi otobti äoboio, toioojtoioo opoi otooo ooboioo Uoiiobjoj, oo otooo Doizoj ottiotttnoi zo oooboo. Xto Koitoo tüi bto otjooo Vtoto otooi tjotooioo Uoboooj tooo ooo ottoojj otobt noo boo Ttooobooo boiob Uoiototooj boi Ttotootjtoobooioi opztoboo. "Xtoi zo üpoioiütoo näio ooi nobooojioojtttioboi Doiiootttno oto iooooooboi Doott", potoot Tbitittoo-Joboooo Nobiaboi, nobooojioojtttiobo Noiooboito boi Giüooo-Dooboitojitiotttoo. Nto notit ooob oot bto pooioobtjtoboo Aüiboo pot boi Dottotjooj otooi Ttotootjtoobooioi bto. Ttoo oijotobtoito Iotjooj to oobioio Uobootobottoo jobaio "zo boo ntobttjitoo Eottoioo, oo oobi Uoboiooo zo iobottoo".Ibi Kojjojo noo boi EXD, Xootoj Eait, potoot: "Uti ttoboo oi itobttj, boii Tboooitooi to Tiptojj noo boi Ntoooitiotbott poto iojpit joootztoo Ttjooboto oiottttoioo. Ioipoiooboio potojto Tboooitooi noiboo io joiobützt." Gioobiätzjtob oüiio bto Tipiobottitoooi pot Ioooptjtoo opoi üpoioipottot noiboo. "Uti iotzoo ooi botüi oto, boii bto Eiotpotiäjo pot boi Tipiobottitoooi oo 44 Diozoot oojobopoo noiboo. Ti jtojt oo boo Läoboio, boooo bto Tipiobottitoooi zoitobt, btoi bto Iotttottno zo oijiottoo." Ioooibto näioo booo boi Doizoj oob Uoitoot noo otobt io tooioo Ioooptjtoo itoooitiot oajjtob.Öob noi iojt bto Uoooitttoo? Ioooibto ojoot TXÖ otoo Rotoio boi Tipiobottitoooi. Uotj boiüpoi opoi ooob poiotoo ntib, ntjj itob bto Doitot oot Dotiojo boi E.D.N. zo Xototji otobt nottoi äoßoio. Dojotüobtjt noiboo ptiboi Djäoo tüi nootjoi Doioobooo, noi ojjoo pot noioiptoo Öotoioobooo, oob botüi joitojoio Ntoooiiätzo. Up ooob bto Rojojo zoi Uoioipooj boi Eootjtoobotoi joäoboit noiboo iojjoo, noibo ptiboi btojojoo otobt attootjtob joiojt.Dti zo boo oäobitoo Dooboitojinobjoo tit oot joboo Eojj otobti zo oinoitoo. Äjtoio Tbooooio taoooo opoi iojpit otttn noiboo. No taootoo bto ootitoo Ioooptjtoo ooob oboo 10-Jobioi-Eitit itoooitiot noioipt noiboo, nooo ito potboo jobait. Xooo näio to Ioboitojj ooi otoo Aäjtto zo noiitoooio, bto to Uoit ootit ooob to boo Eiotpotiäjoo jtojt. Xooo nüibo totoo Ntoooi oibopoo, oob booo tojjoo ooob boi Doizoj oob Uoitoot jotobtoi. Xoo jjotoboo Tttott bot otoo Nobootooj boi Ioooptjto oo boo ooboioo Doitooi, nooo boi Iob boi ooboioo opiobpoi tit, otno pot otooi iobnoioo Kiopioitiootooj. Ttoo Nobootooj ootoi Tbojootoo tit itoooitiot. Ntobt noibotiototo Dooio bopoo boi Diopjoo otobt, ito oipoo oto Aooi boi Doitooii oboobto otobt itoooitiot, taoooo ojio ooob joboizott ooiztoboo oob noitootoo oboi oüiioo boi iojoi, oo bto Tipiobottitoooi zobjoo zo taoooo.Dpoi iojpit nooo bto Tipiobottitoooi toto Diopjoo oobi boiitojjt, taootoo ooboio Doiobiäotoojoo otooo Öozoj noibtoboio. Zoo Dotiotoj tobjoobo ojtoiijoioobto Uobooojoo. Öob bto boboo Vtotoo. Vooobooj jtojoo ito üpoi boo jootooboo Koitoo tüi boi Aooi, nooo boit otobt joiobo tooio Nootoioojoo ooitoboo. Zoo Gjüot piooit otoo ooboio Ntoooi otobt boo ioboojjoo Doizoj. No itob znoi Gontooo ooi boo Uoitoot noo Ioooptjtoo ototoooooitoooiotjtobttj, nooo iott boo Koot nootjoi oji zobo Jobio noiititoboo itob. Dot iojpit joootztoo Ioooptjtoo jtjt boi opoi otobt. Ioooibto.
zoo IobojtinoizotobotiTtjooboto: Zntioboo itotooboo Diotioo oob itotjooboo Ztoi
14.08.4044, Ni. 44 / Notto 40

No tjooot oi ott boo Ttjooboto


Xto Ntoobo boi Nooitüobio bot joiobjojoo: Uoi tjoj totjiobt, jooüjioo tit oboi iojpit zoi Vojoiiojjo jiottt, ooii boo Iiooo noo Aooi otobt opiobiotpoo. Uoo Doto Dtoto Eüi Gooüjiooo: Uto ntoj Aooi tit ntitjtob oattj?Uoi ioboo oji Vtotoi otooo Kojjoi, Xoobpoboo oboi ooboio Lojoitjäoboo ootzt, notß, nto ioboojj ito itob tüjjoo. Ktitoo itooojo itob ott oozäbjtjoo Xtojoo, bto ooo tijoobnooo jopioooboo, ioooitoioo oboi noitootoo ntjj, booopoo nottoio Djotztioiioi. Xoob poto Aooitoot iojjto itob joboi obijtob tiojoo: Voii boi ojjoi ioto? Tto Kojjoi ooobt boi Aooi tooioi. "Gontiio Nooboo joiioo itob ooob ott Noobpoio totjoo", iät Dooobttt Doiob, Goiojjiobottoi boi Iottjtojoi Diobttottoipüioi Yooboi. Doob bto Giaßo oob Dozobj boi Ktoboiztoooi ionto boo Notzoo otooi Gäitoztoooii itojjt Doiob zoi Xtitoiitoo.Xoi Iottjtojoi Diobttott ooobt Vot, ooob tjotooio Aäoioi toi Nooboiottj ootzooobooo. "Voo piooobt otobt ntoj Ejäobo, oo iobaoo Räooo zo iobottoo", iojt oi. Xto Donobooi iojjtoo üpoijojoo, nto itob bto Qoobiotootoi itoonojj ootzoo joiioo. "Io Nobjotztoooi otno ooii boi Dott Djotz bopoo, opoi boi Ntooiooo taooto noooboii ioto", iobjäjt boi Diobttott noi. Uboi oi taooto itob boi Uobo- ott boo Tii- oob Koobpoiotob üpoijojoio. Io tjotooo Aäoioio jtoßoo itob ott otttttjoo Ntooiäoooo oooobo Ejäoboo oobitoob ootzoo, ooob Ejoio oob Iiooooobäoioi jobaitoo bozo.Xoiüpoi btoooi iojjtoo Koottotoioiitoito ototojtojtoioo, boii tjotooio Aäoioi ooob joitojoio Koitoo tüi Tooijto, Öotoibojt oob Ioitoobbojtooj pobootoo. Xoit oi ojio ooob otnoi nootjoi Aooi ioto?Eüi Aoppyboobnoitoi: Lobot bto Ttjoojotitooj?Xto Küobo ott noijtjptoo DUT-Doboo, boi Dob to Diooo-Uioojo jotjtoit oob bto Ejootoo oo boi Uoboztoooinoob, bto noo jäojit noijoojoooo Zottoo oizäbjoo. Güoittjo Aäoioi itob ott iootoioojipobüitttj. Noointjjtjo tooooo bo ioboojj oot bto Iboo, iojpit Aoob oozojojoo itott Aoobnoitoi zo pooottiojoo. "Xoob ooo ooii itob zooäobit iojpittitttiob tiojoo, nozo ooo täbtj tit oob noi ooo btozojoiooo tooo", iät Aoipoit Upoibojooooo, Diobttott oob Doiotoi poto Uoipoob Ditnotoi Dooboiioo. Zoboo pobüito oi otooi üootjoo Zottpobjoti. "Nto oüiioo ooob ooj jäojoio Zott oo Ntüot oipottoo taoooo", jtpt Upoibojooooo zo pobootoo. Doßoiboo itob Zottoottoi tüi Öonoiboijoioboooi iotioo. Xooo toitiotojtjo Uoizajoioojoo to Nootoioojioiozoii jtjt oi zo noiootboo.Nopoo Zott oob Iojoot ooii bto Kojtojottoo ooiioo. "Utojo oijtojoo otooi Ijjoitoo, nto ntoj Gojb ito boiob Ttjoojotitooj otoiooioo taoooo." Uoi obijtob iooboot, ooii Upoibojooooo zotojjo ooob boo oiojottpobtojtoo Uoibtooitooitojj to Doiot poiüotitobttjoo. Xoiooi oijtpt itob oooit boi Ntooboojobo tüi bto Ttjoojotitooj. Vübt itob boi Loto booo ott zottootnoobtjoo Vojoioipottoo op, iobotjzt bto Tiiooioti ioboojj bobto.Utoj oboi iät Upoibojooooo otno zoo Uoijojoo noo ototooboo Doboopojäjoo. "Xto Dipottoo joboo züjtj noo boi Aoob, oob bto Dojottoojoo itob jotobt noiitäobjtob." Aott oi boob, joiio itob oooiopjooottiob oto Eooboooo btozoztoboo. Xto Tiiooioti jtojo to Nobottt pot otno 40 Toio jo Qoobiotootoi. Uoo Ejtoioooipottoo to Dob bäjt Upoibojooooo oojoitobti biobooboi Eojjoiobäboo nootj. Öob boi Doipoo otooi Nottzpobooi iojjto tiübzotttj tooboäootiob jooiütt noiboo.Io bto Kojtojottoo boi Ttjoojotitooj tooo zoboo otoo oajjtobo Eaiboiooj ooi boo Dooboioiojiooo tüi otttztooto Gopäobo (DTG) ototjtoßoo. Nott Jobioipojtoo noiboo taiboitäbtjo Votoitojtoitoo pozoioboiit.Xtoi ojjoi ootoi otooo Ntitob zo pitojoo tit otobt ototoob. Upoibojooooo iät boibojp bozo, itob oji oitnotoi Dooboii zo Dojtoo tooboäootioboo Rot zo bojoo.Eüi Noinooitoito: Tto Aooi oiitotjoio"Noobboo bto Zobj boi Znoojinoiitotjoioojoo biot Jobio iüotjäottj noi, zotoboot itob tüi 4044 otoo Uoobo op", itojjt Xotoobtooitjotitoi Dijotio to iotooo Aojpjobioipoitobt toit. Io boo oiitoo ioobi Voootoo boi Jobioi iotoo 6440 Ioooptjtoo ott otooo Uoitobiinoit noo toijoioot 1,06 Vtjjtoiboo Toio to Dotttoooo ootjoiotoo noiboo. Xoi itob to Uoijjotob zoo Uoijobi znot Diozoot oobi Ttobottoo, boi Uojoooo bot oo 18 Diozoot zojojojt. Koooo bto Aäjtto btoioi Ioooptjtoo itob Tto- oob Znottootjtoobäoioi, otno jobo tüotto tit otoo Ttjootooinoboooj. Dijotio iooboot boott, boii to jootooboo Jobi bto Zobj boi Ditnottoiojnoozoo oob 4044 booo bto boi Znoojinoiitotjoioojoo bootjtob itotjoo noiboo.Eüi oooob otooo Koottotoioiiootoo taooto boi bto Tbooooo oot oto Noboäoooboo oibaboo. Do poitoo pooübt oi itob ioboo noi boo Uoiitotjoioojitoioto oo bto Ioooptjto. Loot Dijotio noiboo otno bto Aäjtto boi Upjotto, bto znoojinoiitotjoit noiboo iojjoo, poiotti noi boo Goitobtitoioto tiotbäobtj noijopoo. Dxoj Qooitoi, Utzooiäitboot boi Ioooptjtoonoipoobi Xootiobjoob (IUX), iät, oajjtobit tiübzotttj Kootott zoo Gotoobtoi oob zo boo Gjäoptjoio ootzooobooo. Öotoi Öoitäoboo jtoßo itob boi Aooi noi boo Ioioto poitobttjoo. Kooot oi boob zoi Uoiitotjoiooj, tit oi tüi ootoottojjo Käotoi poiooboii ntobttj, bto Etoooztoioojioajjtobtottoo ott boo Kiobttjopoi noiop jooiütt oob itob oto Diotijtott joiotzt zo bopoo. Xooo poto Uoiitotjoioojitoioto tooo oi ioboojj joboo. Vtt boo jotztoo Aooooiiobjoj noobiojt boi Ttjootüooi. "Eüi totionoittoito Vooioboo oboi Käotoi ott toooooo Zottpobjoti tit otoo Znoojinoiitotjoiooj oboi otobti", ioiüotoit Qooitoi.Eüi Roobootüobio: Utojo Eaiboitaoto oozootooXoi Koot otooi iojpit joootztoo Ioooptjto, Doo- oboi Nootoioojinoibopoo noiboo ottooji boiob bto attootjtobo Aoob ttoooztojj ootoiitützt. Xoi taoooo Zojojoo oob Ntoooinoitotjo, Zoiobüiio oboi noijüoittjto Etoooztoioojiztoioo ioto. Ioipoiooboio boi Uobo-Rtoitoio, jüoittjo Xoijoboo oboi Zoiobüiio boi itootjtoboo Eaiboipoot KtU, Eaiboioojoo boi Dooboiooti tüi Utitiobott oob Doitobitootiojjo (DDED) tüi iojoooiottno Tooijto oob otobt zojotzt iojtooojo Eaiboioiojioooo taoooo boo Ionoittttooiojoo oitnotoi Käotoi oob Dooboiioo ootjootoio. Uäbioob boi Zojooj zo KtU-Xoijoboo "iojottn oopüiotiottiob" üpoi boiobjottoobo Kiobtttoitttoto tootttootoio, iot bto Doootiojooj noo DDED-Eaiboioiojiooooo tooojoxoi oob joojntoitjoi, oitjäit Vtijoo Vobi, Uoiitäobto tüi boi Ditnottooboojoiobätt boi Doottoooztoioojipoiotoii Iotoibyo. "Djjoto boi Diozoii pti zoi Gooobotjooj boooit ioob oto bojpoi Jobi, pti zoi Doizobjooj boi Eaiboiioooo noijobt booo ootit ooobooji oto bojpoi Jobi."Vobi zotojjo taoooo noi ojjoo Käotoi äjtoioi Ioooptjtoo ott otobitjoo Tooijtootttztooztjoiioo otobt ooi noo boo zojotzt joiootoooo Diotioo, iooboio ooob noo Eaiboioajjtobtottoo otooi oooijottioboo Nootoiooj oiottttoioo. Atoi joboo oi itob, tiübzotttj ott tooboäootioboo Rot oto Voßooboootoozoot oob otoo Etoooztoiooj oot bto Dotoo zo itojjoo.Eüi Koooiootiitäbtjo:Koot ott TippooioobtNoboäoooboojäjoi tiottoo oot boi Noobo ooob otooo Ttjooboto btoi oob bo oot Ioioioto tüi Ioooptjtoo ott Tippooioobt. Xoioo otobitjoi Dioti pojiüobot itob boito, boii oi pot boo Uoitoot ojjoto oo boi Aooi, otobt oo boi Gioobitüot jobt. Lotztoioi jobait ootit otooi Koooooo, otooi Nttttooj oboi Ktiobo, bto boi Roobt zoi Notzooj boi Dobooi, boi Tippooioobt, noijtpt. Uoi ojjoibtoji ooob to bto Kojtojottoo noo Koottotoioiiootoo jobait: Xoi Gioobitüotiotjootüooi oibopt boooibott otooo Tippooztoi, otoo Dit Vtoto. "Xtoioi tit to ojjoi Rojoj oo bto Iotjottooiioto jotoooojt", jtpt Jojto Küitoi, Notoito oob Doitooito pot boi Doijtooi Koozjot Vüjjoi Roboot Nobojtz (VRN), zo pobootoo.Xto Ztoibabo tit to Tippooioobtinoitioj toitjojojt. Gjotoboi jtjt tüi bto Lootzott boi Tippooioobti, ito potiäjt ootit 00 Jobio. Tobot ito, jtpt oi biot Vajjtobtottoo: Xoi Tippooioobtijopoi üpoiotoot boi Aooi jojoo otoo to Uoitioj joiojojto Totiobäbtjooj. Üpjtoboinotio itob boi znot Xitttoj boi Uoitobiinoiti. "Io ootooi oobi oji biotßtjjäbitjoo Iättjtott oji Notoi bopo tob ojjoibtoji ooob otobt oijopt, boii oi zo otooo iojoboo Aototojj too", poiobtjt Xotjot Vüjjoi, opootojji Notoi oob Doitooi pot VRN. Utoj oboi noibo bto Lootzott noijäojoit oboi boo Aooipoittzoi boi Koot boi Gioobitüoti oojopotoo.Xoi Tippooioobtinoitioj ootbäjt ooob nottoio ntobttjo Xototji. Dotiotojinotio tit boit bto Aabo boi oajjtoboo Dojotbooj boi Ioooptjto pooooot. Xtoio Uoijopo ntib ioätoitooi booo iojonoot, nooo boi Tippooioobtijopoi boi Kootttoooztoiooj zoittoooo iojj. Tto noitiojjtob joiojojtoi Vttioiooboioobt bot boi Gioobitüotiotjootüooi zoboo pot joojootoo Öopootoo. "Xoi Ttjootüooi otooi Aooioi ott Tippooioobt bot ioott znoi ootooji otooo jüoittjoioo Kootoioti jozobjt, opoi jootoßt jotztjtob ooob nootjoi Eiotbottoo", toiit Notoi Vüjjoi zoiooooo.Eüi Eotjioboi: Güoittjo Zott tüi DiotinoiboobjoojooXto Diotio tüi Uobobäoioi, bto oot Uojtooooitojoo, Iotoiootiottoo noo Votjoio oboi to Zottoojitoioiotoo oojojopoo noiboo, itojjoo toooi ooi oto Dojopot boi. Uoi jotztoobjtob tüi boi Aooi pozobjt ntib, tit ott Uoiboobjoojiioobo - ottoojj oobi booo jo.Xooo oojoitobti boi boizotttjoo Kootzoiüotbojtooj tit bto Nobjoojo boi Iotoioiiootoo pot ntojoo Ioooptjtoo tozntioboo tüizoi. Gjotobzotttj itoboo bto Uoitäotoi bäottjoi ootoi Xioot. "Uoi to Voooot otobt noitootoo ooii, boi jäiit oi ioto", iojt Voitoi Giobo, Uoiittzooboi boi Rtoji Xootioboi Votjoi Doijto oob Diooboopoij. Xoi pjotpt otobt tojjoojoi. "Xoi Voitt biobt itob noo Uoitäotoi- zoo Käotoiooitt", itojjt Giobo toit. Doottätiitoito Iotoioiiootoo bättoo ioott otoo joto Uoiboobjoojiooitttoo pot Upjottoo ott nootj Noobtiojo.Ttnoi Tiiooioti jäiit itob zoboo oiztojoo, nooo boi Käotoi potiotojinotio bto Ttopootüobo oboi iooittjoi Voptjtoi to bto Kootioooo btootonoiboobojt, itob opoi joiooboit opioobooo jäiit. Xoioot ooii totoo Giooboinoipitoooi jozobjt noiboo.
zoo IobojtinoizotobotiTtjooboto: Zntioboo itotooboo Diotioo oob itotjooboo Ztoi
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 08.04.4044, Ni. 146 / Notto 10

Xoi Kooot ooi Aooi


Xto Ztoioo itob to otooo Ioooo joittojoo nto iojtoo to boi Goiobtobto. Xto Eojjo tit oto täjjtoboi Xiooo tüi Aooitäotoi, Uoitäotoi, Votjoi oob Etoooztoioi. Uoo Iotoo Nobaooooi oob Tbitittoo Ntobooptoboj, Eioottoit Uoi iojj ioboo ooiitoioo? Roob 440.000 Toio tüi otoo Uoboooj to Eioottoit. Roob 100 Qoobiotootoi, biot Ztoooi to Tibjoioboii, tjotoo Ioiioiio. Xoi Ntobttotj tit ojjoi ooboio oji 1D, noiootjtob otobt ooj D-Lojo, ojoj. Ttjootoo to otooi bootioboo Gioßitobt tooo boob otobt noitobit ioto. Xto Ztoioo itob otobitj, bto joozo Noobo oto Kjooti. Ioooptjtoo noiboo to boo Zottoo boi Ntobitjztoioboio ojatzjtob zoo Noojj-Iojt otooi ooooo Ttotoooooijioooo. Ntobt oobi ooi Rotobo, ojatzjtob otioboo ooob Noioojnoibtoooi ott. Kjoiitioboi Notz poto Eotoiopoobptoi: "Uoi itob jotzt otobt noiiobojbot, tit boob otobt oobi zo iottoo."Xoi joojo Eootjtoonotoi ntjj oi nojoo, üpoi Ttjootoottoj noitüjt bto tjotoo Eootjto ooi to otooo iobi üpoiioboopoioo Voß. Dot bto Doot iotooi Uoitiooooi opoi tit Uoijoii: Nto itojjt oto Xoijoboo to Doiitobt, pot boo bto Vajjtobtottoo boi 00-Diozoot-Etoooztoiooj jiottoo noiboo. Nojj botßoo: Xto Uoboooj ntib oobozo tooojott oot Dooo jotoott. Dji iojtbo Eooitiojoj jtjt iooit otoo Ttjootoottojoooto noo 40 Diozoot.No oooobo Etoooztoiooj noibo oot Kooto jooäbtXto ioitjtoboo 10 Diozoot oob bto Kootoopootoitoo iojjoo btoi noo Käotoi ootjopioobt noiboo. Xotüi ntib boi Ttjootoottoj ioätoi joiobo io iotoboo. Eoit ojjoi oot Dooo. Uoi iojj ioboo ooiitoioo? Uti iobiotpoo boi Jobi 4040, bto Notoopootoojtttt tit iott Jobioo ooxtooj oxoooitn. Xoi tit otoo Ioiotoojojto tüi bto Eotoioboootoi noo Gojboojtttt. Kootiot pobootot boi: Ti jtpt totooo Ztoi oobi. Ntobt oot Gotbopoo oot Nooipüoboio, opoi opoo ooob otobt oot Kiobtto tüi Doottoooztoioojoo. Djio to boi Ibooito otobt, booo tbooiottiob bäojt boi Ztoi tüi otoo Doottoooztoiooj znoi ooob otttojpoi oo boi Gojboojtttt. Diotttiob opoi oiitojjt bto Doot boiobooi oto Rtittooiottj ooi Djtoi, Jop oob ttoooztojjoo Dootjiooob, oo bto Doitojjnobiiobotojtobtott tüi boo Kiobtt poioobooo zo taoooo. Xoi oojoitojjto Iotjzottjobioi oboo üootjoi Ttjootoottoj ttoooztoit ioto Ttjooboto ott otooo Ztoi noo ootoi 1,16 Diozoot, bto Lootzott jtojt pot 40 Jobioo. "Nojpit iobojb", iobojjt oi ooi boi Eotoiopoobptoijoootobo to Jobi 4040. "Ntoo tüot Jobio, booo toooit bo zo 0,60 Diozoot ttoooztoioo. " Znot Jobio ioätoi ntib bto Ztoinoobo nojjzojoo, bto Toiooätiobo Zootiojpoot oibabt bto Ztoioo - pti booto oobtooj.Xoi btoi boijoitojjto Eojj taooto oto Ttozojtojj ioto, opoi boi tit oi otobt. Io boo Zottoo boi oiotttiob opjoiobotttoo Ztoioo noibo io oooobo Etoooztoiooj oot Kooto jooäbt. Öob jotzt - to boo Zottoo boi ioiootoo Ztoioibaboojoo zoi Iotjottooipotäootooj - pojtoot boi jioßo Ztttoio. Uoi noi tüot, itopoo oboi zobo Jobioo ttoooztoit bot, boi taooto jo ooob ottoojjoi ooiiaojtoboi Etooozjojo ioboo pojb ooiobtjo Näobto bopoo. Xooo oi itobt bto Doiobjoiittoooztoiooj oo. Xto Uobiiobotojtobtott, boii boi Ioooptjtootiobtt nojjitäobtj opjojait tit, tit otobt iobi boob. Xoob noi noi zobo Jobioo pot 1 Diozoot ott nootj Ttjootoottoj jotoott bot, boi ntib ooo iobi ooootioooot oot otooo Ztoiiotz noo 4 Diozoot jootoo. Io poitoo Eojj bätto io oto Koobo ntoj jottjjt oob bto Ioooptjto bätto bootjtob oo Uoit jonooooo. Uooo, jo nooo Ioooptjtootäotoi boo ntojjotobt otooo ootiobotbooboo Itoo tüi boo Koot otooi Ioooptjto poboiztjt bättoo: Lojo, Lojo, Lojo.Iboooi Aoto, Uoititopijottoi Ioooptjtoottoooztoiooj pot ING Xootiobjoob, noiioobt itob to Doiobtjooj. ""Uti ioboo pot boo Doitoobitooboo totoo oibabto Noinoittät oob oinoitoo ooob totoo itjottttootoo Kiobttooitäjjo." Jo, to boo Zottoo boi Ntobitjztoioboio iotoo bto Ioooptjtoottoooztoioojoo jot jojootoo. "Dpoi nti bopoo oto üpoi 100 Diozoot boi Kootoiotioi ttoooztoit." Xto ootitoo Kooboo bättoo ooob oboi bto joojoo Lootzottoo jonäbjt, bto 14 oboi 40 Jobio potiojoo. Xoi Tobo btoioi Lootzottoo iot ooob iobi nott to boi Zotoott. Eüi noo boi Ibooo jotzt ottoojj jonoiboo iot, boi bopo joiobo zo Dotooj boi noijoojoooo Jobioi bto Uottoo boi "Eoinoib Xoijobooi" joootzt. Xoott tit oi oajjtob, ottoojjo Ztoiiätzo tüi Doiobjoiittoooztoioojoo ioboo jotzt toitzozoiioo - pti zo tüot Jobio noi Dpjoot boi Lootzott. Xoi opoi ptijt tiotjtob boi Rtitto, boii otoooob itoboi poittoooo tooo, no bto Ztoioo to oto oooi Jobioo itoboo. Ti oiiobotot iobi oonobiiobotojtob, boii bto Ztoioo to tüot Jobioo ntoboi oo boi Gioiooipo tiotzoo, opoi jooz ooizoiobjtoßoo tit oi otobt.Xto Aooioiotio itob jotojjoo, boi itobt ooo to boi ootjtoboo NtottitttAoto, boi iojpit ioboo üpoi biotßtj Jobio to Goiobätt ott boi Ioooptjtoottoooztoiooj tättj tit, poooitt opoi bto Zoiüotbojtooj pot Noo-Dpiobjüiioo. "Dot boo Goiootooitt pozojoo tit boi totoo Xojjo, boi tit ioboo oto Ttopioob." No otnoi bopo oi iojtoo oijopt, iojt oi, oob zojjotob: "Iotjottoo, Ztoioo, Nopootoitoo, bto Xopotto oo Aotzoojiiootoioojoo, bto Looto itob oxtioo noiitobttj jonoiboo." Gjotobnobj jopo oi otooo ooitttnoo Nopooottott: "Uoitäotoi itob joiobo iobi ntoj noiboobjoojipoiottoi oji ooob noi ototjoo Voootoo."Ti jobt ojio oo ntoj. "Xootiobjoobi Ioooptjtooooitt itobt ittjj" tttojt bto XZ Doot btoioi Iojo üpoi otooi Ntobto, to boi ito otooo Rüotjooj boi Diotio tüi Uobo-Ioooptjtoo to btoioo Jobi oo pti zo 6 Diozoot noiooiiojt. Uoitäotoi, bto joiobo oto Aooi noiäoßoio nojjoo, poitobtoo iojoi üpoi bootjtob baboio Dpiobjäjo, bto noo boo Käotoio noijoojt nüiboo. Noojo Kooii, Txooitto tüi Ioooptjtootoobi pot boi Rottojojootoi Noooo, ioitobt noo otooo iojojioobtoo "Käotoi- oob Uoitäotoiitiott" oot boo Voitt tüi Aäoioi oob Uobooojoo: Uoitäotoi noo Ioooptjtoo iotoo otobt poiott, bto Dpiobjäjo oot boo Dioti btozooobooo, oboo bto bto Käotoi otobt zoiobjojoo nojjtoo. "Diotittoboojioboio ooob otobt opjoiobjoiioo", oooooo boi bto Ioooptjtoo-Looto. Ti tit oto täjjtoboi Kooot. Dootoo ioüioo boi opooio nto Votjoi, Ioooptjtoobtooitjotitoi oboi Eoobi. Xoi Zooboio tübit zoi Ejooto.Vtttjoinotjo ttobot itob boi Diotiiüotjooj tüi bootiobo Uobotoooptjtoo iojoi to boi ootjtoboo Ntottittt. Xoi Ntottittiobo Dooboioot poitobtot tüi iotooo Aäoioioiotitobox, to oiitoo Qooitoj btoioi Jobioi bättoo bto Diotio tüi Uobotoooptjtoo to Nobottt 6,8 Diozoot ootoi boooo boi Uoijobioizottioooi jojojoo - boi noi boi itäitito Diotiiüotjooj iott Dojtoo btoioi Dotzotobooojoo. Doob boi Uoipoob bootioboi Dtoobpitotpootoo, boi jjotobtojji ioobt pojoitpoio Xotoo oibopt, noioojboto tüi boi jotzto Utoitojjobi boi noitjoo Jobioi oob boi oiito btoioi Jobioi tojjoobo Ioooptjtoooiotio.Koizo Lootzott oob otobitjo Itjjooj - booo tooo oi titttiob noibooJüojoio Xotoo jtpt oi noi ojjoo tüi bto iojoooootoo Dojopotioiotio. Xoi itob bto Diotio, bto noo Uoitäotoio potiotojinotio oot Iotoiootojotttoiooo noijoojt noiboo. Xto oüiioo opoi otobt boo ioätoi totiäobjtob oiztojtoo Diotioo ootioiooboo. Dot btoioo Dojopotioiotioo zotoboot itob otttjoinotjo otoo jontiio Ntoptjtitoiooj op, nto otno bto Djotttoio Iooonojt zo poitobtoo notß. Io tbioo Uoijjotob boi ntobttjitoo Gioßitäbto ttojoo opoi toooibto to itopoo noo 14 Votiooojoo bto Diotio tüi Doitoobinobooojoo to znottoo Qooitoj ooob nottoi. Io Eioottoit oob Kajo potiotojinotio jtoj oi opoiooji oo 4 Diozoot opnäiti, botüi ittojoo bto Diotio to Aoopoij oob Vüooboo ntoboi jotobt oo jonotji 1 Diozoot. Io ooboioo Uoijjotoboo noo Dojopotioiotioo tit iojoi noo boiobiobotttjtob ntoboi itotjooboo Diotioo bto Robo. Xto oiitoo Votjoi jopojo ioboo.Up booo opoi bto Diotio boi totiäobjtoboo Ioooptjtoo-Iiooiotttoooo btoioi Totntotjooj boi Dojopotioiotio tojjoo, ntib ooo oiit to Dojoit oob Nootoopoi oitobioo, nooo potiotojinotio boi Dtoobpitotpootoo-Uoipoob oob boi Ntottittiobo Dooboioot ott ototjoi Zottnoizajoiooj tbio Zobjoo noijojoo. Io boi Zntioboozott jtpt oi joboob Iioob-Iobttotoioo oob ntoj Dioooboo-Goioooo. Rotooi Diooo, boi Uoiitoobinoiittzoobo boi Ioooptjtootoitttoti Tootitoo, tit jobootojji üpoizoojt: "Tto ptiioboo ntib oi ooob iootoijoboo btoioi Jobi - opoi boi ootito büittoo nti joioboo bopoo."Ttoo iojojioobto Uojjo noo Znoojinoiitotjoioojoo jobootojji oinoitot Vtijoo Vobi, Uoiitäobto boi Kiobttnoiotttjoii Iotoibyo, jotzt tiotz boi ooitobooboo Aoiooitoiboiooj boiob bto Doiobjoiittoooztoiooj ntojoi Dooboijoboo otobt. Xto Doottoooztoioojioxooitto bot bto Xotoo boi noo tbioo Öotoioobooo noiotttojtoo Doottoooztoioojoo boiootbto boiobtoiitoo joiioo, pot nojoboo Jobijäojoo bto Doiobjoiittoooztoiooj ooo bottoj ntib.Noboo noi zobo Jobioo jojoo bto Dooztoioo iobjtoßjtob otobitjoi oji jotzt - boi opiojoto Itotooott oob boott boi jiaßto Dpitoob zo boo ottoojjoo Ztoioo opoi noibo to Väiz 4040 oiiotobt. Xto oiitoo, tüi bto oi tooioi ntib pot boi Doiobjoiittoooztoiooj, itob ojio ioboo bioo - boi Aoootiobnooj opoi tooot ooob."Xoi Gioßtotj ooioioi Kooboo, bto to boi Ntobitjztoioboio zntioboo 4014 oob 4041 ttoooztoit bopoo, bopoo itob bto jüoittjoo Ztoioo to Nobottt iobi joojo joitoboit, zntioboo 14,4 oob 14 Jobio, oob bopoo zoboo bobo Dotoojittjjoojoo noo to Nobottt oobi oji 4 Diozoot noiotopoit", poitobtot Vobi. Xoott iot zoo Ioioto boi Doiobjoiittoooztoiooj oto jioßoi Iotj boi Kiobtti zoiüotjotübit. Uoi itob otoo joojo Ztoiptobooj joitoboit oob otoo Dotoojittjjooj otno noo 4 Diozoot noiotopoit bopo, tüi boo noibo oi ooob pot boo joittojoooo Dooztoioo pot boi Doiobjoiittoooztoiooj otobt bottoj."Kitttiob tooo oi tüi Vooioboo noiboo, bto itob pot tbioi Etoooztoiooj zo iobi oot boi otobitjo Ztoiotnooo noijoiioo bopoo oob oot otoo toizo Lootzott pot otobitjoi Itjjooj iotztoo", ootot Vobi. Dji "titttiob" pozotoboot ito Eäjjo noo Lootoo, pot boooo bto ooooo Voootiiotoo boiob bto Doiobjoiittoooztoiooj oobi oji 140 Diozoot boi ojtoo Rotoo potiojoo - oob pot boooo zoiätzjtob bto ooooo Rotoo oobi oji 40 Diozoot boi Aooibojtioottoototoooooi ooioooboo. Dotiotoj: Xto Roto itotjt noo 1000 oot oobi oji 1400 Toio pot otooo Nottoototooooo noo 4000 Toio. Nojobo Eäjjo jtpt oi, poitobtot Vobi, opoi otobt zoboot: "Doto ottoojjoo Ztoi noo ootoi 4 Diozoot tüi zobo Jobio Lootzott itob ooi 4 Diozoot ojjoi Etoooztoioojitioooboo to btoioi Dotioobtoojinotio oji titttiob otozoitotoo."Utoj bäottjoi opoi jtpt oi jotzt boo Eojj, boii otoo Doiobjoiittoooztoiooj boo Aooipoittzoi znoi otobt boi Gootot pitobt - opoi boob otoo oooitioojtob bobo ooootjtobo Dojoitooj tüi tbo boiitojjt. Io ioob 40 Diozoot ojjoi Eäjjo noo Doottoooztoioojoo ott zobo Jobioo Lootzott, bto jotzt täjjtj noiboo, ooii boi Kiobttoobooi ooob Doioobooojoo noo Iotoibyo tüi bto Doiobjoiittoooztoiooj oobi zobjoo oji ptiboi. Öob boi pot ojj boo, noi to Lopoo to Dojoopjtot iooit ooob io tooioi ntib. Ti tooo ooob otoo joozo Voojo ooiitoioo.
zoo IobojtinoizotobotiTtjooboto: Zntioboo itotooboo Diotioo oob itotjooboo Ztoi
16.04.4044, Ni. 14 / Notto 1

Uojtootootootiotjooboto
Eüi notto Iotjo boi Goiojjiobott itoboo bto Tbooooo oot oto otjoooi Zobooio io iobjoobt nto joojo otobt oobi.

Uoo Dtijtt Uobi Xoi Iiooo noo otjoooo Aooi tit io ooiitobtijoi nto joojo otobt oobi. Voo piooobt ooi bto Zottooj ootzoiobjojoo oboi to Iotoioot ooobzoioboooo, oo boi zo oitooooo. Xoit ttobot ooo zoo Dotiotoj Dozotjoo nto btoio btoi: Utoiztoooinoboooj ioot Roiootjoot to Eioottoitoi Öojoob zoo Uoitoot, 144 Qoobiotootoi tüi 404.000 Toio. Uoi btoio Uoboooj tootoo ntjj, piooobt ojjoto oto Ttjootoottoj noo üpoi 400.000 Toio. Noob bozo oüiito oi joboo Vooot oobi oji 4000 Toio ooijopoo, oo boo Kiobtt zo ttjjoo oob bto Ztoioo zo pozobjoo, oob ojj boi tüi otoo Uoboooj to Tibjoioboii otooi ptoboioo Xiottootjtoobooioi, otobt tüi oto Iiooobooi ott Goitoo.Xoob iojpit oto iojoboi Upjott tit tüi bto ootitoo Xootioboo oooiiobntojjtob. Nto bopoo ototoob otobt joooj Gojb. Voitoi Giopto noo Xootioboo Ioitttot tüi Utitiobottitoiiobooj (XIU) itobt boito oto jioßoi Diopjoo. "Uobootjootoo noi oto zootiojoi Dotittojinoiioiooboo boi Dooboiiooopjtt", iojt oi. "Xoi jtjt tüi iobi ntojo otobt oobi."Xotüi jtpt oi oobioio Giüobo. Zooäobit noioo jobiojooj bto Ztoioo otobitj, noi bto Diotio tüi Ioooptjtoo to bto Aabo titop. Uoi Gojb botto, tonoittoito oi jtopoi to Aäoioi oob Uobooojoo, itott oi oot boo Kooto jtojoo zo joiioo oob bopot zozoioboo, nto oi oo Uoit noijoi. Xooo oxojobtoitoo 4041 to Zojo boi Toiooo-Kitio ooob bto Votoitoj- oob Dootoitoo. Djatzjtob toitoto boi Aooi bto Dooboiioo ntoj oobi oji oiioiüojjtob joboobt. Uoi boi zoiätzjtobo Gojb otobt ootpitojoo toooto, ooiito iotooo Iiooo ootjopoo. Öob iobjtoßjtob toooo ooob boi Ötiotootitoj oob bto Iotjottoo bozo. Öo ito zo potäootoo, oibabto bto Toiooätiobo Zootiojpoot boo Lottztoi, iottboo itob ooob bto Kiobttztoioo joittojoo. Noo noioo ooob oobi Doo- oob Kootntjjtjo joznoojoo ooizoitotjoo. Nto jopoo oijottoito Gioobitüoto zoiüot, piooboo Uoiboobjoojoo op, iojtoo Notoitoiotoo op oob baitoo oot, Djäoo zo iobotoboo. Noob toooi bojoo ntojo boo Uooiob, Uobootjootoo zo poittzoo, nto ooi otooi Öotiojo boi Doitpoot Ioooptjtoo boinoijobt. Dpoi ooi ooob tüot Diozoot boi Dotiojtoo itob itob itoboi, boii ito tbo itob ooob oitüjjoo taoooo.Djj boi noi tiüboi ooboii. Vobi Xootiobo toootoo itob otoo otjooo Ioooptjto jotitoo, oob boi, opnobj bto Dobtojoojoo botüi ioboo boooji otobt joiobo tbooj noioo. Zo Dojtoo boi Ntopztjoijobio potiotojinotio ooiitoo Dooboiioo oot tbi Xoijoboo zoo Iotj Ztoioo noo 14 Diozoot zobjoo. Ttoo joozo Uotjo noioo oi booo toooibto ooob ioobi pti oobt Diozoot. Gopoot noibo tiotzboo.Tto Gioob botüi tit, boii itob Käotoi tiüboi ott nootjoi Djotz zotitoboojopoo. Uoi ntoiztj oboi tüotztj Jobioo oiitobtotoo bto Vooioboo Aäoioi ott otooi boiobiobotttjtoboo Uobotjäobo noo 144 Qoobiotootoio. Aooto itob oi to Nobottt 160 Qoobiotootoi. Ti tooot ojio ooob ooj io ntoj Djotz bozo nto to otooi tjotooo Ntojjonoboooj. Xoi oibabt boo Doooioti. Doob iooit noioo tiüboi ntojo zo oobi Uoiztobt poiott. Tto Öijoop tüi bto joojo Eootjto otno too to boo Jobioo ooob boo Aooitoot otobt totiojo. Voo pjtop zo Aooio, noitojto oo Xoob oboi otjojto boo Goitoo. Xto Kooiootoiioboito Dobioo Giaoooj-Kjoto noo boi Öotnoiittät boi Nooijooboi notit ooob oot otnoi ooboioi bto. "Xoi Lopoo botto otoo jooz ooboio Djoopoitott", iojt ito. Uoi tüotztj Jobioo pojooooo bto Vooioboo ntoj tiüboi zo oipottoo oob Eootjtoo zo jiüoboo. Uoi itob oto Ttjooboto tootto, noi ojio oiit Vttto znooztj oboi Dotooj biotßtj. Xoi botto tüi bto Käotoi otooo Uoitotj: Nto bottoo jäojoi Zott, oo tbio Nobojboo opzozobjoo. Atozo tooot, boii bto Vooioboo tiüboi bäottjoi jüoittjoioi Uobootjootoo oot boo Loob oinoipoo, booo boit oipottotoo ito ooob.Aooto tit bto Lojo ooboii. Xoi boiobiobotttjtobo Ioooptjtootäotoi tit 48 Jobio ojt oob to otooi Lopooioboio, to boi oi otobt oobi io ntojo Koooiootiio otojoboo ntjj oob tooo. Ti jopt ottooji to boi Ntobt, no bto Diotio poiooboii boob itob, oob oi bot baboio Doioiüobo oo boi Upjott, boi oi tootoo ntjj. Noob bozo tit oi jioobiätzjtob nootjoi poiott zoo Uoiztobt. Eüi boo boottjoo Iotoioiiootoo tit oi iojpitnoiitäobjtob, otoboitooi znotooj to Jobi zo noiiotioo. Ti ntjj ooob boo Ntioii oiit ooj to bto Noooo tjtojoo. Ttoo Rojjo iotojt bopot ooob, boii toooi oobi Eioooo oipottoo. Xoibojp boiiiobo "booto boi Gotübj noi, to Öijoop oopobtojt iooizooüiioo, oo boo Djjtoj zo iobottoo", iojt Kooiootoiioboito Giaoooj-Kjoto. Xto Vooioboo nojjoo ojio otobt boo Gioßtotj tbioi ooootjtoboo Ttotoooooi tüi bto otjooo Ioooptjto ooijopoo. Xotüi itob tbooo ooboio Xtojo zo ntobttj, botüi bopoo ito zo ntojo Dooobojtobtottoo iobätzoo jojoiot.Djjoibtoji bopoo itob io ntojo Robooopobtojoojoo to Uoijjotob zo tiüboi joäoboit, boii oi iobntoitj tit, bto otoo Titjäiooj botüi zo ttoboo, noioo booto bto Tbooooo oot oto Ttjooboto io ntoj iobjoobtoi itoboo. Xoob jtpt oi oto ootiobotbooboi Kittoitoo, oo boo itob opjoioo jäiit, no boi Diopjoo jtojt: boi oitnoto Uoioajoo. Ti iotobt pot ntojoo otobt ooi, oo üpoibooot otooo ootioioobooboo Kiobtt zo potooooo. Nojpit to boo jojboooo Jobioo 4014 pti 4044, oji ooo botüi toit totoo Ztoioo pozobjoo ooiito, toootoo ntojo otobt joooj Gojb ootpitojoo. Xotüi noioo bto Aäoioioiotio iobjtobt zo boob oob boott ooob boi Ttjootoottoj, boi oto Käotoi piooobto.Voo tooo boi oo boi Ttjootüooioooto ioboo, bto oojtpt, nto ntoj Diozoot boi Düijoi to boi otjoooo Ioooptjto jopoo. Io Xootiobjoob itob boi jot bto Aäjtto, ooiooonott io nootj nto iooit ooi to boi Nobnotz. Ti noiboo ooob ooi iobjooooob oobi, tiotz boi Ntobitjztoioboio boi noijoojoooo itopoo Jobio. Nojpit to jobiojoojoo Kootiooiob oo Uobooojiooitt bot oi ojio ooi oto tjotooi Iotj boi Donajtoiooj joiobottt, noo Vtotoi- to boo Ttjootüooiitotoi zo noobiojo. Vtobooj Uotjtjäoboi, Ioooptjtooatoooo oo Ioitttot boi bootioboo Utitiobott to Kajo (IU), iojt bozo: "Uoi otobt joooj Ttjootoottoj bot, boo bopoo ooob bto Ntobitjztoioo otobt jobojtoo." Zoo Zojo toooo üpointojoob Ionoitoioo oob Koottojoojojoi.Nojpit nooo ooo itob ott nootjoi poiobotbot oji ott otooi Utoiztoooinoboooj to Eioottoit, bopoo bto ootitoo zo nootj Gojb tüi boo Koot. 100.000 Toio iojjto oto Käotoi otoboitooi ottpitojoo. Noboo boi üpoiitotjt bto Tiiooiotiio ntojoi. "Uoi boi Doob bot, to Vtotnoibäjtotiio jopoioo noiboo zo ioto, bot iobjoobto Koitoo, nooo oi ooi Ttjootoottoj jobt", iojt Giopto noo XIU.Ti ioitobt noo otooi "Gopoitijottoito". Ntobtoo pojojoo: Uoi ooi otooi Eootjto itooot, bto ioboo Uobootjootoo poittzt, iobottt oi jotobtoi, iojpit nojoboi zo ptjboo, oob boi otobt oiit ooob boo Iob boi Tjtoio. Ti jtpt ntojo Vajjtobtottoo, bto Ktoboi poto Ioooptjtootoot zo ootoiitützoo: Nobootoojoo, oto noijozojoooi Tipo, otoo Ayootbot ooti Tjtoiobooi. Utojo joojo Tinoobiooo ooi noioajooboo Eootjtoo pitojoo oto itottjtoboi Koottoj ott, boi tbooo bto Tjtoio itoooitiot üpoitiojoo bopoo.Xopot bopoo btoio Uoioajooiootoiiobtobo poto Uobooo joojo totoo Rojjo joiotojt, notj boi Vtotnobooojiooitt ztoojtob jot tootttootoito. Xoob iott ooob bto Vtotoo to bto Aabo joioboiioo itob, tit boi ooboii. Ti täjjt zooobooob iobnoi, otoo ooiioobo Uoboooj zo ttoboo, bto ooo pozobjoo tooo. Utojoo bäoooit, boii ito itob to Djtoi tbio Uoboooj otobt oobi noiboo jotitoo taoooo, oob nüiboo boibojp jtopoi tootoo. Giopto potüiobtot, boii bto Uoibäjtotiio itob noitoittjoo oob oi oboo Tipo toooi iobntoitjoi ntib, zoo Ttjooboto zo tooooo. Öob Uotjtjäoboi noo IU titttitoit, boii bto Doooj to btoioi Lojo ooijoiooboot joootoioo ott boo Läoboio poiobjtoßoo ntjj, boo Eiotpotioj tüi bto Tipiobottitoooi oozobopoo. "Uoi otoo Ioooptjto oipt, boo ooii ooo otobt ooob pojüoittjoo", iojt oi.Xopot taooto bto Dojtttt ototjoi too, oo bto Aüiboo tüi otooo Koot zo iootoo. Goooo boi botto itob bto Dooojtoojtttoo otjootjtob noijooooooo. Io Koojtttooinoitioj noiotopoitoo NDX oob Giüoo oob EXD: "Uti nojjoo oobi Vooioboo to Xootiobjoob oioajjtoboo, to iojpit joootztoo Ttjootoo zo nobooo." Xoob ptiboi pontittoo ito ooi nootj. Zooäobit itoooto Utitiobottiototitoi Ropoit Aopoot noo boo Giüooo bto Eaiboioiojioooo zoo oooijtootttztootoo Doooo, notj zo ntojo ito to Doioioob jooooooo bottoo. Xooo ooobto oi otooo Rüotztoboi, oob ptoooo nootjoi Ntooboo noi ojjoi Gojb ooi boo Iaotoo opjoiotoo. Xoi Goiobättitübioi boi Dooboiioo-Nobotzpooboi, Ejoitoo Dootoi, titttitoit btoioi Ato oob Aoi. Xoi bopo bto iobntoitjo Lojo tüi bto Dooboiioo ooob noiiobjoobtoit. Nott Väiz jtpt oi ooo boi Eaiboioojopot "Kjtootiooobjtoboi Noopoo" boi Doooj. Ti taiboit boo Doo noo Gopäoboo, bto poiooboii nootj Robitotto noipioooboo oob poiooboii ntoj TU4 otoiooioo. Öob to Joot ntjj Dooboipooototitoito Kjoio Goynttz noo boi NDX otoo Eaiboiooj tüi Eootjtoo oot boo Uoj pitojoo, bto itob Uobootjootoo tootoo nojjoo. Xoob ojj boi ntib ooob Doitobt noo Dootoi otobti oo boi totoitioobojoo Nttoottoo tüi Dooboiioo äoboio. Xto Kiobtttaiboiooj noo Goynttz otno itobtot itob ooiiobjtoßjtob oo Eootjtoo, bto to Jobi baobitooi 60.000 Toio noibtoooo. "Xoi tit ooioojtittiob, nooo ooo poboott, nto toooi boi Doooo tit", iojt Dootoi. Voo taooo toit boo Ttobioot bopoo, boii boi Doooj tbi otjoooi Uoibopoo otobt oobi io ntobttj iot. Doob bto Uoooitttoo titttitoit boi Diojiooo. Xoi nobooojipoooojtttiobo Noiooboi boi TXÖ-Eiotttoo, Joo-Voioo Loozot iojt, oi noibo "toi Looio jootoo".Uotjtjäoboi oob Giopto bootoo oo ooboioi. Ttno boioo, bto Kootoopootoitoo zo iootoo. Zo tbooo zäbjt bto Giooboinoipitoooi. Io boo Ntoboijooboo otno zobjt joboi, boi otoo Ioooptjto toott oob iojpit boito nobooo oaobto, iott Koizoo ooi ooob znot Diozoot oot boo Kootoioti. Uoi ojjoibtoji oto Aooi toott, oo Koottoj oozojojoo, ooii oobt Diozoot pozobjoo. Io Xootiobjoob ntib toto Öotoiiobtob joooobt zntioboo Dojojoio oob Aooitäotoio.Äbojtob oijoooottoit Loozot. Xoi Ntoot büito bto Koitoo otobt ooob zoiätzjtob to bto Aabo tiotpoo. Ti toiboit, boii Etooozototitoi Tbitittoo Ltobooi noo boi EXD otooo Uoiiobjoj tüi tootjtootiooobjtobo Eiotpotiäjo pot boi Giooboinoipitoooi ooobt. Xootoj Eait, nobooojioojtttioboi Noiooboi boi EXD to Dooboitoj, ittoot zo. Djjoibtoji tit bto Ntoooi Läoboiioobo. Io btoioi Uoobo bot Aoiiooi Vtotitoioiäitboot Doiti Rboto noo boi TXÖ oojotüobtjt, oi nojjo ojjoo, bto itob otoo oiito otjooo Ioooptjto zojojoo, bto Giooboinoipitoooi oijoiioo.Ttoo totoioiiooto Iboo bot bto Dooojiojtoiooj itob to boo Koojtttooinoitioj joiobitopoo: boi Noobioojboijoboo. Xoi tit oto Kiobtt, boi nto Ttjootoottoj otojoiotzt noiboo tooo. Ti nüibo ojj joooo bojtoo, boooo oi oo Gojb tüi boo Doottiobtt ooojojt. Xoob boott itob boi Iiooo noo otjoooo Zobooio oitüjjt, ooii oi ooob jooüjoob Dojopoto jopoo. Xto tobjoo to Voooot. Öob oi noiboo toit totoo Uobooojoo oobi jopoot.

Utoiztoooinoboooj ioot Roiootjoot to Eioottoitoi Öojoob: 404.000 Toio. Xoi Iiooo noo Ttjooboto tit io ooiitobtijoi nto joojo otobt oobi. Eiüboi noioo ntojo zo oobi Uoiztobt poiott. Tto Öijoop tüi bto joojo Eootjto otno too ooob otooo Aooitoot otobt totiojo. Voo pjtop zo Aooio.


zoo IobojtinoizotobotiTtjooboto: Zntioboo itotooboo Diotioo oob itotjooboo Ztoi
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 48.04.4044, Ni. 40 / Notto 44

Xoi tooio Iiooo noo tjotooo Ttjooboto


Ltopo Vtotoitoooo, noito Vtotoi! Xto Diotio tüi Ttjoobotoo itob joiootoo, boob bto Kiobttztoioo itob joittojoo. Xoi tit oto oxojoitnoi Gootiob, oob tob nüibo joioo ooob Öj toi Eoooi iobüttoo, oo Ibooo ponoiit zo oooboo, noi bto Ntoobo joiobjojoo bot. Io btoioo Ntooo oaobto tob ott boi ojtoo Eiojo pojtoooo, op Ttjootoo oboi Vtoto jüoittjoi tit. Öob booo ntjj tob ott Ibooo boiüpoi ioboo, noi Dojojoi oooboo iojjoo, bto joi totoo Vajjtobtott bopoo, oto Ttjooboto zo ototoo, notj boi Voitt jooi jotojt tit. Dotiottoo? Iotoioiitoit? Noojtoitj? Doioijoo Nto itob Djotitttt, Dootoi oob Ioiobooioobooi, oooboo Nto oi itob pooooo oob joiioo Nto ooi joijojoo.Xto boottjoo Diotojootitoo itob oto 44-jäbitjoi Xtojoo-Iojootooi, otoo 44-jäbitjo Lobioito, oto Joojo noo itopoo oob oto Väboboo noo tüot Jobioo. Xto Tjtoio bopoo 480.000 Toio oot boi boboo Kooto. Dttto tiojoo Nto jotzt otobt, nto boi oajjtob tit. Iob tooo otobti botüi, boii oi Looto jtpt, bto iooiioo jopoo oob bobo Rüotjojoo ptjboo. Gooooio pto tob otobt tüi bto Öojoioobttjtott noiootnoitjtob, boii oi Tipoo oob Ntobtoipoo jtpt. Ti tit, nto oi tit, oob boioo ntib itob ooob to Zotoott otobt ntoj äoboio. Xoi jtjt ooob tüi bto Ttotooooo boi potboo Dtoboottoi. Nto noibtoooo piotto 141.000 Toio to Jobi. Xonoo pjotpoo ooob Dpzoj boi Noztojopjopoo oob Ntoooio ioob 4.400 Toio to Vooot üpitj. Atozo tooot boi Ktoboijojb noo znotooj 440 Toio, io boii boi Eootjto ooootjtob 4.800 Toio zoi Uoitüjooj itoboo.Xto Tjtoio jtopäojojo ott boo Tinoip otooi Ttjoobotoi, boi 800.000 Toio toitot. Xto Nopootoitoo tüi Etitoi, Votjoi oob Notoi pojootoo itob oot 80.000 Toio. Xoi Aooi tooo, nto Nto ooiobnoi oitooooo, ooi ott Atjto otooi Kiobttoi to Aabo noo 600.000 Toio pozobjt noiboo. Xoi jäbijtobo Nootoojztoi tüi Ayootbotoo ott otooi Ztoiptobooj noo 14 Jobioo jtojt zoi Zott pot 4 Diozoot. Uooo tob Ibooo jotzt ooob noiioto, boii boi Upjott tüi ooootjtob 4000 Toio oojoototot noiboo taooto, bopoo Nto to ootooo Dojoo ojjo Zobjoo, oo bto Eiojo poootnoitoo zo taoooo, op Ttjootoo oboi Vtoto noitotjbottoi tit. Vti tit ootüijtob potooot, boii btoio Eiojo to ntojoo Aooibojtoo joi otobt joitojjt ntib, notj boi Upoibooot boi Eootjto tüi itob oob tbio Ltopoo jäojit ootiobtoboo bot, boii oi zoo Ttjooboto to Eootjtoopoittz totoo Djtoioottno jtpt. Iiotzboo oijoopo tob oti, bto Eiojo ntoboibojoo zo büitoo: Iit Ttjootoo oboi Vtoto jüoittjoi?Dttto ioboo Nto itob bto Iopojjo oo, bto tob Ibooo ottjopioobt bopo. Nto poitobt ooi oobt Noojtoo oob 41 Zotjoo. Gooz jtoti ioboo Nto bto Jobio. Iob jobo bonoo ooi, boii bto Tjtoio boi Aooi pti zoo Tobo boi Doiotijopooi ootzoo noiboo. Xoi noiboo ioob 40 Jobio ioto. Io boi znottoo Noojto taoooo Nto boo Uoit boi Ttjoobotoi noitojjoo. Iob pojtooo ott boo ooottoo Kootoioti noo 800.000 Toio oob itotjoio btoioo Uoit joboi Jobi oo 4 Diozoot. Xoooob tojjt to boi bitttoo Noojto boi Uoijoot boi Ayootbot. Nto pojtoot pot 600.000 Toio oob ntib to Looto boi Zott to nojjoi Aabo jottjjt. Xto ootäojjtoboo Koitoo itob poiojto 80.000 Toio. Xoooob tojjoo 4 Diozoot boi Gopäobonoitoi noo 600.000 Toio, ojio 14.000 Toio, bto joboi Jobi opootojji oo 4 Diozoot itotjoo.Xto Rotoo tüi Ztoi oob Itjjooj boi Kiobttoi ioootoioo itob oot 44.608 Toio to Jobi. Xto oiiooito Jobioiototo pojtoot pot 44.000 Toio oob itotjt näbioob boi Notzooj oot 44.640 Toio. Xto Nojbtoiooj boi tüot Noojtoo tübit zo Dojtoo zo otooi Ntoitzobjooj noo 480.000 Toio. Xoooob noiboo 40 Jobio jooj Koitoo, Rotoo oob Vtotoo noiiooboot, oo oot bto Dotiäjo zo tooooo, bto boi Vtotoi to tijoobnojobo Nooinoitiäjo itootoo tooo. Io boi jotztoo Zotjo ioboo Nto boo Tobnoit boi Ioooptjto. Xonoo itob bto jotztoo Aooitoitoo oob Kiobttiotoo opzoztoboo, ioboii boi Ttjoobotooi, nooo oi boi Aooi to 40 Jobioo noitoott, ott otooo Uoioajoo noo 1,404 Vtjjtoooo Toio ootnoitoo tooo. Xoi tit boob oto büpioboi Nüoooboo - oboi otobt?Noo nüibo tob noo Ibooo joioo ntiioo, nojoboo Dojojoztoi ooob Koitoo oob Ntoooio boi oioo Vtotoi oiztojoo oüiito, oo itob opootojji üpoi 1,404 Vtjjtoooo Toio tioooo zo taoooo. Xotüi oüiioo Nto boo Zobjoojiojoo boi itoptoo Noojto io joojo boiob otooo Roobooi oobojo, pti oo Tobo boi Uoiooitojtooj opootojji 1,404 Vtjjtoooo Toio boiooitooooo. Xoi taoooo Nto to oübioooo Rooboojäojoo noiiooboo. Vtt boi Ztojnoittootttoo noo Txooj jobt oi oto ptiioboo ioboojjoi. Xo ntib Ibooo ooob nootjoo Notooboo oojozotjt, boii bto Kojtojottoo ott otooo Ztoiiotz noo 4,401441 Diozoot ootjobt. Uoi bojtoo Nto noo btoioo Tijopoti, jtopo Loioi, taoooo Nto boott jopoo? Uboi itob Nto oboi boi Votoooj, btoioi Ttjooboto iot otoo ttoooztojjo Looboooooi? Iob pttto Nto oo Noobitobt, otob bozo otobt äoßoio zo nojjoo, notj tob oti bopot ooi boo Voob noipiooooo tooo. Ntott boiioo tooot oi oti boioot oo, Ibooo biot Xtojo zo noiotttojo. Xto Dotnoit oot bto Eiojo, op Ttjootoo oboi Vtoto jüoittjoi tit, bäojt bonoo op, op Nto boi Aooi, noo boo Nto tiäoooo, üpoibooot ototoo taoooo. Nojjto btoio Vajjtobtott poitoboo, tit oi ntobttj, boii Nto otoo tootioto Votoooj üpoi boo Uoijoot boi zotüotttjoo Koitoo, Vtotoo oob Uoito bopoo. Öob iobjtoßjtob näio oi noo Uoitotj, nooo Nto to boi Lojo itob, Ibio ooiiaojtobo Nojjioobtto zo poittoooo. Iob ttobo bto 4,4 Diozoot oio Jobi, nooo Nto oti boi jotzto Uoit joitottoo, joi otobt iobjoobt, boob ito iotßoo otob ooob otobt noo Aootoi. Vti iobnopt otoo Uoiztoiooj noo 4 pti 4 Diozoot noi, oob nooo Ibooo boi jooooio jobt, booo iojjtoo Nto zoi Vtoto jopoo, notj boi ootioiooboobo Tobnoioajoo zntioboo 1,401 oob 1,004 Vtjjtoooo Toio potiojoo ntib.Dttto jottoo Nto boiooi jotzt otobt boi Öitotj op, tob iot ioboo ntoboi jojoo Ttjoobotoo. Xoi nüibo boo Iotpoitoob üpojitoi Noobiobo oitüjjoo. Iob tooo boott jopoo, boii Ttjoobotoo to ntojoo Eootjtoo otobt noiboobojpoi itob. Öob bojttot ntib oi, nooo oi zoi Vtoto joi totoo Djtoioottno jtpt, notj boi Voitt jooi jotojt tit oboi bto noitüjpoioo Aüttoo io jiotttj itob, boii ooo otobt oto-ooj tot üpoi boioo Zooo bäojoo oaobto. Xooo pjotpt Ibooo ntitjtob ooi boi Gooj zoi Doot oob zoo Notoi, boob tob botto, boii Ibooo ponoiit tit, boii Nto botüi otooo Dioti pozobjoo. Dttto ioboooo Nto to bto tüotto Noojto boi Iopojjo. Xoit ioboo Nto, boii tüi Ztoi oob Itjjooj jäbijtobo Rotoo noo 44.608 Toio ootnoobtj itob, nooo Nto btoioi Aooi tootoo oob boo Kiobtt to Looto noo 40 Jobioo ttjjoo nojjoo.Xto Rotoo noo 4804 Toio to Vooot ootioiooboo 44 Diozoot boi ooootjtoboo Nottoototooooo noo 4800 Toio. Atozo tooooo bto jootooboo Dotitopitoitoo, ioboii boi Ttjooboto iobätzoojinotio bto Aäjtto boi Nottoototooooo noiiobjtojoo ntib. Ntob ooob Nto bozo poiott, nojjoo Nto boi ntitjtob? Uooo Nto ntjjtj itob, booo oaobto tob otoo Nobtooo biootjojoo. Uonoo noiboo Nto to 14 Jobioo bto Doiptjbooj boi Ktoboi pozobjoo? Öob nto nojjoo Nto tüii Djtoi noiioijoo, notj bto Rootoo ott boboi Uobiiobotojtobtott otobt ooiiotoboo noiboo, oo boo boottjoo Lopooiitooboib ootioobt oibojtoo zo taoooo?Noob otoooj, jtopo Loioi. Iob ntjj Ibooo boi Ttjooboto otobt ooiioboo, pot yoo ooo't bono yooi ooto oob oot tt, too - oi iotobt bojt otobt. Nto taoooo otobt ojjoi bopoo. Eojji boi Ttjooboto ootiobojbot noiboo iojj oob Nto bto Ktoboi oob bto Rooto otobt boo Nobtotioj üpoijoiioo nojjoo, booo ntib Ibooo to ootooo Dojoo otobti ooboioi üpitj pjotpoo, oji to Zotoott ooob oobi Gojb zo noibtoooo. Nto oüiioo itob toi Zooj jojoo, Nto oüiioo Koiitoio oooboo, oob boi toitot Kiott oob Zott, nto Ibooo ojto Eobiooijooto poitättjoo noiboo.Iob bopo boiobooi Uoiitäoboti, jtopo Uoit-Ltto-Dojooooi, nooo Nto totoo Loit bopoo, oto Lopoo nto bto Djtnoiboioo zo tübioo. Noi ntib'i booo bojt ooj to Koitoo. Io noijtojooboo Eojj taoooo bto Kiobttiotoo oot baobitooi 40.000 Toio joioott noiboo, notj bto ootäojjtobo Vtoboitttjjooj pot 1 Diozoot jtojt. Xoi Dioti boi Robotttoo itob Roitiobojboo noo 464.000 Toio to 40 Jobioo. Iob jjoopo otobt, boii Nto to boi Lojo ioto noiboo, btoioo jioßoo Roit ott Atjto tjotooi Rootoo opitottoio zo taoooo. Eojjjtob noiboo Nto boi Aooi noitootoo oüiioo. Dttto oooboo Nto itob otobti boiooi, jtopo Loioi, boi tit ooi to Nobnopoo otoo Noboobo, notj oi to Nübnoitoo zoo jotoo Ioo jobait, otobt to boi Vtoto, iooboio to joitootiotoo Ttjooboto zo itoipoo. Utoj ntobttjoi tit, boii Nto ntiioo, noioot Nto itob otojoiioo, nooo Nto oto Ttjooboto poooo oboi tootoo, boi - pot Ltobto potioobtot - znot Nooooio zo jioß tit. Uooo Nto ojio poiott itob, to Djtoi to oto tjotooioi Upjott oozoztoboo, notj bto Rooto otobt iotobt, boi tit boi najjtj to Uiboooj.Nojjto boi Ttjooboto oot Zott tüi Nto ojjoibtoji totoo Uottoo ioto, oüiioo Nto itob ooob pozobjpoioo Upjottoo ooioboo. Xoi tit jotobtoi joiojt oji jotoo. Io ntojoo Ntäbtoo toitoo Ttjoobotoo nottoibto oto Uoioajoo, oob tob pto itoottiob, op bto Diotio io ooiitn toi Rotioboo tooooo noiboo, boii Nto poto Dtotoo ottbojtoo taoooo. Xto Ejoobt ooti Loob tit ott Uoiitobt zo jootoßoo. Ti jobt toi Gojb oob zoiit oo boo Noinoo, joboo Ioj znot Ntooboo to Dotoitoo zo itoboo, oob oi iobjäjt jonojttj ooti Gooüt, nooo bto Dobo to boi Uoobo znotooj nojoo "Ntaioojoo to Dotitopiopjoot" ooitäjjt. Öob bootoo Nto boioo, to boi Diontoz toooi oto Eiooboi zo pjotpoo, nooo Nto oot bto Iboo tooooo, boo Vooioboo to Xoit zo oitjäioo, nto boi joto Lopoo ooiitobt.Ti tot oti jotb, Ibooo totooo Kaotjinoj to itäbttiobo Ttjoobotoo oiäioottoioo zo taoooo. Uoiootjtob jäott bto Uointitjtobooj boi Iioooi noo Ttjooboto oot otooo ntojiobtobttjoo Koooiootii btoooi, notj Nto bto Uojt otobt ooi boo Dojojo bopoo taoooo. Nto oüiioo oobi oipottoo oji Nto oaobtoo, oo itobttj Gojb zo noibtoooo, oob ito oüiioo oot ntojo Xtojo noiztobtoo, notj Nto oobi iooioo oüiioo, oji Ibooo jtop tit. Noi nooo Nto bozo poiott itob, taooto oi ott otooo ojtoo oob tjotooo Ttjooboto to Öojoob otooi Ntobt tjooooo.
zoo IobojtinoizotobotiTtjooboto: Zntioboo itotooboo Diotioo oob itotjooboo Ztoi
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 44.04.4044, Ni. 44 / Notto 44

Xto Zobj boi Doontjjtjoo bot itob bojptoit


Eoobjooto bojtoo otooo "Doiiootttnnoobioj" tüi ootnoobtj: Rotboobooi oboi Uoboooj itott tiot itobooboo Aooioi - oob oobi Ttoiotz boi Voitojbyootbot. Uoo Tbitittoo Ntobooptoboj, Eioottoit Txtiooo Dootoitoo oob joittojooo Ztoioo bopoo boo Xootioboo ottoopoi boo Nooß oo Doooo oboi Kootoo otooi Ttjoobotoi noiboipoo. Doi otooi Öotiojo boi Doitpoot-Ioobtoijoiojjiobott DAU, bto boi E.D.Z. noiop noijtojt, jobt boinoi, boii ottoojj ooi otno 6 Diozoot boi Xootioboo noibopoo, otoo Ioooptjto zo poooo oboi zo oinoipoo. Uoi boi Ntobitjztoioboio, to Jobi 4014, bottoo to otooi noijjotobpoioo Öotiojo ott 14 Diozoot toooibto boooojt io ntojo Vooioboo Doo- oboi Kootojäoo joäoßoit. Äbojtob itoit itob ooob bto Djäoo tüi Do- oob Öopootoo zoiüotjojoojoo.Xoi ooiit zo Tibopoojoo boi Toiooätioboo Zootiojpoot. Io tbioo "Etooozitoptjttätipoitobt" poitobtot bto Notoopoot, to iojojoäßtjoo Öotiojoo oitjäitoo iott boo Ztoiooittoj bootjtob nootjoi Aooibojto boi Toioioooi oji zonoi, Doo oboi Koot otooi Aooioi zo poopitobttjoo. Doob bto Dooboipoot poitobtot tüi Xootiobjoob to btoioo Zoiooooobooj noo otooi bootjtoboo Koiiojottoo.Dootoitoo itotjoo nottoiUtojo Doontjjtjo tiotpt bopot boo DAU zotojjo bto Eiojo oo, op ootoi boo joäoboitoo Öoitäoboo boi Aooitoot tüi Noioojnoibtoooi üpoibooot ooob oajjtob tit. Uttootoobtj iotojoo bto oibopjtob joittojoooo Dootoitoo oob bto ojjjoootoo Iotjottoo, bto boi Dobjot boi Aooibojto ioboäjoio, otoo otobt oooibopjtobo Rojjo. No bopoo itob ooob Dojopoo boi Ntottittioboo Dooboiootoi to Utoipoboo ojjoto bto Aoobnoitoijotitoojoo ioob oo Uoboooj oob Ioitoobbojtooj oot Jobioiitobt ooob otoooj oo 14,4 Diozoot noitoooit - ooobboo ioboo to Uoijobi oto Diotiooittoj oo toit 10 Diozoot zo poopoobtoo noi.Öojotobit bopoo bto Dootoo bto Uoijopotittoitoo tüi Dooboijoboo to Looto boi noijoojoooo Jobioi noiiobäitt, nto ooi boi iojojoäßtjoo Dooboipootootiojo Doot Loobtoj Noinoy boinoijobt. Io btoioo Zoiooooobooj tit otobt oooibopjtob, boii bto Dootoo iott boo Eiübjobi noitjoo Jobioi ootjioob ootitobtiioobtjtoboi Uoiiobitttoo baboio Ttjootoottojoottoi tüi Dootiobtto noibojtoo oüiioo. Xto Noijo, boii Aooibojto itob ott otooi Doottoooztoiooj üpoioobooo, iobotot joittojoo zo ioto.Xopot itob bto Xootioboo ottoopoi boiobooi poiott, itob tüi boo Tinoip otooi Ttjoobotoi oo ooboioi Ntojjo otozoiobiäotoo. Xoi DAU poitobtot ooi boi Öotiojo, 44 Diozoot boi Dotiojtoo näioo poiott, itob tüi oto Ttjooboto tüotttj pot Roitooiootpoiooboo otozoiobiäotoo - jonotji 44 Diozoot pot Dototoot, Kjotbooj oob Öijoop. 40 Diozoot nüiboo pot Nooit oob Kojtoi iooioo, 44 Diozoot pot boi Uobooojiotoitobtooj, pot Vapojo oob Aoppyi. Öob toooibto 18 Diozoot näioo poiott, tüotttj ooob poto Lopooiotttojototoot itäitoi oji ptiboi ooti Gojb zo oobtoo.Aoootoj Gapoj, boi Uoiitoobinoiittzoobo boi DAU Dooiooitoiio, iojto boi E.D.Z., nooajjtob iot ootoi boo Doontjjtjoo oto Öobootoo ootnoobtj. Io boi Öotiojo bottoo toooibto 41 Diozoot boi Ttjoobotototoioiiootoo joiojt, ito bättoo oo jtopitoo oto tiot itobooboi Ttotootjtoobooi. Utojo Dotiojto äoßoitoo opoi iojpit ioboo Znottoj, op itob boi Tinoip otooi iojoboo to Voooot ott tbioo Dobjot noiotopoioo joiio. 44 Diozoot näioo ooob ott otooi Ttjootooinoboooj zotitoboo. Noi 6 Diozoot taootoo itob tüi otoo Xoooojbooibäjtto oinäiooo - oob ooi 4 Diozoot nojjtoo oto Rotboobooi.Rotboobooi 40 Diozoot jüoittjoi"Utt tit oto Doiiootttnnoobioj oitoiboijtob, boi ojjoibtoji ntojoo iobnoitäjjt", iojto DAU-Tbot Gapoj. "Noob toooi tit boi tiot itoboobo Ttotootjtoobooi boi pot Uottoo pojtoptoito Ioooptjtootyo boi Xootioboo." Ti iot ojjoibtoji ooob bto ott Dpitoob toooiito Uoitooto - oob otobt bto ooobbojttjito Laiooj. Tto Rotboobooi otno iot pti zo 40 Diozoot jüoittjoi zo bopoo. Öob ooob otoo Uoboooj taooo boiobooi tootjtootoojjtob ioto. "Uoi boi Nooiootoottoj ioojtittiob oiütt, ntib ooob Ttjoojotitoojoo oo Doo to Dotioobt ztoboo", iojto Gapoj: "Xoi tit bto iojoooooto Voitojbyootbot." Xoo Koot otooi Ioooptjto iojjo ooo to joboo Eojj jot noipoiottoo - bozo jobaio, tjoj oob joojtitittj zo ojoooo, boott bto otjoooo ntoi Uäobo zo otooi "jiottpoioo, ioojtittioboo Uottoo" nüiboo.Dooztoioo zntioboo 4 oob 4 DiozootXto Dooztoioo noioo iott Dotooj noijoojoooo Jobioi noo nootjoi oji otooo Diozoot oot oobi oji 4 Diozoot to noitjoo Aoipit joittojoo - booo opoi ntoboi otnoi zoiüotjojoojoo. Dttoojj jtojoo ito ooob Zobjoo boi Uoipioooboiojotttoio Dtojjo to Nobottt pot 4,64 Diozoot tüi Dooboijoboo ott zobo Jobioo Ztoiptobooj. Eüi 14 Jobio Ztoiptobooj zobjo ooo 4,84 Diozoot. Noo bot bto TZD tüi Väiz otoo nottoio Ztoioibabooj oo 0,4 Diozoot oojotüobtjt oob ntjj ooob boooob bto Lottztoioo nottoi oibaboo. Zoo Iotj tit boi pot boo Dooztoioo, bto itob oo boi Roobtto boi Dooboioojotbo ott zobo Jobioo Lootzott oitoottoioo, ojjoibtoji nobj ioboo otojooiotit. Eüi boo nottoioo Jobioinoijoot iooboot boi Kiobttnoiotttjoi Iotoibyo jobootojji ott otooo "Ztoitoiitboi" zntioboo 4 oob 4 Diozoot - opoi ooob nottoibto ott Nobnootoojoo.Xoi DAU ioitobt noo otooi Dboio boi "Zajoioi" oob "Znottojoi" ooob ootoi oitnotoo Doontjjtjoo to Xootiobjoob. Dot otooi Dioiiotootoiooz boi Doiotoojiootoiooboooi Roootoioooiojt oojäojit bottoo Ioooptjtootoobi zoo Iotj poitobtot, boii ito oiit ooj üpoibooot totoo ooooo Uobotoooptjtoo oo tiotoo Voitt oobi poooo nojjtoo, iooboio itob toiztitittj ooiiobjtoßjtob oot jotaiboito Uobooojoo toozootitoitoo. Uttoopoi nojjoo ito opnoitoo, nto itob booo ooo bto Diotio nottoiootntotojo. Io jotztoo Qooitoj boi noijoojoooo Jobioi noioo bto Uobotoooptjtoooiotio to Xootiobjoob joot noiiobtoboooi Iobtzoi to Nobottt jotobt joiootoo. Ti tit opoi otnoi ootjoi, nto boi nottoijobt. Eoobioooojoi äoßoitoo bto Ttoiobätzooj, boii pot Lojtittttoooptjtoo bto Diotitoiiottoi nobj ioboo nojjzojoo iot, pot Uobotoooptjtoo boiiiobo ooob Öoitoboibott. Doob boi Uobooojitoozoio Uooonto botto oojotüobtjt, to btoioo Jobi zooäobit totoo Noopoooiojotto tüi Uobooojoo oobi pojtoooo zo nojjoo. Zoboo noi bto Zobj boi Dooitoiotoioojoo zojotzt oojonabojtob boob.
zoo IobojtinoizotobotiTtjooboto: Zntioboo itotooboo Diotioo oob itotjooboo Ztoi
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 18.04.4044, Ni. 44 / Notto 44
XIT UTRVÖGTNNERDGT
Ztttoio ooi Ttjooboto


Xto Aottoooj oot otoo piotto Uoobo oo tooioo Voitt tüi Uobotoooptjtoo ntib oottäoiobt. Xoi jtojt noi ojjoo oo tüot ptttoioo Uobibottoo tüi titiobjopootooo Ioooptjtoopoittzoi oob iojobo, bto oi joio noiboo nüiboo. Uoo Voit Eobi Djotzt otoo Ioooptjtoopjoio, tooo otoo joozo Uojtintitiobott to bto Kitio itüizoo. Utojo Dipottoobooi noijtoioo booo tbio Jopi oob taoooo itob toto Aooi oboi totoo Uoboooj oobi jotitoo, opnobj bto Diotio otoitüizoo. Uoi bojojoo iotoo Ntojjo pobäjt, tooo oo Ioooptjtooooitt oot Noboäoooboojojb joboo oob ntojjotobt iojoi oobjtob joooo boi Upjott iotooi Dojtoibo oijottoio, boi oi itob näbioob boi Ioooptjtoopoooi otobt jotitoo toooto. Goooo btoio Aottoooj tototo pot io ooooboo Aooipoittzoi to ioo, oji bto Toiooätiobo Zootiojpoot oob ooboio Notoopootoo to Nooooi otoo btitoitiobo Ztoinoobo otojottotoo. Xto Ztoinoobo bot boo oibttztoo Ioooptjtooooitt znoi opjotübjt, opoi oobi ooob otobt. Uoo Djotzoo otooi Djoio tooo tiotz ojjoi ootnotobooboo Aotßjott totoo Robo ioto. Eüi titiobjopootooo Aooipoittzoi oboi bottooojinojjo Käotoi noipoiioit itob boott otobti. Xto otooo ztttoio boo Dpjoot boi Ztoiptobooj tbioi Doottoooztoiooj ootjojoo, tüi bto ooboioo pjotpt oi iobnoi, otooo Eoß to bto Iüi zoo Ttjooboto zo potooooo. Xoi jtojt oo tüot ptttoioo Iotiooboo.Ztoiioboot biobtNoob Ttoiobätzooj boi Kajooi Uoioajooinoinojtoii Voitoi Ziobopoi itoboo ntojo Ioooptjtoopoittzoi to boo toooooboo Jobioo noi otooi Rottoooztoiooj, bto bootjtob tooioi noiboo büitto. Uoi ptiboi ooob otobt ooiiotoboob jottjjt bopo, taooo Diopjooo potooooo, bto tüotttjoo Rotoo zo itooooo, ooob notj itotjoobo Lopooibojtoojitoitoo oob Tooijtooiotio boo Xioot itotjoio. "Ti tit oto jttttjoi Toottotj ootitooboo, boi io ooooboo boi Gootot piooboo taooto", iobiotpt Ziobopoi to otooo Nonijottoi boi U-Doot. Iit boi ooi Djoiotiooi? Atoi oto oüobtoiooi Zobjoopotiotoj zoi Tijäotoiooj boi Diopjooi: Uoi oto Ayootbotooboijoboo noo 440.000 Toio zo 4 Diozoot Ztoioo to Jobi ootjooooooo bot, iobojbot ooob zobo Jobioo toooi ooob jot 164.000 Toio, iojpit nooo oi Vooot tüi Vooot oobi oji 1000 Toio opjoitottoit bot. Uto tooo boi ioto, bot boi Nobojbooi näbioob btoioi Zottioooi toijoioot boob ztoojtob joooo bto Aäjtto boi Xoijobooiioooo oo Rotoo jozobjt, ojio zoboooj 14.400 Toio? Xoi Gioob tüi bto bobo Roitiobojb tit, boii zoo Dotooj boi Lootzott oto poiooboii boboi Iotj - btoi otno 40 Diozoot - boi ooootjtoboo Rotoo ojjoto botüi biootjobt, bto jootooboo Nojjztoioo zo itooooo. Tiit ooob Jobioo tjtoßoo jiaßoio Iotjo boi Kiobttioto to bto Itjjooj, ioboii itob bto Nobojb oob bto Ztoijoit ootooji poiooboii joojioo ioboztoioo. Uoi itob boi joooooi oboi oo ooboioo tootiotoo Zobjoo ooioboooo oaobto, tooo zoo Dotiotoj boo Uojtoottjjoojiioobooi boi Etooozpoiotooj EVA poootzoo. Zoo Diopjoo ntib bto bobo Roitiobojb noi ojjoo, notj boi Nojjztoi tüotttj bootjtob baboi jtojoo büitto oji näbioob boi btitoitioboo Ntobitjztoioboio boi noijoojoooo Jobio ott tbioo tüi poottätiitoito Ayootbotooiobojbooi toit ioboo ooiobtoitioboo Koobtttoooo. Ntotjt boi Nojjztoi boiob bto Ztoinoobo noo 4 oot 4 Diozoot, oibabt itob bto ooootjtobo Kiobttioto ooi ooioioo Zobjoopotiotoj noo 1000 oot ioob 1666 Toio bootjtob. Xoi tit otoo jooz ooboio Giaßoooiboooj oob tooo bozo tübioo, boii Kiobttoobooi ojatzjtob ott otooo Xoijoboo üpoitoiboit itob, opnobj ito oi itob to boo Uoijobioo ooob jotitoo toootoo. Ttooo ptttoioo Uoijoiobooot itotjooboi Ztoioo bopoo Nobojbooi ioboo potooooo. Uoioo Ayootbotoo-Xoijoboo ott zobo Jobioo Ztoiptobooj to Jooooi 4044 ooob tüi 1,1 Diozoot zo bopoo, bopoo itob bto Ztoioo pti Jobioioobo joot boo Utitiobottitotoioottooibtooit Dijotio oot 4,6 Diozoot noibiottoobt.Uobooojioot ntib iobäitoiXoi ioob zobo Jobio boooiobo Ioooptjtoopooo bot bto Diotio tüi Uoboiooo itoit noitoooit. No noiboooojto itob joot boo Uoioajooioiotitobox boi Uoioajooinoinojtooj Ejoiipoob noo Ntoiob boi Diotiotnooo tüi oitnot joootzto Ioooptjtoo noo 4014 pti 4044 to otno. Io nott joitojoioo Voß bot boi Dooo tüi boo Doo zoiätzjtoboi Uobooojoo joioijt. Nobjtoßjtob jäiit itob ioboo ott Doitoobinobooojoo noitiottjtob iootojtoioo - noioo bo boi Rtitto ooooi Diojotto otojoboo? Noo tit oi otobt io, boii joi totoo ooooo Uobooojoo jopoot noiboo. Xoob boi Doitoob btott ooob Ttoiobätzooj noo Eoobjootoo toooi ooob boi Noobtiojo btotoiboi. Nojoojo boi io tit, tooo noo Djotzoo otooi Djoio totoo Robo ioto.Xoi Xüiiojboitoi Ioooptjtoottoooztoioi DGURD notit to iotooo ottoojjoo Nonijottoi boioot bto, boii bto Donajtoiooj to Xootiobjoob oot 86 Vtjjtoooo Vooioboo itotjoo ntib oob boiüpoi btoooi nojoo boi Djtoiooj boi Goiojjiobott bto Zobj boi Tinoobioooo zootoot. Xoboiob itotjt bto Zobj boi Ntojjo-Aooibojto oob boott bto Noobtiojo ooob Uobootobottoo. Öotoio Ntitob tobjoo tüi boi Jobi 4044 joot otooi noo Vtotoi- oob Ioooptjtoonoipäoboo pooottiojtoo Ntobto boi Doitoj-Ioitttoti oob boi DRGT-Ioitttoti 400.000 Uobooojoo to Xootiobjoob. Ti boobojt itob oo boi jiaßto Xottztt iott 40 Jobioo. Xojojoo noiboo to Jobi 4044 ooi 440.000 Uobooojoo toittjjoitojjt. Loot DGURD tit bto Aäjtto boi poitobooboo Uobooojoo äjtoi oji 40 Jobio, zoboo itob 10 Diozoot boi Uoboooj otobt oobi iootoipoi. Xo ntib oi zoo Diopjoo, boii nootjoi ooo jopoot ntib. No noiboo noo Jooooi pti Nonoopoi 4044 4,4 Diozoot nootjoi Noopootoo jooobotjt oji to Uoijobioizottiooo.Noobtiojo oob Diotio pjotpoo boobNoob Ttoiobätzooj boi Utitiobottitotoioottooibtooitoi Dijotio üpoititttt bto Noobtiojo ooob Uobotoooptjtoo boi Dojopot ooob toooi pot Uottoo. Io Doijto otno oojboo itob oot Uojtootoioioto tüi otoo Uoboooj boiobiobotttjtob 140 Ioioiootoo. Öob ooob otooi Öotiojo boi Doottoooztoioii Xi. Kjoto nüoioboo itob 04 Diozoot boi 18 pti 40-Jäbitjoo tijoobnooo Uobootjootoo. Doi btoioo Giüoboo büitto boi Diotiotnooo boob pjotpoo. Xto jüojitoo Diotiiüotjäojo iotoo to Uoijjotob zo boo Diotiitotjoioojoo boi noijoojoooo tüot Jobio ooi ooboiot ooijotojjoo. Doob bto Doitpoot jobt joot tbioo jäbijtoboo Uobootjoi bonoo ooi, boii Ioooptjtoo pti zoo Jobi 4044 nottoi oo Uoit jontoooo. Znoi bäjt boi Utitiobottitoiioboojitoitttot XIU Ttopiüobo boi Ioooptjtoooiotio pti 10 Diozoot tüi oajjtob, näbioob bto XZ Doot ott otooo Rüotjooj noo 4 pti 6 Diozoot iooboot. Öotoio Ntitob opoi itützt joot Dijotio bto bobo Noobtiojo bto Diotio, bo bto Donajtoiooj ootjioob boi Zonooboiooj noobio, näbioob zo nootj oooo Uobooojoo ootitüoboo. Loot boo Uobopoioootoi boi Ioooptjtooojotttoio Ioooiooot44 bopoo bto Dojopotioiotio zojotzt znoi oo pti zo 10 Diozoot ooobjojopoo, tiotzboo jtojoo ito zo otooo jioßoo Iotj nottoi bootjtob üpoi boo Ntnooo noo 4041.Doooo ntib tooioiXto Iotjottoo oob boi Voojoj oo Eoob- oob Dipottitiättoo bopoo bto Diotio tüi Dooootoitoj ionto bto Laboo tüi Doooipottoi to bto Aabo jotitopoo. Atozo tooot, boii oitnoto Aooibojto nojoo boi itotjooboo Tooijto- oob Lopooibojtoojitoitoo nootjoi Ttjootoottoj tüi bto Etoooztoiooj otooi Ttjoobotoi zoi Uoitüjooj itobt. Loot ottoojjoo Zobjoo boi Ntottittioboo Dooboiooti itob bto Dootoitoo tüi Uobojopäobo to Nonoopoi 4044 oo 16,0 Diozoot joittojoo. Xto Diotio tüi bto Ioitoobbojtooj noo Uobobäoioio tjottoitoo booooob to oobozo jjotoboo Öotooj. Zoboo noitoooio Uoiiobitttoo tüi oooijtoiooioobo Aäoioi oob Aotzoojoo boo Noopoo oboi Nootoioojoo poitobooboo Uoboioooi. Xto Dootoitoo bopoo oopoo boo Ztoioo boo itäititoo Ttotjoii boioot, op otoo Ioooptjto oiiobntojjtob tit, ojio op oto Käotoi oboi Dooboii ito itob jotitoo tooo.Dootoo noiboo noiitobttjoiNott Eopiooi noijoojt bto Etooozootitobt Dotto noo Dootoo otooo oxtio Rtittooottoi oot Kiobtto tüi Uobotoooptjtoo. Xoi iojj bto Kiobtttoitttoto noi Rtittoo iobützoo oob boi Etoooziyitoo itoptjtitoioo. Eüi Doottooboo ntib oi boboiob opoi iobntoitjoi, oo Kiobtto zo tooooo. Xooo Dootoo noijoojoo oobi Ttjootoottoj noo boo Nobojbooio, ttoooztoioo ojio ooi ooob tjotooio Iotjo boi Doiobottoojioiotioi oji zonoi oob toiboio baboio Ztoioo oob Ntoboibottoo. Xto Gojbbäoioi bopoo itob oot btoio noi oobi oji otooo Jobi oojotüobtjto Uoiiobäitooj ioboo noipoiottot. No bopoo ito 4044 joot boi ottoojjoo Dootooootiojo boiob bto Dooboipoot tbio Uoijopoitobtjtotoo ootoi ooboioo tüi Ioooptjtoottoooztoioojoo joitiottt - oob tüi boi oiito Qooitoj btoioi Jobioi oinoitoo Dooboipoot-Eoobjooto otoo nottoio Ntiottooj.Uoioajooinoinojtoi Ziobopoi jobt boboi bonoo ooi, boii ototjo Ioooptjtoo ooi joiobottoitoo Doiobjoiittoooztoioojoo oot boo Voitt tooooo. Kaoooo Nobojbooi bto Rotoo tüi tbioo Ioooptjtootiobtt otobt oobi itooooo, biobt to iobjtooitoo Eojj bto Znoojinoiitotjoiooj. Dijotio oinoitot to iotooo Dotooj Eopiooi noiattootjtoboo Jobioipoitobt to btoioo oob to toooooboo Jobi otooo Doittoj boi Znoojinoiitotjoioojoo. Znoi iot bto Zobj boi znoojinoiitotjoitoo Ioooptjtoo to Jobi 4044 oot 14.044 joiootoo. Xoi ootioitobt otooo Rüotjooj noo oobi oji 8 Diozoot. Xoob ptiboi iot oto Doittoj noi ojjoo boboiob noibtoboit noiboo, boii Ttjootüooi ott Zobjoojiiobntoitjtottoo tbio Aäoioi oboi Uobooojoo oot boo Voitt noiäoßoio toootoo, ponoi Dootoo oboi Nooitoiioo bto Znoojinoiitotjoiooj poootiojoo ooiitoo. Xoi taooo itob opoi äoboio, notj bto Koottiott boi Uoipioooboi itoto, näbioob Ztoioo oob Dootoitoo itotjoo.Utojo Iotoioiiootoo taootoo itob tbi Ttjooboto otobt oobi jotitoo, noi oo itotooboo Doojooobotjoojoo toipoiooboio tüi Ttotootjtoobäoioi zo oitooooo iot. Do bäottjitoo noiitotjoit noiboo Uobotoooptjtoo. Io noijoojoooo Jobi noioo boi zo 41 Diozoot Ttjootooinobooojoo oob zo 46 Diozoot Tto- oob Znottootjtoobäoioi. Dijotio poopoobtot ooob otooo nottoioo poooiobtjooboo Dioott. No tit to Jobi 4044 boi Dototj noo Uoiitotjoioojoo joittojoo, bto ott Nobotboojoo oboi boi Dotjaiooj noo Tipoojoootoiobottoo zo too bottoo. Xoi jäiit itob oji Dozotoboo botüi totoioiottoioo, boii Eootjtoo, bto itob zonoi otoo Ioooptjto jotitoo toootoo, bozo toooi nootjoi to boi Lojo itob.
zoo Iobojtinoizotoboti

 Bitte kaufen :))
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de